informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach"

Transkrypt

1 informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 tel fax

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str POMOC SPOŁECZNA str. 7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Domy Pomocy Społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w Miedarach - Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Zbrosławicach (prowadzony przez Ojców Kamilianów) - Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych w Łubiu - Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych kobiet w Tarnowskich Górach (prowadzony prze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza) - Dom Pomocy Społecznej Przyjaźń dla przewlekle somatycznie chorych w Tarnowskich Górach - Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Nakle Śląskim Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Punkt Konsultacyjno - Rehabilitacyjny Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Noclegownia dla Bezdomnych Zespół Mieszkań Chronionych Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski - Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach 3. EDUKACJA... str. 30 Salezjański Ośrodek Szkolno Wychowawczy Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Tarnowskich Górach Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tarnowskich Górach 4. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.str. 35 DZIAŁAJĄCE NA POLU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Tarnogórskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Pokoju 2

3 Stowarzyszenie Serdeczni Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tarnowskich Górach Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Tarnowskie Góry Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe INNE ORGANIZACJE Fundacja na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie Miejska Rada HDK PCK w Tarnowskich Górach Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia-Dom Samotnej Matki Bibiela - Zameczek Klub Abstynencki Jutrzenka w Tarnowskich Górach Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Tarnowskich Górach Fundacja Andrzeja S. Piecucha POWIATOWE DZIECI Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej INTEGRACJA Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej im. Powstańców Śląskich Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Tarnowskich Górach Stowarzyszenie Przeciwdziałania Uzależnieniom Dzieci i Młodzieży Dominia Stowarzyszenie Klubu Abstynentów Itaka w Miasteczku Śląskim Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Tarnowskich Górach Związek Sybiraków Koło Miejskie w Tarnowskich Górach Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Tarnowskie Góry Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło Tarnowskie Góry Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne Nr 1 w Tąpkowicach 5. ZDROWIE.str. 61 Ośrodki Rehabilitacyjne - Zakład Leczniczo Wychowawczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie C.M.B. - Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Kamieniec - Zbrosławice - Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie - Repty Sp. ZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji. Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna w Tarnowskich Górach Zakłady Opieki Zdrowotnej - Zakład Opieki Zdrowotnej "FAM-MED." S.C. Zbrosławice 3

4 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FAL-MED." S.C. Zbrosławice - Ziemięcice - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus - Jerzy Psiuk w Radzionkowie - Wielospecjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach - Zakład Opieki Zdrowotnej w Krupskim Młynie - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu - Centrum Medyczne "EKO-PROF.-MED." Sp. z.o.o. w Tarnowskich Górach - Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmunologii w Tarnowskich Górach - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera - NZOZ Szpital Św. Kamila Zakonu OO. Kamilianów w Tarnowskich Górach Stacje Rehabilitacji i Opieki Caritas - NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Tarnowskich Górach - Caritas Parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej - NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Gabinet Rehabilitacyjny w Krupskim Młynie - NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja Opieki w Miasteczku Śląskim - Caritas przy Parafii Św. Antoniego w Tworogu 6. INNE... str. 83 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kaletach Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ Zakłady Pracy Chronionej - Z.P.U..H. GOSIA Woźnica M. Gruszka M. Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej w Tarnowskich Górach - Centrum Handlowo Magazynowe Andrzej Dyląg w Tarnowskich Górach - Przedsiębiorstwo Developer S.A. w Tarnowskich Górach - Gaster Sp. z o.o. Urzędy Miejskie i Gminne - Urząd Miasta w Tarnowskich Górach - Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim - Urząd Miejski w Kaletach - Urząd Miasta w Radzionkowie - Urząd Gminy w Zbrosławicach 4

5 - Urząd Gminy w Tworogu - Urząd Gminy w Świerklańcu - Urząd Gminy w Krupskim Młynie - Urząd Gminy w Ożarowicach Ważne adresy 5

6 WSTĘP Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach przekazuje do Państwa rąk podręczny informator dla osób niepełnosprawnych. Publikacja ta ma za zadanie ułatwić życie nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także ich rodzinom. Dla potrzeb niniejszego opracowania przygotowano ankietę, którą rozesłano do instytucji użyteczności publicznej, placówek służby zdrowia oraz organizacji, które działają na polu pomocy osobom niepełnosprawnym. Informator podzielony jest na działy poświęcone zagadnieniom związanym z uzyskiwaniem różnorakich form pomocy oraz przydatnych w codziennym życiu informacji, w tym z zakresu pomocy społecznej, edukacji, zdrowia. Wiele miejsca poświęcono także organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że prosty układ treści ułatwi Państwu orientację i korzystanie z oferty usług realizowanych przez instytucje, samorządy i organizacje działające na terenie naszego powiatu. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 6

7 pomoc społeczna 7

8 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Pełna nazwa organizacji/instytucji POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Sienkiewicza 16 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry , , / / forma pierwszego kontaktu z instytucją: jest podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Powstańców Śląskich bezpośrednio w PCPR (osobiście, telefonicznie, pocztą) - brane są pod uwagę dochody klientów - terytorialne - mieszkańcy powiatu tarnogórskiego - w zależności od formy orzeczenie o niepełnosprawności - ustalana jest odpłatność za pobyt w dps osób skierowanych przed 1 stycznia 2004r. - osoby niepełnosprawne - kombatanci - uchodźcy - osoby opuszczające zakłady karne - rodziny zstępcze - rodzice dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach - usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek - rodziny w sytuacji kryzysowej formy oferowanej - dofinansowania dla osób niepełnosprawnych do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, - punkt udzielania porad prawnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne - udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach - udzielanie pomocy finansowej dla rodzin zastępczych i osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki do dworca w Tarnowskich Górach 8

9 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Zamkowa 7 miejscowość/ kod pocztowy Miedary / / 1 budynek bez barier architektonicznych forma pierwszego kontaktu poprzez PCPR z instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców w stopniu umożliwiającym rozwój ich osobowości i przystosowania do samodzielnego życia, - poradnictwo autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 180, 191 aktualnie do Domu nie ma nowych przyjęć mieszkańców 9

10 Pełna nazwa organizacji/instytucji DOM POMOCY SPOŁECZNEJ prowadzony przez Ojców Kamilianów ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Wolności 34 miejscowość/ kod pocztowy Zbrosławice forma pierwszego kontaktu z instytucją: / / podjazdy, z parteru na piętro schodołaz, winda w budowie poprzez PCPR - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - pomoc w załatwieniu spraw osobistych, korzystaniu z usług lekarskich, - terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia, socjoterapia, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 80, 153, 191, 739, - z Bytomia nr 20 - z Pyskowic nr 20, 153, z Gliwic nr 80 dom zatrudnia kapelana, psychologa i psychiatrę 10

11 Pełna nazwa organizacji/instytucji DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla przewlekle psychicznie chorych ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Pyskowicka 34 miejscowość/ kod pocztowy Łubie / / brak forma pierwszego kontaktu poprzez PCPR z instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne zaświadczenia lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę psychiczną - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby przewlekle psychicznie chorzy formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - pomoc w załatwieniu spraw osobistych, korzystaniu z usług lekarskich, - terapia zajęciowa, muzykoterapia, ergoterapia, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 153, 739, - z Pyskowic nr 153, 739 dom zatrudnia kapelana i psychiatrę 11

12 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji prowadzony prze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Gliwicka 22 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry / / podjazdy, windy osobowe forma pierwszego kontaktu poprzez PCPR z instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłą chorobę psychiczną - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby kobiety przewlekle psychicznie chore formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Gliwic nr 80, 112, - z Zabrza nr 83, - z Bytomia nr 135, - z Pyskowic nr 134, 153, - z dworca PKP nr 64, 80, 83, 112, 134, 135, 189 (lub pieszo około 20 minut) dom zatrudnia kapelana i psychologa 12

13 Pełna nazwa organizacji/instytucji DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAŹŃ dla przewlekle somatycznie chorych ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Włoska 24 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry forma pierwszego kontaktu z instytucją: / / - brak schodów przy wejściu głównym, - podjazdy przy wejściach bocznych, - windy z samoczynnym otwieraniem drzwi, - szerokie korytarze, - brak progów przy wejściach do pomieszczeń, - poręcze zamontowane na korytarzach i na schodach, - pokoje i łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez PCPR - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby osoby przewlekle somatycznie chore formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Gliwic nr 80, - z Bytomia nr 135, - z Pyskowic nr 134, 153, 739, - z dworca PKP 64, 80, 134, 135, 153, 191, 614, 739, 791 dom koedukacyjny 13

14 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Główna 8 miejscowość/ kod pocztowy Nakło Śląskie / / szerokie drzwi poprzez PCPR instytucją: - tylko dla osób wymagających całodobowej opieki, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, - niezbędne posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności - decyzja o skierowaniu do dps (aktualnie wydawane przez ośrodki pomocy społecznej) - wysokość odpłatności ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby umieszczanej w Domu, - wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym i ruchowym formy oferowanej - całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych mieszkańców, - zabiegi rehabilitacyjne, - wyjazdy i imprezy kulturalne autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór nr 5, 192, - z Katowic nr 5, - z Bytomia nr

15 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji ulica i numer domu/ nr mieszkania MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Siedziby MOPS: 1. ul. Bytomska ul. Bema Placówki terenowe Dział Pomocy Środowiskowej: 3..ul. Strzybnicka 3 4. ul. Broniewskiego ul. Grzybowa ul. Morcinka 7 7. ul. Piastowska 8 Dział Dodatków Mieszkaniowych: 8. ul. Morcinka 7 Dział Świadczeń Rodzinnych 9. ul. Piastowska 8 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry , , , przy ul. Bema szerokie drzwi, pomieszczenia na parterze, pozostałe placówki niedostosowane dla osób niepełnosprawnych pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, innej osoby lub z urzędu na wniosek pracownika socjalnego obowiązujące kryteria przyznawania poszczególnych form pomocy i świadczeń pomoc społeczna dokumenty wymagane podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego, dodatki mieszkaniowe wniosek potwierdzony przez administratora, zaświadczenie o wysokości dochodu brutto z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, potwierdzenie wysokości ponoszonych opłat mieszkaniowych, w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie stwierdzające o konieczności dodatkowej powierzchni mieszkalnej, świadczenia rodzinne zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole, orzeczenie o niepełnosprawności 15

16 odpłatność za świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz podjętymi uchwałami przez Radę Miejską osoby bezrobotne, niepełnosprawne, długotrwale chore, rodziny wielodzietne, niepełne, osoby starsze, spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej formy oferowanej - pomoc pieniężna z pomocy społecznej, - praca socjalna, - usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, - zapewnianie gorących posiłków w tym dla osób starszych oraz dzieci uczących się, - kierowanie do domów pomocy społecznej, - świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne, - dodatki mieszkaniowe MZKP, PKP 16

17 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PUNKT KONSULTACYJNO-REHABILITACYJNY ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Bema miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry , , brak barier architektonicznych telefon, kontakt osobisty w przypadku rehabilitacji dzieci wymagane jest skierowanie od lekarza oraz dokumenty potwierdzające dochód w zależności od posiadanego dochodu, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Rady Miejskiej - dzieci w wieku od 0-1,5 roku z zaburzeniami neurorozwojowymi, - młodzież niepełnosprawna, - rodziny i osoby dotknięte problemem niepełnosprawności formy oferowanej - specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie wczesnej interwencji prowadzonej metodami NDT Babath oraz Vojty, - wsparcie edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców dzieci, - konsultacje i porady dla rodzin z problemem niepełnosprawności Punkt Konsultacyjno-Rehabilitacyjny mieści się w pobliżu dworca MZKP i PKP - rehabilitacja prowadzona jest przez specjalistę z zakresu neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej 17

18 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Bytomska 15 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry /brak/brak telefon, kontakt osobisty, zgłoszenie przez pracownika socjalnego MOPS ograniczona liczba miejsc wywiad środowiskowy, decyzja dyrektora odpłatność za wyżywienie w zależności od posiadanego dochodu - osoby w wieku emerytalnym, - inwalidzi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - osoby samotne o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, mające złe warunki mieszkaniowe lub niekorzystną sytuację rodzinną formy oferowanej - dzienny pobyt wraz z trzema posiłkami, - podstawowe świadczenia opiekuńcze oraz rekreacyjno-kulturalne, - rehabilitacja ruchowa, - masaże Ośrodek mieści się przy ul. Bytomskiej 15 przy przystanku autobusowym - DDPS organizuje dla pensjonariuszy wycieczki, kino, spacery 18

19 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Sienkiewicza 48 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry /brak/brak w 2007r. zaplanowano wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych kontakt przez pracowników socjalnych MOPS, zgłoszenie osobiste, przez Policję, Straż Miejską itp. konieczność przestrzegania przez pensjonariuszy regulaminu wywiad środowiskowy, decyzja dyrektora MOPS o przyznaniu miejsca w Noclegowni odpłatność zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w zależności od posiadanego dochodu, ponoszenie kosztów przez gminę właściwą ze względu na ostatnie zameldowanie na pobyt stały osoby bezdomnejkategorie i grupy osób, do których bezdomni mężczyźni formy oferowanej - schronienie, - wyżywienie, - pomoc w usamodzielnieniu, - kierowanie na terapię odwykowe, - motywowanie do zachowania trzeźwości, - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, - dostępność sanitariatów i natrysków dla osób z zewnątrz PKP,MZKP 19

20 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZESPÓŁ MIESZKAŃ CHRONIONYCH ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Grzybowa 211 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry mieszkanie jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej kontakt telefoniczny, osobisty, przez pracowników socjalnych MOPS ograniczona liczba lokali wywiad środowiskowy wraz z wymaganymi dokumentami, decyzja dyrektora MOPS odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych w tym opłaty za media formy oferowanej - schronienie, - praca socjalna, - poradnictwo specjalistyczne autobusy MZKP linii 174, 189, 670 osoby zagrożone bezdomnością, ofiary przemocy 20

21 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji DZIENNY OŚRODEK ADAPTACYJNY dla DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Strzybnicka 3 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry brak barier telefon, kontakt osobisty ograniczona liczba miejsc podanie, orzeczenie o niepełnosprawności formy oferowanej - pobyt dzienny - wyżywienie, - rehabilitacja, - terapia odpłatność za wyżywienie osoby zaburzone intelektualnie w stopniu głębokim i umiarkowanym, w tym niepełnosprawne ruchowo We własnym zakresie W ośrodku realizowane są różne techniki terapeutyczne, takie jak: choreoterapia, zajęcia plastyczne, ergoterapia, silvoterapia, zajęcia teatralne, muzykoterapia, rehabilitacja ruchowa 21

22 Pełna nazwa organizacji/instytucji OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Kużaja 19 miejscowość/ kod pocztowy Radzionków / / pomieszczenia tylko na parterze wizyta osobista pisemna prośba o pomoc formy oferowanej - pomoc materialna, - pomoc informacyjno-doradcza autobusy MZKP: - z Bytomia nr 17, 94, 173, 608, z Tarnowskich Gór nr 94,

23 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Żwirki i Wigury 2 miejscowość/ kod pocztowy Kalety / / brak wizyta osobista orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia) zaświadczenie o dochodach w przypadku starania się o zasiłek celowy rachunki - do wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej-nieodpłatnie, - powyżej- odpłatnie w zależności od dochodu formy oferowanej - pomoc materialna (renta socjalna, zasiłki celowe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, - pomoc informacyjno-doradcza, - usługi opiekuńcze, - praca socjalna z podopiecznym PKP w stronę Lublińca, PKS 23

24 Pełna nazwa organizacji/instytucji MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Staromiejska 8 miejscowość/ kod pocztowy Miasteczko Śląskie / / brak wizyta osobista, zgłoszenie przez inne osoby terytorialne: tylko mieszkańcy gminy Miasteczko Śląskie pisemny wniosek z załączonymi dokumentami: - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe), - orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia), - zaświadczenie o dochodach, - dowód osobisty, - zaświadczenie lekarskie, - rachunki za leki lub inne wydatki na potrzeby zdrowotne, osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc finansowa (zasiłki stałe, okresowe, celowe, zasiłki pielęgnacyjne), - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,, - praca socjalna z podopiecznym, - świadczenia pielęgnacyjne - dodatek na rehabilitację i kształcenie dziecka niepełnosprawnego autobusy MZKP linii 87, 614,

25 Pełna nazwa organizacji/instytucji ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Tarnogórska 34 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBROSŁAWICACH Z SIEDZIBĄ W KAMIEŃCU miejscowość/ kod pocztowy Kamieniec / / brak wizyta osobista wniosek osoby ubiegającej się o pomoc, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą zainteresowanego lub jej przedstawiciela ustawowego za usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i uchwałą Rady Gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej formy oferowanej - pomoc materialna, - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc w naturze, - praca socjalna z podopiecznym autobusy MZKP linii 80, 134, 191, 20 25

26 Pełna nazwa organizacji/instytucji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Zawadzkiego 3 miejscowość/ kod pocztowy Krupski Młyn / brak wizyta osobista mieszkańcy gminy wniosek osoby ubiegającej się o pomoc, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą zainteresowanego lub jej przedstawiciela ustawowego formy oferowanej - pomoc materialna, - pomoc opiekuńcza, - praca socjalna autobus MZKP linii 129 możliwość skorzystania z porad psychologa, logopedy 26

27 Pełna nazwa organizacji/instytucji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Zamkowa 16 miejscowość/ kod pocztowy Tworóg / / podjazd dla wózków, szerokie drzwi, pomieszczenia tylko na parterze wizyta osobista orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia) zaświadczenie o dochodach, brak gabinetu rehabilitacyjnego- przeniesiony do SP ZOZ Tworóg osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc materialna (zasiłki celowe, okresowe, stałe specjalne zasiłki celowe i okresowe), - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej - usługi opiekuńcze, - praca socjalna z podopiecznym, - pomoc logopedy autobusy MZKP linii 129, 143,

28 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pełna nazwa organizacji/instytucji W ŚWIERKLAŃCU Z SIEDZIBĄ W NAKLE ŚLĄSKIM ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Główna 62 miejscowość/ kod pocztowy Nakło Śląskie / / szerokie drzwi wizyta osobista terytorialne: tylko mieszkańcy gminy Świerklaniec orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe) orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia) zaświadczenie o dochodach dowód osobisty w przypadku usług opiekuńczych skierowanie od lekarza pisemna prośba o pomoc osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc finansowa (renta socjalna, zasiłki celowe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,, - praca socjalna z podopiecznym autobusy MZKP linii 5, 192,

29 Pełna nazwa organizacji/instytucji OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Dworcowa 15 miejscowość/ kod pocztowy Ożarowice / / pomieszczenia na parterze podnośnik wizyta osobista terytorialne: tylko mieszkańcy gminy Ożarowice pisemny wniosek z załączonymi dokumentami: - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoby dorosłe), - orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci do 16 roku życia), - zaświadczenie o dochodach, - dowód osobisty, - zaświadczenie lekarskie, - rachunki za leki lub inne wydatki na potrzeby zdrowotne Uchwała Rady Gminy osoby niepełnosprawne, osoby o niskim dochodzie formy oferowanej - pomoc finansowa (renta socjalna, zasiłki celowe, zasiłki stałe wyrównawcze, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, - pomoc informacyjno-doradcza, - pomoc prawna w zakresie obejmującym obszar pomocy społecznej autobus MZKP linii

30 edukacja 30

31 Pełna nazwa organizacji/instytucji SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY ulica i numer domu/ nr mieszkania ul. Śniadeckiego 1 miejscowość/ kod pocztowy Tarnowskie Góry / / podjazdy przy wszystkich wejściach windy w całym ośrodku wizyta osobista, telefon, list, przez inną organizację brak orzeczenie o niepełnosprawności pomoc świadczona jest bezpłatnie dzieci i młodzież niepełnosprawna (choroby reumatyczne, urazy kończyn, urazy kręgosłupa, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, udary mózgu i stany powylewowe, nowotwory, alergie, nieuleczalne choroby) formy oferowanej - pomoc medyczna, rehabilitacja, - pomoc w zdobywaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych, - poradnictwo psychologiczne, - grupy wsparcia i samopomocy, - opieka duszpasterska, - zajęcia edukacyjne i wychowawcze w ramach szkoły i zajęć pozaszkolnych, - warsztaty terapii zajęciowej - świetlica środowiskowa Autobus KZK GOP: - z Tarnowskich Gór- nr 1, 780, 135, z Bytomia- nr

32 Pełna nazwa organizacji/instytucji ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ulica i numer domu/ nr mieszkania Plac Jana Pawła II 8 miejscowość/ kod pocztowy Radzionków (032) brak wizyta osobista, telefon, brak brak dzieci i młodzież niepełnosprawne (schorzenia słuchu, narządu mowy, urazy kończyn, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, zespół Downa) formy oferowanej - pomoc poradniczo-informacyjna, - pomoc w załatwieniu formalności i uzyskaniu uprawnień, - poradnictwo psychologiczne, - pomoc rzeczowa (żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież), - organizowanie wypoczynku,, czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, - profilaktyka autobus MZKP linii 94,17,173,708,608 - możliwość skorzystania z porad psychologa, pedagoga, logopedy 32

Charakterystyka projektodawcy miejsce realizacji projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Adres: 42-600 Tarnowskie Góry

Charakterystyka projektodawcy miejsce realizacji projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Adres: 42-600 Tarnowskie Góry Charakterystyka projektodawcy miejsce realizacji projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Adres: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 telefon/fax: (32) 381 81 01 (32) 381

Bardziej szczegółowo

Informator. opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Informator. opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-01 fax 381-81-01 e-mail pcpr@tarnogorski.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Informator. opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Informator. opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 1 Informator opracowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 42-600 Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-01 fax 381-81-01 e-mail pcpr@tarnogorski.pl

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk

Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi. Mgr Rafał Bakalarczyk Opieka nad niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi osobami starszymi Mgr Rafał Bakalarczyk w jakich sytuacjach seniorzy mogą wymagać pomocy społecznej i innych form wsparcia? Jak wygląda sytuacja socjalna,

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, tel. 077 541 50 01-11 fax 54 15 012 dyrektor Elżbieta Ciupek Obszarem działania Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa :

Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Formy pomocy przyznawane osobom i rodzinom uprawnionym - pomoc finansowa : Zasiłek okresowy gwarantowany - przysługuje osobom, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a wychowują samotnie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl Pomagamy :

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ 089 625 05 10 089 625 31 39 Telefon Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności?

Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Po co jest potrzebne orzeczenie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Orzeczenie może dawać uprawnienia do różnych świadczeń. Orzekaniem o niepełnosprawności dziecka zajmuje się Miejski

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy? STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH 2013 r.

Gdzie szukać pomocy? STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH 2013 r. Gdzie szukać pomocy? STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH 2013 r. DNI I GODZINY Zdrowia porada psychiatra Centrum Medyczne EKO-PROF-MED ul. Cynkowa 6 42-610 Miasteczko Śląskie Poniedziałek 16:00 20:00

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XLVII/461/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 I. PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM W ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU WCZESNEJ REWALIDACJI

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU WCZESNEJ REWALIDACJI STATUT SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU WCZESNEJ REWALIDACJI I. Status formalno- prawny: 1.1. Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji zwany dalej Ośrodkiem jest placówką rewalidacyjno wychowawczą, dla której

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2012 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna

Imię...Nazwisko... data urodzenia...r. dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... PESEL Płeć: kobieta mężczyzna Załącznik nr 1. PCPR.RN.8374..20.. DATA WPŁYWU WNIOSKU WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

... /... /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku...

... /... /... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON... /... /... numer kolejny

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej Świadczenia pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki pomocy społecznej działają w każdej gminie, udzielając pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek

Terytorialny zasięg działania Ośrodka: Miasto Milanówek OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 05-822 Milanówek, ul. Fiderkiewicza 41 tel. (022) 724 97 92, 755 86 35 tel/fax (022) 724 97 92, 724 90 83 e-mail : ops@ops.milanowek.pl Terytorialny zasięg działania Ośrodka:

Bardziej szczegółowo

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Dział Pomocy Instytucjonalnej Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Pomocy Instytucjonalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Pomocy Instytucjonalnej 59-220 Legnica ul. Grabskiego 11 telefon: 76 722 18 23 Dział Pomocy Instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy)

UZASADNIENIE WNIOSKU* (wypełnia osoba ubiegająca się o umieszczenie lub jej przedstawiciel ustawowy) Miejscowość,... data... W N I O S E K osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres zamieszkania... Nr PESEL... Na podstawie art. 54

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo