Ocalić od zapomnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocalić od zapomnienia"

Transkrypt

1 Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

2 Autor: Sławomir Łais Korekta i recenzja: dr Małgorzata Iwanowicz Opracowanie graficzne: Fajne Chłopaki

3 Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+

4

5 Spis treści Spotkanie 1 7 TEMAT: CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZDJĘCIACH? Spotkanie 2 29 TEMAT: POZNAJEMY PROGRAM PICASA Spotkanie 3 45 TEMAT: PORZĄDKUJEMY SWOJĄ BIBLIOTEKĘ ZDJĘĆ Spotkanie 4 61 TEMAT: TWORZYMY WŁASNE ALBUMY Spotkanie 5 75 TEMAT: POPRAWIANIE WYGLĄDU ZDJĘĆ Spotkanie 6 89 TEMAT: PUBLIKACJA ZDJĘĆ Spotkanie 7 99 TEMAT: INNE FORMY KORZYSTANIA Z FOTOGRAFII CYFROWEJ

6

7 Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIE 1 TEMAT: CO TRZEBA WIEDZIEĆ O ZDJĘCIACH?

8 spotkanie 1 8 SŁOWNIK NOWYCH POJĘĆ Nazwa MATRYCA APARATU CYFROWEGO ZDJĘCIE CYFROWE PIKSEL Definicja Element światłoczuły, składający się z pojedynczych punktów. Umożliwia zapis informacji o barwie i jasności światła, padającego na każdy z pikseli. Plik zawierający, przechwyconą przez matrycę aparatu cyfrowego, informację o jasności punktów. Pojedynczy element zdjęcia o określonym kolorze. PROPORCJE ZDJĘCIA Stosunek pomiędzy szerokością a wysokością zdjęcia. ORIENTACJA PORTRETOWA ZDJĘCIA Orientacja pionowa szerokość zdjęcia jest mniejsza niż wysokość (ang. portrait). ORIENTACJA KRAJOBRAZO- WA ZDJĘCIA ROZDZIELCZOŚĆ FORMAT PLIKU GRAFICZNEGO KOMPRESJA SKANOWANIE EDYTOWANIE ZDJĘĆ Orientacja pozioma szerokość zdjęcia jest większa niż wysokość (ang. landscape). Parametr określający matrycę aparatu cyfrowego, informujący o liczbie pikseli w poziomie i pionie, np x Format zapisu zdjęcia w postaci pliku komputerowego. Zmniejszenie objętości pliku graficznego (zdjęcia), bez zmiany jego długości i szerokości. Przetworzenie obrazu utrwalonego na papierze na plik graficzny za pomocą specjalnego urządzenia (skanera). Zmiana wyglądu zdjęć za pomocą programu graficznego. Może to być np. zmiana kolorystyki, jasności zdjęcia, przycięcie obrazu do innych rozmiarów.

9 spotkanie 1 9 WPROWADZENIE DO NOWEGO TEMATU Fotografia cyfrowa daje olbrzymie możliwości, które pozwalają przechowywać zdjęcia na wielu nośnikach (np. na dyskach twardych komputerów, na płytach CD lub w Internecie). Możemy też robić wiele kopii poszczególnych zdjęć, przerabiać je, zmieniając ich wygląd i dzielić się nimi, przekazując innym osobom (na pendrive, dysku CD, wysyłając pocztą elektroniczną). Materiał został opracowany dla programu Picasa w wersji nr 3. BUDOWA ZDJĘCIA Rys. 1 Budowa zdjęcia Zdjęcie cyfrowe to mozaika, utworzona z pikseli. Każdy piksel ma swój kolor. Kolor ten odpowiada temu, co zarejestrował aparat cyfrowy. Dlatego ludzkie oko widzi obraz podobny do tego, który był przed obiektywem aparatu.

10 spotkanie 1 10 Rys. 2 Liczba pikseli a rozdzielczość Rys. 3 Proporcje zdjęcia

11 spotkanie 1 11 Proporcja zdjęcia to para liczb, opisujących w prosty sposób stosunek pomiędzy szerokością a wysokością obrazu. Rys. 4 Inne typowe proporcje zdjęć W praktyce spotyka się najczęściej kilka proporcji, pokazanych na Rysunku 4. 4 na 3 to proporcja, odpowiadająca ekranom telewizorów i komputerów sprzed kilku lat (zanim pojawiły się monitory szerokokątne). Wiele aparatów cyfrowych ma tę proporcję ustawioną jako domyślną. 3 na 2 w tej proporcji były wywoływane zdjęcia z aparatów analogowych np. w postaci odbitek 10 na 15 centymetrów. Wiele papierów przeznaczonych do drukowania odbitek fotograficznych również dziś ma proporcje 3 na na 9 to format, który odpowiada tzw. panoramicznym telewizorom i monitorom. Jest wygodny do wyświetlania obrazów właśnie na takich urządzeniach. 1 na 1 to format kwadratu. Niekoniecznie ma on zastosowanie w przypadku urządzeń. Jest jednak bardzo przydatny jako środek kompozycyjny. Format kwadratu popularny jest na stronach internetowych oraz np. w kafelkach systemu Windows 8. Warto zwrócić uwagę na to, że proporcje zdjęcia odczytujemy w kolejności liczba kolumn na liczbę wierszy (szerokość na wysokość), a rozmiary zdjęcia (np. w centymetrach) wysokość na szerokość.

12 spotkanie 1 12 Rys. 5 Proporcje zdjęcia a płaskość Najbardziej płaskie (mówiąc najprościej, najszersze) są zdjęcia o proporcjach 16 na 9. Następnie te w stosunku 3 na 2, 4 na 3 i na końcu kwadratowe 1 na 1. Rys.6 Deformacja zdjęcia

13 spotkanie 1 13 Na ekranie telewizora panoramicznego o proporcjach 16 na 9, można w różny sposób wyświetlić zdjęcie w typowej dla wielu aparatów proporcji 4 na 3. Rys. 7 Slajd pomocniczy do ćwiczenia Tak naprawdę rozdzielczość to już pewien stosunek. Zazwyczaj jednak podajemy go w mniejszych liczbach, których proporcję względem siebie łatwiej sobie wyobrazić. W tym celu znajdujemy największą wartość, przez którą można podzielić obie liczby (tzw. największy wspólny dzielnik). Łatwo zauważyć, że zarówno liczba 1600, jak i 1200 są podzielne przez 400. Wobec tego zdjęcie o rozdzielczości 1600 x 1200 będzie miało proporcje 4 x 3. Niekiedy wynik obliczeń trzeba będzie przedstawić w zaokrągleniu. ĆWICZENIE Spróbuj przeliczyć, jakie są proporcje zdjęcia: na 1200 pikseli na 1800 pikseli na 1080 pikseli.

14 spotkanie 1 14 Rys. 8 Orientacja pionowa i pozioma zdjęć Elementem charakterystycznym dla zdjęcia jest jego orientacja pionowa lub pozioma. W nazewnictwie stosowanym w żargonie fotografii cyfrowej, stosuje się również określenia: portretowa i krajobrazowa. Odpowiadają one angielskojęzycznym zwrotom: portrait

15 spotkanie 1 15 i landscape. Rys. 9 Kompresja zdjęć Zdjęcia cyfrowe zajmują stosunkowo dużo miejsca na dysku komputera. Dlatego opracowano różnego rodzaju algorytmy kompresji plików graficznych. Aparaty fotograficzne lub oprogramowanie komputera zmniejszają wielkość plików, nie zmieniając rozdzielczości zdjęcia. Na ogół można sporo zmniejszyć zdjęcie bez widocznego efektu dla ludzkiego oka.

16 spotkanie 1 16 Na slajdzie zaprezentowany jest przykład. Rys. 10 Formaty plików graficznych

17 spotkanie 1 17 Rys. 11 Definicja edycji zdjęć Edytowanie to zmiana wyglądu zdjęć. Na rysunku 11 po lewej stronie widać zdjęcie z małym kontrastem. Po prawej stronie widać to samo zdjęcie, poprawione w programie do edycji zdjęć. Polepszono w nim kontrast zdjęcia i zmniejszono zieloną poświatę. Rys. 12 Slajd pomocniczy ORGANIZACJA PLIKÓW, CZYLI JAK NIE ZGINĄĆ W POWO- DZI FOTOGRAFII Na ogół aparaty fotograficzne nazywają pliki w sposób, który nam nic nie powie na przykład DSC jpg. Warto przyjąć pewne zasady organizacji plików na dysku w sposób, który pozwoli nam łatwo zorientować się, gdzie mamy konkretne zdjęcie. Najprostszą metodą jest wybranie jednego folderu, którego będziemy używać do przechowywania fotografii. Może to być np. folder Moje obrazy, który w systemie Windows domyślnie jest przeznaczony do przechowywania fotografii. Klikamy kolejno Eksplorator plików > Obrazy > Moje obrazy.

18 spotkanie 1 18 Rys.13 Umiejscowienie folderu Moje obrazy w bibliotekach plików systemu Windows Rys.14 Folder ze zdjęciami otwarty w Eksploratorze Windows Każdy folder musi mieć inną nazwę, określającą grupę zdjęć. Dzięki temu łatwo znaleźć fotografie z konkretnego wydarzenia np. urlopu. Rys.15 Przykładowa struktura folderów ze zdjęciami

19 spotkanie 1 19 ĆWICZENIE Przegraj pliki z pendriva, czyli pamięci USB, na dysk komputera. Po umieszczeniu pamięci zewnętrznej w wejściu USB komputera, system Windows zapyta, co chcesz zrobić. Wyświetli się okno. Rys.16 Okienko Windows po włożeniu urządzenia pamięci zewnętrznej USB Wybieramy opcję Otwórz folder, aby wyświetlić pliki. Rys. 17 Opcja wyświetlenia folderów pamięci zewnętrznej W ten sposób wyświetli nam się okienko Eksploratora Windows, pokazujące zawartość pamięci zewnętrznej.

20 spotkanie 1 20 Rys.18 Okienka Exploratora Windows ustawione obok siebie W folderze Moje obrazy (po lewej stronie), utworzymy folder Urlop Niemcy Klikamy prawym klawiszem myszy na powierzchni okna tego folderu. Rys.19 Zakładanie nowego folderu

21 spotkanie 1 21 Następnie z podręcznego (kontekstowego) menu, które się pojawiło, wybieramy opcję Nowy i dalej Folder. Rys. 20 Wybór opcji wstawiania nowego folderu Następnie nadajemy nowemu folderowi nazwę Urlop Niemcy 2012, wpisując ją przy użyciu klawiatury. Rys. 21 Nowy folder o nazwie Urlop Niemcy 2012

22 spotkanie 1 22 Rys. 22 Wynik operacji założenia folderu i nadania mu nazwy Teraz otwórzmy utworzony folder, klikając na niego podwójnie lewym przyciskiem myszy. Z prawej strony otwórzmy folder DCIM (w taki sposób nazywane są foldery, które dla zdjęć w swojej pamięci tworzy aparat) również klikając na niego dwukrotnie. W ten sposób widzimy zawartość obu folderów. Rys. 23 Otwarte foldery gotowe do kopiowania zdjęć Jak widać, po lewej stronie, nie mamy żadnych plików. Po prawej stronie natomiast, są pliki ze zdjęciami. Zaznaczmy je wszystkie, przeciągając myszką z miejsca pod nimi aż do samej góry.

23 spotkanie 1 23 Rys. 24 Zaznaczanie plików za pomocą myszy Alternatywnym sposobem zaznaczenia wszystkich plików jest kliknięcie na jeden z nich i wciśnięcie skrótu klawiszowego CTRL+a. Jest to szczególnie użyteczna metoda przy dużej liczbie plików. Następnie łapiemy i przeciągamy całą grupę zaznaczonych zdjęć do folderu Urlop Niemcy 2012 (klikamy na grupie zaznaczonych zdjęć i trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy, przesuwamy myszkę na powierzchnię folderu docelowego). Możemy także użyć skrótów klawiszowych: CTRL + c (zaraz po zaznaczeniu wszystkich zdjęć) oraz CTRL + v (po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w miejscu, do którego chcemy przenieść zdjęcia). Zamiast skrótu CTRL + c możemy użyć kombinacji CTRL + x. Wtedy zdjęcia nie zostaną skopiowane (zdublowane) tylko wycięte, co oznacza, że po przeniesieniu (wykorzystaniu skrótu CTRL + v) będą się znajdowały tylko w miejscu docelowym, natomiast zostaną usunięte z pierwotnej lokalizacji. Kopiować pliki możemy również klikając prawym przyciskiem myszy na zaznaczonej grupie zdjęć, a następnie wybierając opcję Kopiuj w menu, które się pojawi. W dalszej kolejności wystarczy ponownie kliknąć prawym przyciskiem myszy, tym razem jednak w docelowej lokalizacji, a następnie wybrać opcję Wklej. Jeśli nie chcemy zaznaczyć wszystkich zdjęć, a tylko pewną ich grupę wystarczy skorzystać z klawiszy CTRL lub SHIFT. Pierwszy z nich pozwoli zaznaczyć kilka zdjęć znajdujących się w różnych miejscach folderu (np. zdjęcia nr 1, 5, 7, 12 i 16). Wystarczy, że klikniemy lewym przyciskiem myszy na pierwsze wybrane zdjęcie, potem przyciśniemy klawisz CTRL na klawiaturze i cały czas go trzymając, będziemy klikać na kolejne zdjęcia, które chcemy przenieść. Jeśli

24 spotkanie 1 24 chcemy przenieść jakąś część zdjęć, które są położone jedno po drugim (np. zdjęcia od 1 do 10), możemy użyć klawisza SHIFT. W tym celu zaznaczamy pierwsze zdjęcie, które nas interesuje, a następnie wciskamy klawisz SHIFT i trzymając go, klikamy na ostatnie zdjęcie z grupy. Następnie możemy wykorzystać dowolną metodę przenoszenia zdjęć do nowej lokalizacji. Rys. 25 Przeciąganie myszką zaznaczonych zdjęć z pamięci zewnętrznej do folderu na komputerze W efekcie zdjęcia pojawiły się w folderze Urlop Niemcy Ponieważ była to czynność kopiowania, to zdjęcia znajdują się zarówno w pamięci zewnętrznej, jak i na komputerze. Rys. 26 Skopiowane zdjęcia ZMIANA WIDOKU Pliki graficzne w okienku eksploratora plików można oglądać na wiele sposobów. Do zmiany widoku służy trzecia ikona od prawej w pasku eksploratora (rys.27). Widok można zmienić również

25 spotkanie 1 25 klikając w obszarze folderu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając opcję Widok. Rys. 27 Zmiana sposobu wyświetlania plików w folderze OGLĄDANIE ZDJĘĆ Dwukrotne kliknięcie na zdjęcie, spowoduje jego otwarcie w Przeglądarce fotografii systemu Windows. Rys. 28 Zdjęcie otwarte w Przeglądarce fotografii

26 spotkanie 1 26 W dolnej części okna znajduje się panel z podstawowymi opcjami. Rys. 29 Panel w Przeglądarce fotografii Zastosowanie kolejnych ikon (zaczynając od lewej strony): zwiększanie, zmniejszanie wyświetlanego obrazu, przełączanie pomiędzy widokiem Rzeczywistym (zdjęcie powiększone tak, by jeden piksel ekranu odpowiadał jednemu pikselowi zdjęcia) a widokiem Dopasuj do okna (zdjęcie wypełnia okno), przejście do poprzedniego zdjęcia w folderze, wyświetlanie pokazu slajdów, przejście do następnego zdjęcia w folderze, obrót zdjęcia o 90 stopni w lewo, obrót zdjęcia o 90 stopni w prawo, usunięcie zdjęcia. KASOWANIE PLIKÓW Aby usunąć pliki przejdźmy do okienka pamięci zewnętrznej.

27 spotkanie 1 27 Rys. 30 Folder z zaznaczonymi wszystkimi plikami Wszystkie pliki w folderze możemy zaznaczyć myszką lub skrótem klawiszowym CTRL + a. Pierwszy sposób polega na wybraniu opcji Usuń z menu podręcznego, które pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem myszki na wybranych plikach. Rys. 31 Menu podręczne z opcją Usuń

28 Drugi sposób to użycie klawisza Del (na klawiaturze), gdy mamy zaznaczone pliki System wyświetli komunikat z zapytaniem, czy na pewno skasować pliki. Ważne, aby pamiętać, że jeśli jest to pamięć zewnętrzna, to system nie będzie przenosił plików do kosza, tylko od razu je skasuje. Rys. 32 Okienko potwierdzenia czynności kasowania plików Potwierdzamy operację przyciskiem Tak.

29 Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIE 2 TEMAT: POZNAJEMY PROGRAM PICASA

30 spotkanie 2 30 SŁOWNIK NOWYCH POJĘĆ Nazwa EDYTOR GRAFI- KI (ZDJĘĆ) PROGRAM KA- TALOGOWANIA ZDJĘĆ PICASA BIBLIOTEKA ZDJĘĆ W PICASA Definicja Program komputerowy, służący do zmiany wyglądu zdjęć: zmiany kolorystyki, ostrości, kształtu i rozmiaru. Najczęściej programy pozwalają na zmiany nawet pojedynczych pikseli. Program komputerowy, który ułatwia przechowywanie zdjęć poprzez zwiększenie możliwości ich porządkowania, uzupełniania o informacje dodatkowe, wyświetlenia na wiele sposobów. Program komputerowy, łączący wiele funkcjonalności, wspierających fotografa cyfrowego. Umożliwia porządkowanie zdjęć, prostą edycję, pokazywanie zdjęć oraz publikowanie w Internecie. Sposób pokazania kolekcji zdjęć. Umożliwia pokazywanie zawartości rzeczywistych folderów dyskowych, ale również tworzenie własnych zbiorów zdjęć, opisywanie zdjęć i uzupełnianie o dodatkowe informacje, a także prezentowanie ich na różne sposoby. WPROWADZENIE DO NOWEGO TEMATU Jeden z programów, służących do zarządzania zbiorem fotografii to Picasa. Jest on tzw. kombajnem, to znaczy umożliwia wykonywanie wielu czynności związanych z fotografią (od wczytania zdjęć na dysk, aż po publikację ich w Internecie). PROGRAMY PRZYDATNE W PRAKTYCE FOTOGRAFA Jest wiele różnych programów przydatnych w praktyce fotografii cyfrowej. Są wśród nich programy dla profesjonalistów, zwykle bardzo drogie, jak na przykład Adobe Photoshop lub Adobe Lightroom. Są też programy tańsze lub darmowe. Można znaleźć programy wyspecjalizowane w konkretnym zadaniu np. w edycji zdjęć. Program Picasa jest darmowy i oferuje dużo możliwości. Pozwala także łatwo publikować zdjęcia w Internecie.

31 spotkanie 2 31 URUCHAMIAMY PROGRAM PICASA Program Picasa możemy uruchomić na 3 sposoby: Klikamy > START w lewym dolnym roku ekranu, następnie > Wszystkie programy > szukamy folderu > Picasa 3, a w nim programu Picasa. Klikamy lewym klawiszem myszy i czekamy na wyświetlenie głównego okna programu. Rys. 33 Uruchomienie Picasa poprzez wybranie z folderu menu START Klikamy > START w lewym dolnym roku ekranu. Następnie w okienku wyszukiwania (na dole z lupą) wpisujemy Picasa i zatwierdzamy klawiszem > ENTER.

32 spotkanie 2 32 Rys. 34 Uruchomienie programu Picasa przez wyszukanie w menu START Często jest też tak, że ikona programu znajduje się na pulpicie. W takiej sytuacji wystarczy kliknąć na nią dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. ĆWICZENIE Uruchom program Picasa na trzy różne sposoby.

33 spotkanie 2 33 POZNAJEMY PROGRAM PICASA Rys. 35 Główne elementy ekranu Picasa Na ekranie widzimy następujące obszary: Menu główne jak w większości programów w systemie Windows, na górze mamy opcje programu, umieszczone w menu głównym. Pasek widoku to obszar, w którym będziemy mogli dostosować, jakie zdjęcia widzimy i jak je oglądamy. Panel z folderami po lewej stronie ekranu jest panel, który pokazuje nasze foldery i albumy. Zawartość folderów to główny obszar programu, w którym widzimy fotografie. Informacje dodatkowe to obszar, pokazujący informacje uzupełniające na temat np. wybranego zdjęcia.

34 spotkanie 2 34 PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI BIBLIOTEKI ZDJĘĆ W lewym panelu mamy pokazane różne kolekcje zdjęć. Są to elementy tzw. biblioteki zdjęć. Od góry patrząc widzimy: Albumy, Osoby i Foldery. Rys. 36 Kolekcje porządkujące zdjęcia W środkowej, największej części ekranu mamy wyświetlone wszystkie zdjęcia, poukładane w kolejne foldery. Rys. 37 Zdjęcia poukładane wg folderów

35 spotkanie 2 35 Zdjęcia są poukładane jakby na jednej długiej powierzchni, którą możemy przesuwać przy pomocy rolki myszy. Przesuwanie powierzchni, na której poukładane są zdjęcia jest również możliwe dzięki suwakowi, znajdującemu się na prawo od okna. Przesunięcie go do góry, to przesuwanie taśmy w kierunku pierwszych zdjęć, przesunięcie w dół w kierunku dalszych. Rys. 38 Suwak w programie Picasa Kliknięcie na nazwę folderu w widoku biblioteki (kliknij na folder Wakacje 2004), powoduje wyświetlenie w głównej części ekranu tego folderu, a właściwie przesunięcie powierzchni ze zdjęciami tak, by folder ten znalazł się na górze ekranu. Rys. 39 Widok Picasa z wybranym folderem W dolnej części ekranu jest suwak, który pozwala dostosować wielkość miniaturek. Rys.40 Ikony dostosowywania widoku Dwukrotne kliknięcie na zdjęciu, powoduje jego otwarcie w większej wersji i udostępnia narzędzia edycyjne.

36 spotkanie 2 36 Rys. 41 Widok edycji zdjęcia Możemy przechodzić w tym widoku od zdjęcia do zdjęcia, dzięki widocznym miniaturkom w górnej części ekranu. Rys. 42 Miniaturki Możemy również uruchomić pokaz slajdów przyciskiem w tej samej części ekranu. Wyjście z pokazu slajdów to naciśnięcie klawisza ESC. Rys. 43 Przycisk do uruchamiania pokazu slajdów Przycisk Powrót do biblioteki przeniesie nas z powrotem do biblioteki zdjęć. Przy każdej nazwie folderu w obszarze, w którym są wyświetlane zdjęcia, jest również przycisk z zieloną strzałką, służący do wyświetlenia pokazu slajdów tego folderu.

37 spotkanie 2 37 Rys. 44 Ikony umieszczone przy każdym folderze POKAZ SLAJDÓW Uruchomimy pokaz slajdów przyciskiem przy folderze Urlop Niemcy Podczas pokazu slajdów działają następujące klawisze: strzałki zmieniają slajd ze zdjęciem na poprzedni lub następny, spacja lub ruch myszką zatrzymują pokaz slajdów i wyświetlają panel do sterowania pokazem slajdów. Rys. 45 Panel sterowania pokazem slajdów Znajdziemy w nim po kolei: 1. przycisk zakończenia pokazu, 2. suwak powiększania slajdu, 3. przyciski obrotu zdjęcia w lewo i w prawo, 4. strzałkę przejścia do poprzedniego slajdu, 5. przycisk wznowienia pokazu (przerwaliśmy go, by wyświetlić ten panel), 6. strzałkę następnego slajdu, 7. przycisk oznaczania zdjęcia gwiazdką, 8. rozwijaną listę przejść między slajdami, 9. przycisk włączenia/wyłączenia podpisów, 10. kontrolkę ustawienia czasu wyświetlania jednego slajdu.

38 spotkanie 2 38 Większość tych ustawień jest intuicyjna w użyciu. Dlatego opisane zostanie tylko ustawianie przejść pokazu slajdów i czasu wyświetlania pojedynczego slajdu. Używamy przycisku pokazu slajdów w widoku edycji lub umieszczonego przy nazwie folderu. Rozwijamy na pojawiającym się panelu listy z przejściami i wybieramy to, które nas interesuje. Przerywamy pokaz, ruszeniem myszki lub klawiszem SPACJI. Aby zmienić czas wyświetlania slajdów, klikamy na znak plus (aby wydłużyć) na prawo lub minus (aby skrócić) na lewo od pokazanej liczby sekund wyświetlania slajdu. ĆWICZENIE Wykonaj następujące czynności. 1. Wyświetl zawartości folderu Wakacje 2003 i zwiększ miniaturki zdjęć maksymalnie, jak się da. 2. Obejrzyj wybrane zdjęcia z tego folderu w widoku edycji. 3. Uruchom pokaz zdjęć z tego folderu z następującymi parametrami: rodzaj przejścia wypchnij, czas wyświetlania jednego zdjęcia 4 sekundy. ZARZĄDZAMY ZDJĘCIAMI ZA POMOCĄ PROGRAMU PICASA Program Picasa pokazuje zawartość folderów na dysku komputera. O tym, które foldery są pokazywane, decydują ustawienia Menedżera folderów, który jest dostępny w menu Narzędzia. Rys. 46 Opcja Menedżer folderów w menu Narzędzia

39 spotkanie 2 39 Rys. 47 Menedżer folderów folder Salamanka Mamy trzy podstawowe możliwości widoczne na ekranie: Skanuj raz program Picasa wyszuka w folderze zdjęcia i doda do biblioteki. Usuń z programu Picasa program nie będzie dodawał zdjęć z tego folderu do biblioteki zdjęć, a jeśli są dodane, to je usunie. Zawsze skanuj program Picasa będzie sprawdzał, czy są nowe zdjęcia w folderze i w razie zmian, będzie uaktualniał bibliotekę. W tym miejscu decydujemy, które foldery na naszym dysku są przedstawiane w bibliotece programu Picasa. Poniżej tej listy widnieje również opcja Wykrywanie twarzy. Można ją włączyć lub wyłączyć klikając lewym przyciskiem myszy na przycisk zamieszczony obok, po lewej stronie opisu opcji. Odłączenie folderu od programu Picasa nie oznacza jego skasowania (Usuń z programu Picasa > OK). Folder ten będzie obecny na dysku, tylko nie będzie pokazywany przez Picasę.

40 spotkanie 2 40 Rys. 48 Odłączenie folderu od programu Picasa Możemy ustawić program Picasa, żeby pokazywał tylko wybrane foldery ze zdjęciami. Dzięki temu biblioteka nie będzie zaśmiecona plikami graficznymi, których nie chcemy. ĆWICZENIE Ustaw program Picasa tak, by pokazywał tylko foldery: Art, Urlop Niemcy 2012, Znajomi. Przy czym spróbuj znaleźć opcję, która spowoduje, że folder Art będzie miał wyłączone rozpoznawanie twarzy.

41 spotkanie 2 41 Rys. 49 Ustawienia prawidłowe dla wykonywanego ćwiczenia ĆWICZENIE Ustaw program Picasa tak, by z powrotem pokazywał wszystkie foldery w Moje obrazy. Ekran Menedżera folderów powinien wyglądać, jak na ilustracji. Rys. 50 Ekran po wykonaniu ćwiczenia

42 spotkanie 2 42 DZIAŁANIA NA PLIKACH I FOLDERACH Po podłączeniu folderów z naszego dysku do biblioteki Picasa, możemy wykorzystywać program do typowych operacji na plikach i folderach (takich, jak kasowanie czy przenoszenie zdjęć z folderu do folderu). W panelu biblioteki wybieramy folder Salamanka. Rys. 51 Wybór folderu Salamanka Przeciągamy zdjęcie, przedstawiające pomnik na nazwę folderu Londyn po lewej stronie. Rys. 52 Przenoszenie zdjęć pomiędzy folderami poprzez przeciąganie myszką Program Picasa poprosi o potwierdzenie operacji.

43 spotkanie 2 43 Rys. 53 Potwierdzenie operacji przenoszenia plików Po otwarciu folderu Londyn, powinniśmy zobaczyć tam zdjęcie. Przeciągnijmy teraz zdjęcie z rzeźbą z powrotem do folderu Salamanka. W programie działają standardowe zasady przenoszenia plików. Oznacza to np. że jeśli przenoszony plik będzie miał taką samą nazwę, jak plik, który już znajduje się w miejscu docelowym, to program nas o tym poinformuje i zaproponuje np. zmianę nazwy pliku, aby przeniesienie było możliwe. Pliki można również kopiować między miejscami np. używając skrótów klawiszowych CTRL + c i CTRL + v. Aby wykasować folder Salamanka, klikamy prawym klawiszem myszy na nazwie tego folderu. Z menu podręcznego wybieramy opcję Usuń folder. Rys. 54 Usuwanie folderu Program Picasa zapyta o potwierdzenie. Klikamy przycisk Usuń folder.

44 Rys. 55 Potwierdzenie usuwania folderu Po wykonaniu operacji, nie powinniśmy mieć folderu, ani w bibliotece programu Picasa, ani na dysku w folderze Moje obrazy.

45 Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA ZDJĘĆ SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIE 3 TEMAT: PORZĄDKUJEMY SWOJĄ BIBLIOTEKĘ ZDJĘĆ

46 spotkanie 3 46 SŁOWNIK NOWYCH POJĘĆ Nazwa Definicja TAGI TAGOWANIE GEOTAGI GEOTAGOWANIE Krótkie określenia, opisujące tematykę zdjęć. Oznaczanie zdjęć za pomocą tagów. Informacje o położeniu geograficznym, dodawane do zdjęć. Oznaczanie zdjęć za pomocą geotagów. ĆWICZENIE Na pamięci USB masz również folder DCIM3. Są tam zdjęcia ze Szkocji. Skopiuj te zdjęcia do folderu Wakacje w Szkocji 2011, utworzonego w Moje zdjęcia i spowoduj, żeby były widoczne w programie Picasa. WPROWADZENIE DO NOWEGO TEMATU Zajmiemy się możliwościami programu Picasa, dzięki którym uporządkujemy swoją kolekcję zdjęć nie tylko przez foldery dyskowe, ale na wiele różnych sposobów, dodając do zdjęć dodatkowe informacje i tworząc ze zdjęć własne albumy. INFORMACJE O ZDJĘCIU ZAPISYWANE PRZEZ APARAT Prześledzimy informacje, które są dodawane do zdjęć przez aparat fotograficzny lub programy, którymi wcześniej to zdjęcie obrabiano. Rys. 56 Przyciski informacji dodatkowych Po prawej stronie znajduje się panel Właściwości z informacjami o zdjęciu.

47 spotkanie 3 47 Rys. 57 Ekran Picasa z otwartym panelem z informacjami dodatkowymi Każdy aparat zapisuje tak zwane informacje meta w pliku graficznym. Są to informacje, które nie wpływają na wygląd obrazu, lecz opisują samo zdjęcie, podają informacje, dotyczące daty zrobienia zdjęcia, ustawień aparatu, autorstwa, itp. Przyjętych jest kilka standardów zapisu metainformacji w pliku fotograficznym. Możemy się spotkać z nazwami standardów EXIF lub IPTC. PODPISY POD ZDJĘCIAMI Program Picasa może pokazać pod wyświetlanymi miniaturkami zdjęć dodatkowe informacje w podpisie. Ustawia się to za pomocą menu głównego Widok > Podpis miniaturki. Mamy następujące możliwości: brak nie będą wyświetlane podpisy, nazwa pliku wyświetlana będzie nazwa pliku, zawierającego zdjęcie, podpis opis dodany do zdjęcia przez użytkownika, tagi słowa kluczowe, opisujące tematykę zdjęcia, dodane przez użytkownika, rozdzielczość rozdzielczość zdjęcia. Wybieramy opcję nazwa pliku.

48 spotkanie 3 48 Rys. 58 Opcje ustawienia podpisów w programie Picasa Spróbuj sam zmienić podpis miniaturki na Rozdzielczość. TAGUJEMY ZDJĘCIA Tagowanie to czynność, która polega na opatrzeniu zdjęć krótkimi hasłami w celu opisania ich tematyki. Są to tzw. słowa kluczowe lub tagi. Przełączmy podpis miniaturki na tagi (Widok > Podpis miniaturki >Tagi). Rys. 59 Zdjęcia opatrzone tagami W programie Picasa znajdziemy specjalny panel, służący do tagowania zdjęć. Możemy go przywołać, klikając na trzeci przycisk w panelu na dole ekranu. Rys. 60 Przycisk panelu tagowania Ikona ta przypomina etykietkę, przyczepianą do różnych przedmiotów. W rzeczy samej bowiem tagowanie, to jakby przyczepianie etykietek zdjęciom.

49 spotkanie 3 49 Rys. 61 Widok programu Picasa z otwartym panelem tagowania Panel pokazuje tagi, występujące w zdjęciach w bieżącym zaznaczeniu. Pierwsze od góry to okienko wpisywania nowego tagu. Trzeba mieć świadomość, że wpisany tag, zostanie dodany do wybranych właśnie zdjęć. Wpisujemy słowo w okienko i klikamy na przycisk plusa po prawej stronie okienka. Rys. 62 Dodawanie nowego taga Rys. 63 Efekt dodania tagu

50 spotkanie 3 50 Tagi możemy też łatwo usuwać. Po najechaniu na tag, pojawia sią na nim podświetlenie i po jego prawej stronie znaczek krzyżyka, umożliwiający skasowanie etykiety. Rys. 64 Usuwanie tagów Rys. 65 Elementy ekranu informujące o zaznaczeniu Na dole ekranu znajduje się panel z informacjami, co dokładnie jest zaznaczone. Są tam pokazane miniaturki zaznaczonych zdjęć.

51 spotkanie 3 51 Rys. 66 Panel zaznaczania Mamy tam też ikonę pinezki, pozwalającą przypiąć wybrane zdjęcia do zaznaczenia. W ten sposób pozostanie ono zaznaczone podczas, gdy będziemy dokładać następne pliki. Pod nią jest ikona z czerwonym kołem, odpinająca wybrane zdjęcia od zaznaczenia. Nad panelem znajduje się niebieski pasek, który także zawiera informacje, co jest zaznaczone. Rys. 67 Pasek pokazujący informacje o zaznaczeniu ĆWICZENIE Otaguj zdjęcia zgodnie z podanymi wytycznymi. 1. Pierwsze pięć zdjęć z folderu Urlop Niemcy 2012 jest wyraźnie zrobionych na wsi, pozostałe w mieście. Dodaj więc odpowiednio tagi: wieś i miasto, do wybranych zdjęć. 2. Wybierz zdjęcia, w których podoba Ci się niebo i otaguj je słowem niebo. 3. Przejdź do folderu Urlop Szkocja 2011 i otaguj tam również zdjęcia z pięknym niebem, tym wyrazem. 4. W folderze Znajomi usuń wszystkie tagi. SZYBKIE TAGI Tagowanie może być znacznie wygodniejsze, dzięki możliwości stosowania szybkich tagów, które pozwolą mieć bazę często używanych tagów pod ręką. Na dole panelu tagowania mamy obszar z szybkimi tagami. W pierwsze dwa pola wpisane są automatycznie, ostatnio używane tagi. Następnie mamy pola ze znakami zapytania.

52 spotkanie 3 52 Rys. 68 Obszar Szybkie tagi w panelu tagowania Klikamy na pomarańczową ikonę, która pozwoli skonfigurować szybkie tagi. Rys. 69 Ekran konfiguracji szybkich tagów Wpisujemy w wolne pola wyrazy. Rys. 70 Ekran konfiguracji szybkich tagów wpisane słowa rodzina oraz krajobraz Następnie potwierdzamy działanie przyciskiem OK.

53 spotkanie 3 53 Rys. 71 Zatwierdzenie konfiguracji W efekcie otrzymaliśmy dwa przyciski, które pozwalają nam szybciej wprowadzać tagi. Możemy nacisnąć przycisk zamiast wpisywać cały wyraz. GEOTAGOWANIE, CZYLI UMIESZCZAMY ZDJĘCIA NA MAPIE Kolejną informacją, którą możemy dodać do naszej kolekcji zdjęć, jest tag o położeniu geograficznym. Służy do tego panel Miejsca, który wywołujemy drugim przyciskiem na pasku wyboru panelu bocznego. Rys. 72 Wybór panelu bocznego Miejsca Po wybraniu tego panelu z prawej strony ekranu (tam, gdzie dotychczas mieliśmy tagowanie), pojawi się panel Miejsca. Pokazuje on miejsca, które są przyporządkowane do wybranych zdjęć.

54 spotkanie 3 54 Rys. 73 Ekran Picasa z właczonym panelem Miejsca Wpisujemy słowo w pole szukania adresu (na dole panelu) i klikamy ikonę z lupką. Rys. 74 Wyszukanie miejscowości w panelu Miejsca Udało się znaleźć miejsce. Pojawiła się również w dymku, propozycja dodania tego miejsca do wybranych zdjęć. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową.

iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. iweb Pierwsze kroki Poznaj iweb i dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą witrynę internetową. 1 Spis treści Rozdział 1 3 Witamy w iweb 3 Czym jest iweb? 3 Czego się dowiesz? 4 Zanim zaczniesz 4 Co będzie

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika

Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5. Podręcznik użytkownika Adam Zalepa DIRECTORY OPUS 5 Podręcznik użytkownika ŁÓDŹ 2013 1 ISBN 978-83-937613-0-2 Układ typograficzny autora. Wydawca: Producent programu: Tomasz Bernacik GPSoftware PO Box 570 Ashgrove Queensland

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo