Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013"

Transkrypt

1 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne 6) Podatki i doradztwo podatkowe 7) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 8) Informatyka 9) Logistyka transport spedycja 10) Stosunki międzynarodowe polityka biznes finanse 11) Turystyka i rekreacja 12) Gospodarowanie nieruchomościami 13) Przedsiębiorstwo marketing zarządzanie 14) Polityka gospodarcza rozwój regionalny rynek pracy 15) Prawo i administracja 16) Psychologia - socjologia 17) Pedagogika doradztwo zawodowe

2 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Andrzej Warmiński. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Lacha. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo militarne państwa / Ryszard Szpyra. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo personalne i strukturalne / Krzysztof Drabik. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Bezpieczeństwo społeczne : studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Janusz Gierszewski. - Warszawa : Difin, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej : od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi / Karina Paulina Marczuk. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Dżungla miasta : klucz do bezpieczeństwa / Jacek Pałkiewicz. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. Wojciech Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Obronność : teoria i praktyka / pod red. Jarosława Wołejszo, Ryszarda Jakubczaka. - Warszawa : Bellona, Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Maciej Marszałek. - Warszawa : Difin, Policja w systemie bezpieczeństwa państwa / Stanisław Zbigniew Bukowski. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej / Izabela Oleksiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku / Beata Molo. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.

3 16. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach / red. Stanisław Sulowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta : przykład Łodzi / Słanisław Mordwa, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym : aspekt narodowy i międzynarodowy / Grzegorz Sobolewski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego / Zbigniew Grzegorowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, System bezpieczeństwa państwa : konteksty teoretyczne i praktyczne / Bernard Wiśniewski. - Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, System obrony powietrznej Polski / [red. nauk. Krzysztof Czupryński, Andrzej Glen, Paweł Soroka]. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej / Jarosław Cymerski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Udział sił zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa / Bogusław Pacek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Wojska Specjalne w systemie obronnym RP : aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Andrzej Ciupiński. - Warszawa : Difin, Współczesne standardy badań poligraficznych / pod red. Marcina Gołaszewskiego. - Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Marek Rewizorski, Remigiusz Rosicki, Witold Ostant. - Warszawa : Difin, Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych / Bogdan Grenda, Jacek Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2013.

4 FINANSE PUBLICZNE 1. Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego / Wojciech Gonet. - Warszawa : Difin, Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego / Mitchell Orenstein. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji / Marcin Krawczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak. - Wyd. 4 rozsz. i zaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Rachunkowość, finanse, bankowość : zainteresowania młodego pokolenia / red. nauk. Aldona Uziębło. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu, Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012 T. 1, 2 7. Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym / Sławomir Franek. - Warszawa : Difin, Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / pod red. Wandy Sułkowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, BANKOWOŚĆ I INNOWACJE FINANSOWE 1. Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Monika Klimontowicz. - Warszawa : CeDeWu, Bank 3.0 : nowy wymiar bankowości / Brett King. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, Bankowość elektroniczna w Polsce / Artur Borcuch. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : CeDeWu, Bankowość muzułmańska / Katarzyna Górak-Sosnowska, Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot administrujący / Rafał Sura. - Lublin : Wydawnictwo KUL, E-komunikacja na rynku usług bankowych : modele, narzędzia, zastosowanie / Anna Tarabasz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

5 7. Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego / Damian Cyman. - Stan prawny na 30 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, Hipoteczny pieniądz bankowy / Bogusław Półtorak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Instrumenty płatnicze / Michał Grabowski. - Warszawa : CeDeWu, Kapitał relacyjny banku / Monika Marcinkowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013 T Konkurencja w sektorze bankowym i sektorze ubezpieczeń oraz jej uwarunkowania i pomiar / Sylwester Kozak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych / Przemysław Pluskota. - Warszawa : CeDeWu, Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej / Ewa Myślak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Hanna Żywiecka. - Warszawa : CeDeWu, Proceder prania pieniędzy i jego implikacje / red. nauk. Emil W. Pływaczewski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Marcin Bartkowiak, Krzysztof Echaust. - Warszawa : CeDeWu,pl, Rezerwy na straty kredytowe w bankach : istota i zasady funkcjonowania / Teresa Orzeszko. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Sektor bankowy : motor czy hamulec wzrostu gospodarczego? / Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Monika Marcinkowska. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, System bankowy a uwarunkowania wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowej na przykładzie Polski, Czech, Słowacji i Węgier / Grażyna Olszewska. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Systemy bankowe krajów G-20 / red. nauk. Stanisław Flejterski, Jan Krzysztof Solarz. - Szczecin : PPH Zapol Dmochowski, Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce : ujęcie instytucjonalne / Maciej Ławrynowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, Zmiany w zarządzaniu działalnością detaliczną banków w Polsce w warunkach kryzysu finansowego / Radosław Księżopolski. - Warszawa : CeDeWu, 2013

6 INTERNATIONAL BUSINESS & FINANCE 1. Bank management / Timothy W. Koch, S. Scott Macdonald. - 6th ed. - Mason : Thomson South-Western, Commercial and investment banking and the international credit and capital markets : a guide to the global finance industry and its governance / Brian Scott-Quinn. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, Conquering global markets : secrets from the world's most successful multinationals / Nancy A. Hubbard. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, Contemporary dilemmas of management / ed. Magdalena Dołhasz. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Credit risk management / The Hong Kong Institute of Bankers. - Singapore : John Wiley & Sons, Dynamic presentations / Mark Powell. - Cambridge : Cambridge University Press, How to make an impact : influence, inform and impress with your reports, presentations and business documents / Jon Moon. - Harlow: Prentice Hall, Macroeconomics : from neoclassical synthesis to the new neoclassical synthesis / Marian Turek. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Painless presentations : the proven, stress-free way to successful public speaking / Lenny Laskowski. - New York : John Wiley & Sons, The alchemists : three central bankers and a world on fire / Neil Irwin. - New York : The Penguin Press, The essential management toolbox : tools, models and notes for managers and consultants / Simon A. Burtonshaw-Gunn. - New York : John Wiley & Sons, Thinking and deciding / Jonathan Baron. - 4th ed. - New York : Cambridge University Press, RYNKI FINANSOWE I DORADZTWO INWESTYCYJNE 1. Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / Małgorzata Jaworek. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

7 2. Polityka monetarna w warunkach rozwoju rynków finansowych / Agnieszka Tomczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polityka pieniężna Polski : orientacje i uwarunkowania / Romuald Poliński, Janusz Biernat. - Warszawa : Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Przejrzystość polityki pieniężnej / Violetta Kałuzińska. - Warszawa : CeDeWu, Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Waldemar Rogowski. - Wyd. 3, zm. i rozsz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych / Krzysztof Guzik, Edward Smaga. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych / Piotr Staszkiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie działalności instytucji finansowych / Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak. - Warszawa : CeDeWu, Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce / Kamila Stańczak-Strumiłło. - Warszawa : Difin, 2013 PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE 1. Podatki dochodowe od dochodu z działalności gospodarczej w 2013 r. / Edward Kosakowski. - Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe / Tomasz Beger, Piotr Liss. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, Prawo podatkowe przedsiebiorców / red. Hanna Litwińczuk. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer Polska Współczesne koncepcje podatku dochodowego : niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu / Anna Leszczyłowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Współuczestnicy w procedurach podatkowych / Bogumił Pahl. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie ryzykiem podatkowym / Anna Łukaszewicz-Obierska, Jarosław Ziobrowski, Olaf Jędruszek. - Stan prawny na 15 sierpnia 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2013.

8 RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / Wiktor Gabrusewicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : CeDeWu, Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie / Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow. - Warszawa : Difin, Dylematy wyceny przedsiębiorstwa / red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Finanse przedsiębiorstw : Przykłady, zadania i rozwiązania / Beata Kotowska, Jacek Sitko, Aldona Uziębło. - Warszawa : CeDeWu, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych / Bożena Kołosowska. - Warszawa : CeDeWu, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa / Teresa Szot- Gabryś. - Warszawa : Difin, Lean accounting - integralny element management : szczupła rachunkowość w zarządzaniu / red. Irena Sobańska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Leasing : skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Agnieszka Kowalska, Barbara Baran, Artur Kowalski. - Warszawa : Difin, Leasing 2013 / Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski. - Białystok : D&K Edukacja Consulting, Leasing na nowych zasadach : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Aleksander Korczyn. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. - Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego : nawy dział rachunkowości / Lesław Niemczyk. - Rzeszów : Pacioli Institute, Rachunkowość zarządcza : przykłady i zadania / red. nauk. Robert Kowalak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013

9 14. Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa / Leszek Michalczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / red. Alicja Dziuba-Burczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne : zasady i metody: klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji, dokumentacji stosowane w roku 2013 z uwzględnieniem nowych przepisów o VAT : poradnik praktyczny dla wszystkich firm i jednostek prowadzących: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego) / Aleksander Korczyn. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. - Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Robert Wolański. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych na egzamin w obrębie zawodu główny księgowy / Agnieszka Cicha [i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, Zbiór przykładowych zadań egzaminacyjnych na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości / Agnieszka Cicha [i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 2013 INFORMATYKA 1. Cyberprzestępczość / Maciej Sawicki. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys problematyki / Robert Białoskórski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Infographics : the power of visual storytelling / Jason Lankow, Josh Ritchie, Ross Crooks. - New York : John Wiley &

10 Sons, Virtualization : a beginner's guide / Danielle Ruest, Nelson Ruest. - New York : McGraw-Hill Book Company, Virtualization for dummies / Bernard Golden. - New York : Wiley Publishing, LOGISTYKA - TRANSPORT - SPEDYCJA 1. Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 3, cz. 1, Infrastruktura liniowa - wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu : praca zbiorowa / pod red. Sylwestra Markusika ; oprac. Andrzej Fellner, Sylwester Markusik, Jerzy Mikulski. - Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Konkurencja na rynku usług transportowych / Grażyna Rosa. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Logistyka : infrastruktura, sieci, strategie / Jerzy Korczak. - Koszalin : Politechnika Koszalińska, Logistyka odzysku w opakowalnictwie / Katarzyna Michniewska. - Warszawa : Difin, Logistyka w bezpieczeństwie kraju : praca zbiorowa / pod red. Marka Kwiatkowskiego. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie / Przemysław Borkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków / Paweł Andrzejczak, Krzysztof Pawłowski. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, Rozwój polskich portów morskich / Janusz Neider. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki / Anita Fajczak-Kowalska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej / Elżbieta Załoga. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw / red. nauk. Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych / Barbara Pawłowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - POLITYKA - BIZNES - FINANSE 1. Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych / Marianna Greta. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie / Wojciech Grabowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie / Magdalena Lesińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Jan W. Bossak. - Warszawa : Difin, Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej i Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, Kryzys Unii Europejskiej : polska i czeska perspektywa / pod red. Jacka Kloczkowskiego, Ondreja Krutilka, Artura Wołka. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, Matka diabła : kulisy rządów Chruszczowa / Wiktor Suworow. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej / Paweł Janusz Borkowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, Nowe media a praktyki komunikacyjne / red. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Stanisław Jędrzejewski, Joanna Bierówka. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Polityka fiskalna w strefie euro / Juliusz Giżyński. - Warszawa : CeDeWu, Polityka kursu walutowego Chin jako czynnik globalnej nierównowagi płatniczej / Dominik A. Skopiec. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów : studium przypadku / Waldemar Sługocki. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej / Michał Tomczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Ukraina wobec Rosji : studium zależności / Andrzej Szeptycki. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2013

12 TURYSTYKA I REKREACJA 1. Animacja czasu wolnego : praktyczny podręcznik dla animatorów / Jakub B. Bączek. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Stageman Polska, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / red. nauk. Jan Górski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Gastronomia / Piotr Dominik. - Warszawa : Almamer Szkoła Wyższa, Marketing w turystyce i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Obsługa ruchu turystycznego / red. nauk. Beata Meyer. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny : testy i zagadnienia / Aneta Marek. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej : wybrane zagadnienia / Ewa Grzegorzewska-Mischka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji : Zarys problematyki / Barbara Jolanta Dąbrowska. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa / pod red. Mirosława Boruszczaka. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorców / Henryk Mruk, Beata Stępień. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Mieczysław Sobczyk. - Warszawa : Difin, Wizerunek obszaru recepcji turystycznej : podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania / Elżbieta Nawrocka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wybrane problemy bankowości w turystyce / Arkadiusz Olszewski. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Negocjacje na rynku nieruchomości / Cezary Szubielski. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Maciej Nowak, Teodor Skotarczak (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2013.

13 3. Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / pod red. nauk. Marka Bryxa. - Warszawa : CeDeWu, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności / Ewa Siemińska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wycena nieruchomości / Mirosław Żak. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, PRZEDSIĘBIORSTWO - MARKETING - ZARZĄDZANIE odpowiedzi na pytania z marketingu / Tadeusz Wojciechowski. - Warszawa : Difin, Biznes na Facebooku i nie tylko : praktyczny poradnik o promocji w mediach społecznościowych / Tomasz Bonek, Marta Smaga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy / red. nauk. Jarosław Królewski, Paweł Sala. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce / Grzegorz Szymański. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Katarzyna Kozioł-Nadolna. - Warszawa : CeDeWu, Jak utrwalić sukces : co wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa / Franz Bailom, Kurt Matzler, Dieter Tschemernjak. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer, Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Monika Skorek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Katarzyna M. Staszyńska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Marketing doświadczeń : jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? / Monika Boguszewicz- Kreft. - Wyd Warszawa : CeDeWu, Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym : zagadnienia praktyczne / Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła. - Warszawa : Difin, Offshoring i outsourcing : implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw / Mariusz-Jan Radło. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2013.

14 12. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. nauk. Wojciech Czakon. - Wyd. 2. rozsz. i uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer, Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Aneta Oniszczuk-Jastrząbek. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Psychologia ekonomiczna / Tomasz Zaleśkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Public relations szkół wyższych : model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej / Michał Kaczmarczyk. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" ; Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Public relations wobec wyzwań współczesności / red. Grażyna Piechota. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Wynagrodzenia pracowników w organizacji : teoria i praktyka / Ewa Beck-Krala. - Kraków : Wydawnictwa AGH, Zarządzanie szkołą wyższą / red. nauk. Janusz Dworak. - Warszawa : CeDeWu, Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Zarządzanie uczelnią : koncepcje i współczesne wyzwania / Krzysztof Leja. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Zrównoważone przedsiębiorstwo : teoria, praktyka, wycena, kształcenie / Wojciech Przychodzeń. - Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, 2013 POLITYKA GOSPODARCZA - ROZWÓJ REGIONALNY - RYNEK PRACY rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie / Ha-Joon Chang. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta Kurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Europa nie potrzebuje Euro : jak polityczne myślenie życzeniowe doprowadziło nas do kryzysu / Thilo Sarrazin ; przeł. Barbara Tarnas. - Warszawa : Studio EMKA, Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Avivah Wittenberg-Cox, Alison Maitland. - Wyd Warszawa : Wolters Kluwer, 2013.

15 5. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej / Marcin Gruszczyński. - Warszawa : CeDeWu, Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dalej? : wizjonerzy i prepersi / Mirosław Bojańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Niewykorzystane zasoby : nowa polityka rynku pracy / Jacek Męcina. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Nobel z ekonomii : poglądy laureatów w zarysie / Leszek Jerzy Jasiński. - Warszawa : Wydawnictwo Key Text, Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki / red. nauk. Michał Pronobis. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet / Baha Kalinowska-Sufinowicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Polska w strefie euro : wyzwanie czy konieczność? / red. Andrzej Stępniak, Maciej Krzemiński. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Polska w wirach zagrożeń / Artur Jagnieża. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Elżbieta Czarny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne, społeczne / Katarzyna Brzychcy. - Warszawa : CeDeWu, Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. Zbigniew Przygodzki. - Warszawa : Difin, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Warszawa : Difin, Ryzyko w ocenie projektów gospodarczych : modele i metody analizy / Arkadiusz Manikowski. - Warszawa : Difin, 2013

16 18. System pomocy społecznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - przykład Polski i Niemiec = The system of social welfare in member countries of the European Union based on Polish and German / Patrycja Szcześniak. - Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe / Marian Guzek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa / red. nauk. Alojzy Z. Nowak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Zakończcie ten kryzys! / Paul Krugman. - Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2013 PRAWO I ADMINISTRACJA 1. Europejskie modele samorządu terytorialnego / Magdalena Waniewska-Bobin. - Lublin : Wydawnictwo KUL, Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego / red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Modele dyskursów prawniczych / Artur Kotowski. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych / Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Stan prawny na 1 maja 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Zbigniew Władek. - Warszawa : Difin, Postępowanie cywilne w pigułce / red. Aneta Gacka-Osiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Postępowanie karne w pigułce / red. Aneta Gacka-Osiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Prawne aspekty reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce / red. Krzysztof F. Bolt, Dorota Michalska-Sieniawska, Bartosz Węgrzynowski. - Gdynia : Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich, Prawo cywilne w pigułce / red. Aneta Gacka-Osiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego / Wiesława Miemiec, Krystyna Sawicka, Marcin Miemiec. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce / red. Aneta Gacka-Osiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2013

17 12. Prawo i postępowanie karne skarbowe / Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka. - Wyd 2 ; Stan prawny na 1 grudnia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, Prawo karne materialne w nauce o bezpieczeństwie / Piotr Starzyński, Maciej Nawacki. - Warszawa : Difin, Prawo karne w pigułce / red. Aneta Gacka-Osiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce / red. Aneta Gacka-Osiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, Prawo rzymskie : tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze, rozbudowane o odniesienia do współczesności, kazusy z komentarzami / Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier. - Kraków : Wydawnictwo Od.Nowa, Prawo rzymskie a współczesność / Henryk Kupiszewski. - Wyd Bielsko Biała : Wydawnictwo Od.Nowa, Regulacje prawne ochrony zdrowia / red. Adam Górski, Paweł Dzienis. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, Repetytorium z prawa gospodarczego / red. Bożena Wieczorska, Ewa Wierzbicka. - stan prawny na 1 stycznia 2013 r. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Umowy między firmą a osobą fizyczną - opodatkowanie i oskładkowanie : jak wybrać najkorzystniejszy wariant : wzorcowa dokumentacja / Krzysztof Janczukowicz. - Gdańsk : ODDK, Ustrój samorządu terytorialnego / Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. - Wyd Toruń : Dom Organizatora, Wpływ zmian prawa na jego wykładnię / Tomasz Grzybowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, PSYCHOLOGIA - SOCJOLOGIA 1. Asertywność - sztuka umiejętnej stanowczości / Mary Hartley. - Wyd Łódź : Wydawnictwo Feeria, Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; red. nauk. Jan Kaiser. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Metodologia badań psychologicznych / Jerzy Brzeziński. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologia i życie / Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologia kliniczna / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 T. 1, 2

18 6. Trening twórczości / Edward Nęcka [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013 PEDAGOGIKA - DORADZTWO ZAWODOWE 1. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy / red. nauk. Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2011 T Kryzys resocjalizacji czy(li) Sukces działań pozornych : refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej / Marek Konopczyński. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lokalny system profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich / Małgorzata Michel. - Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Pedagogika / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 T. 1, 2 6. Pedagogika kultury : studia i koncepcje / Dzierżymir Jankowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją / Krystyna Duraj-Nowakowa. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polscy migranci i ich starzejący się rodzice : transnarodowy system opieki międzygeneracyjnej / Łukasz Krzyżowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak. - Stan prawny na 1 września 2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny : przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Izabela Krasiejko. - Wyd. 2 uaktual.. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Proces uczenia się przez całe życie : aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich / red. Joanna Aksman,

19 Stanisław Nieciuński. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę? : rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / Stanisław Korczyński. - Warszawa : Difin, Psychiatria dzieci i młodzieży / red. nauk. Irena Namysłowska. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Psychologia poznawcza / Edward Nęcka, Jarosław Orzechowski, Błażej Szymura. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Psychologia rozwoju człowieka / Maria Przetacznik-Gierkowska, Maria Tyszkowa. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 T Psychologia rozwoju człowieka / red. Nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 T Psychologia rozwoju człowieka / red. Nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 T Psychologia społeczna / Bogdan Wojciszke. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Sztuka nauczania : szkoła : podręcznik akademicki / red. Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Terapia pedagogiczna : zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2012

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI czerwiec 2014 r.

NOWOŚCI czerwiec 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI czerwiec 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące Nowości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012 Wybrane nabytki $2000100176726 Biblioteki Naukowej WSCiL KWIECIEŃ 2013 r. 1. Adamczewski Przemysław, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. The handbook for quality management : a complete guide to operational excellence / Thomas Pyzdek, Paul Keller. New York [etc.] : McGraw-Hill,

Bardziej szczegółowo