BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r."

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Pozycja Irlandii w rankingu magazynu Forbes na najlepsze miejsce na prowadzenie biznesu Według najnowszego raportu opracowanego przez amerykański magazyn finansowy Forbes Irlandia zajęła czwartą pozycję na świecie pod względem dogodności prowadzenia działalności gospodarczej. W ubiegłorocznym wydaniu Irlandia zajmowała pierwszą lokatę. Ranking objął 146 krajów i wzięto w nim pod uwagę następujące kryteria: ochrona praw własności, innowacyjność, system podatkowy, rozwój technologiczny, poziom korupcji, wolność (osobista, handlowa i monetarna), poziom biurokracji, ochrona inwestorów oraz wyniki krajowych giełd papierów wartościowych. Każdy z tych elementów został poddany ocenie w poszczególnych krajach, a danych do badań dostarczyły takie organizacje jak: Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Bank Światowy i Światowe Forum Ekonomiczne. W tym roku pierwsze miejsce przypadło Danii, a na kolejnych pozycjach znalazły się Hong Kong i Nowa Zelandia. W ramach poszczególnych kategorii Irlandia nadal zajmuje pierwszą pozycję w zakresie wolności osobiste. Wysoko oceniana jest również w ochronie inwestora (6 miejsce) i swobodzie handlu (9). Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w kryteriach korupcja i zdolność ochrony praw własności - Irlandii przyznano tu odpowiednio 17 i 18 lokatę. Jeszcze niżej oceniono pozom biurokracji i innowacyjność 19 i 20 pozycja. W komentarzu autorzy rankingu zwracają uwagę, że rząd premiera Enda Kenny wdrożył drastyczny program oszczędnościowy. Gospodarka tego kraju powoli odnotowuje poprawę zmniejszając deficyt budżetowy (7,2% w 2013 r.) Podkreślany jest także fakt, iż z końcem 2013 r. Irlandii udało się opuścić program wsparcia tzw. Trojki. Przyczyniło się do tego rygorystyczne przestrzeganie celów redukcyjnych deficytu. Dziennikarze magazynu Forbes zwracają także uwagę na kluczowy czynnik wzrostu gospodarki irlandzkiej jakim okazał się eksport. Polska w rankingu Forbes w tym roku zajęła 40 pozycję. Wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej wyprzedzają nas: Estonia (22), Litwa (24) i Łotwa (36). Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronie internetowej: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie 4 the Vicarage, St. John s Road, Dublin 4, IRELAND Tel: Fax:

2 2. System podatkowy w Irlandii w 2015 r. Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT) - w Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe: osoba samotna nieutrzymująca innych osób płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%; osoba samotnie wychowująca dzieci płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%; małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód: płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%; małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód: płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%. Tak wyliczony podatek dochodowy korygowany jest o kwotę wolną (np. dla osoby samotnej wynosi ona EUR) oraz rozbudowany system odliczeń z tytułu np. spłaty kredytu hipotecznego, kosztów wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci. Osoby długotrwale bezrobotne (min. 15 miesięcy) rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na okres do dwóch lat (kwota nieprzekraczająca EUR rocznie). Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax CIT) stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25,0% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców. Podatek od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23,0%. W przypadku niektórych towarów (np. określone rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości 13,5%. Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne, galerie, a także usługi sportowe, fryzjerskie, powiązane z turystyką usługi drukarskie i gazety obowiązuje stawka 9,0%. W rolnictwie stosuje się 5,2% stawkę VAT, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%. Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy eksporcie w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone). Podatek akcyzowy (Excise Duty) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje. Podatek od darowizn i spadków (Capital Acquisitions Tax) - stawka podstawowa to 33%. Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) - podatek dochodowy od zysków z inwestycji - stawka podstawowa wynosi 33%. 2

3 Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax) podatek płacony przez spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa to 20% - w pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego płacenia. Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax; D.I.R.T.) stawka wynosi 41%. Podatek przy kontraktach niektórych branż (Relevant Contract Tax; RCT) podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany może być jako zaliczka na podatek dochodowy lub inny podatek należny fiskusowi (za zgodą tegoż). Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Dla nowych podmiotów w branży budowlanej najczęściej domyślnie stosowana jest stawka 20%, o której zmianę na 0% można wnosić po kilku miesiącach działalności. Podatek stosowany jest zarówno wobec podmiotów zarejestrowanych w Irlandii jak i zagranicznych. Opłata skarbowa (Stamp Duty) objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe (korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy, zbywanie udziałów w spółkach). Zależnie od dokumentu opłata występuje w postaci ad valorem lub stałej stawki. W obrocie niektórymi dokumentami używany jest system pobierania opłat skarbowych poprzez wydanie certyfikatu (znaczka skarbowego; estamping system). Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax) podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w Irlandii. Podatek dotyczy również używanych pojazdów importowanych. Niezależnie od tego, co roku właściciele pojazdów opłacają podatek drogowy (Motor Tax). Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla. Opłaty celne (Customs Duty) dotyczą importu z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej taryfa celna. Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Social Charge - USC). Jest to obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy: ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Podatek ten zastąpił stosowane przedtem Income Levy oraz Health Levy. Obowiązek odprowadzania składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). USC nalicza się progresywnie. W 2015 r. stawki USC wynoszą: 1,5% przy dochodach pomiędzy 0 i EUR; 3,5% przy dochodach pomiędzy EUR i EUR. Stawka ta odnosi się też do dochodów poniżej EUR w przypadku osób powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy karty medycznej (Medical Card); 7,0% przy dochodach pomiędzy EUR i EUR. 8,0% przy dochodach przekraczających EUR. 11% dla osób samozatrudnionych przy dochodach powyżej EUR. 3

4 Dla przykładu: osoba zarabiająca rocznie 25 tys. EUR w 2015 r. zapłaci składkę USC w wysokości 1,5% od pierwszych EUR, 3,5% od kwoty powyżej do EUR i 7% od pozostałej części dochodu. USC nie obejmuje: osób, których dochód roczny nie przekracza EUR; osób, które pobierają zasiłki; dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (D.I.R.T.). Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI Pay Related Social Insurance) w wysokości 8,50% oraz 10.75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Niższa składka dotyczy pracowników zarabiających do 356 EUR tygodniowo. Pracownicy płacą składki społeczne PRSI w wysokości 4% od dochodów powyżej 352 EUR tygodniowo. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą także zobowiązane są do opłacenia PRSI w wysokości 4% (minimum 500 EUR rocznie). Składki PRSI płatne są też od dochodów z najmu, przychodów z lokat, dywidend i odsetek od depozytów, gdy dochody te przekraczają EUR rocznie lub gdy są to dochody osób samozatrudnionych. Podatek od nieruchomości.pobierany przez Revenue Comissioners na podstawie samodzielnie szacowanej wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych, w tym przeznaczonych pod wynajem. Stawka 0,18% wartości rynkowej obowiązuje do pierwszego EUR. Od wartości powyżej EUR stosuje się stawkę 0,25%. Przy wartości poniżej EUR opodatkowane jest tylko EUR. Trzyletnie zwolnienie ma zastosowanie do: Wszystkich nowych lub nieużytkowanych domów, zakupionych przed końcem 2016 r.; Domów nabytych w 2013 r. przez kupujących nieruchomość po raz pierwszy; Mieszkań i domów w niedokończonych osiedlach. Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): 3. Deficyt budżetowy i dług publiczny Irlandii po 3. kw r. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) deficyt budżetowy w III kwartale 2014 r. wyniósł mln EUR stanowiąc tym samym 4% Produktu Krajowego Brutto Irlandii. W 2013 roku w analogicznym okresie deficyt osiągnął mln EUR i odpowiednio 6,4% PKB. Dochody skarbu państwa w III kwartale 2014 r. wyniosły 15,6 mld EUR i były wyższe o 793 mln EUR (+5,4%) w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Wzrost odnotowano między innymi dzięki większym wpływom z tytułu podatków i składek na cele socjalne. Z kolei wydatki państwa zmniejszyły się o 190 mln EUR (-1,2%) w porównaniu z III kwartałem 2013 r. Łącznie po trzech kwartałach 2014 r. deficyt budżetowy w Irlandii wyniósł mln EUR stanowiąc 4,8% PKB. W 2013 roku w analogicznym okresie deficyt osiągnął mln EUR i odpowiednio 6,2% PKB. Według tego samego źródła irlandzki dług publiczny brutto po III kw r. wyniósł 208,2 mld EUR stanowiąc tym samym 114,8% PKB tego kraju. W 2013 r. w analogicznym okresie dług brutto stanowił 218,5 mld EUR i odpowiednio 124,2% PKB. 4

5 Z kolei irlandzki dług publiczny netto po III kw r. wyniósł 163,9 mld EUR stanowiąc tym samym 90,4% PKB tego kraju. W 2013 r. w analogicznym okresie dług netto stanowił 157,7 mld EUR i odpowiednio 89,6% PKB. 4. Gwałtowny wzrost sprzedaży nowych samochodów w Irlandii w 2014 r. W 2014 r. zarejestrowano w Irlandii nowe pojazdy. Wśród nich stanowiły auta osobowe, a auta dostawcze. W porównaniu z poprzedzającym rokiem oznacza to wzrost o 29,5% jeśli chodzi o samochody osobowe i 47,4% jeśli chodzi o samochody dostawcze. Tak potężny wzrost nastąpił na skutek poprawy kondycji gospodarki irlandzkiej, a co za tym idzie nastrojów wśród konsumentów i przedsiębiorców. Struktura rynku motoryzacyjnego w Irlandii (sprzedaż nowych aut) według wielkości udziałów poszczególnych marek samochodów w 2014 r. przedstawiała się następująco: Volkswagen (12,3%), Toyota (10,5%), Ford (9,7%), Hyundai (8,0%) oraz Nissan (7,2%). Pod względem rodzaju napędu najchętniej kupowano samochody z silnikiem diesla (73,3%). W 2014 r. samochody benzynowe stanowiły 25,4% wszystkich sprzedanych aut, z silnikiem hybrydowym 1% (953 auta), a napędem elektrycznym 0,24% (222 auta). 5. Działalność irlandzkiej Agencji Rozwoju Przemysłu (IDA Ireland) w 2014 r. Irlandzka Agencja Rozwoju Przemysłu (ang. IDA Ireland) opublikowała najnowsze dane na temat napływu inwestycji zagranicznych do Irlandii. W 2014 r. zagraniczni inwestorzy działający w Irlandii i obsługiwani przez IDA odnotowali kolejny wzrost zatrudnienia. W ubiegłym roku firmy te stworzyły ponad 15 tys. nowych miejsc pracy, przy czym biorąc pod uwagę również etaty zlikwidowane w sumie przybyło pracowników. Stanowiło to najwyższy wzrost zatrudnienia w ostatniej dekadzie. Według najnowszych danych klienci IDA zatrudniają bezpośrednio łącznie prawie 174,5 tys. pracowników. Tak dobry wynik miał miejsce pomimo nadal trudnych warunków gospodarczych w Europie oraz usztywniających się zasad opodatkowania inwestorów zagranicznych. IDA zdołała już teraz osiągnąć cele zatrudniania i inwestycji ustalone w strategii Horyzont Obecnie agencja pracuje nad nowym, ambitniejszym planem na kolejne 5 lat. Wśród czynników, które przyczyniły się do tak dobrego wyniku wymienia się m.in. dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz poprawa warunków makroekonomicznych gospodarki irlandzkiej. Irlandzka Agencja Rozwoju Przemysłu może się m.in. pochwalić tym, że w 2014 roku: współpracowała przy 197. nowych projektach inwestycyjnych - co stanowi wzrost o 20% w stosunku do 2013 r.; z powyższej liczby aż 88. pochodziło od firm po raz pierwszy inwestujących w Irlandii; oznacza to wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem; wśród nich pojawiły się takie firmy jak: Amazon, Bristol Myers Squibb, Fidelity, LinkedIn, Survey Monkey, Air Bnb, PayPal, Ericsson, SAP, Johnson & Johnson, West Pharmaceuticals, Zendesk, Adroll, New Relic. Wzrost zatrudnienia odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki irlandzkiej, na których koncentruje się działalność agencji IDA, jednak największy przyrost miał miejsce w obszarze mediów cyfrowych, ICT, międzynarodowych usług finansowych oraz usług biznesowych. Inwestorzy zagraniczni dają zatrudnienie dla około 10% wszystkich pracowników w Irlandii. Miejsca pracy tworzone przez koncerny międzynarodowe są bardzo cenne dla gospodarki irlandzkiej m.in. ze względu na wysoką specjalizację oraz produkcję na eksport. Ponadto, każde 5

6 nowe dziesięć miejsc pracy związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi przyczynia się do tworzenia kolejnych siedmiu w innych dziedzinach. Kategoria Nowe miejsca pracy Likwidowane miejsca pracy Miejsca pracy netto Liczba inwestycji Całkowita liczba osób zatrudnionych w firmach obsługiwanych przez IDA Źródło: IDA Ireland Agencja IDA zatrudniająca ponad 250 ekspertów, poza centralą i biurami regionalnymi znajdującymi się w Irlandii, posiada 19. ośrodków zagranicznych odpowiadających za wspieranie napływu inwestycji, w tym 6 w USA, 4 w Europie, 7 w krajach azjatyckich i po jednym w Australii i Brazylii. Więcej informacji na temat działalności IDA w 2014 r. można znaleźć pod poniższym linkiem: 6. Dublin drugi w Europie w rankingu najlepszych miejsc na inwestycje w nieruchomości Według najnowszego raportu wschodzących trendów w sektorze nieruchomości w Europie (ang. The Emerging Trends in Real Estate Europe 2015) Dublin utrzymał drugą lokatę w rankingu najlepszych miejsc na inwestycje. Publikacja ta wydawana jest wspólnie przez Urban Land Instytut oraz PwC. Autorzy raportu wskazują na zaskakującą poprawę perspektyw dla rozwoju i napływu inwestycji w sektorze nieruchomości w stolicach państw, które w ostatnich latach ciężko doświadczyły skutków kryzysu gospodarczego. Wśród miast, które znacząco przesunęły się wzwyż w rankingu znalazły się Ateny (+23) i Lizbona (+17). Najlepszym miejscem na inwestycje w nieruchomości w Europie okrzyknięty został Berlin, a po nim Dublin i Madryt. Na 28 stolic Warszawa uplasowana została na 14 miejscu, co oznacza spadek o 3 pozycje w stosunku do ubiegłorocznego wydania. W tym roku europejską stawkę zamyka Moskwa. Utrzymująca się wysoka lokata Dublina wynika z szeregu korzystnych uwarunkowań z punktu widzenia inwestorów. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby ludności miasto to od kilku lat boryka się problemem niedoborów na rynku nieruchomości przy nasilającym się popycie. Po załamaniu się gospodarki irlandzkiej w 2007 r., a szczególnie sektora budowlanego, nowe budownictwo mieszkaniowe uległo drastycznemu zmniejszeniu. Z kolei zainteresowanie domami lub apartamentami utrzymuje się corocznie na poziomie około tys. Dodatkowo zmniejszona podaż sprawia, że ceny rosną. Odbija się to także na dostępności i cenie mieszkań na wynajem. Bardzo korzystnie wyglądają również perspektywy rozwoju budownictwa biurowego. Czynnikiem zachęcającym do nowych inwestycji w sektorze nieruchomości w Dublinie jest także znacząca poprawa gospodarki irlandzkiej. Malejące bezrobocie i jeden z najwyższych w 6

7 2014 r. poziom wzrostu PKB świadczą o silnych podstawach dla powodzenia inwestycji w tym obszarze. Spodziewane wkrótce przyśpieszenie na irlandzkim rynku budownictwa mieszkaniowego z pewnością sprzyjać będzie wzrostowi polskiego eksportu materiałów budowlanych i wykończeniowych, stolarki otworowej (drzwi i okna), a także mebli i artykułów dekoracyjnych. W nieodległym horyzoncie czasowym wśród miejscowych firm budowlanych spodziewać się można większego udziału pracowników z Polski. Według szacunków organizacji branżowych, aby możliwe było oddawanie rocznie do użytku 20 tys. mieszkań/domów w sektorze tym będzie musiało zostać zatrudnionych dodatkowo około 70 tys. osób. Duże szanse rozwoju będą miały także przedsiębiorstwa budowlane zakładane przez polskich obywateli. Pierwsza dziesiątka najlepszych miejsc w Europie na inwestycje w nieruchomości według rankingu The Emerging Trends in Real Estate Europe 2015: Berlin, Dublin, Madryt, Hamburg, Ateny, Birmingham, Kopenhaga, Amsterdam, Lizbona i Londyn. 7. Produkcja przemysłowa w Irlandii w Irlandii w listopadzie 2014 r. Według wstępnych danych irlandzkiego urzędu statystycznego (ang. Central Statistics Office - CSO) produkcja przemysłowa firm irlandzkich w listopadzie 2014 r. w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedzającego miesiąca zwiększyła się o 4%, a w porównaniu do listopada 2013 r. wzrosła o 33%. W listopadzie 2014 r. nowoczesne sektory obejmujące gałęzie związane z zaawansowanymi technologiami i przemysłem chemicznym w porównaniu z październikiem 2014 r. odnotowały wzrost produkcji w wysokości 9,3% (w skali roku nastąpił wzrost o 57,4%). Natomiast w tzw. sektorach tradycyjnych produkcja zmniejszyła się o 4,4% (a w skali roku wystąpił wzrost o 17,7%). W wyrażeniu wartościowym produkcja przemysłowa w listopadzie 2014 r. w stosunku do poprzedzającego miesiąca zmniejszyła się o 14,5%, a w porównaniu z listopadem 2013 r. wzrosła o 19,3%. Indeks PMI w sektorze wytwórczym, który przedstawia nastroje wśród kadry kierowniczej w Irlandii nadal pnie się w górę. Na początku stycznia br. osiągnął poziom 56,9 pkt, czyli zwiększył się o 0,7 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca. Warto przypomnieć, że już przekroczenie pułapu 50 punktów jest równoznaczne z dobrą koniunkturą. Dla porównania w Polsce indeks ten osiągnął 52,8 pkt. 8. Inflacja w Irlandii w grudniu 2014 r. Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen detalicznych (Consumer Price Index CPI) w grudniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca. zmniejszył się o 0,4%, zaś w porównaniu z grudniem 2013 r. zmniejszył się o 0,3%. Największe zmiany cen w ujęciu rocznym odnotowano w takich pozycjach jak: transport (-3,7%), meble, sprzęt gospodarstwa domowego (-3,1%), żywność i napoje bezalkoholowe (-2,6%) oraz odzież i obuwie (-2,3%). W tym samym okresie miały miejsce również wzrosty cen. Wystąpiły one w następujących kategoriach towarów i usług: szkolnictwo (+5%), towary i usługi różne (+4,2%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+3%). W stosunku do listopada 2014 r. spadki cen wystąpiły w zakresie: transportu (-1,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (-1,3%) oraz wody, energii elektrycznej, gazu oraz 7

8 pozostałych paliw (-0,8%). Z kolei wzrosty cen odnotowano w kategoriach: towary i usługi różne (+0,2%), obuwie i odzież (+0,2%) oraz opieka medyczna (+0,1%). Roczny wskaźnik inflacji w sektorze usług wyniósł w grudniu 2014 r. +1,7%, podczas gdy ceny towarów spadły o 2,9%. W grudniu 2014 r. wskaźnik cen detalicznych mierzony szeroko stosowanym w Unii Europejskiej wskaźnikiem HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), który nie uwzględnia m.in. wpływu zmian kosztów kredytów hipotecznych, w porównaniu z listopadem 2014 r. zmniejszył się o 0,4%. W ujęciu rocznym ceny w grudniu 2014 r. zmniejszyły się o 0,3%. 9. Rynek pracy w Irlandii w grudniu 2014 r. Według wstępnych danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) w grudniu 2014 r. w Irlandii zarejestrowanych było osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych. Wśród nich było obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do grudnia 2013 r. zmniejszyła się o 9,6%) oraz obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 11,7%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej ( osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE ( osób) i Zjednoczonego Królestwa ( osoby). W grudniu 2014 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o osób a w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w grudniu 2014 r. wyniósł 10,6%. Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w III kw r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 11,1%. Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W grudniu 2014 r osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 46,3% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób spadła o tj. o 8,3%. 10. Sprzedaż detaliczna w Irlandii w listopadzie 2014 r. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) w listopadzie 2014 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się o 0,2%, a w stosunku do listopada 2013 r. wzrósł o 4,7%. Po odjęciu wyników w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik ten w porównaniu z październikiem 2014 r. zwiększył się o 0,1%, a w stosunku rocznym wzrósł o 3,6%. Wśród pozycji, gdzie odnotowano największy wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym znalazły się: urządzenia elektryczne (+2,6%) oraz odzież i obuwie (+2,2%). Z kolei największe spadki sprzedaży wystąpiły w zakresie: książek, gazet i artykułów biurowych (-2,3%), handlu motoryzacyjnego (-1,3%) oraz paliw (-1,3%). W wyrażeniu wartościowym wskaźnik sprzedaży detalicznej w listopadzie 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,2%, a w ujęciu rocznym wzrósł o 2,2%. Wyłączając 8

9 wyniki w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,3%, a w stosunku rocznym wzrósł o 1,2%. 11. Handel zagraniczny Irlandii po 11. miesiącach 2014 r. Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (Central Statistics Office) wartość irlandzkiego eksportu po jedenastu miesiącach 2014 r. wyniosła mln EUR i była o 1,2% wyższa od wartości eksportu zrealizowanego w analogicznym okresie w 2013 r. Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 7,1% do poziomu mln EUR. Na koniec listopada 2014 r. nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła mln EUR, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,6%. W okresie styczeń-listopad 2014 r. największy udział w eksporcie miały środki chemiczne i towary pochodne (58,2%), a w ramach tej sekcji dominowały produkty medyczne i farmaceutyczne oraz chemia organiczna. Ważnymi kategoriami w strukturze eksportu pozostają również artykuły różne (12,7%), maszyny i urządzenia transportowe (11,0%) oraz żywność i zwierzęta żywe (10,5%). Po jedenastu miesiącach 2014 r. głównymi rynkami zbytu dla towarów irlandzkich były Stany Zjednoczone (22%) oraz kraje Unii Europejskiej (55%) z dominującym udziałem Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania łącznie z Irlandią Północną) oraz Belgii. Na dalszych miejscach klasyfikowały się: Niemcy, Szwajcaria, Francja, Niderlandy, Hiszpania, Włochy i Chiny. W irlandzkim eksporcie Polska zajmowała 13. pozycję i jej udział w całości irlandzkiego eksportu wynosił 1,08%. W okresie styczeń-listopad 2014 r. w irlandzkim imporcie największy udział odnotowano w zakresie maszyn i urządzeń transportowych (26,4%), środków chemicznych i towarów pochodnych (21,4%), artykułów różnych (12,7%) oraz paliw mineralnych i produktów pochodnych (12,5%). Głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki w tym okresie były: Zjednoczone Królestwo (32,2%), USA (11%), Niemcy, Chiny, Niderlandy, Francja, Japonia, Szwajcaria, Belgia i Norwegia. Polska była 15. partnerem handlowym Irlandii w imporcie (na równi z Turcją), a jej udział w całości irlandzkiego importu wyniósł 0,80%. W ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska była największym rynkiem zbytu dla towarów irlandzkich, jak i dostawcą towarów na rynek irlandzki. II. POLSKO IRLANDZKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 1. Polsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń - listopad 2014 r. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki polsko irlandzkie obroty handlowe w okresie styczeń listopad 2014 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 127,5 mln EUR tj. o 9,2% do poziomu 1.517,0 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zmniejszył się o 0,1% do poziomu 470,0 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii wzrósł o 13,9% i wyniósł 1.047,0 mln EUR. W konsekwencji wyższej dynamiki naszego importu z Irlandii od eksportu do tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 448,3 mln EUR na koniec listopada 2013 r. do 576,9 mln EUR na koniec listopada roku W porównaniu do sytuacji sprzed roku w okresie pierwszych 11. miesięcy 2014 r. polski eksport do Irlandii zmniejszył się o 0,5 mln EUR. Spadek eksportu dotknął grupę artykułów rolno 9

10 spożywczych (o 17,6 mln EUR) oraz produktów mineralnych (o 6,6 mln EUR). W pozostałych grupach towarowych miał miejsce wzrost sprzedaży. W największym stopniu wzrósł eksport wyrobów różnych (gł. mebli) (o 5,1 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,9 mln EUR),wyrobów przemysłu chemicznego (o 4,0 mln EUR), wyrobów metalurgicznych (o 3,9 mln EUR), wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 3,4 mln EUR), wyrobów ceramicznych (o 1,8 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 0,5 mln EUR) oraz skór (o 0,2 mln EUR). W tym samym okresie zmieniła się również struktura naszego eksportu do Irlandii. W największym stopniu zmniejszył się udziału artykułów rolno-spożywczych (z 34,5% do 30,8%). Nieznaczny wzrost udziału odnotowano natomiast w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 32,6% do 33,4%), które stanowią największą pozycją w polskim eksporcie do Irlandii. Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż komputerów, samochodów dostawczych, chłodziarek i zamrażarek, przyrządów i aparatury kontrolno pomiarowej, maszynek do golenia, pojemników i kontenerów, kabli i przewodów, nawozów mineralnych, leków, ogumienia, świec, galanterii drewnianej, stolarki budowlanej, papieru, wyrobów ze szkła, dzianin, mebli, mięsa drobiowego i wieprzowego, przetworów spożywczych, wędlin, wyrobów cukierniczych, artykułów mleczarskich, soków owocowych oraz owoców (jabłek). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie węgla, wyrobów petrochemicznych, zbóż, makuchów, mięsa wołowego, maszyn pralniczych oraz samochodów osobowych. W okresie styczeń-listopad 2014 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe: L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika eksportu 2014/2013 Udział w całości polskiego eksportu do Irlandii 1 84 Kotły i urządzenia mechaniczne ,3 121,34 17,20% 2 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części ,2 105,75 7,23% 3 02 Mięso i podroby jadalne ,4 116,76 6,69% 4 27 Paliwa mineralne, oleje i przetwory ,3 80,95 5,94% 5 85 Maszyny i urządzenia elektryczne ,6 147,15 5,35% 6 21 Różne przetwory spożywcze ,7 171,31 4,72% 7 94 Meble ,1 126,50 4,48% 8 16 Przetwory z mięsa i ryb ,8 111,52 4,25% 9 23 Pasze dla zwierząt ,2 93,20 3,52% Tworzywa sztuczne i wyroby z nich ,5 80,91 3,33% Wyroby z żeliwa i stali ,0 162,56 2,87% Drewno i wyroby z drewna ,3 130,89 2,62% Napoje bezalkoholowe i alkoholowe ,9 103,04 2,35% Produkty mleczarskie 9.797,2 101,28 2,08% Produkty farmaceutyczne 8.736,5 101,97 1,86% Przetwory ze zbóż 8.502,9 104,72 1,81% Kauczuk i wyroby z kauczuku 8.414,3 101,28 1,79% 10

11 18 90 Przyrządy optyczne i medyczne 8.318,4 128,97 1,77% Tabor szynowy 8.315,2 136,03 1,77% Przetwory z warzyw i owoców 8.216,2 123,57 1,75% Papier, tektura i ich wyroby 6.959,2 135,43 1,48% Szkło i wyroby ze szkła 6.929,9 121,08 1,47% Garbniki, barwniki, pigmenty 6.132,6 113,55 1,30% Odzież i dodatki odzieżowe 5.156,4 101,04 1,10% Produkty chemiczne różne 4.774,0 174,33 1,02%.. Eksport ogółem ,3 99,89 100,00% Źródło: System Insigos MG Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Prawie 82% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie. Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeńlistopad 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie: L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika importu 2014/2013 Udział w całości polskiego importu z Irlandii 1 85 Maszyny i urządzenia elektryczne ,0 102,22 20,67% 2 30 Produkty farmaceutyczne ,0 129,69 14,46% 3 84 Kotły i urządzenia mechaniczne ,6 122,52 9,87% 4 33 Preparaty kosmetyczne ,9 105,55 9,33% 5 29 Chemikalia organiczne ,5 107,86 8,72% 6 90 Przyrządy optyczne i medyczne ,7 103,32 7,70% 7 04 Produkty mleczarskie ,0 157,24 6,51% 8 38 Produkty chemiczne różne ,2 110,11 6,45% 9 49 Wyroby przemysłu poligraficznego ,3 196,00 2,58% Tworzywa sztuczne i wyroby z nich ,3 102,81 1,47% Ryby ,4 150,54 1,17% Różne przetwory spożywcze ,3 89,78 1,14% Substancje białkowe, kleje, enzymy ,6 100,14 1,09% Mięso i podroby jadalne ,1 109,74 1,08% Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 8.241,9 102,35 0,79% Narzędzia, przybory, sztućce 7.127,1 118,27 0,68% Pojazdy nieszynowe oraz ich części 5.676,8 106,12 0,54% Rudy metali 4.895,4 110,88 0,47% Garbniki, barwniki, pigmenty 4.390,2 106,37 0,42% Kauczuk i wyroby z kauczuku 4.185,5 128,01 0,40% Przetwory ze zbóż 3.779,4 83,86 0,36% Produkty pochodzenia zwierzęcego 3.743,1 92,31 0,36% 11

12 23 55 Włókna chemiczne cięte 3.260,4 93,44 0,31% Wyroby cukiernicze 3.245,5 77,29 0,31% Wyroby z metali nieszlachetnych 2.190,4 105,56 0,21%.. Import ogółem ,2 113,93 100,00% Źródło: System Insigos MG W okresie styczeń-listopad 2014 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,50% i był wyższy iż przed rokiem, kiedy to kształtował się na poziomie 0,48%. W polskim eksporcie udział Irlandii w ciągu roku zmniejszył się z 0,33% do 0,31%. W przypadku importu udział ten wzrósł z 0,63% do 0,69%. W pierwszych 11. miesiącach 2014 r. Irlandia była 37. najważniejszym partnerem handlowym Polski w eksporcie i 28. w imporcie. 2. Zwrot podatku VAT naliczonego w Irlandii Zgodnie z przepisami 8-mej i 13-tej Dyrektywy VAT Unii Europejskiej podmioty gospodarcze zarejestrowane jako płatnik VAT pochodzące spoza Irlandii i nie prowadzące tam działalności gospodarczej, mogą występować o zwrot irlandzkiego podatku VAT od większości zakupów dokonanych na terenie Irlandii. Najważniejsze warunki, które należy spełnić to: W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą poza UE musi przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt wydany przez właściwy do tego organ kraju rejestracji; Towary/usługi, w odniesieniu do ktόrych składany jest wniosek o refundację podatku VAT, muszą być towarami/usługami od ktόrych przysługiwałyby refundacja podatku VAT, gdyby działalność gospodarcza wnioskodawcy prowadzona była w Irlandii; wniosek nie może dotyczyć towarów dostarczanych do Irlandii lub pojazdów silnikowych na wynajem realizowany w Irlandii; Działalność gospodarcza, na rzecz ktόrej zakupione zostały towary/usługi od ktόrych wnioskodawca chce odzyskać podatek VAT, musi być działalnością, ktόra podlegałaby opodatkowaniu, gdyby prowadzona była w Irlandii. Od 1 stycznia 2010 r. w ramach całej UE obowiązuje elektroniczna forma ubiegania się o zwrot VAT-u. Obecnie podmioty zarejestrowane poza Irlandią, ale w ramach UE występują o zwrot VAT-u od zakupów dokonanych na terenie Irlandii składając elektroniczny wniosek do właściwego urzędu odpowiadającego za sprawy podatkowe w kraju swojej rejestracji. W przypadku firm zarejestrowanych w Polsce wniosek taki należy złożyć za pośrednictwem systemu e-deklaracje, który dostępny jest na portalu Broszura informacyjna na temat procedury składania wniosku o zwrot VAT dostępna jest tutaj. III. PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI W IRLANDII 1. Lista imprez targowo-wystawiennicze w Irlandii, na których zorganizowane zostaną w 2015 r. polskie stoiska informacyjno-promocyjne W 2015 r. Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie planuje zorganizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych na 5. imprezach targowo-wystawienniczych w Irlandii. Listę tych imprez przedstawiamy poniżej. 12

13 L.P. Nazwa imprezy Zakres tematyczny 1. Catex 2015 Data: lutego 2015 r. Miejsce: RDS, Simmonscourt, Dublin Organizator: EventHaus Ltd 2. The Energy Show 2015 Data: marca 2015 r. Miejsce: RDS, Hall 1, Dublin Organizator: Business Exhibitions Ltd 3. The Autumn Gift & Home Fair Data: sierpnia 2015 r. Miejsce: Citywest Convention Centre, Dublin Organizator: EventPro Ltd 4. Food and Hospitality Ireland Data: września 2015 r. Miejsce: Citywest Convention Centre, Dublin Organizator: Fresh Montgomery 5. The Autumn Ideal Home Show Data: października 2015 r. Miejsce: RDS Simmonscourt Dublin Organizator: SDL Exhibitions Ltd Targi cateringowe i gastronomiczne (urządzenia dla cateringu, organizacja bankietów, konferencji, meble i wyposażenie restauracji) Wystawa poświęcona rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym w sektorze energetycznym Targi wyrobów upominkowych oraz wyposażenia wnętrz Targi spożywcze Targi dla właścicieli domów i mieszkań (w tym sektory poświęcone remontowaniu, przebudowie mieszkań) Na stoiskach WPHI istnieje możliwość bezpłatnej ekspozycji materiałów marketingowych polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem irlandzkim. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z placówką (mail: tel: ; fax: ). Istnieje również możliwość skorzystania ze stoiska WPHI w przypadku przyjazdu na imprezę przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. 2. Zaproszenie dla firm z sektora energii odnawialnej do udziału w wystawie Energy Show w Dublinie w dniach marca 2015 r. W dniach marca 2015 r. odbędzie się w Dublinie na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) największa w Irlandii wystawa sektora energii odnawialnej Energy Show. Informacje nt. wystawy dostępne są na stronie internetowej: Podczas wystawy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie zorganizuje stoisko informacyjno promocyjne, na którym prezentowane będą możliwości współpracy biznesowej polskich firm z szerokorozumianego sektora energii z rynkiem irlandzkim. Na stoisku WPHI bezpłatnie eksponowane będą materiały marketingowe polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem do Irlandii. W przypadku przyjazdu na wystawę przedstawicieli 13

14 polskich firm będzie istniała możliwość bezpłatnego skorzystania ze stoiska WPHI do prezentacji swojej oferty eksportowej i/lub przeprowadzenia rozmów biznesowych. W ubiegłorocznej wystawie Energy Show wystawie uczestniczyło ponad 170 firm i organizacji biznesowych z Republiki Irlandii, Irlandii Północnej, Austrii, Francji, Niemiec, USA oraz Wielkiej Brytanii. Ocenia się, iż w czasie dwudniowej imprezy odwiedziło ją ok. 4 tys. osób. Udział WPHI w wystawie Energy Show w Dublinie w 2014 r. był okazją do zaprezentowania polskiej gospodarki oraz możliwości nawiązania kontaktów biznesowych w szeroko rozumianej branży energii odnawialnej. Irlandzcy przedsiębiorcy zainteresowani byli m.in. polskimi kolektorami słonecznymi, podzespołami do elektrowni wiatrowych, domowymi systemami grzewczymi, osprzętem elektrycznym, urządzeniami pomiarowymi oraz energooszczędną stolarką otworową. Ocenia się, iż w trakcie dwudniowej wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 300 osób. Poniżej podajemy dane tele-adresowe WPHI w Dublinie, gdzie można przesyłać materiały promocyjne (w jęz. angielskim) bądź uzyskać dodatkowe informacje nt. wystawy Energy Show: Embassy of the Republic of Poland Trade and Investment Promotion Section 4 the Vicarage, St. John s Road Dublin 4, Ireland Tel: Fax: Polskie stoisko na wystawie turystycznej Holiday World Show w Dublinie xxxxxxxx W dniach stycznia 2015 r. na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) w Dublinie odbyły się już po raz 26. międzynarodowe targi turystyczne Holiday World Show. Tradycyjnie już polskie stoisko na tej imprezie zorganizowane zostało przez londyński oddział Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Polska oferta turystyczna skierowana do irlandzkich odbiorców prezentowana była również przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną z polem golfowym Sierra Golf oraz Warmińsko Mazurską Organizację Turystyczną wraz z polem golfowym Sand Valley. Polska obecność na tegorocznych targach w Dublinie jest elementem szerszej kampanii promującej turystykę przyjazdową do Polski, którą Polska Organizacja Turystyczna prowadzi w Irlandii od 2014 r. Wystawa Holiday World Show należy do największych w tej kategorii w kraju analogiczna impreza odbyła się także tydzień wcześniej w Belfaście w Irlandii Północnej. W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 200 wystawców, a w ciągu trzech dni trwania imprezy odwiedziło ją ponad 40 tysięcy zwiedzających. 14

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. Współpraca gospodarcza Polski z Republiką Irlandii...2 1.1. Specyfika rynku...2 1.2. Wymiana handlowa...2 1.3. Możliwości eksportowe branż

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE

Poznaj gospodarkę: Niemcy. Największa gospodarka w UE Poznaj gospodarkę: Niemcy Największa gospodarka w UE Analiza gospodarki niemieckiej przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach Strefy Analitycznej SKNF WZ UW. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Foto: Chris Goldberg (CC BY-NC 2.0) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU ROK 2007 Warszawa, 29 stycznia 2008 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp... 1 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień 2014 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny sierpień SPIS TREŚCI: I. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA.. 2 II. BUDOWNICTWO.. 2 III. BEZROBOCIE 3 IV. CENY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych :

Szanowni Państwo, Kierownicy Wydziałów Ekonomiczno Handlowych : Szanowni Państwo, Przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) bezsprzecznie wejdzie do historii jako jeden z najważniejszych kroków w kierunku kształtowania krajobrazu globalnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I KWARTAŁ 2007 R. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Spis treści strona Wstęp... 1 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo