IFS ApplIcAtIonS DlA przedsiębiorstw ZARZĄDZAnYcH projektowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IFS ApplIcAtIonS DlA przedsiębiorstw ZARZĄDZAnYcH projektowo"

Transkrypt

1 IFS Applications DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANYCH PROJEKTOWO

2 DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego oprogramowania biznesowego na rynku. Aby to zrealizować, jako priorytet wszystkich działań przyjęliśmy prostotę naszych rozwiązań. Postanowiliśmy stworzyć jeden produkt, który będzie można łatwo dostosować do potrzeb przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Postanowiliśmy oprzeć IFS Applications na standardach, tak aby jego użytkownicy nie byli ograniczeni do jednej technologii. Postanowiliśmy, że system IFS Applications będzie posiadał strukturę komponentową, żeby ułatwić rozszerzenia funkcjonalne i aktualizację systemu. Postanowiliśmy, że wszystkie komponenty systemu będą zgodne technologicznie i w pełni zintegrowane z pozostałymi, ale jednocześnie będą w stanie funkcjonować niezależnie. Postanowiliśmy stworzyć produkt, który można łatwo zaadaptować do zmieniających się warunków i przystosowany do długofalowej ewolucji. Postanowiliśmy dostarczyć użytkownikom najbardziej przyjazne oprogramowanie biznesowe na rynku.

3 IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANYCH PROJEKTOWO 3 ZARZĄDZAJ PRZYSZŁOŚCIĄ, A NIE PRZESZŁOŚCIĄ IFS Applications pozwala trzymać rękę na pulsie. Dzięki udostępnianiu istotnych informacji w czasie rzeczywistym każdy pracownik w organizacji jest dobrze poinformowany. Naturalna przejrzystość i pełna integracja rozwiązania pozwalają efektywnie zajmować się codzienną działalnością oraz stawiać czoło zagrożeniom. IFS Applications obejmuje cały cykl życia projektu w ramach jednego zintegrowanego rozwiązania. Dzięki temu można na przykład po zakończeniu danego projektu, mając dostęp do dotyczących go danych, zaoferować klientom efektywne programy w zakresie utrzymania i serwisu a następnie, w stosownym czasie, wycofać obiekt z eksploatacji. W odróżnieniu od innych dostawców rozwiązań klasy ERP, firma IFS specjalizuje się w sektorze przedsiębiorstw zarządzanych projektowo (EPCI; Engineering, Procurement, Constructing and Installation projektowanie, zaopatrzenie oraz wykonanie konstrukcji i ich instalacja), integrując kluczowe obszary ich działalności: CRM zarządzanie relacjami z klientami, rejestracja i przygotowanie ofert Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie kontraktami Prace inżynieryjne i projektowanie Obsługa zaopatrzenia i łańcucha dostaw Produkcja Prace konstrukcyjne, instalacja i oddanie obiektu do użytkowania Kontrola kosztów projektu i jego zaawansowania Zarządzanie majątkiem i usługami Finanse i księgowość projektów Zasoby ludzkie Zarządzanie dokumentacją

4 4 IFS ApplIcAtIonS DlA przedsiębiorstw ZARZĄDZAnYcH projektowo trzeba ZAWSZE podążać WE WŁAŚcIWYM KIERUnKU ciągła presja globalnej konkurencji oraz coraz większa ilość nowych regulacji prawnych sprawia, że dla firm zarządzanych projektowo z sektora EpcI niezbędne jest rozwiązanie biznesowe, które potrafi dotrzymać kroku nieustannie zmieniającemu się otoczeniu. IFS Applications to rozwiązanie, które można precyzyjnie dostosować do wymagań realizowanych projektów. Zintegrowana struktura IFS Applications oznacza możliwość łatwego przystosowania systemu w przyszłości do zmieniających się wymagań branżowych. Szeroka funkcjonalność projektowa, pełna integracja i bezkonkurencyjna łatwość obsługi czynią z IFS Applications najlepsze rozwiązanie pozwalające zapewnić rozwój firmy we właściwym kierunku. pełna obsługa cyklu ŻYcIA produktu I GloBAlIZAcJA Konieczność zarządzania pełnym cyklem życia produktu od zaprojektowania, przez zamówienie, produkcję, konstrukcję i montaż, oddanie do użytku, prace utrzymaniowe i serwisowe, dostarczanie części zamiennych i obsługę łańcucha dostaw, naprawę i modernizację, aż po utylizację ma krytyczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstw. IFS Applications to światowej klasy rozwiązanie umożliwiające zarządzanie na każdym etapie cyklu życia projektu w ramach jednego, w pełni zintegrowanego środowiska. To także rozwiązanie obsługujące wiele języków oraz lokalnych regulacji podatkowych, co czyni z niego idealny wybór dla firm prowadzących działania w skali globalnej. KontRolA KoSZtÓW ZoRIEntoWAnA na przyszłość IFS Applications posiada w pełni zintegrowane funkcje budżetowania projektów i prognozowania finansowego. Umożliwiają one efektywniejsze przeprowadzanie okresowych analiz w celu zwiększenia dokładności wartości prognozowanych kosztów zakończenia projektu. System odwołuje się także do struktury i harmonogramu projektu, a także zapewnia wsparcie dla metod śledzenia postępu prac (EVM). Dzięki temu firmy mogą raczej zarządzać przyszłymi kosztami niż skupiać się na analizie kosztów historycznych projektów. ZARZĄDZAnIE RYZYKIEM IFS Applications zapewnia bezpieczne zarządzanie ryzykiem rozciągające się poza etap składania ofert i umożliwiające odpowiednie reagowanie na każdą sytuację. Gdy naciski ze strony konkurencji rosną, dobrze wiedzieć, że IFS Applications to rozwiązanie z całkowicie zintegrowanym zarządzaniem ryzykiem, umożliwiającym pełną ocenę jego konsekwencji i szybkie podjęcie działań naprawczych. Zasadnicze znaczenie miało dla nas wdrożenie systemu ERp, który będzie zapewniał optymalne wsparcie dla procesów biznesowych firmy oraz ich kontrolę. po dokładnym przeanalizowaniu rynku wybraliśmy firmę IFS, ponieważ mogła nam ona dostarczyć zintegrowane i kompletne rozwiązanie do obsługi procesów realizowanych przez Hamworthy, charakteryzujące się wyjątkową elastycznością zapewnianą przez komponentową strukturę. EIGIl UlSBØl, DYREKtoR FInAnSoWY HAMWoRtHY GAS SYStEMS

5 IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANYCH PROJEKTOWO 5 SPECJALNIE DLA FIRM ZArządzanych PROJEKTOWo IFS Applicatios to kompleksowy zestaw zintegrowanych komponentów obejmujących pełny cykl życia kontraktu. Sukces na rynku przedsiębiorstw zarządzanych projektowo (EPCI) wymaga dysponowania solidnym zapleczem w wielu obszarach. Mocne rozwiązanie jest potrzebne zwłaszcza do zarządzania kontrolą kosztów projektu, planowania i śledzenia postępów, zarządzania ryzykiem i księgowości projektu. PROCESY BIZNESOWE PROJEKTOWANIE ZAOPATRZENIE PRODUKCJA KONSTRUKCJA INSTALACJA I ODDANIE DO UŻYTKU UTRZYMANIE Kontrakt sprzedaży Podwykonawstwo Kontrakt serwisowy Kosztorysowanie Zakres Kontrola wersji ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI Zamówienie niestandardowe Utrzymanie Wycena Płatności Certyfikaty Instrukcje robocze ROZWIĄZANIA APLIKACYJNE Struktura podziału pracy (WBS) Budżet i prognoza projektowa ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Kosztorys do zakończenia/ Kosztorys na zakończenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zmianami konstrukcyjnymi Raportowanie PROJEKTOWANIE ZAOPATRZENIE KONSTRUKCJA/PRODUKCJA INSTALACJA Multidyscyplinarne projektowanie Katalogi materiałowe Warunki zadania (zlecenie Zlecenia robocze Zarządzanie zmianą Produkcja na zamówienie, robocze/produkcyjne) Dokumentacja Specyfikacja materiałowa Bazowa konfiguracja zapytanie ofertowe, zaopatrzenie (BOM)/Dostępność Schematy i raporty NORSOK/ISO Planowanie materiałów Zapewnianie jakości Utrzymanie i serwis Klient AIIM w projekcie Zarządzanie podwykonawstwem Wykres Gantta ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI I LOGISTYKA Zaopatrzenie Wypożyczanie Certyfikaty Magazyny projektowe Dostępność Wysyłka Identyfikowalność ZASOBY LUDZKIE Kompetencja Dostępność pracownika Certyfikaty Szkolenie Rekrutacja Delegacje Rejestr czasu i obecności ZARZĄDZANIE FINANSAMI Księgowanie ogólne Wspólny model biznesowy Analiza danych (Drill down) Księgowość projektu Uzgodnienie przychodów PROCESY WSPOMAGAJĄCE Analityka biznesowa/zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa Zarządzanie dokumentacją Współpraca z dostawcami i klientami Integracja/Migracja danych/usługi sieciowe Modelowanie procesów/najlepsze praktyki Zarządzanie śladem ekologicznym Funkcja zarządzania kontraktami obsługuje wiele ich typów i została zaprojektowana do obsługi skomplikowanych kontraktów sprzedaży, gdzie zmienność klienta jest normą. Obejmuje to również złożony obszar kontraktów z poddostawcami. W pełni zintegrowane rozwiązanie księgowe jest równie ważne. Szczególne znaczenie ma przy tym nacisk na księgowość projektów oraz wymogi związane z obsługą w wielu krajach oraz wielowalutowością. Komponenty do zarządzania majątkiem i usługami umożliwiają naszym klientom zarówno zarządzanie swoim własnym majątkiem i wyposażeniem, jak i zarządzanie i obsługę techniczną majątku swoich klientów. Komponenty obsługujące zasoby ludzkie umożliwiają zarządzanie wszystkimi zagadnieniami pracowniczymi obejmującymi rejestrowanie czasu i kosztów pracy, umiejętności i certyfikację, rekrutację, rozwój pracowników oraz szkolenia. Funkcja zarządzania dokumentacją umożliwia zarządzanie całą dokumentacją projektu z uwzględnieniem kontroli wersji, rodzaju dostarczanych dokumentów oraz przepływu dokumentów w procesie ich zatwierdzania. Kompleksowe rozwiązanie w zakresie łańcucha dostaw obejmuje kontrolę zaopatrzenia, produkcję i kontrolę zapasów. Komponenty do projektowania zawierają narzędzia pozwalające zarządzać listą wyposażenia i umożliwiają integrację z narzędziami CAD.

6 6 IFS APPLICATIONS DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZARZĄDZANYCH PROJEKTOWO WSZYSTKO POD KONTROLĄ Doświadczenie firmy IFS w branży oraz polityka rozwoju we współpracy z klientami znajdują swoje odzwierciedlenie w obszernym zestawie funkcjonalności oferowanych przez IFS Applications. Każdy aspekt rozwiązania został dokładnie przeanalizowany i zaprojektowany tak, aby zapewniać użytkownikowi całkowitą kontrolę w każdej sytuacji. PLANOWANIE PROJEKTU STERuje PRZEPŁYWEM PRACY Planowanie projektu stanowi integralną część IFS Applications, co pozwala uniknąć odizolowania planowania projektu od głównego systemu zarządzania. To od planu zależą listy zadań do wykonania w pracach projektowych, zaopatrzeniu, produkcji, montażu i pracach konstrukcyjnych, tak aby wszystkie aspekty były realizowane zgodnie z planem głównym projektu. Pełna dwukierunkowa integracja jest także możliwa w przypadku takich narzędzi, jak Primavera i Microsoft Project. DOKŁADNE SZACOWANIE KOSZTÓW Dokładność szacunków nabiera coraz większego znaczenia w miarę kurczenia się marż projektów. Obecnie większość narzędzi do szacowania nie jest jednak zintegrowana z systemem kontroli kosztów głównego projektu i nie jest dostosowana do struktury podziału pracy, co znacznie utrudnia pomiar dokładności szacunków. W przypadku systemu IFS Applications proces szacowania w projekcie jest zintegrowany, dzięki czemu dokładność szacunków mierzona jest automatycznie. KONTROLA ZMIAN Zarządzanie zmianą w projekcie zawsze było jednym z największych wyzwań. IFS Applications posiada wiele zintegrowanych funkcji do zarządzania zmianą, w tym zapotrzebowanie zmian, zarządzanie dokumentacją, ustalanie poziomu bazowego dla projektu, zmiany budżetu i prognoz projektu, zarządzanie zmianami kontraktów oraz przepływ pracy w zakresie zatwierdzania. Możliwość jasnego określenia zakresu zmian oraz zarządzania nimi za pomocą właściwego zintegrowanego przepływu pracy stanowi ogromną różnicę widoczną w rentowności projektu. WSPÓŁPRACA I PODWYKONAWSTWO Coraz częściej projekty są realizowane przez organizacje współpracujące ze sobą w celu oferowania rozwiązań całościowych. Rosnąca intensywność działalności biznesowej w zakresie tworzenia spółek, zlecania podwykonawstwa i outsourcingu silnie obciąża wiele firm starających się zachować kontrolę nad swoimi projektami. IFS Applications oferuje funkcjonalność pozwalającą sprostać takiemu wyzwaniu. Komponent zarządzania subkontraktami umożliwia zarządzanie skomplikowanymi umowami w tym zakresie. Możliwe jest także prowadzenie internetowych portali wspierających współpracę. Wszystkie te zaawansowane funkcje są w pełni zintegrowane z ogólnym rozwiązaniem w zakresie zarządzania projektem. ZARZĄDZANIE NA PLACU BUDOWY I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM Prace w miejscu budowy tradycyjnie zarządzane są za pomocą dokumentów papierowych lub niezintegrowanych narzędzi, ale skuteczna realizacja projektu wymaga szybkich i dokładnych danych z miejsca budowy. IFS Applications posiada szereg funkcji pozwalających kontrolować prace wykonawcze, w tym rozwiązania internetowe i mobilne umożliwiające rejestrowanie czasu i statusu prac czy udostępnianie instrukcji do prac podwykonawczych oraz do zarządzania zleceniami. System obejmuje także rozwiązanie do zarządzania majątkiem i serwisem, pozwalające na realizację kontraktów dotyczących zarządzania majątkiem.

7 IFS ApplIcAtIonS DlA przedsiębiorstw ZARZĄDZAnYcH projektowo 7 twórz WŁASnE ŚRoDoWISKo EKRAnoWE Wszystko jest dużo prostsze dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi IFS Applications. Oprócz możliwości indywidualnego dostosowania ekranów do poziomu kompetencji użytkownika interfejs obejmuje także wiele funkcji obecnych w produktach codziennego użytku, takich jak przenośne komputery i smartphone y. Umożliwia on na przykład użytkownikowi wyszukiwanie danych w taki sam sposób, jak wyszukiwarka Google. Wystarczy wpisać pytanie, a odpowiedź pojawi się błyskawicznie. Możliwości i łatwość użycia interfejsu IFS Applications to nowa jakość w świecie aplikacji biznesowych.

8 IFS i IFS Applications Firma IFS (OMX STO: IFS), założona w 1983 r., to globalny dostawca IFS Applications, systemu klasy ERP opartego na architekturze komponentowej oraz technologii SOA. IFS koncentruje się na elastycznych przedsiębiorstwach, dla których strategiczne znaczenie ma jeden z czterech głównych procesów: zarządzanie majątkiem i usługami, produkcja, łańcuch dostaw oraz projekty. System IFS Applications jest dostępny w 50 krajach w ponad 20 językach. W Polsce IFS działa od 1992 r., obsługując ponad 180 klientów z czterech biur własnych. W rankingach zachodnich dostawców systemów klasy ERP na polskim rynku IFS jest w pierwszej trójce. Do grupy klientów IFS w Polsce należą m.in.: Mostostal Zabrze Holding SA, PRM Mosty Łódź SA, Kopex SA, Transsystem SA, Powen-Wafapomp SA, Południowy Koncern Energetyczny SA, PGE Elektrownia Bełchatów SA, Slovnaft SA, MPWiK SA we Wrocławiu, Hutmen SA, Grupa Paradyż, Śnieżka SA, Międzynarodowe Targi Poznańskie SA, Nestle Waters Polska SA i wiele innych firm. IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. ul. M. Flisa Warszawa, Polska tel ; NINIEJSZA BROSZURA NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U NR 16 POZ. 93 Z PÓŹN. ZM.). BROSZURA TA MOŻE ZAWIERAĆ INFORMACJE NA TEMAT PRZYSZŁYCH ROZWIĄZAŃ FIRMY IFS W ZAKRESIE PRODUKTÓW I TECHNOLOGII. MAJĄ ONE WYŁĄCZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY, DLATEGO NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ ICH JAKO ZOBOWIĄ- ZANIA LUB OŚWIADCZENIA WOLI. IFS I WSZYSTKIE NAZWY PRODUKTÓW FIRMY IFS SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI FIRMY IFS. NAZWY INNYCH FIRM LUB PRODUKTÓW WYMIENIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE MOGĄ BYĆ ZNAKAMI TOWAROWYMI ICH WŁAŚCICIELI. IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o., 2011 r.

DnA naszych RoZWIĄZAŃ

DnA naszych RoZWIĄZAŃ IFS Applications OBSŁUGA TECHNICZNA, NAPRAWY I REMONTY DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

najważniejszy JESt KlIEnt

najważniejszy JESt KlIEnt IFS Applications dla PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO dna naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI IFS Applications ZARZĄDZANIE USŁUGAMI SERWISOWYMI DnA naszych RoZWIĄZAŃ Kiedy 25 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem IFS Applications, naszym celem było przygotowanie jak najbardziej użytecznego

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 2 IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM IFS APPLICATIONS PRAWDZIWA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA Największe sukcesy

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW ŚCIEŻKA DO ZYSKÓW Kompleksowe wsparcie punktu dealerskiego. jest wieloletnim partnerem globalnej firmy incadea, która oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications 2011

QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications - moduły hi QAD Enterprise Applications 2 QAD Enterprise Applications QAD Enterprise Applications jest nowym wydaniem kompleksowego pakietu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO ŹRÓDŁA WZROSTU SEKTORA MOTORYZACJI Polski rynek motoryzacyjny stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych i podatnych na zmiany obszarów

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

www.msipolska.pl Marzec 2012

www.msipolska.pl Marzec 2012 www.msipolska.pl Marzec 2012 Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego ERP/MRP II CRM SCM BI PLM WMS ECM/DMS MES/SCADA/HMI APS EAM/CMMS Oprogramowanie użytkowe Sprzęt IT Infrastruktura IT

Bardziej szczegółowo