Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej"

Transkrypt

1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Kuczyński Nr albumu 9833 Nieliniowe prezentowanie informacji z uwzględnieniem zainteresowań grupy docelowej Praca magisterska napisana pod kierunkiem: dr inż. Mariusz Trzaska

2 Streszczenie Praca dotyczy zagadnienia nieliniowych prezentacji, w tym tworzenia oraz wyświetlania określonym grupom odbiorców. Odejście od dobrze znanego, liniowego sposobu rozmieszczania slajdów pozwala na budowanie ciekawszych oraz bardziej dopasowanych pokazów, skierowanych do osób o konkretnych potrzebach. W niniejszej pracy podjęto próbę wypracowania rozwiązania, które pozwoliło by ułatwić, przyśpieszyć oraz unowocześnić cały proces. Zaproponowana koncepcja porusza aspekty generowania oraz renderowania slajdów, z uwzględnieniem nieliniowości oraz środowiska 3D. Prototypy wykorzystują pomysły z zaproponowanego rozwiązania i demonstrują jedną z wielu dróg, które mogły by prowadzić do stworzenia aplikacji ułatwiających powyższe zadanie. 2

3 Spis treści 1. WSTĘP CEL PRACY ROZWIĄZANIA PRZYJĘTE W PRACY REZULTATY PRACY ORGANIZACJA PRACY ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA DO TWORZENIA PREZENTACJI CZYM JEST PREZENTACJA MULTIMEDIALNA ZOHO DOCS PREZI PODSUMOWANIE ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ PROPOZYCJA SYSTEMU PREZENTOWANIA INFORMACJI GRUPY DOCELOWE NIELINIOWOŚĆ W PREZENTACJI PLIK PREZENTACJI WYŚWIETLANIE PREZENTACJI TWORZENIE PREZENTACJI NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE UŻYTE W PRACY XML C# MICROSOFT VISUAL STUDIO WPF MICROSOFT XNA PROTOTYP APLIKACJI EDYTOR PREZENTER OPIS WYBRANYCH SZCZEGÓŁÓW IMPLEMENTACYJNYCH Definicja prezentacji na podstawie pliku XML Generowanie slajdu na potrzeby środowiska 3D Animacja slajdów Przyciski w pokazie slajdów Przemieszczanie elementów slajdu poprzez przeciągnięcie PODSUMOWANIE ZALETY I WADY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROPONOWANE PLANY ROZWOJU...58 BIBLIOGRAFIA...60 SPIS RYSUNKÓW

4 1. Wstęp Najpopularniejszą formą przekazu informacji do szerokiego grona osób jest prezentacja multimedialna. Wypowiedzią, na której treść, oprócz tekstu mogą składać się elementy takie jak zdjęcia, wykresy, filmy czy dźwięki. Najbardziej znanym programem umożliwiającym zbudowanie pokazu jest produkt firmy Microsoft PowerPoint [1], pozwalający na tworzenie slajdów, których zmiana następuje po akcji użytkownika lub automatycznie po określonym czasie. Oprócz podejścia zastosowanego w PowerPoint, istnieją inne, ciekawsze rozwiązania, pozwalające na generowanie pokazów, takie jak Prezi webowe oprogramowanie wykorzystujące technologie Flash i innowacyjne połączenia pomiędzy slajdami. Budowanie prezentacji w programie PowerPoint odbywa się zazwyczaj w sposób liniowy to znaczy, że po slajdzie pierwszym, nastąpi slajd drugi i tak do ostatniego. Powyższe podejście jest przestarzałe, jednak wciąż szeroko stosowane. Istnieje również możliwość zastosowania przycisków z podpiętymi akcjami, które pozwolą na obranie innej ścieżki przepływu informacji. Wykorzystanie omawianego rozwiązania spowoduje utworzenie pokazu wykorzystującego nieliniowe ułożenie slajdów i umożliwi wzrost użyteczności całej prezentacji Cel pracy Zbudowanie prezentacji jest pierwszym etapem dostarczenia informacji. Forma przekazu oraz dopasowanie treści do odbiorców odgrywają kluczową rolę w sukcesie całego pokazu. Oprogramowanie dostępne na rynku znacząco rozszerza możliwości generowania i wyświetlania przygotowanych slajdów, jednakże wciąż istnieje potrzeba uproszczenia i unowocześnienia omawianego procesu. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji usprawniającej tworzenie nieliniowych prezentacji dla różnych grup docelowych oraz wykorzystanie środowiska 3D do wyświetlenia utworzonego pokazu. Zaproponowane rozwiązanie skupia się na rozszerzeniu właściwości slajdu oraz sposobie prezentowania, co umożliwi inne spojrzenie na proces budowania prezentacji. Produkty uboczne oparte na omawianej idei, to dwa narzędzia pozwalające na tworzenie i wyświetlanie nieliniowych prezentacji. Edytor pozwala na: 4

5 - tworzenie grup docelowych i slajdów; - rozmieszczenie elementów na slajdzie; - ustawianie kolejności ich wyświetlania; - zapis do pliku XML; Prezenter umożliwia: - odczytanie prezentacji z pliku XML; - wyświetlenie slajdów prezentacji; - zmianę grupy docelowej gdy slajd to umożliwia; 1.2. Rozwiązania przyjęte w pracy Oba prototypy powstały z wykorzystaniem środowiska programistycznego Visual Studio firmy Microsoft, umożliwiającego tworzenie różnego typu aplikacji: od okienkowych, po strony internetowe, a kończąc na oprogramowaniu oferowanym na konsole Xbox, czy telefony komórkowe. Język wybrany do implementacji rozwiązania to C#, oparty o platformę.net, podobny do Javy, umożliwiający sprawne wykorzystanie możliwości oferowanych przez framework Microsoftu. Edytor został napisany w oparciu o Windows Presentation Foundation - silnik graficzny wykorzystujący język XAML do opisu interfejsu użytkownika. Dzięki rozdzieleniu warstwy prezentacyjnej od logiki biznesowej, WPF był idealnym do omawianego celu rozwiązaniem. Prezenter zbudowany został z wykorzystaniem frameworku XNA przygotowanego głównie jako zbiór bibliotek dla aplikacji 3D, w tym gier na systemy Windows oraz konsolę Xbox. Microsoft zadbał o wiele pomocniczych funkcji na przykład umożliwiające przekształcenia macierzowe, renderowanie za pomocą akceleratora graficznego, czy obsługę kontrolera lub klawiatury. Oba prototypy bazują na pliku XML zawierającym definicję struktury prezentacji, który mieści informacje dotyczące grup docelowych oraz slajdów wraz z ich zawartością. Zastosowanie powyższego formatu umożliwiło łatwy odczyt i zapis danych Rezultaty pracy Rezultatem pracy jest rozwiązanie mające usprawnić i unowocześnić tworzenie nielinowych prezentacji multimedialnych, z uwzględnieniem zainteresowań grup docelowych. Przedstawiona 5

6 koncepcja zawiera między innymi propozycję struktury prezentacji oraz sposobu renderowania, co zostało wykorzystane do zbudowania obu aplikacji. W omawiany sposób uzyskano prototypy narzędzi do tworzenia, edycji oraz wyświetlania pokazu w środowisku 3D, które zawierają treści skierowane w kierunku różnych typów odbiorców. Wybór ścieżki poprowadzenia prezentacji zależy wyłącznie od prowadzącego oraz tego, która grupa w danym momencie powinna otrzymać informację Organizacja pracy Rozdział pierwszy stanowi krótki wstęp poruszający tematykę nieliniowych pokazów slajdów. Następnie Istniejące rozwiązania do tworzenia prezentacji zawiera rozwinięcie wstępu, definicję prezentacji multimedialnej oraz porównanie rozwiązań zastosowanych w aplikacjach dostępnych na rynku. Trzeci rozdział dotyczy koncepcji usprawnienia procesu generowania treści, uwzględniających zainteresowania grup docelowych. Rozdział czwarty porusza tematykę technologii i rozwiązań wykorzystanych w realizacji pracy, kolejny dotyczy dokładnego opisu obu prototypów. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie zawierające opis zalet i wad zaproponowanego rozwiązania oraz możliwe plany dalszego rozwoju. 6

7 2. Istniejące rozwiązania do tworzenia prezentacji Prezentowany rozdział przedstawia i omawia obecne na rynku rozwiązania do tworzenia pokazów multimedialnych. Na początku zostanie zdefiniowane pojęcie, czym jest prezentacja i omówione potrzeby jej tworzenia, a także warunki jakie powinna spełniać, by zostać dobrze odebrana przez słuchaczy Czym jest prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna stanowi formę przekazu informacji, która łączy elementy takie jak jak tekst, grafika, wideo czy animacja. Multimedia wykorzystane podczas tworzenia mają za zadanie zwrócić uwagę odbiorcy. Ludzie są wzrokowcami, w związku z tym znaczna większość przyswajanych informacji dociera do nas za pośrednictwem obrazu. Okazuje się, że możemy zapamiętać o wiele więcej, jeżeli materiał został ubarwiony elementami graficznymi. Najbardziej skuteczną formą przekazu jest infografika wykorzystująca obrazy, wykresy i tekst, z wykorzystaniem ludzkiej możliwości widzenia schematów i zauważania trendów. Zaprezentowanie wiedzy szerokiej grupie odbiorców stało się dużo prostsze poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych. Potrzeba przekazania informacji jest głównym celem tworzenia. Wraz z pojawieniem się najbardziej znanego programu do budowania pokazów slajdów PowerPoint, omawiana forma przekazu jest obecna na każdym szkoleniu, wykładzie czy spotkaniu biznesowym. Rozwiązanie Microsoftu od lat króluje na rynku, a nauka jego używania w wielu szkołach prowadzona jest już od klas podstawowych na pierwszych zajęciach z informatyki. Nie należy zapominać, że nawet najlepiej przygotowana prezentacja nie wygłosi się sama. Trzeba pamiętać, że to osoba prezentująca stanowi główne medium przekazu informacji, a referowany materiał to jedynie dodatek mający na celu zaciekawienie odbiorcy i przedstawienie rzeczy niemożliwych do zaprezentowania przez element ludzki. Cechami dobrze przygotowanej prezentacji są między innymi [2]: - prosty i czytelny wygląd powinien być prosty i spójny, nie może odwracać uwagi od treści które chcemy przekazać. Zastosowanie dużych czcionek dla ważnych elementów ułatwi zapamiętanie i przykuje uwagę; - wspieranie przekazu pokaz slajdów ma być tylko pomocą dla prowadzącego, a nie zawierać treści, które wygłasza. Najgorszą możliwą prezentacją jest czytana przez prowadzącego; 7

8 - odpowiednia ilość informacji umieszczenie dużej ilości informacji nie poprawia jej przyswajalności. Jeżeli dany slajd będzie zbyt rozbudowany to słuchacz będzie miał problemy ze zrozumieniem przekazu; 2.2. Zoho Docs Zoho Docs jest webową aplikacją zawierającą moduły do tworzenia dokumentów tekstowych, arkuszy, notatek, zarządzania projektem i tworzenia prezentacji. Wykorzystuje model SaaS, polegający na udostępnieniu przechowywanego na hostingu oprogramowanie, które jest uruchamiane na komputerze klienta. Omawiany model powoduje przeniesienie obowiązków aktualizacji, zarządzania i pomocy technicznej na dostawcę klienta nie interesuje infrastruktura oraz zaplecze techniczne. Powyższe możliwości porównywalne są z pakietem Office od Microsoftu czy OpenOffice.org. Budowanie prezentacji w Zoho Docs jest zbliżone do tworzenia w programie PowerPoint. Widok listy slajdów znajduje się po lewej stronie, menu pozwala na dodanie nowego slajdu, edycje zawartości, animacji i uruchomienie pokazu. Wykorzystanie intuicyjnego układu elementów interfejsu użytkownika umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy bez zbędnego poznawania aplikacji. Powyższy program posiada możliwość importu z formatu.ppt lub.pps a także.odp lub.sxi. Po wykonaniu prezentację możemy udostępnić innym użytkownikom lub osadzić na stronie internetowej. Utworzony pokaz wykorzystuje kod HTML, natomiast obsługą animacji zajmuje się JavaScript. Podczas rozpoczęcia pracy nad pokazem slajdów, kreator umożliwia wybór szablonu prezentacji (Rysunek 2.1.1). Możemy wybrać spośród wielu gotowych szablonów, a następnie wykorzystać wybrany schemat kolorów i czcionek. Omawiane podejście pozwala użytkownikowi szybko przejść do pracy nad zawartością pokazu i znacząco przyśpiesza cały proces tworzenia. 8

9 Rysunek 2.2.1: Zoho Docs nazwa i wybór szablonu nowej prezentacji (źródło: https://docs.zoho.com) Po zamknięciu pierwszego okna ukazuje się widok, pokazujący slajdy po lewej stronie oraz przestrzeń po prawej, gdzie możemy dodać tytuł i podtytuł. Szczegóły przedstawia Rysunek W górnej części aplikacji widać menu podobne do tego jakie znamy z PowerPoint. Każdy kto tworzył prezentacje w programie PowerPoint nie powinien mieć trudności z wykonaniem pokazu slajdów w Zoho Docs. Wszystko jest intuicyjne i nie wymaga korzystania z pomocy technicznej lub specjalnych kursów. Rysunek 2.2.2: Zoho Docs widok slajdu, dodawanie tytułu i podtytułu (źródło: https://docs.zoho.com) 9

10 Rysunek przedstawia podobieństwo w sposobie wyświetlania pokazu slajdów, do aplikacji PowerPoint. Umożliwia przejścia do następnego lub poprzedniego slajdu jak i wybór z listy, w celu pójścia dalej, a także zakończenia pracy. Stworzona prezentacja jest stroną internetową zbudowaną w HTML. Każdy element zawiera odpowiednie style CSS, które upodabniają wygląd do znanego z PowerPoint. Duża ilość znaczników HTML, jak również rozbudowane skrypty języka JavaScript są wykorzystane do sterowania przebiegiem prezentacji i animowania przejść oraz elementów interaktywnych. Rysunek 2.2.3: Zoho Docs widok uruchomionej prezentacji (źródło: https://docs.zoho.com) W porównaniu do dobrze znanej aplikacji PowerPoint, Zoho Docs różni się głównie tym, że wykorzystuje model SaaS. Po zarejestrowaniu się w serwisie można od razu rozpocząć pracę nad pokazem slajdów. Rozmieszczenie elementów w aplikacji jest intuicyjne. Autorzy nie pokusili się o nowatorskie podejście do wyglądu interfejsu użytkownika, ponieważ inne ustawienie paneli widoku wymagałoby zapoznania się użytkownika z dokumentacją. Zoho Docs jest odpowiednikiem znanego pakietu Google Docs. Funkcjonalność wyróżniająca powyższy produkt od konkurencji, dzięki czemu aplikacja firmy Zoho została wybrana do tego porównania, to konferencja połączona z pokazem slajdów. Pozwala zaprosić dowolnego użytkownika, niekoniecznie posiadającego konto w serwisie Zoho. Umożliwia wysyłanie powiadomień do potencjalnych odbiorców za pomocą formularza (Rysunek 2.2.4), a następnie przeprowadzenie pokazu slajdów równocześnie rozmawiając na chacie z użytkownikami. 10

11 Rysunek 2.2.4: Zoho Docs zaproszenie do konferencji (źródło: https://docs.zoho.com) Innowacyjna funkcjonalność pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować przebieg prezentacji oraz rozmawiać na chacie z uczestnikami w celu na przykład wyjaśnienia niejasności lub odpowiedzi na pytania. Umożliwia rezygnację z dodatkowego systemu do prowadzenia rozmów poprzez chat na rzecz jednego oprogramowania. Rysunek demonstruje widok użytkownika zaproszonego do pokazu. Ekran ten będzie wyświetlony aż do momentu startu prezentacji. Rysunek 2.2.5: Zoho Docs widok zaproszonej osoby, oczekującej na rozpoczęcie prezentacji (źródło: https://docs.zoho.com) 11

12 Rysunek 2.2.6: Zoho Docs widok rozpoczętej prezentacji (źródło: https://docs.zoho.com) Po rozpoczęciu pokazu slajdy są automatycznie zmieniane przez prowadzącego. Osoba oglądająca prezentację ma możliwość przechodzenia pomiędzy dostępnymi slajdami. Po prawej stronie widzimy wszystkich uczestników i możemy prowadzić rozmowę na żywo za pomocą chatu. Szczegóły przedstawia Rysunek W górnej części znajduje się lista osób zaproszonych, wraz z osobą prezentującą, poniżej obszar, w którym pojawiać się będzie treść rozmowy, a na samym dole możemy wprowadzać tekst (Rysunek 2.2.7). Rysunek 2.2.7: Zoho Docs okno chatu (źródło: https://docs.zoho.com) 12

13 Rozwinięcie omawianej funkcjonalności o elementy wideokonferencji byłoby na pewno dobrze odebrane przez użytkowników aplikacji. Zastosowanie powyższej interakcji pomiędzy osobami biorącymi udział w pokazie przeniosło by poziom przekazywania wiedzy na kolejny poziom, upodabniając go do wykładu na auli w rzeczywistym świecie. Podejście do tworzenia i wyświetlania pokazu slajdów zaprezentowane w Zoho Docs powinny być wzorem dla oprogramowań do tworzenia prezentacji. Upodobnienie wyglądu do dobrze znanego programu PowerPoint pozwoliło na skupieniu się nad wprowadzeniem nowych funkcjonalności, takich jak chociażby rozmowy z uczestnikami. Wykorzystanie modelu dystrybucji SaaS uniezależniło omawiany produkt od platformy sprzętowej pozwalając na uruchomieniu na dowolnym komputerze z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do internetu Prezi Prezi jest aplikacją webową dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Analogicznie do poprzedniego oprogramowania wykorzystuje model SaaS jako metodę dystrybucji. Zbudowana jest w oparciu o Flash i ActionScript, co powoduje, że wymaga zainstalowanej wtyczki Flash w przeglądarce. Wykorzystanie powyższych technologii umożliwiło przygotowanie czytelnego interfejsu i innowacyjnego systemu prezentowania informacji. Sposób w jaki pokazywana jest prezentacja wyróżnia omawiane oprogramowanie spośród innych rozwiązań. Podejście do tworzenia pokazów jest zupełnie inne w porównaniu do PowerPoint czy Zoho Docs. Materiały stworzone za pomocą Prezi przypominają wielką bitmapę z interaktywnymi elementami, które mogą zostać przybliżone, kamera może zmieniać swoją orientacje obrócić się tak, aby dana część prezentacji była odpowiednio czytelna. Animacje pomiędzy przejściami są płynne i nie męczą użytkownika. Powyższe rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się oraz posiada szerokie możliwości tworzenia rozbudowanych pokazów, które z pewnością nie znużą odbiorców. Rozpoczęcie tworzenia prezentacji poprzedzone jest wyborem szablonu, który stanowi dużą przestrzeń roboczą, gdzie możemy umieszczać stacje przystankowe slajdów oraz inne elementy takie jak bitmapy czy tekst. Szczegóły przedstawia Rysunek

14 Rysunek 2.3.1: Prezi ekran wyboru szablonu (źródło: Do wyboru jest wiele gotowych szablonów z przygotowanymi wcześniej przystankami. Każdy obiekt w szablonie można edytować, dodać nowe przystanki i przejścia między nimi. Możliwości tworzenia prezentacji wydają się nieskończenie wielkie, z pewnością omawiane podejście znalazło wielu zwolenników. Po dokonaniu wyboru szablonu ukazuje się widok na okno aplikacji (Rysunek 2.3.2). Tradycyjnie po lewej stronie widać slajdy (przystanki), możemy je tutaj również usuwać. U góry znajduje się menu zwierające niezbędne elementy pozwalające stworzyć imponujące prezentacje. Większość widoku zajmuje obszar roboczy. Poszczególne elementy na przystanku mogą zostać edytowane lub usunięte. Z pozycji menu można dodawać nowe obiekty takie jak grafika czy tekst, (Rysunku 2.3.3). 14

15 Rysunek 2.3.2: Prezi okno edycji prezentacji (źródło: Rysunek 2.3.3: Prezi edycja elementów na szablonie (źródło: Wybranie slajdu z lewej strony spowoduje zmianę widoku roboczego. Nastąpi najazd kamery analogiczny do tego jaki będzie później obserwowany podczas prezentowania naszego dzieła. Po 15

16 zbliżeniu udostępniona zostanie możliwość dodania elementów do aktualnego widoku, jak również ustawienie ich sposobu pojawienia się czy ruchu. Ponadto oprócz animacji pomiędzy widokami możemy animować elementy na konkretnym przystanku (Rysunek 2.3.4). Rysunek 2.3.4: Prezi widok wybranego przystanku (źródło: Każdy element obszaru roboczego może być przystankiem, na który zostanie wykonany najazd kamery. Po wyborze opcji edycji ścieżki na widok prezentacji zostanie nałożona linia odzwierciedlająca zachowanie się kamery. Linia utworzona z połączenia przystanków pokazuje przebieg całego pokazu, co daje ogólne pojęcie o kolejności slajdów. Szczegóły przedstawia Rysunek Dodatkowo po kliknięciu na przystanek możemy edytować najazdy na elementy wewnątrz aktualnego slajdu. 16

17 Rysunek 2.3.5: Prezi edycja kolejności slajdów (źródło: Analogicznie do Zoho Docs ze swoją zdalną prezentacją, Prezi posiada własną wersję omawianej funkcjonalności z wyjątkiem możliwości prowadzenia rozmowy z użytkownikami. Zapraszanie użytkowników rozwiązane jest za pomocą linku, zawierającego parametry identyfikujące sesję, który możemy rozesłać maksymalnie do 30 osób (Rysunek 2.3.6). Rysunek 2.3.6: Prezi zapraszanie do pokazu online (źródło: 17

18 Użytkownik zaproszony do pokazu może czekać na zmianę widoku przez prowadzącego lub samodzielnie sterować przebiegiem prezentacji we własnym tempie, pozwalając na cofnięcie się oraz przejście dalej w zależności od upodobania (Rysunek 2.3.7). Rysunek 2.3.7: Prezi widok pokazu online widziany przez osobę prezentującą (źródło: Rysunek przedstawia widok, jaki wyświetlony jest osobie sterującej pokazem. Widoczną różnicą w stosunku do pokazu widzianego przez osobę zaproszoną, jest inna grafika w dolnej części prezentacji. Rysunek 2.3.8: Prezi widok pokazu online widziany przez osobę zaproszoną (źródło: 18

19 2.4. Podsumowanie istniejących rozwiązań Powyżej wymieniono tylko niektóre z obecnych na rynku aplikacji do tworzenia prezentacji. Większość programów zawiera identyczne rozwiązania znane z PowerPoint. Potrafią obsługiwać jego formaty i niekiedy nawet nie odróżniają się interfejsem. Można zauważyć, że coraz popularniejsze wydaje się być użycie SaaS, jako modelu dystrybucji oprogramowania. Zalety omawianego rozwiązania przekładają się na zadowolenie klienta, który nie musi instalować żadnych programów na swojej maszynie, martwić się o aktualizowanie programu czy doinstalowywanie potrzebnych sterowników lub innych wymaganych bibliotek. Użytkownika końcowego interesuje tylko używanie aplikacji, sprawne wykonanie pracy i efekty jego działań w postaci prezentacji. Powyższe aplikacje posiadają wiele wspólnych cech wyglądu. Analogicznie do PowerPoint posiadają widok slajdów w lewej części interfejsu oraz po prawej stronie znajduje się aktualny obszar roboczy. Stosowanie podobnego układu pozwala użytkownikowi poczuć się pewniej w nowym środowisku, dzięki czemu może bez zbędnej nauki podjąć pracę nad pokazem slajdów. Każda z omawianych aplikacji posiada możliwość edycji obiektów na slajdzie, takich jak tekst czy nagłówek, a także dodawania elementów multimedialnych w postaci grafiki czy dźwięku podstawowe możliwości jakie powinno oferować oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych. Interesującym rozwiązaniem jest możliwość prowadzenia zdalnego pokazu widoczne w obu aplikacjach. Po wcześniejszym udostępnieniu prezentacji lub wysłaniu zaproszenia na adres , możemy kontrolować przebieg i samemu sterować przejściami do kolejnych slajdów. Rozwiązanie zastosowane w Zoho Docs jest rozszerzone o możliwość prowadzenia rozmowy na chacie w trakcie prezentowania materiału. Powyższa funkcjonalność pozwala na interaktywną rozmowę z uczestnikami spotkania, możliwe stało się udzielanie odpowiedzi na pytania, które mogłyby się pojawić podczas referowania. Kolejnym etapem rozwoju zdalnego pokazu mógłby być przekaz z kamery skierowanej na osobę referującą i uczestników. Pod względem podejścia procesu budowy prezentacji, aplikacja Prezi wyprzedza Zoho Docs i PowerPoint. Slajdy są tylko umownymi scenami, przystankami na ścieżce, która została poprowadzona od widoku całego pokazu do ostatniego określonego elementu. Omawiana funkcja pozwala na zbudowanie ciekawych przejść pomiędzy slajdami, a płynna animacja wraz ze zbliżeniami i oddaleniami kamery urozmaica cały pokaz. Umożliwia olbrzymie możliwości do tworzenia pokazów, które zainteresują odbiorców nie tylko zawartością, ale i sposobem przedstawienia. 19

20 Porównane wyżej oprogramowanie, oferuje wiele możliwości tworzenia pokazów slajdów, jednak żaden w znaczącym stopniu nie upraszcza tego procesu dla prezentacji skierowanych do różnych grup odbiorców. Oczywiście można stworzyć slajdy, których treść będzie podzielona pod względem zainteresowań słuchaczy, jednak wykonanie takiego pokazu jest skomplikowane i pracochłonne. Zoho Docs jako webowy odpowiednik programu PowerPoint nie wnosi żadnych nowych sposobów ustawienia przejść do określonych grup odbiorców. Aplikacja Prezi posiada swój unikalny system przechodzenia między slajdami. Możliwości budowania nieliniowych slajdów wyglądają w powyższym programie zupełnie inaczej. Ścieżka prezentacji jest określona liniowo pomiędzy scenami lub elementami na obszarze roboczym, co uniemożliwia zastosowanie rozwiązań z Zoho Docs lub z aplikacji PowerPoint. 20

21 3. Propozycja systemu prezentowania informacji Zaproponowana koncepcja skupia się na procesie generowania oraz renderowania slajdów, z uwzględnieniem nieliniowości oraz środowiska 3D. Poniższa propozycja jest tylko jedną z wielu dróg, które można obrać w celu ulepszenia procedury budowania prezentacji Grupy docelowe Jednym z problemów współczesnych prezentacji jest brak ukierunkowania na konkretną grupę docelową. Użytkownik tworzący prezentacje na przykład projektu informatycznego, zmuszony będzie do podzielenia materiału na kilka pokazów. Umieszczenie informacji dla właściciela projektu, programistów, grafików czy innych grup, spowoduje chaos i trudności z odbiorem przygotowanej wypowiedzi. Rysunku przedstawia przykład slajdów wykorzystujących grupy docelowe. Rysunek 3.1.1: Przykład zastosowania grup docelowych (źródło: opracowanie własne) Rozwiązanie, które można zastosować polegałoby na opisaniu slajdu dodatkowo informacją o grupie docelowej, do której jest kierowany. Definicja powinna składać się co najmniej z unikalnego identyfikatora grupy i nazwy, która byłaby potrzebna do wyświetlenia w aplikacji. Omawiane podejście dałoby możliwość wyboru slajdu na podstawie nie tylko kolejności, ale i grupy odbiorców, do których jest skierowany. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zaprojektowanie odpowiedniego rozmieszczenia slajdów na prezentacji oraz sposób pokazania w edytorze. Należy pamiętać o czytelnym zaprezentowaniu możliwych przejść pomiędzy poszczególnymi scenami. Wykorzystanie atrybutów, takich jak identyfikator slajdu oraz identyfikator grupy, mogą zapewnić informacje, na podstawie których ułożony i sterowany będzie slajd w prezentacji oraz edytorze. 21

22 Unikalny identyfikator byłby głównie potrzebny po stronie aplikacji przy tworzeniu obiektów. Nazwa grupy powinna być jedyną właściwością, która interesuje użytkownika oglądającego lub referującego prezentacje Nieliniowość w prezentacji Określenie kolejności slajdów jest kolejnym zagadnieniem poruszonym w procesie tworzenia nieliniowych prezentacji. Jeżeli każdy slajd posiadałby unikalny identyfikator, możliwe byłoby zastosowanie dwóch dodatkowych cechy: identyfikatora slajdu poprzedniego oraz następnego. Omawiane własności sterowałyby pokazem i umożliwiały nawigację podobną do obecnych rozwiązań. Dodatkową funkcjonalnością, która pojawia się przy zastosowaniu powyższych cech jest możliwość skierowania pokazu do dowolnego miejsca w prezentacji. Możliwe byłoby stworzenie zakończenia wspólnego dla kilku ścieżek pokazu, a także zbudowanie innych slajdów końcowych w zależności od grupy docelowej. Możliwości wynikające z zastosowania omawianych cech przedstawia Rysunek Rysunek 3.2.1: Schemat zmiany przebiegu prezentacji (źródło: opracowanie własne) 22

23 Rozszerzenie definicji slajdu o dodatkowe cechy zwiększyłoby możliwości oprogramowania, jednak należy zadbać również o odpowiednie rozmieszczenie slajdów w przestrzeni oraz podczas procesu budowania pokazu. Użytkownik powinien bez zbędnego pogłębiania wiedzy być w stanie zrozumieć działanie aplikacji, a następnie stworzyć swoją prezentację Plik prezentacji Plik, z którego odtwarzana byłaby prezentacja powinien zawierać w informacje o grupach docelowych oraz definicje slajdów składających się na cały pokaz. Rozwiązaniem byłoby zastosowanie dobrze znanego formatu XML, w którym znajdowałyby się sekcje dla grup oraz slajdów. Każda grupa posiadałaby definicję pól niezbędnych do jej określenia, czyli co najmniej identyfikator i nazwę (Rysunek 3.3.1). Również slajdy powinny być opisane, co najmniej identyfikatorem oraz jednoznacznym numerem slajdu poprzedniego oraz następnego i grupy docelowej. Ponadto w opisie slajdu powinny być opisane elementy określające zawartość slajdu, czyli rozmieszczenie elementów wraz z ich typem i treścią. Rysunek 3.3.1: Struktura pliku XML zawierającego definicję pokazu slajdów (źródło: opracowanie własne) Na potrzeby zaprezentowania koncepcji, slajdy będą posiadały bardzo ubogi zestaw obiektów możliwych do umieszczenia. Dostępne komponenty to tytuł, opis oraz bitmapa - podstawowe składniki slajdu, które powinny znaleźć się w prezentacji multimedialnej. Każdy element znajdujący się na slajdzie, będzie posiadał pozycję oraz rozmiar. Obiekty tekstowe będą mogły używać kolorów z przestrzeni barw ARGB oraz posiadać definicje ich treści. Bitmapa zostanie określona relatywną ścieżką do pliku, który ma zostać narysowany na powierzchni slajdu. 23

24 3.4. Wyświetlanie prezentacji Pomijając aspekty związane z opisem prezentacji, treści czy kolejności slajdów, ważnym elementem pokazu jest estetyka i sposób wyświetlenia przygotowanego materiału. Aktualne rozwiązania korzystają głównie z systemu dwu-wymiarowego, określając położenie slajdu za pomocą wartości X oraz Y, czyli odległości w poziomie oraz pionie od górnego lewego rogu panelu wyświetlającego slajd (Rysunek 3.4.1). Rysunek 3.4.1: Porównanie określania położenia w środowisku 2D i 3D (źródło: opracowanie własne) Proponowane rozwiązanie będzie wykorzystywać środowisko trzy-wymiarowe, które rozszerzy powyższy sposób określania slajdów o wartość głębokości sceny. Omawiane podejście otwiera możliwość zupełnie innego rozmieszczenia slajdów w prezentacji oraz zastosowania ciekawych efektów przejść. Środowisko renderowane za pomocą karty graficznej pozwala zastosować rozbudowane animacje i odciąża procesor w obliczeniach, przekładając obliczenia na GPU. Slajd określony będzie za pomocą płaszczyzny, na której wyrenderowana zostanie bitmapa zawierająca wczytane wcześniej elementy: tekst czy grafika. Następnie slajdy zostaną umieszczone w przestrzeni w miejscach związanych z cechami, które je określają: identyfikatorem, slajdem następnym i poprzednim oraz grupą, do której należą. Przejście pomiędzy slajdami następować będzie poprzez zmianę położenia kamery, wykonując przy tym płynny ruch ze slajdu aktualnego do wybranego. Dodatkowo animowany będzie sam slajd, co jest demonstracją pokazującą możliwości zastosowania środowiska 3D. Oczywiście istnieje wiele możliwości, które mogą zostać wykorzystane przy uwzględnieniu omawianego sposobu renderowania. Najważniejsza funkcjonalność, która jest dostępna dzięki kartom graficznym - shadery. Użycie shaderów, czyli krótkich programów opisujących właściwości pikseli oraz wierzchołków rysowanych elementów, pozwoliłoby na dodanie dynamicznych efektów świetlnych, wielokrotnego teksturowania, a także zjawiska refrakcji, czy odbić lustrzanych. 24

25 3.5. Tworzenie prezentacji Proces tworzenia pokazu slajdów nie powinien być bardziej skomplikowany od omawianego w rozwiązaniach dostępnych na rynku. Interfejs aplikacji do tworzenia prezentacji musi zawierać elementy, do których użytkownicy są przyzwyczajeni. Widok aktualnego slajdu oraz pokazujący inne slajdy są nieodzowną częścią interfejsu, biorąc pod uwagę nawyki osób tworzących pokazy za pomocą innego oprogramowania. Dodatkowymi elementami, które należy uwzględnić w aplikacji będą: widok grup, które można będzie przypisać do danego slajdu oraz widok pokazujący całą prezentacje ze wszystkimi slajdami. Ustanowienie odpowiednich przejść między slajdami i kolejności ich wyświetlania powinno być łatwe i nie zmuszać użytkownika do czytania dokumentacji. Widok pokazujący całą prezentacje może więc dodatkowo oferować omawianą funkcjonalność. Rysunek 3.5.1: Proces tworzenia prezentacji (źródło: opracowanie własne) Po zapewnieniu powyższych wymagań, takich jak tworzenie grup, slajdu oraz określenie przebiegu prezentacji w połączeniu z intuicyjnym interfejsem proces budowania pokazu slajdów nie powinien sprawiać problemów nawet początkującym użytkownikom (Rysunek 3.5.1). 25

26 4. Narzędzia i technologie użyte w pracy Poniższy rozdział zawiera informacje dotyczące technologii i rozwiązań wykorzystanych do zbudowania prototypów aplikacji, które posłużyły jako demonstracja zaprezentowanej koncepcji XML XML, czyli rozszerzalny język znaczników (ang. Extensible Markup Language) umożliwiający budowanie struktur danych. Jest zestawem reguł pozwalających na projektowanie formatów, na których oparte są dane [3]. Dzięki wykorzystaniu tagów i atrybutów przypomina składnią język HTML. Interpretacja informacji zawartych w pliku XML leży po stronie aplikacji odczytującej. Z powodu wykorzystania tekstowej postaci do reprezentacji danych pliki XML posiadają znacznie większy rozmiar niż binarne zawierające identyczne informacje. Przy obecnych rozmiarach dysków twardych różnica w objętości nie odgrywa znaczenia, a podczas przesyłania plików XML poprzez sieć można zastosować metody kompresji, takie jak Gzip czy Deflate. Istnieje wiele zastosowań omawianego formatu, począwszy od tworzenia stron internetowych, opisu zasobów, komunikacji czy opisu elementów multimedialnych. Grafika wektorowa (SVG Scalable Vector Graphics) wykorzystuje XML do bezpośredniego zapisu informacji. Kolejnym przykładem jest zastosowanie w protokołach SOAP, używanych przez usługi sieci telekomunikacyjnych (Rysunek 4.1.1). 26

27 Rysunek 4.1.1: Język XML (źródło: Język XML nie posiada ograniczeń w definiowaniu nowych tagów i atrybutów [4]. Omawiana funkcja pozwala na przechowywanie jakichkolwiek danych. Jest wolny od opłat licencyjnych, co nie generuje dodatkowych kosztów podczas tworzenia oprogramowania. Dodatkowo niezależność od platformy stawia powyższy język wysoko w hierarchii rozwiązań do przechowywania danych. Problem niepowołanego dostępu do danych, czy rozmiaru może być łatwo rozwiązany przez wykorzystanie szyfrowania lub algorytmów kompresujących. Prostota edycji za pomocą dowolnego edytora tekstu jest nieoceniona, gdy dane muszą być szybko zmodyfikowane nawet przez osobę, która nie posiada szerokiej wiedzy informatycznej. 27

28 4.2. C# C# jest nowoczesnym językiem programowania, zaprojektowanym do tworzenia aplikacji wykorzystujących.net Framework i uruchamianych wewnątrz systemu Common Runtime Environment (CLR). Obiektowy, silnie typowany język wywodzi się od powstałych znacznie wcześniej języków C oraz C++ [5]. Kod programu jest kompilowany do kodu pośredniego, który jest uruchamiany w środowisku.net. Posiada wbudowany Garbage Collector (odśmiecacz), dzięki któremu programista nie musi martwić się o ręczne zwalnianie pamięci [6]. C Sharp jako język obiektowy [7] pozwala na używanie enkapsulacji, dziedziczenia i polimorfizmu. Nie mamy możliwości używania wielodziedziczenia znanego z C++. Możemy dziedziczyć tylko po jednej klasie, jednak implementować wiele interfejsów. Każdy obiekt w języku C# dziedziczy po klasie podstawowej Object. Aplikacja stworzona w C# jest kompilowana do kodu pośredniego Intermediate Language (IL), który jest zapisywany w pliku.exe lub.dll. Następnie po uruchomieniu aplikacji, CLR wykonuje kompilacje w locie (JIT), która przekształca kod pośredni na wykonywalny [8]. Dodatkowo CLR dba o zwalnianie nieużywanych zasobów, zapewnia obsługę błędów oraz zarządzanie zasobami (Rysunek 4.2.1). Rysunek 4.2.1: C# - elementy środowiska.net (źródło: 28

29 Dzięki wykorzystaniu.net Framework [9], używając języka C# mamy dostęp do biblioteki klas posiadających ponad 5000 publicznych elementów w wersji.net 2.0. Każda kolejna aktualizacja frameworku rozszerzała powyższą listę o nowe elementy i funkcjonalności oraz poprawiała błędy. Obecna wersja.net Framework to 4.5. Skupia się głównie na nowych metodach asynchronicznych oraz tworzeniu aplikacji dla Modern UI systemu Windows 8 (Rysunek 4.2.2). Rysunek 4.2.2: NET Framework składniki platformy.net (źródło: C# jest popularnym i nowoczesnym językiem posiadającym szeroką społeczność, zapewniająca wsparcie. Powstało wiele bibliotek rozszerzających funkcjonalności omawianego rozwiązania na przykład o obsługę innych typów baz niż Microsoftu, jak również inne środowiska uruchomieniowe niż.net Framework, którego przykładem jest Mono - darmowe środowisko oparte na licencji open source mogące być zainstalowane na systemach innych niż Windows Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym pozwalającym na tworzenie stron www, aplikacji webowych, okienkowych, konsolowych oraz usług systemu Windows, a także bibliotek.dll i aplikacji na konsole oraz telefony [10]. Omawiane programy mogą być napisane dowolnym językiem z rodziny.net w tym C# czy VB.NET. 29

30 Budowanie aplikacji wspomaga aktywne poprawianie składni zapewnione przez IntelliSense. Powyższa funkcjonalność pozwala na szybsze pisanie kodu poprzez auto-uzupełnianie i oznaczanie błędów. Wbudowany debugger umożliwia uruchomienie aplikacji w środowisku testowym, dającym dostęp do wartości zmiennych, zatrzymywania wykonywania kodu w określonych miejscach, czy wykorzystania parametrów startowych. Omawiana aplikacja posiada intuicyjny interfejs, z możliwością dowolnego konfigurowania okien wchodzących w skład programu. Powyższe rozwiązanie zapewnia dużą swobodę w dostosowaniu narzędzia do własnych i typów tworzonego oprogramowania (Rysunek 4.3.1). Rysunek 4.3.1: Visual Studio widok interfejsu użytkownika (źródło: Visual Studio zostało wprowadzone na rynek w wielu edycjach dostosowanych do wymagań klienta. Wersja Express jest darmowa i pozwala na tworzenie aplikacji komercyjnych, dzięki czemu zapewniła sobie wysoką popularność. Kolejne edycje rozszerzają funkcjonalności na przykład o profesjonalne wsparcie pomocy technicznej, czy możliwość obsługi wtyczek zwiększających możliwości tego środowiska (Rysunek 4.3.2). 30

31 Rysunek 4.3.2: Porównanie funkcjonalności oferowanych przez różne wersje Visual Studio (źródło: WPF Windows Presentation Foundation stanowi podsystem renderowania interfejsu użytkownika dla aplikacji opartych o system Windows [11]. Został dołączony do.net Framework w wersji 3.0 i porzuca renderowanie GDI na rzecz DirectX. Aplikacje stworzone w oparciu o WPF domyślnie pozwalają oddzielić logikę biznesową od wyglądu. Do tego celu wykorzystano XAML, który jest opartym na XML językiem stworzonym do opisywania elementów interfejsu użytkownika (Rysunek 4.4.1). 31

32 Rysunek 4.4.1: Architektura WPF (źródło: WPF do renderowania wykorzystuje bibliotekę DirectX, co pozwala na przerzucenie odpowiedzialności za wyświetlenie aplikacji na procesor graficzny. Dodatkowo omawiane podejście umożliwia budowanie o wiele bardziej zaawansowanego graficznie oprogramowania zawierającego wiele interaktywnych elementów i animacji. Cechą wyróżniającą ten podsystem jest głównie bindowanie modeli do odpowiednich widoków. Dzięki zastosowaniu wzorca projektowego ModelView-ViewModel uzyskano rozdzielenie kodu odpowiedzialnego za logikę w aplikacji od wyglądu interfejsu użytkownika [12] (Rysunek 4.4.2). Rysunek 4.4.2: Wzorzec projektowy MVVM (źródło: W porównaniu do WinForms, WPF oferuje nowsze podejście do generowania aplikacji dzięki zastosowaniu XAML oraz renderowania za pomocą DirectX. Programy stworzone z wykorzystaniem WPF posiadają nowocześniejszy wygląd, a proces ich tworzenia można łatwo rozdzielić na logikę biznesową i tworzenie interfejsu. Problemem aplikacji tworzonych w WPF jest wymóg zainstalowania 32

33 co najmniej.net Framework 3.0 oraz posiadania odpowiedniej karty graficznej, co uniemożliwia uruchomienie omawianych aplikacji na starszych komputerach Microsoft XNA Powyższy zestaw narzędzi został stworzony w celu ułatwienia pracy programistom gier wideo. Opiera się na.net Framework i pozwala na uruchamianie aplikacji na systemie Windows, Windows Phone oraz na konsoli Xbox [13]. Silnik wykorzystuje bibliotekę DirectX do renderowania grafiki oraz obsługi kontrolerów i dźwięku. Głównym celem powstania XNA było stworzenie lekkiego środowiska, silnika graficznego i narzędzi, które pozwoliłoby na pisanie prostych gier dla platformy Xbox Live Indie Games zbioru produktów możliwych do pobrania przez użytkowników konsol (Rysunek 4.5.1). Rysunek 4.5.1: Framework XNA (źródło: Framework XNA opiera się na implementacji.net Framework 2.0, dzięki czemu zapewniona została kompatybilność pomiędzy konsolami Xbox oraz systemami Windows. W tworzonych aplikacjach istnieje możliwość wykorzystania zestawów bibliotek ułatwiających tworzenie gier, pozwalających na łatwe przekształcenia macierzowe, generowanie widoków czy ustawień kamer i światła. Domyślny szablon projektu posiada predefiniowaną strukturę, podzieloną na metody odpowiedzialne za ładowanie zasobów takich jak grafika, dźwięki i czcionki oraz główną pętle gry wraz z metodami odpowiedzialnymi za rysowanie i aktualizacje sceny [14]. XNA Game Studio 4.0 jest najnowszą i ostatnią wersją rozwiązania do tworzenia gier. Firma Microsoft nie planuje rozwijania tego narzędzia, gdyż obecnie pracuje nad szeroko wykorzystywaną 33

34 biblioteką DirectX i systemach z rodziny Windows 8. Do tej pory zbudowane aplikacje będą mogły być dalej uruchamiane. W kwietniu 2014 roku zostanie zamknięta możliwość uzyskania tytułu MVP w omawianej technologii. Wspomniana kwestia stanowić będzie ogromny problem dla twórców aplikacji, szczególnie małych firm tworzących gry na telefony z system Windows Phone i konsole Xbox. Na rynku jednak zaczęło pojawiać się dużo otwarto-źródłowych rozwiązań takich jak MonoGame, implementujących ostatnią wersję XNA i pozwalającą uruchamiać stworzone programy na Mac OS, ios, Linux czy Android (Rysunek 4.5.2). Rysunek 4.5.2: MonoGame multiplatformowy framework wykorzystujący XNA (źródło: 34

35 5. Prototyp aplikacji Prototypy do tworzenia i prezentowanie nieliniowych prezentacji powstały w oparciu o koncepcję przedstawioną w rozdziale trzecim. W niniejszym rozdziale opisane zostały obie aplikacje, czyli Edytor i Prezenter oraz wybrane szczegóły implementacyjne Edytor Program do tworzenia i edytowania slajdów powstał bazując na Windows Presentation Foundation. Wykorzystanie języka XAML do opisu interfejsu użytkownika pomogło w szybkim ukończeniu prototypu. Edytor umożliwia tworzenie i edycję prezentacji zapisywanej do pliku XML, zawierającego definicję rozmieszczenia slajdów i grup docelowych. Okno omawianego programu składa się z menu, w którym znajdują się pozycje niezbędne do utworzenia nowej, otwarcia czy zapisania zbudowanej prezentacji oraz wyjście z programu. Są to podstawowe funkcjonalności zaimplementowane w niniejszej aplikacji. Po lewej stronie znajdują się dwa panele: pierwszy do zarządzania grupami oraz drugi pokazujący otoczenie aktywnego slajdu (Rysunek 5.1.1). Rysunek 5.1.1: Edytor widok okna prezentacji (źródło: opracowanie własne) 35

36 Po wybraniu z menu opcji tworzenia nowej prezentacji domyślnie zostaje wygenerowana pierwsza grupa docelowa oraz slajd. Od tego momentu istnieje możliwość edycji zawartości oraz dodanie nowych elementów. Dodatkowo w panelu Slides zaprezentowane jest aktualne otoczenie wraz z możliwymi przejściami. Dla celów demonstracyjnych została przygotowana prosta prezentacja zawierająca informacje podzielone na cztery grupy: Właściciela projektu, Programistów, Grafików oraz Notatki. Pokaz posiada 9 slajdów skierowanych do różnych typów odbiorców. Rysunek 5.1.2: Edytor widok okna prezentacji po wczytaniu dokumentu (źródło: opracowanie własne) Aktualnie wybrany slajd jest wyświetlony po prawej stronie aplikacji. Każdy jego element może zostać przeciągnięty w dowolne miejsce. Istnieje również możliwość edycji rozmiaru danej kontrolki powodujące zmianę zawijania tekstu lub wymiarów renderowanej grafiki (Rysunek 5.1.3). 36

37 Rysunek 5.1.3: Edytor widok edycji elementu slajdu (źródło: opracowanie własne) W analogiczny sposób istnieje możliwość edycji grup docelowych. Wartością dostępną do zmiany jest wyłącznie nazwa wyświetlana (Rysunek 5.1.4). Rysunek 5.1.4: Edytor widok edycji grupy (źródło: opracowanie własne) Widok otoczenia slajdów zawiera w swoim centrum aktualnie wybrany element prezentacji. Zmiana aktualizuje widok, demonstrując nowe otoczenie slajdu aktywnego w tym poprzednika powyżej oraz inne możliwe przejścia poniżej. Obiekt o identyfikatorze 1 przedstawia slajd poprzedni, znajdujący się powyżej aktualnie wybranego. Dodatkowo poniżej znajdują się dwie opcje przejścia. Taka sytuacja oznacza, że z aktualnego slajdu istnieje możliwość zmiany grupy docelowej. Kolejnym wyborem może stać się więc slajd 3 lub 9 z grupy docelowej notatki (Rysunek 5.1.5). 37

38 Rysunek 5.1.5: Edytor widok otoczenia slajdu 1 (źródło: opracowanie własne) Wybór slajdu 3 spowoduje ustawienie go w centralnej części panelu otoczenia slajdów. Zaktualizowany widok demonstruje możliwości przejścia do kolejnych, z wykorzystaniem ścieżki Właściciela projektu - slajd 8 lub zmiany grupy docelowej na Programistów czy Grafików (Rysunek 5.1.6). Rysunek 5.1.6: Edytor widok otoczenia slajdu 2 (źródło: opracowanie własne) Widok otoczenia jest pomocniczym elementem pokazującym możliwości przejścia z aktualnego slajdu do pozostałych znajdujących się w prezentacji. Do zarządzania wszystkimi elementami powstał specjalny widok odzwierciedlający cały pokaz wraz z możliwymi przejściami. Widok ten nazywa się 38

39 Hierarchy i wywoływany jest poprzez kliknięcie na drugą zakładkę panelu w panelu edycji slajdu (Rysunek 5.1.7) Rysunek 5.1.7: Edytor widok hierarchii slajdów, tryb pierwszy (źródło: opracowanie własne) Omawiany widok zawiera wszystkie slajdy znajdujące się w prezentacji. Pokazuje układ wraz z możliwymi przejściami, które są zaznaczone zielonymi liniami. Linie czerwone informują, z których miejsc można dostać się do aktualnie wybranego. Widok otoczenia slajdu pokazuje tylko najbliższe otoczenie i możliwości zmiany ścieżki prowadzenia pokazu, w przeciwieństwie do widoku hierarchii, który pokazuje wszystkie przejścia pomiędzy slajdami. Dodatkowo powyższy widok posiada rozwijane menu, gdzie możliwa jest zmiana trybu wyświetlania. Tryb pierwszy został 39

40 zademonstrowany na Rysunku 5.1.7, natomiast Rysunek przedstawia ułożenie elementów w trybie drugim. Rysunek 5.1.8: Edytor widok hierarchii slajdów, tryb drugi (źródło: opracowanie własne) Oba widoki wykorzystują kontrolki użytkownika pokazujące slajd z jego identyfikatorem i nazwą grupy. Po kliknięciu otworzy się menu kontekstowe umożliwiające usunięcie elementu z prezentacji lub edycji. Przy wybraniu opcji edycji ukaże się okno pozwalające na zmianę właściwości takich jak identyfikator slajdu poprzedniego, następnego oraz grupy docelowej (Rysunek 5.1.9). 40

41 Rysunek 5.1.9: Edytor okno edycji właściwości slajdu (źródło: opracowanie własne) Przy zmianie dowolnego z parametrów, widok hierarchii slajdów i otoczenia zostaną zaktualizowane, odzwierciedlając nowy układ wszystkich elementów prezentacji. Analogiczne menu jest wywoływane po kliknięciu na obiekt reprezentujący slajd w oknie najbliższego otoczenia. Omawiana funkcjonalność pozwala na szybką edycje bez wchodzenia do widoku hierarchii. Można zauważyć, że dwa slajdy w widoku hierarchii są wypełnione dodatkowo kolorami. Zielone wypełnienie reprezentuje element początkowy, który jest wybierany na podstawie identyfikatora rodzica lub własnego, natomiast czerwone końcowy, określany jest na podstawie unikalnej wartości opisującej numer slajdu, który zostanie po nim wybrany oraz w przypadku, gdy żaden slajd nie wykorzystuje powyżej omawianego jako rodzica. Prezentacja może zostać zapisana, nastąpi wtedy zapis obiektów do XML, który zostanie umieszczony na dysku. Na podstawie pliku pokaz jest ładowany do Prezentera i wyświetlany. Wykorzystanie XML jako formatu zapisu zostało podyktowane przejrzystością struktury oraz możliwością modyfikacji bez uruchamiania Edytora, w dowolnym programie do edycji tekstu Prezenter Program do wyświetlania stworzonej prezentacji został napisany w oparciu o XNA. Przekształcenie powyższego frameworku przystosowanego do tworzenia gier pozwoliło na zbudowanie prostego narzędzia do renderowania slajdów wczytanych z wcześniej zdefiniowanego pliku XML. 41

42 Po uruchomieniu użytkownik jest proszony o wskazanie pliku do wczytania. Następnie zostaje odtworzona struktura prezentacji i zasilone odpowiednie klasy. Każdy slajd zbudowany jest z powierzchni zawierającej cztery wierzchołki, na której wyświetlana jest tekstura zawierająca zawartość slajdu. Powyższa tekstura jest tworzona dla każdego slajdu w momencie ładowania. Elementy zdefiniowane w pliku XML zostają odczytane, a następnie narysowane na teksturze. Przygotowany slajd jest umieszczany w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie cech takich jak identyfikator rodzica i grupy. Slajd jest obiektem w prezentacji, składającym się ze struktury Quad posiadającej opis wierzchołków, efektu BasicEffect zawierającego teksturę, macierze View, World oraz Projection oraz wektora określającego jego położenie. Opisane elementy są niezbędne do wyświetlenia w aplikacji. Posiada metodę Draw() renderującą obiekt na podstawie tekstury efektu oraz struktury Quad. Wykorzystywana tekstura jest rozmiaru 1280x960 pikseli i używa 32 bitowego formatu kolorów z zastosowaniem przezroczystości. Na podstawie bitmapy tworzony jest obiekt typu Graphics, który rysuje na teksturze elementy slajdu pobrane z pliku XML. Omawiano proces jest najwolniejszy w aplikacji nawet z wykorzystaniem rysowania równoległego za pomocą Pararell.ForEach trwa on parę sekund. Pętla programu cyklicznie wywołuje metody Update() oraz Draw(), które zostały utworzone w momencie tworzenia nowego projektu. Metoda Update() jest odpowiedzialna za aktualizacje kamery oraz menu zawierającego przyciski oraz etykiety z nazwą aktualnej grupy i możliwymi do zmiany. Każdy obiekt klasy Button wewnątrz swojej metody Update() sprawdza położenie kursora myszy oraz stan lewego przycisku i przy spełnieniu odpowiednich warunków wywołuje akcje. Aktualizacja kamery polega na zmianie wartości parametru View dla efektu znajdującego się wewnątrz slajdu. Parametr View jest generowany wbudowaną metodą Matrix.CreateLookAt(), tworzącej widok na podstawie pozycji kamery oraz obiektu, na który jest skierowana. Interfejs aplikacji do prezentowania jest bardzo uproszczony. Posiada przyciski prowadzące do następnego lub poprzedniego slajdu oraz nazwę grupy, do której kierowany jest slajd. Umożliwiają również zmianę aktywnego elementu prezentacji, gdy jest taka możliwość oraz dezaktywują się wykorzystują inną teksturę kiedy zmiana jest niedostępna (Rysunek 5.2.1). 42

43 Rysunek 5.2.1: Prezenter widok uruchomionej prezentacji (źródło: opracowanie własne) Przejście do kolejnego slajdu następuje poprzez zmianę właściwości View, przypisanego do każdego obiektu Effect. Dzięki metodzie Update() wewnątrz aplikacji, w określonych odstępach czasu wywoływana jest aktualizacja obiektu odpowiedzialnego za płynne, animowane przejście. Dodatkowo powyższy animator obraca elementy prezentacji wokół własnych osi. Slajd aktualny jest obracany względem osi X, natomiast nowy względem osi Y. Połączenie tych animacji generuje sekwencje, którą przedstawia Rysunek Rysunek 5.2.2: Prezenter animacja przejścia do następnego slajdu (źródło: opracowanie własne) Dodatkowym efektem wykorzystanym podczas renderowania jest mgła, której parametry ustawione zostały w taki sposób, aby demonstrować głębie przestrzeni. Elementy bardziej oddalone od kamery są ciemniejsze, zanikają. Efekt może wykorzystywać shadery napisane przez użytkownika do bardziej zaawansowanych modyfikacji pikseli lub wierzchołków obiektu. Użycie BasicEffect pozwala tylko na prostą konfigurację, czyli ustawienie mgły, oświetlenia czy przezroczystości. 43

44 Przy zmianie slajdu oprócz aktualizacji widoku, następuje sprawdzenie, czy nie posiada innych grup docelowych, do których może przejść użytkownik. Jeżeli okaże się, że istnieje możliwość dopasowania treści do odbiorcy, pod etykietą aktualnej grupy pokażą się dostępne opcje: Programiści lub Graficy (Rysunek 5.2.3). Rysunek 5.2.3: Prezenter slajd oferujący zmianę grupy docelowej (źródło: opracowanie własne) Wszystkie slajdy w prezentacji posiadają rozmieszczenie uwarunkowane przez ich identyfikator, rodzica oraz grupę docelową. Obiekt posiadający grupy docelowe jest rozmieszczony w inny sposób niż nieposiadający grup (Rysunek 5.3.4). Rysunek 5.2.4: Prezenter animacja przejścia do slajdu z innej grupy docelowej (źródło: opracowanie własne) Aplikacja do prezentowania posiada podstawowe funkcje takie jak przechodzenie do slajdu następnego i poprzedniego oraz zmiany grup docelowych, gdy zaistnieje możliwość. Demonstruje jak może być wyświetlana prezentacja, która posiada nieliniową strukturę. Zastosowane animacje są 44

45 proste, ale pokazują możliwości wykorzystania środowiska 3D do obsługi prezentacji multimedialnych Opis wybranych szczegółów implementacyjnych Zaproponowane rozwiązanie zostało podzielone na dwie aplikacje: Edytor do tworzenia i edycji prezentacji oraz Prezenter stworzony do wyświetlania slajdów. Oba prototypy wykorzystują plik XML reprezentujący pokaz oraz definiują slajdy i ich elementy na podstawie wczytanych danych. Prezenter wykorzystuje grafikę 3D do renderowania, co wymusiło zastosowanie odmiennego sposobu rysowania slajdu niż wykorzystanego w Edytorze. Poniżej zostały wybrane i przedstawione ciekawsze elementy zbudowanych prototypów Definicja prezentacji na podstawie pliku XML Prezentacja stworzona za pomocą Edytora jest określona danymi zapisanymi w pliku XML. Wykorzystanie możliwości formatu XML zostało podyktowane łatwością w serializacji oraz deserializacji za pomocą wbudowanej w.net Framework klasy XmlSerializer. Wspomniana klasa pozwala na odczytanie zawartości pliku XML i utworzenie na jego podstawie odpowiedniego obiektu. Umożliwia także zapis stworzonego wcześniej pokazu z powrotem na dysku (Rysunek ). Rysunek : Metody związane z odczytywaniem i zapisem prezentacji do pliku XML (źródło: opracowanie własne) 45

46 Po wybraniu pliku XML następuje odczyt i deserializacja do klasy PresentationXml. Powyższa klasa posiada definicję obiektów znajdujących się w prezentacji. Każda grupa składa się z identyfikatora oraz nazwy. Slajd jest bardziej rozbudowany, ponieważ oprócz identyfikatora posiada dodatkowe ważne atrybuty takie jak identyfikator poprzedniego i następnego slajdu oraz grupy docelowej. Struktura klasy PresentationXml zawiera ścieżkę do prezentacji oraz listę grup oraz slajdów. Można zauważyć, że każdy obiekt, we właściwości Items, posiada elementy do renderowania typu ItemXml. Klasa ItemXml jest bazową zawierającą identyfikator oraz określenie pozycji i rozmiaru za pomocą czworokąta. Bardziej rozbudowane elementy takie jak tytuł, opis czy bitmapa dziedziczą po klasie ItemXml (Rysunek ). Rysunek : Diagram klasy PresentationXml (źródło: opracowanie własne) Generowanie slajdu na potrzeby środowiska 3D Po zasileniu klasy PresentationXml danymi z pliku, Prezenter dla każdej definicji slajdu generuje teksturę wraz ze znajdującymi się na niej elementami. Następnie tworzy efekt oraz czworokąt reprezentujący slajd. Omawiany proces jest dosyć obciążający zatem aplikacja wykorzystuje klasę ConcurrentBag do przechowywania oraz przetwarzania równoległego za pomocą klasy Parallel (Rysunek ). 46

47 Rysunek : Rysowanie elementów slajdu na bitmapie (źródło: opracowanie własne) Po zapisaniu bitmapy do tekstury, możliwe jest przypisanie jej do obiektu BasicEffect, odpowiedzialnego za wyświetlanie slajdu. Oprócz tekstury należy utworzyć odpowiednie macierze, reprezentujące świat, projekcję oraz widok, żeby klasa BasicEffect spełniła swoją funkcję. Funkcją macierzy świata jest określenie położenia slajdu w przestrzeni. Najprostsze do omawianego celu było wykorzystanie wbudowanej metody klasy Matrix CreateTranslation(), przyjmującej trzy-składnikowy wektor pozycji w przestrzeni (Rysunek ). 47

48 Rysunek : Tworzenie slajdu (źródło: opracowanie własne) Na podstawie pozycji tworzony jest obiekt World typu Matrix, który został wykorzystany do zasilenia klasy BasicEffect. Dodatkowo ustawiono podstawowe oświetlenie oraz mgłę powodująca zanikanie slajdów oddalonych od kamery. Następnie został utworzony czworokąt, na którym wyświetlana będzie tekstura. Ostatnim krokiem było wygenerowanie obiektu typu Slide, składającego się z wcześniejszych elementów, umieszczonego w liście wszystkich slajdów prezentacji (Rysunek ). 48

49 Rysunek : Diagram sekwencji tworzenia slajdu (źródło: opracowanie własne) Animacja slajdów Przy zmianie aktywnego slajdu, Prezenter odgrywa animację, która sprawia wrażenie przesuwania się kamery. Dodatkowo elementy prezentacji obracają się częściowo wokół 49

50 odpowiednich osi, co razem daje interesujący efekt przejścia. Osiągnięcie efektu animacji opiera się na aktualizacji macierzy widoku dla slajdów w prezentacji. Widok utworzony jest za pomocą metody CreateLookAt(), znajdującej się w klasie Matrix. Przyjmowane parametry to trzy wektory 3komponentowe: pozycja kamery, pozycja celu oraz określenie położenia górnej części widoku. Klasa pomocnicza NextSlideAnimation zawiera definicję powyższej animacji, która wraz z klasą Animator odpowiedzialna jest za animowanie przejść między slajdami (Rysunek ). Rysunek : Metoda ustawiająca animację przejścia między slajdami (źródło: opracowanie własne) Metoda UpdateCamera() na podstawie slajdu poprzedniego oraz nowego, odpowiedzialna jest za animację przejścia. Jeśli aktualna animacja nie została ukończona zostaje wymuszone zakończenie poprzez wywołanie metody Finish() na obiekcie typu Animator. Następnie zostaje utworzona nowa animacja za pomocą klasy NextSlideAnimation, której dwie główne metody czyli Animate() oraz Finish() są przekazywane do animatora. Klasa Animator w określonych odstępach czasu, wykorzystując wbudowaną w szkielet projektu metodę Update(), zwiększa parametr stanu animacji o jednostek i wywołuje metodę Animate(). Omawiana zmienna jest odpowiedzialna za prędkość przejścia pomiędzy slajdami (Rysunek ). 50

51 Rysunek : Diagram sekwencji metody UpdateCamera() (źródło: opracowanie własne) Metoda Finish() wywoływana jest, gdy wartość zmiennej progress zostanie ustawiona na 1.0. Powyższa wartość oznacza koniec animacji. Wewnątrz metody Animate() znajduje się kod odpowiedzialny za obracanie slajdu aktywnego oraz następnego. Omawiany efekt został osiągnięty za pomocą przekształcenia macierzy World. Uzyskanie efektu przejścia wymaga aktualizacji zmiennej view. Wspomniana zmienna ta odpowiedzialna jest za macierz View, określonej tak samo jak World, wewnątrz klasy BasicEffect przypisanej do obiektu Slide (Rysunek ). 51

52 Rysunek : Szczegóły metod Animate() oraz Finish() (źródło: opracowanie własne) Na podstawie postępu animacji, metoda SmoothStep klasy Vector3 generuje nowy wektor znajdujący się pomiędzy początkowym a końcowym. Następnie tworzony jest odświeżony widok przy pomocy metody CreateLookAt(), który zostaje ustawiony dla każdego slajdu w prezentacji Przyciski w pokazie slajdów W aplikacji do prezentowania wymagane było utworzenie przycisków do przechodzenia między slajdami oraz zmiany grupy docelowej. Posiadają własne tekstury, które renderowane są jako ostatnie dzięki czemu nie zostają zasłonięte przez slajdy. Mogą zostać wyłączone co spowoduje zmianę ich wyglądu. Omawiana funkcjonalność jest potrzebna, aby pokazać na przykład brak możliwości cofnięcia się ze slajdu początkowego. Przyciski stanowią instancję klasy Button, która wewnątrz metody Draw() rysuje teksturę na odpowiedniej pozycji. Dodatkowym parametrem wykorzystywanym podczas wykonania wspomnianej metody jest czworokąt, na podstawie którego pobierany jest wycinek tekstury. Omawiane rozwiązanie pozwala na renderowanie różnych wyglądów z jednej tekstury. Zmienna sourcerectangle domyślnie wskazuje na pozycję 0,0 oraz posiada wymiary identyczne do wymiarów przycisku (Rysunek ). 52

53 Rysunek : Diagram klasy Button (źródło: opracowanie własne) Wcześniej przygotowana tekstura zbudowana jest z dwóch bitmap znajdujących się jedna pod drugą. Pierwsza reprezentuje wygląd aktywnego przycisku, natomiast druga nieaktywnego. Po dezaktywacji za pomocą metody Disable(), następuje aktualizacja zmiennej sourcerectangle wykorzystywanej do określenia obszaru bitmapy. Pozycja Y zostaje zwiększona o wysokość przycisku. Omawiany zabieg spowoduje, że do rysowania brana pod uwagę będzie druga bitmapa (Rysunek ). Rysunek : Metoda Disable() (źródło: opracowanie własne) Jednym z parametrów konstruktora klasy Button jest akcja uruchamiana przez zdarzenie kliknięcia przyciskiem myszy. Metoda Update() jest odpowiedzialna za wywołanie metody Invoke()na akcji, jeżeli spełnione zostaną warunki takie jak odpowiedni stan oraz pozycja kursora. Dodatkowo ze względu na fakt, że aktualizacja przycisku jest wywoływana wiele razy na sekundę, niezbędne było zablokowanie możliwości wielokrotnego wywołania akcji (Rysunek ). 53

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA

MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3. Wprowadzenie... 9 Księgarnia PWN: Roland Zimek - SWiSH Max2 i SWiSH Max3 Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Opis programu i instalacja... 13 1.1. Nowości w SWiSH Max2... 13 1.1.1. Wygląd okna programu... 13 1.1.2. Język skryptowy...

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS Małgorzata Mielniczuk System zarządzania treścią z angielskiego Content Management System w skrócie CMS jest oprogramowaniem ułatwiającym zarządzanie tworzonym serwisem

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne Żelazna www.cezelazna.pl Ul. Żelazna 87 pok. 211 biuro@cezelazna.pl 00-879 Warszawa

Centrum Edukacyjne Żelazna www.cezelazna.pl Ul. Żelazna 87 pok. 211 biuro@cezelazna.pl 00-879 Warszawa Centrum Edukacyjne Żelazna Ul. Żelazna 87 pok. 211 00-879 Warszawa www.cezelazna.pl biuro@cezelazna.pl 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele,

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2

Spis treści. 1 Moduł Mapy 2 Spis treści 1 Moduł Mapy 2 1.1 Elementy planu............................. 2 1.1.1 Interfejs widoku......................... 3 1.1.1.1 Panel sterujacy.................... 3 1.1.1.2 Suwak regulujacy przybliżenie...........

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA

MasterEdytor. Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA MasterEdytor Podprogram pomocniczy do programu mpfotoalbum 1.2 INSTRUKCJA 1. Przeznaczenie Program MasterEdytor przeznaczony jest do skonfigurowania wszystkich parametrów pracy programu mpfotoalbum. 2.

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100

Voicer. SPIKON Aplikacja Voicer V100 Voicer SPIKON Aplikacja Voicer V100 SPIKON Voicer Aplikacja Voicer w platformie SPIKON dedykowana jest przede wszystkim konsultantom kampanii wirtualnego Call Center. Dając łatwy dostęp do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach.

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Czym jest system InteractivOS? Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Aplikacja ta pozwala na szybkie zebranie opinii uczestników lekcji, wykładu prezentacji

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

JavaFX. Technologie Biznesu Elektronicznego. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska JavaFX - wprowadzenie JavaFX Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska Definicja JavaFX - wprowadzenie Definicja Historia JavaFX Script Rich Internet Application JavaFX - rodzina technologii

Bardziej szczegółowo

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i

To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski, okna, menu) i Aleksandra Dębiecka To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. To sposób w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z systemem. Środowisko graficzne używa kombinacji graficznych elementów(przyciski,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony 3 Animowanie witryny 4 Tworzenie filmów

1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony  3 Animowanie witryny  4 Tworzenie filmów 1 Zrozumieć Flasha... 1 Co można zrobić za pomocą Flasha?... 2 Tworzenie obrazków do strony WWW... 3 Animowanie witryny WWW... 4 Tworzenie filmów interaktywnych... 6 Wyświetlanie przycisków... 7 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ INSTRUKCJA DOSTĘPU DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ 1. URUCHAMIANIE SZKOLENIA ON-LINE PLATFORMA SZKOLENIOWA 1.1. Logowanie do platformy W celu zalogowania się do platformy zdalnego nauczania należy otworzyć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny 7

1. Arkusz kalkulacyjny 7 Spis treści 1. Arkusz kalkulacyjny 7 1.1. Pierwsze kroki w arkuszu..........................................................8 1.2. Pierwsze kroki w arkuszu ćwiczenia.............................................12

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo