Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej www.sonyericsson.com/fun."

Transkrypt

1 Dziękujemy za zakup telefonu Sony Ericsson G900. Dodatkowe treści do telefonu można znaleźć w witrynie internetowej Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do darmowej pamięci online i ofert specjalnych w witrynie internetowej Pomoc techniczną można uzyskać w witrynie internetowej

2 Akcesoria Coś więcej dla Twojego telefonu Zestaw słuchawkowy Bluetooth HBH-PV708 Zaawansowany, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dostępny w kolorze srebrnym i różowym do codziennego użycia Zestaw GPS HGE-100 Wykorzystaj swój telefon na jeszcze więcej sposobów dodaj technologię GPS Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth HCB-150 Samochodowy zestaw głośnomówiący wysokiej klasy z funkcją konwersji tekstu na mowę, umożliwiający wygodne wykonywanie połączeń w czasie jazdy Akcesoria te można zakupić osobno, ale niektóre z nich mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach. Pełen asortyment akcesoriów można obejrzeć w witrynie internetowej This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

3 Zawartość Wprowadzenie... 6 Witamy... 6 Symbole instrukcji... 6 Dodatkowa pomoc... 6 Zestaw... 8 Informacje ogólne... 9 Zanim zaczniesz używać telefonu Pierwsze uruchomienie telefonu Opis telefonu Włączanie i wyłączanie telefonu Wyświetlacz Nawigacja Wybieranie aplikacji Korzystanie z aplikacji Menedżer zadań Podłączanie akcesoriów Aktualizacja oprogramowania 18 Przegląd menu głównego* Pasek stanu Importowanie wpisów aplikacji Kontakty Dźwięk Karta pamięci Notatki Lampa Wprowadzanie tekstu Połączenia Sieci Inicjowanie połączeń Odbieranie połączeń Obsługa dwóch i więcej połączeń Połączenia wideo Rejestr połączeń Zestaw słuchawkowy Inne funkcje Praca z aplikacją Kontakty Tworzenie kontaktów Skaner wizytówek Edytowanie kontaktów Zarządzanie kontaktami Internet Przeglądarka internetowa Kanały RSS Zawartość 1

4 Blog Obsługa wiadomości Przed użyciem aplikacji Obsługa wiadomości Skrót do aplikacji Wiadomości 40 Wiadomości Foldery SMS MMS Dodatkowe informacje na temat przesyłania wiadomości 45 Multimedia Przesyłanie plików multimedialnych Aktualizacja bibliotek multimediów Zdjęcia i obrazy Muzyka i ścieżki audio Połączenia wideo Aparat fotograficzny Robienie zdjęć i nagrywanie klipów wideo Zmiana ustawień aparatu fotograficznego Podgląd Rozrywka PlayNow Radio FM TrackID Połączenia Pakiet aplikacji PC Połączenie USB Synchronizacja Połączenie Bluetooth Połączenie WLAN Menedżer połączeń WAP push Menedżer certyfikatów i certyfikaty Java Inne funkcje Zarządzanie plikami i aplikacjami Reset główny Oszczędzanie energii Wygaszacz ekranu Ważne informacje Oświadczenie o zgodności z wymogami FCC Zawartość

5 Declaration of Conformity for G Indeks Sony Ericsson G900 UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Ericsson Mobile Communications AB lub związaną z nią lokalną firmę, bez żadnej gwarancji. Firma Sony Ericsson Mobile Communications AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez powiadomienia poprawek i zmian w instrukcji obsługi wynikających z błędów w druku, aktualizowania informacji, a także aktualizacji urządzeń i/lub oprogramowania. Zmiany takie będą wprowadzane w kolejnych wydaniach niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008 Numer publikacji: Uwaga: Część usług opisanych w niniejszej instrukcji obsługi może być niedostępna w niektórych sieciach. Dotyczy to także międzynarodowego numeru alarmowego 112, używanego w sieciach GSM. W przypadku wątpliwości, czy dana usługa jest dostępna, należy skontaktować się z operatorem sieci lub usługodawcą. Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy przeczytać Zalecenia dla użytkownika oraz Ograniczoną gwarancję. Twój telefon komórkowy może pobierać, przechowywać oraz przesyłać dodatkowe treści, np. sygnały dzwonka. Korzystanie z takich treści może być ograniczone bądź zakazane przez prawa stron trzecich, w tym, ale bez ograniczenia do, przez odpowiednie para autorskie. Użytkownik, a nie firma Sony Ericsson, jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie treści dodatkowe pobrane do albo przesłane z telefonu komórkowego. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek treści dodatkowych należy się upewnić, że planowane użycie jest odpowiednio licencjonowane, bądź w inny sposób autoryzowane. Firma Sony Ericsson nie gwarantuje dokładności, integralności ani jakości jakichkolwiek treści dodatkowych ani treści dostarczanych przez strony trzecie. Firma Sony Ericsson w żadnej sytuacji nie będzie odpowiedzialna za nieprawidłowe wykorzystanie przez użytkownika treści dodatkowych bądź innych treści dostarczonych przez strony trzecie. Logo Liquid identity, PlayNow, TrackID i MusicDJ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro i M2 są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Ericsson jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Aplikacja TrackID jest wspierana przez firmę Gracenote Mobile MusicID. Gracenote i Gracenote Mobile MusicID są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Gracenote, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. Jego wykorzystanie przez firmę Sony Ericsson podlega umowie licencyjnej. Real jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość 3

6 Adobe i Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated zarejestrowanymi w USA i/ lub innych krajach. Microsoft, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w USA i/lub innych krajach. Java i wszystkie znaki towarowe oraz logo związane z Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania Sun Java J2ME. Ograniczenia: 1 Oprogramowanie zawiera poufne, chronione prawem autorskim informacje należące do firmy Sun, a prawo własności do wszystkich kopii zachowuje firma Sun i/lub jej licencjodawcy. Klient nie może modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać, wyodrębniać ani w inny sposób odtwarzać kodu źródłowego Oprogramowania. Oprogramowania nie wolno dzierżawić, przypisywać lub udzielać na niego licencji, w całości ani w części. 2 Przepisy eksportowe: Produkt, wraz z dołączonym oprogramowaniem lub danymi technicznymi, podlega amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu, w tym amerykańskiej ustawie eksportowej i dotyczącym jej rozporządzeniom oraz amerykańskim sankcjom wprowadzonym przez Departament Skarbu, a także mogą podlegać dodatkowo przepisom eksportowym i importowym innych krajów. Użytkownik lub posiadacz produktu zobowiązuje się do pełnego przestrzegania wszystkich tych przepisów oraz przyjmuje do wiadomości fakt, iż odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na wywóz, ponowny wywóz lub wwóz produktu spoczywa na Kliencie. Produkt, wraz z oprogramowaniem, nie może być pobierany ani w inny sposób wywożony bądź ponownie wywożony (i) na Kubę, do Iraku, Iranu, Korei Północnej, Libii, Sudanu i Syrii lub innych krajów (lista krajów może ulec zmianie), bądź do ich obywateli lub mieszkańców, objętych ograniczeniami eksportowymi w Stanach Zjednoczonych lub (ii) do osób znajdujących się na listach Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (iii) do osób znajdujących się na jakichkolwiek innych listach pozbawiających prawa uczestnictwa w transakcjach eksportowych, prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, w tym na listach Departamentu Handlu USA lub Departamentu Stanu USA. 3 Ograniczone prawa: Wykorzystywanie, powielanie lub udostępnianie Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom określonym w punkcie (c) (1) (ii) rozdziału Rights in Technical Data and Computer Software (dotyczącego przepisów o danych technicznych i oprogramowaniu komputerowym) w dokumencie DFARS i w punkcie (c) (2) postanowień FAR Produkt jest chroniony przez niektóre prawa do własności intelektualnej firmy Microsoft. Korzystanie z lub rozprowadzanie zastosowanej w urządzeniu technologii jest niedozwolone bez uzyskania licencji od firmy Microsoft. Właściciele zawartości korzystają z technologii zarządzania prawami do mediów cyfrowych Windows (WMDRM) w celu ochrony własności intelektualnej, w tym prawa do kopiowania. Urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do chronionej zawartości. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie będzie w stanie zapewnić ochrony zawartości, właściciel może wystąpić do firmy Microsoft o przeprowadzenie kontroli możliwości zastosowania technologii WMDRM 4 Zawartość

7 w oprogramowaniu, do celów odtwarzania i kopiowania chronionej zawartości. Kontrola ważności nie ma wpływu na niechronioną zawartość. Pobierając licencje na chronioną zawartość, użytkownik wyraża zgodę na dołączenie do nich listy kontroli przez firmę Microsoft. Właściciele zawartości mogą wymagać aktualizacji WMDRM w celu uzyskania dostępu do danych elementów. W przypadku anulowania aktualizacji dostęp do takiej zawartości nie będzie możliwy. Produkt posiada licencję pakietu patentów MPEG-4 i AVC na użytkowanie osobiste i niekomercyjne, w zakresie (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem MPEG-4 ( MPEG-4 video ) lub AVC ( AVC video ) oraz (ii) dekodowania wideo MPEG-4 lub AVC utworzonego przez prywatnie lub uzyskanego od dostawcy wideo posiadającego licencję MPEG LA. Nie przyznano żadnej licencji, w tym domniemanej, na jakiekolwiek inne zastosowanie. Dodatkowe informacje dotyczące promocji, wykorzystania wewnętrznego i komercyjnego oraz licencji można uzyskać od MPEG LA, L.L.C. Patrz Technologia dekodowania audio MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IIS oraz Thomson. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszej instrukcji mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzega się wszystkie prawa nie wyrażone w sposób jawny. Wszystkie ilustracje służą tylko do celów pokazowych i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego telefonu. Zawartość 5

8 Wprowadzenie Witamy Miło nam powitać Cię w gronie użytkowników telefonu G900. Ta instrukcja obsługi ułatwi zapoznanie się z nowym telefonem. Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, należy najpierw przeczytać ten rozdział. Symbole instrukcji W instrukcji obsługi używane są następujące symbole: Uwaga Wskazówka Usługa bądź funkcja jest zależna od sieci lub abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci. Dodatkowa pomoc Pełna dokumentacja użytkownika telefonu składa się z następujących części: Instrukcja obsługi opis telefonu i przegląd funkcji. Pomoc w telefonie w większości aplikacji polecenie Pomoc jest dostępne w menu Więcej. Instrukcja internetowa aktualna instrukcja obsługi wraz z dokładnymi instrukcjami postępowania i dodatkowymi informacjami o funkcjach dostępnych w telefonie. Dostęp do instrukcji internetowej można uzyskać pod adresem support. Uzyskiwanie dostępu do instrukcji internetowej za pomocą telefonu kolejno polecenia Menu główne > Internet. 2 Wybierz kolejno polecenia Więcej > Wyświetl > Zakładki > Instrukcja internetowa. Zalecenia eksploatacyjne Do czyszczenia wyświetlacza używaj lekko zwilżonej ściereczki. 6 Wprowadzenie

9 Do wybierania elementów na ekranie używaj wyłącznie opuszków palca lub rysika dołączonego w zestawie. Szczegółowe zalecenia eksploatacyjne znajdują się wrozdziale Zalecenia eksploatacyjne i dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu na stronie 71. Wprowadzenie 7

10 Zestaw Telefon G900 2 Ładowarka CST-70 3 Dodatkowy rysik 4 Kabel USB DCU-65 5 Bateria BST-33 6 Przenośny stereofoniczny zestaw słuchawkowy HPM-62 Wprowadzenie 7 Instrukcja obsługi 8 Płyta CD z oprogramowaniem PC suite i Media Manager Jeżeli w zestawie nie ma wszystkich wymienionych elementów, należy skontaktować się z punktem sprzedaży.

11 Informacje ogólne 1 Kamera do połączeń wideo 2 Głośnik (przy uchu) 3 Wyświetlacz 4 Klawisz Notatki (do przechodzenia do aplikacji Notatki) 5 Klawisz Wstecz 6 Pięciokierunkowy klawisz nawigacyjny 7 Klawisz trybu cichego 8 Klawisz C (Usuń) 9 Klawisz aparatu fotograficznego 10 Klawisz Wiadomości 11 Klawisz blokady 12 Klawisz zmniejszania głośności 13 Klawisz zwiększania głośności 14 Przycisk włączania/ wyłączania Wprowadzenie 9

12 15 Lampa błyskowa aparatu i lampa 16 Aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 megapikseli 17 Pokrywa komory baterii 18 Głośnik 19 Mikrofon 20 Uchwyt na pasek 21 Wskaźnik 22 Gniazdo karty pamięci (ukryte) 23 Złącze do podłączania ładowarki i akcesoriów 24 Rysik Wprowadzenie

13 Zanim zaczniesz używać telefonu Karta SIM Karta SIM (Subscriber Identity Module) jest dostarczana przez operatora sieci w czasie rejestracji. Karta SIM przechowuje numer telefonu i kontakty oraz udostępnia usługi określone w umowie. Wraz z kartą SIM dostarczany jest kod PIN, który należy wprowadzić na żądanie w czasie pierwszego uruchamiania telefonu. Wkładanie karty SIM 1 Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając i pociągając za jej dolną część na spodniej części telefonu. 2 Wyjmij baterię. Wprowadzenie 11

14 3 Umieść kartę SIM w uchwycie. Kartę należy ułożyć w sposób pokazany na ilustracji. Bateria Wkładanie baterii 1 Odłącz ładowarkę (jeśli jest podłączona). 2 Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając i pociągając za jej dolną część na spodniej części telefonu. Ładowanie baterii 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. 2 Podłącz ładowarkę do telefonu. 3 Włóż baterię. Baterię należy naładować, gdy lampka wskaźnika miga na czerwono lub na ekranie zostanie wyświetlony komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Pełne naładowanie baterii może zająć 2,5 godziny. 12 Wprowadzenie

15 Odłączanie ładowarki Odłącz ładowarkę od telefonu, przechylając wtyczkę w górę. Pierwsze uruchomienie telefonu Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy włożyć do niego kartę SIM, a następnie włożyć i naładować baterię. Włączanie telefonu 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. 2 Wybierz opcję Telefon włączony. 3 Wybierz język. Po wybraniu języka wszystkie inne języki za wyjątkiem brytyjskiego angielskiego zostaną usunięte. Dodatkowe języki można pobrać z witryny support. 4 Wprowadź kod PIN, jeśli jest wymagany. 5 Wybierz polecenie Gotowe. Jeśli podczas wprowadzania kodu PIN zostanie popełniony błąd, można usunąć cyfrę poprzez naciśnięcie klawisza. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzono nieprawidłowy kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana. Aby odblokować kartę, należy wprowadzić kod PUK dostarczony wraz z kartą SIM. Ekran początkowy jest w tej instrukcji obsługi określany jako tryb gotowości. Numer IMEI Numer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) jest 15- cyfrową liczbą. W przypadku kradzieży Twojego telefonu operator będzie mógł wykorzystać ten numer, aby całkowicie zablokować telefon. Numer ten jest wydrukowany na spodzie Wprowadzenie 13

16 komory baterii. Numer można także wyświetlić na ekranie telefonu. Wyświetlanie numeru IMEI w telefonie W trybie gotowości wprowadź *#06#. Blokada klawiatury Telefon jest wyposażony w przycisk blokady, który ułatwia blokowanie i odblokowywanie klawiatury telefonu. Automatyczna blokada klawiatury jest w telefonie domyślnie włączona. Wyłączanie automatycznej blokady klawiatury kolejno Menu główne > Ustawienia > Ochrona > Blokady. 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Automatyczna blokada klawiatury. Blokowanie i odblokowywanie klawiatury za pomocą klawisza blokady Naciśnij klawisz blokady. Kreatory Dostępne są trzy kreatory pomagające w konfigurowaniu telefonu: Kreator konfiguracji, Kreator połączeń internetowych i Kreator poczty . Kreator konfiguracji i Kreator połączeń internetowych zostaną uruchomione przy pierwszym włączeniu telefonu. Kreator poczty zostanie uruchomiony przy pierwszym otwarciu konta poczty elektronicznej. Wszystkie kreatory można uruchomić w dowolnym momencie z menu głównego. Więcej informacji na temat kreatorów można znaleźć w instrukcji internetowej. 14 Wprowadzenie

17 Opis telefonu Włączanie i wyłączanie telefonu Włączanie telefonu 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. 2 Wybierz opcję Telefon włączony. Wyłączanie telefonu 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania. 2 Wybierz opcję Wyłącz zasilanie. Wyświetlacz Wyświetlacz reaguje na dotyk. Do wybierania elementów można używać rysika lub opuszków palców : Połączen. Menu Więcej 1 Menu paska stanu 2 Pasek stanu z ikonami 3 Panele 4 Przyciski wyboru Opis telefonu 15

18 Nawigacja Istnieje kilka sposobów nawigacji po menu i wyboru elementów w telefonie. Można do tego celu używać pięciokierunkowego klawisza nawigacyjnego, klawisza wstecz, rysika, klawiszy nawigacyjnych oraz opcji dotykowych lub swoich palców. Pięciokierunkowy klawisz nawigacyjny Klawisz nawigacyjny składa się z pierścienia i środkowego przycisku. Pierścień służy do przechodzenia w górę, wdół, w lewo i w prawo. Środkowy przycisk służy do wybierania. Klawisz Wstecz Klawisz można nacisnąć, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub menu. Można nacisnąć i przytrzymać klawisz, aby wrócić do trybu gotowości. Rysik Rysik służy do wybierania elementów na ekranie, do poruszania się po menu i do przesuwania obrazów multimedialnych. Wybieranie aplikacji Tryb gotowości Aplikacja trybu gotowości jest wyświetlana po każdym uruchomieniu telefonu. Zmiana widoku w trybie gotowości 1 Wybierz kolejno Menu główne > Ustawienia > Wyświetlacz > Aplikacja oczekująca. 2 Wybierz: Służbowe, aby wyświetlić widok Dzisiaj. Brak, aby wyświetlić powiększony zegar. Nie będą wyświetlane żadne panele ani skróty. Domyślne, aby wyświetlić panele. Panele Za pomocą paneli można szybko uzyskać dostęp do aplikacji i zadań. Domyślnie zawsze 16 Opis telefonu

19 wyświetlane są cztery panele. Te cztery panele to Moje skróty, Ulubione kontakty, Kalendarz i Nowe wiadomości. Istnieje kilka innych paneli, które można dodać lub usunąć. Więcej informacji na temat paneli można znaleźć w instrukcji internetowej. Korzystanie z paneli Używaj klawiszy i, aby poruszać się wśród paneli. Naciśnij, aby wybrać panel. Dodawanie dodatkowych paneli Więcej > Ustawienia. 2 Zaznacz wybrane panele i wybierz polecenie Zapisz. Menu główne Wszystkie aplikacje telefonu można znaleźć w menu głównym. Uzyskiwanie dostępu do menu głównego W trybie gotowości wybierz lub opcję Menu w zależności od tego, która aplikacja stanu gotowości jest aktywna. Zmiana widoku menu głównego opcję Menu główne. 2 Wybierz opcję Więcej. 3 Wybierz opcję. Korzystanie z aplikacji Uruchamianie aplikacji Wybierz aplikację. Zamykanie aplikacji Naciśnij i przytrzymaj klawisz. Przełączanie do innej aplikacji Przełącz się do innej aplikacji przy użyciu Menedżera zadań. Więcej informacji można znaleźć wrozdziale Menedżer zadań na stronie 17. Menedżer zadań Menedżer zadań umożliwia przełączanie się między aplikacjami. Wyjście z aplikacji za pomocą Menedżera zadań, zamiast jej zamykania, pozwala na powrót do aplikacji w tym samym stanie, w jakim ją pozostawiono. Jest to przydatne np. przy wycinaniu i wklejaniu tekstu z jednej aplikacji do drugiej. Opis telefonu 17

20 Przełączanie do innej aplikacji 1 Wybierz na pasku stanu. 2 Przewiń do wybranej aplikacji i wybierz polecenie Przełącz. Zamykanie aplikacji 1 Wybierz na pasku stanu. 2 Przewiń do wybranej aplikacji i wybierz polecenie Zakończ. Podłączanie akcesoriów Aktualizacja oprogramowania Po udostępnieniu ulepszonej wersji oprogramowania telefonu możliwa jest jego aktualizacja w telefonie przy użyciu usługi Sony Ericsson Update Service, która jest dostępna w witrynie internetowej Podłączanie urządzenia dodatkowego Podłącz urządzenie dodatkowe do boku telefonu. Podczas odłączania urządzenia przechyl wtyczkę w górę. 18 Opis telefonu

21 Przegląd menu głównego* Organizator Internet Rozrywka Przeglądarka internetowa Menedżer plików, Kalendarz, Zadania, Notatki, Quickoffice, Skaner wizytówek, Czas i alarmy itp. Aplikacje muzyczne, TrackID, kanały RSS, radio, gry itp. Aparat fotograficzny Aparat fotograficzny 5MP Obsługa wiadomości Aplikacja Wiadomości Multimedia Aplikacja Multimedia, za pomocą której można obsługiwać wszystkie pliki multimedialne, takie jak pliki muzyczne, pliki wideo itp. Połączenia Kontakty Ustawienia Rejestr połączeń Kontakty użytkownika Kreator poczty , aplikacja Exchange Active Sync i różne ustawienia * Niektóre menu są zależne od operatora, sieci i abonamentu. Opis telefonu 19

22 Pasek stanu Ikony paska stanu Można wskazać ikonę, aby uzyskać więcej informacji lub uruchomić aplikację. Poniżej znajduje się krótki opis najczęściej używanych ikon wyświetlanych na pasku stanu. Ikona Funkcja System 3G dostępny Poziom naładowania baterii Podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth Obsługa Bluetooth włączona Aktywna linia (usługa linii alternatywnej dostępna na karcie SIM) Przekierowanie wszystkich połączeń Odebrano wiadomość Tryb Flight mode Aktywne połączenie internetowe (miga, gdy dane są przesyłane) Włączona blokada klawiatury Nieodebrane połączenie przychodzące Odebrano wiadomość MMS Mikrofon odłączony Włączona funkcja uzupełniania tekstu Głośność dzwonka ustawiona na zero Poziom sygnału w trybie telefonu Tryb cichy Odebrano wiadomość tekstową Głośnik jest włączony Menu paska stanu Menedżer zadań 20 Opis telefonu

23 Odebrano wiadomość głosową Wireless LAN aktywowano i połączono. Wireless LAN aktywowano, ale nie połączono. Menu paska stanu Za pomocą menu paska stanu można szybko uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień, takich jak: Nowe połączenie, wiadomość SMS lub MMS itp. Połączenia Głośność, godzina i blokada klawiatury Uzyskiwanie dostępu do menu paska stanu Wybierz na pasku stanu. Importowanie wpisów aplikacji Kontakty Informacje kontaktowe mogą zostać zaimportowane poprzez: Skopiowanie kontaktów z karty SIM Przesłanie kontaktów z aplikacji komputerowej przy użyciu funkcji synchronizacji Przesłanie kontaktów z innego telefonu przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth Dźwięk Ustawianie poziomu głośności w czasie rozmowy telefonicznej Naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności. Ustawianie poziomu głośności multimediów, alarmu, sygnałów dzwonka i alarmów wiadomości 1 Wybierz kolejno polecenia > Głośność. 2 Wybierz odpowiedni suwak. 3 Ustaw poziom głośności przy użyciu rysika. Ustawianie trybu cichego wtelefonie 1 Wybierz kolejno polecenia > Głośność. 2 Zaznacz pole wyboru Tryb cichy. W trybie gotowości można nacisnąć i przytrzymać klawisz, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy. Opis telefonu 21

24 Przenoszenie dźwięku W czasie połączenia lub podczas słuchania muzyki możliwe jest przeniesienie dźwięku do podłączonych akcesoriów, np. do zestawu słuchawkowego Bluetooth. Przenoszenie dźwięku 1 Wybierz kolejno polecenia > Głośność. 2 Wybierz kolejno polecenia Więcej > Przenieś dźwięk. Karta pamięci Telefon jest wyposażony w gniazdo kart pamięci Memory Stick Micro (M2 ) znajdujące się obok złącza. Telefon obsługuje karty pamięci o pojemności do 8 GB. Ta karta pamięci działa jak zwykły dysk twardy. Można uzyskać do niej dostęp tak, jak do pamięci masowej USB przy użyciu komputera, aby szybko przesłać pliki. Wkładanie karty pamięci 1 Otwórz pokrywę komory baterii. 2 Włóż kartę pamięci do gniazda. Wyjmowanie karty pamięci Naciśnij krawędź karty pamięci, a następnie ją puść. Nie wolno wyjmować karty pamięci w czasie transferu plików. Notatki Można tworzyć notatki w postaci tekstu lub szkiców i ustawiać przypomnienia o ważnych wydarzeniach. 22 Opis telefonu

25 Tworzenie nowej notatki 1 Na klawiaturze naciśnij klawisz. 2 Wybierz opcję Nowa iutwórz notatkę. W razie potrzeby użyj paska narzędzi. 3 Wybierz opcję Plik, aby sklasyfikować swoją notatkę. Ikony paska narzędzi notatek Wybrano tryb notatek. Wybierz, aby przełączyć w tryb tekstu Wybrano tryb tekstu. Wybierz, aby przełączyć w tryb notatek Użyj rysika jako gumki do ścierania szkiców Wybierz kolor tła Ustaw przypomnienie Edytowanie notatki 1 Naciśnij i wybierz notatkę. 2 Zmodyfikuj tekst po przełączeniu się w tryb tekstu. 3 Zmodyfikuj tekst po przełączeniu się w tryb notatek. Wybierz, aby użyć rysika jako gumki do ścierania. Zarządzanie notatkami Notatki można klasyfikować, wyświetlać w widoku siatki lub listy oraz synchronizować ze zdalnym serwerem. Zmiana widoku notatek 1 Naciśnij i wybierz kolejno Więcej > Ustawienia. 2 Wybierz opcję. Wyświetlanie różnych folderów notatek 1 Naciśnij i wybierz kolejno Więcej > Wyświetl folder. 2 Wybierz opcję. Wyszukiwanie notatek 1 Naciśnij i wybierz kolejno Więcej > Znajdź. 2 Wprowadź wyszukiwaną frazę i wybierz polecenie Znajdź. Synchronizowanie notatek Wybierz kolejno Więcej > Menedżer notatek > Synchronizuj. Tylko tekst notatek zostanie zsynchronizowany. Opis telefonu 23

26 Aby wykonać tę operację, konieczne jest posiadanie konta zdalnej synchronizacji. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Zdalne synchronizowanie danych w instrukcji internetowej. Lampa Uruchamianie aplikacji Lampa W trybie gotowości wybierz Menu główne > Organizator > Lampa > Włączona. Lampa pozostanie włączona do momentu jej wyłączenia z poziomu aplikacji lub menedżera zadań. Wprowadzanie tekstu Tekst można wprowadzać na cztery różne sposoby: Uzupełnianie z klawiatury uzupełnianie tekstu wprowadzanego za pomocą klawiatury. jest wyświetlone na pasku stanu. Rozpoznawanie pisma - umożliwia bezpośrednie wpisywanie tekstu na wyświetlaczu przy użyciu rysika. jest wyświetlone na pasku stanu. Klawiatura ekranowa uruchamiana po wybraniu zpaska stanu. Multitap standardowy tryb wprowadzania z klawiatury. Korzystanie z metody Multitap nie jest możliwe, gdy włączone jest uzupełnianie z klawiatury. Wybranie nowego języka w telefonie spowoduje także automatyczną zmianę działania klawiatury zgodnie z tym językiem. Edycja tekstu Dostęp do opcji edycji tekstu można uzyskać poprzez wybranie polecenia Więcej wtrybie wprowadzania tekstu. Aby funkcje kopiowania i wycinania były dostępne, tekst musi być zaznaczony. Zaznaczanie tekstu przy użyciu rysika Przytrzymaj przez chwilę rysik na końcu zaznaczanego fragmentu, a następnie przeciągnij rysikiem przez tekst. Uzupełnianie z klawiatury Podczas korzystania z funkcji uzupełniania z klawiatury można 24 Opis telefonu

27 wprowadzać każdą z liter przypisaną do danego klawisza za pomocą jednego naciśnięcia tego klawisza. Proponowane słowo jest wyświetlane w miejscu pisania, a kolejne propozycje są umieszczane na liście. Aby wyświetlana była lista proponowanych słów, funkcja Proponowanie słów musi być włączona. Włączanie funkcji uzupełniania zklawiatury Naciśnij i przytrzymaj klawisz. Włączanie funkcji proponowania słów 1 W trybie wprowadzania tekstu wybierz kolejno Więcej > Opcje testu. 2 Wybierz opcję Proponowanie słów. Wprowadzanie wyrazu Large w trybie uzupełniania zklawiatury 1 Naciśnij. 2 Przewiń na liście do litery L. 3 Naciśnij. 4 Przewiń na liście do proponowanego wyrazu Large. 5 Wybierz wyraz, naciskając. Rozpoznawanie pisma Funkcja rozpoznawania pisma przekłada ruchy wykonywane rysikiem bezpośrednio na wyświetlaczu na litery, cyfry lub inne znaki i wyświetla je w postaci tekstu. Jest ona aktywna tylko w miejscach, w których możliwe jest wpisywanie tekstu. Włączanie rozpoznawania pisma Naciśnij i przytrzymaj klawisz. Opis telefonu 25

28 Wpisywanie liter a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z Małe litery należy pisać pod strzałką, a duże na równi z nią. Wpisywanie należy rozpocząć w punkcie oznaczonym kropką. 2 1.,?! " ' 1 2 Wpisywanie liter akcentowanych 1 Wpisz literę podstawową. 2 Wpisz akcent nad strzałką, aby utworzyć literę akcentowaną. Wpisywanie cyfr 0 8 = , 3 * 4 / 5 \ 6 ( 7 ) Cyfry należy wpisywać nad strzałką. Opcje tekstu Dostęp do opcji tekstu można uzyskać poprzez wybranie kolejno poleceń Więcej > Opcje tekstu w trybie wprowadzania tekstu. lub S 26 Opis telefonu

29 Dodawanie symbolu 1 Wybierz opcję Dodaj symbol, aby wyświetlić tabelę symboli i znaków interpunkcyjnych. 2 Wybierz symbol, który chcesz dodać. Dodawanie słów do słownika Moje słowa 1 Wybierz opcję Moje słowa. 2 Wybierz polecenie Dodaj. 3 Wpisz nowe słowo i wybierz polecenie Gotowe. 4 Wybierz polecenie Zapisz. Zmiana pierwszego i drugiego języka dla słownika uzupełniania 1 Wybierz kolejno polecenia Więcej > Opcje tekstu i zaznacz pole wyboru Uzupełnianie tekstu. 2 Wybierz opcję Pierwszy język lub Drugi język. 3 Wybierz język z listy. 4 Wybierz polecenie Zapisz. Włączanie automatycznego wprowadzania wielkich liter Zaznacz pole wyboru Automatyczne wprowadzanie wielkich liter. Uzyskiwanie dostępu do pomocy ekranowej kolejno polecenia Menu główne > Więcej > Pomoc. 2 Wybierz opcję Rozpoznawanie pisma. Zostanie wyświetlony tekst pomocy dotyczący rozpoznawania pisma. Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa umożliwia wybieranie znaków i symboli za pomocą rysika. Można ustawić klawiaturę ekranową do obsługi różnych języków. Korzystanie z klawiatury ekranowej Wybierz symbol klawiatury ekranowej na pasku stanu. Zmiana języka klawiatury ekranowej Wybierz kolejno opcje > Ustawienia i wybierz język. Opis telefonu 27

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi

Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny. wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Plusfon 401i Telefon internetowo-multimedialny wyprodukowany przez Huawei Technologies Co., Ltd. Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści... 1 1. Bezpieczeństwo... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi

HTC Desire 620. Instrukcja obsługi HTC Desire 620 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Spis treści Przydatne funkcje Funkcje telefonu HTC Desire 620 9 Rozpakowanie HTC Desire 620 11 Tylna pokrywa 12 Karta micro SIM 14 Karta pamięci 15 Akumulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia E51. Wydanie 3

Instrukcja obsługi urządzenia E51. Wydanie 3 Instrukcja obsługi urządzenia E51 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-244 / RM-426 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C7 00

Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Instrukcja obsługi Nokia C7 00 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Szybki start 8 Klawisze i części 8 Wkładanie karty SIM i baterii 10 Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci 12 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com

SM-G920F. Instrukcja obsługi. www.samsung.com SM-G920F Instrukcja obsługi Polish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Podstawowe informacje 4 Przeczytaj najpierw 5 Zawartość opakowania 6 Wygląd urządzenia 8 Karta SIM lub USIM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 603

Instrukcja obsługi Nokia 603 Instrukcja obsługi Nokia 603 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Wprowadzenie 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM 6 Wkładanie karty pamięci 8 Ładowanie telefonu 9 Włączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610 Wydanie 1.3 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia E66. 9207019 Wydanie 1

Instrukcja obsługi urządzenia E66. 9207019 Wydanie 1 Instrukcja obsługi urządzenia E66 9207019 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-343 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo