Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie dostawy 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie dostawy 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych."

Transkrypt

1 Szczecin, dnia 4 lipca 2016 r. Znak: WAG Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie dostawy 29 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. Działając w oparciu o normę art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164), Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jako Zamawiający w zorganizowanym przetargu nieograniczonym w powyższym zakresie wyjaśnia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 czerwca 2016 r, co następuje: Pytanie 1 1a) Podaliście w specyfikacji urządzeń minimalną wartość dla "Wydajność bębna - min kopii", niestety istnieje na rynku polskim jedynie jeden producent, który spełnia Państwa minimalne wymagania. Proszę zatem o skorygowanie wydajności bębna, aby uniknąć unieważnienia przetargu. Dodatkowo nadmienię, iż w urządzeniach kolorowych występują dokładnie 4 bębny i każdy z nich ma swoją wydajność. 1b) Zgłaszamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zmianę jednego parametru w Opisie Urządzeń Wielofunkcyjnych. Wymagają Państwo, aby wydajność bębna nie była mniejsza niż dla grupy I i II oraz dla grupy III. Informuję, że na rynku jest tylko jeden producent oferujący takie wydajności dla bębnów we wszystkich trzech grupach urządzeń. Państwa wymagania w specyfikacji w tym momencie jednoznacznie ograniczają wybór urządzeń wyłącznie do jednego producenta. Powołując się na art. 7 ust. 1 PZP uprzejmie prosimy o usunięcie tego zapisu z wymagań. Dodatkowe uzasadnienie: Materiały eksploatacyjne, które podlegają wymianie w czasie użytkowania urządzenia to: toner, bęben, deweloper, pas transferowy, zespół grzewczy, pojemnik na zużyty toner, filtry i inne (rolki, zębatki) Bęben w tym przypadku jest tylko niewielką częścią składową całkowitego kosztu wydruku. Należy również nadmienić, że w przypadku bębnów ceramicznych (są one wydajniejsze od pozostałych kilkukrotnie), koszt ich zakupu jest również odpowiednio wyższy w ostatecznym rozrachunku koszt wydruku 1 strony jest zbliżony u każdego producenta (w urządzeniach o podobnej klasie). Przeciętna wydajność bębnów na rynku to dla K i dla CMY (urządzenia A3). W przypadku urządzeń A4 bęben jest najczęściej zintegrowany z tonerem. Wymiana takich bębnów jest tak samo prosta jak wymiana tonera. Dodatkowo wysoka wydajność bębna może być problemem ze względu na jego bardzo wysoką cenę. Cena bębna o wydajności jest kilkunastokrotnie wyższa od cen standardowych bębnów. Pozorna oszczędność może się okazać dodatkowym, bardzo wysokim kosztem. 1

2 Raz jeszcze prosimy o usunięcie parametru wydajność bębna ze specyfikacji wszystkich trzech typów urządzeń. 1c) W załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 Specyfikacja szczegółowa TYP 1 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/kopiarka/skaner/fax A3-A5) W ppkt 9 jest zapisany parametr: Wydajność bębna min kopii urządzenia wielofunkcyjne oferowane są w ramach kontraktu serwisowego, gdzie w ramach opłaty za pojedynczą stronę wymieniane są w razie potrzeby wszystkie materiały eksploatacyjne i części, więc poprawnym byłoby wymagać określonego stosunku cena bębna/wydajności. Wymagany w opz parametr jest parametrem pośrednim, nie mającym żadnego wpływu na funkcjonalność ani cenę urządzenia. Wielu dostawców oferuje urządzenia z bębnami o niższej wydajności, ale ze względu na ich znacznie niższy koszt w rezultacie koszt strony dla użytkownika końcowego jest niższy niż w przypadku urządzeń z bębnami o wydajności powyżej 500k. Zapis w tej postaci jednoznacznie wskazuje na jedno urządzenie jednego producenta (sprzedawane pod różnymi markami), co jest niezgodne z PZP. Uprzejmie prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego wydajności bębna. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie parametru wydajność bębna. Jednocześnie w celu zwiększenia ilości potencjalnych producentów zmienia jego oczekiwaną wartość na: 1) dla urządzeń typu 1 parametr wydajność bębna przyjmuje wartość min kopii lub ilość dostarczonych bębnów umożliwiająca wydrukowanie oczekiwanej ilości stron, 2) dla urządzeń typu 2 parametr wydajność bębna przyjmuje wartość min kopii lub ilość dostarczonych bębnów umożliwiająca wydrukowanie oczekiwanej ilości stron, 3) dla urządzeń typu 3 parametr wydajność bębna przyjmuje wartość min kopii lub ilość dostarczonych bębnów umożliwiająca wydrukowanie oczekiwanej ilości stron. Jednocześnie Zamawiający precyzuje, że dla urządzenia typu 1 wydajność bębna dotyczy koloru czarnego. Pytanie 2. W ppkt 15 jest zapisany parametr: 15 Podajnik ręczny min. 150 arkuszy A5-A g/m2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem ręcznym o pojemności o 50 arkuszy mniejszej niż wymagana, ale oferujące pojemność o 200 arkuszy większą w kasetach? W rezultacie całkowita pojemność będzie większa o 150 arkuszy w stosunku do wymaganej. Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem ręcznym o pojemności min. 100 arkuszy A5- A g/m2. Pytanie 3. W ppkt 23 jest zapisany parametr: 23 Protokoły dodatkowe min. SNMP v3, LDAP, NTP Protokół NTP jest protokołem synchronizacji czasu. Czy Zamawiający dopuści urządzenie synchronizujące czas z serwerem za pomocą protokołu SNTP, a nie NTP? Zamawiający zaakceptuje zarówno protokół NTP, jak i SNTP. 2

3 Pytanie 4. W ppkt 32 jest zapisany parametr: 32 Maksymalne obciążenie miesięczne min kopii Maksymalne obciążenie dla większości urządzeń to kopii. Czy dopuszczą Państwo urządzenie o maksymalnym obciążeniu kopii? Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia z obciążeniem miesięcznym kopii. Pytanie 5. W załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 Specyfikacja szczegółowa TYP 2 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/kopiarka/skaner/fax A3-A5); ppkt7 jest zapisany parametr: 7 Wydajność bębna min kopii a. urządzenia wielofunkcyjne oferowane są w ramach kontraktu serwisowego, gdzie w ramach opłaty za pojedynczą stronę wymieniane są w razie potrzeby wszystkie materiały eksploatacyjne i części, więc poprawnym byłoby wymagać określonego stosunku cena bębna/wydajności. Jest to parametr pośredni nie mający żadnego wpływu na funkcjonalność ani cenę urządzenia. Wielu dostawców oferuje urządzenia z bębnami o niższej wydajności, ale ze względu na ich znacznie niższy koszt w rezultacie koszt strony dla użytkownika końcowego jest niższy niż w przypadku urządzeń z bębnami o wydajności powyżej 500k. b. Zapis w tej postaci jednoznacznie wskazuje na jedno urządzenie jednego producenta (sprzedawane pod różnymi markami), co jest niezgodne z PZP. Uprzejmie prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego wydajności bębna. Patrz odpowiedź na pytanie 1. Pytanie 6. W ppkt 12 jest zapisany parametr (typ 2) 12 Podajnik ręczny min. 150 arkuszy A5-A g/m2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem ręcznym o pojemności o 50 arkuszy mniejszej niż wymagana, ale oferujące pojemność o 200 arkuszy więcej w kasetach? W rezultacie całkowita pojemność będzie większa o 150 arkuszy w stosunku do wymaganej. Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem ręcznym o pojemności min. 100 arkuszy A5- A g/m2. Pytanie 7. W ppkt 20 jest zapisany parametr (typ 2) 20 Protokoły dodatkowe min. SNMP v3, LDAP, NTP Protokół NTP jest protokołem synchronizacji czasu. Czy Zamawiający dopuści urządzenie synchronizujące czas z serwerem za pomocą protokołu SNTP, a nie NTP? Zamawiający zaakceptuje zarówno protokół NTP, jak i SNTP. Pytanie 8. W załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 Specyfikacja szczegółowa TYP 3 - Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/kopiarka/skaner/fax A4-A5); 3

4 Czy dopuszczą Państwo urządzenie drukujące w technologii LED? Technologia LED jest w postępowaniach zamówień publicznych powszechnie uznawana za równoważną technologii laserowej, a dopuszczenie tej technologii pozwala na zwiększenie ilości zebranych ofert i wybrania najkorzystniejszej. Zamawiający zaakceptuje urządzenia drukujące w technologii LED. Pytanie 9. W ppkt. 7 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3) 7 Wydajność bębna min kopii a. urządzenia wielofunkcyjne oferowane są w ramach kontraktu serwisowego, gdzie w ramach opłaty za pojedynczą stronę wymieniane są w razie potrzeby wszystkie materiały eksploatacyjne i części, więc poprawnym byłoby wymagać określonego stosunku cena bębna/wydajności. Jest to parametr pośredni nie mający żadnego wpływu na funkcjonalność ani cenę urządzenia. Wielu dostawców oferuje urządzenia z bębnami o niższej wydajności, ale ze względu na ich znacznie niższy koszt w rezultacie koszt strony dla użytkownika końcowego jest niższy niż w przypadku urządzeń z bębnami o wydajności powyżej 500k. b. Zapis w tej postaci jednoznacznie wskazuje na jedno urządzenie jednego producenta (sprzedawane pod różnymi markami), co jest niezgodne z PZP. Uprzejmie prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego wydajności bębna. Patrz odpowiedź na pytanie 1. Pytanie 10. W ppkt 8 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3) 8 Wydajność tonera mono min kopii Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tonerem o wydajności wydruków? Urządzenia sprzedawane są w kontrakcie serwisowym, więc zasadnym jest wymaganie odpowiedniej relacji koszt/strona, a nie wydajności poszczególnych materiałów eksploatacyjnych i części. Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na kopii. Pytanie 11. W ppkt 9 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3) 9 Pamięć RAM min MB Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 1,5 GB pamięci RAM, ale gwarantujące pełną funkcjonalność, prędkość oraz komfort obsługi? Urządzenie proponowane jest wyposażone w system wydajnych kooprocesorów, które ograniczają konieczność instalacji dodatkowej pamięci RAM. Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na MB. Pytanie 12. W ppkt 11 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3) 11 Kasety na papier min arkuszy A g/m2 Czy Zamawiający dopuści urządzenia drukujące na papierze o gramaturze do 160 g/m 2? Urządzenia z segmentu A4 nie są dedykowane do druku na tak sztywnych nośnikach, i nawet pomimo katalogowej obsługi papieru 200g/m 2, to jakość druku, registracja, powtarzalność oraz przekos są nie do zaakceptowania w porównaniu do urządzeń z segmentu A3. 4

5 Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min arkuszy A g/m2. Pytanie 13. W ppkt 12 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3): 12 Podajnik ręczny min. 150 arkuszy A5-A g/m2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem ręcznym o pojemności 100 arkuszy? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min. 100 arkuszy A5-A g/m2. Pytanie 14. W ppkt 19 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3): 19 Protokoły dodatkowe min. SNMP v3, LDAP, NTP Protokół NTP jest protokołem synchronizacji czasu. Czy Zamawiający dopuści urządzenie synchronizujące czas z serwerem za pomocą protokołu SNTP, a nie NTP? Zamawiający zaakceptuje zarówno protokół NTP, jak i SNTP. Pytanie 15. W ppkt 22 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3): 22 Prędkość skanowania mono (A4) min. 50 str./min przy 300 dpi Czy dopuścicie Państwo urządzenie skanujące 30 str./min.? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min. 30 str./min przy 300 dpi. Pytanie 16. W ppkt 27 jest zapisany parametr (urządzenie typ 3): 27 Średnie obciążenie miesięczne min kopii Czy dopuścicie Państwo urządzenie z obciążeniem miesięcznym kopii? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min kopii. Pytanie 17. W pkt 3 ppkt 13 Wymagania dodatkowe, Zamawiający przedstawił opis: Każde urządzenie musi posiadać wbudowany czytnik kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE 125 khz oraz musi mieć zainstalowany, w pełni funkcjonalny terminal softwareowy zintegrowany z panelem dotykowym urządzenia umożliwiający komunikację i współpracę z oprogramowaniem Q-Vision firmy Qube Technologies wykorzystywanym przez Zamawiającego. Miejsce przyłożenia karty do urządzenia musi być oznaczone odpowiednią naklejką. Czytnik musi zapewniać poprawny odczyt karty w odległości min. 2 cm od obudowy urządzenia. Odczyt karty musi być sygnalizowany dźwiękowo. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) uruchomienia czytników na urządzeniu - po stronie dostawcy urządzeń, b) wdrożenia i integracji dostarczonych urządzeń z posiadanym systemem Q-Vision firmy Qube Technologies (Instalacja terminali Q-vision na maszynach. Uruchomienie systemu Q-vision na serwerze)? 5

6 Zamawiający wymaga uruchomienia czytników na urządzeniach. Zamawiający wymaga zainstalowania terminali Q-vision na maszynach. Zamawiający nie wymaga uruchomienia systemu Q-vision na serwerze. Pytanie 18. (urządzenie typ 1) Protokół NFP umożliwia precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami. Czy wymaganie tego protokołu w stosunku do urządzenia wielofunkcyjnego nie jest wpisane omyłkowo? Zapewne w pytaniu chodzi o protokół NTP. Wymaganie tego protokołu nie jest wpisane omyłkowo. Zamawiający zaakceptuje zarówno protokół NTP, jak i SNTP. Pytanie 19. (urządzenie typ 2) Protokół NFP umożliwia precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami. Czy wymaganie tego protokołu w stosunku do urządzenia wielofunkcyjnego nie jest wpisane omyłkowo? Zapewne w pytaniu chodzi o protokół NTP. Wymaganie tego protokołu nie jest wpisane omyłkowo. Zamawiający zaakceptuje zarówno protokół NTP, jak i SNTP. Pytanie 20. (urządzenie typ 3) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie czasem pierwszej kopii i czasem pierwszego wydruku wynoszącym 8 sekund? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na maks. 9 sekund. Pytanie 21. (urządzenie typ 3) Protokół NFP umożliwia precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami. Czy wymaganie tego protokołu w stosunku do urządzenia wielofunkcyjnego nie jest wpisane omyłkowo? Zapewne w pytaniu chodzi o protokół NTP. Wymaganie tego protokołu nie jest wpisane omyłkowo. Zamawiający zaakceptuje zarówno protokół NTP, jak i SNTP. Pytanie 22. (urządzenie typ 3) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez twardego dysku lub z dyskiem 128GB? Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia bez twardego dysku. Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min 120 GB. Pytanie 23. (urządzenie typ 3) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie obsługujące w kasetach papier o gramaturze g/m2? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min arkuszy A g/m2. 6

7 Pytanie 24. (urządzenie typ 3) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z podajnikiem ręcznym na 100 arkuszy? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min. 100 arkuszy A5-A g/m2. Pytanie 25. (urządzenie typ 3) Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez skanowania do skrzynki dokumentów? Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia bez skanowania do skrzynki dokumentów. Pytanie 26. (urządzenie typ 3) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań minimalnych urządzeń TYP-u 3 - na następujące? Pkt 3 wydruk/kopia pierwszej strony A4 mono - maks. 9 s, Pkt 8 wydajność tonera mono min kopii A4, Pkt 9 pamięć RAM - min. 1 GB, Pkt 10 pojemność dysku twardego min. 120GB, Pkt 11 kasety na papier min arkuszy A g/m2, Pkt 12 podajnik ręczny - min. 100 arkuszy g/m2, Pkt 22 prędkość skanowania mono (A4) - min. 40 str/min przy 300dpi, Pkt 27 średnie obciążenie miesięczne min kopii A4. Zmiana parametrów urządzenia TYP3 na wyżej zaproponowane jest niezbędna, aby możliwe było złożenie oferty, spełniającej warunek pochodzenia wszystkich 3 Typów urządzeń od jednego producenta. Po zaakceptowaniu zaproponowanych Państwu zmian, oferenci będą mogli składać oferty na urządzenia przynajmniej dwóch marek urządzeń dostępnych na polskim rynku. Zamawiający zmienia wartość poniższych parametrów dla urządzeń typu 3: Pkt 3 wydruk/kopia pierwszej strony A4 mono - maks. 9 s, Pkt 8 wydajność tonera mono min kopii A4, Pkt 9 pamięć RAM - min MB, Pkt 10 pojemność dysku twardego min. 120GB, Pkt 11 kasety na papier min arkuszy A g/m2, Pkt 12 podajnik ręczny - min. 100 arkuszy A5-A g/m2, Pkt 22 prędkość skanowania mono (A4) min. 30 str/min przy 300dpi, Pkt 27 średnie obciążenie miesięczne min kopii A4. Pytanie 27. Czy Zamawiający jest w pełni świadomy, że poniesie bardzo wysokie koszty zakupu wyposażenia opcjonalnego do urządzeń wyspecyfikowanych w SIWZ? Szacunkowo: 14szt modułów faksowych dla urządzeń A3 ( typ 1 i 2 ) koszt ok zł brutto, 15 modułów faksowych dla urządzeń A4 ( typ 3 ) - koszt ok zł brutto, 15 dysków twardych dla urządzeń A4 ( typ 3 )- koszt ok zł brutto, 15 dodatkowych pamięci 1GB dla urządzeń A4 ( typ 3 ) - koszt ok zł brutto, 15 dodatkowych kaset na papier dla urządzeń A4 ( typ 3 ) koszt ok zł brutto, 29 licencji ( dla każdego z urządzeń ) oprogramowania kompatybilnego z Q Vision + czytniki kart koszt ok zł brutto. Proszę rozważyć czy wydatek dodatkowych 150 tys zł brutto (stanowiący blisko 50% kosztów zakupu urządzeń w wersji podstawowej ) wynikający z konieczności doposażenia 7

8 urządzeń ponad parametry i funkcje standardowe jest w pełni uzasadniony i niezbędnie konieczny. Przykładowo : 150 tys zł to koszt zakupu tonerów dla 29 szt urządzeń w wersji standardowej wystarczający na wykonanie ok ( słownie 7 milionów ) kopii formatu A4. Zamawiający dla urządzeń typu 1 i 2 zmienia wartość parametru funkcja Fax u na: Funkcja Fax u możliwa rozbudowa o moduł Fax u Pytanie 28. Dotyczy wymagania nr 9 dla urządzenia TYP 1 Wydajność bębna min kopii : Wymaganie to spełniają jedynie urządzenia jednego producenta firmy Kyocera. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego bębny posiadają wydajność kopii? Patrz odpowiedź do pytania 1. Pytanie 29. Dotyczy wymagania nr 15 dla urządzenia TYP 1 Podajnik ręczny min. 150 arkuszy A5-A g/m2. Wymaganie to spełniają jedynie urządzenia jednego producenta firmy Kyocera. Standardem pojemności podajnika ręcznego powszechnie stosowanym przez producentów urządzeń jest 100 arkuszy. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego podajnik ręczny ma pojemność 100 arkuszy A5-A g/m2? Zamawiający dopuści urządzenie typu 1 z podajnikiem ręcznym o pojemności min. 100 arkuszy A5-A g/m2 Pytanie 30. Dotyczy wymagania nr 32 dla urządzenia TYP 1 Maksymalne obciążenie miesięczne min kopii. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego maksymalne obciążenie miesięczne wynosi kopii? Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia z obciążeniem miesięcznym kopii. Pytanie 31. Dotyczy wymagania nr 7 dla urządzenia TYP 2 Wydajność bębna min kopii. Wymaganie to spełniają jedynie urządzenia jednego producenta firmy Kyocera. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego bęben posiada wydajność kopii? Patrz odpowiedź do pytania 1. Pytanie 32. Dotyczy wymagania nr 12 dla urządzenia TYP 2 Podajnik ręczny min. 150 arkuszy A5-A g/m2. Wymaganie to spełniają jedynie urządzenia jednego producenta firmy Kyocera. Standardem pojemności podajnika ręcznego powszechnie stosowanym przez producentów urządzeń jest 100 arkuszy. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego podajnik ręczny ma pojemność 100 arkuszy A5-A g/m2? Zamawiający dopuści urządzenie typu 2 z podajnikiem ręcznym o pojemności min. 100 arkuszy A5-A g/m2. 8

9 Pytanie 33. Dotyczy wymagania nr 11 dla urządzenia TYP 3 Kasety na papier min arkuszy A g/m2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego kasety na papier mają pojemność 1000 arkuszy A g/m2? Zamawiający modyfikuje wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min arkuszy A g/m2, Pytanie 34. Dotyczy wymagania nr 12 dla urządzenia TYP 3 Podajnik ręczny min. 150 arkuszy A5-A g/m2.w przypadku urządzeń formatu A4 typową pojemnością podajnika ręcznego jest 50 lub 100 arkuszy. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego podajnik ręczny ma pojemność 100 arkuszy A5-A g/m2? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min. 100 arkuszy A5-A g/m2. Pytanie 35. Dotyczy wymagania nr 27 dla urządzenia TYP 3 Średnie obciążenie miesięczne min kopii. Wymagana przez Zamawiającego wartość jest typowa dla urządzeń formatu A3 i nie jest osiągana przez urządzenia formatu A4 o wymaganej przez Zamawiającego prędkości. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego średnie obciążenie miesięczne wynosi kopii? Zamawiający zmienia wartość tego parametru dla urządzeń typu 3 na min kopii. Pytanie 36. Dotyczy części Wymagania dodatkowe, punkt 13 Każde urządzenie musi posiadać wbudowany czytnik kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE 125 khz oraz musi mieć zainstalowany, w pełni funkcjonalny terminal softwaerowy zintegrowany z panelem dotykowym urządzenia umożliwiający komunikację i współpracę z oprogramowaniem Q-Vision firmy Qube Technologies wykorzystywanym przez Zamawiającego. Miejsce przyłożenia karty do urządzenia musi być oznaczone odpowiednią naklejką. Czytnik musi zapewniać poprawny odczyt karty w odległości min. 2 cm od obudowy urządzenia. Odczyt karty musi być sygnalizowany dźwiękowo. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych względem oprogramowania Q-Vision firmy Qube Technologies, wykorzystywanego przez Zamawiającego. Zamawiający posiada zarówno licencje na oprogramowanie firmy Q-Vision jak i urządzenia wielofunkcyjne współpracujące z tym oprogramowaniem. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych z oprogramowaniem Q-Vision oznaczałoby konieczność zakupu przez zamawiającego licencji oraz zmiany środowiska informatycznego co jest nieopłacalne ekonomicznie i nieuzasadnione. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych względem oprogramowania Q-Vision firmy Qube Technologies, wykorzystywanego przez Zamawiającego. Zamawiający w celu zwiększenia ilości potencjalnych producentów spełniających wymagania zamawiającego znacząco zmodyfikował parametry urządzeń, szczególnie typu 3. Przewodniczący komisji przetargowej Elżbieta Stypuła-Krotecka 9

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3

dostawa drukarek DL2 dostawa drukarek DL1 dostawa dostawa drukarek DL3 wg rozdzielnika OO-909 Warszawa Nr1G3.b /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI Pytanie nr 5: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 4: dotyczy Części nr 1 Pytanie nr 2: dotyczy Części nr 1

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytania z dnia r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Częstochowa, dnia 01.08.2016 r. IZ.271.43.2016 Pytania z dnia 27.07.2016 r., odpowiedzi, zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego

Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego Załącznik do Formularza Ofertowego BA-III.2601.13.1.2017 Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących i systemu zarządzająco-monitorującego 1. Urządzenie Typu 1-5 szt. Urządzenie obsługuje format

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz

W ramach udzielenia odpowiedzi Zamawiający w związku z art. 38 ust. 1 oraz MUP.PK.III.SG.371-94/09 Lublin, dnia 31.08.2009 r. A/a Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust 4 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt.

8 szt. 13 szt. 4. Drukarka laserowa A4 monochromatyczna 8 szt. 13 szt. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsług serwisowa systemu centralnego wydruku składającego się z urządzeń drukujących i oprogramowania, zgodnie z zestawieniem: L.p. Dostawa: Nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z zapewnieniem kompleksowej usługi serwisu nr ZP/ŁOW NFZ/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców wg rozdzielnika oraz na stronę internetową

Do Wykonawców wg rozdzielnika oraz na stronę internetową AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO BIURO PREZESA ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa WARSZAWA, 2016-10-13 Znak sprawy: DZP.7720.14.2016 2016-0440389 Do Wykonawców wg rozdzielnika oraz na stronę internetową www.amw.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy 10 urządzeń tj.: a. wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3-2 szt. ; b. wielofunkcyjnych monochromatycznych

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

Informacja- Wyjaśnienie

Informacja- Wyjaśnienie Sprawa nr 271.4.2011 Kampinos, dnia 23.11.2011 r. Informacja- Wyjaśnienie Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr 271.4.2011 pod nazwą Doposażenie sal lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY

PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DYREKTOR dr hab. Krzysztof Niemczuk profesor nadzwyczajny Uczestnicy postępowania na dostawę, wdrożenie i obsługę serwisową systemu centralnego

Bardziej szczegółowo

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011

fabrycznie nowe wielofunkcyjne urządzenie cyfrowe (kopiarka, drukarka, skaner), rok produkcji: nie niŝszy niŝ 2011 Załącznik A do zał. 1.1. Wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposaŝenie kserokopiarek Uwaga: musi być zgodne ze specyfikacją techniczną kserokopiarki oferowanej przez Wykonawcę. W przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ)

Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) Załącznik nr 1B do SIWZ i umowy Część nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia(OPZ) URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR 1. Typ urządzenia laserowe, wielofunkcyjne urządzenie drukujące 2. Format oryginału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych kopiarek wg poniższego zestawienia: CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin Nr sprawy: 40000-WLO-53-7/08/AK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Konica-Minolta bizhub C352

Konica-Minolta bizhub C352 BIURO-RES Konica-Minolta bizhub C352 Kolorowa kserokopiarka drukarka sieciowa skaner sieciowy RADF - dwustronny podajnik dokumentów duplex Wyposażenie: Automatyczny podajnik oryginałów dwustronny Skaner

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja kopiarki OR.VI.345/5/08 Leszno, dnia 19. 05. 2008 r. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w zakresie dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 3 XI 2016 r. Znak sprawy: BAB.sst.214.8.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1.

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do SIWZ ZP.341-14/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kody CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe 50323000-5 Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych 72500000-0

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Umowy: UMW/AZ/PN-40/16 cz. A KSEROKOPIARKI

Sygnatura Umowy: UMW/AZ/PN-40/16 cz. A KSEROKOPIARKI Sygnatura Umowy: UMW/AZ/PN-40/16 cz. A KSEROKOPIARKI Wykonawca: Rand sp. zo.o. Adres: ul. Kwidzyńska 13, 51-415 Wrocław Numer telefonu: 603-850-570 Numer faxu: (71) 341-98-76 e-mail: firma@rand.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa

Załącznik nr 1. Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Wymagane funkcje. Laserowa Lp. Przedmiot Minimalne parametry techniczne i wymagania Gwarancja Ilość Drukarka sieciowa z dupleksem Laserowa Rodzaj druku Monochromatyczny Rozdzielczość min, 1200 x Format wydruku 40 stron na minutę

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Załącznik nr 1c do SIWZ (pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ III Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu Szczecin 2012-05-04 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna CB-VI.272.24.2015 Specyfikacja techniczna zał. nr 1 do siwz Całość dostawy każdego typu urządzenia musi być fabrycznie nowa. 1. Urządzenie wielofunkcyjne typ I 1 szt. Szybkość druku/kopiowania A4: minimum

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową.

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa fabrycznie nowych urządzeń drukujących zgodnych z poniższą konfiguracja sprzętową. ZADANIE 1

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015

Uczestnicy postępowania nr PR-170/2015 Biuro Zakupów, Logistyki i Usług Wspólnych Przewozy Regionalne sp. z o.o. ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa wzs@p-r.com.pl PZP-0241-334/2015 Warszawa, dnia 01 grudnia 2015 r. Uczestnicy postępowania nr

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ON.VII.3221/ 20 /08

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ON.VII.3221/ 20 /08 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ON.VII.3221/ 20 /08 Łódź, dnia 2 lipca 2008 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: RGIUE.271.8.2011 Mniów, dnia 25.08.2011 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt.

Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE. I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. Załącznik nr 1 do wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 3 do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka laserowa typ 2007-1 szt. 91 Oferowany model*... Producent*... wskazanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisu (Usługa Eksploatacji) Dostawą materiałów eksploatacyjnych i usługą serwisu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 ... pieczątka firmowa ZAŁACZNIK 2 nr sprawy 75/L/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 URZĄDZENIE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE WIELOFUNKCYJNE - klasy Brother DCP-8110DN LUB RÓWNOWAŻNE 1 Funkcje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa

L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn. Laserowa, kolorowa, czterobębnowa specyfikacja techniczna urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego L.p. Cecha Wymagania techniczne Urządzenie wielofunkcyjne, kolorowe - 1 sztuka KYOCERA ECOSYS M6026cdn 1. Technologia druku/kopiowania Laserowa,

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/322/02/2011 Warszawa, 01.02.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/03UK/01/2011

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA

(pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy oferenta) Jednostka Wojskowa 3964 ul. Bystra 1 03 700 Warszawa OFERTA Niniejszym składamy naszą ofertę na zakup i dostawę sprzętu poligraficznego imię i nazwisko:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje Dostawę 3 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla ZZDW w Koszalinie.

3. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje Dostawę 3 szt. wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dla ZZDW w Koszalinie. 1. Zamawiający A/I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94/342-78-31,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Załącznik nr 6 /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO URZĄDZENIA DO CYFROWEGO DRUKU W KOLORZE Należy podać nazwę, producenta, typ,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe.

Zamawiający szacuje średnią ilość wykonywanych wydruków/kopii na poziomie ok stron miesięcznie, z czego ok to wydruki kolorowe. Opis przedmiotu zamówienia dla usługi dzierżawy urządzeń drukujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotowe zamówienie obejmuje swym zakresem dzierżawę urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na Innowacje, Inwestujemy w Waszą przyszłość Zamawiający: Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul.żymierskiego 49 IZP.271.1.6.2014 Piechowice, dnia16.12.2014 r. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy IZP.271.1.6.2014

Bardziej szczegółowo