Adeptia doskonalimy kompetencje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adeptia doskonalimy kompetencje"

Transkrypt

1 doskonalimy kompetencje

2 to firma szkoleniowo-doradcza. Działamy kompleksowo, dostarczając skuteczne rozwiązania szkoleniowe i narzędzia HR. Na nasze know-how składają się następujące płaszczyzny: model kompetencyjny praca warsztatowa wg cyklu Kolba psychologia zarządzania psychodrama teoria gier testy psychologiczne systemy assessmentu Roberta Hogana zarządzanie przez wartości zarządzanie przez cele zarządzanie przez zadania zarządzanie projektami psychologiczne gry terenowe best business practices Obszary specjalizacji talent management 2

3 Schemat współpracy działania szkoleniowe i consulting Zakres naszych działao uzależniony jest od potrzeb i oczekiwao klienta. Współpracujemy z firmami na wszystkich etapach procesu szkoleniowego. Możemy przejśd przez wszystkie etapy lub poprzez te najważniejsze w danym czasie w organizacji. APS Szkolenie Follow up Analiza potrzeb szkoleniowych Transfer wiedzy umiejętności i postaw Wzmacnianie umiejętności i consulting Proces wdrożony opracowanie procedur 3

4 Schemat współpracy działania szkoleniowe i consulting APS: na tym etapie wspólnie diagnozujemy potrzeby szkoleniowe, są dla nas ważne: wiedza, którą uczestnicy mają zdobyd, umiejętności, jakimi mają posługiwad się po szkoleniu oraz postawa, jaką będą przejawiad po szkoleniu. Istotny jest również czas, jakim dysponujemy, doświadczenie szkoleniowe jakie posiadają uczestnicy, struktura władzy w grupie oraz wiek uczestników. Szkolenie: jest to aktywny czas nabywania umiejętności i doskonalenia kompetencji. Tematyka szkolenia oraz dobór metod i przykładów wynikają bezpośrednio z analizy potrzeb, jakiej dokonaliśmy. Stawiamy tu na praktyczne, biznesowe zastosowania. Bazujemy na realiach uczestników, przez co rozumiemy kulturę organizacji, jej specyfikę oraz konkretne produkty bądź usługi jakie oferuje. Follow up: to etap, który odbywa się po szkoleniu i służy wzmacnianiu konkretnych kompetencji. To zazwyczaj coachingi dla wybranych osób, które są kluczowe z punktu widzenia organizacji, dotyczą często pogłębienia danych kompetencji, inne formy to: poligony konkretnych umiejętności, wspólne opracowywanie manuali, arkusze oceny kompetencji, konsultacje telefoniczne bądź mailowe, zadania rozwoje oraz superwizje. Proces wdrożony: jest to etap, po follow up-ie, który polega na tworzeniu procedur sprzyjających pożądanym zmianom w organizacji. Poprzez consulting pomagamy tu wdrażad procedury obejmujące duże grupy, tworzyd systemy selekcji i rekrutacji pracowników, oraz wdrażad systemy pozapłacowego motywowania pracowników dostosowane do ich ścieżek rozwoju zawodowego. 4

5 Obszary rozwoju kompetencji pracowników poprzez szkolenia 1. Dedykowane dla działów obsługi klienta i sprzedaży obsługa klienta poligon umiejętności sprzedaży trudny klient instrukcja obsługi zamykanie sprzedaży i radzenie sobie z obiekcjami telemarketing negocjacje handlowe wywieranie wpływu perswazja w sprzedaży zarządzanie stresem 2. Dedykowane dla kadry menadżerskiej trening umiejętności menadżerskich leadership motywowanie pozafinansowe rozmowy oceniające zarządzanie pokoleniem Y budowanie etosu rekrutacja i selekcja coaching prowadzenie zebrao zarządzanie konfliktem talent management 3. Dedykowane dla działów typu backoffice rozwiązywanie konfliktów team building zarządzanie czasem asertywnośd komunikacja z klientem wewnętrznym przeciwdziałanie anomii pracowniczej trener wewnętrzny kreowanie wizerunku 5

6 Szkolenia otwarte stale prowadzimy rekrutacje na szkolenia otwarte grupy maksymalnie 14 osobowe uwzględniamy oczekiwania wszystkich członków grupy, aby zaspokoid paostwa potrzeby uczestnikami są specjaliści z różnych firm z całej Polski, co pozwala spojrzed na case-y swojej firmy z innej perspektywy, a także daje możliwośd wymiany doświadczeo gwarantujemy pełną organizację sale szkoleniową, nocleg, wyżywienie przy minimum 5 uczestnikach z jednej firmy proponujemy szkolenie dedykowane (zamknięte) szkolenia otwarte prowadzimy w Warszawie i Poznaniu aktualny kalendarz szkoleo oraz formularze zgłoszeniowe znajdą paostwo na 6

7 Korzyści uczestników i zamawiającego szkolenia Wszystkie szkolenia prowadzone są zgodnie z zasadą 80% pracy warsztatowej i max 20% niezbędnej teorii, dzięki temu uzyskujemy efekt pełnego uczestnictwa w aktywnym procesie treningu. Bardzo ważne jest dla nas działanie na podstawie modelu kompetencyjnego, gdzie bazujemy na Wiedzy Umiejętnościach i Postawach. Dbamy o to, aby cały proces szkoleniowy kooczył się kształtowaniem nowej postawy co powoduje chęd wprowadzenia nowych umiejętności w rzeczywistości poszkoleniowej. Dbamy o atrakcyjną formę prowadzenia zajęd oraz bazujemy na sytuacjach i produktach z otoczenia pracowników dostosowując je do tematyki warsztatu. GWARANTUJEMY Uczestnikowi Podręcznik Certyfikat uczestnictwa Materiały pisemne Zamawiającemu Pre-test i post-test Ankietę oceny szkolenia Raport ze szkolenia Podręczniki są pisane przez nasz dział merytoryczny, dla każdego klienta indywidualnie i zawierają średnio pomiędzy 30 a 45 stron. Raport poszkoleniowy pisany jest przez trenera prowadzącego zajęcia i zawiera: przebieg szkolenia, komentarz trenera ilustrujący nabywanie nowych kompetencji, wskazówki do dalszego rozwoju, a także statystyki z testów i ankiet. 7

8 E-learning to doskonalenie kompetencji pracowników przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii: komputerów, sieci komputerowych, platformy e-learningowej, Internetu. Nauczanie e-learnigowe daje możliwośd przeszkolenia pracowników z produktów firmy, procedur, a także umiejętności psychospołecznych, bez konieczności organizowania fizycznie szkolenia czy wykładu. Szkolenia e-learningowe E-szkolenia, które proponujemy, to coś znacznie więcej niż statyczny i nudny kurs komputerowy. Wiemy, że ludzie najlepiej zapamiętują, gdy są zaangażowani w wykonywanie zadao, dlatego też nasze kursy stawiają na interaktywnośd. Uczestnik e-szkolenia znajdzie elementy, takie jak quizy, testy, słowniki, które go zaciekawią i skłonią do aktywnego udziału. Dodatkowym atutem są ciekawe scenariusze lekcji e-learningowych, tworzone w porozumieniu z Klientem, osadzone w layout-cie firmy, dopasowane do realiów rynkowych, wartości i standardów korporacyjnych. 8

9 Szkolenia e-learningowe Opracowujemy i przygotowujemy dopasowane do potrzeb Klienta e-szkolenia z zakresu: umiejętności psychospołecznych, produktów, procedur, zagadnieo prawnych itp. Tworzymy e-kursy dopasowane pod względem standardów i wartości korporacyjnych, na podstawie dostarczonych materiałów oraz w zaakceptowanym przez Klienta lauout-cie graficznym Posiadamy doświadczenie w łączeniu szkoleo e- learningowych z tradycyjną formą szkoleo blended learning Oferujemy hosting platformy e-learningowej Umożliwiamy monitorowanie postępów nauki uczestników (raportowanie) Oferujemy sprawdzenie wiedzy uczestników szkoleo (testy) Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych narzędzi e-learningowych Posiadamy szeroką wiedzę techniczną, która pozwala nam na łączenie elementów merytorycznych z narzędziami informatycznymi Nasz partner biznesowy posiada 4 letnie doświadczenie w tworzeniu szkoleo e- learningowych 9

10 Blended learning Blended learning to efektywne połączenie tradycyjnych metod nauczania z kursami e- learningowymi. Blended learning może wykorzystywad jednocześnie wykłady, warsztaty praktyczne, treningi, dwiczenia, e- szkolenia, e-testy, konsultacje z trenerem tak, aby stworzyd najlepszą kombinację dla doskonalenia kompetencji uczestników. W zależności od potrzeb organizacji blended learning może przybrad różne formy: szkolenie e-learningowe poprzedza szkolenie tradycyjne przekazując uczestnikom niezbędną i podstawową wiedzę, a podczas warsztatów następuje poszerzenie wiedzy, dwiczenie umiejętności lub intensywny trening. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy prezentują wyrównany poziom wiedzy, a czas szkolenia przeznaczany jest wyłącznie na trening e-learning kooczy tradycyjny cykl szkoleo weryfikując wiedzę uczestników poprzez testy i symulacje. Może również służyd, jako narzędzie follow up tradycyjnego szkolenia e-szkolenie przeplata się ze szkoleniami tradycyjnymi e-learning zarówno rozpoczyna jak i kooczy proces szkoleniowy. 10

11 Narzędzia HR Hogan Assessment Systems Platforma Testów Rekrutacja i Selekcja Outplacement 11

12 Hogan Assessment Systems badanie kompetencji miękkich Obszary zastosowania Hogan Assessment Systems Diagnoza mocnych i słabych stron kadry menedżerskiej Zarządzanie Talentami Właściwe dopasowanie pracowników do zadao Redukcje i outplacement Relokacje pracowników i kadry zarządzającej Coaching Assessment Centre / Development Centre Audyt personalny Rozwiązywanie konfliktów Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza kultury organizacyjnej Doradztwo i tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji Tworzenie systemów ocen, motywacji i wynagradzania Dobieranie członków zespołów, grup projektowych, team building Benchmark najlepszych specjalistów / menedżerów w organizacji Optymalizacja procesu selekcji nowych pracowników i menedżerów Identyfikacja i wdrożenie efektywnego dla organizacji stylu przywództwa Restrukturyzacje, reorganizacje, akwizycje i procesy łączenia przedsiębiorstw Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez polepszenie jej wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji 12

13 Hogan Assessment Systems badanie kompetencji miękkich W skład pakietu HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS wchodzą trzy uzupełniające się narzędzia: Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI: zaprojektowany, by przewidywad sukces zawodowy w oparciu o potencjał osobowy przeprowadzany wyłącznie na pracujących dorosłych, nie jest testem klinicznym Badanie Rozwojowe Hogana HDS zaprojektowany do oceny potencjalnych barier, które mogą utrudniad osobisty i zawodowy rozwój opisuje problematyczne aspekty zachowania, które są trudne do wykrycia podczas wywiadu selekcyjnego szczególnie przydatny dla osób, które zarządzają innymi, pracują w zespołach bądź wykonują stresujące zajęcia Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI szacuje dopasowanie pomiędzy wartościami osoby a kulturą organizacyjną i preferowanym stylem przywództwa wyjątkowe narzędzie do selekcji personelu, rozwoju, coachingu, motywowania oraz nagradzania identyfikuje rdzenne wartości poszczególnych osób 13

14 Platforma Testów Wprowadzenie: Platforma to zestaw testów psychometrycznych diagnozujących rozmaite cechu osobowości, postawy i predyspozycje Jest dostępna online, generuje bogaty i szczegółowy raport natychmiast po zakooczeniu badania testowego Przeznaczenie: rekrutacja, selekcja, ocena mocnych stron i obszarów rozwojowych, coaching, wspieranie rozwoju, poradnictwo zawodowe, sesje indywidualne, narzędzie dla psychologapraktyka Odpowiada na aktualne zapotrzebowanie biznesu i organizacji Przykładowe skale testów: Aktywnośd w Radzeniu Sobie ze Stresem Sumiennośd Motywacja Osiągnięd Skala Kłamstwa (Aprobaty Społecznej) Zachowania Etyczne w pracy (skłonnośd do zachowao kontrproduktywnych) Ekstrawersja Ugodowośd Wytrzymałośd Neurotycznośd 14

15 Platforma Testów Przykładowe moduły (określone, zdefiniowane zestawy testów) Uniwersalny moduł rekrutacyjny Preferowany styl przywództwa Analiza Kontaktów Społecznych i Komunikacji Przedstawiciel handlowy-diagnoza relacji z klientem Analiza możliwości intelektualnych i kreatywności Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi Analiza stylu obsługi klienta Raport dla badanego rozdziały Ogólny opis wyniku Życie zawodowe/praca Uczenie się i myślenie, kwestie poznawcze Stres i radzenie sobie ze stresem Funkcjonowanie społeczne Podsumowanie: mocne i słabe strony Raport dla pracodawcy rozdziały Jak skutecznie komunikowad się z takim pracownikiem? W jakich zadaniach może szczególnie dobrze dawad sobie radę, a w jakich będzie słabszy? Co może go motywowad, a co zniechęcad do pracy? Funkcjonowanie w grupie i relacje z innymi 15

16 Rekrutacja i Selekcja Specjalizujemy się w rekrutacjach wykwalifikowanego personelu poprzez: Data-base searching przeszukiwanie bazy danych Kandydatów zgodnie z kluczowymi kryteriami przedstawionymi przez Klienta Head-hunting bezpośrednie pozyskiwanie z rynku wysokiej klasy specjalistów ze ściśle określonych sektorów, posiadających kwalifikacje odpowiadające oczekiwaniom Klienta Networking budowanie siatki kontaktów oraz weryfikacja i analiza rekomendacji dla Kandydatów, których doświadczenie zawodowe pozwala na wzięcie udziału w danym projekcie rekrutacyjnym Media - poszukiwania Kandydatów realizujemy we współpracy z naszymi partnerami medialnymi Każda usługa rekrutacyjna obejmuje: Realizację projektu rekrutacyjnego dowolną metodą, wybraną przez naszego Klienta Regularny kontakt z Klientem, monitoring opinii o Kliencie oraz analiza konkurencji Realizację procesu selekcji (wybór i rekomendacja najlepszych Kandydatów) Weryfikacja referencji Kandydatów Sporządzenie raportu z przebiegu prowadzonego projektu rekrutacyjnego Wsparcie w organizacji spotkao Kandydatów z Klientem Wsparcie w negocjowaniu warunków współpracy z Kandydatem Porady w zakresie HR oraz kwestiach związanych z zatrudnieniem wybranych Kandydatów Gwarancję rekrutacyjną Regularny kontakt z Kandydatem i Klientem po zakooczeniu procesu rekrutacyjnego 16

17 Outplacement Outplacement jest aktywnym procesem nastawionym na skuteczne znalezienie nowego miejsca zatrudnienia dla pracowników objętych zwolnieniem monitorowanym. Outplacement jest wpisany w zakres działao Odpowiedzialnego Biznesu. Dla pracodawcy przeprowadzającego redukcję zatrudnienia ważny jest wizerunek, jaki pracownicy objęci outplacementem będą kreowali po opuszczeniu firmy. Wspomagamy proces outplacementu w organizacji działając kompleksowo na 2 płaszczyznach płaszczyźnie psychologicznej oraz płaszczyźnie aktywnej rekrutacji. Płaszczyzna psychologiczna: Warsztat autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych Radzenie sobie ze stresem Zarządzanie wizerunkiem Komunikacja werbalna i niewerbalna Career coaching Indywidualny Rozwój Kariery realizowany w ramach 8 godzinnego coachingu Tworzenie profilu zawodowego kandydata Płaszczyzna aktywnej rekrutacji: Doradztwo zawodowe Pomoc przy pisaniu CV 20 ustnych rekomendacji kandydata do potencjalnych przyszłych szefów 100 maili rekomendacyjnych z CV do działów marketingu w farmacji 500 maili z CV do firm farmaceutycznych Feedback na temat profili na portalach internetowych

18 Coaching rozwój dla najlepszych Pracują dla nas coachowie z wieloletnim doświadczeniem w coachingu menadżerskim i sprzedażowym na rynku polskim i międzynarodowym Jakiego rodzaju korzyści może dad firmom coaching? 90% firm, które skorzystały z coachingu biznesowego lub executive coaching-u zauważa zwrot inwestycji w zakresie od 100% do nawet 1000% w ciągu roku od skorzystania z usługi. Dodatkowo, wiele firm zgłasza dużo dalej idące, długoterminowe korzyści z coachingu swoich pracowników Korzyści płynące z coachingu dla organizacji to: lepsze relacje i praca zespołowa większa satysfakcja z pracy większa produktywnośd lepsza jakośd pracy zmniejszona rotacja pracowników wzrost korzyści ze szkoleo i lepsze wykorzystanie kompetencji opanowanych na szkoleniach usprawniona obsługa klienta Ile czasu trwa praca z coachem? Czas pracy oraz jej zasady są zwykle ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Generalnie, coaching niedyrektywny wymaga więcej czasu niż coaching dyrektywny. Praca z coachem niedyrektywnym nad danym obszarem zajmuje średnio od 4 do 12 sesji, podczas gdy z coachem dyrektywnym średnio od 1 do 4 sesji, chociaż czas pracy w dużym stopniu zależy od jej obszaru oraz oczekiwanych efektów. 18

19 Proponujemy tutaj 2 formuły przeplataną, gdzie częśd zajęd odbywa się na sali szkoleniowej a częśd poza nią oraz formułę SA czyli 1 dzieo szkolenia i 1 dzieo atrakcji. Za częśd atrakcji odpowiada nasz partner biznesowy, lider na rynku organizacji imprez - Tajemnice Imprez. Nasz partner posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, ubezpieczenia, duże doświadczenie oraz zespół kreatywnych profesjonalistów. Najpopularniejsze szkolenia wyjazdowe: team building z motywacją pozafinansową publiczne prowadzenie prezentacji trening antystresowy warsztat budowania wizerunku i wywierania wrażenia zarządzanie czasem motywacja z NLP wywieranie wpływu na innych i obrona przed manipulacją warsztaty rozwoju osobistego Szkolenia outdoor 19

20 Szkolenia outdoor posiadamy sprawdzone lokalizacje od standardów akceptowalnych po ośrodki 3 gwiazdkowe zarówno w bliskich okolicach Warszawy jak i poza nią. atrakcje dobieramy wspólnie aby czynności wykonywane przez uczestników były spójne z tematem szkolenia. łączymy cel biznesowy szkolenia i integracyjny. działamy kompleksowo, czyli zapewniamy transport, zakwaterowanie oraz organizację atrakcji przez profesjonalistów z certyfikatami instruktorskimi. gwarantujemy najwyższą jakośd usług jak i niezapomniane doświadczenia. prezentowane zdjęcia pochodzą z realnych wyjazdów zadowolonych klientów (innych nie mamy!) 20

21 Mamy przyjemnośd jako pierwsi w Polsce zaproponowad naszą nowatorską formułę szkolenia o nazwie Fort impact Fort impact to przede wszystkim aktywny warsztat, który pozwala wykształcid nowe umiejętności. Cała formuła opiera się na 4 głównych fundamentach: szkolenie warsztatowe psychodrama team building outdoor wyjazd motywacyjny Te 4 fundamenty tworzą 2 równoległe płaszczyzny szkolenia jest to płaszczyzna merytoryczna oraz płaszczyzna fabularna osadzona w jednej z 4 stylistyk, gdzie gwarantujemy przebrania i atrakcje dopasowane do konwencji: Księżniczki i smoki Cieo Czarnobyla Matrix Dziki zachód Fort impact Każdy uczestnik szkolenia przed przystąpieniem do projektu uzupełnia test psychologiczny i ankietę na podstawie których pisana jest zindywidualizowana, zgodna z predyspozycjami uczestnika postad, którą będzie odgrywał przez 2 dni trwania szkolenia. 21

22 Fort impact Przygoda: polega na zebraniu całości Księgi Wiedzy (podręcznika) którą w częściach należy zdobyd poprzez wykonywanie zadao od różnych trenerów. Jeden trener jest zawsze Mistrzem, który pracuje nad aktualnie rozwijanymi kompetencjami grupy. Drugi trener jest Gate Keeperem, który na checkpointach sprawdza biegłośd poszczególnych uczestników i decyduje, kto i z jakimi zasobami przechodzi dalej. Pomiędzy jednym a drugim punktem kontrolnym, należy również wykonad pewne zadanie może ono dotyczyd zastosowania na kimś umiejętności perswazji, podjęcia grupowej decyzji, przepracowania konfliktu w grupie jak i przejścia na linie nad przepaścią, przemierzenie na quadzie długiego odcinka, czy zestrzelenie przeciwnika w paintballu Wszystko to jest wpisane w konkretną fabułę. Scenariusz, przewiduje kilka rozwiązao konkretnej przygody, zależą one od tego jak zachowają się uczestnicy. Najpopularniejsze tematy szkoleo typu FORT IMPACT: poligon negocjacji zespół zwycięzców (zaawansowany team building) sprzedaż ponad wszystko (poligon kompetencji sprzedażowych) zarządzanie konfliktem chrzest menadżera (trening kompetencji menadżerskich) 22

23 Nasi Trenerzy szkolili między innymi: Aviva Commercial Union Citi Bank Handlowy HSBC Bank Polska S.A ING Nationale Nederlanden Alior Bank SKOK Stefczyka Infosys Bank Współpracy Europejskiej Ministerstwo Finansów Kancelaria Sejmu Citroen Peugeot Samsung PLL LOT Whirlpool Telekomunikacja PTK Centertel (Idea / ORANGE) Era GSM Netia Alcatel Radio Eska Polcard Aster Fiolet PDK Camel Active Polpharma PharmaNord Medicus Alliance Medical Profarm Poliklinika Arciszewscy Nestle Goplana Hortex Real Hipermarkety Hays Avantis Emmerson Sika Polska Euromark S.A. Uniwersytet Łódzki ProfiM Marubeni Motors Poland Unicolor FRDL etel Kruszwica Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Budo Hurt S.A. Dagma Stabill CCIG Sferis Sp. Z o.o. Sied Salonów Jubilerskich Schubert Polskie Składy Budowlane PSB Kancelaria Notarialna - Maria Kokoszczyoska Nieruchomości - Volumetric MK Polska Sp. z o.o. Nieruchomości Dom Mieszkanie CRS Design F-System Decora Polska Havo Biruna Ignea Lakis Consultor Doradca Finansowy Blueflame Topfinish Luk Agencja Reklamowa John Pitcher IT School 23

24 Obsługa Klienta 24

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie

kompleksowe doradztwo działamy zgodnie kompleksowe doradztwo działamy zgodnie Szanowni Państwo Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych 14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę W dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy ciągły rozwój usług szkoleniowych, pojawia się coraz więcej firm oferujących

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Centrum Mentoringu CoachWise

Centrum Mentoringu CoachWise Centrum Mentoringu CoachWise CoachWise Stworzona na potrzeby organizacji i akredytowana w International Coach Federation metodyka coachingu i mentoringu Spis Treści Centrum Mentoringu CoachWise 2 Model

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo