Określanie i rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem oraz konfiguracją stacji klienckich Windows 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Określanie i rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem oraz konfiguracją stacji klienckich Windows 7"

Transkrypt

1 Określanie i rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem oraz konfiguracją stacji klienckich Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne

2 Informacje techniczne Pomocy technicznej online przez cały czas trwania sesji udziela Krzysztof Jóźwiak >>> Krzysiek / Pomoc techniczna

3 Informacje techniczne W trakcie spotkania dyżur pełni autoryzowany administrator Prometric (Test Center Administrator Prometric) Anna Rubińska >>> Ania / TCAP

4 Informacje techniczne Jeżeli po podłączeniu do sesji Live Meeting 2007 pojawia się komunikat błędu, proszę go zamknąć i wybrać opcję Join Audio.

5 Informacje techniczne Plik z prezentacją jest do pobrania z poziomu klienta Live Meeting.

6 Informacje techniczne Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie na:

7 Informacje techniczne Pytania do prowadzącego oraz odpowiedzi na pytania konkursowe przekazujemy wyłącznie poprzez moduł Q&A.

8 A co w inne dni tygodnia?

9 Konkurs 1 1 lutego 2 8 lutego 7 szt lutego LOSOWANIE 4 22 lutego 5 29 lutego 7 szt. FINAŁOWE 6 7 marca 7 14 marca 7 szt.

10 Konkurs W trakcie każdego LM w pewnym momencie zostanie przedstawione na slajdzie pytanie. Trzy pierwsze osoby, które odpowiedzą prawidłowo wygrywają (do wyboru wg kolejności) jedną z nagród: Koszulka polo, Kubek, Akumulator AA ładowany z USB. Liczą się odpowiedzi udzielone wyłącznie przez moduł Q&A. Osoby, które w trakcie spotkania lub najpóźniej do godziny tego samego dnia prześlą na adres poprawną odpowiedź oraz poprawne odpowiedzi (minimum z sześciu spotkań) w trakcie pozostałych spotkań (wg tych samych zasad) będą uczestniczyły w finałowym losowaniu nagród.

11 Nagrody finałowe 1 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt. Vouchery 100% na egzamin 5 szt. 20 szt. 3 szt. 1 szt. 1 szt.

12 Losowanie nagród finałowych

13 Statystyki Maksymalna liczba osób na spotkaniu

14 Statystyki 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6 9 % 6 6 % 6 8 % 6 0 % 6 7 % 7 2 % 3 1 % 3 4 % 3 2 % 4 0 % 3 3 % 2 8 % Poprawne odpowiedzi Błędne odpowiedzi

15 Tematyka spotkania Procedury i metodyka rozwiązywania problemów Rozwiązywanie problemów z błędami Internet Explorer Rozwiązywanie problemów z dostępem do witryn Rozwiązywanie problemów z wydajnością Rozwiązywanie problemów z błędami Group Policy Określanie błędów związanych z Group Policy Rozwiązywanie błędów Group Policy Rozwiązywanie problemów błędami sieciowymi Rozwiązywanie problemów z sieciami przewodowymi Rozwiązywanie problemów z sieciami bezprzewodowymi Rozwiązywanie problemów z połączeniami zdalnymi Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem i autoryzacją Błędy uwierzytelniania Błędy autoryzacji

16 Procedura ogólna rozwiązywania problemów 1 Określenie symptomów 2 Ocena zakresu 3 Odizolowanie 4 Określenie listy potencjalnych przyczyn 5 Zastosowanie rozwiązania 6 Weryfikacja

17 Warstwowy model rozwiązywania problemów 1 Help Desk 2 Desktop Administrator 3 Network Administrator 4 Enterprise Administrator

18 Błędy dostępu do witryn Web Odnalezienie przyczyny błędów do witryn Web wiąże się z koniecznością zebrania różnych informacji. Do jakich witryn użytkownik nie ma dostępu? np. problemy z systemem rozpoznawania nazw Czy użytkownik ma dostęp do innych witryn? np. problemy z infrastrukturą sieciową Czy witryna jest tylko częściowo, czy całkowicie niedostępna? np. baza danych odpowiedzialna za pracę witryny Web Ilu użytkowników nie ma dostępu do witryny Web? np. problem z konfiguracją lokalnych ustawień komputera Jak długo witryna Web nie jest dostępna np. problem wynikający z restartu usług/serwerów

19 Poszukiwanie przyczyn błędów w dostępie do witryn Web Czy połączenie sieciowe jest aktywne? Statyczna Potwierdzenie błędu w dostępie do witryny Web Kontrola ustawień połączenia sieciowego Konfiguracja adresacji IP Dynamiczna Konfiguracja ustawień systemu rozpoznawania nazw DNS Automatyczna

20 Rozwiązywanie problemów związanych z systemem rozpoznawania nazw DNS

21 Rozwiązywanie problemów związanych z zaporą

22 Błędy w zakresie certyfikatów

23 IE Compatibility View Widok kompatybilności emuluje działanie przeglądarki w zgodzie z wcześniejszymi standardami programistycznymi.

24 Problemy wydajnościowe Computer Configuration Policies Administrative Templates Windows Components Internet Explorer Compatibility View

25 Problemy wydajnościowe Turnon Internet Explorer 7 Standards Mode Turn off Compatibility View Turnon Internet Explorer Standards Modefor Local Intranet Turn off Compatibility View button Include updated Web site lists from Microsoft zasada umożliwia konfigurację IE do wyświetlania wszystkich stron w zgodzie z wcześniejszymi wersjami przeglądarki zasada wyłącza funkcję Compatibility View w IE zasada umożliwia konfigurację IE do wyświetlania stron intranetowych w zgodzie z wcześniejszymi wersjami przeglądarki zasada umożliwia wyłączenie przycisku Compatibility View zasada umożliwia użycie listy kompatybilności Microsoft przy wyświetlaniu stron internetowych. Computer Configuration Policies Administrative Templates Windows Components Internet Explorer Compatibility View Use Policy list of Internet Explorer 7 sites zasada umożliwia tworzenie listy witryn, które będą wyświetlane w widoku Compatibility View

26 Zabezpieczenia stref Internet Explorer definiuje cztery strefy zabezpieczeń Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites Nieprawidłowo skonfigurowane ustawienia zabezpieczeń stref Błędy w uzyskiwaniu konfiguracji stref przez GPO Modyfikacja przez użytkownika ustawień zabezpieczeń stref Błędnie dodana witryna do strefy

27 Group Policy Management Console

28 GPO Link Status Zbiór GPO może być dołączony do wielu obiektów. Utworzenie GPO względem jednego z obiektów powoduje automatyczne utworzenie połączenia. GPO można dołączać do: lokacji domeny jednostki organizacyjnej

29 GPO lokalizacja obiektów obiekt Computer ustawienia Computer Configuration obiekt User ustawienia User Configuration

30 Computer <> User Zasady GPO mogą (ale nie muszą) się powtarzać w gałęziach Computer Configuration oraz User Configuration.

31 Odświeżanie GPO Restart komputera Wylogowanie i powtórne zalogowanie użytkownika

32 Dziedziczenie ustawień GPO Ustawienia GPO są domyślnie dziedziczone Model ustawień domain-level a OU-level Działanie dziedziczenia może być zmieniane

33 Włączanie dziedziczenia

34 Reguły stosowania GPO GPO dołączone do obiektów AD DS ma ją pierwszeństwo przed lokalnym GPO GPO dołączone do jednostek organizacyjnych OU mają pierwszeństwo przed GPO dołączonymi do domeny i/lub lokacji GPO dołączone do domen mają pierwszeństwo przed GPO dołączonymi do lokacji GPO dołączone do niżej położonych jednostek organizacyjnych OU mają pierwszeństwo przed GPO dołączonymi do wyżej położonych jednostek organizacyjnych OU. W sytuacji wielu GPO dołączonych na tym samym poziomie, GPO dołączone jako pierwsze ma ma pierwszeństwo. Ustawienia GPO dla użytkownika mają pierwszeństwo przed ustawieniami GPO dla komputera.

35 Dziedziczenie GPO Włączone blokowanie dziedziczenia Ustawienia domyślne

36 Wymuszanie GPO Standardowe ustawienia Włączona opcja Enforce

37 Security Filtering

38 Group Policy Results Resultant Set of Policy (RSoP) Rsop.msc konsola MMC Gpresult.exe polecenie Dla komputerów od Windows Vista konsola Rsop.msc nie wyświetla wszystkich ustawień, które systemy otrzymują przez GPO. Tym samym zalecane jest wykorzystywanie gpresult.exe.

39 Group Policy Results Wykonywanie RSoP dla zdalnych systemów: Gpresult.exe /s

40 Group Policy Results

41 Uprawnienia GPO

42 Loopback processing Computer Configuration Administrative Templates System Group Policy

43 Rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi Sieci przewodowe Połączenia zdalne Sieci bezprzewodowe

44 Weryfikacja adresu IP C M D GUI

45 Serwer DHCP a ręczna konfiguracja APIPA /16

46 Testowanie połączenia - PING 1 2 3

47 Aspekty sprzętowe NIC Fizyczne połączenie Brak sterownika Systemowo wyłączony interfejs sieciowy

48 Infrastruktura sieciowa Błędy konfiguracji zapory Błędy trasowania Network Monitor Tracert

49 Błędy połączeń Wifi Słaby sygnał Niedostępne punkty dostępowe Interferencja z innymi urządzeniami

50 Błędy ustawień szyfrowania Wifi

51 Połączenia zdalne Remote Desktop Virtual Private Network

52 Remote Desktop port 3389 Remote Desktop Protocol port 443 Remote Desktop Gateway (SSL)

53 VPN Connections Rodzaj protokołu VPN Ustawienia uwierzytelniania Ustawienia portów zapory Polityki Network Access Protection (NAP)

54 Błędy związane z logowaniem Uwierzytelnianie Autoryzacja

55 Ustawienia konta użytkownika Stan konta Błędne hasło

56 Prawa użytkownika

57 Synchronizacja czasu

58 Ustawienia Kerberos Usługi Kerberos Netlogon LsaSrv Key Distribution Service (KDC)

59 NLTEST (1) Komputery dołączone do AD DS ustanawiają bezpieczny kanał z kontrolerem domeny. Bezpieczny kanał tworzony jest przez usługę Netlogon i chroniony hasłem przechowywanym w kontrolerze domeny. Jeśli hasło nie zostanie zmienione tracona jest synchronizacja między stacją a kontrolerem domeny. Hasło jest zmieniane domyślnie co 30 dni. Reset bezpiecznego kanału: 1. wyłączenie komputera z domeny oraz powtórne dołączenie komputera do domeny 2. użycie polecenia nltest

60 NLTEST (2) Sprawdzenie stanu bezpiecznego kanału: Nltest.exe /sc_query:<domainname> Naprawa bezpiecznego kanału: Nltest.exe /sc_reset:<domainname>

61 Domain Controller Diagnostics (DCDIAG.EXE) DCDIAG umożliwia wykonanie serii testów diagnostycznych kontrolera domeny i wyświetla info. DCDIAG wyświetla również zdarzenia System generowane przez procesy AD DS, błędy rozpoznawania nazw i zależne usługi.

62 DNSLINT.EXE DNSLINT jest poleceniem, które sprawdza funkcjonowania protokołu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) po stronie kontrolera domeny oraz weryfikuje czy istnieją odpowiednie rekordy na określonych serwerach DNS. DNSLINT nie jest domyślnie dostępny w Windows i należy go pobrać.

63 KERBTRAY.EXE Uwierzytelnianie i autoryzacja Kerberos oparta jest na pakietach nazywanych biletami. Usługa Kerberos Key Distribution Service (KDS) uruchomiona na kontrolerach domeny przydziela bilety użytkownikom, które przedstawiają przy dostępie do zasobów sieciowych. Bilety ważne są przez określony czas i są bezpieczniejsze niż stosowanie haseł. KERBTRAY wyświetla informacje o wszystkich biletach przypisanych bo użytkownika włącznie z możliwością ich usunięcia.

64 Kerberos List (KLIST.EXE) KLIST zapewnia te same funkcje co polecenie KERBTRAY. Przykłady klist tickets wyświetla bilety przechowywane przez system klist tgt wyświetla informacje o przydzielonych biletach klist purge umożliwia usunięcie biletu

65 Autoryzacja a uprawnienia Uprawnienia efektywne są określanie na podstawie : członkostwa w grupach Global członkostwa w grupach Local członkostwa w grupach Universal uprawnieniach Local przywilejach Local Nie jest uwzględniane w wyznaczaniu uprawnień efektywnych członkostwo w tożsamościach specjalnych: Anonymous Logon Batch, Creator Group Dialup Enterprise Domain Controllers Interactive Network Proxy Restricted Remote Service System Terminal Server User Other Organization This Organization

66 Określanie i rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem oraz konfiguracją stacji klienckich Windows 7 PYTANIA

Konfiguracja ustawień i zabezpieczeń dla wdrażanych stacji klienckich Windows 7

Konfiguracja ustawień i zabezpieczeń dla wdrażanych stacji klienckich Windows 7 Konfiguracja ustawień i zabezpieczeń dla wdrażanych stacji klienckich Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, zarządzanie i wdrażanie poprawek oraz aplikacji

Projektowanie, zarządzanie i wdrażanie poprawek oraz aplikacji Projektowanie, zarządzanie i wdrażanie poprawek oraz aplikacji PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie plikami, folderami i aplikacjami w Windows 7

Zarządzanie plikami, folderami i aplikacjami w Windows 7 Zarządzanie plikami, folderami i aplikacjami w Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Kontakt z prelegentem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputerów mobilnych

Konfiguracja komputerów mobilnych Konfiguracja komputerów mobilnych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych

Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych Zarządzanie usługą katalogową Active Directory oraz magazyny danych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Kontakt

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sprzętu i aplikacji

Konfiguracja sprzętu i aplikacji Konfiguracja sprzętu i aplikacji PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączeń sieciowych

Konfiguracja połączeń sieciowych Konfiguracja połączeń sieciowych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Windows 7

Przygotowanie do wdrożenia Windows 7 Przygotowanie do wdrożenia Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Windows Server 2008 R2 oraz konfiguracja ról

Instalacja serwera Windows Server 2008 R2 oraz konfiguracja ról Instalacja serwera Windows Server 2008 R2 oraz konfiguracja ról PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Kontakt

Bardziej szczegółowo

Instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows 7

Instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows 7 Instalacja, aktualizacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie i utrzymanie systemów z Windows 7

Monitorowanie i utrzymanie systemów z Windows 7 Monitorowanie i utrzymanie systemów z Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Kopie zapasowe PAWEŁ PŁAWIAK. Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.

Kopie zapasowe PAWEŁ PŁAWIAK. Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium. Kopie zapasowe PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej online przez

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK

Wdrażanie Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Wdrażanie Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej online przez

Bardziej szczegółowo

Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP

Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Źródło: http://www.pc-tweak.pl/sys_uslugixp.html Optymalna konfiguracja usług w systemie Microsoft Windows XP Czy możemy jakoś wpłynąć na zmniejszenie zużycia zasobów, a tym samym zwiększyć szybkość ładowania

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo