MOSIÑSKI. Szczęśliwego. Nowego Roku. W numerze. Kontrowersyjna inwestycja. IX Gminny Przegląd Jasełek. Mikołaj w Mosinie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOSIÑSKI. Szczęśliwego. Nowego Roku. W numerze. Kontrowersyjna inwestycja. IX Gminny Przegląd Jasełek. Mikołaj w Mosinie."

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA Szczęśliwego nr 12/95 Grudzień 2011 ISSN x W numerze Kontrowersyjna inwestycja Nowego Roku IX Gminny Przegląd Jasełek Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Waligórski Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer Mikołaj w Mosinie Inwestycje gminne

2 WYDARZENIE Wieża widokowa na Pożegowie Konferencja podsumowująca projekt Kilka miesięcy intensywnej pracy przy realizacji projektu Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko szybko minęło i przyszedł czas na podsumowanie. Posłużyła temu konferencja, zorganizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem przez Beneficjenta, czyli Gminę Mosina 14 grudnia w Hotelu Szablewski. Licznie przybyli goście mieli okazję wysłuchać kilku referatów odnoszących się do głównych celów projektu, czyli turystyki na terenach chronionych, edukacji ekologicznej i zasad zarządzania obszarami o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Po powitaniu gości przez burmistrz Gminy Zofię Springer, o tzw. dobrych praktykach oraz wyzwaniach, przed którymi zostaliśmy postawieni jako Beneficjent, poinformował Andrzej Socha, pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie. W prezentacji przestawił w jaki sposób dzięki współfinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko udało się odmienić oblicze tzw. Glinianek w Mosinie i zagospodarować je pod kątem małej infrastruktury turystycznej. Goście, którzy zostali przewiezieni na teren realizacji projektu nie kryli zaskoczenia, jak bardzo zmieniło się to miejsce. Warto przypomnieć, że w ramach Działania Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, Gmina Mosina uzyskała ponad pół miliona złotych wsparcia, z czego 85% to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Pozyskane środki można było spożytkować wyłącznie na budowę infrastruktury turystycznej (wieży), a nie utwardzania dróg lub nowe chodniki. Podczas konferencji we wszystkich wystąpieniach prelegentów znalazło się odniesienie do wyjątkowych walorów przyrodniczych Gminy Mosina, bowiem projekt obejmował tematycznie Wielkopolski Park Narodowy, Rogaliński Park Krajobrazowy i Obszary Natura O zadaniach jakie stoją przed zarządzającymi tymi formami ochrony przyrody, opowiedzieli: Jarosław Wyczyński, który przybliżył temat Rozwój turystyki na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego - szanse i zagrożenia, Paweł Śliwa, z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który zreferował zagadnienie Zarządzania zasobami przyrody na terenach parków krajobrazowych, ze szczególnym uwzględnieniem Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz Daniel Lisek, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, który przybliżył Wpływ Obszarów Natura 2000 na rozwój gmin. Zagadnienia dotyczące rozwoju turystyki w Województwie Wielkopolskim przedstawił Andrzej Kaleniewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Głównym celem projektu jest stworzenie elementów małej infrastruktury turystycznej w sąsiedztwie terenów chronionych w celu zatrzymania turystów. Zakładanym rezultatem zaś ma być zwiększenie kultury zachowań w otaczającym nas środowisku, poszerzenie wiedzy przyrodniczej, a także uwrażliwienie na potrzeby ochrony przyrody. Te wszystkie elementy, aby mogły w pełni zaistnieć, muszą zostać wcześniej zaakcentowane i zakorzenione w świadomości każdego z nas, dlatego tak ważną rolę pełni edukacja ekologiczna. To zagadnienie przybliżyła Małgorzata Kozaryn z Nadleśnictwa Konstantynowo, które było partnerem projektu. Po prezentacji audycji Mosina Made in Green, będącej poza folderem i mapą turystyczną jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu, zaproszeni gości mieli okazję do wizyty na terenie Glinianek, na których dobiegają końca prace związane z budową infrastruktury turystycznej. Krótka wycieczka była bardzo miłym akcentem, a goście ze zrozumieniem przyjęli, że planowane otwarcie w tym dniu obiektu wieży widokowej, odbędzie się w nieco późniejszym terminie. Większość z zaproszonych osób była bowiem wcześniej wielokrotnie beneficjentami różnych działań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, dlatego doskonale orientowała się w tym, jak skomplikowany jest proces aplikowania o fundusze, i że składa się na niego szereg wzajemnie uzależnionych od siebie czynników oraz sytuacji, na które nie zawsze ma się wpływ. Po powrocie do hotelu, goście zostali zaproszeni na ciepły posiłek, który standardowo jest elementem każdej konferencji realizowanej przy wsparciu zewnętrznym oraz dobrym obyczajem gospodarza. Organizatorzy konferencji dziękują gościom za przyjęcie zaproszenia i udział, prelegentom za wyczerpujące przedstawienie tematyki związanej z turystyką na terenach chronionych i edukacją ekologiczną oraz wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tego ważnego dla nas przedsięwzięcia. Karolina Adamczyk 2 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

3 Osiedle nr 5 w Mosinie Nowy plac zabaw Przy ulicy Kwiatowej na Nowym Krośnie powstał kolejny w naszej Gminie plac zabaw. Choć pogoda w tej chwili nie za bardzo sprzyja zabawie na huśtawce, za to na wiosnę najmłodsi z pewnością ucieszą się z tego miejsca. Na placu zabaw przy ulicy Kwiatowej ustawiono w ostatnich dniach podwójną huśtawkę i wieżę ze zjeżdżalnią. Choć formalnie działka, na której powstał plac leży na terenie Osiedla nr 6, opiekę nad nim sprawować będzie Zarząd Osiedla nr 5. Wszystko dlatego, że była to jedna z ostatnich lokalizacji, w której w tym rejonie można było ustawić zabawki dla dzieci. Grunt jest co prawda własnością prywatną, ale dzięki podpisanej przez Urząd Miejski umowie dzierżawy można było zrealizować tę inwestycję. Mosina Chodnik na Jasnej Od kilkunastu dni na całej długości ulicy Jasnej jest już chodnik. Niedawno wykonawca ułożył ostatni fragment. Choć początkowo były kłopoty z rozstrzygnięciem przetargu na budowę trotuaru na Jasnej, udało się zakończyć tę inwestycję zanim jesień i zima dały się mocno we znaki mieszkańcom. Podobnie jak to było w poprzednich etapach, nowy trotuar powstał po lewej stronie ulicy Jasnej idąc od Śremskiej do lasu. INWESTYCJE Czapury Poznańska z odwodnieniem Dobiegły prace związane z odwodnieniem ulicy Poznańskiej w Czapurach. Inwestycję sfinansowała Gmina Mosina, choć jest to droga powiatowa pozostająca w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych. Jednym z warunków ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej na Poznańskiej było wykonanie odwodnienia tej ulicy. Gmina zdecydowała się więc na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z kolejnego, 300 metrowego odcinka. Na jednej jego części zbudowano kolektor deszczowy, na drugiej, deszczówka będzie odprowadzana do rowu. Zgodnie z zapewnieniami Starostwa Powiatu Poznańskiego, w 2012 roku na ulicy Poznańskiej ponownie pojawią się drogowcy. Tym razem jednak, żeby ułożyć na tej ważnej nie tylko dla Czapur ulicy nakładkę asfaltową. Dymaczewo Nowe Chodnik gotowy Zakończyła się budowa chodnika w Dymaczewie Nowym w ciągu drogi 431. Inwestycję sfinansowały wspólnie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i Gmina Mosina. O budowę chodnika Gmina zabiegała od dawna. Natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 431 jest chwilami tak duże, że poruszanie się pieszych nie utwardzonym poboczem było niebezpieczne. Dlatego gdy tylko pojawiła się możliwość doprowadzenia do tej inwestycji, Gmina zdecydowała się wesprzeć ją finansowo. W efekcie na odcinku 800 metrów wybudowano całkiem nowy chodnik. Inwestycja kosztowała ok. 600 tysięcy złotych, z czego WZDW pokrył ok. 500 tysięcy złotych, a Gmina ze swojego budżetu 100 tysięcy złotych. Współfinansowanie przez Gminę Mosina inwestycji drogowych wspólnie z ich zarządcami, Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich lub Zarządem Dróg Powiatowych, jest rozwiązaniem często stosowanym. Dzięki temu udaje się przyspieszyć inwestycje, które ze względu na brak środków mogłyby zostać odłożone na później. W tym trybie zbudowano m.in. chodniki wzdłuż ul. Mostowej w Rogalinku i na ul. Wiejskiej w Krosinku oraz zmodernizowano ul. Gromadzką w Czapurach. Rogalin Wyasfaltowana Poznańska Ulicą Poznańską w Rogalinie każdego dnia idą do szkoły uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od grudnia mogą dojść na lekcje po wyasfaltowanej drodze. W sumie drogowcy ułożyli szeroki na 5 metrów dywanik z masy bitumicznej na odcinku około 270 metrów. Dzięki temu utwardzona została nawierzchnia od skrzyżowania z ulicą Mosińską aż do Zespołu Szkół. Łatwiej i wygodniej będzie też dojechać do domów mieszkańcom ulicy Szkolnej. Dodatkowo utwardzono też materiałem pofrezowym pętlę przy szkole, na której zawracają autobusy dowożące dzieci i młodzież na lekcje. Środki na inwestycję pochodziły z budżetu Gminy oraz wiejskiego funduszu sołeckiego. darurb MERKURIUSZ MOSIÑSKI 3

4 Kontrowersyjna inwestycja AKTUALNOŒCI Zakład utylizacji opon Sprawa lokalizacji zakładu utylizacji opon metodą pirolizy na terenie dawnej Swarzędzkiej Fabryki Mebli w Mosinie budzi nadal wiele kontrowersji. W ciągu ostatnich tygodni pojawiło się wokół tego przedsięwzięcia sporo niedomówień i przekłamań, które wymagają wyjaśnienia. Aspekty prawne dotyczące lokalizacji inwestycji O lokalizacji inwestycji decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uchwalany przez Radę Miejską. Na terenie obejmującym planowaną inwestycję, który jest w dyspozycji użytkownika wieczystego, obowiązuje MPZP z 2006 roku, który jednoznacznie określa jego przeznaczenie. Są to tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową, od lat funkcjonujące jako obszary pod aktywizację gospodarczą. Podczas procedury uchwalania planu można było wnieść zapis pozwalający wyłączyć z niego inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, jednak nikt tego nie uczynił. Nawet Aquanet zaopiniował go wtedy bez uwag. Konsekwencją uchwalenia planu w takim kształcie jest to, że nie ma ograniczeń formalnych na zlokalizowanie przedmiotowej inwestycji na wskazanym terenie, tym samym Burmistrz tej lokalizacji zakazać nie może. Konsultacje społeczne Jako urzędnik, a więc osoba bezpośrednio odpowiedzialna za wydanie tej decyzji, Burmistrz Mosiny zachowała w pełni procedury przewidziane przez ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zgodnie z wymogami zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie składania uwag i wniosków w Urzędzie pojawiło się kilkoro mieszkańców, którzy zapoznali się z dokumentacją sprawy, wysłuchali wyjaśnień, jednak nie złożyli żadnych wniosków ani uwag do protokołu. Pojawili się również pracownicy Aquanetu, którzy zapoznali się z raportem oddziaływania na środowisko i również nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Podnosimy poprzeczkę Ponieważ obowiązujący plan miejscowy nie nakłada na inwestorów praktycznie żadnych ograniczeń, Burmistrz był zobowiązany do wszczęcia na wniosek inwestora postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Chcąc jednak maksymalnie zapewnić ochronę mieszkańców i ujęcia wody, z inicjatywy Burmistrza w decyzji środowiskowej znalazły się zapisy dotyczące spełnienia dodatkowych 30 wymagań, które zakład musi zrealizować przed i podczas trwania działalności. Związane są one m.in. z prowadzeniem ciągłego monitoringu pracy instalacji oraz prowadzeniem monitoringu wód gruntowych. Należy zauważyć, że w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został także zawarty zapis, wskazujący na konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydawania decyzji pozwolenia na budowę. Protesty mieszkańców Kiedy sprawa budowy zakładu utylizacji opon została nagłośniona, swój protest wyraziła praktycznie cała Rada Miejska. Na sesji na zaproszenie Burmistrz Mosiny zjawili się przedstawiciele inwestora, jednak nie potrafili oni rozwiać wątpliwości radnych i przybyłych mieszkańców. Kilka dni później z inicjatywy części radnych odbyło się kolejne spotkanie, choć nie zaproszono na nie ani burmistrza, ani urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, ani inwestora. Kolejny raz swoją dezaprobatę dla planowanej inwestycji wyrażała w czasie tego spotkania grupa mieszkańców. Dopiero po następnych kilku dniach odbyło się z inicjatywy Burmistrza kolejne spotkanie otwarte, w czasie którego inwestor miał okazję rozwiać wątpliwości mieszkańców. Nie potrafił jednak udowodnić, że proponowana przez niego technologia jest w pełni bezpieczna. Co teraz? Po oprotestowaniu decyzji środowiskowej przez spółkę Aquanet oraz po protestach mieszkańców, jeszcze przed ostatnim spotkaniem inwestora z mosinianami, zgodnie z obowiązującą procedurą Burmistrz przekazała skargę Aquanet do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przesłanej do SKO dokumentacji znalazło się także odwołanie Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych SILEZIA z Opola, stanowisko Rady Miejskiej oraz informacja o ogromnym sprzeciwie społecznym. Wg Burmistrza są to informacje niezbędne do ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy. SKO rozpatrując skargę Aquanet może podtrzymać decyzję Burmistrza, uchylić ją i skierować do Urzędu do ponownego rozpatrzenia lub ostatecznie ją uchylić zamykając tym samym inwestorowi możliwość uruchomienia zakładu utylizacji opon w Mosinie. oprac. darurb 4 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

5 AKTUALNOŒCI Z ostatniej chwili Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony! Na ostatniej w 2011 roku sesji Rady Miejskiej Mosiny, radni przyjęli budżet Gminy Mosina na 2012 rok. Zgodnie z przegłosowanym przez Radę dokumentem w przyszłym roku planowane dochody Gminy powinny wynieść ,86 złotych, a wydatki ,06 złotych. Za budżetem zagłosowało 71% składu Rady Miejskiej (Barbara Czaińska, Jerzy Falbierski, Antoni Karliński, Kordian Kleiber, Maria Krause, Wiesława Mania, Aleksandra Miedziarek- Rogal, Marian Osuch, Jacek Rogalka, Ryszard Rybicki, Krzysztof Siestrzencewicz, Małgorzata Twardowska, Waldemar Waligórski, Waldemar Wiązek i Tomasz Żak), przeciw było 29% radnych (Marian Jabłoński, Małgorzata Kaptur, Łukasz Kasprowicz, Jan Marciniak, Jacek Szeszuła i Piotr Wilanowski). Na całościowe dochody Gminy składają się: dochody bieżące (czyli dotacje, subwencje, wpływy z podatków, udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT) wyniosą ,11 złotych, dochody majątkowe (m.in. sprzedaż mienia, opłaty za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo w własności, środki pozyskane z Unii Europejskiej, pieniądze pochodzące z budżetu państwa np. na tzw. schetynówka ) wyniosą ,75 złotych. Wydatki zaplanowane na 2012 rok to: wydatki bieżące (oświata, pomoc społeczna, świetlice szkolne, administracja) w kwocie ,11 złotych, wydatki majątkowe (głównie wydatki związane z budową dróg i chodników) w kwocie ,95 złotych. Budżet Gminy Mosina w 2012 roku Dochody ,86 zł Wydatki ,06 zł Szczegółowo przyjęty przez Radę budżet Gminy na 2012 rok omówiony będzie w styczniowym wydaniu Merkuriusza Mosińskiego. darurb Babki i Czapury Świąteczna iluminacja Tuż przed Bożym Narodzeniem w Babkach i Czapurach pojawiła się na ulicznych latarniach świąteczna iluminacja. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu prywatnego sponsora. Chcąc ozdobić główne ulice Babek i Czapur (ul. Poznańska, ul. Gromadzka, część Babek) sołtys Waldemar Waligórski znalazł prywatną firmę, która zgodziła się zasponsorować świąteczne oświetlenie na głównych ciągach komunikacyjnych. Z inicjatywy sołtysa nie tylko ufundowano lampki, ale także bez udziału pieniędzy publicznych udało się ozdoby zamontować na latarniach. Pracę z udostępnionego nieodpłatnie podnośnika wykonał społecznie jeden z lokalnych zakładów elektrycznych. Jeśli w przyszłym roku będą osoby zainteresowane ozdobieniem całych wsi, istnieje możliwość ufundowania oświetlenia choćby na jednej latarni. Koszt wynajmu lampek to wydatek rzędu 180 zł za jedną oprawę. darurb MERKURIUSZ MOSIÑSKI 5

6 AKTUALNOŒCI W rocznicę zwycięskiego zrywu 27 grudnia 2012 roku, w 93. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, odbyło się spotkanie przy kamieniu Piotra Mocka, naszego Powstańca. Zgromadzenie odbyło się z inicjatywy Zarządu Osiedla nr 2 Czarnokurz oraz Zarządu Osiedla nr 6 Za Moreną. Spotkanie integracyjne Na zaproszenie oddziałów szkolnych dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym lub znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 13 grudnia 2011r. w sali widowiskowej MOK odbyło się spotkanie integracyjne, na które przybyli reprezentanci przedszkoli, szkół podstawowych z Mosiny oraz z SP 2 z Puszczykowa. W czasie spotkania zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć bożonarodzeniowy koncert pt. Jest taki dzień... przygotowany przez nauczycieli i uczniów SOSW. Głównymi organizatorami spotkania byli nauczyciele; K. Marczyńska, Ł. Jankowiak, M. Wojciechowska, J. Krobski. Gościnnie wystąpił także Zbigniew Wojciechowski. Podczas koncertu zaproszeni goście usłyszeli znane i lubiane kolędy i pastorałki. Wspaniale śpiewali uczniowie SOSW: M. Strzyżewska, A. Zeidler, K. Zeidler, K. Opłatek w Czapurach Grudniowe spotkanie opłatkowe organizowane przez Radę Sołecką i Sołtysa w Czapurach wpisało się na stałe w tradycje wsi. W imieniu władz Gminy życzenia mieszkańcom złożył zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców do opłatkowego stołu zasiedli m.in. Danuta Paszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Rencistów i Emerytów Jedność Czapury Wiórek i ksiądz proboszcz Mariusz Dudkiewicz. Zebrani mieli okazję podziwiać występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czapurach, nagrodzony II miejscem w Gminnym Przeglądzie Jasełek. Uhonorowano także koszami kwiatów dwie pary obchodzące jubileusz 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego Elżbietę i Władysława Kolasińskich oraz Marię i Edmunda Jankowskich. Drobnymi upominkami świątecznymi obdarowano także najstarszych obecnych na spotkaniu mieszkańców wsi Panią Irenę Idzkowską i Pana Jana Olszewskiego. Organizatorzy serdecznie dziękują firmom FAMILY HAOUSE, EKO- DFAR, WTÓRPLAST RECYCLING za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwa była organizacja tego spotkania. darurb Czczenie bohaterów jedynego zwycięskiego powstania w historii Polski przy głazie upamiętniającym mosińskiego powstańca Piotra Mocka, stało się tradycją. Odsłonięty w 2009 roku obelisk na stałe wpisał się już w obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego. W tym roku ponownie przed pomnikiem, na skwerze u zbiegu ulic Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej, wartę honorową pełnili członkowie 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Przybyli też harcerze, członkowie samorządu Gminy Mosina, przedstawiciele organizacji społecznych i przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy. darurb Babiarczyk oraz S. Gołąb. Wystąpił także zespół pracowników SOSW K. Twardowska, M. Plencler, D. Krakowska, B. Antkowiak, E. Grobelna, J. Roskau i T. Grabus. Po obejrzeniu koncertu wszyscy zaproszeni goście mogli zaprezentować przygotowane piosenki świąteczne. Spotkanie było kolejnym krokiem w kierunku szeroko rozumianej integracji niepełnosprawnych uczniów SOSW ze społeczeństwem mosińskim. Pragnę nadmienić, że było to ósme spotkanie integracyjne organizowane w ciągu ostatnich kilku lat przez nauczycieli klas dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich spotkań. Liczymy także na to, że uczniowie SOSW będą mieli także okazję gościć w mosińskich szkołach. Renata Pawłowicz 6 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

7 Sezon zimowy jest okresem, w którym warunki atmosferyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi nie mających miejsca zamieszkania. Czasami jeden telefon może sprawić, że uda się ocalić czyjeś życie. Pomoc osobom bezdomnym na terenie Gminy Mosina koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, który zwraca się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców miasta i sołectw o zwrócenie szczególnej uwagi na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, którym może grozić wychłodzenie lub zamarznięcie. Prosimy o przekazywanie informacji o takich osobach do: Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie ul. Dworcowa 4 tel , INFORMACJE UWAGA ZIMA!! Jednym telefonem może uratować ludzkie życie! Straży Miejskiej w Mosinie ul. Krotowskiego 16 tel Bezpłatna infolinia udzielająca informacji, gdzie osoba bezdomna może otrzymać pomoc na terenie Wielkopolski, czynna 24 godziny na dobę tel W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe: 997 Policja, 986 Straż Miejska 112 służby ratownicze Jednocześnie informujemy, że pomoc udzielana osobie bezdomnej może nastąpić tylko po wyrażeniu przez nią zgody na udzielenie pomocy oraz gotowości do współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. oprac. darurb Wspólnie zadbajmy o środowisko! Worki do segregacji Przypominamy, że na terenie Urzędu Miejskiego w Mosinie można pobrać worki do segregacji odpadów, odbieranych bezpłatnie z posesji mieszkańców Gminy Mosina przez Zakład Usług Komunalnych. Worki w specjalnych pojemnikach znajdują się przy Biurze Obsługi Interesanta, gdzie można również uzyskać informacje o sposobie segregacji oraz pobrać ulotkę informacyjną. Worek niebieski o pojemności 80 litrów z przeznaczeniem na odpady typu: makulatura (kartony, papier), Worek żółty o pojemności 120 litrów z przeznaczeniem na odpady typu: tworzywo sztuczne (butelki plastikowe bez nakrętek, worki, folia), Worek zielony o pojemności 80 litrów z przeznaczeniem na odpady typu: opakowania szklane (butelki, słoiki bez nakrętek). Warto też pamiętać o tym, jak niezwykle niebezpieczne dla środowiska są zużyte baterie, które niektórzy wyrzucają do zwykłych pojemników. Ciężkie metale wchodzące w skład baterii i akumulatorów mogą doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych, dlatego należy usuwać je do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników. Jeden z nich, znajdą Państwo w Biurze Obsługi Interesanta. darurb

8 BEZPIECZEŃSTWO Telefony bezpieczeństwa Są numery telefonów, które zwyczajnie trzeba znać. Od tego może zależeć ludzkie życie, czyjś dobytek. Niejeden raz media pokazywały małe dzieci, które potrafiły pomóc swoim bliskim dzwoniąc na policję, straż pożarną czy pogotowie. Warto więc mieć w pobliżu telefonu zanotowane najważniejsze numery alarmowe, aby w sytuacji zagrożenia móc łatwo powiadomić odpowiednie służby ratunkowe. darurb KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ W MOSINIE ul. Krotowskiego 16, tel i patrol interwencyjny KOMISARIAT POLICJI W MOSINIE ul. Kolejowa 9 tel , i czynny 24 godziny na dobę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA OSP Mosina ul. Śremska 87, tel Michał Kołodziejczak OSP Nowinki ul. Powstańców Wielkopolskich 17, tel Sławomir Barański OSP Pecna ul. Główna 50, tel Zdzisław Gierek Telefony alarmowe 112 numer alarmowy 997 policja 998 straż pożarna 999 pogotowie 992 pogotowie gazowe 994 pogotowie wodociągowe 991 pogotowie energetyczne ENERGETYKA POSTERUNEK ENERGETYCZNY MOSINA, ul. Krotowskiego 19, tel JEDNOSTKA RATOWNICZO- GAŚNICZA NR. 9 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. Śremska 81, tel OSP Radzewice ul. Długa 62A, tel Beata Tomczak OSP Żabinko ul. Śremska, tel Leszek Tworowski WODOCIĄGI I KANALIZACJA: Aquanet Wydział Produkcji Wody, ul. Czereśniowa 1, tel Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej Pilnie potrzebny ławnik Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, przez dokonanie wyboru 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Dlatego jeżeli jesteś osobą posiadającą obywatelstwo polskie i korzystającą z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelnego charakteru, liczącą sobie od 30 do 70 lat, zatrudnioną, prowadzącą działalność gospodarczą lub mieszkającą na terenie gminy Mosina co najmniej od roku, zdolną ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie, a jednocześnie nie jesteś: 1) osobą zatrudnioną w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 2) osobą wchodzącą w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 3) funkcjonariuszem Policji lub inną osobą zajmującą stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 4) adwokatem lub aplikantem adwokackim; 5) radcą prawnym lub aplikantem radcowskim; 6) osobą duchowną; 7) żołnierzem w czynnej służbie wojskowej; 8) funkcjonariuszem Służby Więziennej; 9) radnym gminy, powiatu lub województwa i ponadto wykazujesz się szczególną znajomością spraw pracowniczych, to właśnie ty możesz zostać wybrany/wybra- na przez Radę Miejską w Mosinie ławnikiem Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na lata Nie zwlekaj ze zgłoszeniem, bo na twoją decyzję nie ma zbyt wiele czasu. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną pracą ławnika i spełniasz powyższe wymogi, to najpóźniej do 9 stycznia 2012 roku, do Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Mosinie (pokój nr 21 i nr 22), pl. 20 Października 1, musi zostać złożona, wraz z załącznikami (ich spis na stronie wypełniona karta twojego zgłoszenia (jej wzór jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz właśnie w Biurze Rady Miejskiej). W przypadku zgłoszenia dokonanego drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego. Biuro jest czynne w poniedziałek, w godzinach od 7.00 do 17.00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do (tel , i ). Red 8 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

9 Mieszkańcy gminy Mosina mogą skorzystać z porad prawnych w Biurze Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Poznaniu. Biuro poznańskie jest jednym z czterech biur uruchomionych na terenie województwa wielkopolskiego pozostałe biura działają w Lesznie, w Pile i w Koninie. Prawnicy i doradcy świadczą bezpłatną pomoc z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, spadkowego, spółdzielczego, administracyjnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, spraw konsumenckich i in., pomogą sporządzić pismo procesowe i wypełnić formularz urzędowy, służą wiedzą w zakresie obowiązujących przepisów oraz trybu postępowania nie udzielają porad jedynie w sprawach związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą. Aby umówić się na poradę należy przyjść osobiście do Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Poznaniu (ul. Staszica 15) i wypełnić Kartę Rejestracyjną Klienta (jest dostępna również na stronie internetowej INFORMACJE Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Mosina Fundacja Familijny Poznań zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w ramach projektu Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. w czasie wizyty klient otrzymuje informację o konkretnym terminie spotkania z prawnikiem. Wypełnioną Kartę Rejestracyjną można również wysłać pocztą po jej otrzymaniu skontaktujemy się z klientem w celu ustalenia terminu konsultacji prawnej. Wypełnienie Karty Rejestracyjnej jest jednorazowe i pozwala korzystać z bezpłatnych porad prawnych do końca trwania projektu, tj. do 30 września 2013 roku. oprac. darurb Biuro Porad Prawnych Poznań, ul. Staszica 15 zaprasza: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach we wtorki i czwartki w godzinach Telefon kontaktowy: Bezpłatna informacja i pomoc prawna Redakcja miesięcznika Adwokat Rodzinny oraz Krajowy Ośrodek Informacji i Doradztwa Prawnego zapraszają do korzystania z korespondencyjnego, bezpłatnego systemu INFORMACJI I DORADZTWA PRAWNEGO Do uzyskania bezpłatnie informacji lub porady prawnej uprawnieni są: osoby korzystające z pomocy społecznej, ofiary przestępstw, w tym ofiary przemocy w rodzinie, członkowie rodzin, w których dochód na 1 osobę nie przekracza 500 zł miesięcznie, bezrobotni, inne osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Zapytania, opisy spraw, wszelkie materiały mogące ułatwić prawnikom udzielenie porad i wyjaśnień kierować należy pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres: ul. Prosta 2/14, lok. 204, Warszawa, Porad prawnych lub informacji udzielamy zwykle w terminie do 14 dni. W sprawach wymagających dodatkowych informacji kontaktujemy się z zainteresowanymi telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą. Stempel z Elegantem Przypominamy, że Urząd Miejski w Mosinie przygotował pamiątkowe stemple z Elegantem z Mosiny. Można je otrzymać w miejscach znanych zarówno turystom, przewodnikom wycieczek, hobbystom, jak i mieszkańcom. Okolicznościowy stempel z wizerunkiem Eleganta z Mosiny na specjalnie do tego celu przygotowanych pamiątkowych kartkach będzie dostępny w: Urzędzie Miejskim w Mosinie-Biuro Obsługi Interesanta, Galerii Miejskiej i Izbie Muzealnej w Mosinie, Mosińskim Ośrodku Kultury, Bibliotece Publicznej w Mosinie, Gminnym Centrum informacji w Mosinie, Punkcie Informacji Turystycznej w Pałacu w Rogalinie, Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach (WPN). Red Sprawdź ważność swojego dowodu W związku z kończącym się okresem ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku posiadacze takich dokumentów muszą złożyć wniosek o wydanie nowych dowodu. Data ważności dowodu umieszczona jest w prawym, dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Od 1 stycznia 2010 opłata za wyrobienie dowodu osobistego nie jest pobierana. Średni czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi około miesiąca. Jeżeli nie uległy zmianie dane osobowe do wniosku należy dołączyć dwie aktualne fotografie. darurb MERKURIUSZ MOSIÑSKI 9

10 SZKOLENIA DLA FIRM Prowadzisz mikro lub małą firmę? Pracujesz w takiej firmie? Masz poczucie, że wiecznie brakuje Ci czasu? Miewasz trudności w ogarnięciu wszystkich zadań? Realizujesz lub chcesz pozyskać środki na projekty unijne? Chcesz zwiększyć inne swoje kompetencje, które pomogą Ci w pracy i zarządzaniu? Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo zaprasza na szkolenia w ramach projektu Sukces w dobie kryzysu wsparcie dla wielkopolskich mikro i małych przedsiębiorstw. Naszym celem jest wzmocnienie 200 wielkopolskich Mikro i Małych Przedsiębiorstw dzięki podniesieniu umiejętności i kompetencji przedsiębiorców i przedsiębiorczyń oraz zatrudnionych w MMP pracowników i pracownic. Oferujemy profesjonalne i dostosowane do potrzeb szkolenia, całodzienne wyżywienie i nocleg. Więcej informacji: lub tel Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Produkcja mięsa na własny użytek Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku uboju zwierząt gospodarskich na własny użytek konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem. W przypadku trzody chlewnej powiadomienie może być telefoniczne ( ) od poniedziałku do piątku od 7.00 do Należy podać swoje dane, numer telefonu kontaktowego właściciela zwierzęcia, adres, planowaną datę uboju oraz gatunek zwierzęcia. W przypadku trzody chlewnej obowiązkowe jest badanie w kierunku włośni. Przy uboju cieląt do 6 m-ca życia (bydło powyżej 6 m-cy życia nie może być ubijane na użytek własny), owiec lub kóz, powiadomienie o planowanym uboju musi mieć formę pisemną, zawierającą dodatkowo oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka na własny koszt. Materiałem szczególnego ryzyka jest mózg i rdzeń kręgowy. Cielęta owce i kozy nie muszą być badane poubojowo. Za niewywiązanie się z obowiązku powiadomienia lekarza weterynarii grozi grzywna w wysokości do zł. Powiatowy Lekarz Weterynarii jest regularnie informowany z ARiMR oraz z terenowych organów urzędowego badania mięsa o dokonanych ubojach i jest prawnie zobowiązany do ścigania z urzędu osób, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia uboju. oprac. darurb INFORMACJE Podziękowania dla pszczelarzy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie składa serdeczne podziękowania Zarządowi Koła Pszczelarzy Mosina-Puszczykowo za przekazanie miodu dla rodzin najbardziej potrzebujących. To już kolejny raz mosińscy pszczelarze przekazują swój dar dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. W 2011 roku liczące 57 pszczelarzy Koło, którego prezesem jest Aleksander Falbierski, opiekowało się 1672 pniami pszczelimi. Co bardzo cieszy, w ubiegłym roku do Koła przystąpiło pięć nowych osób. W skali Województwa Wielkopolskiego Koło Pszczelarzy Mosina Puszczykowo jest jednym z większych kół posiadających osobowość prawną. darurb Film o polskich lotnikach Jest szansa, że powstanie wreszcie film poświęcony udziałowi polskich lotników z Dywizjonu 303 w Bitwie o Anglię. O potrzebie stworzenia filmu poświęconego lotnikom z Dywizjonu 303 mówiliśmy już w 2000 roku. Zaprosiliśmy wtedy do naszego Muzeum w Puszczykowie weteranów powietrznych walk, żeby w 60. rocznicę Bitwy o Anglię uczcić pamięć wszystkich naszych lotników, którzy w bojach nad Brytanią tak chlubnie wyróżnili się odwagą, wyjątkowymi umiejętnościami i skutecznością. Niestety, żaden poważny producent nie chwycił wówczas pomysłu. Natomiast nie zasypiali gruszek w popiele nasi południowi sąsiedzi Czesi: w 2001 roku nakręcili cieszący się powodzeniem obraz pt. Ciemnoniebieski świat o swoich lotnikach w Anglii. Żal chwytał za serce, że Czesi potrafią, a my nie umiemy pokazać naszych bohaterów. Tym bardziej, że polski wkład w tamto zwycięstwo był tak wielki. Znamienne, że najdzielniejszy z Czechów, sierżant Frantisek, na śmierć i życie związał się z Dywizjonem 303 i nie pociągał go nawet tworzący się czeski dywizjon myśliwski. O tym, że legenda Dywizjonu 303 nadal jest żywa, porusza serca i budzi emocje przekonaliśmy się kilka tygodni temu, gdy odsłanialiśmy w Ogrodzie Kultur i Tolerancji replikę myśliwca Hurricane, którym latali nasi lotnicy w Anglii. Ogromne zainteresowanie uroczystością przeszło nasze oczekiwania! Kolejne dni przyniosły jakże pomyślną wiadomość: otóż podpisaliśmy z firmą producencką Film Media umowę o udzielenie praw na wykorzystanie książki Dywizjon 303 Arkadego Fiedlera w filmie o lotnikach! Prezes zarządu Film Media Jacek Samojłowicz jest zdeterminowany, by stworzyć fabularny obraz o naszych asach. Producent obecnie kończy zdjęcia do filmu Tajemnica Westerplatte. Wkrótce zabierze się do dzieła o niezwykłych myśliwcach. Zebranie niemałej sumy na jego zrealizowanie, wg niego, nie powinno stanowić większego problemu. Samojłowicz twierdzi, że znalazł już inwestorów, którzy gotowi są dofinansować produkcję filmu. Przede wszystkim musi jednak powstać świetny scenariusz. Jacek Samojłowicz mówi o nowym wyzwaniu z takim zapałem, że zacząłem wierzyć, iż doczekamy się porywającego filmu o bohaterach Dywizjonu 303. Oni zasłużyli sobie na takie dzieło! Marek Fiedler 10 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

11 ZIMA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mosina 2011/2012 W czasie zimy za utrzymanie należytej przejezdności dróg odpowiadać będzie w naszej Gminie kilka jednostek. Wynika to z faktu, że mamy na naszym terenie drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi wojewódzkie: droga nr 306 Lipnica Wilczyna Buk Stęszew droga nr 430 Poznań Mosina droga nr 431 Granowo Dymaczewo Nowe Mosina Kórnik Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, Poznań centrala tel./fax fax Sekretariat tel Dyżurny zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: , w.117 Drogi powiatowe: 2460 P Poznań Rogalinek 2463 P Mosina Żabno 2464 P Świątniki do granicy Powiatu 2465 P Mosina do granicy Powiatu 2461 P Czapury Kamionki 2466 P Mosina Baranowo 2469 P Drużyna Dymaczewo 2495 P Komorniki Puszczykowo 3911 P granica Powiatu Pecna 2462 P Daszewice Rogalinek 2466 P Baranowo granica Powiatu 2467 P Pecna Żabno 2478 P Mieczewo Dworzyska 2491 P Borkowice Piechanin Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, Poznań tel , fax Dyżurny zimowego utrzymania dróg powiatowych: (w godz. pracy ) oraz (po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy) Drogi gminne: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Mosina, ul. Sowiniecka 6G tel , fax Dyżurny zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych: Obowiązek usuwania śniegu z dachu Zbliżająca się zima i opady śniegu każą przypomnieć o konieczności usuwania ewentualnego nadmiaru śniegu i lodu, który może zalegać na dachach obiektów budowlanych. Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej m² oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad m², m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny. Trzeba też zwracać uwagę na sople, które mogą tworzyć się nad ciągami komunikacyjnymi i w razie potrzeby usuwać je. Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Może być też wprowadzony natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu. oprac. darurb Nie sypać popiołu na drogi Przypominamy o bezwzględnym zakazie wysypywania popiołu powstającego ze spalania węgla, i innych odpadów powstających w czasie ogrzewania budynków, na wszystkie kategorie dróg na terenie gminy, pasów drogowych czy też innych nieruchomości. Popiół należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne. Wyrzucanie spalonych resztek na drogi jest wykroczeniem, którego sprawca może zostać ukarany mandatem karnym. darurb MERKURIUSZ MOSIÑSKI 11

12 AKTUALNOŒCI Centra internetowe w 2011 roku W Gminie Mosina od wielu lat funkcjonują placówki mające na celu aktywizację społeczności lokalnej przy użyciu m.in. technik teleinformacyjnych. Nie słabnącą popularnością wciąż cieszą się wizyty mieszkańców w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, Centrum Kształcenia w Nowinkach oraz Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym w Świątnikach. We wszystkich placówkach można bezpłatnie korzystać z Internetu oraz innych usług teleinformatycznych. Rok 2011 był owocny dla mosińskich placówek, świadczą o tym chociażby wysokie statystyki odwiedzin, które wskazują na uzasadnioną potrzebę funkcjonowania tego typu placówek. GCI Gminne Centrum Informacji Dla GCI w Mosinie 2011 rok był niezwykle pracowity. Wśród najważniejszych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum należały z pewnością V Targi Edukacji i Pracy oraz III Festyn Organizacji Pozarządowych. Jednym z zadań GCI jest pomoc w aktywizacji zawodowej wszystkich grup społecznych mieszkańców naszej Gminy oraz pośrednictwo pracy, mające na celu przywracanie na rynek pracy osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia, poprzez współpracę z pracodawcami w zakresie pozyskiwania ofert pracy, informacje o dotacjach na otwarcie własnej firmy czy kursach podnoszących kwalifikacje. Przez cały rok w ramach współpracy Centrum i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w siedzibie GCI odbywały się spotkania z doradcami zawodowymi. Nadal funkcjonowała też tablica ogłoszeń, na której ponad 250 osób zamieściło oferty pracy i ogłoszenie o jej poszukiwaniu. Przez cały rok chętni mieszkańcy korzystali z kawiarenki internetowej funkcjonującej w ramach Gminnego Centrum Informacji. Centrum jak co roku aktywnie włączyło się w akcję zorganizowania wypoczynku dzieciom i młodzieży w czasie zimowych i letnich wakacji szkolnych. O wszystkich projektach, działaniach i wydarzeniach przeprowadzonych przez GCI można czytać na stronie internetowej, która w 2011 roku miała nową odsłonę i do końca grudnia zanotowano na niej około 50 tys. wizyt. GMINNE CENTRUM INFORMACJI Mosina, ul. Dworcowa 4 (budynek Mosińskiego Ośrodka Kultury) tel/faks: , Otwarte: poniedziałek od 8.00 do od wtorku do piątku od 8.00 do III Festyn Organizacji Pozarządowych Targi Edukacji i Pracy Targi Edukacji i Pracy Spotkanie z doradcą zawodowym 12 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

13 CK Nowinki rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Od tamtej pory stanowi centrum kulturalno-rozrywkowe okolicznych miejscowości. Jak każde centrum utworzone w ramach projektu Wioska internetowa, kształcenie na odległość na terenach wiejskich zapewnia interesantom darmowy dostęp do szerokopasmowego Internetu, ksera oraz szkoleń on-line, a możliwe jest to dzięki nowoczesnej pracowni wyposażonej w 10 stanowisk komputerowych, projektor multimedialny, telewizor LCD oraz tablet. W 2011 r. CK Nowinki odwiedziło osób (stan na ). Poza wspomnianymi szkoleniami Centrum prowadzi bezpłatne stacjonarne kursy języka angielskiego (130 CENTRA INTERNETOWE Centrum Kształcenia w Nowinkach CENTRUM KSZTAŁCENIA NOWINKI ul. Powstańców Wielkopolskich 3, Nowinki, tel. kom Otwarte: poniedziałki od do 19.00, wtorki od do 14.00, środy od do 20.00, czwartki i piątki od do 19.00, soboty Kurs pierwszej pomocy Warsztaty plastyczno-techniczne godzin lekcyjnych oraz 28 kursantów w 2011r.) oraz obsługi komputera, pogadanki oraz szkolenia organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowinkach. Oferuje także podstawowy serwis komputerowy (pogotowie komputerowe). W okresach wolnych od zajęć szkolnych pełni też funkcję świetlicy organizując młodzieży aktywne formy spędzania wolnego czasu. Do najważniejszych wydarzeń 2011 roku zaliczyć można z pewnością: mecz piłki nożnej CK Nowinki OSP Nowinki, warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci i młodzieży, wizytę dzieci z oddziału dziecięcego szpitala w Ludwikowie oraz spotkanie z gitarą. Ponadto, 14. września br. w Nowinkach gościła Emilia Wojdyła, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych. Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Świątnikach W roku 2011 z usług ICEO w Świątnikach skorzystało około 3 tys. osób. Użytkownicy wyszukiwali informacje w Internecie, korzystali z poczty internetowej, dokonywali rozliczeń bankowych, grali w gry edukacyjne, tworzyli prezentacje, przygotowywali się do zajęć w szkole, na uczelni, poszukiwali pracy. Uczniowie odrabiali zadania domowe. Przeprowadzono indywidualne szkolenia z podstawowej obsługi komputera. W okresie ferii zimowych zorganizowano turniej tenisa stołowego oraz balik przebierańców dla dzieci. Młodzież poznawała sztuki kulinarne. Opracowano i oddano do Urzędu Wojewódzkiego wniosek w sprawie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży we wakacje. Wiosną młodzież wykonywała palmy wielkanocne na konkurs organizowany przez MOK w Mosinie. Dzieci przygotowały stroiki wielkanocne. W 2011 roku zorganizowano też prelekcję p.t.,,stare sady bardziej opłacalne niż kiedykolwiek i przygotowano plan rozwoju miejscowości z zaznaczeniem przyszłej działalności ICEO. Napisano i złożono wniosek do,,programu Odnowy Wsi w sprawie utworzenia miejsca spotkań,,bociano- WO. Został on pozytywnie przyjęty,,bo- CIANOWO zaistnieje w Świątnikach. W maju odbyło się wieczorne poetyckomuzyczne otwarte,,spotkanie z Janem Pawłem II, na którym młodzież przedstawiła też przygotowaną w Centrum prezentację multimedialną. W czerwcu miała miejsce pogadanka z funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa na drodze oraz konsekwencji brania używek różnego typu. W czasie wakacji zorganizowano różne imprezy, m.in. pieszą wycieczkę do muzeum i parku w Rogalinie, konkurs plastyczny,,moje wymarzone wakacje, turniej tenisa stołowego, konkurs fotograficzny, konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną, spotkania z baśnią i legendą.. Młodzież doskonaliła umiejętności kucharskie. Wyświetlono też prezentację na temat udzielania pierwszej pomocy. We wrześniu ICEO odwiedził sokolnik wraz ze swoim skrzydlatym podopiecznym. Odbył się też kurs udzielania pierwszej pomocy. W październiku przeprowadzono akcję,,powiedz stop cyberprzemocy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ćwiczyła udzielanie pierwszej pomocy. W listopadzie przy współpracy Straży Miejskiej w Mosinie przeprowadzono pogadankę o niebezpieczeństwie zażywania narkotyków i innych używek. Zorganizowano też akcję,,week- END NA ZDROWIE. Spotkanie z sokolnikiem Weekend na zdrowie Zajęcia dla mieszkańców ICEO ŚWIĄTNIKI Ul. Kórnicka 8a, Świątniki, tel , Otwarte: od poniedziałku do piątku od do 20.00, soboty od 14 do MERKURIUSZ MOSIÑSKI 13

14 AKTUALNOŒCI Gminny Przegląd Jasełek W Mosińskim Ośrodku Kultury zorganizowano 15 grudnia 2011 roku IX Gminny Przegląd Jasełek. 22 grupy ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Mosina przez cały dzień prezentowały przedstawienia jasełkowe, które zachwyciły jury. O zwycięstwie i kolejnych miejscach w klasyfikacji decydowała ilość punktów przyznawanych za dykcję, grę aktorską, śpiew, kostiumy i rekwizyty oraz ogólne wrażenie artystyczne. Ocenie nie podlegały podkłady muzyczne, nagrania, efekty świetlne, ilość aktorów w przedstawieniu i czas występu. Red Wyniki IX Gminnego Przeglądu Jasełek: Kategoria PRZEDSZKOLA i klasy 0 1. ex equo: Prywatne Przedszkole KONICZYNKA i Szkoła Podstawowa w Daszewicach 2. Szkoła Podstawowa w Krośnie 3. Publiczne Przedszkole Słoneczko w Rogalinku Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE klasy I III 1. Zespół Szkół w Krośnie 2. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 3. Szkoła Podstawowa Pod Lipami w Krosinku Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA klasy IV VI 1. Zespół Szkół w Krośnie 2. ex quo: Zespół Szkół w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie i Szkoła Podstawowa w Daszewicach 3. Szkoła Podstawowa w Rogalinku Kategoria GIMNAZJUM 1. Zespół Szkół w Rogalinie 2. Gimnazjum w Daszewicach 3. Zespół Szkół w Mosinie, Gimnazjum nr 2 GRAND PRIX IX Gminnego Przeglądu Jasełek otrzymała grupa z Gimnazjum Zespołu Szkół w Rogalinie 14 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

15 ROZMAITOŚCI Biblioteczna akcja Podaj dalej Ostanie spotkanie bibliotek w ramach mikrograntu Podaj dalej, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, odbyło się 16 grudnia 2011 r. i miało nietypową formułę. Pracownicy Biblioteki Wiodącej i Bibliotek Partnerskich wzięli udział w wideokonferencji przy wykorzystaniu komunikatora Skype. Warsztaty poświęcone były stosunkowo nowym zjawiskom związanym z Internetem. Dyskutowaliśmy o Pokoleniu Web 2.0, czyli portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Nasza Klasa, SecondLife czy Twitter. Są to powstałe w ostatnich latach serwisy, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu. Web 2.0 specyficznie wykorzystuje Internet, oddając tworzenie większości treści w ręce internautów. Mówiliśmy o korzyściach i zagrożeniach wirtualnego życia, o kontroli (lub jej braku) nad przepływem danych i informacji, o poczuciu bezkarności użytkowników serwisów. Druga część naszej konferencji dotyczyła wykorzystania portali i komunikatorów w codziennej pracy bibliotek, np. filia Biblioteki Wiodącej w Sulmierzycach udostępnia nr Gadu Gadu osobom niepełnosprawnym. Nasza biblioteka w Mosinie planuje w najbliższym czasie wykorzystanie Facebooka do reklamowania różnorodnej działalności placówki i polecania nowości. Zofia Staniszewska I miejsce II miejsce III miejsce I wyróżnienie II wyróżnienie Rozstrzygnięcie konkursu Renifer w zaprzęgu Świętego Mikołaja Konkurs organizowany przez Mosiński Ośrodek Kultury dotyczył wykonania dowolną techniką świątecznego renifera. Z pośród wielu prac jury wyłoniło pięć, które zostały najwyżej ocenione ze względu na pomysł i sposób wykonania, przyznając poszczególne nagrody i wyróżnienia: I miejsce Tomek Gruszczyński, klasa O A, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie. II miejsce Marta Kopaszewska, Zespół Szkół w Krośnie. III miejsce Agata Jedlińska, lat 9. Specjalne wyróżnienia otrzymali: Filip Czeladzki, kl. I a, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie oraz Filip Gawron oraz Maja Słowik, kl. V b, Zespół Szkół w Krośnie. Wystawa prac prezentowana jest w Urzędzie Miejskim w Mosinie do 2 lutego 2012 roku na pierwszym piętrze. Odbiór nagród w MOK, w godz MOK Czapury Rozmowy z Luveną Cały czas trwają rozmowy z zarządem zakładów chemicznych Luvena S.A. w Luboniu. Wreszcie pojawiła się realna szansa, że mieszkańcom przestanie dokuczać okropny smród. O tym jak dokuczliwy potrafi być fetor najlepiej wiedzą mieszkańcy Czapur, Wiórka i części Lubonia. Co jakiś czas z zakładów Luvena wydobywają się takie odory, że trudno jest wytrzymać nawet w szczelnie zamkniętych domach. Latem mieszkańcy zorganizowali pikietę pod lubońska firmą. Na jej czele stanął wówczas sołtys Czapur Waldemar Waligórski. Dzięki jego staraniom sprawą zainteresowała się wielkopolska posłanka Bożena Szydłowska, która wystąpiła z interpelacją poselską do ministra domagając się podjęcia natychmiastowych działań mających ulżyć mieszkańcom. Kazimierz Zagozda, prezes Luveny, w czasie spotkań z protestującymi potwierdził, że problem realnie istnieje. Obiecał, że lubońskie zakłady opracują program naprawczy. 2 grudnia grupa przedstawicieli mieszkańców Czapur i Lubonia pod kierownictwem W. Waligórskiego ponownie spotkała się z zarządem Luveny. Prezes Zagozda przedstawił informację na temat już podjętych działań zmierzających do ograniczenia emisji smrodu. Poinformował też, że firma przeznaczy ok. 250 tysięcy złotych na inwestycje, które do czerwca powinny zminimalizować uciążliwości wynikające z sąsiedztwa zakładów chemicznych. darurb MERKURIUSZ MOSIÑSKI 15

16 SOŁECTWA Osiedle nr 6 w Mosinie Imieniny ulicy Mikołaja Reja Zarząd Osiedla Nr 6 w Mosinie zorganizował 6 grudnia imieniny ulicy Mikołaja Reja. Święto patrona ulicy połączone było z oficjalnym otwarciem i poświęceniem nowo wybudowanej nawierzchni. Na uroczystość przybyli burmistrz Zofia Springer, zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski oraz ksiądz kanonik Edward Majka. Proboszcz dokonał poświęcenia ulicy i wraz z mieszkańcami oraz gośćmi odmówił modlitwę o bezpieczeństwo osób tam mieszkających i kierowców. Martyna Kowalska przedstawiła zebranym życiorys Mikołaja Reja i przypomniała o tym, że od 1950 roku ulica nosi nazwę tego patrona. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni goście. W uroczystości wzięła też udział najstarsza mieszkanka ulicy, pani Karola Małecka. Zgodnie z tradycją pojawił się też Święty Mikołaj, który wszystkim dzieciom i mieszkańcom rozdał słodkie niespodzianki i uśmiechy. Irena Rybarczyk, Zarząd Osiedla nr 6 Pecna Cyrk w prezencie Jedni dostają słodycze, inni książki, a w Pecnej z okazji Mikołajek zawitał Cyrk Szok. Przez ponad godzinę sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą arenę, na której oprócz artystów występowali też uczniowie. Niezwykłą atrakcję zafundowała najmłodszym Rada Sołecka wraz z sołtysem Kazimierzem Wróblem. Od kilkunastu lat gospodarze wsi starają się, by uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 6 grudnia spotkała jakaś niespodzianka. Tym razem był to występ artystów cyrkowych. Młodzież zebrana w sali gimnastycznej gimnazjum miała okazje obejrzeć pokaz sztuczek, akrobacji i żonglerki. Do zabawy artystki wciągnęły Krosno Św. Mikołaj publiczność. Dzieci i młodzież próbowały swych sił startując w konkursie lub żonglując kółkami hula-hop. Najwięcej emocji wzbudziły chyba pokazy z udziałem zwierząt. Najpierw zebrani oglądali oswojone gołębie i tresurę psa, ale prawdziwe emocje pojawiły się, gdy na scenę weszła artystka z ogromnym wężem. Każdy mógł go dotknąć i pogłaskać. Szczęściarze mieli okazję potrzymać go w rękach lub na szyi. darurb Jak co roku w Krośnie kościół, przedszkole i szkołę odwiedził Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Tym którzy na to zasłużyli Mikołaj rozdawał słodkie upominki, rozmawiał z dziećmi, wysłuchiwał wierszy i piosenek. Na tego gościa czekali wszyscy. Brak białego puchu nie zmylił św. Mikołaja, pojawił się bo doskonale wie, jaką radość, a zarazem tajemniczą atmosferę przynosi. Po rozdaniu słodkości pożegnał się z dziećmi i prosił by były grzeczne cały rok. Red 16 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

17 Mosińscy bibliotekarze polecają: Worek kości W cyklu Mosińscy bibliotekarze polecają tym razem chcielibyśmy zachęcić do sięgnięcia po książkę mistrza i klasyka horroru Stephena Kinga. Lektura Worka kości dostarczy wielu emocji nie tylko miłośnikom gatunku. Pisarz, Michael Noonan, w wyniku nieszczęśliwego wypadku traci żonę Johannę (w skrócie Jo), a przy okazji twórczą wenę. Próbuje pisać, jednak za każdym razem wzbudza to u niego odruch wymiotny, w wyniku czego pisarz zmuszony jest do wyciągania z bankowego sejfu książek, które w ciągu dziesięciu lat kariery pisał na zapas. Po czterech latach dość spontanicznie postanawia odzyskać spokój (albo zupełnie zwariować) i wyrusza do miasteczka, w którym znajduje się domek, gdzie razem z Jo spędził mnóstwo szczęśliwych chwil. To co dzieje się później w domu Noonana o wdzięcznej nazwie Sara Laughs, to wspaniała wariacja na temat nawiedzonych miejsc. Siły, które wplątują pisarza w konflikt z dawnych czasów, są opisane w mistrzowski i naprawdę przekonywająco przerażający sposób. Przez całą powieść towarzyszy nam uczucie trudne do opisania. Melancholia związana ze smutkiem, a pomimo to połączona z czymś w rodzaju kibicowania, które w duchu nazwać można smutnym dopingowaniem. Wielokrotnie podczas lektury przeszywał nas będzie smutek, gdy raz po raz Michael wspomina o tym jak zginęła Jo i jak wielkie łączyło ich BIBLIOTEKA uczucie. Podczas lektury odczuwamy deszcz emocji, gdy pojawia się jakiś znak, że jednak Jo nie do końca odeszła. A może to nie była ona? Można powiedzieć, że konstrukcja powieści jest, używając metaforycznego antonimu, prosto skomplikowana. Oczywiście jak na ghost-story. Leniwe opisy życia Michaela, pisane z perspektywy pierwszoosobowej, przepełnione melancholią, smutkiem i beznadzieją przeplatają się ze snami, wartką akcją i scenami z pogranicza jawy i snu. Naprawdę warto przebrnąć przez pierwsze 150 stron, by znaleźć się w świecie duchów, literackiego oniryzmu. Stephen King bawi się w intertekstualność i wychodzi mu to nadzwyczaj dobrze. Worek kości to wspaniała powieść zarówno na zimne wieczory, jak i na upalne lato. Jednak niech nikt nie myśli, że jest to tylko rozrywka, która nie wymaga od nas wkładu intelektualnego. King niezwykle sugestywnie przenosi nas w mroczne miejsca, śni zwariowane sny i opowiada rzeczy, od których jak od gorączki, może zakręcić nam się w głowie. Worek Kości to jedno z mocniejszych dzieł mistrza, które potwierdza, że King jest pewnego rodzaju geniuszem zarówno w wymyślaniu dobrych historii, konstrukcji powieści, jak i w budowaniu i stopniowaniu napięcia. Piotr Mikołajczak Noc z kulturą w Rogalinku W Zespole Szkół w Rogalinku pojawiły się wampiry. Oczywiście z wizytą przybyli nie prawdziwi krwiopijcy, tylko ku radości uczniów zorganizowany został niezwykły seans filmowy. Wszystkie chętne dzieci z klas 6 szkoły podstawowej i 1-szej gimnazjalnej przybyły w piątek, 25 listopada o do szkoły, wyposażone w śpiwory i aprowizację. W jednej z klas, opróżnionej z ławek szkolnych, za to z rozłożonymi materacami, urządzona była sala kinowa. Wieczór zaczął się oglądaniem pierwszej części Zmierzchu. Po seansie wywiązała się krótka dyskusja na temat zalet i wad filmu. Potem każdy z uczestników miał za zadanie napisanie recenzji i zaprezentowanie jej. Nie był to koniec zadań tej nocy. Młodzież została podzielona na małe grupy i otrzymała krótkie scenariusze przygotowane przez bibliotekarki na podstawie książki S.Meyer. Po kilkudziesięciu minutach prezentowano przygotowane przez siebie inscenizacje. Następnym punktem nocnego programu była prezentacja multimedialna o historii wampiryzmu, a więc wampiry od starożytności do współczesności; ich postacie w różnych kulturach; najgłośniejsze filmy i aktorzy w roli wampirów. Po prezentacji była praca ze słownikiem: trzeba było wyszukać hasła związane ze zdolnościami wampirów, między innymi polimorfizm, hipnoza, lewitacja, nekromancja, psychokineza, teleportacja. Podczas trwania tej imprezy cały czas była dostępna wystawa publikacji o wampirach, zarówno w literaturze pięknej jak i innych opracowaniach i cieszyła się powodzeniem. Noc zakończyła się oglądaniem dalszych części sagi Zmierzch. Nie trzeba mówić, że nie wszyscy dotrwali do końca. Oglądanie w pozycji leżącej i późna pora spowodowały, że część uczestników spała błogim snem. Organizatorem tej imprezy, możliwej dzięki szkole, użyczającej lokal i sprzęt, była biblioteka w Rogalinku. Nocą tą zainicjowaliśmy cykl spotkań z kulturą, który ma na celu miłe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, obcowanie z różnymi formami kultury i wyrabianie pozytywnych nawyków. Eleonora Talarczyk i Dorota Konik MERKURIUSZ MOSIÑSKI 17

18 Mikołaj w Mosinie 5 grudnia 2011 Dziękujemy wszystkim ludziom i instytucjom, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do organizacji tegorocznego powitania Świętego Mikołaja w Mosinie: WYSTĘPUJĄCY: Tradycyjnie dzieci, opiekunowie i dyrekcja z Przedszkola Nr 4 w Mosinie. Członkowie zespołu wokalnego MY z Mosińskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Pani Danuty Nowak- -Połczyńskiej. Horacy Kondras. Aktorzy Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop. Pracownicy Mosińskiego Ośrodka Kultury. SPONSORZY: Bank Zachodni WBK Oddział w Mosinie. Centrum Usług Przeciwpożarowych Daniel Modrzyk Mosina. Firma LIMARO Alicja Tymińska, Mosina. Firma TOSMAK Tomasz Olejniczak, Krosinko. Piekarna Art-Mik Andrzej Walenciak, Krosinko. Piekarnia, Ciastkarnia Hanna Piskorska Mosina. Piekarnia Ren-Mac Mosina Renata i Maciej Chmielarzowie. Firma ROB-Cytrus, Warzywa Owoce, Robert Machaj Mosina. Specjalne podziękowania dla: Ośrodek ZHP Mosina. Ochotnicza Straż Pożarna w Pecnej i Mosinie. Straż Miejska w Mosinie. Komisariat Policji w Mosinie. Pracownicy Posterunku Energetycznego w Mosinie.

19 OŚWIATA Gimnazjum nr 1 w Mosinie Tydzień z energią atomową Pod takim hasłem prowadzono w Gimnazjum nr 1 działania edukacyjne mające na celu zapoznanie uczniów z problematyką energii atomowej, poznanie korzyści i zagrożeń z niej płynących i ustalenie stanowiska za lub przeciw elektrowniom atomowym budowanym w Polsce. 28 listopada reprezentacje wszystkich klas spotkały się, aby wziąć udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym energii jądrowej. Spotkanie było podsumowaniem tygodniowej pracy, podczas której uczniowie przygotowali plakaty dotyczące budowy materii, znanych fizyków czy zastosowania promieniotwórczości. Lekcje fizyki poświęcone były materiałom promieniotwórczym i energii jądrowej, a efekty pracy uczniów zaprezentowane zostały podczas panelu dyskusyjnego. Gościem specjalnym spotkania był dr inż. Krzysztof Sroka, Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, który w przystępny i ciekawy sposób opowiedział o budowie elektrowni atomowej, o promieniowaniu jonizującym, o odpadach promieniotwórczych i postępowaniu z nimi. Zaprezentował również badania prezentujące wzrost zapotrzebowania współczesnego człowieka na energię elektryczną, możliwości pozyskiwania energii, jakie posiadają współczesne społeczeństwa. Również młodzież bardzo chętnie przystąpiła do dyskusji nad przyszłością źródeł energii w Wielkopolsce. Na koniec panelu gość specjalny udzielił odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nasi uczniowie zaciekawieni byli zagrożeniem związanym z utylizacją odpadów nuklearnych oraz wpływem, jaki wywarłaby budowa elektrowni atomowej na środowisko naturalne. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dywersyfikacji pozyskiwania źródeł energii w Wielkopolsce oraz zachęcenie do zabrania głosu w tak znaczącej dla ich przyszłości kwestii energetyki jądrowej. Dr inż. Krzysztof Sroka, Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej Podsumowując i wcześniejsze działania młodzieży, i dyskusję podczas spotkania, śmiało można stwierdzić, że młodzi ludzie w zdecydowanej większości nie mają obaw przed energią produkowaną przez elektrownie jądrowe. Dostrzegają istniejące dla środowiska naturalnego zagrożenia związane z pozyskiwaniem energii w tradycyjny sposób i korzyści związane z energia jądrową. K. Bruder Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Mosinie E. A. Szymańska w imieniu społeczności szkolnej składa szczególne podziękowania dr inż. Krzysztofowi Sroce za pomoc w zorganizowaniu działań edukacyjnych. Zespół Szkół w Rogalinku Bliżej sztuki Wdrażając naszych uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu i kulturze organizujemy wyjazdy do teatru, kina, filharmonii. Ich celem jest pokazanie dzieciom atrakcyjności dóbr kultury, umożliwienie uczestniczenia w życiu kulturalnym. Dzieciom bardzo podoba się atmosfera jaka panuje w teatrze czy operze. Uczniowie chcą bywać w takich miejscach, dyskutują na temat wartości spektakli. Myślę, że może zaczną w nich bywać częściej. Klasy 0 III obejrzały w Teatrze Animacji przedstawienie Takie coś, w którym była mowa o szukaniu przez małą dziewczynkę swoich dobrych cech charakteru, oraz w Teatrze Muzycznym interpretację baletową baśni Dziewczynka z zapałkami. Ta inscenizacja bardzo poruszyła ich małe serduszka. Starsza młodzież wyjeżdża w soboty z M. Wojdat do filharmonii. Młodzi słuchacze muzyki klasycznej twierdzą, że muzyka ta dostarcza im wiele wspaniałych wrażeń i przeżyć duchowych. Ucząc dzieci bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, wyjeżdżamy również do kina. Kino nie tylko bawi, ale dzisiaj również inspiruje swoimi treściami. Dzieci obejrzały Artura, który uratował gwiazdkę w wersji 3D. Po założeniu okularów wybraliśmy się w ekscytującą podróż razem z bohaterem. G. Matuszak 20 MERKURIUSZ MOSIÑSKI

20 OŚWIATA Zespół Szkół w Rogalinku Nauczyciele w Hiszpanii Delegacja nauczycieli ze szkoły w Rogalinku odbyła podróż do hiszpańskiej miejscowości Alzira w okolicach Walencji i gościła w szkole Federico Garcia Sanchiz. Wizyta miała związek z realizacją projektu w ramach programu Comenius, przy współpracy ośmiu państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Słowacji. Tematem projektu są Tradycje i obyczaje innych narodów, uczniowie i nauczyciele realizują etapami zadania, które są wyznaczane na kolejnych spotkaniach przedstawicieli szkół, za każdym razem w innej szkole, w innym państwie. Tym razem partnerzy projektu spotkali się w Hiszpanii. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z systemem hiszpańskiej edukacji, poznać środowisko społeczności szkolnej. Wizyta przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, przy bardzo gościnnym zaangażowaniu gospodarzy. Odbyło się również spotkanie z władzami miasta i przekazanie pozdrowień oraz upominków. Mieli wszyscy okazję poznać także okoliczną przyrodę oraz zabytki takich miejscowości jak Alzira czy Walencja. Podczas roboczego spotkania wyznaczono zadania do wykonania dla szkół oraz terminy i miejsca następnych spotkań. Gimnazjum w Pecnej Szlachetna paczka klasy II A Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy, zgodnie z tradycją, bliskie osoby obdarowują się prezentami. Zwyczaj ten często kultywowany jest w szkołach. Uczniowie przygotowują upominki, którymi wymieniają się podczas klasowego świątecznego spotkania. W najbliższym czasie szkoły będą tworzyły prezentację związaną z tradycjami i obyczajami świąt Bożego Narodzenia. Projekt nie tylko pobudza do aktywności, ale daje możliwość poznania nowych ludzi o odmiennej obyczajowości, uczy tolerancji i akceptacji. A przede wszystkim motywuje do nauki języków obcych. Bliższe informacje na temat projektu i jego realizacji można znaleźć na stronie internetowej Zespołu Szkół w Rogalinku. Katarzyna Jaszczak W tym roku uczniowie klasy II a Gimnazjum w Pecnej postanowili zwyczaj wręczania prezentów połączyć z ideą przekazywania pomocy najbardziej potrzebującym. Pomysł przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna paczka został bardzo pozytywnie przyjęty przez rodziców uczniów i moich wychowanków z klasy II a. Postanowiliśmy zarejestrować się w internetowym serwisie, wybraliśmy rodzinę, której będziemy w stanie pomóc i rozpoczęliśmy zbiórkę. Pieniądze, które zawsze przeznaczaliśmy na zakup klasowych prezentów, w tym roku zainwestowaliśmy w mnożenie dobra. Skala naszych możliwości przerosła najskrytsze wyobrażenia zebraliśmy pięć wypełnionych po brzegi kartonów produktów spożywczych, słodyczy, środków chemicznych, odzieży i pomocy szkolnych. Wszystkie dary zapakowaliśmy w świąteczne papiery i dokładnie przygotowaliśmy do transportu. Kiedy w sobotę 10 grudnia dostarczyłem w imieniu uczniów klasy II a dary do magazynu akcji Szlachetna paczka przy ulicy Świętego Rocha w Poznaniu, wolontariusze z wielkim podziwem i uznaniem przyjęli nasze prezenty. Gimnazjaliści zostali docenieni za bezinteresowność i otwartość na drugiego człowieka i uhonorowani specjalnym listem gratulacyjnym. Wspólnie pomnożyliśmy dobro na niespotykaną skalę! Dumny z postawy UCZNIÓW KLASY II A wychowawca - Wojciech Morawski Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, Lecz przez to, kim jest, Nie przez to, co ma, Lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II MERKURIUSZ MOSIÑSKI 21

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2010. 10ºº - 12ºº GRY EDUKACYJNE młodzieŝ szkolna Gminne Centrum Informacji - 16ºº - 18ºº PRACOWNIA CERAMICZNA dorośli pracownia ceramiki 04 -

LIPIEC 2010. 10ºº - 12ºº GRY EDUKACYJNE młodzieŝ szkolna Gminne Centrum Informacji - 16ºº - 18ºº PRACOWNIA CERAMICZNA dorośli pracownia ceramiki 04 - 28 czerwca CZERWIEC 2010 GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO MIEJSCE organizator koszt 9ºº 11 ºº PLASTYKA POLA GRUNWALDU dzieci i młodzieŝ sala boczna 26czerwca 10ºº NENUFAR CLUB W KOŚCIANIE PARK REKREACYJNY uczniowie

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2015 POMYSŁ NA FERIE

FERIE ZIMOWE 2015 POMYSŁ NA FERIE FERIE ZIMOWE 2015 POMYSŁ NA FERIE DATA CO? GODZINA DLA KOGO? GDZIE? MIEJSCE ZBIÓRKI CENA Zajęcia plastyczne 09:30-11:00 młodzież szkolna s. plastyczna 49 Aquapark w Poznaniu - Termy dzieci i młodzież od

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC :30 13:30 AKWARELKI dzieci 5-7 lat sala plastyczna MOK zapisy MOK -

CZERWIEC :30 13:30 AKWARELKI dzieci 5-7 lat sala plastyczna MOK zapisy MOK - CZERWIEC 2009 data godzina nazwa wydarzenia dla kogo miejsce zapisy / uwagi koszt 20czerwca Ognisko na zakończenie roku szkolnego Świątniki Rada Sołecka wsi Świątniki 11:30 BASEN I SKANSEN W SWARZĘDZU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2014/2015 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2014/2015 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: ANNA BALCEREK-KAŁEK

OPRACOWANIE: ANNA BALCEREK-KAŁEK INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015, INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r.

Opinia. Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. z dnia 3 września 2015 r. Opinia Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 3 września 2015 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych Zespół

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił

Bardziej szczegółowo

Data Godzina Nazwa zdarzenia Dotyczy Miejsce spotkania Org. Koszt

Data Godzina Nazwa zdarzenia Dotyczy Miejsce spotkania Org. Koszt Data Godzina Nazwa zdarzenia Dotyczy Miejsce spotkania Org. Koszt 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca Czwartek 2 lipca 3 lipca 4 lipca 5 lipca Czwartek 6 lipca Piątek 7 lipca 9 lipca Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r.

Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r. Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r. Małgorzata Kaptur - radna od 2010 r. przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie od 2014, redaktor strony internetowej

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zakończenie konkursów

Zakończenie konkursów Zakończenie konkursów W hołdzie powstańcom styczniowym W styczniu roku pańskiego 1863, Zajaśniała dla Polski nadzieja Zwycięstwa wielkiego. Powstanie się rozpoczęło, Budząc w Polakach euforie radości Na

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

Załącznik Nr 9. Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Załącznik Nr 9 Wykonanie rzeczowo-finansowe za 008r Mosińskiego Ośrodka Kultury Wykonanie rzeczowo - finansowe za 008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury Lp. Dochody MOK Plan Wykonanie I Wpływy

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE zał. nr 1. REGULAMIN KONKURSU ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO V edycja Organizatorem Konkursu jest: Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współorganizatorzy: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU

ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU ZIMOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY - ZMIANA TERMINU Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, a mianowicie (braku śniegu), postanowiono przedłużyć termin nadsyłania zdjęć dot. zimowego konkursu pt.:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ! Bezpiecznie to wiedzieć i znać

BEZPIECZNIE TO WIEDZIEĆ I ZNAĆ! Bezpiecznie to wiedzieć i znać Bezpiecznie to wiedzieć i znać jest programem edukacyjnoprofilaktycznym skierowanym dla klas I III. Został opracowany przez policjantów Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu we współpracy

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola. a)

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

Witam Państwa. Katarzyna Bossa Oraz Damian Piestrzyński

Witam Państwa. Katarzyna Bossa Oraz Damian Piestrzyński Witam Państwa Katarzyna Bossa Oraz Damian Piestrzyński Lokalna FIRMA BOSS PARTNER LEASING KATARZYNA BOSSA 62-040 PUSZCZYKOWO UL. MAZURSKA 11 Prezentuje : Swoje usługi Pod nazwą własną Sieć mikro-autobusów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA TRZEMESZNO GMINA TRZEMESZNO

MIASTO i GMINA TRZEMESZNO GMINA TRZEMESZNO MIASTO i Spotkanie rekrutacyjne W marcu 2011 roku Burmistrz Trzemeszna Pan Krzysztof Dereziński podjął decyzję o przystąpieniu Gminy Trzemeszno do projektu "Decydujmy razem". Samorząd przystąpił do projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Aktywna Zima 2012. 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1 oraz Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4 w Mosinie

Aktywna Zima 2012. 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1 oraz Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4 w Mosinie Aktywna Zima 2012. 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1 oraz Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4 w Mosinie Data Nazwa imprezy Miejsce spotkania godzina Koszt Poniedziałek 13.02.2012 r. Aquapark

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ

PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W OŁAWIE POD HASŁEM BEZPIECZNE ZABAWY ZIMĄ TEMAT PÓLKOLONII - OŁAWA MOJE MIASTO TERMINY ORAZ LOKALIZACJA PÓŁKOLONII ZIMOWYCH : I turnus od

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy i miasta Drzewica. pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom!

REGULAMIN. I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży. z terenu gminy i miasta Drzewica. pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom! REGULAMIN I Edycji Konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Drzewica pod nazwą Mówimy STOP zagrożeniom! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs organizowany jest przez Miejsko Gminną

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB

REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB REGULAMIN PROGRAMU WSPARCIA DLA PARTNERSTW BIBLIOTEK I I II RUNDY PRB 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Cele programu wsparcia dla partnerstw bibliotek I i II rundy PRB: a) rozwinięcie funkcjonującej w środowiskach

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

WITAJCIE PO FERIACH!!!

WITAJCIE PO FERIACH!!! SZKOŁA I JA WITAJCIE PO FERIACH!!! MŁODSZY SAMORZĄD SZKOLNY 1 MOJE ZIMOWE PRZYGODY Ferie zimowe spędziłam na wsi u swoich dziadków. Wesoło spędziłam czas. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę do lasu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci

Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci Regulamin projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów Nawet dzieci segregują śmieci W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami Gmina Góra Kalwaria zaprasza do

Bardziej szczegółowo

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Odblaski ratują życie ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Od stycznia 2011 roku w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE 1 ZDROWIE-NAJCENNIEJSZY SKARB! Istnieje wiele dowodów na to, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozłącznie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonowania Pracowni Orange w Węgrzynowicach na lata 2015-2016

Program funkcjonowania Pracowni Orange w Węgrzynowicach na lata 2015-2016 Program funkcjonowania Pracowni Orange w Węgrzynowicach na lata 2015-2016 Idea Pracowni Orange w Węgrzynowicach Główną ideą działalności Pracowni Orange w Węgrzynowicach jest utrzymanie myśli przewodniej

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo