WNIOSKÓW o ZAWARCIE UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSKÓW o ZAWARCIE UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY"

Transkrypt

1 Szanowni Czytelnicy. Trzymacie Państwo w ręku numer BIULETYNU INFORMACYJNEGO, który stworzyliśmy, aby łatwiej docierać do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia i pracodawców chcących zatrudniać. Liczymy, że taka forma prezentacji daje szansę przybliżenia Państwu specyfiki pracy naszego urzędu. Dysponujemy dobrze przygotowanym zapleczem oraz kadrą potrafiącą tłumaczyć, doradzać i wykorzystywać dostępne instrumenty do znajdowania miejsc pracy i pracowników. Mamy wiele do zaoferowania, ale... o tym przeczytacie Państwo w naszych biuletynach... zapraszam do lektury. Adam Ruciński DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Świeciu POWIATOWY URZĄD PRACY w Świeciu zaprasza organizatorów do składania WNIOSKÓW o ZAWARCIE UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA, KTÓRY NIE MA ZATRUDNIENIA, ANI NIE UCZESTNICZY W KSZTAŁCENIU LUB SZKOLENIU I POSIADA STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ NIE DŁUŻEJ NIŻ 4 M-CE. Szczegółowe informacje oraz wnioski należy składać: tel , (p.104) Dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz Dla producentów i przedsiębiorców. W NUMERZE: s. 2 MOBILNE CENTRA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - co to? - jak działają? NA STAŻ MOŻE BYĆ SKIEROWANY w pierwszej kolejności bezrobotny: POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA s. 3 - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA... PONIŻEJ 25 ROKU ŻYCIA KTÓRY STRACIŁ ZATRUDNIENIE W INSTYTUCJI SEKTORA OŚWIATY Na staż może być również kierowany bezrobotny w szczególnej sytuacji na rynku pracy: DŁUGOTRWALE NIEPEŁNOSPRAWNY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAMNIEJ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI KONTRAKTU BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA SOCJALNEGO BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO KTÓRY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA KOBIETA, KTÓRA NIE PODJĘŁA ZATRUDNIE- BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WOLNOŚCI NIE PODJĄŁ ZATRUDNIENIA NIA PO URODZENIU DZIECKA KAŻDY BEZROBOTNY KIEROWANY NA STAŻ OKREŚLONY W PKT. 1 LUB 2 MUSI SPEŁNIĆ DODATKOWO PONIŻSZE WARUNKI. -w latach nie mógł być uczestnikiem projektu Rozwiń Skrzydła -w roku 2013 nie mógł odbywać stażu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy s. 4-7 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ - wszystko o stażach - informacje dla bezrobotnych - informacje dla pracodawców OGŁOSZENIE 1

2 PROJEKTY UNIJNE Urząd pracy rusza w teren W sześciu gminach naszego powiatu działać będzie Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej. To wyjście w kierunku bezrobotnych, którzy nie mogą dojeżdżać do Świecia na spotkania z doradcą, czy na szkolenia. Wewnątrz numeru piszemy o różnych instrumentach rynku pracy oraz usługach świadczonych na rzecz osób bezrobotnych takich jak, np. poradnictwo zawodowe, czy temat numeru staże zawodowe. Problem w tym, że część osób bezrobotnych mieszka w miejscowościach, z których dojazd do Świecia autobusem jest utrudniony, bo trzeba dojść kilka kilometrów do przystanku, a i tak autobus jeździ raz, dwa razy dziennie. Dla kobiet, które zajmują się domem, dziećmi, nie posiadają prawa jazdy to zbyt duża przeszkoda tłumaczy Karina Detlaf-Ma a, Detlaf-Ma a, Detlaf-Ma a, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Dodajmy do tego fakt, że wiele kobiet na wsi jest długotrwale bezrobotnymi, więc trudno im z własnej inicjatywy zmienić tryb dnia, żeby znaleźć pracę. Dla nich jest ten nowy projekt dodaje. Na wsi trudniej też skorzystać z usług publicznych. Na czym to polega? Projekt Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej to nic innego jak utworzenie w terenie, czyli w gminach Świekatowo, Pruszcz, Bukowiec, Osie, Dragacz i Warlubie punktów, do których dojadą pracownicy PUP: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz inni specjaliści. W każdej z tych gmin zostanie udostępnione pomieszczenia na prowadzenie spotkań z bezrobotnymi, ale nie będzie to zawsze w miejscowościach gminnych. W ramach projektu zostanie zakupiony samochód (mobilne stanowisko pracy), w którym przewożone będą wszelkie potrzebne urządzenia i wyposażenie sali szkoleniowej. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych będzie 60 osób. Do projektu Karina Detlaf-Ma a [zastępca dyrektora PUP w Świeciu] można będzie zgłaszać się samemu (rekrutacja zaplanowana jest na maj i czerwiec). Najpierw ustalany będzie grupowy plan działania, później podobne indywidualne. Uczestnicy wezmą udział w poradnictwie grupowym, w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z pośrednikiem pracy (lipiec sierpień) i innych. W zależności od obranych celów uczestnicy w dalszej części wezmą udział w stażach zawodowych, szkoleniach zawodowych, a część z nich w kursie prawa jazdy kategorii B (ta część powinna się rozpocząć we wrześniu lub październiku). Do kogo skierowany? W projekcie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w świeckim Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. W pierwszej kolejności preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy przynajmniej od 12 miesięcy. Projekt zakłada udział 35 kobiet i 25 mężczyzn. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe uczestników, a więc zakładamy, że przynajmniej 45 procent znajdzie pracę mówi wicedyrektor PUP. Projekt dofinansowany ze środków europejskich zaplanowany jest na rok, ale świecki PUP chce kontynuować funkcjonowanie mobilnego centrum przynajmniej przez trzy następne lata. Partnerstwo społeczne Jednym z ważnych aspektów projektu jest współpraca z lokalny-mi środowiskami, liderami, stowarzyszeniami, sołtysami. Po pierwsze, zostaną oni zaproszeni do Rady Społecznej, która wybierze uczestników projektu spośród zgłoszonych osób. Po drugie, KONTAKT: tel jednym z zadań uczestników projektu będzie animacja lokalna, czyli realizacja inicjatyw lokalnych. Takie osoby często mają duży potencjał przez lata niewykorzystywany mówi Detlaf- Ma a. Dobrze więc nakierować te zasoby nie tylko na sferę zawodową, ale też na działania dla lokalnej społeczności. Wśród pionierów Projekt Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w partnerstwie z bydgoskim Stowarzyszeniem Rozoju Regionalnego Partner. Członkowie stowarzyszenia są autorami projek-tu, który powstał jako projekt innowa- cyjny i realizowany był w powiecie inowrocławskim. Świecki urząd pracy jest kolejnym w naszym kraju, który zabiera się za realizację tego projektu. Koszt projektu to około 925 tys. zł, z czego 525 tys. będzie wykorzystane w 2014 roku, a 399 tys. w roku Warto dodać, że jednym z większych wydatków są koszty zorganizowania staży i szkoleń zawodowych. Trzeba też powiedzieć, że zespół naszych pracowników, który będzie dojeżdżał do wybranych miejscowości nie będzie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia mówi Detlaf-Ma a. Detlaf-Ma a. Wszystko to w ramach etatowej pracy w PUP- uzupełnia rozmówczyni. 2

3 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ Pierwszy krok to REJESTRACJA Najłatwiej gdy jest ELEKTRONICZNA od maja Rejestracja 2013 r. Jest elektroniczna to nowość, obowiązuje która cieszy w się, świeckim jak dotąd, PUP, umiarkowanym, ale coraz większym zainteresowaniem naszych petentów.klienci wciąż wolą spotkania z urzędnikiem. To forma rejestracji, która w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza te formalności. Znacznie skraca wizytę petenta w naszym biurze i w sposób kompletny załatwia wszystkie konieczne procedury rejestracji bezrobotnego KONTAKT: tel Andżelika Nowak [specjalista ds OBSŁ.KLIENTA-REJESTRACJA] [RED.]Na czym polega ten typ rejestracji? -Wykorzystujemy Internet. Można się w jej ramach rejestrować u nas na dwa sposoby: bez wizyty w Urzędzie Pracy i z wizytą w naszym urzędzie. Pierwszy z nich wymaga od bezrobotnego posiadania podpisu kwalifikowanego, albo profilu zaufanego: e-puap czyli tzw. podpisu elektronicznego. Dodatkowo potrzebne są skany dokumentów potwierdzających kompetencje i historię zawodową rejestrowanego. Wypełniamy odpowiednie formularze i ankiety na portalu Jak zdobyć podpis elektroniczny? -Uzyskujemy go po wcześniejszym dopełnieniu procedur. Wpierw, na profilu zaufanym logujemy się, uwiarygodniamy się w odpowiedniej instytucji, która potwierdza ten podpis, albo tylko podczas wizyty w tej instytucji załatwiamy go bezpośrednio. Czyli wcześniej musimy przygotować go poprzez wizytę we właściwym urzędzie. To dla kogoś, kto nie miał z tymi procedurami wcześniej do czynienia jest z pewnością utrudnieniem. Ale raz uwiarygodnionym w ten sposób podpisem możemy się później stale posługiwać w innych sytuacjach nazwijmy to on-line. To szczególnie cenne, gdy np. osoby spoza Świecia np. z Lniana, Bukowca mogą załatwić swoje sprawy tutaj, w naszych urzędach. Wspomnianym urzędem weryfikującym w Świeciu jest np. Urząd Skarbowy. Wspomniana forma wymaga przede wszystkim dostępu i umiejętności posługiwania się Internetem, skanerem, drukarką, etc. Jeśli nie dysponujemy tym podpisem, czy też możemy korzystać z rejestracji elektronicznej? - Tak. Gdy nie posiadamy podpisu elektronicznego, jak najbardziej możemy z tej formy rejestracji skorzystać, ale wtedy, po wypełnieniu internetowych wersji dokumentów, ankiet w domu, nieobowiązkowo załączamy zeskanowane dokumenty, zgłaszamy on-line termin naszej wizyty w urzędzie (on jest dla nas bezwzględnie zajęty)i, aby zakończyć procedurę rejestracji musimy pojawić się w naszym urzędzie. To po to, aby podpisem potwierdzić na wydrukach przedstawione dane. Z tym, że ta wizyta trwa już tylko max 10min, a nie jak w przypadku rejestracji tradycyjnej min. Czyli rejestracja elektroniczna to przede wszystkim poważna oszczędność cennego czasu petenta i urzędnika? -Tak. Absolutnie. W tradycyjnej rejestracji to urzędnik wprowadza do systemu wszystkie wspomniane dane, więc trwa to znacznie dłużej. Rejestracja elektroniczna jest poza tym bardziej rozbudowana i pozwala szerzej przedstawić poszukującego pracę. Uszczegółowione pytania pozwalają za jego zgodą wzbogacić informacje ogólne o rynkach pracy w Polsce, co jest bardzo pomocne dla pośredników pracy. To jak rejestrowano dotychczas? -Tradycyjny sposób rejestracji zakładał kolejne etapy. Każdy klient miał teczkę osobową, w której przechowywaliśmy dokumenty podstawowe, czyli samodzielnie wypełniony obszerny formularz, kopie jego dokumentów kompetencyjnych i dotychczasowej drogi zawodowej, wszystkie te dokumenty tworzyły historię współpracy z naszym urzędemi składano je w odpowiedniej teczce. Oczywiście, było to bardziej kosztowne, wymagało pomieszczeń archiwum (mamy obowiązek do 50 lat archiwizacji), poza tym znacznie wydłużało to czas i wygodę obsługi bezrobotnych petentów. Obecnie to dyski pamięci na serwerach zastąpiły tamte sposoby archiwizacji. Znacznie tańsze, sprawniejsze, wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze rozwiązanie. Co dalej z danymi? - Po wprowadzeniu danych, przedstawiam je dalej. Są one weryfikowane (czy kandydat jest zdolny i gotowy do podjęcia pracy? Skanujemy dokumenty. Dalej jest informacja - jak odbywa sie rejestracja, tzn. czy jest to informacja bez prawa do zasiłku, czy tej osobie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. wtedy dokładnie informujemy o okresie przysługiwania zasiłku, jego wypłacie, jego wysokości... Wtedy osoba rejestrowana wypełnia obowiazkowe oswiadczenia (w razie odmowy tego aktu - rejestracja jest zawieszana). Jesli tu nie ma przeszkód odpowiednie zgłoszenie kierujemy do ubezpieczeń zdrowotnych. Po zakończonej rejestracji jest ustalany termin potwierdzenia gotowości do podjecia pracy. Osoba upoważniona do pobierania zasiłku, jest zobowiązana zrobić to w terminie 7 dni po rejestracji, osoby bez prawa do zasiłku, do 30 dni, choć zwykle jest to nie więcej niż 21 dni. Tę wizytę w naszym urzędzie załatwiamy już w Pośrednictwie Pracy. epuap - Elektroniczna Pla orma Usług Administracji Publicznej system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu bez konieczności odwiedzania urzędu. 3

4 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ [RED.] Kiedy osoba bezrobotna nie bardzo wie jakich ofert pracy szukać, jaka praca byłaby dla niej dobra lub w jakim kierunku się przekwalifikować - trafia do doradcy zawodowego. Może ją do mnie skierować pośrednik pracy, który widzi, że jest potrzebna taka pomoc, ale też sam bezrobotny może się zwrócić do doradcy po pomoc tłumaczy Katarzyna Porożyńska. Najczęściej do doradców trafiają osoby długotrwale bezrobotne, czyli takie które przynajmniej od ponad roku nie mają pracy. Z pomocy jednak mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne. Podczas konsultacji indywidualnych doradca ustala z taką osobą Indywidualny Plan Działania. -Ustalamy cel, do którego zmierzamy (najczęściej jest to podjęcie pracy), szukamy mocnych stron osoby, wzmacniamy poczucie własnej wartości, budujemy motywację do działania wylicza Porożyńska. Razem z bezrobotnym krok po kroku dążymy do rozwiązania problemu zawodowego. Uczymy pewności siebie Do tego często dochodzi praca nad tzw. umiejętnościami miękkimi ale to już Najważniejsze to poznać i wykorzystać swoje predyspozycje. Pomoże w tym DORADCA ZAWODOWY jako magazynier? Lepiej szukać Przekwalifikować pracy jako pomocnik się na opiekuna murarza, osób czy starszych, czy florystykę? Nie wiesz jak się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Tu pomoże doradca zawodowy. Katarzyna Porożyńska [DORADCA ZAWODOWY] odbywa się w ramach poradnictwa grupowego. Kierujemy taką osobę na zajęcia grupowe mówi Porożyńska - podczas, których uczestnicy uczą się tego jak być asertywnym co pomaga zwiększyć pewność siebie, jak radzić sobie ze stresem, jak wybrać zawód dostosowany do lokalnego rynku pracy, a nawet jak zachowywać się podczas spotkania z pracodawcą. Konsultacje indywidualne i grupowe mają doprowadzić do tego, że osoba bezrobotna będzie potrafiła odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: tzw. co?, jak?, gdzie?. czyli: 1. Co chciałbym robić? 2. Jak to osiągnąć? 3. Gdzie znaleźć pracę? Kiedy już wiadomo w jakim kierunku osoba bezrobotna powinna podążać, co chciałaby robić? doradcy poszukują dla niej odpo-wiedniej formy pomocy. Mogą to być szkolenia, dotacje na założenie własnej działalności, staże zawodowe. Szczególnie te ostatnie są najpopularniejszym i bardzo skutecznym narzędziem. KONTAKT: tel Nie wiedzą jak wiele można zyskać - Dział doradztwa zawodowego jest niedoceniany przez bezrobotnych twierdzi Katarzyna Porożyńska. Nie dostaną tu ofert pracy, więc myślą, że nie jest im potrzebny dodaje. T ymczasem bardzo często kłopoty Tze znalezieniem pracy tylko w Tniewielkim stopniu wynikają z małej ilości ofert, a w dużym stopniu zależą od cech, przyzwyczajeń osoby bezrobotnej. Jeśli ktoś lat był bez pracy to trudno mu z powrotem wejść w ramy codziennej działalności zawodowej mówi Porożyńska. Te osoby często nie wierzą w siebie, w swoje możliwości. My staramy się to zmienić dodaje. Dobre efekty współpracy doradcy zawodowego z bezrobotnym zależą przede wszystkim od chęci tego ostatniego. Jeśli tu jest dobra wola to jest szansa na duże przemiany. Sukcesem jest nie tylko znalezienie pracy, ale też zmiany w sposobie postrzegania siebie i swojej sytuacji mówi doradca. PUP 1. D (jeśli nie jest to zameldowanie na terenie naszego powiatu, należy przedstawić zameldowanie tymczasowe., lub wymeldowanie z dotychczasowego miejsca i zameldowanie na terenie naszego powiatu). 2. D (świadectwa ukończonych szkół, kursów, szkoleń, etc.) 3. D (świadectwa pracy, umowy zlecenie, o dzieło, informacje o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej sami to sprawdzamy w centralnym rejestrze działalności gospodarczych) 4. E. I(ew.przeciwwskazania do wykonywania jakichś zawodów). 5. J,., J 2 (podatek rolny). 4

5 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ Niekiedy znaleźć pracę znaczy tyle samo, co znaleźć swoje miejsce na Ziemii. POŚREDNIK to ułatwia. POŚREDNIAK - iść za pracą do pośredniaka - tak w potocznym języku określa się (również i dzisiaj) placówkę Urzędu Pracy, choć bez wątpienia określenie pochodzi od nazwy jego części - Referatu POŚREDNICTWA PRACY. KONTAKT: tel Bartosz Frąckowski [kier. REEFERATU POŚREDNICTWA PRACY] Pośrednictwo Pracy zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami i osobami poszukującymi pracy. Podejmowanie kontaktów z pracodawcami służy temu, aby od nich pozyskiwać oferty pracy. Chodzi o wyłuskanie z rynku tych pracodawców, którzy w danym momencie poszukują kandydatów do zatrudnienia. Po znalezieniu ofert pracy kolejnym etapem jest poszukanie kandydatów do zatrudnienia. W tym celu nawiązuje się kontakt z bezrobotnymi. Czyni się to kierując informacje do osób ujętych w rejestrze osób bezrobotnych, publikuje się informacje o stanowiskach do obsadzenia na stronie internetowej POSZUKUJĄCY ZATRUDNIENIA TO NIE TYLKO BEZROBOTNY. Osoby poszukujące zatrudnienia, to nie tylko osoby z rejestru osób bezrobotnych, ale także osoby pracujące, a zamierzające zmienić zatrudnienie w innym sektorze Waldemar Orłowski [INFORMATYK] gospodarki, czy w innym przedsiębiorstwie. Te osoby mają nieco węższy zakres możliwości skorzystania z oferowanych w PUP instrumentów, ale też ci ludzie mogą być w rejestrze PUP. Kierujemy zainteresowanych podjęciem pracy bezpośrednio do pracodawcy, lub organizujemy tzw. giełdy pracy, na których doprowadzamy do nawiazywania bezpośrednich relacji przez obie strony. To korzystne o tyle, że pracodawca ma możliwość poznania przez rozmowę ewentualnych kandydatów i wstępnego wyboru interesujących go osób. POŚREDNICTWO PRACY A STAŻE W zakresie doboru kandydatów do stażu zajmujemy się ich rekrutacją na staż. Najpierw sprawdzani są wszyscy pod względem kwalifikacji i predyspozycji osobistych. Brane jest pod uwagę to wszystko, co zawierają dokumenty rejestracyjne. Zadaniem Pośrednictwa Pracy, jest sprawdzenie, czy na tym etapie przygotowywania stażu w naszej puli bezrobotnych są kandydaci parametrach odpowiadających wymaganiom stażu. Staże jako takie dotyczą tylko osób bezrobotnych (nie pracujących, chcących zmienić zatrudnienie). Sprawdzana jest też mobilność kandydata do stażu. To ważne, bo osoby chcące odbywać staż np. w Świeciu muszą mieszkać w rejonach powiatu skomunikowanych z miastem. Niezależnie czy będzie to komunikacja PKS, czy inna. Jeśli chodzi o koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu można do PUP wnioskować o ich refundację. Po weryfikacji wniosku takie dofinansowanie jest przyznawane. CZYTAJMY STATYSTYKI! 1. Stopa bezrobocia wg stanu na styczeń 2014 r. wynosi: -w Polsce: 14% -w województwie kuj-pom: 18,8% -w powiecie świeckim: 18,8% Znaczy to, że - jak pokazuje zamieszczony wykres, jesteśmy w województwie kuj-pom powiatem o jednym z najmniejszych wskaźników bezrobocia na swoim terenie. Nasze województwo w skali kraju ma wysoki wskaźnik bezrobocia.(18,8% > 14,0%). W kuj-pom wsród powiatów ziemskich jedynie bydgoski i powiat brodnicki mają mniejsze parametry bezrobocia. Zwykle w takich zestawieniach, wskazuje się, że powiaty grodzkie (bydgoski, toruński i włocławski) mają kompletnie różne warunki gospodarcze od pozostałych [przemysł w mieście]. Przez to nie należy ich zestawiać wprost w tego typu analizach. Zatem, ze wskaźnikiem 18,8%, przy podobnej -z kilkoma powiatami województwa- strukturze gospodarczej, możemy przyjąć, że dobry wynik osiągamy m.in. dzięki potencjałowi gospodarczemu naszego powiatu. 5

6 OPINIE TEMAT GŁÓWNY NUMERU Na czym to polega? Idea organizowania staży zawodowych jest prosta. Powiatowy Urząd Pracy przez pięć miesięcy płaci wynagrodzenie i składki ZUS bezrobotnego, a pracodawca po zakończeniu stażu zatrudnia tę osobę na przynajmniej trzy miesiące. Bardzo często się zdarza, iż pracodawcy są na tyle zadowoleni ze stażystów, że proponują im umowę na rok, pięć a nawet dziesięć lat podkreśla Barbara Wojtalewicz, kierownik referatu instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Kto może dostać się na staż? Obecnie trwający nabór na staże zawodowe prowadzony jest w ramach kolejnej edycji projektu Rozwiń Skrzydła. To dokładnie określa kto może zostać stażystą. W pierwszej kolejności są to osoby bezrobotne: * powyżej 50 roku życia, * poniżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu, i posiada status osoby bezrobotnej nie dłużej niż 4 miesiące, * które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucji sektora oświaty. To również bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli: do 25 roku życia /osoby długotrwale bezrobotne, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego /kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka/ niepełnosprawni/ bez kwalifikacji zawodowych/ bez doświadczenia zawodowego/ bez wykształcenia STAŻ ZAWODOWY - inst Staże zawodowe mają dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, osobom młodym, które jeszcze nie pracowały zawodowo dają możliwość zdobycia doświadczenia. Po drugie, osobom starszym, szczególnie tym po pięćdziesiątce, dają szansę na pokazanie się pracodawcy od dobrej strony i w konsekwencji zdobycie pracy. Bezrobotni z grupy wiekowej określanej jako 50+ mają zazwyczaj bardzo duże kłopoty ze znalezieniem pracy. Tu z pomocą przychodzą staże. Kamila Lahu a [specjalista d/s STAŻY KONTAKT: tel ZAWODOWYCH] k.lahu średniego/ samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia/ które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Dodatkowo bezrobotny nie mógł wcześniej brać udziału w projekcie Rozwiń Skrzydła, a w ubiegłym roku nie mógł odbywać stażu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak dostać się na staż? Są dwa sposoby. Pierwszy to zapytać o staż w urzędzie pracy. Jego pracownicy mają już część złożonych przez pracodawców wniosków i mogą bezrobotnego, zarejestrowanego w świeckim PUP, skierować na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy. Drugi sposób to samodzielne znalezienie pracodawcy i namówienie go do zorganizowania stażu. Wtedy to pracodawca zgłasza się do urzędu pracy i na wniosku o zorganizowanie stażu wskazuje konkretną osobę, którą chce przyjąć. Wynagrodzenie i czas pracy stażysty Stażysta w związku z wykonywaną przez siebie pracą otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obecnie to 988,40 zł). To naturalna konsekwencja tego, że nie jest zatrudniony w danej firmie. Stażysta może pracować przez 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Nie może to być w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, czy w niedziele i święta. Stażyście przysługują 2 dni wolne na każde 30 dni kalendarzowych stażu. Jeśli trzeba dojeżdżać na staż urząd pracy zwraca koszty zakupu biletu miesięcznego w środkach komunikacji publicznej. Jeżeli taki dojazd nie jest możliwy stażysta może dojeżdżać własnym pojazdem, ale otrzyma zwrot kosztów tylko w równowartości biletu miesięcznego. Korzyści dla pracodawcy Korzyści są dwojakie. Widoczna na pierwszy rzut oka jest ta, że ma się pracownika przez osiem miesięcy, ponosząc koszty pracownicze tylko przez trzy miesiące. A te są niemałe. Sami pracodawcy podkreślają jednak, że nie to jest najważniejsze. Bardzo ważną sprawą jest to, że dzięki stażom zawodowym możemy poznać stażystę i przekonać się o tym, że będzie dobrym pracownikiem mówi Lucyna Dmuchowska z firmy OKK Otlewski. W trakcie stażu ma możliwość dokładnego poznania maszyn, urządzeń i zadań na danym stanowisku. Po stażu jest już od razu pełnowartościowym pracownikiem. Te pięć miesięcy to też wystarczający czas na to, abyśmy poznali stażystę i wiedzieli czy chcemy go zatrudnić na dłużej dodaje. Firma OKK Otlewski przez dwa ostatnie lata przyjmowała po 10 stażystów rocznie, którzy zdobywali doświadczenie w zakładach w Osiu i Laskowicach. Teraz wystąpiliśmy z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla 22 osób dodaje pani Lucyna. OPINIE/O STAŻACH POWIEDZIELI: Lucyna Dmuchowska z firmy OKK Otlewski: Staże zawodowe to obopólna korzyść dla pracodawcy i dla osoby bezrobotnej. Z naszego punktu widzenia bardzo ważną sprawą jest to, że dzięki stażom zawodowym możemy poznać stażystę i przekonać się o tym, czy będzie dobrym pracownikiem, czy raczej ten rodzaj pracy nie jest jego mocną stroną. Tych, którzy się nie sprawdzają jest stosunkowo niewielu. Cały proces stażu daje możliwość dokładnego poznania maszyn, urządzeń i zadań na danym stanowisku. Dzięki temu stażysta po zakończeniu stażu jest już od razu pełnowartościowym pracownikiem. Już dwa razy przyjmowaliśmy po 10 stażystów. Teraz wystąpiliśmy z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla 22 osób. Urszula Podgórska, firma Kartpol z Plewna: - Najważniejszym aspektem organizowanych przez nas staży jest pozyskanie nowych pracowników. Nie są to zawrotne ilości, bo przez nasz zakład przewinęło się sześciu stażystów, ale troje z nich zostało naszymi pracownikami (są zatrudnieni na umowę o pracę). Staż jest dobrym rozwiązaniem, bo mamy możliwość sprawdzenia tego, jak stażyści nadają się do pracy u nas i wybrania najlepszych. Nie bez znaczenia jest możliwość obniżenia kosztów utrzymania pracownika przez okres stażowy te koszty pokrywa PUP. Stażyści szkolili się na stanowiskach: operator sklejarki, operator slotera, operator maszyny rolowej. Po stażu pracownicy ci potrafią prawidłowo wycinać formaty tekturowe, sklejać je, układać na paletach. Dodam jeszcze, że jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy Powiatowym Urzędem Pracy. 6

7 rument prawie doskonały Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe lub dać się poznać jako dobry pracownik? Idź na staż. To jedno ze skuteczniejszych narzędzi pomagających w znalezieniu pracy. KONTAKT: tel NKorzyści dla pracownika iezaprzeczalną korzyścią jest zdobycie doświadczenia zawodowego. Wejście młodych ludzi na rynek pracy nie jest łatwy. Pracodawcy zazwyczaj patrzą na doświadczenie zawodowe, często go wymagają, a jak młody miał je zdobyć skoro do tej pory się uczył? Odbycie stażu i późniejsze zatrudnienie, choćby na wymagane trzy miesiące to już fakt, który można wpisać do CV. Inną ważną korzyścią jest umożliwienie bezrobotnemu poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy. W dobrych firmach można nabrać dobrych nawyków, a to będzie procentować na całą późniejszą pracę. Jeśli ktoś będzie sumiennie wykonywał swoje zadania podczas pięciomiesięcznego stażu i efekty tych wysiłków będą dobre jest spora szansa na to, że pracodawca będzie chciał zatrzymać tak przysposobionego pracownika na dłużej. Tak się dzieje z większością kierowanych przez nas na staże osób dopowiada Kamila Lahu a, specjalista ds. staży zawodowych. Ponad 60 procent zeszłorocznych stażystów zostało zatrudnionych w miejscu odbywania stażu na okres dłuższy niż wymagane trzy miesiące dodaje. Kolejną korzyścią jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ściśle związanych z daną branżą czy stanowiskiem. Nawet jeśli miejsce stażu nie stanie się naszym zakładem pracy na długie lata to czasem umiejętności jakie tam nabyliśmy mogą być bardzo przydatne u innego pracodawcy. Obowiązki pracodawcy Jest ich niewiele, ale warto znać je jeszcze przed podjęciem decyzji o zorganizowaniu stażu we własnej firmie. Przez pięć miesięcy stażu pracodawca Barbara Wojtalewicz [kier. REFERATU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY] nie ponosi kosztów pracowniczych, ale na początku musi sfinansować badania lekarskie stażysty. Poza wnioskiem o zorganizowanie stażu ważnym dokumentem jest Program stażu, w którym trzeba wyszczególnić konkretne stanowisko i zadania, które stażysta będzie wykonywał (których ma się nauczyć) oraz wskazać opiekuna stażu. Staż powinien być tak przeprowadzony, żeby po jego zakończeniu stażysta potrafił wykonywać wskazane zadania. Po zakończeniu stażu pracodawca sporządza dla urzędu pracy opinię o przebiegu stażu. Swoje sprawozdanie musi napisać też stażysta. Terminy i informacje szczegółowe Najbliższy nabór jest planowany do 4 kwietnia tego roku. Jeśli w jego ramach PUP nie skieruje na staże zaplanowanych 955 bezrobotnych (co jest pewne), to z pewnością ogłosi następny nabór. Wnioski spływają systematycznie, ale doświadczenie urzędników podpowiada, że prawdziwy wysyp wniosków nastąpi ostatniego dnia. W jednym z poprzednich naborów ostatniego dnia dostaliśmy 80 wniosków informuje Kamila Lahu a. Pracodawcy czekający do ostatniej chwili sami skazują się na dłuższe oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku. Drugą sprawą jest, że pierwsi mają większy wybór w grupie osób gotowych do podjęcia stażu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 a (pokój 104), telefonicznie pod numerami ; lub na stronie: Formularze wniosku i Programu stażu można otrzymać w pokoju 104 lub pobrać ze strony PUP. DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Od dnia r. do wyczerpania limitu środków zapraszamy osoby bezrobotne do składania Wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3, projektu Rozwiń Skrzydła, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Preferowana grupa osób bezrobotnych, która może uzyskać środki: Ø bezrobotni powyżej 50 roku życia, Ø bezrobotni poniżej 25 roku życia, Ø bezrobotni w wieku poniżej 25 roku życia w tym osoby, które nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. młodzież NEET, Ø bezrobotni, którzy uprzednio utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. INFORMACJE, DOKUMENTY: w siedzibie urzędu pok. 102, oraz pod numerem tel TEMAT GŁÓWNY NUMERU OGŁOSZENIE 7

8 POZNAJMY SIĘ W niniejszej rubryce zamierzamy przybliżać czytelnikom osoby znane dotąd tylko z okienka, z relacji petent-urzędnik, czy... współpracownik. Z szacunkiem dla prywatności pragniemy pokazywać: hobby, zamiłowania i pasje oraz jakie życie prowadzą bohaterowie naszych prezentacji. A zatem, zapraszamy...poznajmy się... PIENIADZE - STAWKI... Uwielbia oglądać relacje sportowe z kilku dyscyplin: lekkoatletyki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz snookera (większość zna tę dyscyplinę pod nazwą bilard). Oglądając zacięte rozgrywki, fantazyjne zagrania, nawet nie wiadomo kiedy mijają długie godziny mówi pani Iza. Szczególnie lubię oglądać grę w wykonaniu mojego ulubieńca Anglika Rooniego O Sullivana dodaje. Niestety koleżanki nie podzielają jej pasji, więc nie może podyskutować o sporcie w czasie przerwy śniada-niowej. Bardziej znaną wśród współpracowników pasją pani Izy są książki. Czyta odkąd posiadła tę umiejętność. W ostatnich latach szczególnie upodobała sobie kryminały. Nie może odżałować tego, że nie miała okazji spotkać się ze swoją ulubioną autorką Joanną Chmielewską, u której ceni specyficzne poczucie humoru. O książkach może porozmawiać na comiesięcznych Izabela Kalkowska [Inspektor REFERATU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ] spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlu Marianki. Najpierw dyskutujemy na temat zadanej do przeczytania książki, później o wszyst-kim innym wyjaśnia. Szkoda, że w klubie jest tylko jeden mężczyzna, bo wnosi on całkiem inne spojrzenie, a ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH WYSOKOŚĆ ZASIŁKU ZALEŻY OD UDOKUMENTOWANYCH LAT PRACY STAŻ MNIEJ NIŻ 5 LAT 658,90 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 517,40 zł bru o (kolejne m-ce) SZKOLENIE 120 % zasiłku - 988,40 zł bru o, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, w przeciwnym razie wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie jednak niemniej niż 20% zasiłku podstawowego jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do zł. STYPENDIUM WYBRANE INSTRUMENTY WARIANT I W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, pracy obowiązującym w danym zakładzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymanym wynagrodzeniem nie więcej jednak niż 411,80 zł brutto. Okres pobierania: dodatek przysługuje przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. STAŻ OD 5 DO 20 LAT 823,60 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 646,70 zł bru o (kolejne m-ce) Doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego - do zł. DODATEK AKTYWIZACYJNY STAŻ CO NAJMNIEJ 20 LAT 988,40 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 776,10 zł bru o (kolejne m-ce) STAŻ 120 % zasiłku - 988,40 zł bru o maksymalny miesięczny zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca pracy, stażu, szkolenia zł. WARIANT II Z własnej inicjatywy podjąl zatrudnienie lubinna pracę zarobkową. wysokość dodatku wynosi 411,80 zł brutto. okres pobierania: dodatek przysługuje przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. to w przypadku subiektywnych dyskusji ma bardzo duże znaczenie. Pani Iza, w ostatnim czasie, wynalazła sobie jeszcze jedno ciekawe zajęcie. Szuka w internecie archiwalnych odcinków Teatru Sensacji Kobra. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 195a ŚWIECIE Stanowisko w Nowem pl. Św. Rocha Nowe godziny urzędowania pon.-pt rejestracja bezrobotnych Świecie pon.-pt rejestracja bezrobotnych Nowe pon.-pt tel , fax DODATEK AKTYWIZACYJNY nie przysługuje w przypadku: skierowania przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego KONTAKT 8 KONTAKT Z REDAKCJĄ: tel

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych REGULAMIN w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I postanowienia ogólne Niniejszy regulamin opracowany jest na podstawie: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r.

Lokalny rynek pracy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem. 26 marca 2014 r. Lokalny rynek pracy XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowem 26 marca 2014 r. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w latach 2010-2013 (stan na koniec roku) Stopa bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r.

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorczych 27.05.2013 r. OFERTA USŁUGOWA PUP BYDGOSZCZ Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe Klub

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R.

ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ODBYWANIA STAŻU U ORGANIZATORA W 2015 R. 1 Pomoc w formie

Bardziej szczegółowo

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim

2013 r. I kwartał. Struktura bezrobocia. Nr 1/2013. Informacja kwartalna. I kwartał 2012 r. w powiecie dzierżoniowskim I kwartał 2012 r. Struktura bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim Informacja kwartalna I kwartał 2013 r. Nr 1/2013 D ZIAŁ P ROMOCJI, A NALIZ I P ROJEKTÓW LIPIEC 2013 R. SPIS TREŚCI 1. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt pt.: Od szkolenia do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady organizacji przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy,

odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy, Niekiedy barierą w poszukiwaniu pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji i umiejętności aktualnie potrzebnych na rynku pracy. odbyć staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy, uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery Projekt pn. Droga do kariery współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik pojęć Użyte w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Staż u organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r. Załącznik nr 28 do Standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w PUP w Świdniku REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH - realizacja projektu systemowego w roku budżetowym 2014 tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH - realizacja projektu systemowego w roku budżetowym 2014 tj. od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktywny Płock wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku projekt realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM W 2012 ROKU

ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od dnia 01.03.2012r. uruchamia finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań pieczęć firmowa Organizatora..... pozycja w rejestrze zgłoszeń data wpływu wniosku do PUP WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Postanowienia ogólne Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Jak uchronić się przed bezrobociem? Jeśli jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś zatrudniony

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.

KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1. KROK DO PRZODU Projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 POKL 2007-2013 Od 03.03.2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH c Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH I. Podstawa prawna organizacji szkoleń grupowych: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Branżowe Pracodawców. Mława, 17 marzec 2016

Spotkanie Branżowe Pracodawców. Mława, 17 marzec 2016 Spotkanie Branżowe Pracodawców Mława, 17 marzec 2016 Tematyka Spotkania 1. Środki dostępne w 2016 roku. 2. Formy wsparcia Pracodawców. 3. Poradnictwo zawodowe dla Pracodawców. 4. Pośrednictwo pracy dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest staż.

Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest staż. Staż Wprowadzenie Jedną z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego jest staż. Wyróżniamy: staże organizowane przez prywatne firmy Staż taki odbywa się bez skierowania z urzędu pracy i jest całkowicie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prace interwencyjne. Roboty publiczne. Staże

Prace interwencyjne. Roboty publiczne. Staże Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuje, iż od dnia 16.01.2013r. uruchamia finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. ZASADY ORGANIZACJI, REFUNDACJI FORM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. 2. Adres (siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).. Nr tel./fax.

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. 2. Adres (siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej).. Nr tel./fax. ` Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (I) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych 1. Staż organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo