Instrukcja obsługi ULTRABASS BX Watt Bass Amplifier with Original BUGERA Speaker and VTC-Technology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi ULTRABASS BX1800. 180-Watt Bass Amplifier with Original BUGERA Speaker and VTC-Technology"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi ULTRABASS BX Watt Bass Amplifier with Original BUGERA Speaker and VTC-Technology

2 2 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje o bezpieczeństwie... 3 Prawne Zrezygnowanie Wprowadzenie Zanim zaczniesz Zawartość opakowania Uruchomienie Rejestracja online Wskazówki Podłączania Elementy Kontrolne Połączenia Audio Specyfikacja... 8

3 3 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi Ważne informacje o bezpieczeństwie Uwaga Terminale oznaczone symbolem przenoszą wystarczająco wysokie napięcie elektryczne, aby stworzyć ryzyko porażenia prądem. Używaj wyłącznie wysokiej jakości fabrycznie przygotowanych kabli z zainstalowanymi wtyczkami ¼" TS. Wszystkie inne instalacje lub modyfikacje powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. Ten symbol informuje o ważnych wskazówkach dotyczących obsługi i konserwacji urządzenia w dołączonej dokumentacji. Proszę przeczytać stosowne informacje w instrukcji obsługi. Uwaga W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy lub tylnej ścianki urządzenia. Elementy znajdujące się we wnętrzu urządzenia nie mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Uwaga W celu wyeliminowania zagrożenia porażenia prądem lub zapalenia się urządzenia nie wolno wystawiać go na działanie deszczu i wilgotności oraz dopuszczać do tego, aby do wnętrza dostała się woda lub inna ciecz. Nie należy stawiać na urządzeniu napełnionych cieczą przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki. Uwaga Prace serwisowe mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem nie należy wykonywać żadnych manipulacji, które nie są opisane w instrukcji obsługi. Naprawy wykonywane mogą być jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny. 1. Proszę przeczytać poniższe wskazówki. 2. Proszę przechowywać niniejszą instrukcję. 3. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek ostrzegawczych. 4. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. 5. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody. 6. Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką. 7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. W czasie podłączania urządzenia należy przestrzegać zaleceń producenta. 8. Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła takich, jak grzejniki, piece lub urządzenia produkujące ciepło (np. wzmacniacze). 9. W żadnym wypadku nie należy usuwać zabezpieczeń z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia służą do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Jeśli format wtyczki urządzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszę zwrócić się do elektryka z prośbą o wymienienie gniazda. 10. Kabel sieciowy należy ułożyć tak, aby nie był narażony na deptanie i działanie ostrych krawędzi, co mogłoby doprowadzić do jego uszkodzenia. Szczególną uwagę zwrócić należy na odpowiednią ochronę miejsc w pobliżu wtyczek i przedłużaczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urządzenia. 11. Urządzenie musi być zawsze podłączone do sieci sprawnym przewodem z uziemieniem. 12. Jeżeli wtyk sieciowy lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika, to muszą one być zawsze łatwo dostępne. 13. Używać wyłącznie sprzętu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta. 14. Używać jedynie zalecanych przez producenta lub znajdujących się w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i stołów. W przypadku posługiwania się wózkiem należy zachować szczególną ostrożność w trakcie przewożenia zestawu, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia. 15. W trakcie burzy oraz na czas dłuższego nieużywania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. 16. Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego staje się konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to także kabla sieciowego lub wtyczki), jeśli do wnętrza urządzenia dostały się przedmioty lub ciecz, jeśli urządzenie wystawione było na działanie deszczu lub wilgoci, jeśli urządzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spadło na podłogę. 17. Prawidłowa utylizacja produktu: Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, tylko zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2002/96/ WE) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalnej i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jednocześnie, Twój wkład w prawidłową utylizację niniejszego produktu przyczynia się do oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Szczegółowych informacji o miejscach, w których można oddawać zużyty sprzęt do recyklingu, udzielają urzędy miejskie, przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub najbliższy zakład utylizacji odpadów. PRAWNE ZREZYGNOWANIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIE ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŹNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.

4 4 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi 1. Wprowadzenie Nabyli Państwo najwyższej klasy basowa stację roboczą BX1800, która ustanawia nowe standardy w konstrukcji stacji basowych. Od samego początku naszym celem było zaprojektowanie rewolucyjnego wzmacniacza, który będzie wyróżniał się z pośród wielu pospolitych. Rzeczywiście BX1800 zapewni Państwu wiele funkcjonalnych i o szerokim zakresie opcji połączeń jak i rozbudowy. W skrócie: Będziecie Państwo zafascynowani odkrywaniem, tego, że BX1800 jest stacją z charakterem. VTC Virtual Tube Circuitry - Zespół obwodów wirtualnej tuby Zespół obwodów wirtualnej tuby został odpowiednio rozwinięty, aby nadać basowemu brzmieniu unikalny charakter klasycznych wzmacniaczy tub. Podkręcanie głośności Wyposażony w wejście na odtwarzacz płyt kompaktowych BX1800 jest szczególnie praktyczny, gdyż nie ma nic łatwiejszego od grania do swojej ulubionej muzyki. Jeśli nie chcesz, aby ktoś słyszał jak grasz lub po prostu nie chcesz przeszkadzać sąsiadom głośną muzyką korzystaj ze słuchawek. Model HPS3000 idealnie się do tego nadaje. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Uwaga! Wysoki poziom hałasu może uszkodzić słuch lub słuchawki. Przed każdym włączeniem urządzenia proszę przesunąć poziom głośności do zera (do końca w lewo). Zawsze stosuj odpowiedni poziom głośności Uruchomienie Zagwarantuj wystarczający dostęp powietrza i dostateczny odstęp od urządzeń emitujących ciepło, aby uniknąć przegrzania sprzętu. Pamiętaj o tym, że wszystkie urządzenia koniecznie muszą być uziemione. Dla Twojego własnego bezpieczeństwa nigdy nie usuwaj ani nie odłączaj uziemienia od urządzenia lub kabla sieciowego Rejestracja online Prosimy Państwa o zarejestrowanie nowego sprzętu firmy, w miarę możliwości bezpośrednio po dokonaniu zakupu, na stronie internetowej i o dokładne zapoznanie się z warunkami gwarancji. Jeśli zakupiony przez Państwa produkt firmy zepsuje się, dołożymy wszelkich starań, aby został on jak najszybciej naprawiony. Prosimy zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do przedstawiciela handlowego firmy, u którego dokonali Państwo zakupu. Jeśli w pobliżu nie ma przedstawiciela handlowego firmy, mogą się Państwo również zwrócić bezpośrednio do jednego z oddziałów naszej firmy. Listę z adresami oddziałów firmy znajdą Państwo na oryginalnym opakowaniu zakupionego sprzętu. (Global Contact Information/European Contact Information). Jeśli na liście brak adresu w Państwa kraju, prosimy zwrócić się do najbliższego dystrybutora naszych produktów. Potrzebny adres znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: Zarejestrowanie zakupionego przez Państwa sprzętu wraz z datą zakupu znacznie ułatwi procedury gwarancyjne. Dziękujemy Państwu za współpracę! 1.1 Zanim zaczniesz Zawartość opakowania ULTRABASS został starannie zapakowany w fabryce, aby zagwarantować mu bezpieczny transport. Jeśli jednak karton opakowania jest uszkodzony, natychmiast sprawdź, czy urządzenie nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzenia. Nie odsyłaj sprzętu z ewentualnymi uszkodzeni ami do nas, lecz najpierw koniecznie powiadom o tym sklep oraz firmę transportową, ponieważ w przeciwnym razie wygasnąć mogą wszelkie roszczenia gwarancyjne. Używaj oryginalnego opakowania, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu w czasie przechowywania lub przesyłki. Nigdy nie dopuszczaj do tego, aby dzieci mogły bez nadzoru mieć dostęp do urządzenia i opakowania. Materiały opakowaniowe usuń zgodnie z zaleceniami ekologicznymi.

5 5 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi 2. Wskazówki Podłączania Rysunki 2.1 i 2.2 pokazują jak podłączyć stację basową do wzmacniacza. Jeśli chcą Państwo korzystać z jednostki efektów specjalnych (np. X V-AMP PRO), aby poeksperymentować z niekonwencjonalnymi brzmieniami, można podłączyć stację basową bezpośrednio do jednostki z efektami. Następnie należy połączyć kablem wyjście jednostki efektów i wejście stacji basowej. Rys. 2.2 pokazuje zalecane ustawienie wzmocnienia BX1800 wykorzystujące system wzmocnienia dźwięku każdego rozmiaru. W ten sposób można wykorzystać stację do grania na żywo lub do grania z zespołem. EUROPOWER EP1500 Jeśli posiadają Państwo elektroniczny wzmacniacz elektroniczny, należy go podłączyć przed urządzeniem z efektami, aby wzmacniacz odbierał tylko czysty sygnał bez efektów. EUROLIVE B1520 PRO X V-AMP PRO: nie wymaga użycia dodatkowego wzmacniacza. Main Outputs EURORACK UB1222FX-PRO Wbudowany głośnik wyłączany jest automatycznie po podłączeniu słuchawek. Outputs BASS V-AMP ADJUST Output GAIN / VOLUME 2ND FUNCTION COPY Input PEDAL CONFIGURE BASS EQ PRESENCE BYPASS/TUNER CD Player X V-AMP Instrument In Input Instrument input HPS3000 CD player input Headphone E-Bass Rys. 2.2: Ustawienie do grania na żywo E-Bass ULTRABASS BX1800 Rys. 2.1: Przykład ustawienia z wykorzystaniem ULTRABASS BX1800 XLR D.I. Out ULTRABASS BX1800

6 6 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi 3. Elementy Kontrolne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Rys. 3.1: Widok z przodu (1) Stację basowa należy połączyć kablem z wtyczką 6,3-mm do gniazda INPUT. (2) Korzystając z aktywnych instrumentów z wysokim poziomem wyjścia, należy nacisnąć przycisk PAD. Wtyczka INPUT zapewni obniżenia wzmocnienia o 6 db. Korzystając z instrumentów pasywnych, należy wyłączyć przycisk PAD. (3) Wciśnięcie przycisku SHAPE uruchomi funkcję Shape (Kształt). Funkcja Kształt udostępnia rewolucyjny typ filtra modulującego brzmienie basowe. (4) Regulatorem VOLUME ustawiany jest poziom głośności kanału instrumentów. Aby zmienić balans pomiędzy instrumentem a odtwarzaczem płyt kompaktowych, należy użyć regulatora głośności instrumentu. (5) Regulator LOW pozwala na podbicie lub wyłączenie zakresu niskich częstotliwości. (6) Korzystając z regulatora LOW MID można podbić lub wyłączyć dolną część zakresu średniego. (7) Regulator HIGH MID pozwala podbić lub wyłączyć wysoką część zakresu średniego. (8) Regulator HIGH odpowiada za wysoki zakres nadający cięcia brzmieniu basowemu. (9) Korzystając z wejścia CD IN można podłączyć odtwarzacz płyt kompaktowych, magnetofon, walkmana CD lub MD. Korzystając z niego można grać do muzyki lub gitary basowej znajdujących się na płytach do ćwiczeń. (10) Stacja BX1800 posiada FX INSERT pętlę zewnętrznych efektów. Wyjściem SEND można połączyć stację do urządzenia z efektami jak np. do naszego sprawdzonego procesora VIRTUALIZER PRO DSP2024P umożliwiającego uzyskanie wielu efektów.wyjściem tym można również połączyć wzmacniacz. (11) Gniazdo RETURN należy połączyć z gniazdem wyjścia urządzenia z efektami. Ponieważ BX1800 zapewnia kilka ścieżek efektów, poziom miksowania powinien być ustawiony na urządzeniu z efektami. (12) Gniazdo PHONES służy do podłączenia słuchawek. Po podłączeniu słuchawek wbudowany głośnik zostaje wyciszony. Sygnał wyjścia słuchawek może przechodzić przez konsolę miksującą lub przez system wzmocnienia dźwięku. Połączenie wyjścia słuchawek BX1800 do wejścia (LINE IN) konsoli (np. EURORACK UB1222FX-PRO). Do tego połączenia należy stosować kabel mono. Niektóre słuchawki powodują zakłócenia, gdy poziom głośności jest zbyt wysoki. Regulatorem VOLUME należy tak zmniejszyć poziom głośności, aż zakłócenia znikną. (13) Regulatorem MASTER można ustawić poziom wyjścia D.I. OUT. (14) Przełącznik GND LIFT rozłącza (przełącznik wciśnięty) uziemienie wyjścia D.I. OUT, aby efektywnie wyeliminować buczenie pętli uziemienia. (15) Aby połączyć stację basową ULTRABASS z zewnętrzną konsolą miksującą należy skorzystać ze zbalansowanego wyjścia D.I. OUT XLR. Sygnał wyjścia D.I. OUT jest sygnałem przetworzonym przez korektor dźwięku. (16) Przełącznikiem POWER włącza lub wyłącza się stację BX1800. Należy upewnić się, że przełącznik POWER jest ustawiony w pozycji Off podczas podłączania stacji do zasilania. Aby odłączyć urządzenie od sieci należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. Podczas podłączania stacji należy umieścić wtyczkę kabla zasilającego w łatwo dostępnym miejscu. Uwaga: Pozostawienie włącznika w pozycji wyłączonej nie oznacza, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. (19) (17) Rys. 3.2: Widok z tyłu (18) (17) PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA PRĄDU kablem zasilającym dołączonym do urządzenie należy podłączyć je do źródła prądu. (18) BEZPIECZNIK/WYBÓR NAPIĘCIA. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że ustawienie napięcia zasilającego je odpowiada napięciu lokalnemu. Przepalony bezpiecznik może zostać wymieniony tylko na bezpiecznik tego samego typu i o takich samych parametrach. W niektórych urządzeniach bezpiecznik można ustawić w dwóch pozycjach, np. 230 V i 120 V. Używając urządzenia poza Europą, korzystając z napięcia 120 V, bezpiecznik powinien mieć wyższe parametry. (19) NUMER SERYJNY.

7 7 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi 4. Połączenia Audio Poza wyjściem D.I. OUT, które jest na zbalansowanym połączeniu XLR, ULTRABASS BX1800 posiada łącza 6,3-mm wejść i wyjść. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w rozdziale 5 Specyfikacja. Należy pamiętać, że każdy sprzęt powinien być cały czas uziemiony. Dla Państwa bezpieczeństwa nie wolno zmieniać lub odłączać uziemienia sprzętu lub w kablach! Urządzenie powinno być zawsze podłączone do gniazda zasilania posiadającego ochronę uziemienia. input output 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged Unbalanced ¼" TS connector Rys. 4.3: Połączenia XLR strain relief clamp shield (ground/shield) Rys. 4.4: Kabel RCA (signal) Rys. 4.1: Wtyczka mono 6,3-mm wejścia INPUT ¼" TRS headphones connector strain relief clamp ring ground/shield ring right signal left signal Rys. 4.2: Wtyczka stereo 6,3-mm słuchawek

8 8 ULTRABASS BX1800 Instrukcja obsługi 5. Specyfikacja Wyjścia Audio Wejście aktywnego instrumentu Impendancja wejścia Wejście pasywnego instrumentu Impendancja wejścia Sygnał powrotny Impendancja wejścia Wejście odtwarzacza płyt kompaktowych Wyjścia Audio Wyjście Send Impendancja wyjścia Wyjście D.I. Out Impendancja wyjścia Poziom wyjścia 6,3-mm wtyczka mono, niezbalansowane około 220 kω niezbalansowana 6,3-mm wtyczka mono, niezbalansowane około 730 kω niezbalansowana 6,3-mm wtyczka mono, niezbalansowane około 15 kω niezbalansowana RCA, niezbalansowany 6,3-mm wtyczka mono, niezbalansowane około 2 kω niezbalansowana XLR złącze, servo-balansowane około 100 Ω zbalansowana maks. 0 dbu Źródło Zasilania Napięcie Prądu Stany Zjednoczone/Kanada Europa/Zjednoczone Królestwo/Australia Chiny/Korea Japonia Główny model eksportowy Zużycie mocy Bezpiecznik Złącze prądu Wymiary / Waga Wymiary (wys. x szer. x gł.) Waga 120 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 100 V~, Hz 120 V~, Hz maks. 290 W V~: T 6,3 A H 250 V V~: T 3,15 A H 250 V Standardowa oprawka IEC około 570 x 310 x 500 mm około 24,6 kg Firma dokłada ciągłych starań, aby zapewnić najwyższy poziom jakości. Wymagane modyfikacje istniejących produktów dokonywane będą bez uprzedzenia. Dlatego parametry techniczne i wygląd urządzenia mogą się różnić od wymienionych lub pokazanych na rysunkach. Informacje o Systemie Moc wyjścia 180 W Głośnik Głośnik basowy dużej mocy Głośnik wysokich dźwięków 15" BUGERA Classic Tone Serie specjalnie przygotowany głośnik wysokich dźwięków

9 We Hear You

Instrukcja obsługi ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker

Instrukcja obsługi ULTRATONE KT108. Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8 BUGERA Speaker Instrukcja obsługi ULTRATONE KT108 Ultra-Compact 15-Watt Keyboard Amplifier with VTC-Technology and Original 8" BUGERA Speaker 2 ULTRATONE KT108 Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje o bezpieczeństwie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Instrukcja obsługi Spis treści Dziękuję... 2 Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

PRO MIXER DJX700. Podręcznik użytkownika. www.behringer.com. Spis treści. Zakup urządzenia

PRO MIXER DJX700. Podręcznik użytkownika. www.behringer.com. Spis treści. Zakup urządzenia Podręcznik użytkownika PRO MIXER DJX700 Zakup urządzenia Zakup urządzenia BEHRINGER PRO MIXER DJX700 umożliwia dostęp do najnowszych trendów w dziedzinie konsol miksujących dla DJ-ów. Rozmaite funkcje,

Bardziej szczegółowo

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY SPIS TREŚCI Strona WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE 3 TYLNY PANEL TYLNY PANEL 4 WEJŚCIA/WYJŚCIA 4 PRZEŁĄCZNIKI 5 SYGNALIZATORY 6 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu

Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Podręcznik Użytkownika. Wer. 9/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika.

Podręcznik Użytkownika. Profesjonalny Cyfrowy Kontroler Podręcznik Użytkownika. Wer. 6/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

HDVA 600. Pure audio in perfection. Instrukcja obsługi

HDVA 600. Pure audio in perfection. Instrukcja obsługi HDVA 600 Pure audio in perfection Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Wzmacniacz słuchawkowy HDVA 600... 4 Zakres dostawy... 5 Opis produktu... 6 Opis przodu...

Bardziej szczegółowo

HDVD 800. Pure audio in perfection. Instrukcja obsługi

HDVD 800. Pure audio in perfection. Instrukcja obsługi HDVD 800 Pure audio in perfection Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści Ważne wskazówki bezpieczeństwa... 2 Wzmacniacz słuchawkowy HDVD 800... 4 Zakres dostawy... 5 Opis produktu... 6 Opis przodu...

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer.

VERSADECK. Podręcznik Użytkownika. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu. Wer. VERSADECK Podręcznik Użytkownika. Wer. 4/11 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi

IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi IR 100+ Internetowy tuner FM/DAB+ Instrukcja obsługi Wyłączny dystrybutor produktów BLOCK w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. Biuro handlowe i adres korespondencyjny: 05-500 Chyliczki ul. Polna 6 tel. 22 331

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług HTL2101A

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług HTL2101A Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z HTL2101A Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku.

Pozostał znaki towarowe stanowią własność odpowiednich posiadaczy. Zastrzega się zmiany techniczny i optyczne jak i błędy w druku. NOTEBOOK COMPUTER Copyright 2003, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Copyright należy do firmy Medion. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows są wpisanymi znakami

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja

Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI. azur 752BD. Twoje filmy + nasza pasja Odtwarzacz Blu-ray Instrukcja obsługi 2 POLSKI azur Twoje filmy + nasza pasja Spis treści Prosimy o zarejestrowanie zakupionego sprzętu. W tym celu należy przejść do witryny: www.cambridge- -audio.com/care

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Profesjonalny Odtwarzacz Kart SD i USB "ŁATWY W UśYCIU, SZYBKI I NIEZAWODNY" PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA 5/08 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu A.D.J.

Bardziej szczegółowo

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W

NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Projektor LCD NP3250/NP2250/NP1250/ NP3250W Instrukcja obsługi NEC Display Solutions, Ltd. 2009 Wydanie pierwsze, kwiecień 2009 Informacje o bezprzewodowej sieci LAN USB W niektórych krajach moduł USB

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika

PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika PH460 / PL460 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości

Bardziej szczegółowo

SV500 Digital Signage Podręcznik użytkownika

SV500 Digital Signage Podręcznik użytkownika SV500 Digital Signage Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika

MAXDATA Notebook ECO 4011 IW. Podręcznik użytkownika MAXDATA Notebook ECO 4011 IW Podręcznik użytkownika PL 46 Spis treści Wskazówka 49 Informacje na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych... 52 Ważne Wskazówki bezpieczeństwa 53 Wireless

Bardziej szczegółowo

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED Wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Numer modelu: VS15453 Oświadczenia o zgodności z przepisami UWAGA: W tej części znajdują się wszystkie

Bardziej szczegółowo