Instrukcja obsługi 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi 1"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi 1

2 Spis treści Witamy! 4 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja baterii 4 Ważne wskazówki 5 Zawartość zestawu 6 Deklaracja zgodności 6 Ochrona środowiska 6 Odpowiedzialność 6 Zmiany 7 Przed użyciem 7 Bezpieczeństwo 7 Ładowanie 8 Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego 8 Serwis i naprawy 8 Opakowanie 9 Konserwacja Tabletu GoClever Tab A Główne funkcje 9 2. Wygląd, porty oraz przyciski Wprowadzenie Włączanie Jak zwiększać szybkość działania Ładowanie Połączenie tabletu GoClever Tab A73 z komputerem Jak używać ekran dotykowy Dotknij i wybierz Przytrzymaj Przesuwanie po ekranie Przeciągnij Auto obracanie ekranu Okno główne Pasek powiadomień Głośność Menu Skróty Dodatkowe funkcje Instalowanie aplikacji Jak zainstalować aplikacje Instalacja Odinstaluj aplikację Wprowadzanie tekstu Wybór metody wprowadzania 18 2

3 Jak zmienić metodę wprowadzania podczas edycji tekstu Jak wprowadzać polskie znaki USB 2.0 OTG Internet Ustawienia Wi-Fi połączenie Modemy 3G Przeglądanie stron Zakładki Otwieranie nowej strony Zmiana strony startowej Ustawienia przeglądarki Poczta Skrócony opis konfiguracji Odbieranie i wysyłanie poczty Kasowanie konta Komunikatory Multimedia Muzyka Wideo Wyjście HDMI Rejestrator dźwięku Kamera Wykonanie zdjęcia Filmy Ustawienia Sieci zwykłe i bezprzewodowe Dźwięk Wyświetlacz Lokalizacja i zabezpieczenia Aplikacje Konta i synchronizacja Dane użytkownika Pamięć Język i klawiatura Data i godzina Informacje o telefonie Rozwiązywanie problemów Specyfikacja 30 Warunki gwarancji 32 3

4 WITAMY! Gratulacje! Właśnie dokonałeś zakupu tabletu GoClever TAB A73. Dzięki szerokiemu wachlarzowi przydatnych funkcji możesz przyjemnie spędzić czas przeglądając strony internetowe. UWAGA! Tablet GoClever TAB A73 jest przeznaczony do rozrywki oraz pracy. Aby zapobiec uszkodzeniu tabletu GoClever Tab A73, nie zostawiaj go wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Tabletu nie wolno obsługiwać podczas prowadzenia pojazdów. Nie montować w miejscach ograniczających widoczność kierowcy. BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA BATERII Twój tablet GoClever TAB A73 używa baterii litowo-polimerowej. Nie używaj w wilgotnym, mokrym lub żrącym środowisku. Nie używaj i nie przechowuj swojego tabletu GoClever Tab A73 w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza lub wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wkładaj do kuchenki mikrofalowej ani do pojemników ciśnieniowych. Nie stosowanie się do tych ostrzeżeń spowoduje utratę gwarancji i może spowodować uszkodzenie tabletu GoClever Tab A73 lub wybuch. Bateria litowo-polimerowa będąca częścią składową tego tabletu GoClever Tab A73 musi być poddana recycklingowi i unieszkodliwiona. Nie należy pozbywać się odpadów w gospodarstwach domowych lub spalać ich we własnym zakresie. UWAGA! Producent oraz gwarant nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przydatność tabletu GoClever Tab A73 i jego oprogramowania do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania. 4

5 WAŻNE WSKAZÓWKI 1. Chroń tablet GoClever Tab A73 przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz silnymi wstrząsami, upadkiem itp. 2. Uderzenie czy wgniecenie obudowy może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie tabletu GoClever Tab A73 lub baterii. 3. Naładuj baterię tabletu GoClever Tab A73, jeżeli wskaźnik zużycia baterii wskazuje jej znaczne wyczerpanie. Tablet GoClever Tab A73 przy niskim stanie baterii może nie reagować na przyciski, oraz wyłączać się przy próbie włączenia. 4. Nie odłączaj tabletu GoClever Tab A73 od komputera w trakcie kopiowania, zapisywania czy przenoszenia plików może to spowodować uszkodzenie danych oraz tabletu GoClever Tab A73! 5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia ważnych danych (kopie na różnych nośnikach itp.). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem tabletu GoClever Tab A73 czy jego uszkodzeniem! Ważne dane powinny być archiwizowane na co najmniej dwóch nośnikach! 6. Aby zminimalizować ryzyko utraty danych, chroń tablet GoClever Tab A73 przed silnymi polami elektromagnetycznymi; nie przechowuj go w pobliżu telewizora, głośników, telefonu komórkowego, itp. UWAGA! Odtwarzacz multimedialny, będący jedną z funkcji tabletu GoClever Tab A73, może być używany jedynie do odtwarzania utworów, do których użytkownik posiada prawa autorskie lub zakupił/otrzymał od właściciela takich praw zgodę na korzystanie z utworu. Użytkownik, który łamie prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi. Upewnij się, że przeczytałeś wszyst kie informacje zawarte w niniejszej in strukcji przed skontaktowaniem się z infolinią serwisową. 5

6 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU Tablet GoClever Tab A73 Ładowarka sieciowa Przewód USB-OTG Przewód USB do połączenia z komputerem Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności Niniejszym GOCLEVER oświadcza iż Tablet GoClever Tab A73 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Ochrona środowiska Tablet GoClever Tab A73 podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol powyżej oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Pozwala to ograni czać zanieczyszczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Informujemy ponadto, iż nasza firma w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektronicznym, w tym w zakresie jego zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu jest obsługiwana przez KARAT ELEKTRO-RECYKLING Sp. z o.o. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możecie się Państwo kontaktować z Karat pod numerem telefonu Odpowiedzialność Firma GOCLEVER ani żaden z jej licencjobiorców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zy sków, jak również za żadne inne wtórne i pośrednie szkody powstały w wyniku użytkowania urządzeń marki, w żadnym wypadku i maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie. GOCLEVER nie odpowiada za problemy związane z nieprawidłowym działaniem systemu operacyjnego i aplikacji działających pod jego kontrolą. 6

7 Zmiany GOCLEVER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie jak i specyfikacji tabletu GoClever Tab A73, bez konieczności informowania o tym użytkownika. Opisane funkcje oraz obrazki mogą się różnić w zależności od usług oferowanych przez operatora jak i wersji oprogramowania danego tabletu GoClever Tab A73. Przed użyciem Pamiętaj, że akumulator nie jest naładowany. Otwarcie lub próba rozebrania zewnętrznej obudowy tabletu GoClever Tab A73 powoduje utratę gwarancji. Firma GOCLEVER nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym tekście; nie ponosi również odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze spowodowane korzystaniem z niniejszego materiału. Informacje są przedstawione w takim stanie, w jakim przyjmuje je użytkownik, i nie są objęte żadną gwarancją. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma GOCLEVER zastrzega również prawo do zmiany zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia. W podręczniku zostały opisane tylko podstawowe funkcje tabletu GoClever Tab A73. Znaki handlowe Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a Google Maps jest znakiem handlowym firmy Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. YouTube jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Bezpieczeństwo Należy zapoznać się z tymi wytycznymi. Niezastosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem. Aby uzyskać dalsze informacje, należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi. Tablet GoClever Tab A73 został stworzony do pracy przy zasilaniu akumulatorowym jak i podłączeniu do sieci elektrycznej za pomocą ładowarki. Korzystając z tabletu GoClever Tab A73 w inny sposób może być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. 7

8 Ładowanie Tablet GoClever Tab A73 należy podłączać tylko do źródeł zasilania zgodnych z parametrami określonymi w specyfikacji. W przypadku wątpliwości co do typu wymaganego źródła zasilania należy skonsultować się z autoryzowanym punktem usługowym lub lokalnym dostawcą energii elektrycznej. Jeśli produkt zasilany jest z akumulatora lub innych źródeł, należy przestrzegać instrukcji dołączonej do produktu. Oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz pola elektromagnetycznego Tablet GoClever Tab A73 nie jest wodoodporny. Należy dopilnować, aby zawsze był suchy, chronić przed wilgocią. Tablet GoClever Tab A73 należy chronić również przed wysokimi oraz niskimi temperaturami, zapyleniem, piaskiem, nie należy narażać go na wstrząsy, rzucać nim, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie, bądź jego elementów. Nie korzystać z tabletu GoClever Tab A73 w pomieszczeniach wilgotnych i w bardzo wysokich lub niskich temperaturach. Nie pozostawiaj tabletu GoClever Tab A73 w pojazdach ani miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50 stopni Celsju sza. Nie korzystaj tabletu GoClever Tab A73 na pokładzie samolotu oraz w miejscach gdzie nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń mogących emitować pole elektromagnetyczne Np. szpital, stacja benzynowa, magazyn materiałów wybuchowych; nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować pożar lub wybuch. Nie korzystaj z tabletu GoClever Tab A73 podczas prowadzenia samochodu. Nie korzystaj z tabletu GoClever Tab A73 w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego, takich jak kuchenki mi krofalowe, głośniki, telewizory a nawet radia. Stosować tylko oryginalne akcesoria zalecane przez producenta. Serwis i naprawy 8 Do napraw korzystaj z autoryzowanego serwisu i wykwalifikowanego personelu, wszelkie próby naprawy samodzielnej, bądź też przez nieautoryzowany serwis będą skutkować utratą gwarancji.

9 OPAKOWANIE Opakowanie produktu należy zachować w celu bezpiecznego transportu tabletu GoClever Tab A73 w okresie gwarancji do gwaranta. Należy również zachować dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną tabletu GoClever Tab A73. Po okresie gwarancji opakowanie zaleca się zutylizować wrzucając je do odpowiedniego kontenera, kontener na papier oznaczony jest kolorem niebieskim. Konserwacja Tabletu GOCLEVER TAB A73 Ważne jest dbanie o urządzenie GoClever TAB A73 oraz prawidłowe jego czyszczenie. Do wycierania ekranu tabletu GoClever TAB A73 należy używać miękkiej tkaniny. Nie wolno używać żadnych płynnych środków czyszczących ani substancji żrących. Jeśli tablet GoClever TAB A73 ulegnie zamoczeniu, należy wytrzeć je miękką tkaniną. W przypadku zabrudzenia ekranu należy wyłącz urządzenie następnie używając miękkiej tkaniny czyść ostrożnie niemal nie naciskając na ekran. Można również użyć specjalnych preparatów lub ściereczek przeznaczonych do czyszczenia LCD. 1. Główne funkcje 7 ekran pojemnościowy (Multi-Touch 5-punktowy) LCD TFT 800*480. Obsługa HDMI 1.3 FullHD. Port mini USB 2.0 OTG Obsługa Wi-Fi b/g/n. G-sensor zmiana orientacji ekranu w zależności od położenia. Obsługa wibracji. System Android OS Tysiące aplikacji dostępnych w Android Market. Tablet GoClever TAB A73 jest przeznaczony do rozrywki oraz pracy. Obsługa MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG. Full HD wideo obsługa (2160P, 1080P, 720P, 480P), MKV, AVI, RM/RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV. 9

10 Obsługa zdjęć JPG, JPEG, BMP, PNG. Obsługa kart MicroSD od 128MB do 32GB. Personalizacja tabletu GoClever Tab A73 zmiana podświetlenia, głośności, tapety itd. 2. Wygląd, porty oraz przyciski 1. Głośniej. 2. Ciszej. 3. Włącznik. Wciśnij i przytrzymaj przycisk około 5 sekund aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Wciśnij przycisk aby wygasić ekran, wciśnij ponownie aby obraz powrócił. 4. Przednia kamera. 5. Cofnij. Użyj ten przycisk aby cofnąć jedno okno. 6. Home, Użyj ten przycisk aby wyświetlić okno główne lub szybko wyjść z aplikacji. 7. Menu. Menu. Użyj tego przycisku aby wyświetlić opcje. 8. Wyjście audio 3.5 mm. 9. Wyjście HDMI Port USB 2.0 OTG. 11. Gniazdo ładowania 2.5 mm 5V 2A. 12. Czytnik karty micro SD. 13. Mikrofon. 10

11 3. Wprowadzenie 3-1. Włączanie Kiedy urządzenie jest wyłączone wciśnij około 3 sekund, aby włączyć. Gdy urządzenie jest włączone wciśnij przycisk Włącznik aby wygasić ekran, następnie by wyświetlić ponowie obraz wciśnij przycisk Włącznik. Ekran będzie jednak zablokowany, przeciągnij aby odblokować ekran jak widać na zdjęciu: Uwaga! W trybie wygaszenia urządzenie cały czas działa tylko ekran tabletu GoClever Tab A73 jest wyłączony. Wyłączanie: kiedy urządzenie jest włączone wciśnij włącznik około 5 sekund aby wyświetlić okno wyboru trybu wyłączenia, wybierz Wyłącz następnie OK.. Dotknij aby anulować wyłączanie. Uwaga! Kiedy bateria ma niski poziom naładowania, tablet wyświetli ostrzeżenie o niskim stanie baterii i jeśli nie zostanie podłączona ładowarka automatycznie się wyłączy. Naładuj baterię tabletu GoClever Tab A73 jeśli urządzenie bez podłączenia ładowarki nie chce się uruchomić. 11

12 3-2. Jak zwiększać szybkość działania Urządzenie podczas pracy zapełnia pamięć RAM, większość aplikacji po wyjściu zostają w pamięci RAM jako procesy w tle, powoduje to większe obciążenie pamięci RAM oraz wolniejszą pracę tabletu GoClever Tab A73. Wejdź w Ustawienia -> Aplikacje -> Uruchomione usługi przesuń palcem po ekranie aby przewijać listę aplikacji, następnie dotknij nazwy aplikacji którą chcesz zakończyć. W nowym oknie wybierz Zatrzymaj Ładowanie Ładuj urządzenie wyłącznie oryginalną ładowarką. Kiedy urządzenie jest ładowane na ikonie baterii widoczny będzie piorun ; gdy zostanie naładowana do pełna ikona baterii będzie cała zielona. Podczas ładowania urządzenie jak i ładowarka mogą się nagrzewać jest to normalne zjawisko Połączenie tabletu GoClever Tab A73 z komputerem Kiedy połączysz urządzenie z komputerem, na pasku powiadomień pojawi się ikona. Urządzenie domyślnie ładuje się z portu USB komputera. Aby połączyć urządzenie z komputerem po podłączeniu kabla USB z paska powiadomień wybierz Połączenie przez USB, dotknij Włącz nośnik USB, komputer powinien wykryć nową pamięć wymienną. Dotknij Wyłącz nośnik USB, tablet powróci do trybu ładowania z portu USB komputera. Okno powiadomienia USB przedstawiono na zdjęciu: 12

13 3-5. Jak używać ekranu dotykowego Możesz przeglądać okno główne, zarządzać aplikacjami, kontrolować urządzenie zmieniać opcje przy użyciu ekranu dotykowego Dotknij i wybierz Dotykanie ekranu jest podstawowym i najwłaściwszym sposobem obsługi tabletu Goclever Tab A73, gdyż posiada on ekran dotykowy i system Android dedykowany do obsługi poprzez dotyk Przytrzymaj Jeśli chcesz wyświetlić listę opcji, przytrzymaj kilka sekund. Przytrzymując ikonę aplikacji w zakładce aplikacji możesz utworzyć skrót do aplikacji w oknie głównym Przesuwanie po ekranie Przesuń palcem po ekranie pionowo lub poziomo aby przesuwać obrazy lub strony Przeciągnij Dotknij i przytrzymaj na ikonie następnie przesuń ją w żądane miejsce Auto obracanie ekranu G-sensor zmiana orientacji ekranu w zależności od położenia tabletu GoClever TAB A73 ekran automatycznie się dostosowuje. Istnieje możliwość pracy na urządzeniu w orientacji poziomej jak i pionowej. 13

14 3-7.Okno główne Widok okna głównego po odblokowaniu ekranu, przedstawiono poniżej: Menu Home Pasek powiadomień Regulacja głośności Cofnij Okno główne Widżet Szukaj Internet Ikona okna aplikacji Galeria Pasek powiadomień Przesuń pasek na dół ekranu aby wyświetlić powiadomienia. Możesz też wyświetlić powiadomienia w następujący sposób dotknij lub aby wyświetlić menu następnie dotknij Głośność Dotknij - + aby sterować głośnością Menu Dotknij lub aby wyświetlić menu. 14 Dodaj: skróty, widżety, foldery oraz tapety. Aby usunąć ikonę lub widżet z ekranu głównego przytrzymaj na ikonie pojawi się kosz przesuń ikonę na ikonę kosza.

15 Zarządzaj aplikacjami: możesz sprawdzić listę zainstalowanych aplikacji oraz nimi zarządzać. Tapeta: możesz wybrać tapetę okna głównego. Szukaj: wpisz adres strony lub zapytanie dla przeglądarki. Powiadomienia: tutaj możesz odczytać powiadomienia Android (zawartość paska powiadomień). Ustawienia: wybierz aby wyświetlić listę dostępnych ustawień tabletu GoClever Tab A Skróty Dotknij ikony aplikacji: aplikacji z prawej strony aby wyświetlić okno Okno to zawiera listę dostępnych aplikacji w urządzeniu. Dotknij ikony aby uruchomić aplikację. Opis fabrycznych aplikacji: Adobe Reader aplikacja do czytania dokumentów PDF. Android Market pobieraj i instaluj darmowe aplikacje Android. AngryBirds najbardziej popularna gra Android. Aparat możliwość wykonania zdjęć i filmów. Cool Reader czytnik książek elektronicznych txt, epub. DocumentsToGo wersja darmowa aplikacji do odczytu dokumentów Word, Excel, PowerPoint. ES File Explorer przeglądarka plików, możliwość zdalnego dostępu do FTP oraz przeglądania sieci lokalnych. 15

16 File Manager przeglądarka plików pamięci tabletu GoClever Tab A73, karty microsd, pamięć flash USB. Flash Player Settings ustawienia wtyczki Adobe Flash 11 Galeria oglądaj filmy, zdjęcia wszystko w jednej aplikacji Gmail klient poczty, odbieraj i wysyłaj wiadomości . Internet przeglądarka stron internetowych, uzyskaj dostęp do stron WWW. Kalendarz zaplanuj zadania na dany dzień Kalkulator wykonaj obliczenia matematyczne Menadżer zadań ES zarządzaj aplikacjami, zamykaj nie używane aplikacje. Muzyka odtwarzaj utwory muzyczne w urządzeniu Pobrane lista pobieranych oraz pobranych plików Rejestrator dźwięku nagraj wiadomość głosową (format pliku to *.3gpp) Szukaj wyszukaj aplikacje oraz zawartość sieci Szukaj Google wyszukaj zawartość sieci Ustawienia konfiguracja ustawień tabletu GoClever Tab A73, połączenie Wi-Fi YouTube dostęp do zawartości serwisu youtube.com Zegar wyświetla pełnoekranowy zegar z funkcją budzika 3-8. Dodatkowe funkcje Urządzenie posiada wbudowane widżety aby je dodać wciśnij Menu następnie Dodaj, teraz Widżety z listy wybierz który ma zostać dodany. 16

17 Poniżej pokazano przykład dodania Widżet zegar analogowy, został on wyświetlony na oknie głównym po dodaniu. Przytrzymaj na zegarze analogowym zostanie on podświetlony, następnie przeciągnij na ikonę aby usunąć zegar z okna głównego. 3-9.Instalowanie aplikacji Dodatkowe aplikacje można pobierać przy pomocy Android Market lub bezpośrednio z Internetu Jak zainstalować aplikacje Przykład 1: Pobierz aplikację z Internetu zapisz na karcie SD, włóż kartę do tabletu. Przykład 2: Wyszukaj i pobierz aplikację przy pomocy Android Market oraz zainstaluj, Instalacja Przykład 1: Uruchom aplikację File Manager, odszukaj aplikację na liście, dotknij na niej zostanie wyświetlone okno wybierz Instaluj aby zainstalować. Przykład 2: Uruchom aplikację Android Market wyszukaj aplikacje, następnie dotknij na ikonie aplikacji aby pobrać i zainstalować. 17

18 Odinstaluj aplikację Dotknij ikony Ustawienia w oknie głównym następnie na liście wyszukaj Aplikacje teraz wybierz Zarządzaj aplikacjami. Odszukaj aplikację na liście, dotknij na niej w nowym oknie wybierz Odinstaluj następnie OK aplikacja zostanie usunięta Wprowadzanie tekstu Po uruchomieniu aplikacji oraz dotknięciu w polu tekstowym zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa Wybór metody wprowadzania Aby zmienić metodę wprowadzania: 1. Wybierz Ustawienia. 2. Wybierz Język i klawiatura. 3. Po instalacji dodatkowych klawiatur ekranowych będzie dostępna lista Jak zmienić metodę wprowadzania podczas edycji tekstu 1. W oknie tekstowym dotknij i przytrzymaj wyświetli się okno Sposób wprowadzania tekstu 2. Wybierz preferowaną klawiaturę ekranową (standardowo jest tylko Klawiatura Android ). 18

19 Jak wprowadzać polskie znaki 1.Dotknij i przytrzymaj literkę np. z zostanie wyświetlone okno, (jak na rysunku poniżej). Polskie znaki będą możliwe do wprowadzenia wyłącznie, gdy jest ustawiony język polski. 2. Wybierz literkę ż lub ź w zależności od tego jaką chcesz użyć UWAGA! W identyczną metodą wprowadza się pozostałe znaki a -> ą itd USB 2.0 OTG Tablet obsługuje możliwość podłączenia pamięci flash, dysków USB, urządzeń HID(myszka oraz klawiatura), modemów 3G(Huawei E230, E176G, E160E, E128G, E1782, E1750; ZTE MF633BP-1, MF633, MF637U). Tablet GoClever TAB A73 rozpoznaje urządzenia podłączone do tabletu, dzięki kablowi mini USB do USB Host z zestawu. Możesz zarządzać plikami na podłączonej pamięci. Uwaga! Nie podłączaj urządzeń USB bez ładowarki jeżeli poziom baterii jest niski spowoduje to bardzo szybkie rozładowanie baterii. 19

20 4. Internet 4-1. Ustawienia Wybierz Ustawienia -> Sieci zwykłe i bezprzewodowe aby skonfigurować połączenie: Wi-Fi połączenie Wybierz teraz Ustawienia Wi-Fi, aby wyświetlić okno konfiguracji Wi-Fi, włącz kartę Wi-Fi urządzenie wyszuka listę dostępnych sieci 20

21 1. Dotknij na wybranej sieci 2. Jeśli sieć jest zabezpieczona zostanie wyświetlone okno 3. Wprowadź hasło dostępu następnie Połącz aby połączyć z wybraną siecią. 4. Urządzenie powinno automatycznie uzyskać adres IP oraz mieć teraz dostęp do Internetu Modemy 3G Tablet obsługuje modemy 3G do transmisji danych. Jeśli modem zostanie rozpoznany urządzenie automatycznie skonfiguruje modem do pracy Przeglądanie stron Po uzyskaniu dostępu do Internetu możesz przeglądać strony internetowe. Uruchom aplikację Internet, wprowadź adres strony która ma zostać wyświetlona. Po wczytaniu strony możesz ją przesuwać. Przeglądarka wyświetli ikony + i do powiększania lub pomniejszania strony. Rozmiar strony można również zmieniać szczypiąc ekran. 21

22 Zakładki Dodawanie zakładek Jeśli chcesz dodać stronę do zakładek po wyświetleniu, wybierz Menu następnie Zakładki wybierz Dodaj. Wprowadź nazwę zakładki. Otwieranie zakładek Wybierz Menu następnie Zakładki aby wyświetlić listę zakładek. Edytuj zakładkę Wybierz Menu następnie Zakładki aby wyświetlić listę zakładek, przytrzymaj na zakładce z menu wybierz Edytuj zakładkę Otwieranie nowej strony Aby otworzyć nową stronę: Wciśnij Menu następnie wybierz Nowe okno. Przełączanie między stronami: Wciśnij Menu następnie wybierz Okna teraz wybierz okno które ma zostać wyświetlone Zmiana strony startowej Wciśnij Menu następnie Więcej potem Ustawienia teraz odszukaj i wybierz Ustaw stronę główną 22

23 Ustawienia przeglądarki Wciśnij Menu następnie Więcej potem Ustawienia Poczta Poczta(Gmail) pozwala odbierać i wysyłać wiadomości. Aplikacja ma wbudowany przewodnik po uruchomieniu. Uwaga! Upewnij się że masz dostęp do Internetu Skrócony opis konfiguracji Uruchom aplikację aby rozpocząć konfigurację. Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej oraz hasło do skrzynki pocztowej, wprowadź ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej jeśli nie zostaną automatycznie wykryte. Po poprawnej konfiguracji zostanie wyświetlone okno odebranej poczty Odbieranie i wysyłanie poczty Dotknij na wiadomości w skrzynce aby ją otworzyć. W skrzynce Odebrane wybierz Menu następnie Utwórz. Teraz możesz napisać wiadomość i wysłać zupełnie jak na komputerze Kasowanie konta W skrzynce wybierz Menu następnie Konta, z listy wybierz konto które ma zostać skasowane. 23

24 4-4. Komunikatory Możesz korzystać z komunikatorów w celu szybszego kontaktu z przyjaciółmi np. Skype. (Aplikację należy pobrać korzystając z aplikacji Android Market dostępnej w Oknie aplikacji.) 5. Multimedia 5-1. Muzyka Uruchom aplikację muzyka aby wyświetlić listę utworów: Dotknij Gatunki aby wyświetlić listę dostępnych typów sortowania: Niedawne Albumy Wykonawcy Piosenki Playlisty Gatunki 24

25 Po posortowaniu utworów według Gatunków, dotknij ikony gatunku np. Classical aby wyświetlić listę. Zostanie wyświetlona lista utworów dotknij na tytuł utworu aby odtwarzać muzykę jak na zdjęciu poniżej: Losowe odtwarzanie włącz/ wyłącz Play/Stop Cofnij do początku utworu Przesuń na początek utworu Powtarzaj odtwarzany utwór/ Powtarzaj wszystkie utwory Użyj przycisku Cofnij aby wrócić o jedno okno do listy utworów. 25

26 5-2. Wideo Uruchom aplikację Galeria aby wyświetlić listę filmów. Dotknij wybranego filmu aby go odtworzyć: Ciszej/Głośniej Poprzedni plik Pauza/Play Następny plik Cofnij Wyjście HDMI Podłącz kabel HDMI obraz zostanie automatycznie wyświetlony na telewizorze. Do podłączenia pod telewizor wymagany jest kabel HDMI1.3 zakończony wtyczką minihdmi którą podłączamy do tabletu GoClever TAB A73. 26

27 5-3. Rejestrator dźwięku Włącz rejestrator dźwięku aby nagrywać: Dotknij aby rozpocząć nagrywanie dotknij aby zakończyć nagrywanie. Plik zostanie zapisany jako recordingxxxxx.3gpp na karcie SD(wbudowanej) Kamera Uruchom aplikację Aparat Wykonanie zdjęcia Dotknij aby wykonać zdjęcia. Pliki będą zapisane pod nazwą rok-miesiąc-dzień-godzina-minuta-sekunda.jpg w DCIM/Camera. Dotknij ikony miniatury zdjęcia prawy górny róg ekranu, aby przeglądać zdjęcia Filmy Przesuń suwak w kierunku ikony aby włączyć tryb kamery wideo, dotknij by włączyć nagrywanie oraz aby zakończyć nagrywanie. Nazwa zapisanego pliku to rok-miesiąc-dzień- -godzina-minuta-sekund.3gp w DCIM/Camera. Dotknij ikony miniatury filmu prawy górny róg ekranu, aby wyświetlić filmy. Dotknij aby wyjść z aplikacji. 27

28 6. Ustawienia Dotknij Ustawienia aby wyświetlić listę opcji m.in.: Sieci zwykłe i bezprzewodowe, Dźwięk, Wyświetlacz, Lokalizacja i zabezpieczenia, Aplikacje, Konta i synchronizacja, Język i klawiatura, Data i godzina Sieci zwykłe i bezprzewodowe Tutaj ustawisz dostęp tabletu GoClever Tab A73 do Internetu, 6-2. Dźwięk Tutaj skonfigurujesz głośność, dźwięki powiadomień Wyświetlacz Auto obracanie ekranu, animacje, jasność ekranu, wygaszenie ekranu Lokalizacja i zabezpieczenia Możesz włączyć lokalizację, ustawić blokadę ekranu, włączyć wyświetlanie haseł podczas wpisywania Aplikacje Zarządzenie aplikacjami oraz procesami tabletu GoClever Tab A73. 28

29 6-6. Konta i synchronizacja Zarządzaj kontami, synchronizuj dane skrzynek pocztowych Dane użytkownika Ustawienia danych, tworzenie i przywracanie kopii zapasowej danych użytkownika. Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych Pamięć Informacje o ilości pamięci dostępnej w urządzeniu oraz na karcie micro SD Język i klawiatura Wybierz język oraz metodę wprowadzania tekstu Data i godzina Ustaw datę i czas oraz strefę czasową Informacje o telefonie Informacje o urządzeniu. 7. Rozwiązywanie problemów 1. Ustawienia fabryczne. uruchomienie tabletu po użyciu funkcji ustawienia fabryczne może trwać około 2-3 minut. 2. Brak połączenia z Wi-Fi lub sygnał za słaby. Sprawdź czy punkt dostępowy działa poprzez sprawdzenie czy diody od sieci Wi-Fi są na routerze aktywne oraz migają. Sprawdź nazwę oraz hasło dodanej sieci, upewnij się że wpisałeś prawidłowe hasło. Sprawdź czy wbudowanej anteny tabletu GoClever Tab A73 coś nie przysłania. Antena Wi-Fi w tablecie znajduje się z tyłu obudowy ukryta za owalnym plastykowym elementem. Upewnij się że znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi swojego punktu dostępowego. Jeśli na liście dostępnych sieci nie wyświetla się nazwa Twojej sieci bezprzewodowej to znaczy że nie znajdujesz się w zasięgu. 29

30 3. Pliki nie mogą być kopiowane. Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś tablet pod komputer. Upewnij się że masz wystarczającą ilość wolnego miejsca w urządzeniu. Sprawdź kabel USB czy nie jest uszkodzony używając innego kabla USB do podłączenia. 4. Brak dźwięku w słuchawkach Sprawdź czy głośność nie jest na poziomie 0. Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś słuchawki lub czy nie są mechanicznie uszkodzone. 5. Brak możliwości wysłania wiadomości pocztą Upewnij się że masz dostęp do Internetu. Upewnij się że prawidłowo dodałeś konto. Ustaw właściwą strefę czasową. Zakończ nie używane procesy w tle. 8. Specyfikacja Wymiary 194mm*122mm*13 mm Ekran 7 7 ekran pojemnościowy (Multi-Touch 5-punktowy) LCD TFT 800* USB USB 2.0 OTG Procesor oraz pamięć CPU: Allwinner A10 1GHz (Cortex A8) RAM: 512MB DDR3 Pamięć: 4 GB MLC NAND flash Obsługa kart MicroSD od 128MB do 32GB. System: Android Sieć Obsługa Wi-Fi b/g/n Zasilanie Akumulator litowo-polimerowy 3200mAh, bateria ładowana prądem stałym 5V 2A Ładowarka stacjonarna wyjście 5V 2A

31 Muzyka Wyjście audio: (L)7mW + (R)7mW (32 ohm) MP3: 32K bps 320K bps WMA: 16K bps 320K bps Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20KHz +/-3dB SNR (Stosunek sygnału do szumu): >=85dB Zniekształcenia: <0.6% MP3, M4A, WMA, APE, FLAC, AAC, MID, WAV, AMR, OGG itp. Wideo Full HD wideo obsługa (2160P, 1080P, 720P, 480P), MKV, AVI, RM/RMVB, WMV, 3GP, MOV, MP4, ASF, MPG, DAT, VOB, FLV. Zdjęcia JPG, JPEG, BMP, PNG Temperatura pracy C Języki Polski, Angielski itp. Systemy kompatybilne Windows2K/XP/Vista/Windows7/Linux2.4/MAC OS

32 TABLET GOCLEVER TAB A73 WARUNKI GWARANCJI 1. Goclever Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-431) przy ul. Sianowska 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że tablet GoClever Tab A73 GPS marki GoClever, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność tabletu GoClever Tab A73, zgodnie z posta nowieniami niniejszej gwarancji i pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 4. Okres gwarancji na tablet GoClever Tab A73 wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie. 5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysłu guje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszko dzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant. 6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w tabletu GoClever Tab A73ch GoClever wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5 do 7 dopuszczalne jest wystąpienie do 3 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele). 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do tabletu GoClever Tab A73 (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych. 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrót szym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia tabletu GoClever Tab A73 na serwis. W przypadku 20 konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin po wyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. 32

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

TABLET INFOTMIC X210 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLET INFOTMIC X210 INSTRUKCJA OBSŁUGI TABLET INFOTMIC X210 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWARTOSĆ OPAKOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: TABLET PC ŁADOWARKA SIECIOWA * ADAPTER USB INSTRUKCJA OBSŁUGI * W zestawie znajduje się ładowarka sieciowa z polską

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad"

Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI MMS-884.quad Mikrokomputer z Internetem, TV i HDMI "MMS-884.quad" Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mikrokomputera. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TABLET ELIPSO 72 7"

GOCLEVER TABLET ELIPSO 72 7 Utworzono 07-07-2016 GOCLEVER TABLET ELIPSO 72 7" Cena : 446,34 zł (netto) 549,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji GOCLEVER TABLET

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520

1. Zawartość opakowania. 9. Odbiornik GPS kabel (tylko dla RR520G które budują funkcją GPS) 2. Przegląd. Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 520 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy 4. Kabel USB 7. rejestrator wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Kabel HDMI 8. Karta gwarancyjna 3. Ładowarka samochodowa 6. Kabel AV 9. Odbiornik GPS kabel

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

01. Użytkowanie odtwarzacza

01. Użytkowanie odtwarzacza SZYBKI START 1 01. Użytkowanie odtwarzacza Nie używaj odtwarzacza w miejscach gorących, zimnych, zawilgoconych bądź z dużą ilością kurzu. Sprawność akumulatora zależy od warunków użytkowania, daty produkcji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu

Przygotowanie telefonu do pracy. Ładowane akumulatora. Włączanie i wyłączanie telefonu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przygotowanie telefonu do pracy 1. Zdjąć pokrywę akumulatora. 2. Włożyć kartę SIM stykami do dołu. 3. Włożyć kartę pamięci stykami do dołu (opcjonalnie). 4. Włożyć akumulator. 5. Założyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Y-5502 Podręcznik użytkownika

Y-5502 Podręcznik użytkownika Y-5502 Podręcznik użytkownika Poznań 2015 Widok 1 M/F: Reset do ustawień fabrycznych, należy przytrzymać przycisk przez minimum 5 sekund. / Przełączanie pomiędzy trybami DLNA oraz Miracast 2 R: przytrzymaj

Bardziej szczegółowo

Krüger&Matz 10.1 TABLET ANDROID 4.2.2 KM1064 KM1064G BEDIENUNGSANLEITUNG OWNER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE UTILIZARE.

Krüger&Matz 10.1 TABLET ANDROID 4.2.2 KM1064 KM1064G BEDIENUNGSANLEITUNG OWNER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE UTILIZARE. Krüger&Matz 10.1 TABLET ANDROID 4.2.2 KM1064 KM1064G Deutsch Română English BEDIENUNGSANLEITUNG OWNER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE UTILIZARE Spis treści Wstęp 40 Ważne informacje 40 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni

Zawartość pakietu. Widok telefonu. Skrócona instrukcja obsługi PL-1. Port mikro-usb. Gniazdo słuchawek. Słuchawka. Aparat przedni Zawartość pakietu MultiPhone Prestigio Akumulator Ładowarka podróżna Skrócona instrukcja obsługi Widok telefonu Aparat przedni Słuchawki Kabel USB Kolorowe tylne obudowy Słuchawka Gniazdo słuchawek Aparat

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Krótki opis urządzenia. Przeglądaj sieci Web. Odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe.

Funkcje. Krótki opis urządzenia. Przeglądaj sieci Web. Odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. TABLET AM 842 1 Funkcje Krótki opis urządzenia Przeglądaj sieci Web. Odwiedzaj swoje ulubione strony internetowe. Sprawdź swój e-mail. Bądź w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną. Oglądaj filmy z YouTube.

Bardziej szczegółowo

PQI Connect 201 Poznań 2013

PQI Connect 201 Poznań 2013 PQI Connect 201 Poznań 2013 Opis PQI Connect 201 to przenośna pamięć masowa w postaci pendrive o pojemności 16GB. Urządzenie cechuje niezwykle mały rozmiar (dzięki opatentowanej technologii PQI COB), aluminiowa

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Tablet dla dzieci GoClever GENIUS 7"

Tablet dla dzieci GoClever GENIUS 7 Tablet dla dzieci GoClever GENIUS 7" Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-06-2016 Tablet

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności. Ochrona środowiska. Odpowiedzialność. Zmiany SPIS TREŚCI

Deklaracja zgodności. Ochrona środowiska. Odpowiedzialność. Zmiany SPIS TREŚCI Deklaracja zgodności Niniejszym Trak Electronics oświadcza iż produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 199/5/WE. Ochrona środowiska Urządzenie podlega dyrektywie

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

errata Instrukcja obsługi Goclever 5060 PL

errata Instrukcja obsługi Goclever 5060 PL errata Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Goclever 56 PL Goclever 54 PL Model: GC-56 PL Spis treści Witamy 3 Ważne 3 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja 4 Pierwsze uruchomienie 6 W pudełku 6 Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Y-3653

Podręcznik użytkownika Y-3653 Podręcznik użytkownika Y-3653 Poznań 2015 1. Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie stacji dokującej Unitek Y-3653. Poniższa instrukcja obsługi pozwoli wyjaśnić zasadę działania i obsługi podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 1. Prezentacja produktu..3 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa..3 1.2 Główne funkcje 3 1.3 Akcesoria..4 1.4 Wymagania sprzętowe komputera 4

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

GoClever Tab M813G GPS 3G 8"

GoClever Tab M813G GPS 3G 8 Informacje o produkcie Tablet GoClever M813G 8" Cena : 568,29 zł (netto) 699,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępność - 3 dni Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-07-2016

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000

Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Podręcznik szybkiej instalacji RCV-3000 Poznań 2014 Zawartość opakowania: RCV-3000 Bluetooth GPS Logger x 1 Bateria x 1 Przewód Mini USB x 1 Podręcznik szybkiej instalacji x 1 Karta gwarancyjna x 1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

+ETUI Z KLAWIATURĄ+RYSIK

+ETUI Z KLAWIATURĄ+RYSIK Informacje o produkcie TABLET GOCLEVER ORION 97 4xCore 8GB +ETUI Z KLAWIATURĄ+RYSIK Utworzono 10-10-2016 Cena : 569,00 zł Nr katalogowy : orion97klawiatura Producent : Goclever Dostępność : Dostępny Stan

Bardziej szczegółowo

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved.

myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 1 myphone 8830TV Copyright 2008 myphone. All rights reserved. 2 Bezpieczeństwo Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Apexto DV008

Instrukcja obsługi. Apexto DV008 Instrukcja obsługi Apexto DV008 Poznań 2009 Wstęp Urządzenie to można opisad na wiele sposobów: pendrive z wbudowaną kamerą, kamera z cyfrowym rejestratorem, ewentualnie kamera szpiegowska. Życie tworzy

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. (Ball-point pen Type) Uwaga: Te zdjęcia tylko w celach informacyjnych

Instrukcja. (Ball-point pen Type) Uwaga: Te zdjęcia tylko w celach informacyjnych Instrukcja HD Video Recorder (Ball-point pen Type) Uwaga: Te zdjęcia tylko w celach informacyjnych 1. Budowa 1. Przycisk operacyjny, 2. Kamera/Aparat 3. Mikrofon, 4. Reset, 5. Dioda sygnalizacyjna, 6.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja

Olive_QS_SL.book Page 1 Tuesday, September 24, :52 AM Krótka instrukcja Krótka instrukcja UWAGA: Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Konfigurowanie tabletu 1 2 3 Po naładowaniu baterii naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund, aż pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Smart TV box Q4

Instrukcja obsługi. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash System operacyjny: Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Zdalne sterowanie na podczerwień Obsługa kart microsdhc Google Play

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI DOMOFON DRS-31 Wygląd zewnętrzny Montaż stacji bramowej 1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej. 2. Zaznacz i wywierć otwory do zamocowania osłony (A1, A2). 3. Przeprowadź

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-97032 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi

Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi. Instrukcja obsługi Tablet Manta MID9701 9,7 WiFi Instrukcja obsługi Uwaga! W celu bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o bezpieczeństwie oraz

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi umieszczona na stronie www.lark.com.pl.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi umieszczona na stronie www.lark.com.pl. Tablet PC 70.6 Instrukcja obsługi Część zawartości tego podręcznika może nie mieć zastosowania, w zależności od oprogramowania urządzenia. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi umieszczona na stronie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA Z TRYBEM POKLATKOWYM HDR

KAMERA Z TRYBEM POKLATKOWYM HDR KAMERA Z TRYBEM POKLATKOWYM HDR Brinno TLC200Pro Importer: DMTrade Mikołaj Tomaszewski, 64-000 Kościan, ul. Wiśniowa 36, Polska Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem instalacji. Jeśli

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO

Podręcznik skrócony Prestigio MultiPhone PAP4322 DUO 1. Zawartość opakowania 1. Telefon 2. Adapter AC 3. Słuchawki 4. Kabel USB 5. 6. Karta gwarancyjna 7. Uwagi dotyczące kwestii prawnych i bezpieczeństwa 8. Akumulator 9. Pokrowiec 2. Przegląd 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI WIQ-10013

PODRĘCZNIK OBSŁUGI WIQ-10013 PODRĘCZNIK OBSŁUGI WIQ-10013 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14

Instrukcja obsługi kamery ukrytej w okularach model V14 instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-70051

INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-70051 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAC-70051 www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością instrukcji obsługi. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

TABLET MULTIMEDIALNY MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD

TABLET MULTIMEDIALNY MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD Wprowadzenie MODECOM FreeTAB 1331 X2 HD to nasz najnowszy tablet multimedialny charakteryzujący się wyświetlaczem o imponujących przekątnej 13,3 oraz 10-punktiwej funkcji multidotyku. To bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi

STORM EXTREME MT848. Instrukcja obsługi STORM EXTREME MT848 Instrukcja obsługi Widok z przodu Widok z tyłu Obiektyw aparatu cyfrowego Głośnik Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/góra/ dół/ok Przycisk Menu/lewy funkcyjny Połącz/ Odbierz Kontakty/

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

KO M U N I K ATO R Z A F R E E DICO S.C. 2012

KO M U N I K ATO R Z A F R E E DICO S.C. 2012 KOMUNIKATOR ZA FREE DICO S.C. 2012 I. Umowa licencyjna programu GADAczek 1. Przedmiotem niniejszej licencji jest program GADAczek przeznaczony do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, dla osób mających

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację

Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Rejestrator jazdy DVR MDV-2700.VGA firmy Somikon z uchwytem na nawigację Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup rejestratora z uchwytem na nawigację. Z tą kamerą nagrasz wszystko, co dzieje się na drodze.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920 Podręcznik szybkiej instalacji wepresent WP-920 Poznań 2010 Wstęp wepresent WP920 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo