AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER. część 4"

Transkrypt

1

2 AKTYWNOŚĆ BEZ BARIER część 4

3 Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Biuro Projektu: ul. Jęczmienna 10/ Wrocław tel fax Zdjęcia: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki, zarówno w całości, jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana w sposób elektroniczny, fotograficzny i inny bez zgody wydawcy i właścicieli praw autorskich. Copyright Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o. Wrocław 2014 Publikacja dystrybuowana bezpłatnie ISBN:

4 SPIS TREŚCI KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH WSTĘP... ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH... WPROWADZENIE GRAMATYCZNE STRUKTURA HASŁA... 7 NAWIGACJA PO SŁOWNIKU JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH... TEMATY DIALOGÓW LISTA HASEŁ SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI 1. Załatwianie spraw w urzędzie (orientacja w urzędzie) Załatwianie spraw w punktach usługowych Formy zatrudnienia Rozmowa o pracy Dane osobowe Mój dzień Stanowisko pracy w firmie Konto w banku Spotkanie Zmiana pracy Negocjowanie wynagrodzeń i warunków pracy Własna firma Rozmowy w punktach usługowych Odejście z pracy W jakiej branży Pan/Pani pracuje? U lekarza medycyny pracy Prawa głuchych w pracy Tłumacz języka migowego HASŁA I DEFINICJE... 27

5 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH Opracowanie: Zespół projektowy Wrocław 2014

6 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH WSTĘP Słownik Języka Polskiego dla Głuchych to multimendialne kompendium wiedzy o języku polskim przygotowane z myślą o niesłyszących chcących pogłębić swoją znajomość języka polskiego. Słownik powstał w ramach projektu Spróbujmy się zrozumieć. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy, a co najważniejsze potrzeby społeczności niesłyszących w Polsce, chcemy zaoferować pomoc przydatną w poszukiwaniu pracy, kontakcie z pracodawcą od chwili złożenia aplikacji, aż do ewentualnego zakończenia współpracy. Zebraliśmy zatem słowa i wyrażenia charakterystyczne dla tego rodzaju sytuacji i umieściliśmy je w odpowiednich kontekstach naturalnych dla komunikacji w języku polskim. Forma słownika jest najlepszym sposobem na zaprezentowanie tegoż słownictwa i ułatwia szybki dostęp do wybranych wyrazów, bez konieczności zapoznawania się z pozostałymi, znanymi już bądź niepotrzebnymi słowami. Innowacyjność Słownika polega przede wszystkim na opisaniu jednego pola tematycznego pracy w kontekście glottodydaktycznym (czyli nastawionym na naukę języka polskiego jako obcego) oraz wielopłaszczyznowe docieranie do konkretnego adresata zarówno w formie pisanej, jak i miganej. Warto wspomnieć, że wszystkie materiały powstały dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin; za część pisaną odpowiedzialni byli lingwiści absolwenci Uniwersytetu Wrocławskiego, częścią migową zajmowali się natywni użytkownicy polskiego języka migowego. Głównymi odbiorcami tej publikacji są bowiem osoby głuche, zarówno Głuche kulturowo, jak i niedosłyszące, używające na co dzień polskiego języka migowego, a potrzebujące w kontaktach z pracodawcami, współpracownikami i urzędnikami jako drugiego języka komunikacji pisanej odmiany polszczyzny. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH Słownik Języka Polskiego dla Głuchych, realizowany w ramach projektu Spróbujmy się zrozumieć, ma na celu przedstawienie słownictwa polskiego języka fonicznego związanego z rynkiem pracy, aktywizacją zawodową, poszukiwaniem pracy i jej zakończeniem, zakładaniem własnej firmy, korzystaniem z możliwości aktywizacji oferowanych przez instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy. Słownik jest adresowany do głuchych, którzy nie znają charakterystycznego słownictwa w języku polskim fonicznym przydatnego w poszukiwaniu pracy oraz w samej pracy. Jest zatem wzorowany na słownikach tematycznych przeznaczonych dla cudzoziemców uczących się języka polskiego. Korpus Słownika, czyli zbiór tekstów, z którego wybrane zostały słowa jednostki leksykalne opisywane w części pierwszej stanowią dialogi stworzone przez zespół słyszących, których pierwszym językiem jest język polski foniczny. Dialogi te ułożone zostały na podstawie tematów zebranych przy pomocy programów nauczania języka polskiego jako obcego i odpowiadają standardowym poziomom A2-B1 według międzynarodowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i stosowanej przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wybór takiego korpusu uzasadniony był potrzebą stworzenia tematycznie ograniczonej bazy słów w ich naturalnych kontekstach zdaniowych na odpowiednim poziomie trudności. W związku z brakiem odpowiedniego do założeń zbioru tekstów, który mógłby być wykorzystany jako korpus, zdecydowano się na metodę pośrednią, czyli stworzenie bazy tekstów, na podstawie słownictwa nauczanego na wspomnianych poziomach A2-B1. Etapy pracy nad Słownikiem : zbieranie tematów, które mogłyby się znaleźć w Słowniku związanych z pracą, jej poszukiwaniem itp. na podstawie programów nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie A2-B1 kwiecień 2012, przygotowanie korpusu w formie dialogów maj 2012, przygotowanie na postawie korpusu listy słów (jednostek leksykalnych); z pominięciem słów z niższych niż A2-B1 poziomów językowych maj/czerwiec 2012, opracowanie listy słów czerwiec 2012, przygotowanie broszury informacyjnej czerwiec 2012, nagranie materiału filmowego lipiec Taka a nie inna konstrukcja hasła słownikowego ma na celu bardziej skupienie się na znaczeniu słowa (stąd definicja i tłumaczenie), niż na informacjach gramatycznych, które na tym poziomie zaawansowania językowego powinny być już znane. Podane one zatem zostały jedynie szczątkowo podkreślono podział polskich słów na części mowy i zróżnicowanie aspektowe czasowników ze względu na brak występowania tych kategorii w PJM. Oprócz tego słownik zawiera wszystkie dialogi w wersji pisanej (po polsku) i migowej. Przez to uwypuklono występowanie jednostek leksykalnych w ich naturalnych kontekstach, łącznie z wszystkimi dodatkowymi komentarzami, których używa się w języku polskim przy okazji tego typu wymian zdań. Jednocześnie zwrócono tym uwagę na odrębność tekstów w języku polskim fonicznym i migowym, różną gramatykę obu języków, niedosłowne tłumaczenie niektórych słów i zdań. Nie było jednak intencją autorów tworzenie dokładnych wzorów zachowań i wskazywanie na jedyną formę tego typu rozmów. WPROWADZENIE GRAMATYCZNE Słownik Języka Polskiego dla Głuchych jest słownikiem tematycznym, który skupia się na słownictwie związanym z pracą, rynkiem pracy i zatrudnieniem. Poziom słownika został tak dopasowany, żeby 6 Spróbujmy się zrozumieć

7 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH uzupełnić zakres tematów, których nie ma na zajęciach w szkole. Zgodnie z zasadami nauczania języków obcych (a język polski dla niesłyszących od urodzenia jest językiem obcym) jeśli celem słownika jest nauka słownictwa, nie powinien on zawierać informacji gramatycznych i odwrotnie: książki, które skupiają się na gramatyce, nie powinny podawać trudnych słów. Celem tego słownika jest pomoc w nauce słów dotyczących pracy, dlatego nie ma w nim zbyt dużo informacji o gramatyce języka polskiego. Podajemy tylko informacje ważne lub wyjątki. Opis gramatyki jest prosty, nie ma w nim końcówek słów (inaczej: leksemów) w odmianie. Założono, że osoba, która korzysta z tego słownika, zna wszystkie końcówki rzeczowników, przymiotników i czasowników. Jeśli ktoś nie wie, jak powinno się używać takiego wyrazu, musi go znaleźć w dialogach, które są dołączone do słownika, i obejrzeć film nagrany w języku migowym. W Słowniku nie ma słów prostych, takich jak: mieć, mały, dom. Ten wstęp pokazuje, jak należy odczytać i rozumieć informacje zawarte w słowniku. Leksemy w słowniku są podzielone na 5 kategorii: rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, czasowniki, wyrażenia. Każde słowo, które jest rzeczownikiem, zostało zapisane w formie mianownika liczby pojedynczej: zawód, praca, zdjęcie. Niektóre rzeczowniki mają tylko formę w liczbie mnogiej, to oznacza, że nie można ich użyć w liczbie pojedynczej (np. negocjacje). Przy takich słowach znajduje się informacja: tylko l.mn. Tego typu rzeczowniki wymagają, żeby czasownik w zdaniu też miał liczbę mnogą: Wiesz, jakie są realia (XIV). Poza tym ich odmiana jest taka sama, jak wszystkich rzeczowników. Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, dlatego w Słowniku umieszczono tylko formę mianownika liczby pojedynczej (zawodowy, pośredni). Jako przymiotniki zapisano też słowa takie jak: wyuczony czy zniszczony, ponieważ odpowiadają na pytania: jaki?, który? W słowniku przyjęto jedno kryterium dla wybrania kategorii sposób odmiany. Jeśli coś się odmienia jak przymiotnik, w naszym słowniku jest zapisane jako przymiotnik. Leksemy wyuczony czy zniszczony spełniają to kryterium, ale ponieważ pochodzą od czasowników, są właściwie imiesłowami. Przy takich leksemach zaznaczono na przykład: zniszczony przymiotnik od zniszczyć Niektóre przymiotniki są używane w znaczeniu rzeczownika, np. niedosłyszący, bezrobotny. Można po polsku napisać: Bezrobotny człowiek siedzi w domu, ale można też: Bezrobotny siedzi w domu. W takim przypadku w słowniku znajduje się informacja: przymiotnik, używany jako rzeczownik. W słowniku są też dwa nieodmienne przymiotniki, które często są używane jako przysłówki, chodzi o netto i brutto. Napisano przy nich informację: przymiotnik, używany jako przysłówek. Przysłówki odpowiadają na pytanie: jak? i prawie zawsze pochodzą od przymiotnika. Przy przysłówkach w Słowniku znajduje się informacja, od jakiego przymiotnika pochodzą. Najczęściej definicja słowa jest umieszczona przy przymiotniku. Wygląda to tak: bezpłatny przymiotnik Bezpłatne jest to, za co nie musimy płacić lub za co nie dostajemy pieniędzy. Konto jest bezpłatne. (VIII) bezpłatnie przysłówek od bezpłatny Następny krok to nadanie numeru REGON. Otrzyma go pani bezpłatnie w Urzędzie Statystycznym. (XII) Czasowniki w języku polskim występują w dwóch aspektach: dokonanym i niedokonanym. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów języka polskiego zarówno dla osób niesłyszących, jak i obcokrajowców. Ponieważ nie ma jednej reguły na utworzenie aspektu dokonanego, zamieszczono zawsze dwa aspekty tego samego czasownika. Podstawową formą, która znajduje się w indeksie haseł, jest aspekt niedokonany (trafiać). Aspekt dokonany (dk.) jest dopisany po ukośniku, na przykład: trafiać czasownik/ dk. trafić Niektóre czasowniki nie mają aspektu dokonanego. W takich przypadkach po prostu obok określenia czasownik nie ma żadnej dodatkowej informacji. Odmiana takich czasowników jest taka sama, jak wszystkich innych. Wyrażenia to takie hasła, które składają się z więcej niż jednego słowa i z reguły występują właśnie w takich połączeniach. Wyrażenia to na przykład: zakład pracy i prawo jazdy. Wyrażenia to także związki frazeologiczne są to takie połączenia, których nie można odczytywać dosłownie, bo mają inne znaczenie, na przykład złota rączka (nie chodzi tu o rękę ze złota, tylko dobrego specjalistę, fachowca). STRUKTURA HASŁA Hasła w Słowniku zostały uporządkowane alfabetycznie. Hasło składa się z czterech elementów. Pogrubieniem oznaczono podstawową formę hasła (czyli dla rzeczowników, przymiotników i wyrażeń jest to mianownik liczby pojedynczej, dla czasowników postać niedokonana w formie bezokolicznika). Potem znajduje się jedna z 5 kategorii: część mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek) lub określenie (wyrażenie). Jeśli wyraz pochodzi od innego wyrazu, zostało to zapisane przy pomocy przyimka od, na przykład: zajęty przymiotnik od zająć Przy czasownikach umieszczono po ukośniku postać dokonaną (dk.), np.: zwalniać czasownik/ dk. zwolnić Dodatkowe informacje gramatyczne o haśle zostały umieszczone po przecinku, np.: Spróbujmy się zrozumieć 7

8 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH bezrobotny przymiotnik, używany jako rzeczownik negocjacje rzeczownik, tylko l.mn. Poniżej znajduje się definicja leksemu. Większość definicji pochodzi z Innego Słownika Języka Polskiego (ISJP) pod redakcją Mirosława Bańko. Jeśli w ISJP nie było definicji wyrazu lub wyrażenia, które znalazły się w Słowniku Języka Polskiego dla Głuchych, zostały one stworzone przez autorów Słownika... Definicje są zapisane pismem prostym i zakończone kropką. Pod definicjami kursywą (pismem pochylonym) zaznaczono najlepszy przykład użycia hasła w dialogach. Czasami wyraz ma kilka znaczeń i te znaczenia występują w dialogach, które są dołączone do słownika. Wtedy definicje i przykłady są zapisane na zmianę, jak we wzorze: hasło część mowy, informacja dodatkowa Definicja 1. / Przykład 1. (I, 1) Definicja 2. / Przykład 2. (I, 2) Za przykładami znajdują się odnośniki do dialogów. Dialogi zostały podzielone na XVIII tematów związanych z różnymi zdarzeniami dotyczącymi pracy (np. szukanie pracy, szukanie informacji, negocjacje, prawa osób niesłyszących w pracy, własna firma). Odnośniki są zapisane w nawiasach, najpierw liczba rzymska, a po przecinku cyfra arabska. Liczba rzymska oznacza numer kręgu tematycznego w Słowniku (I XVIII), a liczba arabska numer dialogu występującego w określonym temacie (1-5). Przykładowe hasła: zarząd rzeczownik Zarząd to grupa ludzi nadzorująca pracę instytucji lub organizacji i podejmująca uchwały. Tutaj jest serce naszego przedsiębiorstwa gabinet prezesa i zarządu. (VII, 1) zapewniać czasownik/ dk. zapewnić Mówimy: zapewniam cię, mogę cię zapewnić itp., by podkreślić swoją pewność co do czegoś lub swoje głębokie postanowienie. W przypadku PJM sprawa jest bardziej skomplikowana gdyż nie brałam udziału w oficjalnym lektoracie językowym, natomiast zapewniam, że migam płynnie i w sposób zrozumiały dla głuchych. (XVIII, 2) brutto przymiotnik; używany jako przysłówek Pensja, płaca, dochód, zysk itp. brutto to takie, w których nie uwzględniono potrąceń, np. podatków w pensji lub kosztów produkcji w zyskach. Ile wynosi płaca minimalna? Obecnie 1500 zł brutto. (III, 2) Brutto czy netto? (XI) Hasła są uzupełnione przez nagrania w języku migowym, dzięki czemu przynoszą pełną informację o tym, jakie są znaczenia i jak należy używać leksyki (inaczej: słownictwa) związanej z pracą. podstawowa forma hasła część mowy zarząd rzeczownik Zarząd to grupa ludzi nadzorująca pracę instytucji lub organizacji i podejmująca uchwały część definicyjna Tutaj jest serce naszego przedsiębiorstwa gabinet prezesa i zarządu. (VII, 1) przykład użycia numer tematu numer dialogu Rys. 1 Schemat struktury hasła Źródło: opracowanie własne strona startowa NAPRZÓD indeks + nr dialogów POWRÓT NAPRZÓD indeks + nr dialogów POWRÓT NAPRZÓD dialog + nr dialogów + odtwórz ponownie transkrypcja + nr dialogów POWRÓT alfabetyczny migowy alfabetyczny film + tłumacz film + napisy Rys. 2 Schemat struktury Słownika Języka Polskiego dla Głuchych Źródło: opracowanie własne 8 Spróbujmy się zrozumieć

9 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH NAWIGACJA PO SŁOWNIKU JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH Słownik Języka Polskiego dla Głuchych zostanie udostępniony użytkownikom w postaci cyfrowej, zarówno w przestrzeni internetowej (jako element portalu), jak i na płytach dvd. Słownik składa się z czterech głównych części: I listy 391 haseł (w formie indeksu alfabetycznego w wersji pisanej oraz miganej), II definicji wyrazów, III 34 dialogów w formie filmów, IV transkrypcji dialogów w języku polskim. Krok pierwszy lista słów Po włączeniu Słownika pojawi się indeks słów języka polskiego pomocnych w sytuacjach związanych z pracą. Lista organizowana jest na dwa sposoby: alfabetyczny w języku polskim oraz polskim języku migowym. Wyszukiwanie konkretnego leksemu może odbywać się poprzez wpisanie w okienku wyszukiwania danego wyrazu lub jego części (program podpowie, wybierając z zamkniętej listy wyrazów odpowiadające zapytaniu słowa). Następnie należy wybrać dane hasło. Krok drugi definicja i przykłady użycia Po wybraniu hasła użytkownik zostanie przeniesiony do definicji danego słowa. Pod wyjaśnieniem, co dany wyraz znaczy, znajdują się też przykłady użycia leksemu: umieszczać czasownik / dk. umieścić Jeśli umieściliśmy gdzieś jakąś rzecz, to sprawiliśmy, że ona się tam znalazła, np. postawiliśmy, położyliśmy, powiesiliśmy lub wydrukowaliśmy ją tam albo włączyliśmy ją do tego. Organizujemy różne kursy i szkolenia. Współpracujemy z instytucjami, które wspierają niepełnosprawnych na rynku pracy. I oczywiście umieszczamy oferty prywatnych i państwowych firm. (I, 2) Z tej części można wrócić do poprzedniego ekranu z listą haseł, ale też można przejść do części dialogowej, która pokazuje przykładowe użycie danego słowa. napisów dedykowanych osobom niesłyszącym. Po obejrzeniu filmu możliwe będzie jego ponowne odtworzenie lub wyświetlenie transkrypcji w języku polskim. Wyrazy i wyrażenia występujące w słowniku będą wyróżniającymi się odsyłaczami, prowadzącymi do części definicyjnej hasła. Z tej części programu, zarówno bezpośrednio po wyświetleniu filmu, jak i transkrypcji zawsze można wrócić do ekranu z definicją bądź do ekranu wyszukiwania (patrz: krok pierwszy). TEMATY DIALOGÓW Słownik Języka Polskiego dla Głuchych zawiera XVIII jednostek tematycznych, w obrębie których przygotowano 34 realizacje dialogów: I Załatwianie spraw w urzędzie (orientacja w urzędzie) II Załatwianie spraw w punktach usługowych III Formy zatrudnienia IV Rozmowa o pracy V Dane osobowe VI Mój dzień VII Stanowisko pracy w firmie VIII Konto w banku IX Spotkanie X Zmiana pracy XI Negocjowanie wynagrodzeń i warunków pracy XII Własna firma XIII Rozmowy w punktach usługowych XIV Odejście z pracy XV W jakiej branży Pan/Pani pracuje? XVI U lekarza medycyny pracy XVII Prawa głuchych w pracy XVIII Tłumacz języka migowego Krok trzeci dialog Po kliknięciu w podstawową formę hasła zostanie wyświetlona lista dialogów, w których znalazło się zdanie z poszukiwanym słowem. Dialogi będą nagrane w formie krótkich filmów. Używanymi przez aktorów językami będą polski język migowy (PJM) oraz język polski. Każdorazowo wypowiadane przez aktorów kwestie będą dostępne użytkownikowi w dwóch językach: w PJM (tłumaczenie dostępne w pomniejszonym kadrze u dołu ekranu) oraz w formie Spróbujmy się zrozumieć 9

10 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH LISTA HASEŁ Poniżej zestawiono listę 391 haseł, które weszły w skład Słownika Języka Polskiego dla Głuchych: 1. administrować 2. administracja 3. administracyjny 4. Akademia Ekonomiczna 5. aktualny 6. aktualnie 7. alarm świetlny 8. alfabet palcowy 9. analizować, przeanalizować 10. artystyczny zmysł 11. atmosfera 12. audiogram 13. automat 14. awaria 15. badanie 16. bankowość 17. bariera 18. bezpłatny (za darmo) 19. bezpłatnie 20. bezpośredni 21. bezpośrednio 22. bezrobocie (brak pracy) 23. bezrobotny 24. bindować, zbindować 25. biurko 26. biuro 27. biurokracja 28. branża 29. brutto 30. certyfikat (dyplom) 31. CV 32. czarno-biały 33. czynny (otwarty) 34. czytać, przeczytać 35. daktylować 36. darmowy 37. dać sobie radę (poradzić sobie) 38. dane 39. decydować (wybierać) 40. dekorować, udekorować 41. delegacja 42. dodatek 43. dodatkowy 44. dodatkowo 45. dofinansowywać, dofinansować 46. dofinansowanie 47. dokształcać, dokształcić (uczyć się) 48. dokument 49. dołączać (dokument), dołączyć 50. dopłacać 51. dopłata 52. dorabiać, dorobić 53. doradca 54. doradztwo 55. dostęp 56. dostępny 57. doświadczenie 58. dotacja 59. dowód osobisty 60. dowód 61. druk 62. drukarka 63. drukować, wydrukować 64. dyplom 65. dyrektor 66. dział (część) 67. działalność (działanie, praca) 68. egzemplarz (1 sztuka) 69. firma 70. florystyka 71. formatowanie dysku (kasowanie) 72. formularz 73. fragment 74. fundusz 75. gabinet 76. gastronomia 77. hałas (głośno) 78. harmonogram (plan) 79. import 80. informatyk 81. informatyka 82. instrukcja 83. instruktor (nauczyciel) 84. instytucja (firma / urząd) 85. kandydat 86. kandydować 87. kierunek studiów 88. klient 89. kolejka 90. komisja 91. konferencja wideo 92. konieczny (musi) 93. konkurs 94. konsultacja 95. kontaktować się, skontaktować się (komunikować się) 96. kończyć 97. koordynator (kierownik) 98. korporacja (firma) 99. korzystać, skorzystać 100 koszt 101. kreatywny 102. kryterium (warunek) 103. kserować, skserować 104. księgowość 105. kształcić się, wykształcić się (uczyć się) 106. kucharz 107. kurs 108. kwalifikacje 109. kwestionariusz osobowy 110. kwiaciarnia 111. lekarstwo 112. lektorat 113. lenistwo 114. likwidacja (usunięcie, niszczenie) 115. list motywacyjny 116. list polecony 117. marketing 118. migać, zamigać 119. monotonny (nudny) 120. motywacja 121. na rękę 122. na stałe 123. na własny rachunek 124. nagrywać, nagrać 125. naklejka 126. naprawa 127. naprawiać, naprawić 128. nazwa własna 129. nazwisko panieńskie 130. negocjacje (rozmowy) 131. netto 132. niebezpieczeństwo 133. niedosłyszący 134. niepełnosprawny 135. niesłyszący 136. niszczarka 137. niszczyć, zniszczyć 138. numer konta 139. obowiązki 140. obowiązkowy 141. obywatelstwo 142. ochronny 143. oczekiwania (nadzieje) 144. odejście 10 Spróbujmy się zrozumieć

11 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH LISTA HASEŁ Poniżej zestawiono listę 391 haseł, które weszły w skład Słownika Języka Polskiego dla Głuchych: 145. odchodzić, odejść 146. oddział 147. odliczać, odliczyć 148. odpowiadać 149. odpowiedni 150. odwoływać, odwołać 151. odzyskiwać (odbierać) 152. oferować, zaoferować 153. oferta 154. oficjalny (urzędowy) 155. ogłoszenie 156. okolicznościowy 157. okres 158. okres próbny 159. opłacać, opłacić 160. opłacać się, opłacić się 161. opłata 162. organizacja 163. organizator (kierownik) 164. organizować, zorganizować 165. orzeczenie 166. otrzymywać (dostawać), otrzymać 167. pasja (hobby) 168. pasować 169. paszport 170. pedant 171. pendrive 172. pensja 173. pieczątka 174. pilnować, przypilnować 175. podanie 176. podatek 177. podnosić (zwiększać), podnieść 178. podpis 179. podpisywać, podpisać 180. podpisanie 181. podwyżka 182. pomieszczenie 183. pomocnik 184. poprawiać, poprawić 185. porządkować, uporządkować 186. poszerzać (powiększać), poszerzyć 187. pośredni 188. potwierdzać, potwierdzić 189. powtarzać, powtórzyć 190. poznawać, poznać 191. pozwolenie (zgoda) 192. pracować 193. praca 194. praca na czarno 195. praktyczny 196. praktyka 197. praktykant 198. prawnik 199. prawo jazdy 200. prawo 201. premia 202. prezes (dyrektor, szef) 203. procedura 204. projekt 205. proponować, zaproponować 206. prowadzić, przeprowadzić 207. prowizja 208. próbować, spróbować 209. przedsiębiorstwo (firma) 210. przekazywany 211. przekładać, przełożyć 212. przelew 213. przełożony (szef) 214. przeszkalać (uczyć się), przeszkolić 215. przydawać się, przydać się 216. przygotowywać, przygotować 217. przyjmować, przyjąć 218. psuć, zepsuć 219. psycholog 220. rachunek 221. radzić, poradzić 222. realia 223. referencje 224. refundacja 225. rehabilitacja 226. rehabilitacyjny 227. rejestrować, zarejestrować 228. rekrutacja 229. relacja 230. renta 231. rozliczenie 232. rozmowa kwalifikacyjna 233. rozpatrywać, rozpatrzyć 234. rozpoczynać (początek, start), rozpocząć 235. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 236. rozwój 237. rynek pracy 238. samodzielność 239. samodzielnie 240. samodzielny 241. satysfakcja (zadowolenie) 242. satysfakcjonujący 243. segregator 244. segregować, posegregować 245. siadać, usiąść 246. skan 247. skaner 248. skanować, zeskanować 249. skierowanie 250. składać wniosek, złożyć wniosek 251. składka 252. skomplikowany 253. skupiać się, skupić się 254. słownictwo 255. słuch 256. słuchawki ochronne 257. służbowo 258. służyć, posłużyć 259. słyszeć, usłyszeć 260. specjalista 261. specjalistyczny 262. spełniać, spełnić 263. sposób 264. spotkanie 265. spóźniać się, spóźnić się 266. sprawa 267. sprawdzać, sprawdzić 268. sprzedaż 269 standardowo 270. standardowy 271. stanowczy 272. stanowisko 273. stawka 274. staż 275. stażysta 276. stolarz 277. stołówka 278. stopień niepełnosprawności 279. strona internetowa (strona www) 280. studia podyplomowe 281. sukces 282. swoboda 283. systematyczny 284. szansa 285. szczegół 286. szczegółowy 287. szef 288. szkodzić, zaszkodzić Spróbujmy się zrozumieć 11

12 KONCEPCJA SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH LISTA HASEŁ Poniżej zestawiono listę 391 haseł, które weszły w skład Słownika Języka Polskiego dla Głuchych: 289. szkodliwy 290. szkolenie 291. ściągać, ściągnąć 292. ścieżka kariery 293. średnia krajowa 294. teczka z gumką 295. termin 296. tłumacz 297. tłumaczenie 298. tolerować 299. trafiać, trafić 300. turnus rehabilitacyjny 301. ubezpieczenie 302. ubiegać się 303. uczestniczyć 304. uczestnik 305. ulga 306. ulotka 307. umawiać, umówić 308. umiarkowany 309. umiejętność 310. umieszczać, umieścić 311. umowa 312. upoważnienie 313. uprzedzać, uprzedzić 314. urlop 315. urząd 316. usługa 317. uzasadniać, uzasadnić 318. używać, użyć 319. wahać się, zawahać się 320. wątpliwość 321. wiedza 322. winda 323. wizerunek firmy 324. wizyta 325. wizytówka 326. wklejać 327. własny (mój) 328. wniosek (podanie) 329. wojewódzki 330. wprowadzać, wprowadzić 331. wspierać (pomagać), wesprzeć 332. wspominać, wspomnieć 333. współpracować 334. współpraca 335. współpracownik 336. wykaz 337. wykształcenie 338. wymagać 339. wynagrodzenie 340. wynik 341. wyobrażać, wyobrazić 342. wypełniać, wypełnić 343. wypełniony 344. wypłata 345. wypowiedzenie 346. wyraźnie 347. wyrób 348. wystarczać, wystarczyć 349 wyuczony 350. z tytułu 351. zaangażowanie 352. zaczynać, zacząć 353. zajęcie 354. zajęty 355. zajmować się, zająć się 356. zakład pracy 357. zakładać, założyć 358. zakres 359. zakup 360. załatwiać, załatwić 361. zapewniać, zapewnić 362. zapomoga 363. zarabiać, zarobić 364. zarząd 365. zasada 366. zasiłek pielęgnacyjny 367. zastanawiać się, zastanowić się 368. zaświadczenie 369. zatrudniać, zatrudnić 370. zauważać, zauważyć 371. zawiadamiać, zawiadomić 372. zawieszać się, zawiesić się 373. zawód 374. zawodowy 375. zdarzać się, zdarzyć się 376. zdjęcie rentgenowskie 377. zdobywać, zdobyć 378. zebranie 379. zespół 380. zgadzać się, zgodzić się 381. zgłaszać, zgłosić 382. złota rączka 383. zmieniać, zmienić 384. znaczny 385. znajomość 386. zniszczony 387. zrozumiały 388. zwalniać, zwolnić 389. związany (połączony) 390. zwolnienie lekarskie 391. życiorys 12 Spróbujmy się zrozumieć

13 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI Opracowanie: Zespół projektowy Wrocław 2014

14 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI 1. ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE (ORIENTACJA W URZĘDZIE) Dialog 1 Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę poczekać, zawołam tłumacza. Panie Adamie, proszę podejść. Czym mogę służyć? Chciałabym się dowiedzieć, co muszę zrobić, żeby otrzymać prawo jazdy. Musi Pani wypełnić wniosek. Proszę, oto formularz. Potem z wypełnionym wnioskiem musi Pani pójść do pokoju 106. Czy muszę coś dołączyć do wniosku i za coś płacić? Nie musi Pani nic dołączać, ale jest opłata w wysokości 60 zł. Kiedy będę mogła odebrać prawo jazdy? Za tydzień. Proszę pamiętać o dowodzie wpłaty, który dziś Pani otrzyma przy okienku. Nie musi Pani stać w kolejce, osoby niepełnosprawne są przyjmowane poza kolejnością. W jakich godzinach urząd jest czynny, żebym mogła odebrać dokument? Od godziny 8 do 16, od poniedziałku do piątku. Dziękuję. Gdzie mogę dowiedzieć się, jak założyć własną firmę? Czytałam, że można dostać na ten cel dotację. Tak, to prawda, ale wnioski o dotacje składa PUP, czyli Powiatowy Urząd Pracy. Musi się Pani tam zarejestrować. Czy to pilne? Ile mam czasu, żeby załatwić formalności? Do końca tego miesiąca musi Pani złożyć wszystkie potrzebne dokumenty. To konieczne, by dostać dotację. Co jest do tego potrzebne? Niestety nie wiem. Proszę pójść do PUP-u i tam się zapytać. Aha, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dialog 2 Dzień dobry, chciałbym zapytać się o kilka spraw. Czy mogę prosić o pomoc tłumacza? Dzień dobry, proszę poczekać, zaraz zawołam tłumacza. Panie Adamie, proszę podejść. Proszę, słucham. Nie wiem, czy mogę się zarejestrować jako bezrobotny. A jeśli tak, to jakie dokumenty muszę przedstawić? Rejestracja bezrobotnych odbywa się w pokoju 5b, musi Pan iść po schodach na piętro i skręcić w lewo. Czy ma Pan orzeczenie o niepełnosprawności? Tak, ale nie mam orzeczenia o niezdolności do pracy, więc chyba muszę się zarejestrować jako bezrobotny. Możliwe. Proszę o to zapytać w pokoju 5b. Proszę mi powiedzieć, co oferują państwo osobom zarejestrowanym w urzędzie? Organizujemy różne kursy i szkolenia. Współpracujemy z instytucjami, które wspierają niepełnosprawnych na rynku pracy. I oczywiście umieszczamy oferty prywatnych i państwowych firm. Warto do nas zaglądać. Tak naprawdę nie do końca wiem, co mogę robić... Nic nie szkodzi, mamy na miejscu doradcę zawodowego i psychologa pracy. Możemy umówić Pana na konsultacje z prawnikiem. Zawsze współpracujemy z tłumaczem języka migowego, więc jeśli się Pan umówi, sprowadzimy go. A mogę przyjść z kolegą, który będzie tłumaczył? Tak, jest to możliwe. Jeśli chce Pan się kształcić na studiach podyplomowych, też mamy na to środki. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat? Dział doradztwa zawodowego to pokój nr 8, pierwsze piętro, po prawej stronie, a wykaz specjalnych ofert dla niepełnosprawnych prowadzi pani Nowak w pokoju nr 10, na drugim piętrze. Tam też powiedzą Panu, jakie dokumenty i do kiedy należy u nas złożyć. Dziękuję. 2. ZAŁATWIANIE SPRAW W PUNKTACH USŁUGOWYCH Dialog 1 Dzień dobry, czy mogę tu skserować ten dokument? Tak. Jednostronnie czy dwustronnie? Przepraszam, czy może Pan pisać na kartce? Jestem osobą niesłyszącą. Skserować jednostronnie czy dwustronnie? Pomniejszyć? Dwustronnie. I nie pomniejszać, i tak słabo widać. Coś jeszcze? Chcę zbindować te dokumenty w książkę. Ma Pan koszulki foliowe A4? Tak, ale ze zbindowaniem będzie problem. Jaki? Nie zajmujecie się tym? Nie, nie mamy maszyny. 14 Spróbujmy się zrozumieć

15 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI Bindowanie załatwi pani naprzeciwko. Czy można tutaj skserować całą książkę? Jaki będzie koszt? Całej nie mogę prawo na to nie pozwala. Fragmenty mogę skserować za godzinę. Ksero kosztuje 10 groszy za stronę. To jeszcze poproszę dwie teczki. Wiązane czy z gumką? Wszystko jedno, chodzi tylko o to, żeby dokumenty się nie pogięły. Ksero wyszło krzywe. Proszę dać, poprawię. To będzie wszystko. Ile płacę? 14 zł. Proszę przyjść za godzinę po książkę. Na pewno nie zapomnę. Do widzenia. Dialog 2 Dzień dobry, chcę zeskanować to zdjęcie i od razu wkleić je do pliku oraz wysłać pocztą elektroniczną. Mogę to zrobić u Pani? Oczywiście, pod warunkiem, że ma Pani ten plik ze sobą na pendrivie. Przepraszam, czy może Pani mówić trochę wolniej i głośniej? I jeśli Pani może, też patrzeć na mnie, kiedy Pani mówi. Jestem osobą niedosłyszącą i czytam z ruchu warg. Oczywiście. Czy ma Pani ten plik na pendrivie? Tak. Proszę. Proszę poczekać, to może chwilę potrwać. Czasem nasze łącze internetowe wolno chodzi, ale chyba się Pani nie spieszy? Prawdę mówiąc spieszę się, ale spróbuję. Plik mam też na poczcie, muszę go najpierw ściągnąć. Potem jeden egzemplarz chciałabym wydrukować. Jaki skan zdjęcia zrobić, kolorowy czy czarno-biały? A ma Pani kolorową drukarkę? Niestety nie. W takim razie proszę zrobić skan kolorowy. Aha, i jeszcze proszę nagrać go na płytę CD. Przyda się na przyszłość. Dobrze, skan gotowy. Kiedy umieści go Pani w dokumencie, proszę kliknąć drukuj w edytorze tekstu. Jaki ma format? Standardowy doc.. Chyba komputer się zawiesił, nie chce wkleić zdjęcia do życiorysu. Może Pani pomóc? To da się łatwo naprawić. Trzy sekundy i gotowe. Świetnie. A ile płacę za zdjęcie na płycie? Ponieważ musi Pani sama kupić płytę, to będzie gratis. Skan 2 zł, druk czarno-biały 15 groszy. Razem 2,15. Ok, się wysłał. Dziękuję. 3. FORMY ZATRUDNIENIA Dialog 1 Co słychać? Byłem wczoraj na rozmowie o pracę. Co za koszmar... Dlaczego koszmar? Opowiadaj. Myślałem, że chcą mnie zatrudnić na cały etat, a okazało się, że co najwyżej na pół etatu, a w ogóle to najchętniej na umowę o dzieło, żeby nie opłacać za mnie składek. O jakie składki chodzi? Emerytalne, rentowe i zdrowotne. I jak się mam utrzymać, pracując na pół etatu? Możesz dorabiać na umowie-zleceniu. Wiesz, praca w weekendy albo w niektóre nocki. Nie chcę, po takiej nocce nie będę mieć siły na pracę. Nie myślisz chyba o pracy na czarno? No nie, ale chyba mógłbym sobie czasem dodatkowo dorabiać, ludzie potrzebują pomocy złotej rączki. A jak nic nie znajdę, to może wyjadę za granicę inni jakoś tam sobie dają radę. Wyjazd to też mnóstwo problemów: obcy język, dużo formularzy... A może założysz własną firmę i będziesz sam sobie opłacał składki? Daj spokój, wiesz, ile to formalności? Własna firma to nie tylko obciążenie, ale też dużo swobody. Rozliczenia z US-em i ZUS-em będą dla ciebie łatwiejsze. Pomyśl o tym. Myślisz, że będzie mi łatwiej płacić podatki? W to nie wierzę. A do tego walka z biurokracją: podania, pozwolenia, rachunki, księgowość. To nie dla mnie koszty rosną, a jaka gwarancja sukcesu? Jak uważasz, w takim razie zawsze możesz iść na to pół etatu do zakładu pracy. Tak chyba zrobię, chciałbym mieć emeryturę w przyszłości. A gdyby coś mi się stało przynajmniej rentę, no i prawo do płatnego urlopu. A do tego najpierw muszę przejść przez trzymiesięczny okres próbny... Na twoim miejscu naprawdę zastanowiłbym się nad tym, żeby dorabiać po pracy. Jeśli jesteś specjalistą, nie ma sensu, żebyś siedział z założonymi rękami. Kiedy dostaniesz wyniki tej rozmowy? Powiedzieli, że skontaktują się ze mną w ciągu tygodnia. Powodzenia! Spróbujmy się zrozumieć 15

16 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI Dialog 2 Hej, i jak ta praca? Dostałeś ją? Nie, po tamtej rozmowie się nie odezwali. Mam inną pracę na cały etat, ale nie jestem zadowolony. Dlaczego? Pracuję za pensję minimalną. Wiesz, na wsi może to nie byłby taki problem, ale nie mogę się za to utrzymać we Wrocławiu... Ile wynosi płaca minimalna? Obecnie 1500 zł brutto. A ile to będzie na rękę? Po odliczeniu składek i ubezpieczenia trochę ponad 1100 zł. A policz sobie, ile kosztuje życie w mieście. Bez rodziców byłoby mi ciężko. Chciałbym zarabiać kiedyś średnią krajową. Masz rację. Nie znam nikogo, kto zarabiałby średnią krajową. Popatrz na Pawła [znak migowy], on nie chce pracować, bo dostaje wszystkie możliwe renty i wychodzi mu prawie tyle samo, co tobie. Co ty mówisz? Jakie renty ma Paweł [znak migowy]? Rentę z tytułu niezdolności do pracy, rodzinną i zasiłek pielęgnacyjny. Korzysta jeszcze z dodatkowych zapomóg i wychodzi na tym całkiem nieźle. W takim razie nic dziwnego, że nie opłaca mu się pracować. Lekarz ocenił moją głuchotę jako pozwalającą na pracę, a taki Paweł chyba lepiej rozumie język polski niż ja. Fakt, tylko że jego głuchota jest większa. Poza tym, ja nie widzę sensu, żeby siedzieć w domu cały dzień i gapić się w telewizor. Bez pracy bym zwariował. Może i masz rację. Ile można siedzieć na bezrobociu? Przed pracą miałem szkolenie. Wiesz, że było całkiem ciekawe? No i obiecali, że za jakiś czas będą premie i dodatki, np. dodatek urlopowy. Sam widzisz. A jaka jest atmosfera w twojej pracy? Jest całkiem fajnie. Sami słyszący, ale starają się jeśli czegoś nie rozumiem, to mi piszą na kartce i dużo pokazują. Czasem jest nawet zabawnie. Powiedzieli mi na początku, że jeśli będę musiał załatwić coś ważnego w kadrach, to mogę wziąć ze sobą tłumacza, zapłacą mu. Hej, to super! Taki pracodawca to rzadkość. Pewnie, żeby tylko dał kiedyś podwyżkę... Poczekaj kilka miesięcy i zabierz dobrego tłumacza na negocjacje, na pewno się uda. Mam nadzieję. Muszę iść na obiad, do zobaczenia! Cześć! korzystniejsza dla mnie? Najkorzystniejsza dla pracownika zawsze jest umowa na czas nieokreślony, nie ma konkretnego terminu jej rozwiązania zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Umowa na czas określony ma ograniczony termin po jego przekroczeniu pracodawca może przedłużyć umowę, ale nie musi. Czy to prawda, że jest też korzystniejsza dla pracownika ze względu na możliwość jej rozwiązania? Tak, pracodawca musi poczekać ze zwolnieniem pracownika, aż minie okres wypowiedzenia, chyba że ma jakiś konkretny, wymieniony w ustawie powód. Za to obydwie umowy gwarantują opłacanie przez pracodawcę składek społecznych, zdrowotnych i na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. A czego dotyczą te składki? Na składki społeczne składają się 4 różne składki. Pierwsza to emerytalna, która daje panu prawo w przyszłości do emerytury. Druga to rentowa, która odkładana jest na rentę. Trzecia chorobowa daje prawo do zasiłku chorobowego. Jest też wypadkowa, którą opłaca wyłącznie pracodawca, daje ona prawo do odszkodowania, kiedy w miejscu pracy coś się panu stanie. A pozostałe składki? Składka zdrowotna daje Panu prawo do świadczeń lekarskich, szpitalnych, może Pan wezwać karetkę za darmo w razie potrzeby. Za to jeśli straci Pan pracę, to składka na Fundusz Pracy daje prawo do otrzymywania zasiłku. A jeśli pracodawca zaproponuje mi podpisanie umowy o dzieło lub zlecenie, to co oznacza to dla mnie? Umowa o dzieło oznacza, że wykonuje Pan dla pracodawcy jakąś konkretną rzecz, np. zaprojektowanie strony internetowej. Pracodawca, podpisując z Panem tę umowę, nie musi opłacać składek, o których mówiliśmy przed chwilą. Umowa zlecenie dotyczy wykonanej pracy, ważna jest w niej sama praca, a nie jej efekt. Dziękuję bardzo za informację, teraz na pewno będzie mi łatwiej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę i życzę powodzenia! Dziękuję. Dialog 3 Dzień dobry Dzień dobry, czym mogę służyć? Jutro idę na rozmowę kwalifikacyjną, i mam kilka pytań. Chciałbym wiedzieć, czym różnią się od siebie umowa na czas nieokreślony i określony, może doradzi mi Pan, która z nich jest 4. ROZMOWA O PRACY Dzień dobry. Dzień dobry. Miło Panią widzieć. Co u Pani słychać? 16 Spróbujmy się zrozumieć

17 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI U mnie dużo zmian. Od miesiąca mam nową pracę. Gdzie teraz Pani pracuje? Pracuję w restauracji jako pomocnica kucharza. Pomocnica kucharza? Jakie są Pani obowiązki? Pomagam szefowi kuchni w przygotowywaniu dań głównych. To bardzo ciekawa i odpowiedzialna praca. Czy trudno jest pracować na tym stanowisku? Nie, bardzo lubię moją pracę, bo nie jest monotonna. A czy dobrze Pani zarabia? Moje zarobki są satysfakcjonujące, zarabiam teraz powyżej średniej krajowej. Jak ocenia Pani atmosferę w pracy i relacje pomiędzy pracownikami? Atmosfera jest bardzo miła. Każdy jest zawsze chętny do pomocy. Czy to prawda, że w gastronomii najczęściej pracuje się w weekendy? Niestety to prawda. Mam wolny tylko jeden weekend w miesiącu. Do widzenia. Do widzenia. Taki sam, jak podany wcześniej. Jaki jest pani numer telefonu? Jakie pani ma wykształcenie? Ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: Finanse i bankowość. Gdzie pani pracowała do tej pory? Pracowałam w firmie ACB, a później w firmie komputerowej GRAFIK Kiedy i na jakim stanowisku pracowała pani w tych firmach? W firmie ACB pracowałam od września 2008 r. do grudnia 2010, a w firmie GRAFIK od stycznia 2011 r. do maja 2012 r. W obu firmach pracowałam jako dyrektor do spraw sprzedaży. 6. MÓJ DZIEŃ 5. DANE OSOBOWE Gratuluję, została Pani przyjęta do pracy w naszej firmie. Dziękuję. Cieszę się, że dołączyłam do zespołu. Chciałbym teraz zadać kilka pytań zawartych w kwestionariuszu osobowym. Jak brzmi Pani nazwisko panieńskie? Nowak. Jak mają na imię Pani rodzice? Moja matka ma na imię Elżbieta, mój ojciec ma na imię Janusz. Jakie jest nazwisko panieńskie Pani matki? Kwiatkowska. Gdzie i kiedy Pani się urodziła? Urodziłam się 05 maja 1986 r. we Wrocławiu. Jakie Pani ma obywatelstwo? Polskie. Jaki jest Pani numer ewidencyjny (PESEL)? Jaki jest Pani NIP? Przepraszam, ale nie pamiętam, czy mogę jutro podać mój NIP? Tak. Gdzie Pani mieszka na stałe? Mieszkam we Wrocławiu, przy ul. Dworcowej 41. Jaki jest Pani adres korespondencyjny? Jak wygląda mój dzisiejszy plan pracy? O godzinie 10:00 spotyka się Pan z panią prezes Lipską, o 11:00 z dyrektorem do spraw sprzedaży z firmy ACB, między 13:00 a 13:30 jest Pan umówiony na lunch z doradcą finansowym w restauracji Egipt, a o 15:00 odwiedza Pan firmę szkoleniową u nowego klienta. Czy zamówiła Pani tłumacza języka migowego? Tak, tłumaczką będzie pani Dominika Kowalska. Dziękuję, jutro jadę do klienta za miasto, wrócę o godzinie 12:00. Jak wygląda mój plan po południu? O godz. 12:00 spotyka się Pan z panem Kamińskim, a o 14:15 przewidziana jest konferencja wideo z klientami z Francji i Włoch. Proszę przełożyć spotkanie z panem Kamińskim na 12.30, po powrocie do firmy będę musiał uporządkować biurko. Najwyższy czas posegregować dokumenty i umieścić w odpowiednich segregatorach. Przepraszam, czy może Pan powtórzyć ostatnie zdanie? Nie widziałam, co Pan zamigał. Oczywiście. Mówiłem, że chcę posprzątać swoje biurko. Rozumiem. Zaraz zadzwonię w sprawie spotkania. Czy mam coś jeszcze zrobić? Tak, proszę przygotować spotkanie z dyrektorami na jutro na godzinę 16:00 i zadzwonić do Urzędu Miasta. Właśnie przyszedł pilny od pana Kamińskiego. Chce przełożyć spotkanie na inny termin. Spróbujmy się zrozumieć 17

18 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI 7. STANOWISKO PRACY W FIRMIE Dialog 1 Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że będziemy współpracować. Pokażę Panu plan naszej firmy. O, Pan bardzo dobrze miga. Dziękuję. Jestem głuchy od urodzenia. Tutaj jest serce naszego przedsiębiorstwa gabinet prezesa i zarządu. Nasz szef nigdy się nie spóźnia i zwykle wychodzi ostatni z pracy. To znaczy, że nie toleruje lenistwa. Tak. Do tego jest stanowczy, ale i bardzo miły. Rozumiem. Tu jest winda, a na drugim poziomie znajdują się pozostałe działy. Tak, widzę. Tu znajduje się dział księgowości załatwiane są tu wszystkie sprawy finansowe. W razie problemów z wypłatą koledzy na pewno dobrze doradzą. Dziękuję, dobrze wiedzieć. Teraz schody. Na lewo jest dział administracyjny, gromadzi się w nim wszystkie dokumenty firmowe. Czy to znaczy, że w razie wątpliwości związanych z umową mogę zwrócić się tam po pomoc? Jak najbardziej. Po prawej stronie mamy dział marketingu i reklamy. Ci pracownicy dbają o wizerunek firmy i jej promocję. Rozumiem. A tu jest dział personalny. Tam rozmawialiśmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tak, pamiętam. Pańskie stanowisko pracy znajduje się natomiast w pomieszczeniu obok. Za chwilę ja lub koleżanka zaprowadzi tam pana. Ja muszę już iść. Dziękuję. Dialog 2 Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Ewelina. Jestem Paweł. To jest twoje biurko. Login i hasło dostałeś już wcześniej em. Tak, zgadza się. Tam mamy drukarkę, skaner i faks, gdybyś potrzebował. Niszczarka jest obok. Nie jestem pewien, czy potrafię z niej korzystać. Nic nie szkodzi, znajdziesz tam instrukcję, w razie problemów, nie wahaj się prosić o pomoc. Dobrze. Jest nas tutaj dużo, na górze na przykład siedzą praktykanci. Czy byłeś już na stołówce? Jeszcze nie. Pokażę ci. Tam możesz zjeść drugie śniadanie albo obiad. Czy można tutaj coś kupować? Niestety nie ma baru, ale jak widzisz są automaty z napojami. To dobrze. Tam, w korytarzu są toalety Są tu też drzwi ewakuacyjne i alarm przeciwpożarowy, który będzie migał w razie niebezpieczeństwa. Myślę, że to wszystko. Dziękuję. Fajnie migasz, choć czasami robisz to z błędami. Wiem, kiedyś uczyłam się systemu językowo-migowego. Teraz zaczynam się uczyć PJM-u. Muszę niestety wracać do pracy. Dzięki. 8. KONTO W BANKU Dzień dobry. Czym mogę służyć? Dzień dobry. Chciałabym założyć konto w Państwa banku. Oczywiście. Proszę wypełnić formularz. Dziękuję. W razie pytań służę pomocą. Gotowe. Co powinnam teraz zrobić? Proszę poczekać. Wprowadzę Pani dane do bazy. Jakie oferty są dostępne? Podstawową ofertą jest konto osobiste, którego oprocentowanie wynosi 0%. Konto jest bezpłatne. Czy przelewy są również darmowe? Niestety, nie wszystkie. Za przelewy do innych banków i za granicę pobieramy opłatę. Rozumiem. A jaką kartę otrzymam? Standardowo otrzymuje Pani kartę do bankomatu, którą można płacić we wszystkich sklepach i wypłacać pieniądze z wielu bankomatów bez prowizji. 18 Spróbujmy się zrozumieć

19 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI Czy mogę mieć też kartę kredytową? Tak, ale trzeba złożyć osobny wniosek i poczekać na rozpatrzenie. Dobrze. Kiedy będę mogła korzystać z konta? Konto będzie otwarte po kilku dniach od podpisania przez nas umowy. Czy będę mieć dostęp do konta przez internet? Tak, oczywiście. Pani login to będzie numer konta, a hasło otrzyma Pani pocztą. Rozumiem. Chyba nie mam więcej pytań. W takim razie bardzo proszę o podpis w tym miejscu. Jeden egzemplarz jest dla Pani, a drugi zostaje u nas. Dziękuję. 9. SPOTKANIE Dialog 2 Cześć. Cześć. Dobrze, że cię widzę. Słuchaj, czy nasze jutrzejsze spotkanie jest nadal aktualne? Myślę, że tak. A czy coś się stało? Szczerze mówiąc, tak. Właśnie miałem napisać ci sms. Mam umówioną wizytę u lekarza. Termin był tylko jutro. Czy możemy przełożyć nasze spotkanie? Dobrze, na kiedy? Czy pasuje ci czwartek? Niestety, mam wtedy spotkanie z klientem, którego nie mogę odwołać. To może piątek? Tak, piątek mi odpowiada. Cieszę się i przepraszam za kłopot. Nie szkodzi. Czy może być też godzina 12:00? Jak najbardziej. Gdzie się spotkamy? Też w sali konferencyjnej? Z tego co wiem, jest ona wtedy zajęta. Odbywa się jakieś ważne zebranie. Rozumiem. W takim razie pójdziemy do mojego biura. Dobrze, będę. To do zobaczenia. Dialog 1 Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowaliśmy szczegółową ofertę, o którą Pan prosił. Niestety, mój współpracownik jest obecnie na zwolnieniu lekarskim. Myślę, że spotkanie będzie możliwe najwcześniej za tydzień. Rozumiem. Czy odpowiada Panu następna środa? Niestety, z kolei ja w środę wracam dopiero z delegacji. To może czwartek? Myślę, że tak. Proponuję zatem godzinę 10:00. Dobrze. W takim razie jesteśmy umówieni? Tak, ale ostatecznie termin potwierdzę jutro mejlowo lub sms-em, na wszelki wypadek. Oczywiście, proszę wysłać informację bezpośrednio do mnie. Czy mógłby mi Pan podać w takim razie jeszcze numer telefonu? Znajdzie go Pan na mojej wizytówce i na stronie internetowej. Są tam wszystkie namiary. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. 10. ZMIANA PRACY Dialog 1 Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się Pan nazywa? Nazywam się Rafał Kowalski. A to mój tłumacz Adam Duda. Czy powinnam mówić wolniej niż zwykle? Nie. Proszę mówić normalnie i zwracać się do Pana Kowalskiego. Proszę powiedzieć coś o sobie. Z wykształcenia jestem kucharzem. Zajmuję się tym od pięciu lat. Przez ostatnie lata pracowałem w kilku firmach w branży spożywczej. Uważam, że w Pani firmie będę mógł zdobyć większe doświadczenie. Jestem osobą głuchą, ale to, że nie słyszę, nie przeszkadza mi w pracy. Jaką szkołę Pan ukończył? Spróbujmy się zrozumieć 19

20 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO DLA GŁUCHYCH DIALOGI Ukończyłem szkołę dla niesłyszących o profilu kucharskim z bardzo dobrym wynikiem, a następnie odbyłem praktyki w restauracji hotelowej, a także uczestniczyłem w licznych kursach, które poszerzyły moją wiedzę i praktyczne umiejętności. Oczywiście, dokształcałem się też sam, czytam wiele książek na ten temat. Myślę, że moje kwalifikacje wystarczają na to stanowisko w pani firmie. Dlaczego zdecydował się Pan na pracę w tej branży? Ten zawód jest moją pasją. Od dziecka chciałem gotować. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym pracować w innej branży. Pasja i zaangażowanie to moje mocne strony. Jakie są inne Pana mocne strony? Jestem kreatywny, systematyczny, sumienny uważam, że te cechy są niezbędne do pracy na tym stanowisku. A słabe strony? Jestem pedantem. Czasami niepotrzebnie skupiam się na rzeczach mało ważnych. Jakie są Pańskie oczekiwania finansowe? Typowe wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2500 zł. Mam nadzieję, że mogę liczyć na podobną stawkę. Oczywiście, możemy negocjować, tak żeby obie strony były zadowolone. Dialog 2 Chciałbym zapytać, jaki będzie zakres moich obowiązków. Na początku będzie Pan odpowiedzialny za pomoc głównemu kucharzowi w naszej restauracji. Po pewnym czasie obowiązki zostaną podzielone. Dodatkowo oczekuję, że będzie Pan przygotowywał posiłki na wynos. Czy będę musiał wyjeżdżać służbowo poza miejsce pracy, na przykład na przyjęcia weselne lub konferencje? Nie, to nie będzie konieczne. Czy za jakiś czas będę pracował w większym zespole, czy samodzielnie? Praca na tym stanowisku wymaga przede wszystkim samodzielności, jednak może się zdarzyć, że przy większych zleceniach konieczna będzie praca grupowa. Dlaczego szukają Państwo nowego pracownika? Poprzedni musiał przeprowadzić się do innego miasta i złożył wymówienie. Ile osób pracowało na tym stanowisku przez ostatnie 5 lat? 3 osoby. Ile osób pracuje w Pani restauracji? 10 osób, łącznie z administracją. Kto będzie moim bezpośrednim przełożonym? Pan Adamiak. Pozna go Pan podczas następnego etapu rekrutacji. Kiedy mogę się spodziewać informacji o następnym etapie? Niedługo. Skontaktujemy się z Panem. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. 11. NEGOCJOWANIE WYNAGRODZEŃ I WARUNKÓW PRACY Gratuluję, przeszła Pani pierwszy etap rozmowy kwalifikacyjnej. Pani wiedza i doświadczenie zawodowe są odpowiednie do pracy na tym stanowisku. Chciałabym jeszcze zadać kilka pytań. Dlaczego chce Pani zmienić pracę? W obecnej firmie pracuję już rok. Przy podpisywaniu umowy szef obiecał podwyżkę po trzech miesiącach, ale nie dotrzymał słowa. Moja motywacja do pracy w tej firmie znacznie się zmniejszyła. Ile według pani powinno się płacić pracownikom na tym stanowisku? Średnia pensja uzyskiwana na tym stanowisku to zł netto. Jakie wynagrodzenie u nas byłoby dla Pani satysfakcjonujące? Biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz pozycję kierowniczą, uważam, że odpowiednie wynagrodzenie to zł. Brutto czy netto? Netto. Ostatnia osoba na tym stanowisku zarabiała 3600 zł brutto. W obecnej sytuacji finansowej firmy nie możemy Pani zaproponować wyższego wynagrodzenia niż 3800 zł brutto. Czy takie wynagrodzenie Pani odpowiada? A czy oprócz pensji podstawowej mogę spodziewać się dodatkowej premii? Tak, po trzymiesięcznym okresie próbnym nowi pracownicy nabywają prawo do premii. Przedstawione warunki zatrudnienia spełniają moje oczekiwania. Od kiedy może Pani zacząć pracę dla nas? W mojej obecnej pracy obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. W takim razie za miesiąc rozpoczyna Pani pracę w naszym zespole. Proszę udać się jeszcze do działu personalnego, aby wypełnić formularz danych osobowych. Dziękuję. Jestem pewna, że praca w Państwa firmie da mi dużo satysfakcji. 20 Spróbujmy się zrozumieć

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK Jak być aktywnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII

10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII MAGAZYN DLA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY I PRACOWNIKA W NORWEGII Nr 2 (10) LIPIEC-WRZESIEŃ 2014 10 lat z Wami! www.polishconnection.no www.podatek.no www.na-as.no Spis treści Jak to się zaczęło? Firmowa podróż,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to

Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Andrzej Kozdęba. Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik. www.jamowie.to Andrzej Kozdęba Jak założyć firmę? Praktyczny przewodnik www.jamowie.to Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiując proszę podać nazwisko autora i adres bloga. 2 Spis Treści: Słowem wstępu:... 4 Jak zacząć?...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praca dla absolwenta" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Anna Tabisz,

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 1.

Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 1. Izabela Desperak, współpraca Judyta Śmiałek. Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem. Raport z badań 2010 1. Młodzi w Łodzi to tytuł programu Urzędu Miasta, który ma w Łodzi zatrzymać młodych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

MARKETING 4 GENERACJI

MARKETING 4 GENERACJI MARKETING 4 GENERACJI poleca: Daniel Kubach MARKETING czwartej generacji Klient jest coraz bardziej wymagający i oczekuje nie tylko dobrego produktu, wzorowej obsługi, ale również czegoś więcej bonusu,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016

Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt ae. WNOP odcinek 016 WNOP odcinek 016 Zarabianie na blogu część 2, czyli jak współpracuję z firmami Opis odcinka: /016 To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy, odcinek szesnasty. Cześć, dzień dobry, witam Cię w szesnastym

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Mistrzologia" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski,

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Kaja Latko

Koordynator projektu: Kaja Latko Koordynator projektu: Kaja Latko Redakcja tekstów: Kaja Latko Michał Wójcicki Szymon Krasuski Jarosław Jaworski Wojciech Karcz Dominika Foretek Jan Krzysztoforski Łukasz Drożdż Korekta i edycja tekstów:

Bardziej szczegółowo