BIULE T YN SAMOR Z ĄDOW Y C ZECHOWIC- DZIEDZIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULE T YN SAMOR Z ĄDOW Y C ZECHOWIC- DZIEDZIC"

Transkrypt

1

2 Nr 6 - czerwiec 2010 Nasza historia: Dawno temu na moście... strona 14 Wydarzenia: Owarto nowy park strona 3 Miasto i sołectwa wybrały - o wyborach prezydenckich strona 4 Raport z sesji: O powodzi strona 7 Z prac komisji strona 10 Uchwaly / i prawo: Okręgi wyborcze strona 13 Temat numeru: Po powodzi czyli szacowanie strat F O T. j. B Ę D K O W S K I F O T. U M F O T. U M F O T. U M Miasto i gmina: Nowy autobus PKM strona 15 Co buszuje w polu? strona 16 O gałęziach i owocach strona 17 E-administracja strona 18 Inwestycje: Nowe place zabaw strona 19 Z frontu robót strona 20 Kultura i sport: Razem dla książki strona 21 Pływackie Mistrzostwa strona 22 Lato z MDK i MOSiR-em strona 23 BIULE T YN SAMOR Z ĄDOW Y C ZECHOWIC- DZIEDZIC Miesięcznik, ukazuje się co miesiąc z wyjątkiem numerów łączonych. Czasopismo wydaje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice Nakład: egz. Druk: WYDAWNICTWO PRASA BESKIDZKA Sp. z o. o., Bielsko-Biała ul. Dubois 4 O K Ł A D K A : Zdjęcie: Józef Będkowski Zakątek Wisły w Zabrzegu Projekt i opracowanie graf. - Red. W YDANIE / NUMER: Projekt, opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku - Red. Autorstwo tekstów - Red. oraz Renata Nawrocka, Barbara Strońska, oraz Tomasz Roth - z wyjątkiem tekstów podpisanych inaczej REDAKTOR NACZELNY: Paweł Mizera Tel RADA PROGRAMOWA: Maciej Kołoczek Stanisław Kopeć Grzegorz Lubecki Alicja Ogiegło Stanisław Pindel Damian Żelazny

3 Wyda rzenia fot. UM Park przy osiedlu Północ ma służyć wszystkim mieszkańcom Otwarcie 15 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie nowego obiektu parkowego przy osiedlu Północ. W programie imprezy znalazły się liczne atrakcje: malowanie twarzy, rozdawanie baloników czy wata cukrowa. Dzieci brały także udział w grach i zabawach prowadzonych przez cyrkowców. Dzięki sprzyjającej aurze frekwencja mieszkańców dopisała. Około godziny 17 nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego kamienia, który usytuowany został w centralnym punkcie parku. Odsłonięcia dokonali B u r m i s t r z C z e c how ic-d z ie d z ic Marian Błachut, Przewodnicząca Z a r z ą d u Osiedla Renardowice A l i c j a Wróbel oraz projektant obiektu Stanisław Botwina. Nowy park O parku Projekt realizowany przez Urząd Miejski Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach polegał na rewitalizacji zdegradowanego terenu położonego przy osiedlu bloków mieszkalnych Północ, na terenie jednostki pomocniczej gminy - osiedla administracyjnego Renardowice. W ramach projektu zbudowano wielofunkcyjny park miejski z licznymi obiektami o charakterze sportowo rekreacyjnymi, takimi jak boiska piłkarskie, do siatkówki i koszykówki, skatepark z murem ścianą do graffiti, plac zabaw, górka saneczkowa, siłownia plenerowa. W ramach projektu wykonany został również plac, który stał się przestrzenią do organizacji imprez kulturalnych i artystycznych. Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na rewitalizowanym terenie objęła m 2. Budowa obiektu rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku, zakończona została w maju roku Całość projektu kosztowała zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło zł. Projekt realizowany został w Programie Rozwoju Subregionu Południowego, ubiegał się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata T O M A S Z R O T H

4 CZERWIEC 2010 W y d a r zeni a Zróżnicowanie w poparciu wyborczym udzielanym poszczególnym kandydatom w naszej Gminie było bardzo duże 40,7% 39,1% 25,2% 55,7% 37,4% 41,5% wybrały Czechowice -Dziedzice 46,9% Zabrzeg Bronów Miasto i sołectwa Ligota Poziom poparcia w poszczególnych częściach Gminy dla obu kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów (miasto i sołectwa) 7765 głosów na terenie miejskim naszej Gminy zdobył Bronisław Komorowski, a 4975 głosów Jarosław Kaczyński głosów na terenie wiejskim naszej Gminy zdobył Bronisław Komorowski, a 1725 głosów Jarosław Kaczyński. 30,5% Na terenie miejskim zdecydowanie zwyciężył kandydat PO, Bronisław Komorowski Na terenie sołectw wygrał natomiast wyraźnie kandydat PiS, Jarosław Kaczyński W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się Bronisław Komorowski z Jarosławem Kaczyńskim. W naszej gminie różnica między tymi dwoma kandydatami wyniosła 12,74 punktów procentowych. W mieście zwyciężył Komorowski Bronisław Komorowski zwyciężył w większości obwodów wyborczych w gminie Czechowice-Dziedzice. Najwyższą przewagę nad kandydatem PiS-u miał w 4. obwodzie wyborczym (w osiedlu Barbara - rejon Grabowic), gdzie różnica między oboma kandydatami wyniosła aż 23,41% punktów procentowych (na Bronisława Komorowskiego głosowało tutaj 612 wyborców, czyli 49,39%, a na Jarosława Kaczyńskiego 322, czyli 25,99%). W sąsiednim obwodzie nr 3 (rejon osiedla Północ - Renardowic) kandydat PO wygrał niewiele mniejszą różnicą głosów nad Jarosławem Kaczyńskim (21,01%), wyraźnie wygrał też w obwodach: 2. (różnica 20,31%), 6. (20,50%), 8. i 10. (20,15%), 15. (20,54%). Ogółem, w mieście (16 obwodów wyborczych) wygrał zdecydowanie kandydat Platformy Obywatelskiej, osiągając przewagę rzędu 16,47% punktów procentowych nad kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. W sołectwach wygrał Kaczyński Inaczej było na obszarze wiejskim, czyli w sołectwach. W Zabrzegu (dwa obwody wyborcze) wygrał wprawdzie Bronisław Komorowski, ale niewielką różnicą nad Jarosławem Kaczyńskim (w obwodzie 17. różnica ta wyniosła zaledwie 1,17%, a w obwodzie ,99%). W Ligocie kandydat PO zwyciężył tylko w jednym (na trzy) obwodzie - nr 19. (Miliardowice) z przewagą 8,73% nad kandydatem PiS. W pozostałych dwóch ligockich obwodach zwyciężył natomiast Jarosław Kaczyński z przewagą nad B. Komorowskim wynoszącą 10,16% (obwód nr 20 - Burzej) i 10,90% (obwód nr 21 - Ligota Centrum). Natomiast w Bronowie (obwód nr 22) kandydat PiS pokonał kandydata PO różnicą 30,51% głosów! Tu Jarosław Kaczyński uzyskał aż 55,71% głosów (283 głosy), a Bronisław Komorowski zaledwie 25,20% (128 głosów). Na wiejskim obszarze naszej gminy wygrał zatem Jarosław Kaczyński, osiągając przewagę nad kandydatem PO 6,66 procent głosów oddanych (red) w sołectwach. F O T. J A N U S Z M O C Z U L S K I 4

5 Wybory prezydenckie Podsumowanie I tury wyborów prezydenckich w naszej gminie mieszkańców Gminy oddało swój głos na kandydata PO Bronisława Komorowskiego, a 6700 mieszkańców zagłosowało na kandydata PiS Jarosława Kaczyńskiego. W niedzielę, 20 czerwca br. odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W gminie Czechowice-Dziedzice, spośród uprawnionych, karty do głosowania pobrało wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 59,74 procent. Oddano ważnych głosów. W yy dd aa rr zzeni e n i aa 5 45,30% CZERWIEC 2010 Najwyższą frekwencję zanotowano w 15. Obwodowej Komisji Wyborczej (rejon Czechowic Południowych) - 67,32% (oddano 1195 ważnych głosów na 1775 osób uprawnionych do głosowania), a najniższą - 46,31% - w 1. OKW (rejon Kopalni, gdzie na 1598 uprawnionych do głosowania oddano tylko 740 ważnych głosów). W pozostałych obwodach głosowania - w 2. obwodzie frekwencja wyniosła 60,62%, w ,70%, w ,98%, w ,23%, w ,08%, w ,50%, w ,71%, w ,23%, w ,77%, w ,03%, w ,39%, w ,98%, w ,52%, w ,27%, w ,43%, w ,41%, w ,43%, w ,20%, w ,08% i w ,68%. 32,56% Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Gminie już za nami! WYNIKI WYBORÓW W GMINIE G.Napieralski 2,9 tys. 14,10 % 9,3 tys. 45,30 % J.Kaczyński 6,7 tys. 32,56 % 45,30% 32,56% B.Komorowski 14,10% 2,85% 1. Bronisław Komorowski ,30% 2. Jarosław Kaczyński ,56% 3. Grzegorz Napieralski ,10% 4. Janusz Korwin-Mikke 587 2,85% 5. Marek Jurek 370 1,80% 6. Andrzej Olechowski 333 1,62% 7. Waldemar Pawlak 179 0,87% 8. Andrzej Lepper 126 0,61% 9. Bogusław Ziętek 33 0,16% 10. Kornel Morawiecki 26 0,13% fot. ARCHIWUM

6 CZERWIEC W Y D A R ZENI A Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuje mieszkańcom gminy, firmom i osobom indywidualnym z Czechowic-Dziedzic oraz z całej Polski, za wsparcie i pomoc rzeczową złożoną na rzecz osób, które ucierpiały podczas powodzi. Szczególnie gorąco dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pracę i zaangażowanie w niesieniu pomocy, między innymi kilkudziesięciu członkom Koła PCK Grupy Ratownictwa Drogowego Czechowice-Dziedzice za całodobową oraz wyjątkową aktywność i współpracę z OPS; radnym Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, sołtysom i przewodniczącym Rad Osiedli oraz pracownikom i stażystom Urzędu Miejskiego, dyrektor i pracownikom Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, pracownikom i stażystom Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Zatoka. Powodzianom pomagały z naszym udziałem rozmaite instytucje i grupy osób, takie, jak: urzędy, m. in.: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Miasta Myszków, Kuratorium Oświaty Delegatura w Bielsku-Białej, Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Bielsku-Białej, I i II Urząd Skarbowy oraz Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, Urząd Marszałkowski w Katowicach i Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, Polski Komitet Pomocy Społecznej oddział w Żorach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach, GOPS w Jaworzu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie. jednostki oświatowe, w tym m. in.: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Leona Laska, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 25 w Bielsku-Białej Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bielsku-Białej, Przedszkole w Radostowicach, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Radostowicach, Szkoła Podstawowa w Radostowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach, Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie, Zespół Szkół w Gogołowem. stowarzyszenia, fundacje i zrzeszenia osób oraz organizacje charytatywne i religijne, m. in.: Związek Harcerstwa Polskiego w Wodzisławiu Śląskim, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca Łowicz, Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż oddział w Bielsku-Białej, Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Tychach, Chrześcijańska Służba Charytatywna PEAD Waliczek Wiesław, Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego Dział Tabita w Bielsku-Białej, Fundacja dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo w Czechowicach- Dziedzicach, Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej, portal landklinika.pl. Powodzianom ponadto pomagały materialnie za pośrednictwem naszego Ośrodka m. in. takie firmy i osoby z naszej gminy, jak: ZETA Sp. z o.o., GRAFTECH Studio Grafiki Użytkowej, Przedsiębiorstwo Handlowe LORA, B.H. Podbeskidzie Bogusław Pasternak, P.H.U. RADO, P.H.U.P PESOP, Sklep ŻELAZO, FHU TRAFIKA Edyta Kobiela, F. H. Aneta Nawaryńska, Martex Pro System S.C., Hurtowa i Detaliczna sprzedaż papierosów Ireneusz, Ewa Le Thanh i Truong Le Thanh, Siódemka S.A., Korfed S.C. Korczowska Anna, Apteka Europejska, Ewa Matejko Handel Obwoźny, Michał Sporek Sylwia Hurt-Detal. oraz spoza gminy: Zarząd i pracownicy Firmy EUROMOT Dealera FIAT I ALFA ROMEO, pracownicy Price Water House Coopers w Katowicach, pracownicy Elektrowni Rybnik S.A., PPHU BOGMAR z Bielska-Białej, Fabryka BEFADO, Ikea w Katowicach, Leroy Merlin, Firma Mosty Katowice, SFK Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta z Katowic, Enion Energia sp. z o.o. Kraków, Cech Rzeźników i Wędliniarzy z Katowic, Zakład Produkcyjny Hatchinson spółka z o.o., NATURAN Spółka z o.o. Warszawa /oddział w Opolu, Firma Techniki Lakiernicze Waligóra i Sołtysiak Sp.J. z Tychów, ZAK Zbigniew Kociuba z Mikołowa, BOBI- SAM z Suszca, Dr. Frenkiel Hydromasaże z Pszczyny, G&G spółka z o.o. Ponadto, za wielkie serce i hojne dary szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców Wisły, Myszkowa i Żor, a także Łomży, którzy licznie odpowiedzieli na apele organizatorów zbiórek w tych miastach oraz do wszystkich innych, bardzo licznych darczyńców indywidualnych z naszej gminy i całej Polski. / / podziekowania dla darczyncow / Wszystkim zaangażowanym w akcję przeciwpowodziową ratownikom, strażakom i ochotnikom, policjantom oraz strażnikom, żołnierzom, harcerzom i wolontariuszom, a także przedsiębiorcom za okazaną pomoc w akcji ratowniczej, udostępniony sprzęt oraz środki i materiały przekazane dla potrzeb jej przeprowadzenia jak również za dary dobrego serca przekazane na rzecz powodzian z naszej gminy W imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców poszkodowanych w wyniku powodzi Serdecznie dziękuję Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut Wszystkim aktywnie zaangażowanym w akcję przeciwdziałania skutkom powodzi, przede wszystkim ochotnikom, dzięki którym powodzianie mogli uwierzyć w bogactwo ludzkich serc a także strażakom, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i wszelkim służbom uczestniczącym w akcji przeciwpowodziowej, ofiarodawcom za okazaną pomoc w akcji ratowniczej oraz dary przekazane na rzecz powodzian z naszej gminy W imieniu Rady Miejskiej oraz wszystkich powodzian Serdecznie dziękuję Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny

7 R a p o r t z s e s j i Po powodzi... Rada Miejska obradowała 31 maja 2010 roku o powodzi Na sesji 31 maja 2010 r. podejmowane były następujące uchwały: 1) w sprawie powołania doraźnej komisji ds. powodzi ; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010; 3) w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach; 4) w sprawie ustanowienia nagrody za działalność na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice; 5) w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o przekazanie Gminie Czechowice-Dziedzice działek zajętych pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Niepodległości); 6) w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o przekazanie Gminie Czechowice-Dziedzice działek zajętych pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Barlickiego); 7) w sprawie skierowania wniosku do Wojewody Śląskiego o przekazanie Gminie Czechowice-Dziedzice działki zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Mickiewicza). Wszystkie uchwały znajdują się na stronie w w w.bip.c ze chow ice - dziedzice.pl Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Obrony Ludności i Spraw Cywilnych Małgorzata Sielka poinformowała, że w związku z niekorzystną sytuacją meteorologiczną jaka wystąpiła 16 maja 2010 r. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego. Decyzję podjęto po spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Obrony Ludności i Spraw Cywilnych, Komendantem Miejskim Ochotniczej Straży Pożarnej Tadeuszem Szkucikiem i Leszkiem Bolkiem. W Urzędzie Miejskim rozpoczęły się całodobowe dyżury. Dyżury zostały odwołane 24 maja 2010 r. o godz Dyżury pełniło łącznie 29 osób, w tym 3 osoby w terenie w sztabie Państwowej Straży Pożarnej utworzonym przy ul. Waryńskiego. Początkowo akcja przeciwpowodziowa była prowadzona tylko własnymi siłami poprzez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Później do akcji włączyli się strażacy Państwowej Straży Pożarnej, żołnierze z 18 batalionu powietrzno-desantowego, a od r. skazani z zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie powodzi wydano ok worków oraz wiele ton piasku, który był na bieżąco dostarczany przez firmy Betonit oraz Cyroń. Skala powodzi na terenie gminy przerosła wszelkie wyobrażenia. Głównym utrudnieniem w prowadzeniu akcji ratowniczej był brak odpowiedniego sprzętu, przede wszystkim pływającego. Po wielu interwencjach na teren naszej gminy zostały skierowane łodzie oraz amfibie, które dotarły późnym wieczorem r. Z zalanych terenów ewakuowano 207 osób, z tego 23 zakwaterowano w obiektach gminnych (11 osób w SP-4, 5 osób w Zespole Szkół w Ligocie, 1 dziecko w Zespole Szkół w Zabrzegu, 6 osób w Ośrodku Złotej Jesieni). Na bieżąco organizowano żywność dla powodzian tj. chleb, wędliny, wodę, która była rozdawana bezpłatnie. Pomoc dla powodzian była dostarczana przez sołtysów, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, kilku radnych, Ośrodek Pomocy Społecznej. W wyniku powodzi zalane zostały 154 mieszkania i 474 piwnice. Wstępne straty w gminnej infrastrukturze wynoszą: drogi gminne zł, placówki oświatowe zł, obiekty kanalizacji sanitarnej zł, przepusty, skarpy itp zł. Szacunkowe koszty prowadzenia akcji powodziowej wynoszą ok zł, w tym worki, piasek, paliwo, usługi, ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w ak- cji, posiłki itp. Prognoza z r. z godz informowała o umiarkowanych i lokalnie silnych opadach deszczu od 30 do 50 mm, lokalnie do 100 mm. Informacje te niezwłocznie zostały przekazane mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Na sesji obecni byli mieszkańcy zalanych terenów, którzy nie kryli swojego rozgoryczenia sytuacją, jaka dotknęła nierzadko dobytek ich całego życia. Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że rozumie rozgoryczenie mieszkańców zalanych terenów. Poinformował, że 16 maja br. w południe udał się w rejon ul. św. Barbary, celem rozpoznania sytuacji, ponieważ jest to najniżej położony teren, co pozwala na dokonanie oceny ewentualnego zagrożenia powodzią innych rejonów gminy. Wówczas jeszcze nikt nie miał świadomości, jaki żywioł nas czeka. Informacje dot. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na rzekach były lakoniczne i zapowiadano jedynie intensywne opady deszczu, a nie powódź. Zwrócił uwagę, że od początku maja notowane były stale opady deszczu. Dodatkowo sytuacja hydrologiczna gminy jest trudna ze względu na 5 rzek przepływających przez jej teren oraz potoki i młynówki. W momencie powołania sztabu kryzysowego nie było wiadomo, jaka jest skala zagrożenia powodzią. Od momentu dużego zrzutu wody ze Zbiornika Wapienickiego rzeka Wapienica - której wały po regulacji rzeki zostały podwyższone i zmodernizowane - gwałtownie wez-

8 CZERWIEC raport Z SEsJI brała. Mimo to wały zostały przerwane lub też przelewała się przez nie woda z rzeki. Wskazał, że obecna powódź to woda 150 letnia i gmina nie była w stanie stawić czoła takiemu żywiołowi. Wyjaśnił, że Burmistrz nie dowodzi akcją przeciwpowodziową, lecz jedynie ją koordynuje. Akcją ratowniczą dowodzi Państwowa Straż Pożarna. W Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Obrony Ludności i Spraw Cywilnych pracują trzy osoby, w tym naczelnik oraz na ½ etatu pracownik do współpracy z jednostkami OSP. Dodatkowo Burmistrzowi podlega Straż Miejska - 30 osób, które w większości zostały oddelegowane do Państwowej Straży Pożarnej, na jej wniosek, gdyż dowodziła ona akcją ratowniczą. Ponadto w akcji uczestniczyło 150 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej. Stawienie oporu żywiołowi tymi siłami było niemożliwe. Dzięki ochotnikom zabezpieczano teren przed zalaniem, głównie poprzez ustawianie worków z piaskiem. Strażacy pompowali wodę z zalanych terenów, lecz ze względu na skalę powodzi, nie byli w stanie pomóc wszystkim potrzebującym. Burmistrz przeprosił tych mieszkańców, do których nie dotarto z pomocą, jednak wobec takiego żywiołu było to niemożliwe. Nie było też czasu ani możliwości na przygotowanie wałów na pięciu rzekach płynących przez teren naszej gminy do przyjęcia fali powodziowej. W związku z powodzią Burmistrz zwrócił się do Wojewody Śląskiego o wystąpienie do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, celem usprawnienia prowadzenia akcji ratowniczej. W związku ze zwiększeniem zrzutu ze Zbiornika Wapienickiego 18 maja br. woda w rzece gwałtownie przybierała na sile, co doprowadziło do przerwania wałów przeciwpowodziowych. Zrzut wody ze Zbiornika Goczałkowickiego wynosił 200 m 3 na sekundę, a 18 maja br. był planowany zrzut wody 400 m 3 /s przy wpływie 500 m 3 /s. Gdyby te zapowiedzi sprawdziły się, to dramat byłby jeszcze większy, ponieważ tak duży rzut wody mógł doprowadzić do przerwania wałów na Wiśle i zalania rejonu kopalni i Renardowic. Stąd sztab kryzysowy zalecił ewakuację mieszkańców tych rejonów miasta. Wały na rzece Wiśle nie spełniają norm i są obniżone w niektórych miejscach nawet o 30 cm. Wałami na rzekach administruje Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który podlega Marszałkowi Województwa Śląskiego, natomiast rzekami Wisłą i Białą zarządza Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podległy wojewodzie. Od dwóch lat gmina koresponduje z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wałów przeciwpowodziowych, lecz bez efektu. Roczny budżet na utrzymanie wałów na rzekach wynosi tylko 3 mln zł, co nie wystarcza na potrzebne modernizacje wałów i urządzeń hydrologicznych na rzekach. Gmina nie jest przygotowana sprzętowo do prowadzenia akcji ratowniczej przy tak dużej skali powodzi. Dodatkowo urządzenia hydrologiczne na rzekach nie były w pełni sprawne. Przyczyną powodzi była niespotykana ilość ciągłych opadów deszczu, które doprowadziły do podwyższenia stanu wód w rzekach. Wały przeciwpowodziowe nie były przystosowane do przyjęcia fali powodziowej. Współczynnik przesiąkania wałów Wisły wynosi 60-70%, podczas gdy powinien wynosić 90%. Stąd zagrożenie powodziowe dla mieszkańców naszej gminy. Po apelach w mediach o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, gmina otrzymała wsparcie w prowadzeniu akcji ratowniczej. Na teren gminy przysłano wojsko, łodzie i dwie amfibie. Wizytę w gminie złożył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Śląski, Marszałek Sejmu RP, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wystąpienie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy rozpoczęło dyskusję o zasadach wprowadzania stanów klęsk żywiołowych, by nie destabilizowały one funkcjonowania państwa, lecz usprawniały prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto samorządy wystąpiły z apelem do polityków o skuteczne działania dotyczące zabezpieczenia przed powodzią, ponieważ woda powodziowa bezpowrotnie zabrała do morza majątek ludzi i środki finansowe państwa. Gmina otrzymała środki finansowe od Wojewody Śląskiego w kwocie zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi w wysokości do zł. Zasiłki te są wypłacane przez OPS, w pierwszej kolejności dla osób, którym powódź zalała pomieszczenia mieszkalne. W wyniku powodzi na terenie gminy zostało zalanych ok mieszkań, a ok. 700 budynków było podtopionych. Otrzymanie zasiłku w wysokości zł nie odbiera możliwości starania się o dalszą pomoc finansową na odbudowę zniszczonych domów w wysokości do zł gmina po powodzi i do zł. Ponadto gmina stara się o uproszczenie procedur przyznawania zasiłków dla powodzian. W Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja nt. powodzi z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka i gmin, które ucierpiały w wyniku powodzi. Samorządowcy wskazali na potrzebę pewnych zmian ustawowych przewidujących zwiększenie kompetencji wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz ustanowienie jednej formacji odpowiedzialnej za prowadzenie akcji ratowniczej tj. Państwowej Straży Pożarnej. Jednocześnie PSP nie dysponuje odpowiednią ilością ludzi i sprzętem potrzebnym do prowadzenia akcji ratowniczej. Włączenie wojska do akcji ratowniczej wymaga z kolei uzyskania zgody Ministra. Powinny być utworzone wyspecjalizowane jednostki wojskowe zajmujące się akcją ratowniczą w czasie różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Gmina nie ma odpowiedniego sprzętu pływającego do prowadzenia akcji ratowniczej, jak np. łodzie. OSP Zabrzeg dysponuje tylko jedną łodzią wiosłową. W czasie powodzi korzystano także z łodzi gospodarstwa rybackiego Pana Wypiórkiewicza. PSP skierowała na teren gminy dwie łodzie. Burmistrz zwrócił uwagę, że prowadzenie łodzi wymaga uprawnień. Strażacy OSP nie są przeszkoleni do pływania łodziami. Również strażnicy Straży Miejskiej i pracownicy Urzędu Miejskiego nie są przeszkoleni w tym zakresie i nie można ich było wysłać do ewakuacji ludności z zalanych terenów. W początkowym okresie powodzi w rejonie ul. Waryńskiego były trzy łodzie, a w rejonie Ligoty Burzej dwie. Po apelu o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na teren gminy zostały skierowane dodatkowe łodzie oraz amfibie. Bez zmiany ustawowych sytuacja się nie poprawi. Sztab kryzysowy nie miał informacji o sytuacji na rzekach i planowanych zrzutach wody. Kierownictwo Zapory Goczałkowickiej jedynie grzecznościowo informowało o planowanych zrzutach wody ze zbiornika, mimo że w przypadku wylania Zapory, zalany zostałby Zabrzeg i gmina powinna mieć informacje o tego typu zagrożeniach. Sztab Państwowej Straży Pożarnej był usytuowany przy ul. Waryńskiego, czyli w pobliżu największego rozlewiska. Do pompowania wody z zalanych terenów ściągnięto wysokowydajne pompy z różnych miejscowości. Odnosząc się do uwag mieszkańców dotyczących podawania komunikatów dotyczących powodzi na stronie internetowej Urzędu Miejskiego stwierdził, że zdaje sobie sprawę z ograniczonego

9 gmina po powodzi W y draport a r z e n i az SEsJI Usytuowanie hydrologiczne Gminy pod kątem przeciwpowodziowym jest niekorzystne - pięć większych rzek, mnóstwo potoków i młynówek zasięgu Internetu, lecz było to jedyne szybkie źródło informowania mieszkańców w przypadku zagrożenia powodziowego. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatniej powodzi należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jednostki OSP należy wyposażyć w łodzie i wysokowydajne pompy. Strażacy OSP muszą zostać przeszkoleni do pływania łodziami, by usprawnić ewakuację ludności z zalanych terenów. Należy interweniować w odpowiednich instytucjach, by poprawić stan wałów i urządzeń wałowych. Potrzebne jest przygotowanie kadrowe i techniczne służb w gminie, jak OSP, Grupa Ratownictwa Drogowego PCK, ZHP, ZHR do pomocy w czasie różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Należy też opracować plan powodziowy dla gminy. O podziale na okręgi wyborcze Wojewoda Śląski zarządzeniem nr 111/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na okres kadencji ustalił dla Czechowic-Dziedzic liczbę wybieranych radnych w ilości 21, czyli tak jak dotychczas. Jednolita norma przedstawicielstwa na 1 mandat w 2006 r. wynosiła 2.047, a obecnie wynosi 2.056,1429. Biorąc pod uwagę wymienione wyżej elementy i uwarunkowania, proponuje się utrzymanie trzech okręgów wyborczych bez zmiany ich granic, ale ze zmianą ilości radnych wybieranych w okręgach nr 1 i nr 3. W okręgu nr 1 było wybieranych 8 radnych (w dniu r. zamieszkiwało osób, co po przeliczeniu dało 7,56 mandatu, a po zaokrągleniu do pełnych mandatów 8), a obecnie wybieranych będzie 7 radnych (w dniu r. zamieszkiwało osób, co po przeliczeniu daje 7,38 mandatu, a po zaokrągleniu do pełnych mandatów 7). W okręgu nr 2 było wybieranych 8 radnych i ilość ta pozostanie bez zmian (w dniu r. zamieszkiwało osób, co po przeliczeniu dało 8,07 mandatu po zaokrągleniu do pełnych mandatów 8, a w dniu Rzeka Biała (obok) i rzeka Wisła w okolicach Zabrzega (poniżej) Burmistrz nie dowodzi akcją przeciwpowodziową, a jedynie ją koordynuje. Stawienie oporu żywiołowi siłami samej Gminy było niemożliwe r osób, co po przeliczeniu daje 8,04 mandatu i po okrągleniu do pełnych 8). W okręgu nr 3 było wybieranych 5 radnych (w dniu r. zamieszkiwało osób, co po przeliczeniu dało 5,36 mandatu, a po zaokrągleniu do pełnych mandatów 5), a obecnie wybieranych będzie 6 radnych (w dniu r. zamieszkiwało osób, co po przeliczeniu daje 5,58 mandatu, a po zaokrągleniu do pełnych mandatów 6). Rada Miejska w Czechowicach- Dziedzicach podjęła uchwałę Nr XLIV/395/10 w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. O nagrodzie W rocznicę XX-lecia samorządu Czechowic-Dziedzic grupa radnych zaproponowała ustanowienie nagrody dla osób działających nieodpłatnie na rzecz społeczności Gminy Czechowice-Dziedzice i nazwanie jej imieniem pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej I kadencji , aktywnego samorządowca, działacza społecznego, notariusza Józefa Machalicy. W opinii radnych, ustanowienie nagrody umożliwi uhonorowanie szczególnych zasług i aktywności społecznej osób, które działają nieodpłatnie w sferach życia społecznego i publicznego na rzecz mieszkańców naszej gminy, a w szczególności w działalności społecznej i charytatywnej oraz mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców. Nagroda będzie miała charakter prestiżowy i nie wiąże się z korzyściami finansowymi. Radni wskazywali, że przyznawana corocznie w naszym mieście nagroda Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice honoruje osoby, które swą działalnością promują miasto na zewnątrz. Ustanowienie nagrody im. Józefa Machalicy umożliwi natomiast wyróżnienie osób działających na rzecz lokalnej społeczności. Józef Machalica był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Solidarność, który w wyborach do samorzą- 9CZERWIEC 2010 FO T. MARCELIN A LOREK FO T. JÓZEF BĘDKOWSKI

10 CZERWIEC F O T. M I R O S Ł A W Z A J Ą C raport Z SEsJI w składzie: Bolesław Jonkisz, Marek Kwaśny, Zygmunt Mizera, Stanisław Pindel, Jerzy Sosna, Krzysztof Szczypka, Damian Żelazny. Komisja działa bardzo prężnie - do czasu zamknięcia tego numeru biuletynu spotkała się już 4 razy, dokonując w tym wielogodzinnych objazdów terenów dotkniętych działaniem żywiołu. Komisja wysłuchała m. in. gospodarzy terenów - sołtysów i przewodniczących osiedli. Sołtys Zabrzega Władysław Wiśniewski przedstawił sytuację na terenie Zabrzega. Najbardziej ucierpiały tereny Jastrzębca gdzie wylała rzeczka Borówka, która ma 9 km długości i biegnie od Rudzicy. Rzeka Wisła w czasie powodzi miała bardzo wysoki poziom wody, jednak nie przerwała walu w granicach administracyjnych sołectwa Zabrzeg i nie wylała z koryta. Na terenie sołectwa brak naturalnych rozlewisk tzw. suchych polderów. Najbardziej podczas majowej powodzi ucierpiał rejon od lasu w Czarnolesiu po ulicę Waryńskiego. Wisła z uwagi na wysoki poziom wód nie przyjęła dodatkowego wpływu wody, toteż zapełnił się kanał na Mościskach i woda cofnęła się między budynki w Zabrzegu. Sołtys Ligoty Stanisław Słowik przedstawił sytuację na terenie Ligoty po powodzi i ukazując skalę zniszczeń. I tak, w czasie majowej i czerwcowej powodzi zalanych zostało 49 mieszkań, a podtopionych było (zalania piwnic) 170. Zalanych było ponadto 50 budynków gospodarczych. Całkowitemu zniszczeniu uległy wały przeciwpowodziowe na Wapienicy na odcinku 500 m, oberwania na wałach wyniosły łącznie 800 m. Uszkodu gminnego w 1990 r. wprowadził do Rady 29 radnych. Nastąpiła wówczas restytucja samorządu gminnego. W pierwszej kadencji odrodzonego samorządu pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po przedwczesnej śmierci cały swój majątek przekazał na rzecz Towarzystwa Charytatywnego im. Ojca Pio. Rada Miejska w Czechowicach- Dziedzicach podjęła uchwałę Nr XLIV/396/10 w sprawie ustanowienia nagrody za działalność na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. O komisji ds. powodzi Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. powodzi przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny. Zaporoponował radnym powołanie komisji, mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia gminy przed skutkami ewentualnej powodzi w przyszłości. Celem komisji powinno być dokonanie analizy stanu przygotowania gminy do powodzi, prowadzenia akcji powodziowej w maju 2010 roku oraz przedstawienie propozycji poprawy zabezpieczenia gminy przed skutkami ewentualnej powodzi. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisja przedstawi swoje wyniki Radzie Miejskiej. Rada Miejska w Czechowicach- Dziedzicach podjęła uchwałę Nr XLIV/393/10 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. powodzi Rzeka Wapienica. gmina po powodzi dzone zostały drogi: Księża Grobel (zniszczony asfalt na odcinku 300 m), Rakowa (zniszczony asfalt - 50 m), Burzej- (podmyta na długości 200 m), Stawisko (wymyta na całej długości), Nadrzeczna (wymyta na całej długości), Bielska (podmyta - 80 m), Bronowska (podmyta - 10 m), Zabrzeska (podmyta m), Koło (część asfaltowa - podmyta na odcinku 100m, pozostała część uszkodzona na całej długości), Bory (uszkodzenia na całej długości), Korzeniowskiego (podmyta m), Polowa (wymyta na całej długości). Zniszczonych zostało 20 przepustów (ul. Wodna - 1, ul. Zawodzie - 2, brak przepustu i odwodnienia za mostem na Wapienicy, ul. Bielska - 1, ul. Środrzeczna - 1, ul. Bronowska - 1, ul. Zabrzeska - 2, ul. Młynarska - 1, ul. Rakowa - 2, ul. Ligocka - 1, ul. Niska - 1, ul. Orla - 1, ul. Mazańcowicka - 1, ul. Do Kanału - 1, ul. Bory - 1, ul. Koło - 1, ul. Burzej - 1, ul. Powstańców Śląskich - 1, ul. Miliardowicka - 1, ul. Żabia - 1). Spośród szkód i zagrożeń popowodziowych wskazano również na uszkodzone mostki (Młynka, stare Rzeczysko), potrzebę wycinki zagrożonych drzew, zmianę koryta rzeki Wapienica (pół hektara pola całkowicie zniszczonego), zalane studnie (15), zatory na rzekach (3), zniszczone boisko przy Zespole Szkół w Ligocie, zalaną piwnicę w SP nr 3. Wskazano również miejsca newralgiczne w czasie powodzi, takie, jak: niski wał na Iłownicy w rejonie ulic Księża Grobel, Niskiej i Podwale; brak wału na Jasienicy w rejonie ulic Orlej i Księżycowej; brak przepustu do Jasienicy z rowu przy ul. Bielskiej (rów bezpośrednio wpada do rzeki przez rozkopany wał), niski wał na Wapienicy w rejonie ul. Stawiska; zamulenie i zwężenie koryta Młynówki i Starego Rzeczyska, zasypane rowy i przepusty przy drogach. Prezes OSP Ligota Henryk Hess zauważył, że w ostatnim okresie czasu uregulowane zostały rzeki Wapienica i Jasienica w górnym ich biegu, co powoduje, że podczas intensywnych opadów deszczu woda bardzo szybko spływa z kierunku Międzyrzecza na teren naszej gminy. Powodem tego jest bardzo szybki spad wody. Od 1997 r. nie było takiej wody w korytach rzek jaki miał miejsce podczas Pół hektara pola wezbrane wody rzeki zabrały w mgnieniu oka...

11 gmina po powodzi W y d a r z e nkomis i a je W rejonie ul. Renarda, ul. Węglowej oraz ul. Weneckiej doszło do zalania terenu ze studzienek kanalizacji sanitarnej. Wskutek wprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków nie była w stanie przyjąć zwiększonego zrzutu, co doprowadziło do wybijania wody zmieszanej z fekaliami ze studzienek i spowodowało zalanie posesji i dróg w tym rejonie. Ponowne zagrożenie z tego tytułu wystąpiło 2 czerwca 2010 r. W związku z powtarzającymi się zalaniami z kanalizacji sanitarnej, wskazał na potrzebę przeanalizowania koncepcji funkcjonowania oczyszczalni ścieków i założeń jej modernizacji, celem przygotowania obiektu do przyjęcia zwiększonych zrzutów w czasie intensywnych opadów deszczu oraz rozdzielenia ścieków i wód deszczowych. Celem zmniejszenia zagrożenia powodziowego w rejonie Renardowic należałoby odtworzyć zlikwidowaną pompownię przy wale Wisły w rejonie stacji paliw Schell i stawów hodowlanych. Prezes OSP Dziedzice Roman Ubogi wskazał na potrzebę oznakowania klap i przepustów na wałach przeciwpowodziowych oraz dokonywanie dwa razy w roku ich przeglądów. Ograniczenie skali powodzi na terenie osiedla wymaga udrożnienia przepustów oraz dostosowania ich wielkości do potrzeb danego rejonu. Wiceprezes OSP Dziedzice Tadeusz Kapias wskazał na potrzebę zakupu pompy wysokowydajnej, co usprawniłoby pompowanie wody z zalanych terenów. Koszt zakupu tego rodzaju urządzenia wynosi ok. 60 tys. zł. Należy także zakupić łódź płaskodenną do ewakuacji ludności z zalanych terenów. W miejscu przekopu wału Iłownicy przy ul. Wierzbowej zaproponował wybudowanie śluzy, która umożliwiałaby zrzut wody z tego rejonu do rzeki. Ponadto należy zmodernizować przepust w wale Iłownicy. Celem szybkiego odprowadzania wód deszczowych z rejonu Renardowic należałoby zaś przeanalizować wybudowanie pompowni na rzece Wiśle w rejonie stawów hodowlanych. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Renardowice Alicja Wróbel wskazała na potrzebę budowy kanału ulgi przy ul. św. Barbary i ul. Liszki oraz udrożnienia rowu zasilającego stawy hodowlane przy ul. Jasnej. Poinformowała, że w rejonie ul. Liszki oraz ul. Jasnej dochodzi do częstych podtopień budynków mieszkalnych. Celem poprawy sytuacji należałoby rozważyć budowę kanału ulgi od rowu melioracyjnego przy ul. św. Barbary, np. poprzez skieostatniej powodzi. Kolejna sprawa to konieczność wykarczowania chaszczy w rowach przydrożnych i w korytach rzek. Nie są one wycinane na bieżąco, zaś po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych krzewów pozostałości nie są usuwane, co powoduje zatykanie rowów i ich niedrożność. Poza tym obcięte gałęzie blokują wodę przy mostach, jak to ma miejsce w przypadku mostu na ulicy Czechowickiej. Przewodniczący Zarządu Osiedla Czechowice-Górne Stanisław Marszałek przedstawił szkody powstałe w wyniku powodzi na osiedlu. Przy ulicy Zaplecze został zamulony rów odwadniający w obrębie cmentarza, co powoduje przepływ wody przez ulicę i zalewanie przyległych posesji, zaś osuwające się nieopodal obrzeża wąwozu spowodowały zawężenie jezdni. Z pozostałych szkód, oczyszczenia wymaga rów melioracyjny przy ulicy Zaplecze (zalewa przyległe tereny), a podmyta droga i mostek oraz osunięcia obrzeża lasu powodują zawężenie jezdni i zagrożenie bezpieczeństwa. Podmytych ulic jest w tym rejonie więcej (ul. Wodna, ul. Brzeziny). Zniszczone zostały też niektóre pola (10 ha). Również Przewodniczący Zarządu Osiedla Dziedzice Stanisław Pindel przedstawił szacunkowe straty spowodowane przez powódź na terenie osiedla. Łącznie na terenie osiedla zostały zalane 83 gospodarstwa, trzy rodzinne ogródki działkowe oraz jeden zakład. Podtopionych zostało 91 gospodarstw, jedna hodowla trzody chlewnej oraz trzy zakłady rzemieślnicze. W wyniku powodzi została uszkodzona stacja transformatorowa i nawierzchnia drogi oraz poniesiono straty na polach uprawnych. Największe straty powodziowe zanotowano w rejonie ulic: Grabowiec, Wierzbowa, Waryńskiego, Kolista, Leśna, Astrów, Renarda i Węglowa. Na terenie osiedla nie doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych na rzekach, lecz ze względu na obniżenia wałów na rzece Wisła, woda w kilku miejscach przelewała się przez wały i powodowała zalanie terenów osiedla. Woda przelewała się przez wały Wisły w rejonie firmy Krybex oraz mostu kolejowego. Woda przelewała się także przez wały Iłownicy. Główne zagrożenie powodziowe dla osiedla spowodowała woda, która spłynęła od strony Ligoty, po przerwaniu wałów na rzece Wapienica. Rozlewisko wodne na terenie osiedla było powierzchniowo duże, o głębokości do 3 m. Rada Miejska powołała komisję ds. powodzi. Analizuje ona stan przygotowania gminy do powodzi i zgłosi propozycje poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy rowanie wody do rowu melioracyjnego wzdłuż stawów hodowlanych, a następnie na przepompownię na Wiśle, która w końcu lat 70. została zlikwidowana. Zaproponowała także ustalenie zasad współpracy z właścicielem stawów hodowlanych, by woda ze stawów nie zalewała tego rejonu. Członek komisji Marek Kwaśny podziękował strażakom OSP za udział w akcji ratowniczej na terenie Osiedla Dziedzice. Celem ograniczenia skutków powodzi w przyszłości, wskazał na potrzebę przywrócenia stosunków wodnych w rejonie Ochodzy służących do prawidłowego odprowadzania wód gruntowych i deszczowych poprzez sieć drenarską i rowy otwarte do rzeki Iłownica. Zwrócił uwagę, że jedną z przyczyn powodzi są zasypane rowy melioracyjne oraz niedrożne i pozrywane rury drenarskie, a także przepusty, o czym członkowie komisji mogli przekonać się podczas objazdu. Z-ca Przewodniczącego komisji Jerzy Sosna wskazał na potrzebę zwiększenia przepustowości mostu na DK-1 nad rzeką Wisłą. Brak odpowiedniej przepustowości mostu powoduje spiętrzanie się wody na rzece i zalewanie tego terenu. O wszystkich wnioskach komisji napiszemy szczegółowo po zakończeniu jej prac. N a p o d s t a w i e p r o t o k o ł ó w z s e s j i i p o s i e d z e ń k o m i s j i R E D 11CZERWIEC 2010

12 CZERWIEC Zasiłki dla powodzian Zasiłki do 6 tysięcy złotych Dla rodzin lub osób samotne prowadzącyvh gospodarstwo domowe, poszkodowanych przez powódź. Są to zasiłki celowe na pierwszą, podstawową pomoc socjalną, na zakup m.in.: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego itp. Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu mieszka kilka rodzin, wówczas pomocą może być objęta każda z nich. Wypłaty realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego. Zasiłki do 20 tysięcy złotych Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do takich nieruchomości, posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, jeśli uzyskają zgodę właściciela na prace remontowe. Są to zasiłki na prace remontowo-budowlane. Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Powodzianie korzystający z pomocy mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi faktur czy rachunków albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Pomoc w wysokości do 20 tys. złotych będzie przyznana osobom, które nie przewidują większych kosztów i rezygnują z ich wyceny. Zasiłki wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłki do 100 tysięcy złotych Pomoc finansowa przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, posiadaczom spółdzielczego własnościowego prawa do takich nieruchomości, posiadaczom spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych. Zasiłki mogą też otrzymać najemcy, jeśli uzyskają zgodę właściciela na prace remontowe. Są to zasiłki na odbudowę domu lub mieszkania. Aby uzyskać pomoc, poszkodowany musi złożyć wniosek do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Powodzianie korzystający z pomocy mają obowiązek przedstawić faktury i rachunki na potwierdzenie wydatków związanych z remontem czy odbudową swoich domów lub mieszkań. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi faktur czy rachunków albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Warunkiem otrzymania zasiłku jest wcześniejsze oszacowanie szkód przez rzeczoznawcę (pracownika inspekcji architektoniczno-budowlanej lub inną osobę z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego), którego zapewni wojewoda. Pomoc jest wypłacana w ratach pierwsza z nich wynosi 50% kosztów remontu lub odbudowy. Zasiłki wypłacają lokalne ośrodki pomocy społecznej. Aby wypłaty przebiegały sprawnie, na polecenie wójta lub starosty wsparcia służbom pomocy społecznej mogą udzielić inni pracownicy samorządowi. POMOC PRZYSŁUGUJE: Rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które są: właścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu; osobami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; osobami, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; najemcami lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. ZASIŁEK JEST PRZEZNACZONY NA: remont lub odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią z maja 2010 r. a więc nie obejmuje budynków gospodarczych lub użytkowych ani wyposażenia budynku np. mebli, sprzętu AGD, RTV, itp. W przypadku zalanych piwnic wnioskodawca może starać się o pomoc finansową związaną z remontem tzn. może przeznaczyć środki na materiały budowlane, ale nie obejmuje to wyposażenia. Piwnice zalane przez wody gruntowe nie kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. WYSOKOŚĆ ZASIŁKU CELOWEGO: Wysokość zasiłku nie może być większa niż suma strat w danym budynku mieszkalnym lub lokalu. - do zł poszkodowany sam szacuje straty i wpisuje do formularza. Zasiłek wypłacany jest w dwóch ratach. Wysokość pierwszej nie może przekroczyć 50% wstępnie szacowanych kosztów. - od do zł po złożeniu wniosku wyceny szkód dokonuje rzeczoznawca, który wskazany będzie przez wojewodę. Zasiłek wypłacany jest w minimum dwóch ratach, przy czym pierwsza w wysokości do 50% kosztów oszacowanych przez rzeczoznawcę, jednak nie więcej niż zł. Wypłata drugiej raty następuje po rozliczeniu pierwszej raty czyli po przedstawieniu faktur i rachunków. W przypadku, gdy osoba skorzysta z pomocy w formie zasiłku do 20 tys. zł a jej szkody przekroczą tę kwotę nie będzie mogła ubiegać się już o wyższą pomoc. Zasiłek będzie udzielany na wniosek osoby uprawnionej, wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach ul. Kolejowa 37 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do oraz w soboty r. i r. w godzinach od 7.00 do Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o legalności wybudowania obiektu budowlanego oraz o posiadanym tytule prawnym (lub jego braku) do budynku lub lokalu mieszkalnego. Oświadczenie to składa się na miejscu w obecności pracownika socjalnego. W przypadku wynajmowania mieszkania należy przedłożyć umowę najmu oraz pisemną zgodę właściciela na przeprowadzenie remontu lub odbudowy budynku. W przypadku wyrażenia ww. zgody właściciel nie będzie mógł już ubiegać się o pomoc, o którą zwróci się najemca. Wskazane jest, aby wnioskodawca dołączył sporządzoną dokumentację fotograficzną dotyczącą zniszczeń w budynkach i lokalach mieszkalnych. ROZLICZENIE ZASIŁKU: Osoby, którym wypłacono zasiłek są zobowiązane do przedstawienia faktur i rachunków potwierdzających poniesione przez nich wydatki związane z remontem lub odbudową. Kwoty niewykorzystane lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi. W przypadku nie zwrócenia zasiłku, Ośrodek Pomocy Społecznej będzie dochodził zwrotu w drodze administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Dodatkowa pomoc dla rolników Osoby, które posiadają 1 ha użytków rolnych mogą starać się o: komunik aty zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej; zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych. Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe. O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej). Po oszacowaniu komisji sołtys przesyła spis gospodarstw które kwalifikują się do pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej i na tej podstawie następuje wypłata zasiłku. Program obowiązuje od 15 czerwca br. Zasiłek szkolny (powodziowy) Wysokość tzw. zasiłku powodziowego, wypłacanego na dziecko lub ucznia, który w roku szkolnym 2009/2010 realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w każdym typie szkoły, wynosi 1000 zł. Świadczenie będzie wypłacane tym dzieciom i uczniom, których rodziny otrzymały pomoc w wysokości 6000 zł. Studenci oraz uczniowie szkół dla Dorosłych nie będą mogli skorzystać z tego programu. W celu otrzymania zasiłku powodziowego rodzic, rodzic zastępczy, prawny opiekun dziecka lub uczeń pełnoletni zgłasza się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia. Pomoc dla osoby niepełnosprawnej Jest to pomoc udzielona przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych osobie niepełnosprawnej, legitymującej się I lub II grupą inwalidzką albo posiadającą umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Z pomocy mogą skorzystać również rodziny, w których są dzieci do 16 roku życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość tej pomocy maksymalnie do 2 tys. zł dla jednej osoby. Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada. Oddział Śląski: pl. Grunwaldzki 8-10/8, Katowice tel.: ; Informacje dodatkowe Poszkodowani w powodzi mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, która jest udzielana przez Okręgową radę Adwokacką w Katowicach ul. Gliwicka 17 tel. (32) Pytania można również kierować pocztą elektroniczną adres: Bezpłatne porady prawne dla powodzian zadeklarował w Bielsku-Białej Pan Andrzej Sikora, kancelaria rady prawnego, ul. Grunwaldzka 41/12, Tel W przypadku ewentualnych wątpliwości należy kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 37 tel. (032) OŚRODEK POMOCY SPO Ł EC ZNE J

13 Uchwa ł y i prawo 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik: Uchwała Nr XLIV/396/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia nagrody za działalność na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: 1. Celem wspierania i upowszechniania idei samorządowej ustanawia się nagrodę im. Józefa Machalicy, zwaną dalej Nagrodą. 2. Nagroda stanowi formę uhonorowania szczególnych zasług i aktywności społecznej osób, które działają nieodpłatnie w sferach życia społecznego i publicznego na rzecz mieszkańców Czechowic-Dziedzic, a w szczególności wyróżniły się : 1) w publicznej działalności społecznej i charytatywnej, 2) w działalności mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców Nagroda : 1) ma charakter prestiżowy i nie wiąże się z korzyściami finansowymi, 2) przyznawana jest osobom fizycznym, nie częściej niż jeden raz na 5 lat, 3) przyznawana jest za całokształt dorobku. 2. Dopuszcza się nie przyznanie nagrody lub przyznanie jej więcej niż jednej osobie. 3. Nagrodę stanowi : 1) płaskorzeźba 2) dyplom Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać : 1) organizacje pozarządowe, 2) instytucje publiczne państwowe i samorządowe, 3) grupy mieszkańców. 2. Kandydatem do nagrody nie może być radny ani członek Kapituły. 3. Wnioski o przyznanie nagrody można składać do 30 września danego roku kalendarzowego w Biurze Rady Miejskiej. 4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik do uchwały Nagrodę przyznaje Kapituła, którą powołuje Rada Miejska, w której skład wchodzą : 1) trzech radnych, 2) Burmistrz lub jego przedstawiciel. 2. Dodatkowo w skład Kapituły z urzędu wchodzą Laureaci Nagrody, począwszy od drugiej edycji jej przyznania. 3. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 4. Członkowie Kapituły sprawują funkcje honorowo i nieodpłatnie Przy przyznawaniu nagrody Kapituła bierze pod uwagę w szczególności : 1) zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego, 2) wkład pracy w aktywizację dzieci i młodzieży, 3) tworzenie pozytywnych wzorców dla dzieci i młodzieży, 4) działania na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej spo- łeczności, 5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, 6) działania filantropijne i wspieranie akcji humanitarnych, 7) działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. 2. Z posiedzeń Kapituły sporządza się protokoły. 3. Dokumentację dotyczącą przyznawania Nagrody wraz ze wskazaniem laureata Nagrody Przewodniczący Kapituły przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 7. Wręczenie Nagrody odbywa się w sposób uroczysty na sesji Rady Miejskiej. Nagrodę wręcza Przewodniczący Rady Miejskiej. (...) 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XLIV/395/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwala: Dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach dokonuje się podziału Gminy Czechowice-Dziedzice na 3 okręgi wyborcze. 2. Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej. 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/518/06 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 września 2006 r. w sprawie podziału gminy Czechowice-Dziedzice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic. Pierwszy okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle Barbara, Osiedle Renardowice, Osiedle Północ i Osiedle Dziedzice. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do szlaku kolejowego Oświęcim - Zebrzydowice; granicę południową stanowi ww. szlak kolejowy w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą do skrzyżowania z ul. Wodną, tą ulicą do ul. Księża Grobel, dalej tą ulicą do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a gminą, a następnie dalej wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przechodząc na wysokości ul. Ochodzkiej w granicę zachodnią i dalej w kierunku północnym do przecięcia z północną granicą administracyjną miasta. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 7. Drugi okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle Centrum, Osiedle Lesisko, Osiedle Tomaszówka i Osiedle Południe. Granice okręgu stanowią: granicę północną stanowi szlak kolejowy Oświęcim Zebrzydowice od przecięcia z drogą krajową nr 1 do wschodniej granicy administracyjnej miasta; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do styku z południową granicą administracyjną miasta; granica południowa biegnie południową granicą administracyjną miasta w kierunku zachodnim do ul. Lipowskiej; granica zachodnia biegnie wzdłuż ul. Lipowskiej do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się z ul. Bukową i dalej przez południową część obszaru cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ulicami: Mazańcowicką i Ligocką do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a sołectwem Ligota i dalej tą granicą w kierunku północnym do ul. Księża Grobel i dalej ulicami: Księżą Groblą i Wodną ponownie do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się ze szlakiem kolejowym Oświęcim Zebrzydowice. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 8. Trzeci okręg wyborczy tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle Czechowice Górne, Sołectwo Ligota, Sołectwo Zabrzeg i Sołectwo Bronów. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną gminy do styku z granicą administracyjną miasta; granica wschodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do ul. Ligockiej, a następnie wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów, a następnie tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kruczą i dalej przez południową część cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Bukowej z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku południowym do przecięcia z ul. Lipowską i dalej tą ulicą do południowej granicy administracyjnej miasta; granicę południową stanowi południowa granica administracyjna miasta od ul. Lipowskiej w kierunku zachodnim i dalej południowa granica administracyjna gminy w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą administracyjną gminy; granicę zachodnią stanowi zachodnia granica administracyjna gminy w kierunku północnym do styku z północną granicą administracyjną gminy. Liczba radnych wybieranych w okręgu: 6. Wszystkie uchwały znajdują się na stronie: w w w.bip.c ze chow ice - dziedzice.pl Z a r z ą d O s i e d l a P ó l n o c i n f o r m u j e, że dnia 16 kwietnia br. o godz. 17:00 w siedzibie

14 CZERWIEC Nasza historia lat temu Już od wczesnych godzin rannych gromadziły się przy moście granicznym nad Wisłą rzesze Polaków ze sztandarami i orkiestrami. Po drugiej, polskiej stronie Wisły w Dziedzicach zbierał się tłum mieszkańców pobliskich wiosek, mających swój udział w pomocy powstańcom śląskim. Powstała 11 listopada 1918 roku Polska sukcesywnie obejmowała w swoje władanie Małopolskę, Mazowsze, Pomorze Gdańskie, Wielkopolskę (po zwycięskim powstaniu wielkopolskim), a po zwycięskiej wojnie z bolszewikami - ziemie po Dźwinę i Zbrucz. Przypadł jej także skrawek Śląska Cieszyńskiego, bowiem Konferencja Ambasadorów wydała w dniu 28 lipca 1920 roku krzywdzącą nas decyzję o podziale Śląska Cieszyńskiego. Podzielono także, co było dla Polski niekorzystnie, Spisz i Orawę. Po trzech powstaniach i plebiscycie wracała do Polski część Górnego Śląska. W czerwcu 1922 roku nastąpiło przejmowanie władzy przez Polskę. W pobliskiej Pszczynie rozpoczęło się ono 26 czerwca. 28 czerwca Pszczynę opuściły wojska francuskie i w tym samym dniu rozpoczął się urzędowanie starosta dr Franciszek Lerch. Wojsko polskie miało wejść do powiatu pszczyńskiego od południa z Dziedzic, przez most na Wiśle oraz od północy z Mikołowa. Wioski i miasta zostały pięknie udekorowane emblematami, girlandami zieleni i kwiatów. Zbudowano wiele bram triumfalnych. Powitanie wojsk polskich na moście na Wiśle w Goczałkowicach odbyło się w czwartek 29 czerwca po godz.8-mej. Tak opisuje ten moment Jerzy Polak w książce Pszczyna Już od wczesnych godzin rannych gromadziły się przy moście granicznym nad Wisłą w Goczałkowicach rzesze Polaków ze sztandarami i orkiestrami. Po drugiej, polskiej stronie Wisły w Dziedzicach zbierał się tłum złożony z mieszkańców pobliskich wiosek, mających swój udział w pomocy powstańcom śląskim oraz liczne delegacje ze Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Sporo było młodzieży szkolnej, delegatów gniazd sokolich, skautów, straży pożarnych i innych stowarzyszeń przybyłych do Dziedzic specjalnymi pociągami z Cieszyna, Bielska, Białej, Żywca, Wado- na moście w Dziedzicach T O W A R Z Y S T W O P R Z Y J A C I Ó Ł C Z E C H O W I C - D Z I E D Z I C wic, Oświęcimia i Krakowa. Dworzec w Dziedzicach był suto udekorowany zielenią i białoamarantowymi festonami. O 7 rano ruszył z niego pochód nad Wisłę otwierany przez banderie chłopską z Osieka, sokołów i harcerzy. Na czele kroczyła delegacja krakowskiego Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski z prof. Henrykiem Pachońskim. Na moście wiślanym widoczna była brama triumfalna z girlandów zieleni i kwiatów z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, bohatera poważanego na Śląsku, z napisem Niech Żyje Polska. Most zamknięty był białoczarnym łańcuchem. Pochód od strony Dziedzic został powitany okrzykami i kwiatami przez ludność pszczyńską. Przy moście stał już starosta Lerch z członkami Rady Ludowej i wojewoda śląski Rymer oraz powstańcy. Od strony Bielska przybyło wojsko w postaci 8-mej baterii 23 pułku artylerii lekkiej z armatami 75 mm, 3-go szwadronu 5 pułku strzelców konnych pod dow. por. Jakubiaka i 2 plutonów piechoty z 23 dywizji piechoty. Towarzyszyła mu kompania uzbrojonych powstańców śląskich. Około godz. 10 przybyli samochodami z Katowic: gen. broni Stanisław Szeptycki wraz ze sztabem, poseł Wojciech Korfanty i dziennikarze. Gen. Szeptycki, dowódca IV Inspektoratu Armii w Krakowie, stojący na czele grupy operacyjnej zajmującej polską część Górnego Śląska, był człowiekiem wielce przychylnym powstańcom, czego dał liczne dowody w poprzednich latach. Stąd witano go szczególnie życzliwie. Uroczystość zaczęła się śpiewem Nad Odrą czuwa straż, po którym przemówił starosta Lerch, witając wojsko polskie słowami skierowanymi do gen. Szeptyckiego, podnosząc moment, że wkracza ono teraz na ziemię, na której przez 700 lat nie stanęła stopa żołnierza polskiego. Następnie przed łańcuchem na moście stanął powstaniec-inwalida Fizia z Krzyżowic, a od strony Polski przemówiła do powstańca mała dziewczynka Windiszówna, uczennica szkoły ludowej w Dziedzicach, która wygłosiła wierszyk Powitanie braci Ślązaków! Anna Windisz wręczyła powstańcowi bukiet białych i czerwonych róż, za co ten podziękował serdecznie, a następnie karabinem rozbił symboliczny łańcuch graniczny, wołając: Pękajcie kajdany niewoli naszej. Odśpiewano teraz hymn polski oraz Boże coś Polskę i wśród entuzjastycznych okrzyków ludności ze śląskiej i polskiej strony wojsko polskie przekroczyło po godz. 10 granicę. Po przedefilowaniu przed generałem Szeptyckim, wojsko pomaszerowało przez Goczałkowice do Pszczyny, witane po drodze radośnie przez ludność z wszystkich wiosek, tworzącą szpaler przydrożny. Po drodze ustawiano bramy triumfalne.

15 Nowy autobus w PKM-ie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wzbogaciło się w czerwcu o nowy, niskopodłogowy autobus. Niebawem wyjedzie on na trasę Do użytku publicznego oddano kolejny nowoczesny, niskopodłogowy autobus Solaris. Całość projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach obejmuje zakup nowoczesnych autobusów niskopodłogowych oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Flotą w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. W wyniku realizacji projektu zostaną zakupione w sumie 3 nowoczesne niskopodłogowe autobusy o długości 9,5-10 m oraz 3 nowoczesne niskopodłogowe autobusy o długości ok. 11,5-12m. W ramach projektu wdrożony Nowoczesny autobus Solaris, dzięki spełnieniu ścisłych norm ekologicznych, jest przyjazny dla środowiska naturalnego Miasto i Gmina Przegląd Zastępca Burmistrza Maciej Kołoczek i dyrektor PKM-u Jan Matl dokonują przeglądu autobusu F O T. U M Orlova z pomocą... Nasza gmina otrzymała pomoc finansową dla powodzian od władz Orlovej. Za ten piękny, solidarny gest podziękował gospodarzom naszego czeskiego miasta partnerskiego osobiście Burmistrz Marian Błachut, który udał się na czele delegacji naszej gminy za południową granicę odebrać okolicznościowy czek. W sobotę 12 czerwca Burmistrz Marian Błachut i jego zastępca Maciej Kołoczek gościli w Orlovej. Gospodarze tego czeskiego, partnerskiego miasta przekazali włodarzom naszej gminy czek na 100 tys. koron czeskich, jako pomoc finansową dla poszkodowanych w majowej powodzi mieszkańców naszej gminy. Orlova to miasto położone w Republice Czeskiej na Śląsku Cieszyńskim, o powierzchni 35 km2, ok. 10 km od granicy z Polską. Liczba mieszkańców to ok. 36 tys. Prawa miejskie Orlova otrzymała w 1922 r. Kontakty partnerskie pomiędzy miastami nawiązano na początku lat dziewięćdziesiątych, a umowę o współpracy podpisano we wrześniu 2001 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Partnerstwo miast, to m.in. współdziałanie z placówkami Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Orlovej....i Łomża również Bezpośrednio po tragedii jaka dotknęła Gminę Czechowice- Dziedzice, 19 maja br. Prezydent zaprzyjaźnionej z naszą gminą Łomży Jerzy Brzeziński podjął decyzję o zorganizowaniu zbiórki darów dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic dotkniętych powodzią. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej postanowiło w ramach organizowanego 28 maja w Łomży Święta Sąsiadów przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na pomoc powodzianom z naszej gminy. Wszystkie środki zostaną najprawdopodobniej przeznaczone na zakup środków nawożenia i ochrony roślin dla rolników, które następnie zostaną przekazane naszej gminie. Umowa o partnerstwie i współpracy z Łomżą podpisana została w 1993 roku. zostanie System Zarządzania Flotą, który obejmować będzie wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego autobusów, wdrożenie systemu lokalizacyjnego autobusów, udostępnianie informacji poprzez Elektroniczną Informację Pasażerską, wdrożenie interfejsu SMS do udostępniania informacji pasażerskiej oraz instalację automatów biletowych i elektronicznych tablic informacyjnych. Zadanie realizowane w pełnym zakresie jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata i finansowane jest z funduszy unijnych. Monitoring wizyjny wnętrza autobusu zapewni bezpieczeństwo pasażerów i uchroni nowoczesne wnętrze od dewastacji Poprawa komunikacji społecznej Poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym - to cele projektu realizowanego w czechowickich urzędach, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przez dwa dni, 9 i 10 czerwca br. kilkunastoosobowa grupa pracowników jednostek organizacyjnych uczestniczyła w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych poświęconych elektronicznym usługom i metodom udostępniania informacji z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej. Warsztaty prowadzone były przez Fundację Informatyki i Zarządzania z Łodzi. Fundacja opracowała projekt, który uzyskał wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu PL0225 jest poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach. Obchody Jubileuszu przełożone Uroczyste obchody Jubileuszu 20-lecia Samorządu Terytorialnego Czechowic-Dziedzic, zaplanowane pierwotnie na czwartek 27 maja br. w związku z napiętą sytuacją powodziową zostały odwołane. Uroczystość odbędzie się na przełomie sierpnia i września br.

16 FOT. DAWID BĄK CZERWIEC srodowisko W ostatnich latach nasilają się szkody na polach, w sadach i szkółkach wyrządzane przez zwierzynę łowną, gdyż szybko rośnie pogłowie dzikich zwierząt. Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 45, poz. 272). Na mocy art. 50 ustawy Prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wymienione w art. 46 ust. 1 pkt 1 w uprawach i płodach rolnych na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje zarząd województwa. Linia nr Co buszuje Problem jest poważny i dotyczy ogromnej liczby rolników, z terenów sąsiadujących przede wszystkim z lasami. Procedurę dochodzenia odszkodowań rozpoczyna się od ustalenia, czy straty dokonane w uprawach przez zwierzęta łowne miały miejsce na obszarze obwodu łowieckiego. Dzikie zwierzęta niszczą Twoje uprawy i drzewa owocowe? Chroń swoje pola! Najbardziej narażone na uszkodzenie przez zwierzynę są młode drzewa, zwłaszcza wiśnie i jabłonie - pędy i kora są soczyste i stanowią bardzo atrakcyjny pokarm, a małe rozmiary powodują łatwą dostępność. Rozkład szkód łowieckich jest zróżnicowany w różnych regionach kraju, co ma związek z liczebnością zwierzyny i warunkami środowiskowymi. Chociaż w wielu gospodarstwach szkody łowieckie powodują znaczne straty materialne, zwierzynę łowną chroni prawo łowieckie. W związku z tym można podejmować tylko takie działania, które nie szkodzą zwierzętom i są zgodne z ustawą. Zwierząt łownych nie wolno chwytać ani zabijać (polować mogą tylko myśliwi, w określonych przez ustawę warunkach i czasie), a także gonić. Z ogrodzonego terenu zwierzę można starać się usunąć, ale nie wolno go skrzywdzić. Do niedawna uprawy sadownicze były mniej chronione przez prawo łowieckie niż uprawy rolnicze, których zniszczenie podlegało ustawowej procedurze odszkodowawczej. Koła łowieckie uchylały się od odpowiedzialności z tytułu zniszczeń spowodowanych przez zwierzynę leśną, zwłaszcza wtedy, kiedy tereny sadów lub upraw szkółkarskich były ogrodzone. Prawo na szczęście się zmieniło i obecnie sady oraz szkółki znajdujące się na gruntach rolnych podlegają tym samym przepisom jak uprawy rolnicze. W związku z tym tak jak zniszczenie upraw ziemniaków czy buraków, zniszczenie upraw sadowniczych pozwala ich właścicielom ubiegać się o odszkodowanie od kół i związków łowieckich lub zarządców łowisk. (red) Uszkodzenia powodowane w sadach przez zwierzynę łowną są różnorakie. Zającowate ogryzają korę pni i grubszych gałęzi i ścinają gałązki. Zające zgryzają pędy, a króliki - chroniąc się w wykopanych przez siebie norach połączonych gęstą siecią korytarzy - powodują ponadto przesuszenie wierzchniej warstwy gleby oraz mechanicznie uszkadzają system korzeniowy. Sarny zgryzają młode pędy, blaszki liści i kwiaty drzew owocowych. Jeleniowate grubsze pędy miażdżą zębami trzonowymi, zdzierają korę z drzew, nierzadko też łamią drzewa i gałęzie. Ogrodzenie sadu, chociaż jest najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznie uzasadnionym zabezpieczeniem przed zwierzyną, często nie jest niestety rozwiązaniem wystarczającym. Jedną z podstawowych metod ochrony sadów jest stosowanie środków odstraszających repelentów. Poza sadem lub szkółką można tworzyć tzw. poletka ogryzowe ze zbędnego materiału szkółkarskiego (najlepiej gęsto posadzonych jabłoni) lub z gałęzi, co zapobiega ogryzaniu drzew. Podczas opadów śniegu sprawdza się rozrzucanie w sadzie ściętych gałęzi jabłoni. Przed sarnami można zabezpieczyć drzewka zawieszając na wysokich palikach różne elementy odstraszające (duże kawałki kolorowego materiału lub folii odblaskowej, białe płachty, pęczki włókien), jednak zwierzęta szybko się z nimi oswajają i efekt jest krótkotrwały. W zapobieganiu szkodom łowieckim duże znaczenie ma pozostawianie zwierzynie naturalnych miejsc ostojowych i alternatywnych żerowisk, np. śródpolnych kęp drzew i krzewów. Pojedyncze drzewka lub krzewy można chronić wbijając w ziemię w niewielkiej odległości, trzy drewniane paliki połączone poprzeczkami lub siatką. Zabezpieczenie przed jeleniami musi być solidniejsze, może to być szczelne otoczenie pni deskami. Metody te są jednak nieprzydatne do większych obszarowo nasadzeń. Wśród bardziej zaawansowanych technologicznie metod warto wymienić na przykład urządzenia biosoniczne i systemy dźwiękowe, hukowe i wizualne przystosowane do płoszenia zwierzyny.

17 Co czyha za miedzą Pod paragrafem ( Gałęzie sąsiada złowróżbnie kołaczą co noc na wietrze do okna Waszej małżeńskiej sypialni? Jest na nie sposób, a zakup piły nie jest konieczny. Drzewa i krzewy rosnące zbyt blisko granicy z sąsiadem bywają źródłem wielu nieporozumień - gałęzie przewieszające się ponad płotem często zacieniają sąsiednią działkę, opadające liście i owoce zanieczyszczają trawnik, a korzenie przekraczają granice działki. Te i podobne sporne kwestie regulują przepisy kodeksu cywilnego, zwane popularnie prawem sąsiedzkim. Jak w takiej sytuacji należy postąpić? Nie zawsze musimy angażować policję czy ochronę środowiska, nie mówiąc już o wojnie sąsiedzkiej... Otóż, nie można zmusić sąsiada do wycięcia drzew. Nie wolno też samowolnie wejść na sąsiednią działkę w celu ich wycięcia czy przycięcia do stosownej wysokości. Takie działanie jest czynem niedozwolonym w rozumieniu kodeksu cywilnego. Właściciel posesji, na której rosną drzewa, mógłby w takiej sytuacji domagać się naprawienia szkody, m.in. poprzez wypłatę odszkodowania. A zatem niezadowoleni, że drzewa z sąsiedniej działki zacieniają naszą posesję, nie mamy prawa sami ich wyciąć ani przyciąć. Nie oznacza to, że właściciel zacienianego gruntu jest całkowicie bezradny. Wolno mu jednak podejmować tylko takie działania, na jakie pozwalają przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego. I tak na przykład art. 150 k.c. upoważnia go do obcięcia i zachowania dla siebie korzeni przechodzących z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy zwieszających się gałęzi i owoców. Nie działać na szkodę sąsiada Właściciel gruntu może sam obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu, może też obciąć gałęzie i zerwać owoce, które zwieszają się od sąsiada nad jego działką. Aby zgodnie z prawem dokonać powyższych czynności nie jest potrzebna zgoda sąsiada, nie jest też potrzebne kierowanie sprawy do sądu. Wystarczy, że w takim wypadku właściciel uprzednio wyznaczy swojemu sąsiadowi odpowiedni termin do usunięcia korzeni, gałęzi i owoców. Sąsiad wtedy ma prawo wejść na teren nieruchomości w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców, lecz zachowując ostrożność i nie dokonując szkód, gdyż właściciel tego sąsiedniego gruntu może żądać naprawienia szkody wynikłej w takich działań na jego działce. Możemy zatem sami obciąć zwieszające się na nasz grunt gałęzie i przechodzące na naszą działkę korzenie, mamy bowiem bezwzględne prawo do korzystania bez zakłóceń z przestrzeni nad powierzchnią swojego gruntu i pod nią. Powinniśmy jednak najpierw domagać się od właściciela drzewa, aby usunął gałęzie zwieszające się nad naszą działką i wyznaczyć mu czas odpowiedni do ich usunięcia. Przeszkadzające nam gałęzie sąsiad ma obowiązek usunąć w tym wyznaczonym przez nas terminie i tym celu wolno jemu wejść na nasz teren. Jeżeli tego nie zrobi, dopiero po upływie tego czasu możemy gałęzie i owoce legalnie sami obciąć i zabrać. Od naszej kultury zależy sposób rozmowy z sąsiadem. Jest wiele sposobów polubownego załatwienia sprawy i tych sposobów warto szukać. Podobnie wolno nam postąpić z korzeniami, które przechodzą z sąsiedniego gruntu, z tym że wcześniej nie musimy prosić sąsiada o ich usunięcie. Żaden przepis nie mówi wprost, którego z sąsiadów obciążają koszty tych operacji. Właściciel drzew, sadząc drzewo czy krzew, powinien zadbać o to, by nie przekraczały granic jego działki. Korzenie przerastające na naszą stronę możemy usuwać więc bez uzgodnienia, ale uwaga - obcinając gałęzie lub korzenie, musimy mieć pewność, że wskutek naszej ingerencji drzewo nie uschnie. W przeciwnym razie będziemy odpowiadać z powództwa cywilnego za zniszczenie cudzej własności, a jeśli jednocześnie naruszymy przepisy ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska - zapłacimy wysoką karę administracyjną. Usunięcie gałęzi, a zwłaszcza korzeni, może spowodować, że drzewo czy krzew uschną, mamy jednak prawo do ich usunięcia i nie poniesiemy odpowiedzialności za tę szkodę jeśli będziemy pewni, że jest to z naszego punktu widzenia konieczne - usuwanie korzeni, gdy drzewo czy krzew nie zakłócają korzystania z nieruchomości, byłoby bowiem nadużyciem tego prawa. Usunięcie gałęzi, a przede wszystkim korzeni, w sytuacji, w której ich przenikanie nie zakłóca korzystania z nieruchomości sąsiedniej, a może spowodować zniszczenie ży- Właścicielowi działki nie wolno samowolnie wycinać drzew sąsiada, których gałęzie przerastają na jego teren. Nie wolno nam również zrywać z drzew i wyjadać owoców, które rosną na drzewie sąsiada, choćby wystarczyło nam w tym celu sięgnąć z okna. Co innego opadówki - nimi możemy raczyć się do woli Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe Art. 144 k.c. nakazuje właścicielowi nieruchomości powstrzymywać się przy egzekwowaniu prawa własności od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Z kolei art. 147 k.c. zakazuje właścicielowi dokonywania robót ziemnych w taki sposób, żeby groziło to nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia. Oprócz omówionych art. 149 i 150 k.c. kwestię krzewów i drzew przy granicy normuje też art. 148 k.c. 17 Straż Miejska 986 * *) z telefonów komórkowych, numer do Straży Miejskiej z telefonów stacjonarnych znajduje się z tyłu numeru CZERWIEC 2010

18 CZERWIEC e-administracja W ramach cyklu poświęconego tematyce e-administracji w Gminie Czechowice-Dziedzice w poprzednim numerze biuletynu przedstawiono informację o Programie informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata , o Zespole ds. wdrażania i monitorowania Programu, a także o uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego. W niniejszym, drugim artykule w ramach cyklu przedstawimy informację w zakresie prowadzenia bieżących prac nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego, przybliżymy tematykę zakładania E-administracja skrzynki kontaktowej SEKAP oraz uzyskania bezpłatnego certyfikatu CC-SEKAP. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego, realizując Program informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi uruchomiło nowe, jednolite adresy dla jednostek organizacyjnych. Zachęcamy do wykorzystywania now ych adresów (są podane na str. 21) w kontaktach z administracją publiczną. w gminie Czechowice-Dziedzice Zachęcamy do zakładania skrzynek kontaktowych SEKAP oraz odbierania bezpłatnych certyfikatów CC-SEKAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego Przystąpienie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach do projektu System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej umożliwiło uruchomienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Dzięki niej mają Państwo możliwość przesyłania do urzędu dokumentów elektronicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystanie z usług w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej SEKAP. Na stronie internetowej https://www.sekap.pl w dziale Logowanie, znajduje się okno służące m.in. do zakładania skrzynki kontaktowej. W celu utworzenia własnego konta należy kliknąć na napis Zarejestruj się znajdujący się poniżej okna logowania. Pojawi się formularz identyfikacyjny nowego konta. W kroku 1 należy przeczytać i zaakceptować regulamin, a także wybrać czy nowa skrzynka kontaktowa ma być zarejestrowana na osobę fizyczną, czy też na inny podmiot np. firmę. W kroku 2 i 3 należy wypełnić wszystkie pola, oznaczone czerwoną gwiazdką. W kroku 4 należy wprowadzić nazwę użytkownika, która będzie logi- podpisem cyfrowym weryfikowanym za pomocą ważnego niekwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP. Aby złożyć wniosek o wydanie certyfikatu CC- SEKAP wystarczy odwiedzić utworzony przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP, mieszczący się w budynku przy ul. Ks. J. N. Barabasza 1 (biuro ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych) z urządzeniem typu pendrive (pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez Windows XP). Inspektor ds. Rejestracji po wprowadzeniu do systemu danych osobowych, wydrukowaniu do podpisu wniosku i umowy, wystawia certyfikat CC-SEKAP w postaci pliku, który następnie nagrywa na pendrive. Istnieje także możliwość przesłania do Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP elektronicznego wniosku o wydanie certyfikatu CC- SEKAP. W tym celu należy na stronie internetowej https://cc.sekap.pl kliknąć Zarejestruj się i założyć nowe konto. Aby rejestracja przebiegła prawidłowo należy wypełnić wszystkie pola, oznaczone czerwoną gwiazdką, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych i kliknąć Dalej. Na adres ponem konta, oraz dwukrotnie hasło, składające się z co najmniej 8 znaków, zawierające wielkie i małe litery, a także cyfry i znaki specjalne. Po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz zatwierdzeniu wprowadzonych danych wyświetli się komunikat o pomyślnie zakończonej rejestracji. Na adres podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy potwierdzić aktywację skrzynki kontaktowej poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny. Potwierdzenie aktywacji umożliwi zalogowanie i korzystanie ze wszystkich funkcjonalności skrzynki kontaktowej, a w szczególności z wysyłania elektronicznych wniosków do urzędu. Więcej o działaniu skrzynki kontaktowej, m.in. w zakresie zakładania konta, logowania, odzyskania zapomnianego hasła znajduje się na stronie internetowej https://www.sekap.pl w dziale Pomoc. Elektroniczne wnioski przesyłane do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne lub opatrzone bezpiecznym...co czyha za miedzą ( c. d.) FOT. ARCHIWUM wotnego drzewa lub krzewu, byłoby ze strony właściciela nieruchomości sąsiedniej korzystaniem z przysługującego mu prawa własności niezgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Jeżeli więc w takim przypadku obcięcie gałęzi mogłoby doprowadzić do zniszczenia drzewa, to nie mamy prawa tego zrobić. Należy pamiętać, że sam fakt obcięcia gałęzi nie oznacza, iż drzewo zostało uszkodzone czy zniszczone. Dopiero, gdy na skutek takiego działania drzewo mogło by obumrzeć lub się przewrócić, usuniecie gałęzi może być uznane za niezgodne z prawem. Warto pamiętać, że właściciel gruntu zawsze ma prawo na swej nieruchomości zakładać instalacje czy wykonywać potrzebne roboty (np. wykopać kanał energetyczny czy ściekowy), nawet gdyby w ich wyniku sąsiad poniósł szkodę. Jeśli przeprowadził te roboty zgodnie z przepisami (a jego działania nie są np. szykaną), to sąsiadowi żadna rekompensata się nie należy, choćby doszło do uszkodzenia korzeni drzew rosnących na jego działce i ich uschnięcia. Czyje owoce? Jeżeli na naszą stronę przechodzą gałęzie drzew owocowych, to owoce - dopóki rosną - stanowią własność sąsiada. Ma on prawo zrywać je z naszej przestrzeni powietrznej. Jeśli zaistnieje konieczność, może w tym celu wejść nawet na teren naszej posesji. Odpowiada wówczas za wyrządzone przez siebie ewentualne szkody. Opadłe owoce możemy zebrać i wykorzystać. Nie wolno nam jedynie strząsać ich z drzewa. Owoce, które opadły z drzewa lub krzewu na sąsiedni grunt, stanowią jego pożytki, pod warunkiem że nie jest on przeznaczony na użytek publiczny. Dlatego właściciel działki, na którą przechodzą gałęzie drzewa sąsiada, ma prawo zbierać i wykorzystywać opadłe owoce, a właściciel drzewa nie może domagać się od niego, aby je oddawał. Jeżeli zatem owoce spadają na grunt sąsiedni, wówczas ów sąsiad ma prawo je

19 dany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy potwierdzić aktywację konta poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny. Następnie należy się zalogować na nowoutworzone konto i kliknąć Nowy wniosek. Dane użytkownika zostaną automatycznie wstawione do wniosku. Jedyną czynnością jaką należy wykonać jest wybór miejsca złożenia wniosku. Jako punkt rejestracji proponujemy wybrać Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach. Po prawidłowym wypełnieniu formularza oraz zatwierdzeniu złożenia wniosku wyświetli się komunikat o złożeniu elektronicznego wniosku. Następnie wystarczy odwiedzić Urząd Rejestracji Centrum Certyfikacji SEKAP mieszczący się w jednostce samorządowej, wybranej na etapie wypełniania wniosku z urządzeniem typu pendrive. Inspektor ds. Rejestracji po zweryfikowaniu wprowadzonych do systemu danych osobowych, wydrukowaniu do podpisu wniosku i umowy, wystawia certyfikat CC-SEKAP w postaci pliku, który następnie nagrywa na pendrive. Przypominamy, iż korzystanie ze skrzynki kontaktowej SEKAP oraz bezpłatnego certyfikatu CC-SEKAP daje Państwu możliwość przesyłania elektronicznych wniosków do naszego Urzędu, ale także do urzędów okolicznych Gmin (m.in. Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Bielsko-Biała). Lista wszystkich instytucji biorących udział w projekcie SEKAP znajduje się na stronie internetowej https://www.sekap.pl w dziale Urzędy. Oddając w Państwa ręce narzędzia omawiane w niniejszym artykule, możemy wspólnie usprawnić kontakty z administracją publiczną, skrócić procedury załatwiania spraw w urzędzie oraz przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dlatego też zachęcamy do korzystania z elektronicznej administracji poprzez zakładanie skrzynek kontaktowych SEKAP oraz odbieranie bezpłatnych certyfikatów CC-SEKAP. W kolejnych numerach Biuletynu Samorządowego przedstawimy krok po kroku, w jaki sposób przesłać elektroniczny wniosek wykorzystując skrzynkę kontaktową SEKAP oraz certyfikat CC-SEKAP. I n w e s t y c j e Nowe place zabaw dla dzieci Do końca września br. w naszej Gminie - w Zabrzegu i w Ligocie - powstaną dwa nowe przyszkolne place zabaw. To wszystko w ramach programu Radosna Szkoła zebrać. Jednakże ma on prawo tylko do tych owoców, które w sposób naturalny, czyli samoistny, spadły z drzewa na jego działkę. Natomiast nie może ich zrywać z gałęzi, które przechodzą przez ogrodzenie na jego posesję. Nie wolno mu też potrząsać drzewem ani w inny sposób przyczyniać się do ich opadnięcia. Owoce, które jeszcze znajdują się na drzewie, stanowią bowiem własność właściciela gruntu, na którym ono rośnie i aż do momentu ich opadnięcia ma on prawo je usunąć. Ma zatem on de facto prawo do owoców, które jeszcze znajdują się na gałęziach zwisających nad gruntem sąsiada i może wejść na jego działkę aby je zerwać. Gdyby jednak przy tym wynikła jakaś szkoda (np. podeptano kwiaty), sąsiad ma prawo domagać się jej naprawienia. Opadające z drzew liście, kwiaty i owoce mogą zaśmiecać sąsiednią działkę. Właściciel drzewa lub krzewu może zostać zobowiązany do ich sprzątnięcia lub pokrycia kosztów prac porządkowych. Także szkody powstałe wskutek złamania się konaru musi naprawić właściciel gruntu, na którym drzewo rośnie. Jeśli na przykład spadająca gałąź stłucze sąsiadowi szybę - należy sąsiadowi ją odkupić lub zapłacić odpowiednią sumę tytułem odszkodowania. We wszystkich powyżej opisanych przypadkach najpierw z sąsiadem rozmawiamy i prosimy lub żądamy usunięcia gałęzi, posprzątania liści lub naprawienia szkody. Wysłuchujemy uważnie jego argumentacji i stanowiska. Jeżeli odmawia nam, wysyłamy nasze żądania lub przekazujemy na piśmie. Dopiero, gdy takie polubowne możliwości rozwiązania sprawy zostaną wyczerpane, końcowym etapem jest zgłoszenie sprawy do urzędu, na policję lub nawet do sądu. Ł U K A S Z K U Ś R E D. Place zabaw (każdy o powierzchni 160 m 2 ) powstaną przy Zespole Szkół im. Ks. J. Londzina w Zabrzegu (wartość inwestycji zł) i Szkole Podstawowej nr 2 w Ligocie ( zł). Inwestycje dofinansuje na poziomie 50% Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekty realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Przy budynkach szkolnych planuje się zagospodarowanie terenów rekreacyjnych dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią z nakładką EPDM, ścieżkami komunikacyjnymi oraz urządzeniami zabaw ruchowych, takimi, jak np. zestawy huśtawek, zjeżdżalnie, wieże, mostki, drabinki, pająki sprawnościowe i wiele innych. Teren będzie oświetlony, ogrodzony i bezpieczny, zamontowane zostaną również ławki. Te funkcjonalne obiekty przeznaczone będą nie tylko dla dzieci uczęszczających do wspomnianych szkół (w ramach przystosowania szkół do nauki dzieci sześcioletnich). I choć będą służyć głównie szkołom, zostaną udostępnione mieszkańcom. W Zabrzegu na teren placu będzie można dostać się wejściem od strony ul. Ks. J. Londzina, a w Ligocie od strony ulic Miliardowickiej i Przedszkolnej. Całość będzie wpisana w zielone otoczenie wraz z nowymi, pieczołowicie dobranymi elementami florystycznymi, takimi jak krzewy (funkie, wiciokrzewy, jaśminowce i inne) oraz rozległym drzewostanem. Będzie to zatem idealne miejsce do spędzenia czasu z dzieckiem na spacerze, a zarazem niezwykle urokliwe, znakomite miejsce do odpoczynku i rekreacji. R E D. F O T. A RCHIWUM

20 CZERWIEC FOT. MIROSŁAW ZAJĄC Z powodu sytuacji powodziowej prace remontowe na ulicach Zabiele, Topolowej, Klasztornej zostały przełożone na terminy czerwcowe. Remonty przewidują kompleksową wymianę nawierzchni oraz chodnika, a także remont i postawienie nowych miejsc postojowych i zjazdów. Prace nad poprawą stanu nawierzchni dróg z powodu niesprzyjającej aury w maju, zostały przesunięte na kilka tygodni później. Łatanie przełomów w miesiącu czerwcu nastąpiło na ulicach Klasztornej, Zdrowej, Korfantego, Stadio- i n w e s t y c j e Członkowie doraźnej Komisji Rady Miejskiej ds. powodzi dokonują przeglądu zniszczeń popowodziowych nowej, Zaplecze, Renarda, Krzywej, Korzeniowskiego, Pasiecznej, Nad Potokiem, Zajęczej, Potocznej, Spacerowej, Jesiennej, Gminnej, Dojazdowej, Cichej, Cienistej, Chmielnej, Kostki Napierskiego, Konwalii. W dalszym ciągu będą trwały prace remontowe na obszarze Czechowic-Dziedzic i sołectw. Ogłoszono przetargi na Opracowanie techniczno-prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie C z e chow ic e -D z ie d z ic e. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwoju Z frontu robót Majowa powódź skomplikowała kilka planów inwestycyjno-remontowych na terenie Gminy. Przełożone prace ruszyły jednak raźno w czerwcu. Kluczową kwestią jest poprawa stanu nawierzchni dróg i chodników. Usuwanie szkód popowodziowych musi jednak potrwać... kanalizacji deszczowej w Gminie. Ogłoszono przetarg na budowę kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach w ramach akcji Orlik Przewiduje się budowę boiska ze sztuczną trawą przy SP-7 przy ulicy Szkolnej. T O M A S Z R O T H Dziś przestaję palić! trzustki, jamy ustnej i języka poprzez kataraktę, udar mózgu, rozedmę płuc, zawał serca, chorobę żołądka i dwunastnicy, częste infekcje górnych dróg oddechowych po zgagę, a także mniejszą potencję seksualną i płodność. Nie wspominając już W maju br. gmina Czechowice-Dziedzice aktywnie włączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej Płeć a Tytoń obchodzonej w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. 31 maja po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Bez Papierosa, który po raz pierwszy został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia WHO (World Health Organization) w 1987 roku aby zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu w wyniku, którego co roku umiera lub ciężko choruje osób. W ramach Kampanii Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zachęcało mieszkańców naszego miasta do rzucenia palenia. Do działań edukacyjno informacyjnych bardzo aktywnie przyłączyły się szkoły, zwłaszcza gimnazja i szkoły średnie. Plakaty, ulotki i broszury trafiły również do Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Tegoroczna kampania, w sposób szczególny zwraca uwagę na szkodliwe następstwa palenia tytoniu przez kobiety ciężarne i młode matki. Dane statystyczne są tutaj zatrważające, bo w 2007 roku 48% dorosłych Polaków przyznało, że pali lub paliło w obecności dzieci, a 27%, że czyni to także w obecności kobiet w ciąży. W Polsce aż 67% gospodarstwach domowych dzieci biernie pali tytoń. Tymczasem naukowcy zaobserwowali, że dzieci narażone już w łonie matki na kontakt z nikotyną, wolniej się rozwijają, są mniejsze i często rodzą się z cechami niedorozwoju. Badania naukowe wskazują również, że wśród noworodków narażonych na bierne palenie częściej występują nagłe niespodziewane zgony tzw. śmierć łóżeczkowa, ponadto dzieci częściej zapadają na astmę oskrzelową oraz schorzenia układu oddechowego i ucha środkowego. Uzależnienie od tytoniu wydaje nam się mniej szkodliwe społecznie niż inne uzależnienia np. od substancji psychoaktywnych takich jak alkohol czy narkotyki, jednak jak każde uzależnienie prowadzi do poważnych szkód zwłaszcza zdrowotnych. Dym tytoniowy zawiera prawie 4000 związków chemicznych, z czego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Wszystkie te substancje trafiają do organizmu palacza oraz osób przebywających w jego otoczeniu. Co grozi palaczowi? Lista zagrożeń jest długa począwszy od nowotworów krtani, płuc, nerek, o walorach estetycznych pożółkłych zębach i paznokciach oraz nikotynowej twarzy. Paląc niszczymy własne zdrowie, trujemy swoje dzieci, zanieczyszczamy środowisko, a do tego słono za to płacimy. Przy założeniu, że za paczkę papierosów płacimy 7 zł można dokonać prostej symulacji: Czas palenia Wydatki na papierosy 1 rok 2555,00 zł 5 lat ,00 zł 30 lat ,00 zł Co za to moglibyśmy kupić? telewizor LCD, komputer podróż do Meksyku dla dwóch osób samochód osobowy Z powyższej analizy wynika, że odkładając przez rok pieniądze, które przeznaczylibyśmy na zakup papierosów możemy pozwolić sobie na zakup np. telewizora, komputera lub innych sprzętów. Osoba niepaląca przez 30 lat zaoszczędzi na zakup np. samochodu. Dlatego warto podjąć decyzję o rzuceniu palenia. Zerwanie z nałogiem nie jest proste, ale jest możliwe! O sukcesie może zadecydować właściwa postawa tj. silna motywacja i wiara, że się uda. Osoby uzależnione od nikotyny mogą też poprosić o pomoc swojego lekarza. Kilka wskazówek można uzyskać również w Biurze ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom lub na stronach internetowych poświęconych ochronie zdrowia. A G N I E S Z K A B O R O W S K A - P A S Z E K

Otrzymują WOJEWODOWIE, WSZYSCY

Otrzymują WOJEWODOWIE, WSZYSCY RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 24 września 2010 r. MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Otrzymują WOJEWODOWIE, WSZYSCY Poniżej przedstawiam zasady odtworzenia, ze środków budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SZACOWANIA STRAT W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ORAZ UDZIELANIA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU

PROCEDURA SZACOWANIA STRAT W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ORAZ UDZIELANIA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU PROCEDURA SZACOWANIA STRAT W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ORAZ UDZIELANIA POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU Stosownie do art. 22 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie Warszawa 2013 Województwo Świętokrzyskie - powierzchnia 11.672 km 2, - ludność 1.288 tys., - podział administracyjny: 102 gminy, w tym: 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Zał. 1 do pisma znak: PS.II.9016-32-1-10 PROCEDURA Wojewoda Małopolski przekazuje 3 dotacje na pomoc udzielaną w trybie art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/458/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/458/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/458/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: ustanowienia tytułu Zasłużony dla Gminy Podegrodzie za szczególne zasługi dla Gminy Podegrodzie, trybu jego nadawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 6396 UCHWAŁA NR XIII/124/2015 RADY POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE. z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE. z dnia 18 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/104/15 RADY GMINY PAKOSŁAWICE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Pakosławice za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

- 1 - Opracowano na podstawie: UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE

Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Kategoria: Gospodarka Przeczytano: 91 Opublikowany: 2011-04-07 13:09:53, www.sadeczanin.info Małopolska przygotowuje się do podziału środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

USTAWA z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Dz.U.2005.267.2259 ze zm. do 2009.219.1706-1 - Opracowano na podstawie: Dz.U.2005.267.2259 Dz.U.2008.225.1487

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 roku

Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 28 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 7 marca 2016 roku

Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 7 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1849 UCHWAŁA NR XVII/158/2016 RADY GMINY ZAWOJA z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1966 UCHWAŁA NR LI/453/14 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne I. WSTĘP Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 23 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2715 UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Liczba stron : 8 Data : 2015-02-05 Nazwa pliku : 1401.TO 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy 1) Art. 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1004.2012.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 23 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zasad oraz trybu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dniu czerwca 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dniu czerwca 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dniu czerwca 2015 r. PS-KNPS.431.6.8.2015.HS Pani Marta Misiewicz Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Wystąpienie pokontrolne W dniach 11-13 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów UCHWAŁA NR XXX/217/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r.

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r. odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r. Str. 1/5 Protokół Nr 103/10 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 8 czerwca 2010 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załączniki

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Wybory Parlamentarne - 25 października 2015 r. WERSJA POPRAWIONA 22 września 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/129/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/129/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/129/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 3138 UCHWAŁA NR XLI/1067/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego,

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Zadania Działu dotyczą realizacji spraw w zakresie : bezpieczeństwa publicznego, Nieporęt, czerwiec 2011 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ Jest wewnętrzna komórką organizacyjną Urzędu Gminy; Podlega Wójtowi Gminy z wyłączeniem spraw w zakresie bhp i ppoż

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 28 maja 2015 roku

Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 28 maja 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 3501 UCHWAŁA NR 60/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 28 maja 2015 roku W sprawie przyjęcia programu osłonowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR OPS 021.1.67.2013 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU

ZARZADZENIE NR OPS 021.1.67.2013 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU ZARZADZENIE NR OPS 021.1.67.2013 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU z dnia 18.07.2013 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia klęskowego, katastrofy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 1268 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe 2014 - Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku Gmina Oświęcim Państwowa Komisja Wyborcza Wizualizacja Wyborów Samorządowych Informacji w zakresie: 1) organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/119/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r.

Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r. Projekt Uchwała Nr /2015 Rady Gminy U r z ę d ó w z dnia 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stypendium Wójta Gminy Urzędów

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Źródło danych: projekt uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Źródło danych: projekt uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zagwarantowanie łatwiejszego dostępu do nowych podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 148 11547 Poz. 992 992 USTAWA z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje udzielanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4468 UCHWAŁA NR 34.264.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Na podstawie art.90 f z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 209/XXXVIII/14 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 209/XXXVIII/14 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 209/XXXVIII/14 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia lokalnego osłonowego w zakresie dożywiania pn. Pomoc Miasta i Gminy WLEŃ w zakresie dożywiania na lata

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH

POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH POWOŁANIE KOMISJI OBWODOWYCH Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. Zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: - Rozdziału 7 Kodeksu wyborczego - uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 maja 2011 r.

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 17 maja 2011 r. Uchwała Nr VIII/60/11 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego

Bardziej szczegółowo

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, )

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) Obowiązujący system meldunkowy raporty, straty, działania Spotkanie ze starostami powiatowymi dotyczące omówienia procedur postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/131/12 RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad wspierania edukacji uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia...

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia... w sprawie Stypendium Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe oraz zasad jego udzielania, dla uczniów oraz studentów I roku uczelni

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów ->

Programy rządowe. Stypendia szkolne Wyprawka szkolna. Cyfrowa szkoła Radosna szkoła. www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> www.kuratorium.waw.pl zakładka: Dla szkół i samorządów -> Programy rządowe Programy rządowe Stypendia szkolne Wyprawka szkolna Cyfrowa szkoła Radosna szkoła Kto otrzymuje: uczeń, w którego rodzinie miesięczna

Bardziej szczegółowo

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ POWÓ PO DŹ WÓ DŹ 2010

GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ POWÓ PO DŹ WÓ DŹ 2010 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ POWÓDŹ 2010 Kalendarium powodzi: 14 maja 2010 r. - posiedzenie Komisji Zapór od 14 maja 2010r. - ostrzeŝenia meteorologiczne 15 maja 2010r. - zarządzenie Wojewody w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce KARTA USŁUGI

URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica Daleszyce    KARTA USŁUGI URZĄD MIASTA I GMINY W DALESZYCACH Pl. Staszica 9 26-021 Daleszyce e-mail: kancelaria@daleszyce.pl gmina@daleszyce.pl Opracowała: Małgorzata Zychowicz Obowiązuje od: 04.11.2013r. Zatwierdził: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 lipca 2014 r. Poz. 2613 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2014 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Pl. Staszica Daleszyce 26-021 11.10.2012 r. 01.12.2012 r. 6.11.2012 r. Strona 1 / 2 Karta usługi Nazwa usługi: Dodatki mieszkaniowe Jednostka świadcząca usługi: Miejsce świadczenia usługi: Termin załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 1103 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie uchwala

Młodzieżowa Rada Miejska w Mogilnie uchwala Uchwała Nr III/7/08 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie ustanowienia stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i studentów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 19 sierpnia 2014 r. Poz. 4307 UCHWAŁA NR 440/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza

Bardziej szczegółowo