SOCIAL MEDIA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOCIAL MEDIA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH"

Transkrypt

1 SOCIAL MEDIA W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH Co Polacy myślą o pieniądzach po kryzysie? Giełda Papierów Wartościowych 19 kwiecień 2010 r.

2 Dlaczego Social Media są tak trudne dla większości organizacji? Bo jest to proces, a nie wydarzenie Seth Godin.

3 BLOGI FOTO BLOGI MIKRO BLOGI VIDEO BLOGI PODCASTY SOCIAL MEDIA RSS WIDśETY KOMUNI- KATORY CZATY PORTALE SPOŁ.

4 Grafika McCann Ericsson

5 =

6 Uczestnik społeczności jest o połowę bardziej lojalny niŝ ten, który do niej nie naleŝy (At&T); Członek społeczności wydaje o 54% więcej pieniędzy niŝ ten, który do niej nie naleŝy (ebay); Członek społeczności odwiedza stronę 9 razy częściej niŝ ten, który nie jest jej członkiem (McKinsey); 56% członków społeczności internetowych logują się do niej przynajmniej raz dziennie (Annenberg); Klienci mają o połowę więcej dobrych doświadczeń komunikując się przez fora niŝ poprzez telefon lub mail (Jupiter)

7 W czerwcu 2009 roku w londyńskim City odbyła się dyskusja w Financial Services Club, do którego naleŝy wielu ekspertów branŝy finansowej. Ustalono m.in., Ŝe: 1. Platformy Social Media odgrywają bardzo waŝną rolę w usługach finansowych; 2. Banki muszą jednak stworzyć własną (!) platformę; 3. Sukces takich serwisów jak czy to wyłącznie małoznaczące klikanie.

8 CZY TAK JEST?

9 CZĘŚĆ I CASES STUDIES BANKI ZAGRANICZNE

10 First Direct (grupa HSBC) to bank działający wyłącznie online; Na początku grupa wykorzystywała do komunikowania się z klientami wyłącznie serwis Bazując na funkcjonalności serwisów i bank uruchomił własną stronę społecznościową:

11 Talking Point, to miejsce gdzie moŝna pisać własne teksty, współdzielić opinie, publikować zdjęcia oraz materiały video. Co waŝne, nie trzeba być klientem banku, Ŝeby być członkiem społeczności First Direct!

12 First Direct ma takŝe bogatą bazę Podcastów, (rośnie siła podcastów w ogóle, dzięki szybkiemu rozwojowi rozwiązań mobilnych); Podcasty FD są przewodnikiem w świecie finansów, współtworzonych razem z dziennikiem finansowym Informacje o nowych podcastach dostępne są przez kanały RSS a takŝe moŝna być ich prenumeratorem w serwisie

13 Dzięki stworzeniu serwisu społecznościowego opartego o stronę banku, klienci i ci, którzy klientami nie są, mogą korzystać z banku wiedzy banku, jak i brać czynny udział w dyskusjach. Wraz z powstaniem newsroomu Social Media bank chciał stworzyć miejsce, które skupiałoby całą komunikację on-line. Celem było równieŝ uczynienie tej komunikacji moŝliwie jak najbardziej przenośnej oraz moŝliwej do współdzielenia się z innymi.

14 Open Forum to jeden z najlepszych przykładów, wykorzystania Social Media przez instytucję finansową. Dowód, Ŝe moŝna stworzyć doskonały projekt, który zaangaŝuje uŝytkownika i przełoŝy się na cele biznesowe. Open Forum powstało w w 2007 roku i od tego czasu było kilkakrotnie rozbudowywane o nowe funkcjonalności.

15 Cel jaki prześwięcał twórcom to stworzenie narzędzia, dzięki któremu właściciele małych i średnich firm mogliby wymieniać opinie i współpracować ze sobą. Open Forum poprzez aplikację Connectodex pozwala zdobywać nie tylko kontakty, ale takŝe umoŝliwia dzielenie się nimi. Dzięki temu tworzy się sieć połączeń, a uŝytkownicy dostają moŝliwość do dotarcia do bardzo szerokiego, ale określonego biznesowo grona innych przedsiębiorców.

16 to miejsce gdzie eksperci czy właściciele firm z róŝnych branŝ dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. MoŜna tu spotkać opinie czy komentarze wielu znanych ludzi biznesu. Artykuły, materiały filmowe oraz całe dyskusje, a takŝe wydarzenia mają na celu pomoc w rozwijaniu biznesu. Partnerem Idea Hub jest m.in. ceniony w USA Początkowo z serwisu mogli korzystać wyłącznie właściciele kart AmEx. W połowie zeszłego roku to się zmieniło. to wyszukiwarka postów zamieszczonych na przez współuŝytkowników Open Forum Serwis cieszy się ogromnym powodzeniem. Do końca marca zarejestrowało się duŝo ponad milion uŝytkowników!

17 specjalny kanał komunikacyjny stworzony z myślą do komunikowania się z klientami w związku z połączeniem się obu banków. Blog miał pomóc rozwiać wszelkie moŝliwe wątpliwości jak i dać moŝliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Było to zbudowanie mostu komunikacyjnego między instytucją finansową, a jej klientami. Blog spotkał się z duŝym uznaniem klientów obu banków. Mimo, Ŝe proces fuzji trwa do dziś to blog stał platformą wymiany opinii jak i poniekąd eksperckim forum.

18 Wells Fargo uznawane jest dziś za pierwszy amerykański bank, który wprowadził bloga do swojej komunikacji z klientami. To takŝe pierwszy bank, który prowadził blog o poŝyczkach studenckich. Pierwszy bank w serwisie To takŝe pierwszy bank, którego wiceprezes aktywnie angaŝuje się w komunikowanie via Social Media.

19 Serwis załoŝony przez Bank of America dla małych firm, działający w oparciu o zasadę learn, share, connect. Serwis ma takŝe inspirować te osoby, które chcą załoŝyć własną firmę, ale nie wiedzą od czego zacząć. Celem tej inicjatywy było stworzenie platformy do wymiany pomysłów i informacji. Portal udostępnia takŝe swoim uŝytkownikom wiedzę ekspertów. Zakładka pozwala wzięcie udziału w spotkaniach online z ekspertami reprezentującymi róŝne dziedziny wiedzy.

20 Bardzo popularną sekcją jest sekcja poświęcona historiom, które przydarzyły się uŝytkownikom. Mają one charakter wpisów i są dość krótkie. Niektóre z nich czytane są przez ponad 50 tysięcy osób!

21 Serwis zbudowany w oparciu o zasadę search, share, vote na platformie. 100 lokalnych (amerykańskich) instytucji charytatywnych otrzymało w sumie 5 milionów USD. Instytucje moŝna było odnaleźć w wyszukiwarce, bądź na liście. W sumie moŝna było wybrać 4 instytucje. Te, które dostały największą ilość głosów otrzymywały wsparcie finansowe, przy czym ta z największa ilością głosów milion dolarów. Akcja spotkała się z ogromnym wręcz odzewem!

22 Krytykowany, za to, Ŝe w połowie trwania akcji zmienił zasady. Zamknięto moŝliwość komentowania wydarzenia przez uŝytkowników. Dyskusja, która rozgorzała w Internecie dotyczyła głównie tego, Ŝe i tak bankowi chodzi wyłącznie o zysk, a nie o dawanie pieniędzy na cele charytatywne. UŜytkownicy nawoływali do bojkotu banku i akcji przez niego przeprowadzanej.

23 CZĘŚĆ II CASES STUDIES BANKI POLSKIE

24 Działania Social Media rozpoczęto w grudniu 2009 r.; Obecność Forach dyskusyjnych;

25 Serwisy Social Media stały się kanałem dystrybucji informacji zarówno o produktach jak i o samej firmie; Bank aktywnie angaŝuje się w dialog z klientami; Dzięki współpracy z uŝytkownikami udało się uzupełnić słownik znajdujący się na stronie banku; Stale przybywa fanów i znajomych przyrost kilkanaście/kilkadziesiąt tygodniowo (bank jednak nie podaje oficjalnych danych).

26 Konkretne strony powstają dzięki sygnałom pochodzącym od internatów. Przykład: dostarczanie pieniędzy przez listonosza. Mimo, Ŝe bank broni się przed podaniem konkretów dotyczących efektów, to choćby po wpisach widać, Ŝe otwartość banku na nowe formy komunikowania przyniosły wymierne korzyści juŝ w trzy miesiące po rozpoczęciu działań w Social Media.

27 Cel: podjęcie dialogu z klientami, poszukiwanie prosumentów wśród klientów. Serwis pomaga wyraŝać opinie, przedstawiać pomysły, komentowanie postów. Treści są współtworzone przez bank i klientów Ponad 2200 uŝytkowników Z 1000 zgłoszonych pomysłów wdroŝono aŝ 84

28 Inicjatywa została bardzo dobrze odebrana przez klientów; Klienci sugerują jak polepszyć usługi banku; Wskazują braki w ofercie; Obecnie prowadzone są prace nad jeszcze większym uspołecznościowieniem zawartości serwisu; Mają być wprowadzone ankiety, oraz maja być organizowane konkursy.

29 Pionier działań wśród firm finansowych w sferze Social Media W 2001 roku klienci zaproponowali utworzenie forum dyskusyjnego Blog od 2007 roku komunikacja i inicjowanie dyskusji

30 Inspiracja działań w Social Media pochodzi od pozytywnych doświadczeń związanych z prowadzeniem od 10 lat forum dyskusyjnego. To takŝe baczne przyglądanie się nowym trendom w komunikacji. Obecnie ponad 1000 osób obserwujących profil mbanku na i 1500 fanów na Bank skupia się, aby działania były przede wszystkim jakościowe, a nie ilościowe

31 Efektem prowadzonych działań jest raczej wysoki poziom obustronnej komunikacji. Bank chwali sobie równieŝ to, Ŝe otrzymuje ciekawe pomysły od swoich klientów związane z produktami i usługami. Często pojawiają się one w dyskusjach inspirowanych przez klientów. Plany: automatyzacja dystrybucji treści oraz powiększenie społeczności. W blog mbanku zaangaŝowana jest spora część pracowników tej instytucji i było to pierwsze tego typu narzędzie wdroŝone w polskiej instytucji finansowej

32 Inicjatywa klientów posiadających kredyty hipoteczne w bankach z grupy BRE Banku, którzy poczuli się oszukani kiedy nie chciano im obniŝyć oprocentowania w kredytach zaciągniętych do września 2006 roku. Inicjatywa została mocno nagłośniona przez media, a same serwisy (czyt. klienci banków) nie pozwalały o sobie zapomnieć stale informując o wymianie ciosów między klientami a bankiem. Serwis gromadzi sporą bibliotekę artykułów i wpisów na blogach, które nie tylko traktują o bankach grupy BRE, ale o bankach w ogóle.

33 PODZIĘKOWANIA DLA:

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU

dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU dla biznesu DODATEK SPECJALNY MAGAZYNU spis treści FACEBOOK DLA BIZNESU 4 6 Mobile first, mobile best Dlaczego Mark Zuckerberg wyprasza ze swojego pokoju zespoły projektowe? Jaki cel przyświeca Facebookowi

Bardziej szczegółowo

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Marcin Drabek, Marta Klimowicz SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I OFEROWANE PRZEZ NIE MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH Warszawa - Wrocław, kwiecień 2013 Marcin Drabek, Marta

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com

Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Partnerzy Wydawca Marta Smaga kierownik ds. rozwoju w Dziale IT i Rozwoju Money.pl Tomasz Bonek redaktor naczelny portalu Money.pl redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com Marta Smaga jest

Bardziej szczegółowo

Javatech systemy bankowości internetowej internet banking, mobile banking

Javatech systemy bankowości internetowej internet banking, mobile banking Javatech systemy bankowości internetowej internet banking, mobile banking Paweł Młynik pawel.mlynik@javatech.com.pl Bankowość internetowa (część raportu) Bankowość internetowa polega na przeprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów:

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów: STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Raport opracowany przez ekspertów: LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska Z KLIENTEM 1 Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. Raport z badania Polskie firmy w mediach społecznościowych. RAPORT» dodatek promocyjny

DO NOT COPY. Raport z badania Polskie firmy w mediach społecznościowych. RAPORT» dodatek promocyjny » dodatek promocyjny DO NOT OPY Raport z badania Polskie firmy w mediach społecznościowych Przedsiębiorstwa działające w Polsce dostrzegają potencjał tkwiący w mediach społecznościowych i starają się dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a wizerunek marki

Media społecznościowe a wizerunek marki Magdalena Brzozowska-Woś Media społecznościowe a wizerunek marki Wstęp Jeszcze do niedawna wydawało się, że social media, podobnie jak komunikatory internetowe, będą stanowiły kolejne narzędzie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swój dom!

Zbuduj z nami swój dom! Dostałeś dotację? WYPROMUJ SIĘ NA Oto niektórzy beneficjenci PARP: R Supervisor GPS Web Monitoring Service Firma: SUPERVISOR Sp. z o.o. Supervisor.pl umożliwia użytkownikom zdalny dostęp w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5. Rozdział 1. Wprowadzenie do marketingu społecznościowego 7. Rozdział 2. Najpopularniejsze portale społecznościowe 33

Spis treści. Wstęp 5. Rozdział 1. Wprowadzenie do marketingu społecznościowego 7. Rozdział 2. Najpopularniejsze portale społecznościowe 33 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Wprowadzenie do marketingu społecznościowego 7 1.1. Najważniejsze definicje 7 1.2. Media społecznościowe chwilowa moda czy nieunikniony trend? 12 1.3. Jacy są użytkownicy

Bardziej szczegółowo

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju Projekt Biznesowy "Budowanie Strategii Komunikacji Opartej o Wartości Społeczno-Środowiskowe dla Pożycz.pl" Autorstwa: Hao Cai Anna Huskowska Kamila

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować

Sklep internetowy. sukces trzeba zaplanować Sklep internetowy sukces trzeba zaplanować Copyright by Paweł Meyer Projekt okładki Jakub Piesik ISBN 978-83-272-3809-2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części publikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5

SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5 Spis Treści SPIS TREŚCI 2 1. DLACZEGO MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE? 3 2. KLIKA SŁÓW O AGENCJI SOCIALPATHS 4 3. DOŚWIADCZENIE I SUKCESY 5 4. STRATEGIA KROK PO KROKU 5 KROK 1 ANALIZA 5 KROK 2 DEFINICJA CELÓW 6

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

ekonomia Xlii nauki HuManistYcZno-SPOŁECZNE ZesZYt XXX TORUŃ 2013 zarządzanie XL zeszyt 413 toruń 2013

ekonomia Xlii nauki HuManistYcZno-SPOŁECZNE ZesZYt XXX TORUŃ 2013 zarządzanie XL zeszyt 413 toruń 2013 acta a c t a universitatis u n i v e r s i t a t i s nicolai n i c o l a i c copernicio p e r n i c i eonomia Xlii naui HuManistYcZno-SPOŁECZNE ZesZYt XXX TORUŃ 2013 zarządzanie XL zeszyt 413 toruń 2013

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

E-usługi definicja i przykłady

E-usługi definicja i przykłady Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Radosław Flis Jacek Szut Beata Mazurek-Kucharska Jacek Kuciński UNIA

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich

Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich Działania informacyjne i promocyjne na temat Funduszy Europejskich I. Informacje wstępne MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO W PROCESIE INFORMOWANIA O FUN- DUSZACH EUROPEJSKICH Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPERIA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 12 MAJA 2015 1 Spis treści List do Akcjonariuszy... 6 Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Comperia za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Web PR o co tu chodzi?

Web PR o co tu chodzi? Web PR o co tu chodzi? Magdalena Stefaniak Firmy coraz wnikliwiej patrzą na moŝliwości Internetu, dostrzegając w nim szansę na wzbudzenie zainteresowania milionów osób sobą i swoją ofertą. Trzeba jednak

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ MARKI

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ MARKI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 28 2011 BEATA TARCZYDŁO Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ MARKI WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo