Najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek oraz Ich Rodzinom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek oraz Ich Rodzinom"

Transkrypt

1 Numer 3 (99) Marzec 2010 rok Najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych wszystkim Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek oraz Ich Rodzinom składają Rada Nadzorcza i Zarząd 26 lutego 2010 roku w tarnogórskim ratuszu w obecności Burmistrza Miasta i Zarządu Spółdzielni zawarto umowę współpracy pomiędzy Tarnogórskim Centrum Kultury a Spółdzielczym Domem Kultury Jubilat. W ramach tej współpracy instruktorzy zatrudnieni przez TCK poprowadzą w DK Jubilat zajęcia w następujących grupach: koło rytmiczno taneczne z grupą REKLAMA Dodatkowe zajęcia w Jubilacie dzieci od 6 9 lat (czwartek ) trwają zapisy koło tańca grupa Crazy Rock zaprasza młodzież do lat 17 (czwartki ), chór emerytów prowadzony będzie we wtorki od , ponadto prowadzone będą zajęcia koła piosenki estradowej. Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 32/

2 Docieplenia a zużycie energii cieplnej Co roku prowadzone są roboty związane z dociepleniem budynków. Oprócz poprawy estetyki budynku, docieplenia mają szereg innych zalet, z których jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców jest oszczędność energii cieplnej. Oszczędność ciepła występuje zawsze, jednak jej stopień w dużej mierze zależy od mieszkańców i ich zaangażowania w racjonalną gospodarkę ciepłem zarówno w mieszkaniach, jak i w części wspólnej budynku. Styczeń 2010 r. był miesiącem chłodnym, dlatego też pojawiły się wyraźne rozbieżności w zużyciu ciepła w budynkach ocieplonych i nieocieplonych. Dla celów porównawczych, dane za miesiąc styczeń 2010 r., przedstawiono dla teoretycznego mieszkania o powierzchni 50 m 2. Budynek niedocieplony Budynek docieplony Różnica średnia maksymalna minimalna średnia średnia największa OSIEDLE PRZYJAŹŃ 215,00 zł 276,50 zł 126,00 zł 165,00 zł 50,00 zł 150,50 zł OSIEDLE LASOWICE 210,00 zł 239,50 zł 128,50 zł 165,00 zł 45,00 zł 111,00 zł OSADA JANA 250,00 zł 283,00 zł 167,00 zł 200,00 zł 50,00 zł 116,00 zł Średnie oszczędności ciepła są porównywalne na każdym z osiedli, jednak pomiędzy budynkami występują duże rozbieżności w zużyciu ciepła, które w głównej mierze zależą od mieszkańców i ich wkładu w proces oszczędzania. Zużycie wody w 2009 roku Ogółem w 12 miesiącach 2009 roku mieszkańcy na podstawie podawanych do spółdzielni odczytów stanów wodomierzy (wg ustalonego harmonogramu) uiścili opłatę za m 3 wody na kwotę zł (w tym opłaty abonamentowe). Natomiast za powyższy okres Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, na podstawie odczytów wodomierzy głównych, obciążyło Spółdzielnię ilością m 3 zużytej wody na kwotę zł. Reasumując, PWiK obciążyło Spółdzielnię za większą ilość zużytej wody niż wynika z odczytów podawanych przez mieszkańców, w związku z czym odnotowaliśmy ujemne niezbilansowanie zużycia wody (różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy zamontowanych w lokalach) w ilości m 3, co stanowi kwotę zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku średnie niezbilansowanie wody w zasobach spółdzielni wyniosło średnio ok. 6,5%. Analizując 2009 rok pozytywnie oceniamy fakt spadku ilości wody niezbilansowanej o m 3. Największy niepokój budzą jednak ciągłe podwyżki cen wody i ścieków oraz opłat abonamentowych ustalanych przez PWiK. 2

3 Ceny wody w Miasteczku Śląskim Dnia 4 stycznia na sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, radni przyjęli uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na rok Wcześniej zgodnie z procedurą burmistrz miasta dokonał analiz taryf pod względem formalnoprawnym oraz dokonał weryfikacji taryf pod względem kosztów (niezbędnych przychodów PWiK) a w ostateczności zakwestionował wprowadzenie nowych cen wody i ścieków oraz opłat abonamentowych, przedstawiając radzie szczegółowe uzasadnienie. Niezatwierdzenie taryf skutkuje czasowym przedłużeniem obecnie obowiązujących. Z uwagi na powyższe Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach poinformował, że na terenie gminy Miasteczko Śląskie od dnia 1 lutego 2010 r. do odwołania będą obowiązywać dotychczasowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Komunikat na SMS PRZEDSIĘBIORSTWO WODO- CIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W TARNOWSKICH GÓ- RACH wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów na informację o planowanych przerwach w dostawie wody lub o awariach wodociągowo kanalizacyjnych, które mogą istotnie ograniczyć możliwość korzystania z naszych usług, uruchamia dla wszystkich odbiorców wody bezpłatną informację SMS-INFO, która będzie przesyłana z wyprzedzeniem na Państwa telefon komórkowy! Zwracamy uwagę, że informacje te mogą być przesyłane także dla lokatorów, najemców, korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Zarządców nieruchomości, Zarządy Wspólnot oraz innych. Stopniowo będziemy rozszerzać naszą usługę o informacje na temat terminów odczytu lub wymiany wodomierzy, przypomnienia o terminach płatności faktury za wodę i ścieki, o zmianach taryfy itp. Usługa SMS- INFO jest bezpłatna. Jeżeli chcesz otrzymać taką informację to wyślij na numer SMS o treści: dla zainteresowanych z Tarnowskich Gór: DODAJ TG nazwa ulicy dla zainteresowanych z Miasteczka Śląskiego: DODAJ MS nazwa ulicy przykładowo: DODAJ TG OPOLSKA Uwaga nazwy ulic wieloczłonowe piszemy bez spacji! W przypadku rezygnacji z tej usługi należy wysłać SMS o treści : USUN TG ; USUN MS ; za wysłany do nas SMS aktywujący usługę zgodnie z taryfą Państwa operatora komórkowego. 4

4 Zarząd Województwa Śląskiego podjął 11 lutego 2010 r. uchwałę nr 293/348/III/2010 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu Konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Z uwagi na ciągły brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach programów regionalnych, termin konkursu nadal pozostaje nieogłoszony. Ostatnim uaktualnieniem harmonogramu wykreślono termin przewidziany w okresie lipiec wrzesień 2010 r. Unijne dotacje nadal wstrzymane Przewidywana alokacja środków, a więc pieniądze do rozdysponowania na cele opisane w rozporządzeniu to kwota 63,9 mln euro. W przyczynach odroczenia terminu wydania rozporządzenia czytamy, że Komisja Europejska w dniu 19 listopada 2009 roku wydała decyzję, na podstawie której nie jest możliwe wprowadzenie programu pomocowego w formie rozporządzenia do polskiego systemu prawnego z uwagi na liczne błędy oraz niejasne zapisy decyzji. W dniu r. za pośrednictwem UOKIK strona polska zwróciła się do Komisji o wyjaśnienia. Napisali do nas Wobec powyższego planowany termin wydania rozporządzenia ulega przesunięciu na I kwartał 2010 r. Brak rozporządzenia de facto wstrzymuje cały zakres objęty konkursami dla działań Rewitalizacja duże miasta oraz Rewitalizacja małe miasta, w których m.in. przewidziano zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka wraz z utylizacją azbestu. Przypominamy, że po raz pierwszy nabór wniosków miał rozpocząć się 5 czerwca 2008 roku. Od czego zależy przycinanie i wycinanie drzew na osiedlach? Wycięcie drzew i krzewów na terenie miejskim wymaga uruchomienia określonych procedur. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wydanie zezwolenia uzależnione jest od zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew i krzewów. Dotyczy to w szczególności drzew, które zagrażają bezpieczeństwu. Nie można dowolnie sobie wycinać drzew czy krzewów tylko dlatego, że w danym miejscu nie podobają się nam czy przeszkadzają. Za wydanie zgody na ich usunięcie naliczane są bardzo wysokie opłaty. Dlatego też, typując drzewa do wycinki uwzględnia się w pierwszej kolejności egzemplarze stare, chore, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i mienia (samochody, elewacje). Również stopniowo uwzględnia się w tych pracach bardzo nielubiane przez mieszkańców topole, powodujące dolegliwości zdrowotne, a którymi przed laty masowo obsadzono śląskie miasta ze względu na ich odporność i szybki wzrost. W przypadku naszych zasobów, po dokonanym przeglądzie drzewostanu i wytypowaniu drzew do wycinki, Spółdzielnia występuje do Burmistrza Miasta o wydanie zgody na wycinkę, a po uzyskaniu takiej zgody, do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Po uzyskaniu decyzji, w której określono, w jakim okresie czasu można wykonać te roboty, dokonuje się ich wycięcia. Następnie należy posadzić nowe wg warunków określonych w decyzji. Natomiast przycinanie drzew i krzewów wykonywane jest w ramach tzw. cięć pielęgnacyjnych i w zależności od potrzeb (obniżenie wysokości, poprawa statyki, usunięcie zaciemnienia mieszkań) i odbywa przeważnie w okresie zimowym. Sprawa utrzymania zieleni budziła zawsze dużo kontrowersji to samo drzewo może jednym bardzo przeszkadzać, kto inny nie pozwala go ruszyć. Dlatego prosimy o zaufanie, ponieważ jako zarządca odpowiadamy za utrzymanie zieleni w zabudowie mieszkaniowej i zapewnienie bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz, aby jakiś temat został poruszony na łamach naszego Informatora zadzwoń lub napisz (032) w

5 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Staropolskiej 2 informuje, iż posiada do zagospodarowania od zaraz następujące lokale użytkowe: o pow. 54,00 m 2, 28,71 m 2 położone w Klubie Gwarek przy ul. Słoneczników 41 na Osadzie Jana; o pow. 7,70 m 2 położone przy ul. Słoneczników 41 na Osadzie Jana; Szczegółowych informacji na temat powyższych lokali użytkowych udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy Organizacyjny i Spraw Pracowniczych, nr tel. (0-32) wew. 34, 38 Dom Kultury Jubilat zaprasza na wycieczki Turniej Skata O Złotą Karbidkę zapisy godz Wieczorek biesiadno-taneczny Przy śpiewie i tańcu od godz (odpłatność 20 zł) Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego (odpłatność 35 zł) Biuro Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek Tarnowskie Góry, ul. Staropolska 2 Oferujemy profesjonalne doradztwo, zapewniamy wysokiej jakości usługi w zakresie kupna, sprzedaży, zamiany oraz wynajmu nieruchomości. Aktualnie w ofercie Biura Pośrednictwa Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek m.in. następujące oferty: Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-2 25,70 m kw, II piętro, położonego na Osadzie Jana; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-2 28,60 m kw, parter, położonego na Osadzie Jana; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-3 38,50 m kw, I piętro, położonego na Osadzie Jana; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-4 48,05 m kw, IX piętro, położonego na Osadzie Jana; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-4 61,28 m kw, I piętro, położonego na Os. Przyjaźń; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-5 74,37 m kw, parter, położonego w Lasowicach; Sprzedaż lokalu mieszkalnego kat. M-3 51,00 m kw, III piętro, położonego w Lasowicach; Kupno lokalu mieszkalnego kat. M-4, M-5, położonego na Osiedlu Przyjaźń; Szczegółowych informacji na temat powyższych, a także pozostałych ofert dostępnych w Biurze Pośrednictwa SM Gwarek udziela Dział Członkowsko Mieszkaniowy Organizacyjny i Spraw Pracowniczych Spółdzielni, pokój nr 9 lub 10. Godziny otwarcia: Poniedziałek , Wtorek Piątek Tel. (0-32) wew. 34, 38 lub Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie internetowej: 7

6 Dofinansowanie na start własnej działalności Dużym powodzeniem cieszą się dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przyznawane przez powiatowe urzędu pracy. Osoba, która chce rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, może zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie bezzwrotnej dotacji pod warunkiem, że będzie prowadziła biznes co najmniej przez okres 12 miesięcy. Chodzi tutaj o działalność w zakresie branży: wytwórczej, budowlanej, usługowej i handlowej prowadzonej w celach zarobkowych i w sposób ciągły. Z proponowanej formy pomocy mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, które nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia czy szkolenia proponowanego przez urząd pracy, nie korzystały dotychczas z środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, nie zostały skazane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie ostatnich dwóch lat, nie złożyły już innego wniosku o przyznanie pomocy. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, mogą być udzielone osobie bezrobotnej w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. W IV kwartale 2009 r. wynagrodzenie to wynosiło 3243,60 zł. Dotacje są przyznawane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego przez osobę bezrobotną. Druk wniosku wraz z regulaminem i dodatkowymi załącznikami można pobrać ze strony internetowej powiatowego urzędu pracy lub w siedzibie urzędu, gdzie następnie wypełniony wniosek należy złożyć. Środki przyznaje dyrektor urzędu pracy, po zapoznaniu się z opinią komisji ds. opiniowania wniosków. Komisja rozpatruje wnioski w terminie 30 dni. Dodatkowym warunkiem, poza otrzymaniem liczby punktów ustalonych przez komisję, jest podpisanie stosownej umowy. Na co możemy przeznaczyć otrzymane środki? Wydatki, poza kosztami na pomoc prawną, konsultacyjną i doradczą w zakresie podjętej działalności, określa regulamin przyznania dotacji. W szczególności środki mogą zostać przeznaczone np. na: zakup maszyn, urządzeń, mebli, sprzętu komputerowego i innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. O tym, na co pieniędzy przeznaczyć nie możemy, również określa regulamin. Zakupem niekwalifikowanym jest np.: zakup ziemi, zakup akcji, zakup nieruchomości. Każda dotacja musi być zabezpieczona. Prawne zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków musi obejmować pełną kwotę udzielonej dotacji wraz z odsetkami. Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Zazwyczaj wymaganą formą zabezpieczenia jest poręczenie. Warto w tym miejscu pamiętać, że poręczycielem nie może być współmałżonek bezrobotnego ani pozostały członek wspólnego gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania dotacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach pod nr tel. 032/ lub 032/ wewn. 134 lub w siedzibie Urzędu przy ul. Towarowej 1 oraz na stronie internetowej (Usługi i instrumenty rynku pracy). Informujemy, że r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach rozpoczyna nabór uczestników do projektu: Lubisz działać? Rozwiń działalność. Projekt skierowany jest do osób: których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są przewidziane do zwolnienia. Projekt przewiduje: indywidualne doradztwo, opiekę psychologa, blok szkoleniowy dla uczestników, udzielenie 15 osobom, w tym 10 kobietom wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (w wysokości do ,00 zł), udzielenie uczestnikom wsparcia pomostowego podstawowego i w uzasadnionych przypadkach wsparcia pomostowego przedłużonego. Źródło: 8

Prosimy o ostrożność wobec

Prosimy o ostrożność wobec REKLAMA Numer 2 (98) Uwaga na oszustów Prosimy o ostrożność wobec osób, które pukając do drzwi oferują różne usługi. Pojawiły się w naszych budynkach osoby powołujące się na Spółdzielnię, oferując sprzedaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE DOTACJI Z URZĘDU PRACY - praktyczny poradnik -

UZYSKANIE DOTACJI Z URZĘDU PRACY - praktyczny poradnik - UZYSKANIE DOTACJI Z URZĘDU PRACY - praktyczny poradnik - ISBN: 978-83-931280-8-2 Autor: Michał Świderek Copyright Fancy Factory Studio Kreatywne, 2011 http://www.biznesplany24.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo