ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA"

Transkrypt

1 ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA Autor: dr Łukasz Łotocki Badanie przeprowadzono na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Warszawa, grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI Cel badania... 3 Podmioty gospodarcze w powiecie nowodworskim... 3 Bezrobocie w powiecie nowodworskim... 5 Badanie wśród pracodawców... 9 Kluczowe zawody w badanych firmach/instytucjach Braki dotyczące zatrudnienia w badanych firmach/instytucjach Dynamika zatrudnienia Wymagania pracodawców dotyczące kandydatów do pracy Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców Współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Występowanie i zasięg szarej strefy Występowanie migracji krajowych i zagranicznych Wnioski i rekomendacje

3 Cel badania Celem badania nowodworskiego rynku pracy było zgromadzenie kompleksowych informacji na temat rynku pracy w powiecie nowodworskim, w tym kapitału ludzkiego, sposobów zarządzania pracownikami i ich rozwojem w przedsiębiorstwach, a także współpracy przedsiębiorców z PUP. Na badanie składała się analiza danych zastanych dotyczących nowodworskiego rynku pracy oraz ilościowe i jakościowe badanie terenowe wśród pracodawców. Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczną informację skróconą z raportu końcowego z badań. Podmioty gospodarcze w powiecie nowodworskim Według danych na 2010 rok, w powiecie nowodworskim na 10 tysięcy ludności przypadały 904 podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON (w stosunku do 1299 dla województwa mazowieckiego i 1024 dla Polski) 1. Było to więc nieco mniej niż w przypadku całego kraju i województwa. W poprzednich latach, sytuacja ta wyglądała podobnie, co ilustruje poniższy wykres. Wykres 1. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach Powiat nowodworski Podregion warszawski wschodni MAZOWIECKIE POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, za: Nastroje konsumenckie w powiatach województwa mazowieckiego. Powiat nowodworski. Trendy konsumenckie w okresie I-VI 2012, MillwardBrown SMG/KRC, na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie 1 Dane Banku Danych Lokalnych GUS,

4 W 2011 roku, w powiecie nowodworskim zarejestrowanych było 6908 podmiotów gospodarczych 2. 97% stanowiły podmioty prywatne. Najwięcej podmiotów (2551) zarejestrowanych było w gminie Nowy Dwór Mazowiecki, a następnie w gminach: Nasielsk (1572), Czosnów (1123), Pomiechówek (780), Zakroczym (462) oraz Leoncin (420). 94,6% podmiotów (6538) stanowiły podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Podmioty zatrudniające pracowników stanowiły 4,4% (302), pracowników 0,8% (55), pracowników 12, 0,2%. Ponadto występował 1 podmiot zatrudniający 1000 pracowników i więcej 3. Proporcje te były podobne we wszystkich gminach nowodworskich. Fakt koncentracji największej liczby przedsiębiorstw w przedziale firm najmniejszych dotyczy całego kraju. W 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zarejestrowanych było 2004 pracodawców. 901 aktywnie współpracowało z PUP, składając oferty pracy 4. Wykres 2.Liczba pracodawców nowodworskich zarejestrowanych w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim w 2011 r. w podziale na gminy Liczba zarejestrowanych pracodawców Źródło: Analiza lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki 2012, s Dane Banku Danych Regionalnych GUS, Ibidem. 4 Analiza lokalnego rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki 2012, s. 9. 4

5 Do kluczowych pracodawców w powiecie nowodworskim należą: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o., Inter Cars, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., Nowakowski Piekarnie 5. Inne ważne podmioty gospodarcze to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTRO-PLAST, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe JAN-POL - Zakład Pracy Chronionej, Strawa Sp. z o.o, czy Drukarnia VILLPOL. W 2012 roku w powiecie nowodworskim otwarto Port Lotniczy Warszawa-Modlin zdolny do obsłużenia ok. 2 milionów pasażerów rocznie, co stwarza duże możliwości rozwojowe dla całego powiatu. Uruchomienie portu lotniczego obsługującego loty linii Wizzair oraz RyanAir wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy. Jak stwierdził szef linii Ryanair, Michael O'Leary, linia ta planuje przewozić ponad 1,5 miliona pasażerów rocznie z lotniska w Modlinie, co ma się przekładać na ponad 1500 miejsc pracy w regionie 6. Bezrobocie w powiecie nowodworskim Stopa bezrobotnych w powiecie nowodworskim na przestrzeni lat wynosiła od 7,3% w roku 2008 do 24,1% w roku Od roku 2008 stopa bezrobocia stopniowo rośnie. W roku 2011 wyniosła 13% (w stosunku do 9,9% dla województwa mazowieckiego i 12,5% dla całego kraju). Stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim we wspomnianym okresie nie odbiegała znacznie od stopy bezrobocia dla całego kraju (w niektórych latach była nieznacznie wyższa, w innych nieznacznie niższa). Zwykle była jednak wyższa niż stopa bezrobocia dla województwa mazowieckiego. Analiza przepływów (napływy do bezrobocia i odpływy z bezrobocia) wskazuje, że liczba wychodzących z bezrobocia jest nieco niższa, niż liczba tracących pracę i w ten sposób napływających do bezrobocia 8. Obserwując dynamikę struktury bezrobocia w latach (porównując stan na koniec września), można zaobserwować następujące tendencje 9 : spadek odsetka bezrobotnych z prawem do zasiłku wśród ogółu bezrobotnych (z 20,1% w 2009 r. do 14,1% w 2012 r.), wahania z tendencją spadkową od 2010 r. w zakresie udziału bezrobotnych do 25 roku życia wśród ogółu bezrobotnych (z 23,4% w 2010 r. do 19,6% w 2012 r.), 5 Ibidem, s Nowe połączenia Ryanaira, PAP , za: rp.pl (stan na ). 7 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 8 Analiza lokalnego rynku pracy, op.cit., s Na podst. danych Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 5

6 systematyczny wzrost odsetka osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych (z 33% w 2009 r. do 46,5% w 2012 r.), wzrost odsetka bezrobotnych powyżej 50 roku życia wśród ogółu bezrobotnych od 2010 r. (z 21,8% w 2010 r. do 25,2% w 2012 r.), wzrost odsetka bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wśród ogółu bezrobotnych od 2010 r. (z 30,4% w 2010 r. do 42,8% w 2012 r.), spadek odsetka bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego wśród ogółu bezrobotnych od 2010 r. (z 30,5% w 2010 r. do 24,5% w 2012 r.), względną stabilność bądź wahania udziału bezrobotnych bez wykształcenia średniego wśród ogółu bezrobotnych (wynoszącego ok. 60%) od 2009 r., choć w roku 2012 nastąpił skok o 4 punkty procentowe w stosunku do roku 2011 (z 58,8% do 63%), względną stabilność udziału bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia wśród ogółu bezrobotnych (ok. 8-9%), względną stabilność udziału bezrobotnych niepełnosprawnych (ok. 5%). Wykres 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowodworskim, województwie mazowieckim oraz w Polsce w latach Polska Woj. mazowieckie Powiat Nowodworski Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 6

7 W analizie zawodów deficytowych i nadwyżkowych Powiatowego Urzędu Pracy w pierwszej połowie 2011 roku, wśród tych pierwszych pojawiły się, takie jak: meliorant, asystent ds. księgowości, referent bankowości, pokojowa, wykrawacz, elektryk, bibliotekarz, technik prac biurowych, czy sprzątaczka biurowa. Wśród zawodów nadwyżkowych występowały takie zawody, jak: blacharz, tynkarz, doradca klienta, fryzjer, robotnik budowlany, kelner, czy recepcjonista. 10 Wśród zawodów najczęściej reprezentowanych przez osoby bezrobotne w powiecie nowodworskim na koniec pierwszego półrocza 2012 r. wystąpiły takie, jak: sprzedawca (6% ogółu bezrobotnych, 213 osób), robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (4%, 157 osób), ślusarz (3%, 97 osób), magazynier (2%, 90 osób), robotnik gospodarczy (2%, 84 osoby), robotnik budowlany (2%, 73 osoby), technik ekonomista (2%, 69 osób), murarz (2%, 68 osób) oraz mechanik samochodów osobowych (2%, 58 osób) 11. Największą grupę bezrobotnych podobnie jak w poprzednich okresach stanowiły jednak osoby nieposiadające żadnego zawodu. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w okresie sprawozdawczym dominowały takie zawody, jak: technik prac biurowych (72 miejsca 15% wszystkich wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czemu odpowiadało 24 bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), robotnik gospodarczy (67 miejsc 14%, czemu odpowiadało 49 bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne (39 miejsc 8%, czemu odpowiadał 1 bezrobotny w okresie sprawozdawczym), informator ruchu pasażerskiego (15 miejsc 3%, czemu odpowiadał brak bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), kierowca samochodu ciężarowego (14 miejsc 3%, czemu odpowiadało 25 bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (14 miejsc 3%, czemu odpowiadał brak bezrobotnych w okresie sprawozdawczym), operator sprzętu ciężkiego (10 miejsc 2%, czemu odpowiadał 1 bezrobotny w okresie sprawozdawczym). Wśród usług i instrumentów rynku pracy najczęściej stosowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w latach , występowały staże i szkolenia Analiza lokalnego rynku pracy, op.cit., s Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 12 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 7

8 Wykres 4. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nowym Dworze Mazowieckim, wobec których zastosowano wybrane usługi i instrumenty rynku pracy prace interwencyjne staże szkolenia dotacje na działalność gospodarczą roboty publiczne Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim W roku 2011 znacznie spadł odsetek osób skierowanych do określonych usług i instrumentów rynku pracy w stosunku do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyniósł on bowiem jedynie 10,6% w porównaniu do 33,9% w roku 2010 i 32,4% w roku Fakt ten oznacza, że w roku 2011 rzadziej wykorzystywano różne formy aktywizacyjne w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2011 spadła również liczba pozyskanych przez PUP wolnych miejsc pracy. Wyniosła ona 657 w stosunku do 998 w roku 2010 i 1110 w roku Wzrósł natomiast udział miejsc niesubsydiowanych wśród ogółu pozyskanych miejsc pracy. Tabela 1. Miejsca pracy pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na koniec roku (lata ) Liczba zakładów pozyskanych do współpracy Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy ogółem w tym liczba niesubsydiowanych miejsc pracy Liczba faktycznie zrealizowanych miejsc pracy w tym liczba niesubsydiowanych miejsc pracy Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 8

9 Badanie wśród pracodawców Badanie terenowe wśród pracodawców przeprowadzono w dniach Zrealizowano 100 wywiadów kwestionariuszowych oraz 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracodawcami. W badaniu kwestionariuszowym uczestniczyło 36 pracodawców zatrudniających 5-9 pracowników, 47 zatrudniających pracowników, 10 zatrudniających pracowników oraz 7 zatrudniających 151 pracowników i więcej. Dobór pracodawców miał charakter celowo-kwotowy. Chodziło o dotarcie do firm/instytucji mających największe doświadczenie w poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz realizacji innych zadań z zakresu polityki personalnej. 48 badanych podmiotów stanowiło własność prywatną, ale nie osobę fizyczną, 28 własność prywatną (osobę fizyczną/osoby fizyczne), a 24 własność publiczną. 34 przedsiębiorstwa ze 100 badanych miały swoją siedzibę w gminie Nowy Dwór Mazowiecki, 18 w gminie Nasielsk, 16 w gminie Pomiechówek, 14 w gminie Czosnów, 10 w gminie Leoncin oraz 8 w gminie Zakroczym. Wykres 5. Badane firmy/instytucje wg liczby pracowników (N=100) i więcej Liczba pracodawców Tabela 2. Jaka jest forma własności firmy/instytucji? (N=100) Liczba pracodawców Procent Publiczna Prywatna ale nie osoba fizyczna Osoba fizyczna/osoby fizyczne Ogółem

10 Wykres 6. Badane firmy/instytucje wg lokalizacji (N=100) Liczba pracodawców Najwięcej badanych podmiotów działało w sekcji G (PKD), tj. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (20 podmiotów), sekcji S, tj. pozostała działalność usługowa (18 podmiotów) oraz sekcji C, tj. przetwórstwo przemysłowe (12 podmiotów). W 10 wywiadach pogłębionych wzięło udział 4 przedstawicieli pracodawców zatrudniających powyżej 150 pracowników, 1 przedstawiciel pracodawców zatrudniających powyżej 49 pracowników, 3 przedstawicieli pracodawców zatrudniających powyżej 10 pracowników oraz 2 przedstawicieli pracodawców zatrudniających po 5 pracowników. Wywiady zostały zrealizowane w 4 gminach: w Nowym Dworze Mazowieckim (5 wywiadów), Nasielsku 2 wywiady (w tym 1 w gminie Nasielsk), w gminie Pomiechówek 2 wywiady, w gminie Czosnów 1 wywiad. W realizacji wywiadów wzięło udział 3 przedstawicieli pracodawców z branży przetwórstwo przemysłowe, 3 przedstawicieli pracodawców z branży usługowej, 1 przedstawiciel pracodawców z branży gospodarowanie ściekami i odpadami, 1 przedstawiciel pracodawców z branży działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 1 przedstawiciel pracodawcy z branży działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym oraz 1 przedstawiciel pracodawcy z branży administracja publiczna. 10

11 Kluczowe zawody w badanych firmach/instytucjach Pracodawców zapytano o trzy kluczowe zawody z punktu widzenia działalności firmy/instytucji. Na podstawie uzyskanych informacji wyodrębniono 105 zawodów, na które wskazywali respondenci. Zawody te przyporządkowano następnie do następujących 11 kategorii (według klucza kategoryzacyjnego utworzonego po zgromadzeniu wyników): 1. Zawody techniczne i pokrewne (38 zawodów, 75 wskazań 13 ); 2. Zawody związane z handlem (9 zawodów, 36 wskazań); 3. Zawody związane z pracą biurową i administracyjną (5 zawodów, 23 wskazania) 4. Zawody techniczne o wyższym stopniu specjalizacji (17 zawodów, 22 wskazania); 5. Zawody związane z edukacją, kulturą i sferą społeczną (11 zawodów, 21 wskazań); 6. Zawody nietechniczne niespecjalistyczne (10 zawodów, 20 wskazań); 7. Zawody związane z usługami gastronomicznymi (5 zawodów, 12 wskazań); 8. Zawody związane z finansami (3 zawody, 10 wskazań); 9. Zawody medyczne (2 zawody, 7 wskazań); 10. Zawody związane z bezpieczeństwem (3 zawody, 5 wskazań); 11. Zawody inne (2 zawody, 2 wskazania) Jeżeli chodzi o zawody techniczne i pokrewne, do najpowszechniejszych należały: zawód kierowcy (14 wskazań), pracownika obsługi technicznej (6 wskazań), mechanika (5 wskazań), spawacza (4 wskazania) oraz ślusarza (4 wskazania). Pozostałe zawody były dość mocno rozproszone (uzyskując najczęściej po 1-2 wskazania). Tabela 3. Wybrane zawody techniczne i pokrewne (N=100) Wskazania Procent respondentów Kierowca Pracownik obsługi technicznej 6 6 Mechanik 5 5 Spawacz 4 4 Ślusarz 4 4 (1 respondent mógł wskazać do 3 zawodów) 13 Różni respondenci wskazywali na ten sam zawód. 11

12 Jeżeli chodzi o zawody związane z handlem, do najpowszechniejszych należały: zawód sprzedawcy (15 wskazań), handlowca (7 wskazań) oraz kasjera (6 wskazań). Tabela 4. Wybrane zawody związane z handlem i usługami pokrewnymi (N=100) Wskazania Procent respondentów Sprzedawca Handlowiec 7 7 Kasjer 6 6 Przedstawiciel handlowy 3 3 (1 respondent mógł wskazać do 3 zawodów) W przypadku zawodów związanych z pracą biurową i administracyjną, najpowszechniejszym był pracownik administracji (13 wskazań). Tabela 5. Wybrane zawody związane z pracą biurową i administracyjną (N=100) Wskazania Procent respondentów Pracownik administracji Pracownik gospodarczy 4 4 Pracownik biurowy 3 3 (1 respondent mógł wskazać do 3 zawodów) Jak pokazują wyniki badań, do najczęściej wskazywanych zawodów (niezależnie od kategorii) należały: sprzedawca (15 wskazań), kierowca (14 wskazań), pracownik administracji (13 wskazań), handlowiec (7 wskazań), kasjer (6 wskazań), księgowa (6 wskazań), kucharz (6 wskazań), nauczyciel (6 wskazań), pracownik obsługi technicznej (6 wskazań), magazynier (5 wskazań), mechanik (5 wskazań). Z powyższej analizy wynika, że kluczowymi zawodami dla badanych pracodawców, są zawody techniczne (choć niekoniecznie o wysokim stopniu specjalizacji) oraz zawody związane z handlem. 12

13 Braki dotyczące zatrudnienia w badanych firmach/instytucjach 72 pracodawców zadeklarowało, że nie dostrzega żadnych braków w firmie/instytucji pod względem struktury zatrudnionych. Pozostałych 28 badanych wskazywało na braki pracowników z określonym wykształceniem, doświadczeniem, kwalifikacjami i kompetencjami. Jeżeli chodzi o strukturę wykształcenia, 9 respondentów wskazało na braki pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 4 na braki pracowników z wykształceniem wyższym technicznym, 4 na braki pracowników z wykształceniem średnim zawodowym, 3 na braki pracowników z wykształceniem wyższym humanistycznym, 1 na braki pracowników z wykształceniem średnim ogólnym. Wśród braków pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym pojawiły się takie profile zawodowe, jak: mechanik (3 wskazania), spawacz (2 wskazania), stolarz meblowy, operator ciężkiego sprzętu, krawiec, ślusarz, tokarz, portier, pracownik znający obsługę butli tlenowych (po 1 wskazaniu) (respondent mógł wskazać dowolną liczbę profilów wykształcenia). Co ciekawe, jeden respondent na prośbę o doprecyzowanie kierunku odpowiedział: nie ma znaczenia; wystarczy zawodówka. 9 respondentów stwierdziło, że w przedsiębiorstwie/instytucji brakuje pracowników z doświadczeniem zawodowym, w tym 6 badanych wskazało na minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe. 8 respondentów stwierdziło, że w przedsiębiorstwie/instytucji brakuje pracowników posługujących się językiem obcym. Najczęściej był to język angielski (6 wskazań). Jak wynika z powyższej analizy, pracodawcy najczęściej wskazują na braki pracowników z wykształceniem technicznym (w tym przede wszystkim z wykształceniem zasadniczym zawodowym), a także na braki pracowników z doświadczeniem zawodowym (najczęściej co najmniej 2-letnim). Dynamika zatrudnienia Skala zatrudnienia Respondentów zapytano o zmiany w liczbie zatrudnionych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. W przypadku 68 badanych, liczba te nie zmieniła się. Liczba 13

14 respondentów, którzy zadeklarowali spadek zatrudnienia (17 wskazań) była zbliżona do liczby osób, które zadeklarowały wzrost zatrudnienia (15 wskazań). Z deklaracji respondentów można więc wnioskować o względnej stabilności liczby osób zatrudnionych (większość pracodawców nie zauważyła zmian w tym zakresie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie). Wykres 7. Czy liczba osób zatrudnionych w firmie/instytucji w ciągu ostatnich 12 miesięcy (według stanu na dzień 30 września 2012 r.) (N=100) Wzrosła 68 Nie zmieniła się 17 Spadła Liczba pracodawców Kolejnym pytaniem skierowanym do respondentów było pytanie o szacunki dotyczące zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 66 badanych zadeklarowało, że liczba osób zatrudnionych w firmie/instytucji w ciągu kolejnych 12 miesięcy przypuszczalnie nie zmieni się. 20 uznało, że liczba ta przypuszczalnie wzrośnie, natomiast 8 że przypuszczalnie spadnie. 6 respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się więc, że w przypadku prognozowania skali zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy, pracodawcy są nastawieni nieco bardziej optymistycznie, niż to wynika z deklaracji dotyczących okresu poprzedzającego badanie. Różnica ta jest jednak minimalna. 14

15 Wykres 8. Czy liczba osób zatrudnionych w Pana/-i firmie/instytucji w ciągu najbliższych 12 miesięcy (według szacunków na dzień 30 września 2012) (N=100) Przypuszczalnie wzrośnie Przypuszczalnie nie zmieni się Przypuszczalnie spadnie Trudno powiedzieć Liczba pracodawców Zatrudnianie pracowników - diagnoza W przypadku połowy badanych firm/instytucji, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przyjęto nowych pracowników. Wykres 9. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień 30 września 2012 r.) Pana/-i firma/instytucja przyjęła do pracy nowych pracowników? (N=100) Tak Nie Dominowały deklaracje zatrudnienia 1-3 osób w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Łącznie wszyscy badani pracodawcy ogółem przyjęli do pracy 605 pracowników (w tym blisko połowa tej liczby została przyjęta przez 2 pracodawców, a ponad 60% - przez 3 pracodawców). 15

16 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn przyjęcia do pracy nowych pracowników. Najczęściej wymienianą przyczyną było odejście lub zwolnienie starych pracowników (25 wskazań, 49% pracodawców, którzy przyjęli do pracy nowych pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy), a w następnej kolejności poszerzenie zakresu działalności firmy/instytucji (15 wskazań, 29%), zwiększenie popytu na produkty lub usługi firmy/instytucji (10 wskazań, 19%) oraz potrzeba rekrutacji pracowników ze specyficznymi kwalifikacjami (9 wskazań, 17%). Respondenci zostali zapytani o trzy główne zawody, jakie mają pracownicy, którzy zostali przyjęci do pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Na podstawie uzyskanych informacji wyodrębniono 50 zawodów, na które wskazywali respondenci. Zawody te przyporządkowano następnie do poszczególnych kategorii: 1. Zawody techniczne i pokrewne (14 zawodów, 25 wskazań 14 ); 2. Zawody związane z handlem i pokrewne (8 zawodów, 16 wskazań); 3. Zawody nietechniczne niespecjalistyczne (6 zawodów, 13 wskazań); 4. Zawody techniczne o wyższym stopniu specjalizacji (6 zawodów, 7 wskazań); 5. Zawody związane z edukacją, kulturą i sferą społeczną (5 zawodów, 7 wskazań); 6. Zawody związane z bezpieczeństwem (3 zawody, 5 wskazań); 7. Zawody związane z finansami (2 zawody, 4 wskazania); 8. Zawody związane z usługami gastronomicznymi (2 zawody, 3 wskazania); 9. Zawody medyczne (2 zawody, 2 wskazania); 10. Zawody związane z pracą biurową i administracyjną (1 zawód, 2 wskazania) Jeżeli chodzi o zawody techniczne i pokrewne, do najpowszechniejszych należały: zawód mechanika, murarza, pracownika produkcji i operatora maszyn (3 wskazania). Tabela 6. Wybrane zawody techniczne i pokrewne (N=51) Procent Wskazania respondentów Mechanik 3 5,9 Murarz 3 5,9 Pracownik produkcji 3 5,9 Operator maszyn 3 5,9 14 Różni respondenci wskazywali na ten sam zawód. 16

17 Jeżeli chodzi o zawody związane z handlem i pokrewne, do najpowszechniejszych należały: zawód sprzedawcy (5 wskazań) i przedstawiciela handlowego (3 wskazania). Tabela 7. Zawody związane z handlem i pokrewne (N=51) Procent Wskazania respondentów Sprzedawca 5 9,8 Przedstawiciel handlowy- terenowy 3 5,9 W przypadku zawodów nietechnicznych niespecjalistycznych, do najpowszechniejszych należała odpowiedź pracownik bez kwalifikacji (4 wskazania). Jak pokazują badania, do najczęściej wskazywanych zawodów (niezależnie od kategorii) należały: sprzedawca (5 wskazań), pracownik bez kwalifikacji (4 wskazania), mechanik, murarz, pracownik produkcji, operator maszyn, przedstawiciel handlowy terenowy (po 3 wskazania). Z analizy struktury nowozatrudnionych podobnie jak z analizy zawodów kluczowych dla pracodawców umieszczonej wcześniej) wynika, że kluczowymi zawodami dla badanych pracodawców, są zawody techniczne (choć niekoniecznie o wysokim stopniu specjalizacji) oraz zawody związane z handlem. Co ciekawe, relatywnie licznie pojawiły się deklaracje o zatrudnieniu osób bez szczególnych kwalifikacji w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Większość pracodawców, którzy zatrudnili nowych pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie (32 wskazania, 62,8%), nie miała trudności ze znalezieniem pracowników adekwatnych do ich potrzeb. 19 pracodawców (37,2%) miało takie trudności. Respondenci, których firma/instytucja nie przyjęła do pracy nowych pracowników w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, wskazywali przede wszystkim na takie tego przyczyny, jak brak potrzeby z powodu braku dodatkowych zamówień (26 wskazań, 53,1% firm/instytucji, które nie przyjęły do pracy nowych pracowników) oraz brak potrzeby z powodu efektywnego wykorzystania zatrudnionych pracowników (analogicznie 15 wskazań, 30,6%). Następnie wskazano inne powody (6 odpowiedzi, 8,2%), takie jak: brak etatów; brak środków finansowych; ograniczenie działalności zakładu; pełne zatrudnienie; brak zapotrzebowania; pełną obsadę na wymaganych stanowiskach, kryzys. 17

18 Zatrudnianie pracowników - prognoza Pracodawcy zostali zapytani o to, czy w ich firmie/instytucji są obecnie wolne miejsca pracy. 15 respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco, natomiast 83 przecząco. 2 nie udzieliło odpowiedzi. Wykres 10. Czy obecnie w Pana/-i firmie/instytucji są wolne miejsca pracy? (N=100) Tak Nie Brak odpowiedzi Jednocześnie 32 pracodawców zadeklarowało, że ich firma/instytucja w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przyjąć do pracy nowych pracowników. 67 osób wyraziło opinie odwrotną. Wykres 11. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/-i firma/instytucja planuje przyjąć do pracy nowych pracowników? (N=100) Tak Nie Trudno powiedzieć 18

19 Respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn dotyczących planów zatrudnienia nowych pracowników. Wśród głównych przyczyn można wymienić: zwiększenie popytu na produkty lub usługi firmy/instytucji (13 wskazań, 40,6% pracodawców), poszerzenie zakresu działalności firmy (12 wskazań, 37,5% pracodawców), potrzebę rekrutacji pracowników ze specyficznymi kwalifikacjami (11 wskazań, 34,4% pracodawców) oraz odejście lub zwolnienie starych pracowników (10 wskazań, 31,3% pracodawców). Badani zostali zapytani o trzy główne zawody, z jakimi według szacunków na 30 września 2012 r. będą poszukiwani pracownicy do pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie uzyskanych informacji wyodrębniono 50 zawodów, na które wskazywali respondenci. Zawody te podobnie jak wcześniej przyporządkowano do następujących kategorii: 1. Zawody techniczne i pokrewne (12 zawodów, 14 wskazań 15 ); 2. Zawody związane z handlem i pokrewne (6 zawodów, 8 wskazań); 3. Zawody techniczne o wyższym stopniu specjalizacji (5 zawodów, 6 wskazań); 4. Zawody nietechniczne niespecjalistyczne (5 zawodów, 5 wskazań); 5. Zawody związane z edukacją, kulturą i sferą społeczną (4 zawody, 4 wskazania); 6. Zawody związane z bezpieczeństwem (2 zawody, 4 wskazania); 7. Zawody związane z usługami gastronomicznymi (2 zawody, 2 wskazania); 8. Zawody medyczne (2 zawody, 2 wskazania); 9. Zawody związane z finansami (1 zawód, 1 wskazanie); Wśród 67 respondentów, którzy zadeklarowali brak planów dotyczących zatrudnienia nowych pracowników, najwięcej wskazało na takie przyczyny, jak brak potrzeby z powodu braku dodatkowych zamówień (29 wskazań, 43,3% tych, którzy nie planowali zatrudnienia nowych pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy) oraz brak potrzeby z powodu efektywnego wykorzystania zatrudnionych pracowników (28 wskazań, 41,8%). 15 Różni respondenci wskazywali na ten sam zawód. 19

20 Odejścia pracowników diagnoza W 60 badanych firmach/instytucjach, w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na 30 września 2012 r.) przestała pracować określona liczba pracowników. Wykres 12. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień 30 września 2012 r.) Pana/-i w Pana firmie/instytucji przestali pracować jacyś pracownicy? (N=100) Tak Nie Łącznie na podstawie wszystkich deklaracji pracodawców ogółem, uzyskano informację o zaprzestaniu pracy przez 562 pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w tym 250 osób zostało zadeklarowanych przez jednego pracodawcę). Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn zaprzestania pracy przez pracowników w firmie/instytucji w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Wśród głównych przyczyn, pojawiły się takie jak: podjęcie decyzji o odejściu przez pracownika (26 wskazań, 43,3% pracodawców, u których przestała pracować określona liczba pracowników), zmniejszenie popytu na produkty lub usługi firmy (12 wskazań, 20% pracodawców), zakończenie okresu trwania umowy (12 wskazań, 20% pracodawców), przyczyny dyscyplinarne (8 wskazań, 13,3% pracodawców). Jak więc wynika z przytoczonych danych, najczęściej wskazywaną przyczyną odejść pracowników są decyzje samych pracowników. Odejścia pracowników prognoza 25 pracodawców stwierdziło, że w ich firmie/instytucji są pracownicy, którzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przypuszczalnie przestaną pracować. 75 było przeciwnego zdania. 20

21 Wykres 13. Czy według Pana/-i wiedzy lub przewidywań na dzień 30 września 2012 r. są pracownicy, którzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy przypuszczalnie przestaną pracować w firmie/instytucji? (N=100) Tak Nie Łącznie na podstawie wszystkich deklaracji pracodawców ogółem, uzyskano informację o planach zaprzestania pracy przez 163 pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy (w tym 100 osób zostało zadeklarowanych przez jednego pracodawcę). Porównując te wyniki z wynikami dotyczącymi planów dotyczących zatrudnienia nowych pracowników, można zauważyć, że pracodawcy raczej zakładają przyrost zatrudnienia niż jego spadek. Rzadziej także przewidują odejścia pracowników w ciągu kolejnych 12 miesięcy, w stosunku do liczby odejść w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych przyczyn przypuszczalnego zaprzestania pracy przez pracowników w firmie/instytucji w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Wśród głównych przyczyn, pojawiły się takie jak: zakończenie okresu trwania umowy (6 wskazań, 24% pracodawców, u których przypuszczalnie przestanie pracować określona liczba pracowników), podjęcie decyzji o odejściu przez pracownika (5 wskazań, 20% pracodawców), oczekiwania pracowników (4 wskazania, 16% pracodawców). Podobnie więc, jak w przypadku oceny minionego roku, w odniesieniu do kolejnych 12 miesięcy pracodawcy najczęściej zakładają, że przyczyna odejścia pracownika będzie wynikać z jego woli lub w sposób naturalny z faktu zakończenia umowy okresowej. Wymagania pracodawców dotyczące kandydatów do pracy Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie pięciu najważniejszych czynników, które brane są obecnie najczęściej pod uwagę podczas rekrutacji do pracy w 21

22 firmie/instytucji. Najczęściej wskazywano na doświadczenie zawodowe/staż pracy (80 respondentów) oraz wiedzę i umiejętności zawodowe (76 respondentów). W dalszej kolejności pojawiło się wykształcenie (48 respondentów) oraz dyspozycyjność (47 respondentów). Kolejne czynniki, choć z nieco mniejszą liczbą wskazań, to umiejętności interpersonalne (28 wskazań), certyfikaty i uprawnienia (26 wskazań) i sprawność fizyczna (25 wskazań). Pracodawców poproszono o wskazanie maksymalnie pięciu obszarów, w których występują największe braki wśród kandydatów do pracy do firmy/instytucji. Wśród najliczniej wskazywanych obszarów znalazły się: wiedza i umiejętności zawodowe (45 wskazań) oraz doświadczenie zawodowe/staż pracy (również 45 wskazań), a więc te, które dla pracodawców wydają się najważniejsze. W dalszej kolejności wymieniane były takie obszary, jak: certyfikaty i uprawnienia (16 wskazań), dyspozycyjność (15 wskazań) oraz umiejętności interpersonalne (13 wskazań). Pracodawcy zostali także zapytani o to, jaki rodzaj wykształcenia jest obecnie najczęściej wymagany od kandydatów do pracy w firmie/instytucji (zaznaczyć można było maksymalnie 2 rodzaje wykształcenia). Najczęściej pracodawcy wskazywali na wykształcenie średnie techniczne (48 pracodawców), a w dalszej kolejności na wykształcenie zasadnicze zawodowe (27 pracodawców), wyższe techniczne (23 pracodawców) oraz wyższe humanistyczne (22 pracodawców). Na wykształcenie średnie ogólnokształcące wskazało jedynie 12 pracodawców, a na policealne 5 pracodawców. Jak jednak wyniknęło z badań jakościowych, wykształcenie formalne nie jest najważniejszym kryterium dla pracodawców. O wiele bardziej liczy się doświadczenie zawodowe. Tabela 8. Jaki rodzaj wykształcenia jest obecnie najczęściej wymagany od kandydatów do pracy w Pana/-i firmie/instytucji? (N=100) Wskazania Procent respondentów Średnie techniczne Zasadnicze zawodowe Wyższe techniczne Wyższe humanistyczne Wykształcenie nie ma znaczenia Średnie ogólnokształcące Policealne 5 5 Podstawowe 3 3 Ogółem

23 Na pytanie o to, jak długie doświadczenie zawodowe jest najczęściej wymagane od kandydatów do pracy w firmie/instytucji, najwięcej respondentów odpowiedziało, że jest to około 2 lat (30 respondentów). 18 respondentów stwierdziło, że jest to około roku. 18 innych badanych zadeklarowało, że są to 2-4 lata. 5 osób wybrało odpowiedź poniżej roku, a 3 5 lat i więcej. Wykres 14. Jak długie doświadczenie zawodowe jest najczęściej wymagane od kandydatów do pracy w Pana/-i firmie/instytucji? (N=100) Nie jest wymagane 5 lat i więcej 2-4 lata Około 2 lat Około roku Poniżej roku Liczba pracodawców Respondentów zapytano o trzy najważniejsze wymagania dot. umiejętności, które brane są najczęściej pod uwagę podczas rekrutacji do pracy w firmie/instytucji. Uzyskane odpowiedzi pogrupowano następnie według poniższych kategorii: 1. Umiejętności techniczne (80 wskazań); 2. Umiejętności handlowe i pokrewne (35 wskazań); 3. Umiejętności dotyczące pracy biurowej (30 wskazań); 4. Umiejętności specjalistyczne nietechniczne (16 wskazań); 5. Umiejętności społeczne (7 wskazań); 6. Umiejętności specjalistyczne techniczne (4 wskazania); 7. Inne umiejętności (6 wskazań). 23

24 Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące umiejętności technicznych, dominowały takie umiejętności, jak umiejętność obsługi kas fiskalnych (19 wskazań), umiejętność obsługi wózków widłowych (13 wskazań), umiejętność obsługi maszyn (11 wskazań), umiejętność obsługi sprzętu ciężkiego (10 wskazań), a także umiejętności budowlano-remontowe (8 wskazań). Tabela 9. Wymagania dotyczące umiejętności technicznych (N=100) Procent Wskazania respondentów Umiejętność obsługi kas fiskalnych Umiejętność obsługi wózków widłowych Umiejętności obsługi maszyn Umiejętności obsługi sprzętu ciężkiego Umiejętności budowlano-remontowe 8 8 Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące umiejętności handlowych i pokrewnych, dominowała znajomość technik sprzedaży (27 wskazań). W odniesieniu do wymagań dotyczących umiejętności dotyczące pracy biurowej, 30 respondentów wskazało na umiejętność obsługi urządzeń biurowych. W przypadku umiejętności specjalistycznych nietechnicznych, dominowała wiedza z zakresu księgowości i finansów (11 wskazań). Respondenci wskazując trzy cechy indywidualne kandydatów, które brane są najczęściej pod uwagę podczas rekrutacji do pracy firmie/instytucji, na pierwszym miejscu wskazali odpowiedzialność (74 wskazania), a następnie uczciwość (51 wskazań) oraz umiejętność pracy w zespole (49 wskazań). W dalszej kolejności wspominano o kulturze osobistej (31 wskazań), punktualności (22 wskazania) oraz kreatywności (21 wskazań). W badaniu jakościowym, respondenci podkreślali takie cechy indywidualne, jak umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność i punktualność. Kilkukrotnie wskazano, że pracownik o wysokich kompetencjach merytorycznych, ale niskich kompetencjach komunikacyjnych (społecznych) nie ma szansy na znalezienie pracy w firmie/instytucji. Badanych zapytano o to, czy oferty pracy ich firm/instytucji skierowane są również do poszczególnych grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy wystąpiły osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotne. 24

25 Respondenci zostali zapytani także o to, czy na lokalnym rynku pracy wśród poszukujących pracy są osoby o kwalifikacjach i kompetencjach odpowiadających potrzebom firmy/instytucji. Badani najczęściej odpowiadali, że są takie osoby, ale jest ich zbyt mało (46 wskazań). Niewiele mniej osób stwierdziło jednak, że jest dużo takich osób (43 wskazania). Jedynie 5 osób uznało, że nie ma takich osób. Poziom kompetencyjny lokalnego kapitału ludzkiego można więc uznać na podstawie deklaracji respondentów za przeciętny (ani bardzo niski, ani satysfakcjonująco wysoki). Wykres 15. Czy na lokalnym rynku pracy wśród poszukujących pracy są osoby o kwalifikacjach i kompetencjach odpowiadających potrzebom Pana/-i firmy/instytucji? (N=100) Nie, nie ma Są, ale jest ich zbyt mało Tak, jest dużo takich osób 6 Trudno powiedzieć Liczba pracodawców Wśród najczęściej wykorzystywanych kanałów rekrutacji (odpowiedzi zawsze lub zazwyczaj ) pojawiły się: prywatne kontakty/rekomendacje osób zaufanych (72 wskazania) oraz oferty złożone samodzielnie przez kandydatów (70 wskazań). W dalszej kolejności wspominano o przyjęciu osoby, która sprawdziła się na stażu/praktyce (41 wskazań), własnej stronie internetowej (36 wskazań) oraz ogłoszeniach na portalach internetowych (30 wskazań). Wśród najczęściej wykorzystywanych technik selekcji (odpowiedzi zawsze lub zazwyczaj ) pojawiły się: analiza aplikacji kandydatów (94 odpowiedzi), analiza dokumentów (89 odpowiedzi) oraz jednokrotna rozmowa kwalifikacyjna (89 odpowiedzi). 25

26 Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców Respondenci zostali zapytani o stosowanie elastycznych form zatrudnienia w badanych firmach/instytucjach. Najczęściej wykorzystywaną przez pracodawców elastyczną formą zatrudnienia są umowy cywilnoprawne (52 wskazania) oraz terminowe umowy o pracę (39 wskazań). Kolejne formy to samozatrudnienie (19 wskazań) oraz zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy (12 wskazań). Rzadziej wykorzystywane są leasing pracowniczy (7 wskazań), praca na wezwanie (6 wskazań), outsourcing (6 wskazań), telepraca (1 wskazanie) oraz job sharing (1 wskazanie). Respondentów poproszono o wskazanie trzech najważniejszych powodów, dla których ich firma/instytucja zdecydowała się na zastosowanie elastycznych form zatrudnienia. 23 respondentów stwierdziło, że tego typu formy zatrudnienia nie występują w ich firmie/instytucji, a 3 nie odpowiedziało na pytanie. Wśród najczęstszych powodów należy wymienić obniżenie kosztów wynagrodzenia związanych z zawieraniem umów o pracę (35 respondentów; 47,3% tych, którzy stosowali elastyczne formy zatrudnienia), sezonowość/okresowość zapotrzebowania na personel (24 respondentów; 32,4%) oraz dopasowanie do profilu firmy/instytucji (32,4% respondentów). Współpraca pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Respondentów zapytano o to, w jakim stopniu znane im są różne usługi i instrumenty oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy, z których mogą skorzystać pracodawcy. Najlepiej znaną usługą rynku pracy okazało się pośrednictwo pracy (78 respondentów stwierdziło, że jest im ona znana bardzo dobrze lub dość dobrze). Następnie jako bardzo dobrze lub dość dobrze znany wskazywany jest staż zawodowy (68 respondentów). Kolejne usługi i instrumenty określane przez badanych jako bardzo dobrze i dość dobrze znane to: szkolenia (57 respondentów) i poradnictwo zawodowe (50 respondentów). Pozostałe usługi i instrumenty jako bardzo dobrze i dobrze znane zostały określone przez mniej niż połowę badanych. W badanej próbie znalazło się 69 pracodawców mających doświadczenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym 45, 26

27 którzy mieli takie doświadczenie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. 31 firm/instytucji nigdy nie współpracowało z PUP. Wykres 16. Czy Pana/i firma/instytucja współpracuje lub współpracowała z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim? (N=100) Nie, firma/instytucja nigdy nie współpracowała Tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy Liczba pracodawców Najczęściej wykorzystywanymi usługami i instrumentami rynku pracy przez badanych pracodawców w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie były pośrednictwo pracy i staż zawodowy. Generalnie jednak pracodawcy rzadko sięgali po usługi i instrumenty rynku pracy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Respondenci zostali poproszeni o ogólną ocenę osób bezrobotnych i poszukujących pracy skierowanych do firmy/instytucji przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. 21 respondentów (60% tych, do których PUP skierował osobę bezrobotną) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj miały odpowiednie kwalifikacje, wobec 5 (14,29%) będących przeciwnego zdania (2 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 23 respondentów (65,71%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj miały motywację do pracy, wobec 6 (17,14%) będących przeciwnego zdania (4 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 16 respondentów (45,71%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj miały odpowiednie kompetencje interpersonalne, wobec 6 (17,14%) będących przeciwnego zdania (6 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 18 respondentów (51,43%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj pasowały do firmy/instytucji, wobec 5 (14,29%) będących przeciwnego zdania (5 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 19 respondentów (54,29%) stwierdziło, że osoby te zazwyczaj spełniały oczekiwania firmy/instytucji, wobec 6 (17,14%) będących przeciwnego zdania (8 stwierdziło, że raz tak, raz nie). 27

28 W wywiadach jakościowych występowały zróżnicowane opinie o osobach bezrobotnych. Z jednej strony deklarowano pozytywną opinię i gotowość do zatrudnienia takich osób (co głównie dotyczyło osób, które są bezrobotne przez krótki czas), a z drugiej strony wspominano o braku zainteresowania pracodawców bezrobotnymi kandydatami do pracy w ogóle (tj. np. niezależnie od okresu bezrobocia). Niechęć wobec zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych była deklarowana przez niektórych pracodawców w sposób otwarty. Wskazywano także na fikcyjność bezrobocia wielu osób zarejestrowanych w PUP. Ze wspomnianą fikcyjnością bezrobocia związany jest fakt, że wielu zarejestrowanych bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem pracy, czego dowodzono posługując się przykładami osób skierowanych do danej firmy/instytucji. Pracodawcy, którzy mieli doświadczenie współpracy z PUP, zostali poproszeni o ogólną ocenę tej współpracy. 55 respondentów (79,7% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło tę współpracę pozytywnie w tym 16 (23,2%) bardzo dobrze i 39 (56,5%) raczej dobrze. 11 respondentów (15,9%) oceniło ją średnio, natomiast 2 (2,9%) raczej źle. Nikt nie wskazał na odpowiedź źle. Wykres 17. Jak Pan(i) ocenia ogólnie współpracę Pana/i firmy/instytucji z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim? (N=69) Bardzo dobrze 39 Raczej dobrze Średnio Raczej źle Brak odpowiedzi Liczba pracodawców Respondentów zapytano o to, co im się nie podobało podczas kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Pytanie było skierowane do 28

29 pracodawców, którzy współpracę z PUP ocenili średnio lub raczej źle (13 osób). 7 respondentów wskazało na niedopasowanie usług i instrumentów do potrzeb firmy/instytucji. W dalszej kolejności respondenci podawali: brak rzetelnej informacji, złe doświadczenia ze skierowanymi kandydatami do pracy oraz biurokrację (po 2 wskazania). Wśród innych odpowiedzi badanych znalazły się takie, jak: to bardzo trudno sprecyzować, brak odzewu, brak konsekwencji w działaniu, nie było prób nawiązania kontaktów. 1 osoba nie odpowiedziała na to pytanie. Pracodawców zapytano także o ocenę współpracy z PUP pod kątem poszczególnych jej wymiarów, takich jak: kompetencja pracowników PUP, życzliwość/pozytywna atmosfera, zaangażowanie pracowników PUP, przydatność udzielonych informacji. Jeżeli chodzi o kompetencję, 51 respondentów (73,9% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ją pozytywnie (jako bardzo dobrą lub raczej dobrą). 7 osób (10,1%) oceniło ją jako średnią, a 1 osoba (1,4%) jako złą. 10 respondentów (14,5%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o życzliwość/pozytywną atmosferę współpracy, 54 respondentów (78,3% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ją pozytywnie (jako bardzo dobrą lub raczej dobrą). 4 osoby (5,8%) oceniło ją jako średnią, a 2 osoby (2,9%) jako złą. 9 respondentów (13%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. W przypadku zaangażowania, 44 respondentów (63,7% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ten wymiar pozytywnie (jako bardzo dobre lub raczej dobre). 13 osób (18,8%) oceniło je jako średnie, a 2 osoby (2,9%) jako złe lub bardzo złe. 9 respondentów (13%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi przydatność udzielonych informacji, 38 respondentów (55% pracodawców mających doświadczenie współpracy z PUP) oceniło ją pozytywnie (jako bardzo dobrą lub raczej dobrą). 17 osób (24,6%) oceniło ją jako średnią, a 3 osoby (4,3%) jako złą lub bardzo złą. 11 respondentów (15,9%) nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Z przytoczonych wyników można wnioskować, że pracodawcy raczej dobrze oceniają kompetencje i życzliwość pracowników PUP. Nieco gorzej, choć również raczej pozytywnie respondenci ocenili zaangażowanie pracowników PUP we współpracę. Najmniej pozytywnych ocen uzyskała przydatność udzielanych informacji (czego przyczyna nie musi jednak leżeć po stronie pracowników PUP, a może być związana z ogólnymi zadaniami przypisanymi do PUP na poziomie ustawowym). 29

30 Respondenci zapytani o to, czy mając taką możliwość ich firma/instytucja zatrudniłaby osobę bezrobotną po przeszkoleniu jej przez Powiatowy Urząd Pracy w zawodzie spełniającym zapotrzebowanie firmy/instytucji, w przeważającej liczbie (68 badanych) odpowiedzieli twierdząco. 32 badanych odpowiedziało na to pytanie przecząco. Badani, którzy odpowiedzieli twierdząco na powyższe pytanie, wskazali na tematy szkoleń dla osób bezrobotnych, które uporządkowano według następującego klucza kategoryzacyjnego: 1. Szkolenia techniczne (38 wskazań); 2. Szkolenia z zakresu handlu (sprzedaży) i pokrewne (8 wskazań); 3. Szkolenia specjalistyczne nietechniczne (5 wskazań); 4. Szkolenia finansowe, z zakresu zarządzania i pracy biurowej (3 wskazania); 5. Szkolenia z zakresu sfery edukacyjnej, kulturalnej i społecznej (3 wskazania); 6. Szkolenia z zakresu gastronomii i pochodne (3 wskazania); 7. Szkolenia komputerowe (3 wskazania); 8. Szkolenia techniczne specjalistyczne (1 wskazanie); 9. Szkolenia medyczne i pokrewne (1 wskazanie); 10. Inne (8 wskazań). Jeżeli chodzi o szkolenia techniczne, badani wymieniali przede wszystkim obsługę kas fiskalnych (8 wskazań), obsługę wózków widłowych (5 wskazań), a w dalszej kolejności kurs na kierowcę z uprawnieniami C+E oraz kurs na uprawnienia elektryczne (po 3 wskazania). Pozostałe tematy szkoleń były bardzo rozproszone. W przypadku szkoleń z zakresu handlu pracodawcy wskazywali na techniki sprzedaży (5 wskazań), a w dalszej kolejności na obsługę klientów (2 wskazania). Występowanie i zasięg szarej strefy Jeżeli chodzi o występowanie szarej strefy w powiecie, 1/3 badanych oceniła, że jej skala jest duża. Kolejna 1/3 oceniła tę skalę jako średnią. W badaniach jakościowych odnotowano natomiast głównie wypowiedzi o bardzo dużej skali zatrudnienia w szarej strefie. Jako dominujące wymiary szarej strefy uznano zatrudnianie nierejestrowane na czarno oraz niezgłaszanie do opodatkowania części wypłacanego wynagrodzenia. 30

31 Jednocześnie Niezależnie od przytoczonych danych, 77% respondentów uznało, że nie odczuwa konkurencji ze strony szarej strefy. Wykres 18. Czy Pana/-i firma/instytucja odczuwa konkurencję ze strony szarej strefy? (N=100) Liczba pracodawców Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn istnienia szarej strefy wymieniano niższe koszty zatrudniania, możliwość omijania ograniczeń płynących z prawa pracy, przyzwolenie społeczne, a także fakt, że pracownicy godzą się na taką formę zatrudnienia. W badaniach jakościowych, wśród głównych branż, w których występuje szara strefa, wymieniano m.in. budownictwo i usługi remontowe, a także różne prace sezonowe (np. pracę przy zbiorach rolnych). Wskazywano także na pracę cudzoziemców w szarej strefie (choć twierdzono, że skala zatrudnienia cudzoziemców jest niewielka, a zatrudnienie to ma głównie charakter sezonowy). Występowanie migracji krajowych i zagranicznych Pracodawcy pytani o kwestie emigracji i imigracji w powiecie nowodworskim, deklarowali w 55%, że w ich firmie/instytucji pracują osoby pochodzące z innych powiatów. Wśród głównych powiatów (innych niż nowodworski), z których mieli pochodzić pracownicy badanych firm/instytucji, wymieniano Warszawę oraz powiaty: pułtuski, ciechanowski, legionowski oraz płoński. W badaniu jakościowym, jako główna przyczyna 31

32 imigracji z Warszawy do powiatu nowodworskiego, wskazywana była chęć osiedlenia się w powiecie (przy utrzymaniu miejsca pracy w stolicy). Jedynie 8% respondentów zadeklarowało, że w ich firmie/instytucji pracują cudzoziemcy. W badaniu jakościowym, pracodawcy wskazywali na niewielką skalę imigracji cudzoziemców do powiatu. Twierdzili przy tym, że cudzoziemcy pracują nie rzadko w szarej strefie, przy pracach sezonowych. Wśród głównych grup napływających do powiatu wymieniano imigrantów zza wschodniej granicy. Jeżeli chodzi o emigrację z powiatu nowodworskiego, ponad 70% respondentów uznało, że emigracje pracowników z powiatu nie mają odczuwalnego wpływu na jakość kwalifikacji kandydatów do pracy w firmie/instytucji. Wykres 19. Czy ewentualne emigracje wykwalifikowanych pracowników z powiatu nowodworskiego mają odczuwalny wpływ na jakość kandydatów do pracy w Pana/-i firmie? (N=100) Liczba pracodawców Jako główny cel emigracji z powiatu nowodworskiego, respondenci wskazywali Warszawę (również w ponad 70%). Skala emigracji do Warszawy zarówno w badaniu ilościowym jak i jakościowym określana była jako bardzo liczna, a jako jej główny czynnik została uznana mała liczba miejsc pracy oraz niższe zarobki w powiecie nowodworskim. Wśród głównych krajów docelowych emigracji zagranicznej wymieniano Anglię, Irlandię oraz Niemcy, twierdząc jednocześnie z całą mocą, że główny cel wyjazdów mieszkańców powiatu stanowi Warszawa. 32

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO RAFAŁ MUSTER DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO PRZYGOTOWANO NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Pl. Inwalidów Wojennych

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty

Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty Raport powiat ostródzki Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty w ramach projektu OWIES Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo