CURRICULUM VITAE. Karol Bronisz Dr inż.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CURRICULUM VITAE. Karol Bronisz Dr inż."

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE PODSTAWOWE INFORMACJE Karol Bronisz Dr inż. Adres Ul. Nowoursynowska 159 Bud. 34 Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu Wydział Leśny, SGGW Warszawa Telefon Praca: ( ) Języki obce angielski (zaawansowany wyższy) Języki programowania Zainteresowania zawodowe R, podstawy Turbo Pascal, podstawy SAS Dendrometria, Biometria, Nauka o Produkcyjności Lasu, modele wzrostu, bazy danych, systemy informacyjne Ogólne zainteresowania Komputery, Internet, lekka atletyka, fotografia przyrodnicza EDUKACJA Wrzesień 2013 Doktor nauk leśnych. Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Specjalność: dendrometria i nauka o produkcyjności lasu (Prognoza rozwoju drzewostanów jodłowych Obrębu Samsonów Nadleśnictwa Zagnańsk) Kwiecień Czerwiec 2010 Studia wymienne Erasmus Institute for Forest Growth University of Freiburg. Październik Czerwiec 2010 Podyplomowe Studia Systemów Informacyjnych i Analizy Danych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Październik Grudzień 2005 Magister inżynier leśnictwa. Wydział Leśny SGGW w Warszawie (Ocena dokładności wybranych sposobów określania miąższości drzewa leżącego na przykładzie drzewostanów świerkowych). NAGRODY Stypendium naukowe na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich, Wydział Leśny SGGW 2008/09

2 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Samodzielny leśnik w Samodzielnym Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, SGGW. Realizacja projektu badawczego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej: FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (FORMIT). PROJEKTY BADAWCZE FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (FORMIT). Projekt realizowany i finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Warszawa, partner Zastosowanie terenowego skanowania laserowego do pomiaru wybranych cech ekosystemów leśnych. Projekt badawczy realizowany przez Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, wykonawca. Ekologiczne konsekwencje sukcesji wtórnej brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) na gruntach porolnych. Projekt badawczy realizowany przez Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, wykonawca. Wpływ warunków klimatycznych na przyrost oraz aktywność kambialną rodzimych i obcych gatunków drzew w LZD Rogów. Projekt badawczy realizowany przez Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, wykonawca Biomasa i akumulacja węgla w drzewostanach jodłowych w Puszczy Świętokrzyskiej i modrzewiowych Wysoczyźnie Rawskiej. Projekt badawczy realizowany na zlecenie UP w Poznaniu, SGGW, Warszawa, wykonawca Opracowanie wzorów empirycznych dla sosny i świerka służących do określania miąższości kłód na podstawie długości i średnicy w cieńszym końcu. Projekt badawczy realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przez Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, SGGW, Warszawa, wykonawca. Ocena przydatności nowych przyrządów dendrometrycznych-średnicomierzy komputerowych. Grant uczelniany nr , SGGW, Warszawa, wykonawca Biomasa i akumulacja węgla drzewostanów sosnowych i bukowych północnej i zachodniej Polski. Projekt badawczy realizowany na zlecenie UP w Poznaniu, , SGGW, Warszawa, wykonawca.

3 Oszacowanie akumulacji węgla przez sosnowe kompleksy leśne w zachodniej Polsce i określenie wpływu różnych alternatyw gospodarowania na dynamikę wiązania węgla, P , SGGW, Warszawa, wykonawca Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi. Projekt badawczy realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, SGGW, Warszawa, wykonawca Prognoza rozwoju zasobów drzewnych na okres 20 lat z uwzględnieniem gatunków drzew. Projekt badawczy realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przez Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu, SGGW, Warszawa, wykonawca. PUBLIKACJE Bijak Sz., Zasada M., Bronisz A., Bronisz K., Czajkowski M., Ludwisiak Ł., Tomusiak R., Wojtan R Estimating coarse roots biomass in young silver birch (Betula pendula) stands on post-agricultural lands in central Poland. Silva Fennica 47(2). Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów (Influence of extreme climate conditions on radial incrementof red oak Qurecus rubra in Rogów Forest Experimental Station). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 4 (33): Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów (Effect of climate conditions on radial increment of pedunculate and red oaks in Rogów). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): (6). Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak Sz., Bronisz K., Zasada M., Płaza D Badania kopalnego lasu ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska) (Research of subfossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Kolo Basin, central Poland). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): (6). Bronisz K., Bijak Sz Fazy wzrostu wysokości jodły pospolitej z Gór Świętokrzyskich (Height growth phases of silver fir from the Świętokrzyskie Mountains). Sylwan, 156 (7): (13) Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K., Zasada M Climate influence on radial increment of oak (Quercus sp.) in central Poland. Geochronometria (dostępny online: DOI /s , Impact Factor 0,86.

4 Wojtan R., Tomusiak R., Zasada M., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Bijak Sz., Bronisz K Współczynniki przeliczeniowe suchej biomasy drzew i ich części dla sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) w zachodniej Polsce (Trees and their components biomass expansion factors for Scots pine (Pinus sylvestris L.) of western Poland). Sylwan, 155(4): Impact Factor 0,155. Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich. Sylwan, 154 (7): Impact Factor 0,155. Zasada M., Bronisz K., Bijak Sz., Dudek A., Bruchwald A., Wojtan R., Tomusiak R., Bronisz A., Wróblewski L., Michalak K Effect of cutting age and thinning intensity on biomass and carbon sequestration. Folia Forestalia Polonica vol. 51(2): Bronisz K., Bronisz A., Zasada M., Bijak S., Wojtan R., Tomusiak R., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L Biomasa aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych zachodniej Polski. Sylwan 153 (11): Bronisz A., Bronisz K., Bijak S., Tomusiak R., Wojtan R., Zasada M. Dendroclimatological investigation on radial growth of silver fir from inside and outside distribution range in Poland. (w:) Levanic T. et al. (eds.) TRACE Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 8. Zasada M., Bronisz K., Wojtan R., Tomusiak R., Bijak Sz., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów. Sylwan KONFERENCJE NAUKOWE Październik 2013 Forest Biomass Conference, Mierzęcin. Referat: Empirical equations for dry biomass of trees and their components for Scots pine growing in various stocking. Październik 2012 Metody analizy wzrostu promieniowego drzew w badaniach dendrochronologicznych. Mikołów, Polska, referat 1. Luty 2012 I Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, Polska, referat 1, poster: 2. Maj 2011 TRACE (Tree-rings in Archeology, Climatology and Ecology), Orléans (Francja) Association for Tree-rings Research, poster: 2. Kwiecień 2010 TRACE (Tree-rings in Archeology, Climatology and Ecology), Freiburg (Niemcy), Association for Tree-rings Research, poster: 1. Październik 2009

5 Eurodendro 2009: Developments, Advances, Challenges, The Tree ring research group at Swansea University and the Dendrochronology Laboratory at Manchester Metropolitan University, Cala Millor, Majorka, Hiszpania, referat: 1, poster: 1. Kwiecień 2009 TRACE (Tree-rings in Archeology, Climatology and Ecology), Otocec (Słowenia), Association for Tree-rings Research, referat: 1, poster: 1. World Conference on Natural Resource Modeling. Wydział Leśny SGGW; poster: 1. SZKOLENIA Czerwiec 2012 GADA and BAI Fitting II Workshop by Chris Cieszewski, Wydział Leśny SGGW. Listopad 2011 Training school: Wood anatomy & Tree-Ring Ecology, Klosters Dorf, Szwajcaria Kwiecień 2010 Training school: Impacts of Climate Change on Growth and Mortality of Forests in Europe, Freiburg Germany. Luty 2009 Geodezyjne technologie pomiarowe skanery laserowe. Politechnika Warszawska. GADA and BAI Fitting Workshop by Chris Cieszewski, Wydział Leśny SGGW. Variable Plot Sampling (Bitterlich) Short Course by John Bell and Kim Iles, Wydział Leśny SGGW. Marzec Statystyczna analiza danych w programie Statistica, SGGW.

CURRICULUM VITAE Michał Jerzy Zasada Prof. dr hab. inż.

CURRICULUM VITAE Michał Jerzy Zasada Prof. dr hab. inż. CURRICULUM VITAE Michał Jerzy Zasada Prof. dr hab. inż. PODSTAWOWE INFORMACJE Adres Starzyńskiego 18, 05-075 Warszawa-Wesoła Telefon Praca: (+4822) 59-38081; Dom: (+4822) 773-5144 E-mail Michal.Zasada@wl.sggw.pl

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Michał Jerzy Zasada Prof., PhD, DSc, Eng.

CURRICULUM VITAE Michał Jerzy Zasada Prof., PhD, DSc, Eng. CURRICULUM VITAE Michał Jerzy Zasada Prof., PhD, DSc, Eng. BASIC INFORMATION Address Starzyńskiego 18, 05-075 Warszawa-Wesoła, Poland Telephone Work: (+48) 22 59-38080; Cell: (+48) 691-178-156 E-mail Michal.Zasada@wl.sggw.pl

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny. Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce

Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny. Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Zmiany klimatyczne w nauce, leśnictwie i praktyce Zmiany klimatyczne (Zmiany klimatu - 1 800 000) - 380 000 wyników Climate change

Bardziej szczegółowo

Model wzrostu wysokości

Model wzrostu wysokości Model wzrostu wysokości Modele wzrostu wysokości w matematyczny sposób ujmują zmiany wysokości drzewa z wiekiem. Najprostszym sposobem prześledzenia zmian wysokości drzewa z wiekiem są tablice zasobności.

Bardziej szczegółowo

Prace inżynierskie wykonane w Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

Prace inżynierskie wykonane w Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu Prace inżynierskie wykonane w Zakładzie Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu 1. Robert Zacharski Budowa dendroskali dla buka karpackiego. 1996. K. Michalak 2. Grzegorz Zgnilec Badania nad udziałem

Bardziej szczegółowo

Współczynniki przeliczeniowe suchej biomasy drzew i ich części dla sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.)

Współczynniki przeliczeniowe suchej biomasy drzew i ich części dla sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) sylwan 155 (4): 236 243, 2011 Rafał Wojtan, Robert Tomusiak, Michał Zasada, Albert Dudek, Kazimierz Michalak, Lech Wróblewski, Szymon Bijak, Karol Bronisz Współczynniki przeliczeniowe suchej biomasy drzew

Bardziej szczegółowo

Porównanie sekwencji przyrostowych jesionu wyniosłego i olszy czarnej rosnących w bliskim sąsiedztwie

Porównanie sekwencji przyrostowych jesionu wyniosłego i olszy czarnej rosnących w bliskim sąsiedztwie Porównanie sekwencji przyrostowych jesionu wyniosłego i olszy czarnej rosnących w bliskim sąsiedztwie Rafał Wojtan, Robert Tomusiak ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. W pracy podjęto próbę określenia czy drzewa

Bardziej szczegółowo

Nauka o produkcyjności lasu

Nauka o produkcyjności lasu Nauka o produkcyjności lasu Wykład 10 Studia I Stopnia, kierunek leśnictwo Modele wzrostu Modele wzrostu Modele a tablice zasobności: RóŜny stan wyjściowy drzewostanu RóŜne nasilenia trzebieŝy RóŜne zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Allocation of elements in former farmland afforestation with birch of varying age

Allocation of elements in former farmland afforestation with birch of varying age Allocation of elements in former farmland afforestation with birch of varying age Gawęda Tomasz 1, Małek Stanisław 2 Michał Zasada 3 1 Nadleśnictwo Bielsko, RDLP Katowice 2 Department of Forest Ecology,

Bardziej szczegółowo

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań

Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata wstępne wyniki badań Paulina Rola, Paweł Staniszewski, Robert Tomusiak, Paweł Sekrecki, Natalia Wysocka

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński Poznań, 20.10.2013 Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński Poznań, 20.10.2013 Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński Poznań, 20.10.2013 Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Recenzja istotnej aktywności naukowej oraz osiągnięcia naukowego

Bardziej szczegółowo

Fazy wzrostu wysokości jodły pospolitej z Gór Świętokrzyskich

Fazy wzrostu wysokości jodły pospolitej z Gór Świętokrzyskich sylwan 156 (7): 511 517, 2012 Fazy wzrostu wysokości jodły pospolitej z Gór Świętokrzyskich Height growth phases of silver fir from the Świętokrzyskie Mountains ABSTRACT Bronisz K., Bijak Sz. 2012. Fazy

Bardziej szczegółowo

Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych

Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych Emilia Wysocka-Fijorek Stanisław Zając Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa Tło historyczne podjęci badań 1. Temat badawczy

Bardziej szczegółowo

Porównanie przyrostów radialnych dębu czerwonego i szypułkowego rosnących w bliskim sąsiedztwie

Porównanie przyrostów radialnych dębu czerwonego i szypułkowego rosnących w bliskim sąsiedztwie Porównanie przyrostów radialnych dębu czerwonego i szypułkowego rosnących w bliskim sąsiedztwie Robert Tomusiak, Rafał Wojtan, Wioleta Arasim ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Gatunki drzew obcego pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości siedliska na dynamikę wydzielania brzozy na gruntach porolnych*

Wpływ jakości siedliska na dynamikę wydzielania brzozy na gruntach porolnych* sylwan 158 (6): 423 430, 2014 Wpływ jakości siedliska na dynamikę wydzielania brzozy na gruntach porolnych* Effect of site quality on self thinning dynamics in silver birch stands on abandoned farmlands

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wieku drzew

Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wieku drzew sylwan nr 7: 39 45, 2008 Katarzyna Kaźmierczak, Witold Pazdrowski, Krzysztof Mańka, Marek Szymański, Marcin Nawrot Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wieku

Bardziej szczegółowo

Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów

Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów Szymon Bijak, Agnieszka Bronisz, Karol Bronisz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Praca przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowotny drzewostanów sosnowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina w latach

Stan zdrowotny drzewostanów sosnowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina w latach sylwan 153 (8): 528 533, 2009 Cezary Beker Stan zdrowotny drzewostanów sosnowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Murowana Goślina w latach 1992 2006 Health condition of Scots pine stands in Murowana

Bardziej szczegółowo

Uproszczone wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów dla sosny zwyczajnej*

Uproszczone wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów dla sosny zwyczajnej* sylwan 160 (4): 277 283, 2016 Uproszczone wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów dla sosny zwyczajnej* Simplified empirical formulas to determine the dry

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Hubert Lachowicz stanowisko: adiunkt telefon:

Dr hab. inż. Hubert Lachowicz stanowisko: adiunkt telefon: Dr hab. inż. Hubert Lachowicz stanowisko: adiunkt telefon: 022 5938132 e-mail: hubert.lachowicz@wl.sggw.pl WYKSZTAŁCENIE 12.07.2016 doktor habilitowany nauk leśnych, 16.02.2016 ukończone Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich

Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich Agnieszka Bronisz, Szymon Bijak, Karol Bronisz sylwan 154 (7): 463 470, 2010 Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich Dendroclimatological

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Powiązanie przyrostu radialnego obcych i rodzimych gatunków drzew w LZD Rogów z wybranymi parametrami korony*

Powiązanie przyrostu radialnego obcych i rodzimych gatunków drzew w LZD Rogów z wybranymi parametrami korony* sylwan 157 (4): 278 287, 2013 Szymon Bijak Powiązanie przyrostu radialnego obcych i rodzimych gatunków drzew w LZD Rogów z wybranymi parametrami korony* Radial growth of alien and native tree species growing

Bardziej szczegółowo

Krajobraz bałtycki w czasie przekształceń - innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych

Krajobraz bałtycki w czasie przekształceń - innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO I EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA) Krajobraz bałtycki w czasie przekształceń - innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Robert Tomusiak, Paweł Staniszewski, Katarzyna Szyc, Wojciech Kędziora, Jacek Sagan, Rafał Wojtan

Robert Tomusiak, Paweł Staniszewski, Katarzyna Szyc, Wojciech Kędziora, Jacek Sagan, Rafał Wojtan Wybrane właściwości strukturalne drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i sosny czarnej (Pinus nigra Arn.) rosnących na wydmach nadmorskich w rezerwacie Mierzeja Sarbska Robert Tomusiak, Paweł Staniszewski,

Bardziej szczegółowo

Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na Pojezierzu Olsztyńskim (Nadleśnictwo Wichrowo)

Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na Pojezierzu Olsztyńskim (Nadleśnictwo Wichrowo) sylwan nr 11: 35 40, 2007 Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na Pojezierzu Olsztyńskim (Nadleśnictwo Wichrowo) Dendrochronological analysis of silver fir

Bardziej szczegółowo

Wstęp. sylwan 155 (2): , 2011

Wstęp. sylwan 155 (2): , 2011 sylwan 155 (2): 96 103, 2011 Michał Magnuszewski, Robert Tomusiak Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów dębowych starszych klas wieku z terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia z wybranymi

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera 19 219 230 2009 Magdalena Opała Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii ul. Będzińska 60,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów

Modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów Modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów Zajęcia specjalizacyjne i fakultet Dr hab. Michal Zasada Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu Wydział Leśny SGGW w Warszawie Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Procesy przeżywania i ubywania drzew w różnowiekowych lasach zagospodarowanych i chronionych

Procesy przeżywania i ubywania drzew w różnowiekowych lasach zagospodarowanych i chronionych Procesy przeżywania i ubywania drzew w różnowiekowych lasach zagospodarowanych i chronionych Jan Banaś, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt, Leszek Bujoczek ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka dendrochronologiczna drzew rosnących na wydmach nadmorskich

Charakterystyka dendrochronologiczna drzew rosnących na wydmach nadmorskich Charakterystyka dendrochronologiczna drzew rosnących na wydmach nadmorskich Adrian Olesiak, Robert Tomusiak, Wojciech Kędziora, Rafał Wojtan ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Specyficzną cechą wydm nadmorskich

Bardziej szczegółowo

Biomasa i roczna produkcja drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego

Biomasa i roczna produkcja drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego sylwan 156 (6): 451 46, 01 Biomasa i roczna produkcja drzewostanów Ojcowskiego Parku Narodowego Biomass and annual production of forest stands in the Ojcowski National Park ABSTRACT Suchanek A., Socha

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu

Zestawienie dokumentów wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu Zestawienie dokumentów wymaganych do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu 1. Podanie Doktoranta 2. Wniosek oraz opinia Opiekuna pracy o Doktorancie 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Projekt Nr. Prace terenowe. Prace laboratoryjne Opracowanie wyników

Projekt Nr. Prace terenowe. Prace laboratoryjne Opracowanie wyników Projekt Nr Temat Cel Sprzęt Prace terenowe Prace laboratoryjne Opracowanie wyników Produkcja pierwotna nadziemna: drzewa (metoda dendrometryczna) Ocena biomasy stojącej drzew (zawartość węgla i energii)

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Leśnej Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zakład Inżynierii Leśnej Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Zakład Inżynierii Leśnej Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Panel Obywatelski Co zrobić, żeby poprawić zatrzymywanie wody deszczowej

Bardziej szczegółowo

DIVERSITY OF NEEDLES OF THE SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.)

DIVERSITY OF NEEDLES OF THE SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)074 2012;6(2) Monika SPOREK 1 DIVERSITY OF NEEDLES OF THE SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) ZRÓŻNICOWANIE IGLIWIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. III Konferencja Dendrochronologów Polskich. WTOREK 9 lutego. ŚRODA 10 lutego. Rogów, 9-11 lutego 2016

PROGRAM. III Konferencja Dendrochronologów Polskich. WTOREK 9 lutego. ŚRODA 10 lutego. Rogów, 9-11 lutego 2016 PROGRAM WTOREK 9 lutego 17:00-19:00 rejestracja uczestników (DS Jodełka) 18:00-19:00 kolacja (DS Jodełka) 20:00-22:00 spotkanie powitalne (DS Jodełka) ŚRODA 10 lutego 8:00-9:00 śniadanie (DS Jodełka) 8:20-9:20

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej przy opracowaniu mapy przestrzennego rozkładu biomasy leśnej Polski

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej przy opracowaniu mapy przestrzennego rozkładu biomasy leśnej Polski Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej przy opracowaniu mapy przestrzennego rozkładu biomasy leśnej Polski Agata Hościło 1, Aneta Lewandowska 1, Dariusz Ziółkowski 1, Krzysztof Stereńczak 2 1 Centrum

Bardziej szczegółowo

Podstawa opinii. Odpis dyplomu doktora nauk leśnych, Autoreferat w języku polskim i angielskim, Spis publikacji w języku polskim i angielskim,

Podstawa opinii. Odpis dyplomu doktora nauk leśnych, Autoreferat w języku polskim i angielskim, Spis publikacji w języku polskim i angielskim, Dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW Warszawa, 22.10.2013 r. Samodzielna Pracownia Dendrometrii I Nauki o Produkcyjności Lasu Wydział Leśny SGGW w Warszawie OCENA dorobku naukowego i osiągnięcia naukowego

Bardziej szczegółowo

Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku Opis projektu i tło podjęcia badań

Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku Opis projektu i tło podjęcia badań Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku Opis projektu i tło podjęcia badań Jan Kowalczyk Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 1 Statystyka Nazwa pochodząca o łac. słowa status stan, państwo i statisticus

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa

Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa Nowe usługi informatyczne systemu bibliotecznego Instytutu Badawczego Leśnictwa Ewa Lewandowska, Joanna Szewczykiewicz Instytut Badawczy Leśnictwa Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka systemu

Bardziej szczegółowo

DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW

DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI WYMIAROWYMI DRZEW SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 4(2) 2005, 123-133 DALSZE BADANIA NAD ZMIENNOŚCIĄ Z WIEKIEM WŁAŚCIWYCH LICZB KSZTAŁTU DĘBU ORAZ ZALEŻNOŚCIĄ POMIĘDZY NIMI A NIEKTÓRYMI CECHAMI

Bardziej szczegółowo

Regresja i Korelacja

Regresja i Korelacja Regresja i Korelacja Regresja i Korelacja W przyrodzie często obserwujemy związek między kilkoma cechami, np.: drzewa grubsze są z reguły wyższe, drewno iglaste o węższych słojach ma większą gęstość, impregnowane

Bardziej szczegółowo

Nauka o produkcyjności lasu

Nauka o produkcyjności lasu Nauka o produkcyjności lasu Wykład 2 Studia I Stopnia, kierunek leśnictwo http://www.marek-paterczyk.waw.pl M. Brach, N. Grala Wzrost i przyrost drzew Wzrost Jest to powiększanie się z wiekiem wartości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

sylwan nr 9: 3 15, 2006

sylwan nr 9: 3 15, 2006 sylwan nr 9: 3 15, 2006 Jerzy Szwagrzyk, Waldemar Sulowski, Tomasz Skrzydłowski Structure of a natural stand of a Carpathian beech forest in the Tatra mountains compared with natural beech stands from

Bardziej szczegółowo

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA 2017 r. STOPA BEZROBOCIA GUS dokonał korekty stopy bezrobocia za okres od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r., wynikającej na podstawie badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa według stanu na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bernard Okoński Uwarunkowania hydroklimatyczne przyrostów promieniowych dębu szypułkowego w obrębie teras rzecznych oraz wysoczyzny

Bernard Okoński Uwarunkowania hydroklimatyczne przyrostów promieniowych dębu szypułkowego w obrębie teras rzecznych oraz wysoczyzny Poznań University of Life Sciences Forest Faculty Bernard Okoński Uwarunkowania hydroklimatyczne przyrostów promieniowych dębu szypułkowego w obrębie teras rzecznych oraz wysoczyzny Hydrologic and Climatic

Bardziej szczegółowo

Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów. Instytut Badawczy Leśnictwa Nadleśnictwo

Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów. Instytut Badawczy Leśnictwa Nadleśnictwo Technologie geomatyczne wykorzystywane w Nadleśnictwie Świeradów Instytut Badawczy Leśnictwa Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Nadleśnictwo Świeradów Radomir Bałazy Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Poziomy zbierania

Bardziej szczegółowo

Dendrochronologiczna ocena przyrostu grubości jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Polskich Karpatach

Dendrochronologiczna ocena przyrostu grubości jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Polskich Karpatach Dendrochronologiczna ocena przyrostu grubości jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Polskich Karpatach Bogdan Wertz, Sławomir Wilczyński, Elżbieta Muter ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. W pracy analizowano

Bardziej szczegółowo

Reforestation challenges

Reforestation challenges Reforestation challenges 2nd International Scientific Conference 27 29 June 2016 Krakow, Poland Book of abstracts Reforestation Reforestation challenges 2nd International Scientific Conference 27 29 June

Bardziej szczegółowo

Martwe drewno w różnych stadiach i fazach rozwojowych lasu naturalnego

Martwe drewno w różnych stadiach i fazach rozwojowych lasu naturalnego Martwe drewno w różnych stadiach i fazach rozwojowych lasu naturalnego Rafał Podlaski ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Celem pracy jest oszacowanie ilości martwego drewna w różnych stadiach i fazach rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie

ODCZYT STANU WODY NA RZECE DRWĘCY mierzone dla posterunku Nowe Miasto Lubawskie 598 3 grudnia 2010r. - 239 597 2 grudzień 2010r. - 236 596 1 grudzień 2010r. - 238 595 30 listopad 2010r. - 242 594 29 listopad 2010t. - 265 593 28 listopad 2010r. - 256 592 27 listopad 2010r. - 251 591

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Dokładność określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów sosnowych stosowanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych

Dokładność określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów sosnowych stosowanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych sylwan 157 (9): 643 651, 2013 Dokładność określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów sosnowych stosowanego w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych Accuracy of determination of Scots pine

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR CO2 METODYKA SZACOWANIA AKUMULACJI CO2 PRZEZ DRZEWA

KALKULATOR CO2 METODYKA SZACOWANIA AKUMULACJI CO2 PRZEZ DRZEWA KALKULATOR CO2 METODYKA SZACOWANIA AKUMULACJI CO2 PRZEZ DRZEWA KALKULATOR CO 2 umoŝliwia obliczenie śladu klimatycznego, czyli ilości dwutlenku węgla wyemitowanego w zaleŝności od korzystania z róŝnych

Bardziej szczegółowo

FunDivEurope: znaczenie różnorodności biologicznej dla funkcjonowania i produktywności ekosystemów leśnych Europy. Bogdan Jaroszewicz

FunDivEurope: znaczenie różnorodności biologicznej dla funkcjonowania i produktywności ekosystemów leśnych Europy. Bogdan Jaroszewicz Białowieska Stacja Geobotaniczna FunDivEurope: znaczenie różnorodności biologicznej dla funkcjonowania i produktywności ekosystemów leśnych Europy Bogdan Jaroszewicz Seminarium Ochrona różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

Tabele wiekowe dla drzew z wczesnosukcesyjnych drzewostanów brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na gruntach porolnych*

Tabele wiekowe dla drzew z wczesnosukcesyjnych drzewostanów brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na gruntach porolnych* sylwan 158 (8): 579 589, 2014 Robert Tomusiak, Łukasz Ludwisiak, Karol Bronisz, Ewelina Baran, Agnieszka Bronisz, Rafał Wojtan, Szymon Bijak, Maciej Czajkowski, Michał Zasada Tabele wiekowe dla drzew z

Bardziej szczegółowo

Nauka o produkcyjności lasu

Nauka o produkcyjności lasu Nauka o produkcyjności lasu Wykład 6 Studia I Stopnia, kierunek leśnictwo Konkurencja Czynnki abiotyczne Czynniki biotyczne Czynniki antropogeniczne wzrost konkurencja Struktura drzewostanu SIEDLISKO Konkurencja

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu ŹRÓDŁA: MATERIAŁY Z PREZENTACJI FIRMY TELEATLAS: METODYKA MOBILE MAPPING SYSTEM, WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW. Wykonany na potrzeby budowy drogi gminnej obok elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka

PLAN WYRĘBU DRZEW. Wykonany na potrzeby budowy drogi gminnej obok elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka Trzebinia 29.06.2011r. PLAN WYRĘBU DRZEW Wykonany na potrzeby budowy drogi gminnej obok elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka Wykonał: mgr inż. Łukasz Piechnik LEŚNY OGRÓD Usługi Projektowo Wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa

Zakład Urządzania Lasu. Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Zakład Urządzania Lasu Dojrzałość rębna drzewostanów Określenie: - wieku rębności drzewostanu - kolei rębu dla drzewostanów gospodarstwa Podstawowym materialnym produktem gospodarstwa leśnego jest drewno

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU

SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU PROGRAM VI SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt. PRZYRODNICZE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ORAZ CELE I METODY HODOWLI LASU Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 18 20 marca 2014 r. DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa

Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Zbigniew Borowski & Jakub Borkowski Instytut Badawczy Leśnictwa Populacja bobra w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, w ostatnich 30 latach odnotowała nagły wzrost liczebności z 270 do ponad???

Bardziej szczegółowo

Rados³aw W¹sik. S³owa kluczowe: dendrochronologia, drewno, gêstoœæ, jod³a olbrzymia

Rados³aw W¹sik. S³owa kluczowe: dendrochronologia, drewno, gêstoœæ, jod³a olbrzymia Zastosowanie analizy dendrochronologicznej do okreœlania zmiennoœci gêstoœci drewna na przekroju poprzecznym pnia, na przyk³adzie jod³y olbrzymiej (Abies grandis Lindl.) Rados³aw W¹sik ARTYKU Y / ARTICLES

Bardziej szczegółowo

NR wrzesień 2014 9 ISSN 2083-9227

NR wrzesień 2014 9 ISSN 2083-9227 WYDAWNICTWO ŚWIAT NR wrzesień 2014 9 ISSN 2083-9227 MIESIĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW LEŚNICTWA NR 9 ROK II REDAKTOR NACZELNY dr Olgierd Łęski Co zawiera płyta DVD? Do niniejszego zeszytu a Leśniczego dołączona

Bardziej szczegółowo

Smukłość modrzewia europejskiego (Larix decidua MILL.) i jej związki z innymi cechami biometrycznymi

Smukłość modrzewia europejskiego (Larix decidua MILL.) i jej związki z innymi cechami biometrycznymi sylwan 156 (2): 83 88, 2012 Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Agnieszka Jędraszak, Tomasz Najgrakowski Smukłość modrzewia europejskiego (Larix decidua MILL.) i jej związki z innymi

Bardziej szczegółowo

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Leśny Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Wartość pieniężna zasobów drzewnych wybranych drzewostanów bukowych i jodłowych w Beskidzie Niskim.

Bardziej szczegółowo

1. Bolesław Kaczor - Statystyczne badanie czynników wpływających na liczbę zbieżystości strzał sosny

1. Bolesław Kaczor - Statystyczne badanie czynników wpływających na liczbę zbieżystości strzał sosny Wykaz prac magisterskich 1. Bolesław Kaczor - Statystyczne badanie czynników wpływających na liczbę zbieżystości strzał sosny. 1929. 2. Henryk M. Kern - Próba zastosowania metody krzywych rozdzielczych

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, 79 86

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, 79 86 SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15( 016, 79 86 www.forestry.actapol.net FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY pissn 1644-07 eissn 450-7997 DOI: 10.17306/J. ORIGINAL PAPER

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ

POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE STANU LASU ORAZ OCHRONY PRZYRODY W STATYSTYCE PUBLICZNEJ Główny Urząd Statystyczny Departament Rolnictwa Departament Badań Regionalnych i Środowiska USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z 54 2005-06-09 11:18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. (Dz. U. Nr 99, poz. 905) Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym UW Grudzień 2005 Czerwiec 2010

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym UW Grudzień 2005 Czerwiec 2010 Curriculum Vitae Albert Hupa Kontakt Ul. Lwowska 8 m. 35 00-658 Warszawa tel. 696 436 672 e-mail: albert.hupa@uw.edu.pl Informacje Osobiste Stan cywilny: kawaler Narodowość: polska Wiek: 28 Miejsce urodzenia:

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Dendrochronologów Polskich. Rogów, 14-16 lutego 2014 PROGRAM. Dendrochronologia w polskiej archeologii górniczej

II Konferencja Dendrochronologów Polskich. Rogów, 14-16 lutego 2014 PROGRAM. Dendrochronologia w polskiej archeologii górniczej PROGRAM PIĄTEK 14 lutego 17:00-19:00 rejestracja uczestników (DS Jodełka) 18:00-19:00 kolacja (DS Jodełka) 20:00-22:00 spotkanie powitalne (DS Jodełka) SOBOTA 15 lutego 8:00-9:00 śniadanie (DS Jodełka)

Bardziej szczegółowo

Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński

Wojciech Szewczyk, Małgorzata Mańka, Robert Kuźmiński ISSN 1644-0722 DOI: 10.17306/J.AFW.2015.1.7 www.forestry.actapol.net www.acta.media.pl SCIENTIARUM POLONORUMACTA Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 14(1) 2015, 69 79 RADIAL GROWTH OF COMMON OAK AND DEFOLIATION

Bardziej szczegółowo

MODEL WZROSTU NIEPIELĘGNOWANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH * II. LOKALNY MODEL BONITACYJNY PINUS

MODEL WZROSTU NIEPIELĘGNOWANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH * II. LOKALNY MODEL BONITACYJNY PINUS ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12(3) 2013, 15-23 MODEL WZROSTU NIEPIELĘGNOWANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH * II. LOKALNY MODEL BONITACYJNY PINUS Cezary Beker, Tomasz Andrzejewski

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW

WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW dr hab. Anna Drapińska Katedra Marketingu Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska WYKAZ PUBLIKACJI I PROJEKTÓW A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce

Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce IV SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL pt.: Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna stan obecny i prognoza Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle

Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 2012/2013 Postanowienia ogóle Zasady oceny merytorycznej osiągnięć w pracy badawczej lub osiągnięć artystycznych w roku akademickim 202/20 Zgodnie z Regulaminem zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Preliminary results of national forest inventory in Poland

Preliminary results of national forest inventory in Poland Narada dyrektorów RDLP i dyrektorów Oddziałów BULiGL Wstępne wyniki wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu Preliminary results of national forest inventory in Poland Field works from 2005 2008 (pomiary

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Kod Punktacja ECTS* 3 Geografia, stopień I studia stacjonarne semestr IV KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Geomonitoring Nazwa Nazwa w j. ang. Techniki pozyskiwania informacji o kształcie obiektu Digital measurement

Bardziej szczegółowo

Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych. Co wiemy o puli i o rozmieszczeniu wybranych taksonów?

Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych. Co wiemy o puli i o rozmieszczeniu wybranych taksonów? Obce gatunki drzew w polskich lasach gospodarczych. Co wiemy o puli i o rozmieszczeniu wybranych taksonów? Anna Gazda, Paweł Augustynowicz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. W polskich lasach gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

ESSENTIAL OILS IN THE NEEDLES OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.)

ESSENTIAL OILS IN THE NEEDLES OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2014.8(2)077 2014;8(2) Monika SPOREK 1 ESSENTIAL OILS IN THE NEEDLES OF SCOTS PINE (Pinus sylvestris L.) WYDAJNOŚĆ OLEJKÓW ETERYCZNYCH Z IGLIWIA SOSNY ZWYCZAJNEJ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODWODNIENIA NA PRZYROST DRZEW NA TORFOWISKU WILCZE BAGNO W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

WPŁYW ODWODNIENIA NA PRZYROST DRZEW NA TORFOWISKU WILCZE BAGNO W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2008 z. 528: 335-340 WPŁYW ODWODNIENIA NA PRZYROST DRZEW NA TORFOWISKU WILCZE BAGNO W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ Michał Wróbel Pracownia Gospodarki Wodnej, Zakład

Bardziej szczegółowo

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk

Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna. dr inż. Edward Roszyk Drewno jest wspaniałe Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedrusku 06.09.2013 r. Struktura drewna dr inż. Edward Roszyk Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna Katedra Nauki o Drewnie

Bardziej szczegółowo

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni

Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Dobór rodzimych gatunków w terenach zieleni Piotr Muras Katedra Roślin Ozdobnych UR w Krakowie 1 Kryteria klimatyczno siedliskowe Wg: Katalog roślin / Związek Szkółkarzy Polskich Agencja Promocji Zieleni

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16(1) 2017, 39 46

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16(1) 2017, 39 46 SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16(1) 2017, 39 46 FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY www.forestry.actapol.net pissn 1644-0722 eissn 2450-7997 ORIGINAL PAPER http://dx.doi.org/10.17306/j.afw.2017.1.4

Bardziej szczegółowo

Nauka o produkcyjności lasu

Nauka o produkcyjności lasu Nauka o produkcyjności lasu Wykład 1 Studia I Stopnia, kierunek leśnictwo Informacje o przedmiocie Informacje o przedmiocie Wykłady (20h) - dr hab. Michał Zasada, prof. SGGW Ćwiczenia (26h) pracownicy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Będkowski, Stanisław Miścicki ZASTOSOWANIE CYFROWEJ STACJI FOTOGRAMETRYCZNEJ VSD W LEŚNICTWIE DO INWENTARYZACJI DRZEWOSTANÓW

Krzysztof Będkowski, Stanisław Miścicki ZASTOSOWANIE CYFROWEJ STACJI FOTOGRAMETRYCZNEJ VSD W LEŚNICTWIE DO INWENTARYZACJI DRZEWOSTANÓW Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacji Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych Wrocław Polanica Zdrój, 15-17 września 2003

Bardziej szczegółowo

ZDROWOTNOŚĆ WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH NADLEŚNICTWA SZCZECINEK HEALTH CONDITION OF SELECTED SCOTS PINE STANDS IN SZCZECINEK FOREST DISTRICT

ZDROWOTNOŚĆ WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH NADLEŚNICTWA SZCZECINEK HEALTH CONDITION OF SELECTED SCOTS PINE STANDS IN SZCZECINEK FOREST DISTRICT DOI: 10.5604/20811438.1206153 Kinga Blajer, Cezary Beker Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, e-mail: kinga.blajer@gmail.com, bekerc@up.poznan.pl ZDROWOTNOŚĆ WYBRANYCH DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH NADLEŚNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014)

Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014) Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (pomiary w okresie 2010 2014) Bożydar Neroj Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 1 Wyniki II 5-letniego cyklu wielkoobszarowej

Bardziej szczegółowo

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, 73 78

Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, 73 78 SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, 73 78 www.forestry.actapol.net FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY pissn 1644-0722 eissn 2450-7997 DOI: 10.17306/J.AFW.2016.2.9

Bardziej szczegółowo

Znaczenie dęba czerwonego w ekosystemie leśnym i rachunku ekonomicznym nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Znaczenie dęba czerwonego w ekosystemie leśnym i rachunku ekonomicznym nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Znaczenie dęba czerwonego w ekosystemie leśnym i rachunku ekonomicznym nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Maria Kuc, Marcin Piszczek, Anna Janusz ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, przebudowa drzewostanów, rębnie, cięcia przekształceniowe, podsumowanie.

Słowa kluczowe: Nadleśnictwo Doświadczalne Siemianice, przebudowa drzewostanów, rębnie, cięcia przekształceniowe, podsumowanie. Retrospekcja sześćdziesięcioletnich doświadczeń naukowych Katedry Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie przebudowy drzewostanów Roman Jaszczak, Konrad Magnuski ARTYKUŁY / ARTICLES

Bardziej szczegółowo

Tempo wzrostu wysokości i pierśnicy jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Niskim*

Tempo wzrostu wysokości i pierśnicy jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Niskim* sylwan 159 (10): 804 812, 2015 Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko, Marzena Niemczyk, Jan Łukaszewicz Tempo wzrostu wysokości i pierśnicy jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Niskim* Height

Bardziej szczegółowo