Instrukcja obsługi 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi 1"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi 1

2 Spis treści Witamy! 4 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja baterii 4 Ważne wskazówki 5 Zawartość zestawu 6 Deklaracja zgodności 6 Ochrona środowiska 6 Odpowiedzialność 6 Zmiany 7 Przed użyciem 7 Bezpieczeństwo 7 Ładowanie 8 Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego 8 Serwis i naprawy 8 Opakowanie 9 Konserwacja Tabletu GoClever Tab A Główne funkcje 9 2. Wygląd, porty oraz przyciski Wprowadzenie Włączanie Jak zwiększać szybkość działania Ładowanie Połączenie tabletu GoClever Tab A73 z komputerem Jak używać ekran dotykowy Dotknij i wybierz Przytrzymaj Przesuwanie po ekranie Przeciągnij Auto obracanie ekranu Okno główne Pasek powiadomień Głośność Menu Skróty Dodatkowe funkcje Instalowanie aplikacji Jak zainstalować aplikacje Instalacja Odinstaluj aplikację Wprowadzanie tekstu Wybór metody wprowadzania 18 2

3 Jak zmienić metodę wprowadzania podczas edycji tekstu Jak wprowadzać polskie znaki USB 2.0 OTG Internet Ustawienia Wi-Fi połączenie Modemy 3G Przeglądanie stron Zakładki Otwieranie nowej strony Zmiana strony startowej Ustawienia przeglądarki Poczta Skrócony opis konfiguracji Odbieranie i wysyłanie poczty Kasowanie konta Komunikatory Multimedia Muzyka Wideo Wyjście HDMI Rejestrator dźwięku Kamera Wykonanie zdjęcia Filmy Ustawienia Sieci zwykłe i bezprzewodowe Dźwięk Wyświetlacz Lokalizacja i zabezpieczenia Aplikacje Konta i synchronizacja Dane użytkownika Pamięć Język i klawiatura Data i godzina Informacje o telefonie Rozwiązywanie problemów Specyfikacja 30 Warunki gwarancji 32 3

4 WITAMY! Gratulacje! Właśnie dokonałeś zakupu tabletu GoClever TAB A73. Dzięki szerokiemu wachlarzowi przydatnych funkcji możesz przyjemnie spędzić czas przeglądając strony internetowe. UWAGA! Tablet GoClever TAB A73 jest przeznaczony do rozrywki oraz pracy. Aby zapobiec uszkodzeniu tabletu GoClever Tab A73, nie zostawiaj go wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Tabletu nie wolno obsługiwać podczas prowadzenia pojazdów. Nie montować w miejscach ograniczających widoczność kierowcy. BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA BATERII Twój tablet GoClever TAB A73 używa baterii litowo-polimerowej. Nie używaj w wilgotnym, mokrym lub żrącym środowisku. Nie używaj i nie przechowuj swojego tabletu GoClever Tab A73 w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza lub wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej ani do pojemników ciśnieniowych. Nie stosowanie się do tych ostrzeżeń spowoduje utratę gwarancji i może spowodować uszkodzenie tabletu GoClever Tab A73 lub wybuch. Bateria litowo-polimerowa będąca częścią składową tego tabletu GoClever Tab A73 musi być poddana recycklingowi i unieszkodliwiona. Nie należy pozbywać się odpadów w gospodarstwach domowych lub spalać ich we własnym zakresie. UWAGA! Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność tabletu GoClever Tab A73 i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania. 4

5 WAŻNE WSKAZÓWKI 1. Chroń tablet GoClever Tab A73 przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp. 2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie tabletu GoClever Tab A73 lub baterii. 3. Naładuj baterię tabletu GoClever Tab A73, jeżeli wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie. Tablet GoClever Tab A73 przy niskim stanie baterii może nie reagować na przyciski, oraz wyłączać się przy próbie włączenia. 4. Nie odłączaj tabletu GoClever Tab A73 od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików może to spowodować uszkodzenie danych oraz tabletu GoClever Tab A73! 5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem tabletu GoClever Tab A73 czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach! 6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń tablet GoClever Tab A73 przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego, itp. UWAGA! Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji tabletu GoClever Tab A73, może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Upewnij się, że przeczytałeś wszyst kie informacje zawarte w niniejszej in strukcji przed skontaktowaniem się z infolinią serwisową. 5

6 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Tablet GoClever Tab A73 Ładowarka sieciowa Przewód USB-OTG Przewód USB do połączenia z komputerem Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Niniejszym GOCLEVER oświadcza iż Tablet GoClever Tab A73 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Ochrona środowiska Tablet GoClever Tab A73 podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol powyżej oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Pozwala to ograni czać zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Informujemy ponadto, iż nasza firma w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym, w tym w zakresie jego zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu jest obsługiwana przez KARAT ELEKTRO-RECYKLING Sp. z o.o. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możecie się Państwo kontaktować z Karat pod numerem telefonu Odpowiedzialność Firma GOCLEVER ani żaden z jej licencjobiorców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zy sków, jak również za żadne inne wtórne i pośrednie szkody powstały w wyniku użytkowania urządzeń marki, w żadnym wypadku i maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie. GOCLEVER nie odpowiada za problemy związane z nieprawidłowym działaniem systemu operacyjnego i aplikacji działających pod jego kontrolą. 6

7 Zmiany GOCLEVER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie jak i specyfikacji tabletu GoClever Tab A73, bez konieczności informowania o tym użytkownika. Opisane funkcje oraz obrazki mogą się różnić w zależności od usług oferowanych przez operatora jak i wersji oprogramowania danego tabletu GoClever Tab A73. Przed użyciem Pamiętaj, że akumulator nie jest naładowany. Otwarcie lub próba rozebrania zewnętrznej obudowy tabletu GoClever Tab A73 powoduje utratę gwarancji. Firma GOCLEVER nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym tekście; nie ponosi również odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze spowodowane korzystaniem z niniejszego materiału. Informacje są przedstawione w takim stanie, w jakim przyjmuje je użytkownik, i nie są objęte żadną gwarancją. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma GOCLEVER zastrzega również prawo do zmiany zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. W podręczniku zostały opisane tylko podstawowe funkcje tabletu GoClever Tab A73. Znaki handlowe Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a Google Maps jest znakiem handlowym firmy Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. YouTube jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z tymi wytycznymi. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Tablet GoClever Tab A73 został stworzony do pracy przy zasilaniu akumulatorowym jak i podłączeniu do sieci elektrycznej za pomocą ładowarki. Korzystając z tabletu GoClever Tab A73 w inny sposób może być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. 7

8 Ładowanie Tablet GoClever Tab A73 należy podłączać tylko do źródeł zasilania zgodnych z parametrami określonymi w specyfikacji. W przypadku wątpliwości co do typu wymaganego źródła zasilania należy skonsultować się z autoryzowanym punktem usługowym lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Jeśli produkt zasilany jest z akumulatora lub innych źródeł, należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu. Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego Tablet GoClever Tab A73 nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy, chronić przed wilgocią. Tablet GoClever Tab A73 należy chronić również przed wysokimi oraz niskimi temperaturami, zapyleniem, piaskiem, nie należy narażać go na wstrząsy, rzucać nim, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie, bądź jego elementów. Nie korzystać z tabletu GoClever Tab A73 w pomieszczeniach wilgotnych i w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Nie pozostawiaj tabletu GoClever Tab A73 w pojazdach ani miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50 stopni Celsju sza. Nie korzystaj tabletu GoClever Tab A73 na pokładzie samolotu oraz w miejscach gdzie nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń mogących emitować pole elektromagnetyczne Np. szpital, stacja benzynowa, magazyn materiałów wybuchowych; nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować pożar lub wybuch. Nie korzystaj z tabletu GoClever Tab A73 podczas prowadzenia samochodu. Nie korzystaj z tabletu GoClever Tab A73 w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mi krofalowe, głośniki, telewizory a nawet radia. Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta. Serwis i naprawy 8 Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu, wszelkie próby naprawy samodzielnej, bądź też przez nieautoryzowany serwis będą skutkować utratą gwarancji.

9 OPAKOWANIE Opakowanie produktu należy zachować w celu bezpiecznego transportu tabletu GoClever Tab A73 w okresie gwarancji do gwaranta. Należy również zachować dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną tabletu GoClever Tab A73. Po okresie gwarancji opakowanie zaleca się zutylizować wrzucając je do odpowiedniego kontenera, kontener na papier oznaczony jest kolorem niebieskim. Konserwacja Tabletu GOCLEVER TAB A73 Ważne jest dbanie o urządzenie GoClever TAB A73 oraz prawidłowe jego czyszczenie. Do wycierania ekranu tabletu GoClever TAB A73 należy używać miękkiej tkaniny. Nie wolno używać żadnych płynnych środków czyszczących ani substancji żrących. Jeśli tablet GoClever TAB A73 ulegnie zamoczeniu, należy wytrzeć je miękką tkaniną. W przypadku zabrudzenia ekranu należy wyłącz urządzenie następnie używając miękkiej tkaniny czyść ostrożnie niemal nie naciskając na ekran. Można również użyć specjalnych preparatów lub ściereczek przeznaczonych do czyszczenia LCD. 1. Główne funkcje 7 ekran pojemnościowy (Multi-Touch 5-punktowy) LCD TFT 800*480. Obsługa HDMI 1.3 FullHD. Port mini USB 2.0 OTG Obsługa Wi-Fi b/g/n. G-sensor zmiana orientacji ekranu w zależności od położenia. Obsługa wibracji. System Android OS Tysiące aplikacji dostępnych w Android Market. Tablet GoClever TAB A73 jest przeznaczony do rozrywki oraz pracy. Obsługa MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG. Full HD wideo obsługa (2160P, 1080P, 720P, 480P), MKV, AVI, RM/RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV. 9

10 Obsługa zdjęć JPG, JPEG, BMP, PNG. Obsługa kart MicroSD od 128MB do 32GB. Personalizacja tabletu GoClever Tab A73 zmiana podświetlenia, głośności, tapety itd. 2. Wygląd, porty oraz przyciski 1. Głośniej. 2. Ciszej. 3. Włącznik. Wciśnij i przytrzymaj przycisk około 5 sekund aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Wciśnij przycisk aby wygasić ekran, wciśnij ponownie aby obraz powrócił. 4. Przednia kamera. 5. Cofnij. Użyj ten przycisk aby cofnąć jedno okno. 6. Home, Użyj ten przycisk aby wyświetlić okno główne lub szybko wyjść z aplikacji. 7. Menu. Menu. Użyj tego przycisku aby wyświetlić opcje. 8. Wyjście audio 3.5 mm. 9. Wyjście HDMI Port USB 2.0 OTG. 11. Gniazdo ładowania 2.5 mm 5V 2A. 12. Czytnik karty micro SD. 13. Mikrofon. 10

11 3. Wprowadzenie 3-1. Włączanie Kiedy urządzenie jest wyłączone wciśnij około 3 sekund, aby włączyć. Gdy urządzenie jest włączone wciśnij przycisk Włącznik aby wygasić ekran, następnie by wyświetlić ponowie obraz wciśnij przycisk Włącznik. Ekran będzie jednak zablokowany, przeciągnij aby odblokować ekran jak widać na zdjęciu: Uwaga! W trybie wygaszenia urządzenie cały czas działa tylko ekran tabletu GoClever Tab A73 jest wyłączony. Wyłączanie: kiedy urządzenie jest włączone wciśnij włącznik około 5 sekund aby wyświetlić okno wyboru trybu wyłączenia, wybierz Wyłącz następnie OK.. Dotknij aby anulować wyłączanie. Uwaga! Kiedy bateria ma niski poziom naładowania, tablet wyświetli ostrzeżenie o niskim stanie baterii i jeśli nie zostanie podłączona ładowarka automatycznie się wyłączy. Naładuj baterię tabletu GoClever Tab A73 jeśli urządzenie bez podłączenia ładowarki nie chce się uruchomić. 11

12 3-2. Jak zwiększać szybkość działania Urządzenie podczas pracy zapełnia pamięć RAM, większość aplikacji po wyjściu zostają w pamięci RAM jako procesy w tle, powoduje to większe obciążenie pamięci RAM oraz wolniejszą pracę tabletu GoClever Tab A73. Wejdź w Ustawienia -> Aplikacje -> Uruchomione usługi przesuń palcem po ekranie aby przewijać listę aplikacji, następnie dotknij nazwy aplikacji którą chcesz zakończyć. W nowym oknie wybierz Zatrzymaj Ładowanie Ładuj urządzenie wyłącznie oryginalną ładowarką. Kiedy urządzenie jest ładowane na ikonie baterii widoczny będzie piorun ; gdy zostanie naładowana do pełna ikona baterii będzie cała zielona. Podczas ładowania urządzenie jak i ładowarka mogą się nagrzewać jest to normalne zjawisko Połączenie tabletu GoClever Tab A73 z komputerem Kiedy połączysz urządzenie z komputerem, na pasku powiadomień pojawi się ikona. Urządzenie domyślnie ładuje się z portu USB komputera. Aby połączyć urządzenie z komputerem po podłączeniu kabla USB z paska powiadomień wybierz Połączenie przez USB, dotknij Włącz nośnik USB, komputer powinien wykryć nową pamięć wymienną. Dotknij Wyłącz nośnik USB, tablet powróci do trybu ładowania z portu USB komputera. Okno powiadomienia USB przedstawiono na zdjęciu: 12

13 3-5. Jak używać ekranu dotykowego Możesz przeglądać okno główne, zarządzać aplikacjami, kontrolować urządzenie zmieniać opcje przy użyciu ekranu dotykowego Dotknij i wybierz Dotykanie ekranu jest podstawowym i najwłaściwszym sposobem obsługi tabletu Goclever Tab A73, gdyż posiada on ekran dotykowy i system Android dedykowany do obsługi poprzez dotyk Przytrzymaj Jeśli chcesz wyświetlić listę opcji, przytrzymaj kilka sekund. Przytrzymując ikonę aplikacji w zakładce aplikacji możesz utworzyć skrót do aplikacji w oknie głównym Przesuwanie po ekranie Przesuń palcem po ekranie pionowo lub poziomo aby przesuwać obrazy lub strony Przeciągnij Dotknij i przytrzymaj na ikonie następnie przesuń ją w żądane miejsce Auto obracanie ekranu G-sensor zmiana orientacji ekranu w zależności od położenia tabletu GoClever TAB A73 ekran automatycznie się dostosowuje. Istnieje możliwość pracy na urządzeniu w orientacji poziomej jak i pionowej. 13

14 3-7.Okno główne Widok okna głównego po odblokowaniu ekranu, przedstawiono poniżej: Menu Home Pasek powiadomień Regulacja głośności Cofnij Okno główne Widżet Szukaj Internet Ikona okna aplikacji Galeria Pasek powiadomień Przesuń pasek na dół ekranu aby wyświetlić powiadomienia. Możesz też wyświetlić powiadomienia w następujący sposób dotknij lub aby wyświetlić menu następnie dotknij Głośność Dotknij - + aby sterować głośnością Menu Dotknij lub aby wyświetlić menu. 14 Dodaj: skróty, widżety, foldery oraz tapety. Aby usunąć ikonę lub widżet z ekranu głównego przytrzymaj na ikonie pojawi się kosz przesuń ikonę na ikonę kosza.

15 Zarządzaj aplikacjami: możesz sprawdzić listę zainstalowanych aplikacji oraz nimi zarządzać. Tapeta: możesz wybrać tapetę okna głównego. Szukaj: wpisz adres strony lub zapytanie dla przeglądarki. Powiadomienia: tutaj możesz odczytać powiadomienia Android (zawartość paska powiadomień). Ustawienia: wybierz aby wyświetlić listę dostępnych ustawień tabletu GoClever Tab A Skróty Dotknij ikony aplikacji: aplikacji z prawej strony aby wyświetlić okno Okno to zawiera listę dostępnych aplikacji w urządzeniu. Dotknij ikony aby uruchomić aplikację. Opis fabrycznych aplikacji: Adobe Reader aplikacja do czytania dokumentów PDF. Android Market pobieraj i instaluj darmowe aplikacje Android. AngryBirds najbardziej popularna gra Android. Aparat możliwość wykonania zdjęć i filmów. Cool Reader czytnik książek elektronicznych txt, epub. DocumentsToGo wersja darmowa aplikacji do odczytu dokumentów Word, Excel, PowerPoint. ES File Explorer przeglądarka plików, możliwość zdalnego dostępu do FTP oraz przeglądania sieci lokalnych. 15

16 File Manager przeglądarka plików pamięci tabletu GoClever Tab A73, karty microsd, pamięć flash USB. Flash Player Settings ustawienia wtyczki Adobe Flash 11 Galeria oglądaj filmy, zdjęcia wszystko w jednej aplikacji Gmail klient poczty, odbieraj i wysyłaj wiadomości . Internet przeglądarka stron internetowych, uzyskaj dostęp do stron WWW. Kalendarz zaplanuj zadania na dany dzień Kalkulator wykonaj obliczenia matematyczne Menadżer zadań ES zarządzaj aplikacjami, zamykaj nie używane aplikacje. Muzyka odtwarzaj utwory muzyczne w urządzeniu Pobrane lista pobieranych oraz pobranych plików Rejestrator dźwięku nagraj wiadomość głosową (format pliku to *.3gpp) Szukaj wyszukaj aplikacje oraz zawartość sieci Szukaj Google wyszukaj zawartość sieci Ustawienia konfiguracja ustawień tabletu GoClever Tab A73, połączenie Wi-Fi YouTube dostęp do zawartości serwisu youtube.com Zegar wyświetla pełnoekranowy zegar z funkcją budzika 3-8. Dodatkowe funkcje Urządzenie posiada wbudowane widżety aby je dodać wciśnij Menu następnie Dodaj, teraz Widżety z listy wybierz który ma zostać dodany. 16

17 Poniżej pokazano przykład dodania Widżet zegar analogowy, został on wyświetlony na oknie głównym po dodaniu. Przytrzymaj na zegarze analogowym zostanie on podświetlony, następnie przeciągnij na ikonę aby usunąć zegar z okna głównego. 3-9.Instalowanie aplikacji Dodatkowe aplikacje można pobierać przy pomocy Android Market lub bezpośrednio z Internetu Jak zainstalować aplikacje Przykład 1: Pobierz aplikację z Internetu zapisz na karcie SD, włóż kartę do tabletu. Przykład 2: Wyszukaj i pobierz aplikację przy pomocy Android Market oraz zainstaluj, Instalacja Przykład 1: Uruchom aplikację File Manager, odszukaj aplikację na liście, dotknij na niej zostanie wyświetlone okno wybierz Instaluj aby zainstalować. Przykład 2: Uruchom aplikację Android Market wyszukaj aplikacje, następnie dotknij na ikonie aplikacji aby pobrać i zainstalować. 17

18 Odinstaluj aplikację Dotknij ikony Ustawienia w oknie głównym następnie na liście wyszukaj Aplikacje teraz wybierz Zarządzaj aplikacjami. Odszukaj aplikację na liście, dotknij na niej w nowym oknie wybierz Odinstaluj następnie OK aplikacja zostanie usunięta Wprowadzanie tekstu Po uruchomieniu aplikacji oraz dotknięciu w polu tekstowym zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa Wybór metody wprowadzania Aby zmienić metodę wprowadzania: 1. Wybierz Ustawienia. 2. Wybierz Język i klawiatura. 3. Po instalacji dodatkowych klawiatur ekranowych będzie dostępna lista Jak zmienić metodę wprowadzania podczas edycji tekstu 1. W oknie tekstowym dotknij i przytrzymaj wyświetli się okno Sposób wprowadzania tekstu 2. Wybierz preferowaną klawiaturę ekranową (standardowo jest tylko Klawiatura Android ). 18

19 Jak wprowadzać polskie znaki 1.Dotknij i przytrzymaj literkę np. z zostanie wyświetlone okno, (jak na rysunku poniżej). Polskie znaki będą możliwe do wprowadzenia wyłącznie, gdy jest ustawiony język polski. 2. Wybierz literkę ż lub ź w zależności od tego jaką chcesz użyć UWAGA! W identyczną metodą wprowadza się pozostałe znaki a -> ą itd USB 2.0 OTG Tablet obsługuje możliwość podłączenia pamięci flash, dysków USB, urządzeń HID(myszka oraz klawiatura), modemów 3G(Huawei E230, E176G, E160E, E128G, E1782, E1750; ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U). Tablet GoClever TAB A73 rozpoznaje urządzenia podłączone do tabletu, dzięki kablowi mini USB do USB Host z zestawu. Możesz zarządzać plikami na podłączonej pamięci. Uwaga! Nie podłączaj urządzeń USB bez ładowarki jeżeli poziom baterii jest niski spowoduje to bardzo szybkie rozładowanie baterii. 19

20 4. Internet 4-1. Ustawienia Wybierz Ustawienia -> Sieci zwykłe i bezprzewodowe aby skonfigurować połączenie: Wi-Fi połączenie Wybierz teraz Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić okno konfiguracji Wi-Fi, włącz kartę Wi-Fi urządzenie wyszuka listę dostępnych sieci 20

21 1. Dotknij na wybranej sieci 2. Jeśli sieć jest zabezpieczona zostanie wyświetlone okno 3. Wprowadź hasło dostępu następnie Połącz aby połączyć z wybraną siecią. 4. Urządzenie powinno automatycznie uzyskać adres IP oraz mieć teraz dostęp do Internetu Modemy 3G Tablet obsługuje modemy 3G do transmisji danych. Jeśli modem zostanie rozpoznany urządzenie automatycznie skonfiguruje modem do pracy Przeglądanie stron Po uzyskaniu dostępu do Internetu możesz przeglądać strony internetowe. Uruchom aplikację Internet, wprowadź adres strony która ma zostać wyświetlona. Po wczytaniu strony możesz ją przesuwać. Przeglądarka wyświetli ikony + i do powiększania lub pomniejszania strony. Rozmiar strony można również zmieniać szczypiąc ekran. 21

22 Zakładki Dodawanie zakładek Jeśli chcesz dodać stronę do zakładek po wyświetleniu, wybierz Menu następnie Zakładki wybierz Dodaj. Wprowadź nazwę zakładki. Otwieranie zakładek Wybierz Menu następnie Zakładki aby wyświetlić listę zakładek. Edytuj zakładkę Wybierz Menu następnie Zakładki aby wyświetlić listę zakładek, przytrzymaj na zakładce z menu wybierz Edytuj zakładkę Otwieranie nowej strony Aby otworzyć nową stronę: Wciśnij Menu następnie wybierz Nowe okno. Przełączanie między stronami: Wciśnij Menu następnie wybierz Okna teraz wybierz okno które ma zostać wyświetlone Zmiana strony startowej Wciśnij Menu następnie Więcej potem Ustawienia teraz odszukaj i wybierz Ustaw stronę główną 22

23 Ustawienia przeglądarki Wciśnij Menu następnie Więcej potem Ustawienia Poczta Poczta(Gmail) pozwala odbierać i wysyłać wiadomości. Aplikacja ma wbudowany przewodnik po uruchomieniu. Uwaga! Upewnij się że masz dostęp do Internetu Skrócony opis konfiguracji Uruchom aplikację aby rozpocząć konfigurację. Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej oraz hasło do skrzynki pocztowej, wprowadź ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej jeśli nie zostaną automatycznie wykryte. Po poprawnej konfiguracji zostanie wyświetlone okno odebranej poczty Odbieranie i wysyłanie poczty Dotknij na wiadomości w skrzynce aby ją otworzyć. W skrzynce Odebrane wybierz Menu następnie Utwórz. Teraz możesz napisać wiadomość i wysłać zupełnie jak na komputerze Kasowanie konta W skrzynce wybierz Menu następnie Konta, z listy wybierz konto które ma zostać skasowane. 23

24 4-4. Komunikatory Możesz korzystać z komunikatorów w celu szybszego kontaktu z przyjaciółmi np. Skype. (Aplikację należy pobrać korzystając z aplikacji Android Market dostępnej w Oknie aplikacji.) 5. Multimedia 5-1. Muzyka Uruchom aplikację muzyka aby wyświetlić listę utworów: Dotknij Gatunki aby wyświetlić listę dostępnych typów sortowania: Niedawne Albumy Wykonawcy Piosenki Playlisty Gatunki 24

25 Po posortowaniu utworów według Gatunków, dotknij ikony gatunku np. Classical aby wyświetlić listę. Zostanie wyświetlona lista utworów dotknij na tytuł utworu aby odtwarzać muzykę jak na zdjęciu poniżej: Losowe odtwarzanie włącz/ wyłącz Play/Stop Cofnij do początku utworu Przesuń na początek utworu Powtarzaj odtwarzany utwór/ Powtarzaj wszystkie utwory Użyj przycisku Cofnij aby wrócić o jedno okno do listy utworów. 25

26 5-2. Wideo Uruchom aplikację Galeria aby wyświetlić listę filmów. Dotknij wybranego filmu aby go odtworzyć: Ciszej/Głośniej Poprzedni plik Pauza/Play Następny plik Cofnij Wyjście HDMI Podłącz kabel HDMI obraz zostanie automatycznie wyświetlony na telewizorze. Do podłączenia pod telewizor wymagany jest kabel HDMI1.3 zakończony wtyczką minihdmi którą podłączamy do tabletu GoClever TAB A73. 26

27 5-3. Rejestrator dźwięku Włącz rejestrator dźwięku aby nagrywać: Dotknij aby rozpocząć nagrywanie dotknij aby zakończyć nagrywanie. Plik zostanie zapisany jako recordingxxxxx.3gpp na karcie SD(wbudowanej) Kamera Uruchom aplikację Aparat Wykonanie zdjęcia Dotknij aby wykonać zdjęcia. Pliki będą zapisane pod nazwą rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta-sekunda.jpg w DCIM/Camera. Dotknij ikony miniatury zdjęcia prawy górny róg ekranu, aby przeglądać zdjęcia Filmy Przesuń suwak w kierunku ikony aby włączyć tryb kamery wideo, dotknij by włączyć nagrywanie oraz aby zakończyć nagrywanie. Nazwa zapisanego pliku to rok-miesiąc-dzień- -godzina-minuta-sekund.3gp w DCIM/Camera. Dotknij ikony miniatury filmu prawy górny róg ekranu, aby wyświetlić filmy. Dotknij aby wyjść z aplikacji. 27

28 6. Ustawienia Dotknij Ustawienia aby wyświetlić listę opcji m.in.: Sieci zwykłe i bezprzewodowe, Dźwięk, Wyświetlacz, Lokalizacja i zabezpieczenia, Aplikacje, Konta i synchronizacja, Język i klawiatura, Data i godzina Sieci zwykłe i bezprzewodowe Tutaj ustawisz dostęp tabletu GoClever Tab A73 do Internetu, 6-2. Dźwięk Tutaj skonfigurujesz głośność, dźwięki powiadomień Wyświetlacz Auto obracanie ekranu, animacje, jasność ekranu, wygaszenie ekranu Lokalizacja i zabezpieczenia Możesz włączyć lokalizację, ustawić blokadę ekranu, włączyć wyświetlanie haseł podczas wpisywania Aplikacje Zarządzenie aplikacjami oraz procesami tabletu GoClever Tab A73. 28

29 6-6. Konta i synchronizacja Zarządzaj kontami, synchronizuj dane skrzynek pocztowych Dane użytkownika Ustawienia danych, tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych użytkownika. Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych Pamięć Informacje o ilości pamięci dostępnej w urządzeniu oraz na karcie micro SD Język i klawiatura Wybierz język oraz metodę wprowadzania tekstu Data i godzina Ustaw datę i czas oraz strefę czasową Informacje o telefonie Informacje o urządzeniu. 7. Rozwiązywanie problemów 1. Ustawienia fabryczne. uruchomienie tabletu po użyciu funkcji ustawienia fabryczne może trwać około 2-3 minut. 2. Brak połączenia z Wi-Fi lub sygnał za słaby. Sprawdź czy punkt dostępowy działa poprzez sprawdzenie czy diody od sieci Wi-Fi są na routerze aktywne oraz migają. Sprawdź nazwę oraz hasło dodanej sieci, upewnij się że wpisałeś prawidłowe hasło. Sprawdź czy wbudowanej anteny tabletu GoClever Tab A73 coś nie przysłania. Antena Wi-Fi w tablecie znajduje się z tyłu obudowy ukryta za owalnym plastykowym elementem. Upewnij się że znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi swojego punktu dostępowego. Jeśli na liście dostępnych sieci nie wyświetla się nazwa Twojej sieci bezprzewodowej to znaczy że nie znajdujesz się w zasięgu. 29

30 3. Pliki nie mogą być kopiowane. Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś tablet pod komputer. Upewnij się że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca w urządzeniu. Sprawdź kabel USB czy nie jest uszkodzony używając innego kabla USB do podłączenia. 4. Brak dźwięku w słuchawkach Sprawdź czy głośność nie jest na poziomie 0. Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś słuchawki lub czy nie są mechanicznie uszkodzone. 5. Brak możliwości wysłania wiadomości pocztą Upewnij się że masz dostęp do Internetu. Upewnij się że prawidłowo dodałeś konto. Ustaw właściwą strefę czasową. Zakończ nie używane procesy w tle. 8. Specyfikacja Wymiary 194mm*122mm*13 mm Ekran 7 7 ekran pojemnościowy (Multi-Touch 5-punktowy) LCD TFT 800* USB USB 2.0 OTG Procesor oraz pamięć CPU: Allwinner A10 1GHz (Cortex A8) RAM: 512MB DDR3 Pamięć: 4 GB MLC NAND flash Obsługa kart MicroSD od 128MB do 32GB. System: Android Sieć Obsługa Wi-Fi b/g/n Zasilanie Akumulator litowo-polimerowy 3200mAh, bateria ładowana prądem stałym 5V 2A Ładowarka stacjonarna wyjście 5V 2A

31 Muzyka Wyjście audio: (L)7mW + (R)7mW (32 ohm) MP3: 32K bps 320K bps WMA: 16K bps 320K bps Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20KHz +/-3dB SNR (Stosunek sygnału do szumu): >=85dB Zniekształcenia: <0.6% MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG itp. Wideo Full HD wideo obsługa (2160P, 1080P, 720P, 480P), MKV, AVI, RM/RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV. Zdjęcia JPG, JPEG, BMP, PNG Temperatura pracy C Języki Polski, Angielski itp. Systemy kompatybilne Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS

32 TABLET GOCLEVER TAB A73 WARUNKI GWARANCJI 1. Goclever Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowska 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że tablet GoClever Tab A73 GPS marki GoClever, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność tabletu GoClever Tab A73, zgodnie z posta nowieniami niniejszej gwarancji i pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 4. Okres gwarancji na tablet GoClever Tab A73 wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie. 5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysłu guje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszko dzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant. 6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w tabletu GoClever Tab A73ch GoClever wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5 do 7 dopuszczalne jest wystąpienie do 3 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele). 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do tabletu GoClever Tab A73 (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych. 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrót szym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia tabletu GoClever Tab A73 na serwis. W przypadku 20 konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin po wyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. 32

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl

70.2S. Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl 70.2S Instrukcja obsługi www.lark.com.pl Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...............3 Cechy urządzenia...............6 Co jest w pudełku...............7 Wymagania sprzętowe...............7

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

www.aristo.pl 2 ARISTO VOYAGER S505

www.aristo.pl 2 ARISTO VOYAGER S505 Instrukcja obsługi 2 ARISTO VOYAGER S505 Ostrzeżenia Ze względów bezpieczeństwa, przed pierwszym uruchomieniem urządzenia zapoznaj się i stosuj do zaleceń zawartych w poniższej instrukcji. Ze względów

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika OV-SteelCore Spis treści Spis treści... - 2-1 Wprowadzenie... 1 1.1 Podziękowania... 1 1.2 Środki ostrożności... 1 1.3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 2 1.4 Skróty i ich objaśnienia...

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi Instrukcja obsługi Uwaga! W celu bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie oraz

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Viva H7 Life. Instrukcja użytkownika

Viva H7 Life. Instrukcja użytkownika Viva H7 Life Instrukcja użytkownika 1 1 Przycisk zasilania 2 Przycisk głośności 3 Złącze słuchawek 4 Aparat tylni 5 Złącze karty SIM 6 Złącze karty MicroSD 7 Głośnik 8 Złącze micro USB 9 Mikrofon 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Podręcznik użytkownika. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Wstęp Drogi Nabywco, Dziękujemy za wybranie tabletu Prestigio MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo).

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v1.20

Instrukcja obsługi. v1.20 Instrukcja obsługi v1.20 Spis treści Oprogramowanie do pobrania...2 Informacje o licencji GNU/GPL...2 Instrukcja obsługi...2 Oznaczenia i ich znaczenie...3 Podstawowe informacje o tablecie...4 1. Przed

Bardziej szczegółowo

TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo