Anatomia PC. Wydanie IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anatomia PC. Wydanie IX"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Anatomia PC. Wydanie IX Autor: Piotr Metzger ISBN: Format: B5, stron: oko³o 1216 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Znajomo æ architektury wspó³czesnych komputerów PC to wiedza niezbêdna serwisantom, programistom i projektantom urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych z komputerami. Przyda siê tak e ka demu u ytkownikowi komputera, który chcia³by samodzielnie znale æ przyczyny nieprawid³owego dzia³ania swojego sprzêtu, czy te po prostu dowiedzieæ siê, jak dzia³a pecet. Informacje o poszczególnych komponentach komputera s¹, niestety, trudno dostêpne i rozproszone w wielu dokumentach, specyfikacjach i schematach. Konieczno æ przeszukiwania tysiêcy dokumentów do æ skutecznie zniechêca wielu ¹dnych wiedzy u ytkowników komputerów. Ksi¹ ka Anatomia PC. Wydanie IX to kompletne opracowanie, zawieraj¹ce wyczerpuj¹ce informacje o architekturze komputerów PC i ich komponentów. Najnowsze wydanie tej klasycznej i ciesz¹cej siê ogromn¹ popularno ci¹ pozycji jest, podobnie jak poprzednie wydania, prawdziw¹ skarbnic¹ wiedzy dotycz¹cej wspó³czesnych pecetów opisuje zarówno rozwi¹zania klasyczne, jak i nowo ci z ostatnich miesiêcy. Dziêki ksi¹ ce rozwi¹ esz wszystkie problemy ze sprzêtem, zdiagnozujesz usterki i zaprojektujesz urz¹dzenia poprawnie wspó³pracuj¹ce z komputerem. Anatomia PC. Wydanie IX opisuje nastêpuj¹ce zagadnienia: Mikroprocesory z rodziny x86 wraz z najnowszymi Intel 4 Extreme Edition, koprocesory i rozszerzenia, takie jak: MMX, 3DNow, SSE, SSE2, SSE3 i HT Architektury komputerów PC XT, AT, 386, 486 i Pentium, systemów jednoi wieloprocesorowych oraz komputerów przeno nych Uk³ady pamiêciowe stosowane w komputerach PC: SIMM, DRAM, SDRAM, DDR oraz obs³uga pamiêci Chipsety Intel, VIA, SiS, i865/875, obs³uga przerwañ, magistrala PCI i kana³ DMA Obs³uga stacji dyskietek i dysków twardych organizacja i odczyt danych, praca kontrolera, macierze RAID Z³¹cza ATA, SCSI i FireWire Karty grafiki, przetwarzanie obrazu, kompresja MPEG, generowanie grafiki 3D i magistrala AGP Obs³uga klawiatury Z³¹cze szeregowe, równoleg³e, USB i IrDA System oszczêdzania energii No niki optyczne Karty d wiêkowe Sieci i BlueTooth Zasilacze awaryjne BIOS

2 Spis treści Rozdział 1. Mikroprocesor...25 Przetwarzanie rozkazów RISC i CISC Przetwarzanie potokowe Faza pierwsza pobranie (Prefetch, PF) Faza druga dekodowanie (Decode, DE) Faza trzecia wykonanie (Execute, EX) Faza czwarta zakończenie i zapisanie wyników (Write Back, WB)...30 Techniki przyspieszania Techniki superskalarne Przemianowywanie rejestrów Przewidywanie skoków Optymalizacja kodu Dostęp do pamięci Adresowanie Stronicowanie Pamięci podręczne Topologie Organizacja pamięci podręcznej Mapowanie bezpośrednie (Direct Mapped) Pełna asocjacja (Fully Associative) Asocjacja zespołowa (Set Associative) Strategie Write Through Write Back Victim Cache Pamięć podręczna procesora Określenie trafienia Decyzja o wymianie linijki (LRU) Obsługa przestrzeni adresowej I/O Procesor Procesory i Pentium Funkcje kontrolne i sterujące BIST Kontrola TLB Kontrola pamięci podręcznej Przejście w stan wysokiej impedancji JTAG

3 4 Anatomia PC Częstotliwość taktowania Zasilanie Jak rozpoznać typ procesora? Czy procesor jest zgodny z układem lub lepszym?...62 Procesor 8086/88 czy 80186/88? Procesor Procesor Procesor 486 czy Pentium? Koprocesory Koprocesor Koprocesor Koprocesor Koprocesor i487sx Rozszerzenia MMX Zmiany w architekturze Rozpoznanie procesora P55C Nowe rejestry Nowe typy danych Nowe rozkazy Przykłady zastosowań DNow! SSE SSE SSE Hyper-Threading (HT) Technologia Architektura Rozpoznanie BIOS Instalacja Efekty Przetwarzanie 64-bitowe Metoda firmy Intel: Itanium Technologia EPIC Trzy poziomy pamięci podręcznej Rejestry Pojemna pamięć operacyjna Emulacja procesorów x Metoda firmy AMD: Opteron Tryb chroniony i pamięć wirtualna Większa liczba rejestrów Wbudowany kontroler pamięci Obsługa kodu 32-bitowego Praca wieloprocesorowa Przyszłość przetwarzania 64-bitowego Rozdział 2. Architektury komputerów PC Model PC/XT Procesor Procesor Dostęp do pamięci i przestrzeni wejścia-wyjścia Kontroler Pozostałe elementy architektury XT Magistrala ISA 8-bitowa

4 Spis treści 5 Model AT Procesor Magistrala ISA 16-bitowa Komputery z procesorami 386, 486 i Pentium EISA Wieloprocesorowość Magistrala zewnętrzna Kontroler DMA Kontroler przerwań sprzętowych Kontroler magistral Pamięć konfiguracji MCA VESA PCI, PCI-X i PCI Express Architektury systemów wieloprocesorowych Architektura MPP Architektura UMA Komunikacja z pamięcią Pamięć podręczna w systemach multiprocesorowych Architektura NUMA Specyfikacja MP (Intel) Obsługa przerwań Rozruch systemu Przejście do pracy symetrycznej System Dual-Pentium z magistralą PCI Tabela konfiguracji MP Zastosowania praktyczne Systemy operacyjne Procesory Zestawy układów sterujących (chipset) Aplikacje Granice teoretyczne Architektura komputerów przenośnych Złącze PCMCIA Rozdział 3. Układy pamięciowe PC Pamięci dynamiczne Tryb konwencjonalny (Page Mode) Odczyt Zapis FPM (Fast Page Mode) Odczyt Zapis EDO (Extended Data Out) Odczyt Zapis BEDO (Burst EDO) Porównanie SDRAM Linie zewnętrzne Rozkazy SDRAM Organizacje logiczne układów SDRAM

5 6 Anatomia PC Rozdział 4. Moduły pamięciowe Moduły SIMM-30 (SIP) Moduły SIMM PS/ SIMM PS/2 bez parzystości (FPM i EDO) SIMM PS/2 36-bitowy System rozpoznawania modułów SIMM Moduły DIMM Buforowane DIMM DRAM Niebuforowane DIMM DRAM Niebuforowane DIMM SDRAM Rozpoznawanie modułu DIMM Odświeżanie RAS Only CBR (CAS before RAS) Hidden Wykrywanie błędów i ich korekcja Błędy powtarzalne (HE) Błędy sporadyczne (SE) Kontrola parzystości Kontrola ECC Rozszerzenia standardu magistrali PC Parametry modułów Pamięć konfiguracyjna (SPD) Moduły buforowane DDR SDRAM Systemy dwukanałowe DDR2 SDRAM Moduły DIMM DDR RDRAM VC-SDRAM HSDRAM Porównanie parametrów pamięci LVTTL SSTL_ SSTL_ RSL Identyfikacja producentów chipów pamięciowych Układy otoczenia procesora (chipset) Zakres funkcji Magistrala FSB Obsługa pamięci operacyjnej i magistrali pamięciowej Obsługa pamięci podręcznej (Cache) Zakres pokrywany przez pamięć podręczną Układy obsługi podstawki typu Socket Układy współpracujące z magistralą GTL+ i AGTL Układy do obsługi procesorów AMD Rodzina K ALi AMD nvidia SiS ViA Rodzina Hammer

6 Spis treści 7 Układy ze zintegrowaną kartą graficzną Wewnętrzne magistrale międzyukładowe PCI Hub-Interface, V-Link i MuTIOL RapidIO HyperTransport (LDT) Rozdział 5. Magistrala PCI Gniazda magistrali PCI Obsługa przerwań Pamięć konfiguracyjna urządzeń PCI Identyfikator producenta (Vendor ID) Identyfikator urządzenia (Device ID) Rejestr poleceń (Command) Rejestr stanu (Status) Numer wersji urządzenia (Revision ID) Kod klasy urządzenia (Class Code) Rozmiar linii pamięci podręcznej (Cache Line Size) Minimalny czas transmisji (Latency Timer) Typ nagłówka (Header Type) BIST (Build-in Self-test) Adres bazowy (Base Address Registers) Wskaźnik CardBus CIS (CardBus CIS Pointer) Dodatkowy identyfikator producenta (Subsystem Vendor ID) i dodatkowy identyfikator urządzenia (Subsystem ID) Adres bazowy rozszerzenia ROM (Expansion ROM Base Address) Wskaźnik do listy możliwości (Capabilities Pointer) Linia IRQ (Interrupt Line) Linia INT (Interrupt Pin) Długość transmisji (Min_Gnt) Częstość (Max_Lat) Mechanizmy dostępu do pamięci konfiguracyjnej Pierwszy mechanizm dostępu do pamięci konfiguracyjnej Drugi mechanizm dostępu do pamięci konfiguracyjnej PCI BIOS Autokonfiguracja urządzeń PCI Rozwój PCI i inne magistrale PCI-32/66 MHz i PCI PCI-X PCI-Express Model warstwowy Rozdział 6. Kanał DMA Układ scalony 8237A Tryby pracy kontrolera DMA Tryb spoczynkowy I (Idle) Tryb S (Single) Tryb B (Block) Tryb D (Demand) Tryb C (Cascade) Tryb V (Verify) Kaskadowe łączenie układów 8237A Programowanie kontrolerów DMA Adresy portów kontrolerów DMA w komputerze IBM PC/XT Sztuczne porty komputera PC/XT Adresy portów kontrolerów DMA w komputerze IBM PC/AT Sztuczne porty komputera PC/AT

7 8 Anatomia PC Rozdział 7. Rozdział 8. Budowa rejestrów wewnętrznych Rejestr żądań (port 009h w PC/XT, 009h i 0D2h w PC/AT) Rejestr stanu (port 008h w PC/XT, 008h i 0D0h w PC/AT) Rejestr rozkazów (port 008h w PC/XT, 008h i 0D0h w PC/AT) Rejestr maski kanału (port 00Ah w PC/XT, 00Ah i 0D4h w PC/AT) Rejestr maskujący (port 00Fh w PC/XT, 00Fh i 0DEh w PC/AT) Rejestr trybu (00Bh w PC/XT, 00Bh i 0D6h w PC/AT): Przebieg transmisji Komputer IBM PC Komputer IBM PC/XT Komputer IBM PC/AT Kanały 16-bitowe Układ odświeżania pamięci System obsługi przerwań sprzętowych Układ scalony 8259A (PIC) Cykl przyjęcia zgłoszenia Kaskadowe łączenie kontrolerów przerwań Fazy obsługi przerwań pochodzących od układu Slave Programowanie kontrolera przerwań Inicjowanie pracy układu Polling Przerwanie niemaskowalne (NMI) Obsługa przerwań z magistral ISA, PCI i AGP Kontroler APIC Strona sprzętowa Obsługa APIC przez OS Obsługa stacji dyskietek Fizyczna organizacja danych na dyskietce Programowanie operacji dyskowych Programowanie operacji dyskowych z poziomu systemu MS-DOS Przerwanie 25h Przerwanie 26h Przerwanie 21h Obsługa dysków za pomocą funkcji BIOS-u Funkcja 00h Funkcja 01h Funkcja 02h Funkcja 03h Funkcja 04h Funkcja 05h Funkcja 08h Funkcja 15h Funkcja 16h Bezpośredni dostęp do kontrolera napędu dysków elastycznych Rejestry kontrolera napędu dysków elastycznych Cykl rozkazowy kontrolera Faza przygotowawcza Faza przekazywania rozkazu Budowa przykładowego rozkazu rozkaz RS (Read Sector) Faza przekazywania rozkazu Faza przekazywania danych Faza końcowa Alternatywne metody transmisji danych Uwzględnianie mechanicznych własności napędu Zabezpieczanie danych kod CRC

8 Spis treści 9 Rozdział 9. Obsługa dysku twardego Budowa kontrolera Systemy kodowania MFM i RLL Fizyczna organizacja danych i formatowanie Formatowanie wysokiego poziomu Formatowanie niskiego poziomu Wykrywanie i korekcja błędów Standard AT-BUS Wstęp Złącze fizyczne Dostęp CPU do dysku AT-BUS Rejestr danych (1F0h) Rejestr błędów (1F1h) Rejestr prekompensacji (Features Register: 1F1h) Rejestr numeru sektora (Sector Number Register: 1F3h) Rejestr liczby sektorów (Sector Count Register: 1F2h) Rejestry numeru cylindra (Cylinder Low/High Register: 1F4h, 1F5h) Rejestr napęd/głowica (Device/Head Register: 1F6h) Rejestr stanu (Status Register: 1F7h) Rejestr rozkazów (Command Register: 1F7h) Alternatywny rejestr stanu (3F6h) Rejestr sterujący (3F6h) Rejestr adresu napędu (3F7h) Cykl programowania kontrolera Przekazywanie rozkazu Przekazywanie danych Faza końcowa Przykład realizacji rozkazu CZYTAJ SEKTOR Rozszerzenia standardu pierwotnego Wzrost pojemności dysków Ograniczenia wnoszone przez BIOS Bariera 504 MB Metody omijania bariery 504 MB Adresy liniowe (LBA) Translacja XCHS (extended Cylinder-Head-Sector) Straty pojemności Bariera 2,1 GB Bariera 8 GB Przekraczanie bariery 8 GB Bariera 32 GB Bariera 128 GB Ograniczenia wnoszone przez systemy operacyjne Limit FAT-16 (bariera 2047 MB) Bariera 4 GB Windows NT bariery 4 GB i 8 GB Windows 95 bariera 32 GB Windows 98/98SE/ME ograniczenie 69 GB Obsługa dużych dysków EZ-Drive (Phoenix) Diskmanager (Ontrack) Podnoszenie pasma przepustowego magistrali Tryby PIO Tryby DMA Tryb Ultra DMA/

9 10 Anatomia PC Tryb Ultra DMA/ Tryby Ultra ATA/100 i Ultra ATA/ Blok informacyjny Realizacja rozkazu Identify Device Faza przekazywania rozkazu Faza przekazywania danych Faza końcowa Lista rozkazów Funkcje oszczędnościowe System PM System APM Funkcje akustyczne Dostęp do funkcji AAM Wykorzystanie powierzchni dyskowej Proces ładowania OS-a MBR i PT System danych i FSBR Specyfika wybranych systemów operacyjnych Start z dyskietki MS-DOS start z dysku twardego MS Windows 95a/95b/98/98SE/ME MS Windows NT MS Windows MS Windows XP Linux OS/ Przypisywanie oznaczeń literowych Programy BM Macierze dyskowe Poziomy RAID RAID RAID RAID-0/1 (RAID-10) RAID RAID RAID RAID RAID-0/5 (RAID-50) Kontrolery RAID Rozwiązania programowe z poziomu OS-a SMART Struktura systemu Aplikacje współpracujące ze SMART Wielowątkowy dostęp przez Serial ATA Zarządzanie kolejką Rozpędzanie dysku Optymalizacja ruchu głowicy Opóźnienie w ruchu obrotowym Korzyści i wspomaganie Native Command Queuing Jak aplikacje mogą korzystać z kolejkowania Pamięci USB Interfejs Cechy pamięci USB Wydajność

10 Spis treści 11 Rozdział 10. Magistrala szeregowa ATA Specyfikacja Sterowanie Okablowanie Protokół i transmisja Serial ATA II Kolejkowanie rozkazów Powielacze portów Backplane Rozdział 11. Standard SCSI Realizacja magistrali Organizacja protokołu Fazy pracy magistrali Szyna wolna (Bus Free) Faza rozstrzygania (Arbitration Phase) Wybór (Selection Phase) Reselekcja (Reselection) Fazy informacyjne Transfer danych w fazach informacyjnych Tryb asynchroniczny Tryb synchroniczny Tryb synchroniczny Fast Zmiana kierunku transmisji Sytuacje wyjątkowe Uwaga (Attention) Zerowanie (Reset) Rozkazy systemowe Informacja statusowa Komunikaty (Messages) h: COMMAND COMPLETE (zakończono wykonanie rozkazu) h: SAVE DATA POINTERS (zachowaj zestaw wskaźników) 03h: RESTORE POINTERS (przywróć zestaw wskaźników) h: DISCONNECT (rozłączenie) h: INITIATOR DETECTED ERROR (wykryto nienaturalne zachowanie inicjatora) h: ABORT (przerwij natychmiast) h: MESSAGE REJECT (odmowa przyjęcia wiadomości) h: NO OPERATION (wiadomość pusta) h: MESSAGE PARITY ERROR (wykryto błąd parzystości) Ah: LINKED COMMAND COMPLETE (zakończono rozkaz cząstkowy) Bh: LINKED COMMAND COMPLETE WITH FLAG (zakończono rozkaz cząstkowy plus flaga) Ch: BUS DEVICE RESET (wyzerowanie) Dh: ABORT TAG (porzuć wykonanie procesu) Eh: CLEAR QUEUE (wyczyść kolejkę procesów) h: SIMPLE QUEUE TAG (umieść w kolejce) 21h: HEAD OF QUEUE TAG (umieść na szczycie) 22h: ORDERED QUEUE TAG (umieść na końcu) h: CONTINUE I/O PROCESS 13h: TARGET TRANSFER DISABLE h FFh: IDENTIFY (identyfikacja jednostki LUN) h: SYNCHRONOUS DATA TRANSFER REQUEST (uzgodnienie RAO i TP) Procedura uzgadniania System wskaźników Przykładowa wymiana danych

11 12 Anatomia PC SCSI w komputerach PC Host-Adapter Okablowanie Terminatory Rozszerzenia SCSI Ultra Ultra-3 (Ultra/160) Ultra/ Ograniczenia implementacji Zgodność Ultra/ Serial Attached SCSI (SAS) Rozdział 12. Złącze 1394 (Fire Wire) Ogólne założenia standardów i 1394a Tryby i prędkość transmisji Topologia Okablowanie Gwarantowane pasmo transmisyjne Rozszerzenia 1394b Klasy prędkości Okablowanie Protokół Rozdział 13. Karty graficzne Przegląd kart graficznych Omówienie kart graficznych EGA, VGA i SVGA Tryby tekstowe Tryby graficzne Rozdzielczość obrazu Tryby zapisu i odczytu pamięci obrazu Tryb zapisu Tryb zapisu Tryb zapisu Tryb zapisu Tryb odczytu Tryb odczytu Schemat działania karty graficznej Standard VESA Pamięć lokalna akceleratora Frame Buffer Bufor Z/W Pamięć tekstur Rozmiar pamięci i organizacja Rodzaje pamięci kart graficznych DRAM EDO i BEDO DRAM SDRAM SGRAM MDRAM V-RAM WRAM DDR-SDRAM DDR2-SDRAM GDDR2-SGRAM GDDR3-SGRAM

12 Spis treści 13 RAMDAC Przegląd nowych procesorów graficznych ATI nvidia Matrox Silicon Integrated Systems (SIS) Dopasowanie monitora do karty Parametry karty Jakość monitora Kanał informacyjny VESA DDC DDC DDC2B DDC2AB Złącza cyfrowe TMDS P&D (EVC) DFP DVI Rozdział 14. Przetwarzanie obrazów wideo Formaty MPEG MPEG MPEG MPEG Format DivX Rodzielczość Bitrate w filmach DivX Smart Bitrate Control i Constant Bitrate Control Profile kompresji Następca formatu DivX Rozwiązania programowe na platformie PC Kodery Odtwarzacze Wspomaganie sprzętowe Interfejs programowy Rozdział 15. Grafika 3D Schemat przetwarzania obiektów 3D API Geometry Engine Tłumaczenie opisu środowiska Oświetlenie i tekstura Przekształcenia geometryczne Strefa widoczności Przekazanie parametrów do jednostki rasteryzującej Rendering Engine Teksturowanie Korekcja perspektywy Nakładanie mapy Przyporządkowanie najbliższego punktu (Peak Nearest) Filtracja bilinearna (Bilinear Interpolation) MIP-Mapping Filtracja trilinearna Full Scene Anti-Aliasing Mieszanie kolorów Efekty specjalne Podział mocy obliczeniowej

13 14 Anatomia PC Rozdział 16. Magistrala AGP Architektura komputera z magistralą AGP Sygnały magistrali AGP Szyna adresów i danych Sygnały PCI Sygnały kontroli przepływu Sygnały obsługi żądań AGP Linie statusowe Sygnały kluczujące Sygnały USB System zarządzania zużyciem energii Sygnały specjalne Linie zasilające AGP w teorii Kolejkowanie Magistrala SBA GART DIME AGP w praktyce Wymagania sprzętowe i programowe Kontrola działania AGP PRO AGP Pasmo przepustowe Poziomy napięć Nowe sygnały i przedefiniowania Sygnały zegarowe AGP AGP Transakcje Pobór prądu Zgodność w dół Implementacja w chipsetach Rozdział 17. System odmierzania czasu Układ 8253/ Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Tryb Programowanie generatora 8253/ Zegar systemowy Układ odświeżania pamięci dynamicznej Obsługa głośnika Drugi układ 8254 i jego zastosowanie Rozdział 18. Pamięć CMOS-RAM Organizacja pamięci CMOS Rejestr A (offset 0Ah) Rejestr B (offset 0Bh) Rejestr C (offset 0Ch) Rejestr D (offset 0Dh) Rejestr E (offset 0Eh) Diagnostic Status Byte

14 Spis treści 15 Rejestr F (offset 0Fh) Shutdown Byte Konfiguracja napędów dyskietek (offset 10h) Konfiguracja dysków twardych (offset 12h) Pamięć (offset 15h) Suma kontrolna Bajt konfiguracji sprzętowej (Equipment Byte) Funkcje BIOS-u obsługujące pamięć konfiguracji Funkcja 00h Funkcja 01h Funkcja 02h Funkcja 03h Funkcja 04h Funkcja 05h Funkcja 06h Funkcja 07h Bezpośredni dostęp do pamięci CMOS Rozdział 19. Obsługa urządzeń wejściowych Klawiatura Mapa klawiatury Organizacja obsługi klawiatury przez BIOS Bajt 0040:0017h Bajt 0040:0018h Bajt 0040:0096h Bajt 0040:0097h Funkcje przerwania 16h BIOS-u Funkcja 00h Funkcja 01h Funkcja 02h Funkcja 03h Funkcja 05h Funkcja 10h Funkcja 11h Funkcja 12h Bezpośrednie programowanie klawiatury Rozkaz EDh sterowanie diodami świecącymi Rozkaz EEh echo Rozkaz F0h wybór zestawu kodów klawiszy Rozkaz F2h identyfikacja klawiatury (ID) Rozkaz F3h opóźnienie i prędkość autorepetycji Rozkaz F4h odblokowanie klawiatury Rozkaz F5h Rozkaz F6h Rozkaz FEh żądanie powtórzenia transmisji Rozkaz FFh diagnostyka klawiatury Port wejściowy i port wyjściowy Mysz Funkcja 00h Funkcja 01h Funkcja 02h Funkcja 03h Funkcja 04h Funkcja 05h Funkcja 06h Funkcja 0Bh

15 16 Anatomia PC Manipulator Funkcja 84h Urządzenia bezprzewodowe Transmisja w paśmie podczerwieni Transmisja radiowa Bluetooth Rozdział 20. Łącze szeregowe Asynchroniczna transmisja szeregowa Układ scalony Interfejs RS-232C Tryb simpleksowy Tryb półdupleksowy Tryb dupleksowy Dostęp do łącza szeregowego z poziomu systemu MS-DOS Funkcja 03h Funkcja 04h Funkcja 3Fh Funkcja 40h Funkcje BIOS-u obsługujące łącze szeregowe Przekroczenie czasu (Time Out) Przerwanie połączenia (Break) Błąd protokołu (Frame Error) Błąd parzystości (Parity Error) Błąd przepełnienia (Overrun Error) Bajt statusowy modemu Funkcja 00h Funkcja 01h Funkcja 02h Funkcja 03h Bezpośrednie programowanie rejestrów UART Przerwania generowane przez łącze szeregowe Rejestr konfiguracji przerwań Rejestr identyfikacji przerwań Rejestr formatu danych (LCR) Prędkość transmisji Sygnały sterujące Rejestr wyjściowych sygnałów sterujących (MCR) Rejestr wejściowych sygnałów sterujących łącza RS-232C (MSR) Rejestr stanu transmisji (LSR) Układ UART Rozdział 21. Łącze równoległe Terminologia programu konfiguracyjnego BIOS-u Tryby podstawowe Tryb standardowy Rejestr danych (Data Register) adres bazowy Rejestr stanu (Status Register) adres bazowy Rejestr sterujący (Control Register), adres bazowy Tryb półbajtowy Tryb bajtowy (PS/2) Tryb EPP Tryb ECP Rejestr ECR (Extended Control Register), adres bazowy+402h...805

16 Spis treści 17 Realizacja portu równoległego w ramach architektury PC Dostęp do łącza równoległego poprzez funkcje BIOS-u Funkcja 00h Funkcja 01h Funkcja 02h Dostęp do łącza równoległego z poziomu systemu MS-DOS Funkcja 05h Funkcja 40h Ogólne zastosowanie łącza równoległego Rozdział 22. Złącze USB Specyfikacja Topologia Okablowanie Protokół Pakiety Sterowanie w trybach LS/FS (USB 1.1) Sterowanie w trybie HS (USB 2.0) USB w praktyce Windows Windows 98/98SE Windows NT Windows 2000/XP/ USB Urządzenia USB Klawiatury Myszy Kontrolery gier Dyski twarde Moduły pamięci Flash EEPROM Napędy optyczne Czytniki kart pamięci i aparaty cyfrowe Skanery Drukarki Sieci komputerowe Rozdział 23. Złącze bezprzewodowe wykorzystujące fale podczerwieni (IrDA) Protokoły komunikacyjne IrDA Standard IrDA-CONTROL Standard IrDA-DATA IrDA w praktyce Windows Windows Windows ME Windows NT Windows Windows XP Rozdział 24. System ograniczania zużycia energii (ACPI) Model warstwowy ACPI Przegląd stanów energetycznych Wskazówki praktyczne Windows Windows Kontrola sterowników

17 18 Anatomia PC Rozdział 25. Nośniki optyczne Organizacja fizyczna danych Przetwarzanie danych audio Przetwarzanie danych cyfrowych Informacja subkanałowa Subkanał Q i TOC Sesja i ścieżka Formaty Specyfikacje Płyta CD-R Płyta CD-RW Technologia DVD Kodowanie Korekcja błędów Formaty DVD-R DVD-RW DVD+R/+RW DVD-RAM Płyta DVD Parametry nośników DVD-RAM HD DVD HD DVD Video Czytniki i nagrywarki OPC BURN-Proof i pochodne MultiRead Mount Rainier Audio Master Urządzenia kombinowane z DVD Kod regionalny Czas dostępu i transfer w trybach DVD Badanie formatu nośnika Standard Blu-ray Disc Osiągnięcie większej gęstości zapisu Optymalizacja grubości warstwy ochronnej i numerycznej apertury soczewki Ustalenie długości fali światła laserowego Wytwarzanie płyt Blu-ray Disc Dysk Blu-ray Double Layer Kompatybilność ze starszymi formatami Zabezpieczenie przed kopiowaniem Kasety na dyski Blu-ray Samodzielna diagnostyka Rozdział 26. Nowoczesne magistrale szerokopasmowe Fibre Channel Topologie Sterowanie Protokół Systemy złączy i okablowanie FC Dyski ze złączem FC Infini Band Architektura Sterowanie linii Protokół Okablowanie IBA

18 Spis treści 19 Rozdział 27. Karta dźwiękowa Synteza FM Synteza WaveTable Digitalizacja i obróbka cyfrowa (DSP) Przetworniki ADC i DAC Standard MIDI Protokół MIDI MIDI od strony sprzętowej Modelowanie przestrzenne Wyprowadzenia zewnętrzne Sygnały analogowe i mikser Sygnały cyfrowe Wykorzystanie zasobów systemowych Sound on Board według specyfikacji AC Schemat blokowy systemu AC Układ scalony Codec AC Rozdział 28. Modemy Implementacje modemów analogowych Modulacja sygnału AM i QAM FSK PM i PSK PCM TCM Standardy Standardy Bell V.21/V.22/V.22bis/V V.32/V.32bis/V.32turbo V.34 (V.Fast, V.34+, V.FC) V.42 (MNP)/V.42bis V V Dalsze perspektywy Polecenia AT Łańcuchy inicjalizujące Chipset i sterownik modemu Konfiguracja i diagnostyka modemów Środki własne OS Monitory systemowe Hyper Terminal Programy dodatkowe ModemChk MyVitalAgent NetStatLive (NSL) Modemy cyfrowe ISDN Protokół ISDN Warstwa fizyczna Warstwa łącza danych Warstwa sieci Składniki informacji ISDN Typy wiadomości ISDN Rozszerzenia funkcjonalności Modemy xdsl Technologia transmisji Modemy HiS

19 20 Anatomia PC Rozdział 29. PC w sieci lokalnej Model OSI Warstwa fizyczna (L1) Łącze (L2) Sieć (L3) Transport (L4) Sesja (L5) Warstwa prezentacji (L6) Warstwa użytkowa (L7) Ethernet i TCP/IP Kapsułkowanie do ramki Ethernet Protokół TCP/IP Karta sieciowa Komunikacja z pamięcią i buforowanie Formowanie ramki Konwersja szeregowo-równoległa Kodowanie i dekodowanie Dostęp do medium i wykorzystanie pasma Chipset karty Wyposażenie, diagnostyka, konfiguracja Realizacje sieci Ethernet Okablowanie Konstrukcja kabli Kategorie i klasy Połączenia PC i proste sieci Wybór karty sieciowej i okablowania System operacyjny i sterowniki protokołów Przesyłanie danych Netio Benchmark Monitorowanie ruchu sieciowego na poziomie pakietów Nadzorowanie aktywnych połączeń Sieci bezprzewodowe Specyfikacje Topologie Ramka Uwierzytelnienie Bezpieczeństwo WEP WPA Rozdział 30. Bluetooth Założenia ogólne i specyfikacje Protokoły Warstwa fizyczna Sieć Pakiety Bezpieczeństwo Wykrywanie błędów Korekcja błędów Przykłady zastosowań Co nowego znajdziemy w Bluetooth V1.2? Przyszłość Bluetooth

20 Spis treści 21 Rozdział 31. Zasilacz Zasilacz standardu ATX Specyfikacja ATX/ATX12V Dobór zasilacza Przykładowe rozwiązania Zasilacze dużej mocy ATXGES (AMD) EPS12V (Intel) Rozdział 32. Zasilacze awaryjne Źródła zakłóceń Chwilowe zaniki napięcia Spadki o średniej długości Długotrwałe spadki napięcia Przepięcia Pakiety Wysokie harmoniczne Całkowity zanik napięcia Zasilacz PC jako odbiornik prądu zmiennego w sieci Budowa układów UPS Baterie Elementy kontrolne i regulacyjne Czas buforowania Topologie Standby Line Interactive On-Line Inne rozwiązania Zakres napięć wejściowych Programy obsługujące urządzenia UPS Środki systemu operacyjnego Programy własne producentów UPS Rozdział 33. BIOS i jego program konfiguracyjny Organizacja systemu bezpieczeństwa Możliwości omijania systemu bezpieczeństwa Metoda 1 hasła uniwersalne Metoda 2 załadowanie parametrów standardowych Metoda 3 kasowanie zawartości układu CMOS-RAM Metoda 4 atak poprzez programy szperające Metoda 5 drugi komputer Metoda 6 przypadki specjalne i komputery przenośne System ochrony przed wirusami atakującymi MBR System ładowania wartości predefiniowanych Mechanizm opuszczania programu konfiguracyjnego Ogólna konstrukcja blokowa Programy pseudo-bios-setup Aktualizacja BIOS-u Wstęp Niebezpieczeństwo Aktualizacja W razie niepowodzenia reanimacja Nowe możliwosci aktualizacja w środowisku Windows Nowe trendy w programach BIOS Obrazki w BIOS-ie Podwójny BIOS

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2. Przedmowa... 11. Wstęp... 13 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 2 Spis treúci Przedmowa... 11 Wstęp... 13 1. Urządzenia peryferyjne i układy wejścia/wyjścia... 15 Wstęp... 15 1.1. Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT

Płyty główne rodzaje. 1. Płyta główna w formacie AT Płyty główne rodzaje 1. Płyta główna w formacie AT Jest formatem płyty głównej typu serwerowego będącej następstwem płyty XT o 8-bitowej architekturze. Została stworzona w celu obsługi 16-bitowej architektury

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC

Architektura Systemów Komputerowych. Rozwój architektury komputerów klasy PC Architektura Systemów Komputerowych Rozwój architektury komputerów klasy PC 1 1978: Intel 8086 29tys. tranzystorów, 16-bitowy, współpracował z koprocesorem 8087, posiadał 16-bitową szynę danych (lub ośmiobitową

Bardziej szczegółowo

Procesory. Schemat budowy procesora

Procesory. Schemat budowy procesora Procesory Procesor jednostka centralna (CPU Central Processing Unit) to sekwencyjne urządzenie cyfrowe którego zadaniem jest wykonywanie rozkazów i sterowanie pracą wszystkich pozostałych bloków systemu

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz

Z parametrów procesora zamieszczonego na zdjęciu powyżej wynika, że jest on taktowany z częstotliwością a) 1,86 GHz b) 540 MHz c) 533 MHz d) 1 GHz Test z przedmiotu Urządzenia techniki komputerowej semestr 1 Zadanie 1 Liczba 200 zastosowana w symbolu opisującym pamięć DDR-200 oznacza a) Efektywną częstotliwość, z jaka pamięć może pracować b) Przepustowość

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na

MAGISTRALE ZEWNĘTRZNE, gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na , gniazda kart rozszerzeń, w istotnym stopniu wpływają na wydajność systemu komputerowego, m.in. ze względu na fakt, że układy zewnętrzne montowane na tych kartach (zwłaszcza kontrolery dysków twardych,

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 2 -

Technologie informacyjne - wykład 2 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 2 - Prowadzący: dr inż. Łukasz

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola

Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Wybrane bloki i magistrale komputerów osobistych (PC) Opracował: Grzegorz Cygan 2010 r. CEZ Stalowa Wola Ogólny schemat komputera Jak widać wszystkie bloki (CPU, RAM oraz I/O) dołączone są do wspólnych

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) -

Chipset i magistrala Chipset Mostek północny (ang. Northbridge) Mostek południowy (ang. Southbridge) - Chipset i magistrala Chipset - Układ ten organizuje przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. Idea chipsetu narodziła się jako potrzeba zintegrowania w jednym układzie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 11 Wejście - wyjście Urządzenia zewnętrzne Wyjściowe monitor drukarka Wejściowe klawiatura, mysz dyski, skanery Komunikacyjne karta sieciowa, modem Urządzenie zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny 2 GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer

Sprzęt komputerowy 2. Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Sprzęt komputerowy 2 Autor prezentacji: 1 prof. dr hab. Maria Hilczer Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 2 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych

Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych Budowa pamięci RAM Parametry: tcl, trcd, trp, tras, tcr występują w specyfikacjach poszczególnych pamięci DRAM. Czym mniejsze są wartości tych parametrów, tym szybszy dostęp do komórek, co przekłada się

Bardziej szczegółowo

Architektura komputera Składamy komputer

Architektura komputera Składamy komputer Architektura komputera Składamy komputer 1 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B.

Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, z bitów. Oznaczana jest literą B. Jednostki informacji Bajt (Byte) - najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów. Oznaczana jest literą B. 1 kb = 1024 B (kb - kilobajt) 1 MB = 1024 kb (MB -

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości

KOMPUTER. Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości KOMPUTER Zestawy komputerowe podstawowe wiadomości Budowa zestawu komputerowego Monitor Jednostka centralna Klawiatura Mysz Urządzenia peryferyjne Monitor Monitor wchodzi w skład zestawu komputerowego

Bardziej szczegółowo

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania 43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania Typy pamięci Ulotność, dynamiczna RAM, statyczna ROM, Miejsce w konstrukcji komputera, pamięć robocza RAM,

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Rozwój płyt głównych - część 2 Magistrale kart rozszerzeń Rozwój magistral komputera PC Płyta główna Czas życia poszczególnych magistral Pentium

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej

Technologia informacyjna. Urządzenia techniki komputerowej Technologia informacyjna Urządzenia techniki komputerowej System komputerowy = hardware (sprzęt) + software (oprogramowanie) Sprzęt komputerowy (ang. hardware) zasoby o specyficznej strukturze i organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ

Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ DRUK OFERTY L.P. Nazwa Ilość Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ Cena jedn.bru tto Załacznik nr 1 1 2 3 4 5 1. Pamięć DDR1 1GB 15 2. Wentylator przekątna went. 9,2cm 10 3. Wentylator przekątna 5 cm 10 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak

T2: Budowa komputera PC. dr inż. Stanisław Wszelak T2: Budowa komputera PC dr inż. Stanisław Wszelak Ogólny schemat płyty Interfejsy wejścia-wyjścia PS2 COM AGP PCI PCI ex USB PS/2 port komunikacyjny opracowany przez firmę IBM. Jest on odmianą portu szeregowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC,

RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, RDZEŃ x86 x86 rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne SZYNA ADRESOWA SZYNA DANYCH SZYNA STEROWANIA ZEGAR PROCESOR PAMIĘC UKŁADY WE/WY Centralna jednostka przetw arzająca (CPU) DANE PROGRAMY WYNIKI... URZ. ZEWN. MO NITORY, DRUKARKI, CZYTNIKI,...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com. Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel

Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com. Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Bibliografia: pl.wikipedia.org www.intel.com Historia i rodzaje procesorów w firmy Intel Specyfikacja Lista mikroprocesorów produkowanych przez firmę Intel 4-bitowe 4004 4040 8-bitowe x86 IA-64 8008 8080

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I

Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I ... nazwisko i imię ucznia Sprawdzian test egzaminacyjny GRUPA I 1. Na rys. 1 procesor oznaczony jest numerem A. 2 B. 3 C. 5 D. 8 2. Na rys. 1 karta rozszerzeń oznaczona jest numerem A. 1 B. 4 C. 6 D.

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka:

Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji Wstaw > Indeksy i spisy > indeksy i spisy) Wskazówka: Ćwiczenie Wstawianie spisu treści, indeksu alfabetycznego i indeksu ilustracji 1. Sformatuj odpowiednio tekst pod tytułem,,wnętrze komputera : Ustaw marginesy (do lewej, do prawej, od góry, od dołu na

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu.

Ogólne informacje. cią pracy, wielkości wyświetlan. cią obrazu, wietlaną rozdzielczości. częstotliwo. wieŝania obrazu. Karty graficzne Ogólne informacje Karta rozszerzeń,, umiejscawiana na płycie p głównej poprzez gniazdo PCI lub AGP odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany wietlany przez monitor. Karty graficzne róŝnir

Bardziej szczegółowo

Architektura współczesna.. Dzisiejsza architektura czołowych producentów chipsetów odbiega od klasycznego układu North and South Bridge. Największe zmiany wprowadzono na poziomie komunikacji między układami

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Działanie systemu operacyjnego

Działanie systemu operacyjnego Budowa systemu komputerowego Działanie systemu operacyjnego Jednostka centralna dysku Szyna systemowa (magistrala danych) drukarki pamięci operacyjnej sieci Pamięć operacyjna Przerwania Przerwania Przerwanie

Bardziej szczegółowo

ilość nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji szt. 1

ilość nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji ilość nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji szt. 1 Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/448/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY jedn. jedn. Zadanie zestawy komputerowe o parametrach podanych w załączniku nr a zestaw nr : laptop - opis

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5

Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki. Test nr 5 Materiały dodatkowe do podręcznika Urządzenia techniki komputerowej do rozdziału 5. Płyta główna i jej składniki Test nr 5 Test zawiera 63 zadania związane z treścią rozdziału 5. Jest to test zamknięty,

Bardziej szczegółowo

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor

Podsystem graficzny. W skład podsystemu graficznego wchodzą: karta graficzna monitor Plan wykładu 1. Pojęcie podsystemu graficznego i karty graficznej 2. Typy kart graficznych 3. Budowa karty graficznej: procesor graficzny (GPU), pamięć podręczna RAM, konwerter cyfrowo-analogowy (DAC),

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Temat 2. Logiczna budowa komputera.

Temat 2. Logiczna budowa komputera. Temat 2. Logiczna budowa komputera. 01.03.2015 1. Opis i schemat logicznej budowy komputera (rys. 28.4, ilustracje budowy komputera z uwzględnieniem elementów składowych, głównych podzespołów, procesami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie)

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy)

Budowa komputera: dr inż. Jarosław Forenc. Zestaw komputerowy Jednostka centralna. płyta główna (przykłady, standardy) Rok akademicki 2010/2011, Wykład nr 7 2/56 Plan wykładu nr 7 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali

Wstęp do informatyki. Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja. Linie magistrali Wstęp doinformatyki Architektura interfejsów Interfejsy, urządzenia we/wy i komunikacja Dr inż. Ignacy Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce, 2001 Slajd 1 Slajd 2 Magistrala Linie magistrali Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu komputerowego

Architektura systemu komputerowego Architektura systemu komputerowego Klawiatura 1 2 Drukarka Mysz Monitor CPU Sterownik dysku Sterownik USB Sterownik PS/2 lub USB Sterownik portu szeregowego Sterownik wideo Pamięć operacyjna Działanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów PCI EXPRESS Rozwój technologii magistrali Architektura Komputerów 2 Architektura Komputerów 2006 1 Przegląd wersji PCI Wersja PCI PCI 2.0 PCI 2.1/2.2 PCI 2.3 PCI-X 1.0 PCI-X 2.0

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia

Podstawy obsługi komputerów. Budowa komputera. Podstawowe pojęcia Budowa komputera Schemat funkcjonalny i podstawowe parametry Podstawowe pojęcia Pojęcia podstawowe PC personal computer (komputer osobisty) Kompatybilność to cecha systemów komputerowych, która umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2

Podsumowanie. semestr 1 klasa 2 Podsumowanie semestr 1 klasa 2 Interfejsy sprzętowe komputera: interfejsy wewnętrzne (IDE, EIDE, SCSI, Serial ATA) interfejsy zewnętrzne (RS-232, PS/2, FireWire, esata, USB, Ethernet) IDE (wewnętrzny,

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (13.05.2011) Rok akademicki 2010/2011, Wykład

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski

Podstawy Informatyki. Michał Pazdanowski Podstawy Informatyki Michał Pazdanowski 30 grudnia 2006 Michał Pazdanowski 2006 2 Jednostki Informacji Bit (b)( - Binary digit - jednostka podstawowa Bajt (B)( - 8 bitów Wielokrotności: 1 kb - 1024 B 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk)

PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Nr lekcji PLAN WYNIKOWY URZĄDZENIA TECHNIKI KOM PUTEROWEJ W KLASIE I i II (technik informatyk) Tematyka zajęć Symbol zawodu: 312[01] Liczba godzin klasa I: 2 godz. x 38 tygodni = 76 godzin Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Pamięć operacyjna komputera

Pamięć operacyjna komputera Pamięć operacyjna komputera Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna.

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna. TEMAT: Pamięć operacyjna. LEKCJA 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: pamięci półprzewodnikowej, pojemności, czas dostępu, transfer, ROM, RAM; zna podział pamięci RAM i ROM; zna parametry pamięci (oznaczone

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 5 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) c.d. 2 Architektura CPU Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Rejestry Układ sterujący przebiegiem programu

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 10 Pamięć zewnętrzna Dysk magnetyczny Podstawowe urządzenie pamięci zewnętrznej. Dane zapisywane i odczytywane przy użyciu głowicy magnetycznej (cewki). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera

Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Dydaktyka Informatyki budowa i zasady działania komputera Instytut Matematyki Uniwersytet Gdański System komputerowy System komputerowy układ współdziałania dwóch składowych: szprzętu komputerowego oraz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: CIOR2/30/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowa Pamięci notebook Obsługiwane urządzenie Opis ilość Dell D820 1GB, (PC2-5300) w jednym module 3 Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej.

KOMPUTER. jaki jest, każdy widzi. Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Budowa komputera Budowa i peryferia Mówiąc komputer, mamy najczęściej na myśli zestaw... KOMPUTER jaki jest, każdy widzi. urządzeń podłączonych jednocześnie do jednostki centralnej. Komputer - budowa i

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 8 Magistrale systemowe Magistrala Układy składające się na komputer (procesor, pamięć, układy we/wy) muszą się ze sobą komunikować, czyli być połączone. Układy łączymy ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian

BUDOWA KOMPUTERA. Monika Słomian BUDOWA KOMPUTERA Monika Słomian Kryteria oceniania O znam podstawowe elementy zestawu komputerowego O wiem, jakie elementy znajdują się wewnątrz komputera i jaka jest ich funkcja O potrafię wymienić przykładowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo

Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego, na której zamontowano najważniejsze elementy urządzenia, umo Zestaw komputera: 1)Płyta główna: 2)Monitor 3)Klawiatura i mysz 4)Głośniki 5) Urządzenia peryferyjne: *skaner *drukarka Płyta główna (ang. motherboard) najważniejsza płyta drukowana urządzenia elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1a, znak sprawy DZ-2501/257/16 Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt: musi być fabrycznie nowy, nie może pochodzić z wystawy (nie może być egzemplarzem po ekspozycyjnym), musi być kierowany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo