Adeptia doskonalimy kompetencje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adeptia doskonalimy kompetencje"

Transkrypt

1 doskonalimy kompetencje

2 to firma szkoleniowo-doradcza. Działamy kompleksowo, dostarczając skuteczne rozwiązania szkoleniowe i narzędzia HR. Na nasze know-how składają się następujące płaszczyzny: model kompetencyjny praca warsztatowa wg cyklu Kolba psychologia zarządzania psychodrama teoria gier testy psychologiczne systemy assessmentu Roberta Hogana zarządzanie przez wartości zarządzanie przez cele zarządzanie przez zadania zarządzanie projektami psychologiczne gry terenowe best business practices Obszary specjalizacji talent management 2

3 Schemat współpracy działania szkoleniowe i consulting Zakres naszych działao uzależniony jest od potrzeb i oczekiwao klienta. Współpracujemy z firmami na wszystkich etapach procesu szkoleniowego. Możemy przejśd przez wszystkie etapy lub poprzez te najważniejsze w danym czasie w organizacji. APS Szkolenie Follow up Analiza potrzeb szkoleniowych Transfer wiedzy umiejętności i postaw Wzmacnianie umiejętności i consulting Proces wdrożony opracowanie procedur 3

4 Schemat współpracy działania szkoleniowe i consulting APS: na tym etapie wspólnie diagnozujemy potrzeby szkoleniowe, są dla nas ważne: wiedza, którą uczestnicy mają zdobyd, umiejętności, jakimi mają posługiwad się po szkoleniu oraz postawa, jaką będą przejawiad po szkoleniu. Istotny jest również czas, jakim dysponujemy, doświadczenie szkoleniowe jakie posiadają uczestnicy, struktura władzy w grupie oraz wiek uczestników. Szkolenie: jest to aktywny czas nabywania umiejętności i doskonalenia kompetencji. Tematyka szkolenia oraz dobór metod i przykładów wynikają bezpośrednio z analizy potrzeb, jakiej dokonaliśmy. Stawiamy tu na praktyczne, biznesowe zastosowania. Bazujemy na realiach uczestników, przez co rozumiemy kulturę organizacji, jej specyfikę oraz konkretne produkty bądź usługi jakie oferuje. Follow up: to etap, który odbywa się po szkoleniu i służy wzmacnianiu konkretnych kompetencji. To zazwyczaj coachingi dla wybranych osób, które są kluczowe z punktu widzenia organizacji, dotyczą często pogłębienia danych kompetencji, inne formy to: poligony konkretnych umiejętności, wspólne opracowywanie manuali, arkusze oceny kompetencji, konsultacje telefoniczne bądź mailowe, zadania rozwoje oraz superwizje. Proces wdrożony: jest to etap, po follow up-ie, który polega na tworzeniu procedur sprzyjających pożądanym zmianom w organizacji. Poprzez consulting pomagamy tu wdrażad procedury obejmujące duże grupy, tworzyd systemy selekcji i rekrutacji pracowników, oraz wdrażad systemy pozapłacowego motywowania pracowników dostosowane do ich ścieżek rozwoju zawodowego. 4

5 Obszary rozwoju kompetencji pracowników poprzez szkolenia 1. Dedykowane dla działów obsługi klienta i sprzedaży obsługa klienta poligon umiejętności sprzedaży trudny klient instrukcja obsługi zamykanie sprzedaży i radzenie sobie z obiekcjami telemarketing negocjacje handlowe wywieranie wpływu perswazja w sprzedaży zarządzanie stresem 2. Dedykowane dla kadry menadżerskiej trening umiejętności menadżerskich leadership motywowanie pozafinansowe rozmowy oceniające zarządzanie pokoleniem Y budowanie etosu rekrutacja i selekcja coaching prowadzenie zebrao zarządzanie konfliktem talent management 3. Dedykowane dla działów typu backoffice rozwiązywanie konfliktów team building zarządzanie czasem asertywnośd komunikacja z klientem wewnętrznym przeciwdziałanie anomii pracowniczej trener wewnętrzny kreowanie wizerunku 5

6 Szkolenia otwarte stale prowadzimy rekrutacje na szkolenia otwarte grupy maksymalnie 14 osobowe uwzględniamy oczekiwania wszystkich członków grupy, aby zaspokoid paostwa potrzeby uczestnikami są specjaliści z różnych firm z całej Polski, co pozwala spojrzed na case-y swojej firmy z innej perspektywy, a także daje możliwośd wymiany doświadczeo gwarantujemy pełną organizację sale szkoleniową, nocleg, wyżywienie przy minimum 5 uczestnikach z jednej firmy proponujemy szkolenie dedykowane (zamknięte) szkolenia otwarte prowadzimy w Warszawie i Poznaniu aktualny kalendarz szkoleo oraz formularze zgłoszeniowe znajdą paostwo na 6

7 Korzyści uczestników i zamawiającego szkolenia Wszystkie szkolenia prowadzone są zgodnie z zasadą 80% pracy warsztatowej i max 20% niezbędnej teorii, dzięki temu uzyskujemy efekt pełnego uczestnictwa w aktywnym procesie treningu. Bardzo ważne jest dla nas działanie na podstawie modelu kompetencyjnego, gdzie bazujemy na Wiedzy Umiejętnościach i Postawach. Dbamy o to, aby cały proces szkoleniowy kooczył się kształtowaniem nowej postawy co powoduje chęd wprowadzenia nowych umiejętności w rzeczywistości poszkoleniowej. Dbamy o atrakcyjną formę prowadzenia zajęd oraz bazujemy na sytuacjach i produktach z otoczenia pracowników dostosowując je do tematyki warsztatu. GWARANTUJEMY Uczestnikowi Podręcznik Certyfikat uczestnictwa Materiały pisemne Zamawiającemu Pre-test i post-test Ankietę oceny szkolenia Raport ze szkolenia Podręczniki są pisane przez nasz dział merytoryczny, dla każdego klienta indywidualnie i zawierają średnio pomiędzy 30 a 45 stron. Raport poszkoleniowy pisany jest przez trenera prowadzącego zajęcia i zawiera: przebieg szkolenia, komentarz trenera ilustrujący nabywanie nowych kompetencji, wskazówki do dalszego rozwoju, a także statystyki z testów i ankiet. 7

8 E-learning to doskonalenie kompetencji pracowników przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii: komputerów, sieci komputerowych, platformy e-learningowej, Internetu. Nauczanie e-learnigowe daje możliwośd przeszkolenia pracowników z produktów firmy, procedur, a także umiejętności psychospołecznych, bez konieczności organizowania fizycznie szkolenia czy wykładu. Szkolenia e-learningowe E-szkolenia, które proponujemy, to coś znacznie więcej niż statyczny i nudny kurs komputerowy. Wiemy, że ludzie najlepiej zapamiętują, gdy są zaangażowani w wykonywanie zadao, dlatego też nasze kursy stawiają na interaktywnośd. Uczestnik e-szkolenia znajdzie elementy, takie jak quizy, testy, słowniki, które go zaciekawią i skłonią do aktywnego udziału. Dodatkowym atutem są ciekawe scenariusze lekcji e-learningowych, tworzone w porozumieniu z Klientem, osadzone w layout-cie firmy, dopasowane do realiów rynkowych, wartości i standardów korporacyjnych. 8

9 Szkolenia e-learningowe Opracowujemy i przygotowujemy dopasowane do potrzeb Klienta e-szkolenia z zakresu: umiejętności psychospołecznych, produktów, procedur, zagadnieo prawnych itp. Tworzymy e-kursy dopasowane pod względem standardów i wartości korporacyjnych, na podstawie dostarczonych materiałów oraz w zaakceptowanym przez Klienta lauout-cie graficznym Posiadamy doświadczenie w łączeniu szkoleo e- learningowych z tradycyjną formą szkoleo blended learning Oferujemy hosting platformy e-learningowej Umożliwiamy monitorowanie postępów nauki uczestników (raportowanie) Oferujemy sprawdzenie wiedzy uczestników szkoleo (testy) Korzystamy ze sprawdzonych i nowoczesnych narzędzi e-learningowych Posiadamy szeroką wiedzę techniczną, która pozwala nam na łączenie elementów merytorycznych z narzędziami informatycznymi Nasz partner biznesowy posiada 4 letnie doświadczenie w tworzeniu szkoleo e- learningowych 9

10 Blended learning Blended learning to efektywne połączenie tradycyjnych metod nauczania z kursami e- learningowymi. Blended learning może wykorzystywad jednocześnie wykłady, warsztaty praktyczne, treningi, dwiczenia, e- szkolenia, e-testy, konsultacje z trenerem tak, aby stworzyd najlepszą kombinację dla doskonalenia kompetencji uczestników. W zależności od potrzeb organizacji blended learning może przybrad różne formy: szkolenie e-learningowe poprzedza szkolenie tradycyjne przekazując uczestnikom niezbędną i podstawową wiedzę, a podczas warsztatów następuje poszerzenie wiedzy, dwiczenie umiejętności lub intensywny trening. Dzięki temu rozwiązaniu uczestnicy prezentują wyrównany poziom wiedzy, a czas szkolenia przeznaczany jest wyłącznie na trening e-learning kooczy tradycyjny cykl szkoleo weryfikując wiedzę uczestników poprzez testy i symulacje. Może również służyd, jako narzędzie follow up tradycyjnego szkolenia e-szkolenie przeplata się ze szkoleniami tradycyjnymi e-learning zarówno rozpoczyna jak i kooczy proces szkoleniowy. 10

11 Narzędzia HR Hogan Assessment Systems Platforma Testów Rekrutacja i Selekcja Outplacement 11

12 Hogan Assessment Systems badanie kompetencji miękkich Obszary zastosowania Hogan Assessment Systems Diagnoza mocnych i słabych stron kadry menedżerskiej Zarządzanie Talentami Właściwe dopasowanie pracowników do zadao Redukcje i outplacement Relokacje pracowników i kadry zarządzającej Coaching Assessment Centre / Development Centre Audyt personalny Rozwiązywanie konfliktów Diagnoza potrzeb szkoleniowych Diagnoza kultury organizacyjnej Doradztwo i tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji Tworzenie systemów ocen, motywacji i wynagradzania Dobieranie członków zespołów, grup projektowych, team building Benchmark najlepszych specjalistów / menedżerów w organizacji Optymalizacja procesu selekcji nowych pracowników i menedżerów Identyfikacja i wdrożenie efektywnego dla organizacji stylu przywództwa Restrukturyzacje, reorganizacje, akwizycje i procesy łączenia przedsiębiorstw Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez polepszenie jej wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji 12

13 Hogan Assessment Systems badanie kompetencji miękkich W skład pakietu HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS wchodzą trzy uzupełniające się narzędzia: Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI: zaprojektowany, by przewidywad sukces zawodowy w oparciu o potencjał osobowy przeprowadzany wyłącznie na pracujących dorosłych, nie jest testem klinicznym Badanie Rozwojowe Hogana HDS zaprojektowany do oceny potencjalnych barier, które mogą utrudniad osobisty i zawodowy rozwój opisuje problematyczne aspekty zachowania, które są trudne do wykrycia podczas wywiadu selekcyjnego szczególnie przydatny dla osób, które zarządzają innymi, pracują w zespołach bądź wykonują stresujące zajęcia Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI szacuje dopasowanie pomiędzy wartościami osoby a kulturą organizacyjną i preferowanym stylem przywództwa wyjątkowe narzędzie do selekcji personelu, rozwoju, coachingu, motywowania oraz nagradzania identyfikuje rdzenne wartości poszczególnych osób 13

14 Platforma Testów Wprowadzenie: Platforma to zestaw testów psychometrycznych diagnozujących rozmaite cechu osobowości, postawy i predyspozycje Jest dostępna online, generuje bogaty i szczegółowy raport natychmiast po zakooczeniu badania testowego Przeznaczenie: rekrutacja, selekcja, ocena mocnych stron i obszarów rozwojowych, coaching, wspieranie rozwoju, poradnictwo zawodowe, sesje indywidualne, narzędzie dla psychologapraktyka Odpowiada na aktualne zapotrzebowanie biznesu i organizacji Przykładowe skale testów: Aktywnośd w Radzeniu Sobie ze Stresem Sumiennośd Motywacja Osiągnięd Skala Kłamstwa (Aprobaty Społecznej) Zachowania Etyczne w pracy (skłonnośd do zachowao kontrproduktywnych) Ekstrawersja Ugodowośd Wytrzymałośd Neurotycznośd 14

15 Platforma Testów Przykładowe moduły (określone, zdefiniowane zestawy testów) Uniwersalny moduł rekrutacyjny Preferowany styl przywództwa Analiza Kontaktów Społecznych i Komunikacji Przedstawiciel handlowy-diagnoza relacji z klientem Analiza możliwości intelektualnych i kreatywności Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi Analiza stylu obsługi klienta Raport dla badanego rozdziały Ogólny opis wyniku Życie zawodowe/praca Uczenie się i myślenie, kwestie poznawcze Stres i radzenie sobie ze stresem Funkcjonowanie społeczne Podsumowanie: mocne i słabe strony Raport dla pracodawcy rozdziały Jak skutecznie komunikowad się z takim pracownikiem? W jakich zadaniach może szczególnie dobrze dawad sobie radę, a w jakich będzie słabszy? Co może go motywowad, a co zniechęcad do pracy? Funkcjonowanie w grupie i relacje z innymi 15

16 Rekrutacja i Selekcja Specjalizujemy się w rekrutacjach wykwalifikowanego personelu poprzez: Data-base searching przeszukiwanie bazy danych Kandydatów zgodnie z kluczowymi kryteriami przedstawionymi przez Klienta Head-hunting bezpośrednie pozyskiwanie z rynku wysokiej klasy specjalistów ze ściśle określonych sektorów, posiadających kwalifikacje odpowiadające oczekiwaniom Klienta Networking budowanie siatki kontaktów oraz weryfikacja i analiza rekomendacji dla Kandydatów, których doświadczenie zawodowe pozwala na wzięcie udziału w danym projekcie rekrutacyjnym Media - poszukiwania Kandydatów realizujemy we współpracy z naszymi partnerami medialnymi Każda usługa rekrutacyjna obejmuje: Realizację projektu rekrutacyjnego dowolną metodą, wybraną przez naszego Klienta Regularny kontakt z Klientem, monitoring opinii o Kliencie oraz analiza konkurencji Realizację procesu selekcji (wybór i rekomendacja najlepszych Kandydatów) Weryfikacja referencji Kandydatów Sporządzenie raportu z przebiegu prowadzonego projektu rekrutacyjnego Wsparcie w organizacji spotkao Kandydatów z Klientem Wsparcie w negocjowaniu warunków współpracy z Kandydatem Porady w zakresie HR oraz kwestiach związanych z zatrudnieniem wybranych Kandydatów Gwarancję rekrutacyjną Regularny kontakt z Kandydatem i Klientem po zakooczeniu procesu rekrutacyjnego 16

17 Outplacement Outplacement jest aktywnym procesem nastawionym na skuteczne znalezienie nowego miejsca zatrudnienia dla pracowników objętych zwolnieniem monitorowanym. Outplacement jest wpisany w zakres działao Odpowiedzialnego Biznesu. Dla pracodawcy przeprowadzającego redukcję zatrudnienia ważny jest wizerunek, jaki pracownicy objęci outplacementem będą kreowali po opuszczeniu firmy. Wspomagamy proces outplacementu w organizacji działając kompleksowo na 2 płaszczyznach płaszczyźnie psychologicznej oraz płaszczyźnie aktywnej rekrutacji. Płaszczyzna psychologiczna: Warsztat autoprezentacji podczas rozmów rekrutacyjnych Radzenie sobie ze stresem Zarządzanie wizerunkiem Komunikacja werbalna i niewerbalna Career coaching Indywidualny Rozwój Kariery realizowany w ramach 8 godzinnego coachingu Tworzenie profilu zawodowego kandydata Płaszczyzna aktywnej rekrutacji: Doradztwo zawodowe Pomoc przy pisaniu CV 20 ustnych rekomendacji kandydata do potencjalnych przyszłych szefów 100 maili rekomendacyjnych z CV do działów marketingu w farmacji 500 maili z CV do firm farmaceutycznych Feedback na temat profili na portalach internetowych

18 Coaching rozwój dla najlepszych Pracują dla nas coachowie z wieloletnim doświadczeniem w coachingu menadżerskim i sprzedażowym na rynku polskim i międzynarodowym Jakiego rodzaju korzyści może dad firmom coaching? 90% firm, które skorzystały z coachingu biznesowego lub executive coaching-u zauważa zwrot inwestycji w zakresie od 100% do nawet 1000% w ciągu roku od skorzystania z usługi. Dodatkowo, wiele firm zgłasza dużo dalej idące, długoterminowe korzyści z coachingu swoich pracowników Korzyści płynące z coachingu dla organizacji to: lepsze relacje i praca zespołowa większa satysfakcja z pracy większa produktywnośd lepsza jakośd pracy zmniejszona rotacja pracowników wzrost korzyści ze szkoleo i lepsze wykorzystanie kompetencji opanowanych na szkoleniach usprawniona obsługa klienta Ile czasu trwa praca z coachem? Czas pracy oraz jej zasady są zwykle ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Generalnie, coaching niedyrektywny wymaga więcej czasu niż coaching dyrektywny. Praca z coachem niedyrektywnym nad danym obszarem zajmuje średnio od 4 do 12 sesji, podczas gdy z coachem dyrektywnym średnio od 1 do 4 sesji, chociaż czas pracy w dużym stopniu zależy od jej obszaru oraz oczekiwanych efektów. 18

19 Proponujemy tutaj 2 formuły przeplataną, gdzie częśd zajęd odbywa się na sali szkoleniowej a częśd poza nią oraz formułę SA czyli 1 dzieo szkolenia i 1 dzieo atrakcji. Za częśd atrakcji odpowiada nasz partner biznesowy, lider na rynku organizacji imprez - Tajemnice Imprez. Nasz partner posiada wszelkie niezbędne zezwolenia, ubezpieczenia, duże doświadczenie oraz zespół kreatywnych profesjonalistów. Najpopularniejsze szkolenia wyjazdowe: team building z motywacją pozafinansową publiczne prowadzenie prezentacji trening antystresowy warsztat budowania wizerunku i wywierania wrażenia zarządzanie czasem motywacja z NLP wywieranie wpływu na innych i obrona przed manipulacją warsztaty rozwoju osobistego Szkolenia outdoor 19

20 Szkolenia outdoor posiadamy sprawdzone lokalizacje od standardów akceptowalnych po ośrodki 3 gwiazdkowe zarówno w bliskich okolicach Warszawy jak i poza nią. atrakcje dobieramy wspólnie aby czynności wykonywane przez uczestników były spójne z tematem szkolenia. łączymy cel biznesowy szkolenia i integracyjny. działamy kompleksowo, czyli zapewniamy transport, zakwaterowanie oraz organizację atrakcji przez profesjonalistów z certyfikatami instruktorskimi. gwarantujemy najwyższą jakośd usług jak i niezapomniane doświadczenia. prezentowane zdjęcia pochodzą z realnych wyjazdów zadowolonych klientów (innych nie mamy!) 20

21 Mamy przyjemnośd jako pierwsi w Polsce zaproponowad naszą nowatorską formułę szkolenia o nazwie Fort impact Fort impact to przede wszystkim aktywny warsztat, który pozwala wykształcid nowe umiejętności. Cała formuła opiera się na 4 głównych fundamentach: szkolenie warsztatowe psychodrama team building outdoor wyjazd motywacyjny Te 4 fundamenty tworzą 2 równoległe płaszczyzny szkolenia jest to płaszczyzna merytoryczna oraz płaszczyzna fabularna osadzona w jednej z 4 stylistyk, gdzie gwarantujemy przebrania i atrakcje dopasowane do konwencji: Księżniczki i smoki Cieo Czarnobyla Matrix Dziki zachód Fort impact Każdy uczestnik szkolenia przed przystąpieniem do projektu uzupełnia test psychologiczny i ankietę na podstawie których pisana jest zindywidualizowana, zgodna z predyspozycjami uczestnika postad, którą będzie odgrywał przez 2 dni trwania szkolenia. 21

22 Fort impact Przygoda: polega na zebraniu całości Księgi Wiedzy (podręcznika) którą w częściach należy zdobyd poprzez wykonywanie zadao od różnych trenerów. Jeden trener jest zawsze Mistrzem, który pracuje nad aktualnie rozwijanymi kompetencjami grupy. Drugi trener jest Gate Keeperem, który na checkpointach sprawdza biegłośd poszczególnych uczestników i decyduje, kto i z jakimi zasobami przechodzi dalej. Pomiędzy jednym a drugim punktem kontrolnym, należy również wykonad pewne zadanie może ono dotyczyd zastosowania na kimś umiejętności perswazji, podjęcia grupowej decyzji, przepracowania konfliktu w grupie jak i przejścia na linie nad przepaścią, przemierzenie na quadzie długiego odcinka, czy zestrzelenie przeciwnika w paintballu Wszystko to jest wpisane w konkretną fabułę. Scenariusz, przewiduje kilka rozwiązao konkretnej przygody, zależą one od tego jak zachowają się uczestnicy. Najpopularniejsze tematy szkoleo typu FORT IMPACT: poligon negocjacji zespół zwycięzców (zaawansowany team building) sprzedaż ponad wszystko (poligon kompetencji sprzedażowych) zarządzanie konfliktem chrzest menadżera (trening kompetencji menadżerskich) 22

23 Nasi Trenerzy szkolili między innymi: Aviva Commercial Union Citi Bank Handlowy HSBC Bank Polska S.A ING Nationale Nederlanden Alior Bank SKOK Stefczyka Infosys Bank Współpracy Europejskiej Ministerstwo Finansów Kancelaria Sejmu Citroen Peugeot Samsung PLL LOT Whirlpool Telekomunikacja PTK Centertel (Idea / ORANGE) Era GSM Netia Alcatel Radio Eska Polcard Aster Fiolet PDK Camel Active Polpharma PharmaNord Medicus Alliance Medical Profarm Poliklinika Arciszewscy Nestle Goplana Hortex Real Hipermarkety Hays Avantis Emmerson Sika Polska Euromark S.A. Uniwersytet Łódzki ProfiM Marubeni Motors Poland Unicolor FRDL etel Kruszwica Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Budo Hurt S.A. Dagma Stabill CCIG Sferis Sp. Z o.o. Sied Salonów Jubilerskich Schubert Polskie Składy Budowlane PSB Kancelaria Notarialna - Maria Kokoszczyoska Nieruchomości - Volumetric MK Polska Sp. z o.o. Nieruchomości Dom Mieszkanie CRS Design F-System Decora Polska Havo Biruna Ignea Lakis Consultor Doradca Finansowy Blueflame Topfinish Luk Agencja Reklamowa John Pitcher IT School 23

24 Obsługa Klienta 24

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY USPRAWNIAMY PROCESY to firma szkoleniowo - doradcza o solidnych podstawach, na rynku istnieje już blisko 15 lat. W tym okresie najlepsi specjaliści przeszkolili kilkaset firm, przyczyniając się do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU

PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU PROGRAM KURSU PODSTAWOWEGO DIET COACHINGU Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW Jak rekrutować najlepszych?

SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW Jak rekrutować najlepszych? SKUTECZNY ŁOWCA TALENTÓW Jak rekrutować najlepszych? Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/27/7829/2368 Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł Cena netto za godzinę 68,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji

Trafny wybór sukces w selekcji. Ocena kompetencji Trafny wybór sukces w selekcji Ocena kompetencji Rekrutacja i selekcja Assessment / Developement Centre Szkolenia Bussines Coaching Badania wskaźników HR Analiza danych Benchmarking HR Budowanie systemu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa więcej na: KOMPETENCJE ROZWÓJ ETYKA KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa Każdy dzień życia to doskonalenie Doskonalenie samego siebie Rozwijając siebie tworzysz lepszy świat * Proponujemy rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników: Temat szkolenia ABC profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki 4Value Business Consulting - doświadczenia i kierunki Doświadczenie 4VALUE Consulting Szkolenia Badania Rozwój personelu Gdzie jesteśmy? Gdzie jest konkurencja? Gdzie chcemy być? Jak to zrobimy? CONSULTING

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników Rekrutacja i selekcja pracowników Szanowni Państwo, BD Center jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą funkcjonującą na rynku od 2001 roku. Działając na rzecz komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia.

Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy. Global Finance Doradztwo Sp. z o.o. ul. Smolki 13, 30-513 Kraków www.gfszkolenia. Oferta szkoleniowa dla: Powiatowych Urzędów Pracy Spis treści: 1. Opis firmy gwarancja jakości 2. Opis metod i miejsc prowadzenia szkoleń 3. Oferta szkoleniowa dla pracowników: Temat szkolenia ABC profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej.

to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to autorski, 100-godzinny program szkoleniowy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w pracy trenerskiej. to podstawowa wiedza i najważniejsze umiejętności w pracy trenera. Dlaczego Szkoła Młodych Trenerów?

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A.

IT w dobie zmian personalnych. Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. IT w dobie zmian personalnych Projekt kaskadowej transformacji obszaru IT w Poczcie Polskiej S.A. Agenda usługi Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A. rola HR-u w projekcie transformacji IT w PP główne

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI KIEDY LICZĄ SIĘ LUDZIE SZKOLENIE OTWARTE: WYWIAD KOMPETENCYJNY W PROCESIE REKRUTACJI MIEJSCA I DATY SZKOLEŃ: Warszawa 9-10.12. 2015 Ul. Cybernetyki 7 Dla kogo: szkolenie skierowane jest do osób, które

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH Warszawa, 2012 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU (1) We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje oraz poziom zaangażowania w coraz

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej

Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej WIELKOPOLSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Szkolenia dla kadry kierowniczej jednostek administracji publicznej 1. Metodyka szkolenia Celem szkoleń jest pogłębienie wiedzy, a także

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE COACHINGOWE

KOMPETENCJE COACHINGOWE KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA 2 KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA Podczas szkolenia poznasz samego siebie, swój styl myślenia i działania. Dowiesz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo