są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI NR VI / 14 Warszawa, dnia..?8.2o14 r. OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania nr IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/SS/ informatycznego dla resortu obrony narodowej dostawa sprzętu WYJAŚNIENIA DO SIWZ W związku ze złożeniem pytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej, nr ref. IU/7 1 IV-53IZOIPNIDOS/S S/20 14, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia złożone pytanie i udziela wyjaśnień: Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 skaner płaski A3 - SK1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera z rozdzielczością optyczną 600x600 dpi? Rozdzielczość optyczna 600x600 dpi jest w zupełności wystarczającą rozdzielczością w zastosowaniach biurowych dla skanerów dokumentowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Skaner SK1 z założenia jest urządzeniem do zastosowań graficznych, a jego wymagana rozdzielczość 1200x1200 jest podyktowana realnymi potrzebami Zamawiającego w tym zakresie. Ponadto Zamawiający podkreśla, że wymagania określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi, co w żaden sposób nie ogranicza możliwości zaoferowania sprzętu o rozdzielczości optycznej wyższej niż określone w SIWZ. Pytanie nr 2: Dotyczy zad. 1 skaner płaski A3 - SK1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera posiadającego głębię koloru odcienie szarości: 8 bit, spełniającego wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? Ponadto, proponowany przez nas parametr jest wystarczający w zastosowaniach biurowych dla skanerów dokumentowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Skaner SK1 z założenia jest urządzeniem do zastosowań graficznych, a jego wymagana głębia kolorów jest podyktowana realnymi potrzebami Zamawiającego w tym zakresie. Ponadto Zamawiający podkreśla, że wymagania określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi. Marta NIEPORĘCKA tel T:2 1/3/V

2 Pytanie nr 3: Dotyczy zad. 1 skaner płaski A4 - SK2 Czy Zamawiaj ący dopuści zaoferowanie skanera posiadaj ącego prędkość skanowania zdjęcia kolorowego loxls cm <32 sek., spełniającego wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? Ponadto, proponowany przez nas parametr jest wystarczający biurowych dla skanerów dokumentowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Skaner SK2 z założenia jest urządzeniem do zastosowań graficznych, a wymagania określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi, co w żaden sposób nie ogranicza możliwości zaoferowania sprzętu o prędkości skanowania wyższej niż określona wsiwz. ZMIANA SIWZ Działając zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.: 1. W załączeniu przekazuje zmieniony: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne. 2) Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowienia Gwarancji Przetargowej (Wadium). 3) Załącznik nr 8 do SIWZ - Istotne Postanowienia Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 2. Zmienia termin składania i otwarcia ofert: 1. wskazany w pkt 14.2 SIWZ, termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia r. godz. 09:00 na dzień r. godz. 09: wskazany w pkt 15.1 SIWZ, termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia r. godz. 10:00 na dzień r. godz. 10:00. Treść dokonanej zmiany stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Załączniki 3 na 36 str. PRZEWODNI ĄCY KOMISJI Mic ińsiu Marta NIEPORĘCKA tel T:2 l/3/v

3 Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Załącznik nr I do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ Nr 1: dostawa urządzeń skanujących WYMAGANIA TECHNICZNE L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. RBLog 2 1. Urządzenie skanujące SK Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) szt Urządzenie skanujące SK szt. - teł Jednostka Wojskowa 2063, ul. Banacha 2, OO-909 Warszawa, RBLog Rembertów, Skład Zegrze Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBLog Warszawa Rembertów. Skład Zegrze, 05-ł30 Zegrze Południowe ul. 3 Urządzenie skanujące SK Warszawska 22, tel. (22) , Termin ren izacji zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. fax. (22) CZEŚĆ Nr 2: dostawa zasilaczy awaryjnych L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1 UPS Zamawiający rezygnuje z zakupu zasilaczy awaryjnych UPS3 2 RBLog - 3 UPS UPS5 10 Rembertów, Skład Zegrze. 05-ł 30 Zegrze Południowe. ul. Warszawska 22, teł. (22) , fax. (22) Termin reri izacji zamówienia- 30 dni od daty zawarcr umowy. CZĘŚĆ Nr 3: dostawa infrastruktury serwerowej L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY Doposażenie do macierzy IBM DS (EXP DS3512) wraz z usługą instalacji, 4 2. konfiguracji i integracji 2 RBLog - Rembertów. Skład Zegize, Zegrze Południowe ul Serwery IBM Blade center z macierzą Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) DS3524 wraz z usługą instalacji, konfiguracji, integracji i szkolenia specjalistycznego Termin reałizacii zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. Wykonanie usluei instałacji konfi2uracji, inte2racji i szkolenia - Informacyjnych Al. Niepodle2łości Warszawa. w 2 cipeu 3 miesięcy od daty pisemne2o powiadomienia przez Inspektorat Systemów IU/7 1/y-53/ZO/PN/DOS/SS!2014 Strona 1

4 2 Jednostka Warszawa Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ Nr 4: dostawa projektorów multimedialnych L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1. Projektor PR RBLog - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Projektor PR - 3. Projektor PR szt Termin re!izacji zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. 200 szt. - Jednostka Wojskowa 2063, ul. Banacha 2, Warszawa, teł Warszawa Rembertów, Skład Zegrze Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) szt. RBLog Warszawa - Wojskowa, Białobrzegi Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) CZĘŚĆ Nr 5: dostawa sprzętu informatycznego L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 2 RBLog - 1. Szafa raek 19 27U Szafa rack 19 6 U 2 RBLog - Rembertów, Skiad Zegrze Zegrze Poludnioye ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Półka dyskowa 2 Jednostka Wojskowa, Bialobrzegi 4. zewnętrzny dysk przenośny 4 Jednostka Wojskowa, 05-ł 27 Białobrzegi 5. Pendriye 32 GB 13 Jednostka Wojskowa, 05-ł 27 Bialobrzegi Termin reaiizaci zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. 1U171/V-53IZOIPNIDOSISS/2014 Strona 2

5 Załącznik nr 1 do SIWZ CZEŚĆ NR 1: DOSTAWA URZADZEŃ SKANUJACYCH 1. SKANER PŁASKI A3 - SK1 Skaner plaski A3 (parametry minimalne) format A3 typ skanera Płaski / stolikowy typ skanowania Jednoprzebiegowy obszar skanowania Wymiar strony A3 podajnik dokumentów Nie rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi;. - Odcienie szarości: 12 bit; glębia koloru - Kolor: 48 bit. prędkosc skanowania - Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm K 30 sek.: - OCR, A4 < 45 sek. interfejs USB 2.0 kompatybilność Vista/7 (sterownik TWAIN) Oprogramowanie do skanowania. oprogramowanie Oprogramowanie OCR zgodne z pkt 3 w najnowszej dostępnej wersji polskojęzycznej. kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. instrukcja i sterowniki Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. 2. SKANER PŁASKI A4 - SK2 Skaner plaski A4 - parametry minimalne format A4 typ skanera Płaski / stolikowy typ skanowania Jednoprzebiegowy obszar skanowania Wymiar strony A4 rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi;. glębia koloru - Odcienie szarości: 12 bit; - Kolor: 36 bit. prędkosc skanowania - Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm K 30 sek: - OCR, A4 K 45 sek. interfejs USB 2.0 kompatybilność Vista/7 (sterownik TWAIN) kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. instrukcja i sterowniki oprogramowanie Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. Oprogramowanie do skanowania. Oprogramowanie OCR zgodne z pkt 3 w najnowszej dostępnej wersji polskojęzycznej. IU/7 1 /y-53!zoipn!dosis S/2014 Strona 3

6 Firma Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Skaner dokumentowy - SK 3 Skaner dokumentowy SK 3- parametrt minimalne: Format skanowanych dokumentów Ilość układów optycznych Od A8 do A4 z możliwością skanowania dokumentów A3 Trzy - możliwość skanowania w trybie simplex!duplex z ADF + flatbed Prędkość skanowania (podawana dla dokumentów A4 w orientacji pionowej przy rozdzielczości 300dpi minutę dla trybów monochromatycznego i kolorowego) Rozdzielczość optyczna 600 dpi Zakres rozdzielczości wyjściowej dpi (w krokach co 1 dpi) Automatyczny podajnik dokumentów 80 arkuszy 80 g/m2 ADF Interfejs USB 3.0 Obciążenie dzienne podawane przez min kartek producenta Zakres gramatury skanowanych dokumentów (podawany dla skanowania automatycznego z ADF g/m2 nie dopuszcza się stosowania dodatkowych akcesoriów) Maksymalna długość dokumentów min. 250 cm wspierana przez skaner Współpraca z aplikacjami Dołączone sterowniki TWAIN i ISIS Wykrywanie podwójnych pobrań 75 stron na minutę oraz 150 obrazów na Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy Dolączony zestaw elementów Pozwalający na zeskanowanie do eksploatacyjnych kartek Inne funkcje Gwarancja Poprawianie jakości skanowanych dokumentów, automatyczne usuwanie pustych stron i prostowanie obrazu, wykrywanie dokumentów czarno-białych i kolorowych 36 miesięcy, z czasem reakcji w następny dzień roboczy, czynności serwisowe w miejscu instalacji, realizowana przez autoryzowanego partnera serwisowego Oświadczenia serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 900 1:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta skanerów dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. IU!? 1 /y-53izoipn/dos/s S/2014 Strona 4

7 Oświadczenie dokumenty Załącznik nr I do SIWZ producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem potwierdzające załączyć do oferty. 4. ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA OCR DOŁĄCZONEGO DO ZAMAWIANYCH SKANERÓW TYPÓW SK1 i SK2 Wymagania ogólne: 1. polska wersja językowa 2. precyzyjne zachowanie układu strony 3. min. 100 rozpoznawalnych języków (w tym: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) 4. min. 30 wbudowanych słowników (w tym: J. polski, j. angielski, J. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) 5. przetwarzanie plików PDF 6. rozpoznawanie: 1) pisma drukowanego i tabel, 2) języków formalnych (C++, Pascal, etc.), 3) znaków subskryptu (r2), 4) prostych formuł chemicznych (np. H20), 5) kodów kreskowych, 6) tekstu w pionie, 7) hiperłączy, 8) nagłówków i stopek oraz numeracji stron, 9) pieczątek, 7. przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym 8. pełne zachowanie koloru tekstu 9. otwieranie plików graficznych w formatach: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png, xps, dib, wdp, 10. eksport do formatów: rtf, txt, doc, xts, csy, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scy, I 1. morfologiczne wyszukiwanie tekstu 12. automatyzacja procesu przetwarzania. Wymagania funkcjonalne: 1. Generowanie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych; maksymalnie dokładnie przekształcać różnego rodzaju dokumenty elektroniczne - takie jak: zeskanowane dokumenty papierowe, pliki PDF, zdjęcia z aparatu cyfrowego lub wykonane aparatem wbudowanym w telefon komórkowy na w pełni sformatowane pliki elektroniczne, umożliwiające łatwą edycję, dostosowywanie, archiwizację i udostępnianie. 2. Najwyższąjakość rozpoznawania i zachowania układu, takich dokumentów jak faksy, zdjęcia cyfrowe, dokumenty prawne, dokumenty z długimi tabelami, kody paskowe, dokumenty zawierające wiele skomplikowanych grafik (np. strony z czasopism) itp. IU/7 1/V-53!ZO/PN/DOS!S S/2014 Strona 5

8 Załącznik nr I do SIWZ 3. Przekształcanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Analizowanie całości wielostronicowego dokumentu, a następnie odtwarzanie na wszystkich jego stronach pierwotnych atrybutów układu, stylu i formatowania. Inteligentny sposób rozpoznawania poszczególne elementy struktury dokumentu, a następnie odtwarzanie ich jako rodzime elementy formatowania aplikacji pakiem Microsoft Office. Odtwarzanie elementów formatowania, takich jak: 1) czcionki i style, 2) nagłówki i stopki, 3) numery stron, 4) przypisy, 5) podpisy pod ilustracjami, tabelami i wykresami, 6) spisy treści (z formatowaniem i łączami) 7) hierarchiczna struktura nagłówków. 4. Rekonstrukcja w pliku wynikowym inrtych elementów formatowama, w tym numerowanie wierszy, podpisy i pieczęcie. 5. Automatyczne dostosowanie zdjęcia cyfrowego, a także oferowanie narzędzia do wstępnego przetwarzania obrazu: 1) Automatyczna korekcja zniekształceń perspektywy 2) Korekcja szumów 3) Korekcja poruszonych obrazów 4) Kadrowanie trapezowe 5) Automatyczne wykrywanie i korekcja rozdzielczości 6) Wykrywanie orientacji dokumentu 7) Prostowanie obrazu 8) Usuwanie zanieczyszczeń obrazu 9) Automatyczne prostowanie wierszy 10) Narzędzia do odwracania kolorów i obracania obrazu 11) Narzędzie do dzielenia podwójnych stron 6. Automatyczna identyfikacja języków pozwalająca pracować z dokumentami wielojęzycznymi zawierającymi dowolną kombinację obsługiwanych języków. 7. Definiowanie własnych, powtarzalnych, najczęściej wykonywanych zadań. 8. Eksport wyników bezpośrednio do poziomu aplikacji użytkownika, takich jak: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint lub Adobe Acrobat Reader. Rozpoznany tekst ma być można zapisać wjednym z wielu formatów pliku, takich jak PDF, PDF/A, HTML, Microsoft Word XML, DOC/DOCX, RTF, XLS/ XLSX, PPTX, CSy i TXT. 9. Narzędzia i funkcje związane z przekształcaniem plików PDF takie jak: 1) Zapis w postaci przeszukiwanego pliku PDF 2) Zapis w formacie PDF/A* na potrzeby długoterminowego przechowywania 3) Zapis w formacie PDF z kompresją MRC 4) Generowanie plików PDF do publikacji w sieci lub pliku PDF ze znacznikami 5) Generowanie plików PDF chronionych hasłem i obsługa szyfrowania. 10. Rozpoznawanie kodów kreskowych zarówno jedno-, jak i dwuwymiarowe, oferując opcję traktowania kodów paskowych jak grafiki (domyślnie) lub rozpoznawania ich i wyświetlania ich wartości, z możliwością zmiany ustawień, umożliwiając aplikacji automatyczną analizę i rozpoznawanie kodów paskowych. 11. Wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów wielordzeniowych - przetwarzanie ma być rozdzielane i realizowane równolegle. 12. Narzędzie do przechwytywania obszarów ekranu (zrzutów ekranu i rozpoznawania znajdujących się nich tekstów i tabel. (do pobierania tekstu, tabel lub obrazów ze stron IU!71!V-53/ZO/PN!DOS/SS/2014 Strona 6

9 Załącznik nr I do SIWZ WWW, prezentacji w formacie flash, menu plików Eksploratora Windows lub komunikatów o błędzie). Uwaga Wszystkie oferowane programy muszą poprawnie pracować w oferowanym systemie operacyjnym zachowując swoją pełną funkcjonalność. CZEŚĆ NR 2: DOSTAWA ZASILACZY AWARYJNYCH 1. UPS2 WERSJA TOWER Zastosowanie: podtrzymanie napięcia w komputerach klasy desktop UPS I200VA (parametry minimalne) obudowa typu Tower moc pozorna 1200VA moc rzeczywista 720 W Technologia Offline (VFD) lub Line interactiye (VI) typ obudowy wolnostojąca częstotliwość na pracy sieciowej Hz +1-1 Hz zakres napięcia wejściowego 264 V +1-2% napięcie wyjściowe na pracy 230 V +1-5% bateryjnej progi przełączania UPS - sieć -189 V / 259 V +1-2% częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz +1-1 Hz na pracy bateryjnej kształt napięcia na pracy bateryjnej sinus max czas przełączania na UPS K 6 ms czas podtrzymania przy 3 min. I 4 min. / 7 mm. 100%/80%/50% P max 12 V o łącznej pojemności nie mniejszej niż 10 Ah; akumulatory wewnętrzne szczelne, bezobsługowe Przewód o długości min. 1 6m podłączony trwale do UPSa lub przez gniazdo lec 320 C14 (1OA) wejście zasilania umożliwiający podłączenie do gniazda naziemnego standardu polskiego z bolcem uziemiającym (kabel zasilający w komplecie) interfejs komunikacyjny USB (kabel w komplecie) Min. cztery niezależne od siebie diody lub panel.. LCD umożliwiające sygnalizację bez ingerencji sygnalizacja uzytkownika pracy sieciowej, bateryjnej, przeciązenia oraz ładowania akumulatora 2 standardu polskiego określone w normach PN-E liczba i typ gniazd wyjściowych :1997 i PN-lEC 60884:2006 lub 2 w standardzie lec 320 (kable w komplecie) maksymalna masa 12 kg. nie większe niż: wysokość 310 mm; szerokość 120 mm; wymiary głębokosc 435 mm oprogramowanie oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy l 84 V - IIJ!711V-53!ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 7

10 Załącznik nr I do SIWZ gwarancja serwis Akredytowaną certyfikaty Producenta (zalączyc do oferty) UPS wjęzyku polskim 36 miesięcy na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory Serwis realizowany w systemie door to door przez autoryzowany serwis Producenta - załączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające autoryzację senyisową oraz sposób realizacji serwisu. ISO 9001:2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania. Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonanymi przez i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce W przypadku produktow produkowanych poza granicami kraju raporty bezpieczeństwa użytkowania powinny zostać przeprowadzone wjednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz wraz z tłumaczeniem na język polski załączone do oferty. Oświadczenie Producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji. Oświadczenie Producenta o możliwości udostępnienia... przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni oswiadczenia I dokumenty roboczych od wezwania przez Zamawiającego. Karta katalogowa Producenta w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi przodu i tyłu oferowanego sprzętu. 3. UPS4 UPS 2000 VA (parametry minimalne) Moc pozorna Moc rzeczywista Topologia UPS a Czas przelączania na baterię Częstotliwość na wejściu UPS a Napięcie wejściowe Typ gniazd wyjściowych Typ gniazda wejściowego Nominalne napięcie wyjściowe 2000 VA 1340 W Line-interactiye (VI) lub Online (VFI) < 6ms 50/60 Hz +1-5 Hz 220 / 230 V 6x lec 320 C13 IEC-320-C V 12V, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 28 Ah, wykonane w technologii AGM, szczelne, bezobsiugowe; Baterie W odrębnym module bateryjnym, możliwość ich wymiany bez użycia narzędzi (dopuszczalne zastosowanie baterii wewnątrz urządzenia, przy zachowaniu wymaganych gabarytów urządzenia). IU/71/V-53/ZO!PN/DOS!SS/2014 Strona 8

11 40 Załącznik nr 1 do SIWZ Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% Czas podtrzymywania przy pełnym obciążeniu Czas ładowania do 90% pojemności baterii Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Porty komunikacji Port zabezpieczający linie danych Termiczne zabezpieczenie wejścia 1OA Sygnalizacja akustyczna Wskaźniki Typ obudowy min. 5 min. Max 3 h Tak Tak. RS232 (DB9) (kabel w komplecie),. USB (kabel w komplecie), RJ1 1JRJ-45, Ethernet Tak Alarm podczas pracy na baterii: - sygnał dźwiękowy podczas stanu wyczerpania baterii; - sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia; - sygnał dźwiękowy w przypadku uszkodzenia UPS a. Min Cztery niezależne od siebie diody lub panel LCD umożliwiające jednoczesną sygnalizację bez ingerencji użytkownika pracy sieciowej, bateryjnej, przeciążenia oraz ładowania akumulatora RACK - TOWER; Max wysokość w wersji RACK 19 2U. dodatkowe akcesoria zestaw (szyny) do montażu w szafie rack 19. Możliwość zainstalowania adaptera SNMP wewnątrz oraz na zewnątrz UPS a Możliwość dołączenia wylącznika ppoż. (EPO) Możliwość rozszerzenia czasu autonomii Możliwość zainstalowania dodatkowej ladowarki Możliwość dołączenia pochodzącego od tego samego Producenta statycznego przełącznika redundancji UPS o wysokości nie większej niż 1U Waga (z bateriami) Poziom hałasu w od1elości lm Temperatura pracy Wskaźnik dopuszczalnej temperatury Wyposażenie standardowe Tak Tak Tak Tak Tak Max 33 kg < 45dB 0 C C Trwale umieszczona sonda temperatury wskazująca przekroczenie 50 C w otoczeniu, w którym zasilacz będzie eksploatowany. CD z oprogramowaniem; Kabel do sygnalizacji RS-232; Kabel USB; Podręcznik użytkownika; IU!71/V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 9

12 gniazda Załącznik nr I do SIWZ Wyposażenie Certyfikaty Producenta 3 kable odbiorców 1EC320 C 13/14 o długości nie mniejszej niż 1,5m; Zestaw umożliwiający montaż w szafie Rack 19; Dwie podstawki stabilizujące zasilacz UPS (w ustawieniu TOWER). Instrukcja, sterowniki. Należy załączyć do oferty:. Certyfikat 1S dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji. W przypadku modyfikacji UPSa niewykonywanej przez Producenta dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez Producenta.. Certyfikat wystawiony od Producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego. Autoryzację Producenta do sprzedaży oraz serwisowania jego produktów na tereme Polski. Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce. W przypadku produktów produkowanych poza granicami kraju raporty bezpieczeństwa użytkowania powinny zostać przeprowadzone wjednym z państw członkowskich unii Europejskiej oraz wraz z tłumaczeniem dołączone do oferty. 4. UPS5 UPS 3000 VA (parametry minimalne) Moc pozorna 3000VA Moc rzeczywista 1950 W Topologia UPSa Line-interactiye (VI) Czas przełączania na baterię < 6ms Częstotliwość na wejściu UPS a 50 / 60 Hz +1-5 Hz Napięcie wejściowe 220 / 230 V Typ gniazd wyjściowych Typ gniazda wejściowego lec-320-c 14 Nominalne napięcie wyjściowe 230V lx lec 320 C19; 8x lec 320 C13 podzielone na sekcje, każda z nich posiadająca własne zabezpieczenie termiczne. 111 /V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 10

13 Załącznik nr I do SIWZ 12 V, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 Ah,. wykonane w technologii AGM, szczelne, Baterie bezobsługowe; Możliwość wymiany baterii bez użycia narzędzi. Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% 12 min Czas podtrzymywania przy pełnym obciążeniu 6 min Czas ładowania do 90% pojemności baterii Max3h Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak. RS232 (DB9) (kabel w komplecie),. USB (kabel w komplecie), Porty komunikacji. port Ethernet (RJ45), z możliwością odczytu podstawowych parametrów (napięcie zasilania, status zasilacza, poziom naładowania baterii) protokołem SNMP (w wersji min. 2).(kabel w komplecie) Port zabezpieczający linie danych RJ1 l/rj-45, Ethernet Termiczne zabezpieczenie wejścia 20A Tak Alarm podczas pracy na baterii: - sygnał dźwiękowy podczas stanu wyczerpania Sygnalizacja akustyczna baterii; - sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia; - sygnał dźwiękowy w przypadku uszkodzenia UPS a. Min. cztery niezależne od siebie diody lub panel Wskazni LCD umożliwiające jednoczesną sygnalizację bez ingerencji użytkownika pracy sieciowej, bateryjnej, przeciążenia oraz ładowania akumulatora Typ obudowy RACK - TOWER; Max wysokość w wersji RACK 19 2U. Możliwość zainstalowania adaptera SNMP wewnątrz oraz na zewnątrz Tak UPS a Możliwość dołączenia wyłącznika ppoż. (EPO) Tak Możliwość rozszerzenia czasu autonomii do minimum 50 minut dla obciążenia 1950W, przy wskazanym czasie podtrzymywania. Tak Wysokość zasilacza UPS i modulów bateryjnych nie może przekraczać wysokości 8U Waga (z bateriami) Max 45 kg IU/7 1IV-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 11

14 Załącznik nr I do SIWZ Możliwość dołączenia pochodzącego od tego samego Producenta statycznego Tak przełącznika redundancji UPS o wysokości nie większej niż 1U Poziom hałasu wodleglości lm < 45 db Temperatura pracy 0 C 40 C Wskaźnik dopuszczalnej Trwale umieszczona sonda temperatury wskazująca temperatury przekroczenie 50 C w otoczeniu, w którym zasilacz będzie eksploatowany. CD z oprogramowaniem; Kabel do sygnalizacji RS-232; Kabel USB; Podręcznik użytkownika; Wyposażenie standardowe 3 kable odbiorców 1EC320 C 13/14 o długości nie mniejszej niż 1,5m; Zestaw umożliwiający montaż w szafie Rack 19. Dwie podstawki stabilizujące zasilacz UPS (w ustawieniu TOWER). Wyposażenie Instrukcja, sterowniki. Należy załączyć do oferty: Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; W przypadku modyfikacji UPS-a niewykonywanej przez Producenta dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez Producenta. Certyfikat wystawiony od Producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego. - Autoryzację Producenta do sprzedaży Certyfikaty oraz Producenta serwisowania jego prociuktow na terenie Polski. - Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce. W przypadku produktów produkowanych poza granicami kraju raporty bezpieczeństwa użytkowania powinny zostać przeprowadzone wjednym z państw członkowskich unii Europejskiej oraz wraz z tłumaczeniem dołączone do oferty. IU/7 1IV-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 12

15 Zamontowaniu Właściwym Uruchomieniu Aktualizacji Wsparcie Wykonanie Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ NR 3: DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ I. Doposażenie do macierzy IBM DS Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu oraz serwisu niezbędnego do doposażenia funkcjonującej macierzy IBM DS3524 Lp. Nazwa ilość 1. Doposażenie do macierzy IBM DS3524 (EXP DS3512) 4 kpi. 2. Usiuga instalacji, konfiguracji i integracji zamawianych urządzeń: W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania (skonfigurowania) dostarczonego sprzętu i oprogramowania w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na terytorium RP w m. Warszawa (w 2 lokalizacjach), polegającego na minimum: wszystkich dostarczonych urządzeń w szafie (szafach) rack 19 I podpięcie ich do zasilania. podłączeniu wszystkich urządzeń (połączenia energetyczne, połączenia logiczne), wykonawca dostarczy materiały i narzędzia niezbędne do zrealizowania podłączenia oraz uruchomienia wszystkich urządzeń. dostarczonych urządzeń oraz konfiguracji zasobów dyskowych zgodnie ze wskazówkami zamawiającego. oprogramowania posiadanej przez zamawiającego macierzy IBM DS3524 -jeżeli będzie to wymagane w celu uruchomienia dostarczonego sprzętu. i doradztwo w zakresie konfiguracji dostarczonego sprzętu z uwzględnieniem zaleceń producenta oraz problematyki wydajności. dokumentacji po instalacyjnej opisującej całą konfigurację środowiska. 3. Doposażenie macierzy IBM DS3524 (EXP DS3512) - wymagania szczególowe - 4 kpl. Wyposażenie (pojedynczego kompletu): Symbol katalogowy Nazwa Ilość 1 746A2E IBM System Storage EXP3 512 Express Storage Expansion Unit 49Y GB 3.5in 15K 6Gb SAS RDD 12 69Y0245 Enyironmental Seryices Module (ESM) i 39R6529 IBM lm SAS Cable 2 39Y7917 2,8m, 10A1230y, C13 to CEE7-yll (Europe) 2 91Y Year On Repair 24x7 24 Hour Conimitted Seryice (CS) Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem zapewnienia zachowania funkcjonalności i możliwości współpracy z macierzą IBM DS IU/7 I Iy-53/ZO/PNIDOSISS!20 14 Strona 13

16 Załącznik nr I do SIWZ 4. Szczegółowy opis warunków równoważności: Dostarczone rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania minimalne: 1) Półki rozszerzeń dysków muszą współpracować z macierzą IBM DS ) Macierze IBM DS3 524, do których będą dołączone dostarczone półki rozszerzeń dysków, posiadają funkcjonalności (w tym konieczne licencje) konieczne do wykorzystania wymaganych funkcjonalności półek rozszerzeń dysków przed stawionych poniżej. 3) Półki rozszerzeń dysków muszą być wyposażone w 12 dysków SAS 2.0 6Gb/s 3, obrotów o pojemności min. 600GB. 4) Półki powinny umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półki rozszerzeń dysków o prędkościach 15000, 1000 i 7200 obrotów/min. 5) Półki rozszerzeń dysków muszą umożliwiać współpracę z macierzą wyposażoną w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie actiye-actiye. 6) Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 7) Półki rozszerzeń dysków muszą jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAIDI, RAID3, RAID5, RAJD6 i RAID1O. 8) Półki rozszerzeń dysków muszą zapewniać możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 9) Półki rozszerzeń dysków muszą umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. dynamiczną zmianę poziomu RAJD dla istniejącej grupy RAID; b. dynamiczne dodawanie dysków do istniejących grup RAID; c. dynamiczne powiększanie rozmiaru wolumenów logicznych; d. dynamiczną zmianę rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych; e. dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy; 10)Półki rozszerzeń dysków muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 11)Półki rozszerzeń dysków muszą umożliwiać zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy (poprzez macierz, do której zostaną dołączone). 12) Półki rozszerzeń dysków muszą być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19. Obudowy półek rozszerzeń dysków muszą mieć wysokość nie większą niż 2U każda. 13)Na półki rozszerzeń dysków oraz dostarczone dyski Oferent musi udzielić 3 lata gwarancji oraz wsparcia (z czterogodzinnym czasem reakcji serwisu / z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy). Ponadto wymagane jest dostarczenie nowych dysków w miejsce uszkodzonych - bez konieczności zwrotu uszkodzonych dysków. 14) Musi być zapewniona możliwość zarządzania półkami rozszerzeń dysków za pomocą oprogramowanie do zarządzania macierzą. IU/7 1, V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 14

17 macierz Załącznik nr I do SIWZ 15) Producent Półki dyskowej musi posiadać lokalną organizacje serwisową dysponująca certyfikatem ISO 900 1:2000. II. Serwery IBM Blade center z macierzą IBM DS Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz serwisu niezbędnego do uruchomienia zwirtualizowanego środowiska serwerowego. Lp. Nazwa Ilość 1. Serwery IBM Blade center z macierzą DS kpi. 2. Skład zestawu: 1) Obudowa blade z wyposażeniem. 2) Zestaw serwerów kasetowych (biade). 3) Zestaw pamięci masowej współpracujący z serwerami blade 4) Szafa montażowa RACK 19 z zasilaczem bezprzerwowym UPS. 5) Oprogramowanie wirtuaiizacyjne. 6) Usługa instalacji, konfiguracji, integracji i szkolenia. 3. Dodatkowe wymagania techniczne: dyskowa. Wszystkie oferowane licencje oprogramowania muszą być objęte 3 letnim wsparciem producenta oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby opieka serwisowa na oprogramowanie do wirtualizacji była realizowana przez producenta tegoż oprogramowania na wszystkich poziomach wsparcia techiiicznego. Opieka serwisowa na oprogramowanie do wirtualizacji w trybie 24/7. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia. Ponadto dostarczone rozwiązanie nie może wymagać w zakresie zasilania mocy większej niż 20kW (dotyczy mocy łącznej na wszystkie urządzenia w ramach jednego kompletu). 4. Minimalne wymagania szczegółowe: 1) Obudowa blade z wyposażeniem - 1 szt Nazwa parametru Wymagania minimalne Typ obudowy Do montażu w szafie 19 Liczba montowanych serwerów Rodzaj obsługiwanych serwerów Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN Min. 14 serwerów Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy wszystkich typów serwerów blade danego producenta. Dwa przełączniki 10 Gigabit Ethernet w układzie pracy nadmiarowej montowane w obudowie blade, warstwy 2 oraz 3. Każdy przełącznik minimum 6 portów zewnętrznych w technologii 1/10 GE. Wszystkie aktywne porty zewnętrzne muszą być obsadzone modułami SFP. Wymagana zgodność z technologią Fibre Channel oyer Ethernet (możliwość upgrade). IU!7 I /y-53/zo!pn/dos/ss/20 14 Strona 15

18 Załącznik nr I do SIWZ.. nadmiarowej Sposob agregacji/wyprowadzen sygnalow FC Inne standardy komunikacyjne Zasilanie I chlodzenie Zarządzanie Gwarancja Dwa przełączniki FC w układzie pracy montowane w obudowie blade, standard 8Gbps, minimum 3 aktywne porty zewnętrzne każdy (wszystkie zewnętrzne porty obsadzone modułami SFP) Możliwość instalacji modułów przełączników w standardzie QDR InfimBand, FibreChannel 8Gbps a także switchy Ethernet 1 0Gb/s. Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy. Zasilanie typu hot swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia. Zasilanie doprowadzone dwoma niezależnymi drogami przez dwie niezależne magistrale (tzw. podwójny midplane ) do dwóch niezależnych złączy w serwerach, eliminując pojedynczy punkt awarii. Oprogramowanie zarządzające producenta oferowanych serwerów. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością boot owania z w/w napędów. Minimum 2 moduły zdalnego zarządzania w ramach I obudowy w celu zapewnienia redundancji. Gwarancja producenta obudowy blade. Minimum 3 łata 24/7 24h gwarantowany czas naprawy. 2) Serwer blade 5 szt Nazwa parametru Procesory Pamięć cache Pamięc RAM Interfejsy ŁAN, SAN Wymagania minimalne 2 procesory klasy x86, w teclmologii sześciordzeniowej z rozszerzeniem 64-bitowym, o wydajności co najmniej 352 punktów w teście SPECint rate base2006 (dla oferowanego serwera w konfiguracji 2 procesory, 12 rdzeni, 6 rdzeni na procesor, z wyłączeniem ilości dysków twardych, ilości pamięci operacyjnej i systemu operacyjnego) 12MB dla każdego procesora. Minimum 128GB DDR z korekcją błędow ECC. Mozliwosc rozbudowy do 288GB. Minimum 6 szt. interfejsów, w tym: IU/7 1/y-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Strona 16

19 Załącznik nr I do SIWZ Wspierane systemy operacyjne Zasilanie serwera Wymagania dodatkowe - min. 4 x 10 Gb Ethernet, - 2 x 8Gb FC. Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE LiNUX Enterprise Server 11. Doprowadzone do serwera dwoma niezależnymi drogami poprzez dwa niezależne złącza w serwerze. Rozwiązanie zapewniające bootowanie systemu operacyjnego z sieci SAN (FC) z oferowanej macierzy dyskowej. Wymagane jest bootowanie oprogramowania wirtualizacyjnego (hyperwisor) z dołączonej do serwera pamięci flash (wbudowana). 3) Zestaw pamięci masowej współpracujący z serwerami blade - macierz dyskowa - lszt. Macierz dyskowa FC do montażu w szafie 19 i podłączenia do serwerów blade poprzez przełączniki FC zintegrowane z obudową blade. Macierz musi posiadać cechy i wyposażenie nie gorsze niż te wymienione poniżej: 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 48 dysków SAS 2.0 6Gb/s 2, obrotów o pojemności min. 300GB oraz minimum 24 dyski SAS NL 6Gb/s 2, obrotów o pojemności min. 1TB. 2. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy, do co najmniej 96 dysków. 3. Macierz powinna umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półki rozszerzeń dysków o prędkościach 15000, 1000 i 7200 obrotów/min. 4. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie actiye actiye. 5. Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia hostów. 6. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 portów FC 8GB/s do podłączenia hostów. 7. Macierz musi być wyposażona w minimum 2 GB cache na kontroler. 8. Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjme (wymagane baterie litowo jonowe). Dodatkowo w momencie utraty zasilania musi posiadać specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache. 9. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 10. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID1, RAJD3, RAID5, RAID6 i RAJD Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAJD-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1 P). IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Strona 17

20 Załącznik nr 1 do SIWZ 12. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot Swap). 13. Macierz musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych. 14. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAJD; b. możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAJD; c. możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych; d. możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych; e. możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy; f. możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 15. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 16. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. 17. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy,). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natycbmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 18. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 19. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster Seryices, AIX, HP-UX. 20. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 14 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 14 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. 21. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci caclie pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 22. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wplywała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 23. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniej szenia jego wydajności lub utraty danych. 24. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. IU/71/V-53/ZO!PN/DOS!S S/2014 Strona 18

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne)

Opis przedmiotu zamówienia. Drukarki Drukarka laser mono ilość 2 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 3 do umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostarczony sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez braków i uszkodzeń oraz wyprodukowany w roku 2011.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SIWZ GWARANCJA PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SIWZ GWARANCJA PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ GWARANCJA Na wyroby będące przedmiotem postępowania Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Producent i model:...

Producent i model:... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Nazwa i siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz 1. Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Oleśnica ZP.271.1.12.2016. Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 2 szt. (dotyczy laptopa w zestawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa,dnia. 2 Ę..08.2014 r.

Warszawa,dnia. 2 Ę..08.2014 r. w w 1: Warszawa,dnia 2 Ę..08.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Nr VIĄD2?cn 4 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo