Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL"

Transkrypt

1 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.3 PL 1

2 UWAGA ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY. NAPRAWĘ ORAZ PRACE KONSERWACYJNE NALEŻY POZOSTAWIĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI. UWAGA URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIONE NA DZIAŁANIE WILGOCI. W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO POWSTANIA ZWARCIA LUB PRZEBICIA. INFORMACJA: Urządzenie przetestowane zostało pod kątem zgodności z normami CE EN 55022:2006(B); EN :2006; EN :2008. Normy te precyzują ilości emitowanych zakłóceń w środowisku przemysłowym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować częstotliwości, które w przypadku użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją i przeznaczeniem mogą działać szkodliwie na funkcjonowanie innych urządzeń. W przypadku użytkowania urządzenia na terenie zamieszkałym eliminacja wszelkich możliwych powstałych zakłóceń należy do użytkownika urządzenia. Ostrzeżenie: W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, do urządzenia należy stosować jedynie przewody ekranowane i o odpowiedniej izolacji. 2

3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje, rysunki i specyfikacje zawarte w tej instrukcji zostały oparte na najnowszych danych o wyrobie, dostępnych podczas publikacji. Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian, bez wskazywania ich w instrukcji. Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub wypadki spowodowane użytkowaniem urządzenia, wynikłe z nie stosowania się do niniejszej instrukcji. OGRANICZENIA GWARANCJI Rejestratory DVR TREND objęte są gwarancją producenta. Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej. Jeśli producent nie wystawia na dany wyrób karty gwarancyjnej, wystarczającym dokumentem jest kopia dowodu zakupu. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, lub przepięciami. Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny. Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej dystrybutora. 3

4 OSTRZEŻENIA I ZALECENIA INSTALACJĄ I OBSŁUGA URZĄDZENIA POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. Urządzenie pracować powinno w odpowiednich warunkach środowiskowych Prawidłowa temperatura pracy urządzenia powinna znajdować się w przedziale 0oC ~ +45oC (32oF ~ 113oF) a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 85%. Napięcie zasilające powinno znajdować się w granicach 90 ~ 264 VAC, 47 ~ 63 Hz. Wysoka temperatura i nieprawidłowe warunki eksploatacji znacznie skracają żywotność dysków twardych. Najbardziej optymalną temperaturą pracy jest przedział +20oC ~ +30oC (68oF ~ 86oF) Z dyskami i innymi nośnikami pamięci należy obchodzić się ostrożnie. Po odłączeniu zasilania należy odczekać 30s aby talerze dysków przestały wirować. Wcześniejsze przemieszczanie dysków może spowodować ich uszkodzenie. Dyski należy chronić przed przepięciami. Nie należy ich kłaść na boku ani układać w stosach. Czyścić jedynie suchą, antystatyczną szmatką Kratki wentylacyjne na obudowie muszą być odsłonięte. Nie zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, piecy, kaloryferów, itp.) Przewód zasilający powinien być umieszczony tak, aby zapobiec przypadkowemu wyrwaniu wtyku zasilającego z gniazda. Nie wrzucać metalowych elementów do wewnątrz obudowy! Urządzenie elektroniczne należy obchodzić się z nim ostrożnie. Trzymać z dala od wody i nie używać w pomieszczeniach i środowiskach wilgotnych. W przypadku kontaktu z cieczą wyłączyć urządzenie jak najszybciej i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem. Używać środków czyszczących przeznaczonych do czyszczenia elektroniki. Nie przekraczać dopuszczalnych wartości napięcia na wejściu urządzenia, gdyż może to spowodować zwarcie lub pożar. Po skonfigurowaniu parametrów zalecane jest wykonanie ich kopii lub odnotowanie zmian. Urządzenie chronione jest prawami autorskimi. 4

5 SPIS TREŚCI 0. Szybki start i pierwsze uruchomienie 1. Specyfikacja techniczna 1.1 Dane techniczne 2. Panel przedni i pilot zdalnego sterowania 2.1 Panel przedni 2.2 Panel tylny 2.3 Pilot zdalnego sterowania 3. Instalacja sprzętu 3.1 Połączenia podstawowe 3.2 Instalacja dysku twardego 3.3 Podłączenie kamer PTZ 4. Pierwsze włączenie 4.1 Podgląd 4.2 Menu główne 4.3 Formatowanie HDD 4.4 Nagrywanie wideo 4.5 Odtwarzanie nagrań 4.6 Archiwizacja 4.7 Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na PC 4.8 Obsługa kamer PTZ 5.Ustawienia rejestratora 5.1 Operacje 5.2 Ustawienia systemu Język Standard wideo Ustawienia VGA Format czasu Ustawienia godziny i daty Ustawienia hasła i przywracanie hasła fabrycznego Nadpisywanie danych na twardym dysku Tworzenie i usuwanie konta użytkownika i nadawanie uprawnień 5.3 Parametry nagrywania Kanał wideo Harmonogram nagrywania Jakość zapisu Prędkość nagrywania Źródło danych Ustawienia OSD Rozdzielczość nagrywania Dual streaming 5.4 Ustawienia obrazu Kanał Protokół sterowania głowicami PTZ Szybkość transmisji PTZ PTZ ID Ustawienia obrazu

6 5.4.6 Detekcja ruchu i strefy detekcji Strefy prywatności Zaawansowane opcje wideo obsługa zdarzeń 5.5 Konfiguracja sieci Sieć (stały adres IP/DHCP) Port HTTP Port poleceń Port danych PPPoE/DDNS Serwer 5.6 Ustawienia wyjść i wejść alarmowych Kanały wejść alarmowych Rodzaj wejścia alarmowego Obsługa zdarzeń Ustawienia harmonogramu alarmów, wyjątek pełnego dysku HDD 5.7 Konserwacja i zarządzanie Dzienniki zdarzeń Aktualizacje oprogramowania Zarządzanie dyskiem twardym Pojemność dysku Wersja hardware Wersja oprogramowania Data oprogramowania 5.8 Zapisywanie ustawień 6. Obsługa przez przeglądarkę internetową 6.1 Włączanie formantów ActiveX 6.2 Ekran logowania w przeglądarce IE 6.3 Powiadomienia o alarmach 6.4 Ustawienia zdalne parametrów urządzenia 6.5 Odtwarzanie nagrań i archiwizacja Odtwarzani nagrań Ściąganie plików wideo dziennik zdarzeń 6.6 Układ ekranów w oknie podglądu 7. Obsługa przez sieć 3G/3.5G PDA/Telefony komórkowe 7.1 Windows Mobile 7.2 Telefony NOKIA/Samsung/:G z Symbian S60 3gen. 7.3 Telefon 3G/3.5G iphone 8. Dodatki A szacowanie pojemności dysku twardego B Lista kompatybilnych dysków twardych C lista kompatybilnych nagrywarek USB D Co znajduje się na dołączonym CD E co znajduje się w zestawie z rejestratorem

7 0. SZYBKI START I PIERWSZE URUCHOMIENIE Proszę zapoznać się z umieszczoną na dysku CD. instrukcją obsługi urządzenia Co znajduje się w zestawie? Proszę znaleźć Dodatek E Co znajduje się w zestawie z rejestratorem Zmiany: Jest to pierwsza wersja instrukcji. Pierwsze włączenie systemu Proszę zamontować dysk SATA w stelażu (Rozdział 3.2 i Dodatek B) Zapoznać się z rozdziałem 3 w celu prawidłowego wykonania podłączenia Urządzeniem można sterować za pomocą pilota (Rozdział 2.3) Po uruchomieniu Należy odczekać ok 40 sekund, aby system wczytał się i zaczął pracować. Zalogować się jako Admin (Rozdział 4), a następnie sformatować dysk twardy (Rozdział 4.3). (ABY MÓC NAGRYWAĆ MATERIAŁ WIDEO NALEŻY NAJPIERW SFORMATOWAĆ DYSK!!) Podstawowe operacje opisane są w Rozdziale 4. Rozdział 5.2 ustawienia parametrów rozdzielczości i konfiguracji systemu (NTSC/PAL) oraz języka. Rozdział 4.4 i Rozdział 5.3 parametry nagrywania. Rozdziały 4.5, 4.6, 4.7 przeszukiwanie, odtwarzanie i archiwizację nagrań. Rozdział 5.4.6/5.4.8 ustawienia detekcji ruchu, Rozdział ustawienia maski prywatności, Rozdział 5.6 ustawienia alarmów. Aby zapoznać się z ustawieniami dla kamer szybkoobrotowych należy zapoznać się z treścią Rozdziału 3.3, 4.8, 5.4. Informacje dotyczące ustawień sieciowych: Rozdział 5.5. Rozdział 6 możliwości i funkcje dostępne podczas zdalnej obsługi urządzenia. Rozdział 7 możliwości podglądu przez urządzenia mobilne (PDA, telefon komórkowy) Dodatek A algorytm, jak oszacować czas nagrań na podstawie dostępnej pamięci. Dodatek B i C kompatybilne urządzenia peryferyjne. Logowanie/Wylogowanie z systemu Wylogowanie : MENU(ustawienia) Zapisz Wyjdź Zalogowanie: po włączeniu lub wylogowaniu Podstawowe ustawienia systemu Format Dysku HDD : MENU <Konserwacja> <Praca z HDD> kliknąć >> FORMATUJ 7

8 Ustawienia języka, czasu, rozdzielczości, systemu wyśwetlania, uprawnień użytkownika: MENU <System> Ustawienia PTZ: MENU <Kamera> Ustawienia sieci: MENU <Sieć> <Sieć> Stały IP/DHCP, lub MENU <Sieć> <Następna strona> PPPoE/DDNS Zmiana portów: MENU <Sieć> <Sieć> Http/Poleceń/Media, MENU <Sieć> <Następna strona> dla portu mobilnego Serwer MENU <Sieć> <Sieć> <Następna strona> < - ustawienia> Operacje podstawowe Zmiana podziału ekranu : CH1 ~ Ch4 /, or 1 ~ 8/ Zmiana ustawień zoomu ekranu:,,, Szukanie/Playback/Backup : w Rozdziale 4.5 i Rozdziale 4.6 na pilocie z pliota lub panelu przedniego, w OSD, więcej Zdalny dostęp -> Przed logowaniem Przy pierwszym połączeniu z rejestratorem system na PC musi pobrać niezbędne ActiveX. Należy zaakceptować Ustawić pobieranie ActiveX -> Zezwól lub Pytaj Włącz wykonywanie skryptów ActiveX nie oznaczonych jako bezpieczne -> Zezwól lub pytaj Po aktualizacji firmware'u na rejestratorze może powstać konflikt zainstalwanych formatów. Wówczas należy ręcznie usunąć następujące pliki w C:\WINDOWS\system32 na PC z którego nawiązywane jest połączenie z rejestratorem: ClientControl14204.dll, CCLangEn4204.dll, loginbkg.jpg, libmmd.dll, libguide40.dll, hieclient.dll, HIE_MP4Play.dll ; Można wykorzystać program WebOcxClean.dat, załączony na CD, do szybkiego wyczyszczenia systemu. Dostęp zdalny -> Praca w przeglądarce Internet Explorer Użytkownik komputera PC powinien mieć uprawnienia administratora, aby móc instalować niezbędne aplikacje potrzebne do obsługi rejestratora. W Windows Vista proszę wyłączyć UAC, więcej informacji: Więcej w Rozdziale 6 Zdalny dostęp -> Mobile Player Zakupione przez Państwa urządzenie posiada możliwość zdalnego odtwarzania nagrań za pomocą urządzeń 3G/3.5G PDA(Windows Mobile/iPhone/Nokia/Blackberrry), W rozdziale 7. 3G/3.5G Mobile Phone/PDA znaleźć można szczegółowy opis. Dla niektórych telefonów konieczne jest ustawienie szerokości przesyłanego pasma. Rozdział Ustawienie dodatkowego strumienia lub 6.4 Ustawienia parametrów urządzenia Kanał Ustawienia kanału, kodowania opisuje dostępne funkcje. 8

9 1. Specyfikacja techniczna 1.1 Dane techniczne TREND 250X04 Model TREND 250X08 240X08 TREND 250X16 Format wideo PAL/NTSC Rodzaj kompresji wideo H.264 Rodzaj kompresji audio G.726 8Kx16bit ADPCM Mono Wejścia/wyjścia audio RCA 4/1 RCA 8/1 RCA 16/1 Wejścia wideo BNC 4 BNC 8 BNC 16 Wyjścia wideo VGA + BNC Obsługa zdarzeń Detekcja ruchu, wyjścia przekaźnikowe, wejścia alarmowe, utrata wideo Wejścia/Wyjścia alarmowe 4/1 4/1 16/1 Wyświetlanie na żywo 25 kl./sek. CIF (352x288) Nagrywanie (rozdzielczość 2CIF (704x288) /prędkość) 4CIF (704x576) 25 kl./sek. Pamięć wewnętrzna 12 kl./sek. 6 kl./sek. Max 1x2TB HDD SATA Max 2x2TB HDD SATA, możliwość zamontowania nagrywarki DVD SATA Protokoły sieciowe TCPIP, DHCP, DNNS, PPPoE, Podgląd zdalny Przeglądarka Internet Explorer, smartphone 3G Protokoły PTZ Pelco-P, Pelco-D, Samsung, Panasonic Archiwizacja Avi, MPEG4, H.264 RAW na Nośnik danych USB, MPEG4 na CD/DVD Zasilanie DC 12V 3.5A DC 12V 6A Pobór mocy W 30W Temperatura pracy 10ºC - 40ºC Dopuszczalna wilgotność otoczenia 10% ~ 85% Wymiary (S x G x W) [mm] 315 x 224 x x 339 x 55 MODELE 240 POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ OPTYMALIZACJI WYDAJNOŚCI PARAMETRÓW NAGRYWANIA. 9

10 2. Panel przedni i pilot zdalnego sterowania 2.1 Panel przedni TREND 250X04 TREND 250X08; TREND 250X16 1. CH1 ~ Ch4 /,CH0 ~ Ch9 / Przełącznik wyświetlania 1 lub 4, 8 (w zależności od wersji) kanałów na jednym oknie podglądu. Dodatkowo służy jako klawisz oznaczenia początku i końca wyboru okresu czasu przy tworzeniu harmonogramu nagrywania. 2. MENU Nacisnąć aby wejść do menu głównego. 3. ESC Wyjście z menu lub przełączanie paska informacji w oknie podglądu. 4. REC Rozpoczęcie lub zatrzymanie nagrywania inicjowanego ręcznie. 5. Backup Wejście do menu archiwizacji i przeszukiwania nagrań. 6. Play/Pause ( ) Wejście do menu przeszukiwania i odtwarzania nagrań. Jednocześnie PLAY/PAUZA 10

11 7. PTZ Otwiera podgląd i menu sterowania kamerą PTZ 8.,,, Przyciski umożliwiają poruszanie się po menu. 9. Enter Potwierdzenie wykonania operacji. 10. Power LED Sygnalizuje włączenie rejestratora. 11. HDD LED Sygnalizuje pracę dysku twardego. 12. Czujnik sygnału podczerwieni pilota 13. ALARM LED Pokazuje zaistnienie zdarzenia alarmowego. 14. NO ALARM Czyści sygnalizowanie zdarzeń alarmowych. 2.2 Panel tylny Tylny panel rejestratora TREND 250X04 Tylny panel rejestratora TREND 250X08 11

12 Tylny panel rejestratora TREND 250X16 1. Port USB Do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (HDD/CD-DVD RW) 2. USB 2 Port do podłączenia myszy USB 3. TREND 250X04 Wyjście audio 1 kanał wyjściowy audio, RCA (2Vp-p,600Ω) for 4CH DVR TREND 250X08 i 250X016 Wyjście BNC Call Out na dodatkowy monitor. 4. TREND 250X04 Wejście audio (AUDIO IN 1-4) RCA (2Vp-p,600Ω) TREND 250X08 i 250X016 Wejście audio za pomocą specjalnego przewodu + wyjście audio RCA. 5. Wejścia wideo BNC 4, 8, 16 x BNC (1Vp-p,75Ω) 6. Główne wyjście wideo BNC - gniazdo BNC (1Vp-p,75Ω) 7. Gniazdo Ethernet RJ-45 10/100 Base-T 8. Wyjście wideo VGA do monitora VGA/LCD 9. Wejścia alarmowe, Wyjścia alarmowe, RS-422, RS Włącznik zasilania 11. Gniazdo wtyku zasilacza (12V DC) 12. Wentylator 2.3 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania jest dodatkowym urządzeniem mającym ułatwić użytkownikowi obsługę rejestratora. 1. Klawisze alfanumeryczne (1-9, 0, 10+) 12

13 Przycisk kasowania (DEL) Służy do kasowania wprowadzanego ciągu znaków Alarm Reset Służy do potwierdzania otrzymania powiadomienia o zdarzeniu alarmowym. Kontrast Służy do regulacji kontrastu (+)/(-). Jasność Służy do regulacji jasności obrazu (+)/(-). 6. Stop ( ) Służy do zatrzymania odtwarzanego materiału wideo 7. Play/Pauza ( ) 8. Przewijanie do przodu ( ) 9. Przewijanie do tyłu ( ) 10. Klawisz funkcyjny (FN) Służy do wykorzystywania specjalnych funkcji w poszczególnych działach menu. (opis w poźniejszych rozdziałach) 11. Krok do przodu ( ) Przycisk pozwala na odtwarzanie nagrania klatka po klatce. 5. Pozostałe przyciski i ich funkcje są analogiczne do przycisków z panelu przedniego rejestratora. 3. Instalacja sprzętu 3.1 Połączenia podstawowe Kamery Kamery należy podłączać do wejść wideo umieszczonych na tylnym panelu urządzenia do gniazd BNC 1Vp-p. Wejścia audio Interfejs wejściowy audio to gniazda RCA, 2Vp-p, 600 Ω. Rezystancja układu audio jest dość wysoka należy korzystać z aktywnych urządzeń przechwytujących dźwięk. Mikrofony należy umieszczać w miejscach wolnych od zakłóceń i szumów. Monitor Monitor podłączyć można za pomocą kabla VGA (nie będącego w zestawie) lub wykorzystując analogowe wyjście wideo BNC. Zasilanie W zestawie z rejestratorem dołączony jest zasilacz DC 12V. Wejścia i wyjścia alarmowe Patrz Rozdział Sieć komputerowa 13

14 Rejestrator powinien być podłączony do standardowej sieci komputerowej 10/100 Mbit. USB 2.0 Gniazda USB służą do podłączenia myszy lub zewnętrznego nośnika pamięci takiego jak dysk twardy czy pendrive. ZEWNĘTRZNY NOŚNIK MUSI BYĆ SFORMATOWANY W SYSTEMIE PLIKÓW FAT32!! Rejestrator TREND 250x08 jest bliźniaczym modelem 240x08 M Główne różnice pomiędzy modelami przedstawione są w tabeli poniżej: Funkcja TREND 240X08 TREND 250X08 Kod towaru M72408 M72508 Jednoczesne odtwarzanie nagrań 8 kanałów* 4 kanały Funkcja UPnP TAK NIE Maksymalna rozdzielczość VGA 1440x x1080 Wyświetlanie menu na ekranie VGA i BNC alternatywnie ustawiane przez użtkownika VGA i BNC równolegle *zależy od trybu nagrywania. W modelu TREND240x08 możliwa jest optymalizacja prędkości nagrywania w 5 trybach: 8 x 4CIF (każdy kanał maks. 6kl./s) 8 x 2CIF (każdy kanał maks. 12kl./s) 8 x CIF (każdy kanał maks. 25kl.s) 1 x 4CIF + 7 x CIF (każdy kanał maks. 25kl./s) 2 x 2CIF + 6 x CIF (każdy kanał maks. 25kl./s) 14

15 3.2 Instalacja dysku twardego Po podłączeniu dysku należy go sformatować. Dopiero wówczas będzie możliwe dokonywanie nagrań. Formatowanie na PC spowodować może błąd i nieprawidłowe rozpoznanie dysku. Przewód SATA Przewód zasilający 3.3 Podłączenie kamer PTZ Sterowane kamery należy podłączyć do styków RS485 TX+ i TX- na tylnym panelu urządzenia. Po podłączeniu należy zapoznać się z ustawieniami protokołów komunikacyjnych 15

16 4. Pierwsze włączenie Włącz rejestrator do sieci i uruchom przełączając włącznik umieszczony na tylnym panelu w odpowiednią pozycję. Rejestrator załaduje system i zakomunikuje brak lub błąd dysku. UWAGA!! W modelach serii 240 menu wyświetlane jest alternatywnie na wyjściu BNC lub VGA (domyślnie VGA). Aby przełączyć wyświetlanie menu należy wcisnąć ESC 1 ESC na panelu przednim lub pilocie. Pierwsze okno zażąda wprowadzenia hasła administratora lub użytkownika Standardowo hasło Administratora to [888888] a użytkownika User [666666] Pasek Statusu Pasek narzędzi 16

17 Na dole ekranu pojawi się pasek statusu. Klikając prawym klawiszem myszki lub wciskając Enter na przednim panelu przejść można do paska narzędzi z którego wejść można do menu głównego. 4.1 Podgląd Obraz Podczas podglądu w podziale jedno z okien zaznaczone będzie zieloną ramką. Operator może wybrać inne okno używając przycisków kierunkowych. Podczas podglądu możliwe jest włączenie i monitorowanie sygnału audio. Wybór podglądu jednego okna dokonać można przyciskając numer kanału na panelu przednim lub pilocie. Aby przejść do podglądu większej ilości kanałów, należy przycisnąć lub Oznaczenia statusu kanałów Wszelkie informacje o detekcji ruchu, nagrywaniu z harmonogramu, nagrywaniu wyzwolonym alarmem znajdują się w górnym prawym rogu ekranu. Ikony znajdujące się tam oznaczają: Wykryto ruch w polu widzenia kamery Nagrywanie wg harmonogramu (niebieski) Nagrywanie z powodu wykrycia ruchu (zielony) Nagrywanie z powodu wykrycia alarmu (czerwony) Nagrywanie ręczne (szary) Zewnętrzne wejścia alarmowe/ wyjścia alarmowe / HDD / status sieci Na pasku statusu wyświetlane są informacje: Cztery ikony pokazują status wejść alarmowych. Aktywny alarm pokazują czerwone ikony. Ikona pokazuje status wejścia alarmowego. Aktywne oznaczone jest kolorem czerwonym. Status prawidłowy (niebieski) (niebieski) Brak połączenia (szary) Ilość połączeń sieciowych Błąd (czerwony) Połączenie sieciowe aktywne Zajęte miejsce na dysku ( w procentach) Włączone nadpisywanie. 4.2 Menu główne Kliknij prawym klawiszem lub wciśnij Enter w czasie podglądu pojawi się pasek narzędzi: : Ukryj pasek narzędzi 17

18 : konfiguracja systemu : Ręczne nagrywanie : Wyszukaj, odtwórz i archiwizuj nagrania : Sterowanie PTZ : Anuluj ostrzeżenia o alarmach. Przełączanie trybu wyświetlania obrazu z wielu kamer. W celu wyśrodkowania ekranu na monitorze można regulować jego rozmiar i położenie Zmiana rozmiaru w pionie Zmiana rozmiaru w poziomie Przesuwanie położenia ekranu Ustaw maksymalny rozmiar i wyśrodkuj 4.3 Formatowanie HDD 18

19 Zaloguj się w systemie jako Admin i: <Pasek narzędzi> <Ustawienia> <Konserwacja> <Praca z HDD> Kliknij >> aby wejść do menu ustawień. Pojawi się okno z tabelą zestawiającą informacje o dysku. Kliknij Formatowanie aby sformatować dysk. 19

20 4.4 Nagrywanie Wideo Istnieją 2 sposoby wyzwalania nagrania, ręczne i harmonogram. Nagrywanie ręczne ma wyższy priorytet niż harmonogram. Jeśli nastąpi konflikt poleceń pomiędzy harmonogramem a nagrywaniem ręcznym, polecenia nagrywania ręcznego będą realizowane bez względu na ustawienia harmonogramu. Wyróżnia się nagrywanie: ciągłe / wyzwolone alarmem / wyzwolone detekcją ruchu / wyzwolone alarmem lub detekcją ruchu. Dla poszczególnych sytuacji wyświetlone zostaną poniższe oznaczenia w prawym górnym rogu ekranu każdej kamery: Nagrywanie ciągłe (niebieska ikona) Nagrywanie wyzwolone detekcją ruchu (zielona ikona) Nagrywanie wyzwolone alarmem (czerwona ikona) Nagrywanie zainicjowane ręcznie (szara ikona) Nagrywanie ręczne <Pasek narzędzi> <Nagrywanie ręczne> Kliknąć na ikonę aby wejść do menu. Wybrać można jedną lub wszystkie kamery. Nagrane w ten sposób dane nazywane są nagraniem zwyczajnym 20

21 Nagrywanie wg harmonogramu <Pasek Narzędzi> < Ustawienia > <Nagrywanie> < Harmonogram> Pokazany zostanie harmonogram nagrywania który można edytować. 1 Pokazuje dla którego kanału wprowadzane są ustawienia 2 Pokazuje rozkład harmonogramu na dni tygodnia 3 Opis rodzaju nagrania System pozwala na ustanowienie 24 godzinnego harmonogramu dla każdego dnia. Jednostką czasu w harmonogramie jest godzina. Najwygodniejszą metodą wprowadzania zmian jest używanie myszy, lecz wykorzystanie klawiszy panelu przedniego jest również możliwe. Aby wybrać rodzaj nagrywania, przesunąć klawiszami kierunku punkt na zaznaczoną kratkę (grupa 3). Wcisnąć Enter aby potwierdzić wybór rodzaju nagrywania. Zaznaczyć na harmonogramie (grupa 2) odpowiednie pola. Wybrać OK aby zatwierdzić zmiany. Zmiany zostaną wprowadzone od razu po zapisaniu. Przy wyborze rodzaju nagrywania z detekcją ruchu należy pamiętać o ustawieniu pola detekcji i czułości detekcji ruchu. Dla ustawień nagrywania powiązanych z wejściami alarmowymi należy również ustawić obsługę alarmów. 21

22 4.5 Odtwarzanie nagrań <Pasek narzędzi> <Szukaj nagrań>. Należy podać datę, wg której przeszukana ma być pamięć rejestratora. Po kliknięciu szukaj na osi czasu wyświetlone zostaną nagrania w postaci kolorowego pasa. (kolor zależy od rodzaju nagrania) Wyszukiwanie nagrań za pomocą myszy Aby odtworzyć nagranie należy wprowadzić czas początku i końca odtwarzanego klipu i zaznaczyć żądaną kamerę. W tym celu kliknąć na osiach czasu lewym klawiszem myszy. Aby zmienić skalę na osi czasu kliknąć: Klawiszami. przesuwać można oś czasu bez konieczności zmniejszania skali. 22

23 Odtwarzanie Przewijanie do tyłu. Dostępne prędkości przewijania to 8X, 16X Odtwarzanie w przód z prędkością 1X, 8X, 16X, 1/2X lub 1/4X. Pauza Stop Idź do następnej klatki Zmiana podziału ekranu 23

24 4.6 Archiwizacja <Pasek narzędzi> <Przeszukiwanie nagrań> 24

25 Kliknij [Backup] aby wejść do podmenu archiwizacji. Urządzenie automatycznie wykryje dostępne nośniki pamięci. Nośnikiem może być dysk USB HDD, dysk USD Flash oraz nagrywarka USB DVD/CD-R/W Rejestrator obsługuje dyski w sytemie plików FAT32 Proszę wybrać odpowiedni format pliku oraz kliknąć backup. W razie wykrycia błędów rejestrator zasygnalizuje je wyświetlając na ekranie. Dostępne rodzaje kompresji zgrywanych plików to H.264 Raw, MPEG4 i AVI w przypadku archiwizowania na pamięć USB Flash i zewnętrzny HDD(z dodatkowym zewnętrznym zasilaniem), oraz tylko MPEG4 dla USB DVD-R/W; W przypadku archiwizacji w formacie MPEG4 dodany zostanie komponent WMP_MediaFilter.rar. Po zainstalowanu na PC zarchiwizowane dane odtwarzane będą mogły być (tylko) na Windows Media Player. 4.7 Odtwarzanie zarchiwizowanych plików na PC W przypadku archiwizowania danych w formacie MPEG4 konieczne jest zainstalowanie dodatku do Windows Media Player. Plik WMP_MediaFilter.rar jest dołączany automatycznie na nośnik. Należy rozpakować archiwum WMP_MediaFilter.rar oraz otworzyć InstallFilter.bat. Komponent wystarczy zainstalować jedynie za pierwszym razem; alternatywnie odtworzyć można nagrania za pomocą MP4Player aby zobaczyć nagrania w MPEG4(zobacz Dodatek D). Dla plików skompresowanych w H.264 narzędzia odnaleźć można na stronie skąd ściągnąć można potrzebne pliki. Wymagana jest wówczas zmiana rozszerzenia pliku z *.264 na *.h Obsługa kamer PTZ Sterowanie lokalne Wybrać widok pojedynczej kamery i kliknąć <PTZ> na panelu przednim urządzenia lub w menu na pasku narzędzi. Wyświetlone zostanie menu sterowania PTZ. Kliknij na aby uzyskać dostęp do większej ilości opcji. 25

26 Zamknij Prędkość Zoom Ostrość Kierunek ruchu Przesłona Więcej... Sterowanie specjalnymi funkcjami kamery Wywołanie presetów Wywołanie sekwencji Sterowanie przez przeglądarkę Wywołanie ścieżki patrolu Internet Explorer Nr Nazwa 1 Kierunek 2 3 Prędkość Zoom 4 Przesłona 5 Ostrość 6 Narzędzia pomocnicze Opis Klikając na strzałki steruje się ruchem kamery. Klikając na wyzwala się sekwencję ruchu lub patrol. Aby wiedzieć więcej zobacz instrukcję kamery PTZ Ustaw prędkość kamery na skali Oddalenie lub przybliżenie obrazu Służy do zwiększania lub zmniejszania jasności obrazu. Służy do ustawianie ostrości obrazu na dalszych lub bliższych obiektach. Wykorzystanie dodatkowych funkcji kamery Kliknij / aby włączyć i / aby wyłączyć funkcje uprzednio wybranie z listy. Więcej o funkcjach dodatkowych w instrukcji i specyfikacji kamery. 26

27 Preset służy do zapisania pozycji, zoomu, ostrości i otwarcia przesłony kamery. 1. Wybrać numer presetu który chce się zapisać. 2. Ustawić kamerę ręcznie w żądanej pozycji 7 Presety 3. Kliknąć na przycisk SET Wywołanie presetu: 1. Wybrać numer presetu. /. 2.Kliknąć na./ aby wywołać preset. Kasowanie presetu: Wybrać pereset, który chce się usunąć a następnie kliknąć / Trasa (sekwencja) to droga jaką pokonuje kamera przez wyznaczone wcześniej presety. Ustawienie sekwencji: 1. Wybrać numer pierwszego presetu. 8 Trasa (sekwencja) 2. Kliknąć /. 3. Powtórzyć kroki 1 i 2 aby dodać więcej presetów. 4. Kiknąć aby wywołać. Kasowanie sekwencji: Wybrać numer a następnie kliknąć /. Patrol to ciągły ruch kamery, w którym trasa zaprogramowana jest jako ciągły ruch: Ustawienie patrolu: 9 Patrol 1. Kliknąć / aby rozpocząć ustawianie. 2. Ręcznie poruszać kamerą. Ruch będzie zapamiętany. 3. Kliknąć 4. Kliknąć / OK aby zakończyć. / zapisany ruch, poruszanie. aby rozpocząć aby zakończyć UWAGA: Niektóre kamery PTZ nie są kompatybilne z urządzeniem i patrol oraz trasa nie są obsługiwane 27

28 5. Ustawienia rejestratora 5.1 Operacje Czynności podstawowe (panel przedni) Przycisnąć MENU aby wejść do menu głównego Przycisnąć REC/ aby rozpocząć/zakończyć nagrywanie ręczne Przycisnąć aby wejść do menu przeglądania nagrań. Przycisnąć PTZ aby wejść do menu sterowaia kamerami PTZ Wybór menu Kursor znajduje się w miejscu oznaczonym podświetleniem. Aby poruszać się pomiędzy działami głównymi menu należy korzystać z przycisków, oraz Enter, ESC. Operacje w podmenu Użyj, aby poruszać się w oknie podmenu. Korzystaj z, aby zmienić wartości w polach wyboru Przyciskając >> można uzyskać dostęp do opcji zaawansowanych. Klawiszem ESC powoduje wyjście do menu wyżej. Zapis/Wyjście Wciśnięcie przycisku w prawym górnym rogu ekranu, kliknięcie prawym klawiszem myszy lub przyciśnięcie ESC Spowoduje przejście do podmenu Zachowaj, gdzie dostępne są opcje: zachowaj i wyjdź wyjdź przywróć domyślne wylogowywanie 28

29 5.2 Ustawienia systemu Język Opcja ta zależy od zainstalowanego firmware'u. Język można wybrać w polu JĘZYK/LANGUAGE **Zmiany wprowadzone są od razu** Standard wideo Służy do wybrania odpowiedniego dla danej lokalizacji systemu PAL lub NTSC. **Zmiany wprowadzone są od razu** Ustawienia VGA Wybrać można jedną z obsługiwanych przez rejestrator rozdzielczości UWAGA! NIEKTÓRE MONITORY KOMPUTEROWE MOGĄ NIE OBSŁUGIWAĆ WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI I WYŁĄCZYĆ SIĘ AUTOMATYCZNIE UNIMOŻLIWIAJĄC PORUSZANIE SIĘ PO MENU. W TAKIM PRZYPADKU PRZEŁĄCZENIE NA DOMYŚLNĄ ROZDZIELCZOŚĆ 800X600 MOŻNA WYKONAĆ WCISKAJĄC KOLEJNO KLAWISZE ESC 2 ESC Format czasu Zamiana formatu czasu z 12 na 24 godzinny. **Zmiany wprowadzone są od razu** Ustawianie godziny i daty Ustawienie aktualnego dla danej lokalizacji czasu i daty w urządzeniu UWAGA!!:Należy wprowadzić te zmiany jak najszybciej po zainstalowaniu urządzenia. **Zmiany wprowadzone są od razu** 29

30 Aby uniknąć błędów nagrywania zmiany w ustawieniach czasu powinny być wprowadzane przy WYŁĄCZONYM nagrywaniu Ustawienie hasła i przywracanie hasła fabrycznego Aby ustawić hasło należy wybrać dowolnego użytkownika i wprowadzić nowy kod. Fabryczne hasło administratora to [888888], a użytkownika User1 to [666666] Jeśli zapomniałeś hasła lub zostało ono zgubione, wyłącz urządzenie, rozkręć obudowę, odnajdź miejsce na zworkę JP15 (niedaleko palelu przedniego). Aby odzyskać hasło należy zewrzeć styki dowolną zworką, włączyć urządzenie i poczekać do usłyszenia sygnału dźwiękowego Nadpisywanie danych na twardym dysku. Opcja pozwala na włączenie nadpisywania uprzednio zapamiętanych danych z monitoringu, po zapisaniu całego twardego dysku, przez co nie zachodzi konieczność ręcznego ich kasowania lub archiwizacji. (Menu -> System -> HDD Overwrite -> ON) 30

31 5.2.8 Tworzenie i usuwanie konta użytkownika i nadawanie urpawnień: Wejść do ustawień zaawansowanych systemu: Dodawanie użytkownika Wejść do działu DODAJ UŻYTKOWNIKA i wprowadź nową nazwę użytkownika. Można skonfigurować 7 różnych użytkowników. 31

32 Usuwanie konta użytkownika Wejść do menu USUŃ UŻYTKOWNIKA aby usunąć istniejące konto. Zarządzanie uprawnieniami Użytkownicy posiadać mogą różne uprawnienia, które podzielić można na 2 główne kategorie: Uprawnienia lokalne oraz Uprawnienia zdalne. Użytkownicy (poza adminem) nie mają uprawnień do wprowadzania zmian w ustawieniach konfiguracji urządzenia. Wejść do menu Kontrola dostępu i wybrać nazwę użytkownika: Ustawienia okna podglądu Dla każdego użytkownika ustawić można kolejność wyświetlania i czas przełączania obrazu z poszczególnych kamer. 32

33 5.3 Parametry nagrywania Kanał wideo Wybierz kanał wideo lub Wszystkie jeśli ustawienia wprowadzane dla kamer mają być jednakowe dla wszystkich Harmonogram nagrywania 33

34 1 Pokazuje dla którego kanału wprowadzane są ustawienia 2 Pokazuje rozkład harmonogramu na dni tygodnia 3 Opis rodzaju nagrania Nie nagrywaj (białe pole) Nagrywanie ciągłe (niebieskie pole) Nagrywanie wyzwolone detekcją ruchu (zielone pole) Nagrywanie wyzwolone alarmem (czerwone pole) Nagrywanie zainicjowane ręcznie (szare pole) Nagrywanie zainicjowane alarmem lub detekcją ruchu (żółte pole) System pozwala na ustalenie harmonogramu 24-godzinnego dla każdego dnia tygodnia. Jednostką czasu jest godzina. Ustawienia za pomocą myszy- Wybrać typ nagrywania i metodą przeciągnij i upuść zaznaczyć obszar na rozkładzie harmonogramu. Kliknij OK aby zapisać. Ustawienia zostną wprowadzone po zapisaniu, bez konieczności restartu. Przy wyborze rodzaju nagrywania z detekcją ruchu należy pamiętać o ustawieniu pola detekcji i czułości detekcji ruchu. Dla ustawień nagrywania powiązanych z wejściami alarmowymi należy również ustawić obsługę alarmów Jakość zapisu Jakość wideo oznacza bitrate, z jakim zapisywane są dane na dysku: 768kbps High; 640kbps Mid; 512kbps Low; 384kbps; lub Zdefiniowane przez użytkownika. Użytkownik może ręcznie wprowadzić wartość bitrate'u. (Kbit/s). W przypadku ustawienia wysokiej jakości wideo, może mieć ona wpływ na płynność przesyłu obrazu przez sieć, jeśli nie została włączona opcja podkodu Prędkość nagrywania Służy do ustawienia ilości klatek na sekundę z jaką zapisywany jest strumień wideo. Wybrać można: (30/25fps) 15 fps 7fps 3fps 1 fps lub zdefiniowana przez użytkownika Źródło danych Można wybrać 2 rodzaje zapisu: dźwięk i wideo oraz sam strumień wideo. Podczas podglądu przez Internet dźwięk słyszany jest tylko, gdy włączone jest nagrywanie Audio i Wideo Ustawienia OSD Opcje OSD to możliwość ustawienia wyświetlania: 1) Nazwy kamery i zegara 2) Nazwy kamery 3) Zegara 4) Bez OSD OSD na odtwarzanym materiale jest widoczne tylko, gdy było włączone podczas nagrywania!! 34

35 5.3.7 Rozdzielczość nagrywania Istnieje możliwość wyboru rozdzielczości nagrywania materiału: 1) CIF (NTSC 352 x 240, PAL 352 x 288) 2) 2CIF / Half D1 (NTSC 704 x 240, PAL 704 x 288) 3) 4CIF / D1 (NTSC 704 x 480, PAL 704 x 576) Rozdzielczość zostanie ustawiona automatycznie do maksykmalnej dla danej prędkości nagrywania! Przykładowo ustawienie 25kl./sek. Automatycznie zmieni rozdzielczość na CIF! Bardziej szczegółowe dane dotyczące możliwośći rejestraotra zestawione są w tabeli parametrów w niniejszej instrukcji Dual Streaming PODKOD Domyślnie rejestrator wykorzystuje strumień dodatkowy do wyświetlania obrazu na komórki lub przez Internet Expolorer. Włączenie tej opcji pozwala na wprowadzanie własnych ustawień strumienia, co ma znaczenie w przypadku połączenie internetowego o niskiej przepustowości. 35

36 5.4 Ustawienia obrazu Kanał Wybierz kamerę dla której wprowadzone mają być ustawienia lub wybierz Wszystkie Protokół sterowania głowicami szybkoobrotowymi (PTZ) Jeśli na danym kanale podłączony jest obraz z kamery PTZ, należy wprowadzić protokół kamery. (PATRZ: Instrukcja obsługi kamery PTZ). Protokół wprowadzony do rejestratora musi być zgodny z protokołem ustawionym na kamerze Szybkość transmisji PTZ Szybkość transmisji można wybrać spośród 1200, 2400, 4800, 9600 [b/s] PTZ ID Wybrać adres kamery PTZ z zakresu 0~ Ustawienia obrazu Wybrać parametry obrazu spośród: Jasność: 1 ~ 16 Kontrast: 1 ~ 16 Odcień: 1 ~ 16 Nasycenie: 1 ~ 16 36

37 5.4.6 Detekcja ruchu i strefy detekcji Czułość detekcji ruchu Istnieje możliwość wybrania 3 poziomów czułości. Najwyższa Normalna Niska lub Wyłącz Zdefiniowanie obszaru detekcji ruchu Kliknij na >>,aby wejść do ustawień strefy detekcji. Siatka na całym ekranie ma wymiar 16x12 pól. Każde pole może być aktywne (niebieskie) lub nieaktywne (białe) wyboru dokonać można klikając myszką. Obszary mogą być zdefiniowane dowolnie nie muszą do siebie przylegać ani być prostokątami Strefy prywatności Każda kamera ma możliwość zdefiniowania dla niej 4 stref prywatnych. Kliknij >> przy opcji Mosaic aby wejść do ustawień strefy prywatności a następnie metodą przeciąg i upuść zaznaczyć strefy. Aby usunąć stworzone strefy należy na wyznaczonym polu kliknąć prawym klawiszem myszy. Każda strefa prywatności będzie wyświetlana jako szare pole w oknie podglądu. 37

38 5.4.8 Zaawansowane opcje wideo obsługa zdarzeń Obsługa detekcji ruchu Obsługa utraty sygnału wideo Użytkownik może zdefiniować, jakie akcje mają być podjęte po wykryciu detekcji ruchu lub utraty wideo: Nagrywanie rozpocząć nagrywanie na określonym kanale Wyświetlenie kanału na pełnym ekranie w oknie podglądu Sygnał na wyjściu alarmowym Dźwięk ostrzegawczy głośnik rejestratora Powiadomienie em do wiadomości dołączony zostanie zrzut ekranu. Powiadamianie w oknie podglądu (w IE lub komórce zostanie wyświetlona informacja o wystąpieniu zdarzenia). Opcje detekcji ruchu Opcje utraty wideo Nazwa kanału Maksymalnie 16 znaków z czego 11 będzie wyświetlanych 38

39 5.5 Konfiguracja sieci Sieć(Stały adres IP/DHCP) Rejestrator ma 2 możliwości uzyskania adresu sieciowego IP, Automatycznie za pomocą DHCP Ręcznie wprowadzony adres w menu zostaje na stałe przydzielony urządzeniu przy każdym uruchomieniu UWAGA!! W zależności od wersji domyślny adres IP rejestratora to lub Zalecane jest jednak najpierw uruchomienie lokalnie rejestratora oraz ręczne ustawienie adresu IP! Istnieje możliwośc skonfigurowania protokołu PPPoE dla połączeń ADSL Port Http Port http ustawiony jest domyślnie na 80. Zaleca się niezmienianie tego ustawienia, lecz jest to możliwe Port poleceń Domyślnie port poleceń to:5050. Użytkownik może zdefiniować własny port Port danych Domyślnie port danych to:6050. Użytkownik może zdefiniować własny port. Jeśli rejestrator podłączony jest do sieci z Routerem należy przekierować odpowiednie porty lub umieścić adres urządzenia w DMZ Należy zapoznać się z instrukcją routera lub z treścią strony www: Przyporządkowanie portów powinno nie być przypadkowe należy upewnić się, że zmiana portów nie spowoduje konfliktu innych urządzeń! PPPoE/DDNS PPPoE - ustawienia 39

40 Klikając >> wejść do podmenu i w odpowiednich polach wprowadzić login i hasło otrzymane od providera internetowego. DDNS Kliknąć na >> aby wejść do podmenu ustwień DDNS. W odpowiednich polach wprowadzić dane otrzymane od usługodawcy. UWAGA: użytkownik musi posiadać wcześniej konto DDNS. 40

41 Przykładowi usługodawcy DDNS: update.ods.org members.3322.org members.dyndns.org members.dhs.org members.3322.org(static) members.dyndns.org(static) cgi.tzo.com Udostępnianie danych w sieci Opcja ta pozwala na podgląd zapisanych plików z poziomu otoczenia sieciowego. Jak odnaleźć pliki w sieci: Kliknąć 2x na ikonę otoczenie sieciowe, wprowadzić adres IP, np \\ , wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Pliki powinny być widoczne w oknie eksploratora. Port dla urządzeń mobilnych Port ustawiony jest domyślnie na Użytkownik może wprowadzić zmiany w menu głównym. Należy pamiętać o wprowadzaniu odpowiednich ustawień w programach na PDA Serwer Użytkownik ma możliwość zdefiniowania kilku odbiorców, którzy powiadamiani będą em o ewentualnych zdarzeniach. Aby móc korzystać z tej opcji należy mieć wcześniej założone konto pocztowe na dowolnym serwerze oraz posiadać informacje o jego konfiguracji. 41

42 Pole Do służy do wprowadzenia adresu do listy odbiorców. Serwer to pole w którym wprowadzić należy adres SMTP serwera poczty wychodzącej. od to pole w którym wprowadzić należy adres nadawcy, czyli rejestratora. Pozostałe pola dotyczące autoryzacji i połączenia powinny być wypełnione zgodnie z danymi otrzymanymi od usługodawcy serwisu pocztowego. Przycisk [TEST] służy do wykonania szybkiego testu komunikacji rejestratora z serwerem pocztowym. Przed testem należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola w poprzednim ekranie i podłączyć rejestrator do internetu UPnP Funkcja ta pozwala routerowi, przez który podłączony może być rejestrator, na automatyczne przekierowanie portów. Należy przy tym pamiętać o włączeniu tej funkcji w reouterze oraz o 42

43 tym, że połączenie z Internetem musi być zapewnione w momencie wykrywania urządzenia. 43

44 5.6 Ustawienia wyjść i wejść alarmowych Kanały wejść alarmowych Wybierz numer kanału przed wprowadzeniem zmian. Zmiany można wprowadzać dla wszystkich wejść wybierając wszystkie Rodzaj wejścia alarmowego Występują 2 rodzaje wejść alarmowych: N/O(Normally Open) oraz N/C(Normally Connected). W zależności od wersji w urządzeniu występować może różna ilość wejść alarmowych, jednak zasada ich działania jest taka sama. Z rejestratorem współpracują czujniki napięciowe. DODATNI (+) pin na poniższym schemacie to wejścia 1-4. UJEMNY ( ) pin to wejścia G (Ground) (5 i 6) N/O.: Normalnie otwarty (Normally open). Alarm zostanie wyzwolony jeśli sygnał na wejściu z czujnika przejdzie ze stanu niskiego w wysoki. N/C.: Normalnie zamknięty (Normally connected). Alarm zostanie wyzwolony jeśli sygnał na wejściu z czujnika przejdzie ze stanu wysokiego na niski. Maksymalne napięcie na wyjściu z czujnika to 5VDC 44

45 5.6.3 Obsługa zdarzeń Użytkownik może w prosty sposób określić w jaki sposób rejestrator powinien reagować na występujące zdarzenia alarmowe: Nagrywanie wyzwolone natychmiast na określonych kanałach. Preset PTZ ustawienie kamery PTZ w zdefiniowanej wcześniej pozycji. Pojawienie się pełnego ekranu na monitorze. Wyjście alarmowe - wyzwala wyjście alarmowe z rejestratora. Buzzer włącza głośnik wewnętrzny rejestratora. Upload wyślij informację do centrum monitorowania. wyślij wiadomość do zdefiniowanych wcześniej odbiorców. Uwaga1: Jeśli zdarzenie wyzwalać ma nagrywanie, należy również uwzględnić to w harmonogramie. Uwaga2: Tylko preset nr 1 kamery PTZ może być wykorzystany przy obsłudze zdarzeń. Proszę pamiętać aby najpierw wybrać odpowiedni kanał a dopiero później preset. Uwaga3: Ustawienia powiadamiania dźwiękiem i informowania centrum alarmowego dokonać można tylko z poziomu przeglądarki IE Ustawienia harmonogramu alarmów, wyjątek pełnego dysku HDD. USTAWIENIA ALARMÓW - harmonogram Kliknij >> aby wejść do ustawień podmenu harmonogramu aktywności alarmu. Użytkownik może wybrać okresy w których alarm jest aktywny lub nie. Okres aktywności alarmu pokazują czerwone pola, okresy nieaktywne pola białe. Wprowadzanie okresów jest 45

46 analogiczne, jak w przypadku ustawień harmonogramu nagrywania. Powiadomienie pełnoekranowe Pozwala na ustawienie czasu wyświetlania obrazu z kamery, na którym wystąpiło zdarzenie, na całym monitorze Obsługa alarmu pełnego dysku twardego Alarm Out wyzwól wyjście alarmowe Buzzer włącz głośnik wewnętrzny rejestratora Upload wyślij informację do centrum monitorowania. wyślij wiadomość do zdefiniowanych wcześniej odbiorców. 46

47 5.7 Konserwacja i zarządzanie Dzienniki zdarzeń Wybierz typ dziennika, który ma zostać wyszukany: Wszystkie / Operacje / Wyjątki / Alarm. Określić przedział czasu w jakim wyszukane mają być dzienniki Kliknij Wyszukaj aby wyświetlić listę zdarzeń odpowiadających kryterium wyszukiwania. Uwaga: Maksymalna ilość wpisów w dzienniku to Po przekroczeniu tej liczby stare wpisy zostają nadpisane. 47

48 5.7.2 Aktualizacje oprogramowania Aktualizacji dokonać można za pomocą przeglądarki IE lub z poziomu użytkownika lokalnego. Aktualizacja lokalna: Plik z danymi aktualizacyjnymi powinien być umieszczony w katalogu głównym na nośniku danych USB. Nośnik należy podłączyć do portu USB w rejestratorze. W menu Konserwacja wejść do Aktualizacja i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aktualizacja zdalna: Wejść do menu Parameters --> Device --> Upgrade Zarządzanie dyskiem twardym Dysk jest gotowy do pracy po sformatowaniu w rejestratorze. Kliknij >> aby wejść do podmenu zarządzania dyskiem. Jeśli dysk jest podłączony prawidłowo jego dane zostaną wyświetlone w tabeli. Kliknąć Formatuj aby rozpocząć formatowanie. 48

49 5.7.4 Pojemność dysku Pokazuje pojemność dysku zainstalowanego w rejestratorze Wersja hardware Pokazuje zainstalowaną wersję sprzętu Wersja oprogramowania Pokazuje aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania. Numer ten jest istotny przy doborze pliku aktualizacji Data oprogramowania Pokazuje datę ukazania się wersji oprogramowania. Numer ten jest istotny przy doborze pliku aktualizacji. 5.8 Zapisywanie ustawień Zapisz i wyjdź Zapisuje ustawienia i wychodzi do okna podglądu (pozostawia użytkownika zalogowanego) Wyjdź Wychodzi do menu bez zapisywania ustawień. 49

50 5.8.3 Przywróć ustawienia fabryczne Przywraca ustawienia fabryczne urządzenia Wyloguj Zapisuje ustawienia i wylogowuje użytkownika. Język, czas, system TV oraz ustawienia sieci (np. Adres IP czy port) nie zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych!! 50

51 6. Obsługa przez przeglądarkę internetową (TYLKO Internet Explorer) 6.1 Włączanie formantów ActiveX Komputer, z którego obsługiwany ma być rejestrator, zainstalowane musi mieć formanty ActiveX Jeśli przeglądarka lub firewall blokuje ich instalację należy wykonać poniższe czynności, aby ręcznie zainstalować brakujące komponenty: Pobierz niepodpisane formanty ActiveX Włącz lub Monituj Wykonywanie skryptów ActiveX nie oznaczonych jako bezpieczne Włącz lub Monituj 6.2 Ekran logowania w przeglądarce IE Otwórz przeglądarkę, wpisz w adresie wyszukiwania adres IP urządzenia. Pojawi się ekran: Zaznacz Automation Open All Preview aby po zalogowaniu włączyć automatycznie podgląd z wszystkich kanałów. 51

52 A. Układ okien podglądu: Pełen ekran /1 kamera / 4 kamery / 8 kamer /9 kamer B. inforamacja o statusie kamery C. Narzędzia podglądu Ustawienia kontrastu Ustawienia jasności Włącz/wyłącz dźwięk; ikona podświetlona będzie na zielono, jeśli dźwięk będzie nagrywany Włącz/wyłącz nagrywanie. Zrób zrzut ekranu. zatrzymaj podgląd, ikona zmieni się na na liście E dostępnych kamer D. Ekran nieaktywnej kamery E. Lista dostępnych kamer F. Pasek narzędzi Ikony, idąc od lewej, oznaczają: Parameters: skonfiguruj parametry nagywania. Talk-back: opcja służy do wygłaszania komunikatów. PC wyposażony musi być w mikrofon a DVR w głośniki podłączone do wyjścia audio. Playback: Wyszukuj i odtwarzaj nagrany materiał Device log: Przeszukuje dziennik zdarzeń rejestratora Local storage: służy do konfiguracji miejsca zapisu nagrań na lokalnym nośniku. Od lewej: Obecnie zalogowany użytkownik, Wyloguj, Zdalny restart DVR, Wyczyść alarmy G. Kontrolki kamer szybkoobrotowych / PTZ H. Włącz / wyłącz podgląd wszystkich kamer 52

53 6.3 Powiadomienia o alarmach Jeśli połączenie internetowe zostanie zerwane lub będzie niestabilne, wyświetlony zostani komunikat: No heartbeat of device, please check the network! w prawym górnym rogu ekranu. Po odnowienu połączenia po błędzie podgląd zostanie włączony automatycznie. W przypadku wystąpienia alarmu w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie: Device alarm: IO alarm, IO input x. Należy włączyć tą funkcję poprzez ustawienia dostępne z poziomu strony internetowej. W przypadku wykrycia detekcji ruchu, w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie Device alarm: motion detection, channel X. W przypadku utraty sygnału wideo, w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie Device alarm: video loss, channel x. 53

54 6.4 Ustawienia zdalne parametrów urządzenia Kliknij, pokaże się menu ustawień:. Ustawienia są analogiczne do tych opisanych w przypadku konfiguracji lokalnej. Po ich wprowadzeniu należy potwierdzić oraz zapisać zmiany: Serwer ustawienia sieci i systemu wideo analogicznie do ustawień lokalnych: Kanał Ustawienia kamery i nagrywania analogicznie do ustawień lokalnych: 54

55 Kanał ustawienia kamery i podkodu analogicznie do ustawień lokalnych: Dla sieci o niewielkim paśmie transferu danych oraz dla użytkowników PDA zaleca się włączenie tej opcji: [Enable Subcode] ->[Sub Bitstream] ->[Video Bitrate] Port szeregowy Ustawienia kamer PTZ 55

56 Alarm ustawienia wejść i wyjść alarmowych Urządzenie Aktualizacja oprogramowania, ustawienia sieci i powiadamiania . 56

57 Użytkownik ustawienia kont użytkowników i ich uprawnień Stan Pojemność dysku, status połączenia sieciowego i kanałów wideo 57

58 6.5 Odtwarzanie nagrań i archiwizacja Odtwarzanie nagrań Kliknij na, aby wejść do ekranu przeszukiwania nagrań. Pokaże się obraz, jak poniżej: Przeszukiwanie nagrań Część okna, w której należy wprowadzić kryteria wyszukiwania znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Wpisać kryteria, a następnie kliknąć Search aby rozpocząć przeszukiwanie. Rezultaty zostaną wyświetlone w tabeli. Wybrać pliki do odtworzenia, a następnie kliknąć PLAY. Odtwarzanie Kontrolki odtwarzania zlokalizowane są pod obrazem. Składają się na nie, między innymi, pasek czasu, kontrolki odtwarzania, informacje o kanale. Ikony kontroli odtwarzania pokazuje obraz poniżej. Kolejno od lewej oznaczają one: Play; Pauza; Stop; Następna klatka; Szybkie odtwarzanie (prędkość może być regulowana: 2X, 4X, 8X, i 16X); Odtwarzanie w zwolnionym tempie (prędkość może być 58

59 regulowana: 1/2X, 1/4X, 1/8X, and 1/16X); Zwiększ kontrast; Zmniejsz kontrast; Zwiększ jasność; Zmniejsz jasność; Włącz/Wyłącz dźwięk; odtwarzaj poprzedni plik; Odtwarzaj następny plik. Przyciski i są aktywne, gdy włączone jest odtwarzanie synchroniczne kilku kanałów; Snapshot lokalizację zapisu plików można ustawić wchodząc do menu. Informacja dotycząca zapisanych nagrań będzie wyświetlona w pasku informacji na ekranie. Pokazane są, między innymi, adres IP, numer kanału, prędkość odtwarzania, czas Ściąganie plików wideo Kliknąć plików. aby ustawić ścieżkę zapisu plików. Kliknąć Download aby rozpocząć sciąganie Dziennik zdarzeń Kliknąć, aby wejść do menu dzienników. Dzienniki wyszukiwać można wg 4 kryteriów: Wszystkie, wg czasu, wg rodzaju, wg rodzaju i czasu. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybrać kanał, kryterium wyszukiwania i kliknąć Querry. Opcja export zapisze dzienniki w formacie html na dysku lokalnym. 59

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi

Mobile Client Software. ivms 4500. Instrukcja obsługi Mobile Client Software ivms 4500 Instrukcja obsługi (V1.0 PL) Tłumaczenie: Dipol 2010 Instrukcja obsługi ivms4500 1 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Hikvision. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacyjna

Instrukcja Instalacyjna Zxtech Mini NVR i IP Kamery Instrukcja Instalacyjna ver. 1 Copyrighted: MZX Global Sp. z o.o. Rozdział 1: Ważne Uwaga Przed instalowaniem kamer na ścianch podłącz je do NVRa i dokonaj podstawowych ustawień.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1

Instrukcja operatora. rejestratora cyfrowego. serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 Instrukcja operatora rejestratora cyfrowego serii i7-nxxxvh, i7-hxxxvh v.2.2.1 www.internec.pl 1 Obsługa rejestratora Informacje podstawowe Urządzenie zostało wyposażone w graficzne menu użytkownika. Menu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj dokładnie całą instrukcję i zwróć uwagę na umieszczone w niej ostrzeżenia. Zachowaj tę instrukcję

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo