Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik"

Transkrypt

1 Wielokryterialne wspomaganie decyzji Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik W książce autorzy przedstawiają dyskretne problemy wielokryterialne, w których liczba rozpatrywanych przez decydenta wariantów decyzyjnych jest skończona. Cechą wspólną metod wspomagających decydenta przy podejmowaniu decyzji jest ich dwuetapowość: etap analityczny, gdy dokonujemy dekompozycji zadania i rozpatrujemy kolejno wyróżnione elementy, i etap syntezy. W części pierwszej książki zaprezentowano 36 wielokryterialnych metod dyskretnych, zarówno tych ugruntowanych, jak i nowych. Są to metody oparte na wykorzystaniu funkcji użyteczności, relacji przewyższania i punktów odniesienia. Osobną grupę stanowią metody interaktywne. Druga część książki to przykłady różnorodnych zastosowań niektórych z opisanych wcześniej metod. Należą do nich: wybór projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Interaktywny wybór projektów w firmie, wybór systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie, selekcja akcji do portfela, inwestowanie w nieruchomość, wspomaganie negocjacji dwustronnych, selekcja pracowników i renowacja zabytku. Wszystkie prezentowane metody są ilustrowane przykładami liczbowymi zamieszczonymi na dołączonym do książki CD. Książka jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowych uczelni ekonomicznych, a także analityków finansowych i menedżerów. Spis treści Wstęp Część I. Metody 1. Preliminaria 1.1. Preferencje decydenta a funkcja użyteczności 1.2. Funkcje użyteczności a postawy względem ryzyka 1.3. Dominacje stochastyczne w analizie preferencji decydenta Reguły wyboru oparte na relacji dominacji stochastycznej Reguły wyboru oparte na relacji prawie dominacji stochastycznej Reguły wyboru oparte na relacji dominacji stochastycznej dla kryteriów ocenianych w skali porządkowej Reguły wyboru oparte na relacji prawie dominacji stochastycznej dla kryteriów ocenianych w skali porządkowej 1.4. Elementy modelowania rozmytego Pojęcie funkcji przynależności i zbioru rozmytego Trójkątne liczby rozmyte 1.5. Wielokryterialne dyskretne problemy decyzyjne Wspomaganie decyzji Warianty decyzyjne Kryteria oceny wariantów decyzyjnych Zadania deterministyczne, stochastyczne i rozmyte 2. Metody addytywne 2.1. Metoda sumy ważonej

2 2.2. Metoda sumy ważonej w ujęciu rozmytym 2.3. Metoda SMART 2.4. Metoda SMARTER 3. Metoda analitycznej hierarchizacji i metody pokrewne 3.1. Metoda AHP Uwagi wstępne Macierz porównań Własności macierzy spójnych i proporcjonalnych Wyznaczanie wektora własnego związanego z wartością własną max Opis metody 3.2. Metoda REMBRANDT 3.3. Metoda AHP w ujęciu rozmytym 3.4. Metoda ANP Metoda ANP jako rozwinięcie metody AHP Komponenty Supermacierz Struktury złożone Opis metody 3.5. Metoda ANP w ujęciu rozmytym 4. Metoda MACBETH i metody werbalne 4.1. Metoda MACBETH Uwagi wstępne Opis metody 4.2. Metody werbalne Modelowanie preferencji w metodach werbalnych Metoda ZAPROS Metoda ZAPROS III 5. Metody ELECTRE 5.1. Relacja przewyższania 5.2. Metoda ELECTRE I i metody pokrewne Metoda ELECTRE I Metoda ELECTRE Iv Metoda ELECTRE Is Konstrukcja grafu przewyższania 5.3. Metoda ELECTRE III 5.4. Metoda ELECTRE TRI 5.5. Metoda ELECTRE I z dominacjami stochastycznymi 5.6. Metoda ELECTRE III z dominacjami stochastycznymi 6. Metody PROMETHEE 6.1. Modelowanie preferencji w metodach PROMETHEE 6.2. Metody PROMETHEE I i PROMETHEE II 6.3. Metoda PROMETHEE II z progami weta 6.4. Metoda EXPROM 6.5. Metoda EXPROM II z progami weta

3 6.6. Metoda PROMETHEE II z progami weta i dominacjami stochastycznymi 6.7. Metoda EXPROM II z progami weta i dominacjami stochastycznymi 7. Wykorzystanie punktów referencyjnych 7.1. Metoda TOPSIS 7.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym 7.3. Metoda VIKOR 7.4. Metoda hybrydowa 7.5. Metoda BIPOLAR Porównanie wariantów decyzyjnych z elementami systemu referencyjnego Określenie pozycji wariantu decyzyjnego względem bipolarnego systemu referencyjnego Wnioskowanie o relacjach w zbiorze badanych wariantów decyzji Warianty decyzyjne lepsze od,,dobrych i gorsze od,,złych Modyfikacje dla systemu referencyjnego o dużej liczbie elementów Algorytm zmodyfikowanej metody BIPOLAR 7.6. Metoda BIPOLAR z dominacjami stochastycznymi 8. Interaktywne metody rozwiązywania dyskretnych problemów podejmowania decyzji w warunkach ryzyka 8.1. Podstawowe założenia podejścia interaktywnego 8.2. Zasady prowadzenia dialogu z decydentem w warunkach ryzyka 8.3. Metoda STEM-DPR 8.4. Metoda INSDECM 8.5. Metoda ATO-DPR Część II. Zastosowania 9. Zastosowanie metod wielokryterialnych przy ocenie projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych 9.1. Polityka spójności 9.2. Zasady wyboru projektów w Regionalnych Programach Operacyjnych System wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) System wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) 9.3. Wybór metody wielokryterialnej Analiza jakościowa wybranych metod Wykorzystanie modelu Gershona Wykorzystanie procedury Tecle a 9.4. Ocena projektów w konkursie przeprowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9.5. Ocena projektów w konkursie przeprowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 10. Interaktywny wybór projektów w firmie Sformułowanie problemu Wspomaganie decyzji z wykorzystaniem symulacji komputerowej

4 10.3. Ocena portfeli projektów względem kryteriów Wykorzystanie metody STEM-DPR Wykorzystanie metody INSDECM 11. Wybór systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie Systemy klasy ERP Opis przypadku Kryteria oceny Warianty decyzyjne i ich preselekcja Wykorzystanie metody ANP 12. Selekcja akcji do portfela Selekcja akcji do portfela jako dyskretny wielokryterialny problem decyzyjny Zbiory referencyjne Parametry procedury Wykorzystanie zmodyfikowanej metody BIPOLAR 13. Ranking centrów handlowych Inwestowanie w nieruchomości Opis przypadku Wykorzystanie programu UniComBOS 14. Analiza negocjacyjna Wspomaganie negocjacji Opis przypadku Zastosowanie rozmytej metody TOPSIS 15. Premiowy system motywacji do pracy Motywacyjny charakter premii Ocena okresowa pracowników Telefoniczna obsługa klienta w firmie Sformułowanie problemu decyzyjnego i identyfikacja kryteriów oceny Studium przypadku Selekcja pracowników Dobór wag za pomocą metody AHP Ranking za pomocą metody PROMETHEE II Uporządkowanie za pomocą metody AHP 16. Zastosowanie metod wielokryterialnych w renowacji zabytków Konserwacja dzieł sztuki Wartości zabytkowych organów jako kryteria decyzyjne Opis instrumentu podlegającego rekonstrukcji Możliwe sposoby rekonstrukcji instrumentu jako warianty decyzyjne Zastosowanie metody ELECTRE I do oceny wariantów rekonstrukcji instrumentu Przebieg konserwacji instrumentu Zastosowanie metody hybrydowej Literatura

5 Spis zbiorów zawartych na CD

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI - MIŁOSZ KADZIŃSKI LAB I WPROWADZENIE DO WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DECYZJI I. Dane kontaktowe Miłosz Kadziński (milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl, pokój 1.6.6

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2)

Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Waldemar Kamrat 1) Zastosowanie hierarchicznej analizy problemowej w badaniach efektywności inwestowania w elektroenergetyce 2) Analytic hierarchy process application for investment effectiveness studies

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW DECYZJE nr 7 czerwiec 2007 WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW Tomasz B³aszczyk*, Tadeusz Trzaskalik** Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Łukasz Wachstiel Uniwersytet Śląski w Katowicach ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Wprowadzenie Wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA

BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA STUDIA EKONOMICZNE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA Redaktor naukowy Tadeusz Trzaskalik Katowice

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Systemowych PAN

Instytut Badań Systemowych PAN Instytut Badań Systemowych PAN Główne wyniki uzyskane w 2003 r. Janusz Kacprzyk Zastępca Dyrektora IBS PAN ds. Naukowych Plan prezentacji Krótka prezentacja IBS PAN, Dyrekcja, Struktura naukowa (kierunki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji

Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Andrzej PIECZYŃSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Systemy wspomagania decyzji 1 270 Plan wykładów 1. Wprowadzenie. Iloraz inteligencji. Proces podejmowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii

Matematyka i informatyka na usługach ekonomii Ogólnopolska Konferencja Naukowa Matematyka i informatyka na usługach ekonomii dedykowana pamięci Profesora Zbigniewa Czerwińskiego, twórcy poznańskiej szkoły ekonometrii i ekonomii matematycznej Poznań

Bardziej szczegółowo

AUTONOMICZNE SYSTEMY W NEGOCJACJACH

AUTONOMICZNE SYSTEMY W NEGOCJACJACH AUTONOMICZNE SYSTEMY W NEGOCJACJACH Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH AUTONOMICZNE SYSTEMY W NEGOCJACJACH Redaktorzy naukowi Stanisław Stanek Tomasz

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ SZKO Y ZARZ DZANIA SZKO Y WY SZEJ Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział 1. System i jego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Redakcja naukowa dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. PP Redakcja językowa MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Na granicy dwóch web-światów

Na granicy dwóch web-światów Jarosław WĄTRÓBSKI, Sylwia WOLANICKA Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny E mail: jwatrobski@wi.ps.pl, sylwia.wolanicka@gmail.com Na granicy dwóch web-światów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia dla modułu

Cele kształcenia dla modułu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Analiza systemów informatycznych Forma zaliczenia (egzamin/zaliczenie) Egzamin Kierunek studiów Profil kształcenia Rok / semestr Informatyka i Ekonometria ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH

METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard BUDZIŃSKI METODOLOGIA PRAC NAUKOWYCH (wykład) Szczecin US/ZUT Zakres wystąpienia Charakter i zakres prac naukowych Wymagania dla tytułów naukowych Plan tematu badawczego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA A ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM LITERATURY

STRATEGIA A ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STUDIUM LITERATURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 63 Nr kol. 1888 Barbara SORYCHTA-WOJSCZYK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo