FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu ICT Startup generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo Technologiczny, w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Poddziałanie Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych 1. Określenie stopnia realizacji biznesu (prosimy zaznaczyć znakiem X w odpowiednim polu): 1) Pomysł na własny biznes 2) Działające przedsiębiorstwo (okres działalności gospodarczej nie przekracza 24 m-cy)... (proszę podać datę rozpoczęcia) 2. Dane osobowe kandydata: Imię: Ulica: Miejscowość: Nazwisko: Kod pocztowy: Telefon: Określ swój status - Uczestnikami projektu są osoby fizyczne, w szczególności będące studentami, absolwentami uczelni wyższych, pracownikami naukowymi, pracownikami naukowodydaktycznymi, pracownikami dydaktycznymi, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży ICT lub prowadzą tego typu działalność gospodarczą w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące (start-up) 3. Informacje dotyczące planowanej działalności (wypełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie 1 wariantu 1): Planowana data założenia działalności gospodarczej firmy: Proszę podać główne obszary planowanej lub prowadzonej działalności firmy w branży ICT ( ICT ang. Information and Communication Technologies - przez branżę ICT rozumie się obszar gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa, których głównym rodzajem działalności jest produkcja dóbr i usług pozwalających na elektroniczne rejestrowanie, przetwarzanie, transmitowanie, odtwarzanie lub wyświetlanie informacji) 1

2 4. Dane firmy (jeśli dotyczy - wypełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie 1 wariantu 2): Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Wielkość: (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo) Forma prawna: (np. jednoosobowa działalność, spółka z o.o. itp) Kod pocztowy: Telefon: Adres www: Główny PKD: (szczegółowa lista znajduje się pod adresem 5. Krótki opis planowanej działalności: 6. Innowacyjność: Jakie innowacje są lub będą wykorzystywane w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej: 2

3 7. Zgodność działań z polityką Unii Europejskiej (prosimy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku X w odpowiednim polu): Wpływ Polityka Neutralny Pozytywny Równość szans i niedyskryminacji (brak dyskryminacji ze względu na płeć, niepełnosprawność, promowanie elastycznych form pracy (telepraca) Społeczeństwo informacyjne (stosowanie rozwiązań informatycznych, e-produkty, e- usługi) Ochrona środowiska (wpływ na poprawę środowiska, promowanie rozwiązań ekologicznych) Konkurencja (zwiększanie dostępu do dóbr, usług, informacji, promowanie wolnej konkurencji) Efektywność energetyczna (stosowanie rozwiązań energooszczędnych, promowanie energooszczędności) Zatrudnienie (zwiększanie zatrudnienia, promowanie przedsiębiorczości) 8. Przedstaw korzyści z udziału w projekcie (Główne korzyści dla twojej firmy): 9. Zapotrzebowanie na usługi / wsparcie ze strony Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego: (charakter informacyjny firma nie będzie zobowiązana do korzystania z zaznaczonych usług / GPN-T nie będzie zobowiązany do dostarczenia zaznaczonych usług) Usługi administracyjno-biurowe Telefon stacjonarny Usługi recepcyjne (odbieranie telefonów, zarządzanie kalendarzem) Usługi pocztowe Sprzątanie lokalu Wynajem sal konferencyjnych Wynajem projektora / flipchartu Niepotrzebne skreślić Szkolenia Zakładanie działalności gospodarczej PR / Marketing 3

4 Biznesplan Księgowość Sprzedaż / negocjacje Finansowanie przedsiębiorstwa Ochrona własności intelektualnej BHP Inne:... Doradztwo Księgowość Prawo Ochrona własności intelektualnej Zakładanie działalności gospodarczej PR / Marketing Biznesplan Sprzedaż / negocjacje Finansowanie przedsiębiorstwa Inne:... Internet 10. Aktywa niezbędne do realizacji przedsięwzięcia (np. konkretny sprzęt elektroniczny, konkretne meble itp. - charakter informacyjny firma nie będzie zobowiązana do zakupu wymienionych aktywów, GPN-T nie będzie zobowiązany do dostarczenia wymienionych aktywów) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 4

5 11. Oświadczenie Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo. /imię i nazwisko/ w projekcie pt. ICT Startup generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo Technologiczny, w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT realizowanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną z siedzibą w Sopocie/ Gdański Park Naukowo - Technologiczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Poddziałanie Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: 1. Uczestniczenia w szkoleniach/ warsztatach i zajęciach zaplanowanych w projekcie. 2. Uczestniczenia w spotkaniach networkingowych przewidzianych podczas realizacji projektu. 3. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie. Ponadto: 1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, realizacji projektu oraz informacyjnych i promocyjnych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o./gdański Park Naukowo-Technologiczny. 2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zapisy obowiązującego Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. ICT Startup generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo Technologiczny, w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT, oraz że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sukces lub porażkę mojego przedsiębiorstwa.... podpis... miejscowość, data * skreślić jeśli nie dotyczy. 5

6 12. Załączniki do formularza zgłoszeniowego (wymagane): a) W przypadku zaznaczenia w punkcie 1 wariantu Pomysł na własny biznes - CV Wnioskodawcy - Pisemne oświadczenie o gotowości rozpoczęcia działalności gospodarczej b) W przypadku zaznaczenia w punkcie 1 wariantu Działające przedsiębiorstwo - CV Wnioskodawcy - Kserokopia dowodu rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze - Kserokopia numeru statystycznego REGON - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP - wymagane przed podpisaniem umowy terminie podanym przez Organizatora - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - wymagane przed podpisaniem umowy terminie podanym przez Organizatora - Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US - wymagane przed podpisaniem umowy terminie podanym przez Organizatora - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS - wymagane przed podpisaniem umowy terminie podanym przez Organizatora. 6

7 OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Oświadczam, że w przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu mnie do projektu pn. ICT Startup generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo Technologiczny, w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT, zarejestruję i będę prowadził działalność gospodarczą po podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie. Oświadczam również, że prowadzona działalność gospodarcza będzie zgodna z danymi zawartymi w Formularzu zgłoszeniowym, złożonym w procesie rekrutacji do ww. projektu (miejscowość, data) (podpis) 7

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY do Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Formularza aplikacyjnego nie należy modyfikować pod rygorem nieważności. Prosimy formularz wypełnić czytelnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Załącznik Nr 1 do Opinii Nr I/06/12 Rady Programowej BPN-T z dnia 9 lutego 2012 r. REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Białystok, Luty 2012 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji.

Niniejszy formularz jest oceniany systemem zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i stanowi pierwszy etap rekrutacji. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6 15 567 Białystok tel. (85) 749 91 54, fax. (85)

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy do projektu: Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.1. Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU. NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU NAUKA I E BIZNES innowacyjny model wsparcia przedsiębiorczości @kademickiej w województwie podlaskim 1 Informacje o projekcie Projekt NAUKA i E-BIZNES innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę II edycja, 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Załącznik nr 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu Otwieramy własną firmę Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo