Instrukcja montażu Napędu do Bram Garażowych TS 75 TS 100. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu Napędu do Bram Garażowych TS 75 TS 100. Polski"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu Napędu do Bram Garażowych TS 75 TS 100 Polski

2 Ogólne informacje Wskazówki i Informacje Ważne Informacje dla Instalatora 3 Normy i dyrektywy Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bramy garażowe Oświadczenie Instalatora o zgodności z Normami europejskimi Starsze modele bram garażowych Poinstruowanie Użytkownika Instrukcje Bezpieczeństwa 4 Montaż Przed przystąpieniem do instalacji 5 Przedłużenie Ceownika Wygięte Ramie Przedłużenie Popychacza Minimalny odstęp od sufitu Montaż wstępny 6 Montaż Napędu 7 Otwieranie Awaryjne 8 Kiedy drzwi garażu są jedynym wejściem do niego Kiedy garaż ma oddzielne wejście Płytka obwodów drukowanych Ważniejsze możliwe nastawienia 9 Przycisk TEST (1) Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE (2) Potencjometr AUF(otwórz) / ZU(zamknij) (3) Potencjometr LICHTZEIT (czas oświetlenia garażu) (4) Ustawienia Wyłączników Krańcowych i Regulacja Siły 10 Ogólne informacje 1.) Ustawienie maxymalnej siły 2.) Automatyczne Uczenie 3.) Regulacja Wyłączników Krańcowych 4.) Regulacja Siły Skrót Fotokomóka bez samotestu Fotokomóka z samotestem Przycisk zewnętrzny i wyłącznik z kluczem 24V DC Zasilanie 230V AC Zasilanie Odbiornik Ważniejsze możliwe Połączenia 12 Rozszerzone możliwosci połączeń 12 Układ zabezpieczenia i podłączenie drzwiczek włazu Moduły wesji specjalnej Licznik Lampki ledowe LED 14 Lampka TEST Lampka Diag Lampka Vp Lampka SLZ Lampka LSZ Lampka SEZ Lampka SEA Funkcje dodatkowe 15 Ustawienia przełączników DIP Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie 16 Ogólne informacje Kodowanie pierwszego pilota Kodowanie następnych pilotów Zasięg Urządzenia nadawczo- odbiorczego Wpływ na zasięg mają: Dane techniczne Dane techniczne 18 Opcje funkcji specjalnych 18 Schemat połączeń 19 Płytka obwodów połączenia zewnętrzne Usuwanie usterek Rozpoznawanie usterek Sygnalizacja oświetleniem napędu Przykłady Sygnalizacja lampką ledową Diag 2

3 Wskazówki i Informacje Ważne Informacje dla Instalatora Zastosowanie mechanizmów napędu bram firmy Seip jest możliwe bez ograniczeń w bramach przystosowanych do Zastosowania innych mechanizmów napędowych zgodnych z normami! Normy i dyrektywy Mechanizmy napędu bram TS 75 i TS 100 zostały wykonane zgodnie z najnowszymi europejskimi normami i spełniają wszystkie wymagania odpowiednie oświadczenie o zgodności znajduje się na końcu instrukcji montażu. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Mechanizmy napędu bram zostały zaprojektowane do stosowania z bramami przechylnymi i segmentowymi. Zastosowanie w bramach skrzydłowych jest możliwe za pomocą przystawek. Przed zamontowaniem napędu należy przeprowadzić czynności konserwacyjne bramy zgodnie z instrukcją producenta - konserwacje bramy należy przeprowadzić tak żeby bez wysiłku można było ją otworzyć i zamknąć. Nie należy montować napędu jeżeli obsługa reczna jest niemożliwa! Bramy garażowe W maju 2001 roku obowiązującej normy w stosunku do bram garażowych nabrały mocy europejskiej EN i EN Dlatego, od czerwca roku 2001 przed montażem napędu bramy należy sprawdzić, czy brama garażowa odpowiada wymogom wspomnianych norm ( informacja na ten temat jest podana w oświadczeniu producenta bramy o zgodności). Montaż napędu Firmy Seib może być przeprowdzony do każdej normowanej bramy. W przypadku nienormowanej bramy patrz rozdział Starsze modele bram Ważne zalecenia przed przystąpieniem do instalacji: - Sprawdzić wszystkie części ruchome bramy, czy nie ma ostrych krawędzi i czy nie ma niebespieczeństwa zgniecenia, jeśli tak to usunąć. - Sprawdzić i ustawić sprężyny. - Nasmarować lub naoliwić wszystkie przeguby i rolki. - Brama musi się lekko otwierać i zamykać Jeżeli nie uda się usunąć wszystkich usterek zalecamy załączyć Automatyczne ostrzeżenie w napędzie - oświetlenie napędu miga 5sek. Zanczy napęd się załącz tak że osoby znajdujące się w garażu mogą się odsunąć od bramy. Poinstruowanie Użytkownika Proszę po zaistalowaniu napędu poinstruować Użytkownika o: - Obsłudze pilota - Otwieraniu Awaryjnym - zostawić Użytkownikowi Instrukcje Obsługi - zwrócić uwagę na Instrukcję bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi Oświadczenie Instalatora o zgodności z Normami europejskimi Niezależnie od tego czy napęd bramy został zakupiony razem z bramą, czy też osobno, instalator musi wystawić oświadczenie o zgodności z normami europeiskimi CE. Tym oświadczeniem gwaranuje instalator że brama jak i napęd zostały zainstalowane według zaleceń producenta (wg. Instrukcji Montażu). To oświadczenie może wystawić tylko instalator i nie może być wystawione przez producenta. Zasadniczo należy wychodzić z założenia, że przy prawidłowym montażu CE-normowanej bramy i napędu całość równierz odpowiada CE normom. Wzór CE-Deklaracji jest dołączony do dokumentów napędu i powinno zostać uzupełnione przez instalatora. To oświadczenie pozostaje Razem z Instrukcją Obsługi u urzytkownika. Starsze modele bram garażowych W pewnych przypadkach także starsze bramy mogą spełniać wymagania nowych norm powołanie się na normy EN12604 i EN12605 nie było konieczne do maja 2001roku Ze strony napędu nie wynikają przy automatyzacji bramy rzadne problemy Napęd będzie też przy starszych bramach funkcjonował z automatycznym pomiarem siły i pomiarem wartości granicznych. Ze strony bramy wyląda to inaczej mogą występować ostre krawędzie, które według nowych Norm nie są dozwolone. Na przykład w bamach segmentowych bez ochrony palcy pomiędzy segmentami. Taka brama nie odpowiada CE- normom.całość instalaci nawet jeżeli napęd odpowiada CE- normom NIE odpowiada wymogom norm. 3

4 Wskazówki i Informacje Instrukcje Bezpieczeństwa Ważne zalecenia bezpieczeństwa przy instalacji. UWAGA! Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do poważnych obrażeń cielesnych. Prosimy stosować się do wszystkich zaleceń instalacji. - Przed instalacją napędu, usunąć wszystkie istniejące linki z istniejących urządzeń. - O ile to możliwe, instalować napęd na wysokości co najmniej 2,10 m, a zwalniacz ręczny mniejszej niż 1,80m - Przycisk sterowania zlokalizować w miejscu, w którym widać drzwi, ale z dala od ruchomych częsci i na minimalnej wysokości 1,50m. - W pobliżu przycisku umieścić tabliczkę ostrzegawczą o możliwości pochwycenia przez drzwi. - Tabliczka przytwierdzona do zwalniacza ręcznego nie może być zdejmowana. - Po zainstalowaniu napędu należy upewnić się, że mechanizm jest prawidłowo wyregulowany, i że napęd zmienia kierunek ruchu(= się otworzy) kiedy drzwi zetkną się z przedmiotem o wysokości 40mm znajdującym się na posadzce. Ważne instrukcje bezpieczeństwa dla Użytkownika. UWAGA! Z punktu widzenia bezpieczeństwa Osób, ważne jest przestrzeganie wszystkich niżej podanych instrukcji: - Nigdy nie pozwalać dzieciom bawić się otwieraniem lub zamykaniem drzwi. Pilot do sterowania trzymać poza zasięgiem dzieci. - Obserwować poruszające się drzwi i trzymać osoby z dala dopóty dopóki drzwi nie zostaną całkowicie zamkniąte. - Zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu zwalniaczem ręcznym przy otwartych drzwiach, ponieważ mogą one raptownie opaść wskutek słabej lub pękniejtej sprężyny. - Regularnie sprawdzać całą instalację, czy nie nosi śladów zużycia, uszkodzeń czy utraty właściwego wyważenia. Nie używać mechanizmu zanim się go nie naprawi i wyreguluje. - Co miesiąc sprawdzić, czy napęd cofa się, kiedy drzwi napotkają na przedmiot o wysokości 40mm ustawiony na posadzce.po wyregulowaniu sprawdzić jeszcze raz dla upewnienia się. - W razie uszkodzenie sygnału(pilot+napęd) zwrócić się do fachowca. Wszelkie naprawy i wymiana części mogą być dokonywane przez kwalifikowanego instalatora. W celu wymiany żarówki, należy wyłączyć napęd z sieci, a następnie zdjąć małą osłonę znajdującą się z przedniej stronie napędu. Obudowa napędu może być zdejmowana tylko przez Fachowca. 4

5 Montaż Przed przystąpieniem do instalacji Minimalny odstęp od sufitu Przed montażem napędu sprawdzić warunki montażu na Miejscu. W niektórych przypadkach potrzebne będą części dodatkowe żeby zamontować napęd: Przedłużenie Ceownika Jeśli drzwi garażowe są wyższe niż 2.250mm to konieczny jest przedłużacz Ceownika. Do nabycia o długości 500mm i 1000mm. Napęd można przedłużyć maksymalnie o 1500mm. Maksymalna wysokość bramy wynosi 4.150mm. Wygięte Ramie Do drzwi garażowych które otwierają się do wewnątrz Konieczne jest zastosowanie specjalnego wygiętego ramienia.takie drzwi można rozpoznać po tym że dolna krawędź drzwi jest obustronnie prowadzona rolkami do góry drzwi nie wysuwają się na zewnątrz. Montaż napędu bez wygiętego ramienia jest niemożliwy. Przedłużenie Popychacza Jeśli odstęp pomiędzy górną krawędzią drzwi a sufitem Wynosi mniej niż 35mm, to potrzebny jest przedłużacz. Nie jest do nabycia jako część zamienna stabilny Metalowy pręt można kupić w Sklepie Budowlanym. Pręt nie powinien być krótszy niż wysokość drzwi. 5

6 Montaż Montaż wstępny Podczas wykonywania poniższej procedury należy uważać aby nie skręcić łańcucha! Dlatego też nie należy podnosić poszczególnych części a przesuwać je po posadzce! (1) 1. Położyć napęd rozpakowany przed sobą. Głowica silnikowa powinna znajdować się po prawej stronie. 2. Położyć część oznaczoną [1] z przodu. 3. Połączyć ją przez przesunięcie złączki ceowej [2] przez całą jej długość aż do oporu. 4. Nasunąć szynę ceową [3] z przodu części [1]. 5. Ustawić część [3] w złączce ceowej [4] pod kątem zakładając ją od góry, tak jak na rysunku. 6. Wcisnąć część [3] tak, aby napiąć łańcuch. 7. Odwrócić urządzenie i skręcić złączki ceowe śrubami. (1) (3) (2) Teraz napęd gotowy jest do zeinstalowania. Naciąg łańcucha został wstępnie nastawiony.nie należy zmieniać tego nastawienia! UWAGA! Wyłączniki krańcowe urządzenia zostały wyregulowane fabrycznie.nie należy zmieniać tego ustawienia dopóki napęd nie zostanie przymocowany do sufitu i połączony z drzwiami garażu. W przeciwnym wypadku, przy uruchomieniu niezamontowanego napędu wózek może najechać na głowicę silnika powodując poważne uszkodzenia. ( patrz także informacje na stronie 9) (3) (4) 6

7 Montaż Montaż Napędu (1) Minimalny odstęp od sufitu Dokonać pomiaru odległości pomiędzy sufitem a najwyższym położeniem jake osiagają drzwi garażowe(1). Minimalna ilość miejsca potrzebna do zamontowania urządzenia wynosi 35 mm.jeśli odległość ta jest mniejsza prosimy sięgnć do rozdz. Przed przystąpieniem do instalacji (2) Przedni kątownik montażowy może być zamocowany albo do nadproża (2) albo do sufitu (2a). 1.Zmierzyć drzwi garażowe i ustalić ich środek, a następnie nanieść odpowiedni znak na nadproże u szczytu drzwi. 2. Zamocować przedni kątownik montażowy albo do nadproża albo do sufitu(o ile możliwe zalecamy mocowanie do nadproża). (2a) (3) 3. Przytwierdzić szynę ceową do przedniego kątownika montażowego (3). W celu ochrony przed uszkodzeniem, podłożyć kawałek kartonu pod głowicę silnikową. 4. Przy mocowaniu głowicy silnikowej do sufitu radzimy skorzystać z drabinki (4). Po ułożeniu mechanizmu otwierającego na drabince, można otworzyć drzwi garażu. Ustawić szynę ceową odpowiednio do znaku naniesinego na środku drzwi garażowych. Przymocować mechanizm otwierający do sufitu za pomocą kątownika pilnując aby szyna ceowa biegła prosto do przodu. 5. Teraz przystąpić do zamocowania ramienia do drzwi garażowych. Neleży jednak uważać aby kąt ramienia nie przekraczał 45. Kąt może być mniejszy. 6. Przed uruchomieniem napędu usunąć rygle blokójące drzwi w przeciwnym wypadku nastąpi uszkodzenie napędu i drzwi! (3a) (4) (5) (6) 7

8 Montaż Otwieranie Awaryjne W przypadku braku prądu, lub ewentualnego niedomagania napędu otwierającego, użytkownik może otworzyć drzwi garażu ręcznie. Aby tego dokonać, napęd otwierający musi być odłączony od drzwi garażu. Rys.1 Kiedy drzwi garażu są jedynym wejściem do niego W takim przypadku konieczne jest od razu zainstalowanie awaryjnego otwierania drzwi na klamce bramy, gdyż w przeciwnym razie nie będziemy w stanie dostać się do środka. W tym celu należy postąpić jak niżej: 1. Ustalić w którym kierunku obraca się klamka otwierająca drzwi. 2. Wywiercić otwór po tej stronie klamki po której obraca się ona w dół. 3. Przeciągnać linkę Bowdena przez wywiercony otwór przymocować ją dostarczonymi uchwytami. Uważać,aby linka nie była za mocno naciągnięta, gdyż wtedy przy normalnym otwieraniu drzwi rnechanizm może ulegać odłączeniu od drzwi. 4.Korzystając z pomocy drugiej osoby, sprawdzić funkcjonowanie awaryjnego otwierania. Pozostać wewnątrz garażu i zamknąć drzwi przy pomocy mechanizmu otwierającego. Następnie osoba pozostająca na zewnątrz powinna spróbować otworzyć drzwi ręcznie kluczem. Jeżeli drzwi, dają się otworzyć to awaryjne otwieranie zamontowane jest prawidłowo. UWAGA: Pamiętać, aby nie opuścić garażu i nie zamknąć drzwi za pomocą mechanizmu otwierającego zanim nie sprawdzi sie, czy awaryjne otwieranie działa poprawnie. Rys.2 Kiedy garaż ma oddzielne wejście Linka Bowdena może pozostać tak jak jest. Założyć uchwyt na linkę jak na Rys.2 W przypadku braku prądu należy pociągnć Iinkę, aby odłączyć mechanizm otwierający od drzwi garażu i otworzyć ręcznie. 8

9 Płytka obwodów drukowanych Ważniejsze możliwe nastawienia Uwaga! Ta strona zawiera tylko opis funkcji poszczególnych elementów obsłóga i programowanie znajduje się od strony 10 Przycisk TEST (1) Przycisk Test służy do uruchomienia napędu bez pilota. Działa na zasadzie Otwórz-Stop-Zmknij to znaczy pierwsze naciśnięcie realizuje ruch napędu w kierunku Otwórz, drugie Stop, trzecie Zamknij itd. Lampka LED-Test świeci się dopóki Przycisk Test jest wciśnięty i sygnalizuje rozpoznanie sygnału Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE (2) Spełnia dwie funkcje: 1. Uczenie niezbędnej siły 2. Uczenie pilota Funkcje: Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE należy wcisnąć na około 3s, aż oświetlenie napędu zacznie migać wtedy można zwolnić przycisk. W czasie migania oświetlenia przycisnąś pilota lub krótko Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE w celu uczenia szczegóły patrz Rozdz. Zdalne sterowanie i Uczenie Potencjometr AUF(otwórz) / ZU(zamknij) (3) Ten potencjometr służy do ustawienia max.siły w czasie nauki napędu(patrz roz. Ustawienie maxymalnej siły ).Siłę można osobno ustawić dla kierunku Otwórz i osobno dla kierunku Zamknij.Napęd Nie przekracza max.siły i w czasie nauki i w późniejszym użytkowaniu Max. Siła podana jest w %. W zależności od Modelu oznacza to: max. Siła %-Wartość Napęd z 75 kg max. Napęd z 100 kg max. 20% ca. 15 kg ca. 20 kg 50% ca. 37 kg ca. 50 kg 70% ca. 52 kg ca. 70 kg 100% 75 kg 100 kg Potencjometr LICHTZEIT (czas oświetlenia garażu) (4) Tym potencjometrem jest utawiany czas oświetlenia garażu w sekundach. Bezstopniowo można ustawić między 80 a 240 sekund. 9

10 Płytka obwodów drukowanych Ustawienia Wyłączników Krańcowych i Regulacja Siły 3 Rysunek: 1: Przycisk Test 2: Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE 3: Potencjometr nastawinie siły Ogólne informacje Przed eksploatacją napędu należy przeprowadzić regulację Wyłączników Krańcowych i Siły. Bez przeprowadzenia tych stawowych ji podczas naciśnięcia przycisku-test napęd będzie działał około 10s poczym się wyłączy. Regulację Wyłączników Krańcowych i Siły przeprowadza się jednocześnie w tym celu załączyć automatyczne uczenie, które jest sygnalizowane przez miganie oświetlenia napędu. W trakcie automatycznego uczenia najpierw wyregulować Wyłączniki Krańcowe a nnastępnie siłą i pomiar odległości. Uproszczony schemat ustawien i uczenia napędu znajduje się w tabelce na nasępnej stronie. Poniżej dokładny opis poszczególny czynności. 1.) Ustawienie maxymalnej siły Ustawiona potencjometrem (3)Kraft AUF(siła otwórz) Kraft ZU ( Siła zamknij) maksymalna siła działa w trakcie uczenia jak równierz w póniejszej eksploatacji.fabrycznie ustawiona maksymalna siła wynosi 60%. Przy lekkich bramach wystarcz 40% maksymalnej siły. 2.) Automatyczne Uczenie Przycisnąć na płytce głównej przycisk (2)LERN(Uczenie) na około 3 sekundy. Oświetlenie napędu zaczyna migaćzwolnić przycisk. Napęd znajduje się teraz w cyklu uczenia. Cykl uczenia nie jest czasowo ograniczony to znaczy że nie należy się spieszyć z ustawieniami. 3.) Regulacja Wyłączników Krańcowych Zamknięta brama powinna lekko dotykać ramy. Jeżeli brama w położeniu końcowym będzie zbyt mocno dociśnięta do ramy to przy każdej próbie zamknięcia nastąpi odwrócenie (revers) siły i brama otworzy się na około 5cm

11 Płytka obwodów drukowanych Ustawienia Wyłączników Krańcowych i Regulacja Siły Wskazówki: W cyklu uczenia napęd nadąża za wyłącznikiem krańcowym Auf (otwórz) i ZU (zamknij). To oznacza że jeżeli w kierunku -Otwórz zostanie osiągnięty wyłącznik przed otwarciem bramy to napęd zostanie wyłączony. Zostanie wyłącznik znowu przesunięta w kierunku -Otwórz to napęd otwiera bramę do osiągnięcia wyłącznika.przycisk TEST nie musi być wciśnięty. W kierunku ZU(zamknij) napęd zachowuje się analogowo. Ważne: Napęd nadąża tylko w jednym kierunku aż do ustawienia końcowego np. przy ustawianiu wyłącznika AUF(Otwórz) w kierunku Otwórz. W wypadku przesunięcia wyłącznika AUF(Otwórz) w kierunku ZU(zamknij) to należy dojechać do wyłącznika przyciskiem TEST. Skrót 1.) Ustawianie siły Ustawianie maksymalnej siły otwierania i zamykania 2.) Uczenie Przycisk LERN(uczenie) 3s trzymać aż zacznie migać oświetlenie 3.)a.) Ustawienie wyłącznika AUF(Otwórz) 1.) Załączyć napęd za pomocą przycisku TEST(1) w kierunku AUF(Otwórz) (Działa na zasadzie Otwórz-Stop-Zmknij to znaczy pierwsze naciśnięcie realizuje ruch napędu w kierunku Otwórz, drugie Stop, trzecie Zamknij itd.) 2.) Jeśli napęd nie osiągnie wyłącznika AUF(Otwórz) krótko przed całkowitym otwarciem bramy to należy go wyłączć przyciskiem TEST. 3.) Jeśli napęd osiągnie wyłącznik AUF(Otwórz) przed otwarciem bramy to należy go przesunąć tak daleko aż brama osiągnie końcowe położenie(zostanie otwarta). 3.)b.) Ustawienie wyłącznika ZU (zamknij) 1.) Załączyć napęd za pomocą przycisku TEST(1) w kierunku ZU(zamknij) 2.) Jeśli napęd nie osiągnie wyłącznika ZU (zamknij) krótko przed całkowitym otwarciem bramy to należy go wyłączć przyciskiem TEST. 3.) Jeśli napęd osiągnie wyłącznik przed ZU (zamknij) zamknięciem bramy to należy go przesunąć tak daleko aż brama osiągnie końcowe położenie(zostanie zamknięta). 4.) Regulacja Siły Po ustawieniu wyłączników krańcowych i napęd znajduje się w pozycji ZU (zamknij) (brama zamknięta) włączyć przycisk LERN (uczenie). Napęd zaczyna trzy wzorcowe cykle pracy: - Brama otwarta - Brama zamknięta - Brama otwarta Te trzy wzorcowe cykle pracy wykonuje napęd automatycznie nie jest potrzebna ingerencja użytkownika. 3.) Wył. krańcowe a) wyłącznik AUF(Otwórz) b) wyłącznik ZU (zamknij) Napęd jest załączany przciskiem TEST 4.) Regulacja siły Przycisnąć przcisk LERN napęd zaczyna trzy wzorcowe cykle pracy Nauka regulacji siły kończy się po trzech wzorcowych cyklach pracy - napęd pozostaje w pozycji otwartej oraz oświetlenie napędu przestaje migać. 5. patrz rozdzał Zdalne sterowanie Po zakączeniu cyklu uczenia napęd pozostaje w pozycji otwartej oraz oświetlenie napędu przestaje migać. Napęd jest gotowy do użytkowania. Proszę zapoznać się kodowaniem pilota w rozdzale Zdalne sterowanie 11

12 Płytka obwodów drukowanych Ważniejsze możliwe Połączenia Komponente Zaciski Funkcja Przycisk zewnętrzny i wyłącznik z kluczem A + B Bezstykowe do podłączenia Przycisku zewnętrznego i wyłącznika z kluczem NIE podawać Napięcia na te zaciski! Przy zewnętrznym odbiorniku do tych zacisków podłączyć kabel impulsu. 24V DC Zasilanie G + H 24V DC Zasilanie zewnętrznych odbiorników (zewn.odbiorników, fotokomórek) max.200mamp. 230V AC Zasilanie M + N 230V zasilanie zewnętrznych odbiorników.te zaciski nie są elektronicznie zabezpieczone zwarcia i błędne połączenia są zabezpieczone bezpiecznikami domowymi. Odbiornik HF-Modul / Receiver-Card Wtyczka-Seip odbiornika Rozszerzone możliwosci połączeń Funkcja Zacisk Fotokomóka bez samotestu C + D (z 8,2kOhm analizą) Zacisk: Nadajnik Fotokomórki W Odbiornik Fotokomórki Fotokomóka z samotestem C + D (Odbiornik Fotokomórki) I + J ( 24V DC dla Nadajnika Fotokomórki) Opis: Układ elektroniczny pozwala na kontrolowanie prawidłowego działania układu fotoelektrycznego poprzez symulację. W tym celu należy podłączyć 24V zasilanie Nadajnika Fotokomórki na zaciski I+J a Odbiornika na zaciski C+D. UWAGA: Chcąc korzystać z funkcji samotestu należy przeprowadzić instalację przed Ustawieniem Wyłączników Krańcowych i Regulacją Siły w innym wypadku samotest nie będzie przeprowadzany Nadajnik Fotokomórki W Odbiornik Fotokomórki 12

13 Płytka obwodów drukowanych Rozszerzone możliwosci połączeń Układ zabezpieczenia i podłączenie drzwiczek włazu E + F (z 8,2kOhm analizą) Funkcja Kierunek Otwóż : W trakcie opuszczania wyłącznika krańcowego ZU-zamknij zaciski są przez 3s sprawdzane (drzwi w bramie otwarta lub zamknięte). Sygnały odebrane po upływie tego czasu są ignorowane. Zaciski można obciążyć podwujnie: 1) Układ zabezpieczenia (Listwa kontaktowa) Listwy te są seryjnie wyposażone w opornik z 8,2kOhm. Dlatego też przed założeniem listwy usunąć opornik z zacisków E+F. 2) Zacisk drzwiczek włazu W celu zabezpieczenie Drzwi w Bramie można zamontować wyłącznik mechaniczny.nie zostanie on uruchomiony (Drzwi są otwarte) napęd nie załącz się. Listwa bezpieczeństwa ( 8,2kOhm szeregowo) W Podłączenie drzwiczek włazu ( 8,2kOhm szeregowo) W Listwa bezpieczeństwa i podłączenie drzwiczek włazu (połączenie szeregowe) W Moduły wesji specjalnej Versions Module Licznik L Wtyczka na dodatkowe Karty np.: - Automatyczne zamykanie - Podajnik impulsu (1s.beznapięciwy kontakt np. do światła na klatce schodowej) - Droga jednokierunkowa (sterowanie świateł czerwone/zielone - Celowe załączanie. Licznik do kontroli otworzeń (24V) 13

14 Płytka obwodów drukowanych Lampki ledowe LED Lampka Funkcja Świeci Nie świeci Lampka TEST Świeci jeżeli podłączone do zacisków A+B wyłączniki lub Przycisk TEST podają impuls. pobudzony nie pobudzony Lampka Diag Świeci jeżeli napęd funkcjonuje prawidłowo pobudzony nie pobudzony Lampka Vp Zasilanie Zasilanie brak zasilania Lampka SLZ Lampka LSZ Układ fotoelektryczny Błędy: - przeszkoda w polu układu fotoelektrycznego - uszkodzenie kabla - uszkodzenie fotokomórki Listwa bezpieczeństwa /drzwiczeki włazu Błędy: - Układ zabezpieczenia rozpoznaje przeszkodę - Drzwiczki włazu są otwarte - uszkodzenie kabla - uszkodzenie listwy Błąd lub przeszkoda Błąd lub przeszkoda gotowość gotowość Lampka SEZ Lampka SEA Wyłącznik Krańcowy ZU(zamknij) Umożliwia kontrolę działania Wyłączni Krańcowego AUF(otwórz)- zostanie wyłącznik krańcowy AUF(otwórz) przyciśniętylampka się zaświeci.jeśli lampka LED się nie świeci to wyłącznik krańcowy jest uszkodzony. Wyłącznik Krańcowy AUF(otwórz) Umożliwia kontrolę działania Wyłączni Krańcowego ZU(zamknij) - zostanie wyłącznik krańcowy ZU(zamknij) przyciśnięty,lampka się zaświeci.jeśli lampka LED się nie świeci to wyłącznik krańcowy jest uszkodzony. pobudzony pobudzony nie pobudzony nie pobudzony 14

15 Płytka obwodów drukowanych Funkcje dodatkowe DIP Ustawienia przełączników DIP Przełącznik DIP Funkcja Pozycja ON PozycjaOFF 1 Automatyczne uczenie maxymalnej siły Pozycja standartowa ON UWAGA! W krajach Uni Europejskiej napęd musi być z Automatycznym uczeniem siły (EN12543). Eksploatacja z manualnie nastawioną siłą jest nie zgodna przepisami i jest niedozwolona! 2 Dodawanie siły Pozycja standartowa ON Przy bardzo lekkich bramach zalecamy DIP przełączyć na pozycję OFF 3 Ostrzeżenie przed każdym ruchem bramy Pozycja standartowa OFF W pozycji ON przed każdym ruchem bramy następuje 4 sekundowe migające ostrzeżenie, dopiero potem napęd zostaje uruchomiony. 4 Całkowity revers w kierunku AUF (otwórz) Pozycja standartowa ON Napęd reversuje w kierunku ZU(zamknij) jeżeli napodka na przeszkodę o parę centymetrów do góry żeby można było usunąć przeszkodę. W pozycji ON jednak otwiera bramę całkowicie. 5 Zatrzymanie w połorzeniu ZU (zamknięte) Pozycja standartowa ON Ta funkcja jest tylko możliwa przy podłączonym Układem zabezpieczenia. W garażach z nierównym podłożem listwa kontaktowa może powodować reversowanie przed jej zamknięciem. W pozycji ON reversowaniejest wyłączone brama zostanie zamknięta. Uwaga! Urzywanie tej funkcji może stwarzać problemy przy nauce pilota nie zostanie ośągnięty przez napęd wyłącznik krańcowy ZU (zamknij) to uczenie jest niemożliwe. 6 Napęd bram skrzydłowych Pozycja standartowa OFF W razie instalacji napędu w bramie skrzydłowej (1Skrzydło) należy zamienić krańcowe położenia (AUF-ZU) silnika w tym celu przełączyć DIP w pozycję ON TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE 15

16 Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie Ogólne informacje Napęd jest seryjnie wyposażony w odbiornik o częstotliwości 433MHz AM. Kodowanie następuje przez dostajanie pilota z odbiornikiem. Moduł odbiornika posiada kilka bilionów kodów wybieranych losowo. Dostrajanie jest automatyczne i użytkownik nie ma wpływu na nie. Skrót: Kodowanie pierwszego pilota 1. Przycisk LERN(uczenie) 3s trzymać Gdy zacznie migać oświetlenie napędu zwolnić przycisk LERN(uczenie) Czy nasz napęd wyposarzony jest w standartowy odiornik rozpoznać można po rodzaju pilota. Seryjne modele to Pilot MIDI 4 - knałowy, Pilot MINI 2 - kanłowy. Rys.na następnej stronie. Jeśli napęd posiada inny odbiornik, to prosimy działać według wskazówek producenta zawartych w Instrukcji obsługi Kodowanie pilota i odbiornika Aby używać pilota musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Na odbiornik może być zaprogramowany tylko jeden przycisk pilota. 2. Nacisnąć przycisk pilota którym będziemy sterować napęd Oświetlenie przestaje migać i pilot jest zarejestrowany. Kodowanie pierwszego pilota Kodowanie pierwszego pilota odbywa się na napędzie. 1. Przycisk LERN(uczenie) 3s trzymać aż zacznie migać oświetlenie napędu 2. Nacisnąć przycisk pilota którym będziemy sterować napęd. Oświetlenie przestaje migać i pilot jest zarejestrowany. Kodowanie następnych pilotów Dodatkowe piloty mogą być rejestrowane tak jak pierwszy lub zdalnie. Przy zdalnym kodowaniu: Skrót: Kodowanie następnych pilotów Uwaga:Dodatkowe piloty mogą być rejestrowane tak jak pierwszy lub zdalnie. 1. Lekko otworzyć bramę za pomocą pierwszego pilota i zaraz zamknąć. pozostaje 10s. na wykonanie kroku 2 1. Brama musi być zamknięta 2.Lekko otworzyć bramę za pomocą pierwszego pilota i zaraz zamknąć. 3. Po zamknięciu pozostaje 10s. czasu do jednoczesnego naciśnięcia napęd zarejestrowanym pilocie przycisków 1+2 i trzymania ich około 3s aż zacznie migać oświetlenie napędu po czym je zwolnić. 4. W ciągu następnych 10s należy napęd NOWYM pilocie nacisnąć przycisk którym będziemy sterować napęd. Nowy pilot jest zarejestrowany. Kasowanie zameldowanych pilotów Trzymać przycisk LERN(uczenie) około 15s oświetlenie napędu i czerwona lampka LED Diag zacznią migać po 3s. Po 10s czerwona lampka LED Diag świeci normalnie. Wszystkie zarejestrowane piloty zostały skasowane. 2. jednocześnie nacisnąć przyciski 1+2 na 3s 3 nacisnąć przycisk ne NOWYM pilocie zacznie migać oświetlenie napędu po czym je zwolnić. Nowy pilot jest zarejestrowany. 16

17 Zdalne sterowanie Ogólne informacje 4- kanałowy pilot 433MHz 2- kanałowy pilot 433MHz Rodzaje bateri Typ: A23,23A,23L,EL12,VR22 MN21 Zasilanie 12V Zużyte baterie muszą być usunięte według przepisów krajowych Rodzaje bateri 2 baterie Typu CR1616 lubdl1616 Zasilanie 2 *3V(=6V) Zużyte baterie muszą być usunięte według przepisów krajowych Zasięg Urządzenia nadawczo- odbiorczego Napęd TS wyposażony jest seryjnie w wysokiej klasy Urządzenie Radiowe Nadawczo- Odbiorcze gwarntujące bardzo dobre przesyłanie fal. Jednak Urządzenie jest elementem napędu najbardziej czułym na warunki zewnętrzne. Zasięg Urządzenia Nadawczo- Odbiorczego w optymalnych warunkach wynosi 100m. W regionach o zwiąkszonej aktywności radiowej i bardzo zabudowanych zasięg wynosi 50m. Wpływ na zasięg mają: - Słabe baterie Przy co raz mniejszym zasięgu należy sprawdzić baterie pilota. - Materiał garażu W garażach z żelbetu zasięg jest mniejszy niż w garażach murowanych. Czym więcej stali w ścianach tym słabiej przenikają fale. - Transformatory i Linie Wysokiego Napięcia Jeśli znajdują się w pobliżu garażu mają wpływ na zasięg. -Starsze modele instalacji Babe-Phone Szczególnie starsze modele zasilane poprzez sieć mają wpływ na zasięg. Te urządzenia wysyłają bardzo silne sygnały przez sieć które poprzez gniazdka dostają się do innych urządzeń. Zakłócenia sieci mogą powodować spadek zasięgu. Zastosowanie HomeLink Systemen Coraz częściej w samochodach zmontowane są seryjnie piloty do napędu bram (=HomeLink System) seryjnie zamontowane Urządzenie Radiowe Nadawczo- Odbiorcze jest od końca roku 2002/początku2003 w pełni komptybilne z HomeLink System tzn. pilot samochodowy może być używany.instrukcje są zawarte w dokumentach samochodu. Uwaga! HomeLink System uczy się kodu z naszego pilota dlatego najpierw musi być on zakodowany a później pilot samochodu. -Radiowa aktywność otoczenia Maszty radiowo-telewizyjne lub CB-Radio mają negatywny wpływ na zasięg urządzenia.typowe zakłócenia CB-Radio to (czasowe) zmiejszenie zasięgu. 17

18 Dane techniczne Dane techniczne TS 75 TS 100 Maksymalna siła pociągowa do 70 kg (+/- 4 %) do 100 kg (+/- 4 %) Ustawienie siły automatyczne automatyczne Silnik prądu stałego 24V DC cichobieżny 24V DC cichobieżny Ruch szybki 14,5cm/sek 14,5cm/sek Ruch dosuwający 8cm/sek 8cm/sek Oświetlenie 230V AC,max 40W 230V AC,max 40W Czas trwania oświetlenia 80 do 240 sekund 80 do 240 sekund Czas pracy 80% 80% Zużycie w spoczynku 2,3W 2,3W Zasilanie V AC V AC Transformator główny 230V AC,24V DC 230V AC,24V DC Ostrzeżenie świetlne nastawne nastawne Listwy kontaktowe nastawne nastawne Napąd bram skrzydłowych nastawne nastawne Długość robocza netto 2640mm 2640mm Długość całkowita z przedłużaczem 4150mm 4150mm Długość całkowita 3215mm 3215mm Wysokość głowicy silnikowej 170mm 170mm Długość głowicy silnikowej 370mm 370mm Szerokość głowicy silnikowej 260mm 260mm Wysokość do sufitu 35mm 35mm Ciężar z opakowaniem 22kg Opcje funkcji specjalnych Dla Napędów serii TS są do dyspozycji następujące funkcje specjalne. Moduł Automatyczne zamykanie AZ Do Automatycznego zamykania bramy nastawne między 80 a240 sekund. Moduł Celowe załączanie Kierunki / Zamknij są sterowane dwoma osobnymi przyciskami. Do wyboru są: 1.Kierunek Otwóż : impuls Kierunek Zamknij: impuls 2 Kierunek Otwóż : impuls Kierunek Zamknij: bez impulsu 3. Kierunek Otwóż : bez impulsu Kierunek Zamknij: impuls 4 Kierunek Otwóż : bez impulsu Kierunek Zamknij: bez impulsu Moduł Droga jednokierunkowa Do regulacji ruchu przed garażem za pomocą świateł Czerwone/Zielone. Przykład karty dodatkowej: Automatyczne zamykanie AZ z potencjometrem do ustawiania czasu otwarcia bramy Sposób instalacji podany jest w instrukcjach modułów dodatkowych. 18

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 V. 005 PL Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 Instrukcja programowania Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.

Bardziej szczegółowo

WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski

WYSOKA BRAMKA OBROTOWA 119G3136PL INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3. Polski 119G3136PL WYSOKA BRAMKA OBROTOWA INSTRUKCJE INSTALACJI PSGS3 - PSGD3 Polski PL UWAGA! ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa osób: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE! Wstęp Produkt musi być przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDL TMS PL Motoreduktory do bram sekcyjnych Instrukcja i wskazówki na temat instalacji i eksploatacji Polski 1 PL INDEKS WSKAZÓWKI OGÓLNE...3 NORMY BEZPIECZEŃSTWA...3 ZASADY INSTALACJI...3

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 pl 26.9.12 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi automatycznych drzwi przesuwanych z napędem Win Drive 2201 Sliding Door Drive Spis treści 1 Wskazówki ogólne 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

RAIDER. Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych S AFETY T ESTED INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI

RAIDER. Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych S AFETY T ESTED INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI RAIDER S AFETY T ESTED Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych Polski INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI Instrukcję opracował producent urządzenia i stanowi ona integralną część produktu. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo