Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek 4. Infobroker zawód przyszłości? Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Rozwój rachunkowości zarządczej wybrane narzędzia Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny TNOiK The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych w polskiej rachunkowości w wybranych okresach XX wieku Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność Toruń 2014 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych w ujęciu historycznym Zasady inwentaryzowania i bilansowania w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce zarys problemu Copernican Journal of Finance and Accounting 2013 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2013, SKwP 2013 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. Zasady sporządzania bilansu majątkowego w Polsce w latach Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości zarys problemu SKwP Warszawa 2014 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI wieku Copernican Journal of Finance and Accounting 2013 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Wybrane narzędzia lean management w teorii i praktyce 2013 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.;Makowska, E. The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.;Makowska, E. Koncepcja lean management w obszarze produkcji, rachunkowości i administracji, Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości do tworzenia raportów CSR na przykładzie firmy PKN Orlen, Rachunkowość: dylematy praktyki gospodarczej, Mikołaja Wrocław 2012 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka E. Analiza strategii finansowania działalności wybranych przedsiębiorstw Spółka Y Strategie finansowania działalności prezdsiębiorstw Wolters Kluwer Warszawa 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Analiza determinant zmian poziomu zadłużenia przy wykorzystaniu regresji kwantylowej Zeszyty Naukowe Szczecin 2011 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Czynniki wpływające na poziom zadłużenia wyniki badania opinii osób odpowiedzialnych za finanse w publicznych Zeszyty Naukowe Szczecin 2010 spółkach akcyjnych The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Czynniki wpływające na pozyskiwanie kapitału własnego Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Szczecin 2011 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Czynniki wpływające na zmiany poziomu zadłużenia w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Wrocław 2011 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług Szczecin 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Raportowanie danych w obszarach środowiskowym i społecznym w publicznych spółkach sektora energetycznego Wrocław 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Sprawozdanie z działalności jako dokument służący raportowaniu danych ESG Wrocław 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe Warszawa 2012

2 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Wybrane miary poziomu asymetrii informacji Zeszyty Naukowe Poznaniu Poznań 2010 Poznaniu The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. The Department of Accounting The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka Ewa Kołosowska B.; Chojnacka E.; Tokarski A.; Tokarski M. Kołosowska, B.; Chojnacka, E.; Tokarski, A.; Tokarski, M. The Department of Accounting Chojnacka Ewa Krupa, D.;Walczak, D.;Chojnacka, E. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Zakres dostępnych informacji o strukturze kapitału w małych przedsiębiorstwach Sektorowa analiza wpływu zmian struktury kapitału na rentowność polskich przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług Szczecin 2013 Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw Wolters Kluwer Warszawa 2014 Podstawowe teorie struktury kapitału Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw Wolters Kluwer Warszawa 2014 Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce FUNKCJA DORADCZA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU Uniwersytet Mikołaja Copernican Journal of Finance & Accounting Rachunkowość a controlling. Modele zarządzania kosztami i UE we Wrocław 2014 dokonaniami The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Wielowymiarowa ocena organizacji jako przejaw innowacyjności współczesnego audytu zewnętrznego Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu. Uwarunkowania rozwoju rynku rewizji finansowej w Polsce SGGW w Warszawie Warszawa 2014 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Evaluation of risk management practices in companies listed on the WSE Wiedza w zarządzaniu współczesną gospodarką - Prace Naukowe AE we Wrocław 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Koncepcja pomiaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w sferze personalnej [w:] Rachunkowość a controlling - Prace Naukowe Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Pomiar i raportowanie dokonań w zintegrowanych systemach zarządzania opartych o normy serii ISO Rachunkowość a controlling. Rachunek kosztów i pomiar dokonań Prace Naukowe Wrocław 2011 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Użyteczność raportów csr w ocenie stopnia zaangażowania przedsiębiorstw w odpowiedzialność społeczną [w:] Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju - Prace Naukowe Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. Ocena biznesplanu firmy WOOD Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy ROLPOL Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. Ocena sytuacji finansowej hotelu Warszawianka Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Marlena The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Marlena The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa, M. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa, M; Goldmann K. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena M. Ciechan-Kujawa Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw Atrybuty innowacyjnych usług audytorskich oraz determinanty ich wdrażania w świetle wyników badań Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy Zarządzanie procesami zewnętrznymi wybrane aspekty prawne i zarządcze Finansowe aspekty zarządzania przedsięwzięciem e- biznesowym Tradycyjne a zintegrowane zarządzanie ryzykiem - istota, determinanty i tendencje rozwoju Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków Współczesne problemy rachunkowości w terorii i praktyce książka Rachunkowość a controlling - Prace Naukowe 2012 Copernican Journal of Finance & Accounting Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawnictwo UE we Warszawa 2010 Warszawa 2010 Warszawa 2010 Warszawa 2010 Olsztyn 2014 Toruń 2014 Wrocław 2012 Toruń 2013 Nowe tendencje w zarządzaniu KUL Lublin 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena M. Ciechan-Kujawa Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR Nauka o rachunkowosci na progu gospodarki opartej na wiedzy SGH Warszawa 2013

3 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena M.Ciechan-Kujawa Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Warszawa 2013 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. "Nowe sprawozdanie finansowe głos w dyskusji Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym PWE Warszawa 2010 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Jakość relacji inwestorskich w Polsce wyniki badań Prace Naukowe Wrocław 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Raport roczny w internecie Raport roczny spółki publicznej Instytut Rachunkowości i Podatków Warszawa 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych Akcjonariusz 2010 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie w procesie komunikacji finansowej Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny TNOiK The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie wyzwania Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie wyzwania The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie. Komunikacja z rynkiem Raport roczny spółki publicznej The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Rynek finansowy. Istota instrumenty funkcjonowanie Rynek finansowy. Istota instrumenty funkcjonowanie The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Saving and Investing among Polish Society Discussion Starting Point Transparentność i zaufanie jako wyzwania dla rynku finansowego i gospodarki XXI wieku PWN Warszawa 2011 Instytut Rachunkowości i Podatków Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2011 Warszawa 2012 Culture and Education 2010 W świecie finansów i prawa finansowego WSB The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych Zeszyty Naukowe Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług 63 Szczecin 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Zrównoważony rozwój a relacje inwestorskie EcoManager 2010 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. 达 努 塔 加 夫 苟 - 讨 论 的 起 点 Culture and Education 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Borys, G. Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko Wrocław 2014 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo L. Credit rating & financial stability Challenges, research and perspectives uni-edition Berlin 2014 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo L. Kapitał zaufania na współczesnym rynku finansowym stan zagrożenia, Eseje o stabilności finansowej CeDeWu Warszawa 2012 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo L. Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR wybrane aspekty Nauki o Finansach Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław 2014 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo, L. Bankowość wobec kluczowych wyzwań ekonomicznocywilizacyjnych. Ochrona środowiska naturalnego w działalności bankowej Banki w społecznej gospodarce rynkowej. W świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.;Zawadzki, A. Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Związek Banków Polskich Warszawa 2014 Warszawa 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, L.;Dziawgo, D. CSR i IR niełatwe antidotum na toksyczną bankowość Bezpieczny Bank 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Ciechan-Kujawa, M.; Goldmann, K. Zarządzanie kosztami przedsięwzięć e-biznesowych Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja Toruń 2013

4 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K. Analiza płynności finansowej z uwzględnieniem strategii dochód-ryzyko Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju Prace Naukowe 2013 Wrocław 2013 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K. Trendy zarządzania płynnością finansową - wyniki badań Zarządzanie dokonaniami Prace Naukowe Wrocław The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K. The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Bernasińska,B. Wpływ cyklu życia produktu na kształtowanie polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwa Wdrożenie rachunku kosztu działań w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rachunkowość a controlling - Prace Naukowe 2012 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej Wydawnictwo UE we Prace Naukowe Wrocław 2012 Wrocław The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Ocena biznesplanu firmy Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy ROLPOL Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Ocena sytuacji finansowej hotelu Warszawianka Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. Administracja podatkowa w Polsce w latach W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego Wyższa Szkoła Bankowa The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. Procesy dostosowawcze polskiego prawa rachunkowego do rozwiązań międzynarodowych Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować. Studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. Tax Collection Costs Incurred by Legal Persons in Poland Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego Temida2 Białystok-Lwów 2010 The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Certyfikacja zawodu księgowego - wyniki badań ankietowych Rachunkowość Rachunkowość Sp. Z o.o. Warszawa 2010 The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Działalność studenckiego koła naukowego rachunkowości Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Koszty działalności badawczo-rozwojowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38 : wartości niematerialne. Copernican Journal of Finance and Accounting Toruń 2013 The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych rachunkowości Ogólnopolski konkurs wiedzy z rachunkowości dla studentów wyższych szkół ekonomicznych Postawy etyczne studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu Postawy etyczne studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu Poznaj przyszłą sytuację finansową, zanim rozpoczniesz działalność na własny rachunek Regionalny konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów średnich szkół ekonomicznych The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P.; Polewska, A. Certyfikacja zawodu księgowego - wyniki badań ankietowych Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Rachunkowość Rachunkowość Sp. Z o.o. Warszawa 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków Difin Warszawa 2010 Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Mikołaja

5 The Department of Accounting Kozak Piotr Sojak, S.; Kozak, P. Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki The Department of Accounting Kozak Piotr Sojak, S.;Kozak P. The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz A., Makowska E., Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Mikołaja Toruń 2014 Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek 4. Infobroker zawód przyszłości? Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz A., Makowska E., Rozwój rachunkowości zarządczej wybrane narzędzia Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny TNOiK The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Koncepcja lean management w obszarze produkcji, rachunkowości i administracji Prace Naukowe Uniwesytetu Wrocław 2012 The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI wieku The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Wybrane narzędzia lean management w teorii i praktyce The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.;Makowska, E. Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości do tworzenia raportów CSR na przykładzie firmy PKN Orlen Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI stulecia Copernican Journal of Finance and Accounting Toruń 2013 Rachunkowość: dylematy praktyki gospodarczej Copernican Journal of Finance and Accounting Mikołaja Mikołaja 2013 The Department of Accounting Makowska Ewa Makowska, E.; Banaszkiewicz, A. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ FIRMY Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju TNOiK Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Planowanie finansowe jak ustalić zapotrzebowanie na kapitały stałe? Przypadek 13. Victor specjalizacja czy dywersyfikacja produkcji Przypadek 14. TOURNEE jak nie dać się wchłonąć największym Rachunek kosztów podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne. Założyć firmę i nie zbankrutować aspekty zarządcze Difin Warszawa 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 Rachunek kosztów podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne. SKwP, Zarząd Główny Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Rachunkowość przymiotnikowa Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, Zarząd Główny Warszawa 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Wykorzystanie analizy przypadków w edukacji akademickiej Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Wykorzystanie rachunkowości w celach decyzyjnych Założyć firmę i nie zbankrutować aspekty zarządcze Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir, Kozak Piotr Współczesne dylematy rachunkowości Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir, Miesała Szymon Kalkulacja kosztów jednostkowych metodą kalkulacji doliczeniowej i sterowanego czasem rachunku kosztów działań Rachunkowość SKwP Warszawa 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir, Węgrzynowska Katarzyna Przypadek 7. Jednoręki bandyta, czyli kto traci, a kto zyskuje Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir. Trojanek Małgorzata Przypadek 8. Rachunek kosztów upadłości Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Analiza progu rentowności "Rachunkowość" Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny Warszawa 2012

6 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Analiza progu rentowności w przypadku stosowania rachunku kosztów działań sterowanego czasem Biogramy polskich myślicieli rachunkowości - Feliks Antoni Barciński. Rachunek kosztów i pomiar dokonań Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Księgowość analfabetów wycinanie karbów Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Wydawnictwo UE we Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Wrocław 2011 Warszawa 2012 Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Rachunkowości we fraszkach Jana Balińskiego książka SKwP, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Warszawa 2012 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Paradygmaty w rachunkowości Zeszyty Naukowe Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Ostrołęka 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów książka Dom Organizatora TNOiK The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej książka The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Rachunkowość. Wybrane problemy badawcze książka The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. w Toruniu, Katedra Rachunkowości Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Wartości informacyjne sprawozdawczości według segmentów działalności na przykładzie Grupy Kapitałowej Orbis. Nauki o Finansach Wydawnictwo UE we, Wrocław 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. ; Kozak, P. The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Kowalska, M. The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Kozak, P. Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Pierwsze polskie podręczniki z rachunkowości kupieckiej z XIX wieku Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Pateriały pokonferencyjne Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, Koło Naukowe Rachunkowości Toruń 2014 Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Krause, S. Miesięcznik dla Buchalteryi i jego kontynuacje. 115 lat czasopiśmiennictwa polskiego z zakresu rachunkowości Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Wypij, D. Rachunek kosztów kolei na przykładzie stacji kolejowej Toruń Miasto Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2014 The Department of Accounting Szarszewska Edyta Edyta Winnicka Zmiany w MSR1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja Toruń 2013 The Department of Accounting Szarszewska Edyta Winnicka, E. Rachunkowość na łamach pierwszego polskiego fachowego czasopisma księgowego Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność Mikołaja Toruń 2014 The Department of Accounting Szarszewska Edyta Winnicka, E. Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja w Toruniu Toruń 2014 The Department of Accounting Wiśniewska Jolanta Wiśniewska, J. Etyka w rachunkowości jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego Wrocław 2014 The Department of Accounting Wiśniewska Jolanta Wiśniewska, J. Managing an enterprise and ethical dilemmas in accountacy Olsztyn Economic Journal Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 2014

7 The Department of Accounting Wolszon Urszula Wolszon, U. Rola rewizji finansowej w jednostkach badanych dobrowolnie wyniki badań. Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności CeDeWu Warszawa 2013 The Department of Accounting Wolszon Urszula Wolszon, U.;Wieteski D Wizerunek zawodów w dziedzinie rachunkowości w opinii studentów kierunków ekonomicznych: wstępne wyniki badań. Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Uniwesrytet Mikołaja Toruń 2014 The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Dziawgo, D.;Zawadzki, A. Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie. Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 2011 The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Zawadzki, A. Rachunkowość sektora MSP a konieczność nowych regulacji - Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości imspiracja do badań empirycznych Wydział Zarządzania Unowersytetu Gdańskiego Gdańsk 2011 The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Zawadzki, A. Standardy sprawozdawczości w zakresie środków unijnych w polskich spółkach notowanych na NewConnect The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Zawadzki, A. XBRL - przyszłość sprawozdawczości? Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Wydawnictwo Uniwerstytetu Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania Wrocław 2014 The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych według standardów sprawozdawczości finansowej Katedra Rachunkowości Mikołaja. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Ewolucja standardów sprawozdawczości według segmentów działalności w ramach IFRS i jej uwarunkowania Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja w Toruniu The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Geneza i rozwój organizacji tworzących standardy sprawozdawczości finansowej w ujęciu międzynarodowym Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej Mikołaja The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Ocena zasadności wprowadzenia informacji o segmentach działalności do sprawozdawczości finansowej AUNC Zarządzanie Mikołaja The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Sprawozdawczość według segmentów działalności a konstrukcja nowego sprawozdania finansowego Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Sopot 2011 The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Zasadność zmiany standardów sprawozdawczości według XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i segmentów działalności w ramach US GAAP w świetle badań Finansów empirycznych Sopocka Szkoła Wyższa Sopot 2012 Chodorek Monika Chodorek, M. Dylematy pojęciowe i praktyczne w zarządzaniu talentami Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka Wydawnictwo SGH Warszawa 2012 Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Pozytywny Potencjał Organizacji w budowaniu długotrwałych relacji z klientami Pozytywny Potencjał Organizacji w małych i średnich orzedsiębiorstwach Przejawy globalnej recesji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach Renoma przedsiębiorstwa jako rezultat Pozytywnego Potencjału Organizacji : w świetle wyników badań Handel Wewnętrzny. Rynek Przedsiębiorstwo Konsumpcja Marketing Zarzadzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw Zeszyt naukowy Studia i prace Kolegium zarządzania i Finansów Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa 2011 Warszawa 2011 SGH Warszawa 2010 Marketing i rynek 2014 Chodorek Monika Chodorek, M. Self-assessment of the Positive Potential of Organisation by managers of Polish cmpanies - research results Journal of Positive Chodorek Monika Chodorek, M. Stan Pozytywnego Potencjału Organizacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania TNOiK

8 Chodorek Monika Chodorek, M. The Place and Role of Talent in the Positive Organizational Potential: an Empirical Study of Companies Operating in Poland Competition Forum 2012 Chodorek Monika Chodorek, M. The role of talent management in creating pro-developmental outcomes of Positive Organisational Potential Positive management : managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success TNOiK Toruń 2013 Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M., Glińska-Neweś, A. Zarządzanie talentami w procesie uczenia się przedsiębiorstwa Znaczenie Pozytywnego Potencjału Organizacji dla jej rozwoju Związek zarządzania talentami w organizacji z kształtowaniem się relacji w zespołach pracowniczych Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace Naukowe UE we Wyd. UE we Wrocław 2013 Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny TNOiK Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 2014 Chodorek Monika Chodorek, M., Józefowicz, B. Rola zaufania w budowaniu marki pracodawcy z wyboru Marketing i rynek 2014 Chodorek Monika Chodorek, M., Sudolska, A. Chodorek Monika Chodorek, M.;Glińska-Neweś, A. Chodorek Monika Chodorek, M.;Sudolska, A. Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa Positive Organizational Potential in Forming Employees Pro Developmental Behaviours Talent Mangement in Company's Sustainable Development Concept Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk 2013 Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Competition Forum, Vol. 11, Nr 2, 2013, ss Indiana University of Pennsylvania Indiana 2013 Chodorek Monika (puste) Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Positive Organizational Potential Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Chodorek Monika (puste) (puste) 9) Organizational Relations as a Key Area of Positive Organizational Potential Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A. Employee interpersonal relationships Positive management : managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success Dom Organizatora Toruń 2013 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Chodorek M. POSITIVE RELATIONSHIPS AT WORK WHAT DO THEY CAUSE AND WHAT DO THEY STAND FOR IN POLISH COMPANIES Związek zarządzania talentami w organizacji z kształtowaniem się relacji w zespołach pracowniczych Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy Economic and Social Development - 7th International Scientific Conference Book of Proceedings Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych Mikołaja Varazdin Development and Entrepreneurship Agency Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Toruń Łódź 2014 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Haffer R. Pozytywne zarządzanie jako nowa perspektywa organizacji Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim Oficyna wydawnicza SGH Warszawa 2014 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Kalińska M.;Karaś D. Znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych pracowników dla rozwoju przedsiębiorstwa Marketing i rynek 2014 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Stankiewicz M.J. Key areas of Positive Organisational Potential as accelerators of pro-developmental employee behaviours Positive management : managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success Dom Organizatora Toruń 2013 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Kapitał społeczny w organizacji jako efekt jej pozytywnego potencjału Kształtowanie pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Organizational Culture of SMEs in Light of the Research on Positive Organizational Potential Determinanty potencjału rozwoju organizacji Mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania Kraków 2012 Organizacja i Kierowanie 2012 WSPÓŁCZESNE OBLICZA KOMUNIKACJI I INFORMACJI: PROBLEMY, BADANIA, HIPOTEZY Managing the Potential of Small and Medium-sized Enterprises in Business Practice Monografie Politechniki Łódzkiej Toruń 2013 Łódź 2010

9 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Polish Business Culture Економічний вісник университету Збірник наукових праць учених та аспірантівб Міністерство освіти і науки Укаїни ДВНЗ Переяслав-Хмельнцький державний педагогичний университет імені Григорія Сковороди Переяслав-Хмельнц 2012 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Chodorek, M, Pozytywna Kultura Organizacyjna jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa Prorozwojowe zachowania pracowników polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań empirycznych The New Positive Paradigm in Organization Studies: How Organizational Resources Trigger Positive, Development Supporting Employees Behavior Through Organizational Culture and Climate Zachowania pracowników MSP jako efekt pozytywnego potencjału ich organizacji Positive Organisational Potential In Forming Employees Pro Developmental Behaviours Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Dom Organizatora TNOiK Dom Organizatora TNOiK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Monografie Politechniki Łódzkiej Warszawa 2010 Łódź 2011 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Godziszewski, B. Zarządzanie zasobami Osiągniecia i perspektywy nauk o zarządzaniu Wolters Kluwer Polska Warszawa 2010 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Haffer R. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Peyrat-Guillard, D. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Stankiewicz M.J. Glińska-Neweś Aldona Haffer, R; Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Peyrat-Guillard D.;Glińska-Neweś A. Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: a French/Polish comparison Positive Organizational Potential as a Fundamental Factor of Corporate Competitiveness Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji I Respect You and I Help You: Links Between Positive Relationships at Work and Organizational Citizenship Behaviour Journal of Positive Haffer Rafał Glińska-Neweś, A.; Haffer, R. Pozytywne zarządzanie jako nowa perspektywa organizacji Granice zarządzania kapitałem ludzkim Haffer Rafał Glińska-Neweś, A.;Haffer, R. Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 Competition Forum 2012 Zarządzanie i Finanse 2013 Journal of Positive Wydawnictwo Toruń 2014 Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawa 2014 Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław 2013 Haffer Rafał Haffer J.;Haffer R. The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence Proceedings of 16th Quality and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD- ICQSS) Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor Portorož 2013 Haffer Rafał Haffer, R. Business performance measurement systems versus Statistical measurement, Quality and Business : business results and busienss excellence. The case of Poland A tribute to Professor Gopal Kanji Wisdom House Publications Leeds 2013 Haffer Rafał Haffer, R. Business performance measurement systems versus Quality, and Measurement. A tribute to Professor Wisdom House Publications Leeds 2014 business results and business excellence. The case of Poland Gopal K. Kanji

10 Haffer Rafał Haffer, R. Determinanty i następstwa satysfakcji pracowników w świetle teorii pozytywnego zarządzania Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie Wrocław 2014 Haffer Rafał Haffer, R. Kompetentna kadra, profesjonalny urząd atutem powiatu toruńskiego. Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów Modernizacja administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dobre praktyki Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa 2012 Haffer Rafał Haffer, R. Mechanisms of key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development Positive. Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success TNOiK Dom Organizatora Toruń 2013 Haffer Rafał Haffer, R. Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce Prace Naukowe Wrocław 2012 Haffer Rafał Haffer, R. The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence Proceedings of 16th Quality and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD- ICQSS) Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor Portorož 2013 Haffer Rafał Haffer, R.;Glińska-Neweś, A. Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał R. Haffer R. Haffer R. Haffer R. Haffer R. Haffer R. Haffer Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji Recenzja książki Macieja Urbaniaka, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej The Impact of Integrated IT Systems Applied in Companies on Business and Performance. The Case of Poland The Impact of Systems on Companies Performance Related to Different Stakeholders. The Polish case Tim Baker s book review: The eight values of highly productive companies: creating wealth from a new employment relationship Zarządzanie i Finanse Uniwersytet Gdański Gdańsk 2013 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej Advances in Artificial Intelligence. Proceedings from 2nd International Conference on Science and Engineering (MSE 2011, October 1-2, 2011, Chengdu, China) Preceedings of International Conference on Environmental Research and Technology Total Quality & Business Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ" Warszawa 2010 TNOiK Dom Organizatora Wydawnictwo Information Engineering Research Institute School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia Routledge, Francis Group Newark 2011 Peneng 2010 Abingdon 2010 Haffer Rafał R. Haffer Towards business excellence. The case of Poland Journal of Positive Wydawnictwo Haffer Rafał R. Haffer, K. Kristensen People management as indicator of business excellence: the Polish and Danish perspectives The TQM Journal Emerald Northampton 2010 Józefowicz Barbara Chodorek, M, Józefowicz, B. Rola zaufania w budowaniu marki pracodawcy z wyboru Marketing i rynek 2014 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Development supporting employee behaviours Journal of Positive

11 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Introduction to Brand How to Build People Trust and Loyalty Економічний вісник университету, Збірник наукових праць учених та аспірантів Міністерство освіти і науки Укаїни ДВНЗ Переяслав-Хмельнцький державний педагогичний университет імені Григорія Сковороди Переяслав-Хмельнц 2012 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Kształtowanie zaufania wewnątrzorganizacyjnego przez kadrę kierowniczą i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 2013 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Prorozwojowe Zachowania Pracownicze jako wynik Pozytywnego Potencjału Organizacji, Pozytywnej Kultury Organizacyjnej i Pozytywnego Klimatu Organizacji Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Dom Organizatora Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Rozważania na temat zaufania we współczesnym przedsiębiorstwie w kontekście badań nad pozytywnym potencjałem organizacji Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 2012 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Trust in creating pro-developmental Positive Organisational Potential outcomes, Positive Mangement: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success Dom Organizatora Toruń Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Wpływ marki na zachowania organizacyjne Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 2010 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako determinanta uczenia się przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław Kalińska Magdalena Kalińska, M. Experimental learning in leadership education Journal of Positive Kalińska Magdalena Kalińska, M. Kalińska Magdalena Kalińska, M. Od zarządzania sobą do personal branding: współczesne wyzwania treningu menedżerskiego Pozytywny klimat organizacji jako pożądany efekt pozytywnego potencjału organizacji Człowiek w organizacji: teoria I praktyka Warszawa 2012 Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Dom Organizatora TNOiK Kalińska Magdalena Kalińska, M. Role menedżerów średniego szczebla w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji Zarządzanie i Finanse Wydział Zarządzania Gdańskiego Gdańsk 2013 Kalińska Magdalena Kalińska, M. The Role of Middle Managers in Shaping Positive Organizational Potential Positive. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success TNOiK Toruń 2014 Kalińska Magdalena Kalińska, M. Karaszewski Robert Drewniak, R.; Karaszewski, R. Karaszewski Robert Handzelewicz, A.;Karaszewski, R. Karaszewski Robert Hoppe, G.; Karaszewski, R Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej Instytucjonalne i strukturalne uwarunkowania procesu transferu wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym Zarządzanie jakością w służbie zdrowia kilka refleksji w kontekście rozwoju dializoterapii Czy władza, w imię dobrych intencji, może łamać zasady równości obywateli? Kto odpowiada za poziom inflacji i co z tego wynika? WSPÓŁCZESNE OBLICZA KOMUNIKACJI I INFORMACJI: PROBLEMY, BADANIA, HIPOTEZY Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (Zeszyt Naukowy 115) Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi Toruń 2013 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2012 Monografia Politechniki Łódzkiej Łódź 2010 Pieniądz i więź 2012 Karaszewski Robert Hoppe, G.; Karaszewski, R. Odpowiedzialna konsumpcja Logistyka odzysku 2013 Karaszewski Robert Karaszewski R.;Skrzypczyńska K. Szpitale e-zacofane Służba Zdrowia 2010

12 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Karaszewski Robert Karaszewski, R. Evaluation of the importance of leadership traits Leadership In the Global Business Environment Leadership in Global Business Environment through a Vision Creation Process 16th Asia Pacific Quality Organization (APQO) International Conference on Quality and First International Conference on Quality in Nepal in Nepal Kathmandu University : conference handbook Kathmandu 2010 The TQM Journal 2010 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Dom Organizatora Karaszewski Robert Karaszewski, R. Pięć zasad przywództwa transformacyjnego Materiały do Konferencji Mistrzowie innowacji nowatorskie metody zarządzania firmą Truń 2010 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Przywództwo - aspekty etyczne Prakseologia 2011 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Karaszewski Robert Karaszewski, R.; Jakubczak, A.; Gotowska, M.; Hoppe, G Rola przywództwa w kreowaniu pozytywnego potencjału organizacji Measurement of consumers' social responsibility Pozytywny potencjał organizacji wstęp do użyteczności teorii zarządzania Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility, Volume I: Education, Values, Sustainability, Leadership, Corporate Responsibility Dom Organizatora Akademia Koźmińskiego Warszawa 2012 Karaszewski Robert Karaszewski, R.; Skrzypczyńska, K. Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Integracja zarządzania w warunkach GOW UMCS Lublin 2012 Karaszewski Robert Karaszewski, R.;Jóźwik, M. Etyka w Public Relations Etyka a jakość i efektywność organizacji UMCS Karaszewski Robert Karaszewski, R.;Jóźwik, M. Nowe media w zarządzaniu organizacjami pożytku publicznego Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe Dom Organizatora Karaszewski Robert Karaszewski, R.;Lis, A. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów pozytywnego potencjału organizacji Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej Warszawa 2014 Karaszewski Robert Karaszewski, R; Lis, A. Karaszewski Robert Karwacka, M.; Dymowski, J.; Niziński, P.,; Kozłowska B. Przywództwo i CSR w kontekście pozytywnego potencjału organizacji Marketing i rynek PWE Warszawa 2014 Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu GoodBrand & Company Warszawa 2012 Karaszewski Robert Krzywka, A.; Karaszewski, R. Wnętrza dobrze zaprojektowane/well Designed Interiors CR Navigator GoodBrand & Company Warszawa 2012 Lis Andrzej Karaszewski, R.; Lis, A. Przywództwo i CSR w kontekście pozytywnego potencjału organizacji Marketing i rynek 2014 Lis Andrzej Karaszewski, R.; Lis, A. The role of leadership to stimulate pro-developmental Positive Organisational Potential Positive management: Managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success TNOiK Toruń 2013 Lis Andrzej Karaszewski, R.; Lis, A. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju pozytywnego potencjału organizacji Lis Andrzej Lis, A. Analiza wydatków na cele obronne w Polsce Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Lis Andrzej Lis, A. English for Academic Purposes (EAP) as a tool supporting the internationalisation of tertiary education Lis Andrzej Lis, A. Future determinants of Polish defence companies strategies Enterprise During Global Market Instability Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim SGH Warszawa 2014 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2013 Kolegini? studij? patrauklumo stiprinimas Vilniaus Kolegia Vilnius 2010 Polish Economic Society Branch in Toruń Lis Andrzej Lis, A. How to strengthen positive organizational behaviors fostering experiential learning?: The case of military organizations Journal of Entrepreneurship, and Innovation 2012 Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. II Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Pozytywnym Potencjałem Organizacji II Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Pozytywnym Potencjałem Organizacji In search of Positive Organizational Potential: The case of Frauenthal Toruń automotive company Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014 Przegląd organizacji 2014 Journal of Positive 2013

13 Lis Andrzej Lis, A. Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces Journal of Entrepreneurship, and Innovation 2014 Lis Andrzej Lis, A. Kulturowe uwarunkowania pozytywnych zachowań organizacyjnych w systemie wykorzystania doświadczeń Public 2014: Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi AON Warszawa 2014 Lis Andrzej Lis, A. Military outsourcing in Poland: lessons learned and prospects for further development Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers demands Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University Nowy Sącz 2011 Lis Andrzej Lis, A. Planning and teaching English for Academic Purposes (selected issues) Heteroglossia 2011 Positive organizational behaviors as the key success factors Lis Andrzej Lis, A. for Lessons Learned systems: The case of military Journal of Positive 2012 organizations Lis Andrzej Lis, A. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 2010 Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego Restrukturyzacja jako narzędzie umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - seria Ekonomia Zarządzanie w XXI wieku: Kierunki zmian Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Teaching English for Academic Purposes to tertiary nonnative students of Business and Economics: Heteroglossia 2012 The assessment of students competencies in academic study skills The 2nd International Conference on Positive Organizational Potential Journal of Positive 2014 Lis Andrzej Lis, A. Wydatki obronne państw członkowskich EDA Nowa Technika Wojskowa 2010 Lis Andrzej Lis, A. Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP Logistyka Lis Andrzej Lis, A. Zarządzanie projektami analiz w procesach wykorzystania doświadczeń w organizacjach wojskowych: konceptualizacja przedmiotu badań Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2013 Lis Andrzej Lis, A.; Dębczak, A. Wykorzystanie doświadczeń i rozwój koncepcji jako narzędzia kreowania innowacji w logistyce wojskowej Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2013 Lis Andrzej Lis, A.; Hewelt, J. International Lessons Learned Workshop at the Doctrine and Training Centre of the Polish Armed Forces Transformation Through Training Joint Force Training Centre Bydgoszcz 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Jabloński, J. Lis Andrzej Lis, A.; Jabłoński, J. Szkolenie specjalistów wykorzystania doświadczeń w zakresie identyfikowania obserwacji Identyfikacja obserwacji w procesie wykorzystania doświadczeń Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2012 Przegląd Wojsk Lądowych 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Jabłoński, J. Lessons Learned system as a tool of managing organizational knowledge: The case of military organizations Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers demands Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University Nowy Sącz 2012 Restrukturyzacja systemu logistyki stacjonarnej Sił Zbrojnych Lis Andrzej Lis, A.; Klecha R. Kwartalnik Bellona 2011 RP Przegląd Wojsk Lądowych - przedruk artykułu z "Kwartalnika Lis Andrzej Lis, A.; Klecha, R. Restrukturyzacja logistyki stacjonarnej 2012 Bellona", 2011, nr 4.

14 Lis Andrzej Lis, A.; Klecha, R. Wykorzystanie outsourcingu w siłach zbrojnych: Wybrane problemy teoretyczne i wyzwania praktycznej implementacji systemu kontraktowania usług zewnętrznych Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Reczkowski, R. Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Wincencik, R. XVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Przegląd Logistyczny 2010 Lis Andrzej Wołejszo, J.; Lis, A.; Reczkowski, R. Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Lorenczewski Ryszard Lorenczewski, R. Lorenczewski Ryszard Lorenczewski, R. Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w pobudzaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji The role of corporate governance in creating prodevelopmental POP outcomes Mazur Kamila Mazur, K. Etyczny fundrising NGO Mazur Kamila Mazur, K. Mazur Kamila Mazur, K. Organizational Citizenship Behavior in the theory of Positive Organizational Potential Positive Organizational Culture as a new trend in crosscultural management. Basic concepts Mazur Kamila Mazur, K.; Paluszek, A. Odpowiedzialność w globalnym łańcuchu dostaw Skrzypczyńska Kamila Handzelewicz, A.; Skrzypczyńska, K.; Bożek, M. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji wprzedsiębiorstwie Positive. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential, ed. M.Chodorek, Wydawnictwo Naukowe Journal of Positive Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2009 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK Scientific Society for Organization and "Dom Organizatora" Wydzwnictwo Naukowe Bydgoszcz 2013 Toruń Zarządzanie jakością w stacjach dializ w Polsce Problemy jakości 2013 Skrzypczyńska Kamila Karaszewski R.;Skrzypczyńska K. Szpitale e-zacofane Służba Zdrowia 2010 Skrzypczyńska Kamila Karaszewski, R.; Skrzypczyńska, K. Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Dom Organizatora Toruń 2013 Skrzypczyńska Kamila Karaszewski, R.; Skrzypczyńska, K. Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Problemy jakości Skrzypczyńska Kamila Skrzypczyńska, K. Zarządzanie jakością w polskich szpitalach - wpływ systemów zarządzania jakością na funkcjonowanie szpitala Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013 Tomanek Mateusz Malinowski Ł.; Tomanek M.; Pawlak, G. Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce Journal of Health Sciences Radomska Szkoła Wyższa Radom 2014 Tomanek Mateusz Tomanek, M. Jakość kultury fizycznej w dobie kryzysu Poziom i jakość życia w dobie kryzysu Uniwersytet Technologiczno- Bydgoszcz 2013 Przyrodniczy w Bydgoszczy Tomanek Mateusz Tomanek, M. Klub sportowy i liga zawodowa jako sportowa spółka kapitałowa Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych Wydawnictwo UJ Kraków Kraków 2014 Tomanek Mateusz Tomanek, M.; Malinowski, Ł.; Pawlak, G. Zarządzanie mediami sportowymi Journal of Health Sciences Radomska Szkoła Wyższa Radom 2014 Tomanek Mateusz Tomanek, M.T. Naming rights w sporcie Tomanek Mateusz Tomanek, M.T. Projekt ustawy o sporcie w świetle przepisów o rachunkowości Kultura fizyczna i turystyka w badaniach naukowych doktorantów Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej AWF Poznań Poznań 2012 Rada Kół Naukowych Krakowie Kraków 2010

15 Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S.;Bruzda, J. Collusion and seasonality of market price A case of fixed market shares Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej model teoretyczny Econometric tools for detection of collusion equilibrium in the industry Polish cement industry cartel preliminary examination of collusion existence Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej weryfikacja empiryczna Business and Economic Horizons PRADEC Praga 2010 Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia Dynamic Econometric Models Business and Economic Horizons PRADEC Praga 2011 Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Analiza własności opcji supershare Zeszyty Naukowe Szczecin 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Analiza własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji Wrocław 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna Zeszyty Naukowe Uniweersytetu Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Kontrakty opcyjne- niesymetryczne instrumenty zarządzania ryzykiem Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Model wyceny opcji tęczowych - dwukolorowych Modele i prognozy w ekonomii i finansach Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Modyfikacje opcji barierowych i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem Szczecin 2013 Współczesna bankowość korporacyjna CeDeWu Warszawa 2011 książka CeDeWu Warszawa 2013 PWN Warszawa 2012 Kontrowersje wokół finansów Difin Warszawa 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje drabinowe - analiza własności Annales UMCS Sectio-H-Oeconomia Wydawnictwo UMCS Lublin 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje kupna z odstępem w zarządzaniu ryzykiem Zastosowanie metod ilościowych w zarzadzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej Wydawnictwo UE w Katowicach Katowice 2013 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii Annales UMCS Sectio-H-Oeconomia Wydawnictwo UMCS Lublin 2013 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje wsteczne w zarządzaniu ryzykiem - charakterystyka instrumentu Studia Ekonomiczne Oddz. Łódz. PTE Wydawnictwo PTE Oddz. Łódz. Łódź 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Pricing of symmetric power call options Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Rodzje opcji potegowych i ich ryzyko delty Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska - Sectio H - Oeconomia Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych Zeszyty Naukowe Szczecin 2013 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Własności asymetrycznych opcji potęgowych Wrocław 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Własności azjtyckich geometrycznych barierowych opcji kupna Zeszyty Naukowe Szczecin 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Własności opcji capped Zeszyty Naukowe US US Szczecin 2013

16 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Wpływ czasu wygaśnięcia na kształtowanie się wartości greckich współczynników opcji supershare Ekonometria dla praktyki PTW Oddz. w Toruniu Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Wpływ uzmiennienia poziomu bariery na własności opcji barierowych Zeszyty Naukowe Poznaniu Poznaniu Poznań 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Wprowadzenie do strategii opcyjnych Wprowadzenie do strategii opcyjnych Mikołaja Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Współczynniki delta i gamma asymetrycznych potęgowych opcji kupna Metody ilosciowe w analizach regionalnych i finansowych Szczecin 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe Ostrołęka 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania Zarządzanie i Finanse Journal of and Finance Fundacja Rozwoju Gdańskiego Sopot 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie azjatyckich opcji barierowych w zarządzaniu ryzykiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Fundacja Rozwoju Gdańskiego Sopot 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warunkach podwyższonego ryzyka Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Fundacja Rozwoju Gdańskiego Sopot 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji w zarządzaniu firmą Wrocław 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie prostej opcji wyboru w warunkach niestabilnego Zeszyty naukowe otoczenia Katowicach Katowicach Katowice 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastoswanie azjtyckich opcji azjatyckich w warunkach zwiekszonego ryzyka rynkowego Ryzyko w finansach i bankowości Difin Warszawa 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zmodyfikowane opcje wsteczne o stałej cenie realizacji - analiza własności Wrocław 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo,E. Analiza własności opcji floored Prace Naukowe UE we Fałdziński Marcin Fałdziński, M. On The Empirical Importance Of The Spectral Risk Measure With Extreme Value Theory Approach Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Uniwersytet Łódzki Decision-Making Łódź 2011 Fałdziński Marcin Fałdziński, M. Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej Wydawnictwo Toruń 2014 Fałdziński Marcin Fałdziński, M.;Osińska, M.;Zdanowicz, T. Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Polish Academy of Sciencies - Oddział Łódź Łódź 2012 Fałdziński Marcin Osińska, M.; Fałdziński, M.; Zdanowicz, T. Analiza zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach Wrocław 2013 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdzińsk, M. Are currencies in Central Asian states related? An econometric study of Granger causality in risk Statistica Učet Audit 2014

17 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdziński, M. conometric analysis of risk transfer between Central Asian currencies Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj Internetkonferencii "Problemy sovremennoj ékonomiki i obrazovaniâ", 6-7 fevralâ 2014 g. T. 1 = Materials of the international scientific and practical Internet conference "Problems of the modern economy and edu 2014 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdziński, M.;Zdanowicz, T. Econometric Evaluation of Risk at the Shanghai Stock Exchange Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Łódzkiego Łódź 2013 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdziński, M;Zdanowicz, T. Econometric Analysis of the Risk Transfer in Capital Markets. The Case of China Argumenta Oeconomica Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław 2012 Fiszeder Piotr Fiszeder, P. Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks Application of Time-Varying Covariance Matrices Dynamic Econometric Models Fiszeder Piotr Fiszeder, P. Pricing the WIG20 Index Options Using GARCH Models Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making Łódzkiego Łódź 2010 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.; Kożuchowska, J. Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej Katowicach Katowice 2013 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Mstowska E. Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Wydział Zarządzania Gdańskiego Sopot 2011 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Orzeszko W. Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Perczak, G. Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices A New Look at Variance Estimation Based on Low, High and Closing Prices Taking into Account the Drift Finance a uver-czech Journal of Economics and Finance Charles University Prague Prague 2012 Statistica Neerlandica Wiley Publishing 2013 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Rowiński, S. Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi procesami makroekonomicznymi a Warszawskim Indeksem Giełdowym Ekonomia i Prawo Fiszeder Piotr Marzec, J.;Polasik, M.;Fiszeder, P. Fiszeder Piotr Perczak, G.;Fiszeder, P. Fiszeder Piotr Perczak, G.;Fiszeder, P. Fiszeder Piotr Polasik, M.;Marzec, J.;Fiszeder, P.;Górka J. Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowousługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego Bank i Kredyt Narodowy Bank Polski Warszawa 2013 modelu Poissona Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim Przegląd Statystyczny Warszawska Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Warszawa 2013 Nauk Bank i Kredyt Narodowy Bank Polski Warszawa 2014 Materiały i Studia NBP Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa 2012 Górecka Dorota Dorota Górecka Porównanie wybranych metod określania wag dla kryteriów oceny wariantów decyzyjnych Wrocław 2011 Górecka Dorota Górecka, D. Górecka Dorota Górecka, D. Analiza wrażliwości i odporności rozwiązań w procesie selekcji projektów europejskich Applying multi-criteria decision aiding techniques in the process of project management within the wedding planning business Górecka Dorota Górecka, D. Dominacje stochastyczne w analizie preferencji decydenta Górecka Dorota Górecka, D. Metoda BIPOLAR z dominacjami stochastycznymi Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka. Przykłady zastosowań Łódzkiego Łódź 2011 Operations Research and Decisions 2013 Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014

18 Górecka Dorota Górecka, D. Metoda MACBETH i metody werbalne Górecka Dorota Górecka, D. Metoda REMBRANDT Górecka Dorota Górecka, D. Metoda SMART Górecka Dorota Górecka, D. Metoda SMARTER Górecka Dorota Górecka, D. Metody PROMETHEE Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 Górecka Dorota Górecka, D. Multi-criteria decision aiding in project management outranking approach and verbal decision analysis Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Katowicach. Project planning in modern organization Katowicach Katowice 2013 Górecka Dorota Górecka, D. On the choice of method in multi-criteria decision aiding process concerning European projects Multiple Criteria Decision Making Publisher of The University of Economics in Katowice Katowice 2011 Górecka Dorota Górecka, D. Ranking centrów handlowych Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 Górecka Dorota Górecka, D. Sensitivity and robustness analysis of solutions obtained in the European projects' ranking process Multiple Criteria Decision Making '12 Publisher of The University of Economics in Katowice Katowice 2012 Górecka Dorota Górecka, D. Wykorzystanie metod wielokryterialnych w procesie oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy Unii Europejskiej Wrocław 2010 Górecka Dorota Górecka, D. Zastosowanie metod wielokryterialnych opartych na relacji przewyższania do oceny europejskich projektów inwestycyjnych Metody i zastosowania badań operacyjnych 10 Katowicach Katowice 2010 Górecka Dorota Górecka, D.,Trzaskalik, T. Zastosowanie metod wielokryterialnych przy ocenie projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 Górecka Dorota Górecka, D.;Muszyńska, J. Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Łódź 2011 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne Łódzkiego Górecka Dorota Górecka, D.;Pietrzak, M.B. Zastosowanie metody PROMETHEE II w procesie rankingowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Studia Ekonomiczne. Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Katowicach Katowicach Katowice 2012 Górecka Dorota Górecka, D.;Roszkowska, E.;Wachowicz, T. MARS a hybrid of ZAPROS and MACBETH for verbal evaluation of the negotiation template Proceedings of the Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO working Group on DSS Toulouse University Toulouse 2014 Górecka Dorota Górecka, D.;Szałucka, M. Country market selection in international expansion using multi-criteria decision aiding methods Multiple Criteria Decision Making Publisher of The University of Economics in Katowice Katowice 2013 Górka Joanna Górka J. Górka Joanna Górka J. Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach The Formula of Unconditional Kurtosis of Sign-Switching GARCH(p,q,1) Processes Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach Dynamic Econometric Models Górka Joanna Górka J., Pietrzak M. Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych SGGW Warszawa 2011 Górka Joanna Górka, J. The Sign RCA Models: Comparing Predictive Accuracy of VaR measures Dynamic Econometric Models

19 Jaskólska Barbara Bronk, A.; Dolny, E.;Jaskólska, B.; Wojdyło- Preisner, M. Metoda sondażowego badania długotrwale bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i Społecznej : Centrum Warszawa 2014 metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Bronk, A.;Dolny, E.; Jaskólska, B. Zbieranie i przetwarzanie danych na potrzeby profilowania bezrobotnych Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Warszawa 2014 Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Dolny, E.;Jaskólska, B. Badanie efektywności pomocy w poszukiwaniu pracy. Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2012 Jaskólska Barbara Dolny, E.;Jaskólska, B. Pozyskiwanie informacji o długotrwale bezrobotnych z systemu informatycznego SyriuszSTD Ministerstwo Pracy i Polityki Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i Społecznej : Centrum Warszawa 2014 metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Dolny, E.;Jaskólska, B.;Pietrzak, M.;Śliwicki, D. Konstrukcja kwestionariuszy do diagnozowania stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Warszawa 2014 Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Jaskólska, B. Dane dla aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL. Jaskólska Barbara Jaskólska, B. Jaskólska Barbara Jaskólska, B.;Maksim, M.;Śliwicki, D. Jaskólska Barbara Jaskólska, B.;Maksim, M;Śliwicki, D. Jaskólska Barbara Jaskólska, B.;Zawadzki, K. Procedura przygotowania danych dla aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL Badanie efektywności ex ante podstawowych aktywnych programów rynku pracy. Badanie efektywności ex post podstawowych aktywnych programów rynku pracy. Pozyskiwanie danych do badań nad skutecznością programów rynku pracy Karaś Dariusz Hajduk, E.;Karaś, D.;Szostek, D. Bancassurance - banki opanowują rynek ubezpieczeń Pieniądze i Więź Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy Mikołaja, Mikołaja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Toruń 2013 Toruń 2013 Warszawa 2012 Warszawa 2012 Polityka Społeczna 2013 Spółdzielczy Instytut Naukowy Sopot 2011 Karaś Dariusz Hajduk, E.;Karaś, D.;Szostek, D. Kryzys gospodarczy - jak było i jak będzie Pieniądze i Więź Instytut Stefczyka Sopot 2010 Karaś Dariusz Karaś, D. Siła decyzyjna akcjonariuszy w spółce akcyjnej Ekonometria dla praktyki PTE Kufel Tadeusz Błażejowski M., Kufel P., Kufel T. Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako pakiet funkcji CongruentSpecification programu GRETL Prognozowanie w zarządzaniu firmą Wrocław 2011 Kufel Tadeusz Jajuga, K.; Walesiak, M. Kufel Tadeusz Kufel T. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania" Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl Przegląd Statystyczny Warszawa 2011 Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2011 Kufel Tadeusz Kufel T. Modelowanie wariancji procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych Krakowie Kraków 2011 Kufel Tadeusz Kufel T., Błażejowski M., Kufel P. Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tikowych) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wrocław 2014 Kufel Tadeusz Kufel T., Kufel P., Błażejowski M. Bank Danych Lokalnych GUS jako podstawa analiz przekrojowych w oprogramowaniu GRETL Modele i prognozy w ekonomii i finansach PWN Warszawa 2012

20 Kufel Tadeusz Kufel T., Osińska M., Błażejowski M., Kufel P. Analiza porównawcza wybranych filtrów w analizie synchronizacji cyklu koniunkturalnego Taksonomia, Prace Naukowe Ekonomicznego we Wrocław 2014 Kufel Tadeusz Kufel, T. Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości Toruń Kufel Tadeusz Kufel, T. Ekonometryczne modelowanie sezonowości procesów gospodarczych na podstawie danych tygodniowych Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wydawnictwo WSB we Wrocław 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T. Modelling Seasonalily Integrated Processes and Processes with Seasonal Volatility for Daily Data Wrocław 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T.; Błażejowski, M.; Kufel, P. Automatic Procedure of Building Specification of Dynamic Congruent Model in GRETL Package Optimum Studia Ekonomiczne w Białymstoku Białystok 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T.; Błażejowski, M.; Kufel, P. Integracja środowisk obliczeniowych oprogramowania GRETL i R Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Wrocław 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T.; Błażejowski, M.; Kufel, P. Modelowanie zmiennych jakościowych i ograniczonych z wykorzystaniem oprogramowania GRETL Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Wrocław 2011 Kwiatkowski Jacek Błażejowski, M.; Gazda, J.; Kwiatkowski, J. Stages of the Convergence in the Developed European Economies The application of Bayesian methods in studies on economic growth in regions. Poznań University of Economics Press Poznań 2012 Kwiatkowski Jacek Błażejowski, M.; Gazda, J.; Kwiatkowski, J.; Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich Zastosowanie metod bayesowskich w badaniach nad wzrostem gospodarczym w regionach Poznaniu Poznań 2012 Kwiatkowski Jacek Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek, Puziak Marcin Wzrost gospodarczy na poziomie regionów NUTS 3 w Polsce Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu 2014 Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Bayesian comparison of hedging strategies for EUR/PLN data Decision-Making 2010 Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-studenta i Przegląd Statystyczny 2010 zmienną wariancję Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. Unobserved Component Model for Forecasting Polish Inflation Dynamic Econometric Models 2010 Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. Wybrane modele zawierające stochastyczny pierwiastek jednostkowy w analizie kursów walutowych Przegląd Statystyczny 2011 Müller-Frączek Iwona Biczkowski,M.;Müller-Frączek,I;Muszyńska, J.;Pietrzak,M.B.;Wilk,J. The delimitation of bipolar metropolitan area within the Kujawsko-Pomorskie region Oeconomia Copernicana 2014 Müller-Frączek Iwona Muller-Frączek I., Muszyńska J. Müller-Frączek Iwona Müller-Frączek, I.; Pietrzak, M.B. Regionalne zróżnicowanie wielkości ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce Space-time modelling of the unemployment rate in Polish poviats Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Wieś Jutro Sp. z o.o. Warszawa-Poznań-R 2013 Dynamic Econometric Models Müller-Frączek Iwona Müller-Frączek, I.;Muszyńska, J.;Pietrzak, M.B. Analiza procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Łódź 2013 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne Müller-Frączek Iwona Müller-Frączek, I.;Muszyńska,J. Zmiana definicji gospodarstwa rolnego a wyniki badań wielkości ekonomicznej gospodarstw Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Naukowe CV. Halina Buk. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych Wydział Finansów i Ubezpieczeń Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Naukowe CV Imię i Nazwisko: Tytuł/stopień naukowy: E-mail: Halina Buk Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju odpowiedzialność, etyka, stabilność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Wymogi redakcyjne. Wskazówki ogólne

Wymogi redakcyjne. Wskazówki ogólne Wymogi redakcyjne Wskazówki ogólne Wersję elektroniczną artykułu należy przesłać na adres kppz@umk.pl. Artykuł powinien mieć objętość od 20.000 do 25.000 znaków (ze spacjami). Do artykułu należy dołączyć

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?,

- postępowaniem według zasady?jeden za wszystkich - wszyscy za jednego?, Tytuł: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy Autorzy: Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.) Wydawnictwo: WSB Gdańsk Rok wydania: 2010 Opis: Nauka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKI

WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKI WYBRANE PUBLIKACJE KSIĄŻKI 1. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, TNOiK, Toruń 1994, s. 228. 2. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015

dr Marcin Liberadzki Autor/ red. Wydawnictwo Okładka naukowy 2015 dr Marcin Liberadzki Lp. Autor/ red. Tytuł Okładka naukowy 2015 1 M. Liberadzki The European Union s Project Bond Credit Enhancement for Developing Infrastructure Project Finance 2 M. Liberadzki The European

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jako wydzielona jednostka koncentruje się na działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Monika Czerwonka PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy 2015 1 M. Czajkowski, M.Czerwonka, M.Krętowski Tytuł Wydawnictwo Okładka Cost-sensitive global model trees applied in loan charge-off forecasting

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Tytuł/stopień naukowy, Imię i nazwisko

Tytuł/stopień naukowy, Imię i nazwisko Tytuł/stopień naukowy, Imię i nazwisko Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: (np. Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Instytut Ekonomiczny, Zakład Teorii Ekonomii, bud.k pokój 329) Adres email: andrzej.lis@byd.pl

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SW NA SEMESTR ZIMOWY

SW NA SEMESTR ZIMOWY PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU NA KIERUNKACH ZARZĄDZANIE INFORMATYKA I EKONOMETRIA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE LOGISTYKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA informacje dot. sylabusów po adresem http://db.ae.katowice.pl/~sylabusys/?dziekanat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: kapitał

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ

PROGRAM SZKOLENIA BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Nazwa szkolenia PROGRAM SZKOLENIA Techniki i metody zarządzania BLOKI TEMATYCZNE Z KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ Lp. Nazwa bloku tematycznego Charakterystyka bloków tematycznych Liczba godzin Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013 Plan studiów zatwierdzono

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo