Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice"

Transkrypt

1 Jawor - STR Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa W ramach wykorzystania pozyskanych przez Gminę Jawor środków unijnych z okresu programowania , miasto przystępuje do realizacji kolejnych ważnych zadań inwestycyjnych i remontowych. Widok z wieży Zamku Piastowskiego już jesienią Sukcesywnie postępują prace remontowe wznoszącej się nad miastem na wysokości ponad 25 m wieży Zamku Piastowskiego. Wartość inwestycji, która umożliwi mieszkańcom oraz turystom wejście na szczyt zabytkowego obiektu i podziwianie malowniczych widoków na panoramę miasta i okolic, to ponad 455 tys. zł. Prawie trzy czwarte tych środków stanowi unijna dotacja, którą Gmina Jawor pozyskała z wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin zakończenia wszystkich robót to 31 października br. Z chwilą przekazania wykonawcy, czyli przedsiębiorstwu GEMEX Ryszard Fraś z Legnicy, placu budowy, prace szybko posuwają się do przodu. Remontem objęta jest m.in. zabytkowa część dachu nad renesansową basteją, gdzie dokonano wymiany zniszczonych części pokrycia oraz elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i trwa wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Zakres prac przewiduje ponadto przemurowanie i tynkowanie kominów, wyminę tynków na ścianach i sufitach, częściową wymianę elementów konstrukcji drewnianej sali i wieży. W celu udostępnienia obiektu dla ruchu turystycznego, remontowane są zachowane wewnątrz klatki schodowej drewniane oraz kamienne, granitowe schody prowadzące na szczyt, jak również balustrady. W najbliższym czasie wymienione zostaną uszkodzone elementy więźby hełmu wieży, a także stolarka okienna, podłogi i częściowo tynki. dok. na str. 3 Mściwojów - STR. 11 Kolory smaku i kultury - Dożynki Gminy Mściwojów Dnia 2 września br. odbyły się w naszej gminie Dożynki Gminne. Tym razem zaszczytne miano gospodarza przypadło sołectwu Mściwojów. W pięknej scenerii mściwojowskiego parku zgromadzili się mieszkańcy naszej gminy oraz wielu przybyłych gości. Tegoroczne obchody dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną za zbiory oraz w intencji rolników, a celebrowali ją pod przewodnictwem ks. Waldemara Hawrylewicza, księża: Krzysztof Żmigrodzki, Wiktor Juchiewicz, Dariusz Pudełko. W trakcie mszy świętej wnętrze kościoła rozbrzmiewało śpiewem w wykonaniu Kapeli Góralskiej Janicki. Po uroczystościach w kościele w barwnym korowodzie uczestnicy przeszli do parku, gdzie wśród bogato ustrojonych stoisk sołeckich rozpoczęła się plenerowa część uroczystości. Na uroczystości dożynkowe przybyły delegacje sołectw i rolników z całej gminy a uroczystości swoją obecnością zaszczycili: Starosta Powiatu Jaworskiego Stanisław Laskowski, Wicestarosta Powiatu Michał Lenkiewicz, Pan Emilian Bera Asystent Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Tutaja, Pan Czesław Pakla Prezes Banku Spółdzielczego w jaworze, Pan Maciej Płóciennik Komendant Powiatowy PSP w Jaworze radni i sołtysi Gminy Mściwojów oraz wielu innych znamienitych gości. Starostowie tegorocznych dożynek: Pani Barbara Warszawa-Mazur oraz Pan Waldemar Tłusty (rolnicy z miejscowości Mściwojów) chleb wypieczony z tegorocznych plonów przekazali na ręce gospodarza - Wójta Gminy Mariusza Forysia. dok. na str. 11 Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR Uroczyste otwarcie drogi relacji Targoszyn-Marcinowice Dzięki bardzo wysokiemu wsparciu zewnętrznemu udało się samorządowi powiatu jaworskiego przebudować ponad trzykilometrowy odcinek drogi powiatowej relacji Targoszyn - Marcinowice. Prace objęły m.in. ułożenie nowej nawierzchni, wyprofilowanie poboczy, jak również oczyszczenie i odmulenie przepustów pod drogami i odtworzenie rowów. Wartość brutto całego zadania wyniosła ,29 zł, z czego ,00 zł stanowiły środki pochodzące z MSWiA, będące dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków nadmiernych opadów i powodzi z 2011 r. Pozostała kwota, w wysokości ponad 230 tys. zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rekultywację i poprawę dróg dojazdowych do terenów uprawnych. Warto zwrócić uwagę, iż odnowiona droga to stosunkowo często uczęszczana trasa łącząca kilka miejscowości, a bezpośrednie korzyści z przebudowanego ciągu komunikacyjnego będą mieli nie tylko mieszkańcy samego Targoszyna i Marcinowic, ale również Drzymałowic leżących pośrodku tej drogi. Równocześnie udrożniony został przejazd w kierunku autostrady A4, którą wielu mieszkańców tych terenów dojeżdża codziennie do pracy. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo Pol- Dróg Dolny Śląsk S.A./Oddział Legnica. Okolicznościowego otwarcia drogi dokonano podczas Dnia Szkółkarza i Sadownika - Targoszyński Scyzoryk, która to impreza odbyła się w niedzielę, 19 sierpnia w Targoszynie. dok. na str. 16 Wądroże Wielkie - STR. 12 III Mierczycka Cukiniada 11 sierpnia 2012 roku już po raz trzeci odbyła się Mierczycka Cukiniada, impreza plenerowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Aktywni dla Mierczyc oraz OSP Mierczyce przy wsparciu merytorycznym i finansowym Gminy Wądroże Wielkie, LGD Partnerstwo Kaczawskie oraz sponsorów. Cały wystrój miejsca gdzie odbywała się impreza i jej klimat nawiązywał do cukinii - wspaniałego i coraz bardziej cenionego w naszej kulturze warzywa. Oficjalnego otwarcia o godz dokonali: senator RP Józef Pinior, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Seweryn Sterc i Prezes Stowarzyszenia Aktywni dla Mierczyc Dariusz Żołnierczyk. Senator Józef Pinior oraz Emilian Bera dyrektor - biura parlamentarnego na ręce Elżbiety Jedleckiej złożyli, gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy mieli wkład w organizację Mierczyckiej Cukiniady i za działalność społeczną na rzecz rozwoju sołectwa, Gminy Wądroże Wielkie i Regionu. Wręczono piękne kwiaty i anioła, który będzie teraz pełnił rolę Mierczyckiego Stróża. Wśród przybyłych gości byli także Janusz Mikulicz - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Stanisław Laskowski - Starosta Powiatu Jaworskiego, Piotr Pieniążek Prezes, LGD Partnerstwo Kaczawskie, Tomasz Panasiuk radny Rady Miasta Jawor, Władysław Mielniczuk sołtys wsi Kunice oraz włodarze Naszej Gminy. Tego dnia na boisku sportowym każdy niezależnie od wieku mógł znaleźć coś dla siebie. Wśród atrakcji były animacje artystyczne w stylu indiańskim i western. dok. na str. 12

2 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 2 Potrzeby jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Drodzy Jaworzanie, kończy się okres programowania funduszy unijnych na lata , w ramach którego Gmina Jawor zapewniła środki na dofinansowanie wielu ważnych, ze względu na potrzeby mieszkańców i rozwój miasta, zadań i projektów inwestycyjnych. Przed nami kolejne wyzwania, związane z przygotowaniem się na uruchomienie nowej puli funduszy zewnętrznych (okres programowania ) i możliwość optymalnego sięgania po kolejne pieniądze z budżetu unijnego. Mając na uwadze dalszą pracę w służbie i dla dobra lokalnej społeczności, jak również dążenie do zwiększenia partycypacji społecznej oraz udział mieszkańców w kształtowaniu kierunków rozwoju naszego miasta, zachęcam Jaworzan do zgłaszania propozycji zadań i projektów inwestycyjnych istotnych i potrzebnych z Państwa punktu wiedzenia, jakie w kolejnych latach mogłyby być zrealizowane w obszarze działań gminy, a w przyszłości służyć rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców. Nie jest to pierwsza inicjatywa Gminy Jawor w dążeniu do zwiększania udziału Jaworzan w procesie decydowania o sprawach ważnych dla funkcjonowania naszego miasta. W roku ubiegłym, Jawor zdecydował się - jako jedno z trzech miast na Dolnym Śląsku na przystąpienie do pilotażowego, ogólnopolskiego projektu pn.: Decydujmy razem. W efekcie, w wyniku otwartych spotkań z udziałem mieszkańców i konsultacji społecznych, został opracowany projekt dokumentu, który będzie wykorzystany do aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczej Miasta. Kontynuując działania sprzyjające wzmocnieniu partycypacji społeczności lokalnej, propozycja składania konkretnych zadań inwestycyjnych i projektów skierowana jest do wszystkich Jaworzan, a w szczególności mieszkańców Osiedla Przyrzecze, gdzie obszar zagospodarowania jest stosunkowo duży i nadal wymaga wsparcia, aby mógł lepiej spełniać oczekiwania i służyć jego mieszkańcom. Aby zgłosić propozycję projektu/zadania należy wypełnić FORMULARZ, który wkrótce będzie dostępny w wersji elektronicznej - na stronie internetowej miasta lub w wersji papierowej - w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworze (parter, pok. nr 1) oraz instytucjach, sklepach i in. punktach usługowych, których wykaz również będzie znajdował się na stronie internetowej Jawora. Wypełnione wnioski, w terminie od 10 września do 31 grudnia br., można składać do oznaczonych skrzynek rozmieszczonych na terenie miasta oraz na parterze Urzędu Miejskiego w Jaworze lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: Zebrane w ten sposób propozycje, po zweryfi kowaniu pod względem formalno-prawnym, techniczno-organizacyjnym i zdolności finansowych gminy, posłużą do przygotowania katalogu priorytetowych zadań i inwestycji, odzwierciedlających najważniejsze potrzeby mieszkańców, a docelowo stworzenia jeszcze bardziej obywatelskiego budżetu, w którym o konkretnych wydatkach współdecydują mieszkańcy. Liczę, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i Jaworzanie chętnie wezmą udział w pracach nad stworzeniem katalogu zadań inwestycyjnych i projektów, bo dzięki temu w jeszcze większym stopniu będą mogli stać się realizatorami przyszłych działań gminy, mającymi bezpośredni wpływ na to, co może zmienić się w ich okolicy, miejscu, w którym mieszkają. Zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, obecnie w naszym mieście realizowanych jest - w oparciu o działania w sferze społecznej, inwestycyjnej i przestrzennej Formularz (ankieta) - kilkanaście projektów, które na podstawie wniosków składanych przez Gminę Jawor otrzymały wsparcie unijne. Wśród nich są zadania rewitalizacyjne, objęte 70% dofinansowaniem, pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do zadań tych należą: Monitoring miasta - całkowita wartość projektu to ,50 zł, przyznana kwota dofinansowania to ,89 zł; Udostępnienie wieży widokowej Zamku Piastowskiego w Jaworze - całkowita wartość projektu to ,98 zł, przyznana kwota dofinansowania to ,48 zł; Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Jaworze - całkowita wartość projektu to ,45 zł, przyznana kwota dofi nansowania to ,01 zł; Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy pl. Bankowym nr 1 w Jaworze - całkowita wartość projektu to ,38 zł, przyznana kwota dofi nansowania to ,26 zł; Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami (zadaniem objęty jest również dziedziniec Zamku Piastowskiego) - całkowita wartość projektu to ,23 zł, przyznana kwota dofinansowania to ,35 zł oraz Termomodernizacja budynków komunalnych w Jaworze - całkowita wartość projektu to ,87 zł, przyznana kwota dofinansowania to ,44 zł. Ponadto, w ostatnim czasie kontynuowane są inwestycje termomodernizacyjne obiektów użyteczności publicznej, które gmina objęła projektem realizowanym we współpracy z okolicznymi samorządami, w ramach sektorowego programu Infrastruktura i Środowisko, czyli: Termomodernizacja obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze, Termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze oraz Termomodernizacja obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze. W trosce o rozwój i tworzenie odpowiednich warunków do nauki i pracy jaworskich uczniów, gmina realizuje również projekt pn.: Internet szansą rozwoju informacyjnego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który otrzymał dofi nansowanie unijne z PO Innowacyjna Gospodarka. W szkołach podstawowych na terenie miasta nadal kontynuowany jest program służący Poprawie jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor. Wśród przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie, w tym roku gmina zakończyła realizację trwającego od 2010 r. projektu pn. Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego, który uzyskał dofinansowanie z RPO WD. Natomiast, w ramach wsparcia na rozwój transgranicznej współpracy z miastem Turnov, rusza realizacja kolejnego mikroprojektu, pn.: Wspólną drogą do wiedzy i techniki. Ważnym przedsięwzięciem było przystąpienie Gminy Jawor do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce i udział, wraz z kilkunastoma innymi dolnośląskimi jednostkami samorządowymi, w projekcie pn.: Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce. Po zakończeniu w/w projektów, powstały w oparciu o propozycje mieszkańców katalog zadań inwestycyjnych ułatwi naszej gminie wejście w nowy okres programowania funduszy europejskich, ponieważ, gdy tylko pojawią się dostępne programy unijne, będziemy mogli z wyprzedzeniem przygotowywać kolejne dokumentacje i wnioski aplikacyjne na wsparcie zgłoszonych przez mieszkańców przedsięwzięć. Z góry dziękuję za współpracę i liczę, że Państwa zaangażowanie usprawni naszą wzajemną komunikację i przyniesie wymierne korzyści. Artur Urbański Burmistrz Miasta Jawora NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO, które należałoby zrealizować/wdrożyć w obszarze działań Gminy Jawor, w okresie programowania funduszy europejskich na lata : (np. remont chodnika, utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, placu zabaw, itp.):.... MIEJSCE REALIZACJI: INFORMACJE O WNIOSKODAWCY (zaznacz krzyżykiem) Płeć: Obszar zamieszkania: kobieta mężczyzna podaj nazwę osiedla lub ulicy, na której mieszkasz Wiek: powyżej 60 lat

3 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 3 JAWOR Inwestycje ze wsparciem unijnym nabierają tempa - dok. ze str. 1 Z myślą o komforcie odwiedzających obiekt, przy wejściu na wieżę powstaną toalety, z których będzie można skorzystać bezpłatnie. W części przeznaczonej na platformę widokową i salę wystawienniczą zamontowana zostanie instalacja zabezpieczająca przed włamaniem i ewentualną kradzieżą. Wieża i poddasze wyposażone będą w system monitoringu. Trwające od kilku tygodni prace remontowe wieży to kolejny dowód na to, że historia jednego z najbardziej charakterystycznych zabytków nieodłącznie związanych z naszym miastem, Zamku Piastowskiego, jest stale żywa i dzieje się praktycznie na naszych oczach! Cieszymy się, że dzięki pozyskaniu kolejnych środków unijnych, chociaż część tego cennego obiektu powróci do życia, a z jego walorów już wkrótce będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani - mieszkańcy i turyści - mówi burmistrz Artur Urbański. Wartość robót budowlanych, jakie zostaną wykonane w celu udostępnienia wieży zwiedzającym, to , 67 zł, z czego 70 proc. stanowią środki pozyskane przez gminę w ramach dofinansowania unijnego na realizację zadań inwestycyjnych objętych lokalnym programem rewitalizacji. Rewaloryzacja Parku Miejskiego wkrótce rozpoczęcie prac Wzmożone prace rewitalizacyjne i zmiany czekają również Park Miejski. Do ogłoszonego w sierpniu br. przetargu na wykonanie robót budowlanych, w ramach I etapu wartego ponad 1,8 mln zł zadania inwestycyjnego stanęło 11 oferentów. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie miał czas do połowy 2013 r. na ich ukończenie. Rewaloryzacja Parku Miejskiego to jedno z większych i ważniejszych zadań inwestycyjnych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskanemu przez Gminę Jawor z wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego, miasto odzyska znaczną część kosztów poniesionych w związku z realizacją tak dużej inwestycji. Jak zmieni się park? Przede wszystkim wykonane będą nowe nawierzchnie alejek parkowych, tak, by można było nimi wygodnie i bezpiecznie spacerować. Staw zostanie oczyszczony, a elementy charakterystyczne, tj. pergola i kamienna ławka Brunona Fucha, odrestaurowane. Ponadto, park zostanie wyposażony w nowe oświetlenie uliczne alejek oraz elementy małej architektury, czyli stylowe ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Rozbudowany zostanie także teren rekreacyjny. W części południowej parku zaplanowano dwa nowoczesne place zabaw dla dzieci, które doskonale sprawdziły się na Ośrodku Wypoczynkowym Jawornik. Z wizyty w parku zadowoleni będą nie tylko najmłodsi, ale też inni mieszkańcy, zwłaszcza miłośnicy wizualizacja ławek wizualizacja placu zabaw wizualizacja siłowni plenerowej treningu na świeżym powietrzu, którzy doczekają się nowej atrakcji - siłowni plenerowej, przeznaczonej głównie dla młodzieży i osób starszych. Warto przypomnieć, że zrewitalizowana część terenu parkowego objęta będzie monitoringiem miejskim, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo. Jedynka i Piątka - będzie cieplej i oszczędniej Ruszyły termomodernizacje kolejnych jaworskich szkół Cieplej, oszczędniej, a przy tym komfortowo i estetycznie. Tak już wkrótce będzie w kolejnych jaworskich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jawor, które zostały objęte projektem termomodernizacyjnym, realizowanym przez nasze miasto w partnerstwie z okolicznymi samorządami powiatu świdnickiego. W sierpniu br. wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na wykonanie inwestycji termomodernizacji w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Limanowskiego 10 i ul. Dmowskiego 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Piłsudskiego 18. Prace na obiektach trwają. - To niezwykle ważne inwestycje w infrastrukturę oświatową, zarazem kolejny etap na drodze do poprawy warunków nauki i pracy naszych dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. Dzięki tym zadaniom, ostatnie, niezmodernizowane jeszcze placówki oświatowe przestaną borykać się z problem dużego zużycia energii cieplnej, co z kolei przełoży się na obniżenie kosztów ogrzewania, a w efekcie oszczędności dla budżetu gminy. Przede wszystkim jednak co cieszy najbardziej - zyskają na tym młodzi mieszkańcy naszego miasta, którzy będą mogli zgłębiać wiedzę w przyjaznych dla nich warunkach, w odnowionych, ciepłych i estetycznych budynkach mówi burmistrz Artur Urbański. Termomodernizacje placówek oświatowych realizowane są przy wsparciu środków unijnych, które Gmina Jawor pozyskała w 2010 r., w partnerstwie z miastem Świdnica, gminą Świdnica, Świebodzicami i Powiatem Świdnickim, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (priorytet 9) dla wartego 30,5 mln zł projektu pn. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej. W sumie, na realizację inwestycji termomodernizacyjnych czterech jaworskich obiektów użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Piłsudskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Limanowskiego 10 i ul. Dmowskiego 5 oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (na zasadzie refinansowania), których łączna wartość to blisko 2,8 mln zł, nasze miasto pozyskało ponad 1,1 mln zł środków zewnętrznych. Prace termomodernizacyjne obiektu przy ul. Dmowskiego 5 w Jaworze (filia SP nr 1) realizuje Konsorcjum Firm - PHU ZEWBUD Waldemar Pakuła z Legnicy i Zakład Ogólnobudowlany Augustyn Brasuń z Legnicy, które na podstawie zawartej z gminą umowy dokonają wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, zajmą się dociepleniem stropu i ścian piwnic, a także naprawą schodów zewnętrznych oraz malowaniem pokrycia dachu. Nad wejściem do obiektu zostanie wykonane zadaszenie. Roboty, których wartość to ,84 zł, potrwają do 31 października br. Do 30 czerwca 2013 r. trwać będzie termomodernizacja obiektu przy ul. Limanowskiego 10 w Jaworze (SP nr 1), której wykonawcą jest Konsorcjum Firm - Zakład Ogólnobudowlany Augustyn Brasuń z Legnicy i PHU ZE- WBUD Waldemar Pakuła z Legnicy. Zakres robót jest szeroki i obejmuje: wymianę stolarki skrzynkowej i okien pojedynczych na okna drewniane, docieplenie ścian poszczególnych pięter budynku, a następnie położenie kolorowego tynku strukturalnego. Ponadto, zostanie ocieplony stropodach, wymieniona instalacja odgromowa i przemurowane kominy. Łączny koszt robót budowlanych to ,89 zł. W II kwartale 2013 r. zakończy się też termomodernizacyjna obiektu przy ul. Piłsudskiego 18 w Jaworze, gdzie zaplanowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian jednego skrzydła, odnowienie elewacji z zachowaniem detali architektonicznych, wymianę pokrycia dachu stromego, docieplenie stropu nad I piętrem, a także odnowienie SP nr 1, ul. Dmowskiego SP nr 1, ul. Limanowskiego SP nr 5, ul. Piłsudskiego cokołu z kamieni granitowych. Wartość wszystkich roboty to ,10 zł, a realizuje je firma EKOFLOR Tomasz Karpierz z Wrocławia.

4 JAWOR r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 4 Odpady pod kontrolą gmin Kolejne ponad 2,5 mln zł na sortownię Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania ze środków unijnych projektu, w ramach którego powstaje nowoczesna i ekologiczna sortownia odpadów w Lubawce. W rezultacie, realizująca inwestycję spółka Sanikom z Lubawki, której udziałowcem jest Gmina Jawor, otrzyma dodatkowo ponad 2,5 mln zł na wsparcie projektu. Łączna kwota dofinansowania wyniesie po podpisaniu aneksu do umowy ponad 22,5 mln zł. Całkowita wartość zadania to ponad 43 mln zł. Na inwestycji, realizowanej w ramach projektu pn.: Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce, która zakończy się 27 listopada br., skorzysta 17 dolnośląskich gmin, w tym również Jawor. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa może podjąć decyzję o zwiększeniu wcześniej przyznanej dotacji z funduszy unijnych. Kiedy po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że inwestycja w Lubawce będzie droższa niż zakładał kosztorys inwestorski, Zarząd Województwa Dolnośląskiego uznał, że jest ona na tyle ważna dla regionu, że należy zwiększyć jej dofinansowanie. Projekt zakłada budowę zakładu przetwarzania odpadów, w skład którego wejdą: sortownia odpadów z wyposażeniem do przetwarzania oraz modułowa kompostownia z wyposażeniem. Zmieszane odpady komunalne, które dotychczas trafiały na wysypisko, zostaną posortowane i przetworzone na tzw. frakcję suchą, stanowiącą półprodukt do uzyskania paliwa alternatywnego, do wykorzystania np. w cementowniach, a także minerały (piaski i popioły) do wykorzystania gospodarczego. Nowa sortownia zapewni odbiór odpadów od blisko 150 tys. mieszkańców z powiatów: jaworskiego, złotoryjskiego, kamiennogórskiego i wałbrzyskiego. W ciągu roku zakład przetworzy ok. 40 tys. ton odpadów. Budowa sortowni została wsparta pożyczką udzieloną przez WFOŚiGW we Wrocławiu, w wysokości 20 mln zł. W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu spółka Sanikom ubiega się o kolejne 12 mln zł. Aby transport nie był uciążliwy dla mieszkańców, chce wybudować stację przeładunkową odpadów wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze, stację przeładunkową w Pielgrzymce, zaplecze socjalno techniczne oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i sortownię surowców wtórnych, a także bazę transportową, zaplecze socjalno-techniczne systemu w Lubawce. Dzięki tym środkom udałoby się zakończyć realizację całego projektu. Opracowano na podstawie Mo-Ja Multimedia Remonty gminnych zasobów komunalnych w toku W ostatnim czasie zakończono prace związane z wykonaniem remontu kompleksowego pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 17. Wykonawcą zadania, o wartości ,00 zł brutto, była firma BOGART Wioletta Podlasek- Łabińska z Legnicy. 31 sierpnia br. minął termin realizacji robót, w ramach remontu bieżącego pokrycia dachowego ceramicznego i przemurowania kominów w budynku zlokalizowanym przy ul. Poniatowskiego 28. Inwestycję, której koszt stanowi sumę ul. Grunwaldzka ,07 zł brutto, wykonała legnicka firma BOGART Wioletta Podlasek-Łabińska. Zgodnie z zawartą na okres od 1 kwietnia br. do 31 lipca 2013 r. umową, trwa wykonanie drobnych prac awaryjno-konserwacyjnych w branży murowej i ciesielskiej w budynkach administrowanych przez Zarząd Lokalami Komunalnymi. Realizuje je Spółdzielnia Rzemieślnicza WIELOBRANŻOWA z Legnicy. Kwota, jaką przeznaczono na ten cel, to ,00 zł brutto. Ogłoszenia o zaplanowanych remontach zamieszczane są na stronie internetowej jednostki, a dodatkowo - dla zamierzeń o wartości powyżej euro - na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. ul. Poniatowskiego bez Międzynarodowych Targów Chleba Zadecydowało Stowarzyszenie MTCh, nie gmina W związku z pojawiającymi się licznymi opiniami na temat przyczyn braku organizacji w roku br. 16. edycji imprezy pn.: Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze, niekiedy wprowadzającymi mieszkańców Jawora i opinię publiczną w błąd, po raz kolejny spieszymy z wyjaśnieniem okoliczności zaistniałej sytuacji, o której przebiegu informowaliśmy również na łamach marcowego wydania Kuriera Jaworskiego. Organizacja MTCH to przedsięwzięcie wymagające znacznych nakładów finansowych. Gmina Jawor również ma tego świadomość, dlatego kiedy pojawiła się szansa pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, którymi poza budżetem można byłoby dofinansować imprezę, w 2010 r., w ramach jednego z projektów partnerskich, Burmistrz Miasta Jawora wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wówczas miastu przyznano dotację unijną w kwocie prawie 240 tys. zł., dzięki której - w latach 2010 i Gmina Jawor zapewniła środki finansowe na organizację sceny głównej wraz z częścią artystyczną Targów. Ponieważ Gmina nie miała możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na dofinansowanie imprezy także w 2012 r. (brak dostępnych programów unijnych i krajowych), i mogła wesprzeć organizację Targów Chleba tylko ze środków własnych, we wrześniu 2011 r., podczas prac nad materiałami planistycznymi do projektu budżetu na rok bieżący, burmistrz Artur Urbański zwrócił się do Prezesa Stowarzyszenia MTCh z zapytaniem, czy Stowarzyszenie zamierza organizować w 2012 r. imprezę pn.: Międzynarodowe Targi Chleba oraz czy planuje ubiegać się o wsparcie finansowe na ten cel z budżetu gminnego. W odpowiedzi zostało przesłane pismo z informacją, że Stowarzyszenie zamierza organizować kolejną edycję MTCh w roku 2012 i w związku z tym będzie ubiegać się o dotację celową ze środków budżetowych. W styczniu br., w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, Stowarzyszeniu została zaproponowana dotacja celowa, z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, w kwocie ,00 zł, na organizację XVI Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze. Mimo wstępnej deklaracji Stowarzyszenia MTCh o kontynuacji Targów Chleba w tym roku, w oficjalnym piśmie z dnia 20 marca 2012 r. Prezes Stowarzyszenia MTCH przekazał Burmistrzowi Miasta Jawor informację o odstąpieniu od realizacji tego projektu w 2012 r., tłumacząc decyzję Zarządu względami finansowymi, tj. brakiem środków koniecznych do realizacji przedsięwzięcia. Pragniemy jednocześnie poinformować, iż burmistrz Artur Urbański, w trosce o organizację Międzynarodowych Targów Chleba w latach przyszłych, wystąpił do Zarządu Stowarzyszenia MTCH z oficjalną prośbą o przekazanie na rzecz Gminy Jawor praw do organizacji tej imprezy. Ze względu na trwające już prace związane z konstruowaniem projektu budżetu gminy na 2013 r. (wnioski składane są do końca września) oraz terminem składania projektów do mikrofunduszy, których beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego i gminne jednostki organizacyjne, władze Jawora liczą na jak najszybszą odpowiedź ze strony Stowarzyszenia. Nowe zaplecze szatniowe przy Orliku Dodatkowe zaplecze szatniowe, powstałe przy kompleksie sportowym Orlik, na Osiedlu Przyrzecze, posłuży zawodnikom lokalnych klubów sportowych. Jego konstrukcję stanowi metalowy kontener, który już wcześniej był przetransportowany i ustawiony w pobliże boisk, a następnie zaadoptowany na potrzeby sportowców. Kontener wzbogaci możliwości lokalowe Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza kompleksem sportowym na os. Przyrzecze, w tym boiskiem Orlik, przy organizacji rozgrywek na stadionie. Jego kolorystyka i wygląd zewnętrzny nie odbiega od znajdujących się dotychczas na wyposażeniu kompleksu pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. po remoncie po remoncie Jaworska spółka Inwestycje nieodpłatnie przekazała używaną, stalową konstrukcję kontenera, a następnie ją wyremontowała. Wykonano m.in.: drewnianą elewację zewnętrzną oraz ściany wewnętrzne, a także zamontowano okna i drzwi. Natomiast dzięki uprzejmości firmy Agroma oraz jednego z jaworskich producentów rolnych, kilka tygodni temu kontener został przetransportowany na Osiedle Przyrzecze.

5 r. - Kurier Jaworski - Biuletyn Informacyjny Samorządów Powiatu Jaworskiego - str. 5 JAWOR Kontynuacja projektu i zajęć dodatkowych w szkołach Unia wspiera edukację jaworskich uczniów W sierpniu br. Gmina Jawor uzyskała akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wydłużenie okresu realizacji unijnego projektu pn.: Poprawa jakości i efektów kształcenia uczniów klas I-III poprzez zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych w Gminie Jawor. Na jego wsparcie miasto pozyskało w 2011 r. ponad 180 tys. zł dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa wyników nauczania wśród uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych to podstawowe założenia projektu, którym od lipca ub. r. objęte są jaworskie szkoły podstawowe, tj. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 5. Na wniosek Burmistrza Miasta Jawora, decyzją Instytucji Zarządzającej programem, oszczędności finansowe powstałe w projekcie, w wyniku zastosowania w roku ubiegłym procedur przetargowych, będą mogły być wykorzystywane i przeznaczone na kontynuację zajęć dodatkowych w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. Wsparciem zostaną objęci uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych nr: 1, 4 i 5, którzy dotychczas nie uczestniczyli w projekcie. Najbliższa rekrutacja uczestników zajęć dodatkowych zostanie przeprowadzona w szkołach już we wrześniu br., a następnie w styczniu 2013 r. Regulamin naboru, wraz z deklaracjami uczestnictwa, dostępne będą w szkołach. Od września kontynuowane będą zajęcia, m.in. dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, a także zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z zakresu matematyki i przyrody, informatyki oraz sportu. Dotychczas, w roku szkolnym 2011/2012, w ramach projektu zostało przeprowadzonych łącznie 790 godz. zajęć, z których skorzystało blisko 140 jaworskich uczniów. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, szkoły wzbogaciły się ponadto o pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do efektywnego i skutecznego nauczania, w ramach zajęć dodatkowych. Wydział Funduszy Europejskich, Urząd Miejski w Jaworze Przetarg na wykonanie monitoringu miejskiego Bezpieczeństwo jaworskich ulic za unijne Do 15 grudnia br. na terenie Jawora funkcjonować ma nowoczesny system monitoringu miejskiego. Pod okiem kamer znajdzie się zrewitalizowany obszar miasta, tj.: Rynek wraz z otaczającymi go ulicami, Kościół Pokoju oraz Park Pokoju, Ośrodek Wypoczynkowy Jawornik, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa i cześć Parku Miejskiego, a także Kościół św. Marcina. 27 sierpnia br. minął termin składania ofert w przetargu na wykonanie projektu i budowę monitoringu. W wyniku starań Gminy Jawor, zdanie inwestycyjne o wartości blisko 500 tys. zł ( ,50 zł) zostało dofinansowane z Unii Europejskiej, w wysokości 70 proc., a miastu przyznano dotację ze środków RPO WD, w kwocie przeszło 340 tys. zł. System monitoringu będzie pełnić funkcję prewencyjną, a przede wszystkim umożliwi rejestrację oraz podgląd na żywo zdarzeń mających miejsce w polu widzenia 14 kolorowych kamer monitorujących. Pojawią się one w pięciu najbardziej charakterystycznych obszarach naszego miasta i swoim zasięgiem będą obejmować: Rynek z okolicznymi ulicami: Kościelną, Legnicą, Św. Barbary, Lipową, Staromiejską, Staszica, Klasztorną, Chrobrego, Zamkową, Kościół Pokoju wraz z częścią otaczającego go Parku Pokoju, Ośrodek Wypoczynkowy Jawornik, budynek Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa wraz z częścią Parku Miejskiego, Kościół p.w. św. Marcina. - O tym, jak ważna jest to inwestycja dla poprawy bezpieczeństwa w naszym Jawor w finale ogólnopolskiego konkursu GRUNT NA MEDAL 2012 Gmina Jawor zakwalifikowała się do finału ogólnopolskiego konkursu GRUNT NA MEDAL, w którym wyłaniane są najatrakcyjniejsze w Polsce tereny pod inwestycje produkcyjne. Na 304 oferty z całego kraju, do ostatniego etapu wytypowano jedynie 99 gruntów. Wyłonionych w konkursie ul. Ptasia/Kuziennicza 16 laureatów otrzyma szansę promocji swojej gminy, a wyróżnione tereny będą rekomendowane przez rządową agencję inwestorom w kraju i za granicą. Wynik rywalizacji poznamy w połowie listopada br. To piąta edycja prestiżowego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych pod patronatem Ministra Gospodarki i dziennika ekonomicznego Puls Biznesu, promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. I przed taką szansą po raz kolejny stoi Gmina Jawor, która w tym roku do konkursu zgłosiła teren o pow. 10,48 ha, znajdujący się w Obrębie przemysłowym nr 6, przy ul. Kuzienniczej i ul. Ptasiej. Przypomnijmy, że po raz pierwszy nasza gmina brała udział w konkursie w 2008 r. Wówczas zgłoszony został teren inwestycyjny o pow. ponad 8,14 ha przy ul. Ptasie i ul. Kuzienniczej, który spośród 330 nadesłanych ofert otrzymał tytuł laureata konkursu. - Cieszymy się, że po raz kolejny w tym konkursie Jawor został wyróżniony i otrzymał promocję do finału, znajdując się tym samym w czołówce polskich miast i gmin, w których zlokalizowane są najlepsze tereny pod inwestycje produkcyjne w kraju. To szansa na rozwój i dodatkową promocję naszego miasta i oczywiście nowe miejsca pracy dla jaworzan mówi burmistrz Artur Urbański. Zgłoszona do konkursu ponad dziesięciohektarowa działka składa się z trzech gruntów należących do gminy, właściciela prywatnego oraz zakładu przemysłowego. I to połączenie wspólnych chęci w przygotowanie oferty inwestycyjnej gminy - jak podkreśla burmistrz jest naszym największym sukcesem! Pod koniec lipca br. komisja konkursowa przeprowadziła audyt jaworskiego terenu inwestycyjnego. Należy dodać, że w każdym z województw wybrany zostanie jeden najlepszy grunt na medal. W ostatnim, II etapie, prócz Jawora, Dolny Śląsk reprezentować będą również: Bolesławiec, Gromadka/Osła, Kobierzyce/Magnice, Jelenia Góra, Świdnica i Polkowice. Wyniki konkursu będą znane 15 listopada br. mieście nie trzeba nikogo przekonywać. System monitoringu służyć ma przede wszystkim mieszkańcom i to właśnie z myślą o bezpieczeństwie jaworzan oraz ich mienia zdecydowano się na jego wykonanie. Wykorzystując przyznane nam na ten cel w 2010 r. środki unijne, monitoringiem objęte zostaną zrewitalizowane tereny naszego miasta, których ochrona jest szczególnie istotna i potrzebna. W miarę posiadanych środków finansowych, chcemy, aby system stopniowo obejmował kolejne obszary i ulice naszego miasta wyjaśnia burmistrz Artur Urbański. Zainteresowanie przetargiem było spore. Wpłynęło 5 ofert, które obecnie są weryfikowane. Wyłoniony wykonawca Park Pokoju będzie odpowiadał za przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie systemu monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie całego systemu. Nowoczesne kamery wizyjne, o wysokiej rozdzielczości, umożliwiające prowadzenie obserwacji w różnych warunkach pogodowych i oświetlenia, będą instalowane na słupach oświetleniowych bądź na elewacji budynków. Sygnał z kamer będzie przesyłany do Centrum Monitoringu, mieszczącego się w budynku Ratusza, gdzie będzie rejestrowany w technologii cyfrowej.

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium

Gmina Radków na szczycie muzycznego podium issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 14 (27) Bezpłatny informator samorządowy 14 27 lipca 2010 samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia w numerze:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 4 (395) Bielawa, 16-31 marca 2014 r. ISSN 1508-1362 Po tym jak Bielawa złożyła pozew do sądu w sprawie uregulowania własności urządzeń decydujących o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo