Electronicza drukarka etykiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Electronicza drukarka etykiet"

Transkrypt

1 LM350 EEU.qxd :55 Pagina Electronicza drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektromos feliratozógép Használati útmutató Elektronický štítkovač Uživatelský manuál Elektronický štítkovač Užívate ský manuál PL Strona 2 HUN Oldal 15 CZ Strana 27 SK Strana 39

2 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 2 AC Power Connector LCD Display Tape Exit Font Key Styles/Fixed Length Key Box-UL/Align Key On/Off Settings Key Memory Key Symbols Key Extra Key Numeric Keys Alpha Keys Tab Key CAPS Key Cutter Button Print Key Cancel Key Arrow Keys with OK Key Backspace/ Clear Key Return/ OK Key Currency Key Space Bar Shift Keys Figure 1 LabelMANAGER 350 Electronic Labelmaker

3 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 3 Jak korzystać z drukarki New DYMO LabelMANAGER 350 Drukarka LabelMANAGER(r) 350 (LM350) umożliwia tworzenie szerokiego wachlarza etykiet samoprzylepnych wysokiej jakości. Można uzyskać różne rozmiary i style etykiet. Drukarka LM350 pracuje z kasetami DYMO D1 z taśmami o szerokościach: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, które są dostępne z taśmami w szerokiej gamie kolorów. Informację o dostępnych taśmach i akcesoriach do drukarki LM350 można znaleźć na stronie: Rejestracja gwarancyjna Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej i odesłanie jej do biura obsługi klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu - szczegóły w książeczce gwarancyjnej. Rozpoczęcie pracy Instrukcje podane w tym podrozdziale pokazują, jak wydrukować pierwszą etykietę. Montaż baterii Drukarka LM350 jest zasilana sześcioma bateriami typu AA. Aby włożyć baterie: 1. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie (patrz rys. 2). 2. Włóż baterie, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowości (+ i -). 3. Zamknij pokrywę. Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Podłączanie zasilacza Podłączenie zasilacza do drukarki LM350 powoduje odcięcie zasilania bateryjnego. Aby podłączyć zasilacz: 1. Włóż wtyk zasilacza do gniazda w lewym górnym rogu drukarki. 2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego. Przed wyjęciem wtyczki zasilacza z gniazda sieciowego zasilacz należy najpierw odłączyć od drukarki LM350. W przeciwnym przypadku można utracić ostatnie ustawienia pamięci. Montaż kasety z taśmą PL Aby zainstalować kasetę z taśmą: 1. Naciśnij i zwolnij pokrywę kasety z taśmą, co spowoduje otwarcie pojemnika na taśmę (patrz rys. 3). Rys Rys. 3.

4 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 4 Przed pierwszym uruchomieniem drukarki należy usunąć kartonową wkładkę zabezpieczającą znajdującą się pomiędzy głowicą drukującą a rolką dociskową (patrz rys. 4). 2. Ustaw przełącznik kasety zgodnie z rozmiarem kasety (patrz rys. 4). Przełącznik kasety Rys. 4. Gdy przełącznik znajduje się w poprawnej pozycji, pasuje do wyżłobienia w kasecie. 3. Sprawdź w okienku kasety, czy taśma i wstęga są naprężone i czy taśma przechodzi między prowadnicami. W razie potrzeby przekręć szpulę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby naprężyć wstęgę. 4. Włóż kasetę tak, aby taśma i wstęga znalazły się pomiędzy głowicą drukującą i dociskiem (patrz rys. 4). CLICK! Rys. 5. wyjmij kartonik 4 5. Dociśnij mocno, aż kaseta z kliknięciem wskoczy na swoje miejsce. Sprawdź, czy taśma i wstęga znajdują się w odpowiednim położeniu (patrz rys. 5). 6. Zamknij kieszeń kasety. Teraz można wydrukować pierwszą etykietę! Ustawienia Wybór języka Można wybrać jeden z kilku dostępnych języków. Aby wybrać język: 1. Naciśnij przycisk ON/OFF. 2. Naciśnij klawisz Settings. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz Set Language, po czym naciśnij OK. 4. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz żądany język, po czym naciśnij OK. Wybór jednostki miary Można określić, czy wymiary będą podawane w calach czy w milimetrach. Aby wybrać jednostkę miary: 1. Naciśnij klawisz Settings. 2. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz Set Units, po czym naciśnij OK. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz jednostkę (cale albo milimetry), po czym naciśnij OK. Teraz możesz już wydrukować swoją pierwszą etykietę! Drukowanie pierwszej etykiety Aby wydrukować etykietę: 1. Naciśnij przycisk ON/OFF. 2. Wprowadź przykładowy tekst etykiety. 3. Naciśnij przycisk Print, aby wydrukować i odciąć etykietę.

5 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 5 Gratulacje! Właśnie wydrukowałeś swoją pierwszą etykietę. Dalsza część instrukcji zawiera informacje o czcionkach, stylach i formatowaniu etykiet. Zapoznawanie się z drukarką Kolejne rozdziały szczegółowo opisują wszystkie funkcje drukarki. Zapoznaj się z lokalizacją klawiszy specjalnych i funkcyjnych drukarki LM350 (patrz rys. 1). Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny drukarki LM350 pokazuje zwykle wiersz składający się z trzynastu znaków. Można jednak wprowadzić do 99 znaków i spacji. W oknie wyświetlacza można przewijać tekst (patrz rys. 6). Liczba faktycznie wyświetlanych znaków zależy od liczby spacji. The quick brown fox jumps over the lazy dog Rys. 6. Dodatkowo na wyświetlaczu pokazują się znaczniki sygnalizujące wybór poszczególnych funkcji (patrz rys. 7). Czcionka Styl Ramka/Podkreślenie Przewijanie Przycisk On/Off Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania zasilania. Jeśli przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie się wyłączy. Ostatnia utworzona etykieta zostanie zapamiętana i po ponownym włączeniu zasilania pokaże się na ekranie. Zostaną także zachowane uprzednio wybrane ustawienia stylu. Wielkie i małe litery Klawisz CAPS włącza i wyłącza wielkie litery. Po włączeniu trybu wielkich liter na ekranie pojawi się wskaźnik CAPS i wszystkie litery będą wprowadzane jako wersaliki (wielkie litery). Ponowne wciśnięcie klawisza CAPS powoduje wyłączenie tego trybu i powrót do wprowadzania małych liter. Klawisz SHIFT Klawisz Shift użyty jednocześnie z klawiszem znaku zmienia wybraną literę z wielkiej na małą lub odwrotnie. Użyty jednocześnie z klawiszem numerycznym lub funkcyjnym włącza dodatkową funkcję pokazaną na wybranym klawiszu. Na przykład wciśnięcie klawisza Backspace kasuje jeden znak na lewo od kursora; natomiast jednoczesne wciśnięcie klawiszy Shift i Backspace skasuje cały tekst etykiety i przygotuje wyświetlacz do tworzenia nowej etykiety. Klawisz SPACE Klawiszem SPACE wprowadza się odstępy do tekstu. Wielkie/małe litery Etykieta wielowierszowa Stała długość Wyrównywanie/ Justowanie Formaty mieszane Liczba kopii Automatyczne rozcinanie etykiet Klawisz kasowania znaku (Backspace) Klawisz Backspace usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora. Kombinacja klawiszy Shift- Backspace kasuje cały tekst etykiety wraz z jego formatowaniem. Rys. 7. Klawisz CANCEL Klawisz Cancel pozwala opuścić menu bez dokonywania wyboru lub też anulować działanie. 5

6 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 6 Klawisze kursora Klawisze ze strzałkami w prawo i lewo służą do przeglądania i edytowania etykiety. Klawisze ze strzałkami w górę i w dół pozwalają poruszać się po pozycjach menu. Klawisz OK służy do zatwierdzenia wyboru. Formatowanie etykiety Aby poprawić wygląd etykiety, można korzystać z kilku możliwości formatowania tekstu. Ponieważ drukarka zapamiętuje ostatnio wybierane funkcje, przy każdym wejściu do dowolnego z menu opisanych w tym podrozdziale, kursor ustawi się na pozycji ostatnio wybranej z tego menu. Zmiana wielkości czcionki W etykietach można wykorzystywać sześć czcionek: Arial Narrow, Arial Normal, Arial Wide, Times, New Roman, One Stroke oraz Frankfurter. Wybór czcionki odnosi się do wszystkich znaków na bieżącej stronie. Aby ustawić wielkość czcionki: 1. Przyciśnij klawisz Font. 2. Klawiszami kursora wybierz odpowiednią czcionkę i wciśnij OK. Dodawanie stylów Do edytowania tekstu można używać jednego z 13 różnych stylów: Można używać tylko jednego stylu na raz. Styl można stosować do znaków alfanumerycznych i do symboli. Więcej informacji na temat drukowania symboli podane jest w punkcie Wprowadzanie symboli. Aby ustawić styl: 1. Wciśnij klawisz Style. 2. Klawiszami kursora wybierz odpowiedni styl i wciśnij OK. Drukowanie tekstu w ramce Tekst można dodatkowo wyeksponować, stosując ramkę lub podkreślenie. Tekst etykiety można umieścić w ramce albo podkreślić, ale nie można łączyć obu tych funkcji. Dostępne są nastepujące style (patrz rys. 9): DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO Podkreślenie Ramka prostokątna Ramka zoastrzona Ramka zoakrąglona Krokodylek Scroll Box Ramka zawinięta Kropki Drewno Cegiełki Szachy Parkiet Diamenty Tapeta Rys. 9. Rys Aby ustawić styl ramki: 1. Przyciśnij klawisz Box/Align. 2. Klawiszami kursora wybierz odpowiedni styl ramki i wciśnij OK. W przypadku etykiety dwuwierszowej z podkreśleniem - podkreślone są obie linie tekstu. W przypadku tekstu w ramce - obie linie tekstu są objęte jedną ramką.

7 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 7 Tworzenie etykiet wielowierszowych Liczba wierszy możliwych do wydrukowania na etykiecie zależy od szerokości użytej taśmy: maksymalnie trzy wiersze na taśmie 19 mm maksymalnie dwa wiersze na taśmie 9 mm lub 12 mm, maksymalnie jeden wiersz na taśmie 6 mm Aby utworzyć etykietę wielowierszową: 1. Wprowadź z klawiatury tekst pierwszego wiersza i naciśnij klawisz Return. Na końcu pierwszego wiersza na wyświetlaczu wyświetli się znak który nie jest drukowany na etykiecie. 2. Wprowadź tekst drugiego wiersza. Na wyświetlaczu widać wiersz, do którego aktualnie jest wprowadzany tekst. W przykładzie zilustrowanym poniżej bieżącym wierszem jest drugi wiersz etykiety: tekstu następnej strony etykiety. Używanie tabulatorów Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu na etykietach wielowierszowych. Tabulatory są wyrównywane do lewej strony, a domyślny odstęp tabulacji wynosi 50 mm. Aby zmienić odstęp tabulacji 1. Naciśnij przycisk Settings. 2. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz Set Tab Length, po czym naciśnij OK. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół zmień wartość odstępu tabulacji, po czym naciśnij OK. Aby wstawić tabulator: 1. Wpisz tekst. 2. Naciśnij klawisz Tab, po czym kontynuuj wpisywanie tekstu. Pomiędzy wierszami można przechodzić za pomocą klawiszy ze strzałkami. Używanie różnych formatów Można umieszczać na etykiecie tekst sformatowany z różnymi czcionkami i stylami. W tym celu należy podzielić etykietę na bloki tekstu zwane stronami. Poszczególne strony są oddzielone separatorami strony. Maksymalna liczba wierszy występujących na stronie wynika z szerokości taśmy. Jedna etykieta może zawierać dwa separatory strony. Na jednej etykiecie nie mogą wy tępować różne style wyrównania, podkreślenia, ramki i wzoru tła - te style dotyczą całej etykiety. Aby dodać separator strony: 1. Wprowadź i sformatuj tekst pierwszej strony etykiety. 2. Naciśnij Extra. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz Insert Format Break, po czym naciśnij OK. 4. Kontynuuj wprowadzanie i formatowanie 7

8 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 8 Stosowanie symboli i znaków specjalnych Drukarka LM350 pozwala umieszczać na etykietach symbole i inne znaki specjalne. Wprowadzanie symboli Drukarka LM350 udostępnia rozszerzony zestaw symboli pokazany na rys. 10. Row Position in row pojawi się pierwszy rząd symboli pokazanych na rys Klawiszami kursora wybierz potrzebny symbol. Kiedy kursor dojdzie do końca pierwszego rzędu symboli, przesuwaj go nadal w prawo, wówczas na wyświetlaczu pokaże się następny rząd symboli. Można też wcisnąć literę odpowiadającą rzędowi symboli, z których chcesz skorzystać. 3. Po odszukaniu potrzebnego symbolu wciśnij OK. Symbol zostanie wprowadzony do tekstu etykiety. Wprowadzanie znaków międzynarodowych Drukarka LM350 posługuje się rozszerzonym zestawem znaków łacińskich, korzystając z technologii RACE. Podobnie jak na klawiaturze telefonu komórkowego można kilkakrotnie nacisnąć klawisz znaku w krótkich odstępach czasu i przeglądać w ten sposób zestaw liter przypisanych do tego klawisza. Na przykład naciskając kilkakrotnie klawisz a uzyska się kolejno litery a à á â ã ä å, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych wariantów. Kolejność, w jakiej pojawiają się warianty danego znaku, zależy od wybranego języka. Symbole walut Klawisz euro e za pomocą technologii RACE umożliwia wprowadzanie następujących symboli: e $ Kolejność, w jakiej pojawiają się te symbole, zależy od wersji klawiatury i wybranego języka. Opcje drukowania Drukarka LM350 pozwala wydrukować wiele kopii tej samej etykiety, drukować etykiety z kolejnymi numerami oraz etykiety o stałej długości, a także przeglądać i formatować tekst etykiety oraz regulować kontrast wydruku. Rys. 10. Aby wprowadzić symbol: 1. Naciśnij klawisz Symbols. Na wyświetlaczu 8 Wydruk wielu kopii Jednorazowo można wydrukować maksymalnie 16 kopii etykiety. Przy drukowaniu z wyłączoną

9 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 9 funkcją automatycznego rozcinania, poszczególne etykiety są oddzielone od siebie przerywaną kreską oznaczającą miejsce przecięcia. Aby wydrukować większą liczbę kopii etykiety: 1. Naciśnij klawisz Extra, a następnie klawiszami kursora wybierz Copies. 2. Klawiszem ze strzałką w górę zwiększaj liczbę kopii do wydrukowania lub 3. Klawiszem ze strzałką w dół zmniejszaj liczbę kopii począwszy od Wciśnij OK. 5. Wciśnij Print, aby rozpocząć drukowanie. W przypadku bardziej skomplikowanych formatów może pojawić się krótka przerwa w drukowaniu kolejnych etykiet. Po zakończeniu drukowania liczba kopii do wydrukowania zostaje z powrotem ustawiona na 1 (wartość domyślna). Dodawanie numeru porządkowego etykiety Można wydrukować serię etykiet o kolejnych numerach. Liczba takich numerowanych etykiet zależy od wybranej liczby kopii. Zwiększany jest tylko ostatni numer (ciąg cyfr) występujący po jakiejkolwiek literze, spacji lub znaku interpunkcyjnym. Na przykład numer abc123 będzie na kolejnych etykietach drukowany jako abc123, abc124, abc125 itd. Numer będzie na kolejnych etykietach drukowany jako , , itd. Aby opatrzyć serię etykiet numerami porządkowymi: 1. Wprowadź tekst etykiety. 2. Ustaw liczbę etykiet do wydrukowania (patrz punkt Wydruk wielu kopii ). 3. Naciśnij klawisz Extra. 4. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz Incremental Print, po czym naciśnij OK. Ustawianie stałej długości etykiety W trybie normalnym długość etykiety zależy od 9 długości wprowadzonego tekstu. Można jednak do szczególnych zastosowań utworzyć etykiety o stałej długości, niezależnie od długości tekstu. Długość etykiety można ustawiać w zakresie od 23 mm (0,9 ) do 400 mm (15,6 ) ze skokiem 2 mm (0,1 ). Fabrycznie ustawiona stała długość etykiety wynosi 100 mm (4 ). Po zmianie tego ustawienia nowa długość etykiety obowiązuje do wprowadzenia kolejnej zmiany. Aby ustawić długość etykiety: 1. Wciśnij Shift-Style / Fixed Length. 2. Klawiszem ze strzałką w górę możesz wydłużać etykietę. 3. Klawiszem ze strzałką w dół możesz skracać etykietę. 4. Wciśnij OK, aby zapisać wybraną długość. 5. Po wydrukowaniu etykiety wciśnij Anuluj [Clear], aby wyłączyć funkcję stałej długości, w przeciwnym razie wszystkie kolejne etykiety będą miały ustawioną długość. Podgląd etykiety Przed drukowaniem można przejrzeć tekst i format etykiety. Etykietę wielowierszową przegląda się w jednym wierszu. Aby przejrzeć etykietę: 1. Naciśnij klawisz Extra. 2. Klawiszem ze strzałką w dół wybierz Print Preview i wciśnij OK. 3. Klawiszami kursora wybierz Text lub Format. Po wybraniu Text na wyświetlaczu przewinie się tekst etykiety. Po wybraniu Format na wyświetlaczu na krótko pokaże się wybrany format. Wyrównywanie tekstu Przy drukowaniu etykiet o stałej długości można wyrównać tekst do lewego lub prawego brzegu etykiety albo umieścić go na środku. W przypadku etykiet wielowierszowych wszystkie wiersze tekstu są wyrównywane w jednakowy sposób.

10 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 10 Aby wyrównać tekst: 1. Naciśnij Shift-Box / Align. 2. Klawiszami kursora wybierz potrzebne ustawienie i wciśnij OK. 3. Wciśnij Clear, aby wyłączyć wyrównywanie. Zmiana opcji rozcinania Drukarka LM350 umożliwia automatyczne rozcinanie etykiet po wydrukowaniu. Etykiety można także rozcinać ręcznie przy użyciu przycisku Cutter. W ustawieniu domyślnym etykiety są rozcinane automatycznie. Jeśli zostanie wybrana opcja rozcinania ręcznego i jest drukowana większa liczba kopii lub etykiety są drukowane z kolejnymi numerami, pomiędzy poszczególnymi etykietami jest drukowana przerywana kreska wyznaczająca miejsce cięcia. Aby zmienić opcję rozcinania: 1. Naciśnij przycisk Settings. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz Set Auto Cut, po czym naciśnij OK. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz ustawienie opcji: On (włączona) albo Off (wyłączona), po czym naciśnij OK. Ustawienie pozostaje w mocy aż do następnej zmiany. Regulacja kontrastu wydruku Dla uzyskania wyraźniejszych etykiet można regulować kontrast wydruku. Aby ustawić kontrast: 1. Naciśnij Settings. 2. Klawiszami kursora wybierz Print Contrast i wciśnij OK. 3. Klawiszami kursora wybierz jedno z pięciu ustawień kontrastu i wciśnij OK. Użycie pamięci drukarki Drukarka etykiet jest wyposażona w użyteczną funkcję pamięci, która pozwala na przechowywanie tekstu i formatowania. Funkcja ta działa następujcąco: jest pamiętanych 10 ostatnio wydrukowanych etykiet, można zapamiętać tekst maksymalnie 10 często używanych etykiet, można nazwać i zapamiętać maksymalnie 10 często używanych formatów etykiet. Zapamiętywanie tekstu etykiet Drukarka automatycznie przechowuje w pamięci tekst 10 ostatnio wydrukowanych etykiet. Ponadto można zapamiętać tekst maksymalnie 10 wybranych, często używanych etykiet. Aby zapamiętać tekst aktualnej etykiety: 1. Naciśnij klawisz Memory. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz SAVE, a następnie LABEL. Zostanie wyświetlonych 10 pól reprezentujących pozycje pamięci. Pole wypełnione oznacza, że na danej pozycji jest zapamiętany tekst etykiety. Można zapisać tekst na dowolnej pozycji pamięci, ale jeśli zostanie wybrana pozycja już zajęta, poprzedni tekst zostanie skasowany. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz pozycję pamięci, po czym naciśnij OK. Tekst etykiety zostanie zapisany i nastąpi powrót do redagowania etykiety. Zapamiętywanie formatu Oprócz tekstu etykiety można także zapamiętać maksymalnie 10 często używanych formatów. Funkcja ta zapisuje tylko informację o formacie, a nie tekst etykiety. Aby zapisać aktualny format: 1. Naciśnij przycisk Memory. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz SAVE, a następnie FORMAT. Zostanie wyświetlonych 10 pól reprezentujących pozycje pamięci. Pole wypełnione oznacza, że na danej pozycji jest zapamiętany format etyki- 10

11 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 11 ety. Można zapisać format na dowolnej pozycji pamięci, ale jeśli zostanie wybrana pozycja już zajęta, poprzedni format zostanie skasowany. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz pozycję pamięci, po czym naciśnij OK. Zostanie wyświetlone pytanie NAME? 4. Wpisz nazwę formatu, po czym naciśnij OK. Format etykiety zostanie zapisany i nastąpi powrót do redagowania etykiety. Pobieranie tekstu i formatu etykiety z pamięci Teksty i formaty etykiet zapisane w pamięci można łatwo pobierać i wykorzystywać w dowolnym czasie. Aby pobrać z pamięci tekst lub format etykiety: 1. Naciśnij przycisk Memory. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz Recall, a następnie LABEL, FORMAT lub LAST PRINTED (odpowiednio w celu pobrania tekstu, formatu lub jednej z ostatnio drukowanych etykiet). Zostanie wyświetlonych 10 pól reprezentujących pozycje pamięci, analogicznie jak przy zapisywaniu etykiety lub formatu. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz pozycję pamięci (zawierającą tekst lub format), po czym naciśni OK. 4. Wpisz nazwę formatu i naciśnij OK. Aby wyczyścić ostrze gilotyny: 1. Wyłącz zasilanie drukarki. 2. Naciśnij równocześnie przyciski ON/OFF oraz Cut. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat CUT TEST. 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift+Cut. Ostrze gilotyny zacznie się przesuwać krokowo do pozycji umożliwiającej dostęp. 4. Gdy ostrze znajdzie się w pozycji umożliwiającej dostęp z obu stron, zwolnij klawisze Shift+Cut. 5. Za pomocą wacika nasączonego alkoholem oczyść obie strony ostrza. 6. Po oczyszczeniu ostrza naciśnij przycisk Cut, co spowoduje powrót ostrza do pozycji spoczynkowej. Procedurę tę należy wykonać także wtedy, gdy ostrze gilotyny zablokuje się w pozycji wysuniętej i nie będzie mogło się. Aby oczyścić głowicę drukującą: Przetrzyj głowicę za pomocą narzędzia do czyszczenia umieszczonego pod pokrywą kieszeni kasety. Konserwacja drukarki Drukarka LM350 zapewnia długą i bezawaryjną pracę przy niewielkich wymogach konserwacyjnych. Czyszczenie drukarki Okresowe czyszczenie zapewnia poprawną pracę drukarki LM350. Ostrze gilotyny powinno być czyszczone każdorazowo przy wymianie kasety z taśmą. 11

12 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 12 Kasety DYMO D1 Szerokość: 6mm 9mm 12mm 19mm Długość: 7m 7m 7m 7m Czarny/Przezroczysty Niebieski/Przezroczysty Czerwony/Przezroczysty Czarny/Biały Niebieski/Biały Czerwony/Biały Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony Czarny/Żółty Czarny/Zielony Biały/Przezroczysty Biały/Czarny Czarny/Srebrny Czarny/Żółty Czarny/Fluo Zielony Czarny/Fluo Czerwony Miękka nylonowa Permanentna poliestrowa Zasilacz

13 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 13 Rozwiązywanie problemów Poniżej przedstawiono możliwe problemy z drukarką oraz sposób ich rozwiązania. Problem/komunikat o błędzie Brak obrazu na wyświetlaczu Słaba jakość wydruku Złe działanie gilotyny Printing...! Too many lines Przekroczono maksymalną liczbę wierszy! Too many characters Przekroczono maksymalną liczbę znaków! Insert Tape Cassette Kaseta z taśmą jest pusta lub nie jest zainstalowana! Battery low Akumulator prawie wyładowany! Tape Jam Silnik zatrzymał się wskutek zacięcia taśmy! Zbyt wiele stron Przekroczona maksymalna dopuszczalna liczba stron!! Strona nie jest pusta Zbyt mała wielkość taśmy Set Została wybrana stała długość etykiety, zbyt mała, aby można było wydrukować żądaną etykietę. Rozwiązanie Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Wymień wyładowany akumulator Wymień wyładowany akumulator. Sprawdź, czy kaseta z taśmą jest poprawnie zainstalowana. Wyczyść głowicę drukującą. Wymień kasetę z taśmą. Wyczyść ostrze gilotyny. Patrz punkt Konserwacja drukarki. Nic nie trzeba robić. Komunikat przestanie być wyświetlany po zakończeniu drukowania. Zmień układ etykiety lub szerokość taśmy Usuń z bufora tekst lub jego część Włóż nową kasetę z taśmą. Wymień akumulator lub podłącz zasilacz. [red. jeśli to się wymienia, to chyba jednak baterie, nie akumulator] Usuń zaciętą taśmę i wymień kasetę z taśmą. Zmienić układ etykiety. Usunąć najpierw całą zawartość strony. Zmienić wielkość taśmy lub nacisnąć Cancel (Anuluj) w celu wyjścia z menu Box/Background (Ramka/Tło). Po tym komunikacie jest wyświetlona wartość, która pokazuje długość, jaką musi mieć etykieta, aby zmieścił się na niej tekst. Wykonaj jedną znastępujących czyności: dostosuj odpowiednio ustawienie stałej długości etykiety lub wybierz węższą czcionkę. Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu, należy skontaktować się z serwisem DYMO w danym kraju. Lista numerów kontaktowych w poszczególnych krajów jest podana w broszurze gwarancyjnej 13

14 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 52 This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards: US Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950 EMC emissions EN Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B EMC immunity EN , IEC801-2 & IEC801-3 EU Immunity EN (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment, Immunity Characteristics Emissions EN (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards - Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys. The user should avoid directly touching the thermal print head. Esselte is an ISO registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment. Esselte BVBA Industriepark-Noord Sint-Niklaas 02/ DYMO Corporation. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into another language without the prior written consent of DYMO Corporation. LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.

WSTĘP. Urządzenie P-touch może pracować głośno, gdy jest włączone lub gdy drukuje, jednak nie oznacza to awarii. Deklaracja zgodności (Tylko Europa)

WSTĘP. Urządzenie P-touch może pracować głośno, gdy jest włączone lub gdy drukuje, jednak nie oznacza to awarii. Deklaracja zgodności (Tylko Europa) 9600/3600 PODĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przeczytaj Podręcznik użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia P-touch. Zachowaj ten Podręcznik użytkownika do wykorzystania w przyszłości. Wersja B WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006 4600 MFP Option Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644 kwiecień 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna X642e

Drukarka wielofunkcyjna X642e Drukarka wielofunkcyjna X642e Podręcznik użytkownika Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi

Podstawowa instrukcja obsługi PRZECZYTAJ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY CYFROWE Podstawowa instrukcja obsługi 008 TOSHIBA TEC CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami o prawie autorskim, niniejsza

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

cyfrowy aparat fotograficzny hp photosmart 320 instrukcja obsługi

cyfrowy aparat fotograficzny hp photosmart 320 instrukcja obsługi cyfrowy aparat fotograficzny hp photosmart 320 instrukcja obsługi Znaki towarowe i prawa autorskie. Copyright 2002 Hewlett-Packard Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera-

Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Przewodnik po podstawowych funkcjach -użytkowanie bez komputera- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Funkcje panelu sterowania Panel sterowania... 5 Obsługiwanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Designjet serii 111. Instrukcja obsługi

Drukarka HP Designjet serii 111. Instrukcja obsługi Drukarka HP Designjet serii 111 Instrukcja obsługi 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Wydanie pierwsze Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul.

PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Sącz ul. I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a PS 3000, PS 3000 plus, PS 3000 net 33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VI NOVITUS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo