CYFROWY TELEWIZOR LCD LED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CYFROWY TELEWIZOR LCD LED"

Transkrypt

1 CYFROWY TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Model: LET32T1000HF LET42T1000HF LET39Z18HF LET46Z18HF Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

2

3 Spis treści Spis treści Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa2 Witamy...2 Ważne informacje...2 Informacje o telewizorze LCD LED... 5 Instalacja podstawy...5 Przedni panel sterowania...7 Tylny panel gniazd...8 Opis pilota zdalnego sterowania...9 Podłączanie telewizora...10 Podłączenie anteny...10 Poprawa sygnału antenowego...10 Podłączenie komputera PC do telewizora...10 Podłączenie odtwarzacza DVD do telewizora...10 Podłączenie odtwarzacza DVD lub magnetowidu do telewizora...10 Wejście SCART...10 Wejście HDMI...10 Montaż telewizora na ścianie...10 Przygotowanie pilota zdalnego sterowania...11 Instalacja baterii...11 Uwagi...11 Rozpoczynamy...11 Ustawienia...11 Umiejscowienie telewizora...11 Podłączenie anteny...11 Włączanie telewizora...11 Dostrajanie telewizora...12 Przełączenie na zewnętrzne źródło, inne niż sygnał telewizyjny...12 Przeszukiwanie automatyczne (sygnał antenowy lub kablowy)...12 Ręczne wyszukiwanie kanałów cyfrowych (sygnał kablowy)...13 Ręczne wyszukiwanie kanałów analogowych...13 Pomijanie kanałów...14 Sortowanie kanałów...14 Edycja kanałów...14 Moduł CI...14 Użytkowanie telewizora...15 Wybór kanału telewizyjnego...15 Regulacja głośności...15 Regulacja ustawień obrazu...15 Zmiana ustawień obrazu...15 Regulacja ustawień dźwięku...16 Zmiana ustawień dźwięku...16 Ustawienia funkcji...17 Ustawienia menu blokady...18 Szybki dostępu do wyświetlania menu...20 Korzystanie z funkcji Funkcje teletekstu...21 Teletekst...21 Tryb USB...22 Użytkowanie urządzeń USB...22 Podłączanie urządzenia USB...22 Menu mediów USB...22 Wyświetlanie zdjęć...23 Odtwarzanie muzyki...23 Odtwarzanie filmów...24 Wyświetlanie tekstu...24 Wykorzystanie zewnętrznego napędu USB do nagrywania...25 Funkcja Time Shift...25 Nagrywanie...25 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów...26 Dane techniczne...27 Dodatki Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

4 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Witamy Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Dziękujemy, że zakupili Państwo cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 32"/39"/42"/46". Niniejsza instrukcja będzie stanowić pomoc przy konfigurowaniu i użytkowaniu telewizora. Najpierw należy sprawdzić, czy zawartość pudełka jest zgodna z poniższą listą: Cyfrowy telewizor LCD LED Full HD 32"/39"/42"/46" Pilot zdalnego sterowania 2 x bateria AAA Instrukcja obsługi Gwarancja Podstawa telewizora Wkręty do mocowania podstawy telewizora Adapter audio Component Dolna osłona Teraz możemy zaczynać! Ważne informacje PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI. OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄ- DEM ELEKTRYCZNYM OSTRZEŻENIE ABY ZMNIEJSZYĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ OSŁONY). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY POWIERZAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNI- KOM SERWISU. * Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym nie otwierać obudowy. * Wszelkie naprawy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. * Znak błyskawicy wpisany w trójkąt: Potencjalnie niebezpieczne zdarzenie, które, o ile nie uda się go uniknąć, może skutkować poważnymi obrażeniami w wyniku porażenia prądem elektrycznym. * Znak wykrzyknika wpisany w trójkąt: Ważniejsza część lub wyposażenie, dla którego, w razie wymiany, należy przestrzegać określonych wymagań technicznych. OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie umieszczać telewizora w miejscach o dużej wilgotności. Należy zwracać uwagę, aby unikać przypadkowego zarysowania lub uderzenia w ekran. Nie wolno blokować wentylacji przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp. UWAGA: Wtyczka przewodu zasilającego służy jako wyłącznik zasilania i musi być zawsze łatwo dostępna. Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. W celu zapewnienia najlepszej efektywności telewizora, przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać dokładnie instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zdjęcia ekranów oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie z uwagi na zmiany w projekcie wyrobu. Nieuprawniony demontaż wyrobu jest zabroniony. TruSurround XT, SRS i symbol są znakami towarowymi firmy SRS Labs, Inc. Technologia TruSurround XT jest udostępniana na podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc. TruSurround XT tworzy prawdziwie realistyczne doznania dźwięku przestrzennego z bogatym basem i wyraźnymi dialogami wykorzystując jedynie dwa głośniki. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo pożaru, świece oraz inne rodzaje otwartego ognia należy cały czas trzymać z dala od tego produktu. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 2

5 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa Wyrób należy dobrze przymocować. Pozwoli to uniknąć jego upadku lub nawet pożaru. Nie używać tego wyrobu w bezpośrednich promieniach słońca ani w pobliżu źródeł ciepła. Może to stanowić zagrożenie pożarowe. Nie umieszczać wyrobu w pobliżu wody lub oleju (np. olej kuchenny lub techniczny). Może to stanowić zagrożenie pożarowe. W czasie burzy z piorunami odłączyć źródło zasilania i antenę. Nie używać uszkodzonych ani zużytych wtyczek elektrycznych. Przewód zasilający trzymać z dala od źródeł ciepła. Może to stanowić niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe. Nie podłączać zbyt dużej liczby rozgałęźników ani wielu wtyczek do tego samego gniazda. W celu uniknięcia upadku wyrób należy umieszczać na mocnej i stabilnej powierzchni. Zabroniony jest nieautoryzowany demontaż telewizora, ponieważ może to stanowić niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub zagrożenie pożarowe. W razie potrzeby kontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wyrób trzymać z dala od transformatorów lub źródeł ciepła. Jeśli z urządzenia wydobywają się nienormalne dźwięki, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. 3 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

6 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa W pobliżu urządzenia nie używać ani nie przechowywać materiałów łatwopalnych. Może to stanowić zagrożenie wybuchem lub zagrożenie pożarowe. W celu uniknięcia zagrożenia pożarowego nie umieszczać wyrobu w miejscach wilgotnych. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym, antenę należy utrzymywać z dala od przewodów elektrycznych. Nigdy nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Może to skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Zawsze należy się upewnić, że telewizor jest prawidłowo podłączony. Niepewne połączenie elektryczne może być przyczyną pożaru. Jeśli używana jest antena, należy zadbać o to, aby do telewizora nie spływała woda po przewodzie antenowym. Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora odłączyć go od zasilania. Używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosować żadnych środków chemicznych. Upewnić się, że do wnętrza wyrobu nie kapie woda. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy utrzymywać w czystości wtyczkę i przewód elektryczny. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, w czasie burzy z piorunami odłączyć źródło zasilania i antenę. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, jeśli telewizor nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 4

7 Informacje o telewizorze LCD LED Informacje o telewizorze LCD LED Instalacja podstawy Tylko modele LCD LED (Położyć telewizor na stole ekranem zwróconym do dołu.) 1. Podstawę umieścić na telewizorze. 2. Przykręcić podstawę do telewizora za pomocą dołączonych wkrętów (4 x B4 x 16). 5 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

8 Informacje o telewizorze LCD LED Instalacja podstawy Tylko modele LCD LED (Położyć telewizor na stole ekranem zwróconym do dołu.) 1. Umieścić tylną płytę na nodze podstawy i przymocować ją za pomocą dołączonych wkrętów (4 x B4 x 12F). 2. Tylną płytę umieścić na telewizorze i przymocować ją za pomocą dołączonych wkrętów (4 x B4 x 14). Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 6

9 Informacje o telewizorze LCD LED Przedni panel sterowania 1 INPUT Przełącza pomiędzy wszystkimi dostępnymi źródłami sygnału wejściowego. 2 MENU Wejście do menu głównego. 3 CH+ Wybór kanału TV o wyższym numerze. 4 CH- Wybór kanału TV o niższym numerze. 5 VOL+ Zwiększenie głośności 6 VOL- Zmniejszenie głośności 7 POWER Włączenie i wyłączenie odbiornika. 7 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

10 Informacje o telewizorze LCD LED Tylny panel gniazd 1 HDMI1 IN wejście 2 HDMI2 IN wejście 3 HDMI3 IN wejście 4 komputer PC wejście 5 dźwięk komputera wejście PC audio 6 SCART wejście 7 YPbPr wejście 8 AV wejście 9 ANTENA wejście 10 COAXIAL 11 USB 12 Moduł CI 13 Słuchawki wyjście Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 8

11 Informacje o telewizorze LCD LED Opis pilota zdalnego sterowania Używając pilota zdalnego sterowania należy kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania na telewizorze. Uwaga Przyciski CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI i ŻÓŁTY są przyciskami szybkiego dostępu teletekstu dla sygnału analogowego. Dla telewizji cyfrowej są to przyciski funkcyjne (patrz menu ekranowe). 1 ZASILANIE 2 Bez funkcji 3 Bez funkcji 4 P.MODE - Tryb obrazu 5 S.MODE - Tryb dźwięku 6 INFO - Wyświetlanie informacji 7 SLEEP -- Zegar wyłączenia 8 AUDIO -- Dźwięk TV cyfrowej /NICAM 9 SCREEN -- Wybór formatu obrazu 10 CH.LIST -- Lista kanałów 11 SUBTITLE -- Włączenie/ wyłączenie napisów 12 Przyciski numeryczne 13 SOURCE -- Wybór źródła sygnału 14 Q.VIEW -- Szybki podgląd 15 Regulacja głośności 16 Przełączanie kanału 17 MUTE -- Wyciszenie dźwięku 18 MENU -- Wejście w menu 19 GUIDE -- Przewodnik po programach 20 FAV -- Programy ulubione 21 Przycisk OK 22 Przyciski poruszania kursorem 23 RECORD - Rozpoczęcie nagrywania 24 EXIT - Wyjście 25 REPEAT - Przycisk powtórzenia USB 26 INDEX - Wykaz stron teletekstu / Powiększenie USB 27 PLAY/PAUSE - Odtwarzanie/ Pauza USB 28 STOP - Zatrzymanie odtwarzania USB 29 Czerwony przycisk teletekstu/ Przewijanie do tyłu USB 30 Zielony przycisk teletekstu/ Przewijanie do przodu USB 31 Żółty przycisk teletekstu/ Poprzedni plik USB 32 Niebieski przycisk teletekstu/ Następny plik USB 33 Włączenie teletekstu 34 Tryb mieszany teletekstu 35 Kod podstrony teletekstu 36 Zatrzymanie aktualizacji teletekstu 37 Ujawnienie tekstu teletekstu 38 Rozmiar tekstu teletekstu 39 Bez funkcji 40 ANGLE/REC.LIST -- Lista nagrań 9 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

12 Informacje o telewizorze LCD LED Podłączanie telewizora 3 Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Podłączenie anteny Podłączyć antenę do gniazda antenowego ANTENNA IN z tyłu telewizora. Poprawa sygnału antenowego W razie słabego sygnału antenowego, w celu poprawy jakości obrazu można zastosować wzmacniacz antenowy (nie znajduje się w zestawie). Podłączenie komputera PC do telewizora Po podłączeniu za pomocą kabla VGA (nie znajduje się w zestawie), telewizora można używać jako monitora. 1 Sprawdzić w instrukcji obsługi komputera, czy jest on wyposażony w złącze VGA. 2 Wyłączyć zasilanie telewizora i komputera PC. 3 Podłączyć 15-stykowy kabel VGA D-Sub do gniazda VGA komputera PC. Drugi koniec tego kabla podłączyć do gniazda PC telewizora. Dokręcić śruby wtyków VGA i podłączyć kabel audio (nie znajduje się w zestawie)do gniazda PC AUDIO z tyłu telewizora. 4 Najpierw włączyć telewizor, następnie włączyć komputer PC. 5 Za pomocą przycisku na telewizorze lub pilocie zdalnego sterowania wybrać tryb wejścia wideo na PC. 6 Jeśli obraz zawiera zakłócenia, należy w menu zmieniać rozdzielczość, częstotliwość odświeżania, jaskrawość lub kontrast, dopóki nie uzyskamy dobrego obrazu. Podłączenie odtwarzacza DVD do telewizora Należy podłączyć wyjścia wideo DVD (Y, Pb, Pr) do gniazda COMPONENT (Y, Pb, Pr) IN telewizora. 1 Wyłączyć odtwarzacz DVD i włożyć płytę DVD. 2 Naciskając przycisk SOURCE, wybrać tryb COMPO- NENT. Podłączenie odtwarzacza DVD lub magnetowidu do telewizora Istnieją dwa sposoby podłączenia odtwarzacza DVD lub magnetowidu do telewizora. Należy się upewnić, że przed dokonaniem podłączenia, zarówno telewizor, jak i odtwarzacz DVD lub magnetowid, są wyłączone. Wejście SCART 1 Podłączyć kabel Scart z urządzenia zewnętrznego (odtwarzacz DVD, dekoder STB lub konsola do gier wideo) do gniazda Scart telewizora. 2 Za pomocą przycisku SOURCE wybrać tryb SCART. 3 Nacisnąć przycisk odtwarzania na urządzeniu zewnętrznym. Wejście HDMI 1 Podłączyć kabel z urządzenia HDMI do gniazda HDMI telewizora. 2 Za pomocą przycisku SOURCE wybrać tryb HDMI. 3 Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia HDMI. Montaż telewizora na ścianie Telewizor można zamontować na ścianie przy użyciu uchwytu ściennego (nie znajduje się w zestawie). Do przymocowania telewizora do uchwytu ściennego należy zastosować śruby M6 (4 szt.) (nie znajdują się w zestawie). Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 10

13 Rozpoczynamy Przygotowanie pilota zdalnego sterowania Instalacja baterii 1 Odwrócić pilota zdalnego sterowania klawiaturą do dołu i otworzyć zasobnik na baterie. Nie wolno wyrzucać baterii razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Nie wrzucać baterii w ogień. Baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami. Rozpoczynamy Ustawienia Umiejscowienie telewizora 2 Włożyć dwie baterie AAA. (Symbole + i na bateriach muszą odpowiadać takim symbolom na pilocie.) 3 Zamknąć pokrywę zasobnika na baterie. Uwagi Upewnić się, że pomiędzy pilotem zdalnego sterowania, a czujnikiem zdalnego sterowania na odbiorniku telewizyjnym nie znajdują się żadne przedmioty. Światło słoneczne lub inne silne światło może zakłócać sygnał zdalnego sterowania wysyłany przez pilota. Unikać używania w pobliżu lamp fluoroscencyjnych oraz neonów. Nie wolno przechowywać pilota zdalnego sterowania w miejscach gorących i wilgotnych. Może to być przyczyną uszkodzenia pilota zdalnego sterowania. Należy używać dwóch baterii 1,5V typu AAA. Nie mieszać ze sobą różnych baterii. Przy instalacji baterii zachować prawidłową polaryzację. Nie używać ładowanych akumulatorów. Jeśli telewizor nie będzie używany przez pewien czas, należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania. Telewizor należy umieścić w pobliżu gniazda zasilania (tak, aby przewód zasilający był łatwo dostępny) i w zasięgu gniazda antenowego lub przewodu antenowego. Podłączenie anteny 1 Podłączyć przewód anteny telewizyjnej do gniazda antenowego z tyłu telewizora. 2 Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania. Upewnić się, że zostały włożone prawidłowo i odpowiadają oznaczeniom polaryzacji wewnątrz zasobnika na baterie. Włączanie telewizora 1 Jeśli lampka wskaźnika się nie świeci, nacisnąć na przycisk znajdujący się po prawej stronie u dołu telewizora. Wskaźnik zacznie migać. 2 Nacisnąć przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania. Telewizor się włącza. Po chwili ukaże się poniższy ekran. 3 Nacisnąć przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść w ustawienie trybu podświetlenia Backlight Mode. 11 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

14 Rozpoczynamy Tryb domowy (Home Mode) Za pomocą przycisków wybrać HOME MODE i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu wyboru języka. Przyciskami wybrać Language i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu wyboru kraju. Przyciskami wybrać Country i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu wyboru trybu strojenia telewizora. Przyciskami wybrać Tuner Mode i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu skanowania kanałów. Przeszukiwanie automatyczne (sygnał antenowy lub kablowy) 1 Nacisnąć przycisk MENU. 2 Za pomocą przycisków wybrać strojenie Tuning, a następnie nacisnąć przycisk. Przyciskami wybrać SCAN i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne skanowania kanałów. Może to potrwać kilka minut. 3 Przyciskami wybrać tryb strojenia Tuner Mode (Antenna antenowy lub Cable kablowy) i kraj Country. Za pomocą przycisków wybrać żądane ustawienia. 4 Przyciskami wybrać kanały Channel i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. Tryb sklepowy (Shop Mode) Za pomocą przycisków wybrać SHOP MODE, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu trybu sklepowego. Przyciskami wybrać Channel Scan i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć przeszukiwanie kanałów. Wyświetlony zostanie tryb sklepowy. W trybie tym nie można nic ustawić za wyjątkiem naciśnięcia przycisku EXIT w celu wyjścia z tego ekranu. Dostrajanie telewizora Przełączenie na zewnętrzne źródło, inne niż sygnał telewizyjny Jeśli do telewizora jest podłączony odtwarzacz DVD lub podobne urządzenie zewnętrzne, aby oglądać materiałów z tego źródła należy przełączyć na nie telewizor. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk SOURCE, który wyświetli w lewym górnym narożniku ekranu menu źródeł sygnału. Teraz za pomocą przycisków i należy podświetlić żądane źródło, a następnie wybrać je za pomocą przycisku OK. Dokładne wskazówki dotyczące podłączenia do telewizora innych urządzeń znajdują się na str. 10. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 12

15 Rozpoczynamy 5 W celu przerwania automatycznego wyszukiwania nacisnąć przycisk EXIT. Uwaga Zakończenie procesu automatycznego wyszukiwania może zająć trochę czasu. W celu wyjścia z przeszukiwania kanałów cyfrowych, nacisnąć przycisk Menu. Wyszukiwanie kanałów analogowych będzie trwało dalej. Ręczne wyszukiwanie kanałów cyfrowych (sygnał kablowy) 1 Nacisnąć przycisk MENU. 2 Za pomocą przycisków wybrać strojenie Tuning, a następnie nacisnąć przycisk. 6 Po znalezieniu kanału nacisnąć przycisk OK, aby go zapamiętać. Wyjść z menu naciskając przycisk EXIT. Ręczne wyszukiwanie kanałów analogowych W razie potrzeby można przeprowadzić ręczne wyszukiwanie kanałów. 1 Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać strojenie Tuning, a następnie nacisnąć przycisk. 2 Przyciskami ustawić tryb strojenia Antenna i wybrać kraj Country. Za pomocą przycisków wybrać żądane ustawienia. 3 Przyciskami wybrać kanały Channels i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. 3 Przyciskami wybrać sygnał kablowy Antenna (Cable) i kraj Country. Za pomocą przycisków wybrać żądane ustawienia. 4 Przyciskami wybrać kanały Channel i nacisnąć przycisk OK. 4 Przyciskami wybrać Analogue Manual Scan i nacisnąć przycisk OK. 5 Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania ustawić częstotliwość Frequency (khz). Przyciskami ustawić żądaną modulację Modulation. Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania ustawić prędkość zmian w zmodulowanym sygnale Symbol Rate (kbod). Nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć przeszukiwanie. 5 Za pomocą przycisków numerycznych na pilocie zdalnego sterowania ustawić częstotliwość Frequency (MHz). 6 Przyciskami wybrać Search Up i nacisnąć przycisk OK, aby przeszukiwać kanały o wyższych częstotliwościach. Aby przeszukiwać kanały o niższych częstotliwościach wybrać Search Down i nacisnąć przycisk OK. 7 Po znalezieniu kanału nacisnąć przycisk OK, aby go zapamiętać. Wyjść z menu naciskając przycisk EXIT. 13 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

16 Rozpoczynamy Pomijanie kanałów 1 Nacisnąć przycisk MENU. 2 Za pomocą przycisków wybrać strojenie Tuning, a następnie nacisnąć przycisk OK. 3 Przyciskami wybrać kanały Channels i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. 3 Przyciskami wybrać numer pozycji, którą chcemy usunąć i zatwierdzić przyciskiem OK. 4 W każdej chwili można anulować zmiany naciskając przycisk EXIT. Edycja kanałów 1 Przyciskami wybrać Edit i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. 4 Przyciskami wybrać Skip i nacisnąć przycisk, aby wejść w kolejne menu. 2 W celu wejścia w menu zmiany wybranej opcji (zmiana numeru kanału, nazwy kanału), nacisnąć przycisk OK. 5 Za pomocą przycisków wybrać kanał, który ma być pominięty i nacisnąć przycisk OK. Sortowanie kanałów 1 Przyciskami wybrać Sort i nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. 2 Za pomocą przycisków zaznaczyć żądany kanał i wybrać go naciskając przycisk OK. Moduł CI Gniazdo modułu CI jest przeznaczone do obsługi kart dostępu warunkowego i elektronicznych kart inteligentnych (Smart Card) w celu oglądania kodowanych programów telewizyjnych i korzystania z dodatkowych usług. Więcej informacji dotyczących kart i abonamentów można uzyskać u dostawców usług dostępu warunkowego. Producent niniejszego telewizora nie dostarcza modułów CAM, kart inteligentnych ani innego opcjonalnego wyposażenia. Ostrzeżenie Przed włożeniem w gniazdo CI jakiegokolwiek modułu należy wyłączyć telewizor. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 14

17 Rozpoczynamy 1 W gniazdo CI znajdujące się z boku telewizora włożyć prawidłowo moduł dostępu warunkowego CAM, a następnie kartę inteligentną Smart Card. 2 Po włączeniu telewizora wyświetli się komunikat potwierdzający wykrycie modułu CAM. Należy odczekać chwilę, aż karta się aktywuje. Użytkowanie telewizora Wybór kanału telewizyjnego 1 Użyć przycisków numerów kanałów: Wprowadzić numer kanału korzystając z klawiatury numerycznej na pilocie zdalnego sterowania. 2 Użyć przycisków P+/P-: W celu wybrania numeru kanału naciskać przyciski P+/P-. Regulacja głośności Poziom głośności można regulować za pomocą przycisków V+/V- na pilocie zdalnego sterowania lub u dołu telewizora. Regulacja ustawień obrazu 3 Nacisnąć przycisk OK. Za pomocą przycisków wybrać żądaną opcję i nacisnąć przycisk OK. Zmiana ustawień obrazu 1 Nacisnąć przycisk MENU i za pomocą przycisków wybrać menu obrazu Picture, a następnie nacisnąć przycisk OK. 4 Wyświetlone zostają szczegółowe informacje dotyczące karty CI. 5 Naciskając przycisk OK wejść w menu karty. W celu zmiany ustawień zapoznać się z instrukcją obsługi modułu. 2 Przyciskami wybrać parametr, który chcemy regulować. 3 Za pomocą przycisków dokonać odpowiednich regulacji wybranego parametru. 4 Jeśli jesteśmy zadowoleni z ustawień, za pomocą przycisku EXIT można powrócić do oglądania normalnego obrazu lub naciskając przycisk MENU powrócić do poprzedniego menu. 15 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

18 Rozpoczynamy Mode (Tryb) Służy do wybrania trybu obrazu. Można wybrać ustawienia Standard/User/Vivid/Eco/Cinema/ Sport (Standardowe/Użytkownika/Żywe/ Ekonomiczne/Kino/Sport) w zależności od rodzaju kanału. Żądany tryb obrazu można szybko wybrać za pomocą przycisku P.MODE na pilocie zdalnego sterowania. Brightness (Jaskrawość) Służy do regulacji ilości światła emitowanego z całego obrazu, co ma wpływ głównie na ciemniejsze jego obszary. Contrast (Kontrast) Służy do regulacji intensywności jasnych obszarów obrazu pozostawiając nie zmienione ciemniejsze części. Colour (Kolor) Pozwala na regulację poziomu nasycenia koloru w zależności od osobistych preferencji. Sharpness (Ostrość) Służy do regulacji ostrości szczegółów obrazu. Tint (Odcień) Pozwala na wybór sposobu mieszania kolorów (odcień) obrazu. Uwaga Funkcja regulacji odcieniu Tint jest dostępna tylko dla systemu telewizji NTSC. Colour temperature (Temperatura barwowa) Naciskając przyciski wybrać ustawienie temperatury barwowej User, Cool, Standard, Warm (Użytkownika, Chłodne, Standardowe, Ciepłe). Pozwala to na zwiększenie lub zmniejszenie zawartości barw ciepłych (czerwone) lub zimnych (niebieskie) w zależności od osobistych preferencji Wybranie ustawienia Cool spowoduje nadanie obrazowi niebieskawego odcieniu, Standard zachowa odcień neutralny, a Warm nada obrazowi odcieniu czerwonawego. Zaawansowane opcje wideo DNR (Redukcja zakłóceń cyfrowych) Służy do regulacji poziomu zakłóceń cyfrowych: Za pomocą przycisków wybrać ustawienie Off (redukcja wyłączona), Low (mała), Medium (średnia), Strong (duża) lub Auto (automatyczna). PEG NR (Redukcja zakłóceń MPEG) Służy do regulacji poziomu redukcji zakłóceń MPEG: Za pomocą przycisków wybrać ustawienie Off (redukcja wyłączona), Low (mała), Medium (średnia) lub Strong (duża). Active Contrast (Kontrast aktywny) Służy do regulacji poziomu luminancji obrazu: Za pomocą przycisków wybrać ustawienie Active Contrast On (włączony)/off (wyłączony). Regulacja ustawień dźwięku Zmiana ustawień dźwięku 1 Nacisnąć przycisk MENU. 2 Za pomocą przycisków wybrać menu dźwięku Sound, a następnie nacisnąć przycisk OK. 3 Przyciskami wybrać parametr, który chcemy regulować. 4 Za pomocą przycisków dokonać odpowiednich regulacji wybranego parametru. 5 Jeśli jesteśmy zadowoleni z ustawień, za pomocą przycisku EXIT można powrócić do oglądania normalnego obrazu lub naciskając przycisk MENU powrócić do poprzedniego menu. Sound mode (Tryb dźwięku) To ustawienie umożliwia regulację dźwięku w zależności od osobistych upodobań. Balance (Balans) Służy do regulacji balansu głośności pomiędzy prawym i lewym głośnikiem w celu uzyskania jak najlepszego odsłuchu stereofonicznego w miejscu, w którym się znajdujemy. Bass (Tony niskie) Służy do regulacji tonów niskich. Treble (Tony wysokie) Służy do regulacji tonów wysokich. Surround (Dźwięk otaczający) Opcja ta steruje głośnikiem niskotonowym. Przyciskami wybrać opcję Surround. Za pomocą przycisków ustawić dźwięk otaczający Surround na ON (włączony) lub OFF (wyłączony). Equalizer (Korektor dźwięku) To ustawienie umożliwia regulację dźwięku w zależności od osobistych upodobań. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 16

19 Rozpoczynamy SPDIF type (Typ SPDIF) Umożliwia wybór typu dźwięku SPDIF. Nacisnąć przycisk i wybrać typ SPDIF. Za pomocą przycisku ustawić typ SPDIF na OFF (wyłączony), Auto (automatyczny), PCM. SPDIF delay (Opóźnienie SPDIF) Ustawienie to służy do zsynchronizowania odtwarzania obrazu i dźwięku, aby były odtwarzane w tym samym czasie. Funkcja ta jest aktywna, gdy wyjście dźwięku cyfrowego jest ustawione na PCM. AVL (Automatyczna regulacja poziomu dźwięku) Służy do automatycznej regulacji głośności każdego kanału do poziomu normalnego, aby zapewnić jednakową głośność wszystkich kanałów. Naciskając przyciski ustawić opcję AVL na ON (włączona) lub OFF (wyłączona). Sound type (Rodzaj dźwięku) Ustawia rodzaj dźwięku wyjściowego. Type (Rodzaj) Za pomocą przycisków ustawić rodzaj dźwięku na Normal (normalny) lub Visually Impaired (dla osób niedowidzących). Visually Impaired (Dla osób niedowidzących) Funkcja ta jest aktywna, gdy wybrany jest dźwięk dla osób niedowidzących (Visually Impaired). Speaker (Głośnik) Naciskając przyciski wybrać Speaker ON (włączony) lub OFF (wyłączony). Volume (Regulacja głośności) Służy do regulacji głośności dźwięku dla osób niedowidzących (Visually Impaired). Ustawienia funkcji 1 Nacisnąć przycisk MENU. 2 Za pomocą przycisków wybrać menu funkcji Function, a następnie nacisnąć przycisk OK. 5 Jeśli jesteśmy zadowoleni z ustawień, za pomocą przycisku EXIT można powrócić do oglądania normalnego obrazu lub naciskając przycisk MENU powrócić do poprzedniego menu. Language (Język) Pozwala na wybór języka menu. Screen mode (Format obrazu) Służy do ustawienia proporcji ekranu. Naciskając przyciski wybrać ustawienie Auto/16:9/4:3/ Zoom1/ Zoom2. Żądany format obrazu można szybko wybrać za pomocą przycisku SCREEN na pilocie zdalnego sterowania. Format 16:9 Format 16:9 wybrać, gdy chcemy rozciągnąć obraz w poziomie, tak aby proporcjonalnie wypełniał cały ekran. Format 4:3 Format 4:3 wybrać, gdy chcemy oglądać obraz w oryginalnych proporcjach 4:3, z szarymi pasami widocznymi po stronie lewej i prawej. Zoom1 Format Zoom1 wybrać, gdy chcemy oglądać obraz bez żadnych zniekształceń. Wtedy jednak górna i dolna część obrazu zostanie przycięta. Zoom2 Format Zoom2 wybrać, gdy chcemy by obraz został zarówno rozciągnięty w pionie, jak i przycięty. Takie ustawienie stanowi pewien kompromis pomiędzy zniekształceniem obrazu, a jego przycięciem. Blue Screen (Niebieski ekran) Służy do wyboru koloru tła znaków. Uwaga Funkcja Blue Screen jest dostępna tylko w trybie telewizji analogowej. Time (Czas) Time zone (Strefa czasowa) Za pomocą przycisków wybrać odpowiednią strefę czasową. 3 Przyciskami wybrać parametr, który chcemy regulować. 4 Za pomocą przycisków dokonać odpowiednich regulacji wybranego parametru. 17 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

20 Rozpoczynamy Time (Czas) Nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. Auto Synchronisation (Automatyczna synchronizacja): Za pomocą przycisków wybrać ON (włączona) lub OFF (wyłączona). Gdy włączona jest automatyczna synchronizacja czasu, nie można ustawiać godziny. Gdy automatyczna synchronizacja czasu jest wyłączona, godzinę można ustawić ręcznie. Date (Data): Naciskając przyciski wybrać odpowiednią pozycję i korzystając z przycisków numerycznych ustawić datę. Time (Godzina): Naciskając przyciski wybrać odpowiednią pozycję i korzystając z przycisków numerycznych ustawić godzinę. On/Off time (Czas włączenia/ wyłączenia): Za pomocą przycisków wybrać Once (jeden raz), Off (funkcja wyłączona) lub Daily (codziennie). Jeśli funkcja jest wyłączona (Off), nie można ustawiać czasu. Timer: Za pomocą przycisków numerycznych przełączyć na AM (przed południem) i PM (po południu). Sleep Timer (Zegar wyłączenia) Naciskając przyciski wybrać liczbę minut pozostałych do wyłączenia: Off (funkcja wyłączona), 10 minut, 20 minut, 30 minut, 40 minut, 50 minut, 60 minut, 90 minut lub 120 minut. Auto Sleep (Automatyczne wyłączenie) Zgodnie z ostatnimi wymaganiami przepisów ERP dotyczących zużycia energii, urządzenie to wyłączy się automatycznie, jeśli jego stan pracy nie zmieni się w ciągu 4 godzin. OSD Timer (Zegar menu ekranowego) Służy do ustawienia czasu, jak długo menu będzie wyświetlane na ekranie. Każde naciśnięcie przycisku ustawia liczbę sekund w kolejności: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 30 sekund, 45 sekund, 60 sekund. Subtitles (Napisy) Pozwala na wyświetlanie napisów podczas odtwarzania materiałów wideo. Subtitles (Napisy) Za pomocą przycisków ustawić napisy analogowe na ON (włączone) lub OFF (wyłączone). Digital Subtitle Language 1 (Język napisów cyfrowych 1) Do wybrania domyślnego języka napisów cyfrowych. Digital Subtitle Language 2 (Język napisów cyfrowych 2) Do wybrania drugiego domyślnego języka napisów cyfrowych. Subtitle type (Rodzaj napisów) Za pomocą przycisków ustawić rodzaj napisów na Normal (normalne) lub Hearing Impaired (dla osób niedosłyszących). Teletext Służy do ustawienia trybu teletekstu. Digital Teletext language (Język teletekstu cyfrowego) Określa domyślny język teletekstu cyfrowego. Decoding Page Language (Język dekodera stron) Określa język dekodowania stron. Audio Language (Język ścieżki dźwiękowej) Audio Language 1st (Pierwszy język ścieżki dźwiękowej) Za pomocą przycisków wybrać język ścieżki dźwiękowej. Pozwala to na określenie domyślnego języka ścieżki dźwiękowej dla kanału cyfrowego. Funkcja ta jest aktywna dla kanałów cyfrowych. Audio Language 2nd (Drugi język ścieżki dźwiękowej) Za pomocą przycisków wybrać język ścieżki dźwiękowej. Pozwala to na określenie drugiego domyślnego języka ścieżki dźwiękowej dla kanału cyfrowego. Funkcja ta jest aktywna dla kanałów cyfrowych. Initial installation (Wstępna instalacja) Shop Mode (Tryb sklepowy) Za pomocą przycisków wybrać ON (włączony) lub OFF (wyłączony). Reset default (Resetowanie domyślne) Przywraca stan ustawień do wartości domyślnych. Ustawienia menu blokady Funkcja ta umożliwia kontrolę nad tunerem, kanałami, głośnością, itp. Nacisnąć przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania, a następnie za pomocą przycisków wybrać menu blokady Lock i nacisnąć. Należy teraz wprowadzić hasło. Wstępnie ustawione hasło to W przypadku zapomnienia hasła zawsze można odzyskać kontrolę wprowadzając Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 18

21 Rozpoczynamy System Lock (Blokada systemu) Za pomocą przycisków wybrać opcję blokady systemu System Lock. Przyciskami wybrać ON (włączona) lub OFF (wyłączona). Channel Block (Blokada kanałów) Za pomocą przycisków wybrać kanał, który chcemy zablokować. Parental Lock (Blokada rodzicielska) Za pomocą przycisków wybrać opcję blokady rodzicielskiej Parental Lock. Przyciskami wybrać OFF (wyłączona) lub 4-18, aby ograniczyć wiek dzieci, które będą oglądać telewizję. Clear ALL (Usunięcie wszystkich blokad) Za pomocą przycisków wybrać opcję usunięcia blokady Clear Lock. Nacisnąć przycisk, aby odblokować wszystkie ustawione blokady. Wszystkie opcje blokad zostają ustawione na OFF (wyłączone), a maksymalna głośność zostaje przywrócona na wartość 100. Change Password (Zmiana hasła) 1 Za pomocą przycisków wybrać opcję zmiany hasła Change Password, a następnie nacisnąć przycisk, aby wejść w menu. Ustawienia trybu hotelowego Nacisnąć przycisk MENU, a następnie naciskając cyfry 1,0,0,1,0,8 wejść w menu: Hotel Mode (Tryb hotelowy) Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) tryb hotelowy. Max Volume(Głośność maksymalna) Ustawia maksymalną głośność telewizora. Default Volume(Głośność domyślna) Ustawia domyślną głośność telewizora. OSD Menu Display (Wyświetlanie menu ekranowego) Naciskając przyciski włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) tę funkcję. Keypad Lock (Blokada klawiatury) Uniemożliwia wybór źródła wejściowego telewizora. Blokada zdalnego sterowania: Usuwa wszystkie powyższe blokady. Remote Control Lock (Blokada zdalnego sterowania) 2 Wprowadzić nowe hasło składające się z cyfr i je potwierdzić. Hasło to może być zmieniane. Source Lock (Blokada źródła) Default Source (Domyślne źródło sygnału TV) Default Channel (Domyślny kanał TV) TV Backup to USB (Kopia zapasowa ustawień TV na USB) USB Restore to TV (Przywrócenie ustawień TV z USB ) 19 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

22 Rozpoczynamy Szybki dostępu do wyświetlania menu Funkcja napisów Naciśnięcie przycisku SUBTITLE na pilocie zdalnego sterowania włącza lub wyłącza funkcję napisów. Uwaga Przycisk SUBTITLE wyświetla menu języków napisów tylko w trybie telewizji cyfrowej. Funkcja listy kanałów CH.LIST 1 Naciśnięcie przycisku CH.LIST na pilocie zdalnego sterowania wyświetla menu z listą kanałów Channel List. 2 Naciskając przycisk żółty można wybrać Digital (TV cyfrowa), Radio lub Analogue (TV analogowa). Za pomocą przycisków można wybrać Air (sygnał antenowy), Cable (sygnał kablowy) lub Satellite (sygnał satelitarny). 3 Przyciskami wybrać kanał i nacisnąć przycisk OK. W każdej chwili można anulować zmiany naciskając przycisk EXIT. Funkcja przewodnika po programach GUIDE Naciśnięcie przycisku GUIDE na pilocie zdalnego sterowania wyświetla menu przewodnika po programach Programme Guide. W każdej chwili można anulować zmiany naciskając przycisk EXIT. INFO (Informacje) Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie zdalnego sterowania wyświetla informacje dotyczące bieżącego kanału. W każdej chwili można anulować zmiany naciskając przycisk EXIT. AUDIO/I/II (Ścieżka dźwiękowa) Naciśnięcie przycisku AUDIO na pilocie zdalnego sterowania wyświetla menu języków ścieżki dźwiękowej Audio Languages. Uwaga Naciśnięcie przycisku AUDIO na pilocie zdalnego sterowania wyświetla menu Audio Languages tylko w trybie telewizji cyfrowej. Uwaga Funkcja dostępna tylko w trybie telewizji cyfrowej. Funkcja programów ulubionych FAV Naciśnięcie przycisku FAV na pilocie zdalnego sterowania wyświetla menu z listą ulubionych programów Favourites List. W celu umieszczenia bieżącego kanału na liście programów ulubionych, nacisnąć przycisk OK. Ponowne naciśnięcie przycisku OK usuwa bieżący kanał z listy programów ulubionych. Mute (Wyciszenie) Funkcja wyciszenia jest bardzo przydatna, gdy chcemy skupić uwagę na czymś innym, jak rozmowa telefoniczna lub goście. 1 Jeśli na pilocie zdalnego sterowania zostanie naciśnięty przycisk MUTE, u dołu ekranu pojawi się napis MUTE. Od tej chwili dźwięk odbiornika telewizyjnego jest wyłączony. 2 W celu ponownego włączenia dźwięku nacisnąć jeszcze raz przycisk MUTE lub przycisk V+. Szybki podgląd kanału Funkcja ta umożliwia szybkie przełączenie na ostatnio oglądany kanał. Nacisnąć przycisk Q.VIEW i telewizor powróci do ostatnio oglądanego kanału. 1 Na przykład, oglądaliśmy poprzednio kanał 8, a obecnie oglądanym kanałem jest kanał 18 (jak pokazano na rysunku). Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 20

23 Korzystanie z funkcji Strona następna/ poprzednia Za pomocą przycisków P+/P- można wybrać następną lub poprzednią stronę. 2 Jeśli chcemy powrócić do oglądania kanału 8, wystarczy po prostu nacisnąć przycisk Q.VIEW. 3 Jeśli chcemy ponownie powrócić do kanału 18, należy nacisnąć ten przycisk jeszcze raz. Korzystając z tej funkcji można łatwo przełączać się pomiędzy kanałem bieżącym, a oglądanym poprzednio. Wybieranie numeru strony Stronę teletekstu można wybrać wprowadzając numer strony za pomocą klawiatury na pilocie zdalnego sterowania, używając przycisków P+/P lub za pomocą kolorowych przycisków szybkiego dostępu. Korzystanie z funkcji Funkcje teletekstu Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym na niektórych kanałach, który można czytać tak, jak gazetę. Zawiera on również napisy przeznaczone dla osób mających problemy ze słuchem lub dla tych, którzy nie znają zbyt dobrze języka, w którym pogram jest nadawany (w sieci kablowej, poprzez satelitę, itp.). Uwaga Przyciski teletekstu mogą działać nawet wtedy, gdy nie ma sygnału teletekstu. Teletekst nie jest wtedy wyświetlany. Teletekst Funkcje teletekstu W celu włączenia funkcji teletekstu należy wcisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Aby go wyłączyć, nacisnąć ten przycisk powtórnie. Uwaga: W trybie teletekstu nie są dostępne wszystkie funkcje menu. W trybie teletekstu jest dostępnych tylko kilka funkcji sterowania wybieranych bezpośrednio przyciskami. Są to: Regulacja głośności Funkcja wyciszenia Tryb mieszany W trybie teletekstu można oglądać obraz telewizyjny. W tym celu należy nacisnąć przycisk. Strony teletekstu są teraz nałożone na obraz telewizyjny. Aby powrócić do pełnego teletekstu, nacisnąć ten przycisk ponownie. Wykaz stron Nacisnąć przycisk INDEX, aby wyświetlić wykaz stron teletekstu. Zatrzymanie aktualizacji Naciśnięcie przycisku zatrzymuje automatyczną aktualizację strony teletekstu. Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy strona teletekstu o tym danym numerze składa się większej liczby stron tekstu lub pozycji danych. 21 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

24 Korzystanie z funkcji Rozmiar tekstu Naciśnięcie przycisku wyświetla podzieloną stronę teletekstu najpierw jej część górną, a następnie dolną. Funkcja ta powiększa wyświetlany obraz, co czyni tekst łatwiejszym do odczytania. Ujawnienie tekstu Naciśnięcie przycisku wyświetli ukryty tekst. Służy to do ujawnienia informacji, takich jak rozwiązania interaktywnych zagadek lub układanek. Kolorowe przyciski szybkiego dostępu Tryb Fast Text automatycznie wyświetla cztery najpopularniejsze strony, o których nadawca sądzi, że możemy je chcieć wybrać jako następne. Naciśnięcie na pilocie zdalnego sterowania przycisku o takim kolorze, jak kolor łącza wyświetlanego u dołu strony teletekstu spowoduje bezpośrednie przejście do tej strony. Kod podstrony W celu wyświetlenia podstrony nacisnąć przycisk wprowadzić 4-cyfrowy kod. Tryb USB Uwaga Schematy w tej części instrukcji są przedstawione tylko w celu ilustracji. W razie potrzeby należy odnieść się do rzeczywistego wyrobu. Menu ekranowe funkcji USB może się różnić w zależności od wyrobu. Ilustracje zaprezentowane w niniejszej instrukcji stanowią jedynie przykład. i Użytkowanie urządzeń USB 1 Obsługiwane formaty plików: Zdjęcia: pliki *.jpg; Muzyka: pliki *.mp3; Film: pliki *.avi; Tekst: pliki *.txt Uwaga Ze względu na specyficzną charakterystykę kodowania plików, niektóre z nich mogą nie dać się odtworzyć. 2 Obsługiwany sprzęt: Obsługiwany jest sprzęt wykorzystujący protokół urządzeń pamięci masowej z systemem plików FAT32, jak niektóre pamięci USB, przenośne dyski twarde i odtwarzacze MP3. Jeśli urządzenie USB nie jest identyfikowane z uwagi na nieobsługiwany system plików, należy je sformatować w opisanym powyżej formacie plików. 3 W celu zapewnienia płynnego odtwarzania należy upewnić się że: Przepływność kodowanych danych nie powinna przekraczać 300 kb/s; Ze względu na ograniczenia odległości transmisji sygnału USB, zaleca się aby nie stosować przedłużaczy przewodu USB. W przeciwnym razie upewnić się, że jego długość nie przekracza 1m; Należy używać sprzętu USB Hi-Speed spełniającego wymagania standardu USB 2.0. W przypadku, gdy sprzęt nie jest zgodny z powyższymi wymaganiami, odtwarzanie może być zakłócone. Podłączanie urządzenia USB 1 Włączyć telewizor. 2 Podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB z boku telewizora. 3 Po podłączeniu urządzenia USB do telewizora można wybrać opcję odtwarzania Media Play. Menu mediów USB 1 Włożyć zewnętrzne urządzenie pamięci USB do portu USB. 2 Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie zdalnego sterowania, a następnie za pomocą przycisków / wybrać USB. 3 Nacisnąć OK, aby wyświetlić stronę menu. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 22

25 Korzystanie z funkcji 1. Odtwarzanie/pauza 2. Zatrzymanie 3. Wyświetlenie poprzedniego zdjęcia 4. Wyświetlenie następnego zdjęcia 5 Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. Wyświetlanie zdjęć 1 Przyciskami / wybrać opcję zdjęć Picture i nacisnąć przycisk OK. 2 Za pomocą przycisków / / / wybrać z listy plików żądane zdjęcie i wyświetlić je naciskając przycisk OK. Uwaga Można odtwarzać wybrane zdjęcia. Odtwarzanie muzyki 1 Przyciskami / wybrać opcję muzyki Music i w menu Media Play nacisnąć ENTER. 3 Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić listę opcji. 2 Za pomocą przycisków / / / wybrać z listy plików żądaną muzykę i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie. 3 Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić listę opcji. 4 Za pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania wybrać żądaną opcję i potwierdzić wybór naciskając przycisk ENTER. 4 Za pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania wybrać żądaną opcję i potwierdzić wybór naciskając przycisk OK. 23 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

26 Korzystanie z funkcji 1. Odtwarzanie/pauza 2. Zatrzymanie 3. Przewijanie do tyłu 4. Przewijanie do przodu 5. Odtwarzanie poprzedniego utworu 6. Odtwarzanie następnego utworu 5 Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. Uwaga W celu wyjścia z funkcji Audio Only (tylko audio) można nacisnąć dowolny przycisk za wyjątkiem przycisku Zasilania. Można odtwarzać wybraną muzykę. Odtwarzanie filmów 1 Przyciskami / wybrać opcję filmów Movie i w menu Media Play nacisnąć ENTER. 4 Za pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania wybrać żądaną opcję i potwierdzić wybór naciskając przycisk OK. 1. Odtwarzanie/pauza 2. Zatrzymanie 3. Przewijanie do tyłu 4. Przewijanie do przodu 5. Odtwarzanie poprzedniego filmu 6. Odtwarzanie następnego filmu 5 Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. Uwaga Nie wolno wyjmować urządzenia USB z telewizora, dopóki nie wyjdzie się z trybu USB. W przeciwnym razie można uszkodzić urządzenie USB. Wyświetlanie tekstu 1 Przyciskami / wybrać opcję tekstu Text i w menu Media Play nacisnąć ENTER. 2 Za pomocą przycisków / / / wybrać z listy plików żądany film i nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie. 3 Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić listę opcji. 2 Za pomocą przycisków / / / wybrać z listy plików żądany tekst i wyświetlić go naciskając przycisk OK. 3 Nacisnąć przycisk MENU, aby wyświetlić listę opcji. Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED 24

27 Korzystanie z funkcji 4 Za pomocą przycisków pilota zdalnego sterowania wybrać żądaną opcję i potwierdzić wybór naciskając przycisk OK. 1. Odtwarzanie/pauza 2. Zatrzymanie 3. Wyświetlenie poprzedniego tekstu 4. Wyświetlenie następnego tekstu 5 Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do poprzedniego menu. Wykorzystanie zewnętrznego napędu USB do nagrywania Uwaga System formatuje całe urządzenie. Jeśli urządzenie ma pojemność przekraczającą 1 GB, można ustawić wielkość pamięci, która będzie wykorzystywana przez funkcję Time Shift. Jeśli dla potrzeb funkcji Time Shift zostanie przydzielona cała pojemność pamięci, nagrywanie na ten nośnik nie będzie możliwe. Aby nagrywanie było możliwe, należy jedynie sformatować urządzenie przed pierwszym nagraniem. Zalecany minimalny rozmiar pamięci do nagrywania wynosi 1 GB. Przepływność danych: Przepływność danych urządzenia większa niż 5MB/s jest wystarczająca do nagrywania. System nie będzie działał normalnie, jeśli w urządzeniu USB występuje jeden z następujących problemów: Urządzenie jest wadliwe. W urządzeniu występuje blok z błędem. Funkcja Time Shift 1 Włożyć urządzenie USB sformatowane w systemie FAT32 w port USB. 2 W celu uruchomienia funkcji przesunięcia czasowego Time Shift nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE. Funkcja przesunięcia czasowego Time Shift jest dostępna tylko w trybie telewizji cyfrowej. Nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE, aby przerwać program. Ponowne naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE powoduje wznowienie programu z przesunięciem czasowym. Jeśli chcemy zatrzymać przesunięcie czasowe, należy nacisnąć przycisk STOP. Naciskając przycisk STOP można zatrzymać odtwarzanie programu z przesunięciem czasowym. Nagrywanie 1 W celu uruchomienia nagrywania aktualnie nadawanego programu należy nacisnąć przycisk RECORD. Przyciskiem EXIT można zminimalizować panel nagrywania. 2 Nacisnąć przycisk STOP, aby zatrzymać nagrywanie nadawanego programu. 3 W celu odtworzenia nagranego programu: Wybrać źródło wejściowe USB, aby otworzyć folder pvr. 4 Wybrać nagraną zawartość. 5 Uruchomić odtwarzanie nagrania za pomocą przycisku OK, w celu jego zatrzymania użyć przycisku STOP. Urządzenie nieprawidłowo informuje o wielkości dostępnej pamięci. WAŻNE INFORMACJE Przed włożeniem do portu USB urządzenie USB powinno zostać sformatowane w systemie FAT32 przy użyciu komputera PC. 25 Instrukcja obsługi cyfrowego telewizora LCD LED

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SM32001 2 3 4 5 SOURCE SLEEP V+ CH+ FAV LIST MENU OK EXIT GUIDE AUDIO EASY FIND EF DISPLAY SIZE TXT TV-RADIO CANCELS UB. PG SUBTITLE REC LIST RECORD TIMESHIFT INDEX 6 7 Ustawienia obrazu Zarządzanie kanałami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com

V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com V600 TV Box Samodzielny tuner TV do monitora VGA / LCD Instrukcja obsługi. Compro Technology, Inc. www.comprousa.com 1 Gratulujemy wyboru i zakupu tunera telewizyjnego firmy Compro Inc. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Avtek TouchScreen 55

Avtek TouchScreen 55 Avtek TouchScreen 55 Monitor interaktywny LED Instrukcja użytkowania Najnowszą wersję instrukcji można zawsze znaleźć na stronie http://avtek.eu Spis treści Montaż monitora... 3 Podstawowa obsługa... 6

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD

Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Żarówka LED z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żarówki LED z kamerą. Można ją stosować zarówno w lampie stołowej jak i lampie wiszącej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 5. Kabel AV 2. Przyssawka montażowa 6. 3. Ładowarka samochodowa 7. Karta gwarancyjna PL 2. Przegląd 1 2 3 4 5 Mikrofon 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi

Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi Easy Home DVB-T Flip HD // Instrukcja Obsługi Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Panel przedni 1. Wskaźnik (Włączony/Uśpiony) informujący czy urządzenie jest włączone i czy jest w trybie uśpienia 2. Okienko

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Kamera do obserwacji natury Bresser

Kamera do obserwacji natury Bresser INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera do obserwacji natury Bresser Nr produktu 861031 Strona 1 z 11 1.1 Podstawowe informacje Ta kamera jest cyfrową kamerą przeznaczoną do obserwacji, działa ona automatycznie. Może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11

Ramka cyfrowa Hama Premium. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 954648. Strona 1 z 11 Ramka cyfrowa Hama Premium Instrukcja obsługi Nr produktu: 954648 Strona 1 z 11 Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska Funkcje pilota Przycisk ON włączanie/wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo