Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.informator-miedzychodzki.pl gazeta@informator-miedzychodzki.pl"

Transkrypt

1 Nr 12(125) Rok XI Międzychód, grudzień 2014 r. ISSN Cena 5,00 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Życzymy niezwykłych świątecznych radości, niezapomnianego smaku świątecznych przysmaków i wciąż nowych możliwości w nadchodzącym roku. Tajemnica Bożego Narodzenia niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością, a blaskiem swym niech oświeca wszystkie dni Nowego Roku. Burmistrz Międzychodu z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie oraz Radni Rady Miejskiej Międzychodu Wszystkim mieszkańcom Powiatu życzymy, aby w święta Bożego Narodzenia każdy znalazł czas na radość, refleksję i spotkania z bliskimi. W Nowym Roku życzymy spełnienia obranych postanowień i równowagi w każdym ważnym dla Państwa obszarze życia. Julian Mazurek Starosta Międzychodzki Rafał Litke Przewodniczący Rady Powiatu W NUMERZE: Wiadomości z Ratusza str. 2 Z prac Zarządu Powiatu str. 2 Listopadowe działania KIS str. 3 Koncert Pieśń Ojczyzny Pełna str. 5 Duchowa uczta z K. Enerlich str. 6 Informacje CAK str Dni Przeciw Przemocy str. 7 Witryna UTW str. 7 Oblicza regionu konkurs str. 8 Rzucamy palenie str. 9 Wernisaż Elżbiety Ponińskiej str. 10 Sukcesy Warty str. 11 Odblaskowa Dwójka str. 12 Życzenia Świąteczne Boże Narodzenie to dla wielu czas refleksji, osobistych wspomnień, powrotów do przeszłości. To Święta pełne uroku, zwłaszcza, gdy są białe, otulone śnieżnym puchem... Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy WSZYSTKIM zawsze błękitnego nieba nad głową, słońca w uśmiechu i pogody ducha na każdy dzień. A także wszystkiego co najlepsze w NOWYM ROKU 2015 ZARZĄD UTW W MIĘDZYCHODZIE Na czas Świąt Bożego Narodzenia, wiele radości, miłości i obfitych łask płynących z betlejemskiego żłóbka Bożej Dzieciny oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015 w imieniu Zarządu składa Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz Na zbliżające się Święta ragniemy złożyć życzenia Przeżywania Bożego Narodzenia W zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie Czasem pokoju oraz realizacji osobistych I zawodowych zamierzeń. Wszystkim Czytelnikom Najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne Składają Redakcja Informatora Międzychodzkiego Pracownicy Biblioteki, Muzeum, CERiP w Mniszkach oraz Drukarnia Międzychód

2 2 Informacje z prac Zarządu Na posiedzeniu w dniu 30 października 2014 r. Zarząd Powiatu: Podpisał umowy: a/ na zimowe utrzymanie dróg w okresie od r. do r. z: Spółdzielnią Usługowo Produkcyjną Pro Agro, Chrzypsko Wielkie; Zakładem Drogowym Jerzy Górny, Bielsko; Spółdzielnią Kółek Rolniczych, Bielsko; firmą: Instalacje Sanitarne i CO Marek Sroka, Sieraków; firmą: Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz, Chrzypsko Wielkie. b/ w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2014 z: Gminą Międzychód; Gminą Sieraków; Gminą Kwilcz; Gminą Chrzypsko Wielkie. Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu: Podpisał: a/ Aneks Nr 2 do umowy Nr 88/VII/2014 zawartej z Firmą Drogową Magdalena Górna Racka z Bielska na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz Chudobczyce na długości 500m oraz wykonanie remontu placu przed strażnicą OSP i świetlicą w m. Lubosz. Powyższe wynika z konieczności ponownego wykonania muru oporowego przy chodniku, ze względu na jego osiadanie. Na mocy niniejszego aneksu przedłużony został termin zakończenia zadania do dnia r. b/ Umowę z Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo Mostowych Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu na wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych, usytuowanych w ciągach następujących dróg powiatowych: 1718 P Międzychód Gorzycko dr. kraj. nr 24, 1721 P dr. woj. nr 182 Kolno Kamionna, 1746 P dr. woj. nr 182 Mylin Chrzypsko Małe gr. pow. szamotulskiego, 1739 P dr. woj. nr 182 Lutomek Lubosz Chudobczyce gr. pow. szamotulskiego. Informacje z Ratusza I sesja nowej kadencji Rady Miejskiej Międzychodu 28 listopada 2014 roku, podczas I sesji radni VII kadencji Rady Miejskiej Międzychodu składali uroczyste ślubowanie oraz wybierali nowych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Radni jednogłośnie przyjęli kandydatury Stefana Niedziółki na funkcję Przewodniczącego i Janusza Skorupy na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Międzychodu. Skład Rady Miejskiej Międzychodu: Stefan Niedziółka - Przewodniczący Rady Janusz Skorupa - Wiceprzewodniczący Rady Jacek Barkowski Piotr Ciesielski Rafał Ciszewicz Piotr Duszny Krzysztof Lamcha Ewa Małłek Wojciech Mamet Włodzimierz Minge Ryszard Sulej Mariola Tyburska Stanisław Wittchen Ślubowanie Burmistrza Międzychodu 5 grudnia 2014 roku, podczas II Sesji Rady Miejskiej Międzychodu odbyło się INFORMATOR SAMORZĄDOWY c/ Umowę zlecenie z Panem Łukaszem Wicentym zam. Dzięcielin na obsługę pieca CO w Obwodzie Drogowym Międzychód, ul. Wigury 12, w okresie od r. do r. d/ Umowy z firmą SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi: umowa licencyjna na oprogramowanie BIP line, umowa o świadczenie usług internetowych hosting BIP line. Obie umowy dotyczą usług dla jednostek podległych powiatowi. Ponadto Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy z Gminą Międzychód w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie zł Powiatowi Międzychodzkiemu na zakup wyposażenia dla szpitala w Międzychodzie. Podjął uchwałę Nr 166/183/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn. Prowadzenie 14osobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego. ślubowanie nowego Burmistrza Międzychodu Krzysztofa Wolnego. Ustępujący Burmistrz Roman Musiał, podczas bogatego w treść przemówienia przedstawił obecną sytuację gminy, podsumował minione lata kadencji i życzył swojemu następcy sukcesów w pracy nad dalszym rozwojem gminy. Po tym wystąpieniu nastąpiło wypowiedzenie słów ślubowania przez Burmistrza elekta, po którym odchodzący Burmistrz przekazał władzę swojemu następcy. Krzysztof Wolny również przemówił do wszystkich zgromadzonych na sali międzychodzian dziękując za powierzone mu zaufanie. Podczas swojego wystąpienia przypomniał główne założenia i plany na nadchodzące lata kadencji, a także podziękował ustępującej władzy za zaangażowanie w działania zmierzające do rozwoju gminy Międzychód. W trakcie dalszej części Sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu Stefan Niedziółka odczytywał propozycje personalne do prac w poszczególnych komisjach, a Radni wybierali spośród siebie przewodniczących i wiceprzewodniczących tych komisji. Składy Komisji Rady Miejskiej Międzychodu: Komisja Rewizyjna: 1. Piotr Ciesielski 2. Stanisław Wittchen Na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu: Podpisał: a/ umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA z Kwilcza na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu międzychodzkiego, dla WTZ w Kwilczu. Kwota dofinansowania to max zł, lecz nie więcej niż 60% sumy poniesionych kosztów projektu. b/ Umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. Wymiana dźwigu szpitalnego wraz z demontażem starej windy oraz prace dostosowawcze szybu do nowej windy. Kwota dofinansowania to max zł. c/ Umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA z Kwilcza na dofinansowanie kwotą zł zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu powiatu międzychodzkiego, będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu. d/ Cztery umowy na organizację i przeprowadzenie konferencji Znaczenie Powiatu w organizacji turystyki i promocji walorów turystycznych z Wykładowcami: dr Rafałem Kruczewskim, dr Kamilem Szpotkowskim, dr hab. Zbigniewem Stefanem Celką, mgr Olafem Makiewiczem. Konferencja związana jest z realizacją projektu pt. Walory przyrodnicze i kulturowe Krainy Stu Jezior promocja najpiękniejszych zakątków powiatu międzychodzkiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. e/ Aneks Nr 1 do umowy z dnia 24 lipca br. zawartej z Gminą Sieraków na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1744P Izdebno Charcice Chrzypsko Wielkie oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Sierakowie, ul. Poznańska. Na mocy niniejszego aneksu zwiększa się kwota dofinansowania na wykonanie świateł o dodatkowe zł. f/ Umowę z Ośrodkiem Produkcyjno Wdrożeniowym DOSKOMP Sp. z o.o. z Łodzi na zakup licencji na używanie systemu informatycznego: Planowanie i Realizacja Budżetu JST. g/ Umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz Chudobczyce, na długości 1500m realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Kwota dofinansowania to max zł, lecz nie więcej niż 50% łącznych kosztów realizacji zadania. Ponadto Zarząd upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umów poprzetargowych na dostawę sprzętu medycznego z: firmą MEDEN Sp. z o.o. z Warszawy stoły operacyjne 4 szt., Wielkopolskim Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED z Kórnika myjnie dezynfektory 3 szt. Podjął uchwały Nr: a/ 167/184/2014 w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata , b/ 167/185/2014 w sprawie projektu budżetu 3. Rafał Ciszewicz - wiceprzewodniczący 4. Włodzimierz Minge - przewodniczący 5. Ryszard Sulej 6. Mariola Tyburska 7. Piotr Duszny Komisja Budżetu i Rozwoju: 1. Piotr Ciesielski - wiceprzewodniczący 2. Rafał Ciszewicz - przewodniczący 3. Krzysztof Lamcha 5. Ewa Małłek 6. Włodzimierz Minge 7. Janusz Skorupa Komisja do Spaw Społecznych: 1. Jacek Barkowski 2. Piotr Duszny 3. Ewa Małlek 4. Wojciech Mamet 5. Janusz Skorupa 6. Ryszard Sulej - przewodniczący 7. Mariola Tyburska - wiceprzewodnicząca Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 1. Jacek Barkowski 2. Krzysztof Lamcha 3. Wojciech Mamet - przewodniczący 4. Stanisław Wittchen - wiceprzewodniczący Sesja zakończyła się gratulacjami od nowego Burmistrza w stronę obejmujących nowe funkcje Radnych oraz odczytaną przez Przewodniczącego Rady Modlitwą św. Tomasza z Akwinu. Informator Międzychodzki, grudzień 2014 Powiatu Międzychodzkiego na 2015 rok. Zapoznał się z Protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do otwarcia i oceny ofert złożonych na konkurs pn. Prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego. Wpłynęła tylko jedna oferta i została ona pozytywnie zaopiniowana przez Komisję. Po zapoznaniu się z protokołem Zarząd przychylił się do propozycji komisji konkursowej i zadecydował, że w roku 2015 zadanie to prowadzić będzie Stowarzyszenie Przyszłość z Chrzypska Wielkiego. Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu: Podpisał: a/ Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 8 listopada 2012r. zawartego z Powiatem Jarocińskim w sprawie umieszczenia dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu jarocińskiego i pokrywania wydatków z tytułu należności przysługujących zawodowej rodzinie zastępczej zwiększenie udziału o pochodne od wynagrodzenia. b/ Umowę z Zakładem Systemów Informatycznych SIGID Sp. z o.o. z Poznania na przedłużenie gwarancji na użytkowane programy SI- GID w 2015 roku. Podjął uchwałę Nr 168/186/2014 w sprawie powołania Komisji odbioru prac restauratorskich i konserwatorskich ołtarza głównego Kościoła Parafialnego w Lewicach. Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu: Podjął uchwały Nr: a/ 169/187/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata , b/ 169/188/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXXVII/246/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014r. Podpisał umowę z Zakładem Produkcji Opakowań Drewnianych Grażyna Rawczyńska z Piły na wycinkę drzew gatunku kasztan, jesion, topola i lipa (w ilości 23 szt.) rosnących w pasach dróg powiatowych nr 1719P, 1720P, 1726P, 1732P i 1739P. Drewno ze ścinki stanowi własność Wykonawcy po dokonaniu zapłaty w kwocie 67,65 zł brutto za każdy pozyskany m 3 drewna o średnicy od 16 cm wzwyż. Zaprzysiężenie Burmistrza - 5 grudnia 2014 r. Zaprzysiężenie Radnych - 28 listopada 2014 r.

3 Informator Międzychodzki, grudzień Listopadowe działania Klubu Integracji Społecznej w przestrzeniach publicznych Jesienna pogoda potrafi być bardzo zmienna. Opady deszczu i spadające liście z drzew, pojawiające się mgły i wahania temperatur nie sprzyjają mieszkańcom i kierującym pojazdami. Dlatego też Klub Integracji Społecznej systematycznie porządkuje tereny gminne i sołectwa. Działania w przestrzeniach skupiły się przede wszystkim na wygrabianiu liści z trawników, zamiataniu nawierzchni utwardzonych oraz zbieraniu śmieci. Włączyliśmy się również w wywóz liści z terenu tzw. Plant i strefy nadjeziornej. Ważnym przedsięwzięciem było zabezpieczanie na zimę: cebul tulipanów, bulw krokusów i nowo wysadzonych roślin. Pracownicy KIS pozyskali około 6 przyczep stroiszu i rozłożyli na terenie tzw. Plant i parku przy Pomniku Harcerzy. Dziękujemy za udostępnienie pędów sosnowych i świerkowych Nadleśnictwu Międzychód. Na terenie Parku Oskara Tietza rozłożono zrębki pod liliowce, trzmielinę, pięciornika oraz tawułę japońską. Planowane jest również ściółkowanie róż w parku przy Pomniku Harcerzy oraz liliowców przy ul. Langowicza. Usunięto drzewa z fragmentu rewitalizowanego obszaru przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Starodrzew uzupełniono drzewostanem lipowym w ilości 16 sztuk. Celem jest odtworzenie alei lipowej, nadanie funkcji użytkowej i ozdobnej terenu. W miesiącach wiosennych po rozmarznięciu gruntu planowane są kolejne działania. Pracownicy porządkowali również ciąg pieszy do Gorzynia i Mierzyna. Na terenie Bielska zaangażowaliśmy się w zagospodarowanie zielenią placu zabaw. Członkowie przygotowali teren pod nasadzenia, założono żywopłot z pęcherznicy kalinolistnej 46 sztuk, wysadzono 3 klony, obsadzono skarpę jałowcem płożącym Blue chip w ilości 28 sztuk. Teren wokół roślin te prowadzi certyfikowany superwizor, którego rolą jest pomoc kadrze w przyjrzeniu się własnemu doświadczeniu w pracy z beneficjentem KIS, ewentualnym przeszkodom w tym kontakcie leżącym zarówno po stronie samego pracownika jak i uczestnika, jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonej pracy. W pierwszym tygodniu grudnia na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej uczestniczyliśmy także w ewaluacji prowadzonej przez Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego. Wywiad został przeprowadzony zarówno z pracownikami kadry, jak też z uczestni- Drugie życie Choinki wyściółkowano. Przy targowisku miejskim na zlecenie UMiG przeprowadzono wycinkę topól przez wyspecjalizowaną firmę pracownicy KIS zajmą się uporządkowaniem terenu, a z pozyskanych gałęzi uzyskany zostanie materiał do ściółkowania roślin. Oprócz działań terenowych warto wspomnieć także o pracy w nieco innym aspekcie. Aktualnie prowadzony jest w KIS program zajęć terapeutyczno szkoleniowych. Nasi uczestnicy mają już za sobą spotkania m. in. z psychologiem, terapeutą, misjonarzem ks. Krzysztofem Stachowiakiem, senatorem RP Janem Filipem Libickim, lekarzem medycyny pracy, czy ze specjalistami z dziedziny szeroko pojętej przemocy. Także kadra Klubu pracuje nad swoją efektywnością w ostatnim czasie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach super wizji. Spotkania Boże Narodzenie każdemu z nas kojarzy się z choinką. Ubieranie jej to nasza tradycja. Choinka cieszy nas przez całe święta, ale potem staje się odpadem problemowym ze względu na duże wymiary. Jest odpadem biodegradowalnym i nie powinna trafić na składowisko odpadów. W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie wraz z Klubem Integracji Społecznej zapraszają mieszkańców do udziału w organizowanej po raz pierwszy akcji - Poświąteczna zbiórka drzewek: Drugie życie Choinki. Drzewka, zamiast wyrzucać na śmietnik, będzie można dostarczyć do siedziby KIS-u (ul. Słowackiego 11). Choinki powinny być pozbawione wszelkich ozdób; nie będą zbierane choinki sztuczne. Klub Integracji Społecznej, zajmujący się zielenią miejską, przetworzy je na tzw. zrębki, które będą wykorzystane jako ściółka rabat w miejskich terenach zieleni. Z uwagi na fakt, iż akcja Drugie życie Choinki organizowana jest po raz pierwszy, dlatego po jej zakończeniu będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i pomysły dotyczące ww. zbiórki. Szczegółowe informacje dotyczące akcji można uzyskać pod nr tel (p. Wojciech Mamet, koordynator KIS). Opr. L. Górna (insp. ds. zieleni) kiem KIS. Spotkanie to było rodzajem badania monitoringowego sektora ekonomii społecznej oraz jakości wsparcia i efektów działania w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej.aktualnie trwają przygotowania do gminnej Wigilii dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, która odbędzie się 22 grudnia br. Jak co roku planuje się, że udział w niej weźmie około 400 osób. Pragniemy także w imieniu kadry oraz uczestników Klubu Integracji Społecznej złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku. Klub Integracji Społecznej w Międzychodzie (przyg. A. Barszczewska, K. Królak) WYKAZ NIERUCHOMOŚCI. Burmistrz Międzychodu działając zgodnie z art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm. z 2010 r.) informuje, że aktualny wykaz nieruchomości do zbycia w formie sprzedaży został wywieszony w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2 (tablica ogłoszeń I Piętro główne wejście)

4 4 Grupa wolontariuszy PŁOMYK Informator Międzychodzki, grudzień listopada Młodzieżowa Grupa Wolontariuszy Płomyk działająca w Czytelni Regionalnej w Muzeum, odwiedziła Dom Pomocy Społecznej w Szarczu, prowadzony przez siostry Felicjanki. Na spotkanie wolontariusze specjalnie przygotowali program artystyczny oraz zorganizowali zbiórkę darów dla osób niepełnosprawnych. Podczas wizyty podopieczni chętnie rozmawiali z naszymi wolontariuszami, pokazywali swoje prace wykonane w czasie terapii zajęciowej oraz brali czynny udział w zabawach i pokazach tanecznych. Marta Koperska 20 listopada odbyło się w muzealnym Klubie Pod Globusem spotkanie z red. Krzysztofem Sadowskim z Radia Merkury. Znany redaktor opowiadał o życiu Polaków mieszkających na rumuńskiej Bukowinie. W spotkaniu uczestniczyli także wolontariusze, którzy zajmowali się obsługą zaproszonych gości, wydawali posiłki, min. tradycyjną zupę rumuńską ciorba. Znakomitą okazją do podzielenia się swoimi doświadczeniami w działalności wolontariatu na terenie naszego powiatu okazał się wywiad z redaktorem K. Sadowskim. Marta Koperska Spotkanie Pod Globusem i rumuńska zupa Dobra wiadomość dla Czytelników! W okresie świąteczno-noworocznym Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Międzychodzie (ul. 17 Stycznia 143, bud. Starostwa) ogłasza ABOLICJĘ dla Czytelników, którzy zalegają ze zwrotem książek. Od 15 grudnia 2014 r. do 9 stycznia 2015 r. można oddawać książki bez konsekwencji finansowych za ich przetrzymanie. Myśli z alei kasztanów (56 część cyklu) 1. Miarą charakteru jest odejście przed zachodem słońca 2. Waga Temidy wymaga legalizacji 3. W świecie wyobraźni fakty nie mają znaczenia. 4. Wartość czynu określa motywacja zamiaru. 5. W szerokich horyzontach nie mieszczą się ciasne poglądy. 6. Są teorie, których lepiej nie doświadczać. 7. Ciasnota umysłowa ma dużo wolnych przestrzeni. 8. Droga do prawdy na skróty wiedzie do prawdopodobieństwa. 9. Dzielenie się tajemnicami mnoży je. 10. Każdy ma prawo do własnej barwy szczęścia. Ze świątecznymi życzeniami Ewa Mitoraj, kierownik Biblioteki Romuald Jankowski PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POZNANIU FILIA W MIĘDZYCHODZIE ul.17 Stycznia 143 budynek Starostwa Powiatowego tel składa serdeczne podziękowania: pani Joannie Szymkowiak oraz państwu Katarzynie i Krystianowi Bartkowiakom za przekazane w darze książki. BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA zaprasza do korzystania ze zbiorów od poniedziałku do piątku w godz Zapraszamy na stronę internetową katalogi on-line (zawierające 100 % księgozbioru) czynne całą dobę. W poniedziałkowe przedpołudnie odbyło się andrzejkowe spotkanie w grupie pięciolatków. Przedszkole Bajka w Bielsku miało przyjemność gościć pracownika biblioteki, muzeum oraz wolontariusza, którzy przygotowali balonowe ZOO czyli modelowanie zwierzątek i innych wzorów ze specjalnych balonów. Andrzejkowy poniedziałek był dniem radosnych zabaw. Na zakończenie każde dziecko otrzymało na pamiątkę balonowego zwierzaka. Marta Koperska Biblioteka Publiczna im. J. D. Janockiego w Międzychodzie składa podziękowania za dary książkowe: Agnieszce Kmieć, Annie Paś, Iwonie Gil, Juliuszowi Skwarskiemu oraz Beacie Koniecznej. Andrzejkowe spotkanie

5 Informator Międzychodzki, grudzień Koncert zatytułowaliśmy PIEŚŃ OJ- CZYZNY PEŁNA. Tego dobitnego, jednocześnie poetyckiego skrótu użył Jan Kasprowicz. W repertuarze zawarte zostały pieśni o tematyce patriotycznej w tym legionowe. Uroczystości rozpoczęły się wspólnym odśpiewaniem Roty, a zakończyły Boże coś Polskę. W okresie wojny muzyka patriotyczna i pieśni narodowe podnosiły obywateli na duchu, motywowały do godnej postawy w obronie ojczyzny i przypominały, że kraj istniał, mimo że nie było go na mapach. W całej historii kultury polskiej najsilniejszym znakiem owej przynależności narodowej była pieśń. To właśnie pieśń pomagała ojczyznę zachować, w ojczyźnie tej żyć i z niej być dumnym. Mieliśmy w swojej historii wiele utworów, które wyzwalały w nas wolę narodowego przetrwania, wolę walki o niepodległość Polski. Te przepojone polskością Wszystko zaczęło się podczas lekcji zajęć artystycznych Ucieczka do kina WOL- NOŚĆ, prowadzonych przez Panią Justynę Gierę w Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie. Wtedy to, Pani Justyna widząc nasze zaangażowanie i pasję w zgłębianiu tajników fotografowania oraz rezultaty naszej pracy, postanowiła zorganizować wystawę naszych prac. Pierwsza wystawa uczniowskich fotografii Okiem młodego fotografa. Fotografia jest dla mnie miała swój wernisaż 17 Koncert Pieśń Ojczyzny Pełna 9 i 11 listopada w międzychodzkich kościołach odbyły się koncerty patriotyczne w wykonaniu zespołu TOTUS TUUS. Śpiewają w nim: dzieci, młodzież i dorośli międzychodzkich parafii oraz uczniowie Studium Muzycznego ARTON. stały się podstawową formą wyrażania uczuć patriotycznych. W procesach budowania poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej były najważniejszym, najpowszechniejszym i najmocniejszym w sile swego oddziaływania gatunkiem artystycznym. Na istotną, wręcz fundamentalną rolę pieśni w naszych dziejach zwracali uwagę najwybitniejsi poeci polscy, ludzie o szczególnej wrażliwości, dostrzegający częstokroć to, co na co dzień uchodzi naszej uwadze. Cyprian Kamil Norwid, żyjący w okresie zaborów, pisał: Niźli skona pieśń, naród wpierw wstanie. A wieszcz narodowy Adam Mickiewicz przekonywał rodaków w czasach rozbiorowej nocy, że Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało.... Pieśni patriotyczne od zawsze spajały naród, a te dawne są dla nas ważną pamiątką. Pielęgnujmy więc tradycję naszych pieśni narodowych i patriotycznych. One 21 listopada w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Międzychodzie odbyło się spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem, polskim pisarzem, autorem książek historycznych, felietonistą. Autor wydał kilkanaście książek, w których nawiązuje do wielu epok historycznych,od antyku po współczesność. W swoich książkach w niecodzienny sposób przedstawia historię poprzez mało znane fakty, często pomijane w monografiach czy podręcznikach. Przybliża ważne i znane postaci w kontekście ich życia prywatnego. Twórczość naszego gościa wywołała wiele emocji i ożywioną dyskusję. Zainspirowała uczestników do sięgnięcia po książki pisarza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, czytelnicy oraz młodzież licealna. (inf ) przypominają nam o godności i poczuciu wspólnoty. W śpiewanych na koncercie pieśniach mogliśmy usłyszeć m.in. takie słowa: Wolność - to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.(...) to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Niepodległość - znaczy wolność to słowa najpiękniejsze. Dana jest nam wolność, by bronić najpiękniejszych wartości wypracowanych przez nas i dla nas: mądrości, prawdy i miłości. Wolność to wiara w ludzi, (...) ją wymyślił dla nas Bóg. Pieśń Żeby Polska była Polską stała się emanacją marzeń, pragnień, oczekiwań milionów Polaków. Jeśli nie była wicehymnem Polski, to w 1980 była hymnem Solidarności. Dziś pieśń ta przypomina, że o to Żeby Polska była Polską walczyły pokolenia. Miejcie nadzieję i odwagę swoim działaniem na urzeczywistnianie ideałów. W piosence Pytasz mnie o Polskę kwietnia 2012 r. w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie. Dwa lata później, 21 marca 2014 r., miał miejsce, również w międzychodzkim muzeum, wernisaż 2 edycji tejże wystawy. Natomiast 5 czerwca 2014 r. rozpoczęła się sesja wyjazdowa wystawy, zapoczątkowana w Muzeum Dom Szewca w Pszczewie. Podsumowaniem kilkuletniej pracy oraz tychże wernisaży, a także kolejnym miejscem fotograficznego tournée, była wystawa, której otwarcie miało miejsce 13 września 2014 roku w Domu Podhalan w Zakopanem. Była ona rezultatem oraz nagrodą za pracę artystyczną najlepszych uczniów. Do zimowej stolicy Polski pojechaliśmy w trójkę: Oliwia Cechelt, Maria Olejniczak oraz Patryk Przybysz. Ekspozycja była utrzymana w tej samej konwencji, co jej poprzedniczki każdy z młodych artystów przygotował 5 fotografii formatu A5 oraz samodzielnie dobrał do każdej z nich cytat, mający odzwierciedlać jego autorską interpretację. Ponadto każdy z uczniów przygotował krótkie resume o tym, czym jest dla niego fotografia oraz zdjęcie profilowe i autorski podpis. Wśród gości, zaproszonych na wernisaż, znajdowali się m. in. członkowie Związku Podhalan oraz zespół góralski. Podczas otwarcia wystawy mieliśmy okazję zapoznać się z kulturą i tradycją góralską. Specjalnie dla nas przygotowano krótki koncert i pokaz tańców góralskich. Patryk Przybysz zatańczył zbójnickiego. Podczas tej kilkudniowej eskapady mieliśmy możliwość zwiedzenia dwóch polskich stolic: zimowej, czyli Zakopanego oraz artystycznej Krakowa. Wspomnienia zarejestrowane podczas wernisażu oraz w czasie wycieczek pozostaną w nas na długo. Na łamach Informatora Międzychodzkiego chciałabym bardzo, w imieniu swoim oraz pozostałych uczestników wyjazdu do usłyszeliśmy to, co dla każdego Polaka jest najważniejsze i święte. Może gdzie indziej jest lepiej - nie wiem, posłuchać mogę jak innym na obczyźnie się żyje, ale to TU jest: Piękna nasza Polska cała, piękna, żyzna i wspaniała. Najmilsza i najzdrowsza jest nasza Mała Ojczyzna, nasz piękny Międzychód bo tu jest nasze miejsce, tu jest nasz ukochany dom. Przygotowaniem repertuaru, scenariusza oraz chóru i solistów zajęła Teresa Cichosz, nagłośnieniem Jarosław Cichosz. Koncert uświetniła prezentacja multimedialna opracowana przez Izabelę Tomaszewską. Patronat nad zespołem Totus Tuus pełni ksiądz proboszcz Tomasz Górny. Koncert dostarczył słuchaczom wielu wspomnień i wzruszeń. Cieszył się dużym uznaniem wśród publiczności, która nagradzała wykonawców gromkimi brawami. (Redakcja) Okiem młodego fotografa... w Zakopanem Sławomir Koper Spotkanie z pisarzem Zakopanego, podziękować Pani Genowefie Różynek za propozycję i organizację wystawy. Dziękujemy również sponsorom, bez których finansowego wsparcia wyjazd ten nie byłby możliwy. Najbardziej jednak pragniemy podziękować Pani Justynie Gierze za trud i wysiłek włożony w przygotowanie nas oraz naszej wymarzonej wystawy. Dziękujemy przede wszystkim za serce, wsparcie oraz za wiarę w nas i nasze umiejętności, oraz świadomość, że warto rozwijać swoje talenty. Maria Olejniczak W Przedszkolu Bajka W poniedziałkowe przedpołudnie odbyło się andrzejkowe spotkanie w grupie pięciolatków. Przedszkole Bajka w Bielsku miało przyjemność gościć pracownika biblioteki, muzeum oraz wolontariusza, którzy przygotowali balonowe ZOO czyli modelowanie zwierzątek i innych wzorów ze specjalnych balonów. Andrzejkowy poniedziałek był dniem radosnych zabaw. Na zakończenie każde dziecko otrzymało na pamiątkę balonowego zwierzaka. (I.M.)

6 6 Informator Międzychodzki, grudzień 2014 Duchowa uczta z Katarzyną Enerlich Katarzyna Enerlich (ur.15 lutego1972 r. w Mrągowie) jest autorką kilkunastu powieści obyczajowych opisujących uroki Warmii i Mazur, z których największą poczytnością cieszy się seria Prowincja, i kilku zbiorów opowiadań, a ponadto współautorką czterech antologii poetyckich. Na spotkanie z pisarką pojechaliśmy busem 24 listopada br. do Miedzichowa zaproszeni przez animatorki DKK. Niewielka czytelnia zgromadziła prawie trzydziestoosobową grupę czytelników, na których czekały wydawnicze nowości oraz...piernikowe słodkości i gorąca kawa. Autorka Prowincji wysłuchała prezentacji przygotowanej przez organizatorkę tego niecodziennego spotkania - dwóch Dyskusyjnych Klubów Książki, po czym ciekawie i dowcipnie opowiadała o początkach literackiej drogi oraz okolicznościach powstania swoich książek, podkreślając, iż źródłem inspiracji są dla niej nietypowe ludzkie losy, które (nawyk dziennikarski) zapisuje w swoim niebieskim notesie, by w akcie tworzenia wkomponować je w wątki obyczajowo - miłosne. Jej powieści ukazują więc problemy zwykłych ludzi, ich tożsamość i wielokulturowość, opisują prawdziwe miejsca i ludzi z ich historiami i domieszką fikcji. A na warsztat literacki składają się nie tylko oczytanie i doświadczenia reporterskie, ale również spostrzeżenia z okresu urzędniczenia w wydziale promocji, a także jako opiekunki osób starszych. Oprócz pisania kocha gotowanie, czemu daje wyraz na kartach swoich utworów. Czy to za sprawą uśmiechu, postawy (mówiła i słuchała, stojąc dwie godziny!), czy wyrazistości i świetnej dykcji, czy elokwencji i bezpośredniości pani Katarzyna szybko pozyskała słuchaczy, z właściwym sobie wdziękiem prowokując i zachęcając do dialogu. Chętnie odpowiadała na pytania, nawet te dotyczące życia prywatnego. Z zainteresowaniem słuchała uwag i refleksji na temat poszczególnych wątków niektórych swoich powieści. A odniosłam wrażenie, że każdy z obecnych był gotów powierzyć Katarzynie Enerlich jakąś intrygującą historię rodzinną. Ona sama, zakochana w swoim domu na wsi pod Mrągowem, nie wyobraża sobie życia w wielkim mieście. Z dużym optymizmem mówiła o życiu na prowincji. Uważa, siebie dając za przykład, że i tam marzenia się spełniają, nawet te, które wydają się nieosiągalne. Pani Katarzyna okazała się osobą niezwykle ciepłą i serdeczną. Zaraziła nas (średnia wieku uczestników spotkania 50+) swoim optymizmem, lokalnym patriotyzmem, a przede wszystkim pasją słuchania i czytania. Nic zatem dziwnego, że oprócz kwiatów, podziękowań animatorek DKK, pamiątkowych albumów Międzychodu i Miedzichowa, przepisu na ciasto Antoniny Gryszczyńskiej i wiersza Eugenii Mieczkowskiej zabrała z sobą również serca wszystkich obecnych na spotkaniu, zapewne nawet jedynego pana Zasława Kaczmarka autora załączonych zdjęć. Z nami zostały wspomnienia osobistego uroku bohaterki spotkania i przemiłej atmosfery tego poniedziałkowego literackiego wieczoru w Miedzichowie oraz książki z autografem Katarzyny Enerlich. Miłej lektury! (zg) Kolorowa codzienność bohaterki opowieści Katarzyny Enerich Pokochało ją życie z wzajemnością; odziana w zwiewny welon wrażliwości cieszy się każdą chwilą, codziennością szarą czy barwną i cząstki miłości rozpyla wokół jak aerozolem. Smakuje życie w różnorakich dawkach - na trawie, w sadzie, w lesie czy przy stole, na targowisku czy w parku na ławkach - wciąż się objada i ciągle jej mało. Towarzyszą jej: szczęście, dobre myśli, przyjaźń; a gdy czasem smutki nieśmiało się przysiądą gromadnie, wnet oczyści je zapach ogrodu, muzyka wiatru. Bogactwo serca: uśmiech, dobre słowo rozdaje codziennie całemu światu, żyjąc uparcie w pełni kolorowo. Eugenia Mieczkowska Miedzichowo, 24 listopada 2014 r. Wizyta Michała Jagiełły Taternik, literat, byłegy wiceminister kultury w międzychodzkim Muzeum Regionalnym. 12 grudnia w międzychodzkim Muzeum Regionalnym gościł człowiek wielkiego formatu Michał Jagiełło, znany publicysta, poeta i taternik, w latach 90. wiceminister kultury i sztuki. Na zaproszenie międzychodzkiego ogniska Związku Podhalan, z którego członkami przyjaźni się od lat, przyjechał pochwalić się swoim nowym tomikiem wierszy, pt. ZSZYWANIE W UCIECZCE. Spotkanie przyciągnęło skromne grono miejscowych miłośników górskich klimatów. INFORMACJE z CAK TEATRZYK ŚWIĄTECZNY PREZENT 6 grudnia w sali widowiskowej CAK odbył się spektakl teatru dla dzieci Świąteczny Prezent. Po przedstawieniu na scenie pojawił się Św. Mikołaj który poczęstował najmłodszych cukierkami. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie. W tym samym dniu odbyły się warsztaty robienia kartek świątecznych. Każdy uczestnik przygotował dwie kartki które następnie mógł podarować lub wysłać najbliższym. KIERMASZ ROGALI W sobotę r. o godzinie 10:00 na Międzychodzkim Rynku, już kolejny rok z rzędu odbył się XII Międzychodzki Kiermasz Rogali. Obchody rozpoczął koncert Orkiestry Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Po występie pan Waldemar Wierzba wprowadził nas w klimat opowiadając legendę o Św. Marcinie gwarą z Wielkopolski, zwieńczeniem opowieści był konkurs wiedzy oraz nagrody dla uczestników. W programie Kiermaszu były występy artystyczne dzieci uczęszczających na zajęcia sekcji w CAK, a także występ Chóru Lutnia. Główną atrakcją imprezy był niewątpliwie występ gwiazdy Just Edi Show - uczestnika V i VII edycji Mam talent. Swoimi karcianymi sztuczkami, żonglerką i pokazem komedii wprowadził ludzi w stan tzw. osłupienia i niedowierzania. Cóż to był za show! O godzinie 12:00 Burmistrz Międzychodu Roman Musiał przemówił i przekazał symboliczne klucze do bram miasta na ręce przedstawicieli Cechu Rzemiosł. A na zakończenie kiermaszu Dominik Wojtaszek, uczeń szkoły średniej zaprezentował swoje umiejętności i wielomiesięczną pracę prezentując taniec ognia. Podczas imprezy wszyscy zajadali się międzychodzkimi rogalami, spacerując wśród stoisk zaproszonych rękodzielników i ich pięknych wyrobów. ZESPÓŁ SEPTEMBER W MIĘDZYCHODZIE I SIERAKOWIE W listopadowy weekend jazzowy zespół September zagościł w Sierakowie i Międzychodzie. Na co dzień muzycy zespołu mieszkają w Weinstadt - mieście partnerskim Międzychodu. Nasi goście mieli okazję zwiedzić CERiP w Mniszkach, Kościół oraz Zamek w Sierakowie. W piątkowy wieczór zespół dał koncert w Lodziarni Napoleon Cafe. Sobotę muzycy spędzili w Międzychodzie. Przed południem uczestniczyli w Międzychodzkim Kiermaszu Rogali a następnie zwiedzili miasto. Koncert w Kawiarni Między Słowami odbył się przy wypełnionej sali. Zarówno w Sierakowie i Międzychodzie publiczność przyjęła muzyków bardzo ciepło i serdecznie. Zespół September gra tylko oryginalne kompozycje, przeważnie napisane przez Andreasa Spätgens, charakteryzujące się chwytliwą melodią i intensywnym, wyraźnym rytmem. Muzycy współpracują ze sobą od wielu lat. Na swoim koncie mają kilka płyt. Przyjazd zespołu jest kontynuacją projektu współpracy powiatowej wymiany artystów. W maju tego roku do Weinstadt pojechał zespół Mikano z Sierakowa który reprezentował nową formę wymiany kulturalnej w dziedzinie muzyki. Przyjazd gości z Niemiec jest rewizytą a także zwieńczeniem muzycznej wymiany. PRZECIW PRZEMOCY!...Zabiegani, z mnóstwem spraw na głowie zapominamy, że wokół nas są inni ludzie. Czy jeśli zamkniemy oczy to ich problemy znikną? Kiedy zakryjemy uszy to nie będziemy słyszeć, że obok nas komuś dzieje się krzywda? Mnie to nie dotyczy! - mówimy. Kampania pomogła nam uświadomić, że przemoc to nie tylko bicie kogoś i krzyk. To nie tylko siniaki i krew. Przemoc to także wyzwiska, obraźliwe wpisy na forach internetowych oraz lekceważenie kogoś. Nie zauważanie problemu nie powoduje tego, że on zniknie. Kampania to zaznaczenie, że problem przemocy był jest i będzie. Czasami mały gest, dobre słowo wystarczą żeby komuś pomóc. Bardzo wzruszającym momentem Kampanii był dla mnie koncert Chóru Lutnia. W ostatnim punkcie chórzyści zostawili nam wszystkim przesłanie Mądrzy ludzie mówią, że tylko głupcy się śpieszą... Zatem zatrzymajmy się na chwilę... (U. Nowak)

7 Informator Międzychodzki, grudzień Dni Przeciw Przemocy podsumowanie Jak ująć w kilku zdaniach podsumowanie Kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy? Zaczęło się od maila, który mnie zaintrygował o szkoleniu dla liderów lokalnych kampanii w swoim mieście. Wypełniłam formularz i czekałam na odpowiedź, okazało się, że zostałam zakwalifikowana i będę mogła odbyć w Poznaniu bezpłatne warsztaty przygotowujące mnie do zainicjowania Kampanii 16 dni w moim mieście. Ucieszyłam się, gdy na miejscu spotkałam jeszcze jedną międzychodziankę Dorotę Mamet, tak powstał pomysł zorganizowania wspólnie I Międzychodzkiej kampanii 16 dni, która dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób stała się możliwa. Kulminacyjnym punktem I Kampanii był koncert Gienka Loski. To wspaniały charyzmatyczny artysta, spotkanie z nim długo zostanie w naszej pamięci. W tym roku postanowiłam wspólnie z dyrektor Urszulą Nowak, iż kampania będzie miała ciąg dalszy, ponieważ zwraca uwagę na tak ważny problem, jakim jest przemoc w rodzinie. Poza tym pierwsza edycja przyjęła się bardzo dobrze. Pierwsza myśl - Artysta, kto będzie odpowiedni, kto utożsamia się z łamaniem praw kobiet i nie tylko - zaznaczam. Maria Sadowska wydała mi się idealną osobą by rozpocząć II Międzychodzką Kampanię, wiedziałam, że to jedna z najlepszych polskich wokalistek, reżyserka, producentka i jest niekomercyjna. Byłam zachwycona, gdy po pierwszych rozmowach i mailach, w których przedstawiłam naszą ideę Maria zgodziła się przyjechać do Międzychodu i otworzyć kampanię. To osoba o wielkim sercu, ciepła i otwarta. Drugiego dnia spotkała się również z podopiecznymi Fundacji Olendrzy dla Polski, gdzie nie brakowało wzruszeń. Ja ze swej strony pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy w realizacji naszego wydarzenia. Program między 25 listopada a 10 grudnia był bardzo bogaty, każdy mógł skorzystać bezpłatnie z przygotowanych w kooperacji z innymi organizacjami i osobami wydarzeniach. W Międzychodzie mieszka mnóstwo bardzo wartościowych ludzi, którzy chcą działać dla społeczności lokalnej. Nie powiedzieliśmy STOP mamy mnóstwo pomysłów na przyszłość i chcemy je realizować. To, jaki wpływ kampania wywarła w świadomości ludzi najlepiej opisują osoby, które pomogły przy jej realizacji: Małgorzata Orzeł, Lucyna Ratajczak, Katarzyna Wojewoda, Urszula Nowak, Beata Konieczna, Magdalena Trawnicka, Przemysław Araszkiewicz... Magdalena Trawnicka, koordynator kampanii społecznych Fundacji Olendrzy dla Polski: Kampania 16 dni przeciwdziałania przemocy łączy ze sobą elementy edukacji, profilaktyki w zderzeniu z rzeczywistymi problemami dzisiejszego społeczeństwa. Żyjąc w tradycji wychowania paskiem, gdzie dzieci głosu nie mają a brudy pierzemy we własnym domu nieświadomie powielamy stereotypy dotyczące przemocy wobec płci, dzieci, niepełnosprawnych, wobec życia w ogóle. Kampania ma dotrzeć do świadomości społeczeństwa, wskazać drogę do przeciwdziałania przemocy w każdym wieku, w każdym domu, w każdej społeczności, pokazać, że wspólne działanie wszystkich instytucji może przynieść pożądane rezultaty, a przemoc nie jest koniecznością naszego istnienia... Beata Konieczna kurator sądowy i konsultant do spraw przemocy: Kampania zwróciła uwagę na problem przemocy, zgromadziła w jednym miejscu ludzi, którzy na co dzień pracują w przemocy, ale także wszystkich wrażliwych i czułych na krzywdę drugiego człowieka. Okazało się, że można być ze sobą na dobrym koncercie Marysi Sadowskiej, która zachwyciła wszystkich, posłuchać naszego chóru Lutnia, młodych utalentowanych piosenkarzy, obejrzeć film, formę teatralną, a wszystko w ramach kampanii przeciw przemocy. To zupełnie inny wymiar tematu... Na co dzień w gabinecie płyną łzy, a ludzkie cierpienie wypełnia cały pokój. Realny wydźwięk kampanii to kilka telefonów w sprawie konsultacji, to pozwoli na uratowanie kilku kolejnych rodzin... Katarzyna Wojewoda, Komenda Powiatowa Policji: Dziękuję Natalii Czarneckiej za zaproszenie do współpracy. Dziękuję za pomysł na włączenie się międzychodzian w organizację Kampanii i poruszenie tak ważnego, a zarazem drażliwego w naszym kraju tematu przemocy. Pod tym pojęciem rozumiem krzywdzenie drugiego człowieka - nie ma tu znaczenia wiek, płeć, poglądy polityczne, rasa... Myślę, że powinniśmy rozmawiać na ten temat, edukować dzieci od najmłodszych lat, ale również rodziców, aby pamiętali o tym, że tak naprawdę wszystko zaczyna się w domu: począwszy na wzajemnym odnoszeniu się do siebie, rozmowach, jakie prowadzimy my dorośli między sobą, mając za słuchaczy dzieci, które kopiują nasze zachowania... Dostrzegam, że powoli zmienia się mentalność ludzi, którzy coraz częściej reagują na przemoc, na agresję, jednak jeszcze wiele musi się zmienić, chociażby podejście społeczeństwa do słynnego klapsa, który nie ma żadnego aspektu wychowawczego, jedynie może zepsuć relacje z dzieckiem i wywołać w nim strach, wycofanie, lub agresję na innych ludzi... Nie bójmy się reagować na krzywdę, nie bójmy się prosić o pomoc, ponieważ taka prośba nie świadczy o słabości, a raczej o świadomości tego, w jakiej sytuacji się znajduje... (N.Cz.) CO SIĘ WYDARZYŁO? 3-7 listopada 2014 r. - Projekt Chcę i umiem pomagać. 20 listopada 2014 r. wykład mgra Szymona nr 88 Osowskiego Dostęp do informacji publicznej. Szymon Osowski jest prezesem stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2011 roku został nominowany do tytułu Prawnika PRO BONO za swoją pracę na rzecz prawa do informacji i praw obywateli. W roku 2014 w rankingu Dziennika Gazety Prawnej najbardziej wpływowych prawników zajął dziewiąte miejsce. Uczestniczy w bardzo wielu spotkaniach z mieszkańcami kraju, przekazując pełną wiedzę czym jest samorząd lokalny, wszystko w oparciu o podstawowy dokument, jakim jest Konstytucja RP z 1997 r. - obywatele z tego prawa w dużej mierze nie korzystają. Co obywatelom RP przysługuje zostało przedstawione na slajdach. Więcej informacji dostępnych w internecie: 21 listopada 2014 r. - wizyta w Filharmonii Gorzowskiej (tekst poniżej) 27 listopada 2014 r - Wieczór Andrzejkowy studentów UTW. 11 grudnia 2014 r. Ostatnie czwartkowe w tym roku kalendarzowym spotkanie studentów UTW, wykład mgra Waldemara Wierzby Godojmy po naszymu oraz występ Grupy Scenicznej FENIKS z UTW Międzychód z widowiskiem muzycznym Dawnych wspomnień czar, które zdobyło GRAND PRIX na VII Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku Międzychód W FILHARMONII GORZOWSKIEJ Czterdziestu studentów naszego UTW uczestniczyło 21 listopada 2014 r. w koncercie Przeboje muzyki rozrywkowej w Filharmonii Gorzowskiej. Wystąpiła Orkiestra Filharmonii, której dyrygentem był Tomasz Szymuś. To osoba niezwykle lubiana i ceniona na polskiej scenie muzycznej. Dyrygując młodymi gorzowskimi filharmonikami zatroszczył się o dobry nastrój dzięki znanym, muzycznym tematom filmowym. Niektóre lubiane arie wykonywała gorzowska wokalistka Agnieszka Kliszczyk. Jak zwykle, przyjechaliśmy trochę wcześniej i w ten sposób, przed koncertem, uprzyjemnialiśmy sobie czas rozmowami degustując przy okazji polecane przez kawiarenkę specjały. Koncert był dla nas wielką przyjemnością, podobał się bardzo o czym świadczyła sala widowiskowa zapełniona do ostatniego miejsca. Zygmunt Furchert PROJEKT CHCĘ I UMIEM POMAGAĆ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie przy udziale organizacyjnym CAK Międzychód w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Gerontologicznym o/poznań w dniach 3-7 listopada 2014 r. realizował projekt Chcę i umiem pomagać finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt realizowano w formie bezpłatnego szkolenia dla asystentów, wolontariuszy, opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie prowadzili specjaliści na co dzień pracujący w hospicjum, szpitalu oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tematyka zajęć przedstawiała się następująco: 1. Pielęgnacja osób z niepełnosprawnościami. 2.Fizjoterapia i rehabilitacja ruchowa. Urazy i nadwyrężenia. 3. Farmakologia i farmakoterapia w opiece nad osobą niesamodzielną. 4. Przygotowanie do badań, analityka i poprawność wyników. 5. Arteterapia i fototerapia narzędziem pracy z podopiecznym. Lech Staszak

8 8 Jeden test dwa życia Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Przekaz tej kampanii społecznej kierowany jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na badania w kierunku HIV. Kampania przypomina, że lekarz ma obowiązek zaproponować pacjentce będącej w ciąży badanie w kierunku HIV. Badanie powinno zostać wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz między 33. a 37. tygodniem. Celem kampanii jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród osób dorosłych. Wiele osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu dowiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. W naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Można temu jednak zapobiec wystarczy jedynie, żeby przyszła mama wykonała w czasie ciąży test w kierunku HIV i poddała się odpowiedniemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kierunku HIV kobiety ratują nie tylko swoje życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie swoim dzieciom. Test na HIV powinna wykonać nie tylko przyszła mama, lecz także przyszły tata. Ojciec dziecka może wykonać test anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (adresy punktów można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS Kampania została objęta patronatem honorowym przez: Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS, Konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz Konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii. Jednym z partnerów kampanii jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Od początku epidemii do września 2014 r. rozpoznano w Polsce zakażenia HIV, osoby zachorowały na AIDS, chorych zmarło. Na dzień 31 października 2014 r. leczeniem ARV objętych było pacjentów, w tym 110 dzieci. Szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń. (inf. PSSE) KONKURS FOTOGRAFICZNY PODSUMOWANIE Oblicza regionu 5 grudnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie IV edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. Ireneusza Linde, w tym roku organizowanego pod hasłem OBLI- CZA REGIONU fotografia reporterska. W Muzeum Regionalnym w Międzychodzie zwycięzcom wręczono dyplomy, nagrody oraz otwarto wystawę nadesłanych na konkurs fotografii. Konkurs ogłoszono 7 października, chętni mogli składać zdjęcia do 7 listopada. W konkursie udział wzięło 19 osób, w dwóch kategoriach wiekowych (I kat.: szkoły podstawowe i gimnazja, II kat.: szkoły średnie i dorośli), łącznie nadesłano 48 prac. W I kategorii wiekowej przyznano 3 miejsca, w II kategorii przyznano 3 miejsca i 7 wyróżnień. 12 listopada komisja w składzie: Elżbieta Linde - artysta fotografik, Tomasz Frąk - fotograf, Agnieszka Konieczna - Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, Robert Jędrzejczak - Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Witold Kmieciak - Sierakowski Ośrodek Kultury, Rafał Litke - Powiat Międzychodzki, przystąpiła do oceny nadesłanych prac i przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia: I kategoria wiekowa: I miejsce - Agata Groś za zdjęcie pt.: Kibice, II miejsce - Małgorzata Marciniak za zdjęcie pt.: Rondo, III miejsce - Edyta Dworczak za zdjęcie pt.: I co dalej?, II Kategoria wiekowa: I miejsce - Marzena Smolibocka za zdjęcie pt.: Seniorzy, II miejsce - Ewa Frąk za zdjęcie pt.: Na cztery ręce, III miejsce - Pamela Sokół za zdjęcie pt.: Marsz Powstańczy, Wyróżnienia: Juliusz Skwarski za zdjęcie pt.: Uczucie Tomasz Szostak za zdjęcie pt.: Poświęcenie pomnika w parku Paweł Białek za zdjęcie pt.: Memoria 2 Ewa Dworczak za zdjęcie pt.: Młoda Kadra dla Europy Grażyna Kowalkowska za zdjęcie pt.: Bez tytułu Piotr Jabłoński za zdjęcie pt.: Kraina 100 Jezior Sara Stasiak za zdjęcie pt.: Ekspresja Nagrody ufundowali: Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Sierakowski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe Rada Powiatu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, Urząd Miasta i Gminy w Sierakowie. Agnieszka Konieczna W ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Inspekcja Sanitarna powiatu międzychodzkiego, realizuje projekt z zakresu profilaktyki antytytoniowej. Celem projektu jest wzrost świadomości młodzieży województwa wielkopolskiego w zakresie zagrożeń związanych z paleniem tytoniu. Cele szczegółowe to: przekazanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm palacza i osób z jego otoczenia; wzbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i odpowiedzialności za zdrowie otoczenia; nauka zachowań asertywnych. Po raz kolejny w Klubie Pod Gruszą Międzychodzie ul. Zamkowa 2 przeprowadzono szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia, uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu. Przeprowadzono ewaluację zrealizowanego przedsięwzięcia na podstawie którego stwierdzono: Młodzieżowi Liderzy Zdrowia, po ukończeniu szkolenia posiadają wiedzę na temat szkodliwego wpływu palenia Informator Międzychodzki, grudzień 2014 Młodzieżowi liderzy zdrowia kontra tytoń tytoniu na organizm ludzki, mają świadomość przyczyn palenia papierosów, posiadają informację jak przekonać rówieśników do zaprzestania palenia, posiadają narzędzia do zachowań asertywnych, odmowy zapalenia, poproszenia innych o niepalenie w ich obecności. Po ukończeniu szkolenia wszystkim uczestnikom wręczono certyfikat Młodzieżowego Lidera Zdrowia z zakresu profilaktyki antynikotynowej, pakiet materiałów edukacyjnych, koszulkę z logo projektu oraz długopis z logo PSSE. Ponadto przedsięwzięcie było poszerzone o: profilaktykę nowotworową prowadzoną przez położne z SPZOZ w Międzychodzie oraz problem aktywności fizycznej i zdrowego odżywianie prezentowanego przez specjalistę kardiologa z Fundacji Nasze Zdrowie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dziękuje Starostwu Powiatowemu, Urzędowi amiasta i Gminy w Międzychodzie za wsparcie finansowe i lokalowe, pracownikom Klubu Pod Gruszą za pomoc przy organizacji szkolenia. (PSSE) Rzuć palenie razem z nami Profilaktyka antytytoniowa 20 listopada 2014 podsumowano konkurs adresowany do społeczności lokalnej na temat podstawowej wiedzy w zakresie prewencji antytytoniowej. Do Komisji konkursowej powołanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, wpłynęło 868 kart konkursowych. Po ich weryfikacji stwierdzono zgodność z Regulaminem konkursu w 820 pracach. Wiedza merytoryczna i pomysłowość autorów kart, była wysoko oceniona przez członków Komisji. Spośród najlepszych prac komisyjnie wylosowano 10 kart laureatów. Są to: Kinga Molik Międzychód, Paweł Musiał Międzychód, Agata Czekała Sieraków, Alicja Semkło Bielsko, Paulina Degórska Międzychód, Franciszek Ostaninski Lubosz, Karol Baczyński Chrzypsko Wielkie, Zuzanna Wanecka, Kurnatowice, Piotr Tupalski, Kurnatowice, Julita Jung Kwilcz. Wyżej wymienione osoby otrzymają pendraive ufundowane przez Starostę Powiatu oraz Dyplom PPIS i długopis z logiem organizatora. Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych propozycjach konkursowych promujących zdrowie, natomiast laureatom serdecznie gratulujemy. Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie Listy do redakcji Redakcja Informatora Międzychodzkiego Od dłuższego czasu na łamach Tygodnia Międzychodzko-Sierakowskiego ukazują się artykuły na temat przyszłego patrona rozbudowującego się szpitala powiatowego. Pragnę przypomnieć, że szpital posiada już patrona i to od wielu dziesięcioleci. Jest nim Kazimierz Dłuski, którego piękny życiorys można znaleźć w każdej encyklopedii, a także, co ważne dla młodszego pokolenia, w internetowej Wikipedii. Nie można dopuścić do powtórzenia skandalu, kiedy pewien nadgorliwiec zamienił Heliodora Święcickiego, wielkiego lekarza, patriotę i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego na wątpliwych zasług komunarda i masona - Jarosława Dąbrowskiego w roku siedemdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie. Z poważaniem, Krzysztof Borkowski, Międzychód, grudzień 2014 r.

9 Informator Międzychodzki, grudzień Młodzieżowi liderzy zdrowia kontra HIV Edukacja i płynąca z niej wiedza oraz nabyte, konkretne umiejętności związane z różnymi typami relacji między ludźmi mogą uchronić nas przed HIV/AIDS. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie, zorganizowała w Klubie Pod Gruszą, szkolenie dla przedstawicieli młodzieży z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. powiatu międzychodzkiego. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół: Nr 1, Nr2, Nr 3, Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie i Zespołu Szkół w Sierakowie. Celem szkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia było podniesienie poziomu ich wiedzy w zakresie HIV i AIDS. Wyedukowani uczniowie będą przekazywać stosowną wiedzę poprzez edukację rówieśniczą, m.in. podczas spotkań w pubach, dyskotekach, w środowisku szkolnym. Tematyka szkolenia została poszerzona o problem: zażycia dopalaczy, alkoholu, tytoniu, profilaktyki nowotworowej, prewencji cewy nerwowej oraz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Ogółem wyedukowano 20 osób. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie serdecznie dziękuje: 1. specjalistom: lekarzowi kardiologowi p. Leszkowi Grzesiakowi z Fundacji Społecznej Nasze Zdrowie, położnej p. Iwonie Kaczmarek z SPZOZ w Międzychodzie za przeprowadzoną poszerzoną edukację młodzieży. 2. Burmistrzowi Sierakowa za wsparcie finansowe, Burmistrzowi Międzychodu za zabezpieczenie lokalu i cateringu oraz pracownikom Klubu Pod Gruszą za pomoc przy organizacji szkolenia. Listopad Anastazja Krysztofek-Kinal Wojewodzki konkurs na plakat pod hasłem Bądź odporny na HIV Kolejny listopad przeszedł do historii Długoletnim zwyczajem w SP2 w Międzychodzie są listopadowe odwiedziny uczniów na międzychodzkich nekropoliach. Wyjścia są zwykle poprzedzone rozmową z wychowawcami na temat sławnych międzychodzian, spoczywających na naszych cmentarzach. Dzieci zabierają ze sobą znicze, kwiaty, a także grabki i zmiotki, by uprzątnąć zapomniane, opuszczone mogiły. Rodzącą się dopiero tradycją są także wycieczki na leśny cmentarz mieszkańców dawnego Radusza. Drugi już raz wychowankowie p. Kineckiego (tym razem z klasy 6c) starali się wyrwać spod ziemi, mchu i gałęzi stare groby ludzi, którzy wiele lat temu ciężko pracowali na nieodległych ziemiach. Uczniowie z zaciekawieniem rozszyfrowywali ledwo widoczne napisy na nagrobnych tablicach, niektórzy je fotografowali, by w domu przetłumaczyć niemieckie wyrazy wyryte często niełatwym gotykiem. Po ciężkiej pracy 6c została ugoszczona przez leśniczych, którzy opowiedzieli historię przedmiotów z izby pamięci Radusza i wspólnie z klasą 3c p. S. Tomali pożywiła się kiełbaską znad ogniska. Jednak największą atrakcją i tak okazała się oswojona łania, z którą dzieci zrobiły sobie dziesiątki zdjęć :) (Ki) 27 października 2014r. w Multikinie w Poznaniu został podsumowany konkurs na plakat pod hasłem Bądź odporny na HIV. Konkurs skierowany był do młodzieży klas I III szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez uczniów plakatu pod hasłem Bądź odporny na HIV. Zdobywca I miejsca w etapie powiatowym uczeń Mikołaj Grzelichowski z Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie, zdobył III miejsce w województwie! Laureat otrzymał podziękowania oraz nagrody z rak przedstawicieli: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Laureatowi oraz opiekunowi serdecznie gratulujemy! (inf ) Uczniowie SP2 gośćmi Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej Przybliżanie dzieciom tajników powstawania utworów muzyki klasycznej, sylwetek kompozytorów, krajów ich pochodzenia twórczości stało się celem cyklu spotkań w Filharmonii Gorzowskiej, w których chętnie uczestniczą uczniowie SP2. Co miesiąc nauczyciel muzyki, p. Paweł Marchewka zbiera chętnych do odbycia tej żywej lekcji kultury. Atrakcyjna, dynamiczna forma ułatwia młodym słuchaczom odbiór dzieł muzyki poważnej, np. w formie listy przebojów zaprezentowanej podczas spotkania The best of Przeboje muzyki klasycznej. Kampania edukacyjno - informacyjna Rzucanie palenia Informuje, iż w związku ze Światowym Dniem Rzucania Palenia oraz realizacją Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych - zostały zorganizowane punkty informacyjno-edukacyjne w szpitalu SPZOZ oraz w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie. W ramach punktu prowadzone były pomiary: zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera, ciśnienia tętniczego, cukru we krwi, test motywujący do rzucenia palenia. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych, a także dla osób zainteresowanych przeprowadzono konkurs wiedzy w zakresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z niespodzianką (długopis PSSE). Przez czas trwania akcji w szpitalu SPZOZ trwała tematyczna prezentacja multimedialna. Ponadto w dniach od 19 do 24 listopada 2014r na TELEBIMIE w Międzychodzie przy ul Piłsudzkiego 47, emitowany był spot kampanijny, adresowany dla społeczności lokalnej, zwłaszcza kobiet. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie dziękuje p. Ryszardowi Durze za sponsorowanie emisji spotu kampanijnego oraz Młodzieżowym Liderkom Zdrowia za pomoc przy organizacji przedsięwzięcia kampanijnego w szpitalu SPZOZ w Międzychodzie. (inf )

10 10 Informator Międzychodzki, grudzień 2014 Odpust Świętego Mikołaja w Lewicach Ostatnie publiczne wystąpienie Msza św. odpustowa w kościele p.w. Św. Mikołaja w Lewicach celebrowana przez księdza biskupa Zdzisława Fortuniaka z okazji odsłonięcia po renowacji zabytkowego ołtarza i obrazu, dnia 7 grudnia b.r. Ostatnie publiczne wystąpienie ustępującego Burmistrza Międzychodu Romana Musiała. Sala sesyjna, 5 grudnia Pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę 11 listopada b.r. 97 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości przed Pomnikiem Poległych i Pomordowanych za Ojczyznę. Przemawia Starosta Julian Mazurek. Wernisaż wystawy Elżbiety Ponińskiej 17 grudnia w naszej placówce odbył się wernisaż wystawy malarstwa pani Elżbiety Ponińskiej pt. NIE TYLKO KWIATY I DRZEWA. W środowe popołudnie muzealne sale zatętniły artystycznym życiem. Otwarcie wystawy prac znanej miejscowej malarki odwiedziło wielu twórców i działaczy kultury oraz bardzo liczne grono mieszkańców Międzychodu. Elżbieta Ponińska wystawia swoją twórczość w Muzeum Regionalnym od 2003 r. O tamtego czasu upłynęła z górą dekada, obecna wystawa jest już trzecią w naszych murach, indywidualną prezentacją dorobku malarskiego tej znanej międzychodzianki. Otwarcie ogródka Siłownia w Ogródku Jordanow. Propozycja dla rodziców podczas spacerów z dziećmi do ogródka. Otwarcie i prelekcja Antoniego Taczanowskiego. Informator_grudzien_2014.indd :52:05

11 Informator Międzychodzki, grudzień SUKCESY WARTY! W nowym sezonie zespoły młodzieżowe oraz seniorzy, wcale nie chcieli być gorsi, niż w ubiegłym sezonie piłkarskim i swą postawą godnie reprezentowali nasz klub i miasto. Decyzją Zarządu zmienił się nieco sztab szkoleniowy w grupach młodzieżowych i efekty powoli są już widoczne. Coroczne letnie nabory do naszych grup, zmuszają nas do tworzenia kolejnych grup młodzieżowych, w których pojawiają co raz to zdolniejsi adepci piłkarstwa, którzy mają znakomite warunki do uprawiania tej dyscypliny. Zespoły młodzieżowe, zwłaszcza te najmłodsze należą do czołówki w strefie poznańskiej, przywożąc z licznych turniejów główne trofea bądź zajmują w nich wysokie miejsca. Szerokim echem (w Wlkp. i w Kraju) odbiły się organizowane co roku turnieje piłkarskie Warta CUP 2014 w trzech kategoriach wiekowych, które stoją od 4 lat na wysokim poziomie organizacyjno-sportowym. - Oczywiście wyniki na tym etapie rozwoju nie są najważniejsze, ale każdy sukces cieszy władze klubu, sponsorów czy rodziców, z którymi mamy bardzo dobrą współpracę, za co w imieniu klubu bardzo dziękujemy - mówi Kierownik Klubu ds. organizacyjno - sportowych Mariusz Ratajczak. Tyle, w skrócie, jeśli chodzi o grupy młodzieżowe. - Na co dzień trenuje w nich ok. 200 młodych adeptów piłkarstwa z naszej Gminy i ościennych - dodaje Kierownik Klubu Warta. WSPANIAŁA SERIA 11 ZWYCIĘSTW SENIORÓW!!! Zespół seniorów, który w IV - lidze Wielkopolski na dobre zagościł w czołówce, znowu swoją grą zadowala kibiców. Po jakże udanym sezonie 2013/14, kiedy to prowadzony przez trenera K. Krzyżaniaka zespół Warty zajął ponownie 3 miejsce, apetyty wśród kibiców jak i klubu wzrosły. Początek jesiennych zmagań zespołu seniorów niestety nie był najlepszy, gdyż podopieczni K. Krzyżaniaka w 6 meczach zdobyli zaledwie 8 pkt w stylu dalekim od oczekiwanego. Przed kolejnym meczem ligowym w Obornikach nastąpiła zmiana na stanowisku pierwszego trenera. Trenerem tymczasowym został Szymon Nabzdyk, który zastąpił na tym stanowisku odchodzącego K. Krzyżaniaka. Zespół Warty pod wodzą Sz. Nabzdyka odniósł jakże cenne zwycięstwo w Obornikach i od tego meczu oraz przyjścia nowego trenera Sławomira Dyzerta, rozpoczęła się wspaniała zwycięska seria 11 zwycięstw, w tym trzech w Pucharze Polski Wielkopolskiego ZPN!!!!! Wygrane w Pucharze Polski dały naszemu zespołowi awans do ćwierćfinałów tych rozgrywek i 14 marca 2015 r o godz.14 zespół Warty na własnym stadionie zmierzy się z III-ligową Wartą Poznań. Stawką będzie awans do półfinału! NASI NAJLEPSI ZAWODNCY W zespole Warty, tej jesieni pojawiło się sporo zmian kadrowych, które jak się okazało dały niezły wynik. Napawa to optymizmem przed rundą wiosenną. Dziś zespół Warty traci do lidera z Niechanowa tylko 4 pkt. Najskuteczniejszymi zawodnikami zespołu są Bartosz Nowak 17 bramek, Jakub Nabzdyk 6 bramek i Adam Jenek, zdobywca 5 bramek. Silnymi punktami zespołu oprócz w/w byli Konrad Galus, Filip Kozłowski, Gerard Pińczuk, Stanisław Piotrowski, Jakub Dohnal i Jarosław Krysiak. Przed zespołem Warty okres zimowych przygotowań, które rozpoczną zawodnicy w połowie stycznia nowego roku, mając do rozegrania kilka spotkań sparingowych. Rywalami Warty w zimowych sparingach będą Dyskobolia Grodzisk Wlkp (31 I), Obra Kościan (07 II), Unia Swarzędz (14 II), Victoria Września (21 II), GKS Dopiewo (28 II), Lech Jun. St Poznań (04 III) i Błękitni Wronki (07 III). W klubie usilnie pracuje się nad wzmocnieniem kadry pierwszego zespołu, ale jeszcze za wcześnie na szczegóły. Oto wyniki i skrócona tabela rundy jesiennej. WYNIKI Warta - GKS Dopiewo 2-0 Lechia Kostrzyn - Warta 3-1 Warta - Zjednoczeni Trzemeszno 2-2 Wełna Skoki - Warta 2-0 Warta - KS Mosina 1-1 Warta - Sparta Szamotuły 2-1 Sparta Oborniki - Warta 1-2 Warta - Płomień Przyprostynia 3-0 Pelikan Niechanowo - Warta 0-1 Warta - Mieszko Gniezno 8-4 Lubuszanin Trzcianka - Warta 1-2 Warta - Leśnik Margonin 5-0 Iskra Szydłowo - Warta 0-2 Warta - Huragan Pobiedziska 6-2 Grom Plewiska - Warta 3-2 GKS Dopiewo - Warta 2-0 Warta - Lechia Kostrzyn [ ; godz.15] OBCHODY 90 - LECIA W ramach obchodów 90 - lecia zespół Warty rozegrał dwa spotkania towarzyskie. Najpierw w dniu obchodów z Oldbojami Lecha, a dwa tygodnie później z Lechem Poznań, ulegając przy wypełnionym do ostatniego miejsca fanami stadionu miejskiego Kolejorzowi tylko 0-2 [0-0]. TABELA 1.Pelikan Niechanowo Lubuszanin Trzcianka GKS Dopiewo Wełna Skoki Zjednoczeni Trzemeszno Warta Międzychód Lechia Kostrzyn Lesnik Margonin KS Mosina Sparta Szamotuły - 2 Wszystkim sponsorom, darczyńcom, władzom naszego miasta, rodzicom, trenerom i zawodnikom oraz kibicom dziękujemy za wszelką pomoc na rzecz najstarszego, zarazem największego klubu w regionie i życzymy w/w Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wspaniałego Nowego Roku! Kierownik Klubu ds. sportowo-organizacyjnych Mariusz Ratajczak MIĘDZYCHODZKIE KALENDARIUM HISTORYCZNE Pluszowy Miś w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Międzychodzie 25 listopada przypada święto, które w wielu przedszkolach z przyjemnością jest obchodzone - to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Miś to przyjaciel, który towarzyszy dzieciom w licznych zabawach. Taki dzień w przedszkolu, to okazja do wspaniałej zabawy. Wierszyki, piosenki, prace plastyczne znajdowały się również w programie naszego przedszkola. Okazało się, że dzieci znają dużo misiowych bohaterów wśród, których jest także patron naszego przedszkola Miś Uszatek. Zabawy z misiem towarzyszyły dzieciom przez cały dzień, a efekty prac plastycznych można było oglądać r. (321 lat temu) w Międzychodzie, na zlecenie dziedzica Bogusława von UNRUH, odlano dzwon o wadze 10 cetnarów, zawieszony następnie na wieży kościoła ewangelickiego. Pracami kierował poznański mistrz ludwisarski, Wilhelm HAMPEL r. (72 lata temu) w obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł śmiercią męczeńską błogosławiony ks. Narcyz PUTZ, proboszcz poznańskiej parafii p.w. Św. Wojciecha, ur. w Sierakowie r., aresztowany przez hitlerowców w 1939 r. i więziony w Forcie VII oraz w obozie koncentracyjnym w Mauthausen- Gusen r. (70 lat temu) w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen hitlerowcy zamordowali Tadeusza ŁAKOMEGO, ur r. w Szamotułach, absolwenta gimnazjum w Międzychodzie, kpr. pchor. 69 pułku piechoty, uczestnika wojny obronnej w 1939 r., członka Szarych Szeregów. Po aresztowaniu poddano go 50-dniowemu śledztwu, podczas którego pozostał niezłomny. Przed osadzeniem w Gross-Rosen przebywał kolejno: w więzieniu w Międzychodzie, w siedzibie gestapo w Poznaniu i w obozie w Żabikowie r. (322 lata temu) W Lipowcu poświęcono kościół ewangelicki, odbudowany po pożarze z tegoż roku. Była to budowla o konstrukcji szkieletowej i drewnianej dzwonnicy. Świątynia już w dwieście lat później groziła zawaleniem. W latach zastąpiono ją budynkiem murowanym (obecnie katolicki kościół parafialny pw. NSM) r. (18 lat temu) W Nowej Soli zmarł Wiesław SAUTER, ur w Strzyżowicach. Pedagog, przed II wojną światową dyr. Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Międzychodzie, w 1945 r. organizator polskiego szkolnictwa na Babimojszczyźnie i Ziemi Lubuskiej r. (75 lat temu) Odbyła się pierwsza masowa akcja wysiedlania Polaków z powiatu międzychodzkiego do Generalnego Gubernatorstwa. Represjami objęto przede wszystkim polskich działaczy narodowych i społecznych, zwłaszcza weteranów Powstania Wielkopolskiego i członków ich rodzin. 18 XII 1378 r. (636 lat temu) Starosta generalny Wielkopolski, DOMARAT z rodu Grzymalitów, wydał w Międzychodzie dokument w sprawie zamiany dóbr Rokitno na wsie Muchocin i Radgoszcz, dokonanej między klasztorem cystersów w Zemsku a MIKOŁA- JEM z Bytynia, kasztelanem starogrodzkim. Dokument ten zawiera pierwszą źródłową wzmiankę o istnieniu Międzychodu. 21 XII 1866 r. (148 lat temu) W Brzezich Łąkach koło Skrzydlewa urodził się Wiktor Tomasz GŁADYSZ, kupiec, radny miasta Poznania, działacz Tow. Gimn. Sokół, więzień Fortu VII w Poznaniu, zm. 12 VIII 1951 w Buku. 22 XII 1792 r. (222 lata temu) W krypcie kościoła Bernardynów w Sierakowie pochowano Roberta Jana TAYLORA, ur. w 1728 r., generała-majora wojsk polskich, komendanta garnizonu poznańskiego, właściciela majątków Prusim i Zielona Chojna, zm. w Prusimiu w grudniu 1792 r. 24 XII 1786 r. (228 lat temu) W Mosinie zmarł Konstanty KWILECKI, ur. w Kwilczu 12 czerwca 1713 r., chorąży wschowski, kaliski i poznański, starosta mosiński, konfederat barski, pochowany w grobach rodzinnych w krypcie kościoła parafialnego w Kwilczu. 27 XII 1875 r. (139 lat temu) W Orzeszkowie urodziła się Maria Joanna TRĄMPCZYŃSKA (używała pseudonimu artystycznego d OTTO rodowego przydomka Trąmpczyńskich herbu Topór), śpiewaczka oper w Warszawie, Petersburgu, Monachium i Budapeszcie, pedagog, profesor śpiewu, nauczycielka m.in. Stefana Stuligrosza, zm. 8 V 1967 r. w Poznaniu. 27 XII 1918 r. (96 lat temu) W Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, jedyny w historii zaborów zwycięski zryw niepodległościowy Polaków. 28 XII 1715 r. (299 lat temu) Podróżujący z Gubina do Poznania król Polski i Saksonii, August II MOCNY zatrzymał się w Międzychodzie, by wojskom stacjonującym w okolicach naszego miasta wydał rozkazy dotyczące miejsca ich zimowych kwater, czyli tzw. hiberny. 29 XII 1938 r. (76 lat temu) Zmarł dr n. med. Czesław GANOWICZ, prawnik, literat i działacz społeczny (m.in. w międzychodzkim Ognisku Tow. Gimn. Sokół ), podczas I wojny światowej pracował jako lekarz w Międzychodzie, w czasie Powstania Wielkopolskiego więziony przez Niemców w Międzyrzeczu. 31 XII 1939 r. (75 lat temu) Podczas przeszukania mieszkania przez Gestapo zmarł w Katowicach dr n. med. Andrzej CHRAMIEC, ur. 27 XI 1859 r. w Zakopanem na Chramcówkach, lekarz powiatowy i założyciel uzdrowiska w Międzychodzie. ap w szatni i na gazetkach przedszkolnych. Wesołą atmosferę w naszym przedszkolu można było zaobsreowować także w piątek 28 listopada, kiedy to obchodzone były,,andrzejki. Nie obyło się bez czarów, wróżb i lania wosku. W każdej grupie była muzyka i taniec, która przez cały dzień towarzyszyła wróżkom i wróżbitom. Najbardziej jednak zaciekawione były dzieci z najmłodszej grupy,,misiaczki dla których było to zupełnie nowe przeżycie. A w grudniu wszystkie dzieci z niecierpliwoącią czekają na Mikołaja. Beata Polus

12 12 CENTRUM ANIMACJI KULTURY ZAPRASZA DZIECI i RODZICÓW! 29 grudnia 2014 (poniedziałek) o godz Kwiat paproci - spektakl dla dzieci (sala wielka, bilety w cenie 5 zł). Każdy uczestnik ruchu wie, jak ważnym jest, by piesi po zmroku byli widoczni na ulicach. Akcja Odblaskowa Gmina - Bądź widoczny na drodze uświadomiła uczniom powagę tego problemu. Nasza szkoła bardzo chętnie włączyła się w działania, podnoszące bezpieczeństwo na drogach. Zorganizowaliśmy konkursy (plastyczny i gazetkowy), których zwycięzcom Natalii Jabłońskiej oraz Jakubowi Zamożniewiczowi gratulujemy! Najmłodsi gościli pracowników policji, ułożyliśmy odblaskowe piosenki. Ze wsparciem p. Justyny Brzezińskiej, p. Karoliny Majorek oraz naszego dj a, p. Pawła Marchewki zorganizowaliśmy odblaskową dyskotekę. Jesteśmy też dumni z sukcesu naszych uczestników w Gminnym Turnieju Rowerowym Odblaskowy sprawny rowerzysta przygotowanym przez p. Jarosława Boczka. (Ki) Odblaskowa Dwójka Informator Międzychodzki, grudzień 2014 Turniej siatkówki na 11 listopada 11 lisopada 2014 w Hali Widowiskowo - Sportowej w Międzychodzie odbył się: XTX TURNIEJ SIAT- KOWKI MĘSKIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIĘDZYCHODU Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI zorganizowany przez: Burmistrza Międzychodu i Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. Otwarcia imprezy dokonał Prezes MOSTiR sp. z o.o. Krzysztof Michalski. W turnieju uczestniczyło 7 drużyn, które łącznie rozegrały 13 meczy na 2 boiskach (w turnieju udział wzięło 52 siatkarzy). Mecze eliminacyjne w grupach : (system każdy z każdym w grupach A / B - 2 sety bez tie-breaka) : Grupa A wyniki ( sety do 15 pkt.): Gorzów M-chód 2 : 0 (15: 4) (15: 6) Szamotuły Drezdenko 2 : 0 (15:12) (15:14) Drezdenko Gorzów 2 : 0 (15:10) (15:11) Szamotuły M-chód 2 : 0 (15: 6) (15: 6) Szamotuły Gorzów 2 : 0 (15:13) (15:13) Drezdenko M-chód 2 : 0 (15: 2) (15: 9) Tabela Grupy A: 1 m. Szamotuły 3 pkt. 6 : 0 sety (90 : 64) małe pkt. (awans) 2 m. - Drezdenko 2 pkt. 4 : 2 (86 : 62) (awans) 3 m. - Gorzów 1 pkt. 2 : 4 (77 : 70) 4 m. - Międzychód 0 pkt. 0 : 6 (33 : 90) Grupa B wyniki ( sety do 25 pkt,): Krzyż - Dobiegniew 1 : 1 (23:25) (25:19) Krzyż - M-chód / Sieraków 2 : 0 (25:18) (26:24) Dobiegniew - M-chód / Sieraków 2 : 0 (25:15) (25:21) Tabela Grupy B: 1 m. - Krzyż 2 pkt. 3 : 1 sety (99 : 86) małe pkt. (awans) 2 m. - Dobiegniew 1 pkt. 3 : 1 (94 : 84) (awans) 3 m. - Międzychód / Sieraków 0 pkt. 0 : 4 (78 : 101). I Półfinał ( 2 sety do 25 pkt. ) 1m. / grupa A Szamotuły - 2 m./grupa B - Dobiegniew 2 : 0 (25:12) (25:18) II Półfinał: 2m. / grupa A Drezdenko - 1 m./grupa B Krzyż 1 : 1 (25:18) (22:25) Finał B o miejsce 3 i 4 ( do 2 wygranych setów do 25 pkt. ): Krzyż - Dobiegniew 2 : 1 (23:25) (25:12) (15:6) Finał A o miejsce 1 i 2 : Drezdenko - Szamotuły 2 : 0 (25:21) (29:27) Tabela Końcowa XIX Turnieju Siatkówki Męskiej miejsce OMEGA REKLAMA DREZDENKO 2 miejsce TRANS GREENEX SZAMOTUŁY 3 miejsce RELAX KRZYŻ WLKP. 4 miejsce DOBIEGNIEW 5-7 miejsce Nasi Gorzów Wlkp. / Międzychód- -Sieraków / Liceum Międzychód. W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczyła Wiceburmistrza P. Agnieszka Leśniewska, która podziękowała zespołom za udział w imprezie i dokonała wręczenia Pucharów Burmistrza Międzychodu za zdobyte miejsca 1 4, natomiast pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Turniej sędziowali : Andrzej Szulc, Wojciech Sikora. (Inf.) Pismo wydane przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, przy współpracy Wydziału Promocji i Rozwoju UMiG Adres redakcji: Biblioteka Publiczna, Plac Kościuszki 9, Międzychód tel , Redaktor Naczelny: Antoni Taczanowski Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezamówionych, a także prawo do nadawania i zmiany tytułów otrzymywanym tekstom oraz ich skracania. Skład i druk: Drukarnia-Międzychód, ul. Bol. Chrobrego 6, Międzychód, tel./fax ,

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka

Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Kampania edukacyjna Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

II miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie (tytuł spektaklu "Jak się zaraziłem?, opiekunka pani Agnieszka Rutkowska).

II miejsce Zespół Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie (tytuł spektaklu Jak się zaraziłem?, opiekunka pani Agnieszka Rutkowska). W ramach realizacji Krajowego program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w 2015 roku, w tym Światowego Dnia Walki z AIDS obchodzonego 1 grudnia, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE

W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2013 W 60. ROCZNICĘ ŚMIERCI JULIANA TUWIMA: W MOJEJ PIĘKNEJ OJCZYŹNIE-POLSZCZYŹNIE XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2011/2012 DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Chętni uczniowie włączyli się do pracy w SU Przewodniczącą SU została uczennica klasy IIe Elżbieta Kunicka Opiekunami SU zostały panie: Barbara Korytko

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA

Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Oborniki, listopad 0 Towarzystwo Miłośników Ziemi Obornickiej Projekt edukacyjny Stąd jestem - to moja mała Ojczyzna Projekt realizowany pod patronatem: STAROSTY OBORNICKIEGO - ADAMA OLEJNIKA Cele projektu:

Bardziej szczegółowo

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego

Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Tu powstała Polska upowszechnianie wiedzy i poprawa świadomości Polaków na temat rodowodu historycznego państwa polskiego Kandydat do nagrody i tytułu Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce REGULAMIN KONKURSU na ulotkę informacyjną dla młodzieży w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 1. Postanowienia ogólne. Hasło konkursu: MŁODZIEŻOWA ULOTKA

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów :

Zebrani w Myśliborskim Ośrodku Kultury wysłuchali także wykładów zaproszonych specjalistów : W dn. 11 czerwca 2013 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury w Myśliborzu pod patronatem Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się Konferencja Szkoleniowa pod hasłem

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 130/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 października 2012 roku

UCHWAŁA NR 130/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 października 2012 roku UCHWAŁA NR 130/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS oraz powołania komisji konkursowej Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU XVI Regionalny Przegląd Programów Artystycznych A to Polska właśnie Organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego 24-27.11.2015

Bardziej szczegółowo

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim ROK HISTORII NAJNOWSZEJ w Zespole Szkół im A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim Konkurs Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć - straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Skarżysko Kamienna w programie PaT

Skarżysko Kamienna w programie PaT Skarżysko Kamienna w programie PaT Premiera spektaklu Spisek W dniach 9-10 października 2013 roku w Kielcach Izabela Żak nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu.

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu. REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel W bieżącym roku szkolnym Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie ogłosiło II Ogólnopolski Konkurs Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń. Nasz Zespół zgłosił udział w konkursie. W terminie od 1.09.2012

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

ósma edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy

ósma edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: WSPÓŁORGANIZATORZY: Urzędu Miasta Bydgoszczy ósma edycja konkursu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ORGANIZATORZY: VII Liceum Ogólnokształcące im Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy WSPÓŁORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Program Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Drogi Tarnowian do niepodległości w związku z 3-letnim

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ BŁĘKITNA APASZKA

REGULAMIN I PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ BŁĘKITNA APASZKA i Młodzieżowej 1 Termin: 16.03.2013. (sobota) godzina 11.00 Miejsce przeglądu: Klub 7.BOW w Słupsku ul. Westerplatte 52. Organizator: Klub 7.BOW w Słupsku. Założenia regulaminowe: REGULAMIN I PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie i wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak

Szkolny Klub Wolontariusza. Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak Szkolny Klub Wolontariusza Opiekun pani Monika Bartczak Wolontariuszki Agata Sobiczewska, Kinga Konopka, Klaudia Gołombniak IX ogólnopolski program edukacyjny Moja szkoła w Unii Europejskiej edycja Powrót

Bardziej szczegółowo

Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów Zakończenie konkursów W hołdzie powstańcom styczniowym W styczniu roku pańskiego 1863, Zajaśniała dla Polski nadzieja Zwycięstwa wielkiego. Powstanie się rozpoczęło, Budząc w Polakach euforie radości Na

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu PATRIOTYZM, NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W ODSŁONIE WIOSENNEJ PT. MAJOWE ŚWIĘTA W PIEŚNI, POEZJI, PROZIE I SZTUKACH PLASTYCZNYCH. HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA +

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Rządowy program wspomagania w latach 2015 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Poznań, 04 grudnia 2015 r. Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Posiedzenie Rady Szkoły rozpoczęło się o godz. 17.00. W spotkaniu wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz

Działalność Antytytoniowa. Barbara Moskalewicz Działalność Antytytoniowa Barbara Moskalewicz Koordynator ds. Promocji Zdrowia Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od wielu lat prowadził różnorodne działania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘO II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O AIDS

ROZSTRZYGNIĘO II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O AIDS ROZSTRZYGNIĘO II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O AIDS 8 grudnia w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach rozstrzygnięty został II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o AIDS pt. Żyję bez ryzyka w kategorii prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 1. Hasło konkursu:,, Każdy papieros niszczy Twoje Zdrowie 2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie 3.Patronat : Tadeusz Kopeć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła

Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła Szkoła Promująca Zdrowie - Bezpieczna Szkoła Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym Słoneczko w Kołobrzegu to placówka publiczna dla dzieci przewlekle chorych z całego kraju. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2013 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego W 2007r. miasto Inowrocław przystąpiło do realizacji programu pt.: Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego prowadzonego przez Fundację Oddech Nadziei dla Cierpiących na choroby Płuc i Oskrzeli. GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Sandomierz 2014

10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Sandomierz 2014 10 lat Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś Sandomierz 2014 Szanowni Państwo, 17 lutego 2014 roku mija 10 lat od dnia zarejestrowania działalności Stowarzyszenia Dobrze, że jesteś. Z tej okazji przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R.

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. W dniu 17 listopada 2015r. w Sali Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2011 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r.

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E

C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E C Y K L I C Z N E I M P R E Z Y S Z K O L N E DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 14.10.2010r. Dzień Edukacji Narodowej uświetnił program artystyczny SOWY 2010 w wykonaniu uczniów klasy IIIb. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ

V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ V EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. REGULAMIN TURNIEJU TEATRU EKOLOGICZNEGO Turniej Teatru Ekologicznego Maj 2013 roku Hasło przewodnie Dowcipne Śmieciuchy 1 Organizator 1. Organizatorem Turnieju Teatru Ekologicznego jest Zakład Utylizacji

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015

PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 PROGRAM WYCHOWANIA PATRIOTYCZNEGO W ZSE W KIELCACH ROK SZKOLNY 2014 / 2015 Wstęp Wychowanie współczesnego ucznia w duchu patriotyzmu to cel niniejszego programu. Naszym priorytetem jest wychowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych!

facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! facebook.com/pomzachodnie Jarmark Bożonarodzeniowy Zamek Książąt Pomorskich Szczecin 12 13 grudnia (sobota niedziela) Dodaj do ulubionych! Jarmark Bożonarodzeniowy 12-13 grudnia (sobota-niedziela) Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości

Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości REGULAMIN Miejskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny Szkoły z zakresu Wychowania Patriotycznego Bohaterom Niepodległej w związku z 3-letnim przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014

Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego. ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 Zbiorcza informacja z realizacji I edycji programu edukacyjnego ARS, czyli jak dbać o miłość? rok szkolny 2013/2014 W związku z realizacją Projektu KIK/68 pn. Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Dom jest tam, gdzie rodzina

Dom jest tam, gdzie rodzina Dom jest tam, gdzie rodzina Załącznik do Programu Wychowawczego (projekt edukacyjny) Rok szkolny 2016/2017 Projekt edukacyjny Dom jest tam, gdzie rodzina został opracowany na podstawie diagnozy działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O HIV I AIDS 1 GRUDNIA 2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: a) Konkurs z zakresu wiedzy i HIV/AIDS w kategoriach: - test wiedzy - praca plastyczna - prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela. Jan Paweł II W grudniu 2010 roku w ramach tygodnia wolontariatu w Publicznej Szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE ROK SZKOLNY 2007 / 2008 Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Zebrania z rodzicami. I. Zebranie organizacyjne. 1.Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO. Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO. Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE. Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są:

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo