/ H e a l t h c a r e E-Instrukcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ H e a l t h c a r e E-Instrukcja"

Transkrypt

1 / H e a l t h c a r e E-Instrukcja

2 PL9984 PRAWA AUTORSKIE I GWARANCJA Wydanie pierwsze Kwiecień 2015 Żadnej z części niniejszej instrukcji, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK Computer, INC. ( ASUS ). Gwarancja na produkt lub usługę wygasa, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony, chyba że naprawa, modyfikacja lub zmiana była autoryzowana na piśmie przez firmę ASUS; oraz (2) jeśli numer seryjny jest nieczytelny lub został usunięty. ASUS UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘW STANIE JAKI JEST, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE. Produkty i nazwy firm pojawiające się w niniejszej instrukcji mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw. SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM. Prawa autorskie 2015 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu. ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego. To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców. BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI. SERWIS I POMOC TECHNICZNA Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem 2 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

3 Spis treści Informacje dotyczące instrukcji... 5 Konwencje stosowane w e-instrukcji... 6 Typografia... 6 Rozdział 1: Wprowadzenie Poznajemy ASUS VivoWatch... 8 Ładowanie ASUS VivoWatch...12 Rozdział 2: Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch Instalacja aplikacji towarzyszącej...16 Pierwsze uruchomienie ASUS VivoWatch...16 Nawigacja po ekranie zegarka ASUS VivoWatch...17 Ekran główny zegarka ASUS VivoWatch...17 Odblokowywanie zegarka ASUS VivoWatch...17 Funkcje zegarka ASUS VivoWatch...18 Activity (Aktywność)...18 Alarm...19 UV index (Indeks UV)...20 Pulse (Tętno)...21 Rejestr zegarka ASUS VivoWatch...22 Wskaźnik zadowolenia...23 Sleep Info (Informacje dotyczące snu)...24 Exercise Info (Informacje dotyczące ćwiczeń)...24 Tryb ćwiczeń...25 Ekran główny trybu ćwiczeń...25 Powiadomienie o Incoming call (połączeniu przychodzącym)...27 Powiadomienie o osiągnięciu celu...27 Walk reminder (Przypomnienie o spacerze)...28 ASUS VivoWatch E-Instrukcja 3

4 Rozdział 3: Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon Ekran główny aplikacji HiVivo...30 Panel aplikacji HiVivo...31 Devices (Urządzenia)...32 Network (Sieć)...33 Zmiana tarczy zegarka...34 Zmiana języka...36 Określanie codziennego celu...37 Aktualizacja oprogramowania układowego...39 Załączniki 4 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

5 Informacje dotyczące instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje na temat sprzętu i oprogramowania, jakie wchodzą w skład ASUS VivoWatch i jest podzielona na następujące rozdziały: Rozdział 1: Wprowadzenie W rozdziale tym omówiono szczegółowo komponenty sprzętowe zegarka ASUS VivoWatch oraz opisano sposób obsługi różnych jego elementów. Rozdział 2: Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch W rozdziale tym zawarte są informacje na temat korzystania z zegarka ASUS VivoWatch. Rozdział 3: Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon W rozdziale tym zawarte są informacje na temat niektórych funkcji aplikacji towarzyszącej, z której można korzystać na sparowanym telefonie. Załączniki Ta część zawiera informacje związane z bezpieczeństwem ASUS VivoWatch. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 5

6 Konwencje stosowane w e-instrukcji Aby zwrócić uwagę na kluczowe informacje zawarte w niniejszej e-instrukcji, część tekstu zaprezentowano w następujący sposób: WAŻNE! Zawiera ważne informacje, zgodnie z którymi należy podstępować, aby wykonać zadanie. UWAGA: Zawiera dodatkowe informacje i porady, które mogą pomóc w realizacji zadania. OSTRZEŻENIE! Zawiera ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zachować bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań oraz, aby zapobiec uszkodzeniu danych i komponentów zegarka ASUS VivoWatch. Typografia Wytłuszczenie Pochylenie = Oznacza menu lub element, który należy wybrać. = Wskazuje sekcje w tym podręczniku, do których można się odnieść. 6 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

7 Rozdział 1: Wprowadzenie 1 Wprowadzenie

8 Poznajemy ASUS VivoWatch UWAGA: Zegarek ASUS VivoWatch jest zgodny z normą pyło- i wodoszczelności IP67. 8 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

9 Wyświetlacz dotykowy Dotykowy wyświetlacz umożliwia kontrolowanie zegarka ASUS VivoWatch za pomocą gestów. UWAGA: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Poruszanie się po funkcjach ASUS VivoWatch. Czujnik UV Czujnik UV mierzy poziom promieniowania UV w bieżącej lokalizacji; wynik wyświetlany jest na ekranie. Wskaźnik LED Ten wskaźnik LED zapewnia wizualne wskazanie stanu zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o wskaźniku LED w tym podręczniku w wersji elektronicznej. przycisk ekranu głównego Naciśnij ten przycisk zegarka ASUS VivoWatch, aby wrócić na ekran główny. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia także odblokowanie zegarka ASUS VivoWatch. Pasek Pasek umożliwia noszenie zegarka ASUS VivoWatch na nadgarstku. Złącza ładujące Aby naładować ASUS VivoWatch, należy umieścić złącza w taki sposób, aby stykały się z pinami podstawki ładującej. Czujnik tętna Czujnik tętna mierzy tętno użytkownika; wynik wyświetlany jest na ekranie. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 9

10 Informacje o wskaźniku LED Tryb ogólny Kolor Miga na zielono Stałe zielone Stan Ładowanie baterii Bateria w pełni naładowana Tryb ćwiczeń Kolor Miga na zielono Miga na czerwono Stan Tętno prawidłowe NIEBEZPIECZEŃSTWO! Tętno nieprawidłowe OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego tętna wskaźnik LED zaczyna migać na czerwono. Może się tak zdarzyć, jeśli bieżący trening jest zbyt intensywny. 10 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

11 Podstawka ładująca UWAGA: Więcej informacji na temat podstawki ładującej można znaleźć w rozdziale Ładowanie ASUS VivoWatch. blokada sprężynowa Naciśnij tę blokadę sprężynową w celu odłączenia zegarka ASUS VivoWatch od uchwytu do ładowania. Piny ładujące Podłącz te piny do złączy ładujących, aby naładować baterię zegarka ASUS VivoWatch. Port Micro USB Włóż wtyczkę micro USB dołączonego kabla do tego portu, aby podłączyć podstawkę ładującą do prądu. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 11

12 Ładowanie ASUS VivoWatch 1. Podłącz piny ładowarki do złączy ładujących. UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że styki ładowania oraz złącza są czyste i suche. Po zakończeniu używania zegarka ASUS VivoWatch podczas sportów wodnych należy opłukać dokładnie styki ładowania i złącza świeżą wodą, a następnie wytrzeć czystą szmatką w celu uniknięcia korozji. 2. Podłącz kabel USB do ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka zasilającego. 12 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

13 3. Podłącz złącze micro USB do podstawki ładującej, aby zacząć ładować ASUS VivoWatch. UWAGA: Zegarek ASUS VivoWatch włącza się automatycznie po pełnym naładowaniu baterii. OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może być przyczyną poważnego uszkodzenia zegarka ASUS VivoWatch. Gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Nie wolno doprowadzać do zwarcia styków stacji dokującej. Zegarek ASUS VivoWatch może nie zostać naładowany przez niektóre ładowarki power bank, które nie wykrywają urządzeń o niskim poborze prądu. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 13

14 14 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

15 Rozdział 2: Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch 2 Korzystanie z zegarka ASUS VivoWatch

16 Instalacja aplikacji towarzyszącej 1. Zaloguj się w telefonie do konta Google lub Apple ID albo załóż takie konto. 2. Uruchom aplikację Play Store (Sklep Play) lub Apple Store (Sklep Apple Store). 3. Wyszukaj aplikację HiVivo, a następnie zainstaluj aplikację towarzyszącą. Pierwsze uruchomienie ASUS VivoWatch WAŻNE! Włącz Bluetooth w swoim telefonie przed rozpoczęciem parowania. Zegarek ASUS VivoWatch powinien znajdować się w odległości maksymalnie trzech metrów od telefonu. 1. Włącz zegarek ASUS VivoWatch. 2. Uruchom aplikację HiVivo. 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu i zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Poniższy ekran pojawi się w przypadku próby połączenia innego telefonu z zegarkiem ASUS VivoWatch. Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego), aby zezwolić na połączenie lub nie wykonuj żadnej czynności, aby je zignorować. 16 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

17 Nawigacja po ekranie zegarka ASUS VivoWatch Ekran główny zegarka ASUS VivoWatch Na ekranie głównym zegarka ASUS VivoWatch wyświetlana jest godzina, data oraz stan zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Aby wrócić na ten ekran, należy nacisnąć Home button (przycisk ekranu głównego). Ikona Opis Zablokowano Poziom baterii Tryb ćwiczeń Rejestr snu Alarm Odblokowywanie zegarka ASUS VivoWatch Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego), aby odblokować zegarek ASUS VivoWatch. Po odblokowaniu można przejść do różnych funkcji zegarka ASUS VivoWatch. UWAGA: Po upływie określonego czasu braku aktywności przywrócony zostanie ekran główny, a zegarek ASUS VivoWatch zostanie zablokowany w celu uniknięcia niepożądanych czynności. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 17

18 Funkcje zegarka ASUS VivoWatch Na ekranie zegarka ASUS VivoWatch wyświetlane są informacje, takie jak stan codziennej aktywności, czas ćwiczeń i jakość snu, które stanowią wsparcie użytkownika na drodze ku zdrowszemu stylowi życia. UWAGA: Ekrany umieszczone w tym podręczniku mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu przejścia do różnych funkcji zegarka ASUS VivoWatch: Na ekranie głównym zegarka ASUS VivoWatch przesuń palcem w lewo lub w prawo w celu przejścia do kolejnych funkcji zegarka ASUS VivoWatch. Activity (Aktywność) Na tym ekranie wyświetlana jest liczba pokonanych kroków i spalonych kalorii. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie liczy wykonane kroki i przelicza je na spalone kalorie. Codzienne statystyki można sprawdzać w czasie ich rejestrowania. 18 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

19 Alarm Na tym ekranie można ustawić alarm. Alarm zapisany w pamięci zegarka ASUS VivoWatch działa niezależnie od alarmów ustawionych w telefonie. Alarm można także ustawić za pomocą aplikacji towarzyszącej. W celu ustawienia alarmu: 1. Przejdź na ekran Alarm. 2. Stuknij ekran jeden raz; zacznie migać wskazanie budzika. 3. Przewiń w górę lub w dół wskazanie liczby godzin i minut, aby zmienić godzinę. 4. Stuknij ekran jeden raz, aby ustawić alarm. W celu włączenia lub wyłączenia alarmu: 1. Przejdź na ekran Alarm. 2. Naciśnij i przytrzymaj ekran przez co najmniej trzy (3) sekundy. 3. Po włączeniu alarmu wskazanie budzika będzie dobrze widoczne, a po wyłączeniu alarmu będzie zacieniowane. UWAGA: Po włączeniu alarmu ikona tej funkcji będzie także widoczna na ekranie głównym. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 19

20 UV index (Indeks UV) Na tym ekranie wyświetlany jest aktualny indeks promieniowania UV. Czujnik zegarka ASUS VivoWatch automatycznie wykrywa intensywność promieniowania UV w pobliżu użytkownika. Czujnik UV zegarka ASUS VivoWatch należy skierować w stronę słońca; po wykonaniu pomiaru indeks UV zostanie wyświetlony na ekranie. Uwaga: Wartości indeksu UV mogą różnić się w zależności od metody i miejsca pomiaru. Funkcja pomiaru indeksu UV nie jest przeznaczona do celów medycznych. Indeks UV ma wyłącznie charakter informacyjny. Czujnika UV nie należy zasłaniać, ponieważ mogłoby to być przyczyną niedokładnego pomiaru indeksu UV. Zabrudzony czujnik UV należy wyczyścić przed rozpoczęciem pomiaru. 20 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

21 Pulse (Tętno) Na tym ekranie wyświetlane jest aktualne tętno użytkownika. Czujnik zegarka ASUS VivoWatch mierzy tętno automatycznie. Zegarek ASUS VivoWatch mierzy tętno poprzez odbicie wiązki czujnika przez skórę. Sposób założenia zegarka jest ważny, ponieważ ma on wpływ na działanie czujnika tętna. W celu uzyskania dokładniejszych wyników: 1. Załóż zegarek ASUS VivoWatch w taki sposób, aby jego tarcza była skierowana ku górze, a spodnia część stykała się ze skórą i aby sam zegarek ASUS VivoWatch był odsunięty od kości nadgarstka. 2. Załóż zegarek ASUS VivoWatch tak, aby nie czuć żadnego dyskomfortu. Nie zaciskaj paska zegarka ASUS VivoWatch zbyt mocno na nadgarstku. 3. Najbardziej dokładne wyniki czujnika tętna można uzyskać po rozgrzaniu się. OSTRZEŻENIE! Dokładność pomiaru czujnika tętna może różnić się w zależności od warunków i miejsca pomiaru. Jeśli czujnik tętna jest brudny, należy go wyczyścić i spróbować ponownie. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na czujnik tętna, ponieważ wiązka czujnika może uszkodzić wzrok. Należy uważać, aby dzieci nie patrzyły bezpośrednio na czujnik. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 21

22 Rejestr zegarka ASUS VivoWatch Zegarek ASUS VivoWatch zapisuje dane dotyczące codziennych ćwiczeń i snu. W celu przewinięcia rejestru: Na ekranie głównym zegarka ASUS VivoWatch przesuń palcem w górę lub w dół w celu przewinięcia rejestru aktywności. 22 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

23 Wskaźnik zadowolenia Na tym ekranie wyświetlany jest wskaźnik zadowolenia. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie określa wskaźnik zadowolenia na podstawie informacji, takich jak stan codziennej aktywności, czas ćwiczeń i jakość snu. Wskaźnik zadowolenia Stan Wysoki Odpowiedni Przeciętny < 60 Próbuj dalej ASUS VivoWatch E-Instrukcja 23

24 Sleep Info (Informacje dotyczące snu) Na tym ekranie wyświetlany jest całkowity czas snu oraz czas spokojnego snu. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie zapisuje całkowity czas snu oraz czas spokojnego snu. Całkowity czas snu oraz czas spokojnego snu można sprawdzać w czasie ich rejestrowania. Exercise Info (Informacje dotyczące ćwiczeń) Na tym ekranie wyświetlany jest czas przeznaczony na ćwiczenia i aerobik. Zegarek ASUS VivoWatch automatycznie zapisuje czas przeznaczony każdego dnia na ćwiczenia i aerobik. Czas przeznaczony każdego dnia na ćwiczenia i aerobik można sprawdzać w czasie ich rejestrowania. 24 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

25 Tryb ćwiczeń Tryb ćwiczeń umożliwia monitorowanie treningów. Po jego włączeniu zegarek ASUS VivoWatch zapisuje dane dotyczące bieżącego treningu i wyświetla informacje podczas ich rejestrowania. W celu przejścia do trybu ćwiczeń: Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego) i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aby przejść do trybu ćwiczeń. W celu wyjścia z trybu ćwiczeń: Naciśnij Home button (przycisk ekranu głównego) i przytrzymaj go przez co najmniej cztery (4) sekundy, aby wyjść z trybu ćwiczeń. Ekran główny trybu ćwiczeń Na ekranie głównym trybu ćwiczeń wyświetlany jest czas ćwiczeń, tętno i inne informacje dotyczące bieżącego treningu. UWAGA: Aby wrócić na ten ekran, należy nacisnąć Home button (przycisk ekranu głównego). ASUS VivoWatch E-Instrukcja 25

26 W celu wyświetlenia innych informacji o ćwiczeniach: Na ekranie głównym trybu ćwiczeń przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić inne informacje dotyczące bieżącego treningu. OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego tętna wskaźnik LED zaczyna migać na czerwono. Może się tak zdarzyć, jeśli bieżący trening jest zbyt intensywny. 26 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

27 Powiadomienie o Incoming call (połączeniu przychodzącym) Na ekranie zegarka ASUS VivoWatch mogą być wyświetlane powiadomienia o połączeniach przychodzących. Po otrzymaniu połączenia przez sparowany telefon, zegarek ASUS VivoWatch zacznie wibrować, a na jego ekranie wyświetlony zostanie numer telefonu osoby dzwoniącej. Powiadomienie o osiągnięciu celu Po osiągnięciu przez użytkownika wyznaczonego celu na ekranie zegarka ASUS VivoWatch wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie. Cele można określić w aplikacji HiVivo. UWAGA: Szczegółowe informacje można znaleźć w części Określanie codziennego celu w tym podręczniku w wersji elektronicznej. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 27

28 Walk reminder (Przypomnienie o spacerze) Ten ekran zegarka ASUS VivoWatch jest wyświetlany w celu przypomnienia użytkownikowi o konieczności wstania i przejścia się. Pojawia się on po upływie określonego czasu braku aktywności użytkownika. 28 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

29 Rozdział 3: Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon 3 Aplikacja zegarka ASUS VivoWatch na telefon

30 Ekran główny aplikacji HiVivo Na ekranie głównym aplikacji HiVivo wyświetlany jest ten sam wskaźnik HI (wskaźnik zadowolenia), co na sparowanym zegarku ASUS VivoWatch. Zapewnia on także bardziej szczegółowe statystyki z każdego dnia. UWAGA: Szczegółowe informacje na temat uzyskania aplikacji towarzyszącej można znaleźć w części Instalacja aplikacji towarzyszącej w tym podręczniku w wersji elektronicznej. Stuknij tutaj, aby ręcznie zsynchronizować dane z zegarkiem ASUS VivoWatch. Stuknij tutaj, aby otworzyć panel aplikacji. Stuknij tutaj, aby wyświetlić więcej opcji i ustawień. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić wskaźnik HI dla innych dni. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej informacji. 30 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

31 Panel aplikacji HiVivo Panel aplikacji zapewnia dostęp do różnych ekranów i ustawień urządzenia. Umożliwia on także wyświetlenie aktualnego profilu użytkownika oraz jego edycję. Tutaj wyświetlane są informacje o użytkowniku. Stuknij tę część ekranu, aby wrócić na poprzedni ekran. Stuknij tutaj, aby dokonać edycji profilu. Stuknij dowolną z tych ikon, aby wyświetlić szczegółowe informacje. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 31

32 Devices (Urządzenia) Na ekranie urządzeń widoczny jest poziom naładowania baterii oraz inne informacje dotyczące zegarka ASUS VivoWatch. Umożliwia on także dostosowanie tarczy oraz zmianę ustawień zegarka ASUS VivoWatch. Tutaj wyświetlany jest poziom naładowania baterii zegarka ASUS VivoWatch. To wskazanie oznacza, że zegarek ASUS VivoWatch jest zsynchronizowany. Stuknij tutaj, aby ustawić alarm. Stuknij dowolną z tych ikon, aby ją wybrać. Stuknij tutaj, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej ikon. UWAGA: Po ustawieniu alarmu urządzenie należy zsynchronizować z zegarkiem ASUS VivoWatch. 32 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

33 Network (Sieć) Na ekranie sieci wyświetlane są informacje o stanie aktywności znajomych. Umożliwia on także wysyłanie wiadomości do wybranych osób. Stuknij tutaj, aby dodać nowych znajomych. Tutaj wyświetlana jest lista znajomych. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 33

34 Zmiana tarczy zegarka Wygląd zegarka ASUS VivoWatch można zmienić, wybierając jedną z dostępnych tarcz. 1. Przejdź na ekran urządzeń. 2. Stuknij ikonę Watch face (Tarcza zegarka). 34 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

35 3. Stuknij tarczę zegarka, a następnie przycisk Sync my watch (Zsynchronizuj z zegarkiem). UWAGA: Więcej tarcz zegarka będzie dostępnych w przyszłych aktualizacjach. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 35

36 Zmiana języka Za pomocą aplikacji towarzyszącej można zmienić język interfejsu użytkownika. 1. Przejdź na ekran urządzeń. 2. Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić więcej ikon. 3. Stuknij ikonę Language (Język), a następnie wybierz język. 36 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

37 Określanie codziennego celu Można ustawić docelową liczbę kroków na dzień, całkowitą liczbę kalorii na dzień oraz godzinę pójścia spać. 1. Przejdź na ekran główny aplikacji HiVivo. 2. Stuknij ikonę, a następnie pozycję Settings (Ustawienia). ASUS VivoWatch E-Instrukcja 37

38 3. Stuknij pozycję Target (Cel). 4. Ustaw cele, a następnie stuknij przycisk OK. 38 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

39 Aktualizacja oprogramowania układowego Za pomocą aplikacji towarzyszącej można zaktualizować oprogramowanie układowe zegarka ASUS VivoWatch. 1. Przejdź na ekran urządzeń. 2. Stuknij ikonę Device update (Aktualizacja urządzenia). 3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu ukończenia aktualizacji. UWAGA: Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania układowego. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 39

40 40 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

41 Załączniki Załączniki

42 Załączniki Środki bezpieczeństwa Twój ASUS VivoWatch jest odporny na oddziaływanie wody ale nie wodoodporny. Należy go trzymać w suchym miejscu i należy unikać używania w pobliżu płynów, w deszczu, w wilgotnych miejscach oraz w obecności innych źródeł wody lub cieczy. Jeśli się zamoczy, należy go jak najszybciej wytrzeć suchą szmatką. Przed użyciem z aplikacjami należy się upewnić, że ASUS VivoWatch jest suchy, a dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać ostrzeżeń na etykietach ostrzegawczych. W przypadku wycieku należy zaprzestać używanie. Baterię i podstawkę ładowania należy przekazać do recyklingu lub w odpowiedni sposób zutylizować. Małe komponenty należy trzymać z dala od dzieci. Twój ASUS VivoWatch można używać wyłącznie przy temperaturze otoczenia 5 C do 40 C. Środki ostrożności dotyczące baterii Bateria zastosowana w tym urządzeniu może spowodować pożar lub poparzenia chemiczne, jeśli zostanie wyjęta lub rozmontowana. Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z etykietami ostrzegawczymi. Jeśli bateria zostanie wymieniona na nieprawidłowy typ, może grozić eksplozją. Nie umieszczać w ogniu. Unikać spięć baterii. Nie rozmontowywać baterii. Zaprzestać używania w przypadku stwierdzenia wycieku z baterii. Bateria i jej komponenty muszą zostać odpowiednio zutylizowane. Trzymać baterię i inne małe komponenty z dala od dzieci. 42 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

43 Oświadczenie FCC To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te maja na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacji. Ten sprzęt generuje, używa i może emitować energię częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować zakłócenia łączności radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia na jeden lub więcej z następujących sposobów: Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Przeniesienie urządzenia dalej od odbiornika. Podłączenie urządzenia do gniazda z innego obwodu zasilającego, niż ten do którego jest podłączony odbiornik. Kontakt z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych zaleceń. UWAGA: Wszelkie zmiany i modyfikacje niezatwierdzone przez producenta urządzenia mogą pozbawić użytkownika uprawnień wynikających z uprawnienia do używania produktu To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 43

44 Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji na fale radiowe Urządzenie to jest zgodne z limitami ekspozycji na fale radiowe ustanowionymi przez komisję FCC dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie to nie może współwystępować ani nie może działać w połączeniu z innymi antenami lub nadajnikami. Oznaczenia CE Niniejsze urządzenie odpowiada wymogom Dyrektywy RTTE (1999/5/WE), Dyrektywy EMC (2004/108/EC) oraz Dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/EC) wydaną przez Komisję Wspólnot Europejskich. 44 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

45 Deklaracja zgodności z globalnymi regulacjami dotyczącymi środowiska Firma ASUS Stosuje koncepcję zielonego designu podczas projektowania i produkowania swoich produktów, upewniając się, że na każdym etapie cyklu życia urządzenia produkt firmy ASUS jest zgodny z obowiązującymi globalnie przepisami ochrony środowiska. Dodatkowo, zgodnie z wymogami prawnymi, firma ASUS udostępnia wszelkie niezbędne informacje na ten temat. Na stronie można znaleźć informacje na temat regulacji, na których opiera się firma ASUS: Japońskie deklaracje materiałowe JIS-C-0950 EU REACH SVHC Korea RoHS Recycling ASUS/Usługi zwrotu Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem Właściwa utylizacja urządzenia Nie należy wyrzucać zegarka ASUS VivoWatch do odpadów komunalnych. Produkt opracowano w taki sposób, aby umożliwić ponowne użycie i recykling jego elementów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt (sprzęt elektroniczny oraz bateria zawierająca rtęć) nie powinien znaleźć się w miejskim wysypisku śmieci. Zapoznaj się z miejscowymi regulacjami dotyczącymi wyrzucania produktów elektronicznych. Nie należy wyrzucać baterii do odpadów komunalnych. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że bateria nie powinna znaleźć się w miejskim wysypisku śmieci. ASUS VivoWatch E-Instrukcja 45

46 Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell ambiente. (Italian) VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German) ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish) VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish) VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish) ATTENTION! Il y a danger d explosion s il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French) 46 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

47 ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian) (Japanese) ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian) Producent Adres Autoryzowany przedstawiciel w Europie ASUSTek COMPUTER INC. 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUS COMPUTER GmbH Adres HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY ASUS VivoWatch E-Instrukcja 47

48 EC Declaration of Conformity We, the undersigned, Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR , RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name : ASUS VivoWatch Model name : HC-A01 conform with the essential requirements of the following directives: 2004/108/EC-EMC Directive EN 55022:2010+AC:2011 EN :2006+A2:2009 EN 55013:2001+A1:2003+A2: /5/EC-R&TTE Directive EN V1.8.1( ) EN V1.6.1( ) EN V1.4.1( ) EN V9.0.2( ) EN V5.2.1( ) EN V5.2.1( ) EN V1.7.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN 50360:2001 EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311: /95/EC-LVD Directive EN 55024:2010 EN :2008 EN 55020:2007+A11:2011 EN V1.9.2( ) EN V1.4.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V2.2.1( ) EN V1.5.1( ) EN V1.2.2( ) EN V1.3.1( ) EN V1.4.1( ) EN V1.1.1( ) EN V1.1.1( ) EN / A12:2011 EN 60065:2002 / A12: /125/EC-ErP Directive Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 278/2009 Regulation (EC) No. 642/2009 Regulation (EC) No. 617/ /65/EU-RoHS Directive Ver CE marking (EC conformity marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Declaration Date: 31/01/2015 Year to begin affixing CE marking: 2015 Signature : 48 ASUS VivoWatch E-Instrukcja

PL6748. Eee PC Podręcznik. użytkownika komputera. Windows 7 Edition Eee PC X101CH/R11CX

PL6748. Eee PC Podręcznik. użytkownika komputera. Windows 7 Edition Eee PC X101CH/R11CX Eee PC Podręcznik użytkownika komputera Windows 7 Edition Eee PC X101CH/R11CX PL6748 Spis treści Informacje dotyczące podręcznika użytkownika...iv Uwagi dotyczące tego podręcznika...iv Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Notebook ASUS. Podręcznik elektroniczny

Notebook ASUS. Podręcznik elektroniczny Notebook ASUS Podręcznik elektroniczny PL7553 Wrzesień 2012 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G

Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G PL6640 Eee Pad Podręcznik użytkownika komputera TF101/TF101G Ładowanie baterii Przed dłuższą podróżą, jeśli planujesz korzystanie z zasilania bateryjnego, sprawdź poziom naładowania zestawu baterii i w

Bardziej szczegółowo

Komputer typu notebook

Komputer typu notebook PL7495 Komputer typu notebook Instrukcja użytkownika dla systemu Windows 8 PL7495_Win 8_User Guide.indd 1 8/16/12 9:22:22 AM Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Usługi sieciowe

Spis treści. Usługi sieciowe Spis treści Usługi sieciowe 5 Toshiba Corporation 6 Gwarancja w UE 9 Licencje 10 Deklaracja zgodności 12 Zdrowie i bezpieczeństwo 13 Informacje ogólne 13 Środowisko pracy 14 Urządzenia elektroniczne 15

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372

Skrócona instrukcja obsługi. Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Skrócona instrukcja obsługi Router mobilny LTE HUAWEI E5372 Dziękujemy za zakup Routera mobilnego Huawei E5372. Urządzenie zapewnia użytkownikom szybką łączność w sieci LTE/HSPA+/GPRS. W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika

Seria PB278Q Monitor LCD. Podręcznik użytkownika Seria PB278Q Monitor LCD Podręcznik użytkownika Spis treści Uwagi...iii Informacje związane z bezpieczeństwem...iv Dbanie i czyszczenie...v 1.1 Witamy!...1-1 1.2 Zawartość opakowania...1-1 1.3 Montaż podstawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 206 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 06 Dual SIM Wydanie. PL Spis treści Klawisze i części...5 Wkładanie karty SIM i baterii...7 Wkładanie drugiej karty SIM...8 Wkładanie karty pamięci...9 Ładowanie baterii...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0

Podręcznik użytkownika RT-AC3200. Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200. LED WiFi USB 3.0 Podręcznik użytkownika RT-AC3200 Bezprzewodowy trójpasmowy router gigabitowy AC 3200 LED WiFi USB 3.0 PL9670 Wydanie pierwsze Styczeń 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo