Electronicza drukarka etykiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Electronicza drukarka etykiet"

Transkrypt

1 LM350 EEU.qxd :55 Pagina Electronicza drukarka etykiet Podręcznik użytkownika Elektromos feliratozógép Használati útmutató Elektronický štítkovač Uživatelský manuál Elektronický štítkovač Užívate ský manuál PL Strona 2 HUN Oldal 15 CZ Strana 27 SK Strana 39

2 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 2 AC Power Connector LCD Display Tape Exit Font Key Styles/Fixed Length Key Box-UL/Align Key On/Off Settings Key Memory Key Symbols Key Extra Key Numeric Keys Alpha Keys Tab Key CAPS Key Cutter Button Print Key Cancel Key Arrow Keys with OK Key Backspace/ Clear Key Return/ OK Key Currency Key Space Bar Shift Keys Figure 1 LabelMANAGER 350 Electronic Labelmaker

3 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 3 Jak korzystać z drukarki New DYMO LabelMANAGER 350 Drukarka LabelMANAGER(r) 350 (LM350) umożliwia tworzenie szerokiego wachlarza etykiet samoprzylepnych wysokiej jakości. Można uzyskać różne rozmiary i style etykiet. Drukarka LM350 pracuje z kasetami DYMO D1 z taśmami o szerokościach: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, które są dostępne z taśmami w szerokiej gamie kolorów. Informację o dostępnych taśmach i akcesoriach do drukarki LM350 można znaleźć na stronie: Rejestracja gwarancyjna Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej i odesłanie jej do biura obsługi klienta w ciągu 7 dni od daty zakupu - szczegóły w książeczce gwarancyjnej. Rozpoczęcie pracy Instrukcje podane w tym podrozdziale pokazują, jak wydrukować pierwszą etykietę. Montaż baterii Drukarka LM350 jest zasilana sześcioma bateriami typu AA. Aby włożyć baterie: 1. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie (patrz rys. 2). 2. Włóż baterie, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowości (+ i -). 3. Zamknij pokrywę. Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterie. Podłączanie zasilacza Podłączenie zasilacza do drukarki LM350 powoduje odcięcie zasilania bateryjnego. Aby podłączyć zasilacz: 1. Włóż wtyk zasilacza do gniazda w lewym górnym rogu drukarki. 2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego. Przed wyjęciem wtyczki zasilacza z gniazda sieciowego zasilacz należy najpierw odłączyć od drukarki LM350. W przeciwnym przypadku można utracić ostatnie ustawienia pamięci. Montaż kasety z taśmą PL Aby zainstalować kasetę z taśmą: 1. Naciśnij i zwolnij pokrywę kasety z taśmą, co spowoduje otwarcie pojemnika na taśmę (patrz rys. 3). Rys Rys. 3.

4 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 4 Przed pierwszym uruchomieniem drukarki należy usunąć kartonową wkładkę zabezpieczającą znajdującą się pomiędzy głowicą drukującą a rolką dociskową (patrz rys. 4). 2. Ustaw przełącznik kasety zgodnie z rozmiarem kasety (patrz rys. 4). Przełącznik kasety Rys. 4. Gdy przełącznik znajduje się w poprawnej pozycji, pasuje do wyżłobienia w kasecie. 3. Sprawdź w okienku kasety, czy taśma i wstęga są naprężone i czy taśma przechodzi między prowadnicami. W razie potrzeby przekręć szpulę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby naprężyć wstęgę. 4. Włóż kasetę tak, aby taśma i wstęga znalazły się pomiędzy głowicą drukującą i dociskiem (patrz rys. 4). CLICK! Rys. 5. wyjmij kartonik 4 5. Dociśnij mocno, aż kaseta z kliknięciem wskoczy na swoje miejsce. Sprawdź, czy taśma i wstęga znajdują się w odpowiednim położeniu (patrz rys. 5). 6. Zamknij kieszeń kasety. Teraz można wydrukować pierwszą etykietę! Ustawienia Wybór języka Można wybrać jeden z kilku dostępnych języków. Aby wybrać język: 1. Naciśnij przycisk ON/OFF. 2. Naciśnij klawisz Settings. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz Set Language, po czym naciśnij OK. 4. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz żądany język, po czym naciśnij OK. Wybór jednostki miary Można określić, czy wymiary będą podawane w calach czy w milimetrach. Aby wybrać jednostkę miary: 1. Naciśnij klawisz Settings. 2. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz Set Units, po czym naciśnij OK. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz jednostkę (cale albo milimetry), po czym naciśnij OK. Teraz możesz już wydrukować swoją pierwszą etykietę! Drukowanie pierwszej etykiety Aby wydrukować etykietę: 1. Naciśnij przycisk ON/OFF. 2. Wprowadź przykładowy tekst etykiety. 3. Naciśnij przycisk Print, aby wydrukować i odciąć etykietę.

5 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 5 Gratulacje! Właśnie wydrukowałeś swoją pierwszą etykietę. Dalsza część instrukcji zawiera informacje o czcionkach, stylach i formatowaniu etykiet. Zapoznawanie się z drukarką Kolejne rozdziały szczegółowo opisują wszystkie funkcje drukarki. Zapoznaj się z lokalizacją klawiszy specjalnych i funkcyjnych drukarki LM350 (patrz rys. 1). Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny drukarki LM350 pokazuje zwykle wiersz składający się z trzynastu znaków. Można jednak wprowadzić do 99 znaków i spacji. W oknie wyświetlacza można przewijać tekst (patrz rys. 6). Liczba faktycznie wyświetlanych znaków zależy od liczby spacji. The quick brown fox jumps over the lazy dog Rys. 6. Dodatkowo na wyświetlaczu pokazują się znaczniki sygnalizujące wybór poszczególnych funkcji (patrz rys. 7). Czcionka Styl Ramka/Podkreślenie Przewijanie Przycisk On/Off Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania zasilania. Jeśli przez 2 minuty nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie się wyłączy. Ostatnia utworzona etykieta zostanie zapamiętana i po ponownym włączeniu zasilania pokaże się na ekranie. Zostaną także zachowane uprzednio wybrane ustawienia stylu. Wielkie i małe litery Klawisz CAPS włącza i wyłącza wielkie litery. Po włączeniu trybu wielkich liter na ekranie pojawi się wskaźnik CAPS i wszystkie litery będą wprowadzane jako wersaliki (wielkie litery). Ponowne wciśnięcie klawisza CAPS powoduje wyłączenie tego trybu i powrót do wprowadzania małych liter. Klawisz SHIFT Klawisz Shift użyty jednocześnie z klawiszem znaku zmienia wybraną literę z wielkiej na małą lub odwrotnie. Użyty jednocześnie z klawiszem numerycznym lub funkcyjnym włącza dodatkową funkcję pokazaną na wybranym klawiszu. Na przykład wciśnięcie klawisza Backspace kasuje jeden znak na lewo od kursora; natomiast jednoczesne wciśnięcie klawiszy Shift i Backspace skasuje cały tekst etykiety i przygotuje wyświetlacz do tworzenia nowej etykiety. Klawisz SPACE Klawiszem SPACE wprowadza się odstępy do tekstu. Wielkie/małe litery Etykieta wielowierszowa Stała długość Wyrównywanie/ Justowanie Formaty mieszane Liczba kopii Automatyczne rozcinanie etykiet Klawisz kasowania znaku (Backspace) Klawisz Backspace usuwa znak znajdujący się na lewo od kursora. Kombinacja klawiszy Shift- Backspace kasuje cały tekst etykiety wraz z jego formatowaniem. Rys. 7. Klawisz CANCEL Klawisz Cancel pozwala opuścić menu bez dokonywania wyboru lub też anulować działanie. 5

6 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 6 Klawisze kursora Klawisze ze strzałkami w prawo i lewo służą do przeglądania i edytowania etykiety. Klawisze ze strzałkami w górę i w dół pozwalają poruszać się po pozycjach menu. Klawisz OK służy do zatwierdzenia wyboru. Formatowanie etykiety Aby poprawić wygląd etykiety, można korzystać z kilku możliwości formatowania tekstu. Ponieważ drukarka zapamiętuje ostatnio wybierane funkcje, przy każdym wejściu do dowolnego z menu opisanych w tym podrozdziale, kursor ustawi się na pozycji ostatnio wybranej z tego menu. Zmiana wielkości czcionki W etykietach można wykorzystywać sześć czcionek: Arial Narrow, Arial Normal, Arial Wide, Times, New Roman, One Stroke oraz Frankfurter. Wybór czcionki odnosi się do wszystkich znaków na bieżącej stronie. Aby ustawić wielkość czcionki: 1. Przyciśnij klawisz Font. 2. Klawiszami kursora wybierz odpowiednią czcionkę i wciśnij OK. Dodawanie stylów Do edytowania tekstu można używać jednego z 13 różnych stylów: Można używać tylko jednego stylu na raz. Styl można stosować do znaków alfanumerycznych i do symboli. Więcej informacji na temat drukowania symboli podane jest w punkcie Wprowadzanie symboli. Aby ustawić styl: 1. Wciśnij klawisz Style. 2. Klawiszami kursora wybierz odpowiedni styl i wciśnij OK. Drukowanie tekstu w ramce Tekst można dodatkowo wyeksponować, stosując ramkę lub podkreślenie. Tekst etykiety można umieścić w ramce albo podkreślić, ale nie można łączyć obu tych funkcji. Dostępne są nastepujące style (patrz rys. 9): DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO DYMO Podkreślenie Ramka prostokątna Ramka zoastrzona Ramka zoakrąglona Krokodylek Scroll Box Ramka zawinięta Kropki Drewno Cegiełki Szachy Parkiet Diamenty Tapeta Rys. 9. Rys Aby ustawić styl ramki: 1. Przyciśnij klawisz Box/Align. 2. Klawiszami kursora wybierz odpowiedni styl ramki i wciśnij OK. W przypadku etykiety dwuwierszowej z podkreśleniem - podkreślone są obie linie tekstu. W przypadku tekstu w ramce - obie linie tekstu są objęte jedną ramką.

7 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 7 Tworzenie etykiet wielowierszowych Liczba wierszy możliwych do wydrukowania na etykiecie zależy od szerokości użytej taśmy: maksymalnie trzy wiersze na taśmie 19 mm maksymalnie dwa wiersze na taśmie 9 mm lub 12 mm, maksymalnie jeden wiersz na taśmie 6 mm Aby utworzyć etykietę wielowierszową: 1. Wprowadź z klawiatury tekst pierwszego wiersza i naciśnij klawisz Return. Na końcu pierwszego wiersza na wyświetlaczu wyświetli się znak który nie jest drukowany na etykiecie. 2. Wprowadź tekst drugiego wiersza. Na wyświetlaczu widać wiersz, do którego aktualnie jest wprowadzany tekst. W przykładzie zilustrowanym poniżej bieżącym wierszem jest drugi wiersz etykiety: tekstu następnej strony etykiety. Używanie tabulatorów Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu na etykietach wielowierszowych. Tabulatory są wyrównywane do lewej strony, a domyślny odstęp tabulacji wynosi 50 mm. Aby zmienić odstęp tabulacji 1. Naciśnij przycisk Settings. 2. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz Set Tab Length, po czym naciśnij OK. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół zmień wartość odstępu tabulacji, po czym naciśnij OK. Aby wstawić tabulator: 1. Wpisz tekst. 2. Naciśnij klawisz Tab, po czym kontynuuj wpisywanie tekstu. Pomiędzy wierszami można przechodzić za pomocą klawiszy ze strzałkami. Używanie różnych formatów Można umieszczać na etykiecie tekst sformatowany z różnymi czcionkami i stylami. W tym celu należy podzielić etykietę na bloki tekstu zwane stronami. Poszczególne strony są oddzielone separatorami strony. Maksymalna liczba wierszy występujących na stronie wynika z szerokości taśmy. Jedna etykieta może zawierać dwa separatory strony. Na jednej etykiecie nie mogą wy tępować różne style wyrównania, podkreślenia, ramki i wzoru tła - te style dotyczą całej etykiety. Aby dodać separator strony: 1. Wprowadź i sformatuj tekst pierwszej strony etykiety. 2. Naciśnij Extra. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz Insert Format Break, po czym naciśnij OK. 4. Kontynuuj wprowadzanie i formatowanie 7

8 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 8 Stosowanie symboli i znaków specjalnych Drukarka LM350 pozwala umieszczać na etykietach symbole i inne znaki specjalne. Wprowadzanie symboli Drukarka LM350 udostępnia rozszerzony zestaw symboli pokazany na rys. 10. Row Position in row pojawi się pierwszy rząd symboli pokazanych na rys Klawiszami kursora wybierz potrzebny symbol. Kiedy kursor dojdzie do końca pierwszego rzędu symboli, przesuwaj go nadal w prawo, wówczas na wyświetlaczu pokaże się następny rząd symboli. Można też wcisnąć literę odpowiadającą rzędowi symboli, z których chcesz skorzystać. 3. Po odszukaniu potrzebnego symbolu wciśnij OK. Symbol zostanie wprowadzony do tekstu etykiety. Wprowadzanie znaków międzynarodowych Drukarka LM350 posługuje się rozszerzonym zestawem znaków łacińskich, korzystając z technologii RACE. Podobnie jak na klawiaturze telefonu komórkowego można kilkakrotnie nacisnąć klawisz znaku w krótkich odstępach czasu i przeglądać w ten sposób zestaw liter przypisanych do tego klawisza. Na przykład naciskając kilkakrotnie klawisz a uzyska się kolejno litery a à á â ã ä å, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych wariantów. Kolejność, w jakiej pojawiają się warianty danego znaku, zależy od wybranego języka. Symbole walut Klawisz euro e za pomocą technologii RACE umożliwia wprowadzanie następujących symboli: e $ Kolejność, w jakiej pojawiają się te symbole, zależy od wersji klawiatury i wybranego języka. Opcje drukowania Drukarka LM350 pozwala wydrukować wiele kopii tej samej etykiety, drukować etykiety z kolejnymi numerami oraz etykiety o stałej długości, a także przeglądać i formatować tekst etykiety oraz regulować kontrast wydruku. Rys. 10. Aby wprowadzić symbol: 1. Naciśnij klawisz Symbols. Na wyświetlaczu 8 Wydruk wielu kopii Jednorazowo można wydrukować maksymalnie 16 kopii etykiety. Przy drukowaniu z wyłączoną

9 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 9 funkcją automatycznego rozcinania, poszczególne etykiety są oddzielone od siebie przerywaną kreską oznaczającą miejsce przecięcia. Aby wydrukować większą liczbę kopii etykiety: 1. Naciśnij klawisz Extra, a następnie klawiszami kursora wybierz Copies. 2. Klawiszem ze strzałką w górę zwiększaj liczbę kopii do wydrukowania lub 3. Klawiszem ze strzałką w dół zmniejszaj liczbę kopii począwszy od Wciśnij OK. 5. Wciśnij Print, aby rozpocząć drukowanie. W przypadku bardziej skomplikowanych formatów może pojawić się krótka przerwa w drukowaniu kolejnych etykiet. Po zakończeniu drukowania liczba kopii do wydrukowania zostaje z powrotem ustawiona na 1 (wartość domyślna). Dodawanie numeru porządkowego etykiety Można wydrukować serię etykiet o kolejnych numerach. Liczba takich numerowanych etykiet zależy od wybranej liczby kopii. Zwiększany jest tylko ostatni numer (ciąg cyfr) występujący po jakiejkolwiek literze, spacji lub znaku interpunkcyjnym. Na przykład numer abc123 będzie na kolejnych etykietach drukowany jako abc123, abc124, abc125 itd. Numer będzie na kolejnych etykietach drukowany jako , , itd. Aby opatrzyć serię etykiet numerami porządkowymi: 1. Wprowadź tekst etykiety. 2. Ustaw liczbę etykiet do wydrukowania (patrz punkt Wydruk wielu kopii ). 3. Naciśnij klawisz Extra. 4. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami wybierz Incremental Print, po czym naciśnij OK. Ustawianie stałej długości etykiety W trybie normalnym długość etykiety zależy od 9 długości wprowadzonego tekstu. Można jednak do szczególnych zastosowań utworzyć etykiety o stałej długości, niezależnie od długości tekstu. Długość etykiety można ustawiać w zakresie od 23 mm (0,9 ) do 400 mm (15,6 ) ze skokiem 2 mm (0,1 ). Fabrycznie ustawiona stała długość etykiety wynosi 100 mm (4 ). Po zmianie tego ustawienia nowa długość etykiety obowiązuje do wprowadzenia kolejnej zmiany. Aby ustawić długość etykiety: 1. Wciśnij Shift-Style / Fixed Length. 2. Klawiszem ze strzałką w górę możesz wydłużać etykietę. 3. Klawiszem ze strzałką w dół możesz skracać etykietę. 4. Wciśnij OK, aby zapisać wybraną długość. 5. Po wydrukowaniu etykiety wciśnij Anuluj [Clear], aby wyłączyć funkcję stałej długości, w przeciwnym razie wszystkie kolejne etykiety będą miały ustawioną długość. Podgląd etykiety Przed drukowaniem można przejrzeć tekst i format etykiety. Etykietę wielowierszową przegląda się w jednym wierszu. Aby przejrzeć etykietę: 1. Naciśnij klawisz Extra. 2. Klawiszem ze strzałką w dół wybierz Print Preview i wciśnij OK. 3. Klawiszami kursora wybierz Text lub Format. Po wybraniu Text na wyświetlaczu przewinie się tekst etykiety. Po wybraniu Format na wyświetlaczu na krótko pokaże się wybrany format. Wyrównywanie tekstu Przy drukowaniu etykiet o stałej długości można wyrównać tekst do lewego lub prawego brzegu etykiety albo umieścić go na środku. W przypadku etykiet wielowierszowych wszystkie wiersze tekstu są wyrównywane w jednakowy sposób.

10 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 10 Aby wyrównać tekst: 1. Naciśnij Shift-Box / Align. 2. Klawiszami kursora wybierz potrzebne ustawienie i wciśnij OK. 3. Wciśnij Clear, aby wyłączyć wyrównywanie. Zmiana opcji rozcinania Drukarka LM350 umożliwia automatyczne rozcinanie etykiet po wydrukowaniu. Etykiety można także rozcinać ręcznie przy użyciu przycisku Cutter. W ustawieniu domyślnym etykiety są rozcinane automatycznie. Jeśli zostanie wybrana opcja rozcinania ręcznego i jest drukowana większa liczba kopii lub etykiety są drukowane z kolejnymi numerami, pomiędzy poszczególnymi etykietami jest drukowana przerywana kreska wyznaczająca miejsce cięcia. Aby zmienić opcję rozcinania: 1. Naciśnij przycisk Settings. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz Set Auto Cut, po czym naciśnij OK. 3. Przy użyciu klawiszy ze strzałkami w górę i w dół wybierz ustawienie opcji: On (włączona) albo Off (wyłączona), po czym naciśnij OK. Ustawienie pozostaje w mocy aż do następnej zmiany. Regulacja kontrastu wydruku Dla uzyskania wyraźniejszych etykiet można regulować kontrast wydruku. Aby ustawić kontrast: 1. Naciśnij Settings. 2. Klawiszami kursora wybierz Print Contrast i wciśnij OK. 3. Klawiszami kursora wybierz jedno z pięciu ustawień kontrastu i wciśnij OK. Użycie pamięci drukarki Drukarka etykiet jest wyposażona w użyteczną funkcję pamięci, która pozwala na przechowywanie tekstu i formatowania. Funkcja ta działa następujcąco: jest pamiętanych 10 ostatnio wydrukowanych etykiet, można zapamiętać tekst maksymalnie 10 często używanych etykiet, można nazwać i zapamiętać maksymalnie 10 często używanych formatów etykiet. Zapamiętywanie tekstu etykiet Drukarka automatycznie przechowuje w pamięci tekst 10 ostatnio wydrukowanych etykiet. Ponadto można zapamiętać tekst maksymalnie 10 wybranych, często używanych etykiet. Aby zapamiętać tekst aktualnej etykiety: 1. Naciśnij klawisz Memory. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz SAVE, a następnie LABEL. Zostanie wyświetlonych 10 pól reprezentujących pozycje pamięci. Pole wypełnione oznacza, że na danej pozycji jest zapamiętany tekst etykiety. Można zapisać tekst na dowolnej pozycji pamięci, ale jeśli zostanie wybrana pozycja już zajęta, poprzedni tekst zostanie skasowany. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz pozycję pamięci, po czym naciśnij OK. Tekst etykiety zostanie zapisany i nastąpi powrót do redagowania etykiety. Zapamiętywanie formatu Oprócz tekstu etykiety można także zapamiętać maksymalnie 10 często używanych formatów. Funkcja ta zapisuje tylko informację o formacie, a nie tekst etykiety. Aby zapisać aktualny format: 1. Naciśnij przycisk Memory. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz SAVE, a następnie FORMAT. Zostanie wyświetlonych 10 pól reprezentujących pozycje pamięci. Pole wypełnione oznacza, że na danej pozycji jest zapamiętany format etyki- 10

11 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 11 ety. Można zapisać format na dowolnej pozycji pamięci, ale jeśli zostanie wybrana pozycja już zajęta, poprzedni format zostanie skasowany. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz pozycję pamięci, po czym naciśnij OK. Zostanie wyświetlone pytanie NAME? 4. Wpisz nazwę formatu, po czym naciśnij OK. Format etykiety zostanie zapisany i nastąpi powrót do redagowania etykiety. Pobieranie tekstu i formatu etykiety z pamięci Teksty i formaty etykiet zapisane w pamięci można łatwo pobierać i wykorzystywać w dowolnym czasie. Aby pobrać z pamięci tekst lub format etykiety: 1. Naciśnij przycisk Memory. 2. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz Recall, a następnie LABEL, FORMAT lub LAST PRINTED (odpowiednio w celu pobrania tekstu, formatu lub jednej z ostatnio drukowanych etykiet). Zostanie wyświetlonych 10 pól reprezentujących pozycje pamięci, analogicznie jak przy zapisywaniu etykiety lub formatu. 3. Przy użyciu klawiszy kursora wybierz pozycję pamięci (zawierającą tekst lub format), po czym naciśni OK. 4. Wpisz nazwę formatu i naciśnij OK. Aby wyczyścić ostrze gilotyny: 1. Wyłącz zasilanie drukarki. 2. Naciśnij równocześnie przyciski ON/OFF oraz Cut. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat CUT TEST. 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Shift+Cut. Ostrze gilotyny zacznie się przesuwać krokowo do pozycji umożliwiającej dostęp. 4. Gdy ostrze znajdzie się w pozycji umożliwiającej dostęp z obu stron, zwolnij klawisze Shift+Cut. 5. Za pomocą wacika nasączonego alkoholem oczyść obie strony ostrza. 6. Po oczyszczeniu ostrza naciśnij przycisk Cut, co spowoduje powrót ostrza do pozycji spoczynkowej. Procedurę tę należy wykonać także wtedy, gdy ostrze gilotyny zablokuje się w pozycji wysuniętej i nie będzie mogło się. Aby oczyścić głowicę drukującą: Przetrzyj głowicę za pomocą narzędzia do czyszczenia umieszczonego pod pokrywą kieszeni kasety. Konserwacja drukarki Drukarka LM350 zapewnia długą i bezawaryjną pracę przy niewielkich wymogach konserwacyjnych. Czyszczenie drukarki Okresowe czyszczenie zapewnia poprawną pracę drukarki LM350. Ostrze gilotyny powinno być czyszczone każdorazowo przy wymianie kasety z taśmą. 11

12 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 12 Kasety DYMO D1 Szerokość: 6mm 9mm 12mm 19mm Długość: 7m 7m 7m 7m Czarny/Przezroczysty Niebieski/Przezroczysty Czerwony/Przezroczysty Czarny/Biały Niebieski/Biały Czerwony/Biały Czarny/Niebieski Czarny/Czerwony Czarny/Żółty Czarny/Zielony Biały/Przezroczysty Biały/Czarny Czarny/Srebrny Czarny/Żółty Czarny/Fluo Zielony Czarny/Fluo Czerwony Miękka nylonowa Permanentna poliestrowa Zasilacz

13 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 13 Rozwiązywanie problemów Poniżej przedstawiono możliwe problemy z drukarką oraz sposób ich rozwiązania. Problem/komunikat o błędzie Brak obrazu na wyświetlaczu Słaba jakość wydruku Złe działanie gilotyny Printing...! Too many lines Przekroczono maksymalną liczbę wierszy! Too many characters Przekroczono maksymalną liczbę znaków! Insert Tape Cassette Kaseta z taśmą jest pusta lub nie jest zainstalowana! Battery low Akumulator prawie wyładowany! Tape Jam Silnik zatrzymał się wskutek zacięcia taśmy! Zbyt wiele stron Przekroczona maksymalna dopuszczalna liczba stron!! Strona nie jest pusta Zbyt mała wielkość taśmy Set Została wybrana stała długość etykiety, zbyt mała, aby można było wydrukować żądaną etykietę. Rozwiązanie Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Wymień wyładowany akumulator Wymień wyładowany akumulator. Sprawdź, czy kaseta z taśmą jest poprawnie zainstalowana. Wyczyść głowicę drukującą. Wymień kasetę z taśmą. Wyczyść ostrze gilotyny. Patrz punkt Konserwacja drukarki. Nic nie trzeba robić. Komunikat przestanie być wyświetlany po zakończeniu drukowania. Zmień układ etykiety lub szerokość taśmy Usuń z bufora tekst lub jego część Włóż nową kasetę z taśmą. Wymień akumulator lub podłącz zasilacz. [red. jeśli to się wymienia, to chyba jednak baterie, nie akumulator] Usuń zaciętą taśmę i wymień kasetę z taśmą. Zmienić układ etykiety. Usunąć najpierw całą zawartość strony. Zmienić wielkość taśmy lub nacisnąć Cancel (Anuluj) w celu wyjścia z menu Box/Background (Ramka/Tło). Po tym komunikacie jest wyświetlona wartość, która pokazuje długość, jaką musi mieć etykieta, aby zmieścił się na niej tekst. Wykonaj jedną znastępujących czyności: dostosuj odpowiednio ustawienie stałej długości etykiety lub wybierz węższą czcionkę. Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu, należy skontaktować się z serwisem DYMO w danym kraju. Lista numerów kontaktowych w poszczególnych krajów jest podana w broszurze gwarancyjnej 13

14 LM350 EEU.qxd :55 Pagina 52 This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards: US Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950 EMC emissions EN Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B EMC immunity EN , IEC801-2 & IEC801-3 EU Immunity EN (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment, Immunity Characteristics Emissions EN (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards - Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys. The user should avoid directly touching the thermal print head. Esselte is an ISO registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment. Esselte BVBA Industriepark-Noord Sint-Niklaas 02/ DYMO Corporation. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into another language without the prior written consent of DYMO Corporation. LabelMANAGER is a registered trademark of DYMO Corporation. DYMO is a registered trademark of Esselte Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.

Spis treści Drukarka etykiet informacje... 5 Rozpoczęcie pracy... 5 Ustawienia... 6 Obsługa drukarki etykiet... 7 Formatowanie etykiety...

Spis treści Drukarka etykiet informacje... 5 Rozpoczęcie pracy... 5 Ustawienia... 6 Obsługa drukarki etykiet... 7 Formatowanie etykiety... Spis treści Drukarka etykiet informacje... 5 Rejestracja gwarancyjna...5 Rozpoczęcie pracy... 5 Podłączanie zasilacza...5 Wkładanie baterii...5 Podłączanie zasilacza...5 Wkładanie kasety z taśmą...5 Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: LabelPOINT 250 Elektroniczna drukarka etykiet

Rysunek 1: LabelPOINT 250 Elektroniczna drukarka etykiet Wyjście etykiety Nożyk Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Klawisz zasilania Klawisz stylu/języka Klawisz wyrównania/ podkreślenia obramowania Klawisz stałej długości/czcionki Pamięć/funkcje dodatkowe Klawisze

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: LabelMANAGER 450 Elektroniczna drukarka etykiet

Rysunek 1: LabelMANAGER 450 Elektroniczna drukarka etykiet Złącze USB Złącze zasilania prądem zmiennym (AC) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) Szczelina wyjściowa taśmy www.dymo.com Styl/Rozmiar czcionki Czcionka/Stała długość Obramowanie/ Wyrównanie Symbole

Bardziej szczegółowo

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ " 1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm

F E . 1. a!? # % b &., @ $ c + ± = e < > [ \ ] ^ g λ Ø ø φ  1 / 2 h Á á É. j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï. o à ã Ñ ñ Õ õ F` = 6mm = 9/12mm = 19mm : A ➎ C ➎ B D = 6mm = 9/1mm = 19mm a!? # % b &., @ $ c + ± = d * / : ; ( ) e < > [ \ ] ^ f { } ~ µ ß Ω g λ Ø ø φ " 1 / h Á á É i é Í í Ó ó Ú ú j À à È è Ì ì Ò k ò ù Ä ä Ë ë Ï l ï Ö ö Ü ü ÿ  m â Ê ê î

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system znakowania Nr produktu 000777182

Elektroniczny system znakowania Nr produktu 000777182 INSTRUKCJA OBSŁUGI Elektroniczny system znakowania Nr produktu 000777182 Strona 1 z 14 ELEKTRONICNZY SYSTEM ZNAKOWANIA PT-1090 Przewodnik użytkownika ROZPOCZYNAMY WSTĘP Przy pomocy PT-1090 można tworzyć

Bardziej szczegółowo

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097

Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 INSTRUKCJA OBSŁUGI Canon P1-DTSII Nr produktu 000776097 Strona 1 z 8 Jeśli ustawienia na P1-DTS nie odpowiadają poniższemu przykładowi, ustaw znacznik na ekranie, jak pokazano, przyciskając odpowiedni

Bardziej szczegółowo

DYMO. Zasilanie DYMO. 201996 LP300P 26-05-2000 05:11 Pagina 1

DYMO. Zasilanie DYMO. 201996 LP300P 26-05-2000 05:11 Pagina 1 20996 LP300P 26-05-2000 05: Pagina Wprowadzenie Drukarka Dymo Labelpoint LP300 umożliwia tworzenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych o długości do 90 znaków. Drukarka Labelpoint

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet. Zaczynamy. Podłączenie zasilania. Rysunek 2. Używanie akumulatora. Rejestracja Gwarancyjna

Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet. Zaczynamy. Podłączenie zasilania. Rysunek 2. Używanie akumulatora. Rejestracja Gwarancyjna Informacje o Twojej nowej drukarce etykiet Dzięki nowej drukarce etykiet LabelPOINT 350 możesz stworzyć różnorodne, wysokiej jakości etykiety samoprzylepne. Możesz wybierać różne formaty i style drukowanych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Használati útmutató Uživatelský manuál Užívate ský manuál PL Strona 2 HUN Oldal 14 CZ Strana 28 SK Strana 38 www.dymo.com Gniazdo zasilacza Wyjście taśmy Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Treść Informacje ogólne o drukarce 5 Rozpoczęcie pracy 5 Podłączenie zasilania 5 Podłączenie zasilacza 5 Instalowanie akumulatora 5 Ładowanie akumulatora 6 Instalowanie baterii 6

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Rhino 6000

Podręcznik użytkownika. Rhino 6000 Podręcznik użytkownika Rhino 6000 Wyjście taśmy Podświetlenie ekranu Zasilanie Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Odcinanie/ Przesuwanie taśmy Klawisze skrótów Kod paskowy Symbol Wydruk/Liczba kopii Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CAS POLSKA 2005 1 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 3 2. Wstęp... 5 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura i wyświetlacz... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Opis funkcji klawiszy... 7 7. Obsługa wagi... 8 a) Ważenie proste...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Drukarka etykiet Casio KL-820, szerokość taśmy 6/9/12/18/24 mm, 248 znaków

Drukarka etykiet Casio KL-820, szerokość taśmy 6/9/12/18/24 mm, 248 znaków INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet Casio KL-820, szerokość taśmy 6/9/12/18/24 mm, 248 znaków Nr produktu 775458 Strona 1 z 40 Część 1. Wstęp. Ta część instrukcji dostarczy Ci ważnych informacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04

Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 Aneks do Instrukcji obsługi wagi Basic Label 300 z dnia 20.10.04 W wadze dodano funkcje opisane poniżej. 1. Zapamiętana tara 20.09.2006 Waga może zapamiętać 5 wartości tary, które można w dowolnym momencie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora

Ładowanie akumulatora. Wymiana akumulatora Ładowanie akumulatora UWAGA: Gdy używa się zasilacza prądu przemiennego, wszystkie akumulatory korzystają z Dell ExpressCharge. Gdy system jest wyłączony, akumulator naładuje się do 80% pojemności w ciągu

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi. Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525.

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525. Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860724 1. ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525 Strona 1 z 16 2. WKŁADANIE BATERII W momencie zakupu bateria jest już włożona do komputera rowerowego.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do menu drukarki

Dostęp do menu drukarki Dostęp do menu drukarki 1 Wyłącz drukarkę. 2 Otwórz górne przednie drzwiczki. 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Kontynuuj podczas włączania drukarki. Wszystkie lampki zaświecą się po kolei. 4 Zwolnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Smart Label Printers 420 430 410 Szybki Start Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Przygotowanie SLP 1. Podłącz zasilacz do drukarki SLP 410,420 lub 430 i do gniazdka sieciowego. 2. Naciśnij przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

Industrial Labelprinter

Industrial Labelprinter WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE PRINT CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE BCODE LANG SAVE SAVE GRAPHIC 219 Industrial Labelprinter Instrukcja ObsŁugi www.dymo.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo