nr 9 - maj 2010 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 9 - maj 2010 ISSN 1897-2861"

Transkrypt

1 nr 9 - maj 2010 ISSN

2 od wydawcy Drodzy Czytelnicy, Eyjafjallajoekull to najbardziej gorące, dosłownie i w przenośni, słowo ostatnich tygodni. Trudne do wymówienia, podobnie jak trudne do przewidzenia są możliwe konsekwencje przebudzenia tego wulkanu w przyszłości. Pyły znad Islandii spowodowały całkowity paraliż komunikacji lotniczej w Europie, co przełożyło się pośrednio na komplikacje w działalności i ogromne straty finansowe w wielu dziedzinach gospodarki. Wulkaniczne wyziewy są doskonałą ilustracją teorii efektu motyla Edwarda Nortona Lorenza, który prawie pół wieku temu ogłosił, że nawet ruch skrzydeł motyla w Singapurze może wywołać burzę nad Karoliną Północną w USA. Temat wzmożonej aktywności wulkanu pojawił się również w niniejszym wydaniu Risk Focus. Na szczęście go nie zdominował. Znajdą w nim Państwo wiele interesujących kwestii z zakresu wyładowań atmosferycznych, bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialności cywilnej i kondycji finansowej przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że chętnie sięgną Państwo do tej lektury, zamiast spoglądać w niebo w poszukiwaniu złowrogich, wulkanicznych chmur. Zbigniew Żyra Redaktor Naczelny Informacja - złoto XXI wieku 4 Piorun - natura i konsekwencje 12 Magdalena Dłużewska Piotr Koralewski 2 risk risk focus focus

3 zarządzanie ryzykiem 4 8 Informacja - złoto XXI wieku Magdalena Dłużewska Ryzyko BIslandii Zbigniew Żyra majątek Piorun - natura i konsekwencje Piotr Koralewski Uniknąć szkody piorunowej Ryszard Boyke odpowiedzialność cywilna Cena śmierci Anna Sikorska Technologia nieprzewidywalna Michał Górny Nadużycie siły wyższej Jacek Woronkiewicz ubezpieczenia finansowe Zatrzymać kryzysowe domino Radomił Mioduchowski Ktokolwiek bierze na siebie ryzyko bycia sędzią prawdy i wiedzy, staje się pośmiewiskiem bogów. Albert Einstein Cena śmierci Anna Sikorska 20 Zatrzymać kryzysowe domino 36 Radomił Mioduchowski maj styczeń

4 zarządzanie ryzykiem Informacja - złoto XXI wieku 4 risk risk focus

5 Magdalena Dłużewska Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zajmuje samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa informacji. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie studiuje bezpieczeństwo w Wyższej Szkole Ateneum. Jest pracownikiem Hestii od 1999 roku. Od początku ludzkości informacja była cennym towarem, choć nie zawsze ludzie byli tego świadomi. Współcześnie rola informacji została doceniona. Spotykamy się z nią na każdym kroku - dzięki niej pracujemy, kontaktujemy się, zdobywamy wiedzę. Nie bez powodu społeczeństwo XXI wieku zostało nazwane społeczeństwem informacyjnym. Informacja jest podstawowym składnikiem naszego życia, bez niej ludzie nie mogliby normalnie funkcjonować, a jej znaczenie dla rozwoju ludzkości jest niezmierzone. W pewnym sensie informacja jest motorem postępu w każdej dziedzinie życia. Postępujący w ogromnym tempie rozwój techniki w dużym stopniu zależy od szybkości i jakości informacji. Dla przedsiębiorstwa największe znaczenie ma tak zwana informacja biznesowa, przez którą rozumiemy dane, fakty i statystyki potrzebne firmie do podejmowania decyzji. Szybko otrzymana i rzetelna informacja pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w prześciganiu konkurencji. Można nawet powiedzieć, że dostęp do informacji jest niezbędny do skutecznego zarządzania firmą. Innym rodzajem informacji, który również odnosi się do działalności firmy, jest informacja handlowa. W największym skrócie to działalność telemarketingowa promująca towary lub usługi (reklamy). Dzięki niej firma może pokazać potencjalnym odbiorcom, jakie produkty czy usługi ma do zaoferowania, pomaga też dostosować ofertę do faktycznych potrzeb. Nigdy dotąd znaczenie informacji nie było tak duże jak w obecnych czasach - bez niej postęp stanąłby w miejscu. Zarządzanie przedsiębiorstwem opiera się głównie na efektywnym wykorzystaniu informacji. Dzisiejszy rynek cechuje silna konkurencja, dlatego też niezwykle ważna jest odpowiednia strategia działania. Harmonijny rozwój zakłócić mogą jednak różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Dla każdej firmy ochrona posiadanych maj 2010 informacji powinna być priorytetem tak, aby zapobiec nieprzewidzianemu uderzeniu w reputację firmy lub jej finanse. Kryzys w zależności od skali może zachwiać nawet strukturą organizacyjną. Sytuacje kryzysowe przychodzą przeważnie w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego też cały czas należy zachować świadomość tego faktu, co z kolei mobilizuje środki zapobiegawcze i czujność. Rozwiązaniem służącym minimalizacji ryzyka związanego z utratą danych jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Jego główny cel to zapewnienie nieprzerwanej dostępności i bezpieczeństwa systemów informatycznych, dostępności wykorzystywanych systemów produkcyjnych i świadczonych usług oraz ciągłość działania i bezpieczeństwo procesów biznesowych. Poprawnie wdrożony SZBI pozwala ocenić słabe i mocne strony firmy, a w efekcie określić poziom ryzyka, na jaki firma może sobie pozwolić. Specyfikacje wymagań niezbędnych do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zawiera norma ISO/IEC 27001:2005. Znajdują się w niej wytyczne do ochrony dóbr informacyjnych w każdym punkcie ich 5

6 zarządzanie ryzykiem przetwarzania i dostępu. Obejmuje ona aspekt ochrony fizycznej, zabezpieczenie dostępu do informacji, a także bezpieczeństwo ich przetwarzania zarówno w formie tradycyjnej, jak i informatycznej. Zawiera również informacje dotyczące problemów odbudowy zasobów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na ciągłość działania biznesowego. Pierwszym krokiem do uruchomienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, czyli nadrzędnego dokumentu określającego sposób działania z poszczególnymi grupami informacji chronionych w firmie. Następnie należy zidentyfikować i zinwentaryzować zasoby informacyjne, które podlegać mają ochronie. Dla każdego aspektu ochrony zasobu danych należy przeprowadzić ocenę ryzyka, a w dalszych krokach określić sposób postępowania z ryzykiem - wdrożenia zabezpieczeń, które zminimalizują jego występowanie. Jednym z niezwykle istotnych elementów wdrażania SZBI jest wypracowanie świadomości istoty ochrony informacji oraz ciągłe szkolenie kadry w tym zakresie - jest to jeden ze sposobów na uchronienie się przed niekontrolowanym wypływem informacji, który spowodować może pracownik. Nie każdy pamięta, że ochrona własności intelektualnej firmy jest obowiązkiem pracownika. Standardem są umowy o pracę, w których pracownik zobowiązuje się do zachowania poufności informacji oraz do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę służbową w okresie, w którym jest związany z pracodawcą, ale również po rozwiązaniu umowy o pracę. W przypadku ujawnienia takich informacji przez byłego pracownika jego były pracodawca może wystąpić przeciwko niemu na drogę sądową. Tak jak w przypadku wirusów komputerowych, nie ma stuprocentowego zabezpieczenia przed nieuprawnionym wyniesieniem informacji przez pracowników. Konieczne jest wprowadzenie pewnych zabezpieczeń prowadzących do zminimalizowania niebezpieczeństwa wystąpienia tego typu zagrożeń, ponieważ najczęściej wynikają one z jego niewiedzy lub przypadku. Odpowiednia dbałość o bezpieczeństwo informacji powinna być zachowana w całym okresie życia informacji: od jej powstania aż do jej trwałego zniszczenia. Zacząć należy od uporządkowania zasad korzystania z firmowego sprzętu: każdy laptop czy komputer stacjonarny musi mieć przypisanego użytkownika, tak aby możliwe było wskazanie właściciela zgromadzonych na nich, w formie elektronicznej, informacji oraz zobowiązanie go do odpowiedniej ochrony tych zasobów. Przeprowadzenie działań związanych z zablokowaniem możliwości kopiowania danych na nośniki zewnętrzne 6 risk focus

7 Odpowiednie zarządzanie informacją jest bardzo ważnym elementem walki z sytuacją kryzysową. wydawać się przesadne i drastyczne. Jednak ze statystyk wynika, że najczęściej do wypływu informacji chronionych z firmy dochodzi z powodu niestosowania zabezpieczeń, które określa polityka bezpieczeństwa informacji. Główny ciężar strat spowodowany takimi wyciekami ponosi przedsiębiorstwo, ponieważ konkurencyjność firm zależy od ich reputacji, a w przypadku wycieku informacji to właśnie reputacja firmy ucierpi w pierwszej kolejności. Straty takie są praktycznie niepoliczalne, odzyskanie utraconego zaufania klientów to proces długotrwały, wymagający wysokich nakładów. W grupie wysokiego ryzyka znajdują się firmy, które pozwalają swoim pracownikom korzystać z urządzeń przenośnych. Jak dowodzą badania, korzystanie ze sprzętów mobilnych jest przyczyną wycieku informacji w 50% wszystkich incydentów. Tymczasem wycieki danych za pośrednictwem internetu to tylko 12% przypadków. Jednak głównym zagrożeniem dla firmy jest brak dyscypliny pracowników - w 2008 roku zaniedbanie było przyczyną wycieku informacji aż w 77% przypadków. Jak firmy strzegą swoich tajnych informacji (w szczególności na pamięci masowe) nie zapobiega może umyślnej kradzieży danych, ale spowoduje ograniczenie ryzyka zarażenia systemów złośliwym oprogramowaniem. Zminimalizowane zostanie również ryzyko nieumyślnego rozpowszechniania informacji. Pamięć USB to w większości małe, przenośne urządzenia, które zabieramy ze sobą wszędzie. Powoduje to duże ryzyko kradzieży lub po prostu zagubienia - nie obserwujemy przecież swojego pendrive a przez 24 godziny na dobę. Przekazujemy go naszym kolegom, znajomym, a czasami również nieznajomym osobom. A przecież wielu z nas na swoim podręcznym sprzęcie ma nagrane ważne informacje. Kolejną już częścią składową dobrze zaprojektowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest kryptografia, czyli szyfrowanie danych. W większości przypadków popularne metody kryptograficzne w wystarczający sposób zapewniają ukrycie danych przed niepowołanymi użytkownikami. Należy pamiętać o tempie postępu, które powoduje, że każda metoda kryptograficzna jest bezpieczna, jeśli w momencie jej powstania nie istnieją metody i środki, które mogą ją złamać. Dlatego tak ważne jest stałe aktualizowanie stosowanych rozwiązań oraz śledzenie bieżących nowinek w tematach bezpieczeństwa informacji. Dla wielu użytkowników działania związane z minimalizowaniem możliwości wycieku informacji mogą maj 2010 W 1936 roku w fabryce Wedla powstało Ptasie Mleczko. Nazwa, jak mówi anegdota, powstała w chwili, gdy mistrz cukierniczy zaprezentował do spróbowania swój świeżo opracowany wyrób. Gdy zaczęto zastanawiać się, jaką powinien mieć nazwę, padło pytanie: Czego potrzeba do szczęścia człowiekowi, który ma już wszystko?. Wtedy ktoś odpowiedział: ptasiego mleczka - i tak już zostało. Po latach okazało się, że nazwa, nad którą zastanawiało się kilku zaufanych ludzi Jana Wedla, jest strzałem w dziesiątkę. Oprócz wyrafinowanej nazwy pracownicy Wedla uważają, że sukces tkwi w przechowywaniu do dziś w tajemnicy receptur, które przez lata poznawali najbardziej zaufani i starannie dobierani pracownicy. Swoją wiedzę przekazywali następcom dopiero przy przejściu na emeryturę. Jak chronią tajemnicę receptury? Każdy z mistrzów cukiernictwa na linii produkcyjnej zna tylko ten fragment przepisu, nad którym pracuje. Przygotowany element przekazuje koledze, który poddaje go dalszej obróbce. Nad całością czuwa główny koordynator, który zawiaduje całym procesem produkcji Ptasiego Mleczka. Metoda, jak widać, jest skuteczna od wielu lat. Wciąż nie brakuje naśladowców, jednak smak wedlowskiego Ptasiego Mleczka nadal jest unikalny. Gwałtowny rozwój wymiany informacji, komputery, internet, szybsze tempo pracy spowodowały, że wiele cennych danych jest na wyciągnięcie ręki. Kto ma informacje, ten ma władzę. Posiadając informację, a przynajmniej łatwy dostęp do niej, możemy podejmować racjonalne decyzje, a - co najbardziej istotne - możemy analizować materiały i odpowiednio wcześnie podjąć działania zapobiegające powstaniu pewnych sytuacji. Magdalena Dłużewska 7

8 zarządzanie ryzykiem Ryzyko BIslandii Islandia - państwo położone na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Dotychczas spokojny kraj, znany głównie z hodowli owiec, rybołówstwa i gejzerów. W ostatnich latach wieści z Islandii były jednak bardziej emocjonujące. Najpierw w 2008, kiedy w wyniku światowego kryzysu ekonomicznego doszło do załamania islandzkiego systemu bankowego. Teraz za sprawą wulkanu Eyjafjallajoekull, którego przebudzenie doprowadziło do okresowego paraliżu ruchu lotniczego nad Europą. Zrealizował się scenariusz nierealny, którego nie byli w stanie przewidzieć nawet najbardziej czarnowidzący eksperci. Zamknięcie nieba nad Europą spowodowało nie tylko problemy w ruchu pasażerskim, ale również duże komplikacje dla wielu przedsiębiorstw, między innymi tych, których surowce i towary transportowane są drogą powietrzną. Z tego powodu odnotowano wiele przypadków przerwania lub ograniczenia działalności - prawdziwy Volcano Interruption lub, mówiąc bardziej precyzyjnie, ryzyko BIslandii. 8 risk focus

9 Zbigniew Żyra Prezes zarządu spółki specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem Hestia Loss Control, inżynier, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Grupie Ergo Hestia od 1994 roku. Przebudzenie Eyjafjallajoekull Sprawca zamieszania, wulkan Eyjafjallajoekull - albo po prostu wulkan, jak jest określany przez media ze względu na trudną do wymówienia nazwę własną - ostatnio wybuchł w grudniu 1821 roku. Dymił, z krótkimi przerwami, do stycznia 1823 roku. Wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej, ludzie podróżowali powozami, a towary przewożone były drogą morską lub szlakami rzecznymi. Pierwsza publiczna linia kolejowa łącząca Stockton z Darlington w Wielkiej Brytanii została zbudowana w 1825 roku. W umysłach ówczesnych niebo nie stanowiło potencjalnej platformy transportowej, pomimo udanych eksperymentów z lotami balonem. Dopiero na początku XX wieku bracia Orville i Wilbur Wrightowie mieli wzbić się w powietrze własnoręcznie skonstruowanym samolotem. Lot trwał zaledwie 12 sekund, co w zasadzie sprowadziło się do startu i lądowania. Lotniczy transport osobowy i towarowy rozwinął się wiele lat później. Największa słabość największej zalety Największą zaletą transportu lotniczego jest jego szybkość. Transport ten wyróżnia się na tle przewozów np. kolejowych lub morskich możliwością pokonania dużej odległości w krótkim czasie. Dlatego jest niezastąpiony maj 2010 w dostarczaniu łatwo psujących się towarów oraz przesyłek cennych, na przykład elektroniki. Nie jest jednak niezawodny, zwłaszcza w obliczu takich zjawisk, jak mgła czy huragan. To jednak typowe zagrożenia, które są wkalkulowane w działalność firm lotniczych i występują zazwyczaj o określonej porze i na wiadomym obszarze. Dopiero chmura pyłu wulkanicznego doprowadziła do dłuższego paraliżu lotniczego w Europie. Zdaniem wielu ekspertów popiół stanowi ogromne zagrożenie dla silników samolotów. W wyjątkowych sytuacjach może dojść do ich wyłączenia. Do takiego incydentu doszło w 1989 roku w samolocie linii KLM. Przelatujący nad Alaską samolot wpadł na chmurę pyłu wyrzuconą przez wulkan Mount Redoubt, co spowodowało zablokowanie Wulkan (z łacińskiego Vulcanus - imię rzymskiego boga ognia) - miejsce na powierzchni Ziemi, z którego wydobywają się lawa, gazy wulkaniczne (solfatary, mofety, fumarole) i materiał piroklastyczny. Terminu tego również używa się jako określenie form terenu powstałych wskutek działalności wulkanu, choć bardziej poprawne są takie terminy, jak: góra wulkaniczna, stożek wulkaniczny, kopuła wulkaniczna czy wulkan tarczowy. Źródło: 9

10 zarządzanie ryzykiem Sytuacja lotnicza w Europie 17 kwietnia 2010 roku wszystkich silników. Pilotom udało się w trakcie lotu ponownie uruchomić silniki, a następnie bezpiecznie 1. Austria całkowicie zamknięta przestrzeń do godziny 20 w sobotę 2. Belgia całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 8 rano w niedzielę 3. Białoruś ograniczenie ruchu lotniczego do godziny 15 w sobotę 4. Chorwacja częściowo zamknięta przestrzeń powietrzna 5. Dania całkowicie zamknięta przestrzeń do godziny 2 w nocy w niedzielę 6. Estonia całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 24 w sobotę 7. Finlandia całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 14 w niedzielę 8. Francja zamknięta część lotnisk; niektóre do poniedziałku do 8 rano 9. Grecja odwołane loty do zachodniej Europy 10. Hiszpania do godziny 10 w niedzielę zamknięto siedem lotnisk na północy Hiszpanii 11. Holandia całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 8 w niedzielę 12. Irlandia całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 19 w sobotę 13. Luksemburg całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna 14. Niemcy całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 8 rano w niedzielę 15. Rumunia całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do północy w sobotę 16. Serbia częściowo zamknięta przestrzeń powietrzna 17. Słowacja całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna 18. Słowenia nie działają dwa lotniska 19. Szwecja całkowicie zamknięta przestrzeń w sobotę 20. Szwajcaria częściowo zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 14 w niedzielę 21. Ukraina zamknięte kilka lotnisk 22. Wielka Brytania częściowo zamknięta przestrzeń powietrzna do godziny 8 w niedzielę 23. Włochy częściowo zamknięta przestrzeń powietrzna do poniedziałku 24. Węgry całkowicie zamknięta przestrzeń powietrzna do soboty wieczór Źródło: Reuters wylądować. Zagrożenie dla silników, negatywny wpływ na urządzania elektroniczne na pokładzie oraz znaczące ograniczenie widoczności to czynniki, które spowodowały zamknięcie nieba nad Europą. Najgorsze jest to, że takie sytuacje mogą powtórzyć się w przyszłości - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że na świecie jest około 700 czynnych wulkanów. (Nie)dokładnie na czas Koncepcja just-in-time (dokładnie na czas), której celem jest zwiększenie efektywności poprzez maksymalne ograniczenie poziomu zapasów operacyjnych, została wdrożona po raz pierwszy w latach 50. XX wieku w zakładach Toyota Motor Company w Japonii. W ciągu ostatniego półwiecza wiele światowych koncernów oraz średniej wielkości firm regionalnych zdecydowało się na wdrożenie tej filozofii działania. Do najważniejszych elementów systemu można zaliczyć niezawodne środki transportu oraz terminowość dostaw. W normalnych warunkach system działa zgodnie z założeniami. Jednak kilkudniowy paraliż lotniczy diametralnie zmienia obraz w zakresie niezawodności i terminowości dostaw drogą powietrzną. Wulkan dymi, zapasy topnieją Zgodnie z koncepcją just-in-time kolejne zapasy zamawiane są w momencie, gdy zostanie osiągnięte minimum magazynowe, dzięki czemu ogranicza się powierzchnie i koszty magazynowe. Zamknięcie nieba nad Europą wpędziło w kłopoty firmy, które uzależnione są od dostaw drogą lotniczą. Najbardziej spektakularnym przykładem jest koncern BMW, który z powodu przerwy w dostawie podzespołów elektronicznych został zmuszony do okresowego wstrzymania produkcji w trzech zakładach. Spowodowało to opóźnienia w produkcji 7 tysięcy samochodów. Inne firmy z branży motoryzacyjnej też przeżyły swoje chwile niepewności. Poszkodowanych jest jednak znacznie więcej. Nie tylko linie lotnicze i biura podróży, które prześcigały się w podawaniu dziennych strat finansowych, ale cała rzesza współpracujących z nimi kontrahentów, poczynając od hoteli i restauracji, a kończąc na rafineriach, które były zmuszone do wstrzymania produkcji paliwa lotniczego, ze względu na nagły spadek jego zużycia. Konsekwencje paraliżu objęły tak odległe od siebie dziedziny, jak kinematografia (na przykład premiera filmu Iron Man 2 została przeniesiona z Londynu do Los Angeles) czy wojsko, które rozpoczęło prace związane z weryfikacją planów działań wojennych i tras transportów lotniczych. Biznes w cieniu chmury Straty spowodowane chmurą liczone są w milionach euro. Na szczęście nie doszło do spektakularnych bankructw. Nasuwa się pytanie o to, jak wyglądałby dzisiejszy świat, gdyby niebo nad Europą zostało zamknięte na przykład na 10 risk focus

11 Islandia Islandia Norwegia Finlandia Szwecja Rosja Norwegia Finlandia Szwecja Rosja Wielka Brytania Wielka Brytania Polska Polska :00 (czwartek) :00 (niedziela) Źródło: pół roku? Niemożliwe? Owszem, mało prawdopodobne, ale możliwe. Takie właśnie scenariusze kryzysowe wykluwają się obecnie w głowach wielu menedżerów ryzyka. Co można zrobić, aby uniezależnić naszą działalność od aktywności wulkanów znajdujących się gdzieś na północnym Atlantyku, Wyspach Kanaryjskich czy w Indonezji? Firmy rozpoczęły poszukiwania nowych rozwiązań. Modyfikacja koncepcji just-in-time w zakresie poziomu zapasów surowców i półproduktów to podstawowe przedsięwzięcia w tym obszarze. Pojawiły się propozycje zastępczych dróg transportu, na przykład jedna z koncepcji zakłada przewożenie komponentów elektronicznych koleją transsyberyjską. Weryfikacja dostawców pod względem lokalizacji też staje się obecnie standardową praktyką. Bliskie odległości pomiędzy kontrahentami to duży atut ograniczający ryzyko przerwy w dostawie. Paraliż w ruchu lotniczym spowodował wzrost znaczenia takich narzędzi i technik, jak wideokonferencje, które częściowo zastąpiły spotkania bezpośrednie, elektroniczny wzór podpisu oraz kodowanie rozmów poufnych. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku firm posiadających oddziały rozproszone na całym świecie. Już dzisiaj przedsiębiorstwa te uelastyczniają swoje struktury, w sposób pozwalający na przejmowanie funkcji zagrożonych oddziałów przez te, które znajdują się poza rejonem paraliżu komunikacyjnego. Jednak dymiący wulkan to nie tylko zagrożenie, to również szansa dla niektórych branż, na przykład dla przewoźników lądowych i morskich. Czy dla ubezpieczycieli? To się okaże w najbliższej przyszłości. Popiół nad głowami Chmura pyłu wulkanicznego stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, chociaż dotychczas nie przedstawiono szczegółowych konsekwencji jego działania. Na wszelki wypadek Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegała, aby pozostawać w domach, jeśli pył wulkaniczny zacznie opadać na ziemię. Grupą zwiększonego ryzyka są zwłaszcza osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Czy to może wpłynąć na działanie przedsiębiorstw? Czy może dojść do uwięzienia tysięcy, a może milionów pracowników w domach? W dzisiejszym świecie można wyobrazić sobie praktycznie wszystko. maj 2010 Ryzyko BIslandii BIS? Wulkanolodzy ostrzegają, że Islandia weszła w fazę wysokiej aktywności wulkanicznej, co pośrednio wpływa na wzrost zagrożenia sejsmicznego w obrębie wyspy. Szczególnie bacznie monitorowany jest wulkan Katla, który zazwyczaj uaktywniał się po erupcji Eyjafjallajoekull. Według niektórych naukowców jego wybuch mógłby spowodować pokrycie dużej części Europy cienką warstwą pyłu wulkanicznego, doprowadzając do obniżenia temperatury nawet o dwa stopnie Celsjusza. Niestety to nie koniec. Grimsvotn, Askja, Hekla, Hvannadalshnukur to kolejne groźne kratery, o których możemy usłyszeć w najbliższej przyszłości, zwłaszcza podczas planowania podróży lotniczych. Bardziej na południe, na wysokości Zwrotnika Raka, leżą miliony ton piachu, który w przypadku silnie wiejącego sirocco znad północnej Afryki może stanowić potencjalne zagrożenie dla silników samolotów. Ten rezerwuar o powierzchni ponad 9 mln km 2 to Sahara. Aktywne wulkany w Europie 1. Pico del Teide (Wyspy Kanaryjskie) m n.p.m. 2. Etna (Włochy) m n.p.m. 3. Beerenberg (Norwegia) m n.p.m. 4. Grimsvötn (Islandia) m n.p.m. 5. Askja (Islandia) m n.p.m. 6. Eyjafjallajoekull (Islandia) m n.p.m. 7. Hekla (Islandia) m n.p.m. 8. Katla (Islandia) m n.p.m. 9. Hvannadalshnukur (Islandia) m n.p.m. 10. Wezuwiusz ( Vesùvio, Włochy) m n.p.m. 11. Stromboli (Włochy) m n.p.m. 12. Vulcano (Włochy) m n.p.m. 13. Santoryn (Grecja) m n.p.m. Źródło: własne Zbigniew Żyra 11

12 majątek Piotr Koralewski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zastępca dyrektora ds. likwidacji szkód majątkowych Biura Likwidacji Szkód, zajmuje się likwidacją szkód z ubezpieczeń majątkowych, technicznych i utraconego zysku, inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej, w Grupie Ergo Hestia od 1994 roku. Piorun - natura i konsekwencje Burze wraz z piorunami i grzmotami towarzyszą człowiekowi od zawsze, budząc jednocześnie jego lęk, jak i ciekawość. Naturalne piękno błyskawicy na niebie i fascynuje nas, i przeraża. Z danych statystycznych wynika, że w tym samym czasie na Ziemi ziemi trwa około burz, zaś w każdej sekundzie w Ziemię ziemię trafia 100 błyskawic. Czy my i nasze mienie jesteśmy zatem bezpieczni? 12 risk focus

13 Skąd się biorą pioruny Dlaczego i jak powstaje burza - to pytanie człowiek stawiał sobie przez stulecia. W XVIII-wiecznej encyklopedii Nowe Ateny ksiądz Benedykt Chmielowski przypisywał powstawanie burz działalności złych mocy. Zdaniem autora tej publikacji czarownicy i czarownice mogą...pobudzić burze, łyskawice, piorony, grady, deszcze wielkie. Sposób powstawania burz też został w powyższym dziele dokładnie opisany: czarownice w polu w dołek wody nalawszy, taką już z czartem mając umowę, ją mieszają póty, aż pobudzą chmury y burze ciężkie. Zdaniem autora istniała następująca możliwość obrony przed chmurą gradową:...chmurze gradowej pokazać wielkie zwierciadło, i przeciwko niey wystawić, kędy inędy obróci się. Nie wiadomo, czy powyższy sposób był skuteczny także w przypadku chmur burzowych. Na pewno jednak i ks. Chmielowski i czytelnicy jego encyklopedii nie byli w stanie ogarnąć natury wyładowań atmosferycznych. W Nowych Atenach ich autor wskazał, że rzeczą absolutnie niemożliwą jest wydarcie pioruna Jowiszowi, trafnie w ten sposób podsumowując brak możliwości zapanowania nad potęgą energii pochodzącej z atmosfery. Współcześnie o przyczynach powstawania piorunów wiemy znacznie więcej, nadal jednak nie jesteśmy w stanie zapanować nad powstawaniem i przebiegiem burz ani gospodarczo wykorzystać elektryczności atmosferycznej. Czyżby w tym zakresie ksiądz Chmielowski miał rację? Współcześnie piorunem nazywamy wyładowania elektryczne w atmosferze. Wyładowania piorunowe zachodzą wewnątrz chmury burzowej, pomiędzy chmurami burzowymi (to około 60% przypadków) oraz między chmurą a powierzchnią Ziemi. Te ostatnie nazywane są wyładowaniami doziemnymi. Pioruny często powstają w przypadku wystąpienia burz termicznych, związanych z silnym nagrzaniem się i unoszeniem do góry mas wilgotnego powietrza. Wyładowania atmosferyczne często towarzyszą także burzom frontowym, związanym ze zjawiskiem wyniesienia ku górze mas ciepłego powietrza i zderzenia z powietrzem zimnym. Ciepłe powietrze w trakcie unoszenia się do góry obniża swoją temperaturę, a unoszona przez nie para wodna zamienia się w kryształki lodu. Pod wpływem przyciągania ziemskiego lód opada i w tym czasie zderza się z kolejnymi kroplami unoszonej pary. W wyniku zderzeń lód i cała chmura elektryzuje się. W chmurze burzowej powstają tak zwane komory czynne, z przewagą ładunku dodatniego w górnej części chmury i naładowane ujemnie w części dolnej. Wzrost ładunku prowadzi do zwiększenia natężenia pola elektrycznego. Po przekroczeniu jego wartości krytycznej od chmury do Ziemi lub innej chmury rozwija się wyładowanie piorunowe. W niektórych przypadkach wyładowanie może rozpocząć się na wierzchołku obiektu naziemnego (na przykład masztu) i podążać ku chmurze. Jest ono wtedy nazywane wyładowaniem oddolnym. Na początku powstaje wyładowanie wstępne o kształcie schodkowym, rozwijające się od centrum ładunku w chmurze maj 2010 w kierunku Ziemi z olbrzymią prędkością km/s. Przy zbliżeniu się wyładowania do Ziemi spotyka się ono z podążającym ku nim na spotkanie wyładowaniem zapoczątkowanym na powierzchni Ziemi. W chwili ich połączenia następuje zamknięcie obwodu elektrycznego i potężna ilość ładunków przepływa w kanale pioruna - jest to wyładowanie główne. Jest ono trzykrotnie wolniejsze od wyładowania wstępnego i charakteryzujące się przepływem prądów o dużych wartościach, przeciętnie około 30 tysięcy Amperów. Bywa także, że wyładowanie kończy się już na etapie wyładowania wstępnego. Wówczas wyładowanie takie nazywa się gasnącym lub niezupełnym. Bardzo często w wytworzonym kanale wyładowania głównego występują dalsze wyładowania i wtedy nazywamy je wyładowaniami wielokrotnymi. Średnio w jednym piorunie są trzy wyładowania. Wyładowanie piorunowe jest widoczne w postaci błyskawicy, której towarzyszy huk. Grzmot powstaje zaś w wyniku rozprężania się nagrzanych mas powietrza w otoczeniu kanału wyładowania. Skutki piorunów Podczas piorunowego wyładowania głównego przepływa prąd mający kształt impulsu, po którym może nastąpić prąd długotrwały. Jest on charakterystyczny dla piorunów zwanych gorącymi lub zapalającymi. Gdy nastąpi uderzenie pioruna gorącego w obiekt budowlany, ładunek elektryczny spływa po piorunochronie do ziemi. W przypadku prawidłowo wykonanej instalacji odgromowej wytrzymuje ona nagły wzrost temperatury spowodowany przepływem prądu piorunowego. Jeżeli budynek nie posiada piorunochronu, wskutek cieplnego oddziaływania prądów wyładowań atmosferycznych może nastąpić zapłon elementów palnych budynku i pożar. Szczególnie niebezpieczne są bezpośrednie uderzenia piorunów w obwody sieci zasilającej, linie transmisji sygnałów lub w obiekty budowlane, w których pracują urządzenia elektroniczne. Wyładowania elektryczne, które uderzą bezpośrednio w jeden z elementów linii elektroenergetycznej, powodują powstanie tak zwanych przepięć bezpośrednich. Przeciętny prąd piorunowy posiada wartość od 20 do 100 ka. Gdy piorun uderzy bezpośrednio w przewód linii elektroenergetycznej powstanie na nim przepięcie o wartości około 6 milionów Voltów i nie ma możliwości, aby izolacja linii tę wartość wytrzymała. W efekcie dochodzi do uszkodzenia izolacji linii, może wystąpić także przeskok iskry do ziemi po izolatorze zamontowanym na słupie. Czas trwania takiego przepięcia jest niewiarygodnie krótki - wynosi kilkadziesiąt mikrosekund. Przepięcia powstające w liniach zasilających - w przypadku braku stosownych zabezpieczeń - docierając do instalacji elektrycznych w budynkach, niszczą urządzenia elektryczne i elektroniczne. Typowym objawem uszkodzeń spowodowanych przez przepięcia z sieci elektroenergetycznej jest niesprawność modułów zasilania. Groźne są również przypadki uderzenia pioruna w sąsiedztwie pracujących urządzeń elektronicznych. Bez zastosowania urządzeń zabezpieczających mogą ulec 13

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 od wydawcy Drodzy Czytelnicy, Euro 2008 - to impreza, która obecnie wielu z nas rozpala do czerwoności. Prawdziwe emocje dla kibiców reprezentacji Polski rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

riskfocusnr 1/2012 (21)

riskfocusnr 1/2012 (21) riskfocusnr 1/2012 (21) oblicza ryzyka O ryzyku przy kawie s.2 Ładunek na celowniku s.12 Przedsiębiorco, uważaj na ryzyka zasadę ryzyka s.16 Veni, Vidi, Vici, czyli warto kontrolować ryzyko OC pracodawcy

Bardziej szczegółowo

RISKFOCUS. TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji. Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria

RISKFOCUS. TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji. Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria Nr 2/2013 (22) RISKFOCUS OBLICZA RYZYKA TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria O bezpieczeństwie flot bez uprzedzeń 70 %

Bardziej szczegółowo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo od wydawcy Szanowni Państwo Faraon miał sen. Z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły się paść wśród sitowia. Nagle z rzeki wyłoniło się kolejnych siedem krów - tym razem brzydkich

Bardziej szczegółowo

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacje piorunochronne ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa mgr inż. Krzysztof Cedro PKOO SEP PPHU SPINPOL HT Kielce Konferencja Naukowo -Techniczna: Dostosowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą

Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji RAPORT. ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą ,,Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą Joseph Conrad RAPORT Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem informacji BEZPIECZNA FIRMA STRONA 1 Spis treści Główne wnioski

Bardziej szczegółowo

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Ochronniki przeciwprzepięciowe Ochronniki przeciwprzepięciowe PORADNIK TECHNICZNY Spis treści TEORIA Powstawanie i rodzaje przepięć 4 Piorun skutki i zagrożenia 6 Zabezpieczenie przed skutkami działania piorunów 10 Normy i nazewnictwo

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM MAJ-CZERWIEC 2013 I Nr 5-6 (85-86) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM MAJ-CZERWIEC 2013 I Nr 5-6 (85-86) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM MAJ-CZERWIEC 2013 I Nr 5-6 (85-86) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Kosztowne błędy najemców biur Korzyści biznesowe z chmury

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Andrzejem Malinowskim Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich czytaj na str. 30. Jak podnieść własną efektywność?... str.

Rozmowa z Andrzejem Malinowskim Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich czytaj na str. 30. Jak podnieść własną efektywność?... str. Jak podnieść własną efektywność?...... str. 66 Pierwszy w Polsce magazyn Małych i Średnich Przedsiębiorstw www.gazeta-msp.pl Październik 2008 Nr 10(78)/2008 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 30 POŻEGNANIA Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA MIASTA ŁODZI AC 090/422/1635/2005 Nr 4/2014 (67) ISSN 2082-7377 Grudzień 2014 Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4. Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014. www.kwsa.pl

RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4. Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014. www.kwsa.pl Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014 www.kwsa.pl W KOMPANII RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4 RO ZMOWA MIE SI ĄCA WYDARZENIA WITRYNA INNOWACYJNOŚCI Nauka schodzi pod ziemię Bobrek stawia na ekologię

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO

INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TERRORYSTYCZNEGO dr inż. Marian Żuber Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała T. Kościuszki we Wrocławiu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie marian.zuber@poczta.fm INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA PAŃSTWA JAKO OBSZAR POTENCJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Czy bank może być eko?

Czy bank może być eko? Czy bank może być eko? Ochrona środowiska czy to się opłaca? Zrównoważony rozwój 2 + +nasz zespół /w magazyn klientów GBS Banknumerze 01/2013 (06) Dołącz do znajomych Zrównoważony rozwój Jednak termin

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka KWIECIEŃ 4/2014 (46) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka i transport branży FMCG Powierzchnie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA SECURITY THEORY AND PRACTICE number 4 (XIII) Krakow 2013 Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA numer 4 (XIII)

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo