Instrukcja montażu Napędu do Bram Garażowych TS 75 TS 100. Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu Napędu do Bram Garażowych TS 75 TS 100. Polski"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu Napędu do Bram Garażowych TS 75 TS 100 Polski

2 Ogólne informacje Wskazówki i Informacje Ważne Informacje dla Instalatora 3 Normy i dyrektywy Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bramy garażowe Oświadczenie Instalatora o zgodności z Normami europejskimi Starsze modele bram garażowych Poinstruowanie Użytkownika Instrukcje Bezpieczeństwa 4 Montaż Przed przystąpieniem do instalacji 5 Przedłużenie Ceownika Wygięte Ramie Przedłużenie Popychacza Minimalny odstęp od sufitu Montaż wstępny 6 Montaż Napędu 7 Otwieranie Awaryjne 8 Kiedy drzwi garażu są jedynym wejściem do niego Kiedy garaż ma oddzielne wejście Płytka obwodów drukowanych Ważniejsze możliwe nastawienia 9 Przycisk TEST (1) Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE (2) Potencjometr AUF(otwórz) / ZU(zamknij) (3) Potencjometr LICHTZEIT (czas oświetlenia garażu) (4) Ustawienia Wyłączników Krańcowych i Regulacja Siły 10 Ogólne informacje 1.) Ustawienie maxymalnej siły 2.) Automatyczne Uczenie 3.) Regulacja Wyłączników Krańcowych 4.) Regulacja Siły Skrót Fotokomóka bez samotestu Fotokomóka z samotestem Przycisk zewnętrzny i wyłącznik z kluczem 24V DC Zasilanie 230V AC Zasilanie Odbiornik Ważniejsze możliwe Połączenia 12 Rozszerzone możliwosci połączeń 12 Układ zabezpieczenia i podłączenie drzwiczek włazu Moduły wesji specjalnej Licznik Lampki ledowe LED 14 Lampka TEST Lampka Diag Lampka Vp Lampka SLZ Lampka LSZ Lampka SEZ Lampka SEA Funkcje dodatkowe 15 Ustawienia przełączników DIP Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie 16 Ogólne informacje Kodowanie pierwszego pilota Kodowanie następnych pilotów Zasięg Urządzenia nadawczo- odbiorczego Wpływ na zasięg mają: Dane techniczne Dane techniczne 18 Opcje funkcji specjalnych 18 Schemat połączeń 19 Płytka obwodów połączenia zewnętrzne Usuwanie usterek Rozpoznawanie usterek Sygnalizacja oświetleniem napędu Przykłady Sygnalizacja lampką ledową Diag 2

3 Wskazówki i Informacje Ważne Informacje dla Instalatora Zastosowanie mechanizmów napędu bram firmy Seip jest możliwe bez ograniczeń w bramach przystosowanych do Zastosowania innych mechanizmów napędowych zgodnych z normami! Normy i dyrektywy Mechanizmy napędu bram TS 75 i TS 100 zostały wykonane zgodnie z najnowszymi europejskimi normami i spełniają wszystkie wymagania odpowiednie oświadczenie o zgodności znajduje się na końcu instrukcji montażu. Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem Mechanizmy napędu bram zostały zaprojektowane do stosowania z bramami przechylnymi i segmentowymi. Zastosowanie w bramach skrzydłowych jest możliwe za pomocą przystawek. Przed zamontowaniem napędu należy przeprowadzić czynności konserwacyjne bramy zgodnie z instrukcją producenta - konserwacje bramy należy przeprowadzić tak żeby bez wysiłku można było ją otworzyć i zamknąć. Nie należy montować napędu jeżeli obsługa reczna jest niemożliwa! Bramy garażowe W maju 2001 roku obowiązującej normy w stosunku do bram garażowych nabrały mocy europejskiej EN i EN Dlatego, od czerwca roku 2001 przed montażem napędu bramy należy sprawdzić, czy brama garażowa odpowiada wymogom wspomnianych norm ( informacja na ten temat jest podana w oświadczeniu producenta bramy o zgodności). Montaż napędu Firmy Seib może być przeprowdzony do każdej normowanej bramy. W przypadku nienormowanej bramy patrz rozdział Starsze modele bram Ważne zalecenia przed przystąpieniem do instalacji: - Sprawdzić wszystkie części ruchome bramy, czy nie ma ostrych krawędzi i czy nie ma niebespieczeństwa zgniecenia, jeśli tak to usunąć. - Sprawdzić i ustawić sprężyny. - Nasmarować lub naoliwić wszystkie przeguby i rolki. - Brama musi się lekko otwierać i zamykać Jeżeli nie uda się usunąć wszystkich usterek zalecamy załączyć Automatyczne ostrzeżenie w napędzie - oświetlenie napędu miga 5sek. Zanczy napęd się załącz tak że osoby znajdujące się w garażu mogą się odsunąć od bramy. Poinstruowanie Użytkownika Proszę po zaistalowaniu napędu poinstruować Użytkownika o: - Obsłudze pilota - Otwieraniu Awaryjnym - zostawić Użytkownikowi Instrukcje Obsługi - zwrócić uwagę na Instrukcję bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi Oświadczenie Instalatora o zgodności z Normami europejskimi Niezależnie od tego czy napęd bramy został zakupiony razem z bramą, czy też osobno, instalator musi wystawić oświadczenie o zgodności z normami europeiskimi CE. Tym oświadczeniem gwaranuje instalator że brama jak i napęd zostały zainstalowane według zaleceń producenta (wg. Instrukcji Montażu). To oświadczenie może wystawić tylko instalator i nie może być wystawione przez producenta. Zasadniczo należy wychodzić z założenia, że przy prawidłowym montażu CE-normowanej bramy i napędu całość równierz odpowiada CE normom. Wzór CE-Deklaracji jest dołączony do dokumentów napędu i powinno zostać uzupełnione przez instalatora. To oświadczenie pozostaje Razem z Instrukcją Obsługi u urzytkownika. Starsze modele bram garażowych W pewnych przypadkach także starsze bramy mogą spełniać wymagania nowych norm powołanie się na normy EN12604 i EN12605 nie było konieczne do maja 2001roku Ze strony napędu nie wynikają przy automatyzacji bramy rzadne problemy Napęd będzie też przy starszych bramach funkcjonował z automatycznym pomiarem siły i pomiarem wartości granicznych. Ze strony bramy wyląda to inaczej mogą występować ostre krawędzie, które według nowych Norm nie są dozwolone. Na przykład w bamach segmentowych bez ochrony palcy pomiędzy segmentami. Taka brama nie odpowiada CE- normom.całość instalaci nawet jeżeli napęd odpowiada CE- normom NIE odpowiada wymogom norm. 3

4 Wskazówki i Informacje Instrukcje Bezpieczeństwa Ważne zalecenia bezpieczeństwa przy instalacji. UWAGA! Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do poważnych obrażeń cielesnych. Prosimy stosować się do wszystkich zaleceń instalacji. - Przed instalacją napędu, usunąć wszystkie istniejące linki z istniejących urządzeń. - O ile to możliwe, instalować napęd na wysokości co najmniej 2,10 m, a zwalniacz ręczny mniejszej niż 1,80m - Przycisk sterowania zlokalizować w miejscu, w którym widać drzwi, ale z dala od ruchomych częsci i na minimalnej wysokości 1,50m. - W pobliżu przycisku umieścić tabliczkę ostrzegawczą o możliwości pochwycenia przez drzwi. - Tabliczka przytwierdzona do zwalniacza ręcznego nie może być zdejmowana. - Po zainstalowaniu napędu należy upewnić się, że mechanizm jest prawidłowo wyregulowany, i że napęd zmienia kierunek ruchu(= się otworzy) kiedy drzwi zetkną się z przedmiotem o wysokości 40mm znajdującym się na posadzce. Ważne instrukcje bezpieczeństwa dla Użytkownika. UWAGA! Z punktu widzenia bezpieczeństwa Osób, ważne jest przestrzeganie wszystkich niżej podanych instrukcji: - Nigdy nie pozwalać dzieciom bawić się otwieraniem lub zamykaniem drzwi. Pilot do sterowania trzymać poza zasięgiem dzieci. - Obserwować poruszające się drzwi i trzymać osoby z dala dopóty dopóki drzwi nie zostaną całkowicie zamkniąte. - Zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu zwalniaczem ręcznym przy otwartych drzwiach, ponieważ mogą one raptownie opaść wskutek słabej lub pękniejtej sprężyny. - Regularnie sprawdzać całą instalację, czy nie nosi śladów zużycia, uszkodzeń czy utraty właściwego wyważenia. Nie używać mechanizmu zanim się go nie naprawi i wyreguluje. - Co miesiąc sprawdzić, czy napęd cofa się, kiedy drzwi napotkają na przedmiot o wysokości 40mm ustawiony na posadzce.po wyregulowaniu sprawdzić jeszcze raz dla upewnienia się. - W razie uszkodzenie sygnału(pilot+napęd) zwrócić się do fachowca. Wszelkie naprawy i wymiana części mogą być dokonywane przez kwalifikowanego instalatora. W celu wymiany żarówki, należy wyłączyć napęd z sieci, a następnie zdjąć małą osłonę znajdującą się z przedniej stronie napędu. Obudowa napędu może być zdejmowana tylko przez Fachowca. 4

5 Montaż Przed przystąpieniem do instalacji Minimalny odstęp od sufitu Przed montażem napędu sprawdzić warunki montażu na Miejscu. W niektórych przypadkach potrzebne będą części dodatkowe żeby zamontować napęd: Przedłużenie Ceownika Jeśli drzwi garażowe są wyższe niż 2.250mm to konieczny jest przedłużacz Ceownika. Do nabycia o długości 500mm i 1000mm. Napęd można przedłużyć maksymalnie o 1500mm. Maksymalna wysokość bramy wynosi 4.150mm. Wygięte Ramie Do drzwi garażowych które otwierają się do wewnątrz Konieczne jest zastosowanie specjalnego wygiętego ramienia.takie drzwi można rozpoznać po tym że dolna krawędź drzwi jest obustronnie prowadzona rolkami do góry drzwi nie wysuwają się na zewnątrz. Montaż napędu bez wygiętego ramienia jest niemożliwy. Przedłużenie Popychacza Jeśli odstęp pomiędzy górną krawędzią drzwi a sufitem Wynosi mniej niż 35mm, to potrzebny jest przedłużacz. Nie jest do nabycia jako część zamienna stabilny Metalowy pręt można kupić w Sklepie Budowlanym. Pręt nie powinien być krótszy niż wysokość drzwi. 5

6 Montaż Montaż wstępny Podczas wykonywania poniższej procedury należy uważać aby nie skręcić łańcucha! Dlatego też nie należy podnosić poszczególnych części a przesuwać je po posadzce! (1) 1. Położyć napęd rozpakowany przed sobą. Głowica silnikowa powinna znajdować się po prawej stronie. 2. Położyć część oznaczoną [1] z przodu. 3. Połączyć ją przez przesunięcie złączki ceowej [2] przez całą jej długość aż do oporu. 4. Nasunąć szynę ceową [3] z przodu części [1]. 5. Ustawić część [3] w złączce ceowej [4] pod kątem zakładając ją od góry, tak jak na rysunku. 6. Wcisnąć część [3] tak, aby napiąć łańcuch. 7. Odwrócić urządzenie i skręcić złączki ceowe śrubami. (1) (3) (2) Teraz napęd gotowy jest do zeinstalowania. Naciąg łańcucha został wstępnie nastawiony.nie należy zmieniać tego nastawienia! UWAGA! Wyłączniki krańcowe urządzenia zostały wyregulowane fabrycznie.nie należy zmieniać tego ustawienia dopóki napęd nie zostanie przymocowany do sufitu i połączony z drzwiami garażu. W przeciwnym wypadku, przy uruchomieniu niezamontowanego napędu wózek może najechać na głowicę silnika powodując poważne uszkodzenia. ( patrz także informacje na stronie 9) (3) (4) 6

7 Montaż Montaż Napędu (1) Minimalny odstęp od sufitu Dokonać pomiaru odległości pomiędzy sufitem a najwyższym położeniem jake osiagają drzwi garażowe(1). Minimalna ilość miejsca potrzebna do zamontowania urządzenia wynosi 35 mm.jeśli odległość ta jest mniejsza prosimy sięgnć do rozdz. Przed przystąpieniem do instalacji (2) Przedni kątownik montażowy może być zamocowany albo do nadproża (2) albo do sufitu (2a). 1.Zmierzyć drzwi garażowe i ustalić ich środek, a następnie nanieść odpowiedni znak na nadproże u szczytu drzwi. 2. Zamocować przedni kątownik montażowy albo do nadproża albo do sufitu(o ile możliwe zalecamy mocowanie do nadproża). (2a) (3) 3. Przytwierdzić szynę ceową do przedniego kątownika montażowego (3). W celu ochrony przed uszkodzeniem, podłożyć kawałek kartonu pod głowicę silnikową. 4. Przy mocowaniu głowicy silnikowej do sufitu radzimy skorzystać z drabinki (4). Po ułożeniu mechanizmu otwierającego na drabince, można otworzyć drzwi garażu. Ustawić szynę ceową odpowiednio do znaku naniesinego na środku drzwi garażowych. Przymocować mechanizm otwierający do sufitu za pomocą kątownika pilnując aby szyna ceowa biegła prosto do przodu. 5. Teraz przystąpić do zamocowania ramienia do drzwi garażowych. Neleży jednak uważać aby kąt ramienia nie przekraczał 45. Kąt może być mniejszy. 6. Przed uruchomieniem napędu usunąć rygle blokójące drzwi w przeciwnym wypadku nastąpi uszkodzenie napędu i drzwi! (3a) (4) (5) (6) 7

8 Montaż Otwieranie Awaryjne W przypadku braku prądu, lub ewentualnego niedomagania napędu otwierającego, użytkownik może otworzyć drzwi garażu ręcznie. Aby tego dokonać, napęd otwierający musi być odłączony od drzwi garażu. Rys.1 Kiedy drzwi garażu są jedynym wejściem do niego W takim przypadku konieczne jest od razu zainstalowanie awaryjnego otwierania drzwi na klamce bramy, gdyż w przeciwnym razie nie będziemy w stanie dostać się do środka. W tym celu należy postąpić jak niżej: 1. Ustalić w którym kierunku obraca się klamka otwierająca drzwi. 2. Wywiercić otwór po tej stronie klamki po której obraca się ona w dół. 3. Przeciągnać linkę Bowdena przez wywiercony otwór przymocować ją dostarczonymi uchwytami. Uważać,aby linka nie była za mocno naciągnięta, gdyż wtedy przy normalnym otwieraniu drzwi rnechanizm może ulegać odłączeniu od drzwi. 4.Korzystając z pomocy drugiej osoby, sprawdzić funkcjonowanie awaryjnego otwierania. Pozostać wewnątrz garażu i zamknąć drzwi przy pomocy mechanizmu otwierającego. Następnie osoba pozostająca na zewnątrz powinna spróbować otworzyć drzwi ręcznie kluczem. Jeżeli drzwi, dają się otworzyć to awaryjne otwieranie zamontowane jest prawidłowo. UWAGA: Pamiętać, aby nie opuścić garażu i nie zamknąć drzwi za pomocą mechanizmu otwierającego zanim nie sprawdzi sie, czy awaryjne otwieranie działa poprawnie. Rys.2 Kiedy garaż ma oddzielne wejście Linka Bowdena może pozostać tak jak jest. Założyć uchwyt na linkę jak na Rys.2 W przypadku braku prądu należy pociągnć Iinkę, aby odłączyć mechanizm otwierający od drzwi garażu i otworzyć ręcznie. 8

9 Płytka obwodów drukowanych Ważniejsze możliwe nastawienia Uwaga! Ta strona zawiera tylko opis funkcji poszczególnych elementów obsłóga i programowanie znajduje się od strony 10 Przycisk TEST (1) Przycisk Test służy do uruchomienia napędu bez pilota. Działa na zasadzie Otwórz-Stop-Zmknij to znaczy pierwsze naciśnięcie realizuje ruch napędu w kierunku Otwórz, drugie Stop, trzecie Zamknij itd. Lampka LED-Test świeci się dopóki Przycisk Test jest wciśnięty i sygnalizuje rozpoznanie sygnału Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE (2) Spełnia dwie funkcje: 1. Uczenie niezbędnej siły 2. Uczenie pilota Funkcje: Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE należy wcisnąć na około 3s, aż oświetlenie napędu zacznie migać wtedy można zwolnić przycisk. W czasie migania oświetlenia przycisnąś pilota lub krótko Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE w celu uczenia szczegóły patrz Rozdz. Zdalne sterowanie i Uczenie Potencjometr AUF(otwórz) / ZU(zamknij) (3) Ten potencjometr służy do ustawienia max.siły w czasie nauki napędu(patrz roz. Ustawienie maxymalnej siły ).Siłę można osobno ustawić dla kierunku Otwórz i osobno dla kierunku Zamknij.Napęd Nie przekracza max.siły i w czasie nauki i w późniejszym użytkowaniu Max. Siła podana jest w %. W zależności od Modelu oznacza to: max. Siła %-Wartość Napęd z 75 kg max. Napęd z 100 kg max. 20% ca. 15 kg ca. 20 kg 50% ca. 37 kg ca. 50 kg 70% ca. 52 kg ca. 70 kg 100% 75 kg 100 kg Potencjometr LICHTZEIT (czas oświetlenia garażu) (4) Tym potencjometrem jest utawiany czas oświetlenia garażu w sekundach. Bezstopniowo można ustawić między 80 a 240 sekund. 9

10 Płytka obwodów drukowanych Ustawienia Wyłączników Krańcowych i Regulacja Siły 3 Rysunek: 1: Przycisk Test 2: Przycisk AUTOMATYCZNE UCZENIE 3: Potencjometr nastawinie siły Ogólne informacje Przed eksploatacją napędu należy przeprowadzić regulację Wyłączników Krańcowych i Siły. Bez przeprowadzenia tych stawowych ji podczas naciśnięcia przycisku-test napęd będzie działał około 10s poczym się wyłączy. Regulację Wyłączników Krańcowych i Siły przeprowadza się jednocześnie w tym celu załączyć automatyczne uczenie, które jest sygnalizowane przez miganie oświetlenia napędu. W trakcie automatycznego uczenia najpierw wyregulować Wyłączniki Krańcowe a nnastępnie siłą i pomiar odległości. Uproszczony schemat ustawien i uczenia napędu znajduje się w tabelce na nasępnej stronie. Poniżej dokładny opis poszczególny czynności. 1.) Ustawienie maxymalnej siły Ustawiona potencjometrem (3)Kraft AUF(siła otwórz) Kraft ZU ( Siła zamknij) maksymalna siła działa w trakcie uczenia jak równierz w póniejszej eksploatacji.fabrycznie ustawiona maksymalna siła wynosi 60%. Przy lekkich bramach wystarcz 40% maksymalnej siły. 2.) Automatyczne Uczenie Przycisnąć na płytce głównej przycisk (2)LERN(Uczenie) na około 3 sekundy. Oświetlenie napędu zaczyna migaćzwolnić przycisk. Napęd znajduje się teraz w cyklu uczenia. Cykl uczenia nie jest czasowo ograniczony to znaczy że nie należy się spieszyć z ustawieniami. 3.) Regulacja Wyłączników Krańcowych Zamknięta brama powinna lekko dotykać ramy. Jeżeli brama w położeniu końcowym będzie zbyt mocno dociśnięta do ramy to przy każdej próbie zamknięcia nastąpi odwrócenie (revers) siły i brama otworzy się na około 5cm

11 Płytka obwodów drukowanych Ustawienia Wyłączników Krańcowych i Regulacja Siły Wskazówki: W cyklu uczenia napęd nadąża za wyłącznikiem krańcowym Auf (otwórz) i ZU (zamknij). To oznacza że jeżeli w kierunku -Otwórz zostanie osiągnięty wyłącznik przed otwarciem bramy to napęd zostanie wyłączony. Zostanie wyłącznik znowu przesunięta w kierunku -Otwórz to napęd otwiera bramę do osiągnięcia wyłącznika.przycisk TEST nie musi być wciśnięty. W kierunku ZU(zamknij) napęd zachowuje się analogowo. Ważne: Napęd nadąża tylko w jednym kierunku aż do ustawienia końcowego np. przy ustawianiu wyłącznika AUF(Otwórz) w kierunku Otwórz. W wypadku przesunięcia wyłącznika AUF(Otwórz) w kierunku ZU(zamknij) to należy dojechać do wyłącznika przyciskiem TEST. Skrót 1.) Ustawianie siły Ustawianie maksymalnej siły otwierania i zamykania 2.) Uczenie Przycisk LERN(uczenie) 3s trzymać aż zacznie migać oświetlenie 3.)a.) Ustawienie wyłącznika AUF(Otwórz) 1.) Załączyć napęd za pomocą przycisku TEST(1) w kierunku AUF(Otwórz) (Działa na zasadzie Otwórz-Stop-Zmknij to znaczy pierwsze naciśnięcie realizuje ruch napędu w kierunku Otwórz, drugie Stop, trzecie Zamknij itd.) 2.) Jeśli napęd nie osiągnie wyłącznika AUF(Otwórz) krótko przed całkowitym otwarciem bramy to należy go wyłączć przyciskiem TEST. 3.) Jeśli napęd osiągnie wyłącznik AUF(Otwórz) przed otwarciem bramy to należy go przesunąć tak daleko aż brama osiągnie końcowe położenie(zostanie otwarta). 3.)b.) Ustawienie wyłącznika ZU (zamknij) 1.) Załączyć napęd za pomocą przycisku TEST(1) w kierunku ZU(zamknij) 2.) Jeśli napęd nie osiągnie wyłącznika ZU (zamknij) krótko przed całkowitym otwarciem bramy to należy go wyłączć przyciskiem TEST. 3.) Jeśli napęd osiągnie wyłącznik przed ZU (zamknij) zamknięciem bramy to należy go przesunąć tak daleko aż brama osiągnie końcowe położenie(zostanie zamknięta). 4.) Regulacja Siły Po ustawieniu wyłączników krańcowych i napęd znajduje się w pozycji ZU (zamknij) (brama zamknięta) włączyć przycisk LERN (uczenie). Napęd zaczyna trzy wzorcowe cykle pracy: - Brama otwarta - Brama zamknięta - Brama otwarta Te trzy wzorcowe cykle pracy wykonuje napęd automatycznie nie jest potrzebna ingerencja użytkownika. 3.) Wył. krańcowe a) wyłącznik AUF(Otwórz) b) wyłącznik ZU (zamknij) Napęd jest załączany przciskiem TEST 4.) Regulacja siły Przycisnąć przcisk LERN napęd zaczyna trzy wzorcowe cykle pracy Nauka regulacji siły kończy się po trzech wzorcowych cyklach pracy - napęd pozostaje w pozycji otwartej oraz oświetlenie napędu przestaje migać. 5. patrz rozdzał Zdalne sterowanie Po zakączeniu cyklu uczenia napęd pozostaje w pozycji otwartej oraz oświetlenie napędu przestaje migać. Napęd jest gotowy do użytkowania. Proszę zapoznać się kodowaniem pilota w rozdzale Zdalne sterowanie 11

12 Płytka obwodów drukowanych Ważniejsze możliwe Połączenia Komponente Zaciski Funkcja Przycisk zewnętrzny i wyłącznik z kluczem A + B Bezstykowe do podłączenia Przycisku zewnętrznego i wyłącznika z kluczem NIE podawać Napięcia na te zaciski! Przy zewnętrznym odbiorniku do tych zacisków podłączyć kabel impulsu. 24V DC Zasilanie G + H 24V DC Zasilanie zewnętrznych odbiorników (zewn.odbiorników, fotokomórek) max.200mamp. 230V AC Zasilanie M + N 230V zasilanie zewnętrznych odbiorników.te zaciski nie są elektronicznie zabezpieczone zwarcia i błędne połączenia są zabezpieczone bezpiecznikami domowymi. Odbiornik HF-Modul / Receiver-Card Wtyczka-Seip odbiornika Rozszerzone możliwosci połączeń Funkcja Zacisk Fotokomóka bez samotestu C + D (z 8,2kOhm analizą) Zacisk: Nadajnik Fotokomórki W Odbiornik Fotokomórki Fotokomóka z samotestem C + D (Odbiornik Fotokomórki) I + J ( 24V DC dla Nadajnika Fotokomórki) Opis: Układ elektroniczny pozwala na kontrolowanie prawidłowego działania układu fotoelektrycznego poprzez symulację. W tym celu należy podłączyć 24V zasilanie Nadajnika Fotokomórki na zaciski I+J a Odbiornika na zaciski C+D. UWAGA: Chcąc korzystać z funkcji samotestu należy przeprowadzić instalację przed Ustawieniem Wyłączników Krańcowych i Regulacją Siły w innym wypadku samotest nie będzie przeprowadzany Nadajnik Fotokomórki W Odbiornik Fotokomórki 12

13 Płytka obwodów drukowanych Rozszerzone możliwosci połączeń Układ zabezpieczenia i podłączenie drzwiczek włazu E + F (z 8,2kOhm analizą) Funkcja Kierunek Otwóż : W trakcie opuszczania wyłącznika krańcowego ZU-zamknij zaciski są przez 3s sprawdzane (drzwi w bramie otwarta lub zamknięte). Sygnały odebrane po upływie tego czasu są ignorowane. Zaciski można obciążyć podwujnie: 1) Układ zabezpieczenia (Listwa kontaktowa) Listwy te są seryjnie wyposażone w opornik z 8,2kOhm. Dlatego też przed założeniem listwy usunąć opornik z zacisków E+F. 2) Zacisk drzwiczek włazu W celu zabezpieczenie Drzwi w Bramie można zamontować wyłącznik mechaniczny.nie zostanie on uruchomiony (Drzwi są otwarte) napęd nie załącz się. Listwa bezpieczeństwa ( 8,2kOhm szeregowo) W Podłączenie drzwiczek włazu ( 8,2kOhm szeregowo) W Listwa bezpieczeństwa i podłączenie drzwiczek włazu (połączenie szeregowe) W Moduły wesji specjalnej Versions Module Licznik L Wtyczka na dodatkowe Karty np.: - Automatyczne zamykanie - Podajnik impulsu (1s.beznapięciwy kontakt np. do światła na klatce schodowej) - Droga jednokierunkowa (sterowanie świateł czerwone/zielone - Celowe załączanie. Licznik do kontroli otworzeń (24V) 13

14 Płytka obwodów drukowanych Lampki ledowe LED Lampka Funkcja Świeci Nie świeci Lampka TEST Świeci jeżeli podłączone do zacisków A+B wyłączniki lub Przycisk TEST podają impuls. pobudzony nie pobudzony Lampka Diag Świeci jeżeli napęd funkcjonuje prawidłowo pobudzony nie pobudzony Lampka Vp Zasilanie Zasilanie brak zasilania Lampka SLZ Lampka LSZ Układ fotoelektryczny Błędy: - przeszkoda w polu układu fotoelektrycznego - uszkodzenie kabla - uszkodzenie fotokomórki Listwa bezpieczeństwa /drzwiczeki włazu Błędy: - Układ zabezpieczenia rozpoznaje przeszkodę - Drzwiczki włazu są otwarte - uszkodzenie kabla - uszkodzenie listwy Błąd lub przeszkoda Błąd lub przeszkoda gotowość gotowość Lampka SEZ Lampka SEA Wyłącznik Krańcowy ZU(zamknij) Umożliwia kontrolę działania Wyłączni Krańcowego AUF(otwórz)- zostanie wyłącznik krańcowy AUF(otwórz) przyciśniętylampka się zaświeci.jeśli lampka LED się nie świeci to wyłącznik krańcowy jest uszkodzony. Wyłącznik Krańcowy AUF(otwórz) Umożliwia kontrolę działania Wyłączni Krańcowego ZU(zamknij) - zostanie wyłącznik krańcowy ZU(zamknij) przyciśnięty,lampka się zaświeci.jeśli lampka LED się nie świeci to wyłącznik krańcowy jest uszkodzony. pobudzony pobudzony nie pobudzony nie pobudzony 14

15 Płytka obwodów drukowanych Funkcje dodatkowe DIP Ustawienia przełączników DIP Przełącznik DIP Funkcja Pozycja ON PozycjaOFF 1 Automatyczne uczenie maxymalnej siły Pozycja standartowa ON UWAGA! W krajach Uni Europejskiej napęd musi być z Automatycznym uczeniem siły (EN12543). Eksploatacja z manualnie nastawioną siłą jest nie zgodna przepisami i jest niedozwolona! 2 Dodawanie siły Pozycja standartowa ON Przy bardzo lekkich bramach zalecamy DIP przełączyć na pozycję OFF 3 Ostrzeżenie przed każdym ruchem bramy Pozycja standartowa OFF W pozycji ON przed każdym ruchem bramy następuje 4 sekundowe migające ostrzeżenie, dopiero potem napęd zostaje uruchomiony. 4 Całkowity revers w kierunku AUF (otwórz) Pozycja standartowa ON Napęd reversuje w kierunku ZU(zamknij) jeżeli napodka na przeszkodę o parę centymetrów do góry żeby można było usunąć przeszkodę. W pozycji ON jednak otwiera bramę całkowicie. 5 Zatrzymanie w połorzeniu ZU (zamknięte) Pozycja standartowa ON Ta funkcja jest tylko możliwa przy podłączonym Układem zabezpieczenia. W garażach z nierównym podłożem listwa kontaktowa może powodować reversowanie przed jej zamknięciem. W pozycji ON reversowaniejest wyłączone brama zostanie zamknięta. Uwaga! Urzywanie tej funkcji może stwarzać problemy przy nauce pilota nie zostanie ośągnięty przez napęd wyłącznik krańcowy ZU (zamknij) to uczenie jest niemożliwe. 6 Napęd bram skrzydłowych Pozycja standartowa OFF W razie instalacji napędu w bramie skrzydłowej (1Skrzydło) należy zamienić krańcowe położenia (AUF-ZU) silnika w tym celu przełączyć DIP w pozycję ON TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE 15

16 Zdalne sterowanie Zdalne sterowanie Ogólne informacje Napęd jest seryjnie wyposażony w odbiornik o częstotliwości 433MHz AM. Kodowanie następuje przez dostajanie pilota z odbiornikiem. Moduł odbiornika posiada kilka bilionów kodów wybieranych losowo. Dostrajanie jest automatyczne i użytkownik nie ma wpływu na nie. Skrót: Kodowanie pierwszego pilota 1. Przycisk LERN(uczenie) 3s trzymać Gdy zacznie migać oświetlenie napędu zwolnić przycisk LERN(uczenie) Czy nasz napęd wyposarzony jest w standartowy odiornik rozpoznać można po rodzaju pilota. Seryjne modele to Pilot MIDI 4 - knałowy, Pilot MINI 2 - kanłowy. Rys.na następnej stronie. Jeśli napęd posiada inny odbiornik, to prosimy działać według wskazówek producenta zawartych w Instrukcji obsługi Kodowanie pilota i odbiornika Aby używać pilota musi być on zarejestrowany w odbiorniku. Na odbiornik może być zaprogramowany tylko jeden przycisk pilota. 2. Nacisnąć przycisk pilota którym będziemy sterować napęd Oświetlenie przestaje migać i pilot jest zarejestrowany. Kodowanie pierwszego pilota Kodowanie pierwszego pilota odbywa się na napędzie. 1. Przycisk LERN(uczenie) 3s trzymać aż zacznie migać oświetlenie napędu 2. Nacisnąć przycisk pilota którym będziemy sterować napęd. Oświetlenie przestaje migać i pilot jest zarejestrowany. Kodowanie następnych pilotów Dodatkowe piloty mogą być rejestrowane tak jak pierwszy lub zdalnie. Przy zdalnym kodowaniu: Skrót: Kodowanie następnych pilotów Uwaga:Dodatkowe piloty mogą być rejestrowane tak jak pierwszy lub zdalnie. 1. Lekko otworzyć bramę za pomocą pierwszego pilota i zaraz zamknąć. pozostaje 10s. na wykonanie kroku 2 1. Brama musi być zamknięta 2.Lekko otworzyć bramę za pomocą pierwszego pilota i zaraz zamknąć. 3. Po zamknięciu pozostaje 10s. czasu do jednoczesnego naciśnięcia napęd zarejestrowanym pilocie przycisków 1+2 i trzymania ich około 3s aż zacznie migać oświetlenie napędu po czym je zwolnić. 4. W ciągu następnych 10s należy napęd NOWYM pilocie nacisnąć przycisk którym będziemy sterować napęd. Nowy pilot jest zarejestrowany. Kasowanie zameldowanych pilotów Trzymać przycisk LERN(uczenie) około 15s oświetlenie napędu i czerwona lampka LED Diag zacznią migać po 3s. Po 10s czerwona lampka LED Diag świeci normalnie. Wszystkie zarejestrowane piloty zostały skasowane. 2. jednocześnie nacisnąć przyciski 1+2 na 3s 3 nacisnąć przycisk ne NOWYM pilocie zacznie migać oświetlenie napędu po czym je zwolnić. Nowy pilot jest zarejestrowany. 16

17 Zdalne sterowanie Ogólne informacje 4- kanałowy pilot 433MHz 2- kanałowy pilot 433MHz Rodzaje bateri Typ: A23,23A,23L,EL12,VR22 MN21 Zasilanie 12V Zużyte baterie muszą być usunięte według przepisów krajowych Rodzaje bateri 2 baterie Typu CR1616 lubdl1616 Zasilanie 2 *3V(=6V) Zużyte baterie muszą być usunięte według przepisów krajowych Zasięg Urządzenia nadawczo- odbiorczego Napęd TS wyposażony jest seryjnie w wysokiej klasy Urządzenie Radiowe Nadawczo- Odbiorcze gwarntujące bardzo dobre przesyłanie fal. Jednak Urządzenie jest elementem napędu najbardziej czułym na warunki zewnętrzne. Zasięg Urządzenia Nadawczo- Odbiorczego w optymalnych warunkach wynosi 100m. W regionach o zwiąkszonej aktywności radiowej i bardzo zabudowanych zasięg wynosi 50m. Wpływ na zasięg mają: - Słabe baterie Przy co raz mniejszym zasięgu należy sprawdzić baterie pilota. - Materiał garażu W garażach z żelbetu zasięg jest mniejszy niż w garażach murowanych. Czym więcej stali w ścianach tym słabiej przenikają fale. - Transformatory i Linie Wysokiego Napięcia Jeśli znajdują się w pobliżu garażu mają wpływ na zasięg. -Starsze modele instalacji Babe-Phone Szczególnie starsze modele zasilane poprzez sieć mają wpływ na zasięg. Te urządzenia wysyłają bardzo silne sygnały przez sieć które poprzez gniazdka dostają się do innych urządzeń. Zakłócenia sieci mogą powodować spadek zasięgu. Zastosowanie HomeLink Systemen Coraz częściej w samochodach zmontowane są seryjnie piloty do napędu bram (=HomeLink System) seryjnie zamontowane Urządzenie Radiowe Nadawczo- Odbiorcze jest od końca roku 2002/początku2003 w pełni komptybilne z HomeLink System tzn. pilot samochodowy może być używany.instrukcje są zawarte w dokumentach samochodu. Uwaga! HomeLink System uczy się kodu z naszego pilota dlatego najpierw musi być on zakodowany a później pilot samochodu. -Radiowa aktywność otoczenia Maszty radiowo-telewizyjne lub CB-Radio mają negatywny wpływ na zasięg urządzenia.typowe zakłócenia CB-Radio to (czasowe) zmiejszenie zasięgu. 17

18 Dane techniczne Dane techniczne TS 75 TS 100 Maksymalna siła pociągowa do 70 kg (+/- 4 %) do 100 kg (+/- 4 %) Ustawienie siły automatyczne automatyczne Silnik prądu stałego 24V DC cichobieżny 24V DC cichobieżny Ruch szybki 14,5cm/sek 14,5cm/sek Ruch dosuwający 8cm/sek 8cm/sek Oświetlenie 230V AC,max 40W 230V AC,max 40W Czas trwania oświetlenia 80 do 240 sekund 80 do 240 sekund Czas pracy 80% 80% Zużycie w spoczynku 2,3W 2,3W Zasilanie V AC V AC Transformator główny 230V AC,24V DC 230V AC,24V DC Ostrzeżenie świetlne nastawne nastawne Listwy kontaktowe nastawne nastawne Napąd bram skrzydłowych nastawne nastawne Długość robocza netto 2640mm 2640mm Długość całkowita z przedłużaczem 4150mm 4150mm Długość całkowita 3215mm 3215mm Wysokość głowicy silnikowej 170mm 170mm Długość głowicy silnikowej 370mm 370mm Szerokość głowicy silnikowej 260mm 260mm Wysokość do sufitu 35mm 35mm Ciężar z opakowaniem 22kg Opcje funkcji specjalnych Dla Napędów serii TS są do dyspozycji następujące funkcje specjalne. Moduł Automatyczne zamykanie AZ Do Automatycznego zamykania bramy nastawne między 80 a240 sekund. Moduł Celowe załączanie Kierunki / Zamknij są sterowane dwoma osobnymi przyciskami. Do wyboru są: 1.Kierunek Otwóż : impuls Kierunek Zamknij: impuls 2 Kierunek Otwóż : impuls Kierunek Zamknij: bez impulsu 3. Kierunek Otwóż : bez impulsu Kierunek Zamknij: impuls 4 Kierunek Otwóż : bez impulsu Kierunek Zamknij: bez impulsu Moduł Droga jednokierunkowa Do regulacji ruchu przed garażem za pomocą świateł Czerwone/Zielone. Przykład karty dodatkowej: Automatyczne zamykanie AZ z potencjometrem do ustawiania czasu otwarcia bramy Sposób instalacji podany jest w instrukcjach modułów dodatkowych. 18

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż

Instrukcja obsługi. 1. Dane techniczne. 2.Montaż Instrukcja obsługi 1. Dane techniczne inteo POWER 2.5 DC RTS jest odbiornikiem radiowym przeznaczonym do jednoczesnego sterowania 4-6 napędami 24 V DC. Jest kompatybilny z wszystkimi dostępnymi nadajnikami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Specyfikacja techniczna napędu: Zasilanie 230 VAC 230 VAC Zasilanie silnika 24 VDC 24 VDC Max. siła nacisku 650 N 1200 N Max. pobór prądu 0,8 A 1,3 A Zakres temp. pracy

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 R www.sukcesgroup.pl Dane techniczne Napędy typu R to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W.

Centrala sterująca ZR 24. Opis centrali. Moc sterowanego siłownika nie może przekroczyć 500W. Całkowita moc akcesoriów na 24V nie może przekroczyć 5W. Seria Z Centrala sterująca ZR 24 Dokumentacja techniczna T07 ver 0.1 03/2002 Opis centrali Płyta sterująca do siłowników 230V. Zaprojektowana i skonstruowany przez CAME, odpowiada obowiązującym normom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY GAMMA X ODBIORNIK JEDNANAŁOWY GAMMA X Dane Techniczne / Możliwość podłączenia jednego napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 500W / Możliwość podłączenia fotokomórki / Zasilanie fotokomórki: 12V DC / Zasięg

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

D600 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA D600 Napęd elektromechaniczny do bram garażowych do użytku przydomowego z jednoczęściową szyną jezdną Wszechstronność Model D600 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdną z łańcuchem napędowym

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. 2. Używać wyłącznie oryginalnych części SELVE. 3. Ludzie i zwierzęta nie

Bardziej szczegółowo

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA

Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA Centrala sterująca PRG303 INSTRUKCJA 1 Opis Centrala PRG303 jest urządzeniem elektronicznym dla sterowania systemami automatycznego otwierania i zamykania. Do podstawowych zalet centrali należy zaliczyć:

Bardziej szczegółowo

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren

Invio-868. PL Instrukcja użytkownika. elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str D Beuren Invio-868 Instrukcja użytkownika Instrukcję użytkownika należy utrzymywać w dobrym stanie! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309304 00 Nr. 18

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Glob 9. Instrukcja instalacji i obsługi automatyki do bram garażowych GLOB 9. do bram segmentowych/płatowych o wysokości do 2,3 m

Glob 9. Instrukcja instalacji i obsługi automatyki do bram garażowych GLOB 9. do bram segmentowych/płatowych o wysokości do 2,3 m Instrukcja instalacji i obsługi automatyki do bram garażowych GLOB 9 do bram segmentowych/płatowych o wysokości do 2,3 m oświetlenie ledowe 2 piloty 4-kanałowe z kodem dynamicznym zewnętrzny wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Axroll NS radiowy sterownik przeznaczony do obsługi bram rolowanych. Napędy ~230V muszą mieć wbudowane wyłączniki krańcowe. Możliwość współpracy z pilotami serii Keytis (GDO) lub

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave

Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave PL Instrukcja użytkowania rolety ARZ Z-Wave Spis treści 1. Opis...2 2. Szybki start...4 3. Programowanie urządzenia...5 4. Sterowanie manualne...6 5. Parametry techniczne...6 6. Opis sygnalizacji diody

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh

SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS. Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh SOLIDNY, WYDAJNY I ŁATWY W MONTAŻU IXENGO L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowychh Ixengo L 230 V RTS Napęd śrubowy do bram skrzydłowych SKRZYDŁO DO 4 M 400 KG Solidny, wydajny i łatwy w montażu

Bardziej szczegółowo

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF NAPĘD SILNIKOWY NM 24...220 DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF Zaprojektowany do sterowania zdalnego Instrukcja montażu i eksploatacji 1. WSTĘP Napęd silnikowy można montować bezpośrednio na rozłączniku lub

Bardziej szczegółowo

Sterownik elb7qk, elb7qk2 dla silników 24VDC

Sterownik elb7qk, elb7qk2 dla silników 24VDC Sterownik elb7qk, elb7qk2 dla silników 24VDC Przeznaczenie i funkcje działania Jest to sterownik dla napędów bramowych i garażowych wykorzystujący silniki na napięcie stałe 24V. Doskonale nadaje się do

Bardziej szczegółowo

eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q

eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q eldrim Sterownik bramy napędów garażowych dla silników 24V 100W MODEL: el16q 1 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup nowego sterownika el16q przeznaczonego dla napędów garażowych z silnikiem 24VDC UWAGA: To

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania siłowników ZWS12, ZWS230

Instrukcja użytkowania siłowników ZWS12, ZWS230 PL Instrukcja użytkowania siłowników ZWS12, ZWS230 Spis treści 1. Zasady bezpieczeństwa...2 2. Opis...3 3. Szybki start...4 4. Programowanie urządzenia...5 5. Sterowanie manualne...6 6. Parametry techniczne...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300

INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 INSTRUKCJA OBSŁUGI UL-P300/LED-P300 NIEBEZPIECZEŃSTWO!!! Ryzyko porażenia prądem! Podwodna lampa basenowa musi być zainstalowany przez licencjonowanego/certyfikowanego elektryka lub wykwalifikowanego serwisanta,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu napędu do bramy garażowej.

Instrukcja montażu napędu do bramy garażowej. PRODUCENT P.P.H.U ELBRAM 43-386 ŚWIETOSZÓWKA UL.OGRODOWA 34 tel. /fax 33 8153 298,elbram@elbram.com.pl POLSKA Instrukcja montażu napędu do bramy garażowej. I. Wstęp. Ze względu na masę własną bramy rozróżniamy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH MODELE FBC 180 / FBC 200

INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH MODELE FBC 180 / FBC 200 INSTRUKCJA OBSŁUGI NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH MODELE FBC 180 / FBC 200 Spis treści Spis treści... 2 GŁÓWNE FUNKCJE... 4 PARAMETRY TECHNICZNE... 5 ELEMENTY ZESTAWU... 6 MONTAŻ I REGULACJA... 7 PROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu 6045 2200

Instrukcja systemu 6045 2200 Instrukcja systemu 6045 2200 Odbiornik radiowy dla napędów G-RAIL serii 6000 współpracujący ze sterowaniami NICE Elektryczne systemy karniszowe (G-RAIL) serii 6000, mogą być sterowane za pomocą radiowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu ,

Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu , INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowanie_zdalne_Unirol Nr produktu 000649879, 000649877 Strona 1 z 6 LOTT GmbH In der Aue 8-10 D-63584 Gründau Telefon: 06051-92 59 30 Fax: 06051-92 59 44 Internet: www.uniroll.info

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Wall Send

Instrukcja i-r Wall Send Instrukcja i-r Wall Send Spis treści: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... str. 3 Opis wyświetlacza i przycisków... str. 4 Informacje ogólne... str. 5 Podłączenie.... str. 6 Funkcje... str. 7 Ustawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15

Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 PL Instrukcja użytkowania kontrolera ZWP15 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWP15...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980

Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980 Elpro 980 PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO ZAPÓR DROGOWYCH BAYT 980 UWAGA! Podłączenie programatora Elpro 980 wymaga dobrej znajomości zagadnień elektrotechnicznych, więc powinno być przeprowadzone przez osoby

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3

Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3 Seria Z PŁYTA STERUJĄCA ZA3 319S16 Opis płyty sterującej Płyta sterująca z mikroprocesorem do siłowników z zasilaniem jednofazowym 30V; częstotliwość 50-60 Hz. Stosuje się do automatycznego sterowania

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70)

BRAMY GARAŻOWE. Instrukcja obsługi oraz konserwacji. Karta Gwarancyjna (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) BRAMY GARAŻOWE (STANDARD, LHR+, LHR 170, RES 70) Instrukcja obsługi oraz konserwacji Karta Gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy za dokonanie zakupu naszych produktów. Zostały one zaprojektowane i wykonane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45 RM

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45 RM Dane techniczne Napędy typu RM to napędy z odbiornikiem radiowym, które umożliwiają bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1

Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 PL Instrukcja montażu i użytkowania kontrolera ZWG1 Spis treści 1.Opis...2 2.Montaż kontrolera ZWG1...3 3.Programowanie kontrolera...4 3.1.Dodawanie urządzenia do sieci (funkcja INCLUDE)...5 3.2.Przypisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD TS750

Podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD TS750 Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik do rolet. 52 x 50 x 32 mm. Częstotliwość. Magazynowania -25 C C Do 93% nie kondensująca

Radiowy sterownik do rolet. 52 x 50 x 32 mm. Częstotliwość. Magazynowania -25 C C Do 93% nie kondensująca ST-01R Radiowy sterownik do rolet OPIS OGÓLNY Podtynkowy sterownik z odbiornikiem radiowym przeznaczony do sterowania rolet z silnikami 230VAC. Za pomocą jednego sterownika ST- 01R można sterować jedną

Bardziej szczegółowo

JEDI. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.0 (16.11.2009)

JEDI. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.0 (16.11.2009) JEDI NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY, DO BRAM UCHYLNYCH ORAZ BRAM Z PRZECIWWAGĄ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA v. 1.0 (16.11.2009) DEKLARACJA ZGODNOŚCI Firma V2 SPA deklaruje, że napędy bram garażowych serii

Bardziej szczegółowo

TWIN1 R3 SET Seculine I. Nazwy poszczególnych elementów: II. Nazwy poszczególnych elementów odbiornika: SYSTEMBANK: os. Awda ców 23, Krzywi

TWIN1 R3 SET Seculine I. Nazwy poszczególnych elementów: II. Nazwy poszczególnych elementów odbiornika: SYSTEMBANK: os. Awda ców 23, Krzywi - 1 - Dziękujemy za zakup zestawu TWIN1 R3 SET firmy Seculine. Instrukcja dotyczy wyłącznie tego modelu pilota. Proszę przeczytać instrukcję uważnie, by być świadomym funkcji urządzenia. I. Nazwy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY PRZESUWNEJ TOP Z NAPĘDEM Technologia Oszczędność Prestiż ETAPY MONTAŻU BRAMY: ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4 WYKONANIE BLOKU FUNDAMENTOWEGO ROZMIERZANIE I MOCOWANIE SZPILEK POSADOWIENIE

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

HATO 200 NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH

HATO 200 NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH HATO 200 NAPĘD DO BRAM SEGMENTOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ISO9001:2000 HATO POLSKA S.C. SPIS TREŚCI 1. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 2. Opis urządzenia 3. Specyfikacja techniczna 4. Maksymalne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa

SOLAR Basic. Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa SOLAR Basic Instrukcja obsługi elektronicznego zamka o wysokim poziomie bezpieczeństwa 1 Spis treści Ogólne wskazówki... 3 Przegląd funkcji i opis... 3 1. Otwieranie/zamykanie... 5 2. Zmiana kodu... 7

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu McGuard Nr produktu 000613154 Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa generacja czujników ruchu oferuje lepsze

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Sterownik bramy TS 970

Sterownik bramy TS 970 Sterownik bramy TS 90 Sterownik automatyczny dla ELEKTROMATEN firmy GfA z cyfrowym wyłącznikiem krańcowym DES lub krzywkowym wyłącznikiem krańcowym NES Badania i certyfikaty TS 90 TS 90 Produkt sprawdzony

Bardziej szczegółowo

ZT6-ZT6C. Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu

ZT6-ZT6C. Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu ZT6-ZT6C Centrala sterująca dla siłowników BK2200T CBXT - CBYT. Instrukcja montażu 1.OBJAŚNIENIA Tym symbolem oznaczono miejsca, które należy przeczytać ze szczególna uwaga. Tym symbolem oznaczono miejsca

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo