ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE"

Transkrypt

1 ADOBE EXPERIENCE MANAGER DOCUMENT SECURITY EXTENSION FOR MICROSOFT OFFICE

2 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie

3 iii Spis treści Rozdział 1: Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office Jak aplikacja Document Security chroni własność intelektualną Sposób działania reguł Sposób funkcjonowania plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń Korzystanie z aplikacji Document Security do ochrony plików Dodatkowe informacje Rozdział 2: Informacje o ochronie plików Połącz z serwerem Document Security Stosowanie reguł Tworzenie reguł i zarządzanie nimi Posługiwanie się dynamicznymi znakami wodnymi Otwieranie stron internetowych Document Security Ograniczenie funkcji pakietu Microsoft Office Zmienianie reguł Włączanie automatycznej ochrony nowych dokumentów Unieważnianie uprawnień dostępu do pliku Usuwanie ochrony za pomocą reguł zabezpieczeń z pliku Wyświetlanie historii inspekcji pliku Rozdział 3: Korzystanie z plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń Informacje o plikach chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń Uzyskanie konta użytkownika Otwieranie plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń Posługiwanie się plikami chronionymi za pomocą reguł zabezpieczeń w pakiecie Microsoft Office Synchronizowanie dostępu offline Rozdział 4: Słownik

4 1 Rozdział 1: Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office Dzięki aplikacji Adobe Experience Manager Document Security Extension for Microsoft Office tylko osoby uprawnione będą mogły skorzystać z plików typu Word, Excel i PowerPoint, zawierających Twoją własność intelektualną. Korzystając z aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office, możesz stosować w swoich plikach wstępnie zdefiniowane ustawienia poufności. Aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office pozwala na rozszerzenie zabezpieczenia aplikacji LiveCycle Rights Management i AEM Document Security w celu ochrony plików w formatach Word, Excel i PowerPoint oraz aby zezwolić autoryzowanym użytkownikom z zainstalowanym oprogramowaniem na korzystanie z pików chronionych za pomocą reguł bezpieczeństwa, zgodnie z ustawieniami poufności w regule. Jak aplikacja Document Security chroni własność intelektualną na stronie 2 Sposób działania reguł na stronie 3 Sposób funkcjonowania plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń na stronie 3 Korzystanie z aplikacji Document Security do ochrony plików na stronie 4 Informacje o ochronie plików na stronie 7 Informacje o plikach chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń na stronie 26 Wymagania systemowe Klient aplikacji Document Security Extension Zapewnij następujący minimalny poziom konfiguracji, na którym chcesz zainstalować aplikację Document Security Extension: Wersja 32-bitowa systemu Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista lub Windows 7 64-bitowe wersje systemu Windows Vista lub Windows 7. Microsoft Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim (brazylijskim), koreańskim, chińskim uproszczonym lub chińskim tradycyjnym. Microsoft Office 2007 lub 2010 w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim (brazylijskim), koreańskim, chińskim uproszczonym lub chińskim tradycyjnym. Uwaga: Aktualnie nie można zainstalować aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office na 64-bitowej wersji pakietu Microsoft Office.

5 Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 2 Uwaga: Aplikacja LiveCycle Document Security Extension for Microsoft Office nie obsługuje wtyczek do aplikacji pakietu Microsoft Office wydanych przez podmioty trzecie. Ponieważ niniejsze rozszerzenie może być w konflikcie z wtyczkami podmiotów trzecich, wszelkie wtyczki do aplikacji pakietu Microsoft Office, niepochodzące od firmy Adobe, muszą zostać odinstalowane przed zainstalowaniem programu Document Security Extension for Microsoft Office. Firma Adobe nie zapewnia wsparcia dla aplikacji Document Security Extensions for Microsoft Office z zainstalowanymi wtyczkami podmiotów trzecich. Procesor 1,3 GHz lub mocniejszy 512 MB pamięci RAM. 50 MB dostępnego miejsca na dysku. Document Security Aby korzystać z aplikacji Document Security Extension, musisz się połączyć z aplikacją Adobe LiveCycle Rights Management ES2 i w nowszej wersji lub z aplikacją AEM Document Security 5.6 i w nowszej wersji. Jak aplikacja Document Security chroni własność intelektualną Aplikacja Document Security gwarantuje, że tylko osoby upoważnione będą korzystać z plików, zawierających Twoją własność intelektualną. Korzystając z aplikacji Document Security możesz chronić pliki dzięki zastosowaniu reguł poufności. Reguła to zbiór informacji obejmujących ustawienia poufności oraz listę autoryzowanych użytkowników. Ustawienia określone w regule decydują o sposobie, w jaki odbiorca może korzystać z pliku, do którego odnosi się reguła. Można na przykład określić, czy użytkownik może drukować lub kopiować tekst lub zapisywać zmiany. Administratorzy i użytkownicy Document Security tworzą reguły. Administratorzy tworzą reguły organizacyjne dostępne dla wszystkich użytkowników. Administratorzy lub koordynatorzy zestawu reguł mogą również tworzyć grupy reguł zwane zestawami reguł dostępne dla podzbioru użytkowników. Użytkownicy mogą tworzyć reguły, z których tylko oni mogą korzystać. Administratorzy, koordynatorzy zestawu reguł i użytkownicy tworzą reguły za pomocą stron internetowych Document Security. Mimo że, reguły są przechowywane na serwerze Document Security, można je stosować we wszystkich plikach typu Word, Excel czy PowerPoint. Po zastosowaniu reguły do pliku informacje w nim zawarte są chronione zgodnie z ustawieniami poufności określonymi w regule. Jedynie autoryzowani odbiorcy mogą uzyskać dostęp do zawartości rozpowszechnianych plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń. Dzięki regule użytkownik zachowuje ciągłą kontrolę nad plikiem nawet po jego rozpowszechnieniu. Można sprawdzać zdarzenia w celu prześledzenia, w jaki sposób odbiorcy korzystają z pliku, wprowadzać zmiany w regule, wstrzymywać dostęp użytkowników do pliku oraz modyfikować regułę dołączoną do pliku. Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office na stronie 1 Sposób działania reguł na stronie 3 Sposób funkcjonowania plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń na stronie 3

6 Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 3 Sposób działania reguł Reguły zawierają informacje o autoryzowanych użytkownikach i ustawieniach poufności mających zastosowanie do własności intelektualnej. Użytkownikiem może być każdy użytkownik rozpoznany przez aplikację Document Security, umieszczony na połączonej liście LDAP lub liście usługi Active Directory. Użytkownikami mogą być również osoby zaproszone do zarejestrowania się w aplikacji Document Security lub osoby, dla których administrator utworzył konto. Ustawienia poufności zawarte w regule decydują o tym, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z plików chronionych za pomocą tej reguły. Reguły określają na przykład, czy odbiorcy mogą drukować zawartość plików lub kopiować ją do innych plików lub zapisywać wprowadzone zmiany. Reguły mogą również obejmować odmienne ustawienia poufności dla poszczególnych użytkowników. Po zastosowaniu reguły do pliku informacje w nim zawarte są chronione zgodnie z ustawieniami poufności określonymi w regule. Podczas rozpowszechniania pliku, program Document Security uwierzytelnia odbiorców, którzy zamierzają otworzyć plik i nadaje uprawnienia dostępu zgodne z regułą. Po zastosowaniu reguły do pliku ustawienia poufności mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Możliwe jest dodawanie lub usuwanie autoryzowanych użytkowników bądź zmiana przypisanych im uprawnień po otrzymaniu pliku. Regułę zastosowaną do pliku można zmienić, a dostęp do niego unieważnić, tak aby żadna z osób dysponująca kopią pliku nie mogła jej otworzyć. Jeśli w regule jest dozwolony dostęp offline, odbiorcy mogą również korzystać z plików chronionych za pomocą tej reguły w trybie offline (bez aktywnego połączenia z Internetem lub siecią) przez okres w niej określony. Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office na stronie 1 Jak aplikacja Document Security chroni własność intelektualną na stronie 2 Sposób funkcjonowania plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń na stronie 3 Sposób funkcjonowania plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń Aby użytkownik mógł otworzyć plik Word, Excel lub PowerPoint chroniony za pomocą reguły bezpieczeństwa i korzystać z niego, reguła ta musi zawierać tego użytkownika zdefiniowanego jako odbiorcę lub dopuszczać dostęp anonimowy; użytkownik musi również mieć zainstalowany Document Security Extension for Microsoft Office. Aby przekazać komuś, kto nie posiada aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office, plik chroniony za pomocą reguły bezpieczeństwa, możesz udostępnić tej osobie kopię oprogramowania lub wyjaśnić, jak można pobrać program z Twojej strony lub ze strony Document Security Extensions. Gdy użytkownik zamierza otworzyć plik chroniony za pomocą reguły bezpieczeństwa, aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office łączy się z aplikacją Document Security, aby uwierzytelnić użytkownika. Jeżeli program Document Security jest skonfigurowany do inspekcji użytkowania plików, użytkownik zobaczy powiadomienie, że użytkowanie plików jest poddawane inspekcji. Program Document Security określa, które uprawnienia plików nadać użytkownikowi, a użytkownik może korzystać z pliku zgodnie z ustawieniami reguł, z uwzględnieniem następujących warunków: Przez okres określony w regule.

7 Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 4 Dopóki administrator, lub osoba stosująca regułę, nie odwoła dostępu do pliku lub nie zmieni reguły. Jeśli osoba, która zastosowała regułę, zmieni ją lub unieważni dostęp do pliku, uprawnienia użytkownika do pliku są zmieniane lub usuwane, nawet jeśli użytkownik już dysponuje tym plikiem. Jeśli sam plik został unieważniony, użytkownik może otrzymać adres URL miejsca pobrania uaktualnionej kopii. Pliki chronione za pomocą reguł zabezpieczeń mogą być otwierane offline (bez połączenia z Internetem lub siecią), jeśli reguła zezwala na dostęp offline, przez okres użytkowania w trybie offline określony w regule. Gdy okres użytkowania w trybie offline dobiegnie końca, użytkownik musi przejść do trybu online i dokonać synchronizacji z aplikacją Document Security; tym samym rozpoczyna nowy okres użytkowania. Jeśli użytkownik zapisuje kopię pliku chronionego za pomocą reguły zezwalającej na zapisanie pliku, reguła jest automatycznie stosowana i wymuszana w odniesieniu do zapisanej kopii. Zdarzenia, np. próby otwarcia nowego pliku, również podlegają inspekcji i są rejestrowane w taki sam sposób, jak zdarzenia dotyczące oryginalnego pliku. Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office na stronie 1 Jak aplikacja Document Security chroni własność intelektualną na stronie 2 Sposób działania reguł na stronie 3 Korzystanie z aplikacji Document Security do ochrony plików Reguł można użyć do ochrony plików w różnych okolicznościach. Rozważmy przykład producenta, który przyjmuje oferty od dostawców części do nowego produktu. Producent musi dostarczyć oferentom prawnie zastrzeżone informacje niezbędne do przedłożenia propozycji. Producent korzysta z programu Document Security, aby chronić pliki za pomocą reguły, która pozwala zakwalifikowanemu oferentowi na otwarcie plików i przegląd informacji. Uniemożliwia jednak oferentom wprowadzanie zmian w plikach lub drukowanie ich zawartości. Żadna z osób bez odpowiednich uprawnień nie będzie mogła otworzyć plików. Inżynier zapewnia ochronę danych projektu za pomocą reguł zabezpieczeń Uprawnienia dla wszystkich zaproszonych oferentów Otwieranie Drukowanie Zapisywanie Kopiowanie Producent wysyła dane projektu do oferentów Rights Management Oferent otwiera dane projektu w aplikacjach Oferent musi zostać uwierzytelniony Oferent może otwierać pliki Oferent nie może drukować, zapisywać ani kopiować plików

8 Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 5 Po zaakceptowaniu jednej z ofert producent uaktualnia regułę w celu przyznania zakwalifikowanemu oferentowi uprawnień do drukowania, kopiowania i zapisywania zmian lokalnie oraz w celu usunięcia oferentów, których oferty zostały odrzucone, i anulowania ich uprawnień do otwierania plików. Wybór oferenta Zmiana reguły Uprawnienia dla zakwalifikowanego oferenta Otwieranie Drukowanie Zapisywanie Kopiowanie Rights Management Uprawnienia dla niezakwalifikowanych oferentów Otwieranie Drukowanie Zapisywanie Kopiowanie Zakwalifikowany oferent może otwierać, drukować, zapisywać i kopiować pliki Niezakwalifikowani oferenci nie mogą otwierać plików Podczas współpracy z zakwalifikowanym oferentem inżynierowie producenta zmieniają niektóre ze specyfikacji projektu w plikach. Publikując nowe specyfikacje, producent unieważnia dostęp do niektórych plików. Próba otwarcia pliku przez inżynierów zakwalifikowanego oferenta powoduje wyświetlenie komunikatu o unieważnieniu dostępu. Komunikat zawiera adres URL miejsca, skąd można pobrać nową wersję pliku. Inżynier zmienia dane projektu Wersja A Wersja B Unieważnienie Wersja A Zastąpienie przez Wersja B Rights Management Użytkownik otwiera dane projektu Nie można otworzyć wersji A. Podane jest łącze do wersji B. Wersja B Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office na stronie 1 Jak aplikacja Document Security chroni własność intelektualną na stronie 2

9 Informacje o aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 6 Sposób działania reguł na stronie 3 Sposób funkcjonowania plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń na stronie 3 Dodatkowe informacje Zasoby ujęte w tej tabeli mogą pomóc w zapoznaniu się z oprogramowaniem Adobe LiveCycle: Więcej informacji Pomoc użytkownika końcowego programu Document Security Pomoc Administratora LiveCycle Ogólne informacje o oprogramowaniu LiveCycle ES4 Inne usługi i produkty zintegrowane z oprogramowaniem LiveCycle ES4 Uaktualnienia z poprawkami, uwagi techniczne i dodatkowe informacje o tej wersji produktu Reguły, uprawnienia i obsługiwane typy plików zawiera Pomoc użytkownika końcowego Document Security Znajdziesz ją również w interfejsie użytkownika programu Document Security, klikając łącze pomocy w prawym górnym rogu strony. Pomoc administratora LiveCycle Możesz również stronach administracyjnych programu Document Security kliknąć łącze pomocy w prawym górnym rogu strony. LiveCycle ES4 Overview adobe.pl LiveCycle Technical Support Pomoc programu Document Security Dodatkowe informacje dotyczące dokumentacji

10 7 Rozdział 2: Informacje o ochronie plików Można kontrolować sposób użycia plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń bez względu na zakres ich rozpowszechniania. Korzystając z aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office, możesz wykonać następujące zadania: konfigurowanie połączenia z serwerem aplikacji Document Security; stosowanie reguł w plikach; otwieranie stron internetowych aplikacji Document Security, aby tworzyć i zarządzać regułami użytkowników; usuwanie ochrony za pomocą reguł zabezpieczeń z pliku; zmiana reguły zastosowanej do pliku; otwieranie stron internetowych aplikacji Document Security, aby odwołać dostęp do plików lub zmienić reguły dla plików; otwieranie stron internetowych aplikacji Document Security, aby wyświetlić historię inspekcji pliku; Połącz z serwerem Document Security Jeżeli zamierzasz stosować reguły w plikach, musisz skonfigurować ustawienia połączenia dla aplikacji Document Security. W zależności od sposobu instalacji aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office, ustawienia domyślne połączenia mogły już zostać dodane. Możesz dodać ustawienia połączenia dla jednej lub więcej instancji aplikacji Document Security. Informacje dotyczące serwera możesz uzyskać od administratora aplikacji Document Security. Należy ustawić serwer, który ma służyć do ochrony plików lub zarządzania chronionymi plikami, jako serwer domyślny. Gdy stosujesz reguły w nowym pliku lub otwierasz strony internetowe Document Security, aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office łączy się z serwerem domyślnym. Jeżeli chronisz pliki, korzystając z więcej niż jednej instancji aplikacji Document Security, musisz zmienić ustawienie serwera domyślnego, gdy przełączasz się między serwerami. Dopóki masz uprawnienia do otwierania pliku możesz otwierać pliki chronione za pomocą każdej instancji aplikacji Document Security. Jeżeli w serwerze Document Security stosowane jest uwierzytelnianie na podstawie certyfikatu, musisz zainstalować na swoim komputerze otrzymany certyfikat. Pojawi się żądanie o wybór uwierzytelniania certyfikatu i podanie certyfikatu, którego chcesz użyć do uwierzytelnienia. Po skonfigurowaniu ustawień połączenia dla którejś z instancji aplikacji Document Security w jednej aplikacji pakietu Microsoft Office będzie ona skonfigurowana dla wszystkich pozostałych aplikacji: Word, Excel i PowerPoint.

11 8 Instalacja certyfikatu klienta Jeżeli pojawi się żądanie o korzystanie ze stron internetowych Document Security za pomocą uwierzytelniania certyfikatu lub podwójnego uwierzytelniania, otrzymasz certyfikat, który musisz zainstalować na komputerze. Otrzymasz plik uwierzytelniania (plik.pfx lub.p12) i hasło do niego. 1 Zapisz plik certyfikacji na komputerze. 2 Kliknij dwa razy plik certyfikacji, aby otworzyć Asystenta importu certyfikatu i kliknij przycisk Dalej. 3 Kliknij przycisk Dalej, jeżeli plik certyfikatu znajduje się w polu Nazwa pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj, jeżeli chcesz znaleźć inny certyfikat. 4 Wprowadź hasło i kliknij przycisk Dalej. 5 W oknie dialogowym Magazynu Certyfikatów, wybierz opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie i kliknij przycisk Przeglądaj. 6 W oknie dialogowym Wybierz Magazyn Certyfikatów, wybierz opcję Osobiste, kliknij przycisk OK, następnie kliknij przycisk Dalej, a na koniec przycisk Zakończ. Skonfiguruj ustawienia połączenia 1 W aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 2007, Office 2010 i Office 2013, w zakładce Adobe Document Security, wybierz opcję Wybierz serwer. 2 Kliknij opcję Nowy w celu utworzenia nowych ustawień połączenia lub wybierz istniejące połączenie i kliknij przycisk Edytuj. 3 W polu Nazwa wpisz nazwę połączenia. Można wybrać dowolną nazwę. 4 W polu Adres serwera wpisz odpowiedni adres. 5 W polu Port wpisz numer portu serwera. 6 (Opcjonalnie) Można zapamiętać nazwę użytkownika i hasło poprzez wybranie opcji Pamiętaj hasło na tym komputerze i wpisanie tych danych w odpowiednich polach. Zaleca się niezaznaczanie tej opcji, jeśli inni użytkownicy mogą mieć dostęp do komputera. 7 Kliknij funkcję Połącz się z tym serwerem. Aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office zamierza połączyć się z wybranym serwerem. W zależności od wybranego typu uwierzytelniania, wykonaj jedną z następujących czynności: Nazwa użytkownika i hasło Wprowadź nazwę użytkownika i hasło podane przez administratora aplikacji Document Security. Uwierzytelnianie certyfikatu Wybierz tę opcję, aby wybrać certyfikat, który został pobrany i zainstalowany w Twoim osobistym magazynie certyfikatów. Jeżeli na serwerze Document Security skonfigurowany został tylko jeden typ uwierzytelniania, wyświetlona zostanie tylko ta opcja. Uwaga: Jeżeli nie możesz połączyć się z serwerem, spróbuj otworzyć strony internetowe Document Security w przeglądarce Internet Explorer. Jeżeli nie możesz połączyć się z serwerem, korzystając z przeglądarki Internet Explorer lub w polu dialogowym zostanie wyświetlone ostrzeżenie o certyfikacie serwera, oznacza to, że aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office nie może połączyć się z serwerem. Wówczas należy zwrócić się po pomoc do administratora.

12 9 Uwaga: Jeżeli nie możesz połączyć się z serwerem Document Security, pojawi się komunikat o następującej treści: Nazwa użytkownika i hasło są nieprawidłowe; sprawdź ustawienia konfiguracji i spróbuj ponownie. Komunikat może się pojawić, gdy nie można uzyskać połączenia z innej przyczyny. Podczas łączenia z serwerem po raz pierwszy należy sprawdzić poprawność ustawienia jego nazwy i portu. Określ serwer domyślny 1 Wykonaj poniższe czynności: W aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 2007 i 2010, w zakładce Adobe Document Security, wybierz opcję Wybierz serwer. 2 Wybierz serwer, który ma być ustawiony jako domyślny i kliknij opcję Ustaw domyślny. Obok nazwy domyślnego serwera umieszczana jest gwiazdka. Stosowanie reguł na stronie 9 Uzyskanie konta użytkownika na stronie 26 Stosowanie reguł W pliku można zastosować każdą dostępną regułę, zarówno utworzoną przez siebie, jak i należącą do zestawu reguł, do których użytkownik ma dostęp. Przed zastosowaniem reguły należy zapisać plik. Po zastosowaniu danej reguły zostanie ona dodana do listy Niedawno używane w menu Adobe Document Security, co pozwala na łatwe zastosowanie najczęściej używanych reguł. W przypadku korzystania z przynajmniej dwóch instancji aplikacji Document Security, na liście Niedawno używane zostaną wyświetlone reguły tylko dla serwera, z którym użytkownik jest aktualnie połączony lub dla serwera domyślnego, jeżeli nie zalogował się w żadnej instancji aplikacji Document Security. Uwaga: Reguły można stosować wyłącznie w plikach dokumentów programu Word (.doc, a także.docx i.docm w pakietach Microsoft Office 2007 i 2010), plików skoroszytów programu Excel (.xls, a także.xlsx i.xlsm w pakietach Microsoft Office 2007 i 2010) oraz plików prezentacji programu PowerPoint (.ppt, a także.pptx i.pptm w pakietach Microsoft Office 2007 i 2010). Nie można stosować reguł w plikach szablonów programów Word (.dot) i Excel (.xlt) oraz plików szablonu projektu pochodzących z programu PowerPoint (.pot). Stosowanie reguł 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: W aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 2007, 2010 i 2013 w zakładce Adobe Document Security, wybierz opcję Bezpieczne > Wybierz regułę. Jeżeli jako metodę uwierzytelniania na serwerze wybierzesz nazwę użytkownika i hasło, a nie podasz danych do logowania na serwerze Document Security, w polu dialogowym wyświetli się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. 2 Wybierz regułę z listy i kliknij przycisk Zastosuj. 3 Zapisz plik.

13 10 Zastosuj niedawno używane reguły 1 Wykonaj poniższe czynności: W aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 2007, 2010 i 2013, w zakładce Adobe Document Security, wybierz Bezpieczne > [Nazwa reguły]. 2 Zapisz plik. Połącz z serwerem Document Security na stronie 7 Tworzenie reguł i zarządzanie nimi na stronie 10 Zmienianie reguł na stronie 23 Otwieranie plików chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń na stronie 27 Tworzenie reguł i zarządzanie nimi Jeżeli masz uprawnienie od administratora Document Security, możesz tworzyć reguły i stosować je we własnych plikach na stronie Reguły wchodzącej w skład stron internetowych Document Security. Niektóre ustawienia reguł, dostępne do tworzenia reguł na stronach internetowych Document Security, nie obsługują plików w formacie Word, Excel i PowerPoint. W poniższych tabelach opisano sposób odwzorowania uprawnień określonych przez reguły na funkcje Word, Excel i PowerPoint. Uprawnienia Drukowanie > Niedozwolone Drukowanie > Dozwolone Obsługa programów Word, Excel i PowerPoint Drukowanie pliku jest niedozwolone. Drukowanie pliku jest dozwolone. Uwaga: Nawet jeśli reguła zapewnia uprawnienia do kopiowania, ale nie do wydruku, treść skopiowaną do innego pliku będzie można wydrukować. Drukowanie > Niska rozdz. wyłącznie Zmienianie > Dowolny Nie dotyczy. Plik można zmienić. Bez przyznanych takich uprawnień nie ma możliwości modyfikowania chronionych plików programu Word i Excel. Można modyfikować pliki programu PowerPoint, ale nie można w nich zapisywać zmian lub wyświetlać pokazów slajdów. Zmienianie > Niedozwolone Zmienianie > Zmiana stron Użytkownicy nie mogą modyfikować chronionych plików. Nie dotyczy. Obejmuje wstawianie, usuwanie i obracanie stron. Zmienianie > Wypełnianie i podpisywanie Offline Kopiowanie Czytnik ekranu Termin ważności uprawnienia Nie dotyczy. Plik można otworzyć w trybie offline. Zawartość plików może być kopiowana do innych plików. Czytniki ekranu (urządzenia dla użytkowników niedowidzących) umożliwiają odczyt zawartości plików. Obsługiwane.

14 11 Ustawienia ogólne Okres ważności Inspekcja dokumentu Automatyczny okres użytkowania w trybie offline Zewnętrzny usługodawca autoryzacyjny Obsługa programów Word, Excel i PowerPoint Obsługiwane. Obsługiwane. Obsługiwane. Obsługiwane. Ustawienia zaawansowane Dynamiczne znaki wodne Wtyczki certyfikacyjne Algorytm szyfrowania i długość klucza Ograniczenia dotyczące dokumentu Komunikat o błędzie odmowy dostępu Obsługa programów Word, Excel i PowerPoint Obsługiwane. Nie dotyczy. Wszystkie opcje są obsługiwane. Cała zawartość pliku jest zawsze szyfrowana bez względu na ustawienia w regule. Obsługiwane. Więcej informacji dot. tworzenia i zarządzania regułami, znajdziesz na stronie Pomoc użytkownika końcowego programu Document Security. Stosowanie reguł na stronie 9 Posługiwanie się dynamicznymi znakami wodnymi na stronie 11 Otwieranie stron internetowych Document Security na stronie 12 Ograniczenie funkcji pakietu Microsoft Office na stronie 12 Posługiwanie się dynamicznymi znakami wodnymi Aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office obsługuje dynamiczne tekstowe znaki wodne w dokumentach chronionych za pomocą reguł zabezpieczeń. Dynamiczny znak wodny może zawierać zmienne informacje, takie jak data, godzina, nazwa użytkownika lub nazwa reguły. Na wydruku pliku chronionego za pomocą reguł zabezpieczeń zawierającego dynamiczny znak wodny i uprawnienia do drukowania znak wodny będzie widoczny. Aplikacja Document Security Extension nie obsługuje edytowalnych elementów znaków wodnych, takich jak znaki wodne w formacie PDF, różne elementy w znaku wodnym, opcje formatowania tekstu i zakres strony. Tworzysz dynamiczny znak wodny, korzystając ze stron internetowych Document Security. Więcej informacji dotyczących tworzenia i dodawania znaków wodnych znajdziesz na stronie Pomoc użytkownika końcowego programu Document Security. Aplikacja Document Security Extension for Microsoft Office obsługuje następujące elementy znaków wodnych:

15 12 Opcje znaków wodnych programu Document Security Nazwa reguły Nazwa znaku wodnego Użyj jako tła Obsługa programów Word, Excel i PowerPoint Obsługiwane. Obsługiwane. Sposób wyświetlania dynamicznego znaku wodnego jest niezmienny bez względu na to, czy zostanie wybrana opcja Użyj jako tła. W programach Word 2007, 2010 i 2013 dynamiczny znak wodny wyświetla się w Układzie wydruku i Podglądzie wydruku. W programach Excel 2007, 2010 i 2013 wyświetla się również w Podglądzie wydruku i Układzie strony. Położenie w pionie Położenie w poziomie Obsługiwane. Obsługiwane. W programach Excel 2007, 2010 i 2013 nie działa poziome umieszczanie znaków wodnych z użyciem punktów. Skala Położenie Krycie Obsługiwane. Obsługiwane. Obsługiwane. Otwieranie stron internetowych Document Security Możesz otworzyć strony internetowe Document Security, aby tworzyć i aktualizować swoje reguły użytkownika oraz przeglądać status i informacje dotyczące inspekcji plików chronionych za pomocą reguł bezpieczeństwa. Możesz również korzystać ze stron internetowych Document Security, aby zmieniać reguły lub odwołać dostęp do pliku chronionego za pomocą reguł bezpieczeństwa. Aby otworzyć strony internetowe Document Security, w aplikacji Document Security Extension for Microsoft Office 2007, 2010 i 2013, w zakładceadobe Document Security, wybierz opcję Utwórz i zarządzaj regułami. Jeśli nie zostały podane dane logowania, przeglądarka zostanie otwarta na stronie logowania do serwera. Tworzenie reguł i zarządzanie nimi na stronie 10 Zmienianie reguł na stronie 23 Unieważnianie uprawnień dostępu do pliku na stronie 23 Wyświetlanie historii inspekcji pliku na stronie 24 Ograniczenie funkcji pakietu Microsoft Office Ze względu na ochronę własności intelektualnej niektóre funkcje pakietu Microsoft Office są niedostępne po otwarciu pliku chronionego za pomocą reguł zabezpieczeń. Lista niedostępnych funkcji zależy od uprawnień przyznanych bieżącemu użytkownikowi. Niektóre funkcje są niedostępne w odniesieniu do plików chronionych, a inne są niedostępne dla wszystkich plików podczas sesji chronionej. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik pracuje w sesji chronionej od chwili otwarcia pliku chronionego za pomocą reguł zabezpieczeń do czasu zamknięcia aplikacji lub wygaśnięcia sesji.

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming

Novell Teaming 2.0. 1.0 Omówienie produktu. 30 lipca 2009. 1.0 Omówienie produktu. 2.0 Wymagania systemu Teaming Novell Teaming 0 30 lipca 2009 0 Omówienie produktu 0 Wymagania systemu Teaming 0 Instrukcja instalacji w systemie Linux 0 Instrukcja instalacji w systemie Windows 0 Problemy instalacyjne 6.0 Problemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania systemowe programu Vibe

2 Wymagania systemowe programu Vibe Plik Readme systemu Novell Vibe 4.0 Marzec 2015 1 Omówienie produktu System Novell Vibe to narzędzie do współpracy w przedsiębiorstwie zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo