ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANDRZEJ SZEJNA. AFERA podsłuchowa. Socjaldemokraci KKW SLD UP"

Transkrypt

1 SIGMAR GABRIEL ANDRZEJ SZEJNA PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość s. 3 AFERA podsłuchowa s. 12 Sprawa Chazana s. 5 Socjaldemokraci KKW SLD UP NR 8 - wrzesień 2014 ISSN Nakład: egz. KWARTALNIK BEZPŁATNY GAZETA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ Chełm to nie tylko miasto z przeszłością O tym, jak przez osiem lat zmienił się Chełm, jakie inwestycje wykonano i w jakie obszary życia społecznego zainwestowano, z Agatą Fisz, burmistrzem dwóch kadencji rozmawia Tomasz Kalita. Mija druga kadencja pełnienia przez Panią funkcji Prezydenta Miasta Chełm. Co dawne miasto wojewódzkie, położone na wschodzie Polski, zyskało przez ten czas? Mam nadzieję, że wiele cennych inwestycji i inicjatyw. Chełm to miasto wielkich potrzeb, które przez wiele lat było zaniedbywane. Dlatego duży nacisk położyliśmy m.in. na poprawę stanu miejskich ulic. Przez te lata wyremontowaliśmy niemal wszystkie ronda, przebudowie i remontom poddaliśmy większość głównych ulic, oczywiście nie zapominając o drogach osiedlowych. cd. na str. 5 Rozmowa z Prezydentem Miasta Częstochowy, Krzysztofem Matyjaszczykiem Jaki charakter powinna mieć Częstochowa? W listopadzie 2014 zakończy się bieżąca kadencja samorządu. Czy zgodnie z Pana hasłem wyborczym sprzed czterech lat udało się obudzić energię częstochowian? Staram się być konkretny, więc nie chcę mówić o wrażeniach, a o faktach. Czy udało się obudzić energię mieszkańców Częstochowy, zainteresować ich sprawami miasta oraz wspólnie działać na jego rzecz? W wielu grupach i środowiskach jak najbardziej tak! Przykładem niech będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi. Początkowo krytykowano nasze decyzje przekazywania do realizacji części zadań publicznych właśnie stowarzyszeniom i fundacjom. A przecież nikt tak dobrze nie zna problemów i potrzeb ludzi, jak ci, którzy często bezinteresownie działają na ich rzecz. Dziś wiele z tych organizacji z powodzeniem prowadzi placówki, realizuje duże zadania z zakresu pomocy społecznej, kultury, promocji, sportu, ochrony środowiska czy edukacji. Od nas otrzymują na to pieniądze, a od siebie dodają pracę wolontariuszy, środki od sponsorów lub ze źródeł zewnętrznych. Z punktu widzenia samorządu, działania te powodują rozwój i profesjonalizację trzeciego sektora. W rezultacie zwiększamy zakres i podnosimy jakość usług dla mieszkańców, korzystających z różnych form wsparcia proponowanych przez miasto. Tych pozytywów związanych z dobrą energią jest dużo więcej: przedsiębiorcy, z którymi stworzyliśmy m.in. Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, środowiska twórcze, które współtworzą akcję Aleje, tu się dzieje! czy nasi seniorzy, którzy stworzyli własną radę i włączają się w różne miejskie inicjatywy. Letnie sondaże preferencji partyjnych W 2012 roku o Częstochowie było głośno, ponieważ jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziła program leczenia niepłodności metodą in vitro To był świetny zabieg marketingowy, ale czy na pewno potrzebny częstochowskim rodzinom, zwłaszcza, że niewiele później taki program wprowadził rząd? Jestem prawie pewien, patrząc na nieskuteczność wcześniejszych prób wprowadzenia w kraju dofinansowania in vitro, że gdyby nie nasza częstochowska, samorządowa inicjatywa, rządowego programu nie byłoby do dziś. To nasz wkład w politykę prorodzinną obecnego rządu. Mówiąc już jednak całkiem poważnie, uważam, że rolą prezydenta miasta jest słuchać mieszkańców i reagować na ich potrzeby. A bezdzietność jest dziś wielkim, realnym problemem naszego społeczeństwa. Jeśli tylko da się coś zrobić w tym zakresie, to musimy działać. Tylko do końca 2013 roku z dofinansowania in vitro skorzystało 26 par, urodziło się siedmioro dzieci. cd. na str. 3 Wyniki letnich sondaży partyjnych pokazały, że czas wakacyjnego odpoczynku nie zniechęcił Polaków do śledzenia sytuacji na krajowej scenie politycznej. Wybuch afery podsłuchowej w połowie czerwca br., po opublikowaniu przez Wprost stenogramów z rozmów między politykami obozu władzy, stał się impulsem zmian w preferencjach partyjnych Polaków. Na pozycję lidera sondaży wysunął się PiS, PO spada na drugie miejsce, a Sojusz Lewicy Demokratycznej zachowuje stabilną trzecią pozycję. Sondażowe notowania SLD poprawiły się wyraźnie dzięki gotowości Sojuszu do rozszerzenia zakresu współpracy z innymi środowiskami lewicy politycznej oraz społecznej w ramach samorządowego projektu wyborczego SLD Lewica Razem. W sierpniowym sondażu TNS Polska poparcie dla SLD wzrosło z ośmiu proc. do 12 proc. w porównaniu z lipcem br. W sierpniowym pomiarze preferencji partyjnych, zrealizowanym przez CBOS, poparcie dla SLD wyniosło dziewięć proc. (w lipcu br. osiem proc.). Letnia zmiana sondażowego układu sił wskazuje, że Polacy premiują gotowość polityków zarówno po lewej, jak prawej stronie sceny politycznej do konsolidowania sił i zacierania różnic personalnych i programowych. Priorytetem staje się polityczna jedność, a nie akcentowanie różnic. Osłabienie PO jest wynikiem zmniejszenia poparcia dla partii Donalda Tuska w lewicowym i prawicowym segmencie rynku wyborczego. Obserwujemy pierwsze oznaki trwałej erozji strategicznej przewagi PO nad konkurentami, która polegała na skutecznym kokietowaniu lewicowych i prawicowych wyborców przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji lidera w centrum sceny politycznej. Start samorządowego projektu wyborczego SLD Lewica Razem wzmocnił wyraźnie sondażową pozycję SLD jako lidera lewej strony sceny politycznej. Został on odebrany pozytywnie zarówno przez osoby określane jako lewica światopoglądowa, jak i przez tych wyborców, którzy sytuują się w kręgu lewicy socjalnej. To zjawisko poprawia strategiczną pozycję SLD przed wyborami samorządowymi i ułatwi konsolidację wokół Sojuszu różnych środowisk lewicowych przed listopadowymi wyborami samorządowymi. Należy zauważyć, że istotny wpływ na jesienne sondaże partyjne może mieć pogarszająca się sytuacja polityczna na Ukrainie i wyhamowanie poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy, będące efektem malejącego optymizmu konsumentów. PRZEMYSŁAW POTOCKI s. 6 7

2 KRAJ Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 2 KONRAD GOŁOTA Redaktor Naczelny kwartalnika Socjaldemokraci Niemożliwe Podobno kilka miesięcy temu niemożliwe było, żeby Włoszka, socjaldemokratka, Federica Mogherini została Wysoką Przedstawicielką Unii ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Rok temu niemożliwy wydawał się konflikt na Ukrainie. Jeszcze dwa tygodnie temu niemożliwe wydawało się, że Polak obejmie funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej. ska będzie mieć i premiera i prezydenta wywodzących się z SLD. Co łączy te wszystkie sytuacje: szybkie, nieprzewidziane zmiany w biegu dziejów. Najczęściej spowodowane albo błędem albo determinacją ludzką, i konsekwentnym tkwieniem, albo w błędzie, albo w dążeniu do celu. Dziś wiele osób wokół Was będzie Dziś wiele osób wokół Was będzie twierdzić, że niemożliwe jest zdobycie gdzieś mandatu radnego czy burmistrza. Że niemożliwe jest przekonanie do siebie wyborców. Niemożliwe było odpadnięcie Hiszpanii z Mundialu już w fazie grupowej. Według wielu niemożliwe wydawało się gorące, urodzajne lato, jak i to, że Europa+ zakończy swój żywot po sromotnej porażce w wyborach do PE. Niemożliwe też było, że na jesieni nastąpi zmiana Premiera RP. A z historii? W 1934 roku niemożliwy wydawał się rozpad Imperium Brytyjskiego a w latach 60-tych Związku Radzieckiego. Na początku lat 90. niemożliwe zaś się wydawało, że w 2002 roku Poltwierdzić, że niemożliwe jest zdobycie gdzieś mandatu radnego czy burmistrza. Że niemożliwe jest przekonanie do siebie wyborców. Że niemożliwe jest, aby lewica współrządziła po najbliższych wyborach parlamentarnych. Będą to najczęściej opinie niedoinformowanych albo nieżyczliwych. Ale my wiemy, że nic nie jest niemożliwe. Publikujemy rozmowy z szefem niemieckiej SPD, z Prezydentem Częstochowy i kandydatem na Prezydenta Warszawy. Pokazujemy przykłady młodych radnych, wciągamy was w dyskusję o wolontariacie i zielonej energii. Wszystko to łączy przekonanie, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Bo jak mówi slogan pewnej bardzo popularnej firmy sportowej: Impossible is nothing. Jednomandatowe okręgi wyborcze jak z nimi naprawdę jest? KATARZYNA OLSZEWSKA KKW Okręgi wyborcze Każdy z nich obejmuje część obszaru gminy. Informacja o okręgach wyborczych podawana jest w formie obwieszczenia najpóźniej w 70. dniu przed dniem wyborów. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Kodeks wyborczy wprowadził jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Jesienią odbędą się pierwsze wybory z zastosowaniem tego systemu i w związku z tym pojawia się zapewne wiele pytań i wątpliwości, dotyczących sposobu postępowania w takich wyborach. Kampania wyborcza Po zarejestrowaniu komitetu wyborczego może podejmować działania w imieniu i na rzecz naszych przyszłych kandydatów. Wszystkie nasze spotkania, materiały wyborcze, paliwo, reklama i tym podobne dosłownie wszystko, musi zostać opłacone przez komitet wyborczy. Nie możemy samodzielnie płacić gotówką, gdyż tego w komitecie później rozliczyć się nie da! Kandydaci i ich sztaby muszą mieć tego świadomość. Głównie bezpośrednie działania ukierunkowane na lokalne sprawy. Połamało drzewo? Zalało ulicę? Dla nas (kandydatów czy obecnych radnych) to nie problem, takie sprawy załatwiamy praktycznie od ręki. Pozostawanie w stałym kontakcie z mieszkańcami, myślenie globalne (o gminie, powiecie), ale działanie lokalne. Z własnego doświadczenia dodam, że najlepiej sprawdzają się sprawy, które nie wymagają dużych nakładów, ale poprawiają codzienność i podnoszą jakość życia mieszkańców gminy. Warto się wyróżnić, wypracować sobie markę, temat, który jest kojarzony z nami. Zgłaszanie kandydatów Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę kandydatów rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata. Oznacza to konieczność przygotowania kilkunastu odrębnych zgłoszeń, które należy złożyć w gminnej komisji wyborczej. Każdą kandydaturę na radnego w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu należy poprzeć co najmniej 25 podpisami wyborców stale zamieszkujących na obszarze danej gminy (a nie okręgu wyborczego). Warto pamiętać, że Kodeks wyborczy nie zakazuje kandydowania jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej lub innej gminie. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, mandat radnego wygasa z mocy prawa. Nowi posłowie w Klubie Poselskim SLD Jak już zostanę radnym Za wybranych w danym okręgu wyborczym uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli jednak zdarzy się taka sytuacja, że dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, uprawniającą do uzyskania mandatu, o wyborze decyduje większa liczba obwodów, w których kandydaci otrzymali największą liczbę głosów, a gdyby i liczby obwodów były równe rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję. Każdy głos więc się liczy! Dlatego ważne jest, by zachęcić jak najwięcej osób do udziału w głosowaniu. Życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, wielu sukcesów w nadchodzących wyborach i pozostaję do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości. Na pewno takowe się pojawią. Każdą kandydaturę na radnego w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu należy poprzeć co najmniej 25 podpisami wyborców stale zamieszkujących na obszarze danej gminy (a nie okręgu wyborczego) Warto pamiętać, że Kodeks wyborczy nie zakazuje kandydowania jednocześnie na radnego i na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej samej lub innej gminie. W przypadku jednoczesnego wyboru tego samego kandydata na radnego i na wójta, mandat radnego wygasa z mocy prawa. Maciej Banaszak i Krzysztof Kłosowski przenoszą się do Klubu Poselskiego SLD poinformował rzecznik prasowy partii, Dariusz Joński. Tym samym to kolejne nazwiska, które zdecydowały się wesprzeć prawdziwą lewicę. Ci posłowie zdecydowali się sami, odpowiedzieli na nasz apel, sami zapukali do naszych drzwi. Coraz więcej samorządowców też chce iść do zbliżających się wyborów razem z SLD. Cieszę się, że lewica się jednoczy i wzmacnia powiedział Dariusz Joński. Maciej Banaszak Poseł na Sejm RP VII kadencji. Członek Komisji Unii Europejskiej oraz Komisji Infrastruktury. Szczególnie mocno zajmuje się kwestiami związanymi w transportem drogowym. Swoje biuro poselskie prowadzi w Poznaniu. Strona internetowa: Krzysztof Kłosowski W obecnej kadencji Sejmu RP jest zastępcą przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw energetyki, a także członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Jego aktywność parlamentarna koncentruje się wokół zagadnień związanych z energetyką, finansami, infrastrukturą i wspieraniem przedsiębiorczości. Prowadzi trzy biura poselskie w Kaliszu, Jarocinie i Ostrzeszowie. Strona internetowa: Redaguje Krajowy Komitet Wykonawczy SLD Redaktor Naczelny: Konrad Gołota Zastępca Redaktora Naczelnego: Tomasz Kalita Adres redakcji: Socjaldemokraci Gazeta członków i sympatyków SLD ul. Złota Warszawa tel.: 0 22/ ; fax.: 0 22/ ; Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych materiałów.

3 KRAJ I EUROPA str. 3 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci cd. ze str. 1 Jaki charakter powinna mieć Częstochowa? W tym roku nabór wniosków jeszcze trwa... Nawet jeżeli efektem programu byłyby urodziny tylko jednego małego częstochowianina i wywołanie debaty, której skutkiem stało się uruchomienie programu rządowego, z którego mogą przecież skorzystać także nasi mieszkańcy, powiedziałbym, że zdecydowanie było warto Ale nie jest to jedyny program zdrowotny wprowadzony przez Pana... Zdrowie jest najważniejsze to zdanie może i brzmi jak banał, ale doceni je każdy, kto ma lub miał poważniejsze z nim problemy. Wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego bierzemy sprawy we własne ręce i przeznaczamy coraz większe środki na realizację programów, z których korzystają mieszkańcy ze wszystkich grup wiekowych. Naszym celem jest pomagać w takim zakresie, w jakim się da, zwłaszcza w tych obszarach, w których brakuje programów ministerialnych czy NFZ. Realizujemy programy dla dzieci szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom, wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, wczesne diagnozowanie wad postawy czy badania przesiewowe słuchu. Bardzo ważną dla nas grupą są seniorzy. Oni także chętnie korzystają z finansowanych przez miasto programów, m.in. z badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych, ze szczepień ochronnych przeciwko grypie czy z programu rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej. Staramy się rozszerzać programy profilaktyczne i zdrowotne, reagować na potrzeby i wnioski mieszkańców, słuchać podpowiedzi środowisk medycznych. Ten kierunek działań znajduje zrozumienie wśród radnych, dlatego wydatki na ten cel wzrosły w obecnej kadencji kilkukrotnie. W zdrowym ciele zdrowy duch? Dokładnie! I chyba nawet największy malkontent zauważy, że w ostatnim czasie rozbudowała się nasza baza sportowo-rekreacyjna, przede wszystkim ta przeznaczona dla najmłodszych. Przy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zmodernizowaliśmy kilkanaście placów zabaw, powstały także nowe, gwarantujące dzieciom bezpieczną zabawę. Budujemy kolejne boiska wielofunkcyjne przy częstochowskich szkołach, tak by nasze dzieci mogły nie tylko prawidłowo się rozwijać, ale i realizować swoje sportowe pasje. W tym roku powstanie w sumie 12 nowych boisk. Do tego dochodzą place rekreacji ruchowej dla seniorów, sześć powstało w 2012 i 2013 roku; w tym zakończy się instalacja kolejnych ośmiu, w sumie będzie ich już kilkanaście. Sporo z nich to efekt lokalnych inicjatyw mieszkańców. Trzeba przyznać, że za tym przykładem idą np. spółdzielnie mieszkaniowe, coraz lepiej zagospodarowując rekreacyjnie większe osiedla mieszkaniowe. Częstochowa jest też jednym z miast, w których działa już Karta Rodzina +, ideę której tak propaguje prezydent RP. Tu też byliśmy szybsi od ogólnopolskich programów. Realizujemy szereg działań wspierających rodziny. W zeszłym roku wprowadziliśmy Kartę Rodzina +, uprawniającą rodziny wielodzietne minimum z trójką dzieci do korzystania ze zniżek i rabatów przygotowanych przez partnerów projektu. Są to instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, kawiarnie, kluby fitness, firmy oferujące usługi medyczne, rehabilitacyjne, fryzjerskie i kosmetyczne, szkoły językowe, taxi, ośrodki wypoczynkowe. Na podobnej zasadzie działa nasza Karta Seniora, bardzo już w mieście popularna. Od ponad roku funkcjonuje też Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, które pełni w mieście rolę m.in. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Można tam otrzymać kompleksowe wsparcie, pomoc i niezbędne informacje. Dyskusje wokół tzw. ustawy przedszkolnej, uznawanej przez wielu za bubel prawny, którego niejednoznaczność biła, jak to często bywa, w finanse samorządów, wykorzystał Pan do tego, by w Częstochowie przedszkola były całkowicie bezpłatne Nie wiem na czym to polega, ale praktycznie każda, wchodząca w życie ustawa, która w jakikolwiek sposób jest związana z działalnością samorządów, skutkuje dla nas kolejnymi obciążeniami. Dziwne też jest to, że ustawodawca bardzo często zapomina wskazywać źródła finansowania realizacji kolejnych zadań nakładanych na samorządy Tak jest m.in. z drogami, szkołami. By nie dać się zwariować, ale przede wszystkim by odciążyć rodziców, którzy i tak wydatków związanych z wychowaniem dziecka mają aż nadto, od 1 września w częstochowskich miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przestają obowiązywać opłaty za pobyt dziecka, także powyżej ustawowo gwarantowanych bezpłatnych pięciu godzin. Rodzice będą mogli spokojniej wykonywać swoje obowiązki zawodowe, a tym samym być bardziej efektywni i konkurencyjni na rynku pracy. Ubytek dochodów miasta nie będzie zbyt duży, a przedszkola zostaną nieco administracyjnie odciążone. Jak Częstochowa radzi sobie z problemem bezrobocia? Stopa bezrobocia w Częstochowie mimo wielu zagrożeń, wynikających m.in. ze znacznej redukcji zatrudnienia w ISD Hucie Częstochowa i trwającego jeszcze kryzysu gospodarczego ustabilizowała się ostatnio na poziomie średniej krajowej. Spory wpływ na to miały programy i projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, ale i symptomy pewnego ożywienia gospodarczego, widoczne choćby w statystykach ewidencji firm. Ogólna liczba bezrobotnych w mieście od pół roku systematycznie spada. Na koniec lipca były to osoby, o 253 bezrobotnych mniej niż czerwcu, o 1070 osób mniej niż w maju i o ponad 2,5 tysiąca mniej niż w lutym tego roku. Fakt zmniejszania się liczby bezrobotnych ma z pewnością związek z większą liczbą prac sezonowych, ale porównanie stanu na koniec lipca 2014 do analogicznego okresu roku ubiegłego także daje powody do ostrożnego optymizmu: rok temu liczba bezrobotnych w Częstochowie była o ponad 1,6 tysiąca osób wyższa niż obecnie. Czy ta pozytywna tendencja może się utrzymać? Jak Pan widzi przyszłość rynku pracy w Częstochowie? Po wielomiesięcznej walce, w którą włączyli się także mieszkańcy, pisząc listy do Ministra Finansów, wiosną doczekaliśmy się nowych terenów specjalnych stref ekonomicznych, które zaczynają przynosić pierwsze wymierne korzyści. Strefy zostały utworzone, zaczęło się wydawanie pierwszych zezwoleń, są już firmy, które zatrudnią częstochowian. Mam trochę żalu do moich poprzedników, że w czasach znakomitej koniunktury gospodarczej zaprzepaścili sporo szans na rozwój miasta. Dziś jest znacznie trudniej nadrobić te wieloletnie zaniedbania, ale sukcesywnie udaje się podnosić naszą atrakcyjność inwestycyjną. Robimy to poprzez otwarcie na inwestorów zewnętrznych i budowanie naprawdę dobrego klimatu inwestycyjnego, sprawnie działające Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta i oferującą szerokie wsparcie Agencję Rozwoju Regionalnego. Podnosimy też standardy obsługi administracyjnej inwestorów, przedsiębiorców, mieszkańców. O tym, jak mieszkańcy oceniają Pana czteroletnią pracę, przekonamy się jesienią... Wiem, że kierunek rozwoju miasta, który obrałem, jest dobry. Stale jednak konsultuję najważniejsze decyzje, wiem, że wciąż wiele po latach funkcjonowania innych priorytetów pozostaje do zrobienia. Do współdecydowania o sprawach miasta zachęcam też mieszkańców, nie tylko podczas wyborów samorządowych, ale przez cały czas. W Częstochowie działa m.in. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, realizowane są lokalne inicjatywy mieszkańców, z roku na rok jak już wspomniałem zwiększamy zakres zadań zleconych organizacjom pozarządowym, a w ważnych dla miasta sprawach organizowane są konsultacje społeczne. Budżet partycypacyjny, który właśnie wprowadziliśmy, to kolejne narzędzie zwiększające bezpośredni udział mieszkańców we współrządzeniu i współdecydowaniu o sprawach dotyczącej lokalnej społeczności. Co nie udało się w tej kadencji, co uważa Pan za swoją porażkę? To może nie porażka, ale pewne rozczarowanie: nie udało mi się namówić żadnego z ugrupowań w Radzie Miasta do wzięcia współodpowiedzialności za rozwój miasta. Chciałem koalicji, jeszcze kilka miesięcy temu stanowiska wiceprezydentów były nieobsadzone, czekały... No cóż, nie mam wielkich pretensji do kolegów Wiadomo, że łatwiej, wygodniej a może nawet przyjemniej być w opozycji Ocenią to mieszkańcy. A co uważa Pan za największy sukces? Mimo niesprzyjającej koniunktury udało nam się zrealizować dużo ważnych, miejskich inwestycji, z których wiele otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej lub z innych źródeł. Z rozmów z mieszkańcami wiem, że pomimo korków, objazdów, okresowych, często znacznych utrudnień, sukcesem jest na pewno poprawa stanu dróg, nie tylko w śródmieściu. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale od czegoś trzeba zacząć. Dzięki pewnej mobilizacji zarówno organizacyjno-logistycznej, jak i finansowej, wyremontowaliśmy lub wybudowaliśmy tylko do końca 2013 roku ponad 60 kilometrów ulic, w tym tzw. korytarz północny, ponad 35 kilometrów chodników, powstały węzły, nowe wiadukty, obiekty mostowe, 15 kilometrów ścieżek rowerowych, w planach są kolejne Ponadto zakończyliśmy modernizację Filharmonii, budowę Hali Sportowej Częstochowa, linii tramwajowej na Wrzosowiak i Błeszno, modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny. Dzięki europejskim środkom przygotowaliśmy i uzbroiliśmy też tereny inwestycyjne m.in. na Skorkach i przy ul. Kusięckiej, które później zostały objęte specjalną strefą ekonomiczną. Liczę, że już niedługo pojawią się tam kolejni inwestorzy i powstaną kolejne miejsca pracy. Wierzę, że w nowym okresie programowania pozyskamy środki na kolejne inwestycje. Już się o nie bijemy, przygotowujemy wnioski Czy człowiekowi związanemu z ugrupowaniem lewicowym trudno być prezydentem takiego miasta jak Częstochowa, kojarzącego się tak silnie z Jasną Górą? Jasne, że to wyzwanie, ale nie liczyłem, że będzie łatwo. Silna marka to zawsze atut, ale i obciążenie Trzeba tę markę uzupełniać, myśleć o własnych priorytetach, celach, a stosunki z kościołem, klasztorem układać na zasadach partnerskich. Jasny podział kompetencji, zgodna współpraca tam, gdzie to konieczne z punktu widzenia dobra miasta i jego mieszkańców, branie pod uwagę opinii mieszkańców, którzy z jednej strony czują się emocjonalnie związani ze szczególnym miejscem, jakim jest Jasna Góra, z drugiej mają sporo zdrowego dystansu do sytuacji, w której sfera świecka i sakralna za bardzo się do siebie zbliżają. Historia naszego miasta pokazuje, że Częstochowa jest otwarta na różnorodność kulturową i narodowościową. Co więcej, nasze miasto rozwijało się najlepiej wtedy, gdy nikt nie próbował tej różnorodności zwalczać. Poza tym, o czym wielokrotnie mówiłem, Częstochowa powinna mieć charakter akademicko-przemysłowy, a nie tylko turystyczno-pielgrzymkowy. Chciałbym, żeby ten kierunek rozwoju miasta został utrzymany. REDAKCJA Z Sigmarem Gabrielem, Przewodniczącym SPD, Wicekanclerzem Niemiec, rozmawia Konrad Gołota Zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość Dlaczego SPD w negocjacjach koalicyjnych z CDU/CSU naciskała na podniesienie płacy minimalnej, czyniąc to warunkiem zawarcia koalicji? Powszechna opinia w polskich mediach jest taka, że to dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców, obniżające konkurencyjność przedsiębiorstw. Czy zgadza się Pan z taką tezą? Przeforsowaliśmy w Niemczech płacę minimalną, ponieważ jest to kwestia elementarnej sprawiedliwości. Pracownicy muszą być w stanie utrzymać się z tego, co zarabiają inaczej poziom wynagrodzeń nie jest sprawiedliwy. Nie sądzę, by płaca minimalna negatywnie odbiła się na konkurencyjności niemieckich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. W płacy minimalnej nie chodzi przecież o podwyższenie ogólnego poziomu płac, tylko o ustanowienie dolnej granicy, poniżej której nie wolno schodzić. Ponadto kwestia płacy minimalnej dotyczy przede wszystkim branż, w których przedsiębiorcy nie konkurują na arenie międzynarodowej. Należy również wziąć pod uwagę, że wprowadzenie płacy minimalnej może zwiększyć siłę nabywczą, a tym samym poprawić koniunkturę na rynku krajowym. Jednym z głównych punktów SPD jest reindustrializacja zarówno Niemiec, jak i Europy. Jaki mają Państwo na to pomysł? W wielu europejskich państwach obserwowaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach dramatyczny proces deindustrializacji. Koncentrowano się na sektorze finansowym i sektorze usług, nierzadko lekceważąc przemysł jako old economy. Kryzys finansowy i gospodarczy pokazał jednak, że solidne oparcie gospodarki narodowej na przemyśle jest korzystne. To jeden z powodów, dla których Niemcy relatywnie dobrze poradziły sobie z kryzysem. Zawdzięczamy to właśnie silnej pozycji przemysłu oraz konkurencyjnemu sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. W skali całej Europy niezbędna jest zmiana trendu przejście od deindustrializacji do reindustrializacji. Aby to osiągnąć, pilnie potrzebujemy konkretnych inwestycji w kluczowe technologie, takie jak technologie informatyczne i komunikacyjne oraz odnawialne źródła energii. Najlepiej, żeby inwestycje te były koordynowane na szczeblu europejskim. Musi to być priorytet nowej agendy inwestycyjnej UE. Czy nie boi się Pan osłabienia pozycji politycznej SPD w koalicji z silniejszym partnerem, jakim jest CDU/CSU? Nie obawiam się tego. W umowie koalicyjnej, którą podpisaliśmy z CDU/ CSU, przeforsowaliśmy wiele wyraźnie socjaldemokratycznych projektów, takich jak płaca minimalna, emerytura w wieku 63 lat czy możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa. To tylko niektóre przykłady. Po pierwszych miesiącach wspólnego rządzenia w ramach wielkiej koalicji jest też jasne, że to SPD jest siłą, która kształtuje tę koalicję w wymiarze politycznym. W dłuższej perspektywie będzie się nam to opłacać. Jestem o tym przekonany. Musimy jednak równocześnie dalej pracować nad profilem naszej własnej partii. To ważne, aby SPD mimo współrządzenia w ramach koalicji nadal była widoczna jako odrębna partia o własnym profilu i z własnym programem merytorycznym, która przygotowuje się do osiągnięcia celów, wykraczających poza obecną kadencję Bundestagu. Przede wszystkim musi być jasne to, że jesteśmy jedyną partią polityczną, która łączy wzrost gospodarczy ze sprawiedliwością społeczną, posiadając kompetencje w kwestiach związanych zarówno z polityką gospodarczą, jak i socjalną. Niemiecki rynek pracy charakteryzuje się dobrymi warunkami i opinią. Jakie są propozycje SPD na zapewnienie pracy ludziom młodym. Bezrobocie wśród młodych osób jest w Europie o wiele za wysokie. Niestety również najnowsze dane pokazują, że w wielu państwach europejskich nie udało się jeszcze odwrócić tego trendu na rynku pracy. Teraz chodzi przede wszystkim o to, aby europejskie środki na walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych, które wspólnie wywalczyli socjaldemokraci, wreszcie zostały wykorzystane w praktyce. Jak na razie ma to miejsce na zdecydowanie zbyt małą skalę. Nie wolno nam też postrzegać walki z bezrobociem wśród ludzi młodych w oderwaniu od tego, jak możemy zwiększyć ogólny wzrost gospodarczy w Europie. Bez wzrostu gospodarczego w Europie niezwykle trudno będzie osiągnąć postępy w walce z bezrobociem wśród ludzi młodych. Wzrost gospodarczy oprócz bez wątpienia koniecznych reform strukturalnych wymaga natomiast o wiele silniejszych impulsów inwestycyjnych na szczeblu europejskim. Opiewający na 300 miliardów euro program inwestycyjny, który zapowiedział nowy Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, jest właściwym krokiem w tym kierunku. Musimy dalej iść tą drogą. Samo zaciskanie pasa nie jest receptą na przyszłość. Aby zapewnić sobie pomyślną przyszłość, Europa musi w nią najpierw zainwestować. Dziękuję.

4 KRAJ Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 4 Kampania wyborcza już się oficjalnie rozpoczęła. Jak wyglądać ona będzie w Warszawie? Kampania wyborcza warszawskiego Sojuszu trwa tak naprawdę od stycznia tego roku, kiedy to jako pierwsi zaprezentowaliśmy kandydata na prezydenta stolicy. Uznaliśmy, że Warszawie nie jest potrzebny kolejny celebryta czy polityk aspirujący na wszystkie funkcje w kraju, ale samorządowiec znający miasto i problemy jego mieszkańców. Ludzie nie oczekują już tylko wielkich nazwisk, ale przede wszystkim dobrych gospodarzy. Ostatnie wybory pokazały zresztą, że samo nazwisko nawet nie wiadomo jak znane to za mało. Oczywiście minusem takiego rozwiązania jest mniejsza rozpoznawalność, bo nawet najbardziej aktywny samorządowiec nie może w Warszawie konkurować pod tym względem z nagromadzonymi tu politykami z Wiejskiej, widzianymi codziennie nie tylko w telewizorze, ale i na ulicy. Receptą na to jest jednak codzienna obecność wśród ludzi i kampania bezpośrednia. Prowadzimy ją od blisko roku tworząc i konsultując z mieszkańcami nasz program wyborczy, który ma być programem obywatelskim, realną odpowiedzią na bolączki warszawiaków. Nie zbiorem pobożnych życzeń, ale propozycją konkretnych rozwiązań problemów stolicy, których jest co niemiara. Jakie listy wystawi SLD? Wybory samorządowe w Warszawie to dla partii ogromne wyzwanie. Do Rady Miasta i rad dzielnic wystawimy w stolicy blisko 900 kandydatów. Chcemy, aby na naszych listach znaleźli się ludzie kompetentni, cieszący się zaufaniem i sympatią wyborców, bo konkurencja w Warszawie będzie duża. Oprócz znanych partii w wyborach wystartują liczne komitety lokalne i ruchy miejskie, które głoszą dziś hasła będące dotąd w naszej domenie i zapisane w naszym programie. Dlatego naszym celem jest stworzenie silnych list koalicji SLD-Lewica Razem, na których oprócz działaczy Sojuszu i Unii Pracy znajdą się przedstawiciele związków zawodowych, organizacji społecznych oraz innych partii politycznych. Mogę już zdradzić, że w tym gronie będzie formacja Ryszarda Kalisza. Oczywiście optymalną sytuacją byłoby wystawienie w Warszawie jednej listy lewicowej, ale do tego raczej nie da się doprowadzić. Czasem nie warto robić czegoś na siłę i za wszelką cenę. Na co liczy SLD w Warszawie? Chcemy pokazać, że Sojusz Lewicy Demokratycznej jest alternatywą dla Platformy Obywatelskiej. Mamy kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu miastem, bo współrządziliśmy Warszawą w poprzedniej kadencji. Wspólnie z PO wyprowadziliśmy stolicę z zapaści inwestycyjnej, do której doprowadzili nasi poprzednicy z PiS-u z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Niestety, w wyborach w 2010 roku Platforma Obywatelska skonsumowała ten sukces sama i od czterech lat rządzi samodzielnie. Warszawiakom odpłaciła szeregiem podwyżek: czynszów, użytkowania wieczystego, cen biletów komunikacji miejskiej, opłat za przedszkola i żłobki, wodę, nieczystości i śmieci. Prywatyzacją Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej skutkującą przed czym ostrzegaliśmy wzrostem cen o 20 procent, likwidacją szkolnych stołówek, dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, cięciami w komunikacji i ogromnymi opóźnieniami inwestycyjnymi. I przede wszystkim ogromną arogancją władzy w kontaktach z mieszkańcami, która doprowadziła do referendum w sprawie odwołania Prezydent Gronkiewicz-Waltz. Tego wszystkiego nie było, gdy Sojusz współrządził stolicą i mamy nadzieję, że mieszkańcy to pamiętają. Z nami przy władzy naprawdę mieli lepiej, dlatego musimy zrobić wszystko aby zastąpić Platformę, lub co najmniej uniemożliwić jej samodzielne rządzenie stolicą, żeby przestała szkodzić miastu i jego mieszkańcom. Jaka jest Pana wizja Warszawy? Moim priorytetem są i będą mieszkańcy, dlatego chciałbym, aby Warszawa stała się miastem, w którym po prostu żyje im się dobrze. W którym nie są traktowani jedynie jako skarbonka do finansowania kolejnych inwestycji i utrzymania miasta, nie otrzymując zbyt wiele w zamian. Rozwój Warszawy nie może odbywać się tylko kosztem mieszkańców trzeba szukać alternatywnych źródeł dochodów, chociażby pozyskując inwestorów i ograniczając marnotrawstwo. Chciałbym zarządzać miastem wspólnie Wywiad z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem SLD na prezydenta stolicy Wybory samorządowe w Warszawie ogromne wyzwanie z warszawiakami upowszechniając konsultacje społeczne i radykalnie zwiększając kwotę budżetu partycypacyjnego. Moja Warszawa to miasto, w którym lokatorzy nie muszą obawiać się, że stracą dach nad głową w wyniku reprywatyzacji. To miasto, w którym wszystkie budynki zostaną podłączone wreszcie do kanalizacji, a decyzje administracyjne będą wydawane w terminie. Miasto rozwijające się równomiernie, bo o jego prawobrzeżnej części ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz zapomniała. Priorytetem będzie rozwój budownictwa komunalnego i remonty istniejących kamienic. Nie każdego stać na kredyt w banku, ale miasto stać, żeby zapewnić mieszkanie tym, którzy tego kredytu nie dostaną chociażby wykorzystując formułę partnerstwa publiczno-prywatnego i potencjał warszawskiej spółdzielczości. Chcę, aby dla każdego dziecka było miejsce w żłobku i przedszkolu, i żeby były to miejsca Wspólnie z PO wyprowadziliśmy stolicę z zapaści inwestycyjnej, do której doprowadzili nasi poprzednicy z PiS-u z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Niestety, w wyborach w 2010 roku Platforma Obywatelska skonsumowała ten sukces sama i od czterech lat rządzi samodzielnie. Warszawiakom odpłaciła szeregiem podwyżek: czynszów, użytkowania wieczystego, cen biletów komunikacji miejskiej, opłat za przedszkola i żłobki, wodę, nieczystości i śmieci. bezpłatne, jak zrobił to prezydent Matyjaszczyk w Częstochowie. Chcę zmian w warszawskiej komunikacji i uczynienia z Warszawy rzeczywistej stolicy kultury, pomimo,że walkę o ten tytuł Hanna Gronkiewicz-Waltz przegrała. Opisując to wszystko w jednym zdaniu: chcę zmienić Warszawę z analogowej na cyfrową. Osiągnięcia rządu PO PSL w latach : Decyzja o podwyższeniu i Wprowadzenie opłat utrzymaniu na niezmienionym poziomie podatku VAT do 23 Via-Toll za przejazdy drogami krajowymi procent Wzrost bezrobocia Kilkukrotne podwyżki akcyzy na paliwa, alkohol i papierosy (z 11,3 procent w 2008 do 14,4 procent w 2013) Podwyżka składki rentowej (z Wzrost zadłużenia Polski 6 do 8 proc.) (z 530 do 937 mld zł) Opodatkowanie tzw. podatkiem AGNIESZKA SKRUCZAJ Skumulowany wzrost wy- Belki lokat 1-dniowych datków z tytułu zatrudnienia w Biuro Programowe SLD Zlikwidowanie ulgi internetowej administracji rządowej w latach Zlikwidowanie ulgi budowlanej wyniósł 23,8 procenta (7,5 mld zł bez umów cywilnoprawnych) Obniżenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego Zamrożenie kwotowych progów podatkowych (coraz biedniejsi ludzie muszą płacić coraz większe podatki) Zwiększenie maksymalnych stawek na podatki lokalne Długoterminowy kontrakt z Gazpromem (do 2037 r.) Afery (hazardowa, drogowa, przetargowa, info-afera, stadionowa, zegarkowa, taśmowa) Drenaż funduszu rezerwy demograficznej Podwyżka VAT na ubranka dziecięce (z 8 do 23 proc.) Opodatkowanie imprez pracowniczych oraz dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych fundowanych przez pracodawcę Likwidacja (wywłaszczenie) OFE Wbrew zapowiadanej decentralizacji NFZ, tegoroczna nowelizacja ustawy centralizuje NFZ bardziej niż miało to miejsce dotychczas

5 SAMORZĄD str. 5 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci cd. ze str. 1 Chełm to nie tylko miasto z przeszłością Remontów dróg na taką skalę nie było w Chełmie od bardzo dawna. Znaczący postęp odczuwalny jest również pod względem rozwoju kulturalno-sportowego. Powstały nowe kompleksy sportowe, bulwary, place i skwery, ścieżki rowerowe, centra kultury, w tym jedno z nielicznych w Polsce kin 4K. Obecnie trwa budowa wielkiego kompleksu bibliotecznego, które stanie się nowoczesnym multimedialnym centrum wiedzy i rozrywki. Stworzyliśmy miejsce pod stok narciarski. Przygotowujemy się do budowy pierwszego w województwie profesjonalnego Centrum Sportów Wodnych i mamy już gotową dokumentację techniczną na budowę krytego lodowiska i kortów tenisowych. Czy pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej też odczuwalne są znaczące zmiany? Zdecydowanie tak. W Chełmie, jako jednym z pierwszych miast w regionie, powstał profesjonalny Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Trwa budowa nowych sieci ciepłowniczych, do których podłączane są kolejne rejony miasta. Od niedawna realizowany jest gigantyczny projekt modernizacji, a w zasadzie potężnej rozbudowy oczyszczalni ścieków dla miasta i aglomeracji chełmskiej. Towarzyszy mu budowa kilometrów nowych sieci wod.-kan. w rozwijających się dzielnicach Chełma. To rzeczywiście spore zmiany. Proszę jednak powiedzieć, jak wygląda lewicowa strona miasta, a więc ta nastawiona na osoby potrzebujące. Za czasów mojego poprzednika z PO praktycznie zrezygnowano z budowy mieszkań komunalnych. Ja wróciłam do tej formy wsparcia potrzebujących. Wybudowaliśmy wiele mieszkań, zarówno komunalnych, jak i socjalnych. Znaczące środki przeznaczyliśmy na poprawę stanu jakości posiadanych już zasobów mieszkaniowych. W Chełmie powstaje nowe osiedle Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Skorzysta z tego bardzo wiele rodzin. Spory nacisk położyliśmy na wymiar wychowawczo-dydaktyczny. Wyremontowano wiele szkół, powstały nowe ośrodki terapii itd. Stworzyliśmy Chełmską Kartę 3+, adresowaną do rodzin wielodzietnych, a od tego roku rusza Budżet Obywatelski, który pozwoli mieszkańcom mieć bezpośredni wpływ na kształt części miejskiego budżetu. To tylko niektóre z podjętych inicjatyw. Zapewniam, że jest ich znacznie więcej. (...) przez ostatnie lata dokonaliśmy szeregu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczając w Chełmie kolejne obszary pod inwestycje. Mogę z całą śmiałością powiedzieć, iż tak wielu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a więc otwarcia miasta na nowe przedsięwzięcia, dotąd jeszcze nie było. W tym roku powstała w Chełmie Podstrefa Ekonomiczna, którą chcielibyśmy w przyszłości rozszerzyć. A jak wygląda rozwój gospodarczy miasta? To jest w zdecydowanej mierze zależne od sektora prywatnego i inwestycji handlowo-usługowych, realizowanych przez prywatne podmioty. Ale oczywiście jako miasto mamy też na to pewien wpływ. Dlatego przez ostatnie lata dokonaliśmy szeregu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczając w Chełmie kolejne obszary pod inwestycje. Mogę z całą śmiałością powiedzieć, iż tak wielu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a więc otwarcia miasta na nowe przedsięwzięcia, dotąd jeszcze nie było. W tym roku powstała w Chełmie Podstrefa Ekonomiczna, którą chcielibyśmy w przyszłości rozszerzyć. Utrzymujemy jedne z niższych w regionie stawek podatków od nieruchomości, wykorzystywanych na cele gospodarcze. Podejmujemy też inne inicjatywy, które mogą mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarczy miasta. Mamy realną szansę otrzymać dofinansowanie na budowę centrum logistycznego, kolejowego terminalu przeładunkowego oraz parku technologicznego z inkubatorem przedsiębiorczości. Chcemy w ten sposób wykorzystać przygraniczne położenie Chełma miasta, które może stać się centrum wymiany towarów Ukraina Białoruś Europa. A więc pozytywnie ocenia Pani swoją prezydenturę? Moja ocena nie jest istotna. Ważne jest, jak widzą to mieszkańcy Chełma. Mam nadzieję, że ich odczucia są pozytywne i dostrzegają szereg dobrych zmian w naszym mieście. Mam jednak świadomość, iż potrzeb jest naprawdę wiele. Dlatego wciąż będę się starać, by w jak największym stopniu realizować oczekiwania mieszkańców Chełma. KRZYSZTOF GAWKOWSKI Sekretarz Generalny SLD Lewica rusza do walki o każdy głos! Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, a kampania wyborcza z tygodnia na tydzień będzie coraz bardziej przyspieszała. Co do jednej rzeczy nie ma wątpliwości. Sondaże, rozmowy z wyborcami i w końcu polityczny rozsądek wskazują, że lewica powinna do wyborów samorządowych iść razem. Ma to być proces, którego celem jest wzmocnienie Sojuszu. Wzmocnienie naszych szans wyborczych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Stąd decyzja Zarządu Krajowego o otwarciu połowy miejsc na listach SLD LEWICA RAZEM dla osób działających w innych organizacjach społecznych i politycznych. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Sojusz będzie decydował o samorządowych koalicjach po 16 listopada. Już dziś o poparcie SLD zabiegają politycy z PO i PiS. Będzie to niezmiernie ważne szczególnie podczas układania koalicji, które przez najbliższe cztery lata będą rządzić województwami. Jedno jest pewne, zamiast rozdawać zawczasu polityczne synekury, politycy KKW SLD Lewica Razem najpierw zajmą się prezentacją swojego programu wyborczego, a dopiero jak zaufa im lokalna społeczność, usiądą do jakichkolwiek koalicyjnych rozmów. Ciężka programowa i organizacyjna praca dla nikogo w Sojuszu nie jest nowiną. Przed wyborami europejskimi to nasi działacze zebrali najwięcej podpisów. W tych wyborach musimy PAULINA PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Wiceprzewodnicząca SLD Wiele osób twierdziło wtedy, iż nie ma się czym martwić, a pogłoski o tym, iż już od dawna wielu lekarzy nadużywa klauzuli sumienia zawartej w ustawie o zawodzie lekarza i dentysty oraz w Kodeksie Etyki Lekarskiej są przesadzone. Doskonała egzemplifikacja opisywanego przez lewicę zjawiska objawiła się w postaci sprawy Chazana. Mianowicie dyrektor warszawskiego Szpitala im. Świętej Rodziny, prof. Chazan jak sam wielokrotnie przyznawał, powołując się na klauzulę sumienia odmówił, de facto w imieniu szpitala, wykonania zabiegu aborcji pacjentce, która miała do niego prawo zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W niezwykle emocjonalnej dyskusji, która przetoczyła się przez polską opinię publiczną, najważniejsza jest oczywiście tragedia rodziców a zwłaszcza matki, która wiele lat czekała na dziecko, przeszła w tym celu procedurę in vitro, dowiedziała się, że płód posiada liczne wady, a na koniec została zmuszona do urodzenia dziecka i patrzenia na jego bolesną, trwającą kilka dni, agonię. Ogólnopolska debata skupiała się głównie na argumentach strony pro-life i pro- -choice. Z punktu widzenia lewicy ta ostatnia grupa miała i ma rację, iż koszmar rodziców chorego dziecka był spowodowany m.in. jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie przepisami regulującymi kwestię aborcji. Niewątpliwie przepisy te trzeba zmienić. Jednakże najważniej- Sprawa Chazana Kiedy na Jasnej Górze przyjmowano tzw. Deklarację Wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej, środowiska kobiece i lewicowe w tym SLD ostrzegały, iż to kolejny krok środowisk katolickich godzący w konstytucyjną zasadę rozdziału państwa od kościoła oraz w prawo kobiet do decydowania o swoich prawach reprodukcyjnych 1. sze w tej dyskusji powinny być argumenty prawne. Po pierwsze klauzula sumienia NIE dotyczy szpitali czy innych placówek medycznych, tylko lekarzy. Po drugie powołując się na klauzulę sumienia, lekarz musi wskazać innego lekarza bądź placówkę medyczną, w której zabieg może być wykonany. Jednocześnie lekarz jest zobowiązany do sporządzenia (...) dyrektor warszawskiego Szpitala im. Świętej Rodziny, prof. Chazan jak sam wielokrotnie przyznawał, powołując się na klauzulę sumienia odmówił, de facto w imieniu szpitala, wykonania zabiegu aborcji pacjentce, która miała do tego prawo... specjalnego protokołu oraz poinformowania o swojej decyzji dyrektora placówki, w której jest zatrudniony. Po trzecie jak wykazała kontrola NFZ, w wyniku, której na Szpital im. Świętej Rodziny nałożono karę w wysokości zł, dyr. Chazan swoim zachowaniem doprowadził do przedłużenia procesu konsultacji ciąży, co spowodowało uniemożliwienie pacjentce poddaniu się zabiegowi aborcji, w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Sojusz będzie decydował o samorządowych koalicjach po 16 listopada. Już dziś o poparcie SLD zabiegają politycy z PO i PiS. Będzie to niezmiernie ważne szczególnie podczas układania koalicji. wszyscy dać z siebie jeszcze więcej. To będzie kampania odbywająca się blisko ludzi. Zaplanowaliśmy 100 tys. spotkań z wyborcami w całej Polsce, a bezpośredni kontakt z wyborcą to nasz priorytet. To nasz klucz do sukcesu. Liderzy i parlamentarzyści Sojuszu odwiedzą każdy powiat w Polsce. Nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy. W tych wyborach liczy się każdy pojedynczy głos. I o każdy z nich będziemy walczyć do końca samorządowej kampanii. Na listach lewicy znajdzie się ponad 40 tys. kandydatów. Wielu z nich zwiększy armię naszych samorządowców. Jesteśmy wszak samorządową potęgą. Już dzisiaj mamy ponad 5 tysięcy radnych i ponad 20 prezydentów. Zależy nam na zwiększeniu tego stanu i dlatego od ponad dwóch lat przygotowujemy nasz wyborczy program. W 2012 roku przeprowadziliśmy wielką akcję ankietyzacji w polskim samorządzie w ramach podsumowania półmetka samorządowej kadencji. Ponad 250 tys. opinii, które zebraliśmy, to fundament naszego programu. Lewicowy program wyborczy na najbliższe wybory będzie się opierać na czterech filarach. Chcemy, aby w Polsce lokalnej było mądrze, zdrowo, bezpiecznie i samorządnie. Mamy także ofertę dla samorządowców. Proponujemy stworzyć możliwość łączenia mandatu samorządowego z mandatem senatorskim. Polski nie stać, aby nie wykorzystywać na poziomie centralnym doświadczenia lokalnych liderów. Pamiętajmy, że wybory samorządowe to krok na drodze prowadzącej do wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Trzy dobre sprawne kampanie wyborcze umożliwią Sojuszowi realizację celów, które sobie stawiamy. Możemy zrealizować je tylko i wyłącznie razem. SLD LEWICA RAZEM! Należy wyraźnie podkreślić, iż opisywany przypadek nosi przede wszystkim brzemię ludzkiej tragedii, spowodowanej przez lekarza, który przysięgał po pierwsze nie szkodzić, a który postanowił kosztem ludzkich cierpień zabawić się w Boga. Jest to również historia obywatelki, której odmówiono realizacji przysługujących jej praw i urzędnika państwowego, dyrektora publicznej placówki, który przyznając się do złamania prawa, jednocześnie ogłosił światu, iż jest to powód do dumy. Ten przykład to Polska w pigułce: nawet w świetle obowiązującego prawa radykalna część wspólnoty katolickiej gotowa jest narzucić swoją moralność, nawet kosztem łamania przepisów, na które w ramach umowy społecznej państwo umawia się ze WSZYSTKI- MI obywatelami i obywatelkami bez względu na płeć, wyznanie rasę itd. Wspólnie z Katarzyną Piekarską i Sebastianem Wierzbickim skierowaliśmy wniosek ws. prof. Chazana do prokuratury i może brzmi to strasznie, ale jestem z tego dumna. 1 Sebastian Wierzbicki, kandydat SLD na Prezydenta Warszawy, w imieniu warszawskiego Klubu Radnych SLD domagał się tuż po podpisaniu przez lekarzy na Jasnej Górze tzw. Deklaracji wiary, informacji Prezydent m.st. Warszawy dotyczącej ilości warszawskich lekarzy, zatrudnionych w miejskich szpitalach, którzy poddali się prawu bożemu.

6 SAMORZĄD Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 6 GRZEGORZ PIETRUCZUK Przewodniczący Klubu Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego Po trzynastu latach rządów Adama Struzika Mazowsze, niegdyś jedno z najbogatszych polskich województw, dziś jest faktycznie bankrutem. Nie jest to wynik, jak uparcie twierdzi Marszałek, spowodowany jedynie koniecznością spłaty tzw. janosikowego. Subwencjonowanie przez samorząd Mazowsza biedniejszych województw to raczej temat zastępczy, odwracający uwagę opinii publicznej od niegospodarności Marszałka w zarządzaniu publicznymi pieniędzmi. Nie jest bowiem tajemnicą, że w otoczeniu Marszałka króluje nepotyzm, służący utrwalaniu jego silnej pozycji politycznej na Mazowszu. Książę Adam Struzik Mazowiecki Janosikowe niezgodne z konstytucją 4 marca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych są niezgodne z konstytucją. Zgodnie z wyrokiem przepisy o tzw. janosikowym przestaną obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia orzeczenia. Do tego czasu województwo mazowieckie jest zobowiązane do wywiązywania się ze swoich obowiązków. A ponieważ kasa Mazowsza od dawna świeci pustkami, Zarząd Województwa Mazowieckiego zadłuża się na potęgę. Z ekspertyzy finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że zadłużenie Mazowsza opiewa już na kwotę blisko dwóch miliardów zł. Z powodu zadłużenia w lutym 2014 konta województwa zajął komornik. Aby uregulować należności, Marszałek zaciągnął kredyt. Kwota pożyczki wystarczyła jedynie na pokrycie raty janosikowego za wrzesień i październik 2013 r. (63 mln zł). W połowie kwietnia br. Mazowsze miało zapłacić kolejną transzę janosikowego. Nie zrobiło tego, gdyż wcześniej konta znów zostały zajęte przez komornika. Tym razem chodziło o wyegzekwowanie 61 mln zł na pokrycie raty janosikowego za grudzień 2013 r. W maju br. zamiast 53 mln zł Mazowsze wpłaciło jedynie 33,3 mln zł. 12 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny był zmuszony do zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na spłatę subwencji na rzecz biedniejszych samorządów. Chodzi o ponad 246,5 mln zł przy trzyprocentowym oprocentowaniu w skali roku. Jako radni opozycji wyliczyliśmy, że przy takiej kwocie odsetki wyniosą łącznie 116 mln zł. I choć podatek w postaci tzw. janosikowego rzeczywiście przekracza możliwości płatnika, to nie jest on jedyną przyczyną dramatycznego stanu finansów Mazowsza. Przyczyną zapaści finansowej województwa jest również, a może głównie, niegospodarny styl zarządzania budżetem przez Marszałka, Adama Struzika. Struzikowe rujnuje Mazowsze Rozsądny władca w obliczu kryzysu zaciska pasa i oszczędza na czym się da. A co robi Marszałek? Żyje w luksusie na koszt państwa, rozpieszczając za publiczne pieniądze swoich pracowników potencjalnych wyborców. Przyjrzyjmy się faktom W latach liczba pracowników administracji w Urzędzie Marszałkowskim wzrosła aż czterokrotnie z 320 osób w 2001 r. do 1116 w Tym samym kwota wydatków płacowych urzędu wzrosła z 15 mln zł do 54 mln zł. W latach urząd zawarł prawie 700 umów o dzieło, zleceń i autorskich na kwotę blisko 18 mln zł. W tym samym czasie ponad 90 mln zł przeznaczono na nagrody uznaniowe dla pracowników tzw. żelazny elektorat Struzika. Identyczną kwotę wydano w latach na najem biur dla Urzędu Marszałkowskiego, gdyż przez 12 lat Marszałek nie uporał się z problemem zapewnienia stałej siedziby dla urzędu. Z tych kilku zaledwie przykładów wynika, że to nie janosikowe, lecz struzikowe zrujnowało finanse Mazowsza. Struzikowe, czyli cały system drenażu finansów przez tysiące działaczy PSL zatrudnionych na wszystkich możliwych funkcjach w województwie mazowieckim. Osobista wygoda nad interes ogółu W ciągu ośmiu lat członkowie Zarządu Mazowsza wydali aż 3,6 mln zł na podróże zagraniczne, m.in. do Chin, Chorwacji, Brazylii, Korei Południowej czy Kazachstanu. Samo utrzymanie Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli w latach pochłonęło prawie 1 mln 400 tys. zł publicznych pieniędzy. Pieniądze podatników marnotrawione są również na osobiste fanaberie Marszałka. Przykład: za bilet z Polski do Brukseli klasą biznes LOT zapłacił bagatela 4,5 tys. zł. Kolejnym luksusem jest posiadanie przez Marszałka i jego czterech zastępców kart kredytowych z limitem do 10 tys. zł. Takie karty posiada również dyrektor Urzędu Marszałkowskiego, skarbnik, dyrektor przedstawicielstwa województwa w Brukseli oraz dyrektor biura realizującego wydatki urzędu. Ich obsługa od 2007 r. kosztowała kasę województwa 658 tys. zł. Za te pieniądze można było wybudować wielofunkcyjne boisko, place zabaw dla dzieci albo wyremontować szkołę. Drogie podróże służbowe i olbrzymie premie dla pracowników urzędów to nie jedyne grzechy pana Adama Struzika. Kolejną słabością Marszałka są samochody. W czasie jego rządów Urząd Marszałkowski zakupił 31 samochodów za prawie trzy mln zł. Sam Marszałek od 12 lat do pracy w Warszawie dojeżdża z Płocka służbowym autem wartym kilkaset tys. zł, choć mógłby nocować w służbowym hotelu. Sam koszt mycia służbowych aut jest wyższy od nakładów na kulturę w niejednej gminie. Zmarnowane fundusze unijne Obecnie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego podlega aż 18 spółek ze 100-procentowym udziałem samorządu (m.in. Kolej Mazowiecka, Warszawska Kolej Dojazdowa czy Instytucja Filmowa Max-Film S.A.) oraz cztery spółki, w których samorząd mazowiecki jest współudziałowcem. Dwie z nich zarządzają lotniskami w Modlinie i Sochaczewie. Niestety, spółki zamiast przynosić Mazowszu milionowe zyski, generują straty. Największe straty dla Mazowsza przynosi lotnisko w Modlinie. Zamiast być przysłowiową kurą znoszącą złote jaja, z powodu złego zarządzania w roku 2012 lotnisko przyniosło Mazowszu 27 mln zł straty, a w roku 2013 wygenerowało ponad 45 mln zł straty. Brak wyobraźni i złe zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego pod (...) obecna forma wyboru Marszałka Województwa pogłębia jeszcze bardziej upolitycznienie lokalnych samorządów. rządami Adama Struzika uniemożliwiają obecnie korzystanie z funduszy unijnych ze względu na brak wkładu własnego ze strony województwa. Niekompetencja Marszałka w kwestiach funduszy unijnych doprowadziła do utraty wielu dotacji. Stało się tak w przypadku choćby realizacji budowy tzw. Matecznika Zespołu Mazowsze, gdzie przez złą gospodarkę finansową należało zwrócić do Brukseli ponad 11 milionów złotych!!. Z kolei odstąpienie od realizacji budowy łącznika kolejowego z portem lotniczym w Modlinie skutkowało tym, że zarezerwowane na ten cel środki unijne w wysokości ponad 100 mln zł nie zostały wykorzystane. Nie wiadomo również, po co Urząd Marszałkowski przeznaczył ponad 725 tys. zł na analizę przedprywatyzacyjną Kolei Mazowieckich wiedząc, że prywatyzacja spółki, która zaabsorbowała środki z Unii Europejskiej, jest niemożliwa. Chaos panujący w finansach Mazowsza obrazuje choćby nowelizowanie aż 35 razy budżetu Województwa Mazowieckiego w 2012 r. Różnica między projektem budżetu a jego wykonaniem wyniosła wówczas ponad miliard zł (sic!)? Kariera polityczna Adam Struzik Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, lekarz z wykształcenia, były marszałek Senatu III kadencji. Karierę polityczną rozpoczął w 1984 r., wstępując do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Po szczeblach kariery politycznej piął się szybko. W latach z ramienia tejże partii został radnym gminy Nowy Duninów. W 1988 r. uzyskał mandat radnego miasta i gminy Gąbin. Już jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego powołany został na prezesa zarządu wojewódzkiego tejże partii. W latach był członkiem Senatu, reprezentując województwo płockie. Gdy w 2001 r. nie zdołał uzyskać już mandatu senatora, został powołany na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Stanowisko to utrzymywał po wyborach samorządowych w 2002, 2006 i 2010 r. W 2011 r. już bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski, a w 2014 o europarlamentarny. I choć media co jakiś czas donoszą o niegospodarności Marszałka w kwestii zarządzania finansami województwa mazowieckiego, nie przeszkadza mu to już przez trzy kadencje rządzić niepodzielnie Mazowszem. Obecna koalicja PO PSL daje mu przewagę głosów w sejmiku. Dlatego uważam, że obecna forma wyboru Marszałka Województwa pogłębia jeszcze bardziej upolitycznienie lokalnych samorządów. Osoba piastująca tak wysokie stanowisko, dysponująca milionowym budżetem, odpowiedzialna za wydawanie unijnych milionów, powinna poddać się osądowi wyborców, tak samo jak wójtowie czy prezydenci miast. To mieszkańcy danego województwa powinni wybrać swojego marszałka, a nie sejmik wojewódzki. Na koniec pragnę przypomnieć, że słowa ślubowania składane przez każdego radnego przed objęciem mandatu do czegoś zobowiązują, a zwłaszcza marszałka województwa: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U Nr 91 poz. 576, Art. 22,1). NieodPOwiedzialność i inne grzechy TOMASZ TRELA Kandydat SLD na prezydenta ŁODZI Zadłużyć, rozkopać, przepłacić, inwestować bezmyślnie, remontować długo, nie dbać gdyby Platforma Obywatelska miała stworzyć instrukcję rządzenia, to byłyby słowa klucze. Hasłem Polska w budowie Donald Tusk i jego mniejsi koledzy próbują wmawiać nam, że wepchnęli kraj na drogę postępu zł za metr bieżący drogi to postęp? Tygodnie, miesiące a nawet lata opóźnień to postęp? Platforma stała się ekspertem w marnowaniu cudzych pieniędzy, w marnowaniu naszych pieniędzy. Unijne dotacje przepuszczają przez palce, zadłużają kraj i samorządy na niespotykaną dotąd skalę. A każdy, kto śmie skrytykować ten pokaz niekompetencji, zostaje mianowany hamulcowym rozwoju. Szaleństwo Platformiani samorządowcy prześcigają się w pomysłach, by dogonić ten krajowy trend nieudolności. Hanna Zdanowska została Prezydentem Łodzi w grudniu 2010 roku i od tamtej pory stanowić może wzór gospodarskiej nieodpowiedzialności. Idealny Prezydent Platformy Obywatelskiej bez wiedzy, bez wizji, bez ekspertów, bez rozsądku i bez zahamowań. Prezydenturę zaczęła od beztroskiego nicnierobienia, a biedni łodzianie nie przypuszczali, że to tylko cisza przed burzą. Zapach kampanii wyborczej i widok oddalającej się drugiej kadencji zasiały popłoch i panikę w niezmąconych dotąd umysłach pani Prezydent i jej doradców. Zaczęli wielką destrukcję. Burzą i kopią, byle jak, byle w centrum bo ludzie muszą widzieć, że coś się dzieje, a niczego nie widać lepiej, jak wąwozu za ponad 600 milionów złotych, kopanego przez środek miasta. Wąwóz nie poprawi komfortu pasażerów, nie przyspieszy podróży, nie poprawi bezpieczeństwa. Jan Gehl (światowej sławy architekt, twórca rozwiązań kopenhaskich przyp. red.) na widok tego szkaradziejstwa złapał się za głowę. Żeby wpaść na taki pomysł, trzeba być szalenie bogatym. Albo szalonym. Przemoc to żyć za 1200 zł Ciężar tej nieodpowiedzialności spada na nas wszystkich, ale najboleśniej dotyka najbiedniejszych, wykluczonych i słabych. Tych, którzy pracują za głodowe pensje i głodują za nędzne emerytury. Przemoc to żyć za 1200 zł to napis na murze w jednym z polskich miast, trafiający w bardzo gorzki punkt. Robi się gorzej, gdy zrozumiemy, że 1200 zł to dla wielu bogactwo nie do osiągnięcia. Platforma tego nie widzi? Otóż widzi i korzysta. Im ktoś ma mniej, tym łatwiej mu zabrać, tym łatwiej podnieść opłaty tak, że stawia się człowieka gdzieś pomiędzy bezdomnością a śmiercią z głodu. To właśnie próbowała osiągnąć Hanna Zdanowska, od początku swojej kadencji podnosząc czynsze o prawie 70 procent, a inne miejskie opłaty nawet dwukrotnie. Te zapędy udało się powstrzymać dzięki inicjatywie SLD. Ktoś przecież musi bronić ludzi przed chciwością, pychą, kłamstwem, ktoś musi bronić przed Platformą Obywatelską, która urządza sobie bardzo drogą zabawę w państwo. Farbowane lisy Dlaczego myślą, że są bezkarni? Może przez bogate doświadczenie w partyjnych transferach? Nie mają programu, przekonań, głosują zawsze z wiatrem i odnajdą się wszędzie. W Łodzi te przebieranki odbiły się wyjątkowo niewygodną czkawką, bo nagle okazało się, że trzech spośród czterech kandydatów na prezydenta ma platformiane korzenie. Ba, rywalka obecnie urzędującej, jeszcze Zapach kampanii wyborczej i widok oddalającej się drugiej kadencji zasiały popłoch i panikę w niezmąconych dotąd umysłach pani Prezydent i jej doradców. Zaczęli wielką destrukcję. Burzą i kopią, byle jak, byle w centrum bo ludzie muszą widzieć, że coś się dzieje, a niczego nie widać lepiej, jak wąwozu za ponad 600 milionów złotych, kopanego przez środek miasta. niedawno poklepywała po plecach tego samego przewodniczącego. Dzisiaj już nie, dzisiaj klepie innego, bo na widok końca kariery, odkryła w sobie konserwatywne korzenie. Ot, cała Platforma Obywatelska miłość trwa, póki starczy stołków.

7 SAMORZĄD str. 7 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci Po co ci ten samorząd? ANDRZEJ GOLIMONT Samorządowiec SLD. Od trzech kadencji pełni funkcje Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Warszawy. Przed każdą kampanią samorządową (a czasem również w czasie kadencji) różne osoby pytają mnie: właściwie po co (ci) ten samorząd? Sejm wiadomo. Senat ewentualnie. Ale samorząd? Tak, właśnie samorząd! Powodów jest kilka. Najważniejsze, to znaleźć w samorządzie swoją niszę, swój mały świat. Ot, choćby jak w moim przypadku kwestie polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób z niepełnosprawnych. Nuda pomyślicie?! Przeciwnie czasem bardziej pasjonujące od najlepszego horroru. Czy będąc w sklepie zwróciliście kiedykolwiek uwagę na szerokość przejść między półkami? Nie? No właśnie! Spójrzcie, a następnie wyobraźcie sobie, że macie przejechać między nimi wózkiem inwalidzkim. Nawet takim najmniejszym! Idzie zima. Służby oczyszczania miasta wystawiają olbrzymie skrzynie z piaskiem. Widzicie je? A teraz zamknijcie oczy i spróbujcie przejść środkiem chodnika. Bolało? Bolało, bo zderzenie z postawioną na środku drogi tonową masą do przyjemnych nie należy. Czekacie grzecznie w kolejce w urzędzie. Obsługująca pani wywołuje kolejne osoby. Szybko, sprawnie miło. A teraz zatkajcie uszy i zgadnijcie, że to wasze nazwisko zostało wywołane! Takie przykłady można mnożyć. Ale można także dzięki ukierunkowaniu funkcjonowania miejskich MAGDA ZDYRA Sekretarz KKW SLD Pamiętam, jak cztery lata temu, podczas wyborów samorządowych, jeden z młodych kandydatów wystartował z hasłem Młodość atut nie zarzut. I chyba właśnie o to chodzi, o to, żeby uświadomić ludziom, że młodzi ludzie w samorządzie to mnóstwo pomysłów, energii i zapału. służb opisane wyżej sytuacje minimalizować. Właśnie dzięki zaangażowaniu samorządu. W Warszawie od kilku lat staramy się sobie z tym radzić. Jeszcze nie zawsze wychodzi, jeszcze czasem ktoś się zapomni ale generalnie jest lepiej. Zarówno w tych małych sprawach, nie wymagających inwestycji, jak i w tych dużych, których realizacja wymagać będzie milionów złotych. Doskonałym przykładem, że można, jest zainicjowana przez kierowaną przez mnie Komisję Polityki Społecznej Rady Warszawy (wspólnie z fundacją Kultura bez barier i prowadzonym przez niestrudzoną Izabelę Sopalską portalem Kulawa Warszawa ) operacja Teatr przybliżanie stołecznych scen osobom niepełnosprawnym. Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, by pracownicy wszystkich warszawskich Biur Obsługi Widza zostali profesjonalnie przeszkoleni w obsłudze OzN, by na stronach www pojawiły się informacje o sposobie dotarcia przez kulawych, możliwości podłączenia słuchawek przez głuchych czy autodeskrypcji dla ślepych (uwaga dla oburzających się: w ten sposób określają się sami zainteresowani). Można. Teraz przed nami galerie i muzea. Powie ktoś: no tak, Warszawa to duże miasto, u nas w gminie nie ma teatrów. Ok, a krawężniki są? Obniżone, by wózek bezpiecznie zjechał? No to drodzy samorządowcy i potencjalni samorządowcy do dzieła! Takie działanie ma sens nawet jeśli ktoś początkowo w to wątpi! Kilka lat temu udało się zorganizować podjazd dla wózków w pewnym 16-piętrowym bloku. Głównie z myślą o dwóch siostrach z porażeniem mózgowym, odciętym dotąd w swoim mieszkaniu. Zrobiliśmy szumne otwarcie. Stojący koło mnie dozorca spojrzał na podjazd i skonstatował: Panie, a po co to? Przecież te panie w ogóle z domu nie wychodzą! Logika tej wypowiedzi zatkała mnie. Dziś jedna z dziewcząt, sprzedaje gazety w tzw budce Ruchu, a druga pracuje jako rejestratorka w osiedlowej przychodni. To tylko jeden z przykładów możliwych pomysłów na siebie w samorządowej działalności. Skąd je brać? Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Najlepiej cudzymi oczami! ANKA GRZYWACZ Członkini Krajowego Komitetu Wykonawczego SLD, od ponad 10 lat związana z organizacjami działającymi na rzecz praw kobiet, praw seksualnych i reprodukcyjnych W Sejmie, rządzie, a szczególnie w mediach trwają zaciekłe debaty na temat kształtu i celów edukacji seksualnej. Dorośli politycy i polityczki decydują o tym, czy nasza młodzież otrzyma w szkole wiedzę i umiejętności, które pomogą jej bezpiecznie przejść przez burzliwy okres dorastania, a tymczasem nastolatki, pozostawione same sobie uczą się o seksie, jak potrafią, na podwórku, oglądając internetową pornografię lub na własnych błędach. Każdego roku w naszym kraju kilkanaście tysięcy nastolatek rodzi dzieci, w tym kilkaset dziewcząt poniżej 15. roku życia. Nasila się fala przemocy, także seksualnej, a w grupie osób młodych najszybciej rośnie liczba osób zakażonych wirusem HIV. W zasadzie pewne podstawy do prowadzenia edukacji seksualnej mamy. Są ustawy, rozporządzenia MEN-u i podstawa programowa, na podstawie której da się opracować niezłe programy nauczania. Problemem jest jednak realizacja tych zapisów w praktyce. Z badań Ośrodka Rozwoju Edukacji (2011) wynika, że w wielu szkołach zajęcia w ogóle nie są planowane, choć ustawa nakłada na szkoły obowiązek zapewnienia zajęć z wychowania do życia w rodzinie od V klasy szkoły podstawowej w wymiarze 14 godzin rocznie. Borykających się z trudnościami finansowymi szkół nie stać na etat dla nauczycielki/a tego przedmiotu, więc zatrudniają do wygłaszania pogadanek nauczycieli innych przedmiotów, np. WF-u, biologii czy nawet katechezy. Wielu z nich nie ma odpowiednich kwalifikacji. Rada Ministrów w sprawozdaniu z wykonania ustawy o planowaniu rodziny w 2011 roku przyznaje, że spośród Młodzi w samorządzie Młodym ludziom chce się więcej, nie są zmanierowani, przesiąknięci stereotypami i złymi nawykami. Młodzi oznaczają nową jakość, a także ciekawe i niekonwencjonalne spojrzenie na wiele spraw i problemów. Piotr Pałczyński został radnym miasta Wągrowiec w wieku 19 lat. Polityka i działalność społeczna interesowały go od dziecka. Jak wspomina: Gdy jeszcze byłem uczniem gimnazjum, pojawiła się w mojej głowie myśl, aby w niedalekiej przyszłości po przekroczeniu 18 lat wystartować w wyborach samorządowych. Tak też się stało. W 2010 roku pomimo swojego młodego wieku otrzymał szansę startu w wyborach do Rady Powiatu z okręgu obejmującego całe miasto Wągrowiec. Jego kampania opierała się głównie na bezpośrednich rozmowach z mieszkańcami na zasadzie face to face, lecz nie zabrakło w niej również standardowych materiałów promocyjnych, jak ulotki, plakaty czy banery. Z uśmiechem wspomina: Z kampanii samorządowej nie zapomnę zdziwienia części mieszkańców, że tak młoda osoba ma zamiar ubiegać się o mandat. Zdobycie przeze mnie mandatu radnego powiatowego w wieku 19 lat było swojego rodzaju precedensem. Podkreśla, że przez cztery lata sprawowania mandatu był aktywny zarówno na forum Rady Powiatu, jak i poza nią. Swoje działania opierałem i opieram nadal na ciągłym kontakcie z różnymi grupami społecznymi poczynając od młodzieży, przez działkowców i nauczycieli, kończąc na seniorach. Staram się bardzo ściśle współpracować z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami. Aleksandra Stasiak została radną Pabianic w wieku 22 lat. Również od zawsze interesowała się sprawami lokalnymi. Jak mówi: Szczególnie zajmowały mnie problemy dotyczące mnie i moich sąsiadów, dlatego zdecydowałam się wystartować. Zaznacza, że kiedy została wybrana radną, okazało się, że jest najmłodsza i wiele Rzetelna edukacja seksualna to w Polsce wciąż odległe marzenie nauczycieli/ek WDŻ aż nie posiadało wymaganych kwalifikacji. Problemu nie rozwiążą organizacje wolontariackie, takie jak Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton, która nie ma możliwości ludzkich i logistycznych, by systematycznie edukować duże grupy młodzieży w ramach rozbudowanych kilkunastogodzinnych programów zajęć. Mamy już na szczęście przykłady dobrych praktyk, z których nasi samorządowcy mogą korzystać w ramach swojej aktywności politycznej. Pierwszym miastem w Polsce, które finansuje szkolne zajęcia z edukacji seksualnej jest Łódź. Tamtejsza Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK oraz Fundacja Jaskółka, po kilku latach prowadzenia programów edukacyjnych dla młodzieży, uzyskały w 2011 roku rekomendacje pani Prezydent, Hanny Zdanowskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta dla swojego projektu edukacji seksualnej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z pomocą radnego PO, Bartosza Domaszewicza (wspieranego też przez radnego SLD, Tomasza Trelę) udało się wnieść poprawki do Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach programów zdrowotnych dopisano zadania dotyczące profilaktyki HIV/AIDS i ciąż wśród nastolatek oraz zagwarantowano na ten cel kwotę w budżecie. Wybór instytucji, która to zadanie miała realizować, nastąpił w ramach konkursu ofert. Zaproponowany przez Fundację SPUNK program 10 lekcji, oparty na takich wartościach jak zdrowie, odpowiedzialność i bezpieczeństwo, zyskał aprobatę urzędu i był realizowany w szkołach. Cykl zajęć w 2012 roku objął gimnazja, w tym szkoły specjalne, a także ośrodki socjoterapii, przeszkolono 644 młode osoby. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że zajęcia przyniosły pożądane efekty w postaci zwiększenia świadomości nastolatków i nastolatek na temat antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową, fizjologii i budowania zdrowych relacji. Właśnie wchodzimy w okres kampanii przed wyborami samorządowymi. Warto, by wśród naszych postulatów znalazły się też te dotyczące wspierania profilaktyki ryzykownych zachowań wśród młodzieży, w tym zajęć edukacyjnych w szkołach, a po wyborach zachęcam do podjęcia wyzwania i walki o miejskie fundusze na edukację seksualną. O pomoc merytoryczną można zawsze poprosić organizacje pozarządowe, takie jak Grupa Ponton czy Fundacja SPUNK. osób patrzyło na nią z przymrużeniem oka. Jak mówi: Myśleli o mnie: <nie dość, że kobieta, to jeszcze taka młoda>. Jednak dzięki mojej determinacji i pracy udało mi się zmienić zdanie i myślenie starszych kolegów z rady. Teraz, po czterech latach, mimo że nadal jestem w tej radzie najmłodsza, to nawet konkurencja polityczna jest w stanie często przyznać mi rację czy pogratulować wytrwałości, co Młodzi są wrażliwi na otaczający ich świat i są pełni determinacji w inicjowaniu przemian i wdrażaniu nowych rozwiązań. Mają mnóstwo pomysłów, które warto realizować. Nie dostali jeszcze szansy wykazania się swoimi umiejętnościami... wcześniej było nie do pomyślenia. Młodzi mają większy zapał do pracy, mają możliwość zdobycia społecznego zaufania, są szansą na zmianę wizerunku z samorządowca urzędnika na społecznika zaangażowanego w lokalną społeczność. Właśnie wchodzimy w okres kampanii przed wyborami samorządowymi. Warto, by wśród naszych postulatów znalazły się też te dotyczące wspierania profilaktyki ryzykownych zachowań wśród młodzieży, w tym zajęć edukacyjnych w szkołach, a po wyborach zachęcam do podjęcia wyzwania i walki o miejskie fundusze na edukację seksualną. O pomoc merytoryczną można zawsze poprosić organizacje pozarządowe, takie jak Grupa Ponton czy Fundacja SPUNK. Szymon Miazek został radnym Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w wieku 25 lat. Podkreśla, że jako radny uczestniczył we wszystkich sesjach Rady. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty i Nauki, członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Jest też organizatorem wielu zebrań i debat z mieszkańcami Piotrkowa. Jak sam mówi o tym, co jest dla niego najważniejsze w pracy radnego: Podczas głosowania mam na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i dlatego też sprzeciwiałem się podwyższaniu podatków od gruntów i nieruchomości oraz działalności gospodarczej. Wetowałem nowy, wyższy cennik opłat za wodę i ścieki oraz za miejsca parkingowe. Głosowałem na <tak> w sprawach, które przynosiły korzyść naszemu miastu. Wystosowałem też wiele interwencji oraz innych pism do władz Piotrkowa Trybunalskiego na wniosek mieszkańców. Młodzi są wrażliwi na otaczający ich świat i są pełni determinacji w inicjowaniu przemian i wdrażaniu nowych rozwiązań. Mają mnóstwo pomysłów, które warto realizować. Nie dostali jeszcze szansy wykazania się swoimi umiejętnościami, więc warto na nich postawić.

8 INFORMACJE Z KLUBU Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 8 LESZEK ALEKSANDRZAK Wiceprzewodniczący SLD, Wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego SLD Informacja z działalności Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej od początku obecnej VII kadencji Sejmu RP do 28 sierpnia 2014 r. Pierwsze posiedzenie Klubu Poselskiego SLD odbyło się 19 października 2011r. Od początku obecnej VII Kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pracami Klubu kierował poseł Leszek Miller Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Obecne w Prezydium Klubu obok wymienionego już Przewodniczącego Leszka Millera funkcje wiceprzewodniczących pełnią posłowie: Leszek Aleksandrzak, Anna Bańkowska (która zastąpiła we władzach Klubu posłankę Krystynę Łybacką, gdy ta po zwycięskich tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała mandat europosła) oraz poseł Zbyszek Zaborowski. Sekretarzem Klubu jest poseł Ryszard Zbrzyzny, a rzecznikiem prasowym poseł Dariusz Joński. Na lewej stronie Polskiej sceny politycznej od lat funkcjonował i funkcjonuje, dziś jeden, niekwestionowany lider, którym jest niewątpliwie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Po niezadowalającym wyniku w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 9 października 2011 roku, SLD małymi krokami odzyskuje poparcie wśród wyborców. Dziś na wielu polach obserwujemy, jak wytężona i ciężka praca kierownictwa i członków wszystkich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej przynosi kolejne efekty. Coraz wyższe notowania Sojuszu wśród wyborców sprawiają, że po lewej stronie następuje konsolidacja ludzi o lewicowych poglądach. Dziś (28 sierpnia 2014 roku), Klub Poselski SLD liczy 28 posłanek i posłów, choć na tym pewnie nie koniec, bowiem do drzwi naszego Klubu pukają kolejni. W październiku 2014 roku zakończy się trzeci rok obecnej kadencji Sejmu. Kolejny raz wielu z nas zada sobie pytanie, co udało się nam zrobić w mijającym okresie, a także, co jeszcze powinniśmy zrobić w ostatnim roku obecnej VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Nasi posłowie należą do najaktywniejszych w parlamencie. O ich aktywności świadczą również liczby, które pozwolę sobie przytoczyć. Od początku obecnej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do 28 sierpnia 2014 roku odnotowałem ogółem 9430 różnego rodzaju działań podejmowanych przez posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wielu Czytelników pewnie zada sobie pytanie, co autor miał na myśli, podając tak dużą ilość działań podejmowanych przez naszych parlamentarzystów? A tak naprawdę przytoczona liczba obrazuje tylko niewielką część działań zainicjowanych przez posłanki i posłów Sojuszu, jaką można było ustalić na podstawie ogólnodostępnych danych. Parlamentarzyści SLD wystąpili 4296 razy podczas posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zgłosili 3805 interpelacji i 969 zapytań poselskich, zadali 138 pytań w sprawach bieżących oraz przygotowali 222 oświadczenia poselskie. W mijającym okresie Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej pokazał, iż stanowi merytoryczną i konstruktywną opozycję. Złożyliśmy kilkadziesiąt projektów ustaw oraz zaproponowaliśmy dziesiątki projektów uchwał. Mówiąc o przygotowanych przez posłów Sojuszu i złożonych na ręce Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projektach ustaw, należy wspomnieć przede wszystkim te projekty, które regulują sprawy związane z szeroko rozumianym zabezpieczeniem społecznym. SLD od lat angażuje się w działania na rzecz zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Naszym zdaniem to jeden z podstawowych warunków godnego i normalnego życia. Zdaniem parlamentarzystów Sojuszu minimalne wynagrodzenie za pracę nie powinno być niższe niż połowa wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Domagamy się również zrównania sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i na etacie w zakresie wysokości płacy minimalnej. W tej kwestii również złożyliśmy stosowny projekt ustawy. Nasza partia od samego początku sprzeciwiała się rządowemu projektowi ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Głosowaliśmy PRZECIW temu projektowi, wydłużającemu wiek emerytalny do 67 lat. Głosowaliśmy PRZECIW urządzaniu ludziom życia aż do starości i decydowaniu, gdzie i jak mają spędzać jesień życia w hali fabrycznej czy w domu przy wnukach, stojąc przy maszynie czy odpoczywając z rodziną w ogrodzie działkowym. Nie zgadzamy się z argumentem, że wydłużenie wieku emerytalnego jest równoznaczne z wydłużeniem lat pracy i rozwiąże problem niskich świadczeń. Już dziś prawie pół miliona osób w wieku 50+ jest bez pracy i zasiłków. Żyją z filantropii bliskich, bo brakuje im 2 3 lata do emerytury. Mówiliśmy, że po podwyższeniu wieku emerytalnego, dzięki posłom PO PSL oraz Ruchu Palikota, na emeryturę będziemy czekać jeszcze dłużej, pozostając na utrzymaniu swoich bliskich. SLD nie zgadza się z argumentacją rządu, że wydłużenie wieku emerytalnego będzie panaceum na skuteczne rozwiązanie problemów demograficznych. Dlatego po kolejnych, mam taką nadzieję wygranych wyborach, SLD powróci do swojego pomysłu, uzależnienia prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Będąc przy temacie rent i emerytur chciałbym zwrócić uwagę m.in. na złożony przez Klub Poselski SLD projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada kilka ważnych udogodnień: Po pierwsze zwiększenie o 25 procent podstawy obliczenia emerytury według tzw. nowych zasad dla osób urodzonych po 1948 roku, posiadających co najmniej 25-letni okres składkowy, które przed przejściem na emeryturę (po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego) nie korzystały z innych świadczeń emerytalno-rentowych. Po drugie umożliwienie, przy wyliczaniu wysokości emerytury, zastosowania tablic dalszego trwania życia obowiązujących w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Po trzecie stosowania przepisu art. 55, który umożliwia obliczenie emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego z zastosowaniem tzw. nowych zasad wymiaru, również do osób urodzonych przed 1949 roku, które pobierały wcześniejszą emeryturę. Po czwarte zaliczenie przy ustalaniu kapitału początkowego pełnego okresu nauki w szkole wyższej ubezpieczonym, wobec których ma obecnie zastosowanie ograniczenia z art. 5 ust. 2 ustawy. Po piąte zaliczenie, przy ustalaniu kapitału początkowego, okresu urlopu wychowawczego oraz pozostałych okresów, o których mowa jest w art. 7 pkt 5 ustaw, jako okresu składkowego. Wreszcie po szóste w naszym projekcie umożliwiamy ponowne przeliczanie emerytury u osób, wobec których zastosowanie miało ograniczenie wysokości podstawy emerytury do 250 procent przeciętnego wynagrodzenia. Złożyliśmy również kilka projektów ustaw, dotyczących zwiększenia i uporządkowania regulacji dotyczących świadczeń rodzinnych. Proponowaliśmy w nich między innymi: podwyższenie progów dochodowych, uprawniających do świadczeń rodzinnych, zwiększenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Postulowaliśmy również o coroczną waloryzację świadczeń rodzinnych o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Powinniśmy pamiętać, że wśród złożonych przez Klub Poselski SLD projektów ustaw (w poprzedniej kadencji Sejmu w grudniu 2007 roku oraz w obecnej w listopadzie 2011 roku) jest zaproponowane przez nas rozwiązanie, mówiące żeby ulga podatkowa na dzieci nie dotyczyła tylko tych osób, które mają wysokie dochody i powinny płacić siłą rzeczy wysokie podatki. W naszym projekcie wskazaliśmy, aby te ulgi rozliczać, ale żeby na każde dziecko była jednakowa ulga podatkowa. W jednym z ostatnich przemówień Premier Tusk skorzystał z zaproponowanego przez nas rozwiązania. Po tym wystąpieniu Premiera nie sposób nie dostrzec słów posłanki Anny Bańkowskiej, ANNA BAŃKOWSKA ZBYSZEK ZABOROWSKI RYSZARD ZBRZYZNY Nasza partia od samego początku sprzeciwiała się rządowemu projektowi ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Głosowaliśmy PRZECIW temu projektowi... Kwestia finansowania partii politycznych jest niemalże stałym elementem dyskursu publicznego ewoluującego od blisko 25 lat. Rada fiskalna powinna prowadzić analizę zjawisk powodujących zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych... która podczas Konferencji Prasowej w Sejmie stwierdziła, że to właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej kreuje politykę socjalną państwa. Zaproponowane przez Sojusz rozwiązanie jest bardzo ważne również ze względów demograficznych i spadającej liczby urodzin w Polsce. Mówiąc o tych kwestiach, chciałbym przypomnieć również złożony projekt ustawy, w którym zaproponowaliśmy podwyższyć dodatek za urodzenie dziecka dla osób o najniższych dochodach oraz, że złożyliśmy projekt zmiany Kodeksu pracy, wspierający rodziny wielodzietne, w którym zaproponowaliśmy rozwiązanie, aby ilość dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka była uzależniona od liczby dzieci. Przez blisko trzy lata posłanki i posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli bardzo dużą ilość projektów ustaw i nie sposób ich omówić w tak krótkim artykule. Dlatego na zakończenie pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o zaledwie kilku projektach. Pierwszy z nich to projekt ustawy skierowany do przedsiębiorców. Złożony w dniu 5 lutego 2014 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w którym zaproponowaliśmy likwidację obowiązującego ograniczenia możliwości pełnego odliczenia podatku naliczanego od nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Także zaproponowaliśmy likwidację zakazu odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa do napędu tych pojazdów. Kolejnym projektem, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, jest projekt ustawy o ochronie lokatorów. Złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy wykluczającej eksmitowanie kogokolwiek na tzw. bruk, bez uzyskania stosownego lokalu czy pomieszczenia. Naszym zdaniem przepisy, które dziś obowiązują, odbierają ludziom prawo do godności. Przygotowując nasz projekt ustawy chcieliśmy, by w trudnej sytuacji życiowej lokatorzy nie byli pozostawieni samym sobie i aby mieli prawnie zagwarantowane potrzebne do życia niezbędne minimum. Poruszając te kwestie, należy pamiętać również o naszym projekcie ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych, którego intencją było zastąpienie dotychczas obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wskutek swej wadliwości była przedmiotem wielu krytycznych ocen ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Sojusz uważa od lat, że sytuacja mieszkaniowa Polaków nie ulegnie poprawie bez sprawnie działających spółdzielni mieszkaniowych. Zdecydowanie przeciwstawiamy się zamierzeniom posłów Platformy Obywatelskiej, którzy chcą zlikwidować spółdzielnie mieszkaniowe. Skoro już przytoczyłem kwestie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to warto również przypomnieć ogromne zaangażowanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w obronę ogrodów działkowych. Po niekorzystnym dla działkowców rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęła się batalia o obronę ogrodów działkowych. Działkowcy przygotowali swój projekt ustawy i, wspólnie ze strukturami Sojuszu Lewicy Demokratycznej w całym kraju, zbierali podpisy pod tym obywatelskim projektem. Gdy została zebrana wymagana prawem ilość podpisów, rozpoczęła się batalia o to, aby zajął się nim Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jak już projekt trafił pod Sejmu, to oczywiście posłowie Sojuszu głosowali za jego przyjęciem. Musimy niestety przyznać, że to jeszcze nie koniec naszej wspólnej walki o obronę ogrodów działkowych, bowiem rządzący cały czas mają zakusy, aby zabrać społeczności działkowców ogrody położone w atrakcyjnych miejscach. Zawsze byliśmy i będziemy z działkowcami niech te słowa Leszka Millera nadal wybrzmiewają na polskich ogrodach działkowych. Niech społeczność działkowców będzie spokojna o swoje ogrody, wiedząc, że stoi za nią Sojusz Lewicy Demokratycznej.

9 OPINIE str. 9 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci W tym roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Koalicja SLD UP uzyskała trzeci wynik w Polsce, dzięki temu czterech posłów może efektywnie reprezentować interesy Polski w drugiej, największej europejskiej frakcji politycznej Postępowym Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D). SLD UP w Parlamencie Europejskim Grupa S&D reprezentuje ideę społeczeństwa europejskiego opartego na zasadach wolności, równości, solidarności, sprawiedliwości i różnorodności. W czasach spowolnienia gospodarczego w Europie priorytetem członków S&D jest walka z bezrobociem i spowodowanie, aby zasady rządzące rynkami oraz społeczeństwami stały się bardziej sprawiedliwe. Stawiają sobie za cel przywrócić zaufanie ludzi do UE i dać im nadzieję na przyszłość. Socjaliści i Demokraci są jedyną partią, w której skład wchodzą delegacje ze wszystkich 28 państw Unii. Najwięcej reprezentantów mają Włochy (31), Niemcy (27) oraz Wielka Brytania (20). S&D w tych wyborach otrzymało nieznacznie mniejsze poparcie, zdobywając 191 mandatów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dla porównania najliczniejsze ugrupowanie EPL pomniejszyło się aż o 53 członków. Rok S&D 191 (25.43%) 196 (25,59%) EPP 221 (29,43%) 274 (35,77%) Nasi europosłowie o swojej pracy w PE: Krystyna Łybacka Uzyskanie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego z terenu województwa wielkopolskiego jest dla mnie ogromnym zaszczytem i zobowiązaniem. Wypełniając od 1991 roku mandat posła na Sejm RP, od samego początku startowałam z hasłem, które stało się moją osobistą dewizą chcę służyć ludziom. Podejmując decyzję o starcie w eurowyborach, musiałam odnaleźć w sobie przekonanie, że również w Brukseli i Strasburgu będę mogła nadal wypełniać to zobowiązanie. Swoją pracę zamierzam skoncentrować na zwróceniu uwagi Parlamentu Europejskiego w stronę rzeczywistych potrzeb mieszkańców Wspólnoty. Unia Europejska musi w jeszcze większym stopniu zaangażować się w budowanie więzi obywatelskich, które powinny być nadrzędnym celem każdej integracji. W Parlamencie Europejskim jestem członkiem dwóch komisji: Kultury i Edukacji oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Uważam bowiem, że rozwój Europy, a tym samym także Polski, wymaga w nadchodzących latach stworzenia warunków do rozwijania naszego potencjału wiedzy. To właśnie wiedza pod postacią doskonale wykształconych kadr, badań naukowych oraz nowoczesnych technologii, umożliwi gospodarce Europejskiej konkurowanie na globalnym rynku. Bogusław Liberadzki Możliwość reprezentowania Polski w Parlamencie Europejskim to dla mnie olbrzymi zaszczyt. Dzięki zaufaniu wyborców mogę skutecznie i rzetelnie kontynuować realizację dotychczas podjętych zadań oraz stawiać czoło nowym wyzwaniom W nowej kadencji będę kontynuował swoją pracę w Komisji Transportu i Turystyki oraz w Komisji Kontroli Budżetowej. Dodatkowo jestem członkiem delegacji Unia Ukraina oraz Unia Państwa Półwyspu Arabskiego. Praca w Komisji TRAN wynika z profilu zawodowego, gdyż większość swojej kariery zawodowej poświęciłem właśnie transportowi. Chęć pracy w tej komisji wiąże się również z wolą realizacji programu wyborczego, dotyczącego rozwoju infrastruktury transportowej w okręgu oraz w całym kraju. Praca w Komisji CONT wiąże się w dużym stopniu z oceną wykorzystania funduszy z poprzedniej perspektywy finansowej. W mojej opinii zagadnienie to jest szczególnie ważne z punktu widzenia interesów Polski. Odpowiednia analiza inwestycji może pozwolić na bardziej efektywne wykorzystanie dotacji unijnych, a w rezultacie rozwój naszego kraju. Janusz Zemke Jestem eurodeputowanym wybranym w województwie kujawsko-pomorskim. W ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego zaangażowałem się w pracę Komisji Transportu i Turystyki, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Komisji Spraw Zagranicznych. To już moja druga kadencja w europarlamencie. W swojej pracy chciałbym przede wszystkim skupić się na realizacji przedwyborczych zapowiedzi. Jednym z moich najważniejszych priorytetów będzie wspieranie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z środków europejskich. Ponadto wzorem poprzedniej kadencji chciałbym kontynuować realizację programów społecznych skierowanych do mieszkańców regionu takich jak staże studenckie i bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów. Adam Gierek Jestem człowiekiem lewicy, zatem przy podejmowaniu problemów na parlamentarnym forum zawsze stawiam sobie pytanie: jak ich rozwiązanie wpłynie na życie zwykłych obywateli Unii Europejskiej? Aktualnie zajmuję się przyszłością polskiego górnictwa, energetyki i przemysłu ciężkiego. Rozpętana histeria klimatyczna zagraża bowiem nie tylko wspomnianym dziedzinom gospodarki, ale stawia pod znakiem zapytania przyszłość związanych z przemysłem pracowników; zagraża także bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Dlatego nie tylko będę się nadal konsekwentnie przeciwstawiał dotychczasowej polityce klimatycznej UE, ale również będę zabiegał o stwarzanie warunków dla wykorzystania polskiego węgla w energetyce. Drodzy Przyjaciele z Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wybory Europejskie odcisnęły swe znamię na europejskiej demokracji. Partie centrolewicowe, należące do rodziny PES, winny być dumne z wkładu, jaki w nie wniosły. Złamaliśmy tabu, że prerogatywa wybrania Przewodniczącego Komisji Europejskiej powinna być w rękach szefów państw i Rady Europejskiej. Pokazaliśmy, że nasze zaangażowanie na rzecz pluralizmu jest wyjątkowe, że wierzymy w pełną wigoru, żywą demokrację partycypacyjną. Poprowadziliśmy kampanię, postulując uczciwszą i bardziej zjednoczoną Europę, która na pierwszym miejscu stawia interes tych, którzy walczą z globalizacją. Zaproponowaliśmy Europę, która jest czymś więcej niż tylko rynkiem 500 milionów konsumentów. Stanęliśmy za Europą obywateli, których prawa, troski i pomysły są odpowiednio reprezentowane i zabezpieczone. Podczas, gdy byliśmy jednoznaczni w sprawach, o które walczyliśmy, mieliśmy też jasne stanowisko w sprawie tego, czego nie chcemy. Nie chcieliśmy Europy spekulantów, gdzie zyski są dla wąskiej grupy, a ryzyko złożone jest na barki podatników. Nie chcieliśmy Europy dumpingu socjalnego i unikania płacenia podatków. I ponad wszystko, nie chcieliśmy Europy rasizmu, wykluczania i ekstremizmów. Dzięki naszemu dobremu wynikowi centrolewica utrzymuje centralne miejsce w Parlamencie Europejskim. Ale to, co napełnia mnie szczególną dumą i nadzieją, to pasja, jaką widziałem w trakcie kampanii, zadowolenie ludzi debatujących i podzielających wspólną wizję zróżnicowanej Europy. Ludzi pełnych poświęcenia, angażujących czas i środki w kampanię na rzecz zmian. To właśnie ujrzałem w czasie wspaniałego pochodu z okazji rocznicy 1 maja w Warszawie. Pragnę skorzystać z tej okazji i podziękować Wam, przyjaciołom z SLD, a także z OPZZ, za wsparcie w trakcie kampanii, a szczególnie tego dnia. Pragnę podziękować Wam za waszą pasję, pomysły i zaangażowanie. Wspólnie zrobiliśmy już dużo na rzecz zmian w Europie i na tym nie poprzestaniemy. Martin Schulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Nadal będę konsekwentnie działał na rzecz reindustrializacji, w tym oczywiście mojego okręgu wyborczego. Takich okręgów znajduje się w Europie sporo. Brakuje w nich zarówno kapitału, jak i nowoczesnej myśli technologicznej, a także uczestnictwa w lokalnym oraz europejskim podziale pracy. Tym chcę się zająć w porozumieniu z kolegami socjalistami. Jako członek Polskiej Akademii Nauk zwracam uwagę na wielką rolę nauki i wynalazczości w budowaniu innowacyjnej gospodarki. Zajmę się tym również w bieżącej pracy parlamentarnej. Liczę tu na mocne wsparcie logistyczne ze strony polskiego środowiska naukowego. W moim okręgu wyborczym będę kontynuował projekt o nazwie Europejski Program Prawny polegający na prowadzeniu edukacji prawnej społeczeństwa oraz na udzielaniu przez specjalistów bezpłatnych porad prawnych. Grupa S&D reprezentuje ideę społeczeństwa europejskiego opartego na zasadach wolności, równości, solidarności, sprawiedliwości i różnorodności. W czasach spowolnienia gospodarczego w Europie priorytetem członków S&D jest walka z bezrobociem i spowodowanie, aby zasady rządzące rynkami oraz społeczeństwami stały się bardziej sprawiedliwe. Stawiają sobie za cel przywrócić zaufanie ludzi do UE i dać im nadzieję na przyszłość. KALENDARIUM Historyczne 10 lat temu 17 kwietnia 2004 roku, José Zapatero został premierem Hiszpanii. 20 lat temu 7 maja 1794 roku, Tadeusz Kościuszko wydał Uniwersał połaniecki, znoszący poddaństwo osobiste chłopów, zakazujący ich rugowania z gruntu oraz zmniejszający wymiar pańszczyzny. 10 lat temu 10 czerwca 1924 roku, Giacomo Matteotti, sekretarz generalny Włoskiej Partii Socjalistycznej, został zamordowany przez faszystów. 10 lat temu 28 czerwca 1924 roku, powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe. 80 lat temu 6 lipca 1934 roku, do obozu w Berezie Kartuskiej trafili pierwsi więźniowie. 20 lat temu 12 lipca 1994 roku, we Francji zmarła Irena Krzywicka, polska feministyczna pisarka, publicystka i tłumaczka. Współpracowniczka Tadeusza Boya-Żeleńskiego, propagatorka świadomego macierzyństwa. 40 lat temu 22 lipca 1974 roku, na XXX-lecie PRL oddano Port Północny w Gdańsku i Trasę Łazienkowską w Warszawie. 110 lat temu 27 lipca 1904 roku, w Tomaszowie Mazowieckim urodził się Oskar Lange, wybitny polski ekonomista i polityk. W latach w PPS, następnie w PZPR. 70 lat temu 1 sierpnia 1944 roku, wybuchło Powstanie Warszawskie. Pierwszą jednostką wojskową, która podjęła walkę był żoliborski batalion OW PPS im. J. Dąbrowskiego.

10 SPOŁECZEŃSTWO Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 10 Demokracja energetyczna bezpieczeństwo i lokalny zrównoważony rozwój DARIUSZ SZWED Zielony Instytut Demokracja energetyczna to koncepcja gospodarcza, społeczna, kulturowa i polityczna, której celem jest powiązanie technologicznej transformacji energetycznej ze wzmacnianiem demokratycznej kontroli i udziału społeczeństwa w sektorze energetyki. Jest to zatem proces budowania tzw. energetyki obywatelskiej. AGNIESZKA SKRUCZAJ Biuro Programowe SLD 25 maja Polacy po raz trzeci poszli do urn i wybrali swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Niestety ponad połowa uprawnionych do głosowania nie wykazała zainteresowania wyborami, a frekwencja nie przekroczyła 24 procent. Wybory do Europarlamentu statystyki i komentarze W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie miał swoich pięciu przedstawicieli, którzy zasilą szeregi frakcji Europejskich Socjalistów. Skupia ona deputowanych o poglądach socjalistycznych i socjaldemokratycznych z całej Europy. Obecnie jest to druga najsilniejsza grupa w całym parlamencie. Wyniki wyborów pokazały, że SLD jest trzecią siłą polityczną i jednocześnie najsilniejszą partią lewicową w Polsce. Zdobywając 9,4 procenta Sojusz znalazł się na podium, oddając pierwszeństwo jedynie Platformie Obywatelskiej i Prawu i Sprawiedliwości. Wśród wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej większość stanowili mężczyźni. Największą siłą są osoby z wyższym i średnim wykształceniem, mieszkające w małych i średnich miastach. Wśród wyborców SLD znalazła się duża grupa osób, która w poprzednich wyborach, w 2011 roku głosowała na PO, Ruch Palikota Demokracja energetyczna wiąże się w sposób szczególny ze stopniowym przejściem na taniejące, lokalne odnawialne źródła energii (OZE) i odchodzeniem od coraz droższych i trudniej dostępnych, często importowanych źródeł nieodnawialnych. Energetyka od XIX wieku miała charakter mocno scentralizowany: kilka ogromnych koncernów (państwowych lub prywatnych) produkujących i dystrybuujących prąd lub energię cieplną, dominowało w większości krajów uprzemysłowionych. Ze względu m.in. na wysokie koszty importu surowców energetycznych oraz szkodliwy wpływ tego sektora na zdrowie ludzi i środowisko, Unia Europejska podjęła decyzję o rozbiciu monopoli energetycznych i przekształcenia w społeczeństwa energii odnawialnej. Proces demokratyzacji energetyki polega na zwiększaniu naszego udziału w produkcji i dystrybucji energii poprzez masowe instalowanie małych, lokalnych systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych na dachach (np. panele fotowoltaiczne produkujące prąd ze słońca) i w przydomowych ogródkach (np. mikrowiatraki). Dostępność technologii odnawialnych powoduje, że w energetyce masowo pojawiają się nowi gracze : prosumenci (prosument = jednocześnie producent i konsument energii), spółdzielnie energetyczne czy komunalne zakłady energetyczne, które wypychają z rynku korporacyjnych gigantów. Przykładowo w Niemczech w 2013 roku prąd ze słońca produkowało już 8,5 mln (ponad 10 procent) obywateli. U naszego sąsiada panele słoneczne można zobaczyć zarówno na dachach miejskich bloków, jak i na strzechach wiejskich stodół, na budynkach administracji rządowej i samorządowej oraz dachach mniejszych i większych przedsiębiorstw. Podnoszenie efektywności energetycznej (np. docieplanie budynków) i wzrost produkcji własnej energii odnawialnej przez obywatelki i obywateli prowadzi zatem do ograniczania roli koncernów w energetyce oraz zwiększa nasze lokalne, a summa summarum także krajowe bezpieczeństwo energetyczne. (obecnie Twój Ruch) oraz PiS. Łącznie przepływ elektoratu stanowił ponad 30 procent wszystkich głosów uzyskanych przez Sojusz. Najwyższe poparcie, które przekroczyło 20 procent, uzyskało województwo kujawsko-pomorskie z Januszem Zemke jako liderem, który sam zdobył ponad 17 procent poparcia, jednocześnie uzyskując mandat europosła. Kolejnym okręgiem z najwyższym poparciem były woj. lubuskie i zachodniopomorskie z wynikiem przekraczającym 14 procent. Tutaj również jedynka Bogusław Liberadzki zdobył mandat z wynikiem przekraczającym 10 procent. Na podium znalazło się także województwo wielkopolskie z ponad 12-procentowym poparciem. W tym okręgu Krystyna Łybacka wywalczyła mandat, zdobywając ponad siedmioprocentowe poparcie. Niestety sukces SLD wydaje być się połowiczny. Do Europarlamentu dostało się o dwóch kandydatów mniej Więcej demokracji energetycznej przynosi także korzyści ekonomiczne w postaci ograniczenia zakupów drogiej energii oraz tworzenia lokalnych miejsc pracy w sektorze OZE, przyczyniając się do lokalnego zrównoważonego rozwoju. Uwolnijmy energię Polek i Polaków, postulat przedstawiony przez Premiera Donalda Tuska w exposé z 2007 roku, uzyskuje z tej perspektywy nowe znaczenie. Jest o co walczyć: miliardy złotych trafiające co Proces demokratyzacji energetyki polega na zwiększaniu naszego udziału w produkcji i dystrybucji energii poprzez masowe instalowanie małych, lokalnych systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych na dachach (np. panele fotowoltaiczne produkujące prąd ze słońca) i w przydomowych ogródkach (np. mikrowiatraki). Dostępność technologii odnawialnych powoduje, że w energetyce masowo pojawiają się nowi gracze roku do koncernów energetycznych, spalających głównie węgiel kamienny i brunatny, mogą zostać w naszych kieszeniach dzięki energii z dachu i ogródka. Odnawialne miejsca pracy w zielonej gospodarce W Unii Europejskiej w sektorze OZE pracuje obecnie ponad 1,2 mln osób. Liderami w zatrudnieniu są: energetyka wiatrowa, biomasa i słoneczna fotowoltaika odpowiednio 300, 280 i 250 tysięcy zatrudnionych. Na tym nie koniec: zielone miejsca pracy tworzą także inne odnawialne źródła biopaliwo, pompa ciepła, biogaz, słońce do produkcji ciepła, małoskalowa wodna czy geotermia. W Polsce energia odnawialna to nadal stosunkowo niewielki sektor z około pracowników. Warto jednak o tym pamiętać, gdy Premier czy minister gospodarki mówią o konieczności obrony miejsc pracy w sektorze wydobycia i produkcji energii z węgla. To symptomatyczne, że rządzący politycy nigdy nie mówią o konieczności wsparcia dla tworzenia setek tysięcy miejsc pracy w sektorze efektywności energetycznej czy w zielonej energetyce. Zamiast tego mamy do czynienia z kreatywną księgowością rządu, polegającą na fikcyjnym i szkodliwym wytwarzaniu energii odnawialnej. W ostatnich kilku latach kolejne rządowe koalicje sprezentowały koncernom energetycznym około mld złotych z naszych podatków na tzw. współspalanie wrzucanie do starych i nieefektywnych kotłów węglowych biomasy: początkowo wysokiej jakości drewna z polskich lasów, a po protestach m.in. rodzimego przemysłu meblarskiego i organizacji ekologicznych, np. łupin orzecha kokosowego z Azji czy Ameryki Południowej tworząc miejsca pracy w Brazylii czy Indiach. Protesty nie cichną, a rząd nadal próbuje forsować tę pseudozieloną technologię w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii zamorskich, chciałoby się dodać... Miliardy spalone w węglowych kotłach koncernów mogły zostać wykorzystane do uruchomienia programu dotacji do zakupu np. mikro- i miniinstalacji wiatrowych czy fotowoltaicznych przez obywatelki i obywateli. Przykładowo 50-procentowa dotacja do zakupu dachowej instalacji słonecznej o mocy trzech kilowatów do produkcji własnego prądu 10 tys. z pełnych kosztów 20 tys. zł przyczyniłaby się do powstania pierwszej grupy 1,1 1,2 miliona słonecznych prosumentek/prosumentów, rozwoju rynku produkcji i instalacji urządzeń OZE, a zatem także dziesiątków tysięcy nowych, lokalnych miejsc pracy w zielonej, nowoczesnej polskiej gospodarce. Korzyści w postaci czystego powietrza i zmniejszonego importu węgla, gazu czy ropy (np. z putinowskiej, wojennej Rosji) czy dodatkowych lokalnych podatków wskazują, że OZE to bardzo korzystna inwestycja w bezpieczeństwo społeczne, gospodarcze czy ekologiczne oraz zrównoważony rozwój lokalny. Ale rząd woli narzekać na kłopoty z Putinem, wydawać kolejne setki miliardów na zbrojenia i bronić węgla, którego import (m.in. z Rosji) będzie musiał rosnąć, bo jest to zasób coraz bardziej wyczerpujący się. Wygląda na to, że zielono-energetyczną inicjatywę muszą przejąć progresywni obywatele i samorządy musimy wspólnie działać, aby energia wróciła na nasze strzechy! Zapraszamy do lektury publikacji autorstwa Beaty Maciejewskiej i Dariusza Szweda Demokracja energetyczna : docs/demokracja_energetyczna niż w roku Uzyskaliśmy także prawie o 3 procent niższe poparcie. Wszystkie okręgi zanotowały straty. Jedynie województwo kujawsko-pomorskie, mimo niższego wyniku niż pięć lat temu, wykonało założenia postawione przed kandydatami na początku kampanii wyborczej. Dużym rozczarowaniem jest także fakt, że aż sześciu kandydatów startujących z pierwszego miejsca na listach nie przekroczyło pięciu procent, czyli wymaganego progu wyborczego. Wyniki wyborów do Europarlamentu pokazują, że lewica w Europie jest potrzebna. Niestety Sojusz Lewicy Demokratycznej z obecnym wynikiem nie może być równorzędnym partnerem. Najbliższe dwa lata będą kluczowe dla polskiej lewicy. Przed nami kolejne wyzwania i szanse na zbudowanie silnej opozycji, która zakończy wieloletnią walkę PO PiS. Silny SLD i silna Najwyższe poparcie, które przekroczyło 20 procent, uzyskało województwo kujawsko-pomorskie z Januszem Zemke jako liderem, który sam zdobył ponad 17 procent poparcia, jednocześnie uzyskując mandat europosła. Kolejnym okręgiem były woj. lubuskie i zachodniopomorskie z wynikiem przekraczającym 14 procent. Tutaj również jedynka Bogusław Liberadzki zdobył mandat z wynikiem przekraczającym 10 procent. Na podium znalazło się także województwo wielkopolskie z ponad 12-procentowym poparciem i mandatem dla Krystyny Łybackiej... europejska lewica są także konieczne do zachowania równowagi w świetle wzrastającego poparcia dla radykalnej prawicy.

11 EUROWYBORY str. 11 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci Koleżanki i Koledzy, Za nami pierwszy etap wyborczego czwórboju wybory do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy wszystkim członkom i sympatykom Sojuszu Lewicy Demokratycznej za każdą minutę pracy w kampanii wyborczej. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem setek wolontariuszy, dla których było to pierwsze zaangażowanie polityczne i mamy nadzieję na wspólną pracę w przyszłości. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego pokazała, że SLD jest partią ludzi dynamicznych, kreatywnych i otwartych na kontakt z wyborcami. Nikt nie zebrał tylu podpisów pod listami poparcia, co członkowie Sojuszu. Każda rozdana ulotka, każdy kubek z kawą, każda uściśnięta dłoń w kampanii europejskiej bez wątpienia przełożą się na wyborczy sukces lewicy w trzech kolejnych elekcjach. Sojusz Lewicy Demokratycznej po dotkliwej porażce w 2011 roku powrócił na podium i jest niekwestionowaną trzecią siłą polityczną w Polsce. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że żaden projekt na lewicy bez SLD czy przeciwko SLD nie powiedzie się. To Sojusz podejmuje obecnie ofensywne działania, leżące w interesie całej lewicy i jej wyborczych sukcesów. Do kampanii samorządowej przystępujemy z optymizmem. Jedna rzecz jest pewna. Uzyskamy taki wynik, na jaki sobie wspólnie zapracujemy. Dlatego dziękując za zaangażowanie w kampanię europejską, prosimy o zdwojenie wysiłków w kampanii samorządowej. Od nas możecie tego oczekiwać! Z socjaldemokratycznym pozdrowieniem, Krzysztof Gawkowski Sekretarz Generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Kampania do Parlamentu Europejskiego w obiektywie

12 OPINIE Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 12 ANDRZEJ SZEJNA Szef SLD woj. świętokrzyskiego, Poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji Ten rza d i ta koalicja nie dorastaja do standardów europejskich. Kilka tygodni temu pojawiła sie informacja o zatrzymaniu byłego prezydenta Francji, Nicolasa Sarkozy ego, ska dina d tez prawicowego polityka, który tez został podsłuchany, w tym przypadku przez słuz by państwowe. Pojawiły sie takz e wa tpliwos ci, czy odbyło sie to zgodnie z prawem. Tak czy inaczej zgodnie z tymi nagraniami prezydent Sarkozy usiłował nakłaniac se dziów do ujawnienia informacji dotycza cych poste powań, które sie przeciwko niemu toczyły, oferuja c w zamian jakies gratyfikacje, stanowiska... W cywilizowanym kraju, jakim jest Francja, nawet jes li sie jest byłym prezydentem, zostaje sie w takiej sytuacji zatrzymanym i przesłuchanym. Polska natomiast nie działa normalnie pod rza dami koalicji PO PSL. Zarzuty, jakie na podstawie nagran, ujawnionych przez Wprost, mogły powstac pod adresem ministrów czy prezesów spółek Skarbu Pan stwa sa znacznie powaz niejsze, niz sformułowane wobec Sarkozy ego. Tymczasem w Polsce nie dzieje sie nic, a Premier Donald Tusk stara sie za wszelka cene wskazac, z e problemem sa nagrywaja cy, a nie nagrani, a naganny wyła cznie fakt podsłuchiwania, a nie ujawnione w nagraniach tres ci. Co wie cej, niektóre słuz by pan stwa, które mogłyby wypełniaja c swoja ustawowa misje wyjas niac, badac i analizowac sprawe, znajduja sie w bezpos redniej podległos ci słuz bowej wobec osób nagranych. W tej sytuacji nie mamy gwarancji, czy sa zdolne prowadzic czynnos ci wobec swoich bezpos rednich lub pos rednich zwierzchników, ich kolegów czy politycznych przyjaciół. PIOTR GADZINOWSKI Publicysta portalu Lewica24 Ze wzgle du na panosza ce sie ostatnio wyja tkowe chamstwo i rozpasanie podsłuchowe niniejszym wprowadza sie naste puja ce Zasady Etyki Podsłuchiwacza AFERA podsłuchowa SLD zdecydował sie na powołanie zespołu, który zbierze i przeanalizuje wszystkie wa tpliwos ci, wa tki, sugestie zawarte na tas mach. Rezultatem prac zespołu sa zawiadomienia do prokuratury, NiK, interpelacje, zapytania poselskie, wnioski o komisje s ledcze, o informacje ministrów i włas ciwych organów przed stałymi komisjami Sejmu. Nagrania nie pozostawiaja wa tpliwos ci, z e pan stwo i jego instytucje sa z premedytacja wykorzystywane do realizacji interesów prywatnych i politycznych. Jednym z istotniejszych wa tków jest sprawa działania pana Ministra, Bartłomieja Sienkiewicza wobec Mennicy Polskiej S.A., ujawniona w rozmowie z Prezesem NBP, Markiem Belka. Mamy tu do czynienia ze spółka giełdowa, a Minister B. Sienkiewicz, jak wynika z nagran, mógł za pomoca nacisków i kontroli skarbowych prowadzic działania w celu obniz enia jej wartos ci, aby umoz liwic jej wrogie przeje cie. Nawiasem mówia c, pomimo nagran, pomimo wa tpliwos ci prawnych i politycznych, nadal realizuje swój plan kilka tygodni temu obsadził swoimi ludz mi zarza d Polskiej Wytwórni Papierów Wartos ciowych. W nagranej rozmowie słyszymy z ust urze dnika pan stwowego wypowiedzi pod adresem prezesa Zbigniewa Jakubasa który przeciez nie jest jedynym włas cicielem mennicy spróbujmy mu us wiadomic, jak moz na go jeszcze bardziej okras c! Ale bardziej niepokoi inna wypowiedz. Otóz pan Minister B. Sienkiewicz mówi: to nie moz e byc tak, z e trudnos ci wygenerowane przez kontrole doprowadza do utraty maja tku, ale jez eli zawrzemy mie dzy nami układ, be dziemy mogli spowodowac, z e nie be da prowadzone egzekucje. Pojawia sie podejrzenie, z e Minister Sienkiewicz popełnił przeste pstwo z art. 231 kodeksu karnego. To jest naduz ycie uprawnien przez funkcjonariusza publicznego, który działa w ten sposób na szkode pan stwa bo wiadomo, iz jes li egzekucje prawomocnych decyzji nie byłyby prowadzone, nalez ne s rodki nie wpłyne łyby do budz etu pan stwa. B. Sienkiewicz moz e byc podejrzany równiez o działanie na szkode interesu prywatnego, co zagroz one jest kara pozbawienia wolnos ci do lat trzech. Niepokoi równiez jego wypowiedz o specjalnej, zorganizowanej grupie funkcjonariuszy, o której nie wiadomo, na jakich zasadach i na podstawie jakiego regulaminu działa pozakonstytucyjnie. Wygla da na to, z e pan Minister chciałby powołac zespół, który zwalczałby niewygodnych przedsie biorców. Kiedys, w rza dzie Leszka Millera, został powołany rzecznik praw inwestorów. Teraz, w rza dzie Donalda Tuska, planuje sie grupe, która ma inwestorów niszczyc. W zwia zku z tym, w dniu 23 czerwca, skierowalis my wniosek do Prezesa NIK w sprawie potrzeby przeprowadzenia kontroli prawidłowos ci działalnos ci Ministra SW, B. Sienkiewicza oraz wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego i zawiadomienie do Prokuratury Okre gowej Warszawa-Praga w zwia zku z podejrzeniem popełnienia przeste pstwa z art. 231 kk. Przygotowalis my równiez projekt uchwały w sprawie powołania komisji s ledczej, która miałaby zbadac prawidłowos c, zasadnos c oraz legalnos c działan podejmowanych przez Ministra Spraw Wewne trznych, B. Sienkiewicza oraz funkcjonariuszy publicznych. Komisja miałaby takz e zbadac prawidłowos c działan Donalda Tuska w zakresie nadzoru nad działaniami szefa MSW i innych członków Rady Ministrów. Jes li utworzenie komisji s ledczej zostanie uchwalone przez Sejm, komisja be dzie zobowia zana do przesłuchania wielu s wiadków, w tym równiez premiera Donalda Tuska Nalez y oddzielic sprawy odpowiedzialnos ci politycznej i karnej. W ramach pierwszej ministrowie Sienkiewicz i Sikorski powinni juz dawno zostac zdymisjonowani. Rozmowa Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego z Jackiem Rostowskim w sprawie sojuszu polsko-amerykan skiego skompromitowała polska polityke zagraniczna i wpłyne ła na osłabienie naszej pozycji na arenie mie dzynarodowej. Przygotowalis my wysta pienie do Marszałek Sejmu z wnioskiem o wyraz enie wotum nieufnos ci wobec Ministra Spraw Zagranicznych, R. Sikorskiego. Bacznos c Młodziez y! Spocznij, wolno czytac Przy stole w trakcie jedzenia nie nagrywa sie. Ze wzgle du na nieestetyczne, nierzadko nieapetyczne odgłosy jedzeniu towarzysza ce. Z podobnych wzgle dów nie nagrywa sie par, trójka tów i innych grup w łóz ku. Podczas picia nagrywanie jest w pełni dozwolone, zgodnie ze staropolska zasada Kto nie pije, ten kabluje. Dz entelmen nie nagrywa kobiet. Chyba, z e sa to kobiety z parlamentu, czyli kobietony, jak nazwał je znany z dz entelmen stwa pan poseł, Jacek Kurski. Dzieci nienarodzone nie podlegaja nagrywaniu. Dzieci narodzone nie nagrywaja rodziców, a wnuczkowie dziadków. Rodzice i dziadkowie nagrywaja dzieci narodzone jedynie w uzasadnionych pedagogicznie przypadkach. Pary, niezalez nie od orientacji seksualnej, z yja ce w trwałym zwia zku, nie nagrywaja sie trwale. Małz onkowie moga dokonywac na- gran nawet w łóz ku i przy stole, jes li stoi za tym dobro i trwałos c konstytucyjnie zapisanej instytucji rodziny. Członkowie partii moga nagrywac członków wyz szych instancji jedynie po wczes niejszym opłaceniu nalez nych składek. Członkowie młodziez ówek partyjnych moga byc zwolnieni z wyz ej wymienionego obowia zku po okazaniu waz nej legitymacji studenckiej lub zas wiadczenia o trudnej sytuacji materialnej. Osoby o lewicowej orientacji politycznej nie nagrywaja ludzi z yja cych na poziomie minimum egzystencji, wykluczonych, bezrobotnych ze wzgle du na deklarowane lewicowe wartos ci. Osoby o neoliberalnej orientacji politycznej nie nagrywaja ludzi z yja cych na poziomie minimum egzystencji, wykluczonych, bezrobotnych, bo takich cieniasów zwyczajnie nie warto. Osoby niepłaca ce u nas podatków nie moga w Polsce nagrywac, chyba z e Jednak powaz niejsze konsekwencje moz e miec wypowiedz Sikorskiego o tym, z e posiada informacje, iz przy likwidacji WSI Antoni Macierewicz przekroczył prawo. Jez eli pan Minister jest w posiadaniu wiedzy o takich faktach i dota d o tym nie poinformował włas ciwych organów, sam popełnił przeste pstwo i moz e to skutkowac odpowiedzialnos cia karna. Kwestia wysokich rachunków, płaconych z publicznych pienie dzy za spotkania w drogich restauracjach, która słusznie oburzyła opinie publiczna, podlega nie tylko ocenie moralnej. To kwoty wyz sze niz miesie czne dochody wielu Polaków emerytów, rencistów, ale takz e wielu pracuja cych. A panowie traktuja najwyraz niej publiczne s rodki, pan stwo, jak swoja własnos c. To brak podstawowych zasad moralnych i politycznych elity PO. Jednak w tym przypadku równiez moz emy miec do czynienia z odpowiedzialnos cia karna, gdyz panowie, rozliczaja c te kolacje jako słuz bowe, a potem twierdza c, z e były prywatne, byc moz e popełnili przeste pstwo przeciwko dokumentom. Rozmowa Ministra SW, B. Sienkiewicza z Prezesem NBP dostarcza róz nych wa tków, wymagaja cych wyjas nienia przez włas ciwe instytucje pan stwowe. Waz nym tematem jest W nagranej rozmowie słyszymy z ust urze dnika państwowego wypowiedzi pod adresem prezesa Zbigniewa Jakubasa który przeciez nie jest jedynym włas cicielem mennicy spróbujmy mu us wiadomic, jak moz na go jeszcze bardziej okras c! kwestia pozaprawnego układania sie w sprawach zwia zanych z nowelizacja ustawy o NBP, wzmacniaja ca role jego prezesa, zmniejszeniem deficytu budz etowego przez NBP poprzez drukowanie pienie dzy, odwołaniem Ministra Finansów, Jacka Rostowskiego dla zwycie stwa w wyborach Platformy Obywatelskiej. W dniu 23 czerwca 2014 r. wysta piono do Prezesa NIK o kontrole wymienionych spraw. Natomiast dnia 25 czerwca 2014 r. zawiadomiono Prokurature Okre gowa Warszawa-Praga o moz liwos ci popełnienia przeste pstwa z art. 231 kk przez B. Sienkiewicza, Ministra SW, polegaja cego na pozaprawnym układaniu sie w sprawach, o których mowa wyz ej, pomimo braku kompetencji ustawowych oraz upowaz nienia ze strony Premiera. Kolejny wa tek wynika z faktu, z e w trakcie rozmowy z Prezesem, M. Belka, Minister B. Sienkiewicz stwierdził: Polskie Inwestycje Rozwojowe sa, niestety, jak to sie górnolotnie nazywa i bardzo eufemistycznie Ich po prostu nie ma. To ch j, dupa i kamieni kupa. Reakcja SLD na to stwierdzenie jest wniosek do Prezesa NIK o skontrolowanie prawidłowos ci działania tej spółki oraz wysta pienie do Ministra Skarbu Pan stwa, Włodzimierza Karpin skiego z interpelacja posła, Dariusza Jon skiego złoz ona w dniu 8 lipca 2014 r. w sprawie działalnos ci Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. w konteks cie wypowiedzi Ministra MSW, B. Sienkiewicza. Zespół SLD badaja cy tzw. afere podsłuchowa złoz y wniosek do Najwyz ej Izby Kontroli o zbadanie kontraktów zawieranych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które na nagranych tas mach zostały nazwane jako inwestycje chybione, a chodzi o tzw. kontrakt libijski. W czasie nagranej rozmowy pomie dzy byłym wiceministrem finansów, Andrzejem Parafianowiczem, a byłym ministrem transportu, Sławomirem Nowakiem okres lono kontrakt jako chybiony. Prawdopodobnie mogło dojs c do duz ych strat spółki. Be dziemy chcieli, aby NIK dokładnie sprawdził okolicznos ci tego kontraktu oraz firmy doradcze, które zajmowały sie ta sprawa. Rozmowa Nowak Parafianowicz dostarcza jeszcze innych informacji, wymagaja cych kontroli. Komisja s ledcza powinna zbadac zarzut nieprawidłowos ci w planowaniu i nadzorze nad budowa gazoportu w Świnoujs ciu. Cała sprawa pokazuje, jak słabe pod rza dami PO i PSL jest pan stwo. Podsłuchany został Minister Spraw Wewne trznych, który nadzoruje słuz by specjalne. Wie cej wiemy, z e podsłuchiwani byli szefowie słuz b. Nalez y zadac pytanie, jak do czegos takiego mogło dojs c? Ostatnie ustalenia prokuratury wskazuja, z e dokonali tego kelnerzy. Rza d, Premier D. Tusk próbował wmawiac społeczen stwu, z e trop prowadzi do Moskwy albo jeszcze dalej, co okazało sie nieprawda. Ale jez eli moz e tak byc, z e grupa kelnerów zawia zuje spisek, podsłuchuje, nagrywa najwaz niejsze osoby w pan stwie, z eby potem te nagrania sprzedac, to w takim pan stwie nie moz emy czuc sie bezpiecznie. Informacje o pracach zespołu i dokumenty doste pne na: wykaz a sie u nas odpowiednia działalnos cia charytatywna. Nie dokonuje sie nagran w konfesjonale. Odste pstwo od tego moz liwe jest jedynie po uprzedniej zgodzie włas ciwego biskupa diecezjalnego. W czasie wzajemnego nagrywania sie, starszy wła cza podsłuch pierwszy. W czasie wzajemnego nagrywania sie uz ywamy tylko jednego kompletu sprze tu. Uz ywanie dwóch systemów, podczas gdy nagrywany przez nas nagrywa nas tylko na jednym, jest zwyczajnie nie fair. Etyczny podsłuchiwacz korzysta jedynie ze sprze tu oryginalnego, nabytego w autoryzowanych salonach. Kupowanie azjatyckich podróbek dyskwalifikuje podsłuchuja cego honorowo. Prawdziwy Polak, patriota podsłuchiwacz uz ywa jedynie sprze tu polskiej produkcji. Ze wzgle du na bezprawna aneksje Krymu i agresywna polityke soldateski Putina wprowadza sie embargo na sprze t podsłuchowy pochodza cy z Federacji Rosyjskiej. Uz ywanie złotych, wysadzanych brylantami nagrywaczy jest przejawem ruskiego nowobogactwa, obcego naszej kulturze. Etyczny podsłuchiwacz nie szpanuje posiadanym wypasionym sprze tem w celu poniz enia uz ytkownika sprze tu gorszej klasy. Obdarowywanie dzieci ida cych do pierwszej komunii sprze tem nagrywaja cym dozwolone jest po uprzedniej zgodzie włas ciwego proboszcza. Znaleziony przypadkowo lub celowo sprze t nagrywaja cy w całos ci oddajemy jego włas cicielowi albowiem szanujemy powszechne prawo własnos ci. Jes li włas ciciel odmówi przyje cia go, wtedy pozyskany sprze t charytatywnie oddajemy najbardziej potrzebuja cym, najlepiej ubogim parlamentarzystom. Kaz dy człowiek ma prawo do godnego nagrywania go. Dlatego nie wolno nam manipulowac, skracac, zniekształcac czy zmieniac sensu nagranego nagrania. Spory o ewentualne manipulowanie nagraniami rozstrzyga włas ciwy, s rodowiskowy Sa d Honorowy. Nie dokonujemy nagran podsłuchowych jednej osobie cze s ciej niz trzy razy dziennie. Kaz dy człowiek ma przeciez prawo do prywatnos ci.

13 THINK TANKI str. 13 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci Leszek 11 lip Poseł Bury mówił wczoraj, że opozycja jest tam gdzie przestępcy. Ale CBA przeszukuje biura Burego, a nie opozycji. 9 lip Obrońcy Chazana mogliby sobie odpuścić porównania do III Rzeszy. Bo to obosieczny argument. Niemka za aborcję po 1943 dostawała karę śmierci. Anna 25 cze Czy ktoś jeszcze pamięta, że w latach 90. Marcinkiewicz chciał, by każdy przedmiot szkolny był uzupełniony elementami katechezy? 25 cze Dorn: pierwszy znany mi przypadek, kiedy premier występuje o wotum dlatego, że ministrowie przeklinają. W punkt! 23 cze Giertych idolem lemingów. Pora umierać. Wojciech 22 cze Uwaga sonderkommando ABW, donoszę: Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy WSI, któremu przewodniczy gen. Dukaczewski nazywa się... SOWA! Dominika 22 cze - A dlaczego Sławomir Nowak nie gra już z premierem w piłkę? - Bo już się nagrał. Marek 22 cze Wszechobecny rosyjski wywiad, podsłuchy, teorie spiskowe, mania prześladowcza, zagrożone państwo. Salon mówi Macierewiczem. Leszek 18 cze Dziś Prezydent Komorowski w asyście Wicepremiera Piechocińskiego zasadzi w redakcji Wprost dąb wolności. Obecność PDT nie jest pewna. Paweł 19 cze Antysystemowy JKM: W normalnym państwie policja - słysząc, że pismo chce opublikować dane z nielegalnego podsłuchu - wkracza natychmiast. 18 cze Od dzisiaj zamknąć numer zyskało nowe znaczenie Wojciech 18 cze Różnica między IV RP i Państwem Tuska jest taka, że wtedy służby wchodziły przed śniadaniem a dzisiaj po lanczu. Wiadomo, Europa Wojciech 18 cze Wyobraźmy sobie na próbę przeszukanie przez UOP siedziby Wyborczej w czasie Afery Rywina... dr BARTOSZ RYDLIŃSKI Wicedyrektor Centrum im. Ignacego Daszyńskiego Potrzeba fabryki idei System polityczny rozwiniętych państw Zachodu opiera się na szeroko pojętym doradztwie politycznym. Fundacje polityczne, ośrodki analityczne, kluby dyskusyjne oraz wydawnictwa nie tylko inicjują dyskusje wokół najważniejszych wyzwań społecznych, gospodarczych i politycznych, ale nade wszystko prowokują partie do krytycznego myślenia oraz budowy długofalowej strategii wyborczej oraz ideowej. Podobne zadanie i cele stawia przed sobą Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, które na trwałe wpisało się w ideową mapę Polski. Centrum do tej pory było znane przede wszystkim ze swoich publikacji. Szczególnie dwie pozycje odbiły się głośnym echem, mianowicie raport pt. Przyczyny i uwarunkowania porażki wyborczej SLD w 2011 roku autorstwa dr. hab. Rafała Chweroduka oraz Niezbędnik historyczny lewicy napisany pod przewodnictwem Bartosza Machalicy. W Centrum im. Ignacego Daszyńskiego od października będzie organizować dyskusje eksperckie, których zapis oraz opracowanie w formie raportu będą służyć nie tylko polskiej socjaldemokracji, jej radnym oraz posłom, ale miejmy nadzieję naświetleniu szerszemu audytorium progresywnej wizji Polski. (...) Chcemy być platformą wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk lewicowych. Wychodzimy z założenia, że nasza siła ideowa i intelektualna będzie się brała z radykalnych pomysłów W związku z nadchodzącym cyklem wyborczym, zespół Centrum im. Daszyńskiego postanowił wesprzeć merytorycznie i ideowo najsilniejszą partię lewicy parlamentarnej, tj. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Uważamy, że trójskok kampanijny na poziomie samorządowym, prezydenckim i parlamentarnym daje niepowtarzalną szansę przedstawienia całościowej wizji kraju. Jako think tank chcemy stanowić fabrykę socjaldemokratycznej idei przewodniej w nadchodzącym roku wyborczym. W tym celu Centrum im. Ignacego Daszyńskiego od października będzie organizować dyskusje eksperckie, których zapis oraz opracowanie w formie raportu będą służyć nie tylko polskiej socjaldemokracji, jej radnym oraz posłom, ale miejmy nadzieję naświetleniu szerszemu audytorium progresywnej wizji Polski. Zależy nam, by nasze seminaria nie stanowiły potwierdzania zapisów programowych SLD, lecz były okazją do krytycznej analizy naszych stanowisk, które, jak pokazały ostatnie wybory, nieczęsto spotykały się z powszechną akceptacją i uznaniem. Chcemy być platformą wymiany poglądów i doświadczeń różnych środowisk lewicowych. Wychodzimy z założenia, że nasza siła ideowa i intelektualna będzie się brała z radykalnych pomysłów, nierzadko kłótni oraz związku między światem nauki i polityki. Tematy, które chcemy poruszać, w pewnym sensie same wpisują się w porządek agendy. Mowa o ustawowej walce z czyścicielami kamienic komunalnych, przedstawieniu oryginalnej koncepcji równościowej i powszechnie dostępnej edukacji przedszkolnej, potrzebnej redefinicji terminologii używanej w przestrzeni publicznej i polityce, gdzie wydatek socjalny zostanie zastąpiony określeniem inwestycji społecznej. Nie zależy nam na wyłącznym odnoszeniu się do zastanego stanu rzeczy. Naszym zamiarem jest przedstawienie całościowej wizji socjaldemokratycznego państwa! Ta wizja będzie niepełna bez wkładu członków SLD. W związku z tym zwracamy się do Was z pytaniem, jakie tematy powinny w szczególności wybrzmieć w socjaldemokratycznym programie w wyborach samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych. Czekamy na Wasze pomysły i opinie pod adresem: Konrad 18 cze Poważne zmiany w PO zapowiedział D. Tusk. Od teraz jeden członek może brać udział tylko w jednej aferze na raz. Marek 16 cze Przy takich mediach Nixon byłby prezydentem USA do dzisiaj. Nawet pośmiertnie. 16 cze Ze swoją dzisiejszą postawą, Gazeta Wyborcza powinna przeprosić Rywina i nas wszystkich za zawracanie nam dupy kuchnią polityczną SLD. Krzysztof 14 cze Szykuje się zmiana nazwy. Zamiast Sowa i przyjaciele będzie Sowa, bo przyjaciele przenieśli się do dyskretniejszego kebaba za rogiem. 14 cze PILNE: Sowa i Przyjaciele w następnym odcinku Kuchennych rewolucji. #ASZdziennik (?) Michał 16 godz. Podobno jest też nagranie rozmowy Gomułki z Cyrankiewiczem z marca Będą jaja! Michał 3 sie Trawestując klasyka: Korek ma to do siebie, że powstaje, a potem spływa do Warszawy. Michał 2 sie Bramki zaskoczyły drogowców. Michał 30 lip Kurski po wyrzuceniu z Solidarnej Polski chyba się nie podniesie. Ze śmiechu. MICHAŁ SYSKA Dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle W najbliższych latach znacząco zmieni się struktura polskiego społeczeństwa: wzrośnie liczba osób w wieku powyżej 60 lat. Ten demograficzny proces stanowi wyzwanie dla polityki publicznej, która na liście swoich priorytetów kwestię zapewnienia godnego i aktywnego starzenia się musi umieścić na jednym z najwyższych miejsc. Seniorzy Realizacja zadania, jakim jest zapewnienie godnego i aktywnego starzenia się, będzie spoczywać na całym społeczeństwie: instytucjach publicznych i samorządowych, organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych, rodzinach, wspólnotach lokalnych i sąsiedzkich. To wyzwanie wymaga stworzenia całościowej strategii dotyczącej polityki wobec osób starszych, której w naszym kraju wyraźnie brakuje. Z myślą zapełnienia tej luki Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle a przygotował w 2010 r. opracowanie eksperckie pt. Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych (elektroniczna wersja dostępna na pl), w którym sformułowano analizę aktualnej sytuacji oraz wskazano rekomendacje pożądanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z polityką opieki. Dokument powstał z intencją wzbogacenia dyskusji programowej w SLD. Zawarte we wspomnianej publikacji tezy nie wyczerpują jednak tematu. Jednym z celów polityki senioralnej powinno być bowiem także zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek oraz społecznemu wykluczeniu osób starszych. Spośród całego wachlarza narzędzi służących do jego osiągnięcia niezmiernie istotna jest aktywizacja obywatelska seniorów. Włączanie ich do działań organizacji pozarządowych i nieformalnych inicjatyw lokalnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze publicznym to jeden z najważniejszych elementów polityki na rzecz aktywnego i godnego starzenia się. Dlatego też w dniu 1 lipca we Wrocławiu OMS im. F. Lassalle a zorganizował konferencję, podczas której dyskutowano o aktywizacji obywatelskiej seniorów. Wzięli w niej udział uznani eksperci: Tomasz Schimanek (Instytut Spraw Publicznych), Robert Pawliszko (Wrocławskie Centrum Seniora), Dorota Whitten (Infopunkt Nadodrze), Rafał Bakalarczyk (IPS UW). (...) w dniu 1 lipca we Wrocławiu OMS im. F. Lassalle a zorganizował konferencję, podczas której dyskutowano o aktywizacji obywatelskiej seniorów. Podczas konferencji zaprezentowano również broszurę opracowaną przez zespół Ośrodka im. Lassalle a, który zawiera praktyczne wskazówki dotyczące aktywizacji seniorów. Pełny zapis filmowy wrocławskiej konferencji jest dostępny w dziale VIDEO w witrynie Mamy nadzieję, że obie nasze publikacje oraz dorobek lipcowej konferencji okażą się pomocne przy tworzeniu postępowych programów samorządowych.

14 Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 14 dr ANNA A. SKRZYPEK Senior Fellow Researcher Fundacja Europejskich Studiów Postępowych Ponad tydzień temu miałam przyjemność wystąpić w roli prelegentki na Festiwalu IUSY na Malcie (Międzynarodowa Unia Młodzieży Socjalistycznej, której członkiem pozostaje FMS). Na kanwie rozważań o Kolejnych pięciu latach w Unii Europejskiej, wywiązała się między zaproszonymi gośćmi a uczestnikami, niezwykle interesująca dyskusja na temat tego, na ile idealizmu można pozwolić sobie w erze polityki pragmatycznej. Podczas wymiany zdań, podniesiono argument, iż współcześnie nie należy zagłębiać się w dywagacje na temat wartości, bo są one na tyle abstrakcyjne, iż elektoratowi mogą wydać się jedynie tematem zastępczym. Miast tego, należy zdobyć umiejętność szybkiego reagowania i łatwość w komunikowaniu zwięzłych treści za pomocą rozlicznych nośników i portali. Kampanię do wyborów europejskich 2019 ogłaszam za otwartą! Jakkolwiek dysputa pozostała nierozstrzygnięta, w duchu solidaryzmu oraz braterstwa wszyscy udali się następnie na ceremonię zamknięcia, odśpiewali Międzynarodówkę oraz, zgodnie z tradycją, zaintonowali Anti-Anti-Anti-Capitalista. Tym razem, inaczej niż za moich dawnych czasów, nagrywając tenże akt przy zastraszającej ilości Iphonów i udostępniając materiał następnie na portalach społecznościowych. Zestawiając te wrażenia, trudno nie odnieść wrażenia, że socjaldemokracja staje się coraz bardziej ruchem pełnym wewnętrznych sprzeczności. Jakkolwiek maltańska przygoda mogłaby zostać zakwalifikowana w kategoriach anegdoty, niemniej jednak nauka, która z niej płynie zdaje się jednak odnosić do zjawisk na daleko wyższym szczeblu. Mam na myśli ostatnie wypadki na scenie europejskiej, które to zwieńczyła nominacja Premiera Tuska na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Minister Federiki Mogherini (nota bene weteranki ECOSY Młodych Europejskich Socjalistów), która obejmie tekę Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej oraz Wysokiej Przedstawicielki Unii ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Proces decyzyjny, jak i samo rozstrzygnięcie napawa bowiem podobnym niepokojem. Idąc do wyborów europejskich pod szyldem Nowego Kierunku dla Europy oraz pod przewodnictwem wspólnego kandydata Martina Schulza, głosiliśmy, że nastają nowe czasy w których polityka znów nabierze wartości misji pełnionej w imieniu wyborców, w których nie będzie miejsca na skrytość w podejmowaniu decyzji, i w których różnica pomiędzy prawicą a lewicą europejską będzie łatwa do dostrzeżenia gołym okiem. Tymczasem, choć nie usunięto jeszcze nawet w pełni bilbordów wyborczych, wydaje się, że obietnice trzymają się nas słabiej, niż klej do plakatów. To prawda, iż frakcja socjaldemokratyczna nie stała się, w wyniku elekcji, największą w Parlamencie Europejskim. Wyprzedzili ją konserwatyści, niezależnie od swojej ogólnej porażki wyborczej i utraty znacznej ilości mandatów. Jakkolwiek początkowo socjaldemokraci próbowali głosić, iż Traktat Lizboński nie mówi o przedstawicielu największej frakcji ale o przedstawicielu większości parlamentarnej niemniej jednak szybko porzucili te zabiegi retoryczne, zapewniwszy dla Martina Schulza stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Owszem, Schulz był najlepszym i jedynym kandydatem, jakiego socjaldemokracja mogła wystawić w wyborach europejskich będąc konsekwentnie oddanym sprawie Europejczykiem, pełnym zapału socjaldemokratą i niezwykle charyzmatycznym politykiem. Jego wysiłki i jego obecność przyczyniły się do polepszenia wyników lewicy w wielu państwach UE, ale także ustanowiły nowy model przywództwa na poziomie europejskim. Co więcej, na rodzimym niemieckim gruncie osiągnął tak ogromną popularność, iż Kanclerz Merkel nie mogła rozprawiać o kompozycji Komisji jako o sprawie zagranicznej mając świadomość, że niniejszym stała się ona bolączką krajową. Niezależnie od tego wszystkiego, poparcie jakie uzyskał Schulz w trakcie bezprecedensowego, bo ponownego, wyboru na Przewodniczącego Parlamentu był wynikiem ledwo zadowalającym. Liczba głosów odzwierciedlała bowiem dokładnie skład frakcji socjaldemokratycznej i konserwatywnej, których moc stopniała w rozczłonkowanym nowym PE. To wróży poważniejsze kłopoty, a co więcej pozwala badaczom wieścić koniec wielkich koalicji związany z ogólnym kryzysem partii tradycyjnych. Po obsadzeniu przywództwa PE, nadszedł czas na obsadzenie stanowiska w Radzie i Komisji i tu zaczęły Nominacja Mogherini wpisuje się w kategorię sukcesu choć trudno orzec, czy rzeczywiście europejskiej socjaldemokracji czy też raczej włoskiego Premiera Matteo Renzi. się tzw. schody. Na samym początku część eurodeputowanych socjaldemokratycznych uchyliła się od udzielenia poparcia Jean-Claude Junckerowi. Zachowanie to podzieliło grupę głosujący za oskarżali pozostałych o złamanie koalicyjnej umowy, a oponenci dowodzili, że po tym, co konserwatyści zrobili z Europą, nie mogą z czystym sumieniem oddać głosu na jednego z nich. Sytuacja była bynajmniej poważna, szczególnie, że socjaldemokraci przewodzą jedenastu, a wchodzą w skład dwudziestu jeden rządów UE i ewidentny podział wewnętrzny spowodował dodatkowe napięcie pomiędzy siostrzanymi partiami przed nadejściem szczytu. Dodatkowo niepokojącym sygnałem był fakt, iż Prezydent François Hollande zaprosił w wigilię szczytu na strategiczną naradę jedynie wybranych przywódców socjaldemokracji europejskiej. Jakkolwiek media nie zwróciły uwagi na listę nieobecnych, ważkim pytaniem jest, na ile intencja jednoczenia, wspólnych działań i ponadnarodowej, partyjnej polityki pozostaje nadal intencją całej europejskiej rodziny socjaldemokratycznej. W tych warunkach doszło do ostatniego szczytu, którego wynikiem jest triumf Premiera Tuska i Minister Mogherini. Ich nominacje komentowane były w różnorodny sposób, jakkolwiek w kwestii włoskiej Minister należy podkreślić, iż jej młody wiek jest de facto jej atutem będąc symbolem zmiany pokoleniowej nie tylko we Włoszech, ale również obecnie w Europie. Jej dotychczasowa kariera daje nadzieję, że jako idealistka w czasach niespecjalnie odległych i pragmatyczna dyplomatka w czasach niedawnych, istotnie uczyni wszystko, by spełniło się marzenie naszego pokolenia o silnej, solidarnej Europie która jako zjednoczona przemawia i działa na arenie międzynarodowej, pozostając otwartą na świat i gotową podjąć wyzwania obecnej epoki globalizacji, nowych konfliktów i nieznanych dotychczas zagrożeń. THINK TANKI Niezależnie od tego wszystkiego, poparcie jakie uzyskał Schulz w trakcie bezprecedensowego, bo ponownego, wyboru na Przewodniczącego Parlamentu, było wynikiem ledwo zadowalającym. Liczba głosów odzwierciedlała bowiem dokładnie skład frakcji socjaldemokratycznej i konserwatywnej, których moc stopniała w rozczłonkowanym nowym PE. To wróży poważniejsze kłopoty, a co więcej pozwala badaczom wieścić koniec wielkich koalicji związany z ogólnym kryzysem partii tradycyjnych. Nominacja Mogherini wpisuje się w kategorię sukcesu choć trudno orzec, czy rzeczywiście europejskiej socjaldemokracji, czy też raczej włoskiego Premiera Matteo Renzi. Niezależnie od opinii w tej sprawie, niepokojącym pozostaje fakt, że już za dwa lata z czterech najważniejszych pozycji socjaldemokraci będą mieli jedynie ją jedną (jako że po dwóch i pół roku w Parlamencie następuje zmiana Przewodniczącego, którym w myśl umowy o wielkiej koalicji musi zostać następnie konserwatysta). Co więcej, nie wydaje się, żeby socjaldemokraci mieli jasną strategię, co do obsady pozostałych stanowisk w Komisji Europejskiej. Dotyczy to zarówno kandydatek i kandydatów, których nominowanie na poziomie kraju powinno być poniekąd łatwiejsze, biorąc pod uwagę, co podniesiono wcześniej, ilość rządów, w których w UE wchodzi obecni lewica. Nie słychać także o tym, jakie teki interesują socjaldemokrację najbardziej, co jest frapujące szczególnie, iż inaczej trudno wyobrazić sobie strategię realizacji programu przedwyborczego. Proces uzgodnienia składu Komisji (wraz z przesłuchaniami kandydatek i kandydatów na forum PE) powinien zakończyć się w listopadzie. Pozostało więc niewiele czasu, żeby zmienić sposób działania i pokusić się o lepszą koordynację. Dotyczyć to powinno również partii opozycyjnych, szczególnie, że nominacji w imieniu państwa powinien towarzyszyć demokratyczny proces decyzyjny. Powinien on odbywać się z udziałem parlamentu krajowego, umożliwiając chociażby przedstawienie potencjalnych komisarzy społeczeństwu. Inaczej nie może być mowy o nowej wartości polityki, nie mówiąc o tym, że łatwo wówczas dać się ponieść iluzji, że nominacja odbywa się ad hoc i stąd też krygujący się z przyznaniem do swych ambicji dygnitarz może uniknąć odpowiedzi na pytanie. czy ubiega się o coś na szczycie. czy też nie. To tak na teraz, a na przyszłość... Wydaje się, że socjaldemokracja europejska musi rozprawić się z wewnętrznymi podziałami oraz sprzecznościami pomiędzy ideałami a praktyką. Może warto już teraz zastanowić się, czy przykładowo wspólny kandydat na szefa komisji na poziomie europejskim nie powinien przedstawić także ewentualnego składu Komisji promując tym samym zawczasu kandydatki i kandydatów. Dałoby to szansę nie tylko na ich wypromowanie, ale na uzyskanie demokratycznego poparcia dla nich na gruncie krajowym zakładając, że podobnie jak Martin Schulz, startowaliby oni w wyborach europejskich na listach krajowych. To mogłoby dać początek poważniejszej dyskusji o listach międzynarodowych... a dalej, jak mówią Anglicy, sky is the limit. Wystarczy tylko uwolnić się od własnych ograniczeń...

15 SAMORZĄD str. 15 KKW SLD LEWICA RAZEM Nr 8 wrzesień 2014 Socjaldemokraci DARIUSZ WITOŃ Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu; Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kaliszu; Asystent Leszka Aleksandrzaka - posła na Sejm RP 31 lipca br. w kaliskim biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej została udzielona bezpłatna porada prawna. Od początku akcji, zorganizowanej przez Dariusza Witonia, szefa kaliskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, patronował poseł Leszek Aleksandrzak, Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W lutym 2012 roku, kiedy rozpoczynaliśmy naszą akcję bezpłatnych porad prawnych w siedzibie kaliskiego SLD, nawet nie marzyliśmy o tym, że dwa i pół roku później uda nam się zorganizować tak dużą ilość porad. Ponad 2600 bezpłatnych porad w Kaliszu Pod koniec sierpnia liczba udzielonych porad wzrosła już do ponad 2600!!!). Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie grupa adwokatów i radców prawnych, z Wrocławia i Kalisza, którzy przez mijające dwa i pół roku tych porad udzielali. Nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie kaliskich radnych SLD, którzy wspierali i wspierają organizacyjnie akcję. Nie dalibyśmy rady ich przeprowadzić, gdyby nie pomoc naszych koleżanek, które charytatywnie prowadziły i nadal prowadzą zapisy na porady. Nie byłoby to również możliwe, gdyby nie tysiące osób, które szukając bezpłatnej porady prawnej dotarły do kaliskiego biura Sojuszu Lewicy Demokratycznej omawiał szczegóły projektu radny, Dariusz Witoń, Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Kaliszu. Inicjatywa społecznych, bezpłatnych porad prawnych w zamyśle miała być kierowana do osób, którym sytuacja materialna, życiowa czy rodzinna nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na normalnych zasadach, mimo to w kaliskim biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej nikt nie dzieli osób poszukujących bezpłatnej porady prawnej na tych, którzy mają najniższe czy nieco większe pobory. Nikt nie pyta zainteresowanych, jakie mają poglądy polityczne czy jakiego są wyznania O kolejności przyjęć przez prawników w biurze Sojuszu decyduje jedynie kolejność zapisu uzupełnił wypowiedź przedmówcy poseł Leszek Aleksandrzak. Od samego początku naszej akcji od 20 lutego 2012 roku można otrzymać bezpłatną pomoc prawną z zakresu: prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy a nawet z prawa gospodarczego dodał Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przechodząc obok biura SLD na płocie dostrzegłam baner, informujący o udzielonych przez SLD już ponad 2500 bezpłatnych porad prawnych. Na plakacie napisano, że jeśli ktoś potrzebuje pomocy prawnej, to może zadzwonić i umówić się na spotkanie z prawnikiem. Zadzwoniłam i sympatyczna osoba umówiła mnie na spotkanie z adwokatem. Była to moja pierwsza w życiu wizyta u adwokata! Wcześniej z tego typu pomocy nie korzystałam, bo nie byłoby mnie na nią stać. Pani adwokat, Anna Bednarek poświęciła mi dużo czasu i omówiła szczegółowo, jak mam załatwić mój problem. To było w styczniu tego roku. Dziś jestem tu drugi raz. Przyszłam skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w innej sprawie. Otóż jakiś czas temu zaproszono mnie na spotkanie, na którym pokazywano garnki kuchenne. Kazano mi coś podpisać. Podpisałam i przysłano mi do domu jakieś bardzo drogie garnki, których ja nie chciałam a wraz z nimi przyszło pismo, że mam za te niechciane garnki zapłacić bardzo dużo pieniędzy. Ja ich nie chciałam Pan radca, Bartosz Tomczuk powiedział mi, co mam zrobić mówiła pani Krystyna, wychodząca z biura SLD, po tym jak uzyskała bezpłatną poradę prawną. Dobrze, że tu można uzyskać taką pomoc dodała. Najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także o kwestie dotyczące nieruchomości, wypadków komunikacyjnych i abonamentu RTV. Pytają, jak poradzić sobie z niechcianym towarem czy usługą, które wcisnęły im osoby, które potrafiły namówić starsze osoby na ich zakup mówił o udzielanych poradach radca prawny, Bartosz Tomczuk, którego spotkaliśmy w czasie, gdy udzielał porad w biurze SLD w Kaliszu. Osoby zainteresowane poradami przynoszą ze sobą dokumentację dotyczącą ich spraw (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów), co pozwala na dokładne zapoznanie się z ich problemem, a zatem na pełniejszą poradę. Niejednokrotnie zdarzało się również, że podczas porad prawnych przygotowywaliśmy nieodpłatnie wnioski do sądu, np. o zwolnienie od kosztów sądowych czy o ustanowienie pełnomocnika z urzędu kontynuował radca, Bartosz Tomczuk. Dotychczas porady prawne udzielane są najczęściej trzy razy w tygodniu. Zainteresowanie darmowym poradnictwem prawnym przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Dlatego też trzeba było wyznaczać dodatkowe dyżury, a wyznaczone i tak były przedłużane. Ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta Kalisza i okolicznych miejscowości poradami prawnymi sprawia, że akcja będzie w dalszym ciągu kontynuowana. Szczególną radość organizatorom sprawiają telefony lub osobiste podziękowania od osób, które uzyskały porady prawne, pozwalające im skutecznie rozwiązać ich problemy, z którymi wcześniej bezskutecznie się zmagały. Osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych w kaliskim biurze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przy ulicy Legionów 46 proszone są o wcześniejszy kontakt pod numer telefonu: (czynny od do 15.00). Informacje o paradach prawnych można znaleźć również na stronie internetowej: Czyn społeczny czy wolontariat? Jadąc warszawskimi Alejami Jerozolimskimi zwróciłem uwagę na płaskorzeźbę. Napis Przez samorząd i pracę społeczną do potężnej Polski najpierw mnie nieco rozbawił, a następnie skłonił do przemyśleń. Nie chodzi ani o genezę hasła, ani o to, czy je zachować, czy też w duchu dekomunizacji usunąć z budynku, na którym w różnej formie znajduje się od początku jego istnienia, czyli od 1936 roku. W mojej ocenie kluczowym punktem tego hasła jest stwierdzenie, że to właśnie praca społeczna prowadzi do budowy potężnego państwa. Warte uwagi jest niedawne badanie CBOS Aktywność społeczna Polaków *, z którego wynika, że 66 procent Polaków jest zdania, iż w dzisiejszych trudnych czasach należy być bardziej wrażliwym i gotowym do niesienia pomocy innym ludziom. Wydźwięku tego badania nie zmienia fakt, że wciąż 28 procent Polaków uważa, że należy koncentrować się na walce o własne sprawy. Pokazuje to, że przewaga obywateli otwartych na wspólnotową współpracę i rozpoznających potrzebę niesienia pomocy wzajemnej jest znacząca. Ale skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? My, ludzie lewicy, mamy obowiązek zadać sobie następujące pytanie: co możemy zrobić, by to zmienić? Uważam, iż odpowiedzi na to pytanie możemy szukać w krajach o ustabilizowanej demokracji, gdzie obywatele czynnie uczestniczą w życiu politycznym i społecznym. W Stanach Zjednoczonych, często obieranych za model aktywnego społeczeństwa, istnieje obowiązek odbycia 60 godzin wolontariatu w ramach programu szkół na poziomie liceum. System ten daje uczniom unikalną okazję lepszego poznania otaczającej ich społeczności, zrozumienia jej problemów oraz aktywnej integracji z nią. MACIEJ NAUMAN Przykład Stanów Zjednoczonych wybrałem z uwagi na to, iż okres liceum spędziłem właśnie tam. Niezależnie od faktu bycia uczniem na wymianie obowiązek wolontariatu mnie nie ominął. Jako licealista, dla którego amerykański system był czymś nowym, na początku nie rozumiałem sensu takiego wymogu. Teraz, patrząc wstecz, wydaje mi się on być fundamentem budowy społeczeństwa aktywnie uczestniczącego w życiu otaczającej wspólnoty, a przez to współczesnego państwa dobrobytu. W trakcie mojego pobytu szczególnie zapadł mi w pamięć czas podwyżek cen paliw, choć pamiętajmy, że wysokie ceny paliw w USA to wciąż dużo niższe ceny niż w naszej III RP. Wobec większych kosztów sąsiedzi zorganizowali tzw. carpool. Każdego dnia inny sąsiad zawoził dzieci do szkoły, a jeszcze inny dorosłych do pracy. Tym sposobem, działając wspólnie, wszyscy sąsiedzi czerpali korzyść w postaci oszczędności, dzieląc między siebie koszty codziennego transportu. W mojej ocenie tego typu zachowanie jest efektem systemowych rozwiązań, takich jak wolontariat uczniowski, kształtujących postawy pożądane z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego i wartościowe dla każdego obywatela. Skompromitowany i kojarzony z czasami PRL czyn społeczny należy zastąpić ideą bycia społecznie czynnym. Czynnym nie na gwizdek i nie na pokaz, lecz z wewnętrznego przekonania, że tak jest lepiej, bo to nam wszystkim się opłaci. * Aktywność społeczna Polaków Warszawa, maj 2014 nr 60/2014 Tym razem nasz przegląd województw zaczynamy od zachodniopomorskiej młodzieżówki, która wspólnie z młodymi związkowcami z Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wzięła udział w letniej szkole Razem możemy więcej. Podczas trwania letniej szkoły mówiono o prywatyzacji, urynkowieniu usług publicznych czy modelu państwa opiekuńczego. Nie zabrakło także rozrywki odbyły się bowiem projekcje kina społecznego zaangażowanego i wyświetlano filmy Kena Loacha. WRL czyli Weekend Rodzin Lewicy zorganizowano w ośrodku Zameczek w Łagowie Lubuskim. Aż 150 uczestników, oprócz prowadzenia poważnych samorządowych rozmów, również odpoczywało, korzystając z możliwości pływania na łódkach, kajakach czy rowerach wodnych. A w Elblągu SLD dziękuje internautom. W sondzie internetowej, zrealizowanej na portalu internetowym www. info.elblag.pl Sojusz Lewicy Demokratycznej w Elblągu uzyskał 1257 głosów i zajął 1. miejsce. Gratulujemy! W województwie warmińsko-mazurskim działacze już chyba na dobre wrócili do pracy i wybrali oficjalnego kandydata na prezydenta Olsztyna. Została nim osoba, która już zajmowała to stanowisko w latach , czyli były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Andrzej Ryński. Takiego kandydata ma też Wejherowo, które stawia na Aleksandra Lewandowskiego. Na szczepionki brakuje, a Prezydent baluje, Panie Prezydencie wyborczy fundraising? i Życzymy smacznego podatnicy miasta Białystok, takie hasła znalazły się na transparentach FMS-u województwa podlaskiego, który zorganizował pikietę przed pałacem, w którym balowali włodarze Białegostoku. Nawet taksówkarze przywożący gości bili brawo organizatorom akcji. Nasz przegląd to niestety także smutne wiadomości, bo w Radomiu odszedł od nas członek SLD, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Bohdan Karaś, który część swojego życia poświęcił pisaniu bloga, na którym pokazywał, jak walczyć z toczącą go chorobą. Choć sam przegrał walkę, zapiski na to po prostu wielka nadzieja dla wielu cierpiących ludzi. Z kolei Łódź pewnie cieszy się z wyników wyborów krajowej organizacji FMS. Przewodniczącym został bowiem tamtejszy działacz, Maciej Onasz. W sąsiedniej Wielkopolsce odbyło się XI Święto Świni. Ten, kto był już na wcześniejszych imprezach w powiecie wolsztyńskim, wie, że jest to impreza robiona z wielkim rozmachem przez wójta. Adam Cukier ponownie stanął na wysokości zadania jako wójt Siedlca. Na Dolnym Śląsku znów zabiegają o dobrą współpracę z zagranicą tym razem we Wrocławiu miało miejsce spotkanie z dziećmi i młodzieżą Ukrainy. Spotkanie, w którym uczestniczył Radosław Mołoń z SLD, odbyło się w ramach projektu edukacyjnego Bliżej historii Dolnego Śląska edukacja historyczna. W województwie opolskim czas podsumowań. Wynika z nich, że dwójka na liście do Parlamentu Europejskiego czyli Piotr Woźnak zdobył 7710 głosów i jest to, obok Katarzyny Piekarskiej i Andrzeja Szejny, najlepszy wynik dwójek w Polsce. Na Śląsku inaczej być nie może spotkanie z pracownikami Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz- -Juliusz, odbyli przedstawiciele SLD Kazimierz Górski (Prezydent Sosnowca) i Tomasz Niedziela (radny Sosnowca). To trudne rozmowy dotyczące utraty miejsc pracy, dlatego na spotkaniu byli obecni także: dyrektor i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Wszystko po to, by przedstawić przybyłym możliwość działania w obliczu zwolnień. W tym czasie w Tarnowie radna PO przeszła do SLD. Małgorzata Mękal z przyjemnością przyjęła też propozycję powołania komitetu honorowego kandydata na prezydenta Tarnowa, Jakuba Kwaśniego. Wiadomo, że okres wakacyjny już za nami. W terenie odpoczynek łączył się z pożytecznymi akcjami dla lokalnych społeczności. Samorządy wakacyjna cisza przed burzą O tym, że to koniec wakacji, dobitnie powinna świadczyć wizyta szefa SLD, Leszka Millera w Kielcach. Wsparł on tam kandydata SLD na prezydenta, Krzysztofa Adamczyka i wziął udział w otwarciu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Lubelskie też zakończyło wakacje i to spotkaniem sympatyków i członków SLD powiatu kraśnickiego przy grillu. Także na Podkarpaciu już zabrano się do pracy i ogłoszono powstanie zespołu ds. opracowania programu miejskiego SLD. Zatem wybory samorządowe za pasem! Koniec ciszy, wchodzimy w okres burzowy! Pozdrawiam, ŁUKASZ NACZAS Redaktor Naczelny SLD.ORG.PL

16 Socjaldemokraci Nr 8 wrzesień 2014 KKW SLD LEWICA RAZEM str. 16 Powieść w odcinkach część 5 Towarzysz Mateusz W miasteczku do którego po latach wrócił narrator opowieści znalezione zostały zwłoki noworodka. Lokalna społeczność mocno przeżywa całe zdarzenie. - Musicie natychmiast przestać pisać o sprawie tego zamordowanego dziecka domagał się na zakończenie poprzedniego odcinka o. Franciszek, który wspólnie z burmistrzem miasteczka wywrzeć presję na dziennikarzy lokalnej gazety. Dziennikarze natomiast podkręcali temat wokół, którego zdążyło narosnąć wiele plotek. Czy lokalnym autorytetom uda się zamieść temat pod dywan, czy osiągną zamierzony efekt? No to faktycznie ryży was ostro załatwił wysapał towarzysz Mateusz, kiedy skończyłem mu opowiadać o naszej wizycie u ojca Klary. Jak to ten ksiądz wam gadał? Że wasze teksty zgorszenie sieją? Tak. Czułem się jak na jakimś cholernym kazaniu. Miałem wrażenie, że zaraz zacznie nam cytować któryś z tych ich listów. Oni wszyscy tak mają, czy to tylko ten tak? zapytałem. Nie wiem odparł towarzysz, w zamyśleniu kiwając głową. Staram się nie mieć z czarnymi za dużo do czynienia. **** Wizyta u burmistrza szybko zamieniła się w niekończące się kazanie księdza Franciszka. Dowiedzieliśmy się, że wielka tragedia, jaką była śmierć małej Ani, wstrząsnęła do głębi wszystkimi wiernymi w parafii. Usłyszeliśmy, że nasza wspólnota wymaga teraz uleczenia, który to trud powinny wziąć na siebie głównie ogniska domowe, kierowane przez osoby duchowne. No i że goniące za sensacją roztrząsanie tej sprawy jest szkodliwe. I dlatego ksiądz usilnie prosi, abyśmy natychmiast zaniechali krzywdzących wspólnotę działań. To usilne proszenie było już na sam koniec. Ksiądz wypowiedział to tonem, w którym nagle porzucił natchnioną egzaltację, z jaką wygłosił całe swoje kazanie. Zwyczajnie nagle przerwał, wziął głęboki oddech, pochylił głowę i spojrzał na nas znad okularów. A w jego oczach nie było ani śladu dobrotliwej łaskawości, z którą wcześniej do nas przemawiał. Nagle zrobił się twardy i do bólu konkretny. Nie było żadnych wątpliwości. Facet o nic nas nie prosił, on nam zwyczajnie wydawał polecenia. **** A ryży co na to? zapytał mnie towarzysz z odcieniem rozbawienia w głosie. Nic! Siedział tylko, kręcił palcami młynka nad tym brzuszyskiem i kiwał głową. Na koniec uśmiechnął się ujmująco i tonem, jakby właśnie rozwiązał jakiś skomplikowany problem, ogłosił, że dziękuje nam za wizytę, a teraz powinniśmy już iść, bo on z proboszczem Franciszkiem mają jeszcze ważne sprawy do obgadania. W życiu nikt mnie w tak miły i ujmujący sposób nie wypieprzył ze swojego gabinetu! opowiadałem, mówiąc coraz szybciej i głośniej. Byłem tak wściekły z powodu tej całej historii, że nie byłem w stanie się opanować. Złapałem za kieliszek, żeby się uspokoić. Kiedy przegryzałem wódkę kanapkami, jakie zrobił mi towarzysz Mateusz, byłem już nieco spokojniejszy. Zrobiło mi się nawet głupio, że dałem się tak ponieść. Spojrzałem na niego i już miałem przepraszać, ale w jego starczych, spoglądających na mnie zza starych okularów, oczach widziałem pełne zrozumienie. Spokojnie. Nie pan pierwszy dowiedział się, jak w naszym wydaniu wygląda słynny rozdział państwa od kościoła. Nie pan pierwszy i nie ostatni pokiwał smutno głową. Dobra tego, tam! Nie ma się co przejmować! Smakują kanapeczki, dobrze się nimi przegryza? To jeszcze jednego, na pohybel czarnym! **** Kilka kieliszków i kanapek dalej byłem już w bardzo dobrym i co tu dużo mówić podpitym nastroju. Skąd ryży zna się tak dobrze z tym klechą? zapytałem, smakując te słowa. Jakbym się tak w domu odezwał, to by mi mama dała popalić! Z opozycji odparł towarzysz Mateusz. Nie dało się po nim poznać wypitego alkoholu. Ale drwiny w głosie nie zdołał ukryć. A może była celowa? Z jakiej, kurwa, opozycji? Takiej najbardziej opozycyjnej! odparł stary, wyjątkowo jakoś tym rozbawiony. Już panu opowiadam. Ryży był u nas na zakładzie młodym, zdolnym i dobrze zapowiadającym się inżynierem. Aż tu nagle, ku zdziwieniu wszystkich, we wrześniu 80 ogłasza, że on jest teraz Solidarność i trzeba, tego tam, strajkować. Panie! Jaki strajk zrobili mówił, śmiesznie przeciągając słowa. Zebrali się na sali BHP i dawaj. Że muszą od mszy zacząć. Ryży zaraz delegację do kościoła wysłał. Nasz dzisiejszy proboszcz był wtedy wikarym. Jak się stary proboszcz dowiedział, co się święci, to nawet wyjść z parafii nie chciał. Zawołał do siebie tego swojego Franciszka, naradzał się z nim przez godzinę. A ci stali na progu i czekali. Wreszcie drzwi się otwierają i wytacza się do nich ksiądz. Prowadźcie mówi do robotników. Wchodzi na tę salę, a tam już na niego wszyscy na kolanach czekali. A ten zamiast modłów, to zaczyna do nich, żeby się nie wygłupiali, władzy nie prowokowali, tylko się spokojnie do domów rozeszli, bo się z tego ich strajkowania tylko bida jakaś może wydarzyć. Ale musieli mieć miny! roześmiał się na koniec. A potem było jeszcze lepiej! Strajk się skończył, ludzie się do domów rozeszli, a ksiądz wrócił na parafię zameldować się u proboszcza. Stary łaził potem i wszystkim opowiadał, jak to zażegnał konflikt, sytuację uspokoił i jak to kościół dbać teraz będzie, żeby związki niezależne były. Jakie związki? zapytałem, bo od tej wódki powoli gubiłem wątek. Jak to jakie? Zawodowe. Pilnowali, a jakże. Od tamtego czasu ksiądz Franciszek to ryżego na krok nie odstępował. Przy następnym strajku, jaki zmontowali, to już mu nawet listę postulatów podyktował. Jak po 89 ryży zakład pomagał prywatyzować, to z okazji podpisania umowy z inwersorami ksiądz Franciszek mszę specjalną odprawił w intencji dobrych interesów. Aż dziw bierze, że jak potem fabrykę zamknęli, to nie stał pod bramą i wodą święconą nie kropił ludzi z roboty zwolnionych opowiadał. Niby żartował, ale czułem, że całkiem opuściła go wesołość. Widać było, jak przeżywa to, co się wtedy wydarzyło. Nastrój rozmowy zrobił nam się nagle bardzo ponury. Towarzysz Mateusz wyczuł to bezbłędnie i spróbował zmienić temat. Ale intuicja go zawiodła. A jak pańska przyjaciółka przyjęła zakaz pisania o tym dziecku? zapytał. **** To z kolei był temat mocno drażliwy dla mnie. Klara wizytę u ojca i rozmowę z proboszczem odebrała bardzo źle. Oczywiście potulnie przyjęła zakaz do wiadomości, widząc, że jej ukochany tata popiera to w zupełności i że nie może się mu sprzeciwić. Jeszcze większe miała opory przed sprzeciwianiem się woli księdza. Męczyło ją to jednak okrutnie. Czułem, że powinieniem był się jakoś zachować, wesprzeć ją w tym trudnym dla niej momencie. Ale zupełnie nie wiedziałem, jak. Na pewno należało sobie podarować uwagę: no to nas twój tatulek urządził. Miał to być żart, ale ona ewidentnie go nie załapała. Od słowa do słowa nasza rozmowa przerodziła się w koszmarną awanturę i rozeszliśmy się do domów wściekli i pokłóceni. Dopiero, kiedy opowiedziałem o tym towarzyszowi Mateuszowi, zrozumiałem, że zachowałem się jak zwykły palant. Mam pomysł! Niech pan zabierze ją tu do mnie wieczorem. Posiedzimy sobie, pogadamy, zjemy. Mam nawet coś idealnego dla dziewczyny. Nastawiłem wczoraj taki typowo jarski bigosik, na jutro będzie gotowy. W sam raz na taką okazję... **** Ów typowo jarski bigosik okazał się pełen kawałków kurczaka i krakowskiej kiełbasy. Towarzyszu! Co to za jarski bigos, w którym pływa pełno mięsa? zapytałem zdziwiony. Oż tam zaraz! oburzył się teatralnie. Trochę kurczaka, a kiełbasa sucha. To nie mięso, typowo jarskie danie! wykrzyknął z udawanym oburzeniem, a Klara zachichotała. Skubany od naszego wejścia grał taką komedię. Błyskające zimnym, kalkulującym intelektem oczy nagle stały się ciepłe i łagodne. Sztywne i dostojne ruchy zrobiły się jakieś takie rozlazłe. Zawsze żywo i bystro reagował na wszystko, co się do niego mówiło. Teraz nagle zachowywał się jak pocieszny niedojda. Odgrywał taki teatr dla Klary, a ta była zachwycona. Specjalnie na nasze przyjście odkurzył skądś piękną zastawę stołową. Dziwnie się te zdobione talerze i wyszywany obrus komponowały z bigosem, półmiskiem z górą wędlin i salaterką z sałatką warzywną, udekorowaną wielką górą majonezu z kawałkiem pietruszki na szczycie. O kurcze! wykrzyknęła zachwycona Klara. Identyczną sałatkę mój dziadek podawał. Pani dziadek pokiwał z uznaniem stary bardzo przyzwoity człowiek... Pan go znał? Oczywiście! Lepszego towarzysza w Komitecie Miejskim u nas nie było! Poczciwy Waldek to był dobry chłop. Zawsze wiedział, co i jak. Wszystko można było z nim załatwić. **** Cały wieczór siedzieliśmy i słuchaliśmy, jak towarzysz Mateusz opowiada nam o starych, dobrych czasach i poczciwym Waldku. Najdłużej i z największym rozczuleniem opowiadał nam, jak to kiedyś zorganizowali dla harcerzy konserwy w zakładzie mięsnym. Ale oni się cieszyli! gadał. Specjalnie na nasz przyjazd ułożyli z szyszek takiego o, wielkiego orła! rozłożył ręce, aby zademonstrować, jak wielkiego. Zdzichu, kierownik zakładu mięsnego, zabrał też pełno świeżej kiełbasy. Porządnej, takiej jaką się kiedyś robiło. Ale była impreza! Harcerze piekli tę kiełbasę na ognisku, śpiewali piosenki o partyzantach. Myśmy też wtedy, wstyd się przyznać, troszkę popili zawstydził się na pokaz. A jak zobaczył, że Klara słucha go z rozbawieniem, kontynuował: Bo kiedyś to się piło. Proszę wybaczyć, ale tak! Waldek ze Zdzichem to byli prawdziwi towarzysze. U nich nie przeszłyby takie kieliszeczki. Ja zademonstruję. I odwalił tą swoją popisówę z wypijaniem duszkiem całej szklanki. Klara śmiała się na głos. **** Dziadek był cudowny. W dzieciństwie uwielbiałam spędzać z nim czas, był taki dobry. Nie mogłam wtedy zrozumieć, czemu tata nagle zerwał z nim relacje. Tak naprawdę do dziś nie rozumiem. A teraz jest za późno... powiedziała Klara smutno. Tak, ten zawał wydarzył się tak nagle. Pamiętam panią na pogrzebie. Taka mała dziewczynka, a tak płakała... Faktycznie! Pan tam był! Nie wiem, jakim cudem, ale pamiętam. To pan wygłaszał przemówienie? Tak. Pani ojciec uparł się, żeby była msza i kazanie. Czułem, że muszę też powiedzieć coś od siebie, coś prawdziwego. Pamiętam, że babcia bardzo przeżyła pańskie słowa, że bardzo panu dziękowała. Ja byłam zbyt mała, żeby pamiętać dobrze. O czym... głos na chwilę uwiązł jej w gardle. O czym pan wtedy mówił? O tym, że Waldek był z jednym z najlepszych ludzi zaczął towarzysz Mateusz, a ja widziałem, że znowu był sobą. Zniknął gdzieś pierdołowaty, wesoły staruszek. Jego miejsce zajął dobrotliwy, spokojny, rzeczowy pan. Chciałoby się powiedzieć: mędrzec. Był z pokolenia, które przeżyło wiele ciężkich chwil, zwłaszcza w dzieciństwie, kiedy była wojna. I po niej, kiedy trzeba było rękawy zakasać i kraj odbudować. Był z pokolenia, które niewiele chciało dla siebie, ale wszystko gotowe było z siebie dać przerwał i długo, badającym wzrokiem patrzył na Klarę. Czasem myślę sobie podjął że to dobrze, że Waldek wtedy umarł. Odszedł w lepszych czasach, nie musiał oglądać tego, co mamy teraz... Zapadła cisza. Obaj spojrzeliśmy na Klarę, czekając, jak zareaguje. Tak pokiwała głową, ze łzami w oczach. **** Spotkanie z towarzyszem Mateuszem doskonale podziałało na Klarę. No i na nasz związek. Kiedy wstaliśmy następnego dnia, gdzieś zniknęły pretensje, złe emocje. Znowu wszystko było między nami dobrze. W wolnej chwili zaszedłem do towarzysza Mateusza, żeby podziękować mu za zbawienny wpływ na moją dziewczynę. Dobrze, że pan jest, bo mam sprawę zaczął rzeczowo, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Musiałem się przekonać, jaka jest ta pańska przyjaciółka. Teraz już wiem. I wiem, że mogę wam pomóc. Muszę tylko kilka spraw ogarnąć, ale koniecznie wpadnijcie do mnie za dwa dni wieczorem zakomunikował. Na kolejną porcję jarskiego bigosiku zapytałem złośliwie. Niech się pan nie wygłupia! skarcił mnie ostro. Chcę wam pomóc w sprawie tej małej dziewczynki. Dajcie mi dwa dni, a powiem wam, kto jest jej ojcem. Rainbow Rose Aleksander Lewandowski, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Wejherowie a zarazem członek Europejskiej Platformy LGBT, dzięki wsparciu SLD uczestniczył w kilku ważnych wydarzeniach, dotyczących środowisk LGBT w Europie. Aleksander Lewandowski brał udział m.in. w obchodach dni przeciw homofobii i transfobii na Malcie, gdzie współprowadził panel o prawach socjalnych. Reprezentował SLD na EuroPride w Oslo, gdzie wraz z socjaldemokratycznymi przyjaciółmi wziął udział w tej największej w Europie paradzie (tu podziękowania dla wszystkich rodaków za udział w tym wydarzeniu) oraz licznych spotkaniach i debatach dotyczących praw LGBT w wymiarze europejskim. Europa zmierza do egzekwowania praw człowieka, czyli przyznania mniejszościom seksualnym takich samych praw jak osobom heteroseksualnym, czas skończyć z narzuconą kulturową dyskryminacją inności jako przejawu nienaturalnego porządku bożego przekonuje Aleksander Lewandowski. Polska stoi przed wielkim wyzwaniem kulturowo-obyczajowym i od nas, jako od partii socjaldemokratycznej, oczekuje się, byśmy byli rzecznikami tej zmiany, dlatego SLD na najbliższym posiedzeniu Zarządu Krajowego powoła zespół ds. współpracy z środowiskami LGBT, tak by w pełni wspierać ich starania o równouprawnienie, które dla nas socjaldemokratów jest tak ważne. Będzie też pierwszym działaniem zmierzającym do realizacji podjętej przez Zarząd Krajowy SLD uchwały w sprawie państwa równościowego. Głównymi celami zespołu będzie wspólne, wraz ze środowiskami LGBT, podjęcie wyzwania, zmierzającego do zmian politycznych, prawnych i społecznych. Zamierzamy wspólnie rozpocząć debatę społeczną o prawach człowieka, o zmianie polskiego prawa, tak by prawa człowieka były zasadą, a nie przywilejem. Poparcia dla powołania zespołu już udzielił Sekretarz Generalny SLD, Krzysztof Gawkowski oraz wiceprzewodniczące: prof. Joanna Senyszyn i Paulina Piechna-Więckiewicz. Wszystkie chętne osoby do pracy w zespole proszone są o kontakt mailowy

Preferencje partyjne Polaków Sierpień 2017 K.036/17

Preferencje partyjne Polaków Sierpień 2017 K.036/17 Preferencje partyjne Polaków Sierpień 2017 K.036/17 Informacje o badaniu Na początku sierpnia 2017 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), w swoim cyklicznym, comiesięcznym badaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w kwietniu NR 40/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 40/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w kwietniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

V LUBUSKI KONGRES KOBIET

V LUBUSKI KONGRES KOBIET V LUBUSKI KONGRES KOBIET Zielona Góra, 12 października 2013r. POLITYKA PRORODZINNA Pierwsze mieszkanie Ciąża Narodziny dziecka Opieka nad dzieckiem Pierwsze kroki w edukacji Wyzwania demograficzne Do 2030r.

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 19 maja br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Władze Samorządowe Powiatu Sierpeckiego oraz sołtysi z terenu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych PROJEKT USTAWA z dnia... 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

PROJ O E J KT T B UDŻE Ż TU T NA R OK O

PROJ O E J KT T B UDŻE Ż TU T NA R OK O PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2015 rok. BUDŻET JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2011 BS/96/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W SIERPNIU

Warszawa, sierpień 2011 BS/96/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W SIERPNIU Warszawa, sierpień 2011 BS/96/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W SIERPNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU

Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU Warszawa, czerwiec 2013 BS/80/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W CZERWCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r.

STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci. Warszawa, 1 czerwca 2013 r. STOP BIEDZIE DZIECI! Strategia SLD walki z ubóstwem wśród dzieci Warszawa, 1 czerwca 2013 r. Kryzys najbardziej dotknął biednych. W 2012 roku dochody na osobę wyniosły 1270 zł i były niższe o 0,2% niż

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - 25 pytań na 25-lecie samorządów

ANKIETA - 25 pytań na 25-lecie samorządów ANKIETA - 25 pytań na 25-lecie samorządów I. Proszę zaznaczyć jaki typ samorządu państwo reprezentujecie a. miasto powyżej 100 tyś mieszkańców b. miasto do 100 tyś mieszkańców c. gmina miejsko wiejska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/157/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2013 BS/157/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2013 BS/157/2013 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 7/2016 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w styczniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 106/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 106/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w sierpniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2010 BS/149/2010 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne we wrześniu

Preferencje partyjne we wrześniu KOMUNKAT Z BADAŃ SSN 2353 5822 Nr 119/ Preferencje partyjne we wrześniu Wrzesień Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA PROBLEM?

NA CZYM POLEGA PROBLEM? NA CZYM POLEGA PROBLEM? 8 MLD ZŁROCZNIE tracąpolskie gminy, powiaty i województwa wskutek nieprzemyślanych decyzji legislacyjnych Inicjatywa obywatelska W obronie interesów samorządów, a co za tym idzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU

Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU Warszawa, maj 2011 BS/54/2011 PREFERENCJE PARTYJNE W MAJU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATz NR 88/2017

KOMUNIKATz NR 88/2017 KOMUNKATz NR 88/ SSN 2353-5822 Poparcie dla partii politycznych u progu sezonu wakacyjnego Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji dozwolone CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 116/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w sierpniu NR 116/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 116/2015 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w sierpniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 ISSN NR 136/2014 WYBORY SAMORZĄDOWE

Warszawa, październik 2014 ISSN NR 136/2014 WYBORY SAMORZĄDOWE Warszawa, październik 2014 ISSN 2353-5822 NR 136/2014 WYBORY SAMORZĄDOWE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ustawa. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Projekt z dnia Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych Art. 1 W ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm. 1 ) wprowadza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej NR 23/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej NR 23/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 23/2017 ISSN 2353-5822 Opinie o Donaldzie Tusku jako przewodniczącym Rady Europejskiej Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2014 BS/5/2014 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy DZIELNICA BEMOWO M.ST. WARSZAWY Publiczne przedszkole z prywatnych funduszy program pilotażowy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Krzysztof Zygrzak zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU

Warszawa, marzec 2015 ISSN NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 33/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W MARCU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH

Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Warszawa, kwiecień 2011 BS/40/2011 LIDERZY PARTYJNI A POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Głosy nieważne w wyborach samorządowych hipotezy, pierwsze analizy

Głosy nieważne w wyborach samorządowych hipotezy, pierwsze analizy Głosy nieważne w wyborach samorządowych 2014 - hipotezy, pierwsze analizy dr Adam Gendźwiłł Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Kontrowersje

Bardziej szczegółowo

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO

CODZIENNE DOŚWIADCZENIA KORUPCYJNE POLAKÓW. WYNIKI BADANIA OMNIBUSOWEGO CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska. Zdrowie i usługi społeczne. Sytuacja demograficzna Polski

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE

Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy zdecydowanie za dalszym członkostwem w UE Polacy są zdecydowanymi zwolennikami pozostania Polski w Unii. Gdyby referendum w sprawie pozostania lub wystąpienia Polski z Unii odbyło się dziś, 85%

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015

DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM NR 40/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 40/2015 DEKLARACJE UCZESTNICTWA I PREFERENCJE W WYBORACH PREZYDENCKICH NA NIESPEŁNA DWA MIESIĄCE PRZED GŁOSOWANIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) Imię i nazwisko kandydatki KATARZYNA OWCZAREK Komitet

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU? Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny dla Polski 15 października 2014 r.

Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny dla Polski 15 października 2014 r. Niepoinformowani wyborcy nie idą głosować, niepoinformowani obywatele nie wiedzą, czego oczekiwać od radnych. Czy kampania nie powinna być jak rozmowa o pracę? Forum Debaty Publicznej Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? NR 97/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? NR 97/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 97/2017 ISSN 2353-5822 O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne w październiku

Preferencje partyjne w październiku KOMUNKAT Z BADAŃ SSN 2353 5822 Nr 134/ Preferencje partyjne w październiku Październik Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

O pożytku z opozycji. O pożytku z opozycji. TNS Październik 2016 K.061/16

O pożytku z opozycji. O pożytku z opozycji. TNS Październik 2016 K.061/16 Informacja o badaniu Ważnym elementem ustroju demokratycznego jest istnienie i swobodne działanie opozycji. Uwaga mediów w ostatnich miesiącach skupia się przede wszystkim na działaniu rządu, bo on jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2011 BS/131/2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RZĄDU DONALDA TUSKA

Warszawa, październik 2011 BS/131/2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RZĄDU DONALDA TUSKA Warszawa, październik 2011 BS/131/2011 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RZĄDU DONALDA TUSKA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KANDYDACI NA PREZYDENTA BS/80/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KANDYDACI NA PREZYDENTA BS/80/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

W trakcie sesji 29 czerwca 2017 roku Zielonka radni rozliczyli Burmistrza Miasta z wykonania budżetu

W trakcie sesji 29 czerwca 2017 roku Zielonka radni rozliczyli Burmistrza Miasta z wykonania budżetu W trakcie sesji 29 czerwca 2017 roku Zielonka radni rozliczyli Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2016 rok i podjęli decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrza. W głosowaniu nad absolutorium ośmiu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment

Darmowy fragment Jacek Babiel Jak wygrać wybory? Łomża 2013 Jacek Babiel 2013 Wydawca: babiel.com.pl Jacek Babiel www.jakwygracwybory.com.pl ISBN 978-83-926997-2-9 Nie wygrać, to nie znaczy zawsze przegrać Materiał, który

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w trzeciej dekadzie stycznia NR 14/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w trzeciej dekadzie stycznia NR 14/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 14/2016 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w trzeciej dekadzie stycznia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17

Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17 Preferencje partyjne Polaków Czerwiec 2017 K.026/17 Informacje o badaniu Na początku czerwca 2017 roku Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska), w swoim cyklicznym, comiesięcznym badaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014 Do 15 listopada Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2014 rok. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już

i kosmetyki, ubrania i obuwie, podręczniki, paliwo, usługi turystyczne, kulturalne, sportowe. W całej Polsce o Kartę Dużej Rodziny wystąpiło już UZASADNIENIE Polityka rodzinna jest jednym z fundamentów polityki społecznej prowadzonej przez państwo. Musi ona odpowiadać na współczesne wyzwania wynikające z przemian społecznych i demograficznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 22/2015 O SYTUACJI NA UKRAINIE I POLSKIEJ POMOCY DLA WSCHODNIEGO SĄSIADA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia roku

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Obszary badawcze o co pytaliśmy w ankiecie:

Obszary badawcze o co pytaliśmy w ankiecie: Obszary badawcze o co pytaliśmy w ankiecie: Respondenci: Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna? NIE TAK Zwiększenie liczby województw. Wydzielenie dwóch nowych województw: warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Co się wydarzy według sondaży

Co się wydarzy według sondaży Co się wydarzy według sondaży Jeśli wierzyć sondażom, Piotr Przytocki może wygrać wybory prezydenckie już w I turze, a związane z nim komitety kandydatów na radnych - Samorządne Krosno i Porozumienie Wyborcze

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru w Płocku: To było jedno wielkie kłamstwo

Ryszard Petru w Płocku: To było jedno wielkie kłamstwo Ryszard Petru w Płocku: To było jedno wielkie kłamstwo Data i miejsce wizyty lidera.nowoczesnej w naszym mieście nie była przypadkowa. Ryszard Petru przyjechał do Płocka, gdzie znajduje się największy

Bardziej szczegółowo

Raport o rynku pracy w województwie śląskim

Raport o rynku pracy w województwie śląskim Raport o rynku pracy w województwie śląskim Katowice Marzec 2013 I. Wnioski Realizacja programu inwestycji publicznych, który proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w programie Nowa strategia dla Polski,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI

ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ROZWÓJ ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA POLSKI ogólnopolskie badanie ankietowe opinii ekonomistów wstępne wyniki Od stycznia do kwietnia 0 roku Zakład Polityki Gospodarczej SGH wraz z Instytutem Wiedzy i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Prawo do życia Bez kompromisu

Prawo do życia Bez kompromisu Bogdan Chazan Prawo do życia Bez kompromisu rozmawia Maciej Müller 3 Wydawnictwo WAM Wprowadzenie Na terenie publicznej placówki odmówił Pan przerwania ciąży u pacjentki, u której dziecka zdiagnozowano

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne przed wyborami NR 142/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne przed wyborami NR 142/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 142/2015 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne przed wyborami Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo