informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach"

Transkrypt

1 informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 tel fax

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str POMOC SPOŁECZNA str. 7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Domy Pomocy Społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Miedarach - Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Zbrosławicach (prowadzony przez Ojców Kamilianów) - Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych w Łubiu - Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Tarnowskich Górach (prowadzony prze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza) - Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń dla przewlekle somatycznie chorych w Tarnowskich Górach - Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Nakle Śląskim Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Punkt Konsultacyjno - Rehabilitacyjny Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Noclegownia dla Bezdomnych Zespół Mieszkań Chronionych Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach 3. EDUKACJA... str. 30 Salezjański Ośrodek Szkolno Wychowawczy Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowskich Górach Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tarnowskich Górach 4. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.str. 35 DZIAŁAJĄCE NA POLU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Tarnogórskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju 2

3 Stowarzyszenie Serdeczni Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tarnowskich Górach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Tarnowskie Góry Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe INNE ORGANIZACJE Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie Miejska Rada HDK PCK w Tarnowskich Górach Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia-Dom Samotnej Matki Bibiela - Zameczek Klub Abstynencki Jutrzenka w Tarnowskich Górach Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Tarnowskich Górach Fundacja Andrzeja S. Piecucha POWIATOWE DZIECI Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej INTEGRACJA Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej im. Powstańców Śląskich Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Tarnowskich Górach Stowarzyszenie Przeciwdziałania Uzależnieniom Dzieci i Młodzieży Dominia Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Itaka w Miasteczku Śląskim Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Tarnowskich Górach Związek Sybiraków Koło Miejskie w Tarnowskich Górach Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Tarnowskie Góry Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Tarnowskie Góry Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne Nr 1 w Tąpkowicach 5. ZDROWIE.str. 61 Ośrodki Rehabilitacyjne - Zakład Leczniczo Wychowawczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B. - Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice - Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie - Repty Sp. ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna w Tarnowskich Górach Zakłady Opieki Zdrowotnej - Zakład Opieki Zdrowotnej "FAM-MED." S.C. Zbrosławice 3

4 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FAL-MED." S.C. Zbrosławice - Ziemięcice - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus - Jerzy Psiuk w Radzionkowie - Wielospecjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach - Zakład Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu - Centrum Medyczne "EKO-PROF.-MED." Sp. z.o.o. w Tarnowskich Górach - Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmunologii w Tarnowskich Górach - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera - NZOZ Szpital Św. Kamila Zakonu OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach Stacje Rehabilitacji i Opieki Caritas - NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Tarnowskich Górach - Caritas Parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Gabinet Rehabilitacyjny w Krupskim Młynie - NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Miasteczku Śląskim - Caritas przy Parafii Św. Antoniego w Tworogu 6. INNE... str. 83 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaletach Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ Zakłady Pracy Chronionej - Z.P.U..H. GOSIA Woźnica M. Gruszka M. Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej w Tarnowskich Górach - Centrum Handlowo Magazynowe Andrzej Dyląg w Tarnowskich Górach - Przedsiębiorstwo Developer S.A. w Tarnowskich Górach - Gaster Sp. z o.o. Urzędy Miejskie i Gminne - Urząd Miasta w Tarnowskich Górach - Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim - Urząd Miejski w Kaletach - Urząd Miasta w Radzionkowie - Urząd Gminy w Zbrosławicach 4

5 - Urząd Gminy w Tworogu - Urząd Gminy w Świerklańcu - Urząd Gminy w Krupskim Młynie - Urząd Gminy w Ożarowicach Ważne adresy 5

6 WSTĘP Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przekazuje do Państwa rąk podręczny informator dla osób niepełnosprawnych. Publikacja ta ma za zadanie ułatwić życie nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także ich rodzinom. Dla potrzeb niniejszego opracowania przygotowano ankietę, którą rozesłano do instytucji użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia oraz organizacji, które działają na polu pomocy osobom niepełnosprawnym. Informator podzielony jest na działy poświęcone zagadnieniom związanym z uzyskiwaniem różnorakich form pomocy oraz przydatnych w codziennym życiu informacji, w tym z zakresu pomocy społecznej, edukacji, zdrowia. Wiele miejsca poświęcono także organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że prosty układ treści ułatwi Państwu orientację i korzystanie z oferty usług realizowanych przez instytucje, samorządy i organizacje działające na terenie naszego powiatu. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 6

7 pomoc społeczna 7

8 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Pełna nazwa organizacji/instytucji POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Sienkiewicza 16 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry , , / / forma pierwszego kontaktu z instytucją: jest podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Powstańców Śląskich bezpośrednio w PCPR (osobiście, telefonicznie, pocztą) - brane są pod uwagę dochody klientów - terytorialne - mieszkańcy powiatu tarnogórskiego - w zależności od formy orzeczenie o niepełnosprawności - ustalana jest odpłatność za pobyt w dps osób skierowanych przed 1 stycznia 2004r. - osoby niepełnosprawne - kombatanci - uchodźcy - osoby opuszczające zakłady karne - rodziny zstępcze - rodzice dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach - usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek - rodziny w sytuacji kryzysowej formy oferowanej - dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, - punkt udzielania porad prawnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach - udzielanie pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki do dworca w Tarnowskich Górach 8

9 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Zamkowa 7 miejscowość/ kod pocztowy Miedary / / 1 budynek bez barier architektonicznych forma pierwszego kontaktu poprzez PCPR z instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców w stopniu umożliwiającym rozwój ich osobowości i przystosowania do samodzielnego życia, - poradnictwo autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 180, 191 aktualnie do Domu nie ma nowych przyjęć mieszkańców 9

10 Pełna nazwa organizacji/instytucji DOM POMOCY SPOŁECZNEJ prowadzony przez Ojców Kamilianów ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Wolności 34 miejscowość/ kod pocztowy Zbrosławice forma pierwszego kontaktu z instytucją: / / podjazdy, z parteru na piętro schodołaz, winda w budowie poprzez PCPR - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - pomoc w załatwieniu spraw osobistych, korzystaniu z usług lekarskich, - terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia, socjoterapia, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 80, 153, 191, 739, - z Bytomia nr 20 - z Pyskowic nr 20, 153, z Gliwic nr 80 dom zatrudnia kapelana, psychologa i psychiatrę 10

11 Pełna nazwa organizacji/instytucji DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla przewlekle psychicznie chorych ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Pyskowicka 34 miejscowość/ kod pocztowy Łubie / / brak forma pierwszego kontaktu poprzez PCPR z instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne zaświadczenia lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę psychiczną - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby przewlekle psychicznie chorzy formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - pomoc w załatwieniu spraw osobistych, korzystaniu z usług lekarskich, - terapia zajęciowa, muzykoterapia, ergoterapia, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 153, 739, - z Pyskowic nr 153, 739 dom zatrudnia kapelana i psychiatrę 11

12 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji prowadzony prze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Gliwicka 22 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry / / podjazdy, windy osobowe forma pierwszego kontaktu poprzez PCPR z instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę psychiczną - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby kobiety przewlekle psychicznie chore formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Gliwic nr 80, 112, - z Zabrza nr 83, - z Bytomia nr 135, - z Pyskowic nr 134, 153, - z dworca PKP nr 64, 80, 83, 112, 134, 135, 189 (lub pieszo około 20 minut) dom zatrudnia kapelana i psychologa 12

13 Pełna nazwa organizacji/instytucji DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAŹŃ dla przewlekle somatycznie chorych ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Włoska 24 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry forma pierwszego kontaktu z instytucją: / / - brak schodów przy wejściu głównym, - podjazdy przy wejściach bocznych, - windy z samoczynnym otwieraniem drzwi, - szerokie korytarze, - brak progów przy wejściach do pomieszczeń, - poręcze zamontowane na korytarzach i na schodach, - pokoje i łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez PCPR - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby osoby przewlekle somatycznie chore formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Gliwic nr 80, - z Bytomia nr 135, - z Pyskowic nr 134, 153, 739, - z dworca PKP 64, 80, 134, 135, 153, 191, 614, 739, 791 dom koedukacyjny 13

14 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Główna 8 miejscowość/ kod pocztowy Nakło Śląskie / / szerokie drzwi poprzez PCPR instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym i ruchowym formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 5, 192, - z Katowic nr 5, - z Bytomia nr

15 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji ulica i numer domu/ nr mieszkania MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Siedziby MOPS: 1. ul. Bytomska ul. Bema Placówki terenowe Dział Pomocy Środowiskowej: 3..ul. Strzybnicka 3 4. ul. Broniewskiego ul. Grzybowa ul. Morcinka 7 7. ul. Piastowska 8 Dział Dodatków Mieszkaniowych: 8. ul. Morcinka 7 Dział Świadczeń Rodzinnych 9. ul. Piastowska 8 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry , , , przy ul. Bema szerokie drzwi, pomieszczenia na parterze, pozostałe placówki niedostosowane dla osób niepełnosprawnych pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, innej osoby lub z urzędu na wniosek pracownika socjalnego obowiązujące kryteria przyznawania poszczególnych form pomocy i świadczeń pomoc społeczna dokumenty wymagane podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, dodatki mieszkaniowe wniosek potwierdzony przez administratora, zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, potwierdzenie wysokości ponoszonych opłat mieszkaniowych, w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie stwierdzające o konieczności dodatkowej powierzchni mieszkalnej, świadczenia rodzinne zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole, orzeczenie o niepełnosprawności 15

16 odpłatność za świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz podjętymi uchwałami przez Radę Miejską osoby bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale chore, rodziny wielodzietne, niepełne, osoby starsze, spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej formy oferowanej - pomoc pieniężna z pomocy społecznej, - praca socjalna, - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, - zapewnianie gorących posiłków w tym dla osób starszych oraz dzieci uczących się, - kierowanie do domów pomocy społecznej, - świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne, - dodatki mieszkaniowe MZKP, PKP 16

17 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PUNKT KONSULTACYJNO-REHABILITACYJNY ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Bema miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry , , brak barier architektonicznych telefon, kontakt osobisty w przypadku rehabilitacji dzieci wymagane jest skierowanie od lekarza oraz dokumenty potwierdzające dochód w zależności od posiadanego dochodu, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Miejskiej - dzieci w wieku od 0-1,5 roku z zaburzeniami neurorozwojowymi, - młodzież niepełnosprawna, - rodziny i osoby dotknięte problemem niepełnosprawności formy oferowanej - specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie wczesnej interwencji prowadzonej metodami NDT Babath oraz Vojty, - wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców dzieci, - konsultacje i porady dla rodzin z problemem niepełnosprawności Punkt Konsultacyjno-Rehabilitacyjny mieści się w pobliżu dworca MZKP i PKP - rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej 17

18 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Bytomska 15 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry /brak/brak telefon, kontakt osobisty, zgłoszenie przez pracownika socjalnego MOPS ograniczona liczba miejsc wywiad środowiskowy, decyzja dyrektora odpłatność za wyżywienie w zależności od posiadanego dochodu - osoby w wieku emerytalnym, - inwalidzi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - osoby samotne o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, mające złe warunki mieszkaniowe lub niekorzystną sytuację rodzinną formy oferowanej - dzienny pobyt wraz z trzema posiłkami, - podstawowe świadczenia opiekuńcze oraz rekreacyjno-kulturalne, - rehabilitacja ruchowa, - masaże Ośrodek mieści się przy ul. Bytomskiej 15 przy przystanku autobusowym - DDPS organizuje dla pensjonariuszy wycieczki, kino, spacery 18

19 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Sienkiewicza 48 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry /brak/brak w 2007r. zaplanowano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych kontakt przez pracowników socjalnych MOPS, zgłoszenie osobiste, przez Policję, Straż Miejską itp. konieczność przestrzegania przez pensjonariuszy regulaminu wywiad środowiskowy, decyzja dyrektora MOPS o przyznaniu miejsca w Noclegowni odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w zależności od posiadanego dochodu, ponoszenie kosztów przez gminę właściwą ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnejkategorie i grupy osób, do których bezdomni mężczyźni formy oferowanej - schronienie, - wyżywienie, - pomoc w usamodzielnieniu, - kierowanie na terapię odwykowe, - motywowanie do zachowania trzeźwości, - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, - dostępność sanitariatów i natrysków dla osób z zewnątrz PKP,MZKP 19

20 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZESPÓŁ MIESZKAŃ CHRONIONYCH ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Grzybowa 211 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry mieszkanie jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej kontakt telefoniczny, osobisty, przez pracowników socjalnych MOPS ograniczona liczba lokali wywiad środowiskowy wraz z wymaganymi dokumentami, decyzja dyrektora MOPS odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych w tym opłaty za media formy oferowanej - schronienie, - praca socjalna, - poradnictwo specjalistyczne autobusy MZKP linii 174, 189, 670 osoby zagrożone bezdomnością, ofiary przemocy 20

21 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY dla DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Strzybnicka 3 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry brak barier telefon, kontakt osobisty ograniczona liczba miejsc podanie, orzeczenie o niepełnosprawności formy oferowanej - pobyt dzienny - wyżywienie, - rehabilitacja, - terapia odpłatność za wyżywienie osoby zaburzone intelektualnie w stopniu głębokim i umiarkowanym, w tym niepełnosprawne ruchowo We własnym zakresie W ośrodku realizowane są różne techniki terapeutyczne, takie jak: choreoterapia, zajęcia plastyczne, ergoterapia, silvoterapia, zajęcia teatralne, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa 21

22 Pełna nazwa organizacji/instytucji OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Kużaja 19 miejscowość/ kod pocztowy Radzionków / / pomieszczenia tylko na parterze wizyta osobista pisemna prośba o pomoc formy oferowanej - pomoc materialna, - pomoc informacyjno-doradcza autobusy MZKP: - z Bytomia nr 17, 94, 173, 608, z Tarnowskich Gór nr 94,

23 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Żwirki i Wigury 2 miejscowość/ kod pocztowy Kalety / / brak wizyta osobista orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia) zaświadczenie o dochodach w przypadku starania się o zasiłek celowy rachunki - do wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej-nieodpłatnie, - powyżej- odpłatnie w zależności od dochodu formy oferowanej - pomoc materialna (renta socjalna, zasiłki celowe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, - pomoc informacyjno-doradcza, - usługi opiekuńcze, - praca socjalna z podopiecznym PKP w stronę Lublińca, PKS 23

24 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Staromiejska 8 miejscowość/ kod pocztowy Miasteczko Śląskie / / brak wizyta osobista, zgłoszenie przez inne osoby terytorialne: tylko mieszkańcy gminy Miasteczko Śląskie pisemny wniosek z załączonymi dokumentami: - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe), - orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia), - zaświadczenie o dochodach, - dowód osobisty, - zaświadczenie lekarskie, - rachunki za leki lub inne wydatki na potrzeby zdrowotne, osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc finansowa (zasiłki stałe, okresowe, celowe, zasiłki pielęgnacyjne), - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,, - praca socjalna z podopiecznym, - świadczenia pielęgnacyjne - dodatek na rehabilitację i kształcenie dziecka niepełnosprawnego autobusy MZKP linii 87, 614,

25 Pełna nazwa organizacji/instytucji ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Tarnogórska 34 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBROSŁAWICACH Z SIEDZIBĄ W KAMIEŃCU miejscowość/ kod pocztowy Kamieniec / / brak wizyta osobista wniosek osoby ubiegającej się o pomoc, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą zainteresowanego lub jej przedstawiciela ustawowego za usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i uchwałą Rady Gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej formy oferowanej - pomoc materialna, - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc w naturze, - praca socjalna z podopiecznym autobusy MZKP linii 80, 134, 191, 20 25

26 Pełna nazwa organizacji/instytucji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Zawadzkiego 3 miejscowość/ kod pocztowy Krupski Młyn / brak wizyta osobista mieszkańcy gminy wniosek osoby ubiegającej się o pomoc, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą zainteresowanego lub jej przedstawiciela ustawowego formy oferowanej - pomoc materialna, - pomoc opiekuńcza, - praca socjalna autobus MZKP linii 129 możliwość skorzystania z porad psychologa, logopedy 26

27 Pełna nazwa organizacji/instytucji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Zamkowa 16 miejscowość/ kod pocztowy Tworóg / / podjazd dla wózków, szerokie drzwi, pomieszczenia tylko na parterze wizyta osobista orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia) zaświadczenie o dochodach, brak gabinetu rehabilitacyjnego- przeniesiony do SP ZOZ Tworóg osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc materialna (zasiłki celowe, okresowe, stałe specjalne zasiłki celowe i okresowe), - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej - usługi opiekuńcze, - praca socjalna z podopiecznym, - pomoc logopedy autobusy MZKP linii 129, 143,

28 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji W ŚWIERKLAŃCU Z SIEDZIBĄ W NAKLE ŚLĄSKIM ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Główna 62 miejscowość/ kod pocztowy Nakło Śląskie / / szerokie drzwi wizyta osobista terytorialne: tylko mieszkańcy gminy Świerklaniec orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia) zaświadczenie o dochodach dowód osobisty w przypadku usług opiekuńczych skierowanie od lekarza pisemna prośba o pomoc osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc finansowa (renta socjalna, zasiłki celowe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,, - praca socjalna z podopiecznym autobusy MZKP linii 5, 192,

29 Pełna nazwa organizacji/instytucji OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Dworcowa 15 miejscowość/ kod pocztowy Ożarowice / / pomieszczenia na parterze podnośnik wizyta osobista terytorialne: tylko mieszkańcy gminy Ożarowice pisemny wniosek z załączonymi dokumentami: - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe), - orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia), - zaświadczenie o dochodach, - dowód osobisty, - zaświadczenie lekarskie, - rachunki za leki lub inne wydatki na potrzeby zdrowotne Uchwała Rady Gminy osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc finansowa (renta socjalna, zasiłki celowe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej autobus MZKP linii

30 edukacja 30

31 Pełna nazwa organizacji/instytucji SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Śniadeckiego 1 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry / / podjazdy przy wszystkich wejściach windy w całym ośrodku wizyta osobista, telefon, list, przez inną organizację brak orzeczenie o niepełnosprawności pomoc świadczona jest bezpłatnie dzieci i młodzież niepełnosprawna (choroby reumatyczne, urazy kończyn, urazy kręgosłupa, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, udary mózgu i stany powylewowe, nowotwory, alergie, nieuleczalne choroby) formy oferowanej - pomoc medyczna, rehabilitacja, - pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych, - poradnictwo psychologiczne, - grupy wsparcia i samopomocy, - opieka duszpasterska, - zajęcia edukacyjne i wychowawcze w ramach szkoły i zajęć pozaszkolnych, - warsztaty terapii zajęciowej - świetlica środowiskowa Autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór- nr 1, 780, 135, z Bytomia- nr

32 Pełna nazwa organizacji/instytucji ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ulica i numer domu/ nr mieszkania Plac Jana Pawła II 8 miejscowość/ kod pocztowy Radzionków (032) brak wizyta osobista, telefon, brak brak dzieci i młodzież niepełnosprawne (schorzenia słuchu, narządu mowy, urazy kończyn, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, zespół Downa) formy oferowanej - pomoc poradniczo-informacyjna, - pomoc w załatwieniu formalności i uzyskaniu uprawnień, - poradnictwo psychologiczne, - pomoc rzeczowa (żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież), - organizowanie wypoczynku,, czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, - profilaktyka autobus MZKP linii 94,17,173,708,608 - możliwość skorzystania z porad psychologa, pedagoga, logopedy 32

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W POZNANIU w 2004 roku SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 5 1.1. Ramy prawne 5 1.2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BIAŁOŁĘCKIEGO SENIORA

PORADNIK BIAŁOŁĘCKIEGO SENIORA Ludzie nie dlatego są smutni, że się starzeją ale dlatego się starzeją, że są smutni i samotni PORADNIK BIAŁOŁĘCKIEGO SENIORA Drodzy Seniorzy Białołęki, Oddajemy dziś do Państwa rąk pierwszy Poradnik skierowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Kluczbork 2013 rok Informator O Dostępnych Formach Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej I Aktywizacji Zawodowej Dla Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi W Powiecie Kluczborskim Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnie Zdrowia Psychicznego w Żywcu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Asertywność w skład którego wchodzą: - poradnia zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 12 WRZEŚNIA 2012 NR 132 ROK 8

DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 12 WRZEŚNIA 2012 NR 132 ROK 8 WARSZTAT TERAPII ZAJÊCIOWEJ MISERICORDIA * Fundacja * * KWIDZYN DODATEK BEZPŁATNY DO KURIERA KWIDZYŃSKIEGO 12 WRZEŚNIA 2012 NR 132 ROK 8 Na zdjęciu: Katarzyna Michalska, Marta Berezowska-Makowska, Dorota

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo