/ H e a l t h c a r e E-Instrukcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ H e a l t h c a r e E-Instrukcja"

Transkrypt

1 / H e a l t h c a r e E-Instrukcja

2 PL9984 PRAWA AUTORSKIE I GWARANCJA Wydanie pierwsze Kwiecień 2015 Żadnej z części niniejszej instrukcji, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK Computer, INC. ( ASUS ). Gwarancja na produkt lub usługę wygasa, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony, chyba że naprawa, modyfikacja lub zmiana była autoryzowana na piśmie przez firmę ASUS; oraz (2) jeśli numer seryjny jest nieczytelny lub został usunięty. ASUS UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘW STANIE JAKI JEST, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE. Produkty i nazwy firm pojawiające się w niniejszej instrukcji mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw. SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM. Prawa autorskie 2015 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu. ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego. To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców. BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI. SERWIS I POMOC TECHNICZNA Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem 2 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

3 Spis treści Informacje dotyczące instrukcji... 5 Konwencje stosowane w e-instrukcji... 6 Typografia... 6 Rozdział 1: Wprowadzenie Poznajemy ASUS VivoWatch... 8 Ładowanie ASUS VivoWatch...12 Rozdział 2: Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch Instalacja aplikacji towarzyszącej...16 Pierwsze uruchomienie ASUS VivoWatch...16 Nawigacja po ekranie zegarka ASUS VivoWatch...17 Ekran główny zegarka ASUS VivoWatch...17 Odblokowywanie zegarka ASUS VivoWatch...17 Funkcje zegarka ASUS VivoWatch...18 Activity (Aktywność)...18 Alarm...19 UV index (Indeks UV)...20 Pulse (Tętno)...21 Rejestr zegarka ASUS VivoWatch...22 Wskaźnik zadowolenia...23 Sleep Info (Informacje dotyczące snu)...24 Exercise Info (Informacje dotyczące ćwiczeń)...24 Tryb ćwiczeń...25 Ekran główny trybu ćwiczeń...25 Powiadomienie o Incoming call (połączeniu przychodzącym)...27 Powiadomienie o osiągnięciu celu...27 Walk reminder (Przypomnienie o spacerze)...28 ASUS VivoWatch E-Instrukcja 3

4 Rozdział 3: Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon Ekran główny aplikacji HiVivo...30 Panel aplikacji HiVivo...31 Devices (Urządzenia)...32 Network (Sieć)...33 Zmiana tarczy zegarka...34 Zmiana języka...36 Określanie codziennego celu...37 Aktualizacja oprogramowania układowego...39 Załączniki 4 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

5 Informacje dotyczące instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat sprzętu i oprogramowania, jakie wchodzą w skład ASUS VivoWatch i jest podzielona na następujące rozdziały: Rozdział 1: Wprowadzenie W rozdziale tym omówiono szczegółowo komponenty sprzętowe zegarka ASUS VivoWatch oraz opisano sposób obsługi różnych jego elementów. Rozdział 2: Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch W rozdziale tym zawarte są informacje na temat korzystania z zegarka ASUS VivoWatch. Rozdział 3: Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon W rozdziale tym zawarte są informacje na temat niektórych funkcji aplikacji towarzyszącej, z której można korzystać na sparowanym telefonie. Załączniki Ta część zawiera informacje związane z bezpieczeństwem ASUS VivoWatch. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 5

6 Konwencje stosowane w e-instrukcji Aby zwrócić uwagę na kluczowe informacje zawarte w niniejszej e-instrukcji, część tekstu zaprezentowano w następujący sposób: WAŻNE! Zawiera ważne informacje, zgodnie z którymi należy podstępować, aby wykonać zadanie. UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje i porady, które mogą pomóc w realizacji zadania. OSTRZEŻENIE! Zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań oraz, aby zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów zegarka ASUS VivoWatch. Typografia Wytłuszczenie Pochylenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać. = Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których można się odnieść. 6 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

7 Rozdział 1: Wprowadzenie 1 Wprowadzenie

8 Poznajemy ASUS VivoWatch UWAGA: Zegarek ASUS VivoWatch jest zgodny z normą pyło- i wodoszczelności IP67. 8 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

9 Wyświetlacz dotykowy Dotykowy wyświetlacz umożliwia kontrolowanie zegarka ASUS VivoWatch za pomocą gestów. UWAGA: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Poruszanie się po funkcjach ASUS VivoWatch. Czujnik UV Czujnik UV mierzy poziom promieniowania UV w bieżącej lokalizacji; wynik wyświetlany jest na ekranie. Wskaźnik LED Ten wskaźnik LED zapewnia wizualne wskazanie stanu zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o wskaźniku LED w tym podręczniku w wersji elektronicznej. przycisk ekranu głównego Naciśnij ten przycisk zegarka ASUS VivoWatch, aby wrócić na ekran główny. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także odblokowanie zegarka ASUS VivoWatch. Pasek Pasek umożliwia noszenie zegarka ASUS VivoWatch na nadgarstku. Złącza ładujące Aby naładować ASUS VivoWatch, należy umieścić złącza w taki sposób, aby stykały się z pinami podstawki ładującej. Czujnik tętna Czujnik tętna mierzy tętno użytkownika; wynik wyświetlany jest na ekranie. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 9

10 Informacje o wskaźniku LED Tryb ogólny Kolor Miga na zielono Stałe zielone Stan Ładowanie baterii Bateria w pełni naładowana Tryb ćwiczeń Kolor Miga na zielono Miga na czerwono Stan Tętno prawidłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Tętno nieprawidłowe OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego tętna wskaźnik LED zaczyna migać na czerwono. Może się tak zdarzyć, jeśli bieżący trening jest zbyt intensywny. 10 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

11 Podstawka ładująca UWAGA: Więcej informacji na temat podstawki ładującej można znaleźć w rozdziale Ładowanie ASUS VivoWatch. blokada sprężynowa Naciśnij tę blokadę sprężynową w celu odłączenia zegarka ASUS VivoWatch od uchwytu do ładowania. Piny ładujące Podłącz te piny do złączy ładujących, aby naładować baterię zegarka ASUS VivoWatch. Port Micro USB Włóż wtyczkę micro USB dołączonego kabla do tego portu, aby podłączyć podstawkę ładującą do prądu. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 11

12 Ładowanie ASUS VivoWatch 1. Podłącz piny ładowarki do złączy ładujących. UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że styki ładowania oraz złącza są czyste i suche. Po zakończeniu używania zegarka ASUS VivoWatch podczas sportów wodnych należy opłukać dokładnie styki ładowania i złącza świeżą wodą, a następnie wytrzeć czystą szmatką w celu uniknięcia korozji. 2. Podłącz kabel USB do ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka zasilającego. 12 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

13 3. Podłącz złącze micro USB do podstawki ładującej, aby zacząć ładować ASUS VivoWatch. UWAGA: Zegarek ASUS VivoWatch włącza się automatycznie po pełnym naładowaniu baterii. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może być przyczyną poważnego uszkodzenia zegarka ASUS VivoWatch. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Nie wolno doprowadzać do zwarcia styków stacji dokującej. Zegarek ASUS VivoWatch może nie zostać naładowany przez niektóre ładowarki power bank, które nie wykrywają urządzeń o niskim poborze prądu. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 13

14 14 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

15 Rozdział 2: Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch 2 Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch

16 Instalacja aplikacji towarzyszącej 1. Zaloguj się w telefonie do konta Google lub Apple ID albo załóż takie konto. 2. Uruchom aplikację Play Store (Sklep Play) lub Apple Store (Sklep Apple Store). 3. Wyszukaj aplikację HiVivo, a następnie zainstaluj aplikację towarzyszącą. Pierwsze uruchomienie ASUS VivoWatch WAŻNE! Włącz Bluetooth w swoim telefonie przed rozpoczęciem parowania. Zegarek ASUS VivoWatch powinien znajdować się w odległości maksymalnie trzech metrów od telefonu. 1. Włącz zegarek ASUS VivoWatch. 2. Uruchom aplikację HiVivo. 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu i zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Poniższy ekran pojawi się w przypadku próby połączenia innego telefonu z zegarkiem ASUS VivoWatch. Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego), aby zezwolić na połączenie lub nie wykonuj żadnej czynności, aby je zignorować. 16 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

17 Nawigacja po ekranie zegarka ASUS VivoWatch Ekran główny zegarka ASUS VivoWatch Na ekranie głównym zegarka ASUS VivoWatch wyświetlana jest godzina, data oraz stan zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Aby wrócić na ten ekran, należy nacisnąć Home button (przycisk ekranu głównego). Ikona Opis Zablokowano Poziom baterii Tryb ćwiczeń Rejestr snu Alarm Odblokowywanie zegarka ASUS VivoWatch Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego), aby odblokować zegarek ASUS VivoWatch. Po odblokowaniu można przejść do różnych funkcji zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Po upływie określonego czasu braku aktywności przywrócony zostanie ekran główny, a zegarek ASUS VivoWatch zostanie zablokowany w celu uniknięcia niepożądanych czynności. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 17

18 Funkcje zegarka ASUS VivoWatch Na ekranie zegarka ASUS VivoWatch wyświetlane są informacje, takie jak stan codziennej aktywności, czas ćwiczeń i jakość snu, które stanowią wsparcie użytkownika na drodze ku zdrowszemu stylowi życia. UWAGA: Ekrany umieszczone w tym podręczniku mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu przejścia do różnych funkcji zegarka ASUS VivoWatch: Na ekranie głównym zegarka ASUS VivoWatch przesuń palcem w lewo lub w prawo w celu przejścia do kolejnych funkcji zegarka ASUS VivoWatch. Activity (Aktywność) Na tym ekranie wyświetlana jest liczba pokonanych kroków i spalonych kalorii. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie liczy wykonane kroki i przelicza je na spalone kalorie. Codzienne statystyki można sprawdzać w czasie ich rejestrowania. 18 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

19 Alarm Na tym ekranie można ustawić alarm. Alarm zapisany w pamięci zegarka ASUS VivoWatch działa niezależnie od alarmów ustawionych w telefonie. Alarm można także ustawić za pomocą aplikacji towarzyszącej. W celu ustawienia alarmu: 1. Przejdź na ekran Alarm. 2. Stuknij ekran jeden raz; zacznie migać wskazanie budzika. 3. Przewiń w górę lub w dół wskazanie liczby godzin i minut, aby zmienić godzinę. 4. Stuknij ekran jeden raz, aby ustawić alarm. W celu włączenia lub wyłączenia alarmu: 1. Przejdź na ekran Alarm. 2. Naciśnij i przytrzymaj ekran przez co najmniej trzy (3) sekundy. 3. Po włączeniu alarmu wskazanie budzika będzie dobrze widoczne, a po wyłączeniu alarmu będzie zacieniowane. UWAGA: Po włączeniu alarmu ikona tej funkcji będzie także widoczna na ekranie głównym. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 19

20 UV index (Indeks UV) Na tym ekranie wyświetlany jest aktualny indeks promieniowania UV. Czujnik zegarka ASUS VivoWatch automatycznie wykrywa intensywność promieniowania UV w pobliżu użytkownika. Czujnik UV zegarka ASUS VivoWatch należy skierować w stronę słońca; po wykonaniu pomiaru indeks UV zostanie wyświetlony na ekranie. Uwaga: Wartości indeksu UV mogą różnić się w zależności od metody i miejsca pomiaru. Funkcja pomiaru indeksu UV nie jest przeznaczona do celów medycznych. Indeks UV ma wyłącznie charakter informacyjny. Czujnika UV nie należy zasłaniać, ponieważ mogłoby to być przyczyną niedokładnego pomiaru indeksu UV. Zabrudzony czujnik UV należy wyczyścić przed rozpoczęciem pomiaru. 20 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

21 Pulse (Tętno) Na tym ekranie wyświetlane jest aktualne tętno użytkownika. Czujnik zegarka ASUS VivoWatch mierzy tętno automatycznie. Zegarek ASUS VivoWatch mierzy tętno poprzez odbicie wiązki czujnika przez skórę. Sposób założenia zegarka jest ważny, ponieważ ma on wpływ na działanie czujnika tętna. W celu uzyskania dokładniejszych wyników: 1. Załóż zegarek ASUS VivoWatch w taki sposób, aby jego tarcza była skierowana ku górze, a spodnia część stykała się ze skórą i aby sam zegarek ASUS VivoWatch był odsunięty od kości nadgarstka. 2. Załóż zegarek ASUS VivoWatch tak, aby nie czuć żadnego dyskomfortu. Nie zaciskaj paska zegarka ASUS VivoWatch zbyt mocno na nadgarstku. 3. Najbardziej dokładne wyniki czujnika tętna można uzyskać po rozgrzaniu się. OSTRZEŻENIE! Dokładność pomiaru czujnika tętna może różnić się w zależności od warunków i miejsca pomiaru. Jeśli czujnik tętna jest brudny, należy go wyczyścić i spróbować ponownie. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na czujnik tętna, ponieważ wiązka czujnika może uszkodzić wzrok. Należy uważać, aby dzieci nie patrzyły bezpośrednio na czujnik. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 21

22 Rejestr zegarka ASUS VivoWatch Zegarek ASUS VivoWatch zapisuje dane dotyczące codziennych ćwiczeń i snu. W celu przewinięcia rejestru: Na ekranie głównym zegarka ASUS VivoWatch przesuń palcem w górę lub w dół w celu przewinięcia rejestru aktywności. 22 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

23 Wskaźnik zadowolenia Na tym ekranie wyświetlany jest wskaźnik zadowolenia. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie określa wskaźnik zadowolenia na podstawie informacji, takich jak stan codziennej aktywności, czas ćwiczeń i jakość snu. Wskaźnik zadowolenia Stan Wysoki Odpowiedni Przeciętny < 60 Próbuj dalej ASUS VivoWatch E-Instrukcja 23

24 Sleep Info (Informacje dotyczące snu) Na tym ekranie wyświetlany jest całkowity czas snu oraz czas spokojnego snu. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie zapisuje całkowity czas snu oraz czas spokojnego snu. Całkowity czas snu oraz czas spokojnego snu można sprawdzać w czasie ich rejestrowania. Exercise Info (Informacje dotyczące ćwiczeń) Na tym ekranie wyświetlany jest czas przeznaczony na ćwiczenia i aerobik. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie zapisuje czas przeznaczony każdego dnia na ćwiczenia i aerobik. Czas przeznaczony każdego dnia na ćwiczenia i aerobik można sprawdzać w czasie ich rejestrowania. 24 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

25 Tryb ćwiczeń Tryb ćwiczeń umożliwia monitorowanie treningów. Po jego włączeniu zegarek ASUS VivoWatch zapisuje dane dotyczące bieżącego treningu i wyświetla informacje podczas ich rejestrowania. W celu przejścia do trybu ćwiczeń: Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego) i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aby przejść do trybu ćwiczeń. W celu wyjścia z trybu ćwiczeń: Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego) i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aby wyjść z trybu ćwiczeń. Ekran główny trybu ćwiczeń Na ekranie głównym trybu ćwiczeń wyświetlany jest czas ćwiczeń, tętno i inne informacje dotyczące bieżącego treningu. UWAGA: Aby wrócić na ten ekran, należy nacisnąć Home button (przycisk ekranu głównego). ASUS VivoWatch E-Instrukcja 25

26 W celu wyświetlenia innych informacji o ćwiczeniach: Na ekranie głównym trybu ćwiczeń przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić inne informacje dotyczące bieżącego treningu. OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego tętna wskaźnik LED zaczyna migać na czerwono. Może się tak zdarzyć, jeśli bieżący trening jest zbyt intensywny. 26 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

27 Powiadomienie o Incoming call (połączeniu przychodzącym) Na ekranie zegarka ASUS VivoWatch mogą być wyświetlane powiadomienia o połączeniach przychodzących. Po otrzymaniu połączenia przez sparowany telefon, zegarek ASUS VivoWatch zacznie wibrować, a na jego ekranie wyświetlony zostanie numer telefonu osoby dzwoniącej. Powiadomienie o osiągnięciu celu Po osiągnięciu przez użytkownika wyznaczonego celu na ekranie zegarka ASUS VivoWatch wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie. Cele można określić w aplikacji HiVivo. UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w części Określanie codziennego celu w tym podręczniku w wersji elektronicznej. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 27

28 Walk reminder (Przypomnienie o spacerze) Ten ekran zegarka ASUS VivoWatch jest wyświetlany w celu przypomnienia użytkownikowi o konieczności wstania i przejścia się. Pojawia się on po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika. 28 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

29 Rozdział 3: Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon 3 Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon

30 Ekran główny aplikacji HiVivo Na ekranie głównym aplikacji HiVivo wyświetlany jest ten sam wskaźnik HI (wskaźnik zadowolenia), co na sparowanym zegarku ASUS VivoWatch. Zapewnia on także bardziej szczegółowe statystyki z każdego dnia. UWAGA: Szczegółowe informacje na temat uzyskania aplikacji towarzyszącej można znaleźć w części Instalacja aplikacji towarzyszącej w tym podręczniku w wersji elektronicznej. Stuknij tutaj, aby ręcznie zsynchronizować dane z zegarkiem ASUS VivoWatch. Stuknij tutaj, aby otworzyć panel aplikacji. Stuknij tutaj, aby wyświetlić więcej opcji i ustawień. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić wskaźnik HI dla innych dni. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej informacji. 30 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

31 Panel aplikacji HiVivo Panel aplikacji zapewnia dostęp do różnych ekranów i ustawień urządzenia. Umożliwia on także wyświetlenie aktualnego profilu użytkownika oraz jego edycję. Tutaj wyświetlane są informacje o użytkowniku. Stuknij tę część ekranu, aby wrócić na poprzedni ekran. Stuknij tutaj, aby dokonać edycji profilu. Stuknij dowolną z tych ikon, aby wyświetlić szczegółowe informacje. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 31

32 Devices (Urządzenia) Na ekranie urządzeń widoczny jest poziom naładowania baterii oraz inne informacje dotyczące zegarka ASUS VivoWatch. Umożliwia on także dostosowanie tarczy oraz zmianę ustawień zegarka ASUS VivoWatch. Tutaj wyświetlany jest poziom naładowania baterii zegarka ASUS VivoWatch. To wskazanie oznacza, że zegarek ASUS VivoWatch jest zsynchronizowany. Stuknij tutaj, aby ustawić alarm. Stuknij dowolną z tych ikon, aby ją wybrać. Stuknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej ikon. UWAGA: Po ustawieniu alarmu urządzenie należy zsynchronizować z zegarkiem ASUS VivoWatch. 32 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

33 Network (Sieć) Na ekranie sieci wyświetlane są informacje o stanie aktywności znajomych. Umożliwia on także wysyłanie wiadomości do wybranych osób. Stuknij tutaj, aby dodać nowych znajomych. Tutaj wyświetlana jest lista znajomych. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 33

34 Zmiana tarczy zegarka Wygląd zegarka ASUS VivoWatch można zmienić, wybierając jedną z dostępnych tarcz. 1. Przejdź na ekran urządzeń. 2. Stuknij ikonę Watch face (Tarcza zegarka). 34 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

35 3. Stuknij tarczę zegarka, a następnie przycisk Sync my watch (Zsynchronizuj z zegarkiem). UWAGA: Więcej tarcz zegarka będzie dostępnych w przyszłych aktualizacjach. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 35

36 Zmiana języka Za pomocą aplikacji towarzyszącej można zmienić język interfejsu użytkownika. 1. Przejdź na ekran urządzeń. 2. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej ikon. 3. Stuknij ikonę Language (Język), a następnie wybierz język. 36 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

37 Określanie codziennego celu Można ustawić docelową liczbę kroków na dzień, całkowitą liczbę kalorii na dzień oraz godzinę pójścia spać. 1. Przejdź na ekran główny aplikacji HiVivo. 2. Stuknij ikonę, a następnie pozycję Settings (Ustawienia). ASUS VivoWatch E-Instrukcja 37

38 3. Stuknij pozycję Target (Cel). 4. Ustaw cele, a następnie stuknij przycisk OK. 38 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

39 Aktualizacja oprogramowania układowego Za pomocą aplikacji towarzyszącej można zaktualizować oprogramowanie układowe zegarka ASUS VivoWatch. 1. Przejdź na ekran urządzeń. 2. Stuknij ikonę Device update (Aktualizacja urządzenia). 3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia aktualizacji. UWAGA: Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania układowego. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 39

40 40 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

41 Załączniki Załączniki

42 Załączniki Środki bezpieczeństwa Twój ASUS VivoWatch jest odporny na oddziaływanie wody ale nie wodoodporny. Należy go trzymać w suchym miejscu i należy unikać używania w pobliżu płynów, w deszczu, w wilgotnych miejscach oraz w obecności innych źródeł wody lub cieczy. Jeśli się zamoczy, należy go jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką. Przed użyciem z aplikacjami należy się upewnić, że ASUS VivoWatch jest suchy, a dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać ostrzeżeń na etykietach ostrzegawczych. W przypadku wycieku należy zaprzestać używanie. Baterię i podstawkę ładowania należy przekazać do recyklingu lub w odpowiedni sposób zutylizować. Małe komponenty należy trzymać z dala od dzieci. Twój ASUS VivoWatch można używać wyłącznie przy temperaturze otoczenia 5 C do 40 C. Środki ostrożności dotyczące baterii Bateria zastosowana w tym urządzeniu może spowodować pożar lub poparzenia chemiczne, jeśli zostanie wyjęta lub rozmontowana. Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z etykietami ostrzegawczymi. Jeśli bateria zostanie wymieniona na nieprawidłowy typ, może grozić eksplozją. Nie umieszczać w ogniu. Unikać spięć baterii. Nie rozmontowywać baterii. Zaprzestać używania w przypadku stwierdzenia wycieku z baterii. Bateria i jej komponenty muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Trzymać baterię i inne małe komponenty z dala od dzieci. 42 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

43 Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacji. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia na jeden lub więcej z następujących sposobów: Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Przeniesienie urządzenia dalej od odbiornika. Podłączenie urządzenia do gniazda z innego obwodu zasilającego, niż ten do którego jest podłączony odbiornik. Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych zaleceń. UWAGA: Wszelkie zmiany i modyfikacje niezatwierdzone przez producenta urządzenia mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z uprawnienia do używania produktu To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 43

44 Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji na fale radiowe Urządzenie to jest zgodne z limitami ekspozycji na fale radiowe ustanowionymi przez komisję FCC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie to nie może współwystępować ani nie może działać w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami. Oznaczenia CE Niniejsze urządzenie odpowiada wymogom Dyrektywy RTTE (1999/5/WE), Dyrektywy EMC (2004/108/EC) oraz Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EC) wydaną przez Komisję Wspólnot Europejskich. 44 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

45 Deklaracja zgodności z globalnymi regulacjami dotyczącymi środowiska Firma ASUS Stosuje koncepcję zielonego designu podczas projektowania i produkowania swoich produktów, upewniając się, że na każdym etapie cyklu życia urządzenia produkt firmy ASUS jest zgodny z obowiązującymi globalnie przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, zgodnie z wymogami prawnymi, firma ASUS udostępnia wszelkie niezbędne informacje na ten temat. Na stronie można znaleźć informacje na temat regulacji, na których opiera się firma ASUS: Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950 EU REACH SVHC Korea RoHS Recycling ASUS/Usługi zwrotu Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem Właściwa utylizacja urządzenia Nie należy wyrzucać zegarka ASUS VivoWatch do odpadów komunalnych. Produkt opracowano w taki sposób, aby umożliwić ponowne użycie i recykling jego elementów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt (sprzęt elektroniczny oraz bateria zawierająca rtęć) nie powinien znaleźć się w miejskim wysypisku śmieci. Zapoznaj się z miejscowymi regulacjami dotyczącymi wyrzucania produktów elektronicznych. Nie należy wyrzucać baterii do odpadów komunalnych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że bateria nie powinna znaleźć się w miejskim wysypisku śmieci. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 45

46 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) 46 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

47 ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Producent Adres Autoryzowany przedstawiciel w Europie ASUSTek COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH Adres HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY ASUS VivoWatch E-Instrukcja 47

48 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR , RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : ASUS VivoWatch Model name : HC-A01 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R&TTE Directive EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.2.2( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 31/01/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : 48 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

ASUS Miracast Dongle

ASUS Miracast Dongle ASUS Miracast Dongle PODRĘCZNIK ELEKTRONICZNY PL9364 1 PL9364 Wydanie drugie V2 Maj 2014 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie 2015 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prawa autorskie 2015 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI E-Instrukcja PL10346 PRAWA AUTORSKIE I GWARANCJA Żadnej z części niniejszej instrukcji, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie

Bardziej szczegółowo

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL9668 Wydanie pierwsze V1 / Wrzesień 2014 Ładowanie urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu ASUS w trybie baterii przez dłuższy okres należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

PL4806. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL4806. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL4806 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Czerwiec 2009 Spis treści Spis treści... 2 Zasady bezpieczeństwa... 3 Przygotowanie notebooka... 5 Używanie touchpada... 7 Budowa komputera... 8 Widok z prawej...

Bardziej szczegółowo

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wydanie pierwsze / Maj 2014 Ładowanie urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu ASUS w trybie baterii przez dłuższy okres należy upewnić się, że jest on całkowicie

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Inteligentna bransoleta Instrukcja użytkownika Polski

Bardziej szczegółowo

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL8456

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL8456 ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL8456 Ładowanie urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu ASUS w trybie baterii przez dłuższy okres należy upewnić się, że jest on całkowicie naładowany. Należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL9131

ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL9131 ASUS Tablet PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL9131 Wydanie pierwsze / Lipiec 2014 Ładowanie urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania tabletu ASUS w trybie baterii przez dłuższy okres należy upewnić się, że jest

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów

Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Przełącznik Gigabit Ethernet, 5/8 portów Podręcznik użytkownika Certyfikacja Deklaracja FCC Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

VivoTab Podręcznik użytkownika

VivoTab Podręcznik użytkownika PL7824 VivoTab Podręcznik użytkownika ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/ opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko.

Bardziej szczegółowo

Monitor aktywności fizycznej Medisana VIFIT Connect

Monitor aktywności fizycznej Medisana VIFIT Connect INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor aktywności fizycznej Medisana VIFIT Connect Nr produktu 0010094512 Strona 1 z 9 Przed pierwszym użyciem Tryb aktywności Tryb snu Przesyłanie danych do smartfona Przesyłanie danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka Nokia DT-601

Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka Nokia DT-601 Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka Nokia DT-601 Wydanie 1.1 PL Elementy Poznaj swoją bezprzewodową ładowarkę. 1 Kabel USB 2 Wskaźnik świetlny 3 Obszar ładowania Żaden element obudowy produktu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi No.1 D5

Instrukcja obsługi No.1 D5 Instrukcja obsługi No.1 D5 BEZPIECZEŃSTWO: Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym

Bardziej szczegółowo

PL5094. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL5094. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL5094 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Styczeń 2010 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Przygotowanie notebooka... 5 Używanie touchpada... 7 Budowa komputera... 8 Widok z prawej... 8 Widok z lewej...10

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

ASUS Transformer Pad - Skrócona instrukcja

ASUS Transformer Pad - Skrócona instrukcja - Skrócona instrukcja PL7210 3G Connection Manager - TF300TG Instalacja karty SIM 1. Użyj wyprostowanego spinacza do papieru w celu naciśnięcia przycisku wysuwania tacy karty SIM. 2. Wyjmij tacę z gniazda.

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Dziękujemy za zakup obudowy Lifeproof!... 3 Sprawdź obwódkę i osłonę... 3 Test wodoszczelności... 3 Instalacja obudowy... 4 Zdejmowanie obudowy... 4 Przejściówka do słuchawek...

Bardziej szczegółowo

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA

ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA ŁADOWARKA TECHNOLINE BC-450 INSTRUKCJA Przed użyciem ładowarki BC450, przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, gdyż może być przydatna w przyszłości UWAGA: należy postępować

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca praw autorskich

Informacja dotycząca praw autorskich Informacja dotycząca praw autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisanymi w nim produktami i oprogramowaniem, nie można powielać, transmitować, przepisywać, zapisywać w systemie odnawialnym

Bardziej szczegółowo

Światło/Bluetooth. Podświetlenie/Bluetooth

Światło/Bluetooth. Podświetlenie/Bluetooth Seria FR 803 Dziękujemy za zakup zegarka SunRoad, który z pewnością dostarczy wiele radości podczas uprawiania aktywności ruchowej. Posiada on wysokościomierz, barometr, kompas, krokomierz, wykres wysokości

Bardziej szczegółowo

Inteligentna bransoletka Model Nr: M104 Instrukcja obsługi

Inteligentna bransoletka Model Nr: M104 Instrukcja obsługi Inteligentna bransoletka Model Nr: M104 Instrukcja obsługi PL Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo w pełni zadowoleni z jego użytkowania.

Bardziej szczegółowo

USB Temperature Datalogger UT330A

USB Temperature Datalogger UT330A USB Temperature Datalogger UT330A MIE0255 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Przedmowa Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybór naszego produktu. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

PASPORT Ręczny Czujnik Pracy Serca

PASPORT Ręczny Czujnik Pracy Serca Instrukcja użytkownika 01 2-103 74 A PASPORT Ręczny Czujnik Pracy Serca PS-2186 2 1 Zestaw zawiera Numer części 1. Ręczny Czujnik Pracy Serca PS-2186 2. Uchwyty 648-10601 Kompatybilne interfejsy PASPORT

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Travelair N. Bezprzewodowa pamięć masowa. Przewodnik użytkownika

Travelair N. Bezprzewodowa pamięć masowa. Przewodnik użytkownika Travelair N Bezprzewodowa pamięć masowa Przewodnik użytkownika PL10187 Wydanie pierwsze. Maj 2015 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie konfigurujące do wymiany akumulatora Instrukcja obsługi

Urządzenie konfigurujące do wymiany akumulatora Instrukcja obsługi Urządzenie konfigurujące do wymiany akumulatora Instrukcja obsługi Strona 1 Spis treści WSTĘP... 3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Informacje o produkcie:... 3 WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA... 4 INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. instrukcja obsługi MISTRAL Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że jego użytkowanie dostarczy Państwu wiele p r z y j e m n o ś c i. P r z e d u ż y c i e m urządzenia, prosimy zapoznać

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth

Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Samochodowe lusterko wsteczne z funkcją Bluetooth Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lusterka wstecznego z funkcją Bluetooth. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Bransoletka fitness BT 4.0 FBT-50 V4

Bransoletka fitness BT 4.0 FBT-50 V4 Bransoletka fitness BT 4.0 FBT-50 V4 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bransoletki fitness. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI ... (data sprzedaży) (podpis sprzedawcy) WARUNKI GWARANCJI Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. 1. Importer / Sprzedawca

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-18

Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-18 Podręcznik użytkownika Przenośna uniwersalna ładowarka USB Nokia DC-18 Wydanie 1.3 PL Elementy Poznaj swoją przenośną ładowarkę. 1 Złącze mikro-usb 2 Uchwyt złącza 3 Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z wbudowaną kamerą HD, za pomocą którego dyskretnie nakręcisz filmy w domu, biurze, czy innych budynkach. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah

Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Bank energii z wyświetlaczem LED, 10400 mah Instrukcja obsługi 31892 SPECYFIKACJE Pojemność: 10,400 mah Akumulator: litowo-jonowy Wejście: 5 V DC/1,3 A (maks. 1,5 A) Wyjście 1: 5 V DC 1 A Wyjście 2: 5

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS

Wymagania aplikacji: Android 4.1 (Jelly Bean) lub nowszy połączenie z Internetem Bluetooth GPS FPV Tracker to aplikacja przeznaczona do współpracy z systemem FPV Zbig & Pitlab. Aplikacja łączy się z OSD lub GroundStation poprzez Bluetooth. Aplikacja jest dostępna na smartfony oraz tablety z systemem

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Podręcznik użytkownika komputera ASUS ANT. 1394 E-SATA HDMI PL4878 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2009 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Przygotowanie notebooka... 5 Używanie touchpada... 7 Budowa komputera... 8 Widok

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Nr partii: 201606 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Seria AcerPower. Podręcznik użytkownika

Seria AcerPower. Podręcznik użytkownika Seria AcerPower Podręcznik użytkownika Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone Seria AcerPower Podręcznik użytkownika Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji,

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

OBROŻA SZKOLENIOWA DLA PSÓW ZDALNIE STEROWANA E-613/623

OBROŻA SZKOLENIOWA DLA PSÓW ZDALNIE STEROWANA E-613/623 OBROŻA SZKOLENIOWA DLA PSÓW ZDALNIE STEROWANA E-613/623 1. 4 w 1. Tryby: wibracje, dźwięk, impulsy elektryczne, światła. 2. Zasięg do 1000 m na wolnym powietrzu. 3. Szkolenie do dwóch psów z tego samego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Wiek: 5 lat + Zawartość: - Pojazd - Nadajnik - Instrukcja użytkowania Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat. Ostrzeżenie: - Zabawka jest rekomendowana

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka DT-904

Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka DT-904 Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka DT-904 Wydanie 2.0 PL Podręcznik użytkownika Bezprzewodowa ładowarka DT-904 Spis treści Dla własnego bezpieczeństwa 3 Akcesorium informacje 4 Klawisze i części

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

DENVER SBT-10BLACK. Wysięgnik Bluetooth dla selfie

DENVER SBT-10BLACK. Wysięgnik Bluetooth dla selfie DENVER SBT-10BLACK Wysięgnik Bluetooth dla selfie Przed użyciem proszę uważnie przeczytać instrukcje i zachować dla późniejszego użytku. Zastrzeżenia Denver Electronics A/S w żadnym przypadku nie przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia SmartTags NT1/NT2

Instrukcja obsługi. Xperia SmartTags NT1/NT2 Instrukcja obsługi Xperia SmartTags NT1/NT2 Spis treści Wprowadzenie...3 Pierwsze kroki...4 Włączanie funkcji NFC...4 Obszar wykrywania funkcji NFC...4 Zarządzanie tagami za pomocą aplikacji Smart Connect...4

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo