są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika"

Transkrypt

1 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI NR VI / 14 Warszawa, dnia..?8.2o14 r. OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania nr IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/SS/ informatycznego dla resortu obrony narodowej dostawa sprzętu WYJAŚNIENIA DO SIWZ W związku ze złożeniem pytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla resortu obrony narodowej, nr ref. IU/7 1 IV-53IZOIPNIDOS/S S/20 14, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia złożone pytanie i udziela wyjaśnień: Pytanie nr 1: Dotyczy zad. 1 skaner płaski A3 - SK1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera z rozdzielczością optyczną 600x600 dpi? Rozdzielczość optyczna 600x600 dpi jest w zupełności wystarczającą rozdzielczością w zastosowaniach biurowych dla skanerów dokumentowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Skaner SK1 z założenia jest urządzeniem do zastosowań graficznych, a jego wymagana rozdzielczość 1200x1200 jest podyktowana realnymi potrzebami Zamawiającego w tym zakresie. Ponadto Zamawiający podkreśla, że wymagania określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi, co w żaden sposób nie ogranicza możliwości zaoferowania sprzętu o rozdzielczości optycznej wyższej niż określone w SIWZ. Pytanie nr 2: Dotyczy zad. 1 skaner płaski A3 - SK1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie skanera posiadającego głębię koloru odcienie szarości: 8 bit, spełniającego wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? Ponadto, proponowany przez nas parametr jest wystarczający w zastosowaniach biurowych dla skanerów dokumentowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Skaner SK1 z założenia jest urządzeniem do zastosowań graficznych, a jego wymagana głębia kolorów jest podyktowana realnymi potrzebami Zamawiającego w tym zakresie. Ponadto Zamawiający podkreśla, że wymagania określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi. Marta NIEPORĘCKA tel T:2 1/3/V

2 Pytanie nr 3: Dotyczy zad. 1 skaner płaski A4 - SK2 Czy Zamawiaj ący dopuści zaoferowanie skanera posiadaj ącego prędkość skanowania zdjęcia kolorowego loxls cm <32 sek., spełniającego wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? Ponadto, proponowany przez nas parametr jest wystarczający biurowych dla skanerów dokumentowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ. Skaner SK2 z założenia jest urządzeniem do zastosowań graficznych, a wymagania określone w specyfikacji są wymaganiami minimalnymi, co w żaden sposób nie ogranicza możliwości zaoferowania sprzętu o prędkości skanowania wyższej niż określona wsiwz. ZMIANA SIWZ Działając zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, tj.: 1. W załączeniu przekazuje zmieniony: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagania techniczne. 2) Załącznik nr 7 do SIWZ - Istotne Postanowienia Gwarancji Przetargowej (Wadium). 3) Załącznik nr 8 do SIWZ - Istotne Postanowienia Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 2. Zmienia termin składania i otwarcia ofert: 1. wskazany w pkt 14.2 SIWZ, termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia r. godz. 09:00 na dzień r. godz. 09: wskazany w pkt 15.1 SIWZ, termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia r. godz. 10:00 na dzień r. godz. 10:00. Treść dokonanej zmiany stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić przy przygotowaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Załączniki 3 na 36 str. PRZEWODNI ĄCY KOMISJI Mic ińsiu Marta NIEPORĘCKA tel T:2 l/3/v

3 Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa Załącznik nr I do SIWZ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: CZĘŚĆ Nr 1: dostawa urządzeń skanujących WYMAGANIA TECHNICZNE L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. RBLog 2 1. Urządzenie skanujące SK Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) szt Urządzenie skanujące SK szt. - teł Jednostka Wojskowa 2063, ul. Banacha 2, OO-909 Warszawa, RBLog Rembertów, Skład Zegrze Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) RBLog Warszawa Rembertów. Skład Zegrze, 05-ł30 Zegrze Południowe ul. 3 Urządzenie skanujące SK Warszawska 22, tel. (22) , Termin ren izacji zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. fax. (22) CZEŚĆ Nr 2: dostawa zasilaczy awaryjnych L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1 UPS Zamawiający rezygnuje z zakupu zasilaczy awaryjnych UPS3 2 RBLog - 3 UPS UPS5 10 Rembertów, Skład Zegrze. 05-ł 30 Zegrze Południowe. ul. Warszawska 22, teł. (22) , fax. (22) Termin reri izacji zamówienia- 30 dni od daty zawarcr umowy. CZĘŚĆ Nr 3: dostawa infrastruktury serwerowej L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY Doposażenie do macierzy IBM DS (EXP DS3512) wraz z usługą instalacji, 4 2. konfiguracji i integracji 2 RBLog - Rembertów. Skład Zegize, Zegrze Południowe ul Serwery IBM Blade center z macierzą Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) DS3524 wraz z usługą instalacji, konfiguracji, integracji i szkolenia specjalistycznego Termin reałizacii zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. Wykonanie usluei instałacji konfi2uracji, inte2racji i szkolenia - Informacyjnych Al. Niepodle2łości Warszawa. w 2 cipeu 3 miesięcy od daty pisemne2o powiadomienia przez Inspektorat Systemów IU/7 1/y-53/ZO/PN/DOS/SS!2014 Strona 1

4 2 Jednostka Warszawa Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ Nr 4: dostawa projektorów multimedialnych L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 1. Projektor PR RBLog - Warszawa Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Projektor PR - 3. Projektor PR szt Termin re!izacji zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. 200 szt. - Jednostka Wojskowa 2063, ul. Banacha 2, Warszawa, teł Warszawa Rembertów, Skład Zegrze Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) szt. RBLog Warszawa - Wojskowa, Białobrzegi Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) CZĘŚĆ Nr 5: dostawa sprzętu informatycznego L.P. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ MIEJSCE DOSTAWY 2 RBLog - 1. Szafa raek 19 27U Szafa rack 19 6 U 2 RBLog - Rembertów, Skiad Zegrze Zegrze Poludnioye ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Rembertów, Skład Zegrze, Zegrze Południowe ul. Warszawska 22, tel. (22) , fax. (22) Półka dyskowa 2 Jednostka Wojskowa, Bialobrzegi 4. zewnętrzny dysk przenośny 4 Jednostka Wojskowa, 05-ł 27 Białobrzegi 5. Pendriye 32 GB 13 Jednostka Wojskowa, 05-ł 27 Bialobrzegi Termin reaiizaci zamówienia- 30 dni od daty zawarcia umowy. 1U171/V-53IZOIPNIDOSISS/2014 Strona 2

5 Załącznik nr 1 do SIWZ CZEŚĆ NR 1: DOSTAWA URZADZEŃ SKANUJACYCH 1. SKANER PŁASKI A3 - SK1 Skaner plaski A3 (parametry minimalne) format A3 typ skanera Płaski / stolikowy typ skanowania Jednoprzebiegowy obszar skanowania Wymiar strony A3 podajnik dokumentów Nie rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi;. - Odcienie szarości: 12 bit; glębia koloru - Kolor: 48 bit. prędkosc skanowania - Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm K 30 sek.: - OCR, A4 < 45 sek. interfejs USB 2.0 kompatybilność Vista/7 (sterownik TWAIN) Oprogramowanie do skanowania. oprogramowanie Oprogramowanie OCR zgodne z pkt 3 w najnowszej dostępnej wersji polskojęzycznej. kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. instrukcja i sterowniki Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. 2. SKANER PŁASKI A4 - SK2 Skaner plaski A4 - parametry minimalne format A4 typ skanera Płaski / stolikowy typ skanowania Jednoprzebiegowy obszar skanowania Wymiar strony A4 rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi;. glębia koloru - Odcienie szarości: 12 bit; - Kolor: 36 bit. prędkosc skanowania - Zdjęcie kolorowe 10 x 15 cm K 30 sek: - OCR, A4 K 45 sek. interfejs USB 2.0 kompatybilność Vista/7 (sterownik TWAIN) kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. instrukcja i sterowniki oprogramowanie Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. Oprogramowanie do skanowania. Oprogramowanie OCR zgodne z pkt 3 w najnowszej dostępnej wersji polskojęzycznej. IU/7 1 /y-53!zoipn!dosis S/2014 Strona 3

6 Firma Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Skaner dokumentowy - SK 3 Skaner dokumentowy SK 3- parametrt minimalne: Format skanowanych dokumentów Ilość układów optycznych Od A8 do A4 z możliwością skanowania dokumentów A3 Trzy - możliwość skanowania w trybie simplex!duplex z ADF + flatbed Prędkość skanowania (podawana dla dokumentów A4 w orientacji pionowej przy rozdzielczości 300dpi minutę dla trybów monochromatycznego i kolorowego) Rozdzielczość optyczna 600 dpi Zakres rozdzielczości wyjściowej dpi (w krokach co 1 dpi) Automatyczny podajnik dokumentów 80 arkuszy 80 g/m2 ADF Interfejs USB 3.0 Obciążenie dzienne podawane przez min kartek producenta Zakres gramatury skanowanych dokumentów (podawany dla skanowania automatycznego z ADF g/m2 nie dopuszcza się stosowania dodatkowych akcesoriów) Maksymalna długość dokumentów min. 250 cm wspierana przez skaner Współpraca z aplikacjami Dołączone sterowniki TWAIN i ISIS Wykrywanie podwójnych pobrań 75 stron na minutę oraz 150 obrazów na Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy Dolączony zestaw elementów Pozwalający na zeskanowanie do eksploatacyjnych kartek Inne funkcje Gwarancja Poprawianie jakości skanowanych dokumentów, automatyczne usuwanie pustych stron i prostowanie obrazu, wykrywanie dokumentów czarno-białych i kolorowych 36 miesięcy, z czasem reakcji w następny dzień roboczy, czynności serwisowe w miejscu instalacji, realizowana przez autoryzowanego partnera serwisowego Oświadczenia serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 900 1:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta skanerów dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. IU!? 1 /y-53izoipn/dos/s S/2014 Strona 4

7 Oświadczenie dokumenty Załącznik nr I do SIWZ producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem potwierdzające załączyć do oferty. 4. ZAKRES RÓWNOWAŻNOŚCI OPROGRAMOWANIA OCR DOŁĄCZONEGO DO ZAMAWIANYCH SKANERÓW TYPÓW SK1 i SK2 Wymagania ogólne: 1. polska wersja językowa 2. precyzyjne zachowanie układu strony 3. min. 100 rozpoznawalnych języków (w tym: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) 4. min. 30 wbudowanych słowników (w tym: J. polski, j. angielski, J. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) 5. przetwarzanie plików PDF 6. rozpoznawanie: 1) pisma drukowanego i tabel, 2) języków formalnych (C++, Pascal, etc.), 3) znaków subskryptu (r2), 4) prostych formuł chemicznych (np. H20), 5) kodów kreskowych, 6) tekstu w pionie, 7) hiperłączy, 8) nagłówków i stopek oraz numeracji stron, 9) pieczątek, 7. przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym 8. pełne zachowanie koloru tekstu 9. otwieranie plików graficznych w formatach: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png, xps, dib, wdp, 10. eksport do formatów: rtf, txt, doc, xts, csy, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scy, I 1. morfologiczne wyszukiwanie tekstu 12. automatyzacja procesu przetwarzania. Wymagania funkcjonalne: 1. Generowanie edytowalnych i przeszukiwalnych plików elektronicznych; maksymalnie dokładnie przekształcać różnego rodzaju dokumenty elektroniczne - takie jak: zeskanowane dokumenty papierowe, pliki PDF, zdjęcia z aparatu cyfrowego lub wykonane aparatem wbudowanym w telefon komórkowy na w pełni sformatowane pliki elektroniczne, umożliwiające łatwą edycję, dostosowywanie, archiwizację i udostępnianie. 2. Najwyższąjakość rozpoznawania i zachowania układu, takich dokumentów jak faksy, zdjęcia cyfrowe, dokumenty prawne, dokumenty z długimi tabelami, kody paskowe, dokumenty zawierające wiele skomplikowanych grafik (np. strony z czasopism) itp. IU/7 1/V-53!ZO/PN/DOS!S S/2014 Strona 5

8 Załącznik nr I do SIWZ 3. Przekształcanie dokumentów papierowych do postaci cyfrowej. Analizowanie całości wielostronicowego dokumentu, a następnie odtwarzanie na wszystkich jego stronach pierwotnych atrybutów układu, stylu i formatowania. Inteligentny sposób rozpoznawania poszczególne elementy struktury dokumentu, a następnie odtwarzanie ich jako rodzime elementy formatowania aplikacji pakiem Microsoft Office. Odtwarzanie elementów formatowania, takich jak: 1) czcionki i style, 2) nagłówki i stopki, 3) numery stron, 4) przypisy, 5) podpisy pod ilustracjami, tabelami i wykresami, 6) spisy treści (z formatowaniem i łączami) 7) hierarchiczna struktura nagłówków. 4. Rekonstrukcja w pliku wynikowym inrtych elementów formatowama, w tym numerowanie wierszy, podpisy i pieczęcie. 5. Automatyczne dostosowanie zdjęcia cyfrowego, a także oferowanie narzędzia do wstępnego przetwarzania obrazu: 1) Automatyczna korekcja zniekształceń perspektywy 2) Korekcja szumów 3) Korekcja poruszonych obrazów 4) Kadrowanie trapezowe 5) Automatyczne wykrywanie i korekcja rozdzielczości 6) Wykrywanie orientacji dokumentu 7) Prostowanie obrazu 8) Usuwanie zanieczyszczeń obrazu 9) Automatyczne prostowanie wierszy 10) Narzędzia do odwracania kolorów i obracania obrazu 11) Narzędzie do dzielenia podwójnych stron 6. Automatyczna identyfikacja języków pozwalająca pracować z dokumentami wielojęzycznymi zawierającymi dowolną kombinację obsługiwanych języków. 7. Definiowanie własnych, powtarzalnych, najczęściej wykonywanych zadań. 8. Eksport wyników bezpośrednio do poziomu aplikacji użytkownika, takich jak: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint lub Adobe Acrobat Reader. Rozpoznany tekst ma być można zapisać wjednym z wielu formatów pliku, takich jak PDF, PDF/A, HTML, Microsoft Word XML, DOC/DOCX, RTF, XLS/ XLSX, PPTX, CSy i TXT. 9. Narzędzia i funkcje związane z przekształcaniem plików PDF takie jak: 1) Zapis w postaci przeszukiwanego pliku PDF 2) Zapis w formacie PDF/A* na potrzeby długoterminowego przechowywania 3) Zapis w formacie PDF z kompresją MRC 4) Generowanie plików PDF do publikacji w sieci lub pliku PDF ze znacznikami 5) Generowanie plików PDF chronionych hasłem i obsługa szyfrowania. 10. Rozpoznawanie kodów kreskowych zarówno jedno-, jak i dwuwymiarowe, oferując opcję traktowania kodów paskowych jak grafiki (domyślnie) lub rozpoznawania ich i wyświetlania ich wartości, z możliwością zmiany ustawień, umożliwiając aplikacji automatyczną analizę i rozpoznawanie kodów paskowych. 11. Wykorzystanie mocy obliczeniowej procesorów wielordzeniowych - przetwarzanie ma być rozdzielane i realizowane równolegle. 12. Narzędzie do przechwytywania obszarów ekranu (zrzutów ekranu i rozpoznawania znajdujących się nich tekstów i tabel. (do pobierania tekstu, tabel lub obrazów ze stron IU!71!V-53/ZO/PN!DOS/SS/2014 Strona 6

9 Załącznik nr I do SIWZ WWW, prezentacji w formacie flash, menu plików Eksploratora Windows lub komunikatów o błędzie). Uwaga Wszystkie oferowane programy muszą poprawnie pracować w oferowanym systemie operacyjnym zachowując swoją pełną funkcjonalność. CZEŚĆ NR 2: DOSTAWA ZASILACZY AWARYJNYCH 1. UPS2 WERSJA TOWER Zastosowanie: podtrzymanie napięcia w komputerach klasy desktop UPS I200VA (parametry minimalne) obudowa typu Tower moc pozorna 1200VA moc rzeczywista 720 W Technologia Offline (VFD) lub Line interactiye (VI) typ obudowy wolnostojąca częstotliwość na pracy sieciowej Hz +1-1 Hz zakres napięcia wejściowego 264 V +1-2% napięcie wyjściowe na pracy 230 V +1-5% bateryjnej progi przełączania UPS - sieć -189 V / 259 V +1-2% częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz +1-1 Hz na pracy bateryjnej kształt napięcia na pracy bateryjnej sinus max czas przełączania na UPS K 6 ms czas podtrzymania przy 3 min. I 4 min. / 7 mm. 100%/80%/50% P max 12 V o łącznej pojemności nie mniejszej niż 10 Ah; akumulatory wewnętrzne szczelne, bezobsługowe Przewód o długości min. 1 6m podłączony trwale do UPSa lub przez gniazdo lec 320 C14 (1OA) wejście zasilania umożliwiający podłączenie do gniazda naziemnego standardu polskiego z bolcem uziemiającym (kabel zasilający w komplecie) interfejs komunikacyjny USB (kabel w komplecie) Min. cztery niezależne od siebie diody lub panel.. LCD umożliwiające sygnalizację bez ingerencji sygnalizacja uzytkownika pracy sieciowej, bateryjnej, przeciązenia oraz ładowania akumulatora 2 standardu polskiego określone w normach PN-E liczba i typ gniazd wyjściowych :1997 i PN-lEC 60884:2006 lub 2 w standardzie lec 320 (kable w komplecie) maksymalna masa 12 kg. nie większe niż: wysokość 310 mm; szerokość 120 mm; wymiary głębokosc 435 mm oprogramowanie oprogramowanie do zarządzania i monitorowania pracy l 84 V - IIJ!711V-53!ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 7

10 Załącznik nr I do SIWZ gwarancja serwis Akredytowaną certyfikaty Producenta (zalączyc do oferty) UPS wjęzyku polskim 36 miesięcy na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory Serwis realizowany w systemie door to door przez autoryzowany serwis Producenta - załączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające autoryzację senyisową oraz sposób realizacji serwisu. ISO 9001:2008 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania. Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonanymi przez i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce W przypadku produktow produkowanych poza granicami kraju raporty bezpieczeństwa użytkowania powinny zostać przeprowadzone wjednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, oraz wraz z tłumaczeniem na język polski załączone do oferty. Oświadczenie Producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji. Oświadczenie Producenta o możliwości udostępnienia... przed dostawą 1 sztuki wyrobu na testy w ciągu 3 dni oswiadczenia I dokumenty roboczych od wezwania przez Zamawiającego. Karta katalogowa Producenta w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami technicznymi przodu i tyłu oferowanego sprzętu. 3. UPS4 UPS 2000 VA (parametry minimalne) Moc pozorna Moc rzeczywista Topologia UPS a Czas przelączania na baterię Częstotliwość na wejściu UPS a Napięcie wejściowe Typ gniazd wyjściowych Typ gniazda wejściowego Nominalne napięcie wyjściowe 2000 VA 1340 W Line-interactiye (VI) lub Online (VFI) < 6ms 50/60 Hz +1-5 Hz 220 / 230 V 6x lec 320 C13 IEC-320-C V 12V, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 28 Ah, wykonane w technologii AGM, szczelne, bezobsiugowe; Baterie W odrębnym module bateryjnym, możliwość ich wymiany bez użycia narzędzi (dopuszczalne zastosowanie baterii wewnątrz urządzenia, przy zachowaniu wymaganych gabarytów urządzenia). IU/71/V-53/ZO!PN/DOS!SS/2014 Strona 8

11 40 Załącznik nr 1 do SIWZ Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% Czas podtrzymywania przy pełnym obciążeniu Czas ładowania do 90% pojemności baterii Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Porty komunikacji Port zabezpieczający linie danych Termiczne zabezpieczenie wejścia 1OA Sygnalizacja akustyczna Wskaźniki Typ obudowy min. 5 min. Max 3 h Tak Tak. RS232 (DB9) (kabel w komplecie),. USB (kabel w komplecie), RJ1 1JRJ-45, Ethernet Tak Alarm podczas pracy na baterii: - sygnał dźwiękowy podczas stanu wyczerpania baterii; - sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia; - sygnał dźwiękowy w przypadku uszkodzenia UPS a. Min Cztery niezależne od siebie diody lub panel LCD umożliwiające jednoczesną sygnalizację bez ingerencji użytkownika pracy sieciowej, bateryjnej, przeciążenia oraz ładowania akumulatora RACK - TOWER; Max wysokość w wersji RACK 19 2U. dodatkowe akcesoria zestaw (szyny) do montażu w szafie rack 19. Możliwość zainstalowania adaptera SNMP wewnątrz oraz na zewnątrz UPS a Możliwość dołączenia wylącznika ppoż. (EPO) Możliwość rozszerzenia czasu autonomii Możliwość zainstalowania dodatkowej ladowarki Możliwość dołączenia pochodzącego od tego samego Producenta statycznego przełącznika redundancji UPS o wysokości nie większej niż 1U Waga (z bateriami) Poziom hałasu w od1elości lm Temperatura pracy Wskaźnik dopuszczalnej temperatury Wyposażenie standardowe Tak Tak Tak Tak Tak Max 33 kg < 45dB 0 C C Trwale umieszczona sonda temperatury wskazująca przekroczenie 50 C w otoczeniu, w którym zasilacz będzie eksploatowany. CD z oprogramowaniem; Kabel do sygnalizacji RS-232; Kabel USB; Podręcznik użytkownika; IU!71/V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 9

12 gniazda Załącznik nr I do SIWZ Wyposażenie Certyfikaty Producenta 3 kable odbiorców 1EC320 C 13/14 o długości nie mniejszej niż 1,5m; Zestaw umożliwiający montaż w szafie Rack 19; Dwie podstawki stabilizujące zasilacz UPS (w ustawieniu TOWER). Instrukcja, sterowniki. Należy załączyć do oferty:. Certyfikat 1S dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji. W przypadku modyfikacji UPSa niewykonywanej przez Producenta dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez Producenta.. Certyfikat wystawiony od Producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego. Autoryzację Producenta do sprzedaży oraz serwisowania jego produktów na tereme Polski. Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce. W przypadku produktów produkowanych poza granicami kraju raporty bezpieczeństwa użytkowania powinny zostać przeprowadzone wjednym z państw członkowskich unii Europejskiej oraz wraz z tłumaczeniem dołączone do oferty. 4. UPS5 UPS 3000 VA (parametry minimalne) Moc pozorna 3000VA Moc rzeczywista 1950 W Topologia UPSa Line-interactiye (VI) Czas przełączania na baterię < 6ms Częstotliwość na wejściu UPS a 50 / 60 Hz +1-5 Hz Napięcie wejściowe 220 / 230 V Typ gniazd wyjściowych Typ gniazda wejściowego lec-320-c 14 Nominalne napięcie wyjściowe 230V lx lec 320 C19; 8x lec 320 C13 podzielone na sekcje, każda z nich posiadająca własne zabezpieczenie termiczne. 111 /V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 10

13 Załącznik nr I do SIWZ 12 V, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 Ah,. wykonane w technologii AGM, szczelne, Baterie bezobsługowe; Możliwość wymiany baterii bez użycia narzędzi. Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50% 12 min Czas podtrzymywania przy pełnym obciążeniu 6 min Czas ładowania do 90% pojemności baterii Max3h Zimny start Tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Tak. RS232 (DB9) (kabel w komplecie),. USB (kabel w komplecie), Porty komunikacji. port Ethernet (RJ45), z możliwością odczytu podstawowych parametrów (napięcie zasilania, status zasilacza, poziom naładowania baterii) protokołem SNMP (w wersji min. 2).(kabel w komplecie) Port zabezpieczający linie danych RJ1 l/rj-45, Ethernet Termiczne zabezpieczenie wejścia 20A Tak Alarm podczas pracy na baterii: - sygnał dźwiękowy podczas stanu wyczerpania Sygnalizacja akustyczna baterii; - sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia; - sygnał dźwiękowy w przypadku uszkodzenia UPS a. Min. cztery niezależne od siebie diody lub panel Wskazni LCD umożliwiające jednoczesną sygnalizację bez ingerencji użytkownika pracy sieciowej, bateryjnej, przeciążenia oraz ładowania akumulatora Typ obudowy RACK - TOWER; Max wysokość w wersji RACK 19 2U. Możliwość zainstalowania adaptera SNMP wewnątrz oraz na zewnątrz Tak UPS a Możliwość dołączenia wyłącznika ppoż. (EPO) Tak Możliwość rozszerzenia czasu autonomii do minimum 50 minut dla obciążenia 1950W, przy wskazanym czasie podtrzymywania. Tak Wysokość zasilacza UPS i modulów bateryjnych nie może przekraczać wysokości 8U Waga (z bateriami) Max 45 kg IU/7 1IV-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 11

14 Załącznik nr I do SIWZ Możliwość dołączenia pochodzącego od tego samego Producenta statycznego Tak przełącznika redundancji UPS o wysokości nie większej niż 1U Poziom hałasu wodleglości lm < 45 db Temperatura pracy 0 C 40 C Wskaźnik dopuszczalnej Trwale umieszczona sonda temperatury wskazująca temperatury przekroczenie 50 C w otoczeniu, w którym zasilacz będzie eksploatowany. CD z oprogramowaniem; Kabel do sygnalizacji RS-232; Kabel USB; Podręcznik użytkownika; Wyposażenie standardowe 3 kable odbiorców 1EC320 C 13/14 o długości nie mniejszej niż 1,5m; Zestaw umożliwiający montaż w szafie Rack 19. Dwie podstawki stabilizujące zasilacz UPS (w ustawieniu TOWER). Wyposażenie Instrukcja, sterowniki. Należy załączyć do oferty: Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; W przypadku modyfikacji UPS-a niewykonywanej przez Producenta dokument uprawniający do jej dokonania wystawiony przez Producenta. Certyfikat wystawiony od Producenta poświadczający odbycie u niego co najmniej przez 1 osobę szkolenia serwisowego. - Autoryzację Producenta do sprzedaży Certyfikaty oraz Producenta serwisowania jego prociuktow na terenie Polski. - Deklaracja CE Producenta sprzętu wraz z raportami bezpieczeństwa użytkowania wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w Polsce. W przypadku produktów produkowanych poza granicami kraju raporty bezpieczeństwa użytkowania powinny zostać przeprowadzone wjednym z państw członkowskich unii Europejskiej oraz wraz z tłumaczeniem dołączone do oferty. IU/7 1IV-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 12

15 Zamontowaniu Właściwym Uruchomieniu Aktualizacji Wsparcie Wykonanie Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ NR 3: DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ I. Doposażenie do macierzy IBM DS Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu oraz serwisu niezbędnego do doposażenia funkcjonującej macierzy IBM DS3524 Lp. Nazwa ilość 1. Doposażenie do macierzy IBM DS3524 (EXP DS3512) 4 kpi. 2. Usiuga instalacji, konfiguracji i integracji zamawianych urządzeń: W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania (skonfigurowania) dostarczonego sprzętu i oprogramowania w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na terytorium RP w m. Warszawa (w 2 lokalizacjach), polegającego na minimum: wszystkich dostarczonych urządzeń w szafie (szafach) rack 19 I podpięcie ich do zasilania. podłączeniu wszystkich urządzeń (połączenia energetyczne, połączenia logiczne), wykonawca dostarczy materiały i narzędzia niezbędne do zrealizowania podłączenia oraz uruchomienia wszystkich urządzeń. dostarczonych urządzeń oraz konfiguracji zasobów dyskowych zgodnie ze wskazówkami zamawiającego. oprogramowania posiadanej przez zamawiającego macierzy IBM DS3524 -jeżeli będzie to wymagane w celu uruchomienia dostarczonego sprzętu. i doradztwo w zakresie konfiguracji dostarczonego sprzętu z uwzględnieniem zaleceń producenta oraz problematyki wydajności. dokumentacji po instalacyjnej opisującej całą konfigurację środowiska. 3. Doposażenie macierzy IBM DS3524 (EXP DS3512) - wymagania szczególowe - 4 kpl. Wyposażenie (pojedynczego kompletu): Symbol katalogowy Nazwa Ilość 1 746A2E IBM System Storage EXP3 512 Express Storage Expansion Unit 49Y GB 3.5in 15K 6Gb SAS RDD 12 69Y0245 Enyironmental Seryices Module (ESM) i 39R6529 IBM lm SAS Cable 2 39Y7917 2,8m, 10A1230y, C13 to CEE7-yll (Europe) 2 91Y Year On Repair 24x7 24 Hour Conimitted Seryice (CS) Dopuszcza się rozwiązanie równoważne pod warunkiem zapewnienia zachowania funkcjonalności i możliwości współpracy z macierzą IBM DS IU/7 I Iy-53/ZO/PNIDOSISS!20 14 Strona 13

16 Załącznik nr I do SIWZ 4. Szczegółowy opis warunków równoważności: Dostarczone rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania minimalne: 1) Półki rozszerzeń dysków muszą współpracować z macierzą IBM DS ) Macierze IBM DS3 524, do których będą dołączone dostarczone półki rozszerzeń dysków, posiadają funkcjonalności (w tym konieczne licencje) konieczne do wykorzystania wymaganych funkcjonalności półek rozszerzeń dysków przed stawionych poniżej. 3) Półki rozszerzeń dysków muszą być wyposażone w 12 dysków SAS 2.0 6Gb/s 3, obrotów o pojemności min. 600GB. 4) Półki powinny umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półki rozszerzeń dysków o prędkościach 15000, 1000 i 7200 obrotów/min. 5) Półki rozszerzeń dysków muszą umożliwiać współpracę z macierzą wyposażoną w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie actiye-actiye. 6) Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 7) Półki rozszerzeń dysków muszą jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAIDI, RAID3, RAID5, RAJD6 i RAID1O. 8) Półki rozszerzeń dysków muszą zapewniać możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). 9) Półki rozszerzeń dysków muszą umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. dynamiczną zmianę poziomu RAJD dla istniejącej grupy RAID; b. dynamiczne dodawanie dysków do istniejących grup RAID; c. dynamiczne powiększanie rozmiaru wolumenów logicznych; d. dynamiczną zmianę rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych; e. dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy; 10)Półki rozszerzeń dysków muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. 11)Półki rozszerzeń dysków muszą umożliwiać zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy (poprzez macierz, do której zostaną dołączone). 12) Półki rozszerzeń dysków muszą być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19. Obudowy półek rozszerzeń dysków muszą mieć wysokość nie większą niż 2U każda. 13)Na półki rozszerzeń dysków oraz dostarczone dyski Oferent musi udzielić 3 lata gwarancji oraz wsparcia (z czterogodzinnym czasem reakcji serwisu / z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy). Ponadto wymagane jest dostarczenie nowych dysków w miejsce uszkodzonych - bez konieczności zwrotu uszkodzonych dysków. 14) Musi być zapewniona możliwość zarządzania półkami rozszerzeń dysków za pomocą oprogramowanie do zarządzania macierzą. IU/7 1, V-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 Strona 14

17 macierz Załącznik nr I do SIWZ 15) Producent Półki dyskowej musi posiadać lokalną organizacje serwisową dysponująca certyfikatem ISO 900 1:2000. II. Serwery IBM Blade center z macierzą IBM DS Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz serwisu niezbędnego do uruchomienia zwirtualizowanego środowiska serwerowego. Lp. Nazwa Ilość 1. Serwery IBM Blade center z macierzą DS kpi. 2. Skład zestawu: 1) Obudowa blade z wyposażeniem. 2) Zestaw serwerów kasetowych (biade). 3) Zestaw pamięci masowej współpracujący z serwerami blade 4) Szafa montażowa RACK 19 z zasilaczem bezprzerwowym UPS. 5) Oprogramowanie wirtuaiizacyjne. 6) Usługa instalacji, konfiguracji, integracji i szkolenia. 3. Dodatkowe wymagania techniczne: dyskowa. Wszystkie oferowane licencje oprogramowania muszą być objęte 3 letnim wsparciem producenta oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby opieka serwisowa na oprogramowanie do wirtualizacji była realizowana przez producenta tegoż oprogramowania na wszystkich poziomach wsparcia techiiicznego. Opieka serwisowa na oprogramowanie do wirtualizacji w trybie 24/7. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia. Ponadto dostarczone rozwiązanie nie może wymagać w zakresie zasilania mocy większej niż 20kW (dotyczy mocy łącznej na wszystkie urządzenia w ramach jednego kompletu). 4. Minimalne wymagania szczegółowe: 1) Obudowa blade z wyposażeniem - 1 szt Nazwa parametru Wymagania minimalne Typ obudowy Do montażu w szafie 19 Liczba montowanych serwerów Rodzaj obsługiwanych serwerów Sposób agregacji/wyprowadzeń sygnałów LAN Min. 14 serwerów Możliwość umieszczania w ramach jednej obudowy wszystkich typów serwerów blade danego producenta. Dwa przełączniki 10 Gigabit Ethernet w układzie pracy nadmiarowej montowane w obudowie blade, warstwy 2 oraz 3. Każdy przełącznik minimum 6 portów zewnętrznych w technologii 1/10 GE. Wszystkie aktywne porty zewnętrzne muszą być obsadzone modułami SFP. Wymagana zgodność z technologią Fibre Channel oyer Ethernet (możliwość upgrade). IU!7 I /y-53/zo!pn/dos/ss/20 14 Strona 15

18 Załącznik nr I do SIWZ.. nadmiarowej Sposob agregacji/wyprowadzen sygnalow FC Inne standardy komunikacyjne Zasilanie I chlodzenie Zarządzanie Gwarancja Dwa przełączniki FC w układzie pracy montowane w obudowie blade, standard 8Gbps, minimum 3 aktywne porty zewnętrzne każdy (wszystkie zewnętrzne porty obsadzone modułami SFP) Możliwość instalacji modułów przełączników w standardzie QDR InfimBand, FibreChannel 8Gbps a także switchy Ethernet 1 0Gb/s. Zasilacz o konstrukcji modularnej z możliwością dokładania i wymiany modułów na gorąco. System zasilania zainstalowany wewnątrz obudowy. Zasilanie typu hot swap oraz pełna redundancja zarówno zasilania jak i chłodzenia. Zasilanie doprowadzone dwoma niezależnymi drogami przez dwie niezależne magistrale (tzw. podwójny midplane ) do dwóch niezależnych złączy w serwerach, eliminując pojedynczy punkt awarii. Oprogramowanie zarządzające producenta oferowanych serwerów. Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD, obrazu ISO na potrzeby serwera z możliwością boot owania z w/w napędów. Minimum 2 moduły zdalnego zarządzania w ramach I obudowy w celu zapewnienia redundancji. Gwarancja producenta obudowy blade. Minimum 3 łata 24/7 24h gwarantowany czas naprawy. 2) Serwer blade 5 szt Nazwa parametru Procesory Pamięć cache Pamięc RAM Interfejsy ŁAN, SAN Wymagania minimalne 2 procesory klasy x86, w teclmologii sześciordzeniowej z rozszerzeniem 64-bitowym, o wydajności co najmniej 352 punktów w teście SPECint rate base2006 (dla oferowanego serwera w konfiguracji 2 procesory, 12 rdzeni, 6 rdzeni na procesor, z wyłączeniem ilości dysków twardych, ilości pamięci operacyjnej i systemu operacyjnego) 12MB dla każdego procesora. Minimum 128GB DDR z korekcją błędow ECC. Mozliwosc rozbudowy do 288GB. Minimum 6 szt. interfejsów, w tym: IU/7 1/y-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Strona 16

19 Załącznik nr I do SIWZ Wspierane systemy operacyjne Zasilanie serwera Wymagania dodatkowe - min. 4 x 10 Gb Ethernet, - 2 x 8Gb FC. Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE LiNUX Enterprise Server 11. Doprowadzone do serwera dwoma niezależnymi drogami poprzez dwa niezależne złącza w serwerze. Rozwiązanie zapewniające bootowanie systemu operacyjnego z sieci SAN (FC) z oferowanej macierzy dyskowej. Wymagane jest bootowanie oprogramowania wirtualizacyjnego (hyperwisor) z dołączonej do serwera pamięci flash (wbudowana). 3) Zestaw pamięci masowej współpracujący z serwerami blade - macierz dyskowa - lszt. Macierz dyskowa FC do montażu w szafie 19 i podłączenia do serwerów blade poprzez przełączniki FC zintegrowane z obudową blade. Macierz musi posiadać cechy i wyposażenie nie gorsze niż te wymienione poniżej: 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 48 dysków SAS 2.0 6Gb/s 2, obrotów o pojemności min. 300GB oraz minimum 24 dyski SAS NL 6Gb/s 2, obrotów o pojemności min. 1TB. 2. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy, do co najmniej 96 dysków. 3. Macierz powinna umożliwiać mieszanie w ramach obudowy i półki rozszerzeń dysków o prędkościach 15000, 1000 i 7200 obrotów/min. 4. Macierz musi być wyposażona w dwa kontrolery RAID pracujące w trybie actiye actiye. 5. Macierz musi być wyposażona w minimum 4 zewnętrzne porty SAS 6Gb/s do podłączenia hostów. 6. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 portów FC 8GB/s do podłączenia hostów. 7. Macierz musi być wyposażona w minimum 2 GB cache na kontroler. 8. Pamięć cache musi być kopiowana pomiędzy kontrolerami i podtrzymywana bateryjme (wymagane baterie litowo jonowe). Dodatkowo w momencie utraty zasilania musi posiadać specjalne dyski, na które zostanie zapisana zawartość pamięci cache. 9. Awaria dowolnej półki dyskowej nie może powodować przerwania dostępu do dysków w pozostałych półkach dyskowych. 10. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID1, RAJD3, RAID5, RAID6 i RAJD Macierz musi umożliwiać rozbudowę i stworzenie fizycznej grupy RAJD-5 na co najmniej 30 dyskach z założeniem, że maksymalnie pojemność jednego dysku przeznaczona jest na informacje o parzystości (np. 29D+1 P). IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 Strona 17

20 Załącznik nr 1 do SIWZ 12. Macierz musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot Swap). 13. Macierz musi wspierać sprzętowe szyfrowanie danych. 14. Rozwiązanie musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków: a. możliwość dynamicznej zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAJD; b. możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAJD; c. możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru wolumenów logicznych; d. możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych; e. możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy; f. możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online. 15. Macierz musi umożliwiać rozbudowę o pojedyncze dyski fizyczne i pojedyncze półki rozszerzeń. 16. Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu Hot-Spare. Musi istnieć możliwość definiowania min 5 globalnych dysków typu Hot-Spare. 17. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy,). Funkcjonalność ta powinna być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natycbmiastowej kopii danych powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 18. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania pełnej kopii lokalnych wolumenów logicznych z wykorzystaniem jedynie kontrolerów macierzy. Licencja na wykonywanie kopii lokalnego wolumenu powinna obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. 19. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows 2003, RedHat, SUSE, VMware, Microsoft Cluster Seryices, AIX, HP-UX. 20. Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 14 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 14 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. 21. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci caclie pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 22. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wplywała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. 23. Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniej szenia jego wydajności lub utraty danych. 24. Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN oraz port szeregowy. IU/71/V-53/ZO!PN/DOS!S S/2014 Strona 18

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Znak postępowania: PN/25/10 Załącznik Nr. 6 do SIWZ W postępowaniu na Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

DAT/ZP PN/12/11 Załącznik nr 4

DAT/ZP PN/12/11 Załącznik nr 4 Formularz wymagań parametrów sprzętu, oprogramowania bazodanowego, serwerowego oraz pozostałych elementów sprzętowych 1. Serwer bazy danych 1 sztuka Nazwa elementu, parametru lub cechy Opis wymagań warunki

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry, jakie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer Załącznik Nr 17.1 do oferty Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu dla zadania

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo