RC-HANDEL / HANDEL OPIS PROGRAMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RC-HANDEL / HANDEL 2000 - OPIS PROGRAMU"

Transkrypt

1 Spis treści WSTĘP od autorów PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL Wymagania programu HANDEL Wymagania programu RC-HANDEL Instalacja programu HANDEL Instalacja programu RC-HANDEL Konfiguracja końcówek sieciowych Ogólne informacje o systemie RC-HANDEL / HANDEL Obsługa pól edycyjnych Obsługa arkusza (dokumentu, karty, zestawienia, listy) Obsługa myszy Obsługa typowych elementów programu Z czego składa się program ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM Definiowanie parametrów roboczych systemu Ustalenie numeracji dokumentów Wprowadzenie podstawowych danych firmy Ustalenie systematyki nadawania kodów towarów i kontrahentów Przykładowy sposób nadawania symboli dla kontrahentów i towarów KARTY KONTRAHENTÓW I TOWARÓW Karty kontrahentów Zakładanie kart kontrahentów Przeglądanie kart kontrahentów Ustalenie wyglądu listy kontrahentów Pozostałe informacje o karcie kontrahenta Karty towarów Zakładanie kart towarów Dolne menu karty towaru Ustalanie ceny sprzedaży towaru Przeglądanie kart towarów Klawisze obsługi listy towarów Ustalenie wyglądu listy towarów Ukrywanie kart towarów Pozostałe informacje o karcie towaru DOKUMENTY Redagowanie dokumentów Wypełnianie nagłówka dokumentu Okno dokumentu Klawisze dostępne w oknie dokumentu Dolne menu dokumentów Wprowadzanie pozycji dokumentu Blokowanie dokumentu Anulowanie dokumentu Wydruk dokumentów Przeglądanie dokumentów

2 Dodatkowy opis dokumentów Dokumenty sprzedaży Paragony (PA) Faktury (FA) Wystawianie zbiorczych faktur VAT do paragonów Rachunki uproszczone (RU) Sprzedaż dzienna (SP) Zwrot od odbiorcy (ZW) Faktury korygujące (FK) Rachunki korygujące (RK) Dokumenty zakupu Przyjęcie towaru (PZ) Faktura VAT RR (FR) Korekta zakupu (KZ) Zwrot do dostawcy (ZD) Dowód wewnętrzny (DW) Pozostałe dokumenty Bilans otwarcia (BO) Wydanie zewnętrzne (WZ) Rozchód wewnętrzny (RW) Przychód wewnętrzny (PW) Rozchód magazynowy (MR) Przychód magazynowy (MP) DOKUMENTY PŁATNOŚCI Kasa Redagowanie dokumentów kasowych Przeglądanie dokumentów kasowych Sprawdzanie stanu kasy Wykonanie raportu kasowego Bank Redagowanie dokumentów bankowych Przeglądanie dokumentów bankowych Sprawdzanie stanu konta bankowego Wykonanie raportu bankowego Należności i zobowiązania Wystawianie dokumentów WN, MA Przeglądanie dokumentów WN, MA Wyszukiwanie nierozliczonych dokumentów ZESTAWIENIA Ogólne zasady obsługi zestawień OPCJE ADMINISTRATORA Konfiguracja Parametry pracy Ogólne Wystawianie dokumentów Drukowanie dokumentów Numeracja dokumentów

3 Zestawienia Towary Kontrahenci Płatności Pozostałe Kody kreskowe Postać listy towarów Postać listy kontrahentów Drukarki Parametry opisowe Inne kartoteki stałe listy definiowalne w programie Jednostki miar Grupy towarowe Sposoby zapłaty Kasy rozliczeniowe Konta bankowe Porty szeregowe (RS-232) Drukarki fiskalne Uwagi do dokumentów Użytkownicy Edycja Narzędzia Spis z natury, Spis komisyjny O programie URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z PROGRAMEM RC-HANDEL / HANDEL Obsługa portów szeregowych (RS-232) w programie HANDEL Obsługa portów szeregowych w programie RC-HANDEL Obsługa drukarek Drukarki obsługiwane w systemie HANDEL Drukarki obsługiwane w systemie RC-HANDEL Ustawienia drukarek w programie Lista drukarek Drukarka aktywna i domyślna Modyfikowanie listy drukarek Ustawianie parametrów drukarki Definiowanie i modyfikacja kodów sterujących drukarki Program rcprn dla systemu Windows rcprn podstawowe kody sterujące programu rcprn dołączanie plików bmp do wydruków rcprn kody przydatne do drukowania etykiet rcprn ustawianie rozmiarów dla kroju poczwórnej wysokości rcprn pozostałe uwagi dotyczące użytkowania Inne programy mogące wspomóc wydruki z RC-HANDEL / HANDEL Obsługa urządzeń fiskalnych Podłączenie drukarki fiskalnej do programu Synchronizacja czasu między programem, a drukarką fiskalną Czytnik kodów kreskowych

4 Co to są prefiksy i sufiksy kodu kreskowego Konfiguracja czytników kodów kreskowych Kolektory danych Ustawianie parametrów kolektora Import danych z kolektora FUNKCJE SYSTEMOWE Okresowe spisy towarów w programie RC-HANDEL / HANDEL Spis z natury Otwarcie spisu z natury dodanie towarów do spisu Usuwanie towarów ze spisu Wprowadzanie ilości do spisu ręcznie Import ilości z plików tekstowych Import ilości z zewnętrznych urządzeń Weryfikacja wprowadzonych danych Zamknięcie spisu wprowadzenie różnic do kartotek Usunięcie spisu Zestawienie remanentowe Tworzenie nowych bilansów otwarcia Data zerowania stanów Spis z natury pozostałe informacje Spis komisyjny Operacje na spisach Wprowadzanie danych do spisu Modyfikacja danych zaimportowanych do spisu Zestawienia dostępne w spisie komisyjnym Zamknięcie spisu komisyjnego Drukowanie etykiet w programie RC-HANDEL / HANDEL Projektowanie etykiet adresowych i towarowych Kody sterujące etykiet Wydruk etykiet adresowych Wydruk etykiet towarowych Przykładowe wzory etykiet Wzór etykiety adresowej Wzór etykiety towarowej Wzór etykiety towarowej z kodem kreskowym Eksport/import danych Wybór katalogu do eksportu/importu danych Ogólne informacje o zbiorach tekstowych o stałej szerokości kolumn (ASCII) Ogólne informacje o zbiorach oddzielonych przecinkami (CSV) Import danych do dokumentów Eksport danych z dokumentów Eksport danych z zestawień Eksport danych do programów księgowych firmy RC-SOFT Ustawienie parametrów eksportu do RC-KSIĘGI/RC-FK Eksport danych do RC-KSIĘGI/RC-FK Współpraca z programem WF-MAG Ustawienie parametrów wymiany danych z programem WF-MAG

5 Eksport kartotek towarowych do programu WF-MAG Import kartotek towarowych z programu WF-MAG Import dostawców i odbiorców z programu WF-MAG Współpraca z programem SUBIEKT Ustawienie parametrów wymiany danych z programem SUBIEKT Import kartotek towarowych z programu SUBIEKT Import kontrahentów z programu SUBIEKT Eksport danych do systemu CDN Ustawienie parametrów eksportu danych do systemu CDN Wykonanie eksportu do systemu CDN Eksport danych do systemu EXACT Eksport przelewów Import kart kontrahentów, towarów i cen ze zbiorów ASCII Ustawienia parametrów importu towarów ze zbiorów ASCII Import kart towarów ze zbiorów ASCII Ustawienia parametrów importu cen ze zbiorów ASCII Import cen ze zbiorów ASCII Ustawienia parametrów importu kontrahentów ze zbiorów ASCII Import kart towarów ze zbiorów ASCII Import kart kontrahentów, towarów i cen ze zbiorów COMMA Ustawienia parametrów importu towarów ze zbiorów COMMA Import kart towarów ze zbiorów COMMA Ustawienia parametrów importu cen ze zbiorów COMMA Import cen ze zbiorów COMMA Ustawienia parametrów importu kontrahentów ze zbiorów COMMA Import kart towarów ze zbiorów COMMA

6 WSTĘP od autorów System komputerowy RC-HANDEL / HANDEL 2000 powstawał przez ponad pięć lat, przechodził testy w wielu firmach o różnej wielkości i różnym profilu działania. Wszystkie uwagi i sugestie firm testujących mają merytoryczne odzwierciedlenie w niniejszym programie, co oznacza, że system ten powstał przy aktywnym udziale wielu praktyków z dziedziny handlu i księgowości. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb, autorzy nie gwarantują spełnienia wszystkich oczekiwań użytkownika w konkretnym zastosowaniu oprogramowania. Niniejsza instrukcja nie opisuje wszystkich funkcji programu, a jedynie daje pogląd na użytkowanie systemu, ponad to instrukcja nie opisuje wszystkich zastosowań omawianych funkcji programu, a jedynie podaje ich ogólne działanie. Brak opisu którejkolwiek z funkcji nie może być podstawą do roszczeń w stosunku do producenta oprogramowania. Każdy Użytkownik nabywając program RC-HANDEL / HANDEL 2000 powinien zakładać skorzystanie z usług autoryzowanego dystrybutora RC-SOFT przy wdrożeniu nowo nabytego oprogramowania jak i w trakcie codziennego użytkowania. Powyższa instrukcja nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń do firmy RC-SOFT Przemysław Czerpak Paweł Czyżewski S.C. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O RC-HANDEL / HANDEL 2000 Program RC-HANDEL / HANDEL 2000 jest systemem uniwersalnym do zastosowania zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach. Daje szeroką możliwość parametryzacji zgodnie z potrzebami klienta, jak i pracy na wielu stanowiskach roboczych jednocześnie. Program współpracuje z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku takimi jak: wagi, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne, drukarki etykiet i kodów kreskowych, sprawdzarki cen, przenośne terminale sprzedaży oraz programami finansowo księgowymi Wymagania programu HANDEL 2000 Komputer minimum klasy 486, 4 MB RAM, ok. 3 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na program) + miejsce na bazę danych, system operacyjny zgodny z DOS 3.2. Roczny przyrost bazy danych w firmie wystawiającej ok. 10 tys. dokumentów wynosi w przybliżeniu 30 MB, co należy uwzględnić przydzielając dodatkowe miejsce na twardym dysku Wymagania programu RC-HANDEL Komputer z systemem Windows XP lub nowszym, ok. 7 MB wolnego miejsca na dysku twardym (na program) + miejsce na bazę danych. Roczny przyrost bazy danych w firmie wystawiającej ok. 6

7 10 tys. dokumentów wynosi w przybliżeniu 30 MB, co należy uwzględnić przydzielając dodatkowe miejsce na twardym dysku Instalacja programu HANDEL 2000 Instalacja w systemie MS DOS: Włóż nośnik (dyskietka lub CD-ROM) do napędu, następnie wydaj polecenie X:inst, gdzie X oznacza literę napędu, w którym została umieszczona wersja instalacyjna programu. W przypadku dyskietek jest to litera A lub B, w przypadku CD-ROM najczęściej jest to litera D. Po uruchomieniu, program instalacyjny zapyta o dysk i katalog, w którym ma zostać umieszczony HANDEL Program po zainstalowaniu zajmuje około 3MB na dysku twardym, do pracy systemu będzie dodatkowo potrzebne miejsce na bazę danych. Do prawidłowej pracy programu potrzebne jest ustawienie zmiennej FILES w pliku config.sys Zmienna ta określa maksymalną ilość plików możliwych do otwarcia przez wszystkie programy w systemie (do prawidłowego działania systemu HANDEL 2000 powinno wystarczyć FILES=80). Instalacja w systemie Windows: Należy uruchomić okno DOS i postępować według instrukcji dotyczącej systemu MS DOS. W wersji Windows opartej o technologię NT (NT, 2000, XP, VISTA) położenie pliku config.sys zmieniło się. Zazwyczaj znajduje się on w WINDOWS\SYSTEM32\config.nt, na dysku systemowym Instalacja programu RC-HANDEL Włóż dysk instalacyjny do napędu. Program instalacyjny powinien zostać uruchomiony automatycznie. Jeżeli w systemie Windows jest wyłączona funkcja automatycznego uruchamiania programów, to należy ręcznie wywołać program instalacyjny rc-handel_inst.exe z włożonego nośnika. Po uruchomieniu instalatora należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na ekranie. Instalator stworzy odpowiednie skróty do programu w menu start systemu Windows Konfiguracja końcówek sieciowych Aby program działał na wielu stanowiskach, należy udostępnić katalog, lub cały dysk na którym została dokonana instalacja programu, a następnie ręcznie utworzyć skróty do uruchamiania programu na końcówkach. Należy również zainstalować na wszystkich komputerach korzystających z programu fonty. Pliki z fontami znajdują się w podkatalogu opis\fonty w 7

8 katalogu, do którego zainstalowaliśmy program. Alternatywnie można pobrać wersję demonstracyjną programu, zainstalować, a następnie odinstalować ją, fonty zostaną automatycznie zainstalowane w systemie Windows (nie są usuwane podczas deinstalacji) Ogólne informacje o systemie RC-HANDEL / HANDEL 2000 System Obsługi Handlu RC-HANDEL / HANDEL 2000, jak wiele innych tego typu programów, oparty jest o technikę okienkową, co powoduje, że jego obsługa staje się bardzo prosta. Dzięki takiej organizacji programu maksymalnie uproszczono poruszanie się po systemie. Po każdym menu lub oknie poruszamy się używając klawiszy kursorów lub myszki. W celu uaktywnienia wybranej przez nas opcji naciskamy klawisz ENTER, w celu zaniechania podjętej operacji naciskamy klawisz ESC. Aby przesunąć aktywne okno należy użyć kombinacji klawiszy ALT + [klawisze strzałek]. Każdy użytkownik programu musi pamiętać, że resetowanie (wciśnięcie klawisza RESET) lub wyłączenie zasilania komputera podczas pracy w programie może spowodować bezpowrotną utratę danych. Autorzy chcąc uniknąć przypadkowego przerwania pracy systemu zablokowali standardowe działanie wciśniętych jednocześnie klawiszy ALT+CTRL+DELETE (w systemie Windows blokada ta nie działa, gdyż sekwencję tą obsługuje system operacyjny) Obsługa pól edycyjnych Podstawowym obiektem do wprowadzania danych w systemie jest pole edycyjne. Aktualnie wypełniane (aktywne) pole jest podświetlone. Niektóre pola z uwagi na informacje jakie powinny zawierać nie mogą pozostać puste; w takiej sytuacji program nie dopuści do pominięcia niewypełnionego pola i przejścia do wypełniania następnego. Jeśli w takim polu wprowadzimy błędne informacje lub chcemy klawiszem ENTER zatwierdzić puste pole, na ekranie pojawi się lista zawierająca poprawne dane (jeśli została stworzona). Można wtedy wybrać potrzebne nam informacje ENTERem, a system automatycznie przeniesie je w odpowiednie miejsce. Zawartość każdego pola powinna być potwierdzona klawiszem ENTER. Zatwierdzenie ostatniego pola w danym oknie jest równoznaczne z zatwierdzeniem całego okna. Program we wszystkich polach z datami zawsze podpowiada datę aktualną Obsługa arkusza (dokumentu, karty, zestawienia, listy) Zawartość każdego arkusza, jeśli nie mieści się na ekranie, można przesuwać w wybraną stronę klawiszami sterującymi. Pod arkuszem w dolnej części monitora najczęściej znajduje się tzw. linia komend (dolne menu). Zawiera ona pewne funkcje związane z prowadzeniem operacji w arkuszu np. zatwierdzanie, drukowanie, modyfikacja. Dość często w tej linii znajdują się objaśnienia działania użytecznych w danej chwili klawiszy. Interesującą nas funkcję wybieramy naciskając literę odpowiadającą literze wyróżnionej w jej nazwie lub przesuwając na nią podświetlenie 8

9 (najczęściej [kursor(lewo/prawo)] lub klawisze CTRL+[kursor(lewo/prawo)]), i naciskając ENTER Obsługa myszy Jeśli w komputerze, na którym pracujesz został zainstalowany sterownik myszy (program dostarczany wraz z myszą), to po uruchomieniu programu na ekranie pojawi się kursor myszy (na kartach VGA lub nowszych będzie to znak strzałki). Podczas pracy myszą naprowadzamy kursor na odpowiednie miejsce ekranu i naciskamy przycisk myszki. Okna w programie zawierają specjalne pola działające z myszą w sposób zbliżony do okien WINDOWS. Są to: wyróżniony lewy górny róg okna: dwukrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy, gdy kursor znajduje się w tym polu, powoduje zamknięcie okna; wskaźnik przewijania (pionowy i poziomy): naciśnięcie lewego przycisku, gdy kursor znajduje się na strzałkach, powoduje przewinięcie zawartości okna; pozycje menu: naciśniecie lewego przycisku, gdy kursor wskazuje element menu, powoduje przeniesienie podświetlenia na ten element, bądź też (o ile był już on podświetlony) jego wybranie. Aktywne okno można również zamknąć naciskając dwukrotnie prawy klawisz myszy (kursor musi wskazywać na to okno). Jeżeli aktywne okno zasłania interesujący nas fragment ekranu, to możemy je przesunąć naprowadzając kursor na pierwszą od góry linię okna i naciskając lewy przycisk. Do momentu jego puszczenia okno będzie się przesuwać podążając za kursorem myszy. Obsługa myszy jest więc intuicyjna i nie powinna sprawiać większych problemów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w programach obsługujących bazy danych myszka nie zastąpi w pełni klawiatury. Mysz nie jest obsługiwana w programie RC-HANDEL Obsługa typowych elementów programu Komputerowy System RC-HANDEL / HANDEL 2000 posiada pewne elementy i procedury obsługiwane w ten sam sposób. Nadmienić trzeba również, że większość klawiszy lub ich kombinacji nie zmienia swojego sposobu działania w różnych częściach programu. Stałe funkcje poszczególnych klawiszy lub ich kombinacji. F1 pomoc, opis działania pewnych elementów programu. F10 kalkulator, dostępny w każdym miejscu systemu. F11 dostępna w każdym miejscu programu lista obsługiwanych drukarek. 9

10 F12 wyświetlenie listy przez siebie zdefiniowanych klawiszy funkcyjnych (standardowe formuły). Pozostałe klawisze funkcyjne przyjmują różne sposoby działania w zależności od miejsca w programie. Możliwość wykorzystania tych klawiszy z reguły opisana jest w dolnej części monitora. ENTER uaktywnianie wybranych kursorem elementów, zatwierdzanie wprowadzonych danych do pola. ESC zaniechanie podjętego działania, zamykanie okien, opuszczanie arkuszy. HOME przeniesienie kursora na początek listy lub okna. END przeniesienie kursora na koniec listy lub okna. PAGE UP przemieszczenie kursora o stronę w górę. PAGE DOWN przemieszczenie kursora o stronę w dół. Klawisze strzałek (kursorów) przesunięcie podświetlenia lub kursora o jedno miejsce w wybranym kierunku. Wszystkie inne klawisze przyjmują funkcje zgodne ze standardowymi zasadami użytkowania klawiatury. Używane kombinacje klawiszy. CTRL+DELETE lub CTRL+Y wykasowanie zawartości pola do wprowadzania danych. CTRL+klawisze kursorów poruszanie się po linii komend (menu na dole ekranu monitora). ALT+klawisze strzałek przesuwanie całego okna w wybranym kierunku (nie można całkowicie przesunąć okna poza ekran monitora). CTRL+T przełączenie w tryb przemieszczania okna, w górnej części ekranu pojawi się znak [<- >]. Klawisze kursorów przesuwają okno gdy jest aktywny tryb przemieszczania. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyłączenie trybu. CTRL+PAGE UP lub PAGE DOWN przesunięcie arkusza (dokumentu, zestawienia) o 10 pozycji w lewo lub w prawo (tylko wtedy gdy arkusz jest szerszy od ekranu monitora). CTRL+HOME lub END przesunięcie arkusza (dokumentu, zestawienia) do końca lewej lub prawej strony (tylko wtedy gdy arkusz jest szerszy od ekranu monitora). CTRL+P wydruk listy. Wszystkie wyżej wymienione klawisze lub ich kombinacje wykorzystywane są w tej części programu, w której ma to logiczny sens. Dość często po użyciu pewnych przycisków lub komend na ekranie monitora może pojawić się komunikat z pytaniem czy na pewno chcesz dokonać danej operacji. Po wciśnięciu odpowiedniego klawisza bądź kliknięciu myszą operacja zostanie odpowiednio - wykonana lub zaniechana. Tego typu działanie ma zapobiegać przypadkowemu dokonaniu ważnej czynności. Tam gdzie jest to potrzebne w dolnej części ekranu pojawia się opis wykorzystania użytecznych w danej opcji klawiszy. Poruszanie się po oknach, menu jak i komendach może nastąpić za pomocą przycisków sterujących lub myszy. Również wciśnięcie odpowiedniego znaku (zazwyczaj jest to pierwszy podświetlony lub wyróżniony znak komendy, menu lub elementu w oknie) spowoduje przeniesienie kursora na wybrane miejsce. 10

11 Z czego składa się program Program RC-HANDEL / HANDEL 2000 (menu startowe) składa się z: dwóch niezależnych baz danych BAZ FIRMY i BAZ DEMONSTRACYJNYCH. Bazy firmy służą do rzeczywistej pracy w systemie, a bazy demonstracyjne do nauki. Wprowadzenie danych do jednej bazy nie powoduje zmian w drugiej. systemu archiwizacji baz danych programu formatującego dyskietki reklamy producenta oprogramowania (adres, telefony) Program RC-HANDEL / HANDEL 2000 może być wyposażony w dodatkowe moduły (wymagają dopłaty) takie jak: moduł obsługi drukarki fiskalnej. Wszelkie informacje dotyczące wersji oprogramowania zawarte są w OPCJE ADMINISTRATORA->O PROGRAMIE 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM Program opiera się o technikę okienkową i podzielony jest tematycznie. Główne menu programu składa się z następujących elementów: SPRZEDAŻ wystawianie dokumentów magazynowych dotyczących sprzedaży, ZAKUP wystawianie dokumentów magazynowych dotyczących zakupu, POZOSTAŁE DOKUMENTY wystawianie pozostałych dokumentów magazynowych, PŁATNOŚCI wystawianie i podgląd dokumentów rozliczeniowych oraz obsługa elementów związanych z rozliczeniami, KARTOTEKI obsługa kart kontrahentów i towarów, ZESTAWIENIA tworzenie zestawień analitycznych i analiz, ZMIANA HASŁA pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanemu użytkownikowi, OPCJE ADMINISTRATORA konfiguracja systemu, WYJŚCIE Z SYSTEMU koniec pracy z programem. Otwarcie wybranego okna powoduje przejście do tematycznie wyodrębnionej części programu. Obsługa głównego menu: klawisze kursorów przesuwają podświetlenie ENTER otwiera okno, zatwierdza pole ESC zamyka okno, kończy edycję Obsługa dolnego menu (linii komend) w wyświetlonym arkuszu np. dokumentu, karty towaru/kontrahenta, zestawień: klawisze kursorów lub klawisze kursorów + CTRL przesuwają podświetlenie (w zależności od miejsca w programie) ENTER uaktywnienie opcji ESC zamknięcie okna, przerwanie operacji Przy wykonywaniu większości istotnych lub nieodwracalnych operacji np. kasowanie pozycji z listy lub anulowanie dokumentu pojawiają się dodatkowe okna (komunikaty) zabezpieczające użytkownika przed przypadkowym wykonaniem ważnej operacji np. czy chcesz usunąć pozycję. 11

12 2.1. Definiowanie parametrów roboczych systemu Przed rozpoczęciem pracy z systemem należy szczegółowo zapoznać się z możliwymi do ustawienia parametrami (główne menu ->OPCJE ADMINISTRATORA) patrz rozdz. Opcje administratora. W oknie OPCJE ADMINISTRATORA definiujemy wszystkie stałe ustawienia programu, do których system odwołuje się w czasie pracy. Po zainstalowaniu programu parametry przyjmują standardowe ustawienia. Użytkownik sam ustala wszystkie istotne parametry pracy takie jak: sposób liczenia VAT, zaokrąglenia, użytkowane drukarki, forma wystawiania i wydruku dokumentów, numeracja dokumentów, typ drukarki fiskalnej, dostępne pola w kartotekach itp Ustalenie numeracji dokumentów Kolejnym ważnym krokiem przed rozpoczęciem pracy jest ustawienie parametrów numeracji dokumentów. Startowe liczniki dokumentów podajemy w OPCJE ADMINISTRATORA- >KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->NUMERACJA DOKUMENTÓW (należy pamiętać o potwierdzeniu wszystkich pozycji w oknie klawiszem ENTER). Wprowadzamy numer dokumentu jaki aktualnie ma być wystawiony Wprowadzenie podstawowych danych firmy Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy wprowadzić nagłówek dokumentów i dane sprzedawcy. Przy pierwszym uruchomieniu, program sam automatycznie wyświetla te dwa okna wymagające zdefiniowania. W nagłówku dokumentu możemy wprowadzić dowolne informacje, które mają pojawiać się na wszystkich dokumentach. Mogą to być: nazwa firmy, adres, telefon/fax, bank, numer konta bankowego, adres biura handlowego, adres magazynu. Informacje te będą drukowane na dokumentach w lewym górnym rogu. W pozycji dane sprzedawcy należy wprowadzić dane, które są wymagane przez odpowiednie przepisy: nazwa firmy, adres, NIP. Gdyby zachodziła potrzeba zmiany zawartości tych dwóch okien można to zrobić w OPCJE ADMINISTRATORA->PARAMETRY OPISOWE->NAGŁÓWEK DOKUMENTÓW/DANE SPRZEDAWCY (patrz rozdz. Parametry opisowe) Ustalenie systematyki nadawania kodów towarów i kontrahentów W programie RC-HANDEL / HANDEL 2000 podstawowym oznaczeniem towarów i kontrahentów jest kod. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy z systemem, stworzyć odpowiednią koncepcję symboliki towarów i kontrahentów. Dobrze opracowany system nadawania symboli bardzo ułatwi pracę z programem. Użytkownik powinien pamiętać, że po przeprowadzeniu operacji z daną kartoteką towarową czy kontrahenta system zablokuje zmianę kodu. 12

13 Przykładowy sposób nadawania symboli dla kontrahentów i towarów Kody towarowe Pierwszą częścią kodu w firmach wielobranżowych zazwyczaj jest umowna nazwa grupy towarowej np. R (dla sprzętu RTV), A (dla sprzętu AGD), następnie wpisujemy skrót nazwy towaru np. TV (telewizory), MV (magnetowidy) oraz wprowadzamy znaki wyszczególniające dany model. Tego typu symbolika umożliwia sprawne prowadzenie sprzedaży i jest łatwa do zapamiętania. Często spotyka się symbolikę opartą o pierwsze litery nazwy i rozwinięcie cyfrowe po odstępie lub wpisane ciągiem np. OD-001, OD002,... (oznacza odkurzacze). Przy takim wprowadzaniu symboli przyjmuje się zasadę, iż jeśli jakiś towar ma pierwsze dwie litery identyczne z innym już wprowadzonym, to do jego kodu bierzemy pierwszą i trzecią. Pracując z tak opracowanymi symbolami, nawet nowy pracownik może szybko odszukać towar. Jeżeli będzie chciał sprzedać jeden z oferowanych odkurzaczy, to przy wprowadzaniu kodu towaru napisze tylko OD i naciśnie ENTER, a na ekranie ukaże mu się lista towarów, których symbole rozpoczynają się od liter OD (czyli odkurzaczy). Wówczas używając klawiszy kursorów wybiera interesujący go model. Oczywiście jest to tylko przykład, a rodzaj symboliki zależy ściśle od sprzedawanego asortymentu i jej ostateczną formę ustala sam użytkownik. Należy pamiętać, że poprawna symbolika jest jednym z zasadniczych elementów wpływających na wygodę pracy z programem. Pole symbolu towaru może zawierać 13 znaków. Ustalając kody towarów, można zastosować również symbolikę dostawców lub producentów. Kody kontrahentów Nadając kody kontrahentów najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skrótów nazwy. W przypadku powtarzania się nazw lub występowania nazw pokrewnych stosujemy kilku znakowy skrót i dodatkowo cyfry. Zasady nadawania kodów powinien opracować sam użytkownik z uwzględnieniem specyfiki firmy, branży oraz potrzeb kontrahentów, w taki sposób, aby praca na systemie była najbardziej efektywna i prosta. Program umożliwia automatyczne nadawanie kodów towarów i kontrahentów (patrz rozdz. KARTY KONTRAHENTÓW I TOWARÓW). 3. KARTY KONTRAHENTÓW I TOWARÓW Główne menu->kartoteki jest miejscem, w którym mamy możliwość zarządzania kartami kontrahentów i towarów Karty kontrahentów 13

14 Zakładanie kart kontrahentów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI->KONTRAHENCI->ZAKŁADANIE. Program wyświetli pustą kartę klienta. Większość danych z karty kontrahenta jest drukowana na dokumentach i w zestawieniach. Pola do wypełnienia w karcie kontrahenta: Kod (Symbol) unikalny kod, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować kontrahenta w programie. Nazwa pełna nazwa kontrahenta, drukowana na dokumentach oraz, w niektórych zestawieniach. Kod kod pocztowy. Miasto miejscowość lub miasto. Adres ulica, aleja, plac, skwer lub miejscowość. NIP nr NIP kontrahenta. Regon regon kontrahenta (drukowany na dokumentach gdy nie wprowadzono NIP u). Nazwa banku dane banku (nazwa, oddział). Nr rachunku numer konta bankowego. Telefon numeru telefonu. Fax numeru faxu. Rabat w polu tym podajemy procent rabatu udzielanego automatycznie dla kontrahenta na dokumentach sprzedaży. Jest również wykorzystywane podczas pracy z modułem paragonowym. patrz rozdz. Obsługa rabatów i kart rabatowych. FA odbiera Dane osoby odbierającej faktury (drukowane w stopce podpisów na dokumentach FA). Opis Dodatkowe informacje o kontrahencie. Może być drukowany na dokumencie w uwagach po ustawieniu parametru OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY- >Pobieraj do uwag dokumentu opis z karty kontrahenta. Nie musisz wypełniać wszystkich pól w karcie kontrahenta. Najbardziej istotne jest, to aby wypełnić te pola które są drukowane na dokumentach tzn: nazwa, kod, miasto, adres, NIP (jeśli nie podasz NIP u to na dokumencie zostanie umieszczony regon kontrahenta), telefon (jeśli wpiszesz numer telefonu będzie on drukowany na dokumentach). Gdy wypełnisz odpowiednie pola i potwierdzisz dane naciskając klawisz ENTER w ostatnim polu, karta kontrahenta zostanie zapisana. Teraz możesz korzystać z dolnego menu karty. Klawiszami kursorów przesuwasz podświetlenie, ENTER uaktywnia opcje. Opcje dostępne w dolnym menu karty kontrahenta: WYJŚCIE zamknięcie karty kontrahenta (podobne działanie ma klawisz ESC). MODYFIKACJA modyfikacja wprowadzonych danych. 14

15 DRUKOWANIE wydruk karty kontrahenta. KASOWANIE skasowanie karty (jest niemożliwe jeżeli była już użyta). Istnieje możliwość automatycznego nadawania kodów kontrahentów. Aby uaktywnić tą funkcjonalność ustawić na T podany niżej parametr OPCJE ADMINISTRATORA- >KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->KONTRAHENCI->Automatycznie nadawaj symbole kontrahentów. Po włączeniu automatycznej numeracji możemy podać numer startowy, od którego zostanie rozpoczęta numeracja OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA- >PARAMETRY PRACY->KONTRAHENCI->Numer początkowy automatycznej numeracji. Kolejny parametr mający wpływ na automatyczne nadawanie numerów to OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->KONTRAHENCI- >Uzupełnij długość kodu kontrahenta do n znaków w tym miejscu można podać wartość (ilość znaków), do jakiej zostanie uzupełniony zerami z lewej strony kod kontrahenta, jeśli będzie krótszy od wprowadzonego parametru. Inne miejsca w programie gdzie można założyć kartę kontrahenta: podczas przeglądania listy kontrahentów podczas wystawiania dokumentu wszędzie gdzie można uzyskać listę kontrahentów : INSERT dopisanie, DELETE usunięcie Przeglądanie kart kontrahentów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI->KONTRAHENCI->PRZEGLĄDANIE, wprowadź zespół warunków według, którego chcesz stworzyć listę lub pozostaw wszystkie pola puste, a wtedy wyświetli się lista wszystkich kart kontrahentów. Przeglądanie kart kontrahentów jest możliwe w większości miejsc w programie, gdzie można wprowadzić kod kontrahenta. Kontrahentów można wyszukiwać według następujących parametrach: kod, NIP, początek nazwy, fragment karty. wyszukiwanie po kodzie podaj kilka początkowych znaków lub pełny kod (np. wprowadzając A wyświetlisz listę wszystkich kontrahentów, których kod zaczyna się na literę A). wyszukiwanie po numerze NIP wprowadź początkową część lub pełny NIP (nie musisz poszczególnych fragmentów numeru NIP oddzielać kreskami). wyszukiwanie po nazwie wprowadź początek lub całą nazwę klienta. wyszukiwanie po fragmencie karty wprowadź dowolny fragment lub fragmenty następujących pól: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP. Może to być np. część nazwy firmy, nazwa ulicy (bądź jej część), miasto (patrz również wyszukiwanie kontrahentów według fragmentu karty za pomocą operatorów logicznych). Wprowadzając jednocześnie kilka parametrów w odpowiednie pola (np. fragment kodu, fragment karty) możesz znacznie przyśpieszyć wyszukiwanie konkretnej karty. Jest to szczególnie ważne dla użytkowników mających dużą bazę danych. 15

16 Zapamiętywanie warunków ostatniego wyszukiwania OPCJE ADMINISTRATORA- >KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->KONTRAHENCI->Pamiętaj warunki wyszukiwania kontrahentów. Jeśli już wywołałeś listę kontrahentów to możesz korzystać z klawiszy: ENTER wywołanie wybranej karty kontrahenta (lub klawisz SPACE, w przypadku, gdy ENTER jest wykorzystywany przez inną funkcję w programie). INSERT dopisanie nowej karty kontrahenta (patrz zakładanie kart kontrahentów). DELETE usunięcie karty kontrahenta z bazy danych (jeśli została już użyta jest to niemożliwe). Kursorów przewijanie listy kontrahentów. ESC zamknięcie listy. HOME przeniesienie kursora na początek listy. END przeniesienie kursora na koniec listy. PAGE UP przewijanie listy o stronę w górę. PAGE DOWN przewijanie listy o stronę w dół. CTRL + PRINT SCREEN / CTRL + P wydruk listy. Wyszukiwanie kontrahentów według fragmentu karty za pomocą operatorów logicznych Dostępne operatory: * koniunkcja (i) np. wprowadzenie WARSZAWA*PUŁAWSKA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają jednocześnie wyrazy WARSZAWA i PUŁAWSKA. ^ alternatywa (lub) np. wprowadzenie WARSZAWA^ŁÓDŹ powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają wyraz WARSZAWA lub ŁÓDŹ. ~ negacja (nie) np. wprowadzenie ~WARSZAWA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP nie zawierają wyrazu WARSZAWA. ( ) nawiasy, służą do tworzenia bardziej złożonych wyrażeń np. wprowadzenie (WARSZAWA*PUŁAWSKA)^(ŁÓDŹ*PIOTRKOWSKA) powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają jednocześnie wyraz WARSZAWA i PUŁAWSKA lub wyraz ŁÓDŹ i PIOTRKOWSKA. W przypadku nie podania operatora, domyślnym jest operator koniunkcji * (i) np. wprowadzenie WARSZAWA~PUŁAWSKA powoduje wyświetlenie tych kartotek, które w polach: nazwa, kod pocztowy, miasto, adres, NIP zawierają wyraz WARSZAWA i nie zawierają wyrazu PUŁAWSKA Ustalenie wyglądu listy kontrahentów 16

17 Użytkownik sam może określić kolumny wchodzące w skład listy kontrahentów, oraz ich kolejność korzystając z OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->POSTAĆ LISTY KONTRAHENTÓW. Wybranym elementom listy należy przyporządkować numer oznaczający kolejność kolumny w liście (pierwszy parametr) oraz szerokość kolumny (drugi parametr). Klawisze kursorów przewijanie listy. Listę kontrahentów można wyświetlić wszędzie tam gdzie program pozwala wprowadzić kod kontrahenta Pozostałe informacje o karcie kontrahenta Program umożliwia drukowanie danych o koncie bankowym kontrahenta na dokumentach. OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->DRUKOWANIE DOKUMENTÓW->Drukowanie nazwy banku i konta kontrahenta (0/1/2) pozwala na ustawienie drukowania konta kontrahenta na dokumentach: 0 nie drukuje w ogóle, 1 drukuje tylko gdy sposobem płatności jest przelew, 2 drukuje zawsze. Istnieje możliwość wzbogacenia zestawień, o niektóre informacje zawarte w karcie kontrahenta. OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA-> Nazwa kontrahenta w rejestrach VAT (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie rejestrów VAT o nazwę kontrahenta: 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta (maksymalnie 30 znaków), 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta. Nazwa kontrahenta w zestawieniach płatności (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie zestawień płatności o nazwę kontrahenta: 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta (maksymalnie 30 znaków), 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta. Nazwa kontrahenta w raportach kasowych (0/1/2) opcjonalne rozszerzenie raportów kasowych o nazwę kontrahenta: 0 nie umieszcza nazwy, 1 umieszcza skrót nazwy z karty kontrahenta (maksymalnie 30 znaków), 2 umieszcza pełną nazwę kontrahenta Karty towarów Zakładanie kart towarów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI->TOWARY->ZAKŁADANIE. Program wyświetli pustą kartę towaru i umożliwiając wprowadzenie do niej danych. Pola znajdujące się w karcie towaru: Kod (Symbol) unikalny kod, pozwalający jednoznacznie zidentyfikować towar w programie. Może być drukowany na dokumentach po ustawieniu parametru OPCJE ADMINISTRATORA- >KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->DRUKOWANIE DOKUMENTÓW->Drukuj w dokumentach kod towaru. Jeżeli chcemy, aby program samodzielnie uzupełniał kod towaru do 17

18 odpowiedniej długości to w OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->TOWARY->Uzupełnij długość kodu towaru do n znaków można podać wartość (ilość znaków) do jakiej zostanie uzupełniony zerami z lewej strony jeśli będzie krótszy od wprowadzonego parametru. Nazwa towaru pełna nazwa towaru drukowana na dokumentach oraz używana w zestawieniach. Kod kreskowy główny kod kreskowy towaru, to pole musi być wypełnione, jeżeli chcesz korzystać z czytnika kodów kreskowych lub innych urządzeń wykorzystujących kody kreskowe. Dostępne klawisze: F2 suma kontrolna EAN 8/13 - uzupełnia początek kodu i dodaje sumę kontrolną według parametrów podanych w opcjach, F3 kolejny numer podpowiada kolejny numer kodu kreskowego. Istnieje możliwość automatycznego nadawania kodów towarowych. W tym celu należy uaktywnić podany niżej parametr OPCJE ADMINISTRATORA- >KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->TOWARY->Automatycznie nadawaj symbole towarów, oraz podać numer startowy, od którego zostanie rozpoczęta numeracja OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->TOWARY->Numer początkowy automatycznej numeracji. Program posiada funkcję drukowania na dokumentach numerycznej interpretacji kodu kreskowego. Numeryczna interpretacja kodu kreskowego może być umieszczana w zestawieniach stanów magazynowych, odpowiadają za to następujące parametry: OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->ZESTAWIENIA- >Umieszczaj kod kreskowy w zestawieniach stanów. Symbol SWW/KWiU obecnie nieużywany. Symbol PKWIU pole do wprowadzenia symbolu PKWiU. Parametryzacja drukowania symbolu OPCJE ADMINISTRATORA->KONFIGURACJA->PARAMETRY PRACY->DRUKOWANIE DOKUMENTÓW->Drukuj SWW/PKWIU na dokumentach (0/1/2): 0 nie drukuje, 1 tylko gdy potrzebne, 2 zawsze. 1/2 który kod drukować (0/1/2) 0 SWW, 1 PKWIU, 2 SWW/PKWIU. Jednostka miary jednostka miary, w której będzie ewidencjonowany towar. Gdy pole jest puste, naciśnięcie klawisza ENTER wywoła listę zdefiniowanych w systemie jednostek. Możesz wówczas wybrać odpowiednią jednostkę z listy lub dopisać nową korzystając z klawisza INSERT (gdy dopisujesz nową jednostkę, zwróć uwagę na jej dzielnik, gdy jest on różny od 0, to można sprzedawać tylko wielokrotności wprowadzonego dzielnika dotyczy tylko modułu paragonowego) patrz rozdz. Inne kartoteki stałe listy definiowalne w programie. Grupa towarowa podział towarów na grupy. Jeśli chcesz tworzyć zestawienia sprzedaży/zakupów/stanów magazynowych oraz udzielać rabatów w ramach określonych grup towarowych, każdą kartę powinieneś przyporządkować do odpowiedniej grupy. Gdy będziesz robić interesujące Cię zestawienie, wybierz określoną grupę, a otrzymasz dane dotyczące tylko tych kart towarowych, które do wybranej grupy należą. Znajdując się w tym polu możesz skorzystać z klawisza F2 i wybrać grupę z listy lub dopisać nową (patrz rozdz. Inne kartoteki stałe listy definiowalne w programie). Typ karty (T/O/U/Z) - typ karty towarowej (rodzaj) T towar O opakowanie U usługa 18

19 Z zestaw RC-HANDEL / HANDEL OPIS PROGRAMU Towary i opakowania podlegają pełnej kontroli ilościowej, usługi zaś można tylko sprzedawać. Kartoteki usług oraz zestawów nie są ujmowane w zestawieniach stanów magazynowych, a ilość pokazywana na takiej karcie jest zawsze równa 0. Nie uda się też przyjąć żadnych dostaw na tak oznaczoną kartę. Jeśli karta zostanie oznaczona jako zestaw, w pozycji ELEMENTY można podać elementy wchodzące w skład zestawu. Stawka VAT (%) stawka VAT, którą obłożony jest towar wyrób lub usługa. Jeśli zostaną potwierdzone wszystkie pola, karta towaru zostanie zapisana. Można teraz korzystać z dolnego menu. W karcie towaru znajduje się dodatkowo kilka pól informacyjnych do których użytkownik nie ma bezpośredniego dostępu: Ilość towaru pokazuje aktualny stan towaru w magazynie. Ostatnie przyjęcie pokazuje datę ostatniego dokumentu przychodowego na którym wystąpił dany towar. Cena zakupu netto pokazuje ostatnią cenę zakupu po jakiej przyjęto dany towar. Poniżej jest wyświetlona cena sprzedaży netto/brutto jaka została ustalona na ten towar. Jeżeli wprowadziłeś już wszystkie potrzebne informacje wyjdź z karty towaru korzystając z opcji WYJŚCIE lub klawisza ESC. Zapewne będziesz musiał założyć więcej niż jedną kartę towaru kilkaset, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy. Radzimy do tego celu korzystać z listy towarów poruszając się po takiej liście widzimy jakie kartoteki zostały już założone, klawiszem INSERT zakładamy nową kartę, DELETE usuwamy istniejącą (jeśli nie została użyta), ENTER wybranie. Listę towarów można wywołać poprzez KARTOTEKI ->TOWARY->PRZEGLĄDANIE. Kartę towaru można założyć również: podczas przeglądania listy towarów podczas wystawiania dokumentu (patrz rozdz. Redagowanie dokumentów) wszędzie gdzie można uzyskać listę towarów Dolne menu karty towaru Po dolnym menu poruszamy się klawiszami kursorów, klawisz ENTER uaktywnia zaznaczoną opcję. W dolym menu karty towaru są dostępne następujące funkje: 19

20 WYJŚCIE zamknięcie karty towarowej (podobnie zadziała klawisz ESC). MODYFIKACJA modyfikacja wprowadzonych danych. CENY ustalanie cen sprzedaży na towar. Program pozwala ustalić cenę sprzedaży na każdy towar. Istnieje możliwość ręcznego ustalania ceny, bądź poprzez ustalenie żądanego narzutu, lub marży. Gdy okno ceny jest aktywne zwróć uwagę na dolną linię ekranu, opisane są w niej możliwe do wykonania operacje oraz wyświetlane aktualne wartości narzutu, marży oraz cena netto. F3 ustalenie nowej ceny poprzez ustawienie żądanego procentu narzutu, F4 ustalenie nowej ceny według marży, TAB przełącza ceny netto/brutto. Cena ustalana poprzez procent marży/narzutu jest liczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu, widocznej w karcie towaru. ZAMIENNIKI tu można wpisać dodatkowe kody kreskowe towarów, jeżeli towar ma więcej niż jeden taki kod. Do każdego towaru, który ma wprowadzony kod kreskowy można podać inne kody kreskowe, wtedy system będzie traktował takie pozycje jako jeden towar np. jogurty tego samego producenta o tej samej wadze i cenie, a o różnych smakach. Dostępne klawisze: INSERT dopisanie nowego, DELETE skasowanie zamiennika z listy. DRUKOWANIE wydruk karty towaru. ANALITYKA zestawienie pozwalające prześledzić obrót towarem (historia towaru). Pojawia się tylko po wystawieniu dokumentu magazynowego dotyczącego tego towaru. KASOWANIE trwałe usunięcie karty towarowej (niemożliwe, jeżeli karta została już użyta) Ustalanie ceny sprzedaży towaru Cenę sprzedaży towaru możemy ustalić w karcie towaru. W dolnym menu karty towaru jest pozycja CENY, po jej wybraniu program pozwala ustalić do trzech cen sprzedaży na każdy towar. Istnieje możliwość ręcznego ustalania ceny, bądź poprzez ustalenie żądanego narzutu, lub marży. Gdy okno ceny jest aktywne zwróć uwagę na dolną linię ekranu, opisane są w niej możliwe do wykonania operacje oraz wyświetlane aktualne wartości narzutu, marży oraz cena netto. F3 ustalenie nowej ceny poprzez ustawienie żądanego procentu narzutu, F4 ustalenie nowej ceny według marży, TAB przełącza ceny netto/brutto. Cena ustalana poprzez procent marży/narzutu jest liczona w stosunku do ostatniej ceny zakupu, widocznej w karcie towaru. Ceny sprzedaży mogą być również zmieniane w wielu dokumentach, o ile użytkownik ma dostęp do zmiany cen sprzedaży. Szczegółowe informacje w którym miejscu można ustalać nową cenę sprzedaży znajdują się w opisie poszczególnych dokumentów Przeglądanie kart towarów Wybierz z głównego menu KARTOTEKI->TOWARY->PRZEGLĄDANIE, wprowadź zespół 20

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41d tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program FPP Firma++ UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Faktury i Magazyn Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 10 Wymagania sprzętowe... 12 Instalacja systemu... 13 Legalizacja systemu... 18 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Menadżer Serwisu Multi

Menadżer Serwisu Multi Menadżer Serwisu Multi Podręcznik użytkownika by Krzysztof Pietras 1 Menadżer Serwisu Multi Spis treści O programie...5 Instalacja...7 Konfiguracja połączenia z bazą danych...8 Tworzenie nowej bazy danych...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15

Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15 Printed on 6 August, 2004 Przewodnik Użytkownika 3 Spis Treści WSTĘP 7 Od autora... 8 Wymagania systemowe... 11 Ogólnie o programach... 12 Program KSIĘGA EXPRESS... 14 Porównanie wersji... 15 START 19

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo