Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii"

Transkrypt

1 Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek 4. Infobroker zawód przyszłości? Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Rozwój rachunkowości zarządczej wybrane narzędzia Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny TNOiK The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych w polskiej rachunkowości w wybranych okresach XX wieku Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność Toruń 2014 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych w ujęciu historycznym Zasady inwentaryzowania i bilansowania w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce zarys problemu Copernican Journal of Finance and Accounting 2013 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2013, SKwP 2013 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A. Zasady sporządzania bilansu majątkowego w Polsce w latach Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości zarys problemu SKwP Warszawa 2014 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI wieku Copernican Journal of Finance and Accounting 2013 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Wybrane narzędzia lean management w teorii i praktyce 2013 The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.;Makowska, E. The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz, A.;Makowska, E. Koncepcja lean management w obszarze produkcji, rachunkowości i administracji, Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości do tworzenia raportów CSR na przykładzie firmy PKN Orlen, Rachunkowość: dylematy praktyki gospodarczej, Mikołaja Wrocław 2012 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka E. Analiza strategii finansowania działalności wybranych przedsiębiorstw Spółka Y Strategie finansowania działalności prezdsiębiorstw Wolters Kluwer Warszawa 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Analiza determinant zmian poziomu zadłużenia przy wykorzystaniu regresji kwantylowej Zeszyty Naukowe Szczecin 2011 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Czynniki wpływające na poziom zadłużenia wyniki badania opinii osób odpowiedzialnych za finanse w publicznych Zeszyty Naukowe Szczecin 2010 spółkach akcyjnych The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Czynniki wpływające na pozyskiwanie kapitału własnego Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Szczecin 2011 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Czynniki wpływające na zmiany poziomu zadłużenia w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Wrocław 2011 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług Szczecin 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Raportowanie danych w obszarach środowiskowym i społecznym w publicznych spółkach sektora energetycznego Wrocław 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Sprawozdanie z działalności jako dokument służący raportowaniu danych ESG Wrocław 2014 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe Warszawa 2012

2 The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. Wybrane miary poziomu asymetrii informacji Zeszyty Naukowe Poznaniu Poznań 2010 Poznaniu The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka, E. The Department of Accounting The Department of Accounting Chojnacka Ewa Chojnacka Ewa Kołosowska B.; Chojnacka E.; Tokarski A.; Tokarski M. Kołosowska, B.; Chojnacka, E.; Tokarski, A.; Tokarski, M. The Department of Accounting Chojnacka Ewa Krupa, D.;Walczak, D.;Chojnacka, E. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Zakres dostępnych informacji o strukturze kapitału w małych przedsiębiorstwach Sektorowa analiza wpływu zmian struktury kapitału na rentowność polskich przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług Szczecin 2013 Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw Wolters Kluwer Warszawa 2014 Podstawowe teorie struktury kapitału Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw Wolters Kluwer Warszawa 2014 Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce FUNKCJA DORADCZA AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU Uniwersytet Mikołaja Copernican Journal of Finance & Accounting Rachunkowość a controlling. Modele zarządzania kosztami i UE we Wrocław 2014 dokonaniami The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Wielowymiarowa ocena organizacji jako przejaw innowacyjności współczesnego audytu zewnętrznego Tworzenie Mazowieckiego Klastra Audytu i Consultingu. Uwarunkowania rozwoju rynku rewizji finansowej w Polsce SGGW w Warszawie Warszawa 2014 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Evaluation of risk management practices in companies listed on the WSE Wiedza w zarządzaniu współczesną gospodarką - Prace Naukowe AE we Wrocław 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Koncepcja pomiaru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw w sferze personalnej [w:] Rachunkowość a controlling - Prace Naukowe Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Pomiar i raportowanie dokonań w zintegrowanych systemach zarządzania opartych o normy serii ISO Rachunkowość a controlling. Rachunek kosztów i pomiar dokonań Prace Naukowe Wrocław 2011 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M. Użyteczność raportów csr w ocenie stopnia zaangażowania przedsiębiorstw w odpowiedzialność społeczną [w:] Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów i zasad zrównoważonego rozwoju - Prace Naukowe Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. Ocena biznesplanu firmy WOOD Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy ROLPOL Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. Ocena sytuacji finansowej hotelu Warszawianka Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa M.; Goldmann K. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Marlena The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa Marlena The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa, M. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena Ciechan-Kujawa, M; Goldmann K. The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena M. Ciechan-Kujawa Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw Atrybuty innowacyjnych usług audytorskich oraz determinanty ich wdrażania w świetle wyników badań Wielowymiarowy audyt biznesowy. Wartość dodana dla organizacji i interesariuszy Zarządzanie procesami zewnętrznymi wybrane aspekty prawne i zarządcze Finansowe aspekty zarządzania przedsięwzięciem e- biznesowym Tradycyjne a zintegrowane zarządzanie ryzykiem - istota, determinanty i tendencje rozwoju Założyć firmę i nie zbankrutować : studia przypadków Współczesne problemy rachunkowości w terorii i praktyce książka Rachunkowość a controlling - Prace Naukowe 2012 Copernican Journal of Finance & Accounting Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Centrum Doradztwa i Informacji "Difin" Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawnictwo UE we Warszawa 2010 Warszawa 2010 Warszawa 2010 Warszawa 2010 Olsztyn 2014 Toruń 2014 Wrocław 2012 Toruń 2013 Nowe tendencje w zarządzaniu KUL Lublin 2013 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena M. Ciechan-Kujawa Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR Nauka o rachunkowosci na progu gospodarki opartej na wiedzy SGH Warszawa 2013

3 The Department of Accounting Ciechan-Kujawa Marlena M.Ciechan-Kujawa Zakres ujawnień kosztów i źródeł finansowania inicjatyw odpowiedzialnych społecznie w świetle raportów CSR Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Warszawa 2013 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. "Nowe sprawozdanie finansowe głos w dyskusji Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym PWE Warszawa 2010 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Jakość relacji inwestorskich w Polsce wyniki badań Prace Naukowe Wrocław 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Raport roczny w internecie Raport roczny spółki publicznej Instytut Rachunkowości i Podatków Warszawa 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie polskich spółek giełdowych Akcjonariusz 2010 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie w procesie komunikacji finansowej Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny TNOiK The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie wyzwania Relacje inwestorskie. Ewolucja funkcjonowanie wyzwania The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Relacje inwestorskie. Komunikacja z rynkiem Raport roczny spółki publicznej The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Rynek finansowy. Istota instrumenty funkcjonowanie Rynek finansowy. Istota instrumenty funkcjonowanie The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Saving and Investing among Polish Society Discussion Starting Point Transparentność i zaufanie jako wyzwania dla rynku finansowego i gospodarki XXI wieku PWN Warszawa 2011 Instytut Rachunkowości i Podatków Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa 2011 Warszawa 2012 Culture and Education 2010 W świecie finansów i prawa finansowego WSB The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Zarządzanie ryzykiem w podmiotach gospodarczych Zeszyty Naukowe Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług 63 Szczecin 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. Zrównoważony rozwój a relacje inwestorskie EcoManager 2010 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D. 达 努 塔 加 夫 苟 - 讨 论 的 起 点 Culture and Education 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Borys, G. Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko Wrocław 2014 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo L. Credit rating & financial stability Challenges, research and perspectives uni-edition Berlin 2014 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo L. Kapitał zaufania na współczesnym rynku finansowym stan zagrożenia, Eseje o stabilności finansowej CeDeWu Warszawa 2012 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo L. Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR wybrane aspekty Nauki o Finansach Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław 2014 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.; Dziawgo, L. Bankowość wobec kluczowych wyzwań ekonomicznocywilizacyjnych. Ochrona środowiska naturalnego w działalności bankowej Banki w społecznej gospodarce rynkowej. W świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, D.;Zawadzki, A. Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie Finanse przedsiębiorstwa. Istota narzędzia zarządzanie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Związek Banków Polskich Warszawa 2014 Warszawa 2011 The Department of Accounting Dziawgo Danuta Dziawgo, L.;Dziawgo, D. CSR i IR niełatwe antidotum na toksyczną bankowość Bezpieczny Bank 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Ciechan-Kujawa, M.; Goldmann, K. Zarządzanie kosztami przedsięwzięć e-biznesowych Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja Toruń 2013

4 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K. Analiza płynności finansowej z uwzględnieniem strategii dochód-ryzyko Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju Prace Naukowe 2013 Wrocław 2013 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K. Trendy zarządzania płynnością finansową - wyniki badań Zarządzanie dokonaniami Prace Naukowe Wrocław The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K. The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Bernasińska,B. Wpływ cyklu życia produktu na kształtowanie polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwa Wdrożenie rachunku kosztu działań w Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rachunkowość a controlling - Prace Naukowe 2012 Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej Wydawnictwo UE we Prace Naukowe Wrocław 2012 Wrocław The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Ocena biznesplanu firmy Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy ROLPOL Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Ocena sytuacji finansowej hotelu Warszawianka Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Goldmann Katarzyna Goldmann, K.; Ciechan-Kujawa, M. Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin 2010 The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. Administracja podatkowa w Polsce w latach W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego Wyższa Szkoła Bankowa The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. Procesy dostosowawcze polskiego prawa rachunkowego do rozwiązań międzynarodowych Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Wydawnictwo Uczelniane WSG Bydgoszcz 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować. Studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Jankowska Maria Jankowska, M. Tax Collection Costs Incurred by Legal Persons in Poland Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego Temida2 Białystok-Lwów 2010 The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Certyfikacja zawodu księgowego - wyniki badań ankietowych Rachunkowość Rachunkowość Sp. Z o.o. Warszawa 2010 The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Działalność studenckiego koła naukowego rachunkowości Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Koszty działalności badawczo-rozwojowej w świetle przepisów ustawy o rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 38 : wartości niematerialne. Copernican Journal of Finance and Accounting Toruń 2013 The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P. Ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych rachunkowości Ogólnopolski konkurs wiedzy z rachunkowości dla studentów wyższych szkół ekonomicznych Postawy etyczne studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu Postawy etyczne studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu Poznaj przyszłą sytuację finansową, zanim rozpoczniesz działalność na własny rachunek Regionalny konkurs wiedzy z rachunkowości dla uczniów średnich szkół ekonomicznych The Department of Accounting Kozak Piotr Kozak, P.; Polewska, A. Certyfikacja zawodu księgowego - wyniki badań ankietowych Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Rachunkowość Rachunkowość Sp. Z o.o. Warszawa 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków Difin Warszawa 2010 Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Dom Organizatora Mikołaja

5 The Department of Accounting Kozak Piotr Sojak, S.; Kozak, P. Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki The Department of Accounting Kozak Piotr Sojak, S.;Kozak P. The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz A., Makowska E., Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Mikołaja Toruń 2014 Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek 4. Infobroker zawód przyszłości? Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz A., Makowska E., Rozwój rachunkowości zarządczej wybrane narzędzia Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny TNOiK The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Koncepcja lean management w obszarze produkcji, rachunkowości i administracji Prace Naukowe Uniwesytetu Wrocław 2012 The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI wieku The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. Wybrane narzędzia lean management w teorii i praktyce The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.; Makowska, E. The Department of Accounting Makowska Ewa Banaszkiewicz, A.;Makowska, E. Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości do tworzenia raportów CSR na przykładzie firmy PKN Orlen Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście wybranych aspektów kulturowych XXI stulecia Copernican Journal of Finance and Accounting Toruń 2013 Rachunkowość: dylematy praktyki gospodarczej Copernican Journal of Finance and Accounting Mikołaja Mikołaja 2013 The Department of Accounting Makowska Ewa Makowska, E.; Banaszkiewicz, A. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W PROCESIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ FIRMY Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju TNOiK Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Planowanie finansowe jak ustalić zapotrzebowanie na kapitały stałe? Przypadek 13. Victor specjalizacja czy dywersyfikacja produkcji Przypadek 14. TOURNEE jak nie dać się wchłonąć największym Rachunek kosztów podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne. Założyć firmę i nie zbankrutować aspekty zarządcze Difin Warszawa 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 Rachunek kosztów podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne. SKwP, Zarząd Główny Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Rachunkowość przymiotnikowa Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, Zarząd Główny Warszawa 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Wykorzystanie analizy przypadków w edukacji akademickiej Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Wykorzystanie rachunkowości w celach decyzyjnych Założyć firmę i nie zbankrutować aspekty zarządcze Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Założyć firmę i nie zbankrutować - studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir, Kozak Piotr Współczesne dylematy rachunkowości Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir, Miesała Szymon Kalkulacja kosztów jednostkowych metodą kalkulacji doliczeniowej i sterowanego czasem rachunku kosztów działań Rachunkowość SKwP Warszawa 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir, Węgrzynowska Katarzyna Przypadek 7. Jednoręki bandyta, czyli kto traci, a kto zyskuje Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak Sławomir. Trojanek Małgorzata Przypadek 8. Rachunek kosztów upadłości Założyć firmę i nie zbankrutować studia przypadków Difin Warszawa 2010 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Analiza progu rentowności "Rachunkowość" Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny Warszawa 2012

6 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Analiza progu rentowności w przypadku stosowania rachunku kosztów działań sterowanego czasem Biogramy polskich myślicieli rachunkowości - Feliks Antoni Barciński. Rachunek kosztów i pomiar dokonań Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Księgowość analfabetów wycinanie karbów Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Wydawnictwo UE we Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Wrocław 2011 Warszawa 2012 Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Rachunkowości we fraszkach Jana Balińskiego książka SKwP, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych. Warszawa 2012 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Paradygmaty w rachunkowości Zeszyty Naukowe Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Ostrołęka 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów książka Dom Organizatora TNOiK The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej książka The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Rachunkowość. Wybrane problemy badawcze książka The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. w Toruniu, Katedra Rachunkowości Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. Wartości informacyjne sprawozdawczości według segmentów działalności na przykładzie Grupy Kapitałowej Orbis. Nauki o Finansach Wydawnictwo UE we, Wrocław 2011 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S. ; Kozak, P. The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Kowalska, M. The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Kozak, P. Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Pierwsze polskie podręczniki z rachunkowości kupieckiej z XIX wieku Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Pateriały pokonferencyjne Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, Koło Naukowe Rachunkowości Toruń 2014 Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Krause, S. Miesięcznik dla Buchalteryi i jego kontynuacje. 115 lat czasopiśmiennictwa polskiego z zakresu rachunkowości Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność Toruń 2014 The Department of Accounting Sojak Sławomir Sojak, S.;Wypij, D. Rachunek kosztów kolei na przykładzie stacji kolejowej Toruń Miasto Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2014 The Department of Accounting Szarszewska Edyta Edyta Winnicka Zmiany w MSR1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja Toruń 2013 The Department of Accounting Szarszewska Edyta Winnicka, E. Rachunkowość na łamach pierwszego polskiego fachowego czasopisma księgowego Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność Mikołaja Toruń 2014 The Department of Accounting Szarszewska Edyta Winnicka, E. Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja w Toruniu Toruń 2014 The Department of Accounting Wiśniewska Jolanta Wiśniewska, J. Etyka w rachunkowości jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego Wrocław 2014 The Department of Accounting Wiśniewska Jolanta Wiśniewska, J. Managing an enterprise and ethical dilemmas in accountacy Olsztyn Economic Journal Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Olsztyn 2014

7 The Department of Accounting Wolszon Urszula Wolszon, U. Rola rewizji finansowej w jednostkach badanych dobrowolnie wyniki badań. Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności CeDeWu Warszawa 2013 The Department of Accounting Wolszon Urszula Wolszon, U.;Wieteski D Wizerunek zawodów w dziedzinie rachunkowości w opinii studentów kierunków ekonomicznych: wstępne wyniki badań. Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości Uniwesrytet Mikołaja Toruń 2014 The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Dziawgo, D.;Zawadzki, A. Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie. Finanse przedsiębiorstwa: istota, narzędzia, zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Warszawa 2011 The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Zawadzki, A. Rachunkowość sektora MSP a konieczność nowych regulacji - Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości imspiracja do badań empirycznych Wydział Zarządzania Unowersytetu Gdańskiego Gdańsk 2011 The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Zawadzki, A. Standardy sprawozdawczości w zakresie środków unijnych w polskich spółkach notowanych na NewConnect The Department of Accounting Zawadzki Aleksander Zawadzki, A. XBRL - przyszłość sprawozdawczości? Katedra Rachunkowości. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Wydawnictwo Uniwerstytetu Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania Wrocław 2014 The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych według standardów sprawozdawczości finansowej Katedra Rachunkowości Mikołaja. Wizerunek naukowy i dydaktyczny Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Ewolucja standardów sprawozdawczości według segmentów działalności w ramach IFRS i jej uwarunkowania Copernican Journal of Finance & Accounting Uniwersytet Mikołaja w Toruniu The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Geneza i rozwój organizacji tworzących standardy sprawozdawczości finansowej w ujęciu międzynarodowym Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej Mikołaja The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Ocena zasadności wprowadzenia informacji o segmentach działalności do sprawozdawczości finansowej AUNC Zarządzanie Mikołaja The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Sprawozdawczość według segmentów działalności a konstrukcja nowego sprawozdania finansowego Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Sopot 2011 The Department of Accounting Zimnicki Tomasz Zimnicki, T. Zasadność zmiany standardów sprawozdawczości według XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i segmentów działalności w ramach US GAAP w świetle badań Finansów empirycznych Sopocka Szkoła Wyższa Sopot 2012 Chodorek Monika Chodorek, M. Dylematy pojęciowe i praktyczne w zarządzaniu talentami Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka Wydawnictwo SGH Warszawa 2012 Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Pozytywny Potencjał Organizacji w budowaniu długotrwałych relacji z klientami Pozytywny Potencjał Organizacji w małych i średnich orzedsiębiorstwach Przejawy globalnej recesji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach Renoma przedsiębiorstwa jako rezultat Pozytywnego Potencjału Organizacji : w świetle wyników badań Handel Wewnętrzny. Rynek Przedsiębiorstwo Konsumpcja Marketing Zarzadzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw Zeszyt naukowy Studia i prace Kolegium zarządzania i Finansów Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Oficyna a Wolters Kluwer Business Warszawa 2011 Warszawa 2011 SGH Warszawa 2010 Marketing i rynek 2014 Chodorek Monika Chodorek, M. Self-assessment of the Positive Potential of Organisation by managers of Polish cmpanies - research results Journal of Positive Chodorek Monika Chodorek, M. Stan Pozytywnego Potencjału Organizacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania TNOiK

8 Chodorek Monika Chodorek, M. The Place and Role of Talent in the Positive Organizational Potential: an Empirical Study of Companies Operating in Poland Competition Forum 2012 Chodorek Monika Chodorek, M. The role of talent management in creating pro-developmental outcomes of Positive Organisational Potential Positive management : managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success TNOiK Toruń 2013 Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M. Chodorek Monika Chodorek, M., Glińska-Neweś, A. Zarządzanie talentami w procesie uczenia się przedsiębiorstwa Znaczenie Pozytywnego Potencjału Organizacji dla jej rozwoju Związek zarządzania talentami w organizacji z kształtowaniem się relacji w zespołach pracowniczych Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, Prace Naukowe UE we Wyd. UE we Wrocław 2013 Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny TNOiK Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 2014 Chodorek Monika Chodorek, M., Józefowicz, B. Rola zaufania w budowaniu marki pracodawcy z wyboru Marketing i rynek 2014 Chodorek Monika Chodorek, M., Sudolska, A. Chodorek Monika Chodorek, M.;Glińska-Neweś, A. Chodorek Monika Chodorek, M.;Sudolska, A. Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa Positive Organizational Potential in Forming Employees Pro Developmental Behaviours Talent Mangement in Company's Sustainable Development Concept Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk 2013 Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Competition Forum, Vol. 11, Nr 2, 2013, ss Indiana University of Pennsylvania Indiana 2013 Chodorek Monika (puste) Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Positive Organizational Potential Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Chodorek Monika (puste) (puste) 9) Organizational Relations as a Key Area of Positive Organizational Potential Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A. Employee interpersonal relationships Positive management : managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success Dom Organizatora Toruń 2013 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Chodorek M. POSITIVE RELATIONSHIPS AT WORK WHAT DO THEY CAUSE AND WHAT DO THEY STAND FOR IN POLISH COMPANIES Związek zarządzania talentami w organizacji z kształtowaniem się relacji w zespołach pracowniczych Współczesne oblicza komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy Economic and Social Development - 7th International Scientific Conference Book of Proceedings Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych Mikołaja Varazdin Development and Entrepreneurship Agency Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Toruń Łódź 2014 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Haffer R. Pozytywne zarządzanie jako nowa perspektywa organizacji Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim Oficyna wydawnicza SGH Warszawa 2014 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Kalińska M.;Karaś D. Znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych pracowników dla rozwoju przedsiębiorstwa Marketing i rynek 2014 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś A.;Stankiewicz M.J. Key areas of Positive Organisational Potential as accelerators of pro-developmental employee behaviours Positive management : managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success Dom Organizatora Toruń 2013 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Kapitał społeczny w organizacji jako efekt jej pozytywnego potencjału Kształtowanie pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Kulturowe uwarunkowania komunikacji biznesowej Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Organizational Culture of SMEs in Light of the Research on Positive Organizational Potential Determinanty potencjału rozwoju organizacji Mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania Kraków 2012 Organizacja i Kierowanie 2012 WSPÓŁCZESNE OBLICZA KOMUNIKACJI I INFORMACJI: PROBLEMY, BADANIA, HIPOTEZY Managing the Potential of Small and Medium-sized Enterprises in Business Practice Monografie Politechniki Łódzkiej Toruń 2013 Łódź 2010

9 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Polish Business Culture Економічний вісник университету Збірник наукових праць учених та аспірантівб Міністерство освіти і науки Укаїни ДВНЗ Переяслав-Хмельнцький державний педагогичний университет імені Григорія Сковороди Переяслав-Хмельнц 2012 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Chodorek, M, Pozytywna Kultura Organizacyjna jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa Prorozwojowe zachowania pracowników polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań empirycznych The New Positive Paradigm in Organization Studies: How Organizational Resources Trigger Positive, Development Supporting Employees Behavior Through Organizational Culture and Climate Zachowania pracowników MSP jako efekt pozytywnego potencjału ich organizacji Positive Organisational Potential In Forming Employees Pro Developmental Behaviours Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential Dom Organizatora TNOiK Dom Organizatora TNOiK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Monografie Politechniki Łódzkiej Warszawa 2010 Łódź 2011 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Godziszewski, B. Zarządzanie zasobami Osiągniecia i perspektywy nauk o zarządzaniu Wolters Kluwer Polska Warszawa 2010 Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Haffer R. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Peyrat-Guillard, D. Glińska-Neweś Aldona Glińska-Neweś, A.;Stankiewicz M.J. Glińska-Neweś Aldona Haffer, R; Glińska-Neweś, A. Glińska-Neweś Aldona Peyrat-Guillard D.;Glińska-Neweś A. Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: a French/Polish comparison Positive Organizational Potential as a Fundamental Factor of Corporate Competitiveness Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji I Respect You and I Help You: Links Between Positive Relationships at Work and Organizational Citizenship Behaviour Journal of Positive Haffer Rafał Glińska-Neweś, A.; Haffer, R. Pozytywne zarządzanie jako nowa perspektywa organizacji Granice zarządzania kapitałem ludzkim Haffer Rafał Glińska-Neweś, A.;Haffer, R. Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 Competition Forum 2012 Zarządzanie i Finanse 2013 Journal of Positive Wydawnictwo Toruń 2014 Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawa 2014 Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław 2013 Haffer Rafał Haffer J.;Haffer R. The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence Proceedings of 16th Quality and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD- ICQSS) Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor Portorož 2013 Haffer Rafał Haffer, R. Business performance measurement systems versus Statistical measurement, Quality and Business : business results and busienss excellence. The case of Poland A tribute to Professor Gopal Kanji Wisdom House Publications Leeds 2013 Haffer Rafał Haffer, R. Business performance measurement systems versus Quality, and Measurement. A tribute to Professor Wisdom House Publications Leeds 2014 business results and business excellence. The case of Poland Gopal K. Kanji

10 Haffer Rafał Haffer, R. Determinanty i następstwa satysfakcji pracowników w świetle teorii pozytywnego zarządzania Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie Wrocław 2014 Haffer Rafał Haffer, R. Kompetentna kadra, profesjonalny urząd atutem powiatu toruńskiego. Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów Modernizacja administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dobre praktyki Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa 2012 Haffer Rafał Haffer, R. Mechanisms of key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development Positive. Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success TNOiK Dom Organizatora Toruń 2013 Haffer Rafał Haffer, R. Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce Prace Naukowe Wrocław 2012 Haffer Rafał Haffer, R. The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence Proceedings of 16th Quality and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD- ICQSS) Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor Portorož 2013 Haffer Rafał Haffer, R.;Glińska-Neweś, A. Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał Haffer Rafał R. Haffer R. Haffer R. Haffer R. Haffer R. Haffer R. Haffer Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji Recenzja książki Macieja Urbaniaka, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej The Impact of Integrated IT Systems Applied in Companies on Business and Performance. The Case of Poland The Impact of Systems on Companies Performance Related to Different Stakeholders. The Polish case Tim Baker s book review: The eight values of highly productive companies: creating wealth from a new employment relationship Zarządzanie i Finanse Uniwersytet Gdański Gdańsk 2013 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej Advances in Artificial Intelligence. Proceedings from 2nd International Conference on Science and Engineering (MSE 2011, October 1-2, 2011, Chengdu, China) Preceedings of International Conference on Environmental Research and Technology Total Quality & Business Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ" Warszawa 2010 TNOiK Dom Organizatora Wydawnictwo Information Engineering Research Institute School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia Routledge, Francis Group Newark 2011 Peneng 2010 Abingdon 2010 Haffer Rafał R. Haffer Towards business excellence. The case of Poland Journal of Positive Wydawnictwo Haffer Rafał R. Haffer, K. Kristensen People management as indicator of business excellence: the Polish and Danish perspectives The TQM Journal Emerald Northampton 2010 Józefowicz Barbara Chodorek, M, Józefowicz, B. Rola zaufania w budowaniu marki pracodawcy z wyboru Marketing i rynek 2014 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Development supporting employee behaviours Journal of Positive

11 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Introduction to Brand How to Build People Trust and Loyalty Економічний вісник университету, Збірник наукових праць учених та аспірантів Міністерство освіти і науки Укаїни ДВНЗ Переяслав-Хмельнцький державний педагогичний университет імені Григорія Сковороди Переяслав-Хмельнц 2012 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Kształtowanie zaufania wewnątrzorganizacyjnego przez kadrę kierowniczą i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 2013 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Prorozwojowe Zachowania Pracownicze jako wynik Pozytywnego Potencjału Organizacji, Pozytywnej Kultury Organizacyjnej i Pozytywnego Klimatu Organizacji Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Dom Organizatora Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Rozważania na temat zaufania we współczesnym przedsiębiorstwie w kontekście badań nad pozytywnym potencjałem organizacji Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 2012 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Trust in creating pro-developmental Positive Organisational Potential outcomes, Positive Mangement: Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success Dom Organizatora Toruń Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Wpływ marki na zachowania organizacyjne Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Łódź 2010 Józefowicz Barbara Józefowicz, B. Zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako determinanta uczenia się przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław Kalińska Magdalena Kalińska, M. Experimental learning in leadership education Journal of Positive Kalińska Magdalena Kalińska, M. Kalińska Magdalena Kalińska, M. Od zarządzania sobą do personal branding: współczesne wyzwania treningu menedżerskiego Pozytywny klimat organizacji jako pożądany efekt pozytywnego potencjału organizacji Człowiek w organizacji: teoria I praktyka Warszawa 2012 Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania Dom Organizatora TNOiK Kalińska Magdalena Kalińska, M. Role menedżerów średniego szczebla w budowaniu pozytywnego potencjału organizacji Zarządzanie i Finanse Wydział Zarządzania Gdańskiego Gdańsk 2013 Kalińska Magdalena Kalińska, M. The Role of Middle Managers in Shaping Positive Organizational Potential Positive. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success TNOiK Toruń 2014 Kalińska Magdalena Kalińska, M. Karaszewski Robert Drewniak, R.; Karaszewski, R. Karaszewski Robert Handzelewicz, A.;Karaszewski, R. Karaszewski Robert Hoppe, G.; Karaszewski, R Wpływ pozytywnej komunikacji na efektywność pracy zespołowej Instytucjonalne i strukturalne uwarunkowania procesu transferu wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym Zarządzanie jakością w służbie zdrowia kilka refleksji w kontekście rozwoju dializoterapii Czy władza, w imię dobrych intencji, może łamać zasady równości obywateli? Kto odpowiada za poziom inflacji i co z tego wynika? WSPÓŁCZESNE OBLICZA KOMUNIKACJI I INFORMACJI: PROBLEMY, BADANIA, HIPOTEZY Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (Zeszyt Naukowy 115) Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi Toruń 2013 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2012 Monografia Politechniki Łódzkiej Łódź 2010 Pieniądz i więź 2012 Karaszewski Robert Hoppe, G.; Karaszewski, R. Odpowiedzialna konsumpcja Logistyka odzysku 2013 Karaszewski Robert Karaszewski R.;Skrzypczyńska K. Szpitale e-zacofane Służba Zdrowia 2010

12 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Karaszewski Robert Karaszewski, R. Evaluation of the importance of leadership traits Leadership In the Global Business Environment Leadership in Global Business Environment through a Vision Creation Process 16th Asia Pacific Quality Organization (APQO) International Conference on Quality and First International Conference on Quality in Nepal in Nepal Kathmandu University : conference handbook Kathmandu 2010 The TQM Journal 2010 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością Dom Organizatora Karaszewski Robert Karaszewski, R. Pięć zasad przywództwa transformacyjnego Materiały do Konferencji Mistrzowie innowacji nowatorskie metody zarządzania firmą Truń 2010 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Przywództwo - aspekty etyczne Prakseologia 2011 Karaszewski Robert Karaszewski, R. Karaszewski Robert Karaszewski, R.; Jakubczak, A.; Gotowska, M.; Hoppe, G Rola przywództwa w kreowaniu pozytywnego potencjału organizacji Measurement of consumers' social responsibility Pozytywny potencjał organizacji wstęp do użyteczności teorii zarządzania Tradition and New Horizons: Towards the Virtue of Responsibility, Volume I: Education, Values, Sustainability, Leadership, Corporate Responsibility Dom Organizatora Akademia Koźmińskiego Warszawa 2012 Karaszewski Robert Karaszewski, R.; Skrzypczyńska, K. Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Integracja zarządzania w warunkach GOW UMCS Lublin 2012 Karaszewski Robert Karaszewski, R.;Jóźwik, M. Etyka w Public Relations Etyka a jakość i efektywność organizacji UMCS Karaszewski Robert Karaszewski, R.;Jóźwik, M. Nowe media w zarządzaniu organizacjami pożytku publicznego Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie procesowe Dom Organizatora Karaszewski Robert Karaszewski, R.;Lis, A. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów pozytywnego potencjału organizacji Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej Warszawa 2014 Karaszewski Robert Karaszewski, R; Lis, A. Karaszewski Robert Karwacka, M.; Dymowski, J.; Niziński, P.,; Kozłowska B. Przywództwo i CSR w kontekście pozytywnego potencjału organizacji Marketing i rynek PWE Warszawa 2014 Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu GoodBrand & Company Warszawa 2012 Karaszewski Robert Krzywka, A.; Karaszewski, R. Wnętrza dobrze zaprojektowane/well Designed Interiors CR Navigator GoodBrand & Company Warszawa 2012 Lis Andrzej Karaszewski, R.; Lis, A. Przywództwo i CSR w kontekście pozytywnego potencjału organizacji Marketing i rynek 2014 Lis Andrzej Karaszewski, R.; Lis, A. The role of leadership to stimulate pro-developmental Positive Organisational Potential Positive management: Managing the key areas of Positive Organisational Potential for company success TNOiK Toruń 2013 Lis Andrzej Karaszewski, R.; Lis, A. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania rozwoju pozytywnego potencjału organizacji Lis Andrzej Lis, A. Analiza wydatków na cele obronne w Polsce Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Lis Andrzej Lis, A. English for Academic Purposes (EAP) as a tool supporting the internationalisation of tertiary education Lis Andrzej Lis, A. Future determinants of Polish defence companies strategies Enterprise During Global Market Instability Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim SGH Warszawa 2014 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2013 Kolegini? studij? patrauklumo stiprinimas Vilniaus Kolegia Vilnius 2010 Polish Economic Society Branch in Toruń Lis Andrzej Lis, A. How to strengthen positive organizational behaviors fostering experiential learning?: The case of military organizations Journal of Entrepreneurship, and Innovation 2012 Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. II Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Pozytywnym Potencjałem Organizacji II Międzynarodowa Konferencja Zarządzania Pozytywnym Potencjałem Organizacji In search of Positive Organizational Potential: The case of Frauenthal Toruń automotive company Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2014 Przegląd organizacji 2014 Journal of Positive 2013

13 Lis Andrzej Lis, A. Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces Journal of Entrepreneurship, and Innovation 2014 Lis Andrzej Lis, A. Kulturowe uwarunkowania pozytywnych zachowań organizacyjnych w systemie wykorzystania doświadczeń Public 2014: Innowacyjność w procesach zarządzania i dowodzenia organizacjami publicznymi AON Warszawa 2014 Lis Andrzej Lis, A. Military outsourcing in Poland: lessons learned and prospects for further development Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers demands Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University Nowy Sącz 2011 Lis Andrzej Lis, A. Planning and teaching English for Academic Purposes (selected issues) Heteroglossia 2011 Positive organizational behaviors as the key success factors Lis Andrzej Lis, A. for Lessons Learned systems: The case of military Journal of Positive 2012 organizations Lis Andrzej Lis, A. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 2010 Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Lis Andrzej Lis, A. Przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego Restrukturyzacja jako narzędzie umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - seria Ekonomia Zarządzanie w XXI wieku: Kierunki zmian Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Teaching English for Academic Purposes to tertiary nonnative students of Business and Economics: Heteroglossia 2012 The assessment of students competencies in academic study skills The 2nd International Conference on Positive Organizational Potential Journal of Positive 2014 Lis Andrzej Lis, A. Wydatki obronne państw członkowskich EDA Nowa Technika Wojskowa 2010 Lis Andrzej Lis, A. Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP Logistyka Lis Andrzej Lis, A. Zarządzanie projektami analiz w procesach wykorzystania doświadczeń w organizacjach wojskowych: konceptualizacja przedmiotu badań Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2013 Lis Andrzej Lis, A.; Dębczak, A. Wykorzystanie doświadczeń i rozwój koncepcji jako narzędzia kreowania innowacji w logistyce wojskowej Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2013 Lis Andrzej Lis, A.; Hewelt, J. International Lessons Learned Workshop at the Doctrine and Training Centre of the Polish Armed Forces Transformation Through Training Joint Force Training Centre Bydgoszcz 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Jabloński, J. Lis Andrzej Lis, A.; Jabłoński, J. Szkolenie specjalistów wykorzystania doświadczeń w zakresie identyfikowania obserwacji Identyfikacja obserwacji w procesie wykorzystania doświadczeń Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2012 Przegląd Wojsk Lądowych 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Jabłoński, J. Lessons Learned system as a tool of managing organizational knowledge: The case of military organizations Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers demands Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University Nowy Sącz 2012 Restrukturyzacja systemu logistyki stacjonarnej Sił Zbrojnych Lis Andrzej Lis, A.; Klecha R. Kwartalnik Bellona 2011 RP Przegląd Wojsk Lądowych - przedruk artykułu z "Kwartalnika Lis Andrzej Lis, A.; Klecha, R. Restrukturyzacja logistyki stacjonarnej 2012 Bellona", 2011, nr 4.

14 Lis Andrzej Lis, A.; Klecha, R. Wykorzystanie outsourcingu w siłach zbrojnych: Wybrane problemy teoretyczne i wyzwania praktycznej implementacji systemu kontraktowania usług zewnętrznych Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Reczkowski, R. Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2012 Lis Andrzej Lis, A.; Wincencik, R. XVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Przegląd Logistyczny 2010 Lis Andrzej Wołejszo, J.; Lis, A.; Reczkowski, R. Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych RP Lorenczewski Ryszard Lorenczewski, R. Lorenczewski Ryszard Lorenczewski, R. Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w pobudzaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji The role of corporate governance in creating prodevelopmental POP outcomes Mazur Kamila Mazur, K. Etyczny fundrising NGO Mazur Kamila Mazur, K. Mazur Kamila Mazur, K. Organizational Citizenship Behavior in the theory of Positive Organizational Potential Positive Organizational Culture as a new trend in crosscultural management. Basic concepts Mazur Kamila Mazur, K.; Paluszek, A. Odpowiedzialność w globalnym łańcuchu dostaw Skrzypczyńska Kamila Handzelewicz, A.; Skrzypczyńska, K.; Bożek, M. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania pozytywnym potencjałem organizacji wprzedsiębiorstwie Positive. Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Intra-Organizational Conditions for Shaping Positive Organizational Potential, ed. M.Chodorek, Wydawnictwo Naukowe Journal of Positive Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport 2009 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK Scientific Society for Organization and "Dom Organizatora" Wydzwnictwo Naukowe Bydgoszcz 2013 Toruń Zarządzanie jakością w stacjach dializ w Polsce Problemy jakości 2013 Skrzypczyńska Kamila Karaszewski R.;Skrzypczyńska K. Szpitale e-zacofane Służba Zdrowia 2010 Skrzypczyńska Kamila Karaszewski, R.; Skrzypczyńska, K. Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością Dom Organizatora Toruń 2013 Skrzypczyńska Kamila Karaszewski, R.; Skrzypczyńska, K. Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Problemy jakości Skrzypczyńska Kamila Skrzypczyńska, K. Zarządzanie jakością w polskich szpitalach - wpływ systemów zarządzania jakością na funkcjonowanie szpitala Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2013 Tomanek Mateusz Malinowski Ł.; Tomanek M.; Pawlak, G. Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce Journal of Health Sciences Radomska Szkoła Wyższa Radom 2014 Tomanek Mateusz Tomanek, M. Jakość kultury fizycznej w dobie kryzysu Poziom i jakość życia w dobie kryzysu Uniwersytet Technologiczno- Bydgoszcz 2013 Przyrodniczy w Bydgoszczy Tomanek Mateusz Tomanek, M. Klub sportowy i liga zawodowa jako sportowa spółka kapitałowa Prawne aspekty funkcjonowania federacji sportowych Wydawnictwo UJ Kraków Kraków 2014 Tomanek Mateusz Tomanek, M.; Malinowski, Ł.; Pawlak, G. Zarządzanie mediami sportowymi Journal of Health Sciences Radomska Szkoła Wyższa Radom 2014 Tomanek Mateusz Tomanek, M.T. Naming rights w sporcie Tomanek Mateusz Tomanek, M.T. Projekt ustawy o sporcie w świetle przepisów o rachunkowości Kultura fizyczna i turystyka w badaniach naukowych doktorantów Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej AWF Poznań Poznań 2012 Rada Kół Naukowych Krakowie Kraków 2010

15 Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S. Bejger Sylwester Bejger, S.;Bruzda, J. Collusion and seasonality of market price A case of fixed market shares Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej model teoretyczny Econometric tools for detection of collusion equilibrium in the industry Polish cement industry cartel preliminary examination of collusion existence Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej weryfikacja empiryczna Business and Economic Horizons PRADEC Praga 2010 Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia Dynamic Econometric Models Business and Economic Horizons PRADEC Praga 2011 Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Analiza własności opcji supershare Zeszyty Naukowe Szczecin 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Analiza własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji Wrocław 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna Zeszyty Naukowe Uniweersytetu Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Kontrakty opcyjne- niesymetryczne instrumenty zarządzania ryzykiem Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Model wyceny opcji tęczowych - dwukolorowych Modele i prognozy w ekonomii i finansach Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Modyfikacje opcji barierowych i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem Szczecin 2013 Współczesna bankowość korporacyjna CeDeWu Warszawa 2011 książka CeDeWu Warszawa 2013 PWN Warszawa 2012 Kontrowersje wokół finansów Difin Warszawa 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje drabinowe - analiza własności Annales UMCS Sectio-H-Oeconomia Wydawnictwo UMCS Lublin 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje kupna z odstępem w zarządzaniu ryzykiem Zastosowanie metod ilościowych w zarzadzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej Wydawnictwo UE w Katowicach Katowice 2013 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii Annales UMCS Sectio-H-Oeconomia Wydawnictwo UMCS Lublin 2013 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Opcje wsteczne w zarządzaniu ryzykiem - charakterystyka instrumentu Studia Ekonomiczne Oddz. Łódz. PTE Wydawnictwo PTE Oddz. Łódz. Łódź 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Pricing of symmetric power call options Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katowice 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Rodzje opcji potegowych i ich ryzyko delty Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska - Sectio H - Oeconomia Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych Zeszyty Naukowe Szczecin 2013 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Własności asymetrycznych opcji potęgowych Wrocław 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Własności azjtyckich geometrycznych barierowych opcji kupna Zeszyty Naukowe Szczecin 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Własności opcji capped Zeszyty Naukowe US US Szczecin 2013

16 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Wpływ czasu wygaśnięcia na kształtowanie się wartości greckich współczynników opcji supershare Ekonometria dla praktyki PTW Oddz. w Toruniu Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Wpływ uzmiennienia poziomu bariery na własności opcji barierowych Zeszyty Naukowe Poznaniu Poznaniu Poznań 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Wprowadzenie do strategii opcyjnych Wprowadzenie do strategii opcyjnych Mikołaja Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Współczynnik delta elastycznych opcji azjatyckich w analizie ryzyka Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Współczynniki delta i gamma asymetrycznych potęgowych opcji kupna Metody ilosciowe w analizach regionalnych i finansowych Szczecin 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe Ostrołęka 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania Zarządzanie i Finanse Journal of and Finance Fundacja Rozwoju Gdańskiego Sopot 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie azjatyckich opcji barierowych w zarządzaniu ryzykiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Fundacja Rozwoju Gdańskiego Sopot 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie opcji o uwarunkowanej premii w warunkach podwyższonego ryzyka Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Fundacja Rozwoju Gdańskiego Sopot 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji w zarządzaniu firmą Wrocław 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastosowanie prostej opcji wyboru w warunkach niestabilnego Zeszyty naukowe otoczenia Katowicach Katowicach Katowice 2012 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zastoswanie azjtyckich opcji azjatyckich w warunkach zwiekszonego ryzyka rynkowego Ryzyko w finansach i bankowości Difin Warszawa 2010 Dziawgo Ewa Dziawgo, E. Zmodyfikowane opcje wsteczne o stałej cenie realizacji - analiza własności Wrocław 2011 Dziawgo Ewa Dziawgo,E. Analiza własności opcji floored Prace Naukowe UE we Fałdziński Marcin Fałdziński, M. On The Empirical Importance Of The Spectral Risk Measure With Extreme Value Theory Approach Wydawnictwo UE we Wrocław 2013 Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Uniwersytet Łódzki Decision-Making Łódź 2011 Fałdziński Marcin Fałdziński, M. Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej Wydawnictwo Toruń 2014 Fałdziński Marcin Fałdziński, M.;Osińska, M.;Zdanowicz, T. Detecting Risk Transfer in Financial Markets using Different Risk Measures Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics Polish Academy of Sciencies - Oddział Łódź Łódź 2012 Fałdziński Marcin Osińska, M.; Fałdziński, M.; Zdanowicz, T. Analiza zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach Wrocław 2013 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdzińsk, M. Are currencies in Central Asian states related? An econometric study of Granger causality in risk Statistica Učet Audit 2014

17 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdziński, M. conometric analysis of risk transfer between Central Asian currencies Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj Internetkonferencii "Problemy sovremennoj ékonomiki i obrazovaniâ", 6-7 fevralâ 2014 g. T. 1 = Materials of the international scientific and practical Internet conference "Problems of the modern economy and edu 2014 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdziński, M.;Zdanowicz, T. Econometric Evaluation of Risk at the Shanghai Stock Exchange Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Łódzkiego Łódź 2013 Fałdziński Marcin Osińska, M.;Fałdziński, M;Zdanowicz, T. Econometric Analysis of the Risk Transfer in Capital Markets. The Case of China Argumenta Oeconomica Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocław 2012 Fiszeder Piotr Fiszeder, P. Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks Application of Time-Varying Covariance Matrices Dynamic Econometric Models Fiszeder Piotr Fiszeder, P. Pricing the WIG20 Index Options Using GARCH Models Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Decision-Making Łódzkiego Łódź 2010 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.; Kożuchowska, J. Testowanie występowania wybranych anomalii kalendarzowych na GPW w Warszawie Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej Katowicach Katowice 2013 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Mstowska E. Analiza wpływu splitów akcji na stopy zwrotu spółek notowanych na GPW w Warszawie Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Gdańskiego Wydział Zarządzania Gdańskiego Sopot 2011 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Orzeszko W. Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Perczak, G. Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices A New Look at Variance Estimation Based on Low, High and Closing Prices Taking into Account the Drift Finance a uver-czech Journal of Economics and Finance Charles University Prague Prague 2012 Statistica Neerlandica Wiley Publishing 2013 Fiszeder Piotr Fiszeder, P.;Rowiński, S. Modelowanie zależności pomiędzy wybranymi procesami makroekonomicznymi a Warszawskim Indeksem Giełdowym Ekonomia i Prawo Fiszeder Piotr Marzec, J.;Polasik, M.;Fiszeder, P. Fiszeder Piotr Perczak, G.;Fiszeder, P. Fiszeder Piotr Perczak, G.;Fiszeder, P. Fiszeder Piotr Polasik, M.;Marzec, J.;Fiszeder, P.;Górka J. Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowousługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego Bank i Kredyt Narodowy Bank Polski Warszawa 2013 modelu Poissona Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim Przegląd Statystyczny Warszawska Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Warszawa 2013 Nauk Bank i Kredyt Narodowy Bank Polski Warszawa 2014 Materiały i Studia NBP Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw Warszawa 2012 Górecka Dorota Dorota Górecka Porównanie wybranych metod określania wag dla kryteriów oceny wariantów decyzyjnych Wrocław 2011 Górecka Dorota Górecka, D. Górecka Dorota Górecka, D. Analiza wrażliwości i odporności rozwiązań w procesie selekcji projektów europejskich Applying multi-criteria decision aiding techniques in the process of project management within the wedding planning business Górecka Dorota Górecka, D. Dominacje stochastyczne w analizie preferencji decydenta Górecka Dorota Górecka, D. Metoda BIPOLAR z dominacjami stochastycznymi Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka. Przykłady zastosowań Łódzkiego Łódź 2011 Operations Research and Decisions 2013 Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014

18 Górecka Dorota Górecka, D. Metoda MACBETH i metody werbalne Górecka Dorota Górecka, D. Metoda REMBRANDT Górecka Dorota Górecka, D. Metoda SMART Górecka Dorota Górecka, D. Metoda SMARTER Górecka Dorota Górecka, D. Metody PROMETHEE Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 PWE Warszawa 2014 Górecka Dorota Górecka, D. Multi-criteria decision aiding in project management outranking approach and verbal decision analysis Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Katowicach. Project planning in modern organization Katowicach Katowice 2013 Górecka Dorota Górecka, D. On the choice of method in multi-criteria decision aiding process concerning European projects Multiple Criteria Decision Making Publisher of The University of Economics in Katowice Katowice 2011 Górecka Dorota Górecka, D. Ranking centrów handlowych Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 Górecka Dorota Górecka, D. Sensitivity and robustness analysis of solutions obtained in the European projects' ranking process Multiple Criteria Decision Making '12 Publisher of The University of Economics in Katowice Katowice 2012 Górecka Dorota Górecka, D. Wykorzystanie metod wielokryterialnych w procesie oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektu z funduszy Unii Europejskiej Wrocław 2010 Górecka Dorota Górecka, D. Zastosowanie metod wielokryterialnych opartych na relacji przewyższania do oceny europejskich projektów inwestycyjnych Metody i zastosowania badań operacyjnych 10 Katowicach Katowice 2010 Górecka Dorota Górecka, D.,Trzaskalik, T. Zastosowanie metod wielokryterialnych przy ocenie projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania PWE Warszawa 2014 Górecka Dorota Górecka, D.;Muszyńska, J. Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Łódź 2011 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne Łódzkiego Górecka Dorota Górecka, D.;Pietrzak, M.B. Zastosowanie metody PROMETHEE II w procesie rankingowania projektów europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Studia Ekonomiczne. Modelowanie Preferencji a Ryzyko '12. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Katowicach Katowicach Katowice 2012 Górecka Dorota Górecka, D.;Roszkowska, E.;Wachowicz, T. MARS a hybrid of ZAPROS and MACBETH for verbal evaluation of the negotiation template Proceedings of the Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO working Group on DSS Toulouse University Toulouse 2014 Górecka Dorota Górecka, D.;Szałucka, M. Country market selection in international expansion using multi-criteria decision aiding methods Multiple Criteria Decision Making Publisher of The University of Economics in Katowice Katowice 2013 Górka Joanna Górka J. Górka Joanna Górka J. Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach The Formula of Unconditional Kurtosis of Sign-Switching GARCH(p,q,1) Processes Modele klasy Sign RCA GARCH. Własności i zastosowanie w finansach Dynamic Econometric Models Górka Joanna Górka J., Pietrzak M. Metody szacowania parametrów modeli dwuliniowych Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych SGGW Warszawa 2011 Górka Joanna Górka, J. The Sign RCA Models: Comparing Predictive Accuracy of VaR measures Dynamic Econometric Models

19 Jaskólska Barbara Bronk, A.; Dolny, E.;Jaskólska, B.; Wojdyło- Preisner, M. Metoda sondażowego badania długotrwale bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i Społecznej : Centrum Warszawa 2014 metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Bronk, A.;Dolny, E.; Jaskólska, B. Zbieranie i przetwarzanie danych na potrzeby profilowania bezrobotnych Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej : Centrum Warszawa 2014 Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Dolny, E.;Jaskólska, B. Badanie efektywności pomocy w poszukiwaniu pracy. Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2012 Jaskólska Barbara Dolny, E.;Jaskólska, B. Pozyskiwanie informacji o długotrwale bezrobotnych z systemu informatycznego SyriuszSTD Ministerstwo Pracy i Polityki Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce : diagnoza i Społecznej : Centrum Warszawa 2014 metody zapobiegania : raport z prac badawczo-rozwojowych Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Dolny, E.;Jaskólska, B.;Pietrzak, M.;Śliwicki, D. Konstrukcja kwestionariuszy do diagnozowania stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem : teoria i praktyka : poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Warszawa 2014 Rozwoju Zasobów Ludzkich Jaskólska Barbara Jaskólska, B. Dane dla aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL. Jaskólska Barbara Jaskólska, B. Jaskólska Barbara Jaskólska, B.;Maksim, M.;Śliwicki, D. Jaskólska Barbara Jaskólska, B.;Maksim, M;Śliwicki, D. Jaskólska Barbara Jaskólska, B.;Zawadzki, K. Procedura przygotowania danych dla aplikacji do profilowania bezrobotnych PROFIL Badanie efektywności ex ante podstawowych aktywnych programów rynku pracy. Badanie efektywności ex post podstawowych aktywnych programów rynku pracy. Pozyskiwanie danych do badań nad skutecznością programów rynku pracy Karaś Dariusz Hajduk, E.;Karaś, D.;Szostek, D. Bancassurance - banki opanowują rynek ubezpieczeń Pieniądze i Więź Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy Profilowanie bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia na lokalnym rynku pracy Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy Metody i narzędzia badania efektywności aktywnej polityki rynku pracy Mikołaja, Mikołaja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Toruń 2013 Toruń 2013 Warszawa 2012 Warszawa 2012 Polityka Społeczna 2013 Spółdzielczy Instytut Naukowy Sopot 2011 Karaś Dariusz Hajduk, E.;Karaś, D.;Szostek, D. Kryzys gospodarczy - jak było i jak będzie Pieniądze i Więź Instytut Stefczyka Sopot 2010 Karaś Dariusz Karaś, D. Siła decyzyjna akcjonariuszy w spółce akcyjnej Ekonometria dla praktyki PTE Kufel Tadeusz Błażejowski M., Kufel P., Kufel T. Algorytm zgodnego modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych jako pakiet funkcji CongruentSpecification programu GRETL Prognozowanie w zarządzaniu firmą Wrocław 2011 Kufel Tadeusz Jajuga, K.; Walesiak, M. Kufel Tadeusz Kufel T. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej nt. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania" Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl Przegląd Statystyczny Warszawa 2011 Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl PWN Warszawa 2011 Kufel Tadeusz Kufel T. Modelowanie wariancji procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych Krakowie Kraków 2011 Kufel Tadeusz Kufel T., Błażejowski M., Kufel P. Obszary modelowania niefinansowych danych transakcyjnych (tikowych) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wrocław 2014 Kufel Tadeusz Kufel T., Kufel P., Błażejowski M. Bank Danych Lokalnych GUS jako podstawa analiz przekrojowych w oprogramowaniu GRETL Modele i prognozy w ekonomii i finansach PWN Warszawa 2012

20 Kufel Tadeusz Kufel T., Osińska M., Błażejowski M., Kufel P. Analiza porównawcza wybranych filtrów w analizie synchronizacji cyklu koniunkturalnego Taksonomia, Prace Naukowe Ekonomicznego we Wrocław 2014 Kufel Tadeusz Kufel, T. Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości Toruń Kufel Tadeusz Kufel, T. Ekonometryczne modelowanie sezonowości procesów gospodarczych na podstawie danych tygodniowych Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wydawnictwo WSB we Wrocław 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T. Modelling Seasonalily Integrated Processes and Processes with Seasonal Volatility for Daily Data Wrocław 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T.; Błażejowski, M.; Kufel, P. Automatic Procedure of Building Specification of Dynamic Congruent Model in GRETL Package Optimum Studia Ekonomiczne w Białymstoku Białystok 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T.; Błażejowski, M.; Kufel, P. Integracja środowisk obliczeniowych oprogramowania GRETL i R Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Wrocław 2010 Kufel Tadeusz Kufel, T.; Błażejowski, M.; Kufel, P. Modelowanie zmiennych jakościowych i ograniczonych z wykorzystaniem oprogramowania GRETL Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Wrocław 2011 Kwiatkowski Jacek Błażejowski, M.; Gazda, J.; Kwiatkowski, J. Stages of the Convergence in the Developed European Economies The application of Bayesian methods in studies on economic growth in regions. Poznań University of Economics Press Poznań 2012 Kwiatkowski Jacek Błażejowski, M.; Gazda, J.; Kwiatkowski, J.; Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich Zastosowanie metod bayesowskich w badaniach nad wzrostem gospodarczym w regionach Poznaniu Poznań 2012 Kwiatkowski Jacek Gazda Jakub, Kwiatkowski Jacek, Puziak Marcin Wzrost gospodarczy na poziomie regionów NUTS 3 w Polsce Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu 2014 Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting, and Bayesian comparison of hedging strategies for EUR/PLN data Decision-Making 2010 Bayesowska estymacja modelu lokalnego poziomu o Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. rozkładach dopuszczających warunkowy rozkład t-studenta i Przegląd Statystyczny 2010 zmienną wariancję Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. Unobserved Component Model for Forecasting Polish Inflation Dynamic Econometric Models 2010 Kwiatkowski Jacek Kwiatkowski, J. Wybrane modele zawierające stochastyczny pierwiastek jednostkowy w analizie kursów walutowych Przegląd Statystyczny 2011 Müller-Frączek Iwona Biczkowski,M.;Müller-Frączek,I;Muszyńska, J.;Pietrzak,M.B.;Wilk,J. The delimitation of bipolar metropolitan area within the Kujawsko-Pomorskie region Oeconomia Copernicana 2014 Müller-Frączek Iwona Muller-Frączek I., Muszyńska J. Müller-Frączek Iwona Müller-Frączek, I.; Pietrzak, M.B. Regionalne zróżnicowanie wielkości ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce Space-time modelling of the unemployment rate in Polish poviats Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Wieś Jutro Sp. z o.o. Warszawa-Poznań-R 2013 Dynamic Econometric Models Müller-Frączek Iwona Müller-Frączek, I.;Muszyńska, J.;Pietrzak, M.B. Analiza procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Łódź 2013 Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne Müller-Frączek Iwona Müller-Frączek, I.;Muszyńska,J. Zmiana definicji gospodarstwa rolnego a wyniki badań wielkości ekonomicznej gospodarstw Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji odpowiedzialne zarządzanie Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach

Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 714 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 90 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler,

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo