Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych"

Transkrypt

1 Oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych Konferencja PRZEDSIĘBIORCY SZKOŁY ZAWODOWE PRZEGLĄD WYBRANYCH PROBLEMÓW W EDUKACJI ZAWODOWEJ Gdańsk, 4 grudnia 2012

2 Najbardziej popularne formy nowoczesnych usług biznesowych Business Process Outsourcing (BPO) - centra outsourcingu procesów biznesowych. Firmy działające w tym sektorze zorientowane są na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów np. w obszarze księgowości, IT, obsługi klienta Poszczególne (nie podstawowe) obszary działalności firmy macierzystej zostają przeniesione i zlecone do wykonania innej firmie na zasadzie outsourcingu. Dla pracownika sektora BPO znaczenie ma, że może wykonywać dany typ pracy docelowo dla różnych firm zewnętrznych, w zależności od zleceń jakie pozyskuje firma w której zostaje zatrudniony. Shared Services Centers (SSC) to centra usług wspólnych, czyli wydzielone z firmy macierzystej działy lub samodzielne podmioty gospodarcze często przeniesione poza granice kraju, z którego pochodzi firma. Pracownicy SSC, pracują na rzecz określonego departamentu wewnętrznych struktur danej firmy. Np. Bayer

3 Stan sektora klasyfikacja świadczonych usług Contact / call center Obsługa klientów Rachunkowość, księgowość, finanse Zakupy HR, płace Ubezpieczenia, aktuariat Bankowość i usługi finansowe Obsługa rozliczeń Analiza finansowa dla funduszy inwestycyjnych Wsparcie IT Programowanie Projektowanie hardware Testy

4 Globalne trendy Globalny trend relokacji usług 440 mld USD: wartość rynku usług nowoczesnych w 2020 McKinsey oraz zatrudnienia: 3,3 mln miejsc pracy zostanie przeniesionych z USA do 2015 Kategorie: Life Sciences, architektura, wzornictwo

5

6 Firmy z sektora usług nowoczesnych w Polsce PAIZ, Warszawa

7 Firmy z sektora usług nowoczesnych w Trójmieście WZROST OBECNOŚCI FIRM Z SEKTORA BPO / SSC / ITO W TRÓJMIEŚCIE + 40 centrów miejsc pracy 3 miejsce wśród miast regionalnych w Polsce pod względem wielkości zatrudnienia InvestinPomerania, ARP S.A.

8 Sektor usług nowoczesnych jako pracodawca w Trójmieście Procesy Finanse i księgowość Center of Excellence Call center/customer contact IT Pozostałe Najważniejsze firmy Geoban, Arla Foods, First Data, Sony Pictures Thomson Reuters Transcom, PPG Acxiom, IBM, Lufthansa Systems, Sii Masterlease, BEST, Intel, Compuware, Jeppesen by Boeing Nowe inwestycje Bayer, Metsa Group OIE Support TURAZ, Wipro, SOLW IT InvestinPomerania, ARP S.A. Sektor usług nowoczesnych się ważnym pracodawcą w regionie z ponad dwunastoma tysiącami miejsc pracy

9 Realne cele dla regionu w sektorze usług biznesowych Przy dynamice wzrostu ok 20% rocznie w regionie może przybyć ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy, w sektorze, w ciągu 5 lat w regionie 2,5 mld PLN, wkład w PKB rocznie, podatki Inwestycje biurowe ok m kw

10 Trendy na rynku usług biznesowych Otwarcie nowych centrów BPO/SSC przez nieobecnych dotychczas w Polsce inwestorów - zwiększenie zatrudnienia Rozwój istniejących inwestycji BPO / SSC, zwłaszcza wdrażanie nowych, bardziej skomplikowanych procesów - zwiększenie zatrudnienie osób z doświadczeniem ale równolegle oddelegowanie prostszych procesów do nowych lokalizacji (preferowana możliwość założenia centrum w mieście, które znajduje się w regionie lokalizacji centrum głównego) W średnim okresie demograficzne zmiany skutkujące zmniejszeniem ilości absolwentów studiów Szansa rynkowa dla absolwentów szkół zawodowych wszystkich szczebli

11 Potrzeba edukacji i pracy Dlaczego chciałbyś zmienić miejsce zamieszkania? (Zaznacz max. 2 odpowiedzi) Answer Options Re sp o nse Pe rce nt Re sp o nse Co unt Większa szansa na znalezienie pracy w innych miastach 49,8% 324 Lepsza oferta dalszego kształ cenia w innych miastach 63,0% 410 Lepsza oferta kulturalna i rozrywkowa w innych miastach 16,6% 108 Ze względu na bliskość rodziny 0,9% 6 Lepsza atmosfera w innych miastach 5,1% 33 Ze względu na bliskich mi ludzi 3,5% 23 Lepsze perspektywy w innych miastach 51,5% 335 a nswered question 651 skipped question 233 wyniki badania Hays przeprowadzonego na początku roku 2012 wśród uczniów liceów i techników w mniejszych miastach Polski (poniżej 200 tysięcy mieszkańców). Próba wyniosła 880 osób

12 Zainteresowanie potencjalnych pracowników Po lska jest coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla międzynarodowych centrów o ustourcingu procesów biznesowych, jak i usług wspólnych (tzw. BPO/SSC) oraz ce ntrów badawczo - rozwojowych (tzw. R&D) Powyższe organizacje bardzo chętnie za trudniają absolwentów, niekoniecznie po studiach. Warunkiem koniecznym jest je dynie wiedza kierunkową np. finanse, IT oraz znajomość języków obcych. Czy b ył byś/byłabyś zainteresowany/a pracą w takim centrum? Answer Options Re sp o nse Pe rce nt Re sp o nse Co unt Zdecydowanie tak 11,4% 97 Raczej tak 40,8% 348 Raczej nie 23,0% 196 Zdecydowanie nie 5,3% 45 Nie wiem/trudno powiedzieć 19,6% 167 a nswered question 853 skipped question 31 wyniki badania Hays przeprowadzonego na początku roku 2012 wśród uczniów liceów i techników w mniejszych miastach Polski (poniżej 200 tysięcy mieszkańców). Próba wyniosła 880 osób

13 SZKOŁY ŚREDNIE / TECHNIKA - POTENCJAŁ DLA SEKTORA SSC / BPO Obszary: Procesy księgowe - głównie AP / AR Procesy IT głównie wsparcie techniczne 1 a / 2- a Linia wsparcia Obsługa klienta zdalna Wymagane kompetencje / umiejętności: Wiedza kierunkowa księgowość / rachunkowość Technika Ekonomiczne Wiedza kierunkowa IT Technika Informatyczne Języki obce język angielski na poziomie C1, jako kryterium podstawowe, dodatkowy język obcy możliwość rozwoju inwestycji.

14 Kształcenie kadr Dane nt. zdanych egzaminów zawodowych w województwie pomorskim w 2012 roku: Technik elektronik: 206 Technik informatyk: 1260 Technik teleinformatyk: 49 Technik ekonomista: 1020 Technik rachunkowości: 144 Technik administracji: 501

15 Języki używane w centrach usług biznesowych

16 KLUCZOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODEL KOMPETENCJI ABSL WIEDZA WIEDZA - efekt przyswajania informacji przez uczenie się, zbiór opisu faktów, zasad, teorii, i praktyk powiązanych z określoną dziedziną pracy lub nauki. Po ukończeniu studiów absolwent: ma podstawową wiedzę na temat metodologii zarządzania projektami ma podstawową wiedzę na narodowościowych i etnicznych temat kultury i zwyczajów innych grup ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki i statystyki, która umożliwia mu korzystanie ze źródeł typu raporty i zestawienia posiada podstawową wiedzę z zakresu regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sektora nowoczesnych usług biznesowych ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju ma wiedzę o metodach i technikach wykorzystywanych do pozyskiwania odpowiednich danych gospodarczych i prawnych

17 KLUCZOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODEL KOMPETENCJI ABSL UMIEJĘTNOŚCI (umysłowe oraz praktyczne) - zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how, w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów Po ukończeniu studiów absolwent: potrafi wyszukać i wyselekcjonować odpowiednie informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych (w tym liczbowych), zanalizować je pod kątem określonego celu i wyciągnąć wnioski potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w nim różne role posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu potrafi spojrzeć na każdy problem zarówno w ujęciu szczegółowym jak i holistycznym, widząc jego powiązania z innymi aspektami działalności przedsiębiorstwa potrafi skoncentrować się na jednym zadaniu i poświęcić mu całą uwagę, tak aby uniknąć błędów potrafi w stopniu zaawansowanym korzystać z edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych oraz programów służących do przygotowywania prezentacji posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii potrafi w sposób precyzyjny i spójny argumentować i dowodzić własnych pomysłów, zarówno w mowie jak i na piśmie opanował w stopniu zaawansowanym język angielski (C1) a także drugi język obcy w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym (B2), uwzględniając słownictwo fachowe ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, w tym potrafi komunikować się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ICT) potrafi w sposób precyzyjny opisać metodę, z której skorzystał celem rozwiązania konkretnego problemu, tak aby mogła z niej skorzystać inna osoba

18 KLUCZOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA MODEL KOMPETENCJI ABSL KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potwierdzona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i rozwoju osobowym. Po ukończeniu studiów absolwent: rozumie konieczność poszerzania i ciągłego aktualizowania swojej wiedzy potrafi w odpowiedni sposób zorganizować własną pracę, tak aby zakończyć zlecone zadania w wyznaczonym terminie potrafi budować relację z klientem, w szczególności poprzez umiejętność identyfikacji jego potrzeb potrafi dostosować się do dynamicznie zmieniającego się środowiska przyjmuje proaktywną postawę, potrafi zaproponować rozwiązania mogące usprawnić funkcjonowanie organizacji wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji zadań związanych z działalnością organizacji rozumie potrzebę dzielenia się wiedzą ze współpracownikami

19 BAYER - Zakres obowiązków i wymagania Odpowiedzialność za dokładną i terminową realizację prostych procesów księgowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami i polityką księgowania. Wymagania: Wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów, Dobra znajomość języka angielskiego, Bardzo dobra znajomość jednego lub więcej z następujących języków: węgierski, czeski, słowacki, niemiecki, chorwacki, serbski, słoweński, bułgarski, rumuński, rosyjski, kazachski, ukraiński, szwedzki, duński, norweski, fiński, litewski, łotewski, estoński, Umiejętność pracy w zespole, Znajomość obsługi programów MS Office, Motywacja i dobra organizacja pracy, Dokładność i rzetelność, Gotowość i chęć do nauki

20 Niemiecki model kształcenia zawodowego Dualny system kształcenia 1. Co oznacza dualny system kształcenia? Jest to dwutorowy system edukacyjny polegający na równoczesnym kształceniu zawodowym w zakładzie pracy oraz w szkole zawodowej. Część praktyczna odbywa się w zakładzie pracy 3-4 razy w tygodniu. Natomiast jeden do dwóch dni w tygodniu odbywają się zajęcia w szkole zawodowej, w celu uzyskania teoretycznych podstaw zawodu. 2. Jakie korzyści przynosi kształcenie w zakładzie dla przedsiębiorstwa? Dobrze wykształcony personel ze specjalistyczną wiedzą nabytą w zakładzie jest ważnym czynnikiem konkurencji Podczas kształcenia przedsiębiorca ma okazję dobrze poznać przyszłego pracownika Jeżeli po zakończeniu edukacji i egzaminie końcowym, uczeń zostanie zatrudniony jako pracownik, zna on już dobrze swoje miejsce pracy, kierownictwo oraz współpracowników Koszty związane z przyuczeniem i wdrożeniem nowo zatrudnionego pracownika są więc wyższe niż w wypadku przejęcia ucznia, który zna już swój zakład pracy od podszewki Edukacja powoduje także silną identyfikacje z przedsiębiorstwem jako przyszłym miejscem pracy

21 BPO Education Center powstało w ramach wspólnej inicjatywy Sopockiej Szkoły Wyższej, Invest in Pomerania oraz firmy z województwa pomorskiego w odpowiedzi na potrzeby rynku w obszarze księgowości. Z jednej strony obserwujemy dużą liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pomaturalnych a przede wszystkim absolwentów szkół wyższych, którzy mają problemy ze znalezieniem pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy sektora BPO/SSC zgłaszają brak odpowiednich kwalifikacji i kompetencji wśród wspomnianej grupy. W związku z tym, BPO Education Center postanowiło wyjść naprzeciw tym potrzebom oferując szkolenie gwarantujące zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się sektorze. W celu zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia nawiązaliśmy ścisłą współpracę z największymi pracodawcami na Pomorzu w zakresie usług księgowych a także inicjatywą oraz praktykami w wieloletnim stażem i doskonałą znajomością rynku.

22 BPO College to pierwszy stopień kształcenia Szkolenie trwa 2 semestry (1 rok). W trakcie przerwy wakacyjnej realizowany płatny staż w jednej z firm z sektora BPO/SSC. Dla najlepszych absolwentów BPO Collage oferuje gwarancję zatrudnienia. Studenci kształcą się w trzech obszarach: Wiedzy Podstawy rachunkowości korporacyjnej Znajomość systemów księgowych klasy ERP Język obcy w zakresie finansowo-księgowym Znajomość organizacji pracy, procedur i działań w BPO Praktycznych umiejętności Excel jako narzędzie finansowo-statystyczne Praktyczne wykorzystanie programów księgowych - SAP, Exact, Navision, Oracle Kompetencji społecznych Absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia BPO College potwierdzający nabyte umiejętności.

23 Dziękuję za uwagę, Maciej Grabski Olivia Business Centre

Sektor usług biznesowych w Małopolsce

Sektor usług biznesowych w Małopolsce 2013 Sektor usług biznesowych w Małopolsce Stan i perspektywy rozwoju Sektor usług biznesowych w Małopolsce Stan i perspektywy rozwoju Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing Analiza Sektorowa Aglomeracji Wrocławskiej Business Process Outsourcing BPO City of Perspectives BPO City of Perspectives SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 Sektor BPO w Polsce Dolny Śląsk i aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości biurowych w Trójmieście Listopad 2013

Rynek nieruchomości biurowych w Trójmieście Listopad 2013 Rynek nieruchomości biurowych w Trójmieście Lispad 2013 2 On Point Trójmiejski Rynek Nieruchomości Biurowych Ocber 2013 Dariusz Bazeli General Direcr Geoban Polska Geoban SA jest częścią grupy bankowej

Bardziej szczegółowo

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SPIS TREŚCI Wstęp 5 Analiza sektora usług dla biznesu w Polsce 9 Baza danych oraz metodologia 11 Typy firm z sektora usług dla biznesu 12 Lokalizacja firm

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej Raport przygotowany dla Urzędu Miasta Katowice przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z JLL i HAYS Poland Koordynator

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z: JLL, PwC i HAYS Poland Koordynator projektu: Janusz Górecki,

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM

SZUKAJ PRACY BRANŻE Z EUROSTUDENTEM WYDANIE TARGOWE. Rozwiń się z Nami! ZRÓB KARIERĘ INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ W KORPORACJI Z POTENCJAŁEM Dynamiczny rozwój w Infosys BPO Poland www.eurostudent.pl październik 2014 Rozwiń się z Nami! KONKURS PZU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ WYGRAJ 5.000 ZŁ! WYDANIE TARGOWE SZUKAJ PRACY RAPORT SPECJALNY ZRÓB KARIERĘ

Bardziej szczegółowo

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13

Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Kariera w Finansach i Bankowości 2012/13 Potencjał. Idea. Inicjatywa Uwolnij swoją karierę Polska na celowniku Jakie szanse daje sektor BPO/SSC Nowoczesny kandydat Tradycyjne CV już nie wystarczy O krok

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić

Kiedy zatem rozpoczyna się zarządzanie kontaktem outsourcingowym? Początek świadomego konstruowania zasad współpracy powinien nastąpić 16 Zarządzanie kontraktem Kontrakt outsourcingowy to coś więcej niż umowa współpracy pomiędzy firmami. Wynika to m.in. ze specyfiki usługi, jaką jest outsourcing oraz ze zobowiązań, które biorą na siebie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY DIAGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Wyniki drugiego cyklu badań (edycja 2012) Branża BPO Gabriela Grotkowska Tomasz

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo