ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ"

Transkrypt

1 ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1

2 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20 2

3 Obecna sytuacja na rynku pracy, zwłaszcza na tzw. ścianie wschodniej nie jest zadowalająca. Duża rozbieżność pomiędzy kosztami, jakie ponosi pracodawca, a pensją netto, jaką otrzymuje pracownik, powoduje wzajemny brak zrozumienia. Warto więc rozważyć możliwość samozatrudnienia i być szefem dla samego siebie. Choć droga do skutecznego samozatrudnienia w polskich warunkach nie jest łatwa, to warto podjąć ten trud dla zapewnienia sobie bytu i możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Podstawą rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest pomysł na biznes. Na tym etapie pojawia się szereg wątpliwości, których wyjaśnienie wymaga zebrania informacji z różnych źródeł. Drogi Czytelniku, dróg do stworzenia dobrego pomysłu jest wiele. Prowadząc skrupulatne analizy, możesz uzyskać wiele pożytecznych wskazówek i dyrektyw, przy pomocy których przekształcisz rodzący się w Twojej głowie pomysł w efektywny interes. Poczekaj cierpliwie na odpowiednią okazję i sprawdź swój pomysł, biorąc pod uwagę różne czynniki, tj. własne zainteresowania, hobby, osobiste zdolności i cechy oraz Twoje potrzeby i posiadane środki. Wachlarz pomysłów jest nieograniczony. Staraj się wybrać taki pomysł, który oparty będzie na Twoich zdolnościach i wykorzysta pozytywne elementy Twojej osobowości. Wdrażając swoje zdolności do interesu, udoskonalisz i poszerzysz zakres osiągnięć firmy. Możesz wypisać swoje zainteresowania i zdolności na kartce i spróbować połączyć każde hobby i obszar zainteresowań z pomysłem na biznes. Bardzo dobrym sposobem znalezienia właściwej koncepcji na biznes jest wzorowanie się na sprawdzonych przedsięwzięciach i udoskonalanie podpatrzonych pomysłów. Nie jest prawdą, że wyłącznie nowe i innowacyjne formy działalności mają szansę odnieść sukces. Niewątpliwie są one obarczone dużo większym ryzykiem niż te stare i już sprawdzone. Możesz sporządzić listę dotychczas zrealizowanych pomysłów na biznes i zdecydować się na wybranie z niej, najbardziej Tobie odpowiadającego. Możesz również pokusić się o zdiagnozowanie słabych i mocnych stron określonej działalności i usprawnić ją poprzez wprowadzenie konkretnych zmian. Spróbuj także rozważyć próbę połączenia ze sobą dwóch odrębnych pomysłów. Taka kombinacja może doprowadzić do stworzenia zupełnie nowej idei i zaowocować oryginalnym, innowacyjnym pomysłem na interes. Odważ się łączyć ze sobą pozornie wykluczające się pomysły i wmontowywać jeden w drugi tak, by uzyskać nowe, ciekawe hybrydy. Masz możliwość czerpania pomysłów z działalności innych przedsiębiorców - wychwytywania ich błędów i podglądania sukcesów. Określisz w ten sposób czynniki mające wpływ na firmę, których często nie widać na początku działalności. Analiza rynku nie jest jednak tak łatwa, jak by się mogło wydawać. Przydatnym narzędziem przy ocenie ogólnej sytuacji rynkowej może być Biuletyn Statystyczny, wydawa- 3

4 I. POMYSŁ NA BIZNES ny co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, w którym można odnaleźć branżowe wskaźniki rentowności. Poza analizą ogólnych tendencji gospodarczych powinieneś zwrócić uwagę na lokalny rynek i jego potrzeby. Ustal, jakie potrzeby na owym rynku pozostają niezaspokojone i czy jesteś w stanie zaspokoić je, prowadząc działalność. Przeprowadzając we własnym zakresie analizę rynku, powinieneś skupić się na następujących elementach: lokalizacja, tzn. teren, na którym będziesz prowadził działalność; odbiorcy, czyli ludzie, którzy mogą być Twoimi potencjalnymi klientami; popyt w ujęciu dynamicznym, czyli zapotrzebowanie obecne i przyszłe na dane produkty i usługi; konkurencja, czyli ile firm prowadzi działalność w dziedzinie, w której masz zamiar rozpocząć biznes. Przy indywidualnej działalności staraj się korzystać z prostych metod analizy rynku, które sam będziesz mógł zastosować, gdyż wynajęcie firmy do jej przeprowadzenia może być kosztowne i nie wniesie zbyt wiele do Twoich planów. Tylko na podstawie takiej analizy można określić, czy planowana działalność ma szanse powodzenia. Tego etapu nie wolno Ci pominąć. 4

5 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku Krok 1. Na podstawie analizy rynku określ przedmiot działalności i jej rodzaj (produkcja, usługi, handel), wybierz formę prawną i sposób opodatkowania. Krok 2. Podjąwszy decyzję odnośnie sposobu finansowania przedsięwzięcia i strategii marketingowej, załatw kolejne formalności w kilku urzędach i instytucjach związanych z zarejestrowaniem nowej firmy. Zmiany przepisów z 31 marca 2009 roku uprościły w pewnym stopniu procedury rejestracyjne. Chcąc założyć firmę, zgłoś się do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności, urzędu gminy/miasta. Organem ewidencyjnym w Chełmie jest Prezydent Miasta Chełm. Miejscem złożenia i odbioru dokumentów jest: Urząd Miasta Chełm, Wydział Spraw Społecznych Ewidencji Działalności Gospodarczej, ul. Obłońska 20, Chełm, pokój nr 10; tel Zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty, a jeśli posiadasz podpis elektroniczny - przy pomocy formularza elektronicznego zamieszczonego na platformie epuap, dostępnej pod adresem lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: i Urzędu Miasta Chełm: Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku do urzędu gminy. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje, w których przepisy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez zakładającego ją - koncesji lub zezwolenia. Krok 3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorstw złóż: wniosek o wpis do rejestru Regon, zgłoszenie płatnika składek ZUS, zgłoszenie identyfikacyjne NIP (konieczne jest wówczas wskazanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego). Obecnie wszystkie te informacje umieszczamy na formularzu EDG-1 (szczegółowy opis wypełniania w dalszej części). Natomiast przedsiębiorca, który ze względu na wybraną formę organizacyjną swojej firmy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, celem nabycia osobowości prawnej, składa stosowne druki, dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: bezpośrednio w XI Wydziale KRS w Lublinie, Lublin ul. Garbarska 20. Złożone w urzędzie/krs dokumenty są przesyłane do odpowiednich jedno- 5

6 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku stek w ciągu 3 dni od dokonania wpisu. Po przekazaniu przez urząd/krs dokumentów Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obowiązek przekazać do sądu rejestrowego lub urzędu informację o nadanym numerze NIP. Urząd/KRS dostarcza zgłoszenie płatnika składek do odpowiedniej jednostki ZUS. Zgłoszenia osoby ubezpieczonej należy dokonać samodzielnie, wypełniając druk ZUS ZUA (lub ZUS ZZA) oraz dla członków rodziny osoby ubezpieczonej na formularzu ZUS ZCNA. Wymienione druki można dostarczyć osobiście, odwiedzając oddział ZUS, przesłać pocztą lub za pośrednictwem programu do rozliczenia składek ubezpieczeniowych Płatnik. W rejonie powiatu chełmskiego właściwym urzędem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Chełmie ul. I AWP 8, Chełm; tel , fax Zgłoszenia do ZUS należy dokonać najpóźniej 7. dnia od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wynika z tego, że data wpisu do ewidencji działalności nie wymusza konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do ZUS. Dopiero faktyczne rozpoczęcie działalności stwarza obowiązek ubezpieczenia społecznego i opłacenia składek. Osoba wykonująca działalność gospodarczą podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne jest jedynie ubezpieczenie chorobowe. Skorzystanie z ubezpieczenia chorobowego jest jednak możliwe dopiero po trzech miesiącach opłacania składek. Po zmianie przepisów od 24 sierpnia 2005 roku, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON (rejestru podmiotów działalności gospodarczej) urząd statystyczny wysyła przedsiębiorcy dokument, który zawiera zaświadczenie o przyznanym numerze. Mimo że urzędnik zobowiązany jest do dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku, to można w nim określić późniejszy dzień podjęcia działalności, niż ten w którym złożono wniosek. Prowadzenie działalności przed faktycznym otrzymaniem numeru REGON jest możliwe od dnia 31 marca 2009 r., kiedy to przestał obowiązywać przepis art. 43 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej, według którego podmioty podlegające wpisowi do rejestru REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym były zobowiązane do posługiwania się zaświadczeniem REGON i umieszczenia tego numeru w firmowych pieczęciach oraz drukach urzędowych. W odróżnieniu od urzędu statystycznego, pomimo przejęcia przez KRS i urząd gminy/miasta obowiązku przesłania zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, urząd skarbowy będzie wymagał Twojej obowiązkowej wizyty. Obowiązek ten wynika z konieczności złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, a także zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (w sytuacji, gdy zgłaszający ma obowiązek, bądź chce zostać płatnikiem VAT). Urząd Skarbowy w Chełmie znajduje się przy ul Obłońskiej 20A, Chełm; tel do 08. 6

7 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku Ważną kwestią przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór formy opodatkowania. Działalność możesz opodatkować na zasadach ogólnych, w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego. Opodatkowanie na zasadach ogólnych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami). Jest on naliczany od dochodu. Jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie według skali progresywnej, to im wyższe będą Twoje dochody, tym wyższe będzie opodatkowanie po przekroczeniu kolejnego progu. Przy takiej formie płatności masz możliwość dokonywania odliczeń od dochodu, dzięki czemu możesz obniżyć miesięczną kwotę podatku, odprowadzaną na konto urzędu skarbowego. W sytuacji, gdy zdecydujesz się na stawkę liniową, Twój podatek będzie wynosił 19% bez względu na wysokość osiągniętego dochodu, jednakże nie będą Ci przysługiwać żadne odliczenia, za wyjątkiem składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszających dochód i ubezpieczenie zdrowotne pomniejszających podatek. Ponadto płacący podatek liniowy nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem (lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i innych ewidencji, co powoduje często konieczność ponoszenia kosztów opłacenia usług biura rachunkowego. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest opcją dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody w wysokości nie większej niż 150 tys. euro, a jeżeli chcą płacić go w okresach kwartalnych, nie większej niż 25 tys. euro. Wysokość opodatkowania wynosi w tej sytuacji 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% wielkości przychodu, zależnie od rodzaju działalności. Jednakże niektóre rodzaje działalności nie mogą być objęte tą formą opodatkowania. Osoby prawne opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), którego zasady uregulowane są ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 21, poz. 86). Jest to podatek liniowy, którego stawka wynosi 19% dochodu. Karta podatkowa jest najstarszą z funkcjonujących form opodatkowania prowadzonej działalności. Wybór takiego sposobu opodatkowania przysługuje podatnikom wykonującym pewne ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej takie jak: stolarstwo, ślusarstwo i rzemiosło budowlane, ograniczone do usług oraz usługi transportowe, przewóz osób, prowadzenie parkingów, a także niektóre rodzaje produkcji, zwłaszcza w zakresie rzemiosł zanikających (czapnictwo, witrażownictwo, bednarstwo, koszykarstwo, kołodziejstwo). Taką formę opodatkowania mogą wybrać zarówno osoby fizyczne, jak i spółki cywilne, jednakże w tym drugim przypadku łączna liczba wspólników i zatrudnionych pracowników nie może przekroczyć stanu zatrudnienia przewidzianego dla danego rodzaju działalności. Osoby fizyczne, opodatkowane kartą podatkową, mają obowiązek uiszczania co miesiąc określonej kwoty, zwanej miesięczną stawką karty podatkowej. Kwota ta nie jest zaliczką na podatek dochodowy tak, jak w opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tylko podatkiem należnym za dany miesiąc. Wysokość podatku dochodowego przy tej formie opodatkowania nie zależy od faktycznie osiągniętego dochodu, lecz wynika z tabeli stawek przewidzianych dla danego rodzaju działalności. 7

8 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku Po niedawnych zmianach przepisów wpis do ewidencji działalności jest bezpłatny, podobnie jak złożenie wniosku o zmianę wpisu. Obecnie stosowany system jednego okienka ma funkcjonować do 2011 roku. Wkrótce zostanie także uruchomiona rejestracja przez Internet. Do korzystania z tej możliwości będzie niezbędny podpis elektroniczny. W sytuacji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić ten fakt do organu ewidencyjnego (Urząd Gminy/Miasta), aby mógł on przekazać do ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. W dalszej kolejności ZUS sporządza następujące dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), a także wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA). Jeżeli mimo zawieszenia działalności, płatnik nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które musi składać dokumenty ubezpieczeniowe, to ZUS nie dokona wyrejestrowania. Krok 4. Posiadanie osobistego konta bankowego nie zwalnia Cię z obowiązku założenia konta firmowego nawet, gdy firma nie będzie obracać dużymi pieniędzmi. Wiąże się to m.in. z wymogiem dokonywania przelewów na rzecz takich instytucji jak ZUS, czy Urząd Skarbowy. Przepisy nakładają również obowiązek dokonywania operacji finansowych za pośrednictwem banku, gdy jednorazowa wartość transakcji z innym partnerem biznesowym przekroczy równowartość 15 tys. euro. Wybierając bank, powinieneś sprawdzić jego ofertę i przyjąć taką, która będzie najkorzystniejsza pod względem oprocentowania depozytów, kosztów ewentualnych kredytów, wielkości opłaty za prowadzenie rachunku, a także wielkości prowizji za dokonywanie operacji przelewów. Przepisy nie nakładają na podmiot gospodarczy, zakładający firmowy rachunek bankowy, obowiązku przedkładania w banku zaświadczenia o wpisie EDG, REGON czy NIP. Takie wymogi mogą wynikać jednak z wewnętrznych regulaminów banków. Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej masz 14 dni, aby zawiadomić na piśmie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o miejscu, zakresie i rodzaju prowadzonej działalności, a także o ewentualnej liczbie pracowników, jeżeli takowych zatrudniasz. Zatrudnienie pracowników wiąże się także z koniecznością powiadomienia o istnieniu Twojej firmy Państwowej Inspekcji Pracy. Należy tego dokonać w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 8

9 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku Wypełnianie Formularza EDG-1 Formularze EDG-1 dostępne są w urzędach gminy/miasta, na stronach internetowych tych instytucji, jak również w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej Chełm, Plac Łuczkowskiego 15. Wypełnianie rozpocznij od sekcji 01 Rodzaj wniosku. Jest to łatwiejsza część formularza. Przy zakładaniu firmy zaznacz pozycję nr 1. Najczęściej zaznaczamy tylko jedną z opcji, ale istnieje możliwość wybrania kombinacji: 1 i 3, 2 i 3, 2 i 4, 2 i 5. W sekcji 02 Nazwa i adres organu ewidencyjnego podaj nazwę stanowiska osoby, w imieniu której prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej i będzie to zazwyczaj Burmistrz, Prezydent Miasta lub Wójt, a nie sam urząd. W sekcji 03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wpisz urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, natomiast sekcję 03.2 uzupełnij wyłącznie wtedy, gdy składany wniosek jest aktualizacją danych, a nie wnioskiem o wpis do Ewidencji (pozycja druga w sekcji 01). Nie wypełniaj sekcji 04 Urząd statystyczny w.., gdyż pole to zostanie uzupełnione przez pracownika organu ewidencyjnego. W kolejnej sekcji o numerze 05 Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych wskaż właściwą ze względu na adres zamieszkania jednostkę ZUS lub centralę KRUS. 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem x wybraną opcję wniosku!1 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2 wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 3 wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej 4 wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej 5 zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej 02. Nazwa organu ewidencyjnego:*.prezydent MIASTA CHEŁM Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:.urząd SKARBOWY W CHEŁMIE Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego 04. Urząd Statystyczny w: 06. Nr wpisu w EDG Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych: ZUS INSPEKORAT W CHEŁMIE. Na tym etapie wypełniania wniosku obowiązują następujące zasady: jeżeli wniosek dotyczy wpisu do ewidencji, to uzupełnij wszystkie rubryki poza 06, gdyż przy zakładaniu firmy jeszcze nie posiadasz numeru wpisu w EDG, 9

10 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku jeżeli dokonujesz aktualizacji, to uzupełnij także rubrykę 06, podaj PESEL, NIP, REGON oraz wypełnij wyłącznie te dane, które chcesz zaktualizować, zaznaczając to krzyżykiem w polu znajdującym się po lewej stronie każdej pozycji, jeśli wniosek dotyczy zawieszenia firmy, wznowienia lub zaprzestania działalności, to uzupełnij rubryki 06, 07, 08, 10 oraz odpowiednie (tylko jedną) 21/22/23, W sekcji 07 Dane osobowe, płeć w polu nr 1 oznacz literką K dla kobiet i M dla mężczyzn. W polu nr 2 zanim wpiszesz serię i numer dokumentu, musisz podać jego rodzaj, gdzie dowód osobisty oznacza się jako 1, zaś paszport jako 2. Ważne jest także przestrzeganie zasady pisania daty urodzenia w następujący sposób: - rok, - miesiąc, - dzień. 07. Dane osobowe 1. Płeć (K/M):*.K 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości: * 1..ABC PESEL: NIP: REGON: Nazwisko:* KOWALSKI 7. Imię pierwsze:* JAN 8. Nazwisko rodowe:* KOWALSKI 9. STEFAN 10. Imię ojca:* KRZYSZTOF 11. Imię matki:* ANNA 12. Miejsce urodzenia:* CHEŁM 13. Data urodzenia (RRRRMMDD):* 14. Posiadane obywatelstwa:* POLSKIE Sekcja 08 Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy jest stosunkowo prosta do wypełnienia, a pole Opis nietypowego miejsca lokalizacji najczęściej zostawiamy puste. Następnie sekcja 09 Adres miejsca zameldowania uzupełnij jedynie wtedy, gdy jest on inny od miejsca zamieszkania. W dalszej części w sekcji 10 Oznaczenie przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy, wpisz nazwę firmy. Musi ona zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy lub określenie spółka cywilna. Natomiast pole w sekcji 11 Nazwa skrócona możesz pozostawić puste. Sekcja 12 Data rozpoczęcia działalności musi być wypełniona zgodnie z wymienioną wyżej zasadą (rok miesiąc dzień). Zalecane jest, by wyznaczyć ją z lekkim wyprzedzeniem, gdyż jak wynika z zamieszczonych w biuletynie informacji, musisz odwiedzić takie instytucje jak: ZUS, niekiedy Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid itp. Natomiast zbyt długie odsunięcie w czasie terminu rozpoczęcia działalności jest również niewskazane, gdyż w okresie poprzedzającym go nie możesz osiągnąć żadnego przychodu. Również generowanie kosztów w tym okresie nie jest zalecane, choć jest dozwolone. Sekcja 13 Rodzaje działalności gospodarczej wypełnia się pochodzącymi z PKD 2007 r. pięciozna- 10

11 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, rejestracja krok po kroku kowymi oznaczeniami wybranych działalności. W przypadku braku dostatecznej liczby rubryk (jest ich 10) należy do wniosku załączyć druk EDG-RD, w którym znajdują się dodatkowe pola na wpisanie działalności. Pola przeznaczone dla starszych odpowiedników PKD pochodzących z klasyfikacji z 2004 roku pozostaw puste. Odejście od ich wypełnienia nastąpiło 1 stycznia 2010 roku. 10 Oznaczenie przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy:* COŚ TAM JAN KOWALSKI 11 Nazwa skrócona 12 Data rozpoczęcia działalności (RRRRMMDD):* Rodzaje działalności gospodarczej* (na pierwszym miejscu należy wskazać przeważający rodzaj działalności; pozostałe symbole w załączniku EDG-RD) Symbol ( 5 znakowy) wg PKD 2007 Symbol ( 5 znakowy) wg PKD Z Z Z Z Sekcja 14 Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej wypełnij tylko wtedy, gdy działalność będziesz wykonywać w miejscu innym niż miejsce zamieszkania np. adres warsztatu, biura itp. Dane dotyczące dodatkowych miejsc wykonywania działalności (np. oddziały firmy) umieść w załączniku EDG-MW. W przypadku osób o nieokreślonym miejscu wykonywania działalności (np. kierowcy) w rubrykę tę nic nie wpisuj. Sekcja 15 Adres do korespondencji wypełnij w celu określenia, gdzie powinna być przesyłana do Ciebie korespondencja urzędowa. Jeśli nie wypełnisz tej rubryki, to za adres do korespondencji będzie uznany adres z sekcji nr 14, a jeśli i tej rubryki nie wypełnisz to za właściwy będzie uznany ten z sekcji nr 8. Sekcja 16 Dane do kontaktu - nie jest obowiązkowe, jednakże warto je uzupełnić. Sekcja 17 Przewidywana liczba pracujących wpisasz co najmniej liczbę 1, gdyż sam przedsiębiorca jest osobą pracującą w swojej firmie. Sekcja 18 Przewidywana liczba zatrudnionych gdy osobą zatrudnioną jest pracownik, z którym zawarto umowę o pracę. Jeśli jest więc to działalność jednoosobowa wpisz 0. Sekcja 19 Data powstania obowiązku opłacenia składek ZUS wpisz datę rozpoczęcia działalności z sekcji nr 12, pamiętając o wymienionej zasadzie wpisywania dat w formularzu. 11

12 II. INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PROCEDURY ZAKŁADANIA rejestracja krok SPÓŁDZIELNI po kroku SOCJALNEJ Sekcja 20 Dane do potrzeb KRUS wypełniają wyłącznie rolnicy kontynuujący ubezpieczenie KRUS. Sekcje 21, 22, 23 wypełniają tylko zainteresowani. Sekcja 24 Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy wpisz dane biura rachunkowego, jeżeli takiej dokumentacji nie prowadzisz we własnym zakresie. Korzystając z księgowości internetowej sekcję tę zostaw pustą. Sekcja 25 Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy podaj adres biura rachunkowego, jeżeli z jego usług korzystasz lub miejsca wykonywania działalności albo adres zamieszkania. Musi to być adres miejsca, w którym rzeczywiście dokumentacja jest przechowywana. Sekcja 26 Rodzaj prowadzonej dokumentacji wymaga zaznaczenia właściwego pola spośród: 1. Księgi rachunkowe pełna księgowość, wymagana przy dużych przychodach (800 tys. euro rocznie). 2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów wymagana przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 3. Inne ewidencje najczęściej jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 4. Nie jest prowadzona w sytuacji opodatkowania kartą podatkową. Właściwy do zaznaczenia rodzaj dokumentacji wynika z wybranej formy opodatkowania. Sekcję 27 Prowadzę zakład pracy chronionej wypełniają zainteresowani mający zamiar wykonywać ten specjalny rodzaj działalności oparty na zatrudnieniu niepełnosprawnych. Sekcja 28 Prowadzę zagraniczne przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości domyślnie nie powinna być wypełniana, tak jak i sekcja 29 Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/ek cywilnej/ych. Ostatnią częścią jest sekcja 30 Dołączone dokumenty, w której zaznacz odpowiednie załączniki i oczywiście składasz podpis, bez którego wniosek nie może zostać przyjęty. 12

13 III. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Oprócz indywidualnej działalności gospodarczej masz możliwość prowadzić biznes z inną osobą fizyczną. Wspólnymi siłami możesz łatwiej i skuteczniej przezwyciężyć bariery, zwłaszcza w pierwszym okresie pracy. Wiąże się to jednak z ryzykiem, gdyż równorzędni partnerzy prowadzonej działalności mają takie same uprawnienia do zaciągania zobowiązań. Powinniście więc, decydując się na działalność w formie spółki, rozważnie dobierać sobie wspólnika. Wyróżniamy trzy główne grupy spółek, jakie można założyć w polskich warunkach: spółki cywilne, spółki kapitałowe i spółki osobowe. Oprócz wymienionych istnieją także spółki ciche i spółki europejskie, które są nieco mniej rozpowszechnione. SPÓŁKA CYWILNA Zasady funkcjonowania spółki cywilnej reguluje kodeks cywilny. Wskazuje on na brak podmiotowości takiej spółki. Oznacza to, że spółka cywilna nie jest podmiotem działalności gospodarczej i nie posiada osobowości prawnej. Podmiotowość natomiast posiadają uznani za przedsiębiorców wspólnicy spółki cywilnej. Do zawiązania spółki cywilnej potrzebne są co najmniej dwie osoby, podpisujące umowę spółki. Wspólnicy za podjęte zobowiązania odpowiadają wobec wierzycieli majątkiem własnym i majątkiem firmy. Roczny przychód spółki cywilnej nie może przekroczyć euro, gdyż w przeciwnym wypadku będzie ona musiała zostać przekształcona w jedną ze spółek regulowanych przez kodeks spółek handlowych. Spółki cywilne nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Wspólnicy muszą się zarejestrować indywidualnie według tej samej procedury, która dotyczy indywidualnej działalności gospodarczej i została opisana w poprzednim rozdziale. Bardzo istotne jest, aby przedmiot działalności wspólników, zawarty w druku EDG-1 złożonym w urzędzie miasta/gminy, pokrywał się z przedmiotem działalności spółki, określonym w umowie spółki. Spółka cywilna powstaje w wyniku zawarcia umowy spółki cywilnej. Poprzez tę umowę wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowę spółki cywilnej najlepiej jest sporządzić w formie pisemnej. Powinno się w niej określić: wspólników, cel gospodarczy, rodzaj działalności, wniesione wkłady, sposób podziału zysku. Zawarcie umowy spółki cywilnej obciążone jest obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do spółki, a przy oddaniu spółce rzeczy lub 13

14 III. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA praw majątkowych do nieodpłatnego używania roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania. Stawka podatku wynosi 0,5%. W celu spełnienia formalności podatkowych i uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych składa się formularz PCC-1. Spółka cywilna musi otrzymać numer REGON. W tym celu wspólnicy muszą złożyć formularz RG-1 do właściwego urzędu statystycznego. Chełmski Oddział Urzędu Statystycznego w Lublinie ma siedzibę pod adresem: Chełm, Pl. Niepodległości 1, tel Do wniosku należy dołączyć: umowę spółki cywilnej, a w razie jej braku pisemne oświadczenie wspólników o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, wyciąg z ewidencji prowadzonej przez gminę, potwierdzający zarejestrowanie każdego przedsiębiorcy będącego wspólnikiem spółki. W związku z tym, że spółka cywilna może być podatnikiem VAT oraz płatnikiem składek ZUS, jest ona zobowiązana do uzyskania numeru NIP. O nadanie numeru NIP należy wystąpić do urzędu skarbowego właściwego pod względem prowadzenia działalności, wypełniając formularz NIP-2 i dołączając do niego załącznik NIP-D, w którym należy wymienić wspólników spółki. Jeśli chodzi o formę opodatkowania, to wspólnik spółki cywilnej może korzystać z takich samych form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak osoba prowadząca działalność indywidualną, gdyż podatnikami w tej sytuacji są wspólnicy, a nie spółka. Tak więc wspólnicy powinni złożyć odpowiednie oświadczenie co do formy opodatkowania - jak to czynią osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Również do celów ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wspólnicy spółek cywilnych traktowani są jak osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Wyróżniamy dwa sposoby zgłoszenia wspólników spółki cywilnej do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego. W pierwszej opcji płatnikami składek na własne ubezpieczenie są sami wspólnicy. Składają oni wówczas w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń/emerytalnego i rentowego/ odrębne zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA oraz zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS ZUA, posługując się swoimi danymi identyfikacyjnymi. W takiej sytuacji spółka zgłasza się tylko jako płatnik składek/formularz ZUS ZPA/ dla pracowników, zleceniobiorców i innych osób podlegających ubezpieczeniom, dla których jest płatnikiem. Drugi sposób polega na złożeniu formularza ZUS ZPA jako płatnika składek i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego: wspólników, pracowników oraz innych osób objętych ubezpieczeniem, na drukach ZUS ZUA. Do takiego zgłoszenia płatnik zobowiązany jest dołączyć kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP spółce i zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON. 14

15 III. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe działają w oparciu o kodeks spółek handlowych. Wyróżniamy w tej grupie: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie. Wszystkie wymienione spółki podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki osobowe nie posiadają jednak osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Spółka jawna charakteryzuje się tym, że jej wspólnicy za zobowiązania firmy odpowiadają bez ograniczenia majątkiem firmy i majątkiem osobistym. Umowę spółki jawnej zawiera się w formie pisemnej. Spółka partnerska - zakładają ją osoby o różnych lub takich samych zawodach, których wykonywanie w ramach tej spółki jest działalnością gospodarczą. Umowę spółki partnerskiej zawiera się w formie aktu notarialnego. Każdy z partnerów może reprezentować spółkę samodzielnie, za wyjątkiem sytuacji w której postanowienia umowy stanowią inaczej. Partner takiej spółki nie odpowiada za jej zobowiązania powstałe w wyniku działań innych partnerów lub osób zatrudnionych przez spółkę. Spółka komandytowa jej umowę również zawiera się w formie aktu notarialnego. W nazwie takiej spółki powinno znajdować się nazwisko co najmniej jednego komplementariusza, który za zobowiązania spółki odpowiada majątkiem firmy i majątkiem osobistym. Wspólnik komandytariusz w takiej spółce ma ograniczoną odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowo-akcyjna charakteryzuje się tym, że za zobowiązania wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia oraz co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Statut spółki w formie aktu notarialnego powinni podpisać wszyscy komplementariusze. Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej zł. Każda z wymienionych spółek osobowych powstaje dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wniosek o rejestrację składa się na odpowiednim formularzu, który powinien zawierać: nazwę firmy, siedzibę i adres spółki, przedmiot działalności spółki, nazwisko i imiona albo firmy/nazwy/ wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy doręczeń, nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji. Dodatkowo zgłoszenie spółki partnerskiej powinno zawierać: nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu, 15

16 III. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w sytuacji, gdy umowa tak stanowi. Poza tym rejestracja spółki partnerskiej wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu. W przypadku spółki komandytowej wniosek o wpis do rejestru powinien dodatkowo, poza informacjami wymaganymi przy zakładaniu spółki jawnej, zawierać: nazwiska i imiona albo firmy/nazwy/ komplementariuszy, nazwiska i imiona albo firmy/nazwy/ komandytariuszy, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji, w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki; sumę komandytową. Natomiast przy spółce komandytowo-akcyjnej należy dodatkowo uwzględnić: wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje; wielkość kapitału wpłaconą przed zarejestrowaniem, nazwiska i imiona albo firmy/nazwy/ komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji, w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki; w sytuacji, gdy przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne zaznaczenie tej okoliczności. Po dopełnieniu formalności w KRS należy udać się do urzędu statystycznego i złożyć wniosek RG-1, a następnie załatwić formalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS, jak w przypadku spółki cywilnej. SPÓŁKI KAPITAŁOWE Wśród spółek kapitałowych wyróżnia się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Obie spółki są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Obie też mogą być podatnikiem podatku VAT. Charakterystyczną cechą spółek kapitałowych jest zakres odpowiedzialności wspólników, który 16

17 III. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA jest ograniczony tylko do wysokości wniesionych wkładów. Terminem powstania spółki kapitałowej jest data wpisu do KRS, jednakże rozpoczęcie działalności może nastąpić już w momencie zawarcia umowy spółki z o.o. lub przyjęcia statutu spółki akcyjnej. Zakładanie spółki kapitałowej w pierwszej kolejności wiąże się z zawarciem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub przyjęciem statutu spółki akcyjnej. Spółka z o.o. może zostać utworzona przez jedną lub więcej osób, w każdym celu prawnie dozwolonym. W umowie spółki, która musi mieć formę aktu notarialnego, musi znaleźć się: nazwa firmy i siedziba spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego; ilość dopuszczalnych udziałów przypadających na jednego wspólnika, liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Również spółka akcyjna może być zawiązana przez co najmniej jedną osobę, a jej statut musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Taki statut powinien zawierać: nazwę firmy i siedzibę spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, wysokość kapitału zakładowego i kwotę wniesioną przed rejestracją na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji i ich liczbę, ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela, liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona lub firmy/nazwy/ założycieli, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej lub co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, przybliżoną lub dokładną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania spółki, pismo do ogłoszeń w sytuacji, gdy spółka zamierza dokonywać ogłoszeń poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym. Utworzenie umowy spółki/statutu/ obciążone jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego. Kolejnym krokiem w tworzeniu spółki kapitałowej jest rejestracja w KRS. Spółkę z o.o. rejestruje się za pomocą formularzy: KRS-W3 i pomocniczych KRS-WA, KRS-WE, KRS-WH, KRS-WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS W-OPP. Spółkę akcyjną rejestruje się za pomocą formularzy: KRS-W4 i pomocniczych KRS-WA, KRS- WK, KRS-WL, KRS-WM, KRS W-OPP. Istnieje możliwość zgłoszenia do urzędu statystycznego formularza RG-1 jeszcze przed rejestracją spółki 17

18 REGULACJE III. WSPÓLNA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI GOSPODARCZA SOCJALNYCH w KRS. Po uzyskaniu numeru REGON można już zgłosić spółkę w organizacji do urzędu skarbowego w celu nadania numeru NIP na formularzu NIP-2 oraz rejestracji do celów podatku VAT formularz VAT-R. Po uzyskaniu wpisu do KRS należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne RG-1, NIP-2 i VAT-R, w celu zmiany spółki w organizacji w spółkę właściwą. Rejestracja spółki kapitałowej w ZUS jako płatnika jest konieczna, gdy zamierza ona zatrudniać pracowników. Płatnikiem składek może być również jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia swojego wspólnika. Niektóre urzędy wymagają odrębnego zgłoszenia spółki na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych, którego taka spółka jest płatnikiem. Jednakże zgłoszenie to nie jest wymagane przez przepisy prawa podatkowego. SPÓŁKA CICHA Spółka cicha powstaje w wyniku umowy, na mocy której wspólnik cichy wnosi wkład do przedsiębiorstwa i nie podaje na zewnątrz tego faktu. Wszelkie sprawy spółki prowadzi przedsiębiorca, który ma pełną kontrolę nad swoją firmą. Taki typ spółki jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocy finansowej, a jednocześnie nie chcą stracić kontroli nad prowadzoną działalnością poprzez dobieranie sobie nowego pełnoprawnego wspólnika. Rozróżnia się typową i nietypową odmianę spółki cichej. Odmiana typowa charakteryzuje się tym, że wspólnik cichy ma głównie uprawnienia kontrolne, a nie posiada prawa do prowadzenia spraw (zarządu) przedsiębiorstwa, w którego zyskach partycypuje. Nie uczestniczy też w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia firmy. Nie ma on również prawa do udziału we wzroście majątku przedsiębiorstwa, a w razie ustania stosunku spółki cichej otrzymuje tylko wniesiony wkład majątkowy. Taka umowa jest podobna do pożyczki. W nietypowej formie wyżej wymienionej spółki wspólnik cichy jest uprawniony do współdecydowania w sprawach związanych z prowadzeniem firmy. Nietypowy wspólnik cichy ma bardzo często prawo majątkowe do udziału we wzroście wartości przedsiębiorstwa. Według umowy wkład inwestora przechodzi do majątku przedsiębiorstwa, który zobowiązuje się wypłacać mu odpowiednią część zysku. Wspólnik cichy nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy wobec jego wierzycieli i nie ma także obowiązku uczestnictwa w starcie przedsiębiorstwa. Istnieją jednak sytuacje, że wspólnik cichy ponosi odpowiedzialność, gdyż jego wkład ma charakter kapitału, którym odpowiada on za zobowiązania przedsiębiorstwa. Oprócz tego możliwa jest odpowiedzialność wspólnika cichego, gdy dopuści się on czynu niedozwolonego, działając jako przedsiębiorca. 18

19 III. WSPÓLNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Reprezentacja firmy na zewnątrz leży tylko i wyłącznie w gestii przedsiębiorcy. Istnienie wspólnika cichego i jego uczestnictwo w przedsiębiorstwie jest znane tylko stronom umowy, a spółka wywiera skutki prawne tylko między wspólnikami. Lokowanie kapitału w formie wkładu, jako cichy wspólnik, jest alternatywą dla lokat bankowych i funduszy powierniczych, gdyż taka osoba ma pewien wpływ na działanie przedsiębiorcy, któremu powierza swój kapitał, natomiast w przypadku lokat już takiej możliwości nie posiada. Zysk z takiej inwestycji jest także większy niż w przypadku lokaty. Dodatkowo wkład może mieć formę niepieniężną (nieruchomość, wierzytelność). SPÓŁKA EUROPEJSKA Od 19 maja 2005 roku w Polsce przedsiębiorcy uzyskali prawo zakładania spółki europejskiej (SE), będącej formą organizacji dla działalności transgranicznej. Istnienie tego podmiotu oparte jest o rozporządzenie Rady WE 2157/2001 o statucie spółki europejskiej i o ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (DZ.U.nr 62, poz. 551). Celem utworzenia spółek europejskich jest ułatwienie spółkom działającym na obszarze Unii konsolidacji oraz tworzenie transgranicznych holdingów. Wyróżnia się następujące sposoby tworzenia spółki europejskiej: połączenie co najmniej dwóch spółek akcyjnych, założenie SE jako spółki holdingowej przez co najmniej dwie krajowe spółki akcyjne i/lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzenie SE jako spółki-córki przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art.48 ust. 2 traktatu WE lub krajowe osoby prawne prawa prywatnego lub publicznego, przekształcenie krajowej spółki akcyjnej w SE, możliwość założenia jednoosobowej SE jako spółki-córki przez już istniejącą spółkę europejską, Do założenia SE niezbędny jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości 120 tys. euro. Rejestracja odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych firm krajowych, a ogłoszenie powstania podmiotu zamieszcza się w Unijnym Dzienniku Urzędowym. Spółka Europejska podlega prawu państwa członkowskiego, w którym posiada swoją siedzibę statutową. Według rozporządzenia Rady taka spółka musi mieć na terenie Unii Europejskiej siedzibę statutową w tym samym państwie członkowskim, w którym znajduje się jej główny zarząd. Niedochowanie tego warunku może wiązać się z likwidacją spółki. 19

20 IV. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga zgromadzenia pewnego kapitału, niezbędnego na odpowiedni start firmy. Kredyt, o ile bank go udzieli, jest kosztowny, a pożyczone środki trzeba zwrócić. Istnieją jednak źródła, z których rozpoczynający działalność gospodarczą przedsiębiorca może uzyskać bezzwrotną pomoc finansową, co dla wielu będzie jedyną możliwą opcją uzyskania pieniędzy. Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowe urzędy pracy oferują ze swojej strony pomoc w postaci przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż: 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia, 4-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni, w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, 3-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnych po jej założeniu. Podstawą prawną dla przyznania tych środków jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r nr 69,poz. 415 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 62, poz. 512 z późniejszymi zmianami). O wspomniane środki mogą się ubiegać również osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy. Osoby te mogą otrzymać środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Aby złożony wniosek mógł zostać uwzględniony, bezrobotny ubiegający się o wyżej wymienione środki, musi spełniać następujące warunki: W okresie 12 miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku, nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych. W przypadku skierowania na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie, wpisuje tę informację we wniosku. Nie korzystał dotychczas z publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 20

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie :

Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach są udzielane na podstawie : Kryteria udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego z Funduszu Pracy Środki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU...

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU... Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2015 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal

Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/dla-bezrobotnych-i-p/caz-nasze-uslugi/srodki-na-podjecie-dzi/7886,srodki-na-podjecie-dzialal nosci-gospodarczej.html Wygenerowano: Wtorek, 21 czerwca 2016, 18:23

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x)

11. Forma opodatkowania podatkiem dochodowym (należy zaznaczyć x) ...... (pieczęć podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/przedszkola/szkoły)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o refundację

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

W N I O S E K. o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego . (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) znak sprawy: CI.5....2014 W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o zawarcie umowy na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA:

KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności...

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności... .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.1 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ L. Dz.... Prudnik, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2016 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. I. Podstawa prawna: REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy; refundacji kosztów przystosowania i adaptacji stanowisk pracy oraz środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY

I. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY Miejscowość, dnia STAROSTA POWIATU KUTNOWSKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UL. WYSZYŃSKIEGO 99-00 KUTNO Pieczęć firmowa WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY ZWROTU PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (załącznik nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2014 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wnioskowana kwota refundacji... złotych W celu wyposażenia i doposażenia (liczba)... stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Data wpływu wniosku do PUP Kolejny nr w rejestrze... WNIOSKODAWCA... (Nazwisko pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, pieczęć) Adres......... Nr Regon... Nr NIP... Nr telefonu... Nr PESEL.. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 639 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Radomsko, dnia...

Załącznik 1 Radomsko, dnia... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) WNIOSEK o zawarcie umowy w sprawie przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek

Bardziej szczegółowo

Do Powiatowego Urzędu Pracy

Do Powiatowego Urzędu Pracy nr wniosku wypełnia Powiatowy Urząd Pracy Wolsztyn, dnia...... pieczęć firmowa wnioskodawcy Do Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka

Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka Dotacja z Urzędu Pracy jako źródła pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej Opracowanie: Mgr Agnieszka Ingielewicz-Kornacka podstawowe warunki ubiegania się o dotację z Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!!

... (imię i nazwisko wnioskodawcy) Wniosek. o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej. UWAGA!!! ...... (imię i nazwisko wnioskodawcy) /miejscowość, data/... (Nr ewidencyjny bezrobotnego) (Nr wniosku wypełnia PUP w Nisku) Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo