SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zamówieniu na : Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczestniczek i uczestników projektu pn. Aktywna integracja szansą na lepsze jutro w roku 2011 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. Wł. Andersa 2 A, Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje 6 części: 1) Część 1 - instrument aktywności społecznej - zajęcia z psychologiem - obejmuje a) przeprowadzenie dla 37 osób: treningu kompetencji interpersonalnych i społecznych, warsztatów kreatywnego myślenia, warsztatów rozwiązywania problemów emocjonalnych, konfliktów rodzinnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( w tym profilaktyka uzależnień), warsztatów umiejętności wychowawczych Wspieram moje dziecko ( w tym 8 godzin zajęć warsztatowych z udziałem dzieci), przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami - łącznie: 40 godzin zajęć stacjonarnych, 16 godzin indywidualnych konsultacji specjalistycznych, b) przeprowadzenie dla 18 osób: - warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zwłaszcza związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, łącznie 40 godzin zajęć, c) przeprowadzenie dla 40 osób warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, m.in. związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, 16 godzin zajęć wyjazdowych, d) Celem jest - nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego kontaktowania się, rozumienie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, nabycie umiejętności wychowawczych, zrozumienie powstawania mechanizmu uzależnień i współuzależnienia. e) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej Operacyjnego Kapitał Ludzki. f) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w inne instytucje finansujące zamówienie, g) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla uczestników, h) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. i) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę: drugiego wykonawcę prowadzącego zajęcia oraz potrzeby beneficjentów. 2) Część 2 - instrument aktywności społecznej - zajęcia z pedagogiem/terapeutą- obejmuje: a) przeprowadzenie dla 37 osób treningu kompetencji interpersonalnych i społecznych, warsztatów kreatywnego myślenia, warsztatów rozwiązywania problemów emocjonalnych, konfliktów rodzinnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( w tym profilaktyka uzależnień), warsztatów umiejętności wychowawczych Wspieram moje dziecko ( w tym 8 godzin zajęć warsztatowych z udziałem dzieci), przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami, łącznie: 40 godzin zajęć stacjonarnych, 16 godzin indywidualnych konsultacji specjalistycznych, b) przeprowadzenie dla 18 osób warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zwłaszcza związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, łącznie 40 godzin zajęć stacjonarnych, c) przeprowadzenie dla 40 osób warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, m.in. związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, 16 godzin zajęć wyjazdowych, d) Celem jest - nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego kontaktowania się, rozumienie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, nabycie umiejętności wychowawczych, zrozumienie powstawania mechanizmu uzależnień i współuzależnienia. e) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej Operacyjnego Kapitał Ludzki. f) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w inne instytucje finansujące zamówienie, g) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika, h) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. i) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę: drugiego wykonawcę prowadzącego zajęcia oraz potrzeby beneficjentów. 3) Część 3 - instrument aktywności zawodowej - zajęcia z doradcą zawodowym - obejmuje: a) przeprowadzenie : dla osób - warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i określenia IPD dla każdego uczestnika, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy - łącznie po 30 godzin na każdą grupę (I grupa - 37 osób, II grupa - 18 osób), b) Celem jest - określenie preferencji zawodowych, przygotowanie do aplikacji, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania własnego wizerunku, prowadzenia rozmów z pracodawcą. c) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla Postępowanie znak GOSP.3410/2/ Strona 1 z 5

2 każdego uczestnika, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę: drugiego wykonawcę prowadzącego zajęcia oraz potrzeby beneficjentów. 4) Część 4 - instrument aktywności edukacyjnej - szkolenie w zakresie obsługi komputera i poruszania się po internecie obejmuje: a) przeprowadzenie dla 37 osób warsztatów w zakresie korzystania z technik komputerowych, warsztatów wyszukiwania i przesyłania wiadomości, obsługi sieci Internet - po 48 godzin na każdego uczestnika, b) Celem jest - nabycie umiejętności swobodnego korzystania z technik komputerowych, nabycie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w sieci Internet. c) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: odpowiednia sala wykładowa wyposażona w taką liczbę stanowisk do pracy z komputerem aby każda osoba szkolona miała indywidualne stanowisko, drukarka sieciowa lub drukarki stanowiskowe, rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę potrzeby beneficjentów. 5) Część 5 - instrument aktywności zdrowotnej - warsztaty w zakresie promocji zdrowia poprzez sport - obejmuje: a) przeprowadzenie dla 18 osób- warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, warsztatów w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez gry zespołowe, inne zajęcia sportowe, warsztatów - przeprowadzenie ćwiczeń zachęcających do budowania właściwej kondycji fizycznej, łącznie 18 godzin b) Celem jest - poprawa kondycji fizycznej poprzez odpowiednie ćwiczenia sportowe, nabycie nawyku odpowiedniego odżywiania się, przestrzegania higieny osobistej. c) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: sprzęt sportowy w takiej ilości, aby każdy uczestnik mógł z niego korzystać swobodnie podczas zajęć, materiałami dydaktycznymi dla każdego uczestnika, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę potrzeby beneficjentów. h) Zajęcia przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6) Część 6 - instrument aktywności zdrowotnej - warsztaty w zakresie promocji zdrowia - wiedza o zdrowiu obejmuje a) przeprowadzenie : dla 18 osób warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, warsztatów w zakresie promowania zdrowego stylu życia, warsztatów - wybór życia bez nałogów, warsztatów - zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, łącznie 18 godzin, b) Celem jest - poprawa kondycji fizycznej poprzez odpowiednie ćwiczenia sportowe, nabycie nawyku odpowiedniego odżywiania się, przestrzegania higieny osobistej. c) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę potrzeby beneficjentów. h) Zajęcia przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Przez godzinę zamawiający rozumie 1 godz.= 60 min. 3. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4b - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 4. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV usługi psychiatryczne lub psychologiczne 5. W formularzu ofertowym stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ wykonawca wypełnia tylko te pozycje, na które składa ofertę. 6. W pozycjach formularza ofertowego, na które wykonawca nie składa oferty wpisuje nie dotyczy. 7. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie Rozwój u upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój u upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa Projektu Aktywna integracja szansą na lepsze jutro.. W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje 5: 1) Część 1 - instrument aktywności społecznej - zajęcia z psychologiem - obejmuje a) przeprowadzenie dla 37 osób: treningu kompetencji interpersonalnych i społecznych, warsztatów kreatywnego myślenia, warsztatów rozwiązywania problemów emocjonalnych, konfliktów rodzinnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( w tym profilaktyka uzależnień), warsztatów umiejętności wychowawczych Wspieram moje dziecko ( w tym 8 godzin zajęć warsztatowych z udziałem dzieci), przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami - łącznie: 40 godzin zajęć stacjonarnych, 16 godzin indywidualnych konsultacji specjalistycznych, b) przeprowadzenie dla 18 osób: - warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zwłaszcza związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, łącznie 40 godzin zajęć, c) przeprowadzenie dla 40 osób warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów Postępowanie znak GOSP.3410/2/ Strona 2 z 5

3 rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, m.in. związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, 16 godzin zajęć wyjazdowych, d) Celem jest - nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego kontaktowania się, rozumienie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, nabycie umiejętności wychowawczych, zrozumienie powstawania mechanizmu uzależnień i współuzależnienia. e) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. f) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, g) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla uczestników, h) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. i) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę: drugiego wykonawcę prowadzącego zajęcia oraz potrzeby beneficjentów. 2) Część 2 - instrument aktywności społecznej - zajęcia z pedagogiem/terapeutą- obejmuje: a) przeprowadzenie dla 37 osób treningu kompetencji interpersonalnych i społecznych, warsztatów kreatywnego myślenia, warsztatów rozwiązywania problemów emocjonalnych, konfliktów rodzinnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych ( w tym profilaktyka uzależnień), warsztatów umiejętności wychowawczych Wspieram moje dziecko ( w tym 8 godzin zajęć warsztatowych z udziałem dzieci), przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami, łącznie: 40 godzin zajęć stacjonarnych, 16 godzin indywidualnych konsultacji specjalistycznych, b) przeprowadzenie dla 18 osób warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zwłaszcza związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, łącznie 40 godzin zajęć stacjonarnych, c) przeprowadzenie dla 40 osób warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, m.in. związanych z przemocą, warsztaty kreatywnego myślenia, 16 godzin zajęć wyjazdowych, d) Celem jest - nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego kontaktowania się, rozumienie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, nabycie umiejętności wychowawczych, zrozumienie powstawania mechanizmu uzależnień i współuzależnienia. e) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. f) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, g) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika, h) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. i) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę: drugiego wykonawcę prowadzącego zajęcia oraz potrzeby beneficjentów. 3) Część 3 - instrument aktywności zawodowej - zajęcia z doradcą zawodowym - obejmuje: a) przeprowadzenie : dla osób - warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i określenia IPD dla każdego uczestnika, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy - łącznie po 30 godzin na każdą grupę (I grupa - 37 osób, II grupa - 18 osób), b) Celem jest - określenie preferencji zawodowych, przygotowanie do aplikacji, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania własnego wizerunku, prowadzenia rozmów z pracodawcą. c) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę: drugiego wykonawcę prowadzącego zajęcia oraz potrzeby beneficjentów. 4) Część 4 - instrument aktywności zdrowotnej - warsztaty w zakresie promocji zdrowia poprzez sport - obejmuje: a) przeprowadzenie dla 18 osób- warsztatów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, warsztatów w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez gry zespołowe, inne zajęcia sportowe, warsztatów - przeprowadzenie ćwiczeń zachęcających do budowania właściwej kondycji fizycznej, łącznie 18 godzin b) Celem jest - poprawa kondycji fizycznej poprzez odpowiednie ćwiczenia sportowe, nabycie nawyku odpowiedniego odżywiania się, przestrzegania higieny osobistej. c) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: sprzęt sportowy w takiej ilości, aby każdy uczestnik mógł z niego korzystać swobodnie podczas zajęć, materiałami dydaktycznymi dla każdego uczestnika, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę potrzeby beneficjentów. h) Zajęcia przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5) Część 5 - instrument aktywności zdrowotnej - warsztaty w zakresie promocji zdrowia - wiedza o zdrowiu obejmuje a) przeprowadzenie : dla 18 osób warsztatów w zakresie Postępowanie znak GOSP.3410/2/ Strona 3 z 5

4 profilaktyki zdrowotnej, warsztatów w zakresie promowania zdrowego stylu życia, warsztatów - wybór życia bez nałogów, warsztatów - zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, łącznie 18 godzin, b) Celem jest - poprawa kondycji fizycznej poprzez odpowiednie ćwiczenia sportowe, nabycie nawyku odpowiedniego odżywiania się, przestrzegania higieny osobistej. c) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. d) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia zajęć, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, e) Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim sprzętem: rzutnik, projektor, komputer, tablica demonstracyjna, materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika, f) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. g) Wykonawca sporządza harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu (Łączna ilość godzin zajęć każdego dnia nie może przekroczyć 6 godzin), ilość godzin poszczególnych modułów będzie uzgodniona po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy, gdyż przy ustalaniu godzin modułów bierze się pod uwagę potrzeby beneficjentów. h) Zajęcia przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Przez godzinę zamawiający rozumie 1 godz.= 60 min. 3. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4b - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 4. Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV usługi psychiatryczne lub psychologiczne, usługi doradztwa, usługi w zakresie sportu, Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 5. W formularzu ofertowym stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ wykonawca wypełnia tylko te pozycje, na które składa ofertę. 6. W pozycjach formularza ofertowego, na które wykonawca nie składa oferty wpisuje nie dotyczy. 7. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie Rozwój u upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój u upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Nazwa Projektu Aktywna integracja szansą na lepsze jutro. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5). W ogłoszeniu jest: W ogłoszeniu powinno być: , , , Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6). W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.. W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). W ogłoszeniu jest: Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby: dla części 1: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia magisterskie psychologiczne, - ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia warsztatów, treningów interpersonalnych, terapii indywidualnej i grupowej. - ukończone szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu- Studium terapii uzależnień - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 2: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia magisterskie pedagogiczne - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - ukończone szkolenia w zakresie pracy z rodziną, poradnictwa wychowawczego - doświadczenie z zakresu umiejętności społecznych - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 3: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia z zakresu doradztwa zawodowego. - ukończone kursy doszkalające - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu poradnictwa zawodowego. - min. 3 - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 4: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - ukończone studia magisterskie z zakresu informatyki, - kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia danego rodzaju zajęć, które określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 50 poz.400) - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 5: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia magisterskie z zakresu wychowania fizycznego - kursy instruktorskie w zakresie prowadzenia zajęć sportowych - kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia danego rodzaju zajęć, które określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 50 poz.400) - doświadczenie w prowadzeniu zajęć usportowiających, ogólnorozwojowych, promujących zdrowy styk życia - minimum 3 lata. - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 3 lata udokumentowane referencjami dla części 6: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia wyższe w zakresie: zdrowie publiczne - promocja zdrowia - ukończone kursy dokształcające w zakresie medycyny i promocji zdrowia - min. 3 - wymagane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów promujących zdrowy styl życia - minimum 3 lata. - doświadczenie w Postępowanie znak GOSP.3410/2/ Strona 4 z 5

5 pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym minimum 3 lata. oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 3 do SIWZ, o którym mowa w VII ust. 1 pkt.5). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający dopuszcza realizację przez jedną osobę poszczególnych części pod warunkiem posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.. W ogłoszeniu powinno być: Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby: dla części 1: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia magisterskie psychologiczne, - ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia warsztatów, treningów interpersonalnych, terapii indywidualnej i grupowej. - ukończone szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu- Studium terapii uzależnień - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 2: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia magisterskie pedagogiczne - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych - ukończone szkolenia w zakresie pracy z rodziną, poradnictwa wychowawczego - doświadczenie z zakresu umiejętności społecznych - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 3: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia z zakresu doradztwa zawodowego. - ukończone kursy doszkalające - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu poradnictwa zawodowego. - min. 3 - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 5 lat dla części 4: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia magisterskie z zakresu wychowania fizycznego - kursy instruktorskie w zakresie prowadzenia zajęć sportowych - kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia danego rodzaju zajęć, które określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. Nr 50 poz.400) - doświadczenie w prowadzeniu zajęć usportowiających, ogólnorozwojowych, promujących zdrowy styk życia - minimum 3 lata. - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - minimum 3 lata udokumentowane referencjami dla części 5: a) min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i która posiada minimum: - studia wyższe w zakresie: zdrowie publiczne - promocja zdrowia - ukończone kursy dokształcające w zakresie medycyny i promocji zdrowia - min. 3 - wymagane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów promujących zdrowy styl życia - minimum 3 lata. - doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym minimum 3 lata. oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 3 do SIWZ, o którym mowa w VII ust. 1 pkt.5). Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający dopuszcza realizację przez jedną osobę poszczególnych części pod warunkiem posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych części. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. Postępowanie znak GOSP.3410/2/ Strona 5 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Płośnica: Zakup usługi edukacyjnej w ramach realizacji projektu pn. Przyszłość w twoich rękach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.. Numer ogłoszenia: 330320-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpr.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpr.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu asystencko-sekretarskiego oraz kurs księgowości komputerowej I stopnia - dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.pl Ogłoszenie o zamówieniu na : Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 496044-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 496044-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów/wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 23 listopada 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl Słupsk: Prowadzenie dyżurów interwencyjno - wspierających i psychoedukacyjnej grupy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zatrudnienie wykładowcy/wykładowców do przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka migowego w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zatrudnienie wykładowcy/wykładowców do przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka migowego w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 5-44 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE Zatrudnienie wykładowcy/wykładowców do przeprowadzenia szkoleń z zakresu języka migowego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Załącznik nr 1. pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:, Dmosin 9, 95 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... Siedziba (adres Wykonawcy):... Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja):

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa:... Siedziba (adres Wykonawcy):... Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja): ... ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy :... 1. Dane Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY Nazwa:...... Siedziba (adres Wykonawcy):...... Osoby uprawnione do reprezentacji (imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Warszawa: Prowadzenie lekcji i konsultacji on-line przez nauczycieli dla uczniów Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na platformie internetowej. Numer ogłoszenia: 5636-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl 1 z 8 2016-04-13 10:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.cieszyn.pl Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Zespół Szkół w Siedliskach Siedliska 232 33-172 Siedliska Znak sprawy: ZS/ZP/2/2012 Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Lublin: USŁUGA CATERINGU NA KURSY W RAMACH PROJEKTU: WYKWALIFIKOWANA KADRA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO- STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE Numer ogłoszenia: 207987-2011; data zamieszczenia: 01.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uglabunie.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uglabunie.bip.lubelskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uglabunie.bip.lubelskie.pl Łabunie: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych Kamienna Góra, dn. 24.10.2013 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NR 16/2013 wystosowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 181469-2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r.

Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013 r. Numer ogłoszenia: 276491-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 269323-2013 data 11.12.2013

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr POKL 1/2014 W związku z realizacją projektu,,wojcieszków Aktywna integracja w ramach Podziałania 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINA TRĄBKI WIELKIE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE

GMINA TRĄBKI WIELKIE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE Ogłoszenie o Zamówieniu publicznym GMINA TRĄBKI WIELKIE / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOWNACKIEJ W KŁODAWIE Prowadzenie zajęć edukacyjnych Terapia psychologiczna w klasach I- VI na terenie Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszyń, będące kontynuacją

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszyń, będące kontynuacją OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszyń, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stalowawola.naszops.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stalowawola.naszops. 1 z 6 2015-01-30 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stalowawola.naszops.pl/bip/ Stalowa Wola: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chrostkowo.bipgmina.pl; www.gopschrostkowo.pl Chrostkowo: Kompleksowe usługi w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ZP.271.34.2013. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.

ZP.271.34.2013. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.pl Iława: Prowadzenie dyżurów interwencyjnych, konsultacji, terapii zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ostróda, dnia 7.11.2012 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Oznaczenie sprawy: FZ.252.2.7.2012 I. Zamawiający Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Ciechanów, 29 grudnia 2008

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Ciechanów, 29 grudnia 2008 Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA Ciechanów, 29 grudnia 2008 Informacja o projekcie systemowym Szansa na lepsze jutro PROJEKTODAWCA - Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia: 189150-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia: 189150-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.pupgdynia.pl/ Gdynia: Pracownik administracyjno-biurowy Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Przemyśl: Usługi w zakresie doradztwa zawodowego i doradztwa psychologicznego oraz usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/lub niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZADANIE NR 1

OFERTA NA ZADANIE NR 1 Nr sprawy: ZP MOPS - POKL 1 / 03 / 2013. ( miejscowość i data ) Załącznik nr 1 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M. Kopernika 14 ( pieczęć wykonawcy ) OFERTA NA ZADANIE NR 1 W przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OPS.271.3.2013 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Świadczenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych w ramach projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RUDNIK NAD SANEM współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 8 2014-09-25 13:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.29.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa Warszawa, dn. 26.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.kolbuszowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.kolbuszowa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.kolbuszowa.pl Kolbuszowa: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.michalowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.michalowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops.michalowice.pl Reguły: Przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych, poradnictwa indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 8 2013-08-28 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzenia zajęć

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin: Prowadzenie wykładów i ćwiczeń w zakresie ratownictwa medycznego zgodnie z przewidywanym programem i harmonogramem szkoleń organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy WPR SP ZOZ w Lublinie w 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Droga do pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego L.dz... Bytów, dn. 18.03.2013 r. Szanowni Państwo, W związku z realizacją Projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Rynek

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: PCPR.0715. X.2011 Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA PROJEKT W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: 1. Teresę Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Zorganizowanie 7 dniowych obozów aktywnej integracji dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 293470-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 293470-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 293470-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Page 1of5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Page 1of5 Page 1of5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.krosno.pl Krosno: Przeprowadzenie kursu - zasady prowadzenia małej firmy w Zespole

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl 1 z 5 2014-05-30 09:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl Poznań: Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

OO.271.40.2012. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.

OO.271.40.2012. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umilawa.pl Iława: Działania profilaktyczno-wychowawcze w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Lipno: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt.: Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim,

Lipno: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt.: Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim, Lipno: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt.: Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. GOPS.271 37/2012 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Kurs - podstawy obsługi komputera

Bardziej szczegółowo

NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: MIEJSKIURZĄOPUACY W PLOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mup.bip.ump.pl Strona 1 z 6 Płock:

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z autoprezentacji obejmującego: autoprezentację i komunikację, poruszanie się po rynku pracy oraz kreowanie ścieżek karier dla 368 uczniów z 12 zespołów

Bardziej szczegółowo

Olsztynek: Przeprowadzenie działań aktywnej integracji Numer ogłoszenia: 81921-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Olsztynek: Przeprowadzenie działań aktywnej integracji Numer ogłoszenia: 81921-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Olsztynek: Przeprowadzenie działań aktywnej integracji Numer ogłoszenia: 81921-2013; data zamieszczenia: 20.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro podniesienie kwalifikacji GMINA STAWISKI ul. Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski ORG.042.4.2.2012 Stawiski, dnia 05 stycznia 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu Mój kierunek

Bardziej szczegółowo

4) Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników.

4) Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bonin: Caps Lock warsztaty informatyczne programy użytkowe w gastronomii.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Płock: Pełnienie funkcji pracownika ds. obsługi finansowej Pełnienie funkcji pracownika ds. promocji i rozpowszechniania projektu Pełnienie funkcji ewaluatora do projektu Pełnienie funkcji informatyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-07-16 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupbusko.biuletyn.net Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 8 - osobowej grupy bezrobotnych pod nazwą /Spawacz

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 8 - osobowej grupy bezrobotnych pod nazwą /Spawacz Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 8 - osobowej grupy bezrobotnych pn. /Spawacz metodą MAG 135-1/ Numer ogłoszenia: 142851-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-12-16 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251609-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - przeprowadzenie cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcpr.slupsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcpr.slupsk.pl/ 1 z 7 2012-11-19 16:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcpr.slupsk.pl/ Słupsk: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i

Bardziej szczegółowo

GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu

GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu GOPS.271-45/2012Ogłoszenie o przetargu Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie Gdów: Kurs e-learningowy Numer ogłoszenia: 210152-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Płock: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: Usługi

Bardziej szczegółowo

na studiach podyplomowych pt. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług

na studiach podyplomowych pt. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług Strona 1 z 7 Wrocław: Usługa szkoleniowa - wykłady oraz ćwiczenia na studiach podyplomowych pt. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektura

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE z dnia 4 września 2013 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

ZAWIADOMIENIE z dnia 4 września 2013 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ZAWIADOMIENIE z dnia 4 września 2013 roku O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw-bronina.edu.pl Busko-Zdrój: Usługi edukacyjne, szkoleniowe oraz zarządcze w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp Znak: 1/2011 Białystok, dnia 13 października 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługi edukacyjne w ramach projektu: Akademia Rozwoju Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie 4 szkoleń tematycznych z zakresu Nabycia umiejętności

Bardziej szczegółowo

/język polski/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

/język polski/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. /język polski/ Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie w ramach projektu systemowego -Stawiamy na aktywność. Działania aktywizujące

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bip.lublin.eu Lublin: Przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wielopole Skrzyńskie: Usługa polegająca na przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego z zapewnieniem obsługi cateringowej Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi Katowice: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu NEW. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/ POKL.07.04.00-04-029/13

Zapytanie ofertowe nr 5/ POKL.07.04.00-04-029/13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 5.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 5/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastko.pl Miastko: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą. Kurs asystentki stomatologicznej

O F E R T A. na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą. Kurs asystentki stomatologicznej Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu administracyjno-biurowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155366-2011; data zamieszczenia: 13.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155366-2011; data zamieszczenia: 13.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. D, C, C + E wraz z kwalifikacjami na przewóz osób i rzeczy oraz kat. B dla łącznie 48 uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi przygotowaniu, organizacji i obsłudze szkoleń, warsztatów i seminariów na rok 2012 Numer ogłoszenia: 61698-2012;

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-22 12:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Monter izolacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwszplock.pl Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2013-03-22 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Operator koparko-ładowarek i koparek jednonaczyniowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: Przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunkach: Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php? Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61 Nowy Sącz: PCFE.272.27.2014 Usługi polegające

Bardziej szczegółowo

...zł brutto za przeszkolenie... osób bezrobotnych

...zł brutto za przeszkolenie... osób bezrobotnych załącznik nr 1. Wzór formularza oferty... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Telefon kontaktowy Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Oferta cenowa na przeprowadzenie zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PSYCHOLOGA 2 osoby ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. studia podyplomowe lub kursy uzupełniające, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo