ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B"

Transkrypt

1 La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu Stworzenie systemu B2B La Moda integrującego dostawców towarów oraz dostawców usług kurierskich dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Zamawiający: La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wróbla 8A Warszawa Strona 1 z 17

2 Spis treści: 1. Informacje o zamawiającym str Informacje o zamawiającym 1.2 Opis aktualnie posiadanego systemu informatycznego przez Wnioskodawcę str Warunki ogólne zapytania ofertowego str Odpowiedzialność odpowiadającego str Odpowiedzialność zamawiającego str Procedura ofertowa str Zgłoszenie chęci przystąpienia str Informacje merytoryczne str Okres ważności oferty str Zastrzeżenia str Forma odpowiedzi str Dopuszczalne formy oferty str Tryb składania i rozpatrywania odpowiedzi str Poufność wymiany informacji str Zobowiązania wynikające z akceptacji odpowiedzi str Wyjaśnienia str Ocena ofert str Kryteria oceny ofert str Wyniki postępowania str Zawartość odpowiedzi str Weryfikacja kryteriów wstępnych Oferentów str Termin realizacji dostawy str Koszty str Gwarancje ze strony Oferenta str Własność intelektualna str Wymagania szczegółowe wobec udzielającego odpowiedzi str Zdolność do realizacji zadania str Zdolność do współpracy długofalowej str Formularz ofertowy str. 11 Strona 2 z 17

3 1.1 Informacje o Zamawiającym: La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wróbla 8A Warszawa REGON: NIP: Warunki zapytania ofertowego Firma La Moda Sp. z o.o. Sp.k. prowadzi serwis LaModa.pl, będący platformą pośredniczącą w sprzedaży damskich oraz dziecięcych ubrań, butów, galanterii, biżuterii, akcesoriów i kosmetyków. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B integrującego ofertę sklepów, przesył zamówień i zleceń dostaw oraz faktur pomiędzy dostawcami towarów, dostawcami usług kurierskich a LaModa. 1.2.Opis aktualnie posiadanego systemu informatycznego przez Wnioskodawcę Obecnie posiadany przez Wnioskodawcę system informatyczny został stworzony na zamówienie od podstaw. System działa na 4 wynajętych serwerach. Umożliwia on dostęp do pełnej funkcjonalności portalu jedynie po zalogowaniu się (oddzielne konto lub dostęp przez konto Facebook). Użytkownik otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności: Przeglądanie produktów w widoku search. Oferty pogrupowane są w kilka głównych kategorii, następnie w ramach każdej kategorii występuje kilkadziesiąt różnych typów produktów. Dodatkowo oferujemy możliwość wyszukiwania tekstowego przez wyszukiwarkę, oraz filtrowanie wyników po: cenie, rodzaju sprzedającego, stanie produktu, kolorze produktu, rozmiarze, tagach opisujących dane produkty. Kupowanie produktów. Płatność dokonywana jest poprzez interfejs płatności elektronicznych PayU oraz Dotpay. Zgodnie z prawem, każdy kupujący na portalu ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 10 dni od daty transakcji zwroty również realizowane są przez system, dzięki czemu nasz dział obsługi klienta umożliwia informowanie użytkowników o statusie transakcji. Sprzedaż produktów każdy użytkownik może sprzedawać na portalu własne produkty, niezależnie od ich stanu (nowy, używany). Wystawianiu oferty służą odpowiednio moduły dodawania pojedynczej oferty, a także masowego wystawiania ofert (ułatwiona, lecz w dalszym ciągu manualna praca). Od każdej sprzedaży na portalu, od sprzedającego pobierana jest prowizja za sprzedaż (domyślnie 17% chyba że ustalono inaczej). Sprzedający może zarządzać swoją ofertą w sposób ręczny (edycja wyłącznie na poziomie pojedynczej oferty). Każda oferta gotowa do opublikowania, musi zostać sprawdzona przez administratora treści na portalu, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych portali, serwis monitoruje odpowiednio wysoki poziom oferty prezentowanej przez użytkowników. Strona 3 z 17

4 Funkcje społecznościowe portal oferuje możliwość interakcji między użytkownikami portalu każdy użytkownik może obserwować ofertę innych, oznaczać wybrane przez siebie oferty jako ulubione etc. Do zarządzania portalem służy dostępny wyłącznie dla pracowników CMS (system zarządzania treścią), dzięki któremu możliwa jest kompleksowa obsługa transakcji, ofert, zarządzania zawartością (content) strony etc. 2 Warunki ogólne zapytania ofertowego: Zamawiający realizuje projekt polegający stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu teleinformatycznego klasy B2B. Poniższe zapytanie stanowi otwarcie postępowania ofertowego. 2.1 Odpowiedzialność odpowiadającego Firmy zainteresowane podjęciem współpracy winny być świadome odpowiedzialności za udzielone odpowiedzi, wynikające z zakresu tego zapytania. Odpowiedzialność ta winna dotyczyć odpowiedzi, które mogą zrodzić koszty po stronie kierującego zapytanie. Kierujący zapytanie rezerwuje sobie prawo do uznania odpowiedzi na to zapytanie jako formalnej oferty podjęcia współpracy. 2.2 Odpowiedzialność Zamawiającego Zamawiający zobligowany jest do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji konkursowej. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia postępowania konkursowego poprzez równe traktowanie Oferentów, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz przejrzyste jego prowadzenie, rozumiane jako dostęp do wszystkich informacji. Zamawiający ma obowiązek określenia w sposób jasny, precyzyjny i eliminujący ryzyko subiektywnej oceny, warunków konkursu wskazanych w niniejszej specyfikacji. Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej specyfikacji Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wszystkim Oferentom biorącym udział w konkursie. 2.3 Procedura postępowania o wyborze dostawcy Postępowanie o wyborze dostawcy będzie realizowane w jednym etapie, który zakończy się wyborem dostawcy. 2.4 Zgłoszenie chęci przystąpienia Strona 4 z 17

5 Przystąpienie Oferentów do konkursu rozpoczyna się w momencie przysłania oferty w sposób określony w niniejszej dokumentacji. 2.5 Informacje merytoryczne Zamawiający w ramach konkursu ofert zobligowany będzie do przedstawienia Oferentom dodatkowych informacji, na podstawie zapytań przesłanych do Zamawiającego. 2.6 Okres ważności oferty 1. Oferent składając ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od daty upływu składania ofert. 2. Oferta zakwalifikowana do dalszych negocjacji zachowuje swoją ważność do dnia podpisania umowy 2.7 Zastrzeżenia Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego zapytania, bez podania przyczyn, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert na podstawie dokonanej oceny. Informacja o odrzuceniu z konkursu zostanie dostarczona w formie pisemnej Oferentowi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający wykluczy z konkursu Oferenta, na każdym etapie postępowania jeżeli stwierdzi, iż dostarczone przez niego informacje istotne dla przebiegu postępowania konkursowego nie są prawdziwe lub niekompletne. Zamawiający nie zwraca złożonych ofert. 2.8 Forma odpowiedzi Zamawiający oczekuje odpowiedzi w formie pisemnej. Odpowiedzi powinny ustosunkowywać się do wszystkich pytań umieszczonych w zapytaniach formularzach. O ile to możliwe, kolejność odpowiedzi powinna być identyczna z kolejnością pytań. Jeżeli kolejność odpowiedzi różni się istotnie od kolejności pytań, w początkowej części dokumentu powinien zostać umieszczony wykaz lokalizacji odpowiedzi na wszystkie pytania. Strona 5 z 17

6 2.9 Dopuszczalne formy ofert Oferty nie mogą mieć formy wariantowej ani formy częściowej (brak odpowiedzi na część elementów zawartych w formularzach ofertowych). Oferty wariantowe i częściowe zostaną odrzucone z postępowania. 3 Tryb składania i rozpatrywania odpowiedzi Oferenci przystępujący do konkursu ofert zobligowani są do prowadzenia korespondencji z Zamawiającym tylko i wyłącznie w formie owej Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysyłania pytań i odpowiedzi wszystkim Oferentom, bez podania autora pytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, które uzna za wykraczające poza ramy tego postępowania lub odpowiedź na które spowodowałaby ujawnienie wrażliwych informacji oraz danych uzasadnienie przedstawi w formie pisemnej. Dane kontaktowe w zakresie postępowania: Stanisław Rozwadowski Tel: Uwaga: preferujemy kontakt za pomocą maila Procedura terminowa konkursu ofert: Oferty będą przyjmowane od 17 lipca do 29 lipca 2014 r. Wyłonienia dostawcy planowane jest do 31 lipca 2014 r. 3.1 Poufność wymiany informacji Treści zapytań i odpowiedzi, jak również wszelkie wymieniane w związku z niniejszym zapytaniem informacje, są uważane za wrażliwe i winny być objęte ochroną informacji należną dla informacji poufnych. Strona 6 z 17

7 Żadna z firm, uczestniczących w postępowaniu, nie ma prawa ujawnić publicznie w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, faktu uczestnictwa w postępowaniu, treści pytań i udzielonych odpowiedzi oraz przebiegu negocjacji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od kierującego zapytanie. Wybrane podmioty, do których skierowano zapytanie nie mogą posługiwać się nazwą kierującego zapytanie i okolicznością otrzymania zapytania bez wiedzy i zgody kierującego zapytanie. Zamawiający będzie publikował treść pytań i udzielonych odpowiedzi poprzez listę i, podanych przez uczestników do korespondencji. 3.2 Zobowiązania wynikające z akceptacji odpowiedzi Odpowiedź udzielona na zapytanie nie stanowi żadnego zobowiązania dla kierującego zapytanie. Odpowiedź udzielona na zapytanie nie może stanowić dla firmy podstawy do roszczenia wynagrodzenia za koszty poniesione na jej przygotowanie. Zamawiający podczas trwania I etapu będzie odpowiadał wyłącznie pisemnie na pytania zadane w formie pisemnej przesłane pocztą bądź em. Wszyscy oferenci uczestniczący w danym etapie postępowania zostaną poinformowani o zadanych pytaniach oraz udzielonych odpowiedziach. 3.3 Wyjaśnienia Zarówno zapytanie jak i odpowiedź mogą wymagać dodatkowych wyjaśnień, pomimo dołożenia wszelkich starań. Kierujący zapytanie oczekuje możliwości uzyskania dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Firmy, które udzielą odpowiedzi winny wyznaczyć osoby odpowiedzialne i upoważnione do kontaktów z kierującym zapytanie. Nazwisko, imię, adres i numer telefonu należy umieścić w nagłówku treści odpowiedzi. 3.4 Ocena ofert Kryteria oceny ofert Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać uszeregowania ofert związanych z dostawą usług wg liczby przyznanych punktów Strona 7 z 17

8 Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to: Całkowity koszt oferty Czas reakcji serwisu na awarie Referencje Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez komisję jest ostateczna. Lp. Kryteria Punkty A Całkowity koszt oferty 50 B Czas reakcji serwisu na awarie 25 C Referencje i doświadczenie 25 Zasady przyznawania punktów 1. Całkowity koszt oferty. Im niższy całkowity koszt oferty tym większa liczba przyznanych punktów. (Uszeregowanie ofert, najtańsza oferta 50p., droższa 45p., i tak dalej co 5 punktów. 2. Czas reakcji serwisu na awarie. Im krótszy tym wyższa ocena punktowa, Uszeregowanie ofert najkrótszy czas reakcji 25 pkt, następny 20 pkt. i tak dalej co 5 pkt. 3. Referencje i doświadczenie, w tym przedstawienie referencji dotyczących realizacji projektów działania 8.1 oraz 8.2 POIG. Im większa liczba referencji oraz jakość referencji (referencje od klientów, dla których realizowane były większe projekty mogą być liczone podwójnie lub potrójnie) tym wyższa ocena punktowa. Największa liczba referencji 25 pkt., następna 20pkt. i tak dalej co 5 pkt.). W trakcie trwania postępowania mającego na celu wybór dostawcy, Oferenci mogą być poproszeni o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Strona 8 z 17

9 3.4.2 Wyniki postępowania Wynikiem rozpatrzenia ofert może być: - Akceptacja udziału Oferenta - Odrzucenie zgłoszenia Oferenta - Wybór oferty i rozmowy w celu podpisania umowy z wybranym Oferentem zakończone podpisaniem umowy - Umieszczenie na rezerwowej liście rankingowej Gdyby negocjacje z Oferentem, którego oferta uzyskała największą sumę punktów nie zakończyły się podpisaniem umowy, Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia negocjacji z drugim w kolejności Oferentem, pod względem przyznanej liczby punktów. O wynikach oceny Oferenci uczestniczący w konkursie zostaną niezwłocznie poinformowani. 4 Zawartość odpowiedzi w przedkładanych ofertach 4.1 Weryfikacja kryteriów wstępnych Oferentów Oferenci przystępujący do składania ofert, zobligowani są do złożenia wraz z szablonami ofertowymi następujących informacji przygotowanych w formie opisowej oraz dołączenie wymaganych poniżej dokumentów: a. w formie opisowej - Doświadczenie w realizacji projektów webowych, - Doświadczenie w realizacji projektów B2B b. w formie dokumentów - dokumenty potwierdzające realizację w ciągu trzech lat od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej trzy systemy klasy Enterprise, w tym, co najmniej dwa o wartości powyżej PLN brutto, spośród których każde z nich spełnia następujące cechy: wykonany w technologii webowej, zaprojektowany dla co najmniej użytkowników, wykorzystuje szynę ESB, integruje się, z co najmniej dwoma systemami zamawiającego. - dokumenty potwierdzające realizację w ciągu trzech lat od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego, co najmniej dwóch prac w ramach projektu/-ów Strona 9 z 17

10 typu B2B polegającego/-ych na integracji webowego portalu napisanego w języku PHP, z co najmniej jedną aplikacją zewnętrzną - Certyfikat Prince 2 lub PMP osoby zarządzającej projektem ze strony Oferenta - Referencje i rekomendacje od klientów 4.2 Termin realizacja zamówienia Termin zakończenia realizacji zamówienia to 31 lipca 2015 r. 4.3 Koszty Koszty muszą być podane w jednej walucie złotych polskich (PLN) netto z podaną stawką VAT. 4.4 Gwarancje ze strony Oferenta Odpowiedź udzielona na zapytanie winna zawierać informacje wiarygodne i gwarantowane przez firmę. Wyjątek mogą stanowić informacje jednoznaczne wyróżnione w tekście jako hipotetyczne lub niepewne. Udzielona odpowiedź jest ofertą handlową, zgodnie z kodeksem Spółek Handlowych i Kodeksem Cywilnym. 4.5 Własność intelektualna Wszelkie pomysły, idee, koncepcje, techniki i technologie rozwiązania problemów, powstałe w trakcie realizacji tego projektu stanowią własność intelektualną kierującego zapytanie. Jednakże firma udzielająca odpowiedzi na zapytanie może zastrzec sobie własność intelektualną do rozwiązań szczegółowych, zawartych w jej odpowiedzi. 5.0 Wymagania szczegółowe wobec udzielającego odpowiedzi. 5.1 Zdolność do realizacji zadania Firma udzielająca odpowiedzi, powinna posiadać kompetencje i zaplecze techniczne pozwalające na kompleksową realizację przedmiotu pytania. Oznacza to gotowość do sprawnego, w pełni profesjonalnego dostarczenia wszystkich wymienionych rodzajów sprzętu. W szczególności wymagane jest aby Oferent zatrudniał lub stale współpracował z co najmniej trzema programistami, posiadającymi co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie w programowaniu systemów internetowych. Strona 10 z 17

11 Zdolność do współpracy długofalowej Firma udzielająca odpowiedzi powinna być gotowa do świadczenia serwisu gwarancyjnego. Uwaga: Spełnienie wszystkich wymogów zostanie sprawdzone w momencie otwarcia odpowiedzi (ofert). Odpowiedzi, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów zostaną odrzucone ze względu na niespełnione wymogi formalne. Strona 11 z 17

12 Formularz ofertowy dla generalnego wykonawcy sytemu informatycznego klasy B2B dla La Moda Sp. z o.o. Sp.k. w ramach projektu Stworzenie systemu B2B La Moda integrującego dostawców towarów oraz dostawców usług kurierskich Elementy zamówienia Celem zapytania jest otrzymanie oferty na stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B La Moda przez Generalnego Wykonawcę SYSTEM wymagania ogólne System B2B LaModa będzie integrował automatyczny proces synchronizacji oferty sprzedażowej partnerów biznesowych (między sklepem partnera, a jego kontem na portalu LaModa.pl), realizacji zamówień (między kontem na portalu LaModa.pl, a sklepem partnera), automatycznego generowania faktur za korzystanie z portalu, tworzenia oraz monitorowania zleceń dostawy przesyłek partnerów do klientów portalu funkcje (zintegrowanych z systemami Poczty Polskiej i UPS) oraz analizy i tworzenia rekomendacji sprzedażowych dla partnerów biznesowych. Część komunikacji będzie przesyłana bezpośrednio z jednego systemu do drugiego za pomocą API (Application Programming Interface). Dotyczy to w szczególności platform sklepów internetowych ClickShop, I-Sklep oraz IAI oraz Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej UPS. W przypadku zastosowania dostępu do systemu za pomocą API dane z jednego systemu zostaną udostępnione w drugim systemie. W ten sposób będą udostępniane informacje o ofercie produktowej (umożliwiając jej synchronizację), stanach magazynowych poszczególnych produktów, zamówieniach oraz danych dotyczących zleceń wysyłki przesyłek. Partnerzy biznesowi w ramach dostępu do konta na portalu LaModa.pl, będą mieli udostępniony panel zawierający informacje o wystawionych fakturach na podstawie sprzedaży generowanej i automatycznie rozliczanej na portalu. Dane do faktur będą przechowywane bezpiecznie w systemie. Partner na własne żądanie, dzięki udostępnionemu interfejsowi, będzie mógł wygenerować wybrane przez siebie faktury (wystawione przez Wnioskodawcę za pośrednictwo w sprzedaży) w formie pliku PDF, które będą zabezpieczone podpisem elektronicznym osoby prawnie zobligowanej do wystawiania faktur w imieniu La Moda Sp. Z o.o. Sp. K. Integracja z platformami e-commerce: ClickShop, IAI-Shop oraz I-Sklep została włączona do projektu z racji ogromnej popularności tychże platform na polskim rynku e-commerce. Z platform tych korzysta obecnie kilkaset prężnie rozwijających się sklepów internetowych w branży mody i urody damskiej oraz mody dziecięcej, z Strona 12 z 17

13 którymi Wnioskodawca będzie mógł się integrować bez ponoszenia dodatkowych kosztów jednostkowych. Integracja systemów przesyłek z Pocztą Polską oraz firmą UPS pozwoli na automatyzację logistyki ponad 75% transakcji mających miejsce na portalu LaModa.pl. Ponadto dostęp do zautomatyzowanego systemu Poczty Polskiej oraz UPS, jak też do dashboardu sprzedażowego oraz automatycznie generowanych faktur, będzie nadawany każdemu partnerowi biznesowemu na portalu LaModa.pl bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wnioskodawcę oraz partnerów, co stanowi o wysokiej skalowalności całego projektu. Poszczególne zadania Ilość roboczogodzin Cena roboczogodziny Cena netto 1 Szczegółowa analiza potrzeb partnerów w zakresie wymagań technicznych oraz szczegółowych funkcjonalności, wraz z opisem procesów Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów - development bazy programistycznej (podstawowe modele etc.) Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów development mechanizmu reagowania na błędy integracji (np. Niedostępność serwerów etc) Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów development mechanizmu rejestracji zdarzeń integracyjnych (np. statystyki) Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów testy poprawności podstaw integracji Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów przygotowanie schematu integracji produktowej i zamówień Przygotowanie do integracji z systemami e-sklepów - Identyfikacja zagrożeń integracyjnych 2 1. Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystani a nowych funkcjonalności 2. Integracja sklepów z własnymi platformami e-commerce Strona 13 z 17

14 przygotowanie autorskiego wzoru pliku XML z ofertą sklepu stworzenie modułu integracji sklepów na podstawie przygotowanego pliku XML stworzenie interfejsu API umożliwiającego integrację posprzedażową (integracja zamówień) sklepu 3. Integracja z platformą ClickShop Analiza dokumentacji API platformy ClickShop Development integracji produktowej dostosowanej do API Sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy ClickShop Testy developerskie Testy produkcyjne 3 1. Reinżynieria procesów biznesowych w celu optymalnego wykorzystani a nowych funkcjonalności 2. Integracja z platformą I-Sklep Analiza dokumentacji API platformy i-sklep Development integracji produktowej dostosowanej do API sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymaganiami platformy Testy developerskie Testy produkcyjne 3. Integracja z platformą IAI-Shop Analiza dokumentacji API platformy IAI-Shop Development integracji produktowej dostosowanej do API sklepu Development integracji zamówień zgodnie z wymogami platformy Testy developerskie Testy produkcyjne 4 1. Reinżynieria procesów biznesowych związanych z przygotowani em i wysyłką towarów, w tym systemu Strona 14 z 17

15 logistycznego, reorganizacja struktury oraz procedur 2. Przygotowanie do integracji z systemami firm kurierskich Identyfikacja zagrożeń integracyjnych Przygotowanie schematu integracji kurierów Development bazy programistycznej Development mechanizmu reagowania na błędy integracji (niedostępność serwerów) Development ogólny procesów wymiany danych z kurierami Testy poprawności podstaw integracji 2. Integracja z systemem obsługi przesyłek Poczty Polskiej Analiza dokumentacji API Poczty Polskiej Development rozwiązań specyficznych dla Poczty Polskiej Połączenie z procesem transakcyjnym plus drukowanie listu przewozowego Testy developerskie Testy produkcyjne 3. Integracja z systemem obsługi przesyłek UPS Analiza dokumentacji API UPS Development rozwiązań specyficznych dla UPS Połączenie z procesem transakcyjnym plus drukowanie listu przewozowego Testy developerskie Testy produkcyjne 5 1. Reinżynieria procesów biznesowych związanych z obiegiem elektronicznych faktur oraz funkcjonalnością inteligentnego dashboardu sprzedającego 2. Stworzenie inteligentnego dashboard sprzedającego Analiza systemu pod kątem optymalizacji sposobu generowania zestawu danych Przygotowanie widoku panelu (wykresy, tabele, etc.) Development generatora statystyk do dashboardu Przygotowanie algorytmu Strona 15 z 17

16 rekomendacji dla sprzedającego zgodnie z wymaganiami Wdrożenie algorytmu rekomendacji Testy developerskie Testy produkcyjne 3. Stworzenie systemu do generowania faktur z podpisem elektronicznym Analiza systemu pod kątem kryteriów zezwalających na wygenerowanie faktur Przygotowanie widoku faktury w drukowanej formie Development mechanizmu drukowania pojedynczej faktury bez podpisu Development podpisywania faktury elektronicznie Wdrożenie mechanizmu śledzenia stanu drukowania faktur (statystyki +log) Testy developerskie 6 Wynajem dedykowanych Green serwerów na okres trwania projektu ( ) Cena netto Cena brutto Dodatkowe warunki serwisu i gwarancji: Termin realizacji: Podpis i pieczęć Strona 16 z 17

17 Załącznik 1 do Oferty OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany(a)... oświadczam, że. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. dnia.... Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta Strona 17 z 17

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B La Moda Sp. z o.o. Sp.k. ZAPYTANIE OFERTOWE na Wybór generalnego wykonawcy innowacyjnego systemu informatycznego typu B2B będącego elementem postępowania o wyborze dostawcy w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 10/POIG 8.2/2014 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 10 kwietnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 10/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Informacja o Zamawiającym. Sanok, 10 grudnia 2014 r. Sanok, 10 grudnia 2014 r. GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ul. Maków 10 38-500 Sanok tel. 661 117 112 NIP: 687-174-07-37 biuro@globalo.pl www.globalo.pl ZAPYTANIE OFERTOWE I. Informacja o Zamawiającym Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.2/PO IG DOTYCZY ZAKUPU DRUKARKI FISKALNEJ 48 SZTUK 1. ZAMAWIAJĄCY: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 07.12.2015r. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński, Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwałd 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 003/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , dnia 20.07.2016 r. Zapytanie ofertowe,, NIP 6190020232, REGON 250460950 realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 Dotyczy realizacji projektu w ramach POIG Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. Beneficjent: ul. Gdańska 123 lok. 2 85-022 Bydgoszcz Numer projektu: UDA-POIG.03.01.00-00-079/13-00

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2015/PO IR dotyczące wyboru wykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna Stanisława Augusta 75/45-47 03-846 Warszawa tel.:(22) 487 53 26 fax: (22) 300 12 50 Warszawa, 18 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.3/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015

Zapytanie ofertowe nr 14/POIG 8.2/2015 Dotacje na Innowacje Mrowino, dnia 16 kwietnia 2015 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 14/POIG

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia"

Tytuł projektu: Opracowanie linii pilotażowej oraz prototypu pojemnika wózka do farszu wykonanego z jednego kawałka materiału metodą tłoczenia Piechowice, dnia 23.05.2016 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące warunki:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający następujące warunki: Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 15.02.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Dotyczy realizacji projektu w ramach POIG Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej. Beneficjent: PLATINUM SEED Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 4/42 87-100 Toruń Numer

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/2015 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH Procedura Wyłaniania Dostawców lub Wykonawców Towarów i Usług w ramach realizacji Projektu, pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016

MARIUSZ SIENKIEWICZ MARIOL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A Dzierżoniów ZAPYTANIE NR 1/2016 MARIUSZ SIENKIEWICZ "MARIOL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Ul. Strzelnicza 5A 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia 22.09.2016 r. ZAPYTANIE NR 1/2016 W związku z realizacją projektu pn. Otwarcie firmy

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016 Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu. Usługa badawcza jest planowana w ramach projektu polegającego na opracowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201 Sosnowiec, 25 styczeń 2016 r. NOBUD Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 23a 41-208 Sosnowiec www.nobud.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/3.2/201 3 /3.2/2016 1. Informacje Wprowadzające. NOBUD Sp. z o.o. rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Wołkowyska 28 61-132 Poznań NIP: 782-233-28-26 Poznań, dnia 02.06.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 W związku z planowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 Płock, 24.03.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 1/SH/03/2016 zwane dalej Zapytaniem Ofertowym dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Planowany zakup zewnętrznej usługi obejmować powinien następujący zakres: Zamawiający: Rudniki, dnia 03.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01.2012.09.21 Wynajem Lokalu Biurowego w Krakowie Szanowni Państwo, Informujemy, że nasza firma w ramach Projektu pt. BADANIA NAD MASOWYM PRZECHOWYWANIEM, UDOSTĘPNIANIEM I PRZETWARZANIEM

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiający: MZ PACK Jakub Zimoch, ul. Mazowiecka 11 lok. 16a, 10-699 Olsztyn Przedmiot zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kraków, dn. 06.02.2016 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 06 02 2016 C na dostawę zmywarki laboratoryjnej z wyposażeniem w ramach projektu pn. Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku

ZAPROSZENIE. Kraków, dnia 16.01.2012 roku Kraków, dnia 16.01.2012 roku ZAPROSZENIE Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (dalej CBB), Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, NIP 6782829068, REGON 356315357, jako Beneficjent projektu Kompetencje i wiedza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 23.11.2016 Dotyczy: Maszyny i urządzenia do transportu i barwienia granulatu w ramach Projektu: Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek w ramach 3 Osi priorytetowej: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym

Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Nr zapytania: 1/2016/POIR Szczecin, dnia 16.11.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na System zadruku cyfrowego na papierze zwojowym Zakup realizowany w ramach projektu, o którego finansowanie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Strona1 Poznań, 12.05.2014 SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/AD/POPT/2015

Zapytanie ofertowe nr 3/AD/POPT/2015 Gdańsk, 08.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 3/AD/POPT/2015 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, 05.02.2013 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych projektu AGORA. Strengthening the social dialogue ( AGORA. Wzmocnienie dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 05.01.2015 na wykonanie konfiguracji środowiska serwerowego. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE

VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/ Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, dnia 28.06.2016r. VERDENT sp. z o.o. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy dostawy mikroskopu z kamerą szybkoklatkową i wymiennym obiektywem w ramach projektu pn. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2015 w ramach Projektu Wdrożenie nowych technologii do produkcji w branży trofeów sportowych i biznesowych, który ubiega się o dofinansowanie w ramach w ramach III Osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Częstochowa, 3 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE WND-POKL.09.04.00-24-002/13 dotyczące usługi wynajmu sal dydaktycznych do realizacji studiów podyplomowych (Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego:

PROPOINT sp. z o.o., sp. k. ul. Szobiszowicka 1, 44-100 Gliwice Konkurs ofert. Nazwa i adres zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR"

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR FINN Sp. z o.o. Wrońsko 1A 98-313 Konopnica NIP: 8321912565 REGON: 731586439 ZAPYTANIE OFERTOWE "Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR" Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup analizy przedwdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk:

FORMULARZ OFERTOWY. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą kwotę... brutto. (słownie:...). szkolenia Magazynier - Logistyk: Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY Przedmiotem oferty jest zapewnienie trenerów na potrzeby realizacji szkoleń zawodowych z zakresu tematycznego: 1. Magazynier Logistyk

Bardziej szczegółowo