Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy programu: - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego"

Transkrypt

1 Autorzy programu: Jacek Tomaszczyk Aneta Drabek - Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego - Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Zalety programu, czyli dlaczego warto kupić program BiBLiOGRAFiKON? 1. Program w bardzo prosty sposób umożliwia robienie przypisów i bibliografii do pracy. Nie trzeba się zastanawiać nad kolejnością danych w opisie, nad znakami oddzielającymi poszczególne elementy. Program robi to sam, pamiętając o wszystkich potrzebnych znakach. 2. Program obejmuje 15 rodzajów dokumentów. Są to dokumenty tradycyjne (książka, czasopismo, artykuł w czasopiśmie i w książce, fragment w książce, norma, patent), a także wszystkie rodzaje dokumentów elektronicznych (książka elektroniczna, artykuł i fragment w książce elektronicznej, strona WWW, baza danych, program komputerowy, artykuł w czasopiśmie elektronicznym, post z grupy dyskusyjnej, ). 3. Program działa w oparciu o najnowsze normy dotyczące tworzenia przypisów oraz bibliografii załącznikowej. 4. Każdy opis wystarczy wpisać tylko RAZ, a program automatycznie dopisuje odpowiednie dane do bibliografii załącznikowej. 5. Program pracuje w dostępnych wersjach Worda (Word ). 6. Autorzy zapewniają bezpłatną aktualizację programu oraz konsultacje pocztą elektroniczną w sprawach dotyczących tworzenia przypisów i bibliografii. Strona WWW:

2 BiBLiOGRAFiKON I. Informacje o programie: 1. Program umożliwia tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej zgodnie z następującymi normami: PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura PN-ISO Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części BiBLiOGRAFiKON działa z programem MS Word (wersje: ). II. Tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej 1. Przypisy bibliograficzne Przypisy to krótkie objaśnienia do wyrazów, zwrotów lub fragmentu tekstu. Mają zawsze charakter informacyjny. Wskazują źródło pochodzenia określonych danych i poglądów (wtedy mamy do czynienia z przypisami bibliograficznymi) lub wyjaśniają dodatkowo pewne fragmenty tekstu, wskazują na złożoność problematyki lub odmienne sądy w tym zakresie (mamy wtedy do czynienia z przypisami rzeczowymi). W tworzeniu przypisów bibliograficznych, oprócz elementów obowiązkowych (autor, tytuł, data wydania, itp.) często wykorzystuje się inne ważne informacje (np. seria, miejsce wydania). Jednak najważniejszą zasadą w tworzeniu bibliografii i przypisów jest konsekwencja, czyli stosowanie tych samych elementów opisu oraz tych samych znaków przestankowych oddzielających poszczególne elementy w całej pracy. Pierwszy odsyłacz do książki czy artykułu powinien zawierać wszystkie wymagane elementy opisu bibliograficznego dokumentu, natomiast w przypadku ponownego odwołania się do dokumentu już opisanego, jeżeli następujące po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy zamiast pełnego opisu stosować oznaczenie: op. cit., tamże, lub

3 ibid., po którym następują numery stron. Jeżeli powołujemy się na dokument wymieniony w jednym z przypisów wcześniejszych, należy powtórzyć początkowe elementy opisu tego dokumentu, np. nazwę autora i tytuł lub początek tytułu danej książki, dodając numer odpowiedniej stronicy. Jeśli w pracy przywołujemy kilka prac tego samego autora, należy powtórzyć tyle słów z tytułu ile potrzeba dla identyfikacji dokumentu. np. 1 Kowalska M.: Analiza przymiotników..., s Tamże. s Op. cit. s Kowalska M.: Analiza przysłówków..., s Ibid. s Jeżeli kilka kolejnych przypisów dotyczy tej samej pracy i przywoływany tekst znajduje się na tej samej stronie, co w przypisie poprzedzającym, wówczas można zastosować określenie tamże lub loc cit. np. 1 Barańska Krystyna: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa ISBN X, s Tamże. 3 Loc. cit. Wykaz skrótów: loco cit. = loco citato ibid. = ibidem id.= idem op. cit. = opus citatum [s.l.] = sine loco [s.a.] = sine anno por. cyt. za - cytuję za [b.m.] [b.r.] - w miejscu cytowanym - tamże - ten sam, tenże - dzieło cytowane - bez miejsca - bez roku - porównaj - bez miejsca - bez roku

4 2. Bibliografia załącznikowa a) szeregowanie bibliografii Bibliografię można szeregować: 1) alfabetycznie (według pierwszego autora lub tytułu jeśli autorów jest więcej niż trzech, lub jeśli praca nie ma autora); 2) według tematyki; 3) według rodzajów dokumentów (np. artykuły, książki); 4) według kolejności cytowania w tekście. b) umiejscowienie bibliografii załącznikowej Bibliografię załącznikową należy umieszczać po tekście głównym oraz wszystkich materiałach, jakie go uzupełniają (aneksach, przypisach). Należy umieszczać ją przed materiałami o charakterze informacyjnopomocniczym (słowniki użytych terminów, indeksy, spisy treści itp.). Bibliografię można także zamieszczać po każdym rozdziale. III. Używanie programu BiBLiOGRAFiKON do tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów. 1. Wstęp Opatrywanie każdego tekstu aparatem naukowym (czyli m.in. przypisami) jest zazwyczaj dość pracochłonne. Poza tym na zajęciach na ogół nie uczy się studentów, jak tworzyć przypisy i bibliografie, a promotorzy często mają zbyt mało czasu, żeby zajmować się tym tematem na seminariach. Problem ten jest nieobcy także pracownikom naukowym, dla których zwłaszcza ostatnio cytowanie dokumentów elektronicznych nastręcza coraz więcej kłopotów. Mamy nadzieję, że stworzony przez nas program BiBLiOGRAFiKON, stanie się nieodzowną pomocą dla wszystkich piszących wszelkiego rodzaju prace.

5 2. Uruchomienie programu Program BiBLiOGRAFiKON jest szablonem dokumentów Microsoft Word i dlatego, aby móc z niego korzystać, należy mieć zainstalowany na komputerze program MS Word. BiBLiOGRAFiKONa można uruchomić z dowolnego folderu na dysku przez otwarcie pliku (np. podwójnym kliknięciem) BiBLiOGRAFiKON.dot. Gdy pojawi się okno z ostrzeżeniem o zabezpieczeniach, należy nacisnąć przycisk "Włącz makra". Otworzy się wówczas nowy dokument Worda, w menu pojawi się opcja Bibliografia oraz zostanie dodany nowy pasek narzędzi z przyciskami do obsługi programu. Pozycje z menu Bibliografia i przyciski na pasku narzędzi wykonują te same zadania. Tworzone przez użytkownika dokumenty będą zapisywane w nowych plikach, a szablon BiBLiOGRAFiKON.dot będzie zawsze pozostawał bez zmian. Jeśli chcemy, aby program BiBLiOGRAFiKON uruchamiał się automatycznie przy każdym otwarciu Worda, powinniśmy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić program BiBLiOGRAFiKON. 2. Z menu Narzędzia wybrać opcję Szablony i dodatki. 3. Kliknąć w przycisk Organizator. 4. Zaznaczyć zakładkę Paski narzędzi. 5. W lewym oknie kliknąć w Bibliografia i przekopiować przyciskiem Kopiuj>> do prawego okna. 6. Zaznaczyć zakładkę Elementy projektów makr. 7. Zaznaczać i kopiować wszystkie elementy z lewego okna do prawego korzystając z przycisku Kopiuj>>. 8. Nacisnąć dolny przycisk Zamknij.

6 3. Tworzenie przypisów a) wstawianie opisu bibliograficznego jako przypisu w tekście głównym Jeśli zdecydujemy się na tradycyjny styl cytowania kolejny przypis bibliograficzny wstawiamy korzystając z opcji Wstaw opis bibliograficzny do przypisu. Pojawia się menu, z którego wybieramy typ dokumentu, który chcemy zacytować. Po wybraniu pojawia się odpowiedni formularz.

7 Wystarczy tylko wypełnić poszczególne pola formularza, a następnie potwierdzić klikając w przycisk Sporządź i wstaw opis bibliograficzny. Na niebiesko zaznaczone są elementy obowiązkowe, a na czarno fakultatywne. Wypełniając pola nie należy wpisywać końcowych kropek. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem pracy zdecydować, które z elementów będziemy w opisie wykorzystywać, a które można pominąć. Wpisując informację w poszczególne pola formularza korzystamy z umieszczonych obok przykładów oraz z Pomocy. Trzeba tu przywołać wspomnianą powyżej zasadę konsekwencji, więc np. jeśli zdecydujemy się w bibliografii umieścić informację o wydawcy, wówczas takie informacje trzeba będzie umieszczać w każdym opisie. Warto o tym pomyśleć przed rozpoczęciem pracy, a nawet przed zbieraniem bibliografii i robieniem notatek, żeby spisać z książek, czasopism i innych dokumentów potrzebne informacje. Sporządzony w ten sposób opis umieszczony zostaje zarówno w przypisie, jak na końcu dokumentu w bibliografii załącznikowej. b) wstawianie opisu bibliograficznego do istniejącego przypisu

8 Jeśli w tym samym przypisie chcemy dopisać kolejną pozycję bibliograficzną, wówczas trzeba umieścić kursor w miejscu, gdzie ma zostać dopisany opis i kliknąć w przycisk Wstaw opis bibliograficzny w miejscu kursora, wybrać odpowiedni typ dokumentu i wypełnić go. Jeżeli opis ten ma znaleźć się w bibliografii, trzeba w menu zaznaczyć opcję wstaw opis również do bibliografii załącznikowej. c) wstawianie opcitów Jeśli w kolejnym przypisie powołujemy się na tę samą publikację, wówczas wystarczy podać tylko skrócone dane. Dla danych o postaci: 1 Kowalska M.: Analiza przymiotników..., s stosujemy opcję Wstaw op. cit. i wypełnić formularz Kliknięcie w przycisk Wstaw spowoduje utworzenie przypisu jak w podanym wyżej przykładzie. Stworzenie przypisów o postaci: 1 Tamże. s Op. cit. s Ibid. s wymaga wybrania opcji wstaw opis bibliograficzny do przypisu, a następnie wśród dokumentów tradycyjnych kategorię Inne.

9 Następnie należy wypełnić samodzielnie formularz i wstawić opis (przycisk wstaw opis ). d) wstawianie przypisu dolnego Jeśli trzeba wstawić przypis rzeczowy, wówczas należy wybrać opcję przypis dolny i wstawiamy odpowiedni komentarz. e) wstawianie przypisu końcowego Wstawianie przypisu końcowego (czyli na końcu dokumentu) odbywa się przez wybranie opcji przypis końcowy. Z powodu licznych elementów opisu bibliograficznego, a przez to wielu możliwych kombinacji połączeń tych elementów, może się zdarzyć, że program BiBLiOGRAFiKON stworzy opis z nie do końca poprawną interpunkcją. Warto więc zawsze uważnie przeczytać opis i uzupełnić ewentualne braki przecinków czy kropek. Autorzy zobowiązują się

10 oczywiście do wprowadzania poprawek na bieżąco i wysyłania nabywcom bezpłatnych wersji uaktualnionego programu. To tyle wskazówek! Życzymy przyjemnej pracy! Bibliografia załącznikowa 1. Antczak B., Michalska-Bednarek B.: Zasady edycji dokumentu elektronicznego dla EBIB [online]. Toruń, styczeń 2005 [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 2. Bibliografia załącznikowa [online]. Łódź: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 3. Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w Szkole [online]. 2004, nr 11 [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 4. Biblioteka Pedagogiczna - Serwis informacyjny [online]. [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 5. Golec W.: Przypisy i bibliografia załącznikowa [online]. Siedlce: Biblioteka Pedagogiczna [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 6. PN-ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. 7. PN-ISO : 1999 Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części. 8. Sebastjan Danuta, Tobolska Urszula: Bibliografia załącznikowa i przypisy bibliograficzne. Poradnik Bibliotekarza 2005, nr 3, s V LO im. Kanclerza Jana Zamojskiego w Dąbrowie Górniczej [online]. Dąbrowa Górnicza [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 10. Wirtualne Informatorium [online]. Kraków: Akademia Ekonomiczna [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 11. Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web:

11 Załącznik przykłady wypełnienia pól poszczególnych formularzy Autor książki Tytuł książki Tomy, części T. 2, cz. 1 Vol. 1-2 Wydanie Data wydania ISBN Cytowane strony Miejsce wydania Odpowiedzialność drugorzędna Wydawca Książka W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Fizyka: podręcznik szkolny Historia informacji naukowej [History of information science] Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed. W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): Strony, na których znajduje się cytowany fragment.: Miejsce wydania książki. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik

12 Liczba stron 520 X, Seria Biblioteka Narodowa, Ser. I, Nr 22 Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Nr 2113 Uwagi Autor książki Tytuł książki W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Mogą to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) informacja wskazująca miejsce przechowywania dokumentu: Dostępne w Archiwum b) informacja dotycząca ograniczenia dostępności: Do użytku służbowego c) inne ważne informacje: Nakład ograniczony 100 egz. ***************************** Fragment książki W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Fizyka: podręcznik szkolny Historia informacji naukowej [History of information science] Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed. Tomy, części T. 2, cz. 1 Vol. 1-2 Data wydania W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Tytuł fragmentu Militarna słabość państwa Strony Strony, na których znajduje się fragment: 30-38

13 Miejsce wydania Odpowiedzialność drugorzędna Wydawca ISBN Miejsce wydania książki. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): ***************************** Artykuł w książce Autor artykułu Twórca lub twórcy artykułu w czasopiśmie lub w książce: Wielowiejski A., Niżyński A. Wielowiejski Adam, Niżyński Alojzy Tytuł artykułu Moda na Stachurę Autor książki W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Tytuł książki Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Fizyka: podręcznik szkolny Historia informacji naukowej [History of information science] Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed.

14 Data wydania Tomy, części T. 2, cz. 1 Vol. 1-2 Strony Cytowane strony Miejsce wydania Odpowiedzialność drugorzędna Wydawca ISBN W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Strony, na których znajduje się artykuł: Strony, na których znajduje się cytowany fragment.: Miejsce wydania książki. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): *****************************

15 Czasopismo Tytuł Przegląd Geologiczny Advances in Theoretical and Mathematical Physics Odpowiedzialność Wydanie Data wydania ISSN Oznaczenie zeszytu (daty i/lub numery) Miejsce wydania Wydawca Wpisz tu nazwiska redaktorów naczelnych czasopism, a także jednostki (organizacje, stowarzyszenia, szkoły wyższe itp.) publikujące czasopisma: Rada naukowa Fundacji Multis Multum Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych Tatiana Kowalska redaktor naczelny Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. 4 ed. W przypadku braku daty wydania można podać datę druku lub datę copyright: cop druk. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (składa się z 8 znaków): X Vol. 3 nr 4 (32) T. 15 Miejsce wydania czasopisma. Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik *****************************

16 Autor artykułu Tytuł artykułu Tytuł czasopisma Data wydania, numer, zeszyt Strony Cytowane strony Odpowiedzialność drugorzędna ISSN Artykuł w czasopiśmie Twórca lub twórcy artykułu w czasopiśmie lub w książce: Wielowiejski A., Niżyński A. Wielowiejski Adam, Niżyński Alojzy. Wpisz tytuł i/lub podtytuły artykułu: Zupa z etyki. Uwagi do projektu Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji Transition from big crunch to big bang in brane cosmology Tytuł czasopisma można skracać: Przegl. Geol. Przegląd Geologiczny J. Doc. Informacje dotyczące tomu (rocznika, volumenu) oraz numeru (zeszytu), w którym znajduje się cytowany artykuł: 1994, t. 13, nr , vol. 68, no , 13 maja Strony, na których znajduje się artykuł: Strony, na których znajduje się cytowany fragment.: Wpisz tu nazwiska pozostałych osób (poza autorami), które brały udział w tworzeniu artykułu, np. tłumaczy, ilustratorów, itp.: Tł. Jan Święciński Il. Tomasz Wołczyński Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (składa się z 8 znaków): X ***************************** Norma Numer normy PN-ISO 690 PN-91/N Data wydania Wpisz datę wydania normy: 2002 Tytuł normy Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura *****************************

17 Kraj lub urząd udzielający Rodzaj dokumentu patentowego Patent Polska Szwajcaria Opis patentowy Numer Data wydania (data wydania dokumentu cytowanego) Zgłaszający lub właściciel (odpowiedzialność główna) Wpisz datę wydania patentu: 2001 Politechnika Śląska Nowak J. Tytuł wynalazku Rower z elektrycznym napędem wspomagającym Wynalazca Ubysz Aleksander (odpowiedzialność drugorzędna) Uwagi Symbol: B63B35/73 ***************************** Strona WWW, biuletyn online Autor W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Tytuł Ośrodek Myśli Politycznej Humanista.pl Nośnik Nośnik, w jakim wydany jest dokument elektroniczny: [online] [CD-ROM] [dyskietka] [DVD-ROM] Miejsce wydania Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wydawca Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik

18 Data wydania Data dostępu Tryb dostępu Adres w Internecie Uwagi Wpisz kiedy ostatnio korzystałeś z dokumentu online: Wybierz Dostępny w World Wide Web dla adresów zaczynających się od oraz Dostępny w Internecie dla innych rodzajów adresów. Wpisz pełny adres, pod którym można znaleźć w Internecie: gopher://info.lib.ug.edu:70/00/articles W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Mogą to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) opisu fizycznego dokumentu 4 płyty CD-ROM b) materiału towarzyszącego Materiał towarzyszący: Podręcznik dla użytkownika c) wymagań systemowych Wymagania systemowe: komputer IBM PC lub kompatybilny; napęd CD-ROM, 4 MB RAM d) częstotliwości publikacji Aktualizacja tygodniowa Kwartalnik e) języka Tekst w języku francuskim i włoskim f) inne uwagi Około rekordów Programista: Jan Walczak *****************************

19 Autor książki, bazy danych, programu Tytuł książki, bazy danych, programu Nośnik Książka elektroniczna, baza danych, program komputerowy W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego Historia informacji naukowej [History of information science] Nośnik, na jakim wydany jest dokument elektroniczny: [online] [CD-ROM] [dyskietka] [DVD-ROM] Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. Wersja 2.3 Miejsce wydania Miejsce wydania książki (bazy danych, programu komputerowego). Można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wydawca Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Data wydania Data aktualizacji/nowelizacji Data dostępu ISBN Tryb dostępu Wpisz datę aktualizacji dokumentu elektronicznego: Wpisz kiedy ostatnio korzystałeś z dokumentu online: Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): Wybierz Dostępny w World Wide Web dla adresów zaczynających się od oraz Dostępny w Internecie dla innych rodzajów adresów.

20 Adres w Internecie Odpowiedzialność drugorzędna Wpisz pełny adres, pod którym można znaleźć w Internecie: gopher://info.lib.ug.edu:70/00/articles Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska Seria Biblioteka Narodowa, Ser. I, Nr 22 Prace Nauk. Uniw. Śląskiego, Nr 2113 Uwagi W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Mogą to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) opisu fizycznego dokumentu 4 płyty CD-ROM b) materiału towarzyszącego Materiał towarzyszący: Podręcznik dla użytkownika c) wymagań systemowych Wymagania systemowe: komputer IBM PC lub kompatybilny; napęd CD-ROM, 4 MB RAM d) częstotliwości publikacji Aktualizacja tygodniowa Kwartalnik e) języka Tekst w języku francuskim i włoskim f) inne uwagi Około rekordów Programista: Jan Walczak Autor książki, bazy danych, programu Tytuł książki, bazy danych, programu ***************************** Fragment książki, bazy danych, programu komputerowego W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego Historia informacji naukowej [History of information science] Tytuł fragmentu Informacja jako nowy zasób produkcyjny Nośnik Nośnik, na jakim wydany jest dokument elektroniczny: [online] [CD-ROM] [dyskietka] [DVD-ROM]

21 Wydanie Wpisz numer wydania (poza pierwszym) oraz wszelkie informacje o zmianach dokonanych względem wydania poprzedniego: Wyd. 2 popr. 2nd ed. Wersja 2.3 Miejsce wydania Miejsce wydania książki (bazy danych, programu komputerowego).można dodać informację o stanie lub prowincji, jeśli jest to konieczne do odróżnienia miasta od innych o takiej samej nazwie. Jeśli brak miejsca wydania można podać oznaczenie [b. m.] lub [s. l.]: Wrocław Wrocław, Kraków, Warszawa Wrocław [et al.] Cambridge (Mass.) Wydawca Jeśli w publikacji brak jest wydawcy można podać oznaczenie [b. w.] lub [s. n.]: Państ. Wydaw. Nauk. Springer Verlag Czytelnik Data wydania Data dostępu Wpisz kiedy ostatnio korzystałeś z dokumentu online: Data aktualizacji/nowelizacji ISBN Tryb dostępu Adres w Internecie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Numeracja w obrębie dokumentu macierzystego Rozdział, część Rozdz. I Chap. 7 Wpisz datę aktualizacji dokumentu elektronicznego: Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa zwartego (składa się z 10 znaków): Wybierz Dostępny w World Wide Web dla adresów zaczynających się od oraz Dostępny w Internecie dla innych rodzajów adresów. Wpisz pełny adres, pod którym można znaleźć w Internecie: gopher://info.lib.ug.edu:70/00/articles Możesz wpisać numer rekordu lub inny numer cytowanego fragmentu, o ile taka numeracja pozostaje niezmienna ilekroć fragment jest wyszukiwany Numer rekordu: Numer pozycji: 145 Numer akcesji: 134/79 Możesz wpisać lokalizację fragmentu, jeśli format dokumentu uwzględnia paginację. s wiersz

22 Odpowiedzialność drugorzędna Uwagi Wpisz tu nazwiska tych wszystkich osób (poza autorem), które brały udział, przy tworzeniu dzieła: redaktorów, tłumaczy, ilustratorów, itp.): Ed. by Steven Smith Tł. W. Paszkowski Oprac. J. Śliwiński i A. Śliwińska W Uwagach wpisz ważne informacje dotyczące dokumentu. Moga to być informacje wymienionych poniżej rodzajów: a) opisu fizycznego dokumentu 4 płyty CD-ROM b) materiału towarzyszącego Materiał towarzyszący: Podręcznik dla użytkownika c) wymagań systemowych Wymagania systemowe: komputer IBM PC lub kompatybilny; napęd CD-ROM, 4 MB RAM d) częstotliwości publikacji Aktualizacja tygodniowa Kwartalnik e) języka Tekst w języku francuskim i włoskim f) inne uwagi Około rekordów Programista: Jan Walczak ***************************** Artykuł w książce, bazie danych, programie komputerowym Autor artykułu W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Tytuł artykułu Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat Autor książki, bazy danych, programu Tytuł książki, bazy danych, programu W rubryce tej wpisz maksymalnie 3 osoby. Jeśli autorów jest więcej niż 3, wówczas ich nazwiska podaje się w rubryce Odpowiedzialność drugorzędna lub wpisz tylko pierwszego i umieść informację [et al.] lub [i in.]: Kowalski Piotr, Nowak Zbigniew Czarniawski S. J., Zieliński H. Nowotniak Adam Jerzy Krzyżowski S. [i in.] Wpisz tytułu i/lub podtytuły. Można również podać tłumaczenie tytułu: Rola informacji w kształtowaniu nowych społeczeństw Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego Historia informacji naukowej [History of information science]

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części

Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części Oprac. Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie Omówienie normy PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części 1.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY. oprac. dr Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY. oprac. dr Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego BIBLIOGRAFIA I PRZYPISY oprac. dr Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego Przypisy Przypisy bibliograficzne wskazują źródło pochodzenia określonych danych i poglądów Przypisy rzeczowe wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA Do pracy naukowej, magisterskiej bądź licencjackiej powinna być dołączona bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu) będąca wykazem dokumentów wykorzystanych przez autora.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich

Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Bibliografia załącznikowa do prac naukowych, dyplomowych inżynierskich i magisterskich Każda praca naukowa i dyplomowa (inżynierska i magisterska) powinna mieć dołączony wykaz materiałów źródłowych wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli bibliotekarzy Temat : Redagowanie bibliografii załącznikowej Czas trwania zajęć : 3 godziny dydaktyczne CELE OGÓLNE : rozwijanie umiejętności opisania źródła,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe

WYDAWNICTWO ZWARTE. Dokumenty drukowane. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne. Wzór opisu zawierający elementy obowiązkowe Dokumenty drukowane WYDAWNICTWO ZWARTE elementy Odpowiedzialność główna. Tytuł: dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?

CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia - wywodzi się od greckich słów: - biblion (biblos) - książka - graphein - pisać, opisywać BIBLIOGRAFIA - to uporządkowany (alfabetycznie, chronologicznie) spis dokumentów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MATURALNA

PREZENTACJA MATURALNA PREZENTACJA MATURALNA uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów, dokumentów elektronicznych, stron WWW i in.) literatura przedmiotu, wykaz źródeł - zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA. oprac. Edyta Gawin cop. 2011 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY TWORZENIA oprac. Edyta Gawin cop. 2011 DEFINICJA Bibliografia załącznikowa - spis / wykaz dokumentów wykorzystywanych przy tworzeniu referatów, wypracowań, prezentacji

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest bibliografia? Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika

Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Nowy interfejs katalogu Biblioteki Głównej UP - podręcznik użytkownika Co nowego? łatwiejsze i bardziej intuicyjne wyszukiwanie; zawężanie wyników wyszukiwania za pomocą faset; możliwość personalizacji

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe WSB-NLU

Materiały szkoleniowe WSB-NLU Materiały szkoleniowe WSB-NLU MenedŜer bibliografii i jego funkcje wspomagające w repozytorium instytucjonalnym szkolenie dla pracowników i studentów WSB-NLU. Instrukcja instalacji i korzystania z programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii

Zasady konstruowania: * Cytatów. * Przypisów. * Bibliografii Zasady konstruowania: * Cytatów * Przypisów * Bibliografii wraz z przykładami Kompilacja uwzględniająca obowiązującą normę PN_ISO 690: 2002 Kwerenda, wybór i kompilacja: mgr Anna Kończal Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska

Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002. Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Zasady sporządzania przypisów na podstawie norm PN-78 N-01222 oraz PN-ISO 690:2002 Opracowały: Ilona Dokładna Joanna Szada - Popławska Przypis (notka) to zasadniczy element aparatu naukowego książki. Przypisy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich.

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU. TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W MIELCU TECHNIKA REDAKCYJNA PRAC LICENCJACKICH Zasady przygotowania i redagowania prac licencjackich. Mielec, październik 2004 Imię i Nazwisko Wyższa Szkoła Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ DRUGA]

REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ DRUGA] REDAGOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ I PRZYPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH. Program szkolenia dla nauczycieli [CZĘŚĆ DRUGA] Danuta Sebastjan i Urszula Tobolska, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika systemu PBN. dodawanie publikacji w formie artykułu

Przewodnik Użytkownika systemu PBN. dodawanie publikacji w formie artykułu Przewodnik Użytkownika systemu PBN dodawanie publikacji w formie artykułu Dodawanie artykułu 1. Należy zalogować się do systemu PBN https://pbn.nauka.gov.pl/ klikając na przycisk Zaloguj znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna to technika szybkiego tworzenia, różniących się tylko niektórymi elementami, szeregu identycznych dokumentów (seria), przy wykorzystania bazy adresowej np.:

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows Vista PL Edytor tekstu: Microsoft Office 007 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Spotkania z wiedzą webinarium

Spotkania z wiedzą webinarium Spotkania z wiedzą webinarium Korespondencja Seryjna Co to jest korespondencja seryjna Korespondencja seryjna - technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dzięki ical nigdy nie zapomnieć o spotkaniu (i urodzinach) 27 ical kalendarz dostarczany wraz z Leopardem pozwala w prosty sposób zapanować na planem dnia. A w połączeniu z Książką adresową

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007

BIBLIOGRAFIA W WORD 2007 BIBLIOGRAFIA W WORD 2007 Ćwiczenie 1 Tworzenie spisu literatury (bibliografii) Word pozwala utworzyć jedną listę główną ze źródłami (cytowanymi książkami czy artykułami), która będzie nam służyć w różnych

Bardziej szczegółowo

Jak napisać bibliografię

Jak napisać bibliografię Spis treści: Jak napisać bibliografię 1. Informacje ogólne 1.1 Wyjaśnienie terminów 1.2. Stosowane normy 2. Opis bibliograficzny 2.1. Uwagi ogólne 2.2. Opis książki 2.3. Opis czasopisma 2.4. Opis dokumentu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA ZASADY SPORZĄDZANIA PODSTAWOWE POJĘCIA Opis bibliograficzny to wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN.

Nazwisko i imię autora, tytuł, oznaczenie tomu (części), kolejność wydania, miejsce wydania, nazwa wydawnictwa, rok wydania, numer ISBN. ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII Bibliografia uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła. Opis bibliograficzny podstawowe dane identyfikujące dzieło

Bardziej szczegółowo

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy 1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy Następnie wypełniamy pola oznaczone * (hasło musi mieć co najmniej 6 znaków

Bardziej szczegółowo

11. KORESPONDENCJA SERYJNA

11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11. KORESPONDENCJA SERYJNA 11.1. TWORZENIE SERYJNEGO LISTU MS Word dostarcza użytkownikowi narzędzie do sprawnego i szybkiego realizowania szczególnego rodzaju korespondencji- korespondencji spersonalizowanej,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 5. Darmowe MMS-y przez Internet MMS to multimedialny SMS, czyli wiadomość multimedialna zawierająca grafikę, animację, wideoklip

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI

PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI PORADNIK DLA MATURZYSTY BIBLIOGRAFIA DO PREZENTACJI Bibliografia do prezentacji składa się z: Literatury podmiotu - wykaz wykorzystanych dzieł literackich, malarskich, filmowych, utworów muzycznych, "Lalka"

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint)

PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) PORADNIK Zasady i zalecenia pracy z plikami oraz tekstem na stronach nowego portalu SGH (na platformie SharePoint) wersja 2.0. (6 listopada 2015 r.) Przygotowanie: Dział Informacji i Komunikacji, Dział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja posługiwania się szablonem

Instrukcja posługiwania się szablonem Instrukcja posługiwania się szablonem formatowania artykułu do publikacji Przyjęte do publikacji artykuły ukażą się w formie kilkutomowej monografii. Jeden z jej tomów będzie książką "profesorską". Zgłaszane

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę?

Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? MOL Optivum Jak szybko opracować i udostępnić czytelnikom książkę? Katalogowanie zbiorów bibliotecznych to jedna z podstawowych funkcji programu MOL Optivum. Wprowadzanie opisów bibliograficznych księgozbioru,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne spisy. Wersja: 4 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2013-10-14 20:11:42 +0200

Automatyczne spisy. Wersja: 4 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2013-10-14 20:11:42 +0200 Automatyczne spisy Wersja: 4 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka 2013-10-14 20:11:42 +0200 Automatyczny spis treści Część I Automatyczny spis treści OpenOffice.org: automatyczny spis treści 1. Umieść

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

Zotero przydatny i wszechstronny program niekomercyjny do tworzenia archiwum stron internetowych, bibliografii i przypisów

Zotero przydatny i wszechstronny program niekomercyjny do tworzenia archiwum stron internetowych, bibliografii i przypisów Zotero przydatny i wszechstronny program niekomercyjny do tworzenia archiwum stron internetowych, bibliografii i przypisów Program ściągamy ze strony http://www.zotero.org/ pobierając także przy okazji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki

Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki Instrukcja wyszukiwania w katalogach i bazach Biblioteki http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/f Informacje o zbiorach Biblioteki przechowywane są w systemie bibliotecznym Aleph. Interfejs www systemu podzielony

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

Piszesz pracę dyplomową, referat lub książkę może okazać się nieodzownym narzędziem do. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Piszesz pracę dyplomową, referat lub książkę może okazać się nieodzownym narzędziem do. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Piszesz pracę dyplomową, referat lub książkę może okazać się nieodzownym narzędziem do opracowania w sposób szybki i precyzyjny przypisów i bibliografii załącznikowej w twojej pracy będzie również użyteczny

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc

W polu: Tytuł : wpisujemy prostą, zroumiałą dla odbiorcy treści nazwę dokumentu, który chcemy opublikować (pole o ograniczonej ilości znaków). W ikonc INSTRUKCJA WPROWADZANIA INFORMACJI DO BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ bip.um.szczecin.pl (Na przykładzie ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego) Rozpoczynamy pracę na stronie głównej UMiNET -

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersje elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows XP PL Edytor tekstu: Microsoft Office 2003 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich

EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich EBSCOhost Wyszukiwanie podstawowe dla Bibliotek akademickich Szkolenie support.ebsco.com Witamy w szkoleniu EBSCO Publishing dotyczącym Wyszukiwania podstawowego dla Bibliotek akademickich, zwięzłym przewodniku

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną? Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych

Załącznik 1 Przykłady opisów bibliograficznych PRAKTYCZNE SPORZĄDZANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ opracowała: Urszula Tobolska Alina Dyrek OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI (JEDNEGO, DWÓCH TRZECH AUTORÓW) Elementy opisu bibliograficznego książki (w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums

Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Publikacja zdjęć w sieci wykorzystanie Picasa Web Albums Picasa Web Albums to jedno z najpopularniejszych miejsc do przechowywania i udostępniania fotografii w Internecie. Picasa Web Albums swoje powodzenie

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (PRZYPISY, CYTOWANIA) DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (PRZYPISY, CYTOWANIA) DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (PRZYPISY, CYTOWANIA) DOKUMENTÓW DRUKOWANYCH ORAZ ELEKTRONICZNYCH INFORMACJE DLA AUTORÓW PRAC NAUKOWYCH,MAGISTERSKICH, DYPLOMOWYCH Do opracowań naukowych (pracy magisterskiej,

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo