ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA"

Transkrypt

1 ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA Autor: dr Łukasz Łotocki Badanie przeprowadzono na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Warszawa, grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI Cel badania... 3 Podmioty gospodarcze w powiecie nowodworskim... 3 Bezrobocie w powiecie nowodworskim... 5 Badanie wśród pracodawców... 9 Kluczowe zawody w badanych firmach/instytucjach Braki dotyczące zatrudnienia w badanych firmach/instytucjach Dynamika zatrudnienia Wymagania pracodawców dotyczące kandydatów do pracy Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców Współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Występowanie i zasięg szarej strefy Występowanie migracji krajowych i zagranicznych Wnioski i rekomendacje

3 Cel badania Celem badania nowodworskiego rynku pracy było zgromadzenie kompleksowych informacji na temat rynku pracy w powiecie nowodworskim, w tym kapitału ludzkiego, sposobów zarządzania pracownikami i ich rozwojem w przedsiębiorstwach, a także współpracy przedsiębiorców z PUP. Na badanie składała się analiza danych zastanych dotyczących nowodworskiego rynku pracy oraz ilościowe i jakościowe badanie terenowe wśród pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczną informację skróconą z raportu końcowego z badań. Podmioty gospodarcze w powiecie nowodworskim Według danych na 2010 rok, w powiecie nowodworskim na 10 tysięcy ludności przypadały 904 podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON (w stosunku do 1299 dla województwa mazowieckiego i 1024 dla Polski) 1. Było to więc nieco mniej niż w przypadku całego kraju i województwa. W poprzednich latach, sytuacja ta wyglądała podobnie, co ilustruje poniższy wykres. Wykres 1. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach Powiat nowodworski Podregion warszawski wschodni MAZOWIECKIE POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, za: Nastroje konsumenckie w powiatach województwa mazowieckiego. Powiat nowodworski. Trendy konsumenckie w okresie I-VI 2012, MillwardBrown SMG/KRC, na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie 1 Dane Banku Danych Lokalnych GUS,

4 W 2011 roku, w powiecie nowodworskim zarejestrowanych było 6908 podmiotów gospodarczych 2. 97% stanowiły podmioty prywatne. Najwięcej podmiotów (2551) zarejestrowanych było w gminie Nowy Dwór Mazowiecki, a następnie w gminach: Nasielsk (1572), Czosnów (1123), Pomiechówek (780), Zakroczym (462) oraz Leoncin (420). 94,6% podmiotów (6538) stanowiły podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Podmioty zatrudniające pracowników stanowiły 4,4% (302), pracowników 0,8% (55), pracowników 12, 0,2%. Ponadto występował 1 podmiot zatrudniający 1000 pracowników i więcej 3. Proporcje te były podobne we wszystkich gminach nowodworskich. Fakt koncentracji największej liczby przedsiębiorstw w przedziale firm najmniejszych dotyczy całego kraju. W 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zarejestrowanych było 2004 pracodawców. 901 aktywnie współpracowało z PUP, składając oferty pracy 4. Wykres 2.Liczba pracodawców nowodworskich zarejestrowanych w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim w 2011 r. w podziale na gminy Liczba zarejestrowanych pracodawców Źródło: Analiza lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki 2012, s Dane Banku Danych Regionalnych GUS, Ibidem. 4 Analiza lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki 2012, s. 9. 4

5 Do kluczowych pracodawców w powiecie nowodworskim należą: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o., Inter Cars, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Nowakowski Piekarnie 5. Inne ważne podmioty gospodarcze to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTRO-PLAST, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe JAN-POL - Zakład Pracy Chronionej, Strawa Sp. z o.o, czy Drukarnia VILLPOL. W 2012 roku w powiecie nowodworskim otwarto Port Lotniczy Warszawa-Modlin zdolny do obsłużenia ok. 2 milionów pasażerów rocznie, co stwarza duże możliwości rozwojowe dla całego powiatu. Uruchomienie portu lotniczego obsługującego loty linii Wizzair oraz RyanAir wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy. Jak stwierdził szef linii Ryanair, Michael O'Leary, linia ta planuje przewozić ponad 1,5 miliona pasażerów rocznie z lotniska w Modlinie, co ma się przekładać na ponad 1500 miejsc pracy w regionie 6. Bezrobocie w powiecie nowodworskim Stopa bezrobotnych w powiecie nowodworskim na przestrzeni lat wynosiła od 7,3% w roku 2008 do 24,1% w roku Od roku 2008 stopa bezrobocia stopniowo rośnie. W roku 2011 wyniosła 13% (w stosunku do 9,9% dla województwa mazowieckiego i 12,5% dla całego kraju). Stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim we wspomnianym okresie nie odbiegała znacznie od stopy bezrobocia dla całego kraju (w niektórych latach była nieznacznie wyższa, w innych nieznacznie niższa). Zwykle była jednak wyższa niż stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego. Analiza przepływów (napływy do bezrobocia i odpływy z bezrobocia) wskazuje, że liczba wychodzących z bezrobocia jest nieco niższa, niż liczba tracących pracę i w ten sposób napływających do bezrobocia 8. Obserwując dynamikę struktury bezrobocia w latach (porównując stan na koniec września), można zaobserwować następujące tendencje 9 : spadek odsetka bezrobotnych z prawem do zasiłku wśród ogółu bezrobotnych (z 20,1% w 2009 r. do 14,1% w 2012 r.), wahania z tendencją spadkową od 2010 r. w zakresie udziału bezrobotnych do 25 roku życia wśród ogółu bezrobotnych (z 23,4% w 2010 r. do 19,6% w 2012 r.), 5 Ibidem, s Nowe połączenia Ryanaira, PAP , za: rp.pl (stan na ). 7 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 8 Analiza lokalnego rynku pracy, op.cit., s Na podst. danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 5

6 systematyczny wzrost odsetka osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych (z 33% w 2009 r. do 46,5% w 2012 r.), wzrost odsetka bezrobotnych powyżej 50 roku życia wśród ogółu bezrobotnych od 2010 r. (z 21,8% w 2010 r. do 25,2% w 2012 r.), wzrost odsetka bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wśród ogółu bezrobotnych od 2010 r. (z 30,4% w 2010 r. do 42,8% w 2012 r.), spadek odsetka bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego wśród ogółu bezrobotnych od 2010 r. (z 30,5% w 2010 r. do 24,5% w 2012 r.), względną stabilność bądź wahania udziału bezrobotnych bez wykształcenia średniego wśród ogółu bezrobotnych (wynoszącego ok. 60%) od 2009 r., choć w roku 2012 nastąpił skok o 4 punkty procentowe w stosunku do roku 2011 (z 58,8% do 63%), względną stabilność udziału bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wśród ogółu bezrobotnych (ok. 8-9%), względną stabilność udziału bezrobotnych niepełnosprawnych (ok. 5%). Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowodworskim, województwie mazowieckim oraz w Polsce w latach Polska Woj. mazowieckie Powiat Nowodworski Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 6

7 W analizie zawodów deficytowych i nadwyżkowych Powiatowego Urzędu Pracy w pierwszej połowie 2011 roku, wśród tych pierwszych pojawiły się, takie jak: meliorant, asystent ds. księgowości, referent bankowości, pokojowa, wykrawacz, elektryk, bibliotekarz, technik prac biurowych, czy sprzątaczka biurowa. Wśród zawodów nadwyżkowych występowały takie zawody, jak: blacharz, tynkarz, doradca klienta, fryzjer, robotnik budowlany, kelner, czy recepcjonista. 10 Wśród zawodów najczęściej reprezentowanych przez osoby bezrobotne w powiecie nowodworskim na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wystąpiły takie, jak: sprzedawca (6% ogółu bezrobotnych, 213 osób), robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (4%, 157 osób), ślusarz (3%, 97 osób), magazynier (2%, 90 osób), robotnik gospodarczy (2%, 84 osoby), robotnik budowlany (2%, 73 osoby), technik ekonomista (2%, 69 osób), murarz (2%, 68 osób) oraz mechanik samochodów osobowych (2%, 58 osób) 11. Największą grupę bezrobotnych podobnie jak w poprzednich okresach stanowiły jednak osoby nieposiadające żadnego zawodu. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w okresie sprawozdawczym dominowały takie zawody, jak: technik prac biurowych (72 miejsca 15% wszystkich wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czemu odpowiadało 24 bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), robotnik gospodarczy (67 miejsc 14%, czemu odpowiadało 49 bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (39 miejsc 8%, czemu odpowiadał 1 bezrobotny w okresie sprawozdawczym), informator ruchu pasażerskiego (15 miejsc 3%, czemu odpowiadał brak bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), kierowca samochodu ciężarowego (14 miejsc 3%, czemu odpowiadało 25 bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (14 miejsc 3%, czemu odpowiadał brak bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), operator sprzętu ciężkiego (10 miejsc 2%, czemu odpowiadał 1 bezrobotny w okresie sprawozdawczym). Wśród usług i instrumentów rynku pracy najczęściej stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach , występowały staże i szkolenia Analiza lokalnego rynku pracy, op.cit., s Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 12 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 7

8 Wykres 4. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim, wobec których zastosowano wybrane usługi i instrumenty rynku pracy prace interwencyjne staże szkolenia dotacje na działalność gospodarczą roboty publiczne Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim W roku 2011 znacznie spadł odsetek osób skierowanych do określonych usług i instrumentów rynku pracy w stosunku do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyniósł on bowiem jedynie 10,6% w porównaniu do 33,9% w roku 2010 i 32,4% w roku Fakt ten oznacza, że w roku 2011 rzadziej wykorzystywano różne formy aktywizacyjne w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2011 spadła również liczba pozyskanych przez PUP wolnych miejsc pracy. Wyniosła ona 657 w stosunku do 998 w roku 2010 i 1110 w roku Wzrósł natomiast udział miejsc niesubsydiowanych wśród ogółu pozyskanych miejsc pracy. Tabela 1. Miejsca pracy pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na koniec roku (lata ) Liczba zakładów pozyskanych do współpracy Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy ogółem w tym liczba niesubsydiowanych miejsc pracy Liczba faktycznie zrealizowanych miejsc pracy w tym liczba niesubsydiowanych miejsc pracy Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 8

9 Badanie wśród pracodawców Badanie terenowe wśród pracodawców przeprowadzono w dniach Zrealizowano 100 wywiadów kwestionariuszowych oraz 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracodawcami. W badaniu kwestionariuszowym uczestniczyło 36 pracodawców zatrudniających 5-9 pracowników, 47 zatrudniających pracowników, 10 zatrudniających pracowników oraz 7 zatrudniających 151 pracowników i więcej. Dobór pracodawców miał charakter celowo-kwotowy. Chodziło o dotarcie do firm/instytucji mających największe doświadczenie w poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz realizacji innych zadań z zakresu polityki personalnej. 48 badanych podmiotów stanowiło własność prywatną, ale nie osobę fizyczną, 28 własność prywatną (osobę fizyczną/osoby fizyczne), a 24 własność publiczną. 34 przedsiębiorstwa ze 100 badanych miały swoją siedzibę w gminie Nowy Dwór Mazowiecki, 18 w gminie Nasielsk, 16 w gminie Pomiechówek, 14 w gminie Czosnów, 10 w gminie Leoncin oraz 8 w gminie Zakroczym. Wykres 5. Badane firmy/instytucje wg liczby pracowników (N=100) i więcej Liczba pracodawców Tabela 2. Jaka jest forma własności firmy/instytucji? (N=100) Liczba pracodawców Procent Publiczna Prywatna ale nie osoba fizyczna Osoba fizyczna/osoby fizyczne Ogółem

10 Wykres 6. Badane firmy/instytucje wg lokalizacji (N=100) Liczba pracodawców Najwięcej badanych podmiotów działało w sekcji G (PKD), tj. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (20 podmiotów), sekcji S, tj. pozostała działalność usługowa (18 podmiotów) oraz sekcji C, tj. przetwórstwo przemysłowe (12 podmiotów). W 10 wywiadach pogłębionych wzięło udział 4 przedstawicieli pracodawców zatrudniających powyżej 150 pracowników, 1 przedstawiciel pracodawców zatrudniających powyżej 49 pracowników, 3 przedstawicieli pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników oraz 2 przedstawicieli pracodawców zatrudniających po 5 pracowników. Wywiady zostały zrealizowane w 4 gminach: w Nowym Dworze Mazowieckim (5 wywiadów), Nasielsku 2 wywiady (w tym 1 w gminie Nasielsk), w gminie Pomiechówek 2 wywiady, w gminie Czosnów 1 wywiad. W realizacji wywiadów wzięło udział 3 przedstawicieli pracodawców z branży przetwórstwo przemysłowe, 3 przedstawicieli pracodawców z branży usługowej, 1 przedstawiciel pracodawców z branży gospodarowanie ściekami i odpadami, 1 przedstawiciel pracodawców z branży działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 1 przedstawiciel pracodawcy z branży działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym oraz 1 przedstawiciel pracodawcy z branży administracja publiczna. 10

11 Kluczowe zawody w badanych firmach/instytucjach Pracodawców zapytano o trzy kluczowe zawody z punktu widzenia działalności firmy/instytucji. Na podstawie uzyskanych informacji wyodrębniono 105 zawodów, na które wskazywali respondenci. Zawody te przyporządkowano następnie do następujących 11 kategorii (według klucza kategoryzacyjnego utworzonego po zgromadzeniu wyników): 1. Zawody techniczne i pokrewne (38 zawodów, 75 wskazań 13 ); 2. Zawody związane z handlem (9 zawodów, 36 wskazań); 3. Zawody związane z pracą biurową i administracyjną (5 zawodów, 23 wskazania) 4. Zawody techniczne o wyższym stopniu specjalizacji (17 zawodów, 22 wskazania); 5. Zawody związane z edukacją, kulturą i sferą społeczną (11 zawodów, 21 wskazań); 6. Zawody nietechniczne niespecjalistyczne (10 zawodów, 20 wskazań); 7. Zawody związane z usługami gastronomicznymi (5 zawodów, 12 wskazań); 8. Zawody związane z finansami (3 zawody, 10 wskazań); 9. Zawody medyczne (2 zawody, 7 wskazań); 10. Zawody związane z bezpieczeństwem (3 zawody, 5 wskazań); 11. Zawody inne (2 zawody, 2 wskazania) Jeżeli chodzi o zawody techniczne i pokrewne, do najpowszechniejszych należały: zawód kierowcy (14 wskazań), pracownika obsługi technicznej (6 wskazań), mechanika (5 wskazań), spawacza (4 wskazania) oraz ślusarza (4 wskazania). Pozostałe zawody były dość mocno rozproszone (uzyskując najczęściej po 1-2 wskazania). Tabela 3. Wybrane zawody techniczne i pokrewne (N=100) Wskazania Procent respondentów Kierowca Pracownik obsługi technicznej 6 6 Mechanik 5 5 Spawacz 4 4 Ślusarz 4 4 (1 respondent mógł wskazać do 3 zawodów) 13 Różni respondenci wskazywali na ten sam zawód. 11

12 Jeżeli chodzi o zawody związane z handlem, do najpowszechniejszych należały: zawód sprzedawcy (15 wskazań), handlowca (7 wskazań) oraz kasjera (6 wskazań). Tabela 4. Wybrane zawody związane z handlem i usługami pokrewnymi (N=100) Wskazania Procent respondentów Sprzedawca Handlowiec 7 7 Kasjer 6 6 Przedstawiciel handlowy 3 3 (1 respondent mógł wskazać do 3 zawodów) W przypadku zawodów związanych z pracą biurową i administracyjną, najpowszechniejszym był pracownik administracji (13 wskazań). Tabela 5. Wybrane zawody związane z pracą biurową i administracyjną (N=100) Wskazania Procent respondentów Pracownik administracji Pracownik gospodarczy 4 4 Pracownik biurowy 3 3 (1 respondent mógł wskazać do 3 zawodów) Jak pokazują wyniki badań, do najczęściej wskazywanych zawodów (niezależnie od kategorii) należały: sprzedawca (15 wskazań), kierowca (14 wskazań), pracownik administracji (13 wskazań), handlowiec (7 wskazań), kasjer (6 wskazań), księgowa (6 wskazań), kucharz (6 wskazań), nauczyciel (6 wskazań), pracownik obsługi technicznej (6 wskazań), magazynier (5 wskazań), mechanik (5 wskazań). Z powyższej analizy wynika, że kluczowymi zawodami dla badanych pracodawców, są zawody techniczne (choć niekoniecznie o wysokim stopniu specjalizacji) oraz zawody związane z handlem. 12

13 Braki dotyczące zatrudnienia w badanych firmach/instytucjach 72 pracodawców zadeklarowało, że nie dostrzega żadnych braków w firmie/instytucji pod względem struktury zatrudnionych. Pozostałych 28 badanych wskazywało na braki pracowników z określonym wykształceniem, doświadczeniem, kwalifikacjami i kompetencjami. Jeżeli chodzi o strukturę wykształcenia, 9 respondentów wskazało na braki pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 4 na braki pracowników z wykształceniem wyższym technicznym, 4 na braki pracowników z wykształceniem średnim zawodowym, 3 na braki pracowników z wykształceniem wyższym humanistycznym, 1 na braki pracowników z wykształceniem średnim ogólnym. Wśród braków pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym pojawiły się takie profile zawodowe, jak: mechanik (3 wskazania), spawacz (2 wskazania), stolarz meblowy, operator ciężkiego sprzętu, krawiec, ślusarz, tokarz, portier, pracownik znający obsługę butli tlenowych (po 1 wskazaniu) (respondent mógł wskazać dowolną liczbę profilów wykształcenia). Co ciekawe, jeden respondent na prośbę o doprecyzowanie kierunku odpowiedział: nie ma znaczenia; wystarczy zawodówka. 9 respondentów stwierdziło, że w przedsiębiorstwie/instytucji brakuje pracowników z doświadczeniem zawodowym, w tym 6 badanych wskazało na minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe. 8 respondentów stwierdziło, że w przedsiębiorstwie/instytucji brakuje pracowników posługujących się językiem obcym. Najczęściej był to język angielski (6 wskazań). Jak wynika z powyższej analizy, pracodawcy najczęściej wskazują na braki pracowników z wykształceniem technicznym (w tym przede wszystkim z wykształceniem zasadniczym zawodowym), a także na braki pracowników z doświadczeniem zawodowym (najczęściej co najmniej 2-letnim). Dynamika zatrudnienia Skala zatrudnienia Respondentów zapytano o zmiany w liczbie zatrudnionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. W przypadku 68 badanych, liczba te nie zmieniła się. Liczba 13

14 respondentów, którzy zadeklarowali spadek zatrudnienia (17 wskazań) była zbliżona do liczby osób, które zadeklarowały wzrost zatrudnienia (15 wskazań). Z deklaracji respondentów można więc wnioskować o względnej stabilności liczby osób zatrudnionych (większość pracodawców nie zauważyła zmian w tym zakresie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie). Wykres 7. Czy liczba osób zatrudnionych w firmie/instytucji w ciągu ostatnich 12 miesięcy (według stanu na dzień 30 września 2012 r.) (N=100) Wzrosła 68 Nie zmieniła się 17 Spadła Liczba pracodawców Kolejnym pytaniem skierowanym do respondentów było pytanie o szacunki dotyczące zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 66 badanych zadeklarowało, że liczba osób zatrudnionych w firmie/instytucji w ciągu kolejnych 12 miesięcy przypuszczalnie nie zmieni się. 20 uznało, że liczba ta przypuszczalnie wzrośnie, natomiast 8 że przypuszczalnie spadnie. 6 respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się więc, że w przypadku prognozowania skali zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy, pracodawcy są nastawieni nieco bardziej optymistycznie, niż to wynika z deklaracji dotyczących okresu poprzedzającego badanie. Różnica ta jest jednak minimalna. 14

15 Wykres 8. Czy liczba osób zatrudnionych w Pana/-i firmie/instytucji w ciągu najbliższych 12 miesięcy (według szacunków na dzień 30 września 2012) (N=100) Przypuszczalnie wzrośnie Przypuszczalnie nie zmieni się Przypuszczalnie spadnie Trudno powiedzieć Liczba pracodawców Zatrudnianie pracowników - diagnoza W przypadku połowy badanych firm/instytucji, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przyjęto nowych pracowników. Wykres 9. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień 30 września 2012 r.) Pana/-i firma/instytucja przyjęła do pracy nowych pracowników? (N=100) Tak Nie Dominowały deklaracje zatrudnienia 1-3 osób w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Łącznie wszyscy badani pracodawcy ogółem przyjęli do pracy 605 pracowników (w tym blisko połowa tej liczby została przyjęta przez 2 pracodawców, a ponad 60% - przez 3 pracodawców). 15

16 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn przyjęcia do pracy nowych pracowników. Najczęściej wymienianą przyczyną było odejście lub zwolnienie starych pracowników (25 wskazań, 49% pracodawców, którzy przyjęli do pracy nowych pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy), a w następnej kolejności poszerzenie zakresu działalności firmy/instytucji (15 wskazań, 29%), zwiększenie popytu na produkty lub usługi firmy/instytucji (10 wskazań, 19%) oraz potrzeba rekrutacji pracowników ze specyficznymi kwalifikacjami (9 wskazań, 17%). Respondenci zostali zapytani o trzy główne zawody, jakie mają pracownicy, którzy zostali przyjęci do pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Na podstawie uzyskanych informacji wyodrębniono 50 zawodów, na które wskazywali respondenci. Zawody te przyporządkowano następnie do poszczególnych kategorii: 1. Zawody techniczne i pokrewne (14 zawodów, 25 wskazań 14 ); 2. Zawody związane z handlem i pokrewne (8 zawodów, 16 wskazań); 3. Zawody nietechniczne niespecjalistyczne (6 zawodów, 13 wskazań); 4. Zawody techniczne o wyższym stopniu specjalizacji (6 zawodów, 7 wskazań); 5. Zawody związane z edukacją, kulturą i sferą społeczną (5 zawodów, 7 wskazań); 6. Zawody związane z bezpieczeństwem (3 zawody, 5 wskazań); 7. Zawody związane z finansami (2 zawody, 4 wskazania); 8. Zawody związane z usługami gastronomicznymi (2 zawody, 3 wskazania); 9. Zawody medyczne (2 zawody, 2 wskazania); 10. Zawody związane z pracą biurową i administracyjną (1 zawód, 2 wskazania) Jeżeli chodzi o zawody techniczne i pokrewne, do najpowszechniejszych należały: zawód mechanika, murarza, pracownika produkcji i operatora maszyn (3 wskazania). Tabela 6. Wybrane zawody techniczne i pokrewne (N=51) Procent Wskazania respondentów Mechanik 3 5,9 Murarz 3 5,9 Pracownik produkcji 3 5,9 Operator maszyn 3 5,9 14 Różni respondenci wskazywali na ten sam zawód. 16

17 Jeżeli chodzi o zawody związane z handlem i pokrewne, do najpowszechniejszych należały: zawód sprzedawcy (5 wskazań) i przedstawiciela handlowego (3 wskazania). Tabela 7. Zawody związane z handlem i pokrewne (N=51) Procent Wskazania respondentów Sprzedawca 5 9,8 Przedstawiciel handlowy- terenowy 3 5,9 W przypadku zawodów nietechnicznych niespecjalistycznych, do najpowszechniejszych należała odpowiedź pracownik bez kwalifikacji (4 wskazania). Jak pokazują badania, do najczęściej wskazywanych zawodów (niezależnie od kategorii) należały: sprzedawca (5 wskazań), pracownik bez kwalifikacji (4 wskazania), mechanik, murarz, pracownik produkcji, operator maszyn, przedstawiciel handlowy terenowy (po 3 wskazania). Z analizy struktury nowozatrudnionych podobnie jak z analizy zawodów kluczowych dla pracodawców umieszczonej wcześniej) wynika, że kluczowymi zawodami dla badanych pracodawców, są zawody techniczne (choć niekoniecznie o wysokim stopniu specjalizacji) oraz zawody związane z handlem. Co ciekawe, relatywnie licznie pojawiły się deklaracje o zatrudnieniu osób bez szczególnych kwalifikacji w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Większość pracodawców, którzy zatrudnili nowych pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie (32 wskazania, 62,8%), nie miała trudności ze znalezieniem pracowników adekwatnych do ich potrzeb. 19 pracodawców (37,2%) miało takie trudności. Respondenci, których firma/instytucja nie przyjęła do pracy nowych pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, wskazywali przede wszystkim na takie tego przyczyny, jak brak potrzeby z powodu braku dodatkowych zamówień (26 wskazań, 53,1% firm/instytucji, które nie przyjęły do pracy nowych pracowników) oraz brak potrzeby z powodu efektywnego wykorzystania zatrudnionych pracowników (analogicznie 15 wskazań, 30,6%). Następnie wskazano inne powody (6 odpowiedzi, 8,2%), takie jak: brak etatów; brak środków finansowych; ograniczenie działalności zakładu; pełne zatrudnienie; brak zapotrzebowania; pełną obsadę na wymaganych stanowiskach, kryzys. 17

18 Zatrudnianie pracowników - prognoza Pracodawcy zostali zapytani o to, czy w ich firmie/instytucji są obecnie wolne miejsca pracy. 15 respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco, natomiast 83 przecząco. 2 nie udzieliło odpowiedzi. Wykres 10. Czy obecnie w Pana/-i firmie/instytucji są wolne miejsca pracy? (N=100) Tak Nie Brak odpowiedzi Jednocześnie 32 pracodawców zadeklarowało, że ich firma/instytucja w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przyjąć do pracy nowych pracowników. 67 osób wyraziło opinie odwrotną. Wykres 11. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/-i firma/instytucja planuje przyjąć do pracy nowych pracowników? (N=100) Tak Nie Trudno powiedzieć 18

19 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn dotyczących planów zatrudnienia nowych pracowników. Wśród głównych przyczyn można wymienić: zwiększenie popytu na produkty lub usługi firmy/instytucji (13 wskazań, 40,6% pracodawców), poszerzenie zakresu działalności firmy (12 wskazań, 37,5% pracodawców), potrzebę rekrutacji pracowników ze specyficznymi kwalifikacjami (11 wskazań, 34,4% pracodawców) oraz odejście lub zwolnienie starych pracowników (10 wskazań, 31,3% pracodawców). Badani zostali zapytani o trzy główne zawody, z jakimi według szacunków na 30 września 2012 r. będą poszukiwani pracownicy do pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie uzyskanych informacji wyodrębniono 50 zawodów, na które wskazywali respondenci. Zawody te podobnie jak wcześniej przyporządkowano do następujących kategorii: 1. Zawody techniczne i pokrewne (12 zawodów, 14 wskazań 15 ); 2. Zawody związane z handlem i pokrewne (6 zawodów, 8 wskazań); 3. Zawody techniczne o wyższym stopniu specjalizacji (5 zawodów, 6 wskazań); 4. Zawody nietechniczne niespecjalistyczne (5 zawodów, 5 wskazań); 5. Zawody związane z edukacją, kulturą i sferą społeczną (4 zawody, 4 wskazania); 6. Zawody związane z bezpieczeństwem (2 zawody, 4 wskazania); 7. Zawody związane z usługami gastronomicznymi (2 zawody, 2 wskazania); 8. Zawody medyczne (2 zawody, 2 wskazania); 9. Zawody związane z finansami (1 zawód, 1 wskazanie); Wśród 67 respondentów, którzy zadeklarowali brak planów dotyczących zatrudnienia nowych pracowników, najwięcej wskazało na takie przyczyny, jak brak potrzeby z powodu braku dodatkowych zamówień (29 wskazań, 43,3% tych, którzy nie planowali zatrudnienia nowych pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy) oraz brak potrzeby z powodu efektywnego wykorzystania zatrudnionych pracowników (28 wskazań, 41,8%). 15 Różni respondenci wskazywali na ten sam zawód. 19

20 Odejścia pracowników diagnoza W 60 badanych firmach/instytucjach, w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na 30 września 2012 r.) przestała pracować określona liczba pracowników. Wykres 12. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień 30 września 2012 r.) Pana/-i w Pana firmie/instytucji przestali pracować jacyś pracownicy? (N=100) Tak Nie Łącznie na podstawie wszystkich deklaracji pracodawców ogółem, uzyskano informację o zaprzestaniu pracy przez 562 pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w tym 250 osób zostało zadeklarowanych przez jednego pracodawcę). Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn zaprzestania pracy przez pracowników w firmie/instytucji w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Wśród głównych przyczyn, pojawiły się takie jak: podjęcie decyzji o odejściu przez pracownika (26 wskazań, 43,3% pracodawców, u których przestała pracować określona liczba pracowników), zmniejszenie popytu na produkty lub usługi firmy (12 wskazań, 20% pracodawców), zakończenie okresu trwania umowy (12 wskazań, 20% pracodawców), przyczyny dyscyplinarne (8 wskazań, 13,3% pracodawców). Jak więc wynika z przytoczonych danych, najczęściej wskazywaną przyczyną odejść pracowników są decyzje samych pracowników. Odejścia pracowników prognoza 25 pracodawców stwierdziło, że w ich firmie/instytucji są pracownicy, którzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przypuszczalnie przestaną pracować. 75 było przeciwnego zdania. 20

21 Wykres 13. Czy według Pana/-i wiedzy lub przewidywań na dzień 30 września 2012 r. są pracownicy, którzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przypuszczalnie przestaną pracować w firmie/instytucji? (N=100) Tak Nie Łącznie na podstawie wszystkich deklaracji pracodawców ogółem, uzyskano informację o planach zaprzestania pracy przez 163 pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy (w tym 100 osób zostało zadeklarowanych przez jednego pracodawcę). Porównując te wyniki z wynikami dotyczącymi planów dotyczących zatrudnienia nowych pracowników, można zauważyć, że pracodawcy raczej zakładają przyrost zatrudnienia niż jego spadek. Rzadziej także przewidują odejścia pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy, w stosunku do liczby odejść w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn przypuszczalnego zaprzestania pracy przez pracowników w firmie/instytucji w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wśród głównych przyczyn, pojawiły się takie jak: zakończenie okresu trwania umowy (6 wskazań, 24% pracodawców, u których przypuszczalnie przestanie pracować określona liczba pracowników), podjęcie decyzji o odejściu przez pracownika (5 wskazań, 20% pracodawców), oczekiwania pracowników (4 wskazania, 16% pracodawców). Podobnie więc, jak w przypadku oceny minionego roku, w odniesieniu do kolejnych 12 miesięcy pracodawcy najczęściej zakładają, że przyczyna odejścia pracownika będzie wynikać z jego woli lub w sposób naturalny z faktu zakończenia umowy okresowej. Wymagania pracodawców dotyczące kandydatów do pracy Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie pięciu najważniejszych czynników, które brane są obecnie najczęściej pod uwagę podczas rekrutacji do pracy w 21

22 firmie/instytucji. Najczęściej wskazywano na doświadczenie zawodowe/staż pracy (80 respondentów) oraz wiedzę i umiejętności zawodowe (76 respondentów). W dalszej kolejności pojawiło się wykształcenie (48 respondentów) oraz dyspozycyjność (47 respondentów). Kolejne czynniki, choć z nieco mniejszą liczbą wskazań, to umiejętności interpersonalne (28 wskazań), certyfikaty i uprawnienia (26 wskazań) i sprawność fizyczna (25 wskazań). Pracodawców poproszono o wskazanie maksymalnie pięciu obszarów, w których występują największe braki wśród kandydatów do pracy do firmy/instytucji. Wśród najliczniej wskazywanych obszarów znalazły się: wiedza i umiejętności zawodowe (45 wskazań) oraz doświadczenie zawodowe/staż pracy (również 45 wskazań), a więc te, które dla pracodawców wydają się najważniejsze. W dalszej kolejności wymieniane były takie obszary, jak: certyfikaty i uprawnienia (16 wskazań), dyspozycyjność (15 wskazań) oraz umiejętności interpersonalne (13 wskazań). Pracodawcy zostali także zapytani o to, jaki rodzaj wykształcenia jest obecnie najczęściej wymagany od kandydatów do pracy w firmie/instytucji (zaznaczyć można było maksymalnie 2 rodzaje wykształcenia). Najczęściej pracodawcy wskazywali na wykształcenie średnie techniczne (48 pracodawców), a w dalszej kolejności na wykształcenie zasadnicze zawodowe (27 pracodawców), wyższe techniczne (23 pracodawców) oraz wyższe humanistyczne (22 pracodawców). Na wykształcenie średnie ogólnokształcące wskazało jedynie 12 pracodawców, a na policealne 5 pracodawców. Jak jednak wyniknęło z badań jakościowych, wykształcenie formalne nie jest najważniejszym kryterium dla pracodawców. O wiele bardziej liczy się doświadczenie zawodowe. Tabela 8. Jaki rodzaj wykształcenia jest obecnie najczęściej wymagany od kandydatów do pracy w Pana/-i firmie/instytucji? (N=100) Wskazania Procent respondentów Średnie techniczne Zasadnicze zawodowe Wyższe techniczne Wyższe humanistyczne Wykształcenie nie ma znaczenia Średnie ogólnokształcące Policealne 5 5 Podstawowe 3 3 Ogółem

23 Na pytanie o to, jak długie doświadczenie zawodowe jest najczęściej wymagane od kandydatów do pracy w firmie/instytucji, najwięcej respondentów odpowiedziało, że jest to około 2 lat (30 respondentów). 18 respondentów stwierdziło, że jest to około roku. 18 innych badanych zadeklarowało, że są to 2-4 lata. 5 osób wybrało odpowiedź poniżej roku, a 3 5 lat i więcej. Wykres 14. Jak długie doświadczenie zawodowe jest najczęściej wymagane od kandydatów do pracy w Pana/-i firmie/instytucji? (N=100) Nie jest wymagane 5 lat i więcej 2-4 lata Około 2 lat Około roku Poniżej roku Liczba pracodawców Respondentów zapytano o trzy najważniejsze wymagania dot. umiejętności, które brane są najczęściej pod uwagę podczas rekrutacji do pracy w firmie/instytucji. Uzyskane odpowiedzi pogrupowano następnie według poniższych kategorii: 1. Umiejętności techniczne (80 wskazań); 2. Umiejętności handlowe i pokrewne (35 wskazań); 3. Umiejętności dotyczące pracy biurowej (30 wskazań); 4. Umiejętności specjalistyczne nietechniczne (16 wskazań); 5. Umiejętności społeczne (7 wskazań); 6. Umiejętności specjalistyczne techniczne (4 wskazania); 7. Inne umiejętności (6 wskazań). 23

24 Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące umiejętności technicznych, dominowały takie umiejętności, jak umiejętność obsługi kas fiskalnych (19 wskazań), umiejętność obsługi wózków widłowych (13 wskazań), umiejętność obsługi maszyn (11 wskazań), umiejętność obsługi sprzętu ciężkiego (10 wskazań), a także umiejętności budowlano-remontowe (8 wskazań). Tabela 9. Wymagania dotyczące umiejętności technicznych (N=100) Procent Wskazania respondentów Umiejętność obsługi kas fiskalnych Umiejętność obsługi wózków widłowych Umiejętności obsługi maszyn Umiejętności obsługi sprzętu ciężkiego Umiejętności budowlano-remontowe 8 8 Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące umiejętności handlowych i pokrewnych, dominowała znajomość technik sprzedaży (27 wskazań). W odniesieniu do wymagań dotyczących umiejętności dotyczące pracy biurowej, 30 respondentów wskazało na umiejętność obsługi urządzeń biurowych. W przypadku umiejętności specjalistycznych nietechnicznych, dominowała wiedza z zakresu księgowości i finansów (11 wskazań). Respondenci wskazując trzy cechy indywidualne kandydatów, które brane są najczęściej pod uwagę podczas rekrutacji do pracy firmie/instytucji, na pierwszym miejscu wskazali odpowiedzialność (74 wskazania), a następnie uczciwość (51 wskazań) oraz umiejętność pracy w zespole (49 wskazań). W dalszej kolejności wspominano o kulturze osobistej (31 wskazań), punktualności (22 wskazania) oraz kreatywności (21 wskazań). W badaniu jakościowym, respondenci podkreślali takie cechy indywidualne, jak umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność i punktualność. Kilkukrotnie wskazano, że pracownik o wysokich kompetencjach merytorycznych, ale niskich kompetencjach komunikacyjnych (społecznych) nie ma szansy na znalezienie pracy w firmie/instytucji. Badanych zapytano o to, czy oferty pracy ich firm/instytucji skierowane są również do poszczególnych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy wystąpiły osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotne. 24

25 Respondenci zostali zapytani także o to, czy na lokalnym rynku pracy wśród poszukujących pracy są osoby o kwalifikacjach i kompetencjach odpowiadających potrzebom firmy/instytucji. Badani najczęściej odpowiadali, że są takie osoby, ale jest ich zbyt mało (46 wskazań). Niewiele mniej osób stwierdziło jednak, że jest dużo takich osób (43 wskazania). Jedynie 5 osób uznało, że nie ma takich osób. Poziom kompetencyjny lokalnego kapitału ludzkiego można więc uznać na podstawie deklaracji respondentów za przeciętny (ani bardzo niski, ani satysfakcjonująco wysoki). Wykres 15. Czy na lokalnym rynku pracy wśród poszukujących pracy są osoby o kwalifikacjach i kompetencjach odpowiadających potrzebom Pana/-i firmy/instytucji? (N=100) Nie, nie ma Są, ale jest ich zbyt mało Tak, jest dużo takich osób 6 Trudno powiedzieć Liczba pracodawców Wśród najczęściej wykorzystywanych kanałów rekrutacji (odpowiedzi zawsze lub zazwyczaj ) pojawiły się: prywatne kontakty/rekomendacje osób zaufanych (72 wskazania) oraz oferty złożone samodzielnie przez kandydatów (70 wskazań). W dalszej kolejności wspominano o przyjęciu osoby, która sprawdziła się na stażu/praktyce (41 wskazań), własnej stronie internetowej (36 wskazań) oraz ogłoszeniach na portalach internetowych (30 wskazań). Wśród najczęściej wykorzystywanych technik selekcji (odpowiedzi zawsze lub zazwyczaj ) pojawiły się: analiza aplikacji kandydatów (94 odpowiedzi), analiza dokumentów (89 odpowiedzi) oraz jednokrotna rozmowa kwalifikacyjna (89 odpowiedzi). 25

26 Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców Respondenci zostali zapytani o stosowanie elastycznych form zatrudnienia w badanych firmach/instytucjach. Najczęściej wykorzystywaną przez pracodawców elastyczną formą zatrudnienia są umowy cywilnoprawne (52 wskazania) oraz terminowe umowy o pracę (39 wskazań). Kolejne formy to samozatrudnienie (19 wskazań) oraz zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy (12 wskazań). Rzadziej wykorzystywane są leasing pracowniczy (7 wskazań), praca na wezwanie (6 wskazań), outsourcing (6 wskazań), telepraca (1 wskazanie) oraz job sharing (1 wskazanie). Respondentów poproszono o wskazanie trzech najważniejszych powodów, dla których ich firma/instytucja zdecydowała się na zastosowanie elastycznych form zatrudnienia. 23 respondentów stwierdziło, że tego typu formy zatrudnienia nie występują w ich firmie/instytucji, a 3 nie odpowiedziało na pytanie. Wśród najczęstszych powodów należy wymienić obniżenie kosztów wynagrodzenia związanych z zawieraniem umów o pracę (35 respondentów; 47,3% tych, którzy stosowali elastyczne formy zatrudnienia), sezonowość/okresowość zapotrzebowania na personel (24 respondentów; 32,4%) oraz dopasowanie do profilu firmy/instytucji (32,4% respondentów). Współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Respondentów zapytano o to, w jakim stopniu znane im są różne usługi i instrumenty oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy, z których mogą skorzystać pracodawcy. Najlepiej znaną usługą rynku pracy okazało się pośrednictwo pracy (78 respondentów stwierdziło, że jest im ona znana bardzo dobrze lub dość dobrze). Następnie jako bardzo dobrze lub dość dobrze znany wskazywany jest staż zawodowy (68 respondentów). Kolejne usługi i instrumenty określane przez badanych jako bardzo dobrze i dość dobrze znane to: szkolenia (57 respondentów) i poradnictwo zawodowe (50 respondentów). Pozostałe usługi i instrumenty jako bardzo dobrze i dobrze znane zostały określone przez mniej niż połowę badanych. W badanej próbie znalazło się 69 pracodawców mających doświadczenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym 45, 26

27 którzy mieli takie doświadczenie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. 31 firm/instytucji nigdy nie współpracowało z PUP. Wykres 16. Czy Pana/i firma/instytucja współpracuje lub współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim? (N=100) Nie, firma/instytucja nigdy nie współpracowała Tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Liczba pracodawców Najczęściej wykorzystywanymi usługami i instrumentami rynku pracy przez badanych pracodawców w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie były pośrednictwo pracy i staż zawodowy. Generalnie jednak pracodawcy rzadko sięgali po usługi i instrumenty rynku pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Respondenci zostali poproszeni o ogólną ocenę osób bezrobotnych i poszukujących pracy skierowanych do firmy/instytucji przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 21 respondentów (60% tych, do których PUP skierował osobę bezrobotną) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj miały odpowiednie kwalifikacje, wobec 5 (14,29%) będących przeciwnego zdania (2 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 23 respondentów (65,71%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj miały motywację do pracy, wobec 6 (17,14%) będących przeciwnego zdania (4 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 16 respondentów (45,71%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj miały odpowiednie kompetencje interpersonalne, wobec 6 (17,14%) będących przeciwnego zdania (6 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 18 respondentów (51,43%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj pasowały do firmy/instytucji, wobec 5 (14,29%) będących przeciwnego zdania (5 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 19 respondentów (54,29%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj spełniały oczekiwania firmy/instytucji, wobec 6 (17,14%) będących przeciwnego zdania (8 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 27

28 W wywiadach jakościowych występowały zróżnicowane opinie o osobach bezrobotnych. Z jednej strony deklarowano pozytywną opinię i gotowość do zatrudnienia takich osób (co głównie dotyczyło osób, które są bezrobotne przez krótki czas), a z drugiej strony wspominano o braku zainteresowania pracodawców bezrobotnymi kandydatami do pracy w ogóle (tj. np. niezależnie od okresu bezrobocia). Niechęć wobec zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych była deklarowana przez niektórych pracodawców w sposób otwarty. Wskazywano także na fikcyjność bezrobocia wielu osób zarejestrowanych w PUP. Ze wspomnianą fikcyjnością bezrobocia związany jest fakt, że wielu zarejestrowanych bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem pracy, czego dowodzono posługując się przykładami osób skierowanych do danej firmy/instytucji. Pracodawcy, którzy mieli doświadczenie współpracy z PUP, zostali poproszeni o ogólną ocenę tej współpracy. 55 respondentów (79,7% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło tę współpracę pozytywnie w tym 16 (23,2%) bardzo dobrze i 39 (56,5%) raczej dobrze. 11 respondentów (15,9%) oceniło ją średnio, natomiast 2 (2,9%) raczej źle. Nikt nie wskazał na odpowiedź źle. Wykres 17. Jak Pan(i) ocenia ogólnie współpracę Pana/i firmy/instytucji z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim? (N=69) Bardzo dobrze 39 Raczej dobrze Średnio Raczej źle Brak odpowiedzi Liczba pracodawców Respondentów zapytano o to, co im się nie podobało podczas kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Pytanie było skierowane do 28

29 pracodawców, którzy współpracę z PUP ocenili średnio lub raczej źle (13 osób). 7 respondentów wskazało na niedopasowanie usług i instrumentów do potrzeb firmy/instytucji. W dalszej kolejności respondenci podawali: brak rzetelnej informacji, złe doświadczenia ze skierowanymi kandydatami do pracy oraz biurokrację (po 2 wskazania). Wśród innych odpowiedzi badanych znalazły się takie, jak: to bardzo trudno sprecyzować, brak odzewu, brak konsekwencji w działaniu, nie było prób nawiązania kontaktów. 1 osoba nie odpowiedziała na to pytanie. Pracodawców zapytano także o ocenę współpracy z PUP pod kątem poszczególnych jej wymiarów, takich jak: kompetencja pracowników PUP, życzliwość/pozytywna atmosfera, zaangażowanie pracowników PUP, przydatność udzielonych informacji. Jeżeli chodzi o kompetencję, 51 respondentów (73,9% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ją pozytywnie (jako bardzo dobrą lub raczej dobrą). 7 osób (10,1%) oceniło ją jako średnią, a 1 osoba (1,4%) jako złą. 10 respondentów (14,5%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o życzliwość/pozytywną atmosferę współpracy, 54 respondentów (78,3% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ją pozytywnie (jako bardzo dobrą lub raczej dobrą). 4 osoby (5,8%) oceniło ją jako średnią, a 2 osoby (2,9%) jako złą. 9 respondentów (13%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku zaangażowania, 44 respondentów (63,7% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ten wymiar pozytywnie (jako bardzo dobre lub raczej dobre). 13 osób (18,8%) oceniło je jako średnie, a 2 osoby (2,9%) jako złe lub bardzo złe. 9 respondentów (13%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi przydatność udzielonych informacji, 38 respondentów (55% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ją pozytywnie (jako bardzo dobrą lub raczej dobrą). 17 osób (24,6%) oceniło ją jako średnią, a 3 osoby (4,3%) jako złą lub bardzo złą. 11 respondentów (15,9%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Z przytoczonych wyników można wnioskować, że pracodawcy raczej dobrze oceniają kompetencje i życzliwość pracowników PUP. Nieco gorzej, choć również raczej pozytywnie respondenci ocenili zaangażowanie pracowników PUP we współpracę. Najmniej pozytywnych ocen uzyskała przydatność udzielanych informacji (czego przyczyna nie musi jednak leżeć po stronie pracowników PUP, a może być związana z ogólnymi zadaniami przypisanymi do PUP na poziomie ustawowym). 29

30 Respondenci zapytani o to, czy mając taką możliwość ich firma/instytucja zatrudniłaby osobę bezrobotną po przeszkoleniu jej przez Powiatowy Urząd Pracy w zawodzie spełniającym zapotrzebowanie firmy/instytucji, w przeważającej liczbie (68 badanych) odpowiedzieli twierdząco. 32 badanych odpowiedziało na to pytanie przecząco. Badani, którzy odpowiedzieli twierdząco na powyższe pytanie, wskazali na tematy szkoleń dla osób bezrobotnych, które uporządkowano według następującego klucza kategoryzacyjnego: 1. Szkolenia techniczne (38 wskazań); 2. Szkolenia z zakresu handlu (sprzedaży) i pokrewne (8 wskazań); 3. Szkolenia specjalistyczne nietechniczne (5 wskazań); 4. Szkolenia finansowe, z zakresu zarządzania i pracy biurowej (3 wskazania); 5. Szkolenia z zakresu sfery edukacyjnej, kulturalnej i społecznej (3 wskazania); 6. Szkolenia z zakresu gastronomii i pochodne (3 wskazania); 7. Szkolenia komputerowe (3 wskazania); 8. Szkolenia techniczne specjalistyczne (1 wskazanie); 9. Szkolenia medyczne i pokrewne (1 wskazanie); 10. Inne (8 wskazań). Jeżeli chodzi o szkolenia techniczne, badani wymieniali przede wszystkim obsługę kas fiskalnych (8 wskazań), obsługę wózków widłowych (5 wskazań), a w dalszej kolejności kurs na kierowcę z uprawnieniami C+E oraz kurs na uprawnienia elektryczne (po 3 wskazania). Pozostałe tematy szkoleń były bardzo rozproszone. W przypadku szkoleń z zakresu handlu pracodawcy wskazywali na techniki sprzedaży (5 wskazań), a w dalszej kolejności na obsługę klientów (2 wskazania). Występowanie i zasięg szarej strefy Jeżeli chodzi o występowanie szarej strefy w powiecie, 1/3 badanych oceniła, że jej skala jest duża. Kolejna 1/3 oceniła tę skalę jako średnią. W badaniach jakościowych odnotowano natomiast głównie wypowiedzi o bardzo dużej skali zatrudnienia w szarej strefie. Jako dominujące wymiary szarej strefy uznano zatrudnianie nierejestrowane na czarno oraz niezgłaszanie do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia. 30

31 Jednocześnie Niezależnie od przytoczonych danych, 77% respondentów uznało, że nie odczuwa konkurencji ze strony szarej strefy. Wykres 18. Czy Pana/-i firma/instytucja odczuwa konkurencję ze strony szarej strefy? (N=100) Liczba pracodawców Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn istnienia szarej strefy wymieniano niższe koszty zatrudniania, możliwość omijania ograniczeń płynących z prawa pracy, przyzwolenie społeczne, a także fakt, że pracownicy godzą się na taką formę zatrudnienia. W badaniach jakościowych, wśród głównych branż, w których występuje szara strefa, wymieniano m.in. budownictwo i usługi remontowe, a także różne prace sezonowe (np. pracę przy zbiorach rolnych). Wskazywano także na pracę cudzoziemców w szarej strefie (choć twierdzono, że skala zatrudnienia cudzoziemców jest niewielka, a zatrudnienie to ma głównie charakter sezonowy). Występowanie migracji krajowych i zagranicznych Pracodawcy pytani o kwestie emigracji i imigracji w powiecie nowodworskim, deklarowali w 55%, że w ich firmie/instytucji pracują osoby pochodzące z innych powiatów. Wśród głównych powiatów (innych niż nowodworski), z których mieli pochodzić pracownicy badanych firm/instytucji, wymieniano Warszawę oraz powiaty: pułtuski, ciechanowski, legionowski oraz płoński. W badaniu jakościowym, jako główna przyczyna 31

32 imigracji z Warszawy do powiatu nowodworskiego, wskazywana była chęć osiedlenia się w powiecie (przy utrzymaniu miejsca pracy w stolicy). Jedynie 8% respondentów zadeklarowało, że w ich firmie/instytucji pracują cudzoziemcy. W badaniu jakościowym, pracodawcy wskazywali na niewielką skalę imigracji cudzoziemców do powiatu. Twierdzili przy tym, że cudzoziemcy pracują nie rzadko w szarej strefie, przy pracach sezonowych. Wśród głównych grup napływających do powiatu wymieniano imigrantów zza wschodniej granicy. Jeżeli chodzi o emigrację z powiatu nowodworskiego, ponad 70% respondentów uznało, że emigracje pracowników z powiatu nie mają odczuwalnego wpływu na jakość kwalifikacji kandydatów do pracy w firmie/instytucji. Wykres 19. Czy ewentualne emigracje wykwalifikowanych pracowników z powiatu nowodworskiego mają odczuwalny wpływ na jakość kandydatów do pracy w Pana/-i firmie? (N=100) Liczba pracodawców Jako główny cel emigracji z powiatu nowodworskiego, respondenci wskazywali Warszawę (również w ponad 70%). Skala emigracji do Warszawy zarówno w badaniu ilościowym jak i jakościowym określana była jako bardzo liczna, a jako jej główny czynnik została uznana mała liczba miejsc pracy oraz niższe zarobki w powiecie nowodworskim. Wśród głównych krajów docelowych emigracji zagranicznej wymieniano Anglię, Irlandię oraz Niemcy, twierdząc jednocześnie z całą mocą, że główny cel wyjazdów mieszkańców powiatu stanowi Warszawa. 32

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku:

Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: Analiza kondycji i trwałości stanowisk pracy utworzonych w latach 2008 2010 w wyniku: przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych w formie refundacji kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ALEKSANDROWSKIM CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2010r. 1 Spis treści: Str. I. Wstęp 3 II. Wyniki badań z Sondażu wśród pracodawców powiatów województwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.)

Badania pracodawców realizacja badania (2011 2013 r.) Obraz rynku pracy oczami kujawsko-pomorskich pracodawców w świetle trzech edycji badań Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 r. Joanna Lajstet Badania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM

DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM DIAGNOZA RYNKU PRACY W GLIWICACH I POWIECIE GLIWICKIM BADANIA OSÓB BEZROBOTNYCH I PRACODAWCÓW POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA GLIWICE, 22.09.2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w powiecie kolbuszowskim

Bezrobocie w powiecie kolbuszowskim Mgr Elżbieta Muszyńska Kolbuszowa, 6 kwietnia 2013 r. Bezrobocie w powiecie kolbuszowskim W dniu 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej zarejestrowane były 4132 osoby bezrobotne (16,8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim.

Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Zarys problemu w oparciu o dostępne wyniki badań. Łódź 2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi charakterystyka rynku pracy pracodawcy rozwijają

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r.

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Niniejsze sprawozdanie przedstawia dane statystyczne za okres styczeń grudzień 2005 roku charakteryzujące lokalny rynek pracy oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

LISTOPAD INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY LISTOPAD 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec listopada 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1862 osoby, w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo