BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r."

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Pozycja Irlandii w rankingu magazynu Forbes na najlepsze miejsce na prowadzenie biznesu Według najnowszego raportu opracowanego przez amerykański magazyn finansowy Forbes Irlandia zajęła czwartą pozycję na świecie pod względem dogodności prowadzenia działalności gospodarczej. W ubiegłorocznym wydaniu Irlandia zajmowała pierwszą lokatę. Ranking objął 146 krajów i wzięto w nim pod uwagę następujące kryteria: ochrona praw własności, innowacyjność, system podatkowy, rozwój technologiczny, poziom korupcji, wolność (osobista, handlowa i monetarna), poziom biurokracji, ochrona inwestorów oraz wyniki krajowych giełd papierów wartościowych. Każdy z tych elementów został poddany ocenie w poszczególnych krajach, a danych do badań dostarczyły takie organizacje jak: Freedom House, Heritage Foundation, Property Rights Alliance, Transparency International, Bank Światowy i Światowe Forum Ekonomiczne. W tym roku pierwsze miejsce przypadło Danii, a na kolejnych pozycjach znalazły się Hong Kong i Nowa Zelandia. W ramach poszczególnych kategorii Irlandia nadal zajmuje pierwszą pozycję w zakresie wolności osobiste. Wysoko oceniana jest również w ochronie inwestora (6 miejsce) i swobodzie handlu (9). Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w kryteriach korupcja i zdolność ochrony praw własności - Irlandii przyznano tu odpowiednio 17 i 18 lokatę. Jeszcze niżej oceniono pozom biurokracji i innowacyjność 19 i 20 pozycja. W komentarzu autorzy rankingu zwracają uwagę, że rząd premiera Enda Kenny wdrożył drastyczny program oszczędnościowy. Gospodarka tego kraju powoli odnotowuje poprawę zmniejszając deficyt budżetowy (7,2% w 2013 r.) Podkreślany jest także fakt, iż z końcem 2013 r. Irlandii udało się opuścić program wsparcia tzw. Trojki. Przyczyniło się do tego rygorystyczne przestrzeganie celów redukcyjnych deficytu. Dziennikarze magazynu Forbes zwracają także uwagę na kluczowy czynnik wzrostu gospodarki irlandzkiej jakim okazał się eksport. Polska w rankingu Forbes w tym roku zajęła 40 pozycję. Wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej wyprzedzają nas: Estonia (22), Litwa (24) i Łotwa (36). Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronie internetowej: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie 4 the Vicarage, St. John s Road, Dublin 4, IRELAND Tel: Fax:

2 2. System podatkowy w Irlandii w 2015 r. Podatek od dochodów osobistych (Personal Income Tax - PIT) - w Irlandii obowiązują 2 stawki podatku PIT 20% i 40%. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnika obowiązują następujące progi podatkowe: osoba samotna nieutrzymująca innych osób płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%; osoba samotnie wychowująca dzieci płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%; małżeństwo, w którym 1 osoba uzyskuje dochód: płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%; małżeństwo, w którym oboje uzyskują dochód: płaci 20% podatku od dochodu do EUR, a od nadwyżki 40%. Tak wyliczony podatek dochodowy korygowany jest o kwotę wolną (np. dla osoby samotnej wynosi ona EUR) oraz rozbudowany system odliczeń z tytułu np. spłaty kredytu hipotecznego, kosztów wynajmu mieszkania, wieku, kosztów edukacji czy też posiadania niepełnosprawnych dzieci. Osoby długotrwale bezrobotne (min. 15 miesięcy) rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zostać zwolnione z podatku dochodowego na okres do dwóch lat (kwota nieprzekraczająca EUR rocznie). Podatek od dochodów spółek (Corporate Income Tax CIT) stawka podstawowa wynosi 12,5%. Podwyższona do 25,0% stawka CIT dotyczy dochodów osiąganych z operacji finansowych np. od zysków z inwestycji. Nowo powstałe spółki mogą być zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego przez okres 3 lat, o ile ich zobowiązania podatkowe nie przekroczą rocznie kwoty 40 tys. EUR. Zwolnienia nie dotyczą firm usługowych i zajmujących się eksploatacją surowców. Podatek od wartości dodanej VAT (Value Added Tax). Podstawowa stawka podatku VAT w Irlandii wynosi 23,0%. W przypadku niektórych towarów (np. określone rodzaje żywności) i usług (np. usługi remontowe) stosuje się stawkę obniżoną do wysokości 13,5%. Na wybrane usługi związane z turystyką, usługi cateringowe, hotelowe, seanse kinowe, przedstawienia teatralne, muzyczne, galerie, a także usługi sportowe, fryzjerskie, powiązane z turystyką usługi drukarskie i gazety obowiązuje stawka 9,0%. W rolnictwie stosuje się 5,2% stawkę VAT, a w obrocie zwierzętami hodowlanymi wynosi ona 4,8%. Na niektóre towary (np. określone rodzaje żywności, książki, farmaceutyki, sprzęt rehabilitacyjny, obuwie oraz ubrania dziecięce) stosuje się stawkę zerową. Stawka zerowa obowiązuje również przy eksporcie w ramach Unii Europejskiej, gdy nabywcą jest podatnik VAT (osoby fizyczne i firmy niezarejestrowane dla podatku VAT są z tego przywileju wykluczone). Podatek akcyzowy (Excise Duty) - objęte są nim m.in. wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwa oraz oleje. Podatek od darowizn i spadków (Capital Acquisitions Tax) - stawka podstawowa to 33%. Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) - podatek dochodowy od zysków z inwestycji - stawka podstawowa wynosi 33%. 2

3 Podatek od wypłaconych dywidend (Dividend Withholding Tax) podatek płacony przez spółki z siedzibą w Irlandii przy wypłacaniu dywidendy. Stawka podstawowa to 20% - w pewnych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku jego płacenia. Podatek od dochodów z depozytów bankowych (Deposit Interest Retention Tax; D.I.R.T.) stawka wynosi 41%. Podatek przy kontraktach niektórych branż (Relevant Contract Tax; RCT) podatek potrącany przez zleceniodawcę i przekazywany do urzędu skarbowego z wynagrodzenia podwykonawcy przy wypłatach wynikających z realizowanych kontraktów w branży budowlanej, leśnictwie oraz przetwórstwie mięsa. Podatek ten traktowany może być jako zaliczka na podatek dochodowy lub inny podatek należny fiskusowi (za zgodą tegoż). Stawki to 0%, 20% oraz 35%. Dla nowych podmiotów w branży budowlanej najczęściej domyślnie stosowana jest stawka 20%, o której zmianę na 0% można wnosić po kilku miesiącach działalności. Podatek stosowany jest zarówno wobec podmiotów zarejestrowanych w Irlandii jak i zagranicznych. Opłata skarbowa (Stamp Duty) objęte są nią niektóre czynności prawne (np. transakcje kupna-sprzedaży w obrocie nieruchomościami) oraz określone usługi finansowe (korzystanie z kart bankowych, obrót czekowy, zbywanie udziałów w spółkach). Zależnie od dokumentu opłata występuje w postaci ad valorem lub stałej stawki. W obrocie niektórymi dokumentami używany jest system pobierania opłat skarbowych poprzez wydanie certyfikatu (znaczka skarbowego; estamping system). Podatek z tytułu rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Tax) podatek dotyczy wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów w Irlandii. Podatek dotyczy również używanych pojazdów importowanych. Niezależnie od tego, co roku właściciele pojazdów opłacają podatek drogowy (Motor Tax). Dla pojazdów zarejestrowanych przed lipcem 2008 r. wysokość podatku drogowego zależy od pojemności silnika. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po 1 lipca 2008 r., jego wysokość jest uzależniona od emisji dwutlenku węgla. Opłaty celne (Customs Duty) dotyczą importu z krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obowiązuje jednolita dla wszystkich krajów Unii Europejskiej taryfa celna. Wpłaty z tytułu ubezpieczenia społecznego (Universal Social Charge - USC). Jest to obowiązkowe ubezpieczenie płacone przez pracowników łączące w sobie 2 elementy: ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia socjalnego. Podatek ten zastąpił stosowane przedtem Income Levy oraz Health Levy. Obowiązek odprowadzania składek z tego tytułu dotyczy również osób samozatrudniajacych się, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (sole trader). USC nalicza się progresywnie. W 2015 r. stawki USC wynoszą: 1,5% przy dochodach pomiędzy 0 i EUR; 3,5% przy dochodach pomiędzy EUR i EUR. Stawka ta odnosi się też do dochodów poniżej EUR w przypadku osób powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy karty medycznej (Medical Card); 7,0% przy dochodach pomiędzy EUR i EUR. 8,0% przy dochodach przekraczających EUR. 11% dla osób samozatrudnionych przy dochodach powyżej EUR. 3

4 Dla przykładu: osoba zarabiająca rocznie 25 tys. EUR w 2015 r. zapłaci składkę USC w wysokości 1,5% od pierwszych EUR, 3,5% od kwoty powyżej do EUR i 7% od pozostałej części dochodu. USC nie obejmuje: osób, których dochód roczny nie przekracza EUR; osób, które pobierają zasiłki; dochodów objętych wyłącznie podatkiem od dochodów z depozytów bankowych (D.I.R.T.). Niezależnie od tego pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI Pay Related Social Insurance) w wysokości 8,50% oraz 10.75% od wynagrodzeń swoich pracowników. Niższa składka dotyczy pracowników zarabiających do 356 EUR tygodniowo. Pracownicy płacą składki społeczne PRSI w wysokości 4% od dochodów powyżej 352 EUR tygodniowo. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą także zobowiązane są do opłacenia PRSI w wysokości 4% (minimum 500 EUR rocznie). Składki PRSI płatne są też od dochodów z najmu, przychodów z lokat, dywidend i odsetek od depozytów, gdy dochody te przekraczają EUR rocznie lub gdy są to dochody osób samozatrudnionych. Podatek od nieruchomości.pobierany przez Revenue Comissioners na podstawie samodzielnie szacowanej wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnych, w tym przeznaczonych pod wynajem. Stawka 0,18% wartości rynkowej obowiązuje do pierwszego EUR. Od wartości powyżej EUR stosuje się stawkę 0,25%. Przy wartości poniżej EUR opodatkowane jest tylko EUR. Trzyletnie zwolnienie ma zastosowanie do: Wszystkich nowych lub nieużytkowanych domów, zakupionych przed końcem 2016 r.; Domów nabytych w 2013 r. przez kupujących nieruchomość po raz pierwszy; Mieszkań i domów w niedokończonych osiedlach. Szczegółowe informacje nt. obowiązujących w Irlandii podatków znajdują się na stronie internetowej miejscowego Urzędu Skarbowego (Revenue Commisioners): 3. Deficyt budżetowy i dług publiczny Irlandii po 3. kw r. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) deficyt budżetowy w III kwartale 2014 r. wyniósł mln EUR stanowiąc tym samym 4% Produktu Krajowego Brutto Irlandii. W 2013 roku w analogicznym okresie deficyt osiągnął mln EUR i odpowiednio 6,4% PKB. Dochody skarbu państwa w III kwartale 2014 r. wyniosły 15,6 mld EUR i były wyższe o 793 mln EUR (+5,4%) w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Wzrost odnotowano między innymi dzięki większym wpływom z tytułu podatków i składek na cele socjalne. Z kolei wydatki państwa zmniejszyły się o 190 mln EUR (-1,2%) w porównaniu z III kwartałem 2013 r. Łącznie po trzech kwartałach 2014 r. deficyt budżetowy w Irlandii wyniósł mln EUR stanowiąc 4,8% PKB. W 2013 roku w analogicznym okresie deficyt osiągnął mln EUR i odpowiednio 6,2% PKB. Według tego samego źródła irlandzki dług publiczny brutto po III kw r. wyniósł 208,2 mld EUR stanowiąc tym samym 114,8% PKB tego kraju. W 2013 r. w analogicznym okresie dług brutto stanowił 218,5 mld EUR i odpowiednio 124,2% PKB. 4

5 Z kolei irlandzki dług publiczny netto po III kw r. wyniósł 163,9 mld EUR stanowiąc tym samym 90,4% PKB tego kraju. W 2013 r. w analogicznym okresie dług netto stanowił 157,7 mld EUR i odpowiednio 89,6% PKB. 4. Gwałtowny wzrost sprzedaży nowych samochodów w Irlandii w 2014 r. W 2014 r. zarejestrowano w Irlandii nowe pojazdy. Wśród nich stanowiły auta osobowe, a auta dostawcze. W porównaniu z poprzedzającym rokiem oznacza to wzrost o 29,5% jeśli chodzi o samochody osobowe i 47,4% jeśli chodzi o samochody dostawcze. Tak potężny wzrost nastąpił na skutek poprawy kondycji gospodarki irlandzkiej, a co za tym idzie nastrojów wśród konsumentów i przedsiębiorców. Struktura rynku motoryzacyjnego w Irlandii (sprzedaż nowych aut) według wielkości udziałów poszczególnych marek samochodów w 2014 r. przedstawiała się następująco: Volkswagen (12,3%), Toyota (10,5%), Ford (9,7%), Hyundai (8,0%) oraz Nissan (7,2%). Pod względem rodzaju napędu najchętniej kupowano samochody z silnikiem diesla (73,3%). W 2014 r. samochody benzynowe stanowiły 25,4% wszystkich sprzedanych aut, z silnikiem hybrydowym 1% (953 auta), a napędem elektrycznym 0,24% (222 auta). 5. Działalność irlandzkiej Agencji Rozwoju Przemysłu (IDA Ireland) w 2014 r. Irlandzka Agencja Rozwoju Przemysłu (ang. IDA Ireland) opublikowała najnowsze dane na temat napływu inwestycji zagranicznych do Irlandii. W 2014 r. zagraniczni inwestorzy działający w Irlandii i obsługiwani przez IDA odnotowali kolejny wzrost zatrudnienia. W ubiegłym roku firmy te stworzyły ponad 15 tys. nowych miejsc pracy, przy czym biorąc pod uwagę również etaty zlikwidowane w sumie przybyło pracowników. Stanowiło to najwyższy wzrost zatrudnienia w ostatniej dekadzie. Według najnowszych danych klienci IDA zatrudniają bezpośrednio łącznie prawie 174,5 tys. pracowników. Tak dobry wynik miał miejsce pomimo nadal trudnych warunków gospodarczych w Europie oraz usztywniających się zasad opodatkowania inwestorów zagranicznych. IDA zdołała już teraz osiągnąć cele zatrudniania i inwestycji ustalone w strategii Horyzont Obecnie agencja pracuje nad nowym, ambitniejszym planem na kolejne 5 lat. Wśród czynników, które przyczyniły się do tak dobrego wyniku wymienia się m.in. dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz poprawa warunków makroekonomicznych gospodarki irlandzkiej. Irlandzka Agencja Rozwoju Przemysłu może się m.in. pochwalić tym, że w 2014 roku: współpracowała przy 197. nowych projektach inwestycyjnych - co stanowi wzrost o 20% w stosunku do 2013 r.; z powyższej liczby aż 88. pochodziło od firm po raz pierwszy inwestujących w Irlandii; oznacza to wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim rokiem; wśród nich pojawiły się takie firmy jak: Amazon, Bristol Myers Squibb, Fidelity, LinkedIn, Survey Monkey, Air Bnb, PayPal, Ericsson, SAP, Johnson & Johnson, West Pharmaceuticals, Zendesk, Adroll, New Relic. Wzrost zatrudnienia odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki irlandzkiej, na których koncentruje się działalność agencji IDA, jednak największy przyrost miał miejsce w obszarze mediów cyfrowych, ICT, międzynarodowych usług finansowych oraz usług biznesowych. Inwestorzy zagraniczni dają zatrudnienie dla około 10% wszystkich pracowników w Irlandii. Miejsca pracy tworzone przez koncerny międzynarodowe są bardzo cenne dla gospodarki irlandzkiej m.in. ze względu na wysoką specjalizację oraz produkcję na eksport. Ponadto, każde 5

6 nowe dziesięć miejsc pracy związanych z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi przyczynia się do tworzenia kolejnych siedmiu w innych dziedzinach. Kategoria Nowe miejsca pracy Likwidowane miejsca pracy Miejsca pracy netto Liczba inwestycji Całkowita liczba osób zatrudnionych w firmach obsługiwanych przez IDA Źródło: IDA Ireland Agencja IDA zatrudniająca ponad 250 ekspertów, poza centralą i biurami regionalnymi znajdującymi się w Irlandii, posiada 19. ośrodków zagranicznych odpowiadających za wspieranie napływu inwestycji, w tym 6 w USA, 4 w Europie, 7 w krajach azjatyckich i po jednym w Australii i Brazylii. Więcej informacji na temat działalności IDA w 2014 r. można znaleźć pod poniższym linkiem: 6. Dublin drugi w Europie w rankingu najlepszych miejsc na inwestycje w nieruchomości Według najnowszego raportu wschodzących trendów w sektorze nieruchomości w Europie (ang. The Emerging Trends in Real Estate Europe 2015) Dublin utrzymał drugą lokatę w rankingu najlepszych miejsc na inwestycje. Publikacja ta wydawana jest wspólnie przez Urban Land Instytut oraz PwC. Autorzy raportu wskazują na zaskakującą poprawę perspektyw dla rozwoju i napływu inwestycji w sektorze nieruchomości w stolicach państw, które w ostatnich latach ciężko doświadczyły skutków kryzysu gospodarczego. Wśród miast, które znacząco przesunęły się wzwyż w rankingu znalazły się Ateny (+23) i Lizbona (+17). Najlepszym miejscem na inwestycje w nieruchomości w Europie okrzyknięty został Berlin, a po nim Dublin i Madryt. Na 28 stolic Warszawa uplasowana została na 14 miejscu, co oznacza spadek o 3 pozycje w stosunku do ubiegłorocznego wydania. W tym roku europejską stawkę zamyka Moskwa. Utrzymująca się wysoka lokata Dublina wynika z szeregu korzystnych uwarunkowań z punktu widzenia inwestorów. Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby ludności miasto to od kilku lat boryka się problemem niedoborów na rynku nieruchomości przy nasilającym się popycie. Po załamaniu się gospodarki irlandzkiej w 2007 r., a szczególnie sektora budowlanego, nowe budownictwo mieszkaniowe uległo drastycznemu zmniejszeniu. Z kolei zainteresowanie domami lub apartamentami utrzymuje się corocznie na poziomie około tys. Dodatkowo zmniejszona podaż sprawia, że ceny rosną. Odbija się to także na dostępności i cenie mieszkań na wynajem. Bardzo korzystnie wyglądają również perspektywy rozwoju budownictwa biurowego. Czynnikiem zachęcającym do nowych inwestycji w sektorze nieruchomości w Dublinie jest także znacząca poprawa gospodarki irlandzkiej. Malejące bezrobocie i jeden z najwyższych w 6

7 2014 r. poziom wzrostu PKB świadczą o silnych podstawach dla powodzenia inwestycji w tym obszarze. Spodziewane wkrótce przyśpieszenie na irlandzkim rynku budownictwa mieszkaniowego z pewnością sprzyjać będzie wzrostowi polskiego eksportu materiałów budowlanych i wykończeniowych, stolarki otworowej (drzwi i okna), a także mebli i artykułów dekoracyjnych. W nieodległym horyzoncie czasowym wśród miejscowych firm budowlanych spodziewać się można większego udziału pracowników z Polski. Według szacunków organizacji branżowych, aby możliwe było oddawanie rocznie do użytku 20 tys. mieszkań/domów w sektorze tym będzie musiało zostać zatrudnionych dodatkowo około 70 tys. osób. Duże szanse rozwoju będą miały także przedsiębiorstwa budowlane zakładane przez polskich obywateli. Pierwsza dziesiątka najlepszych miejsc w Europie na inwestycje w nieruchomości według rankingu The Emerging Trends in Real Estate Europe 2015: Berlin, Dublin, Madryt, Hamburg, Ateny, Birmingham, Kopenhaga, Amsterdam, Lizbona i Londyn. 7. Produkcja przemysłowa w Irlandii w Irlandii w listopadzie 2014 r. Według wstępnych danych irlandzkiego urzędu statystycznego (ang. Central Statistics Office - CSO) produkcja przemysłowa firm irlandzkich w listopadzie 2014 r. w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedzającego miesiąca zwiększyła się o 4%, a w porównaniu do listopada 2013 r. wzrosła o 33%. W listopadzie 2014 r. nowoczesne sektory obejmujące gałęzie związane z zaawansowanymi technologiami i przemysłem chemicznym w porównaniu z październikiem 2014 r. odnotowały wzrost produkcji w wysokości 9,3% (w skali roku nastąpił wzrost o 57,4%). Natomiast w tzw. sektorach tradycyjnych produkcja zmniejszyła się o 4,4% (a w skali roku wystąpił wzrost o 17,7%). W wyrażeniu wartościowym produkcja przemysłowa w listopadzie 2014 r. w stosunku do poprzedzającego miesiąca zmniejszyła się o 14,5%, a w porównaniu z listopadem 2013 r. wzrosła o 19,3%. Indeks PMI w sektorze wytwórczym, który przedstawia nastroje wśród kadry kierowniczej w Irlandii nadal pnie się w górę. Na początku stycznia br. osiągnął poziom 56,9 pkt, czyli zwiększył się o 0,7 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca. Warto przypomnieć, że już przekroczenie pułapu 50 punktów jest równoznaczne z dobrą koniunkturą. Dla porównania w Polsce indeks ten osiągnął 52,8 pkt. 8. Inflacja w Irlandii w grudniu 2014 r. Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen detalicznych (Consumer Price Index CPI) w grudniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca. zmniejszył się o 0,4%, zaś w porównaniu z grudniem 2013 r. zmniejszył się o 0,3%. Największe zmiany cen w ujęciu rocznym odnotowano w takich pozycjach jak: transport (-3,7%), meble, sprzęt gospodarstwa domowego (-3,1%), żywność i napoje bezalkoholowe (-2,6%) oraz odzież i obuwie (-2,3%). W tym samym okresie miały miejsce również wzrosty cen. Wystąpiły one w następujących kategoriach towarów i usług: szkolnictwo (+5%), towary i usługi różne (+4,2%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (+3%). W stosunku do listopada 2014 r. spadki cen wystąpiły w zakresie: transportu (-1,3%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (-1,3%) oraz wody, energii elektrycznej, gazu oraz 7

8 pozostałych paliw (-0,8%). Z kolei wzrosty cen odnotowano w kategoriach: towary i usługi różne (+0,2%), obuwie i odzież (+0,2%) oraz opieka medyczna (+0,1%). Roczny wskaźnik inflacji w sektorze usług wyniósł w grudniu 2014 r. +1,7%, podczas gdy ceny towarów spadły o 2,9%. W grudniu 2014 r. wskaźnik cen detalicznych mierzony szeroko stosowanym w Unii Europejskiej wskaźnikiem HICP (Harmonised Index of Consumer Prices), który nie uwzględnia m.in. wpływu zmian kosztów kredytów hipotecznych, w porównaniu z listopadem 2014 r. zmniejszył się o 0,4%. W ujęciu rocznym ceny w grudniu 2014 r. zmniejszyły się o 0,3%. 9. Rynek pracy w Irlandii w grudniu 2014 r. Według wstępnych danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (CSO) w grudniu 2014 r. w Irlandii zarejestrowanych było osób pobierających różnego rodzaju zasiłki dla bezrobotnych. Wśród nich było obywateli Irlandii (ich liczba w stosunku do grudnia 2013 r. zmniejszyła się o 9,6%) oraz obywateli innych krajów (ich liczba spadła w ciągu roku o 11,7%). Wśród osób z innych krajów pobierających zasiłki dominowali obywatele Unii Europejskiej ( osób), a wśród nich obywatele nowych krajów członkowskich UE ( osób) i Zjednoczonego Królestwa ( osoby). W grudniu 2014 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba osób pobierających zasiłki zwiększyła się o osób a w ciągu roku liczba takich osób obniżyła się o Procentowy udział osób pobierających zasiłki zarejestrowanych w Live Register w stosunku do ogółu zatrudnionych w gospodarce Irlandii w grudniu 2014 r. wyniósł 10,6%. Powyższy wskaźnik nie jest jednak oficjalnym miernikiem wysokości bezrobocia w Irlandii, ponieważ uwzględnia on m.in. tych pracowników, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin (do 3 dni w tygodniu) i pobierają jednocześnie zasiłki. Oficjalny wskaźnik bezrobocia publikowany jest przez CSO kwartalnie. Według ostatnio dostępnych danych w III kw r. stopa bezrobocia w Irlandii wyniosła 11,1%. Wśród bezrobotnych w Irlandii wysoki odsetek stanowią osoby pozostające w dłuższym okresie czasu bez pracy. W grudniu 2014 r osób pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Osoby te stanowiły 46,3% ogółu osób pobierających zasiłki z tytułu bezrobocia. W stosunku do sytuacji sprzed roku liczba takich osób spadła o tj. o 8,3%. 10. Sprzedaż detaliczna w Irlandii w listopadzie 2014 r. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego Irlandii (Central Statistics Office - CSO) w listopadzie 2014 r. wskaźnik sprzedaży detalicznej w wyrażeniu ilościowym w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się o 0,2%, a w stosunku do listopada 2013 r. wzrósł o 4,7%. Po odjęciu wyników w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik ten w porównaniu z październikiem 2014 r. zwiększył się o 0,1%, a w stosunku rocznym wzrósł o 3,6%. Wśród pozycji, gdzie odnotowano największy wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym znalazły się: urządzenia elektryczne (+2,6%) oraz odzież i obuwie (+2,2%). Z kolei największe spadki sprzedaży wystąpiły w zakresie: książek, gazet i artykułów biurowych (-2,3%), handlu motoryzacyjnego (-1,3%) oraz paliw (-1,3%). W wyrażeniu wartościowym wskaźnik sprzedaży detalicznej w listopadzie 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,2%, a w ujęciu rocznym wzrósł o 2,2%. Wyłączając 8

9 wyniki w handlu w sektorze motoryzacyjnym wskaźnik w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się o 0,3%, a w stosunku rocznym wzrósł o 1,2%. 11. Handel zagraniczny Irlandii po 11. miesiącach 2014 r. Według danych irlandzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (Central Statistics Office) wartość irlandzkiego eksportu po jedenastu miesiącach 2014 r. wyniosła mln EUR i była o 1,2% wyższa od wartości eksportu zrealizowanego w analogicznym okresie w 2013 r. Irlandzki import wzrósł w tym samym czasie o 7,1% do poziomu mln EUR. Na koniec listopada 2014 r. nadwyżka obrotów irlandzkiego handlu zagranicznego wyniosła mln EUR, co oznacza spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,6%. W okresie styczeń-listopad 2014 r. największy udział w eksporcie miały środki chemiczne i towary pochodne (58,2%), a w ramach tej sekcji dominowały produkty medyczne i farmaceutyczne oraz chemia organiczna. Ważnymi kategoriami w strukturze eksportu pozostają również artykuły różne (12,7%), maszyny i urządzenia transportowe (11,0%) oraz żywność i zwierzęta żywe (10,5%). Po jedenastu miesiącach 2014 r. głównymi rynkami zbytu dla towarów irlandzkich były Stany Zjednoczone (22%) oraz kraje Unii Europejskiej (55%) z dominującym udziałem Zjednoczonego Królestwa (Wielka Brytania łącznie z Irlandią Północną) oraz Belgii. Na dalszych miejscach klasyfikowały się: Niemcy, Szwajcaria, Francja, Niderlandy, Hiszpania, Włochy i Chiny. W irlandzkim eksporcie Polska zajmowała 13. pozycję i jej udział w całości irlandzkiego eksportu wynosił 1,08%. W okresie styczeń-listopad 2014 r. w irlandzkim imporcie największy udział odnotowano w zakresie maszyn i urządzeń transportowych (26,4%), środków chemicznych i towarów pochodnych (21,4%), artykułów różnych (12,7%) oraz paliw mineralnych i produktów pochodnych (12,5%). Głównymi dostawcami towarów na rynek irlandzki w tym okresie były: Zjednoczone Królestwo (32,2%), USA (11%), Niemcy, Chiny, Niderlandy, Francja, Japonia, Szwajcaria, Belgia i Norwegia. Polska była 15. partnerem handlowym Irlandii w imporcie (na równi z Turcją), a jej udział w całości irlandzkiego importu wyniósł 0,80%. W ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska była największym rynkiem zbytu dla towarów irlandzkich, jak i dostawcą towarów na rynek irlandzki. II. POLSKO IRLANDZKA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA 1. Polsko-irlandzka współpraca handlowa w okresie styczeń - listopad 2014 r. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki polsko irlandzkie obroty handlowe w okresie styczeń listopad 2014 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 127,5 mln EUR tj. o 9,2% do poziomu 1.517,0 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zmniejszył się o 0,1% do poziomu 470,0 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii wzrósł o 13,9% i wyniósł 1.047,0 mln EUR. W konsekwencji wyższej dynamiki naszego importu z Irlandii od eksportu do tego kraju pogorszeniu uległo saldo polskich obrotów handlowych z Irlandią. Deficyt zwiększył się z 448,3 mln EUR na koniec listopada 2013 r. do 576,9 mln EUR na koniec listopada roku W porównaniu do sytuacji sprzed roku w okresie pierwszych 11. miesięcy 2014 r. polski eksport do Irlandii zmniejszył się o 0,5 mln EUR. Spadek eksportu dotknął grupę artykułów rolno 9

10 spożywczych (o 17,6 mln EUR) oraz produktów mineralnych (o 6,6 mln EUR). W pozostałych grupach towarowych miał miejsce wzrost sprzedaży. W największym stopniu wzrósł eksport wyrobów różnych (gł. mebli) (o 5,1 mln EUR), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,9 mln EUR),wyrobów przemysłu chemicznego (o 4,0 mln EUR), wyrobów metalurgicznych (o 3,9 mln EUR), wyrobów przemysłu elektromaszynowego (o 3,4 mln EUR), wyrobów ceramicznych (o 1,8 mln EUR), wyrobów przemysłu lekkiego (o 0,5 mln EUR) oraz skór (o 0,2 mln EUR). W tym samym okresie zmieniła się również struktura naszego eksportu do Irlandii. W największym stopniu zmniejszył się udziału artykułów rolno-spożywczych (z 34,5% do 30,8%). Nieznaczny wzrost udziału odnotowano natomiast w grupie wyrobów przemysłu elektromaszynowego (z 32,6% do 33,4%), które stanowią największą pozycją w polskim eksporcie do Irlandii. Wśród ważniejszych grup towarowych w polskim eksporcie do Irlandii wysoką dynamiką charakteryzowała się m.in. sprzedaż komputerów, samochodów dostawczych, chłodziarek i zamrażarek, przyrządów i aparatury kontrolno pomiarowej, maszynek do golenia, pojemników i kontenerów, kabli i przewodów, nawozów mineralnych, leków, ogumienia, świec, galanterii drewnianej, stolarki budowlanej, papieru, wyrobów ze szkła, dzianin, mebli, mięsa drobiowego i wieprzowego, przetworów spożywczych, wędlin, wyrobów cukierniczych, artykułów mleczarskich, soków owocowych oraz owoców (jabłek). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast m.in. w eksporcie węgla, wyrobów petrochemicznych, zbóż, makuchów, mięsa wołowego, maszyn pralniczych oraz samochodów osobowych. W okresie styczeń-listopad 2014 r. głównymi pozycjami w polskim eksporcie do Irlandii były następujące grupy towarowe: L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika eksportu 2014/2013 Udział w całości polskiego eksportu do Irlandii 1 84 Kotły i urządzenia mechaniczne ,3 121,34 17,20% 2 87 Pojazdy nieszynowe oraz ich części ,2 105,75 7,23% 3 02 Mięso i podroby jadalne ,4 116,76 6,69% 4 27 Paliwa mineralne, oleje i przetwory ,3 80,95 5,94% 5 85 Maszyny i urządzenia elektryczne ,6 147,15 5,35% 6 21 Różne przetwory spożywcze ,7 171,31 4,72% 7 94 Meble ,1 126,50 4,48% 8 16 Przetwory z mięsa i ryb ,8 111,52 4,25% 9 23 Pasze dla zwierząt ,2 93,20 3,52% Tworzywa sztuczne i wyroby z nich ,5 80,91 3,33% Wyroby z żeliwa i stali ,0 162,56 2,87% Drewno i wyroby z drewna ,3 130,89 2,62% Napoje bezalkoholowe i alkoholowe ,9 103,04 2,35% Produkty mleczarskie 9.797,2 101,28 2,08% Produkty farmaceutyczne 8.736,5 101,97 1,86% Przetwory ze zbóż 8.502,9 104,72 1,81% Kauczuk i wyroby z kauczuku 8.414,3 101,28 1,79% 10

11 18 90 Przyrządy optyczne i medyczne 8.318,4 128,97 1,77% Tabor szynowy 8.315,2 136,03 1,77% Przetwory z warzyw i owoców 8.216,2 123,57 1,75% Papier, tektura i ich wyroby 6.959,2 135,43 1,48% Szkło i wyroby ze szkła 6.929,9 121,08 1,47% Garbniki, barwniki, pigmenty 6.132,6 113,55 1,30% Odzież i dodatki odzieżowe 5.156,4 101,04 1,10% Produkty chemiczne różne 4.774,0 174,33 1,02%.. Eksport ogółem ,3 99,89 100,00% Źródło: System Insigos MG Struktura towarowa polskiego importu z Irlandii wykazuje większą w stosunku do naszego eksportu koncentrację. Prawie 82% importu przypada na dwie grupy towarowe: wyroby przemysłu chemicznego oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego. W imporcie z Irlandii tradycyjnie już dominują wyroby wysoko przetworzone i wysoko zaawansowane technologicznie. Listę najważniejszych grup towarowych w polskim imporcie z Irlandii w okresie styczeńlistopad 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie: L.P. Kod CN Dział CN Wartość w tys. EUR Dynamika importu 2014/2013 Udział w całości polskiego importu z Irlandii 1 85 Maszyny i urządzenia elektryczne ,0 102,22 20,67% 2 30 Produkty farmaceutyczne ,0 129,69 14,46% 3 84 Kotły i urządzenia mechaniczne ,6 122,52 9,87% 4 33 Preparaty kosmetyczne ,9 105,55 9,33% 5 29 Chemikalia organiczne ,5 107,86 8,72% 6 90 Przyrządy optyczne i medyczne ,7 103,32 7,70% 7 04 Produkty mleczarskie ,0 157,24 6,51% 8 38 Produkty chemiczne różne ,2 110,11 6,45% 9 49 Wyroby przemysłu poligraficznego ,3 196,00 2,58% Tworzywa sztuczne i wyroby z nich ,3 102,81 1,47% Ryby ,4 150,54 1,17% Różne przetwory spożywcze ,3 89,78 1,14% Substancje białkowe, kleje, enzymy ,6 100,14 1,09% Mięso i podroby jadalne ,1 109,74 1,08% Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 8.241,9 102,35 0,79% Narzędzia, przybory, sztućce 7.127,1 118,27 0,68% Pojazdy nieszynowe oraz ich części 5.676,8 106,12 0,54% Rudy metali 4.895,4 110,88 0,47% Garbniki, barwniki, pigmenty 4.390,2 106,37 0,42% Kauczuk i wyroby z kauczuku 4.185,5 128,01 0,40% Przetwory ze zbóż 3.779,4 83,86 0,36% Produkty pochodzenia zwierzęcego 3.743,1 92,31 0,36% 11

12 23 55 Włókna chemiczne cięte 3.260,4 93,44 0,31% Wyroby cukiernicze 3.245,5 77,29 0,31% Wyroby z metali nieszlachetnych 2.190,4 105,56 0,21%.. Import ogółem ,2 113,93 100,00% Źródło: System Insigos MG W okresie styczeń-listopad 2014 r. udział Irlandii w obrotach polskiego handlu zagranicznego wyniósł 0,50% i był wyższy iż przed rokiem, kiedy to kształtował się na poziomie 0,48%. W polskim eksporcie udział Irlandii w ciągu roku zmniejszył się z 0,33% do 0,31%. W przypadku importu udział ten wzrósł z 0,63% do 0,69%. W pierwszych 11. miesiącach 2014 r. Irlandia była 37. najważniejszym partnerem handlowym Polski w eksporcie i 28. w imporcie. 2. Zwrot podatku VAT naliczonego w Irlandii Zgodnie z przepisami 8-mej i 13-tej Dyrektywy VAT Unii Europejskiej podmioty gospodarcze zarejestrowane jako płatnik VAT pochodzące spoza Irlandii i nie prowadzące tam działalności gospodarczej, mogą występować o zwrot irlandzkiego podatku VAT od większości zakupów dokonanych na terenie Irlandii. Najważniejsze warunki, które należy spełnić to: W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą poza UE musi przedstawić stosowny dokument potwierdzający ten fakt wydany przez właściwy do tego organ kraju rejestracji; Towary/usługi, w odniesieniu do ktόrych składany jest wniosek o refundację podatku VAT, muszą być towarami/usługami od ktόrych przysługiwałyby refundacja podatku VAT, gdyby działalność gospodarcza wnioskodawcy prowadzona była w Irlandii; wniosek nie może dotyczyć towarów dostarczanych do Irlandii lub pojazdów silnikowych na wynajem realizowany w Irlandii; Działalność gospodarcza, na rzecz ktόrej zakupione zostały towary/usługi od ktόrych wnioskodawca chce odzyskać podatek VAT, musi być działalnością, ktόra podlegałaby opodatkowaniu, gdyby prowadzona była w Irlandii. Od 1 stycznia 2010 r. w ramach całej UE obowiązuje elektroniczna forma ubiegania się o zwrot VAT-u. Obecnie podmioty zarejestrowane poza Irlandią, ale w ramach UE występują o zwrot VAT-u od zakupów dokonanych na terenie Irlandii składając elektroniczny wniosek do właściwego urzędu odpowiadającego za sprawy podatkowe w kraju swojej rejestracji. W przypadku firm zarejestrowanych w Polsce wniosek taki należy złożyć za pośrednictwem systemu e-deklaracje, który dostępny jest na portalu Broszura informacyjna na temat procedury składania wniosku o zwrot VAT dostępna jest tutaj. III. PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI W IRLANDII 1. Lista imprez targowo-wystawiennicze w Irlandii, na których zorganizowane zostaną w 2015 r. polskie stoiska informacyjno-promocyjne W 2015 r. Wydział Promocji i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie planuje zorganizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych na 5. imprezach targowo-wystawienniczych w Irlandii. Listę tych imprez przedstawiamy poniżej. 12

13 L.P. Nazwa imprezy Zakres tematyczny 1. Catex 2015 Data: lutego 2015 r. Miejsce: RDS, Simmonscourt, Dublin Organizator: EventHaus Ltd 2. The Energy Show 2015 Data: marca 2015 r. Miejsce: RDS, Hall 1, Dublin Organizator: Business Exhibitions Ltd 3. The Autumn Gift & Home Fair Data: sierpnia 2015 r. Miejsce: Citywest Convention Centre, Dublin Organizator: EventPro Ltd 4. Food and Hospitality Ireland Data: września 2015 r. Miejsce: Citywest Convention Centre, Dublin Organizator: Fresh Montgomery 5. The Autumn Ideal Home Show Data: października 2015 r. Miejsce: RDS Simmonscourt Dublin Organizator: SDL Exhibitions Ltd Targi cateringowe i gastronomiczne (urządzenia dla cateringu, organizacja bankietów, konferencji, meble i wyposażenie restauracji) Wystawa poświęcona rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym w sektorze energetycznym Targi wyrobów upominkowych oraz wyposażenia wnętrz Targi spożywcze Targi dla właścicieli domów i mieszkań (w tym sektory poświęcone remontowaniu, przebudowie mieszkań) Na stoiskach WPHI istnieje możliwość bezpłatnej ekspozycji materiałów marketingowych polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z rynkiem irlandzkim. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z placówką (mail: tel: ; fax: ). Istnieje również możliwość skorzystania ze stoiska WPHI w przypadku przyjazdu na imprezę przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. 2. Zaproszenie dla firm z sektora energii odnawialnej do udziału w wystawie Energy Show w Dublinie w dniach marca 2015 r. W dniach marca 2015 r. odbędzie się w Dublinie na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) największa w Irlandii wystawa sektora energii odnawialnej Energy Show. Informacje nt. wystawy dostępne są na stronie internetowej: Podczas wystawy Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie zorganizuje stoisko informacyjno promocyjne, na którym prezentowane będą możliwości współpracy biznesowej polskich firm z szerokorozumianego sektora energii z rynkiem irlandzkim. Na stoisku WPHI bezpłatnie eksponowane będą materiały marketingowe polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem do Irlandii. W przypadku przyjazdu na wystawę przedstawicieli 13

14 polskich firm będzie istniała możliwość bezpłatnego skorzystania ze stoiska WPHI do prezentacji swojej oferty eksportowej i/lub przeprowadzenia rozmów biznesowych. W ubiegłorocznej wystawie Energy Show wystawie uczestniczyło ponad 170 firm i organizacji biznesowych z Republiki Irlandii, Irlandii Północnej, Austrii, Francji, Niemiec, USA oraz Wielkiej Brytanii. Ocenia się, iż w czasie dwudniowej imprezy odwiedziło ją ok. 4 tys. osób. Udział WPHI w wystawie Energy Show w Dublinie w 2014 r. był okazją do zaprezentowania polskiej gospodarki oraz możliwości nawiązania kontaktów biznesowych w szeroko rozumianej branży energii odnawialnej. Irlandzcy przedsiębiorcy zainteresowani byli m.in. polskimi kolektorami słonecznymi, podzespołami do elektrowni wiatrowych, domowymi systemami grzewczymi, osprzętem elektrycznym, urządzeniami pomiarowymi oraz energooszczędną stolarką otworową. Ocenia się, iż w trakcie dwudniowej wystawy polskie stoisko odwiedziło ok. 300 osób. Poniżej podajemy dane tele-adresowe WPHI w Dublinie, gdzie można przesyłać materiały promocyjne (w jęz. angielskim) bądź uzyskać dodatkowe informacje nt. wystawy Energy Show: Embassy of the Republic of Poland Trade and Investment Promotion Section 4 the Vicarage, St. John s Road Dublin 4, Ireland Tel: Fax: Polskie stoisko na wystawie turystycznej Holiday World Show w Dublinie xxxxxxxx W dniach stycznia 2015 r. na terenach wystawienniczych Royal Dublin Society (RDS) w Dublinie odbyły się już po raz 26. międzynarodowe targi turystyczne Holiday World Show. Tradycyjnie już polskie stoisko na tej imprezie zorganizowane zostało przez londyński oddział Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Polska oferta turystyczna skierowana do irlandzkich odbiorców prezentowana była również przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną z polem golfowym Sierra Golf oraz Warmińsko Mazurską Organizację Turystyczną wraz z polem golfowym Sand Valley. Polska obecność na tegorocznych targach w Dublinie jest elementem szerszej kampanii promującej turystykę przyjazdową do Polski, którą Polska Organizacja Turystyczna prowadzi w Irlandii od 2014 r. Wystawa Holiday World Show należy do największych w tej kategorii w kraju analogiczna impreza odbyła się także tydzień wcześniej w Belfaście w Irlandii Północnej. W tegorocznej edycji wzięło udział ok. 200 wystawców, a w ciągu trzech dni trwania imprezy odwiedziło ją ponad 40 tysięcy zwiedzających. 14

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 13:34:27 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki PIT 20 proc. i 41 proc., a progi zależą od sytuacji rodzinnej podatnika. Stawka podstawowa podatku od dochodów spółek, czyli

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Irlandii w 2016 r. 2016-01-25 11:08:34

System podatkowy w Irlandii w 2016 r. 2016-01-25 11:08:34 System podatkowy w Irlandii w 2016 r. 2016-01-25 11:08:34 2 W Irlandii obowiązują dwie stawki podatku PIT 20 proc. i 40 proc., a podatek CIT określono na poziomie 12,5 proc. przy czym stosuje się także

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 05/2015. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie. MAJ 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 05/2015. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie. MAJ 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 05/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie MAJ 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Produkcja przemysłowa w Irlandii w marcu 2015 r. Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 7/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Lipiec 2011 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 7/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Lipiec 2011 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 7/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Lipiec 2011 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Niższa stawka podatku VAT na niektóre usługi w Irlandii W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Irlandii

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Irlandii Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce :38:46

Co warto wiedzieć o gospodarce :38:46 Co warto wiedzieć o gospodarce 2016-04-25 11:38:46 2 Irlandia to jeden z najbardziej zadłużonych krajów Unii Europejskiej. Jednak od dwóch lat PKB tego kraju wzrasta najszybciej w ramach UE W 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2016 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2016 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 01/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Styczeń 2016 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Pozycja Irlandii w rankingu magazynu Forbes na najlepsze miejsce

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie PAŹDZIERNIK 2016 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie PAŹDZIERNIK 2016 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie PAŹDZIERNIK 2016 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki irlandzkiej do 2017 r. W dniu 6 października

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 08/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2014 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 08/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2014 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 08/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2014 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2015 r. W dniu 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 05/2013 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Maj 2013 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 05/2013 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Maj 2013 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 05/2013 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Maj 2013 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Produkcja przemysłowa w Irlandii w marcu 2013 r. Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 11/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie LISTOPAD 2016 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 11/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie LISTOPAD 2016 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 11/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie LISTOPAD 2016 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Irlandia w rankingu Banku Światowego nt. prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Irlandii w 2014 r :03:42

Sytuacja gospodarcza Irlandii w 2014 r :03:42 Sytuacja gospodarcza Irlandii w 2014 r. 2015-03-19 16:03:42 2 Sytuacja gospodarcza Irlandii w roku 2014 uległa wyraźnej poprawie. Według wstępnych danych Centralnego Urzędu Statystycznego (ang. Central

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 04/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Kwiecień 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 04/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Kwiecień 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 04/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Kwiecień 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2016 r. W dniu 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 8/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2011 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 8/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2011 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 8/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Sierpień 2011 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do roku 2012 W dniu 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 06/2012 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Czerwiec 2012 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 06/2012 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Czerwiec 2012 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 06/2012 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Czerwiec 2012 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Dochód narodowy Irlandii jednym z najwyższych w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 4/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Kwiecień 2011 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 4/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Kwiecień 2011 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 4/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Kwiecień 2011 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Spadek irlandzkiego dochodu narodowego w 2010 r. Wbrew oczekiwaniom

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 09/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie WRZESIEŃ 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 09/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie WRZESIEŃ 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 09/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie WRZESIEŃ 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Produkt Krajowy Brutto Irlandii za II kwartał 2015 r. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2016 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2016 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2016 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2017 r. W dniu 26 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 07/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie LIPIEC 2016 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 07/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie LIPIEC 2016 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 07/2016 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie LIPIEC 2016 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Cud gospodarczy po irlandzku Informacja na temat tempa rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 09/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie. Wrzesień 2014 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 09/2014. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie. Wrzesień 2014 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 09/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Wrzesień 2014 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Dochód narodowy Irlandii w II kwartale 2014 r. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2014 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2014 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2014 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do roku 2015 W dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Biuletyn Informacyjny Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Biuletyn Informacyjny Luty 2011 SPIS TREŚCI: I. PRZEMYSŁ... 2 II. BUDOWNICTWO... 3 III. CENY TOWARÓW I USŁUG... 4 IV. BEZROBOCIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03

Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu :01:03 Obroty towarowe Szwajcaria-Polska w I półroczu 2015, prognozy dla szwajcarskiego eksportu 2015-07-29 16:01:03 2 Utrzymujący się wysoki kurs franka szwajcarskiego, sprawia, iż szwajcarscy eksporterzy patrzą

Bardziej szczegółowo

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte

Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Kierunki 2013: Raport Banku DnB NORD i Deloitte Business Consulting. Rafał Antczak, Deloitte Co kryzys w Chinach może oznaczać dla Polski? Znaczenie Chin Kryzys chiński? Model zależności Polski od Chin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie PAŹDZIERNIK 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie PAŹDZIERNIK 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie PAŹDZIERNIK 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki irlandzkiej do 2016 r. W dniu 2 października

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Październik 2011 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Październik 2011 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 10/2011 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Październik 2011 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Raport OECD nt. stanu gospodarki irlandzkiej Opublikowany w październiku

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2015 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2015 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 02/2015 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Luty 2015 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Prognoza rozwoju gospodarki Irlandii do 2016 r. W dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20

Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 Podatki w Izraelu struktura i podstawowe informacje 2015-12-19 18:48:20 2 1. dochodowy od osób prawnych Wszystkie zarejestrowane w izraelskim Rejestrze Handlowym spółki są zobowiązane do płacenia podatku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sektor odzieżowy :38:49

Sektor odzieżowy :38:49 Sektor odzieżowy 2015-12-20 21:38:49 2 Według danych Włoskiej Federacji Przemysłu Odzieżowego i Modowego, Sistema Moda Italia, sektor w 2013 roku wychodził z kryzysu. Obroty spadały nieznacznie - w sumie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY nr 03/2012 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Marzec 2012 r.

BIULETYN INFORMACYJNY nr 03/2012 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Marzec 2012 r. BIULETYN INFORMACYJNY nr 03/2012 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie Marzec 2012 r. I. GOSPODARKA IRLANDII 1. Wzrost Produktu Krajowego Brutto Irlandii w 2011 r. Według wstępnych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-07-31 10:18:31 2 Stany Zjednoczone są największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie gospodarką świata. Jej mocną stroną jest właśnie innowacyjność, a siłą napędową

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu

Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Przemysł chemiczny wychodzi z kryzysu Po trudnym roku 2009 przemysł chemiczny stopniowo wychodzi z kryzysu Sytuacja gospodarki na świecie Z punktu widzenia efektów kryzysu w 2009 r. w globalnym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo