Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego"

Transkrypt

1 Autorzy programu: Jacek Tomaszczyk Aneta Drabek - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Zalety programu, czyli dlaczego warto kupić program BiBLiOGRAFiKON? 1. Program w bardzo prosty sposób umożliwia robienie przypisów i bibliografii do pracy. Nie trzeba się zastanawiać nad kolejnością danych w opisie, nad znakami oddzielającymi poszczególne elementy. Program robi to sam, pamiętając o wszystkich potrzebnych znakach. 2. Program obejmuje 15 rodzajów dokumentów. Są to dokumenty tradycyjne (książka, czasopismo, artykuł w czasopiśmie i w książce, fragment w książce, norma, patent), a także wszystkie rodzaje dokumentów elektronicznych (książka elektroniczna, artykuł i fragment w książce elektronicznej, strona WWW, baza danych, program komputerowy, artykuł w czasopiśmie elektronicznym, post z grupy dyskusyjnej, ). 3. Program działa w oparciu o najnowsze normy dotyczące tworzenia przypisów oraz bibliografii załącznikowej. 4. Każdy opis wystarczy wpisać tylko RAZ, a program automatycznie dopisuje odpowiednie dane do bibliografii załącznikowej. 5. Program pracuje w dostępnych wersjach Worda (Word ). 6. Autorzy zapewniają bezpłatną aktualizację programu oraz konsultacje pocztą elektroniczną w sprawach dotyczących tworzenia przypisów i bibliografii. Strona WWW:

2 BiBLiOGRAFiKON I. Informacje o programie: 1. Program umożliwia tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej zgodnie z następującymi normami: PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura PN-ISO Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części BiBLiOGRAFiKON działa z programem MS Word (wersje: ). II. Tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej 1. Przypisy bibliograficzne Przypisy to krótkie objaśnienia do wyrazów, zwrotów lub fragmentu tekstu. Mają zawsze charakter informacyjny. Wskazują źródło pochodzenia określonych danych i poglądów (wtedy mamy do czynienia z przypisami bibliograficznymi) lub wyjaśniają dodatkowo pewne fragmenty tekstu, wskazują na złożoność problematyki lub odmienne sądy w tym zakresie (mamy wtedy do czynienia z przypisami rzeczowymi). W tworzeniu przypisów bibliograficznych, oprócz elementów obowiązkowych (autor, tytuł, data wydania, itp.) często wykorzystuje się inne ważne informacje (np. seria, miejsce wydania). Jednak najważniejszą zasadą w tworzeniu bibliografii i przypisów jest konsekwencja, czyli stosowanie tych samych elementów opisu oraz tych samych znaków przestankowych oddzielających poszczególne elementy w całej pracy. Pierwszy odsyłacz do książki czy artykułu powinien zawierać wszystkie wymagane elementy opisu bibliograficznego dokumentu, natomiast w przypadku ponownego odwołania się do dokumentu już opisanego, jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy zamiast pełnego opisu stosować oznaczenie: op. cit., tamże, lub

3 ibid., po którym następują numery stron. Jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć początkowe elementy opisu tego dokumentu, np. nazwę autora i tytuł lub początek tytułu danej książki, dodając numer odpowiedniej stronicy. Jeśli w pracy przywołujemy kilka prac tego samego autora, należy powtórzyć tyle słów z tytułu ile potrzeba dla identyfikacji dokumentu. np. 1 Kowalska M.: Analiza przymiotników..., s Tamże. s Op. cit. s Kowalska M.: Analiza przysłówków..., s Ibid. s Jeżeli kilka kolejnych przypisów dotyczy tej samej pracy i przywoływany tekst znajduje się na tej samej stronie, co w przypisie poprzedzającym, wówczas można zastosować określenie tamże lub loc cit. np. 1 Barańska Krystyna: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa ISBN X, s Tamże. 3 Loc. cit. Wykaz skrótów: loco cit. = loco citato ibid. = ibidem id.= idem op. cit. = opus citatum [s.l.] = sine loco [s.a.] = sine anno por. cyt. za - cytuję za [b.m.] [b.r.] - w miejscu cytowanym - tamże - ten sam, tenże - dzieło cytowane - bez miejsca - bez roku - porównaj - bez miejsca - bez roku

4 2. Bibliografia załącznikowa a) szeregowanie bibliografii Bibliografię można szeregować: 1) alfabetycznie (według pierwszego autora lub tytułu jeśli autorów jest więcej niż trzech, lub jeśli praca nie ma autora); 2) według tematyki; 3) według rodzajów dokumentów (np. artykuły, książki); 4) według kolejności cytowania w tekście. b) umiejscowienie bibliografii załącznikowej Bibliografię załącznikową należy umieszczać po tekście głównym oraz wszystkich materiałach, jakie go uzupełniają (aneksach, przypisach). Należy umieszczać ją przed materiałami o charakterze informacyjnopomocniczym (słowniki użytych terminów, indeksy, spisy treści itp.). Bibliografię można także zamieszczać po każdym rozdziale. III. Używanie programu BiBLiOGRAFiKON do tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów. 1. Wstęp Opatrywanie każdego tekstu aparatem naukowym (czyli m.in. przypisami) jest zazwyczaj dość pracochłonne. Poza tym na zajęciach na ogół nie uczy się studentów, jak tworzyć przypisy i bibliografie, a promotorzy często mają zbyt mało czasu, żeby zajmować się tym tematem na seminariach. Problem ten jest nieobcy także pracownikom naukowym, dla których zwłaszcza ostatnio cytowanie dokumentów elektronicznych nastręcza coraz więcej kłopotów. Mamy nadzieję, że stworzony przez nas program BiBLiOGRAFiKON, stanie się nieodzowną pomocą dla wszystkich piszących wszelkiego rodzaju prace.

5 2. Uruchomienie programu Program BiBLiOGRAFiKON jest szablonem dokumentów Microsoft Word i dlatego, aby móc z niego korzystać, należy mieć zainstalowany na komputerze program MS Word. BiBLiOGRAFiKONa można uruchomić z dowolnego folderu na dysku przez otwarcie pliku (np. podwójnym kliknięciem) BiBLiOGRAFiKON.dot. Gdy pojawi się okno z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach, należy nacisnąć przycisk "Włącz makra". Otworzy się wówczas nowy dokument Worda, w menu pojawi się opcja Bibliografia oraz zostanie dodany nowy pasek narzędzi z przyciskami do obsługi programu. Pozycje z menu Bibliografia i przyciski na pasku narzędzi wykonują te same zadania. Tworzone przez użytkownika dokumenty będą zapisywane w nowych plikach, a szablon BiBLiOGRAFiKON.dot będzie zawsze pozostawał bez zmian. Jeśli chcemy, aby program BiBLiOGRAFiKON uruchamiał się automatycznie przy każdym otwarciu Worda, powinniśmy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić program BiBLiOGRAFiKON. 2. Z menu Narzędzia wybrać opcję Szablony i dodatki. 3. Kliknąć w przycisk Organizator. 4. Zaznaczyć zakładkę Paski narzędzi. 5. W lewym oknie kliknąć w Bibliografia i przekopiować przyciskiem Kopiuj>> do prawego okna. 6. Zaznaczyć zakładkę Elementy projektów makr. 7. Zaznaczać i kopiować wszystkie elementy z lewego okna do prawego korzystając z przycisku Kopiuj>>. 8. Nacisnąć dolny przycisk Zamknij.

6 3. Tworzenie przypisów a) wstawianie opisu bibliograficznego jako przypisu w tekście głównym Jeśli zdecydujemy się na tradycyjny styl cytowania kolejny przypis bibliograficzny wstawiamy korzystając z opcji Wstaw opis bibliograficzny do przypisu. Pojawia się menu, z którego wybieramy typ dokumentu, który chcemy zacytować. Po wybraniu pojawia się odpowiedni formularz.

7 Wystarczy tylko wypełnić poszczególne pola formularza, a następnie potwierdzić klikając w przycisk Sporządź i wstaw opis bibliograficzny. Na niebiesko zaznaczone są elementy obowiązkowe, a na czarno fakultatywne. Wypełniając pola nie należy wpisywać końcowych kropek. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy zdecydować, które z elementów będziemy w opisie wykorzystywać, a które można pominąć. Wpisując informację w poszczególne pola formularza korzystamy z umieszczonych obok przykładów oraz z Pomocy. Trzeba tu przywołać wspomnianą powyżej zasadę konsekwencji, więc np. jeśli zdecydujemy się w bibliografii umieścić informację o wydawcy, wówczas takie informacje trzeba będzie umieszczać w każdym opisie. Warto o tym pomyśleć przed rozpoczęciem pracy, a nawet przed zbieraniem bibliografii i robieniem notatek, żeby spisać z książek, czasopism i innych dokumentów potrzebne informacje. Sporządzony w ten sposób opis umieszczony zostaje zarówno w przypisie, jak na końcu dokumentu w bibliografii załącznikowej. b) wstawianie opisu bibliograficznego do istniejącego przypisu

8 Jeśli w tym samym przypisie chcemy dopisać kolejną pozycję bibliograficzną, wówczas trzeba umieścić kursor w miejscu, gdzie ma zostać dopisany opis i kliknąć w przycisk Wstaw opis bibliograficzny w miejscu kursora, wybrać odpowiedni typ dokumentu i wypełnić go. Jeżeli opis ten ma znaleźć się w bibliografii, trzeba w menu zaznaczyć opcję wstaw opis również do bibliografii załącznikowej. c) wstawianie opcitów Jeśli w kolejnym przypisie powołujemy się na tę samą publikację, wówczas wystarczy podać tylko skrócone dane. Dla danych o postaci: 1 Kowalska M.: Analiza przymiotników..., s stosujemy opcję Wstaw op. cit. i wypełnić formularz Kliknięcie w przycisk Wstaw spowoduje utworzenie przypisu jak w podanym wyżej przykładzie. Stworzenie przypisów o postaci: 1 Tamże. s Op. cit. s Ibid. s wymaga wybrania opcji wstaw opis bibliograficzny do przypisu, a następnie wśród dokumentów tradycyjnych kategorię Inne.

9 Następnie należy wypełnić samodzielnie formularz i wstawić opis (przycisk wstaw opis ). d) wstawianie przypisu dolnego Jeśli trzeba wstawić przypis rzeczowy, wówczas należy wybrać opcję przypis dolny i wstawiamy odpowiedni komentarz. e) wstawianie przypisu końcowego Wstawianie przypisu końcowego (czyli na końcu dokumentu) odbywa się przez wybranie opcji przypis końcowy. Z powodu licznych elementów opisu bibliograficznego, a przez to wielu możliwych kombinacji połączeń tych elementów, może się zdarzyć, że program BiBLiOGRAFiKON stworzy opis z nie do końca poprawną interpunkcją. Warto więc zawsze uważnie przeczytać opis i uzupełnić ewentualne braki przecinków czy kropek. Autorzy zobowiązują się

10 oczywiście do wprowadzania poprawek na bieżąco i wysyłania nabywcom bezpłatnych wersji uaktualnionego programu. To tyle wskazówek! Życzymy przyjemnej pracy! Bibliografia załącznikowa 1. Antczak B., Michalska-Bednarek B.: Zasady edycji dokumentu elektronicznego dla EBIB [online]. Toruń, styczeń 2005 [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 2. Bibliografia załącznikowa [online]. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 3. Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w Szkole [online]. 2004, nr 11 [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 4. Biblioteka Pedagogiczna - Serwis informacyjny [online]. [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 5. Golec W.: Przypisy i bibliografia załącznikowa [online]. Siedlce: Biblioteka Pedagogiczna [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 6. PN-ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. 7. PN-ISO : 1999 Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części. 8. Sebastjan Danuta, Tobolska Urszula: Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne. Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 3, s V LO im. Kanclerza Jana Zamojskiego w Dąbrowie Górniczej [online]. Dąbrowa Górnicza [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 10. Wirtualne Informatorium [online]. Kraków: Akademia Ekonomiczna [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 11. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web:

11 Załącznik przykłady wypełnienia pól poszczególnych formularzy Autor książki Tytuł książki Tomy, części T. 2, cz. 1 Vol. 1-2 Wydanie Data wydania ISBN Cytowane strony Miejsce wydania Odpowiedzialność drugorzędna Wydawca Książka W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Fizyka: podręcznik szkolny Historia informacji naukowej [History of information science] Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed. W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): Strony, na których znajduje się cytowany fragment.: Miejsce wydania książki. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik

12 Liczba stron 520 X, Seria Biblioteka Narodowa, Ser. I, Nr 22 Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Nr 2113 Uwagi Autor książki Tytuł książki W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Mogą to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) informacja wskazująca miejsce przechowywania dokumentu: Dostępne w Archiwum b) informacja dotycząca ograniczenia dostępności: Do użytku służbowego c) inne ważne informacje: Nakład ograniczony 100 egz. ***************************** Fragment książki W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Fizyka: podręcznik szkolny Historia informacji naukowej [History of information science] Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed. Tomy, części T. 2, cz. 1 Vol. 1-2 Data wydania W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Tytuł fragmentu Militarna słabość państwa Strony Strony, na których znajduje się fragment: 30-38

13 Miejsce wydania Odpowiedzialność drugorzędna Wydawca ISBN Miejsce wydania książki. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): ***************************** Artykuł w książce Autor artykułu Twórca lub twórcy artykułu w czasopiśmie lub w książce: Wielowiejski A., Niżyński A. Wielowiejski Adam, Niżyński Alojzy Tytuł artykułu Moda na Stachurę Autor książki W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Tytuł książki Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Fizyka: podręcznik szkolny Historia informacji naukowej [History of information science] Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed.

14 Data wydania Tomy, części T. 2, cz. 1 Vol. 1-2 Strony Cytowane strony Miejsce wydania Odpowiedzialność drugorzędna Wydawca ISBN W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Strony, na których znajduje się artykuł: Strony, na których znajduje się cytowany fragment.: Miejsce wydania książki. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): *****************************

15 Czasopismo Tytuł Przegląd Geologiczny Advances in Theoretical and Mathematical Physics Odpowiedzialność Wydanie Data wydania ISSN Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery) Miejsce wydania Wydawca Wpisz tu nazwiska redaktorów naczelnych czasopism, a także jednostki (organizacje, stowarzyszenia, szkoły wyższe itp.) publikujące czasopisma: Rada naukowa Fundacji Multis Multum Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych Tatiana Kowalska redaktor naczelny Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed. W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (składa się z 8 znaków): X Vol. 3 nr 4 (32) T. 15 Miejsce wydania czasopisma. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik *****************************

16 Autor artykułu Tytuł artykułu Tytuł czasopisma Data wydania, numer, zeszyt Strony Cytowane strony Odpowiedzialność drugorzędna ISSN Artykuł w czasopiśmie Twórca lub twórcy artykułu w czasopiśmie lub w książce: Wielowiejski A., Niżyński A. Wielowiejski Adam, Niżyński Alojzy. Wpisz tytuł i/lub podtytuły artykułu: Zupa z etyki. Uwagi do projektu Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji Transition from big crunch to big bang in brane cosmology Tytuł czasopisma można skracać: Przegl. Geol. Przegląd Geologiczny J. Doc. Informacje dotyczące tomu (rocznika, volumenu) oraz numeru (zeszytu), w którym znajduje się cytowany artykuł: 1994, t. 13, nr , vol. 68, no , 13 maja Strony, na których znajduje się artykuł: Strony, na których znajduje się cytowany fragment.: Wpisz tu nazwiska pozostałych osób (poza autorami), które brały udział w tworzeniu artykułu, np. tłumaczy, ilustratorów, itp.: Tł. Jan Święciński Il. Tomasz Wołczyński Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (składa się z 8 znaków): X ***************************** Norma Numer normy PN-ISO 690 PN-91/N Data wydania Wpisz datę wydania normy: 2002 Tytuł normy Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura *****************************

17 Kraj lub urząd udzielający Rodzaj dokumentu patentowego Patent Polska Szwajcaria Opis patentowy Numer Data wydania (data wydania dokumentu cytowanego) Zgłaszający lub właściciel (odpowiedzialność główna) Wpisz datę wydania patentu: 2001 Politechnika Śląska Nowak J. Tytuł wynalazku Rower z elektrycznym napędem wspomagającym Wynalazca Ubysz Aleksander (odpowiedzialność drugorzędna) Uwagi Symbol: B63B35/73 ***************************** Strona WWW, biuletyn online Autor W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Tytuł Ośrodek Myśli Politycznej Humanista.pl Nośnik Nośnik, w jakim wydany jest dokument elektroniczny: [online] [CD-ROM] [dyskietka] [DVD-ROM] Miejsce wydania Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wydawca Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik

18 Data wydania Data dostępu Tryb dostępu Adres w Internecie Uwagi Wpisz kiedy ostatnio korzystałeś z dokumentu online: Wybierz Dostępny w World Wide Web dla adresów zaczynających się od oraz Dostępny w Internecie dla innych rodzajów adresów. Wpisz pełny adres, pod którym można znaleźć w Internecie: gopher://info.lib.ug.edu:70/00/articles W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Mogą to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) opisu fizycznego dokumentu 4 płyty CD-ROM b) materiału towarzyszącego Materiał towarzyszący: Podręcznik dla użytkownika c) wymagań systemowych Wymagania systemowe: komputer IBM PC lub kompatybilny; napęd CD-ROM, 4 MB RAM d) częstotliwości publikacji Aktualizacja tygodniowa Kwartalnik e) języka Tekst w języku francuskim i włoskim f) inne uwagi Około rekordów Programista: Jan Walczak *****************************

19 Autor książki, bazy danych, programu Tytuł książki, bazy danych, programu Nośnik Książka elektroniczna, baza danych, program komputerowy W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego Historia informacji naukowej [History of information science] Nośnik, na jakim wydany jest dokument elektroniczny: [online] [CD-ROM] [dyskietka] [DVD-ROM] Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. Wersja 2.3 Miejsce wydania Miejsce wydania książki (bazy danych, programu komputerowego). Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wydawca Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Data wydania Data aktualizacji/nowelizacji Data dostępu ISBN Tryb dostępu Wpisz datę aktualizacji dokumentu elektronicznego: Wpisz kiedy ostatnio korzystałeś z dokumentu online: Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): Wybierz Dostępny w World Wide Web dla adresów zaczynających się od oraz Dostępny w Internecie dla innych rodzajów adresów.

20 Adres w Internecie Odpowiedzialność drugorzędna Wpisz pełny adres, pod którym można znaleźć w Internecie: gopher://info.lib.ug.edu:70/00/articles Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Seria Biblioteka Narodowa, Ser. I, Nr 22 Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Nr 2113 Uwagi W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Mogą to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) opisu fizycznego dokumentu 4 płyty CD-ROM b) materiału towarzyszącego Materiał towarzyszący: Podręcznik dla użytkownika c) wymagań systemowych Wymagania systemowe: komputer IBM PC lub kompatybilny; napęd CD-ROM, 4 MB RAM d) częstotliwości publikacji Aktualizacja tygodniowa Kwartalnik e) języka Tekst w języku francuskim i włoskim f) inne uwagi Około rekordów Programista: Jan Walczak Autor książki, bazy danych, programu Tytuł książki, bazy danych, programu ***************************** Fragment książki, bazy danych, programu komputerowego W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego Historia informacji naukowej [History of information science] Tytuł fragmentu Informacja jako nowy zasób produkcyjny Nośnik Nośnik, na jakim wydany jest dokument elektroniczny: [online] [CD-ROM] [dyskietka] [DVD-ROM]

21 Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. Wersja 2.3 Miejsce wydania Miejsce wydania książki (bazy danych, programu komputerowego).można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wydawca Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Data wydania Data dostępu Wpisz kiedy ostatnio korzystałeś z dokumentu online: Data aktualizacji/nowelizacji ISBN Tryb dostępu Adres w Internecie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Numeracja w obrębie dokumentu macierzystego Rozdział, część Rozdz. I Chap. 7 Wpisz datę aktualizacji dokumentu elektronicznego: Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): Wybierz Dostępny w World Wide Web dla adresów zaczynających się od oraz Dostępny w Internecie dla innych rodzajów adresów. Wpisz pełny adres, pod którym można znaleźć w Internecie: gopher://info.lib.ug.edu:70/00/articles Możesz wpisać numer rekordu lub inny numer cytowanego fragmentu, o ile taka numeracja pozostaje niezmienna ilekroć fragment jest wyszukiwany Numer rekordu: Numer pozycji: 145 Numer akcesji: 134/79 Możesz wpisać lokalizację fragmentu, jeśli format dokumentu uwzględnia paginację. s wiersz

22 Odpowiedzialność drugorzędna Uwagi Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Moga to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) opisu fizycznego dokumentu 4 płyty CD-ROM b) materiału towarzyszącego Materiał towarzyszący: Podręcznik dla użytkownika c) wymagań systemowych Wymagania systemowe: komputer IBM PC lub kompatybilny; napęd CD-ROM, 4 MB RAM d) częstotliwości publikacji Aktualizacja tygodniowa Kwartalnik e) języka Tekst w języku francuskim i włoskim f) inne uwagi Około rekordów Programista: Jan Walczak ***************************** Artykuł w książce, bazie danych, programie komputerowym Autor artykułu W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Tytuł artykułu Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat Autor książki, bazy danych, programu Tytuł książki, bazy danych, programu W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego Historia informacji naukowej [History of information science]

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ METODYKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów /Z.Szkutnik/ 1 Opis bibliograficzny dokumentów drukowanych i specjalnych Opis bibliograficzny

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje:

Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych. Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: Informacje dla autorów prac magisterskich, dyplomowych Strona tytułowa pracy magisterskiej powinna zawierać następujące informacje: na samej górze, wyśrodkowane: o nazwa i miejsce uczelni o nazwa instytutu

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej

Zasady ogólne sporządzania bibliografii załącznikowej ABC bibliografii załącznikowej Każdy autor pracy naukowej, w tym także pracy magisterskiej, licencjackiej czy seminaryjnej, powinien dołączyć do niej bibliografię załącznikową (literaturę przedmiotu) czyli

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ

ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ ks. Mieczysław Ozorowski PRZEWODNIK PISANIA PRACY NAUKOWEJ Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej Warszawa 1997 2 I. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE A. Wybór tematu Wybór tematu zależy od osobistych zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB

Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Instrukcja edytorsko-bibliograficzna Instytutu Historii UwB Uwagi ogólne: 1. Podstawowym celem niniejszej instrukcji edytorsko bibliograficznej jest ułatwienie osobom przygotowującym w Instytucie Historii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie przypisów i bibliografii

Tworzenie przypisów i bibliografii dotyczy czasopisma Kultura i Wychowanie Tworzenie przypisów i bibliografii Niniejsze opracowanie ma na celu uściślenie zasad tworzenia przypisów i bibliografii, wskazanie rozwiązań, które w tym zakresie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7

Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Wytyczne dla autorów publikacji Wydawnictwa Uczelnianego Politechniki Koszalińskiej ver. 1.7 KOSZALIN 2007 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Zasady ogólne... 6 2.1. Format prac...

Bardziej szczegółowo

Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych (pozyskano z:

Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych (pozyskano z: 1 Informacje dla autorów prac naukowych, magisterskich, dyplomowych (pozyskano z: http://www.bg.pw.edu.pl/prac_nauk.html ) I. Cytaty i przypisy II. Zasady opisu bibliograficznego wykorzystywanych w pracy

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo