Wykład 1 Kreacja pieniądza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 1 Kreacja pieniądza"

Transkrypt

1 Wykład 1 Kreacja pieniądza

2

3 Co stanowi podaż pieniądza?

4 Bilans banku komercyjnego Kredyty Płynne rezerwy banków Bilans banku centralnego Depozyty gospodarstw domowych Depozyty przedsiębiorstw Gotówka w obiegu Podaż pieniądza Nawet emisja pieniądza papierowego przez bank centralny nie wynika z jego decyzji, lecz jest efektem decyzji banków komercyjnych o zamianie na gotówkę części ich płynnych rezerw banków w banku centralnym.

5 Inwestycje w kapitał produkcyjny i nieruchomości Bieżące wydatki na towary i usługi Fundusze inwestycyjne Banki hipoteczne Akcje i obligacje firm Kredyty hipoteczne Banki komercyjne Kredyty dla firm i gospodarstw domowych Udziały Listy zastawne Depozyty gospodarstw domowych i firm Oszczędności lokowane w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych Dochody z pracy i lokat kapitałowych

6 Gdzie następuje kreacja pieniądza?

7 Płynne rezerwy Bilans banku komercyjnego Kredyty krótkoterminowe Depozyty wpłacone przez klientów banków Depozyty wykreowane kredytem bankowym

8 Bank 1 Kredyt dla firmy B Wpłata na rachunek firmy A Bank 2 Kredyt dla firmy D Wpłata na rachunek firmy C Bank 3 Kredyt dla firmy F Wpłata na rachunek firmy E

9 Bilans banku centralnego Rezerwy walutowe Pożyczki płynnościowe Płynne rezerwy

10 QE nie oznacza drukowania pieniędzy przez bank centralny Bilans banku centralnego Rezerwy walutowe Pożyczki płynnościowe Płynne rezerwy Obligacje skarbowe Płynne rezerwy

11 Jak zmienia się bilans banku centralnego w wyniku wypłat gotówki przez banki komercyjne?

12 Bilans banku centralnego Rezerwy walutowe Pożyczki płynnościowe Płynne rezerwy Gotówka Baza monetarna obiegu

13 Jaką rolę w kreacji pieniądza odgrywają banki centralne?

14 Kredyty krótkoterminowe Bank komercyjny Depozyty bieżące Uzupełnianie depozytów z dochodów bieżących Popyt na płynne rezerwy Płynne rezerwy banków komercyjnych w banku centralnym Konieczność umożliwienia klientom banków dokonywania: Wypłat gotówkowych Wypłat bezgotówkowych System płatniczy

15 Dlaczego bankom komercyjnym wystarczy stosunkowo mała ilość płynnych rezerw, by mogły realizować wszystkie zlecenia płatnicze swych klientów?

16 Bilans banku centralnego Rezerwy walutowe Pożyczki płynnościowe Płynne rezerwy Gotówka System płatniczy

17 Co wystarczy mieć, by móc emitować pieniądz?

18

19 Jaką rolę pełni polityka pieniężna?

20 Polityka pieniężna Podaż pieniądza Wielkość wydatków

21 Do czego należy dostosowywać podaż pieniądza?

22 Milton Friedman sformułował fundamentalną zasadę prowadzenia polityki pieniężnej, która mówi, że bank centralny powinien dostosowywać podaż pieniądza do popytu na pieniądz zgodnego z potencjalnym tempem wzrostu PKB

23 Pieniądz nie musi mieć pokrycia ani w złocie ani w czymkolwiek innym. Dlaczego?

24 Polityka pieniężna Podaż pieniądza Wielkość wydatków D + G

25 Czy Milton Friedman miał rację, gdy zakładał, że można kontrolować podaż pieniądza poprzez kontrolę bazy monetarnej?

26 Baza monetarna Podaż pieniądza

27 Podaż pieniądza Baza monetarna

28 The base multiplier in reality works in reverse, determining R, not M. It is not uncommon to find textbooks incorporating standard base multiplier, wherein the central bank is supposed to control R in order to determine M C. A. E. Goodhart, A Steadfast Refusal to Face Facts, Economica, Volume 76, The Continuing Muddles of Monetary Theory: Supplement 1, October 2009, pp (10)

29 Monetaryści vs. Banki centralne Virtually every monetray economist believes that the central bank can control the money supply base. Almost all those whoe have worked in a central believe that this view is totally mistaken. Charles A. E. Goodhart (1994) What Shoudl Central Banks Do? What Should Be Their Macfroeconomic Objectives and Operations? The Economic Journal, vol. 104, No. 427, November, pp

30 Kreacja pieniądza jest efektem akcji kredytowej banków komercyjnych PRZEDSIĘBIORSTWA/ GOSPODARSTWA DOMOWE BANKI KOMERCYJNE Zapas środków płatniczych Fundusze własne Fundusze pożyczone R Kredyty obrotowe Zapas środków płatniczych M S C M S Y M D

31 Czy banki centralne emitują pieniądz? BANK CENTRALNY BANKI KOMERCYJNE Rezerwy walutowe Pożyczki dla banków Środki na rachunkach bieżących banków Płynne rezerwy banków

32 Zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym BANK CENTRALNY BANKI KOMERCYJNE Rezerwy walutowe Pożyczki dla banków Środki na rachunkach bieżących banków Płynne rezerwy banków Zakup obligacji skarbowych Wzrost płynnych rezerw

33 Załamanie mnożnika pieniężnego BIS. Jaime Caruana, Global liquidity: where we stand? Bank of Korea annual conference, 4 June 2013

34 Jak bank centralny kształtuje podaż pieniądza, jeśli nie kontroluje jej poprzez kształtowanie bazy monetarnej?

35 Jak banki centralne kontrolują podaż pieniądza? NBP Podaż pieniądza Wydatki Akcja kredytowa banków i

36 Y NBP M D C M S R i

37 Y NBP M D C M S R MNOŻNIK KREDYTOWY

38 SPŁATY NETTO ZADŁUZENIA (BALANCE SHEET RECESSION) ILOŚCIOWE LUZOWANIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ ZALAMANIE BOOMU KREDYTOWEGO/ STRATY BANKÓW ZATRZYMANIE AKCJI KREDYTOWEJ i KREACJI PIENIĄDZA STAGNACJA CZYNNIKI STRUKTURALNE STRATY BILANSOWE BANKÓW EKSPANSJA FISKALNA

39 Haruhiko Kuroda, Overcoming deflation and after, Speech at the Meeting of Japan Business Federation, Tokyo, 25 December 2013

40 Co robić, jeśli zerowy poziom stóp procentowych nie powoduje wzrostu akcji kredytowej?

41 Balance sheet recession SPŁATY NETTO KREDYTÓW STAGNACJA GOSPODARCZA RELATYWNY NADMIAR OSZCZĘDNOŚCI EKSPANSJA FISKALNA ZYSKI FIRM LOKOWANE W BANKACH

42 Christoph A. Schaltegger, Martin Weder (2013) Will Europe Face a Lost Decade? A Comparison with Japan s Economic Crisis, CREMA Working Paper no

43 Czy nastąpi nieobliczalna w skutkach plajta japońskiego rządu?

44 Czy bank centralny może stać się 44 niszczarką długu publicznego?

45 Dlaczego zakupy obligacji przez Bank Japonii rosną szybciej niż rośnie zadłużenie rządu?

46 BANK CENTRALNY Portfel obligacji skarbowych Zysk netto Oprocentowanie obligacji BUDŻET Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji skarbowych

47 Jak działa QE?

48 Co może zrobić bank centralny, by uwolnić banki komercyjne od ponoszenia strat kapitałowych?

49 Banki komercyjne Portfel MBS greckich obligacji, etc. Ryzyko poniesienia dużych strat kapitałowych

50 Banki komercyjne Fed, ECB Płynne rezerwy (R) Portfel MBS greckich obligacji, etc. Płynne rezerwy (R)

51 QE Wzrost cen aktywów Efekt majątkowy (wzrost wydatków, popytu na kredyt i podaży pieniądza) Przełamanie pesymizmu oczekiwań Spadek długoterminowych stóp procentowych

52 QE Maria Fiorini Ramires, Joshua Shapiro (2014) Monthly US Economic Chartbook

53 Japończykom się nie udało... Christoph A. Schaltegger, Martin Weder, Will Europe Face A Lost Decade? A Comparison With Japan's Economic Crisis Center for Research in Economics, Management and the Arts Working Paper No , Zürich

54 Zyski Fed z QE: zaroiliśmy na wzrostach, które wygenerowaliśmy sami

55 QE Czy wzrost bazy monetarnej powoduje wzrost podaży pieniądza?

56 Skuteczność QE jako czynnika pobudzającego wzrost kredytu i podaży pieniądza USA 56 Fed balance sheet (2007=100) Bank lending (2007=100)

57 Skuteczność QE jako czynnika pobudzającego wzrost kredytu i podaży pieniądza Wielka Brytania 57 BoE balance sheet (2007=100) Bank lending (2007=100)

58 Skuteczność QE jako czynnika pobudzającego wzrost kredytu i podaży pieniądza strefa euro 58 ECB balance sheet (2007=100) Bank lending (2007=100)

59 Jak następuje kreacja pieniądza? Jako efekt akcji kredytowej banków komercyjnych Jako efekt bezpośredniego kredytowania rządu przez bank centralny ( sypanie pieniędzy z helikoptera ) Jako efekt bezpośredniego kredytowania przedsiębiorstw przez bank centralny (kupowanie obligacji firm na rynku pierwotnym)

60 Dlaczego bankom centralnym z nie wolno udzielać pożyczek rządom? BANK CENTRALNY BANKI KOMERCYJNE Rezerwy walutowe Pożyczki dla banków Środki na rachunkach bieżących banków Płynne rezerwy banków BUDŻET Zakup obligacji skarbowych Emisja pieniądza

61 Zakup obligacji firm na rynku pierwotnym BANK CENTRALNY BANKI KOMERCYJNE Rezerwy walutowe Pożyczki dla banków Środki na rachunkach bieżących banków Płynne rezerwy banków PRZEDSIĘBIORSTWA Zakup obligacji firm Wzrost podaży pieniądza

62 Czy, na ile i kiedy należy wykorzystywać pozostałe dwie możliwości kreacji pieniądza?

63 Czy i na ile należałoby się bać tego, że ECB zacząłby emitować pieniądz?

Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000

Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000 Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000 Skąd wziął się pieniądz? Czy powstał z potrzeby wyeliminowania trudności i kosztów, jakie wiążą się z wymianą barterową? Jeśli tak, to skąd ci, którzy przyjmowali

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Redakcja naukowa Andrzej Sławiƒski Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Polityka pieni na Ksià k dedykujemy jej Czytelnikom FINANSE Autorzy: Piotr Baƒbuła 13 Jakub

Bardziej szczegółowo

Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych

Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych 1960 1970 1980 1990 2000 1870-1914 1924-1931 1932-1939 1958-1972 1972- SYSTEM WALUTOWY SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ CO ZAPEWNIAŁO STABILNOŚĆ CEN? ZOBOWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Ewolucja bankowości centralnej

Ewolucja bankowości centralnej Ewolucja bankowości centralnej Kluczowe czynniki warunkujące powstanie banków centralnych: - wynalezienie pieniądza papierowego - ustanowienie monopolu emisyjnego 1. Banknot wynaleziony w Chinach (dynastia

Bardziej szczegółowo

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO 1 IX Kongres Ekonomistów Polskich Andrzej Sławiński 1 GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO Potencjalne korzyści z dalszego pogłębienia globalizacji handlu i finansów będą niewielkie dokąd świat

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich mgr Aleksandra Szunke Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach IMPLIKACJE NIESTANDARDOWEJ POLITYKI MONETARNEJ NA ŚWIECIE DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

REZERWA OBOWIĄZKOWA JAKO INSTRUMENT POLSKIEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ

REZERWA OBOWIĄZKOWA JAKO INSTRUMENT POLSKIEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 4 2002 WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA REZERWA OBOWIĄZKOWA JAKO INSTRUMENT POLSKIEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ Rezerwa obowiązkowa jest powszechnie

Bardziej szczegółowo

System bankowy jak to działa? Autor: Piotr Ciżkowicz

System bankowy jak to działa? Autor: Piotr Ciżkowicz System bankowy jak to działa? Autor: Piotr Ciżkowicz Skrócony opis lekcji W czasie lekcji uczniowie poznają sposób funkcjonowania systemu bankowego. Dowiedzą się, w jaki sposób banki komercyjne przyczyniają

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys bankowy (cz. 2)

Globalny kryzys bankowy (cz. 2) Globalny kryzys bankowy (cz. 2) Jądro ciemności kryzysu Konglomeraty finansowe (uniwersalne banki ) Spotęgowana procykliczność akcji kredytowej Piramida wzajemnego uzależniania się banków Masowa produkcja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi

V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Maria Gabryś * RESTRUKTURYZACJA BANKÓW KOMERCYJNYCH W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO RESTRUCTURING OF COMMERCIAL BANKS UNDER

Bardziej szczegółowo

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY AKUMULACYJNA BARIERA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, sierpień 2004 r. 2 Spis treści WSTĘP- cel i zakres pracy... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII REFORMA MONETARNA lepszy system monetarny dla Islandii RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII Tytuł oryginału: Monetary Reform A better monetary system for Iceland

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB awa, 5 marca 2009

alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB awa, 5 marca 2009 Działalno alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB 101 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 5 marca 2009 1 Agenda I. Globalny kryzys

Bardziej szczegółowo

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Andrzej Sławiński Katedra Skarbowości Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Wprowadzenie Globalizacja rynków finansowych jest w decydującej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo