II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Projekt z dnia r. DZIEŃ INAUGURACJI II Europejskiego Kongresu MŚP 24 września 2012 rok Miejsce - Akademia Muzyczna w Katowicach Godz wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej Inauguracja Kongresu Godz I Sesja otwarcia: Powitania gospodarzy i wystąpienia inauguracyjne gości honorowych - Prezydenta RP oraz przedstawicieli rządu RP i Komisji Europejskiej II. Sesja plenarna - Nauka-Biznes-Samorząd Terytorialny RAZEM DLA GOSPODARKI I Panel Współpraca nauki, biznesu i samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki. Prowadzenie: prof. dr hab.inż Jerzy Buzek Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komitetu Honorowego Kongresu Jakie są najważniejsze wyzwania przed europejską gospodarką? Jakie cele stawia sobie Parlament Europejski i Komisja Europejska? Jaką rolę mają odegrać małe i średnie przedsiębiorstwa? Jak można wzmacniać innowacyjność i konkurencyjność tego sektora?jaka jest rola nauki i administracji samorządowej w tworzeniu dla wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw? II Panel - Samorząd gospodarczy - reprezentant przedsiębiorców jako koordynator współpracy ze środowiskami naukowymi, administracją rządową i samorządem terytorialnym Prowadzenie: Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz 1

2 Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Czy możliwy jest model współpracy nauki, administracji rządowej i samorządowej z samorządem gospodarczym? Jakie są realne płaszczyzny współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a nauką oraz administracją rządową i samorządową? Jakie są wzorce i modele współpracy w Europie? Jakie dodatkowe korzyści z takiej współpracy mogą wynikać dla społeczności lokalnej i regionalnej? Jak współpraca nauki i biznesu może wpływać na kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia? III. Koncert inauguracyjny w wykonaniu Orkiestry AUKSO z udziałem gościa Marcina Wyrostka 2

3 SESJE TEMATYCZNE września 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie Lp. Obszar tematyczny 1.1 Sesja plenarna : Zarządzanie strategiczne 25 września 2012r. godz Czy możliwe jest planowanie działalności firmy czy raczej firmą rządzi rynek? Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością zmian w otoczeniu firmy? Jaki model biznesowy przyjąć w globalnej i jednocześnie specjalizującej się gospodarce? W jaki sposób rozwijać firmę w oparciu o innowacyjne modele biznesowe? Jak nowe technologie wpływają na zarządzanie? Jaka jest rola lidera w nowoczesnych firmach? Czy możliwe jest znalezienie konsensusu pomiędzy zyskiem a etyką? 1.2 Sesja panelowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi Jak skutecznie motywować i nagradzać pracowników gdy koszty pracy przewyższają mój zysk? Kto jest odpowiedzialny za rozwój pracowników? - coaching Zwalniać czy doskonalić, co bardziej się opłaca? Jak związać pracowników z firmą Jaka jest odpowiedzialność prawna pracowników i jak ją egzekwować? Jak delegować uprawnienia i nadal kontrolować działania firmy? Młodzi i starzy w firmie jak pogodzić rozwój z tradycją i jak zapewnić ciągłość funkcjonowania? Szkolenie strata czy zysk dla firmy? Czy elastyczne formy zatrudnienia mogą być antidotum na wysokie koszty 3

4 zatrudnienia (dobre przykłady z państwa europejskich np. Austrii) Kultura organizacyjna jak ją budować by pomagała w rozwoju firmy 1.3 Sesja panelowa: Finansowanie rozwoju i inwestycji. Kiedy jest właściwy moment na podejmowanie inwestycji rozwojowych? Jak bezpiecznie finansować rozwój firmy przy udziale kapitałów obcych? Jak uniknąć ryzyka przeinwestowania firmy? Jakie są konsekwencje wyboru różnych form finansowania? Czym różni się finansowanie udziałowe od finansowania zwrotnego? Jak zabezpieczyć kredyt i udowodnić zdolność kredytową? Czym różni się pożyczka od kredytu? Ile kosztuje leasing? Czy rzeczywiście jest droższy od kredytu? Na czym polega możliwość pozyskania kapitału z giełdy lub poprzez emisję obligacji? W jaki sposób można zwiększyć zdolność inwestycyjną poprzez wspólne przedsięwzięcia, konsorcja i łączenie się firm? 1.4 Sesja panelowa: Zarządzanie finansami w MŚP okiem praktyka Czy zarządzanie finansami to bardziej zarządzanie czy finanse? Czy w firmach z sektora MŚP potrzebne jest planowanie rozwoju i budżetowanie? Jak z ewidencji księgowej generować informacje niezbędne do podejmowania decyzji zarządczych? W jakim zakresie korzystać z controllingu? Pełna księgowość w firmie sektora MŚP. Czy lepiej prowadzić ją samemu, czy zlecić w outsourcingu? Jak efektywnie zarządzać kosztami? Czy da się je jeszcze bardziej minimalizować? Jak zarządzać ryzykiem w mikro, małej i średniej firmie? Jak zmienia się zarządzanie finansami, gdy firma przekształca się z mikro w małą, z małej w średnią i ze średniej w dużą firmę? Czy dużej firmie łatwiej przetrwać w kryzysie? 4

5 1.5 Sesja panelowa: Zatory płatnicze czy firma z sektora MŚP może się przed nimi ustrzec? Dlaczego firmy tak często zalegają z terminowym opłaceniem faktur wobec swoich kontrahentów? Gdzie w Polsce i Europie szukać informacji na temat wiarygodności finansowej potencjalnego kontrahenta? Z jakimi kosztami wiąże się stosowanie narzędzi zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej? Czy sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahenta może negatywnie wpływać na wzajemne relacje? Jaki wpływ na powstawanie i utrzymywanie się zatorów płatniczych ma organizacja sądownictwa i egzekucji orzeczeń? Jaka jest rola systemu podatkowego w ograniczaniu zatorów płatniczych? Czy europejskie i polskie prawo pozwala firmom sektora MŚP skutecznie egzekwować należności? 1.6 Sesja panelowa: Marketing i PR Jak skutecznie wypromować firmę, jej usługi lub produkty się na rynku? Nowe trendy w reklamie. Jak mierzyć skuteczność działań marketingowych? Ty znasz swojego klienta, ale czy klienta zna Twoją firmę? Jak stworzyć prawidłowy komunikat o firmie? Jak wykorzystać nowe możliwości promocji w Internecie np. portale społecznościowe? Czy promocja dużo kosztuje? Jak budować relacje z mediami? 1.7 Sesja panelowa: Praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy CSR jest strategią tylko dla dużych firm i korporacji? W jaki sposób mikro, mała i średnia firma mogą wdrożyć strategię CSR? Jakie CSR daje wymierne korzyści? 5

6 Szerszy wymiar CSR, czyli kampanie społeczne o przykład inicjatywy Climate Severs Computing dla branży IT o przykład kampanii edukacyjnej Moje finanse 1.8 Sesja panelowa: Małe firmy handlowe. Sprzedaż w salonie czy sprzedaż w Internecie dylemat współczesnego handlowca. Czy warto uruchomić własny sklep internetowy czy sprzedawać na istniejących platformach sprzedaży? ABC handlu internetowego Nowe rozwiązania technologiczne wspierające sprzedaż w sklepach internetowych. Nisze rynkowe oraz specjalizacja szansą dla drobnych kupców. Sieci handlowe i Centra handlowe współczesne wyzwania dla firm handlowych. Jak możemy sobie wzajemnie pomóc zakupy grupowe. System podatkowy a konkurencja na rynku. Handel internetowy opodatkowanie. Dwie sesje panelowe : Firmy rodzinne Z czego wynika specyfika prowadzenia firmy rodzinnej w stosunku do pozostałych firm sektora MŚP? Czy występowanie stałej współzależności między przedsiębiorstwem a rodziną pomaga w biznesie rodzinnym czy wprost przeciwnie? W jaki sposób wykorzystanie specyficznych cech rodzinnego biznesu może pomóc w osiągnięciu trwałej przewagi konkurencyjnej? Jak identyfikować i radzić sobie z potencjalnymi słabościami wynikającymi ze specyfiki firm rodzinnych? Czy w relacjach z kontrahentami warto podkreślać rodzinny charakter prowadzonej firmy? Czy bycie firmą rodzinną pomaga w interesach? Jakie zapewnić skuteczną komunikację i dialog międzypokoleniowy w firmie rodzinnej? Na czym polega sukcesja w firmie rodzinnej, czy warto tworzyć plan sukcesie i na co 6

7 zwracać szczególną uwagę przekazując zarządzanie firmą rodzinną kolejnym pokoleniom? Czy w czasie kryzysu firmy rodzinne są w stanie reagować bardziej elastycznie na zmieniające się warunki otoczenia niż pozostałe firmy sektora MŚP? Czy bycie firmą rodzinną zwiększa, zmniejsza, a może w ogóle nie wpływa na możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju firmy? Jaka powinna być firma rodzinna jutra? Czy w Europie i Polsce możemy mówić o kreowaniu polityki wspierania rozwoju firm rodzinnych i wdrażaniu odpowiednich instrumentów wsparcia? Z jakich narzędzi wspierających zarządzanie mogą korzystać firmy rodzinne i gdzie szukać wsparcia? 1.11 Sesja panelowa: Przedsiębiorczość kobiet Potencjał przedsiębiorczości wśród kobiet Jak łączyć działalność kobiet w biznesie z obowiązkami rodzinnymi? Jak promować udział kobiet w życiu ekonomicznym? Znaczenie kobiet w zarządzaniu i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i regionów Solidarność kobiet w biznesie jako determinanta sukcesu Problem zabezpieczenia finansowego (socjalnego) kobiet prowadzących biznesy Parytety w zarządach. Czy jest to koniecznie, racjonalne i zgodne z Konstytucją RP? 1.12 Sesja panelowa: Wsparcie firm sektora MŚP w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Jakiego wsparcia mogą oczekiwać europejskie i polskie MŚP w nowej perspektywie finansowej? Jaki jest cel wspólnych ram strategicznych UE w dziedzinie badań i rozwoju pod nazwą Horyzont 2020? Jakie działania będą realizowane w ramach tej inicjatywy? Jakie instrumenty finansowe na rzecz rozwoju MŚP są planowane w ramach nowego 7

8 programu Konkurencyjność i MŚP i na czym ma polegać ich innowacyjność? Czy zaproponowane przez Komisję Europejską na lata programy i działania wspierające sektor MŚP są wystarczające? Na jakie elementy polityki wsparcia tego sektora z poziomu UE należałoby zwrócić szczególną uwagę? Czy z punktu widzenia instytucji wdrażających i przedsiębiorców zastąpienie dużej dotacji bezzwrotnych instrumentami zwrotnymi jest zasadne? Czy przedsiębiorców, a szczególnie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą stać na pożyczki? Jakie błędy w zakresie dystrybucji środków dla MŚP popełniono w bieżącym okresie programowania? Co należałoby zmienić lub uprościć w systemie wsparcia firm ze środków publicznych po 2013 roku? Jak nadzieje wiążą przedsiębiorcy z nową perspektywą finansową? Skąd MŚP mogą więc czerpać wiedzę na tematy związane z funduszami unijnymi? 1.13 Sesja panelowa: Szara strefa w rynkowej gospodarce. Dlaczego niektórzy przedsiębiorcy działają w szarej strefie? Czy sprzeczność przepisów prawa umożliwia a może zmusza podmioty do szukania możliwości działania poza prawem? W jaki sposób wpłynąć na Państwo, aby w imię doraźnych wpływów budżetowych nie obniżało konkurencyjności własnych przedsiębiorców i uniemożliwiało ich rozwój? Jaka powinna być rola Unii Europejskiej w ujednoliceniu stawek podatkowych w sytuacji obowiązującej zasady swobody przepływu osób, kapitału, usług i towarów? Dwie sesje panelowe: Turystyka Program opracowuje Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Śląska Izba Turystyki 1.16 Sesja panelowa: Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako sposób na zwiększenie inwestycji samorządu gminnego Jak podmioty z sektora MSP mogą korzystać z ustawy o publiczno-prywatnym 8

9 partnerstwie? Jakie są regulacje prawne związane z trybem PPP? (ustawa i inne akty prawa) Jakiego rodzaju działania mogą być wykonywane w trybie PPP? Jak przygotować i zrealizować projekt? Jakie są krytyczne momenty? Jakie są sukcesy i wyzwania w zakresie realizacji projektów PPP w Polsce? Jak sfinansować takie przedsięwzięcie? Jakie są zagrożenia, bariery i korzyści z realizacji projektów dla partnera publicznego i prywatnego? Jakie są europejskie i polskie doświadczenia? Przykłady realizacji PPP Dwie sesje panelowe: Rozwój nowoczesnego rolnictwa i jego otoczenia poprzez wspieranie sektora MŚP na obszarach wiejskich Agroturystyka Jakie możliwe są publiczne środki pomocowe na rozwój agroturystyki? Jakie są bariery rozwoju agroturystyki? Jaka powinna być polityka państwa, samorządów terytorialnych i administracji rządowej w zakresie wsparcia rozwoju agroturystyki? Jakie są możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce? Doświadczenia w Austrii w regionie Styria Gminy uzdrowiskowe i turystyczne Obszary wiejskie oraz zarządzanie infrastrukturą Rozwój firm otoczenia nowoczesnego rolnictwa 9

10 Od lokalności do świata bez granic Lp. Obszar tematyczny 2.1 Sesja plenarna : Aktywna współpraca międzynarodowa ważną metodą rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie 26 września 2012 r. godz Odczarować Dolinę Krzemową czy sukces Doliny Krzemowej jest możliwy do powtórzenia w Polsce? Dolina Krzemowa, czyli co? Jak powstała? Jak działa? Jakie są jej czynniki sukcesu? Dolina Lotnicza, czyli polska Dolina Krzemowa. Jakie podobieństwa, jakie różnice? Jakie modele współpracy międzysektorowej funkcjonują w Europie i na świecie? Które z nich da się zastosować w Polsce? Z jakich gotowych rozwiązań europejskich i światowych w zakresie współpracy nauki z biznesem możemy skorzystać w Polsce? Na czym polegają konsorcja eksportowe? doświadczenia krajów europejskich? Jaki jest potencjał dla dyfuzji innowacji polskiego importu i eksportu? (na podstawie raportu za ostatnie 2 lata polskiego importu i eksportu z uwzględnieniem priorytetowych branż eksportowych oraz najważniejszych rynków eksportowych) Jaka jest efektywność transferu Innowacji poprzez inwestycje bezpośrednie w Polsce oraz polskich firm za granicą? 2.2 Dwie sesje panelowe: Rosja Polska Jaka jest ogólna sytuacja MŚP j oraz jakie są perspektywy rozwoju MŚP w Federacji Rosyjskie? Jak można zanalizować obecny stany MŚP w Federacji Rosyjskiej na tle ogólnej sytuacji MŚP w Europie - dynamika rozwoju, rola w rozwoju gospodarczym, bariery i szanse rozwoju? Jaka jest rola instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu terytorialnego we wspieraniu MŚP? Jakie doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej współpracy posiadają polskie placówki dyplomatyczne ze środowiskiem gospodarczym Rosji oraz organizacjami 10

11 samorządu gospodarczego i terytorialnego Jakie istnieją zdefiniowane bariery oraz jakie są szanse rozwoju tego sektora gospodarki w najbliższym czasie? Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe/importowe? 2.3 Sesja panelowa: Partnerstwo Wschodnie (Armenia - Azerbejdżan Białoruś Gruzja - Mołdawia Ukraina) oraz unia celna (Rosja Kazachstan Białoruś) Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ww. krajach (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe (w tym rola Unii Celnej Rosja Kazachstan - Białoruś)? Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją w ww. państwach? Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP? Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu w ww. państwach? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk)? Czy istnieją rządowe programy wsparcia eksportu na wybrane rynki wschodnich partnerów? Czy MSP może liczyć na wsparcie na ww. rynkach ze strony instytucji bankowych i ubezpieczeniowych? Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk) 2.4 Dwie sesje panelowe: Polska Ukraina Jakie są warunki prowadzenia działalności gospodarczej (wybrane elementy)? Jakie są możliwości eksportowe oraz importowe? 11

12 Jakie pozataryfowe bariery wymiany towarowej istnieją na Ukrainie? Jakie są możliwości inwestycyjne, w tym SSE i inne zachęty adresowane do MSP? Czy różnice kulturowe i lokalne uwarunkowania są przeszkodą przy prowadzeniu biznesu na Ukrainie? (zmienność przepisów prawa, relacje władza lokalna biznes) Jakie istnieją nisze rynkowe oraz źródła pozyskiwania informacji na w ww. rynkach zagranicznych? (przykłady dobrych praktyk) 2.5 Sesja warsztatowa: Szwajcarsko-polski panel o charakterze warsztatowym: Program w przygotowaniu przez Polsko Szwajcarska Izbę Gospodarczą 2.6 Sesja warsztatowa: Europa Chiny Możliwości współpracy gospodarczej Europa Chiny : Chiny i Europa - razem czy osobno na światowej arenie gospodarczej? Jakie są możliwości współpracy gospodarczej oraz wymiana handlowej między Europą a Chinami? Polsko-chiński potencjał współpracy gospodarczej oraz możliwości inwestycyjne na przykładzie Hong Kongu: Czy Polska na tle państw europejskich jest atrakcyjnym partnerem dla Hong Kongu? (szanse/zagrożenia oraz bariery)? Jakie polskie branże i sektory są atrakcyjne dla chińskich inwestorów? (przykłady dobrych praktyk)? Jakie chińskie branże i sektory (technologie, innowacyjność, know-how) są atrakcyjne dla polskich importerów i eksporterów? (przykłady dobrych praktyk)? 12

13 Świat innowacji tworzy się w MŚP Lp. Obszar tematyczny 3.1 Sesja panelowa: Transfer technologii do Biznesu Gdzie powstają nowe technologie? Jak ich szukać? Jaka jest rola przedsiębiorstwa w rozwoju nowej technologii? Jak współpracować z uczelnią wyższą w celu rozwoju nowej technologii? Jak zamówić technologię w jednostce badawczo-rozwojowej? Możliwości współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Zakup licencji to też transfer technologii. Jakie jeszcze formy może on przyjąć? Ile kosztuje rozwój nowych technologii? Jakie są możliwości finansowania zakupu nowych technologii? Na co trzeba zwrócić uwagę transferując technologię z zagranicy? Jak technologię ubrać w formę? ABC wzornictwa przemysłowego. Komercjalizacja technologii kiedy technologia zamienia się w produkt Czym właściwie jest komercjalizacja technologii? Ile trwa wdrożenie technologii? Jakich zasobów wymaga? Kto może pomóc we wdrażaniu nowych technologii w przedsiębiorstwie? Jak sfinansować wdrożenie technologii? Jak to robią inni? przykłady z Polski i zagranicy 3.2 Sesja panelowa: Wpływ pakietu klimatycznego na koszty działalność MŚP Jakie będą skutki obniżenia emisji CO2 dla odbiorców energii? Jaki koszty energii poniesie moja firma w 2015 roku? Jakie są sposoby oszczędności energii monitorowania jej zużycia oraz optymalizacja kosztów zakupu? Jakie są dostępne technologie energooszczędne, które mogę zastosować w mojej firmie? Jak tanio dostarczać ciepło i energię w mojej firmie? 13

14 Jakie rozwiązania architektoniczne i budowlane zastosować przy budowie lub remoncie obiektów? Jakie są możliwości finansowania przedsięwzięć termo modernizacyjnych oraz energooszczędnych? 3.3 Sesja panelowa: Zastosowanie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie w MMŚP. Dlaczego nie chcemy korzystać z systemów informatycznych w zarządzaniu? Czy firma zewnętrzna może nam zaproponować gotowe rozwiązania informatyczne? I dlaczego to nie działa? Jak stworzyć pomocny system w zarządzaniu? Jakie procesy można monitorować? narzędzia software np. oprogramowania do zarządzania, dla księgowości, magazynowe, bazy klientów. 3.4 Sesja panelowa: Bezpieczeństwo informacji w nowoczesnej MMŚP Sesja przygotowana we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych Czy w MMŚP polityka bezpieczeństwa informacji ma sens? Jakie są wymierne korzyści z Polityki Bezpieczeństwa i jaka jest jej rola? Czy dobrze chronię dane osobowe w firmie? Dlaczego bezpieczeństwo informacji jest ważne także dla mikro firmy? Kto może żądać podania informacji i w jakim zakresie? Jakie są zagrożenia względem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz stron WWW w firmie? Jak zabezpieczyć własność intelektualną w sieci? Czy dobrze zabezpieczamy i archiwizujemy dane oraz niszczymy dokumenty? 3.5 Sesja panelowa: Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne. Sesja przygotowana we współpracy z firmą Milmex S.A. 14

15 Przedstawienie najciekawszych rozwiązać teleinformatycznych dla biznesu prezentacja firm i ich produktów Dwie sesje panelowe: Technologie satelitarne nowa perspektywa rozwojowa dla innowacyjnych MŚP i samorządów terytorialnych Sesje przygotowywane we współpracy z organizacją UNICORN Przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nowe wyzwania dla polskich innowacyjnych MŚP. Jakie korzyści wynikają dla biznesu z zastosowania technologii satelitarnych? Czym są zastosowania satelitarne i w których sektorach biznesu mogą być użyte? Jakie korzyści wynikają dla samorządów terytorialnych z zastosowania technologii satelitarnych? Przykłady zastosowania aplikacji satelitarnych w zarządzaniu i wytwarzaniu nowych produktów i usług. 15

16 Wydarzenia towarzyszące Lp. Obszar tematyczny 4.1 Budownictwo 26 września 2012r. Sala Sejmu Śląskiego godz Organizatorzy Konferencji: IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Obszary tematyczne: I. Założenia projektu ustawy Kodeks Budowlany II. Regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych 4.2 Górnictwo 27 września 2012r. Sala Sejmu Śląskiego godz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Zarząd Główny w Katowicach Związek Gmin Górniczych Sesja Plenarna: Górnictwo Małe i średnie przedsiębiorstwa w otoczeniu polskiego górnictwa Obszary tematyczne: I. Kształtowanie zrównoważonych relacji górnictwa i jego otoczenia biznesowego 16

17 i naukowego: Czy i w jakim zakresie MSP jest postrzegane jako znaczący partner wspomagający polskie górnictwo? Rola górnictwa w podnoszeniu standardów jakości świadczonych usług i dostaw przez MŚP, Jak proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego wpiera rozwój MŚP, czy stanowi szanse czy zagrożenie? Jak osiągnięcia nauki w dziedzinie górnictwa i geologii wpływają na innowacyjność technologii w MSP? Jak innowacyjność MSP wspiera górnictwo, a jak górnictwo wpływa na zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich firm działających w jego otoczeniu II. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw górniczych w relacjach z MSP: Wykorzystanie innowacyjnych technologii i elastyczności MŚP w rozwoju nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa, MSP w grupie kapitałowej przedsiębiorstwa górniczego, relacje powiązań kapitałowych, technologicznych, organizacyjno-prawnych, szansą czy zagrożeniem? Czy dla przedsiębiorstw górniczych, przy pracach specjalistycznych lepiej zatrudniać firmy zewnętrzne, czy budować własne zaplecze? III. Kreowanie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, elementem rządowej strategii rozwoju górnictwa Stan polskiego górnictwa kluczowym wyznacznikiem strategii rozwoju firm okołogórniczych Problemy i stan sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi szansą rozwoju MŚP, Płynność finansowa w relacjach przedsiębiorstw górniczych z otoczeniem biznesowym, ryzyko finansowe a bariery rozwoju MŚP, Jak obowiązujące regulacje prawne dot. górnictwa wspierają rozwój przedsiębiorczości, a tym samym rozwoju potencjału przedsiębiorstw górniczych?. 4.3 Inwestuj w Zabrzu: prezentacja oferty terenów inwestycyjnych przy Stadionie im.ernesta Pohla w Zabrzu 17

18 Wykorzystanie infrastruktury sportowej (w tym stadionów) po zakończeniu Euro 2012 Czy stadiony mogą się utrzymać tylko ze sportu? Jaki jest potencjał rynkowy aren sportowych, biorąc pod uwagę ilość imprez sportowych, festiwali, koncertów itp.? Doświadczenia innych krajów zamykać, przekształcać, przebudowywać? (przypadek Austrii i Portugalii, opisany w ostatnim wydaniu magazynu Polityka) Komercjalizacja przestrzeni wokół stadionów w co inwestować i jaka może być w tym rola MSP? Czy Małe i Średnie Przedsiębiorstwa mogą skorzystać na inwestycjach w duże miejskie obiekty sportowe? W Polsce, za pieniądze UE i samorządów powstało i powstaje 69 nowoczesnych stadionów, aquaparki, strefy zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego. Jak wykorzystać boom w tej branży? Czy sektor MSP oferuje produkty i usługi, które można powiązać z obiektami sportowymi? (czy jedyna propozycja to sklep z pamiątkami klubowymi?) Obiekt sportowy czy może być zaczątkiem strefy biznesu i konsumpcji? Miejskie inwestycje sportowe jako szansa dla rozwoju hospitality business. Czym jest hospitality business (hospitality - transport, noclegi/zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wokółturystyczne) MSP kontra podmioty sieciowe usługi noclegowe i gastronomiczne Współpraca MSP z dużymi podmiotami gospodarczymi (np. obecność salony fryzjerskiego, siłowni, spa w ramach dużego obiektu typu: centrum sportowe, aquapark, stadion) Usługi transportowe w ramach hospitality business przewozy lokalne, busy, taksówki, autokary Wartość dodana w otoczeniu atrakcji turystycznych (oferty typu: przejazd syrenką po Nowej Hucie, przejażdżka dorożką po rynku) Nisze rynkowe szansą dla MSP czy tylko wypożyczanie rowerów? Franczyza szansa czy zagrożenie? Warsztat: Tereny przy Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu jako atrakcyjne miejsce prowadzenia biznesu. 4.4 Giełda Informacyjno - kooperacyjna z udziałem Radców Handlowych Ambasad Polskich w Europie i w Państwach Sąsiedztwa Wschodniego oraz Ambasadorów i Radców Handlowych państw obcych w Polsce. Podczas trwania giełdy będzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach 18

19 i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej oraz o potencjale inwestycyjnogospodarczym w poszczególnych państwach UE oraz państwach Sąsiedztwa Wschodniego. 26 września 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach 4.5 Sesja panelowa Samorządowych Funduszy Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA oraz posiedzenie Rady Programowej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych SAMORZĄDOWA POLSKA z udziałem współprzewodniczących Rady prof. Jerzego Buzka i Aleksandra Kwaśniewskiego 25 września 2012r. godz Uroczystość z okazji 10 lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 27 września 2012r., Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Katowicach 4.7 Wydarzenia organizowane przez Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Debata nt. praktycznych umiejętności absolwentów szkół wyższych w Polsce Okrągły Stół Warsztaty Akademia Marketingu i Sprzedaży Salon Młodych przedsiębiorców Polsko-Amerykański dzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw 4.8 Wieczorne spotkania uczestników Kongresu w OKU MIASTA Rondo Katowice W dniach 25 i 26 września 2012.r. 19

20 II Europejskiemu Kongresowi MŚP towarzyszyć będą tradycyjnie TARGI BIZNES EXPO, w ramach, których odbędą się następujące SALONY: Salon EDUKACJI i INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI Salon ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA BIZNESU Salon FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ Salon NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ DLA FIRM Salon BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Salon OFERT TURYSTYCZNYCH, UZDROWISKOWYCH I REKREACYJNYCH Salon OFERT INWESTYCYJNYCH GMIN Salon GÓRNICTWA I FIRM OKOŁOGÓRNICZYCH Salon INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Salon ENERGOOSZCZĘDNOŚCI Salon FRANCZYZY Salon OFERT USŁUG MEDYCZNYCH Salon MENEDŻERA Przedsięwzięciem towarzyszącym II Europejskiemu Kongresowi MŚP jest ogólnopolski Program 20

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania

WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania WYDANIE SPECJALNE - FOTORELACJA Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Czas na podsumowania Organizator Współorganizatorzy Współgospodarze Patronat

Bardziej szczegółowo

V Europejski Kongres MŚP. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI

V Europejski Kongres MŚP. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI V Europejski Kongres MŚP 12-14 października 2015r. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice Program wstępny, dn.1.06.2015r. Nauka-Biznes-Samorząd - RAZEM DLA GOSPODARKI 1. Sesja Inauguracyjna I część:

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- WSTĘPNA AGENDA Sesja inauguracyjna 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu 10.10-12.45 Europa 2020 Nowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU.

Kredyt. technologiczny. JAKOŚĆ wartość, standard, trwałość. Spotkajmy się w ASTURII. LEM Dyfuzja innowacji wśród MŚP TEMAT NUMERU. Dotacje na projekty turystyczne Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Kwiecień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Kredyt technologiczny Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo