1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ..."

Transkrypt

1 Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE ZAŁĄCZNIK

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ 1.1. SPECYFIKA RYNKU Konfederacja Szwajcarska (skrót CH pochodzi od łacińskiej nazwy Confoederatio Helvetica) to górzyste państwo federacyjne położone w sercu Europy. Szwajcaria jest republiką związkową, jedną z najstarszych demokracji w Europie (jedna z nielicznych, funkcjonujących demokracji bezpośrednich), należy do najbardziej rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie państw europejskich o wysokim potencjale naukowo-badawczym. Składa się z 26 kantonów mających dużą samodzielność, własne rządy, parlamenty i podatki. Jest krajem neutralnym politycznie z tendencją do izolacjonizmu, nie uczestniczy w integracji europejskiej, chociaż związana jest z Unią Europejską dwoma pakietami umów bilateralnych (w ramach EFTA ang. European Free Trade Agreement oraz pakietu umów z 1999 r., a od grudnia 2008 r. Szwajcaria jest częścią Układu z Schengen). W Szwajcarii znajdują się siedziby wielu organizacji międzynarodowych. Kraj należy do ONZ, WTO, OECD, EFTA, OBWE i Rady Europy. Prawie 7,7 milionowe społeczeństwo szwajcarskie jest konserwatywne i zdyscyplinowane. Z uwagi na strukturę i położenie państwa, w Szwajcarii funkcjonują 4 języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski i romansz (retroromański). Język niemiecki przeważa w części centralnej i wschodniej, francuski w zachodniej, a włoski w południowej. Kraj jest bardzo wysoko rozwinięty, jeden z najbogatszych na świecie. Długotrwała neutralność (proklamowana w 1815 roku) i zasada nienaruszalności tajemnicy bankowej ugruntowały zaufanie do Szwajcarii jako finansowego centrum Europy i świata. Napływ obcych zasobów pieniężnych umożliwił stopniowy rozwój rodzimego, wysoko wyspecjalizowanego przemysłu, usług (głównie finansowych) i turystyki. W Szwajcarii działają liczne, znane w świecie firmy ubezpieczeniowe (Zürich Insurance, Rentenaustalt, Reassurances), 6 giełd papierów wartościowych, w tym w Zurychu największa w Europie. Same podatki stanowią 30% PKB Szwajcarii, dodatkowo 7% PKB stanowią obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalne, inwalidzkie, składki na służbę zdrowia), co łącznie daje 37% PKB (dla porównania: Szwecja 52%, Wielka Brytania 36%, Polska 34,5%, Stany Zjednoczone 27%; z uwzględnieniem ubezpieczeń społecznych). W przeciwieństwie na przykład do Niemiec czy Szwecji, służby zdrowia w Szwajcarii nie finansuje się z podatków, tylko z obowiązkowych ubezpieczeń, które są parapodatkami. Szwajcaria posiada bardzo nieliczne złoża surowców mineralnych. Przemysł przetwórczy wytwarza z surowców importowanych produkty wysoko przetworzone (przeznaczone głównie na eksport), wymagające dużego nakładu pracy oraz myśli technicznej. Rozwinięty przemysł, głównie elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy. Przemysł elektromaszynowy dostarcza urządzenia sterownicze dla różnych gałęzi przemysłu: turbiny, generatory i silniki, między innymi okrętowe. Tradycyjnie bardzo duże znaczenie ma wyrób zegarków znanych firm (np.: Tissot, Montres Rolex, Philippe Patek), a także przemysł chemiczny wyspecjalizowany w produkcji leków (np.: Roche i Novartis), spożywczy serów, przetworów mięsnych i czekolady (np. koncern Nestlé, Lindt). Ponadto przemysł papierniczy, cementowy, włókienniczy i jubilerski. Rolnictwo wysokotowarowe, przeważa uprawa pszenicy, ziemniaków i buraków cukrowych. Rozwinięta jest głównie hodowla bydła o kierunku mlecznym, a na terenach górskich owiec. Walutą Szwajcarską jest frank szwajcarski (skrót CHF). Nie będąc członkiem Unii Europejskiej, Szwajcaria jest ściśle powiązana gospodarczo z państwami tego ugrupowania. Fakt ten, jak również samo położnie Szwajcarii powodują implikacje przy wytyczaniu i realizacji polityki gospodarczej tego kraju. Obok występującej korelacji z polityką państw unijnych, istnieją też znaczące różnice w podejściu do niektórych rozwiązań, zwłaszcza podatków czy otwartości na zagraniczną konkurencję. Znaczna popularność sił politycznych o tendencjach populistycznych powoduje, że hamowane są 2

3 niekiedy daleko idące propozycje mające na celu poszerzenie otwartości miejscowego rynku dla zagranicznych towarów czy usług. Współpraca z krajami Unii Europejskiej oparta jest na umowach: o wolnym handlu z 1972 r., o ubezpieczeniach z 1989 r. oraz na dwóch pakietach umów dwustronnych (z 1999 i 2004 r. w sumie 16 umów). Większość z nich dotyczy spraw gospodarczych i bezpośrednio wpływa na politykę Szwajcarii prowadzoną w tej dziedzinie WYMIANA HANDLOWA W ostatnich latach utrzymuje się wysoka dynamika polskiego eksportu do Szwajcarii. W 2008 roku wzrost wyniósł ponad 20%, osiągając najwyższą stopę przyrostu eksportu do Szwajcarii wśród krajów Unii Europejskiej. W 2009 roku, jako następstwo ogólnoświatowego kryzysu, obserwujemy podobnie jak w handlu z innymi krajami spadek obrotów. Jednak skala spadku w eksporcie jest mniejsza niż w imporcie ze Szwajcarii. Tabela 1. Polsko-szwajcarska wymiana handlowa w latach (I IX) Lata Eksport Import mln CHF wzrost % mln CHF wzrost % ,7 17,0 1140,7 6, ,6 7,0 1122,9 1, ,5 29,0 1346,1 17, ,2 23,1 1419,9 5, ,9 14,9 1740,9 22, ,3 13,0 2166,2 24, ,2 20,3 2443,9 12,8 I IX ,0 11,1 1358,1 28,8 Źródło: statystyka celna Szwajcarii. Łączne obroty ze Szwajcarią przekroczyły w 2008 r. 3,7 mld CHF, co odpowiada ok. 3 mld USD. Mimo znacznego wzrostu dostaw udział Polski w szwajcarskim imporcie ogółem jest nadal niewielki i wynosi ok. 0,5%. Wyższą pozycję zajmuje Polska w szwajcarskim eksporcie ogółem (ok. 1%). Źródłem wzrostu eksportu w ostatnich latach była wysoka dynamika dostaw pojazdów (samochody, autobusy); wyrobów metalowych; maszyn, aparatów i elektroniki; produktów spożywczych oraz sprzedaży mebli i maszyn. Blisko 3/4 polskiego eksportu stanowią wyżej przetworzone produkty przemysłowe; samochody osobowe, maszyny, sprzęt elektrotechniczny, wyroby metalowe, meble, akumulatory, kable, transformatory, odzież. Polski import obejmuje głównie wyroby chemiczne i farmaceutyki, maszyny, aparaty, sprzęt pomiarowy, zegarki oraz tworzywa sztuczne. Import szwajcarski jest wysoce konkurencyjny z uwagi na sztywne zapotrzebowanie na unikatowe komponenty, aparaturę i lekarstwa. W ostatnich latach obserwuje się korzystną zmianę struktury naszego eksportu na rzecz wyrobów wysoko przetworzonych. Aktualne dane o obrotach handlu zagranicznego można znaleźć pod adresem: MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW Poziom cen rynkowych w Szwajcarii należy do najwyższych w Europie, na przykład produkty żywnościowe są od 20 do 40% droższe aniżeli w sąsiednich krajach Unii Europejskiej. Jednakże dostęp do rynku wewnętrznego chroniony jest różnego rodzaju środkami 3

4 taryfowymi i pozataryfowymi. Decydującym elementem konkurencyjności jest w tej sytuacji jakość, marka i zaufanie importera wobec dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Natomiast cena odgrywa główną rolę w transakcjach kooperacyjnych, w produkcji na zlecenie i obrocie uszlachetniającym, gdzie dostawca pozostaje anonimowy, a wyrób sprzedawany jest pod miejscową marką. Wysoki poziom cen wewnętrznych stabilizuje zakaz tzw. importu paralelnego, to jest sprowadzania towarów poza dystrybutorami i importerami generalnymi, prowadzącymi własną politykę cenową. Zasady etykietowania i nazewnictwa produktów oraz normy ekologiczne uregulowane są własnymi, restrykcyjnymi przepisami, odbiegającymi od stosowanych w innych krajach rozwiniętych. W rezultacie przygotowanie produktu do rynku szwajcarskiego jest często obciążone dodatkowymi kosztami i czynnościami. Członkostwo Polski w UE wpłynęło korzystnie na konkurencyjność naszego eksportu przez dostosowanie do norm i standardów Unii oraz zwiększenie liczby zakładów mających uprawnienia do sprzedaży żywności na jednolitym rynku europejskim (mięso, przetwory, wyroby przemysłu cukierniczego). Polska przejęła umowę Unii ze Szwajcarią dotyczącą ułatwień w obrocie przetworzonymi artykułami rolnymi. Istotne ułatwienia w dostępie do rynku wyrobów technicznych przyniosło wdrożenie unijnych zasad certyfikacji i wzajemnego uznawania narodowych świadectw zgodności również przejętych do polskiego systemu prawnego. Równolegle nastąpiło uproszczenie odpraw granicznych wraz z przejęciem unijnych procedur i standardów celnych. Rosnące płace w pracochłonnych dziedzinach produkcji jak przemysł odzieżowy, skórzany i metalowy w Polsce powodują jednak przenoszenie zamówień do krajów o niższych płacach, jak Chiny, kraje bałkańskie i Ukraina, prowadząc do spadku eksportu polskich wyrobów tekstylno-odzieżowych i obuwia. Towary polskie są najbardziej konkurencyjne w średnim i niższym segmencie cenowym produktów standardowych, głównie mebli, wyposażenia mieszkań, wyrobów chemicznych, sprzętu mechanicznego i żywności, w tym ryb słodkowodnych oraz owoców przetworzonych. Wyjątkową pozycję konkurencyjną mają dostawy wewnątrzkoncernowe, w ramach powiązań kooperacyjnych związanych z inwestycjami szwajcarskimi w Polsce (płyty pilśniowe, elementy mebli, opakowania tekturowe i pieczywo cukiernicze). Polska posiada korzystną pozycję konkurencyjną jako miejsce inwestycji zagranicznych. Tym niemniej inwestorzy szwajcarscy wskazują na rosnące szybko ceny niektórych materiałów zaopatrzeniowych (drewno, gaz ziemny) i niższe wsparcie finansowe z funduszy publicznych dla projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce w porównaniu z innymi krajami naszego regionu. 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY System podatkowy w Szwajcarii uwarunkowany jest federalną strukturą kraju. Podatki od dochodów i zysków mają dwie części: stałą procentową sumy, która trafia do budżetu centralnego i drugą, której wysokość określają poszczególne kantony. Dlatego też, obok podatków powszechnych, pobieranych zgodnie z konstytucją na rzecz całej federacji, każdy kanton ma własne przepisy i stawki podatkowe. Ustanawianie szeregu taryf podatkowych jak również kwot zwolnień od nich pozostaje w zakresie kompetencji kantonów. Również gminy (jest ich ok. 3000) w ramach przepisów kantonalnych określają własne stawki podatków lokalnych. Pełniejsze informacje o systemie podatkowym na stronie Szwajcarskie urzędy podatkowe są generalnie przyjazne podatnikom, traktują podatników jak klientów, którym służą radą. Można uzyskać dokładną informację, jak opodat- 4

5 kowana będzie określona działalność gospodarcza. Rejestr podatników w większości kantonów nie jest do publicznego wglądu. Podatki bezpośrednie od dochodu i majątku osób fizycznych oraz od zysku i kapitału firmy, pobierane zarówno przez władze federacji, jak też kantony i gminy. Podatki pośrednie i opłaty w formie obciążeń konsumpcji i użytkowania określonych towarów są przypisane państwu. Kategorie podatkowe w Szwajcarii: podatki bezpośrednie: podatek dochodowy, podatek od zysku, podatek obrachunkowy (niem. Verrechnungssteuer), opłata skarbowa (niem. Stempelabgaben); podatki i opłaty pośrednie: podatek od wartości dodanej, podatek od tytoniu, podatek od piwa i wyrobów spirytusowych, podatek od paliw płynnych, podatek samochodowy, cła; kantonalne podatki dochodowe, majątkowe i inne opłaty: podatek dochodowy i majątkowy, podatek pogłówny, osobowy i od gospodarstwa domowego, podatek od spadków i darowizn, podatek od zysku z nieruchomości, podatek od kupna- -sprzedaży, podatek od nieruchomości, podatek od wygranych w loterii; podatki od posiadania i wydatków: od samochodów, od psów, od rozrywek, opłata skarbowa, od reklamy. Mimo wielości rodzajów podatków ich poziom jest w Szwajcarii niższy, aniżeli w krajach sąsiednich, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. W 3000 gmin pobierane są lokalne podatki dochodowe, majątkowe i inne opłaty (9 rodzajów) oraz podatki od posiadania i wydatków (3 rodzaje). Różnorodność podatków i ich stawek w poszczególnych kantonach i gminach nie ułatwia poruszania się w tej problematyce również samym Szwajcarom. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne uiszczają podatki od zysku oraz od kapitału (istnieją różne ulgi). Podatek od zysku (korporacyjny) wynosi na szczeblu federalnym 8,5%, powiększany o część kantonalną w granicach 8 20%. Podatek od dochodów osób fizycznych jest lekko progresywny i wynosi średnio 5,8% od dochodów nieprzekraczających CHF, 12,6% i 21,5% od dochodów wynoszących odpowiednio CHF i CHF brutto. Podatek od kapitału nie występuje jako podatek państwowy, zaś w poszczególnych kantonach określony jest jedną stawką lub widełkami. Kantony zainteresowane tworzeniem na ich terenie zagranicznych firm proponują ulgi. Zwalniają one holdingi nieprowadzące w Szwajcarii działalności od podatku dochodowego (tzw. przywilej holdingowy). Podmioty prowadzące działalność uiszczają w kantonie podatek w przedziale od 0 do 15% powszechnego podatku kantonalnego. Tabela 2. Stawki podatku w różnych Kantonach Kanton Stawka podatku w % Podatek od kapitału w promilach Berno 2 5 0,6 1,0 Bazylea (miasto) 9 1,8 Schwyz 2,7 4,5 1,0 Genewa 10 1,8 Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej VAT (niem. Mwst) wynosi 7,6%. Dla niektórych towarów i usług stosuje się stawki obniżone do 2,4% lub 3,6%. Każdy podmiot dokonujący w Szwajcarii regularnych transakcji po przekroczeniu ich wartości CHF podlega rejestracji VAT. Przeciętne łączne obciążenie fiskalne (podatki i ubezpieczenie społeczne) wynosi w Szwajcarii ok. 31,5% produktu krajowego brutto. 5

6 2.2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zamówienia publiczne w Szwajcarii są: ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o zamówieniach publicznych (SR ); rozporządzenie z 11 grudnia 1995 r. o zamówieniach publicznych (SR ). Obowiązujące w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO, ang. World Trade Organization) regulacje w zakresie zamówień publicznych określają obowiązek rozpisania międzynarodowego zamówienia na dostawę towarów i usług (w tym budowlanych) przez jednostki sektora publicznego, o ile osiągnie ono określoną wartość. Reguły WTO obowiązywały w Szwajcarii początkowo do zamówień na szczeblu narodowym oraz kantonalnym i dotyczyły wyłącznie przedsiębiorstw sektorów: zaopatrzenie w wodę, transport miejski i zaopatrzenie w energię. Umowa Szwajcarii z Unią Europejską o zamówieniach publicznych (podpisana 21 czerwca 1999 r. w ramach pierwszego pakietu umów bilateralnych, przyjęta w referendum 21 maja 2000 r. weszła w życie 1 czerwca 2002 r.) rozszerzyła zakres reguł WTO na zamówienia towarów i usług w następujących dziedzinach: zamówienia gmin: np. miast w zakresie transportu publicznego (tramwaje, autobusy), infrastruktury (szpitale, ulice, mosty itp.) albo usługi architektoniczne (muzea) itp., zamówienia w sektorach: transport kolejowy i energia (zaopatrzenie w gaz i energię cieplną), zamówienia koncesjonowanych prywatnych przedsiębiorstw z sektorów: woda, elektryczność, bliski transport oraz lotniska. Zgodnie z przyjętymi zasadami rozstrzyganie o zamówieniu opiera się na trzech zasadach: na równym traktowaniu wszystkich oferentów (niedyskryminacja), na przejrzystości postępowania oraz prawie do wniesienia odwołania w ramach procedury zamówienia. Przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz część koncesjonowanych przedsiębiorstw prywatnych są zobowiązane do stosowania reguł WTO przy zamówieniach publicznych, jeśli ich wartość osiągnie odpowiednio: dla federalnych zamówień na towary i usługi CHF, kantonalnych CHF oraz dla firm państwowych z sektorów woda, energia i transport CHF. Umowa Szwajcarii z UE przewiduje np. rozpisanie przez gminę przetargu, jeśli jego wartość przekroczy 383 tys. CHF. (Podane kwoty dotyczą 2008 r.). Przetargi federalne. Informacje o wszystkich przetargach federalnych jak również niektórych kantonalnych oraz części rozpisanych przez kantony i przedsiębiorstwa państwowe publikowane są w dzienniku Schweizerisches Handelsamtsblatt, można też wyszukać je na stronie internetowej Przetargi kantonalne. Przetargi publikowane przez kantony, gminy oraz firmy państwowe publikowane są w dziennikach urzędowych tych jednostek jak również na stronie internetowej W ogłoszeniach dominują przetargi dotyczące szeroko rozumianych usług budowlanych. Ponieważ możliwość świadczenia tego rodzaju prac przez firmy m.in. z Polski jest uzależniona od uzyskania pozwoleń na pracę (w ramach rocznych kontyngentów dla obywateli nowych krajów UE), podmioty te praktycznie nie uczestniczą w składaniu swych ofert. Przy analizie ogłoszeń o przetargach należy zwrócić m.in. uwagę na wymogi związane z zapewnieniem gwarancji napraw dostarczonych towarów (np. występują żądania posiadania na terenie Szwajcarii stacji serwisowych) bądź też samej formy składanych ofert OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Szwajcarzy przywiązują szczególną rolę do ochrony własności intelektualnej. Podstawowymi aktami regulującymi to zagadnienie są ustawa z 25 czerwca 1954 r. o patentach wynalazczych (SR ) oraz rozporządzenie z 19 października 1977 r. o patentach wynalazczych (SR ). 6

7 Szwajcarskie prawo dóbr niematerialnych dotyczy ochrony praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich. Obejmuje ono: patenty, marki (chronione znaki, dzięki którym przedsiębiorstwo wyróżnia swoje wyroby i usługi od towarów i usług innych firm), wzory użytkowe i przemysłowe (dwu- albo trzywymiarowe), topografia układu scalonego, prawo autorskie i pokrewne (ang. Copyright), pochodzenie (inf. wskazujące pośrednio lub bezpośrednio o pochodzeniu towarów i usług), prawo konkurencji. Z prawem dóbr niematerialnych związane jest nieodłącznie prawo rejestracji dające jego właścicielowi prawo do wyłączenia stron trzecich z gospodarczego użytkowania. Pojęcie to obejmuje w szczególności: produkcję, zastosowanie, obrót, import i eksport. Zasada terytorialności mówi, że prawa rejestrowe mają ważność w kraju rejestracji, ale informacje o ochronie praw (np. rozwiązań technicznych wynalazku) publikowane są na całym świecie. Prawa rejestrowe są ograniczone czasowo; w Szwajcarii tylko ochrona marki może być dowolnie przedłużana. Są one udzielane bez gwarancji, co oznacza, że osoby trzecie mogą je kwestionować przed sądem. Patentem jest udzielony przez władzę (urząd) tytuł ochronny na wynalazek, który jest ważny zarówno na terenie Szwajcarii, jak i Liechtensteinu. Ochrona własności w tym przedmiocie udzielona w jednym kraju obowiązuje, na zasadzie wzajemności, także w drugim. Wnioski dot. patentów zgłaszane są w Szwajcarii do Instytutu Własności Intelektualnej, będącego jednostką rządową. Ochrona może trwać maksymalnie 20 lat. Wyjątek: uzupełniający certyfikat ochronny (ESZ) dla lekarstw oraz środków ochrony roślin. W tym przypadku wymagane jest urzędowe zezwolenie przed komercjalnym użyciem opatentowanego wynalazku wydawane przez Swissmedic, Federalny Urząd Weterynarii lub Federalny Urząd Rolnictwa. Ponieważ postępowanie w tym przedmiocie może trwać do 10 lat, może w tym okresie wygasnąć 20-letni okres ochronny patentu. Uzupełniający certyfikat ochronny może przedłużyć ten okres o maksymalnie dalszych 5 lat. Obok wymienionej ustawy o patentach w prawie szwajcarskim istnieje szereg ustaw oraz towarzyszącym im rozporządzeń wykonawczych chroniących dobra niematerialne. Do najważniejszych w tym zakresie należy wymienić ustawy: z dn r. z o ochronie marek i danych pochodzenia (SR ,) z dn r. o ochronie design (SR 231.2), z dn r. o ochronie topografii układu scalonego (S R231.2), z dn r. o prawach autorskich i pokrewnych prawach ochronnych (SR231.1) z dn r. o przeciwdziałaniu niedozwolonej konkurencji (SR 241), z dn r. o ochronie upraw roślinnych (o ochronie gatunków) SR W pakietach umów bilateralnych Szwajcarii z Unią Europejską żadna nie dotyczy szczególnej ochrony dóbr niematerialnych. Wydaje się, że istniejące prawodawstwo w tym zakresie w wystarczającym stopniu obejmuje tematykę. Mimo to nie należą do rzadkości zajęcia przez celników na wzajemnych granicach towarów, wobec których strony mają odmienne stanowisko w przedmiocie zachowania ochrony własności przemysłowej ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W Szwajcarii mamy do czynienia z reguły z dużą dyscypliną w zakresie terminowej spłaty zobowiązań, która w ostatnich latach jednak nieznacznie osłabła. Nie oznacza to, że 7

8 nie zdarzają się firmy niepłacące za dostarczone towary czy usługi, również zagranicznym podmiotom. Po zastosowaniu dostępnych środków w postaci np. pism przypominających o upłynięciu terminu zapłaty, wyznaczeniu nowego terminu, wezwań do dokonania zapłaty itp. działań, jeśli kontrahent dalej nie uiszcza należności, jedną z dróg do jej odzyskania jest skierowanie sprawy do sądu. Jeśli w kontrakcie/umowie brak jest określonej jurysdykcji, sprawa może być wniesiona do sądu polskiego, którego korzystny dla skarżącego wyrok można oddać do egzekucji u szwajcarskiego komornika, właściwego wg miejsca siedziby firmy dłużnika. O usytuowaniu urzędów komorniczych decydują kantony. Z reguły mają one siedziby w poszczególnych gminach, niektóre (mniejsze) posiadają wspólnego komornika; większe kilka urzędów. Na wezwanie komornika miejscowy podmiot może złożyć sprzeciw wobec wyroku polskiego sądu; wówczas sprawę należy oddać do sądu szwajcarskiego, co już znacznie podnosi koszty procesu i wydłuża terminy. W Szwajcarii działają także firmy zajmujące się m.in. inkasem należności. Z reguły są to firmy prawnicze współpracujące także z wywiadowniami handlowymi i zatrudniające osoby doświadczone w stosowaniu prawnie dozwolonych środków służących do zminimalizowania ryzyka utraty należności. Obok nich, sprawę można skierować też bezpośrednio do jednej z licznych kancelarii adwokackich, najlepiej specjalizującej się w prawie gospodarczym. Szczegółowe uregulowania z tego zakresu znajdują się m.in. w ustawie z 11 kwietnia 1889 r. o zajmowaniu długów i konkursach (SR 281.1) oraz w szeregu rozporządzeń wykonawczych np. w rozporządzeniu z 5 czerwca 1996 r. o formularzach stosowanych w postępowaniu dot. zwrotu długów oraz konkursach jak również w prowadzeniu rachunków (SR ) DOSTĘP DO RYNKU Bariery rynkowe. Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej, jednakże poprzez liczne umowy dwustronne jest znacząco zharmonizowana z prawodawstwem i praktyką gospodarczą tego ugrupowania. Aktualnie ma miejsce dyskusja w sprawie usunięcia części ciągle istniejących, a niekiedy nawet narastających przeszkód w handlu między Szwajcarią a UE. Widzą w tym interes zarówno przedsiębiorcy pragnący mieć łatwiejszy dostęp do unijnego rynku, jak i konsumenci liczący na obniżkę cen towarów chronionych przed importem różnymi barierami. W umowie o wolnym handlu z 1972 r. Szwajcaria uzgodniła z ówczesną EWG niewprowadzanie przeszkód w handlu, które mogłyby utrudnić przepływ towarów. Pozostałymi dokumentami w zakresie regulacji przeszkód w handlu Szwajcarii z krajami UE są: konwencja Tampere umowa o zrównaniu normowania między Wspólnotą Europejską i krajami EFTA z 1987 r. oraz umowa o wzajemnym uznawaniu ocen zgodności i eliminowaniu barier w handlu (weszła w życie 1 czerwca 2002 r. w ramach pierwszego pakietu umów dwustronnych Szwajcaria UE). Akty te spowodowały działania dostosowawcze Szwajcarskiej Organizacji Normalizacyjnej i stanowiły podwaliny do usuwania istniejących barier. Sytuacja prawna nie jest jednak równoważna: o ile w przypadku niewłaściwego stosowania umów przez kraje UE może interweniować Europejski Trybunał Sprawiedliwości, po stronie szwajcarskiej brak jest jurysdykcji tej instytucji. Daleko idące dopasowanie w dziedzinie prawodawstwa technicznego ma miejsce zwłaszcza w dziedzinie maszyn, zgodności elektromagnetycznej, wyrobów niskonapięciowych, urządzeń gazowniczych czy wyposażenia ochrony osób. W odniesieniu do artykułów spożywczych rząd szwajcarski zapowiada dalsze dopasowania. 8

9 Jednakże wprowadzanie nowych szwajcarskich reguł wobec kolejnych produktów lobbowane jest przez różne grupy interesów. Przyjęcie propozycji w tym zakresie prowadziłoby do powstania nowych przeszkód w wymianie handlowej. Należy do nich np. proponowana przez Federalny Urząd Zdrowia deklaracja dot. przypraw zawierających dużo tłuszczu, szczególne etykiety energetyczne czy obowiązek oznakowania intensywności promieniowania telefonów komórkowych. Pozornie różnice wymogów stawianych produktom w Szwajcarii i krajach UE są niewielkie. W deklaracjach istnieją jednak różnice, które przeczą zasadniczym regułom. Bez wprowadzenia środków przeciwdziałających będą one narastać. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem władz, nieliczne istniejące jeszcze różnice w ocenie zgodności leżą w niewłaściwym stosowaniu prawa przez urzędy wykonawcze. Rząd szwajcarski zaproponował takie dopasowanie unormowań prawnych, tak aby produkty, które odpowiadają zharmonizowanym normom UE (oraz niebędące w pełni zharmonizowane, ale odpowiadające narodowym przepisom), mogły być sprzedawane także w Szwajcarii. Wyjątki od tej zasady miałyby być zdecydowanie dalej utrzymane (w szczególności lekarstwa oraz produkty zmodyfikowane genetycznie). Podobnie jak w krajach UE ograniczenia miałyby dotyczyć produktów, wobec których nie istnieją zharmonizowane reguły. Przy takich założeniach dyskutowane są pojawiające się pytania i problemy mogące powstać przy przyjęciu proponowanych regulacji dla Szwajcarii jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszą się bowiem głosy, że jeżeli zagraniczne wyroby będą dopuszczone do wolnej sprzedaży na terenie Szwajcarii, a wobec krajowych będą obowiązywać bardziej restrykcyjne normy, oznaczać to będzie dyskryminację miejscowych producentów. Jej skutkiem byłoby zwiększenie tempa przenoszenia produkcji do innych krajów. Dla uniknięcia tego rodzaju sytuacji rząd szwajcarski rozważa produkcję wg przepisów unijnych. Polsko-szwajcarskie kontakty handlowe. Członkostwo Polski w UE przyniosło poprawę dostępu polskich towarów do rynku szwajcarskiego. Nadal jednak występują ograniczenia związane z ochroną rynku rolnego, którym podlega import z wszystkich krajów (kontyngenty, ceny minimalne, zawieszenia importu, opłaty graniczne). Kontyngenty importowe na mięso są przyznawane tylko tym firmom szwajcarskim, które trudnią się handlem zawodowo i zużywają taką samą ilość drogiego surowca miejscowego. Wyklucza to bezpośrednią sprzedaż do gastronomii, hotelów i odbiorców okazjonalnych. Licencje importowe wymagane są w przypadku towarów, dla których obowiązują obligatoryjne zapasy. Związki rolników szwajcarskich posiadają prawo ustalania cen na sezonowe produkty rolne oraz określania terminów uruchamiania kontyngentów importowych, wchodzących w życie dopiero po sprzedaży produkcji miejscowej. Dostawcy zagraniczni są obowiązani składać deklaracje w przypadku towarów pochodzących z hodowli, które nie przestrzegają zasad dobrostanu zwierząt. Część certyfikatów nie ma charakteru obligatoryjnego, ale ich brak dyskwalifikuje dostawcę w oczach konsumentów. Produkty rolne muszą posiadać świadectwa sanitarne wystawione w jednym z języków obowiązujących w Szwajcarii. W przypadku wyrobów mięsnych ich producenci muszą uzyskać wpis na listy szwajcarskiego Urzędu ds. Weterynarii, co upoważnia do eksportu na rynek szwajcarski. Występuje też szereg innych barier rynkowych, np.: zgodnie z prawem handlowym połowa członków zarządu firmy zagranicznej (spółki akcyjnej) musi na stałe mieszkać w Szwajcarii. Innym przykładem jest prawo zamówień publicznych: w przetargach preferowane są firmy lokalne, a czas składania ofert i wymogi językowe, warunki przedłożenia gwarancji bankowych, faworyzują firmy miejscowe. Cła i kontyngenty. Mechanizm opłat granicznych, cła, kontyngenty ilościowe, subwencjonowanie eksportu i produkcji reguluje Światowa Organizacja Handlu (WTO, ang. World Trade Organization), której Szwajcaria jest członkiem. Poza regulacjami powszechnymi obowiązują także rozwiązania regionalne w ramach Europejskiej Strefy Wolnego 9

10 Handlu (EFTA, ang. European Free Trade Agreement). Dostęp wyrobów przemysłowych z tych regionów do tutejszego rynku wolny jest od cła, podlega niekiedy niewysokim opłatom granicznym (np. do 2% w przypadku samochodów osobowych) i podatkowi obrotowemu VAT. Natomiast silnie chroniony jest rynek produktów rolno-spożywczych. Na wiele pozycji towarowych wyznaczone są kontyngenty uprawniające do wprowadzania na szwajcarski obszar celny chronionych produktów po preferencyjnych stawkach celnych w ilościach niezagrażających producentom miejscowym. Import poza kontyngentem obciążony jest znacznie wyższą stawką celną, co praktycznie eliminuje go z obrotu rynkowego. Kontyngenty przyznawane są na dany rok kalendarzowy importerom szwajcarskim według kolejności składania wniosków, coraz częściej stosuje się przetargi do rozdziału ograniczonej wagowo puli podlegającej preferencyjnym stawkom. W niektórych przypadkach (mięso) przyznawanie kontyngentów uzależnione jest od zużywania przez importera w jego zakładach przetwórczych produktu pochodzenia krajowego. Kraje Unii Europejskiej mają przyznany bezcłowy kontyngent na około 50 artykułów, np.: świeże owoce i warzywa, mrożony drób, kwiaty cięte, jaja. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej Szwajcaria przeniosła do swojego reżimu importowego bilateralne preferencje wobec artykułów rolno-spożywczych wymienionych w załącznikach do starej umowy o wolnym handlu zawartej jeszcze w 1991 r. Na większość artykułów przemysłowych importowanych z krajów Unii Europejskiej stawka celna wynosi zero ( 0 ). Artykuły rolno- -spożywcze objęte są zredukowanym podatkiem VAT w wysokości 2,4%, a artykuły przemysłowe w normalnej wysokości 7,6%. Informacje na temat stawek celnych i kontyngentów znajdują się na stronie internetowej Szwajcarskiego Związkowego Urzędu Ceł i Związkowego Urzędu do Spraw Rolnictwa Zezwolenia, licencje, koncesje. W szwajcarskiej praktyce gospodarczej jak również w piśmiennictwie przez pojęcie zezwolenie rozumie się wszelkie pozwolenia, koncesje, kontyngenty, świadectwa zdolności, patenty, uznania, rejestracje, obowiązek meldowania itp. czynności. Jest to więc obowiązkowe zwrócenia się do urzędu związanego z działalnością gospodarczą, prowadzące do udzielenia pozwolenia przez ten urząd (w formie explicite albo implicite). Łącznie pozwoleniom podlega 354 postępowania na szczeblu federalnym oraz 160 dalszych, wobec których właściwe są kantony. Szeroka analiza przeprowadzona przez 34 urzędy centralne w latach wykazała, że część z nich mogłaby zostać wręcz anulowana (45 ogólnoszwajcarskich i 17 kantonalnych). Aby to mogło się stać, wymagany jest konsensus różnych grup interesu, którego aktualnie brakuje. Proponowane przez szwajcarskie Ministerstwo Gospodarki przyjęcie przez obowiązującej w Unii Europejskiej zasady Cassis-de-Dijon umożliwiającej w państwach tego ugrupowania swobodny obrót towarami mającymi świadectwo dopuszczenia albo homologacji w jednym kraju wywołuje tu silny sprzeciw licznych grup interesu. Największą liczbę zezwoleń wydają: Federalny Urząd Rolnictwa (53), Główny Urząd Ceł (30), Federalny Urząd Zdrowia ( Swissmedic jego agenda), Federalny Urząd Weterynarii (30), Federalny Urząd Gospodarki (21), FU Lotnictwa Cywilnego (40), FU Transportu (31), FU Komunikacji (11), FU Ochrony Środowiska (10). Szwajcaria posiada szczególne przepisy regulujące ochronę różnych dziedzin jak np.: zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, konsumentów, środowiska czy hałasu. Koncentrują się one na produkcie (jego właściwości, opakowanie, oznakowanie np. bezpieczeństwo pożarowe materiału budowlanego), procedurze (produkcja, transport, składowanie np. przepisy higieniczne przy przetwórstwie mleka), jak również na ocenie zgodności (sprawdzenia, inspekcje, certyfikacje) albo dopuszczenia produktów (np. dopuszczenie do sprzedaży leków). Całość tego zagadnienia ujęta została w ponad 30 ustawach, ponad 160 rozporządzeniach oraz tzw. technicznych regulacjach w części kantonów. 10

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 17:13:57

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 17:13:57 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 17:13:57 2 System podatkowy w Szwajcarii powiązany jest z federalną strukturą kraju. Obok podatków powszechnych, pobieranych zgodnie z konstytucją na rzecz całej federacji,

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-15 16:54:50

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-15 16:54:50 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-15 16:54:50 2 Szwajcaria należy do najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów europejskich, a jej gospodarka jest bardzo uzależniona od eksportu i sektora bankowo-ubezpieczeniowego.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Warszawa, 11.02.2014 roku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej (misji gospodarczej) polskich przedsiębiorców do Szwajcarii w dniach 25 27 marca 2014 roku. Organizują

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza 29 maja 2013 r. Wyszków Konferencja I Regionalne Forum Gospodarcze Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Polski z Ukrainą Porozumienie o Partnerstwie i

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 11:38:45 2 Turcja zawarła z ponad 60 krajami, w tym z Polską i z większością państw UE, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rodzaje podatków: VAT CIT PIT konsumpcyjny

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Piwniczna-Zdrój: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org.

Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan. Andrzej Maciejewski Instytut Sobieskiego, www.sobieski.org. Unia Celna i Wspólna Przestrzeo Gospodarcza (WPG) Rosja-Białoruś-Kazachstan Od lata obroty Polski z Rosją są z ujemnym saldem dla Polski. Obrót za 2010r. wyniósł 20 785 mln USD (wzrost do 2009 o 24%).

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi

Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Warszawa, dnia 26 lutego roku Prowadzenie biznesu i inwestowanie na Białorusi Nowe możliwości dla polskiego biznesu 1 Białoruś. Fakty Stolica Mińsk Powierzchnia całkowita 207 600 km² Liczba ludności ()

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ PROPOZYCJE ZMIAN USTAW REGULUJĄCYCH SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ Sprzedaż bezpośrednia Sprzedaż bezpośrednia oraz sprzedaż marginalna lokalna i ograniczona -sprzedaż produktów rolniczych konsumentowi, z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM

KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM KIERUNKI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ ZE WSCHODEM Mikołaj Waszczenko Spośród państw, które przystąpiły w 2004 r. do UE Polska posiada najdłuższą granicę z państwami nieunijnymi. Wynosi ona 1 185 km: 232- z

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42

Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 Licencje, certyfikaty, świadectwa 2015-03-01 18:16:42 2 Instytucją zajmującą się kwestiami norm technicznych i jakościowych oraz ich standaryzacją jest Koreańska Agencja Standardów i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW Pomoc dla europejskich przedsiębiorstw

BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW Pomoc dla europejskich przedsiębiorstw BAZA DANYCH DOSTĘPU DO RYNKÓW Pomoc dla europejskich przedsiębiorstw Seminarium nt. barier w dostępie do rynków krajów trzecich Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 26 marca 2010 Joanna Miksa Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Zagraniczna polityka handlowa. Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Zagraniczna polityka handlowa Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Podstawowe definicje Zagraniczna polityka gospodarcza oddziaływanie państwa na stosunki wymiany

Bardziej szczegółowo

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa

Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Wspólna polityka handlowa W pliku nie można odnaleźć części obrazu z identyfikatorem relacji rid4. http://www.adam.ambroziak.edu.pl Od 1970 r. jednolite zasady wspólnej polityki handlowej (Artykuł 207 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski elementarz 2015-06-15 16:48:57

Szwajcarski elementarz 2015-06-15 16:48:57 Szwajcarski elementarz 2015-06-15 16:48:57 2 Konfederacja Szwajcarska to górzyste państwo federacyjne, położone w sercu Europy, jedno z najbogatszych na świecie. Szwajcaria jest republiką związkową, jedną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Agencja Rynku Rolnego, zwaną dalej Agencją.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38

Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 Czego wymaga fiskus 2015-06-22 15:49:38 2 W Indonezji podatek jest pobierany bezpośrednio przez urzędy podatkowe w każdym dystrykcie. Podatek muszą płacić osoby fizyczne przebywające w tym kraju dłużej

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi 2015-10-12 10:38:48 2 Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP Zielona Góra, 7 listopada 2014 r. Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej Ochrona tajemnicy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Budżet państwa. Polityka fiskalna

Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa. Polityka fiskalna Budżet państwa Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej.

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-07-03 12:45:53

Czego wymaga fiskus 2015-07-03 12:45:53 Czego wymaga fiskus 2015-07-03 12:45:53 2 Kanadyjski system podatków od dochodów w Kanadzie (federalny i prowincjonalny) jest ujednolicony. Rodzaje podatków od towarów i usług GST - Goods and Services

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres analiz w Raporcie

Przykładowy zakres analiz w Raporcie Przykładowy zakres analiz w Raporcie (fikcyjne dane bez analiz opisowych i komentarzy) I. Wykorzystanie leasingu i wynajmu długoterminowego maszyn i urządzeń w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Niemiecki system podatkowy. Podział kompetencji finansowej, podatkowej w Niemczech

Niemiecki system podatkowy. Podział kompetencji finansowej, podatkowej w Niemczech Niemiecki system podatkowy Podstawę niemieckiego systemu podatkowego polegającego na ustalaniu zobowiązania podatkowego, określaniu podmiotu i przedmiotu opodatkowania, wymiaru podatku oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: dostawa mrożonek, tj. mrożonych: warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Spółka. w Szwajcarii.

Spółka. w Szwajcarii. Spółka w Szwajcarii Spółka w Szwajcarii 2 spis treści ogólne informacje na temat Szwajcarii 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat Szwajcarii Położona w

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5.

1. Ogólna charakterystyka rynku. 2. Główne sektory gospodarki. 3. Specjalne strefy ekonomiczne. 4. Wymiana handlowa. 5. 1. Ogólna charakterystyka rynku 2. Główne sektory gospodarki 3. Specjalne strefy ekonomiczne 4. Wymiana handlowa 5. Umowy dwustronne 6. Szanse i zagrożenia 7. Przydatne linki Ogólna charakterystyka rynku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp141warszawa.edupage.org

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp141warszawa.edupage.org Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie - 2015 rok Numer ogłoszenia: 246927-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4

Spis treś ci 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ NE ADRESY 4 Spis treś ci 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.2. REJESTRACJA PODMIOTU... 3 2. SYSTEM PODATKOWY... 3 3. WAŻ

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia W związku z e-mailem Pana Grzegorza Ignaczewskiego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Warszawa, 2009.01.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2008 r. Wyszczególnienie XII 2008 I-XII 2008 XII 2007= XI 2008= I-XII 2007= O G Ó Ł E M 103,3 99,9 104,2 Żywność, napoje bezalkoholowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach I. Dane statystyczne Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Liczba na koniec 2008 r. 1.787.909, w tym: jednoosobowych

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok

Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok Mińsk Mazowiecki: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim na rok 2015 Numer ogłoszenia: 246467-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Obrót towarami w ramach UE. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Obrót towarami w ramach UE. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Obrót towarami w ramach UE Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Zasady kontroli fitosanitarnej obrót w UE Swobodny przepływ towarów w ramach UE, ale zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 1. Zagadnienia ogólne 2. Przedmiot opodatkowania 3. Zwolnienia podatkowe 4. Obowiązek podatkowy 5. Stawki podatku 6. Udogodnienia dla małych przedsiębiorstw 1. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły:

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 6 stycznia 1999 r. wyrażone w procencie ceny krajowej, wynosiły: Monitor Polski Nr 3-18- Poz. 13 13 DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE

RYNEK WEWNĘTRZNY UE. Geselschaft für Őberseehandel mbh v. Izba Handlowa w Hamburgu (kazeina) FUNKCJONOWANIE UNII CELNEJ W RAMACH RYNKU WEWNĘTRZNEGO UE Etapy integracji gospodarczej RYNEK WEWNĘTRZNY UE TEORIA Strefa wolnego handlu Unia celna Wspólny rynek Unia gospodarcza WSPÓLNOTA EUROPEJSKA Unia celna 1968 r. Rynek wewnętrzny 1993 r. Unia gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie 2015-10-25 15:38:55

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie 2015-10-25 15:38:55 Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie 2015-10-25 15:38:55 2 Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie Wejście

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną

Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Wszyscy zapłacimy za politykę klimatyczną Autor: Stanisław Tokarski, Jerzy Janikowski ( Polska Energia - nr 5/2012) W Krajowej Izbie Gospodarczej, w obecności przedstawicieli rządu oraz środowisk gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo