Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z dnia w sprawie powołania komisji do spraw oceny merytorycznej wniosków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z dnia 31.01.2014 w sprawie powołania komisji do spraw oceny merytorycznej wniosków"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z dnia w sprawie powołania komisji do spraw oceny merytorycznej wniosków Na podstawie 20 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie uchwalonego Uchwała Nr 85/307/09 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadzonego Zarządzeniem Nr 18/09 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie z dnia 29 grudnia 2009r. zmienionego Uchwałą Nr 20/65/11 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Z dniem r. powołuję się komisję w składzie: 1. Przewodniczący Dorota Konopka. 2. Zastępca Stanisław Wiszowaty. 3. Członek Cecylia Podchul. 4. Członek Elżbieta Orłowska. 1 Komisja dokonuje oceny merytorycznej : 2 1. Wniosków o przyznawanie osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Wniosków o przyznawanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. 3 Oceniając wnioski komisja sporządza karty oceny merytorycznej wniosków. Karty oceny formalnej sporządza pracownik merytorycznie odpowiedzialny. 4 Wzory kart stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia: 1. Załącznik nr 1 - karta oceny formalnej wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Załącznik nr 2 - karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 3. Załącznik nr 3 - karta oceny formalnej wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

2 4. Załącznik nr 4 - karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 5 Na podstawie wypełnionych kart ocen pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządza zbiorcze zestawienie, które jest przedkładane Dyrektorowi PUP. Wzory zestawień stanowią załączniki do zarządzenia: 1. Załącznik nr 5 zestawienie wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Załącznik nr 6 zestawienie wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 6 7 Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wacław Sójko Dyrektor PUP w Kolnie

3 KARTA OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 1 WNIOSKU O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer sprawy/data wpływu wniosku do PUP Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) Wnioskowana kwota dotacji 1. Wniosek jest czytelny, kompletny TAK* NIE* 2. Wniosek jest złożony w terminie TAK * NIE* 3. Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki TAK * NIE* 4. Osoba bezrobotna spełnia wymogi formalne określone w Rozporządzeniu ** TAK* NIE* WNIOSEK UZYSKAŁ POZYTYWNĄ TAK* NIE* OCENĘ FORMALNĄ Uwagi oceniającego. Data. Podpis oceniającego *Niewłaściwe skreślić. ** Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).

4 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 2 WNIOSKU O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Numer sprawy/data wpływu wniosku do PUP Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) Wnioskowana kwota dotacji Lp. Kryteria Możliwa punktacja 1. Kompletność i jakość wypełnienia wniosku 0 5 pkt. Preferowane obszary działalności 0 5 pkt. gospodarczej Ilość przyznanych punktów Uwagi działalność produkcyjna lub z przewagą działalności produkcyjnej - usługi - pozostałe Ocena zbieżności pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym a planowaną działalnością gospodarczą (wykształcenie, odbyte szkolenia, doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia, certyfikaty itp.). Ocena stanu przygotowania do uruchomienia działalności, m.in.: - posiadanie lokalu lub możliwość użytkowania nieruchomości lub lokalu dla celów działalności, - posiadane maszyny, urządzenia, materiały, środki transportu, itp., - posiadane pozwolenia, koncesje, umowy przedwstępne, deklaracje współpracy, listy intencyjne, itp., Ocena - rozpoznanie celowości przyszłego zakupów w rynku. ramach wnioskowanych środków 5 pkt. 0 5 pkt. 0 5 pkt. 0 5 pkt Możliwa maksymalna liczba punktów do 25 Wniosek będzie rozpatrzony negatywnie w przypadku gdy uzyska mniej niż 10 punktów. Ocean została dokonana w dniu przez niżej podpisanych członków komisji:

5 Załącznik nr 3 KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH Numer sprawy/data wpływu wniosku do PUP Dane wnioskodawcy, adres Wnioskowana kwota refundacji / Ilość stanowisk 1. Wniosek jest czytelny, kompletny TAK* NIE* 2. Wniosek jest złożony w terminie TAK * NIE* 3. Wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki TAK * NIE* 4. Wnioskodawca spełnia wymogi formalne określone w Rozporządzeniu ** TAK* NIE* WNIOSEK UZYSKAŁ POZYTYWNĄ TAK* NIE* OCENĘ FORMALNĄ Uwagi oceniającego. Data. Podpis oceniającego *Niewłaściwe skreślić. ** Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).

6 Załącznik nr 4 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH Numer sprawy/data wpływu wniosku do PUP Dane wnioskodawcy, adres Wnioskowana kwota Dotacji / ilość stanowisk Lp. Kryteria Możliwa punktacja Ilość przyznanych punktów Uwagi Kompletność i jakość wypełnienia wniosku Tworzone miejsca pracy na terenie powiatu kolneńskiego Stan zatrudnienia spadek zatrudnienia zatrudnienie na tym samym poziomie wzrost zatrudnienia Udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu występuje nie występuje Proponowane wynagrodzenie minimalne obowiązujące powyżej minimalnego obowiązującego 0 5 pkt. 2 pkt. 5 pkt. 6. Rodzaj tworzonego stanowiska pracy produkcyjne usługowe handlowe 5 pkt. 1 pkt. Przeznaczenie wnioskowanych środków ( 7. celowość zakupów) bezpośrednio związane z wyposażeniem 0-7 pkt. stanowiska pracy nie związane z wyposażeniem stanowiska pracy potrzeby Możliwa utworzenia maksymalna stanowiska liczba pracy, punktów stopień do 30 trwałości planowanych miejsc pracy Wniosek będzie rozpatrzony negatywnie w przypadku gdy uzyska mniej niż 12 punktów. Ocena została dokonana w dniu przez niżej podpisanych członków komisji:

7 ZESTAWIENIE Załącznik nr 5 WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lp. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) Punkty uzyskane w ocenie merytorycznej Decyzja Dyrektora Uwagi Podpis Dyrektora

8 ZESTAWIENIE Załącznik nr 6 WNIOSKÓW O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH Lp. Dane wnioskodawcy Punkty uzyskane w ocenie merytorycznej Decyzja Dyrektora Uwagi Podpis Dyrektora

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * :

I. Imiona i Nazwiska osób bezrobotnych*, absolwentów CIS*, absolwentów KIS* zakładających spółdzielnię socjalną * : Ryki, dnia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki Wniosek grupowy o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca: Nazwisko i Imię bezrobotnego*/ absolwenta CIS* 1 / absolwenta KIS* 2 /: Adres zamieszkania: Numer PESEL: Telefon: Wykształcenie /zawód wyuczony/: WNIOSEK o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, 21-400 Łuków T el. (25) 798-50-37, 798-85-52, 798-85-53, fax 798-44-77 NIP 825-14-34-906 REGON 030294840 www.praca.lukow.pl, e-mail: lulk@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE. gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAKOPANEM UL. KS. STOLARCZYKA 14 34-500 ZAKOPANE TEL/FAX 018 20 154 79 EMAIL: krza@praca.gov.pl www.pupzakopane.pl Załącznik 1 do Regulaminu Zakopane, dnia... WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze wniosków/ Bezrobotny,

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie Załącznik Nr 1 do o zarządzenia Nr 14 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 01.08.2014 r. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo