ELEKTRONIKA R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIKA R. 52-2011"

Transkrypt

1 ELEKTRONIKA R SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna Visualization methods of sound flow in the 3D real-live field 19 Zwiększenie dokładności modelowania sinusoidalnego przez zastosowanie adaptacyjnej analizy heterodynowej / M. Bartkowiak lmproving the accuracy of sinusoidal modeling through adaptive heterodyne filter analysis 22 Pomiar zniekształceń TIM wzmacniaczy akustycznych metodą odwracanego przebiegu piłokształtnego / A. Dobrucki, G. Grzesiak Measurement of transient intermodulation distortion in audio amplifiers with the inversed sawtooth signal 25 Źródła błędów w pomiarze czasu pogłosu pomieszczeń / M. Jaskuła, W. Mickiewicz Error sources in reverberation time measurements 29 Badanie rozpoznawania twarzy przez człowieka z wykorzystaniem systemu śledzenia fiksacji wzroku Cyber-Oko / Ł. Kulasek, B. Kunka, A. Czyżewski Face recognition by humans with gaze-tracking system Cyber-Eye 32 Konwersja nagrań dwu kanałowych do formatu surround metodą separacji widmowej / E. Kornatowski, W. Mickiewicz Up-mix of 2-channel recordings to surround using spectrum separation algorithm 36 Automatyczna lokalizacja źródła dźwięku w obecności zakłóceń z wykorzystaniem wektorowych czujników akustycznych / A. Czyżewski, J. Kotus Automatic sound source localization in disturbing conditions using acoustic vector sensors 39 Wirtualna klawiatura sterowana wzrokiem, wykorzystująca syntezę mowy / K. Łopatka, R. Rybacki, B. Kunka, A. Czyżewski, B. Kostek Virtual keyboard controlled by eye gaze employing speech synthesis 42 Estymacja położenia półsferycznego próbnika oświetlenia na potrzeby realistycznej animacji komputerowej / P. Mazurek Estimation of position of the light probe device for photorealistic computer animation purposes 45 Radiofonia cyfrowa w systemie DAB+ / M. Ostrowski Digital radio broadcasting in DAB+ 49 Ocena jakości sekwencji obrazów w aspekcie postrzegania zniekształceń typowych dla stratnej kompresji oraz transmisji wideo / K. Okarma Quality assessment of image sequences in the aspect of perception of distortions typical for the lossy video compression and transmission

2 52 Rozwiązywanie konfliktów w śledzeniu obiektów ruchomych w celu automatycznej detekcji zdarzeń / G. Szwoch, P. Dalka, A. Czyżewski Resolving conflicts in object tracking for automatic detection of events in video TECHNIKA SENSOROWA 55 Bezprzewodowy system monitorowania częstości rytmu oddechu i temperatury ciała / Ł. Tęsiorowski, M. Frydrysiak, J. Zięba Wireless system for monitoring breath rhythm frequency and body temperature TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 59 Anteny z rozszerzającą się szczeliną do zastosowań w radiolokacji i telekomunikacji / E. Sędek, W. Kołosowski, P. Gajewski, A. Jeziorski Tapered slot antenna array for radar and telecommunication applications TECHNIKI INFORMATYCZNE 67 Uznawanie podpisów elektronicznych w krajach Unii Europejskiej / Ł. Stroiński, B. Nakielski, M. Fijałkowski Electronic signatures recognition in European Union 70 Alternatywne techniki regulacji w inwerterach napięcia stosowanych w systemach UPS / Z. Rymarski Alternative control methods in the voltage source inverters for UPS 75 Charakteryzacja elektryczna i temperaturowa elastycznych ogniw słonecznych wykonanych z mikrokulek krzemowych / K. Znajdek, M. Sibiński Electrical and temperature characterization of flexible spherical silicon solar cells 78 Program SKOKI do elektrotermicznej analizy układów elektronicznych metodą rozdzielonych iteracji / K. Górecki, J. Zarębski, J. Krupa SKOKI software for electrotermal analysis of electronics networks with the use of the separated iterations method 83 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 1. Podstawy / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 1. The basics 86 Montaż laserów kaskadowych na pasmo średniej podczerwieni / P. Karbownik, A. Barańska, A. Trajnerowicz, A. Szerling, K. Kosiel, A. Wójcik-Jedlińska, M. Wasiak, I. Gronowska, M. Bugajski Assembling technology for mid-ir Quantum Cascade Lasers 89 Uniwersalna Platforma Pomiarowa dla rozproszonego wirtualnego systemu pomiarowego / M. Lipiński, G. Kasprowicz, K. Poźniak, R. Romaniuk Universal Measuring Platform for distributed virtual measuring system 94 Zaawansowane systemy fotoniczne i elektroniczne WILGA 2010 / R.S. Romaniuk Advanced Photonic and Electronic Systems Wilga Właściwości diod Schottky ego z węglika krzemu (SiC) w warunkach przekształcania energii elektrycznej z wysoką częstotliwością / A. Michalski, K. Zymmer Properties of the silicon carbide Schottky diodes in high frequency of electric energy converting conditions

3 nr 2 11 Modelowanie parametrów propagacyjnych polimerowych światłowodów mikrostrukturalnych do zastosowań w sieciach FTTH / P. Gdula, K. Welikow, P. Szczepański, R. Buczyński, R. Piramidowicz Modeling transmission parameters of polymer microstructured fibers for applications in FTTH networks 18 Modelowanie napięcia progowego w niedomieszkowanych dwubramkowych strukturach MOS / P. Sałek, L. Łukasiak, A. Jakubowski Modeling threshold voltage in undoped double gate MOS structures 20 Ultra-płytka implantacja fluoru z plazmy w.cz. jako metoda poprawy właściwości elektro-fizycznych struktur MIS z dielektrykami bramkowymi wytwarzanymi metodą PECVD / M. Kalisz., R. Mroczyński, R.B. Beck Ultra-shallow fluorine implantation from r.f. plasma as a method for improvement of electro-physical properties of MIS structures with PECVD gate dielectric layers bitowy przetwornik C/A w technologii CMOS 0,35 µn / Z. Jaworski, P.K. Mierzwiński 12-bit D/A Converter in 0,35 urn CMOS process 31 Influence of annealing on properties of barium titanate thin films / P. Firek, A. Taube, J. Szmidt Wpływ wygrzewania na właściwości cienkich warstw tytanianu baru 34 Przetwarzanie równoległe w algorytmach CAD stosowanych do projektowania i optymalizacji układów scalonych / A. Wojtasik Parallel computing in VLSI CAD algorithms 40 Modelowanie struktur MOS z podwójną barierą potencjału / A. Mazurak, J. Walczak, B. Majkusiak Modeling the double-barrier MOS structures 43 Przetwarzanie obrazu wspomagane analizą parametrów polaryzacji światła w systemach monitoringu wizyjnego / P. Garbat Image processing supported by polarization analysis in video surveillance systems 47 Nieliniowy model pracy lasera z ośrodkiem aktywnym w postaci dwuwymiarowego kryształu fotonicznego / M. Koba, P. Szczepański Nonlinear model of 2D photonic crystal laser operation 56 Progowy model pracy lasera z ośrodkiem aktywnym w postaci 2D kryształu fotonicznego / M. Koba, P. Szczepański Threshold model of 2D photo nic crystal laser operation 65 Pomiary elektromagnetycznych właściwości metamateriałów planarnych i grafenu w paśmie częstotliwości mikrofalowych / J. Krupka, W. Strupiński, A. Stefański, M. Baszun, Z. Mączeński Measurements of electromagnetic properties of planar metamaterials and graphene at microwave frequencies 69 Implementacja zdalnego zasilania elementów aktywnych światłowodowych sieci czujnikowych promieniowaniem laserowym M. Jusza, R. Piramidowicz Implementation of remote optical powering of active elements of fiber sensing networks 74 Fotoniczne układy scalone / K. Ławniczuk, R. Piramidowicz, P. Szczepański, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens Photonic integrated circuits

4 80 Model prądu drenu i pojemności w dwubramkowym tranzystorze MOS o krótkim kanale / A. Sawicka, L. Łukasiak, A. Jakubowski, D. Tomaszewski Model of drain current and capacitances in a short-channel double-gate MOSFET 84 Fotoniczne układy scalone w systemach odczytu danych z multipleksacją w dziedzinie czasu / S. Stopiński, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens, M. Malinowski, R. Piramidowicz Photonic integrated circuits in data read-out systems with time-division multiplexing 88 Modelowanie dyspersji chromatycznej w światłowodach mikrostrukturalnych metodą efektywnego współczynnika załamania / K. Welikow, P. Gdula, R. Piramidowicz Modeling of chromatic dispersion of microstructured fibers with effective index metod 95 Erbowe lasery włóknowe w geometrii all-fiber" / K. Anders, P. Florczyk, P. Gdula, A. Jusza, R. Piramidowicz Erbium fiber lasers in all-fiber" geometry 102 Modelowanie numeryczne w procesie projektowania urządzeń do wytwarzania materiałów półprzewodnikowych / M. Wesołowski, R. Niedbała, A. Czaplicki Numerical simulation during designing of devices for the semiconducting crystal growth 106 Mobilny robot hybrydowy. Modelowanie i symulacja wspinania się robota po schodach / M.T. Trojnacki Mobile hybrid robot. Modelling and simulation of robot climbing on the stairs 110 Analiza stanów awaryjnych w trójfazowych falownikach z tranzystorami SiC-JFET / J. Rąbkowski, M. Zdanowski, R. Barlik, M. Nowak Analysis of faults for three phase irwerters made with SiC-JFET transistors 115 Przekształtnik napięcia stałego na trójfazowe napięcie przemienne z pośrednim obwodem transformatorowym podwyższonej częstotliwości / M. Nowak Three phase DC/AC corwerter with intermediate high frequency transformer link 120 Korekcja układów regulacji z wykorzystaniem charakterystyk Nyquista / K. Suchenia, M. Wciślik Control systems correction using Nyquist characteristics 123 Modelowanie algorytmu sterowania energetycznego filtru aktywnego z użyciem interfejsu SLPS / T. Adrikowski, D. Buła, M. Pasko Modeling control algorithm of active power filter using SLPS interface 127 Zastosowanie przekształtników AC/DC/AC w urządzeniach stosowanych w procesach obróbki termicznej / P. Fabijański, K. Żochowski Application of converters AC/DC/AC in devices designed for the heating process TECHNIKA SENSOROWA 132 Cyfrowy czujnik drgań wykonany w technologii MEMS / G. Mazurek Digital vibration sensor constructed with MEMS technology TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 137 Wybrane problemy przetwarzania sygnałów w radarach do penetracji podpowierzchniowej / M. Zych, M. Łuszczyk Chosen issues of signal processing for ground penetrating radar

5 TECHNIKI INFORMATYCZNE 145 Złożone strategie testowania w środowisku e-learningowym TeleEdu / A. Abramowicz, W. Przyłuski Complex testing strategies in TeleEdu e-learning environment 151 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 2. Obsługa portów wejścia-wyjścia / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 2. I/O ports programming 154 Model naprężonego tranzystora MOS / Z. Gniazdowski Model of stressed MO-SFET 160 Wyznaczenie pracy wyjścia stopu 75W25Re metodą termoemisji elektronowej wspomaganej symulacją komputerową / T. Pieńkos, M. Czarnecki, T. Durakiewicz, S. Hałas Work function of 75W25Re alloy determined with thermionic emission method aided by computer simulation 163 Influence of series resistance on thermally induced limitations of SiC Schottky diodes / W. Janke, A. Hapka Wpływ szeregowej rezystancji strat na zależne od temperatury parametry graniczne diod Schottky'ego z węglika krzemu 166 Efektywny operator krzyżowania i mutacji w algorytmie genetycznym / Z. Pliszka, O. Unold Efficient crossover and mutation operator in genetic algorithm 171 Efektywny operator inwersji w algorytmie genetycznym / Z. Pliszka, O. Unold Efficient inversion operator in genetic algorithm 174 Metoda dekompozycji ukierunkowana na elementy XOR / Ł. Ławrocki, D. Kania The XOR oriented logic decomposition 180 Path-based multicast routing in network on chip architecture / M. Hawraniak, P. Dziurzański Routing jeden-do-wielu w sieciach wewnątrzukładowych oparty na konstruowaniu ścieżki

6 nr 3 13 Implementation of FD SOI CMOS Technology in ITE / K. Kucharski, CH. Renaux, A. Crahay, P. Grabieć, M. Grodner, T. Bieniek, A. Panas, A. Sierakowski, H. Kłos, D. Tomaszewski, D. Obrębski, J. Marczewski, D. Flandre Implementacja technologii FD SOI CMOS w ITE 16 The MPW service development / D. Obrębski, K. Kucharski, D. Tomaszewski, H. Kłos Uruchomienie Usługi MPW 21 Thermal stability of SiC MOS transistors / W. J. Stepowicz Stabilność termiczna tranzystorów MOS z węglika krzemu 23 Hali Mobility in 4H-SIC, measurements and Monte Carlo simulation / J. Woźny, G. Donnarumma, Z. Lisik Ruchliwość Halla w węgliku krzemu politypii 4H, pomiary i symulacje Monte Carlo 25 LTCC wireless module / L. Golonka, Z. Ianelli, H. Roguszczak, J. Sztajer, P. Wojtas, P. Wiszniowski, D. Babecki Moduł łączności bezprzewodowej wykonany techniką LTCC 28 Characterisation of a heterojunction structure based on Au doped WO 3 and SnO 2 / P. Halek, H. Teterycz, M. Fiedot, K. Wiśniewski Charakteryzacja heterozłączowych struktur na bazie złotem domieszkowanego trójtlenku wolframu i dwutlenku cyny 30 Characterization of MOS structures with ultrathin insulator layer by means of a theoretical model / B. Majkusiak Charakteryzacja struktur MOS z ultracienką warstwą izolatora z użyciem modelu teoretycznego 33 Modeling the charge trapping effect in high-k gate stacks on the tunnel current 9 / A. Mazurak, B. Majkusiak Modelowanie wpływu pułapkowania ładunku na prąd tunelowy w warstwach bramkowych o dużej stałej dielektrycznej 36 Modeling the ballistic and tunnel source-drain currents in Silicon Nanowire MOSFETs / A. Sawicka, B. Majkusiak, T. Numata, S. Uno, G. Milnikov, N. Mori Modelowanie balistycznego i tunelowego prądu źródło-dren w nanodrutach krzemowych 38 Maskless laser lithography for fast micro- and nanotechnology devices prototyping in ITE / A. Sierakowski, K. Domański, P. Janus, P. Grabieć, T. Gotszalk, D. Kopiec Metoda bezpośredniego naświetlania jako narzędzie przy szybkim opracowywaniu technologii wytwarzania mikro- i nanostruktur 41 IGBT static model based on diffusion equation implemented in SPICE source code / Ł. Starzak, A. Napieralski Statyczny model tranzystora IGBT oparty na równaniu dyfuzji zaimplementowany w kodzie źródłowym symulatora SPI 44 Veterinary and medical lab-on-a-chip - based point-of-care diagnostic devices with optical detection / R. Walczak Weterynaryjne i medyczne urządzenia diagnostyczne typu point-of-care wykorzystujące laboratoria chipowe i detekcję optyczną 47 Humidity sensor made by ink-jet printing technology / J. Weremczuk, G. Tarapata, R. Iwaszko, D. Paczesny, R Jachowicz Czujnik wilgotności zrealizowany w technologii druku strumieniowego

7 50 Etching of Si(100) and (110) substrates in KOH solutions saturated and non-saturated with isopropyl alcohol / K. Rola, I. Zubel, M. Kramkowska Trawienie podłoży Si(100) i (110) w roztworach KOH nasyconych i nienasyconych alkoholem izopropylowym 54 Warstwy zabezpieczające ogniwa słoneczne nanoszone w niskiej temperaturze / K. Drabczyk, P. Panek The Iow temperaturę protection films for silicon solar cells 57 A low-cost impedance measurement technique for thick-film electronic components diagnostics / M.W. Dudek, K. Nitsch, A. Dziedzic Niskobudżetowa technika pomiaru impedancji na potrzeby diagnostyki elementów grubowarstwowych 61 Bali Grid Array failure diagnosis / B. Dziurdzia Diagnostyka układów BGA 66 Surface morphology study and dielectric properties of polyesterimide nanocomposite / B. Górnicka, A. Sikora, D. Wojcieszak Badania właściwości dielektrycznych oraz morfologii powierzchni nanokompozytu poliestroimidowego 69 Model of high rate reactive pulsed magnetron sputtering / K. Tadaszak, W.M. Posadowski Model wysokowydajnego reaktywnego impulsowego rozpylania magnetronowego 71 Analysis of thickness influence on wettability of ITO thin films / M. Mazur, D. Wojcieszak, J. Domaradzki, K. Sieradzka, D. Kaczmarek, S. Song, F. Placido, B. Górnicka Analiza wpływu grubości na zwilżalność cienkich warstw ITO 74 System setup and software for impedance spectroscopy me asurements / T. Piasecki, M. Wroński, M. Dudek, K. Nitsch System pomiarowy i oprogramowanie do badań metodą spektroskopii impedancyjnej 76 Wpływ domieszkowania Tb na zwilżalność i wolną energię powierzchniową cienkich warstw TiO 2 / D. Wojcieszak, D. Kaczmarek, J. Domaradzki, E. Prociów, F. Placido, J. Kavanagh, M. Mazur Influence of Tb-do-pant on wettability and surface free energy of TiO 2 thin films 79 Mobile Safety System for the Blind / K. Boran, W. Gelmuda, A. Kos Mobilny System Bezpieczeństwa dla osób niewidomych 81 A/D converter for sensor characteristics linearization / E. Hrynkiewicz Przetwornik A/C do linearyzacji charakterystyk czujników 84 Environment for automated low-temperature measurements of electronic circuits / F. Balik, W. Sommer Środowisko dla automatycznych pomiarów układów elektronicznych w zakresie niskich temperatur 90 Laser micromachined LTCC gas sensors / A. Bieńkowski, J. Gaudyn, K. Zaraska, A. Rydosz, W. Maziarz, K. Malecha Wykorzystanie obróbki laserowej do wykonania czujnika gazu w technologii LTCC 92 Electrocatalytic gas sensor with non-triangular excitation / G. Jasiński, A. Strzelczyk, B. Chachulski, P. Jasiński Czujnik elektrokatalityczny z pobudzeniem innym niż trójkątne

8 95 Temperature control for disposable lab-on-chip microsystems / J. Kalenik, K. Kiełbasiński, K. Król Regulacja temperatury w systemach mikrofluidycznych typu lab-on-chip jednokrotnego użytku 97 Sensor for the measurement of combustion heat / Z. Magoński Palnik ceramiczny do pomiaru ciepła spalania węglowodorów 100 Laser patterning of coloured green ceramic tapes / K. Malecha, D. Jurków, J. Stiernstedt, L. Golonka Zastosowanie lasera do kształtowania barwionych folii ceramicznych 103 Simulation and modelling of planar EMI/RFI Filters / P. Rydlichowski, W. Bandurski (Symulacja oraz modelowanie planarnych filtrów EMI/RFI 106 A novel experimental setup for accelerated reliability assesment of solder and adhesive joints / K. Małecki, K. Urbański, A. Wymysłowski Nowatorski układ do przyśpieszonych testów niezawodności połączeń lutowanych i klejonych w elektronice 109 Properties of thick-film photoimageable inks for LTCC substrates / P. Markowski, M. Jakubowska, E. Zwierkowska, M. Danielkiewicz, K.J. Wolter, M. Luniak Właściwości grubowarstwowych past fotodefiniowalnych przeznaczonych na podłoża LTCC 112 lnvestigation of inkjet technology for printed organic electronics / J. Sitek, K. Futera, K. Janeczek, K. Bukat, W. Stęplewski, M. Kościelski, M. Jakubowska Badania technologii druku atramentowego dla drukowanej, organicznej elektroniki 115 Further improvement of Pb/Cd-free CaRuO 3 thick-film resistors / A.W. Stadler, Z. Zawiślak. A. Kolek, K.R. Kiełbasiński, M. Jakubowska Ulepszone bezołowiowe rezystory grubowarstwowe na bazie CaRuO Influence of selected constructional and technological factors on tolerance and stability of thin-film resistors embedded in PCBs / W. Stęplewski, J. Borecki, G. Kozioł, A. Araźna, A. Dziedzic, P. Markowski Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na tolerancję i stabilność cienkowarstwowych rezystorów wbudowanych w płytkę obwodu drukowanego 122 The analysis of detection possibility of optical radiation pulse with thermal method / Z. Suszyński, M. Bednarek Analiza możliwości detekcji kształtu impulsu promieniowania optycznego z wykorzystaniem metody termicznej 127 Fabrication of through-holes in GaAs substrates for device applications / I. Zubel, M. Kramkowska, I. Zborowska-Lindert Wytwarzanie otworów przelotowych w podłożach GaAs do zastosowań w technologii elementów elektronicznych TECHNIKA SENSOROWA 131 System odtwarzania cyfrowych sygnałów elektroakustycznych / A. Hulewicz, M. Kupsik The playback system of the electroacoustic digital signals

9 TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 135 Syntezer sygnałów złożonych na bazie układów FPGA / M. Luszczyk Complex radar synthesizer based on FPGA TECHNIKI INFORMATYCZNE 143 Zmiany w modelach i technologiach informacyjnych w dobie Web 2.0 i Web 3.0 / J. Brzostek-Pawłowska Changes in the models and Information technologies in the era of Web 2.0 and Web Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 3. Obsługa alfanumerycznego wyświetlacza LCD. Przerwania. Przerwanie zewnętrzne INT/RBO. Timer0. Częstotliwościomierz / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 3. Programming an LCD. Interrupts. External Interrupt INT/RBO. Timer0 Module. Frequency Meter 158 Oscylator harmoniczny sterowany cyfrowo projektowany w oparciu o transmitancje wzmacniaczy operacyjnych / M. Płaza Digitally tuned sinusoidal oscillator based on operational amplifiers transmittances 160 State minimization by means of incompatibility graph coloring / R. Czerwiński, D. Kania Minimalizacja stanów za pomocą kolorowania grafu nie zgodności 163 Fotonika i Inżynieria Internetu / R. Romaniuk Photonics and Internet Engineering

10 nr 4 11 Metody realizacji pomiarów składowych natężenia promieniowania słonecznego dla monitoringu naukowego w różnych zakresach widmowych na potrzeby zastosowań fotowoltaicznych / E. Klugman-Radziemska, M. Modzelewski Realisation of solar radaition components measurement for proffesional monitoring in different spectral ranges for photovoltaic purposes 17 Zanieczyszczenia multikrystalicznego krzemu modyfikowanego procesem geterowania T. Piotrowski, P. Kruszewski, M. Lipiński Impurities of gettered multicrystalline silicon 20 Wpływ wewnętrznego lustra na wydajność kwantową fotoogniw wytwarzanych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / K. Cieślak, J.M. Olchowik, S. Gułkowski Influence of the SiO 2 inner mirror on the epitaxial lateral overgrowth based silicon solar cells 22 Krzemowe ogniwa słoneczne z tylnymi kontaktami punktowymi / P. Panek, K. Drabczyk, J.Kwiatkowska, K. Suchenek Crystalline silicon solar cells with back point contacts 25 Numeryczna analiza procesu wytwarzania ogniw słonecznych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / S. Gułkowski, J.M. Olchowik, K. Cieślak Numerical analysis of the solar cell production on the basis of the silicon ELO structures 27 Specjalne systemy fotowoltaiczne do zastosowania w siłach zbrojnych RP - realizacja wniosku rozwojowego / S. Maleczek, D. Stoga, W. Malicki Special photovoltaic systems for use in the Polish Armed Forces - proposal developed within 31 Charakteryzacja metodą XPS warstw azotku krzemu dla ogniw słonecznych / R.P. Socha, M. Lipiński, K. Hejduk XPS characterization of silicon nitride layers for solar cells 34 Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi / W.Grzesiak, M. Cięż, T. Maj, E. Klugmann-Radziemska, T. Pisarkiewicz Autonomous hybrid photovoltaic systems supported by fuel cells 38 Ocena jakości ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego na podstawie wyznaczonych empirycznie różnymi metodami pomiarowymi wartości rezystancji szeregowej w funkcji temperatury / E. Klugman- Radziemska, M. Modzelewski Quality assessment of photovoltaic crystalline silicon solar cells empirically obtained by different methods of series resistance measuring in a function of temperature 42 Sposób zagospodarowania uszkodzonych mechanicznie krzemowych ogniw fotowoltaicznych W. Grzesiak, A.Bieńkowski, E. Klugman- Radziemska, T. Pisarkiewicz Method of utilizing mechanically damaged silicon solar cells 45 Właściwości ochronne i pasywujące amorficznych pokryć antyrefleksyjnych na krzemowe ogniwa słoneczne / B. Swatowska, S. Kluska, S. Zimowski Protective and passivating properties of amorphous antireflective coatings for silicon solar cells

11 47 Wpływ rodzaju materiałów stosowanych do laminacji ogniw fotowoltaicznych na ich charakterystykę I-V / K. Drabczyk, P. Zięba The influence of various type of materials used in lamination process of solar cells on their I-V charcteristic 50 Porównanie struktury i właściwości elektrycznych przednich elktrod ogniw słonecznych wypalanych w piecu taśmowym i selektywnie spiekanych laserowo / L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek Comparison of the structure and electrical properties front electrodes of solar cells fired in a belt furnace and selectively laser sintered 53 Wpływ obróbki laserowej na topografię powierzchni krzemu polikrystalicznego / L.A. Dobrzański, A. Drygała Influence of laser processing on polycrystal-line silicon surface topography 55 Badanie właściwości cienkich warstw pasywujących z SiO 2 w strukturze ogniwa fotowoltaicznego / E. Wróbel, N.Waczyńska, W. Filipowski, K. Drabczyk Properties studies of thin SiO 2 passivates films in a photovoltaic cell structure 57 Efektywne wartości współczynnika dyfuzji dla modelu domieszkowania dyfuzyjnego warstwy emiterowej ogniwa słonecznego / W. Filipowski, K. Waczyński, E. Wróbel, A. Skwarek, K. Drabczyk Effective values of diffusion coefficient for the model of diffusion doping of the solar celli emitter layer 59 Teksturowanie krzemu metodą trawienia chemicznego z użyciem katalicznego palladu / M. Lipiński Texturing of silicon by palladium assisted chemical etching 62 Warstwa azotku krzemu jako warstwa antyrefleksyjna i pasywująca dla krzemowych ogniw słonecznych / M. Lipiński Silicon nitride as antireflection and passivation layer for silicon solar cells 67 Cienkie warstwy ZnO:Al jako przezroczyste i przewodzące elektrody / H. Czternastek, M. Sokotowski ZnO:Al films as transparent and conductive electrodes 70 Chemiczna modyfikacja powierzchni krzemu krystalicznego do zastosowań w fotowoltaice / G. Kulesza, P. Zięba The chemical modification of a surface of crystalline silicon for pv application 73 Charakteryzacja krzemowych kropek kwantowych w wielowarstwowych strukturach azotku krzemu / M. Lipiński Characterization of silicon quantum dots in multilayer silicon nitride 77 Badanie właściwości cienkich warstw antyrefleksyjnych z dwutlenku tytanu w strukturze ogniwa fotowoltaicznego / K. Waczyński, W. Filipowski, K. Drabczyk The investigation of TiO 2 antireflection thin films of solar cells TECHNIKA SENSOROWA 81 Ocena odczuwania migotania światła / G. Wiczyński Evaluation of the flicker TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 86 Bonding monolitycznych mikrofalowych układów scalonych - metody modelowania, wpływ na parametry użytkowe na przykładzie wielobitowego przesuwnika fazy / P. Szymański, E. Sędek Bonding of monolithic microwave integrated circuits - modeling methods, aftects on mumbit phase shifter performance

12 TECHNIKI INFORMATYCZNE 92 Rozpoznawanie osób na podstawie kostek dłoni / M. Choroś, R. Kozik, W. Nowakowski Knuckle based human recognition 96 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 4. Programowanie w asemblerze. Środowisko MPLAB IDE. Częstotliwościomierz / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 4. Assembler programming. MPLAB IDE. Frequency meter (continuation) 102 4x4 Butler Matrix in microstrip-slot technology for GHz frequency band / P. Warmbier, W. Zieniutycz 8-wrotowa matryca Butlera wykonana w dwuwarstwowej strukturze mikropaskowej o wspólnej metalizacji uziemienia na pasmo pracy GHz 105 Microprocessor system for wireless monitoring and processing of postmortal parameters transmitted / A. Manukova, L. Dimitrova Mikroprocesorowy bezprzewodowy system monitorowania i przetwarzania postmortalnych parametrów 109 Rozwój techniki światłowodowej w kraju / J. Dorosz, R. Romaniuk Development of optical fiber technology in Poland, Prototyp programowalnego sterownika logicznego dla sprzętowej maszyny wirtualnej / Z. Hajduk Prototype of programmable logic controller for hardware virtual machinc 118 Rola optoelektroniki w Internecie przyszłości. Część 1 / R. Romaniuk The role of optoelectronics in the future Internet. Part Modyfikacja grafu wyjść poprawiająca efektywność wykorzystania iloczynów w strukturze programowalnej / M. Kubica, W. Sułek, D. Kania The modification of a graph s nodes improving the efficiency of terms usage in a programmable structure 126 Szerokopasmowe symetryzatory realizowane w technice planarnej / Ł. Sorokosz, W. Zieniutycz Wideband planar baluns 131 Elektronika w pojazdach samochodowych. Część 1. Charakterystyczne narażenia eksploatacyjne / J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek Car electronics. Part 1. Characteristic exploitation stresses

13 nr 5 15 Lepsze życie w społecznościach lokalnych z technikami komunikacyjnymi i informacyjnymi / A. Wilk Better life in rural communities with ICTs 28 Zagadnienia dotyczące radiokomunikacji morskiej na światową konferencję radiokomunikacyjną WRC-2012 / J. Czajkowski, K. Korcz Issues concerning the maritime radiocommunication for world radiocommunication conference WRC Optymalizacja propagacyjna systemów radiowych pracujących w zakresie fal milimetrowych / J. Bogucki, E. Wielowieyska Propagation optimization of line-of-sight radio relay at millimeter band 37 Telewizja cyfrowa - zarys zagadnienia / - J. Bogucki Digital television - outline 43 Poprawa precyzji obliczeń zmiennoprzecinkowych w GPGPU za pomocą dwóch akumulatorów / P. Pawłowski, A. Dąbrowski, M. Stankiewicz, F. Misiorek lmprovement of precision of floating-point computations in GPGPU by means of two accumulators 49 LMS algorithms parallelization in GPGPU environment / W. Bożejko, A. Dobrucki, M. Walczyński Zrównoleglenie algorytmu LMS w otoczeniu GPGPU 53 Rola i analiza możliwości współczesnej telemedycyny z uwzględnieniem aplikacji biotelemetrycznych bliskiego zasięgu / P. Kardyś, A. Dąbrowski Role and capability analysis of contemporary telemedicine including shortrange biotelemetric applications 56 Standard Bluetooth na tle bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych krótkiego zasięgu w aplikacjach bio- i telemedycznych / P. Kardyś, A. Dąbrowski The Bluetooth standard versus other short-range wireless telecommunication systems in relation to bio- and telemedical applications 60 Wielokanałowy zdalny system akwizycji sygnałów bioelektrycznych / P. Kardyś, A. Dąbrowski Multi-channel remote acguisition system for bioelectrical signals 63 Moduł EEG do pomiarów zdalnych jako element bezprzewodowego systemu telemetrycznego / P. Kardyś, M. Portalski The EEG module for remote measurements as a part of wireless telemetrie system 66 Filtr antyaliasingowy w tele-metrycznym systemie rejestracji sygnału EEG / P. Kardyś M., Portalski The antialiasing filter in the EEG telemetric system 68 Implementation of the parallel digital processor for image analysis using FPGA technology / P. Brylski, M. Strzelecki Implementacja równoległego cyfrowego procesora do analizy obrazu w technologii FPGA 72 Comparison of NI LabVIEW and NI Vision Builder Al environments in fast prototyping of video processing algorithms for CCTV using smart camera / A. Chmielewska, A. Dąbrowski, A. Namerła, P.Pawłowski, R. Weychan, M. Stankiewicz Porównanie środowisk NI LabVIEW oraz NI Vision Builder Al w szybkim prototypowaniu algorytmów przetwarzania wideo w CCTV z wykorzystaniem kamery inteligentne

14 77 Metoda poprawy czytelności obrazów z monitoringu CCTV / A. Konieczka, J. Balcerek, A. Dąbrowski Method of improving quality of CCTV frames 80 Sprzętowy Moduł Predykcji INTRA dla Kodera Standardu H.264/AVC, z obsługą profilu High i przeszukiwaniem wszystkich trybów predykcji / M. Roszkowski, G. Pastuszak Full-search Real-Time Intra Prediction Hardware Module For High-Profile H.264/AVC Encoder 85 Wavelet-like decomposition based on filtering in domains of discrete trigonometric transforms - case study / P. Korohoda, A. Dąbrowski Falkowo-podobna dekompozycja na podstawie filtracji w dziedzinach dyskretnych transformacji trygonometrycznych - studium przypadków 89 Radio programowalne / P. Pawłowski, A. Dąbrowski, P. Skrzypek, P. Roszak, A. Pałejko, T. Walencik, M. Mor Software defined radio 94 Experimental speaker recognition investigations using head / torso simulator and telephone transmission / D. Cetnarowicz, Sz. Drgas, A. Dąbrowski Eksperymentalne badania rozpoznawania mówcy z użyciem sztucznej głowy / torsu i transmisji telefonicznej 98 Segmentacja mówców w rozmowach telefonicznych na podstawie znaku wodnego / A. Dąbrowski, A. Meyer, A. Chmielewska, R. Weychan Watermark based segmentation of telephone call speakers 103 Fast speaker recognition based on short Polish sequences / T. Marciniak, R. Weychan, Sz. Drgas, A. Dąbrowski, A.Krzykowska Szybkie rozpoznawanie mówcy na podstawie krótkich wypowiedzi w języku polskim 106 Automatic prosodic modification in a Text-To-Speech synthesizer of polish language / K. Łopatka, P. Suchomski, A. Czyżewski Automatyczna modyfikacja prozodii w syntetyzerze mowy języka polskiego 111 Text to speech synthesis system with multi voice capability based on instantaneous voice conversion / E. Azarov, A. Petrovsky, P. Zubrycki System syntezy mowy z możliwością użycia wielu głosów oparty o metodę ciągłej konwersji 116 Database and recording system for registration, maintaining and fast searching of emergency telephone calls / J. Balcerek, A. Dąbrowski, Sz. Drgas, P. Pawłowski, A. Konieczka Baza danych i system nagrań do rejestracji, przechowywania i szybkiego przeszukiwania nagrań rozmów telefonicznych na telefony alarmowe 123 Special neural networks for finding symbolic relationships between empirical data / J. Majewski, R. Wojtyna Specjalne sieci neuronowe do wykrywania symbolicznych zależności między danymi empirycznymi 127 Energetyczny filtr aktywny ze zmodyfikowanym algorytmem sterowania opartym na teorii mocy chwilowej / K.P. Sozański Active power filter with modified reactive power control algorithm TECHNIKA SENSOROWA 132 Diagnozowanie procesu reaktywnego rozpylenia / A. Brudnik Reactive sputtering diagnostics

15 TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 135 Właściwości sygnałów radarowych z modulacją częstotliwości / M. Łuszczyk, J. Dawidczyk Chosen properties of radar signals with intrapulse freguency modulation TECHNIKI INFORMATYCZNE 142 Metody usuwania szumu z obrazów twarzy / T. Andrysiak, L. Naumowski Noise removing methods from face images 147 Rola optoelektroniki w Internecie przyszłości. Część 2 / R. Romaniuk The role of optoelectronics in the future Internet. Part Elektronika w pojazdach samochodowych. Część 2. Magistrale komunikacyjne, podzespoły półprzewodnikowe / J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek Car electronics. Part. 2. Communication busses, semiconductor devices 157 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 5: Moduły CCP (PWM). Miernik długości impulsu / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 5. CCP Modules (PWM). Pulse Width Meter 161 An Application of the microcontroller structure in the incremental optoelectronic transducer / A. Szcześniak, J. Szcześniak Zastosowanie struktury mikroprocesorowej w inkrementalnym przetworniku położenia 163 Elektryczne profile w epitaksjalnym GaAs:Si z dużą koncentracją defektów o niejednorodnych rozkładach przestrzennych indukowanych przerwą wzrostu / M. Kaczmarczyk, M. Kaniewska, O. Engström Electrical depth profiles of MBE-grown GaAs:Si with high defect concentrations at interrputed growth interface 172 Moduł komunikacyjny dla sprzętowej implementacji maszyny wirtualnej / Z. Hajduk Communication module for hardware implementation of virtual machine

16 nr 6 11 Metrologia kwantowa - czym jest? / W. Nawrocki Quantum Metrology - What is It? 14 Towards optical atomic clock and metrology with cold strontium atoms / M. Bober, J. Zachorowski, W. Gawlik, M. Smoluchowski W stronę optycznego zegara atomowego i metrologii z zimnymi atomami strontu 17 Primary impedance metrology with direct digital synthesis / L. Callegaro, V. D'elia, B. Trinchera Pomiary wzorcowe impedancji za pomocą bezpośredniej syntezy cyfrowej 19 Stabilność długoterminowa generatorów kwantowych wykorzystywanych w pomiarach długości / D. Czułek, R. Szumski Long-term stability of the quantum generators used in length mesurements 22 Graphene production for electrical metrology / R.E. Elmguist, T. Shen, G.R. Jones, F.L.Hernandes-Marguez, M.A. Real, D.B. Newell Wytwarzanie grafenu na potrzeby metrologii elektrycznej 26 The influence of the resonator on the self heating effect and the synchronization of Josephson junctions / A. Grib, P Seidel Wpływ rezonatora na efekt samopodgrzewania i synchronizację złączy Josephsona 28 Characterization of a digital SQUID for magnetic field measurements with high dynamie range / I. Haverkamp, O.Wetzstein, J. Kunert, R. Stolz, T. Ortlepp, H. Toepfer Charakterystyka cyfrowego układu SQUID do pomiarów pola magnetycznego o szerokim zakresie dynamiki 31 Experimental study of radio frequency power broadening in ABMR-LIRF method / A. Krzykowski, P. Głowacki Badania zależności poszerzenia nasyceniowego od mocy pola mikrofalowego w metodzie ABMR-LIRF 35 Kwantowy wzorzec prądu elektrycznego / E. Dudek, M. Orzepowski, A. Tatar Quantum standard of electric current 38 Kompensacja wpływu temperatury na czas propagacji scalonych funktorów logicznych za pomocą napięcia zasilającego / M. Maćkowski, K. Lange Compensation of the temperaturę influence on the propagation time of integrated logical gates by means of supply voltage 42 New definition of the kelvin in terms of the Boltzmann's constant / A. Merlone, Ch. Musacchio, A. Szmyrka-Grzebyk Nowa definicja kelwina wyrażona przez stałą Boltzmanna 45 Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale / W. Miczulski, Ł. Sobolewski Zastosowanie sieci neuronowych GMDH do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu 47 Fabrication of the 10 kω QHR Array device / T. Oe, K. Matsuhiro, T. Itatani, S. Gorwadkar, S. Kiryu, N.-H. Kaneko Wytwarzanie 10 kω matrycy QHR 49 Behavior of light emitting diodes at low temperature / J. Pająkowski Zachowanie diod elektroluminescencyjnych w niskiej temperaturze

17 52 Resonance features of coupled Josephson junctions in high temperature superconductors / Y. Shukrinov, P. Seidel Właściwości rezonansu sprzężonych złączy Josephsona w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych 55 Scanner configuration suitable for both Zener reference standards comparisons and JVS measurements / M. Šira, V. Nováková Zachovalová, J. Streit Konfiguracja skanera zdatnego do porównań pomiarów wzorców napięcia Zenera ze wzorcami Josephsona 57 Operation and accuracy of an automated cryocooler-based 10 Volt Josephson Yoltage standard system / M. Starkloff, G. Wende, S. Anders, M. Schubert, M. Meyer, H-G. Meyer Działanie i dokładność automatycznego kriogenicznego systemu wzorca napięcia 10 V ze złączami Josephsona 60 Josephson voltage standard comparison automation / Y. Tang Automatyka procesu komparacji kwantowego wzorca napięcia Josephsona 62 Quantum Hall effect in exfoliated graphene / M. Woszczyna, M. Friedemann, K. Pierz, F. Ahlers Kwantowy efekt Halla w eksfoliowanym grafenie 65 Transport elektronów przez nanozłącza formowane pomiędzy ostrzem ze złota i ferromagnetyczną nanostrukturą wielowarstwową (Ni 80 Fe 20 /Au/Co/Au) N / M. Wróblewski, M. Wawrzyniak, M. Nowicki, T. Luciński, M. Błaszyk, B. Susła Electron transport through nanocontacts formed between gold tip and ferromagnetic multilayer nanostructures (Ni 80 Fe 20 /Au/Co/Au) N 69 Fotowoltaika (str. I-LII)/ P. Panek TECHNIKA SENSOROWA 120 Electronic system for analyzing the electrical resistance of biological tissue in forensics / A. Manukova, I. Ivanov System elektroniczny do badania rezystancji elektrycznej tkanek biologicznych w medycynie sądowej TECHNIKA MIKROFALOWA I RADIOLOKACJA 124 Konwersja sygnałów pasożytniczych w układach powielania częstotliwości / Z.R. Szczepaniak Corwersion of spurious signals in frequency multipliers TECHNIKI INFORMATYCZNE 128 Szyfry strumieniowe na przykładzie algorytmów A5/1 i Rabbit / R. Poznański Stream ciphers: A5/1 and Rabbit 131 Mikrokontrolery PIC w zastosowaniach badawczych. Część 6. Obsługa wyświetlacza graficznego z telefonu Siemens S65. Interfejs SPI. Graficzny analizator impulsów / P. Borkowski Using PIC Microcontrollers in research applications. Part 6. Programming the Siemens S65 display. Serial Peripheral Interface (SPI). Graphical Signal Analyzer

18 136 Nowoczesne systemy doświetlania roślin oparte o najnow-sze osiągnięcia technologii SSL LED / W. Grzesiak, A. Bieńkowski, M. Żupnik, R. Wojciechowska, A. Kołtun, S. Kurpaska Modern systems based on the latest SSL LED technology for plants irradiation 139 Digitally controlled active oscillator designed by admittance matrix method / A. M. Płaza Sterowany cyfirowo aktywny oscylator harmoniczny projektowany metodą macierzy admitancyjnej 142 Rola optoelektroniki w Internecie przyszłości. Część 3 / R. Romaniuk The role of optoelectronics in the future Internet. Part Elektronika w pojazdach samochodowych. Cz. 3. Jak uzyskać dużą niezawodność / J.F. Kołodziejski, J. Szczęsny, P. Guzdek Car electronics. Part 3. How to get high reliability 153 Jan Szczepanik - genialny Polak i światowej sławy wynalazca, twórca telewizji / Z. Trzaska Jan Szczepanik - the Pole of genius and world fame inventor, pionieer of television

19 nr 7 15 Parametryzacja sygnałów dla celów e-diagnostyki obiektów końcowych sieci energetycznej / A. Lisowiec Signal parametrization for e-diagnosis of power network equipment 18 Zastosowanie transformacji falkowej do badania rozkładu przebiegu czasowego prądu cewki otwierającej wyłącznika - badania symulacyjne / G. Brodziński Application of wavelet transform to trip coil current signal decomposition - simulation research 23 Aktywna kontrola w trakcie pracy dwustanowych torów wejściowych i wyjściowych urządzeń elektronicznych dla elektroenergetyki / Z. Kołodziejczyk Active on-line testing of bistable input and output channels of electronic bay controllers 26 Badanie cienkich nanostrukturalnych warstw metodą spektroskopii absorpcyjnej / A. Kamińska, K. Molenda The studies of thin nanostructural films by absorption spectroscopy 30 Programowanie filtrów akceptacyjnych i mechanizmy arbitrażu w sieci CAN / A. Kalinowski Programming of acceptance filters and mechanisms of arbitration in CAN networks 32 Automatyczny prober do precyzyjnych pomiarów właściwości elektromagnetycznych materiałów przy częstotliwościach mikrofalowych / M. Karliński, M. Kiełbasiński, J. Wójcik, J. Zając An automated prober for microwave precise measurements of electromagnetic properties of materials at microwave freguencies 34 Platforma sprzętowa dla systemów operacyjnych i aplikacji wbudowanych do zastosowań przemysłowych / L. Książek Hardware platform for embedded operating systems and applications for use in industry 38 Analiza powstawania zimnych połączeń lutowanych podzespołów BGA w montażu bezołowiowym / G. Kozioł, W. Stęplewski, T. Serzysko Investigation of the Head-in-Pillow component soldering defect in lead free soldering 43 Kompozyty polimerowe z nanododatkami do zastosowań w elektronice drukowanej / K. Janeczek, G. Kozioł, M. Jakubowska, A. Araźna, A. Młożniak, J. Borecki, K. Lipiec Polymer composites with nanoadditives for printed electronics 47 Cyfrowa regulacja amplitudy sygnału wyjściowego z układu cyfrowej syntezy częstotliwości / R. Przybysz Digital amplitudę control of output signal from direct digital synthesis 51 Struktura oprogramowania interfejsu graficznego w systemach wbudowanych / K. Makowiecki Structure of the graphical user interface software in embedded systems 54 Opracowanie i realizacja modułów programowych w urządzeniach EAZ na bazie dedykowanych bibliotek w języku XML / R. Suchecki Description of software modules in protection relays based on XML language libraries

20 57 Wpływ wielokrotnego stosowania roztworu do immersyjnego cynowania na przebieg procesu i lutowność osadzanych warstw cyny / A. Araźna, J. Bieliński, G. Kozioł, K. Janeczek, K. Lipiec Influence of repeated exploitation of immersion tin bath on tinning process and solderability of tin layers 61 Influence of substrate type on structure of C-Pd thin films / E. Kowalska, E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Firek, J. Rymarczyk, J. Radomska Wpływ rodzaju podłoża na strukturę cienkich warstw C-Pd 65 Quasi wielokrotna wiązka elektronów do spawania z obróbką cieplną / K. Olszewska, A. Czopik, S. Krawczyk Quasi multiple electron beam for welding with thermal processing 69 Symulacja naprężeń cieplnych występujących podczas chłodzenia retort pomiarowych / S. Ryciak, R. Kiełczewski, Ł. Grotkowski Thermal strain simulation in coal carbonization device reactor 72 Stanowisko do automatycznej kalibracji czujników temperatury z piecem dwustrefowym / R. Kiełczewski, Ł Grotkowski., S. Ryciak Temperature sensor automatic calibration unit with two heating zones furnace 75 Wpływ jakości powłok na płytce drukowanej na wyniki lutowania bezołowiowego / K. Bukat, J. Sitek, M. Kościelski Influence of PCB coatings guality on lead-free soldering results 82 Mikrorobot do lutowania punktowego do zastosowań w automatycznych systemach produkcyjnych / M. Kiełbasiński, W. Kopera, T.Kozłowski, W. Mocny Microrobot for point soldering for use in automated production systems 84 Zastosowanie systemu automatycznej inspekcji wizyjnej dla celów automatyzacji operacji lutowania punktowego w produkcyjnych liniach montażowych / K. Biernacki, M. Karliński, W. Kornacki Applications of automatic visual inspection system for automatisation of point-to-point soldering operation in production assembly lines 88 Wpływ procesów rozwijania powierzchni miedzi na wielkość zmian rezystancji rezystora cienkowarstwowego formowanego z folii NiP / K. Lipiec, A. Araźna, J. Borecki, K. Futera The influence of copper surface modification processes on changes of resistance of resistors made using thin NiP-foil 91 Próby zastosowania systemu eksperckiego w automatycznej analizie pracy wyłącznika / H. Chrzaniuk, P. Zybert Attempts of utilizing expert system techniques in automated analysis of circuit breaker operation 93 Wpływ wygrzewania na jakość warstw SiO 2 wytwarzanych na podłożach 4H-SJC metodą utleniania termicznego / K. Król, K. Kalisz, M. Sochacki, J. Szmidt Influence of post annealing process on quality of thermally oxide on 4H-SJC 96 Prognozowanie końcowej wartości współczynnika reakcyjności koksu w trakcie trwania pomiaru / A. Witowski, K.Jasek, W. Latocha The prediction of final value of coke reactivity index during the measurement execution

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, Kozy, ul. Krakowska 22

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, Kozy, ul. Krakowska 22 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Laboratorium Fotowoltaiczne, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 22 Tel.: (033) 8174249, fax: (033) 4867180 e-mail: kazimierz.drabczyk@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przyrządy półprzewodnikowe część 5 FET

Przyrządy półprzewodnikowe część 5 FET Przyrządy półprzewodnikowe część 5 FET r inż. Bogusław Boratyński Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska 2011 Literatura i źródła rysunków G. Rizzoni, Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC

Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC Krytyczne parametry konstrukcyjno-technologiczne i ich wpływ na parametry elektryczne tranzystorów mocy MOSFET SiC Mariusz Sochacki 1, Norbert Kwietniewski 1, Andrzej Taube 1,2, Krystian Król 1, Jan Szmidt

Bardziej szczegółowo

Automatyka i. Kierunek:

Automatyka i. Kierunek: Kierunek: Automatyka i Robotyka studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I - 12 dr inŝ.. Artur Szczęsny Realizacja dozoru budynku na sterowniku PLC. Realization of

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Skalowanie układów scalonych

Skalowanie układów scalonych Skalowanie układów scalonych Technologia mikroelektroniczna Charakterystyczne parametry najmniejszy realizowalny rozmiar (ang. feature size), liczba bramek (układów) na jednej płytce, wydzielana moc, maksymalna

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING

REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING PIOTR HABEL, JACEK SNAMINA * REGULATOR PRĄDU SPRĘŻYNY MAGNETYCZNEJ CURRENT REGULATOR OF MAGNETIC SPRING Streszczenie Abstract Artykuł dotyczy zastosowania regulatora prądu do sterowania siłą sprężyny magnetycznej.

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych

Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Badania wybranych nanostruktur SnO 2 w aspekcie zastosowań sensorowych Monika KWOKA, Jacek SZUBER Instytut Elektroniki Politechnika Śląska Gliwice PLAN PREZENTACJI 1. Podsumowanie dotychczasowych prac:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Elektronika Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Zadania elektroniki: Urządzenia elektroniczne służą do przetwarzania i przesyłania informacji w postaci

Bardziej szczegółowo

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. dr hab. inż. Janusz Nieznański Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych dr hab. inż. Janusz Nieznański Jakość Energii Elektrycznej Power Quality (PQ) Wymagania, normy, definicje Parametry jakości energii Zniekształcenia harmoniczne

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH W artykule przedstawiono model matematyczny modułu fotowoltaicznego.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Łukasz Starzak

dr inż. Łukasz Starzak Przyrządy półprzewodnikowe mocy Mechatronika, studia niestacjonarne, sem. 5 zima 2015/16 dr inż. Łukasz Starzak Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowo badawcza

Oferta usługowo badawcza POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY http://www.we.pb.edu.pl Oferta usługowo badawcza Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka 15-351 Białystok ul. Wiejska 45D NIP 542-020-87-21 REGON 000001672

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w fotowoltaice, sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

LABORATORIUM POMIARÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Damian BISEWSKI* Janusz ZARĘBSKI* LABORATORIUM POMIARÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH W pracy zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Aparatura do osadzania warstw metodami:

Aparatura do osadzania warstw metodami: Aparatura do osadzania warstw metodami: Rozpylania mgnetronowego Magnetron sputtering MS Rozpylania z wykorzystaniem działa jonowego Ion Beam Sputtering - IBS Odparowanie wywołane impulsami światła z lasera

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika. Lucas Nülle GmbH 1/7

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika. Lucas Nülle GmbH 1/7 Table of Contents Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Energoelektronika 1 2 2 3 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl UniTrain-I UniTrain is a multimedia e-learning system with

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active

2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active 2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu

Bardziej szczegółowo

I Konferencja. InTechFun

I Konferencja. InTechFun I Konferencja Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 9 kwietnia 2010 r., Warszawa POIG.01.03.01-00-159/08

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki, Instytut Podstaw Elektroniki KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

W książce tej przedstawiono:

W książce tej przedstawiono: Elektronika jest jednym z ważniejszych i zarazem najtrudniejszych przedmiotów wykładanych na studiach technicznych. Co istotne, dogłębne zrozumienie jej prawideł, jak również opanowanie pewnej wiedzy praktycznej,

Bardziej szczegółowo

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2

Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii

Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Oferta usługowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Zakład Układów Elektronicznych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego GENERATORY KWARCOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ

WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ ELEKTRYKA 2014 Zeszyt 1 (229) Rok LX Krzysztof GÓRECKI, Janusz ZARĘBSKI Akademia Morska w Gdyni WPŁYW MOCOWANIA ELEMENTU PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA JEGO PRZEJŚCIOWĄ IMPEDANCJĘ TERMICZNĄ Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

I Konferencja. InTechFun

I Konferencja. InTechFun I Konferencja Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 9 kwietnia 2010 r., Warszawa POIG.01.03.01-00-159/08

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical

G. Kulesza, P. Panek, P. Zięba, Silicon Solar cells efficiency improvement by the wet chemical Phone: +48 33 817 42 49, Fax: +48 12 295 28 04 email: g.kulesza@imim.pl Employment and position Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Sciences: Ph.D. studies (20102014), assistant

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH ASPEKTÓW TECHNOLOGII WYKONANIA TRANZYSTORA MOSFET NA KRYTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH ASPEKTÓW TECHNOLOGII WYKONANIA TRANZYSTORA MOSFET NA KRYTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE Mgr inż. Krystian KRÓL 1,2 Mgr inż. Andrzej TAUBE 2 Dr inż. Mariusz SOCHACKI 2 Prof. dr hab. inż. Jan SZMIDT 2 1 Instytut Tele- i Radiotechniczny 2 Instytut Mikro- i Optoelektroniki Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek

Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek Sensory w systemach wbudowanych Dr inż. Cezary Worek tel. +48 12 617 29 83 e-mail: worek@agh.edu.pl http://www.wsn.agh.edu.pl/ Pawilon C2, pokój 08 (niski parter) Konsultacje środa 10.00-11.00 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Indukcyjne S.A. Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe. One and multi layer air-core inductor with round cross section

Podzespoły Indukcyjne S.A. Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe. One and multi layer air-core inductor with round cross section Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe One and multi layer air-core inductor with round cross section 0 Cewki bezrdzeniowe, cylindryczne, jedno i wielowarstwowe Zastosowania: Cewki indukcyjne

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Photovoltaic and Sensors in Environmental Development of Malopolska Region ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Strona/Page 2/32 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ANALIZA WARUNKÓW ZASILANIA dr inż. Andrzej Firlit andrzej.firlit@keiaspe.agh.edu.pl LABORATORIUM JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ jakość napięcia PWP jakość prądu W sieciach

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane

Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Układy scalone c.d. Specjalizowane układy analogowe przykłady nieliczne z ogromnej grupy wybrane Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN

INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN INSTYTUT METALURGII I I INYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN INSTYTUT METALURGII I INYNIERII MATERIAŁOWEJ 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25 tel: (+48 12) 637 42 00, 637 45 80, fax: (+48 12) 637 21 92 www: http://www.imim.pl

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy do kursów realizowanych na kierunku MTR, studia I stopnia przez W-5.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy do kursów realizowanych na kierunku MTR, studia I stopnia przez W-5. Wydział Elektryczny MTR, studia I stopnia przez W-5. 1. Właściwości metrologiczne analogowych i cyfrowych przyrządów pomiarowych. 2. Pomiary napięcia i natężenia prądu stałego i zmiennego. 3. Pomiary rezystancji

Bardziej szczegółowo

Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych. Anna Girulska. Poznań, czerwiec 2005

Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych. Anna Girulska. Poznań, czerwiec 2005 Technologie proekologiczne stosowane do produkcji płytek obwodów drukowanych Anna Girulska Poznań, czerwiec 2005 1 Eldos - krótka historia Certyfikaty Produkty Wkład w EKOPROJEKTOWANIE 2 Sp.z o.o. Wrocław

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU

BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU Leszek WOLSKI BADANIA MODELU WIELOPOZIOMOWEGO FALOWNIKA PRĄDU STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielopoziomowym falownikiem prądu. Koncepcja sterowania proponowanego układu falownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania mikrokontrolerów ARM z rodziny Cortex-M3

Kurs programowania mikrokontrolerów ARM z rodziny Cortex-M3 Kurs programowania mikrokontrolerów ARM z rodziny Cortex-M3 organizowany przez: Koło Naukowe Mikrosystemów ONYKS we współpracy z: Wydawnictwem BTC Polskim przedstawicielstwem STMicroelectronics Plan spotkania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM WDM Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Współczesny światłowodowy system

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego. Streszczenie rozprawy doktorskiej Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra Fizyki Ciała Stałego Streszczenie rozprawy doktorskiej STRUKTURA I TRANSPORT ELEKTRYCZNY UKŁADU Li-Ti-O mgr inż. Marcin Łapiński

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński

Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Ekspansja plazmy i wpływ atmosfery reaktywnej na osadzanie cienkich warstw hydroksyapatytu. Marcin Jedyński Metoda PLD (Pulsed Laser Deposition) PLD jest nowoczesną metodą inżynierii powierzchni, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej

teoria i praktyka Laboratorium wirtualne: 20 luty 2014 Remigiusz RAK, OKNO PW Warszawskie Seminarium Środowiskowe Postępy edukacji internetowej Laboratorium wirtualne: teoria i praktyka Remigiusz RAK, OKNO PW 20 luty 2014 Plan prezentacji: e-eksperyment Laboratorium wirtualne Przykłady ćwiczeń Podsumowanie Obserwacja przebiegu eksperymentu Symulacja

Bardziej szczegółowo

Technologia kontaktów omowych i montażu dla przyrządów z węglika krzemu

Technologia kontaktów omowych i montażu dla przyrządów z węglika krzemu Wprowadzenie Technologia kontaktów omowych i montażu dla przyrządów z węglika krzemu Ryszard Kisiel, Zbigniew Szczepański, Ryszard Biaduń, Norbert Kwietniewski Instytut Mikroelektronikii Optoelektroniki,Politechnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień

Część 1. Wprowadzenie. Przegląd funkcji, układów i zagadnień Część 1 Wprowadzenie Przegląd funkcji, układów i zagadnień Źródło energii w systemie fotowoltaicznym Ogniwo fotowoltaiczne / słoneczne photovoltaic / solar cell pojedynczy przyrząd półprzewodnikowy U 0,5

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 89-77X, s. 9-, Gliwice IDENTYFIKACJA STEROWANEGO UKŁADU KONDYCJONOWANIA SYGNAŁU GENERATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MACIEJ ROSÓŁ *,BOGDAN SAPIŃSKI ** *AGH Akademia Górniczo-Hutnicza,Katedra

Bardziej szczegółowo