PRacownicy najlepszymi PR-owcami?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRacownicy najlepszymi PR-owcami?"

Transkrypt

1 PRacownicy najlepszymi PR-owcami? Komunikacja firm będzie w coraz większym stopniu komunikacją jej pracowników. Tradycyjny PR traci na skuteczności: będący całą dobę on-line klienci i pracownicy są coraz częściej twórcami informacji na temat firmy i jej produktów. Wojciech Kurda, konsultant GFMP, podczas ostatniej konferencji FACE prowadził prezentację Nowa rola komunikacji w czasach rozproszenia kontroli nad wizerunkiem organizacji. Swoje wystąpienie zilustrował materiałami, które nie pozostawiają wątpliwości: chcąc coraz lepiej komunikowad się z otoczeniem, firmy powinny swoje wysiłki skierowad na własnych pracowników. Wojciech Kurda pokazał m.in. popularny na YouTube film z restauracji, na którym pracownicy w obrzydliwy sposób obchodzą się z pizzą oraz zdjęcia amerykaoskich żołnierzy znęcających się nad więźniami w Iraku. Upowszechnienie tych materiałów w sieci miało olbrzymie konsekwencje zarówno dla sieci pizzerii, jak i Armii Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Rozproszona komunikacja Przywołane przypadki świadczą o tym, jak wielką siłę mają dziś pracownicy pierwszej linii obsługujący klientów, których praca pokazuje zarazem, jak firma funkcjonuje. Statystyki pokazują również, jak dużo działao internautów dotyczy dziś już nie poszukiwania, ale publikowania informacji. Według przedstawionych przez Wojciecha Kurdę danych w ciągu 60 sekund na You Tube pojawia się 600 nowych filmów, 96 tysięcy wpisów na Twitterze, 1500 wpisów na blogach itd. itp. Możemy zadad sobie pytanie, jaką częśd z nich stanowią informacje publikowane przez pracowników naszej firmy? pytał Wojciech Kurda. O ile Ilośd informacji dostarczanych na temat firm przez media rośnie nieznacznie, wiadomości pochodzących od klientów i od pracowników przybywa lawinowo. Pracownicy mają dziś szanse przekazywania swoich opinii na temat pracodawcy szerokiemu gronu

2 odbiorców. Polacy chętniej udzielają się na Facebooku niż np. mieszkaocy Holandii czy innych krajów europejskich. Odbiorcy informacji korporacyjnych inaczej też traktują te z nich, które są przekazywane przez media (z dużo mniejszym zaufaniem), a inaczej te pochodzące bezpośrednio od pracowników firmy. Przejrzystośd - zagrożenie czy szansa? Wiele firm obawia się przejrzystości, próbuje budowad kurtyny przykrywające fakty i filtrowad przekazy ale dziś to walka niemal z wiatrakami. Tymczasem zgoda na przejrzystośd nie kosztuje tak wiele, jak mogłoby się wydawad, a stwarza szansę, które warto dostrzec: pokazania dobrych stron, autentycznego silnego i atrakcyjnego wizerunku. Na rzeczywistośd Facebooka, Twittera i YouTube można zareagowad dwojako: starym paradygmatem komunikacyjnym - z rzecznikiem prasowym i konferencjami dla dziennikarzy lub modelem otwartym. Dwie drogi Pierwsza, zachowawcza postawa wymaga od firm: zwiększenia monitoringu pracowników, wprowadzania dalszych mechanizmów kontroli, zaostrzenia procedury, limitowania dostępu do internetu w pracy, kreowania wizerunku jeszcze bardziej oderwanego od rzeczywistości. Wszystkie te działania są coraz bardziej kosztowne i coraz mniej skuteczne. Druga, otwarta postawa, wiąże się z tym, że firmy muszą: obdarzyd pracowników większą odpowiedzialnością i zaufaniem, a przez to wytworzyd poczucie dumy z tego, co robią. Wtedy nie będą mieli motywacji do tego, żeby tworzyd i publikowad filmy psujące reputację firmy,

3 tworzyd atrakcyjną ofertę identyfikacyjną. Podobnie jak wyżej identyfikacja z firmą zapobiega nieodpowiedzialnym zachowaniom mogącym godzid w jej dobre imię, zwiększad zrozumienie, świadomośd biznesową i zaangażowanie poprzez komunikację. Kiedy wiem, jaki jest sens mojej pracy, czemu ona służy, łatwiej identyfikuję się z firmą i jej celami, odczuwam dumę i zależy mi na jej dobrej reputacji. Wymienione wyżej postulaty pokazują, że pragnąc skutecznie przedzierad się z komunikacją o firmie do społeczności na zewnątrz, należy sięgnąd raczej po kompetencje i narzędzia z dziedziny HRM, aniżeli public relations. Paweł Berłowski Komentuje Joanna Malinowska-Parzydło, Dyrektor Personalny TVN S.A.: Co to znaczy zhumanizowad PR? Każda efektywna komunikacja opiera się na jakiejś dopracowanej strategii oraz na dobrze opisanych wartościach. A wartości to zagadnienie humanistyczne. O tym, że komunikacja wewnętrzna jest co najmniej równie ważna dla długofalowego sukcesu rynkowego firmy jak komunikacja zewnętrzna, wie każdy zajmujący się zarządzaniem kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Warto zatem, określając cele PR, spojrzed szerzej na strategię firmy, jej wszystkie grupy docelowe, w tym pracowników, ich rodziny czy relacje z klientami. Bo działania PR to zaledwie wycinek strategii zintegrowanej komunikacji każdej firmy. Jakośd komunikowania się ludzi w firmie i poza firmą to zadanie nie tyle dla konkretnej części biznesu (HR, PR, marketing etc.), ale dla kompetentnych szefów traktujących pracowników jak kluczowy kapitał marki czy finansów.

4 Zarządzanie przez ścisła kontrolę jest ogromnie kosztowne. Chod równie kosztowne jest zmienianie nawyków komunikacyjnych, postaw kadry kierowniczej czy budowanie kultury organizacyjnej, w której pracownicy są traktowani tak jak kluczowi klienci czy marketerzy. Jeśli firma chce uczynid z pracowników dobrych PRowców, musi równocześnie zainwestowad w jakośd zarządzania, bo o jakości komunikacji zdecyduje spójnośd komunikatów z działaniami. Strategia komunikowania przez pracowników wymaga znakomitego zarządzania ludźmi wysokiej jakości procesów rekrutacji, dobrej komunikacji w zakresie motywacji i benefitów, profesjonalnych rozmów okresowych czy sztuki rozstawania się z ludźmi w profesjonalny i przyzwoity sposób. Za tym idzie wymóg efektywnego komunikowania się Zarządu ze swoją kadrą, nagradzania postaw dzielenia się wiedzą i budowania kultury organizacyjnej, w której dobra komunikacja jest wartością. Jeśli ludzie pracują w takim środowisku, to lubią swoją pracę, a tym samym są jej znakomitymi rzecznikami współodpowiedzialnymi za wizerunek firmy. Skuteczna komunikacja oznacza też określenie jasnych i prostych zasad dotyczących komunikacji zewnętrznej; kto, co, kiedy lub w ramach jakich procedur może komunikowad na zewnątrz, aby nie narazid firmy na potencjalne straty czy zagrożenia. W naszej firmie za rozwój sztuki komunikowania się ze sobą i z innymi odpowiadają sami pracownicy oraz ich szefowie, rekomendujący udział w warsztatach i szkoleniach z zakresu komunikacji. HR jest strażnikiem jakości tych inwestycji. Realizację strategii komunikacji zewnętrznej koordynuje szef działu komunikacji zewnętrznej/ rzecznik prasowy, uprawniony do opiniowania każdej wypowiedzi na temat firmy ze strony Zarządu czy wskazanych pracowników. Nie są do tego potrzebne specjalne procedury wystarczy jasna informacja, że do wypowiadania się na zewnątrz upoważniony jest wyłącznie Zarząd i Rzecznik Prasowy. Granice transparentności powinny wynikad ściśle z zakomunikowanej strategii firmowej wiadomo, że niektóre strategiczne informacje mają ograniczony i monitorowany zasięg. Co zaś do spontaniczności, to w biznesie lepiej nadawad jej ramy prostych zasad określających, co wolno, a czego nie wolno. Jeśli pracujemy w firmie, w której marka jest cennym zasobem, oczekujemy od pracowników, że sami dobrze zarządzają sobą i swoją marką osobistą. Z tego względu

5 powinni określid własne strategie komunikowania się w portalach społecznościowych. Powinni wykazad się wyobraźnią, kto jaki użytek może uczynid z opublikowanych przez nich treści czy zdjęd, szczególnie tam, gdzie komunikują się w otwartym gronie. Taka wyobraźnia i odpowiedzialnośd medialna może niejednokrotnie zadecydowad o sukcesie człowieka na rynku pracy. Podsumowując, szukałabym złotego środka między monopolem a pełną spontanicznością. Co zaś do PR, pamiętałabym, że to tylko wyrywek strategii komunikacji; powinien on wynikad ściśle z długoterminowej strategii firmy i byd ściśle powiązanym chodby z działaniami HR z zakresu employer brandingu czy budowania kultury organizacyjnej firmy lub rozwoju przywództwa.

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY PARTNER GŁÓWNY PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA MARKI PRACODAWCY W INTERNECIE ANALIZA PROCESU REKRUTACYJNEGO BUDOWANIE EVP EDUKACYJNE WARSZTATY EMPLOYER BRANDING KOMPLEKSOWE DORADZTWO EMPLOYER BRANDING I REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO

INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO INBOUND MARKETING JAKO FORMA MARKETINGU INTERNETOWEGO mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa w Warszawie Pion Marketingu Wprowadzenie Żyjemy w czasach rewolucji! Na naszych oczach dokonuje się rewolucja

Bardziej szczegółowo

R a p o r t. Strategie przewagi

R a p o r t. Strategie przewagi Strategie przewagi Niemal każda placówka medyczna podkreśla, że najważniejszy jest pacjent. Jednak niewiele z nich wychodzi poza dobrze brzmiące deklaracje. Co zrobić, aby wyróżnić się w otoczeniu ochrony

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji

Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej Piotr Bielawski Znaczenie Public Relations dla bezpieczeństwa organizacji Praca doktorska Promotor: dr hab. Marian Jasiukiewicz

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce.

Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce. Komunikacja przede wszystkim, czyli fuzje i przejęcia w energetyce. Raport z badań opinii wraz z komentarzem. Warszawa, wrzesień 2011 "Kamila Grobelna" 09-02-2011 Raport przygotowany

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny marketing dla usług profesjonalnych

Profesjonalny marketing dla usług profesjonalnych Profesjonalny marketing dla usług profesjonalnych Magdalena Żuk, FineArt Ccommunications Co łączy firmę doradczą, headhuntera, kancelarię prawną i biuro architektoniczne? Charakter świadczonych usług,

Bardziej szczegółowo

Inwestuj w innowacje!

Inwestuj w innowacje! RAPORT i Uczestnicy wszystkich edycji projektu Inwestuj w innowacje! Twoje zdrowie w dobrych rękach Spis treści Wstęp Wstęp 5 Szanowni Państwo, Relacje inwestorskie kluczem do sukcesu spółki? 6 Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu

Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu Artykuł pochodzi z publikacji: Employer Branding w teorii i praktyce, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2014 Kampanie wizerunkowe jako element employer brandingu Sonia Róża Stach Abstrakt

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY

WYKORZYSTANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I ICH WPŁYW NA BUDOWANIE WIZERUNKU ATRAKCYJNEGO PRACODAWCY STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 9 (270) Monika Kampioni-Zawadka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa monika.kampioni@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Open Access MINIB, 2014, Vol. 12, Issue 2 INBOUND MARKETING JAKO INTEGRALNY ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST

Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST Piotr Matecki SPORT W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIAST I. SPORT JAKO WAŻNY ELEMENT STRATEGII Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej traktują sport jako narzędzie komunikacji z lokalną społecznością.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

World Polska. Communication. A Pani znowu o tej komunikacji. Odpowiedzi między wierszami. Wydanie 3 / czerwiec 2013

World Polska. Communication. A Pani znowu o tej komunikacji. Odpowiedzi między wierszami. Wydanie 3 / czerwiec 2013 Communication World Polska Wydanie 3 / czerwiec 2013 A Pani znowu o tej komunikacji Joanna Malinowska - Parzydło, Personal Brand Insitute, Członek Honorowy IABC/Poland Komunikacja w oczach CEO Barbara

Bardziej szczegółowo

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE

OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE OFERTA PEŁNEJ OBSŁUGI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH + POZYCJONOWANIE Szanowni Państwo. Szybkość rozwoju aktywności w internecie w ostatnich latach wielokrotnie przekracza wszelkie wyobrażenia. Portale, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych

Magiczna. pozarządówka. Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Magiczna pozarządówka Jak oczarować biznes? Poradnik dla organizacji pozarządowych Konkordia to ruch społeczny, który działa na rzecz poprawy jakości działania fundacji i stowarzyszeń w Polsce oraz dąży

Bardziej szczegółowo

Katalog usług promocyjnych dla miast

Katalog usług promocyjnych dla miast REKLAMA Media INTERNET eventy strategia Katalog usług promocyjnych dla miast outdoor i regionów 2011/2012 public relations KATALOG.indd 1 11-11-16 13:20 Czy wiesz jak wyglądać będzie gmina, miasto, region,

Bardziej szczegółowo

Anna Dewalska-Opitek Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy

Anna Dewalska-Opitek Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy Anna Dewalska-Opitek Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy Wykreowanie zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jest jednym ze sposobów sprostania konkurencji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu

Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu Zarządzanie strategiczne Komunikacja Human Resources Rola i znaczenie działów HR w czasach kryzysu Raport z badania Styczeń 2010 Idziemy, idziemy jak długo już? To trudno powiedzieć. Nic nie zmienia się

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa

mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych mgr inż. Witold Świeczak Instytut Lotnictwa Najlepsi ludzie to tacy, którzy rozumieją jak ważna jest treść. Kierowanie

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo