WNIOSKÓW o ZAWARCIE UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSKÓW o ZAWARCIE UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY"

Transkrypt

1 Szanowni Czytelnicy. Trzymacie Państwo w ręku numer BIULETYNU INFORMACYJNEGO, który stworzyliśmy, aby łatwiej docierać do osób bezrobotnych, poszukujących zatrudnienia i pracodawców chcących zatrudniać. Liczymy, że taka forma prezentacji daje szansę przybliżenia Państwu specyfiki pracy naszego urzędu. Dysponujemy dobrze przygotowanym zapleczem oraz kadrą potrafiącą tłumaczyć, doradzać i wykorzystywać dostępne instrumenty do znajdowania miejsc pracy i pracowników. Mamy wiele do zaoferowania, ale... o tym przeczytacie Państwo w naszych biuletynach... zapraszam do lektury. Adam Ruciński DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Świeciu POWIATOWY URZĄD PRACY w Świeciu zaprasza organizatorów do składania WNIOSKÓW o ZAWARCIE UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻY POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA, KTÓRY NIE MA ZATRUDNIENIA, ANI NIE UCZESTNICZY W KSZTAŁCENIU LUB SZKOLENIU I POSIADA STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ NIE DŁUŻEJ NIŻ 4 M-CE. Szczegółowe informacje oraz wnioski należy składać: tel , (p.104) Dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz Dla producentów i przedsiębiorców. W NUMERZE: s. 2 MOBILNE CENTRA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - co to? - jak działają? NA STAŻ MOŻE BYĆ SKIEROWANY w pierwszej kolejności bezrobotny: POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA s. 3 - REJESTRACJA ELEKTRONICZNA... PONIŻEJ 25 ROKU ŻYCIA KTÓRY STRACIŁ ZATRUDNIENIE W INSTYTUCJI SEKTORA OŚWIATY Na staż może być również kierowany bezrobotny w szczególnej sytuacji na rynku pracy: DŁUGOTRWALE NIEPEŁNOSPRAWNY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY CO NAMNIEJ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI KONTRAKTU BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH JEDNO DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA SOCJALNEGO BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO KTÓRY PO ODBYCIU KARY POZBAWIENIA KOBIETA, KTÓRA NIE PODJĘŁA ZATRUDNIE- BEZ WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO WOLNOŚCI NIE PODJĄŁ ZATRUDNIENIA NIA PO URODZENIU DZIECKA KAŻDY BEZROBOTNY KIEROWANY NA STAŻ OKREŚLONY W PKT. 1 LUB 2 MUSI SPEŁNIĆ DODATKOWO PONIŻSZE WARUNKI. -w latach nie mógł być uczestnikiem projektu Rozwiń Skrzydła -w roku 2013 nie mógł odbywać stażu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy s. 4-7 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ - wszystko o stażach - informacje dla bezrobotnych - informacje dla pracodawców OGŁOSZENIE 1

2 PROJEKTY UNIJNE Urząd pracy rusza w teren W sześciu gminach naszego powiatu działać będzie Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej. To wyjście w kierunku bezrobotnych, którzy nie mogą dojeżdżać do Świecia na spotkania z doradcą, czy na szkolenia. Wewnątrz numeru piszemy o różnych instrumentach rynku pracy oraz usługach świadczonych na rzecz osób bezrobotnych takich jak, np. poradnictwo zawodowe, czy temat numeru staże zawodowe. Problem w tym, że część osób bezrobotnych mieszka w miejscowościach, z których dojazd do Świecia autobusem jest utrudniony, bo trzeba dojść kilka kilometrów do przystanku, a i tak autobus jeździ raz, dwa razy dziennie. Dla kobiet, które zajmują się domem, dziećmi, nie posiadają prawa jazdy to zbyt duża przeszkoda tłumaczy Karina Detlaf-Ma a, Detlaf-Ma a, Detlaf-Ma a, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Dodajmy do tego fakt, że wiele kobiet na wsi jest długotrwale bezrobotnymi, więc trudno im z własnej inicjatywy zmienić tryb dnia, żeby znaleźć pracę. Dla nich jest ten nowy projekt dodaje. Na wsi trudniej też skorzystać z usług publicznych. Na czym to polega? Projekt Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej to nic innego jak utworzenie w terenie, czyli w gminach Świekatowo, Pruszcz, Bukowiec, Osie, Dragacz i Warlubie punktów, do których dojadą pracownicy PUP: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz inni specjaliści. W każdej z tych gmin zostanie udostępnione pomieszczenia na prowadzenie spotkań z bezrobotnymi, ale nie będzie to zawsze w miejscowościach gminnych. W ramach projektu zostanie zakupiony samochód (mobilne stanowisko pracy), w którym przewożone będą wszelkie potrzebne urządzenia i wyposażenie sali szkoleniowej. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych będzie 60 osób. Do projektu Karina Detlaf-Ma a [zastępca dyrektora PUP w Świeciu] można będzie zgłaszać się samemu (rekrutacja zaplanowana jest na maj i czerwiec). Najpierw ustalany będzie grupowy plan działania, później podobne indywidualne. Uczestnicy wezmą udział w poradnictwie grupowym, w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach z pośrednikiem pracy (lipiec sierpień) i innych. W zależności od obranych celów uczestnicy w dalszej części wezmą udział w stażach zawodowych, szkoleniach zawodowych, a część z nich w kursie prawa jazdy kategorii B (ta część powinna się rozpocząć we wrześniu lub październiku). Do kogo skierowany? W projekcie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w świeckim Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. W pierwszej kolejności preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy przynajmniej od 12 miesięcy. Projekt zakłada udział 35 kobiet i 25 mężczyzn. Głównym celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe uczestników, a więc zakładamy, że przynajmniej 45 procent znajdzie pracę mówi wicedyrektor PUP. Projekt dofinansowany ze środków europejskich zaplanowany jest na rok, ale świecki PUP chce kontynuować funkcjonowanie mobilnego centrum przynajmniej przez trzy następne lata. Partnerstwo społeczne Jednym z ważnych aspektów projektu jest współpraca z lokalny-mi środowiskami, liderami, stowarzyszeniami, sołtysami. Po pierwsze, zostaną oni zaproszeni do Rady Społecznej, która wybierze uczestników projektu spośród zgłoszonych osób. Po drugie, KONTAKT: tel jednym z zadań uczestników projektu będzie animacja lokalna, czyli realizacja inicjatyw lokalnych. Takie osoby często mają duży potencjał przez lata niewykorzystywany mówi Detlaf- Ma a. Dobrze więc nakierować te zasoby nie tylko na sferę zawodową, ale też na działania dla lokalnej społeczności. Wśród pionierów Projekt Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w partnerstwie z bydgoskim Stowarzyszeniem Rozoju Regionalnego Partner. Członkowie stowarzyszenia są autorami projek-tu, który powstał jako projekt innowa- cyjny i realizowany był w powiecie inowrocławskim. Świecki urząd pracy jest kolejnym w naszym kraju, który zabiera się za realizację tego projektu. Koszt projektu to około 925 tys. zł, z czego 525 tys. będzie wykorzystane w 2014 roku, a 399 tys. w roku Warto dodać, że jednym z większych wydatków są koszty zorganizowania staży i szkoleń zawodowych. Trzeba też powiedzieć, że zespół naszych pracowników, który będzie dojeżdżał do wybranych miejscowości nie będzie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia mówi Detlaf-Ma a. Detlaf-Ma a. Wszystko to w ramach etatowej pracy w PUP- uzupełnia rozmówczyni. 2

3 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ Pierwszy krok to REJESTRACJA Najłatwiej gdy jest ELEKTRONICZNA od maja Rejestracja 2013 r. Jest elektroniczna to nowość, obowiązuje która cieszy w się, świeckim jak dotąd, PUP, umiarkowanym, ale coraz większym zainteresowaniem naszych petentów.klienci wciąż wolą spotkania z urzędnikiem. To forma rejestracji, która w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza te formalności. Znacznie skraca wizytę petenta w naszym biurze i w sposób kompletny załatwia wszystkie konieczne procedury rejestracji bezrobotnego KONTAKT: tel Andżelika Nowak [specjalista ds OBSŁ.KLIENTA-REJESTRACJA] [RED.]Na czym polega ten typ rejestracji? -Wykorzystujemy Internet. Można się w jej ramach rejestrować u nas na dwa sposoby: bez wizyty w Urzędzie Pracy i z wizytą w naszym urzędzie. Pierwszy z nich wymaga od bezrobotnego posiadania podpisu kwalifikowanego, albo profilu zaufanego: e-puap czyli tzw. podpisu elektronicznego. Dodatkowo potrzebne są skany dokumentów potwierdzających kompetencje i historię zawodową rejestrowanego. Wypełniamy odpowiednie formularze i ankiety na portalu Jak zdobyć podpis elektroniczny? -Uzyskujemy go po wcześniejszym dopełnieniu procedur. Wpierw, na profilu zaufanym logujemy się, uwiarygodniamy się w odpowiedniej instytucji, która potwierdza ten podpis, albo tylko podczas wizyty w tej instytucji załatwiamy go bezpośrednio. Czyli wcześniej musimy przygotować go poprzez wizytę we właściwym urzędzie. To dla kogoś, kto nie miał z tymi procedurami wcześniej do czynienia jest z pewnością utrudnieniem. Ale raz uwiarygodnionym w ten sposób podpisem możemy się później stale posługiwać w innych sytuacjach nazwijmy to on-line. To szczególnie cenne, gdy np. osoby spoza Świecia np. z Lniana, Bukowca mogą załatwić swoje sprawy tutaj, w naszych urzędach. Wspomnianym urzędem weryfikującym w Świeciu jest np. Urząd Skarbowy. Wspomniana forma wymaga przede wszystkim dostępu i umiejętności posługiwania się Internetem, skanerem, drukarką, etc. Jeśli nie dysponujemy tym podpisem, czy też możemy korzystać z rejestracji elektronicznej? - Tak. Gdy nie posiadamy podpisu elektronicznego, jak najbardziej możemy z tej formy rejestracji skorzystać, ale wtedy, po wypełnieniu internetowych wersji dokumentów, ankiet w domu, nieobowiązkowo załączamy zeskanowane dokumenty, zgłaszamy on-line termin naszej wizyty w urzędzie (on jest dla nas bezwzględnie zajęty)i, aby zakończyć procedurę rejestracji musimy pojawić się w naszym urzędzie. To po to, aby podpisem potwierdzić na wydrukach przedstawione dane. Z tym, że ta wizyta trwa już tylko max 10min, a nie jak w przypadku rejestracji tradycyjnej min. Czyli rejestracja elektroniczna to przede wszystkim poważna oszczędność cennego czasu petenta i urzędnika? -Tak. Absolutnie. W tradycyjnej rejestracji to urzędnik wprowadza do systemu wszystkie wspomniane dane, więc trwa to znacznie dłużej. Rejestracja elektroniczna jest poza tym bardziej rozbudowana i pozwala szerzej przedstawić poszukującego pracę. Uszczegółowione pytania pozwalają za jego zgodą wzbogacić informacje ogólne o rynkach pracy w Polsce, co jest bardzo pomocne dla pośredników pracy. To jak rejestrowano dotychczas? -Tradycyjny sposób rejestracji zakładał kolejne etapy. Każdy klient miał teczkę osobową, w której przechowywaliśmy dokumenty podstawowe, czyli samodzielnie wypełniony obszerny formularz, kopie jego dokumentów kompetencyjnych i dotychczasowej drogi zawodowej, wszystkie te dokumenty tworzyły historię współpracy z naszym urzędemi składano je w odpowiedniej teczce. Oczywiście, było to bardziej kosztowne, wymagało pomieszczeń archiwum (mamy obowiązek do 50 lat archiwizacji), poza tym znacznie wydłużało to czas i wygodę obsługi bezrobotnych petentów. Obecnie to dyski pamięci na serwerach zastąpiły tamte sposoby archiwizacji. Znacznie tańsze, sprawniejsze, wygodniejsze i łatwiejsze w obsłudze rozwiązanie. Co dalej z danymi? - Po wprowadzeniu danych, przedstawiam je dalej. Są one weryfikowane (czy kandydat jest zdolny i gotowy do podjęcia pracy? Skanujemy dokumenty. Dalej jest informacja - jak odbywa sie rejestracja, tzn. czy jest to informacja bez prawa do zasiłku, czy tej osobie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. wtedy dokładnie informujemy o okresie przysługiwania zasiłku, jego wypłacie, jego wysokości... Wtedy osoba rejestrowana wypełnia obowiazkowe oswiadczenia (w razie odmowy tego aktu - rejestracja jest zawieszana). Jesli tu nie ma przeszkód odpowiednie zgłoszenie kierujemy do ubezpieczeń zdrowotnych. Po zakończonej rejestracji jest ustalany termin potwierdzenia gotowości do podjecia pracy. Osoba upoważniona do pobierania zasiłku, jest zobowiązana zrobić to w terminie 7 dni po rejestracji, osoby bez prawa do zasiłku, do 30 dni, choć zwykle jest to nie więcej niż 21 dni. Tę wizytę w naszym urzędzie załatwiamy już w Pośrednictwie Pracy. epuap - Elektroniczna Pla orma Usług Administracji Publicznej system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu bez konieczności odwiedzania urzędu. 3

4 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ [RED.] Kiedy osoba bezrobotna nie bardzo wie jakich ofert pracy szukać, jaka praca byłaby dla niej dobra lub w jakim kierunku się przekwalifikować - trafia do doradcy zawodowego. Może ją do mnie skierować pośrednik pracy, który widzi, że jest potrzebna taka pomoc, ale też sam bezrobotny może się zwrócić do doradcy po pomoc tłumaczy Katarzyna Porożyńska. Najczęściej do doradców trafiają osoby długotrwale bezrobotne, czyli takie które przynajmniej od ponad roku nie mają pracy. Z pomocy jednak mogą skorzystać wszystkie osoby bezrobotne. Podczas konsultacji indywidualnych doradca ustala z taką osobą Indywidualny Plan Działania. -Ustalamy cel, do którego zmierzamy (najczęściej jest to podjęcie pracy), szukamy mocnych stron osoby, wzmacniamy poczucie własnej wartości, budujemy motywację do działania wylicza Porożyńska. Razem z bezrobotnym krok po kroku dążymy do rozwiązania problemu zawodowego. Uczymy pewności siebie Do tego często dochodzi praca nad tzw. umiejętnościami miękkimi ale to już Najważniejsze to poznać i wykorzystać swoje predyspozycje. Pomoże w tym DORADCA ZAWODOWY jako magazynier? Lepiej szukać Przekwalifikować pracy jako pomocnik się na opiekuna murarza, osób czy starszych, czy florystykę? Nie wiesz jak się zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Tu pomoże doradca zawodowy. Katarzyna Porożyńska [DORADCA ZAWODOWY] odbywa się w ramach poradnictwa grupowego. Kierujemy taką osobę na zajęcia grupowe mówi Porożyńska - podczas, których uczestnicy uczą się tego jak być asertywnym co pomaga zwiększyć pewność siebie, jak radzić sobie ze stresem, jak wybrać zawód dostosowany do lokalnego rynku pracy, a nawet jak zachowywać się podczas spotkania z pracodawcą. Konsultacje indywidualne i grupowe mają doprowadzić do tego, że osoba bezrobotna będzie potrafiła odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: tzw. co?, jak?, gdzie?. czyli: 1. Co chciałbym robić? 2. Jak to osiągnąć? 3. Gdzie znaleźć pracę? Kiedy już wiadomo w jakim kierunku osoba bezrobotna powinna podążać, co chciałaby robić? doradcy poszukują dla niej odpo-wiedniej formy pomocy. Mogą to być szkolenia, dotacje na założenie własnej działalności, staże zawodowe. Szczególnie te ostatnie są najpopularniejszym i bardzo skutecznym narzędziem. KONTAKT: tel Nie wiedzą jak wiele można zyskać - Dział doradztwa zawodowego jest niedoceniany przez bezrobotnych twierdzi Katarzyna Porożyńska. Nie dostaną tu ofert pracy, więc myślą, że nie jest im potrzebny dodaje. T ymczasem bardzo często kłopoty Tze znalezieniem pracy tylko w Tniewielkim stopniu wynikają z małej ilości ofert, a w dużym stopniu zależą od cech, przyzwyczajeń osoby bezrobotnej. Jeśli ktoś lat był bez pracy to trudno mu z powrotem wejść w ramy codziennej działalności zawodowej mówi Porożyńska. Te osoby często nie wierzą w siebie, w swoje możliwości. My staramy się to zmienić dodaje. Dobre efekty współpracy doradcy zawodowego z bezrobotnym zależą przede wszystkim od chęci tego ostatniego. Jeśli tu jest dobra wola to jest szansa na duże przemiany. Sukcesem jest nie tylko znalezienie pracy, ale też zmiany w sposobie postrzegania siebie i swojej sytuacji mówi doradca. PUP 1. D (jeśli nie jest to zameldowanie na terenie naszego powiatu, należy przedstawić zameldowanie tymczasowe., lub wymeldowanie z dotychczasowego miejsca i zameldowanie na terenie naszego powiatu). 2. D (świadectwa ukończonych szkół, kursów, szkoleń, etc.) 3. D (świadectwa pracy, umowy zlecenie, o dzieło, informacje o wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej sami to sprawdzamy w centralnym rejestrze działalności gospodarczych) 4. E. I(ew.przeciwwskazania do wykonywania jakichś zawodów). 5. J,., J 2 (podatek rolny). 4

5 ZANIM PODEJMIESZ STAŻ Niekiedy znaleźć pracę znaczy tyle samo, co znaleźć swoje miejsce na Ziemii. POŚREDNIK to ułatwia. POŚREDNIAK - iść za pracą do pośredniaka - tak w potocznym języku określa się (również i dzisiaj) placówkę Urzędu Pracy, choć bez wątpienia określenie pochodzi od nazwy jego części - Referatu POŚREDNICTWA PRACY. KONTAKT: tel Bartosz Frąckowski [kier. REEFERATU POŚREDNICTWA PRACY] Pośrednictwo Pracy zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami i osobami poszukującymi pracy. Podejmowanie kontaktów z pracodawcami służy temu, aby od nich pozyskiwać oferty pracy. Chodzi o wyłuskanie z rynku tych pracodawców, którzy w danym momencie poszukują kandydatów do zatrudnienia. Po znalezieniu ofert pracy kolejnym etapem jest poszukanie kandydatów do zatrudnienia. W tym celu nawiązuje się kontakt z bezrobotnymi. Czyni się to kierując informacje do osób ujętych w rejestrze osób bezrobotnych, publikuje się informacje o stanowiskach do obsadzenia na stronie internetowej POSZUKUJĄCY ZATRUDNIENIA TO NIE TYLKO BEZROBOTNY. Osoby poszukujące zatrudnienia, to nie tylko osoby z rejestru osób bezrobotnych, ale także osoby pracujące, a zamierzające zmienić zatrudnienie w innym sektorze Waldemar Orłowski [INFORMATYK] gospodarki, czy w innym przedsiębiorstwie. Te osoby mają nieco węższy zakres możliwości skorzystania z oferowanych w PUP instrumentów, ale też ci ludzie mogą być w rejestrze PUP. Kierujemy zainteresowanych podjęciem pracy bezpośrednio do pracodawcy, lub organizujemy tzw. giełdy pracy, na których doprowadzamy do nawiazywania bezpośrednich relacji przez obie strony. To korzystne o tyle, że pracodawca ma możliwość poznania przez rozmowę ewentualnych kandydatów i wstępnego wyboru interesujących go osób. POŚREDNICTWO PRACY A STAŻE W zakresie doboru kandydatów do stażu zajmujemy się ich rekrutacją na staż. Najpierw sprawdzani są wszyscy pod względem kwalifikacji i predyspozycji osobistych. Brane jest pod uwagę to wszystko, co zawierają dokumenty rejestracyjne. Zadaniem Pośrednictwa Pracy, jest sprawdzenie, czy na tym etapie przygotowywania stażu w naszej puli bezrobotnych są kandydaci parametrach odpowiadających wymaganiom stażu. Staże jako takie dotyczą tylko osób bezrobotnych (nie pracujących, chcących zmienić zatrudnienie). Sprawdzana jest też mobilność kandydata do stażu. To ważne, bo osoby chcące odbywać staż np. w Świeciu muszą mieszkać w rejonach powiatu skomunikowanych z miastem. Niezależnie czy będzie to komunikacja PKS, czy inna. Jeśli chodzi o koszty dojazdu do miejsca odbywania stażu można do PUP wnioskować o ich refundację. Po weryfikacji wniosku takie dofinansowanie jest przyznawane. CZYTAJMY STATYSTYKI! 1. Stopa bezrobocia wg stanu na styczeń 2014 r. wynosi: -w Polsce: 14% -w województwie kuj-pom: 18,8% -w powiecie świeckim: 18,8% Znaczy to, że - jak pokazuje zamieszczony wykres, jesteśmy w województwie kuj-pom powiatem o jednym z najmniejszych wskaźników bezrobocia na swoim terenie. Nasze województwo w skali kraju ma wysoki wskaźnik bezrobocia.(18,8% > 14,0%). W kuj-pom wsród powiatów ziemskich jedynie bydgoski i powiat brodnicki mają mniejsze parametry bezrobocia. Zwykle w takich zestawieniach, wskazuje się, że powiaty grodzkie (bydgoski, toruński i włocławski) mają kompletnie różne warunki gospodarcze od pozostałych [przemysł w mieście]. Przez to nie należy ich zestawiać wprost w tego typu analizach. Zatem, ze wskaźnikiem 18,8%, przy podobnej -z kilkoma powiatami województwa- strukturze gospodarczej, możemy przyjąć, że dobry wynik osiągamy m.in. dzięki potencjałowi gospodarczemu naszego powiatu. 5

6 OPINIE TEMAT GŁÓWNY NUMERU Na czym to polega? Idea organizowania staży zawodowych jest prosta. Powiatowy Urząd Pracy przez pięć miesięcy płaci wynagrodzenie i składki ZUS bezrobotnego, a pracodawca po zakończeniu stażu zatrudnia tę osobę na przynajmniej trzy miesiące. Bardzo często się zdarza, iż pracodawcy są na tyle zadowoleni ze stażystów, że proponują im umowę na rok, pięć a nawet dziesięć lat podkreśla Barbara Wojtalewicz, kierownik referatu instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu. Kto może dostać się na staż? Obecnie trwający nabór na staże zawodowe prowadzony jest w ramach kolejnej edycji projektu Rozwiń Skrzydła. To dokładnie określa kto może zostać stażystą. W pierwszej kolejności są to osoby bezrobotne: * powyżej 50 roku życia, * poniżej 25 roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu, i posiada status osoby bezrobotnej nie dłużej niż 4 miesiące, * które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucji sektora oświaty. To również bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli: do 25 roku życia /osoby długotrwale bezrobotne, po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego /kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka/ niepełnosprawni/ bez kwalifikacji zawodowych/ bez doświadczenia zawodowego/ bez wykształcenia STAŻ ZAWODOWY - inst Staże zawodowe mają dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, osobom młodym, które jeszcze nie pracowały zawodowo dają możliwość zdobycia doświadczenia. Po drugie, osobom starszym, szczególnie tym po pięćdziesiątce, dają szansę na pokazanie się pracodawcy od dobrej strony i w konsekwencji zdobycie pracy. Bezrobotni z grupy wiekowej określanej jako 50+ mają zazwyczaj bardzo duże kłopoty ze znalezieniem pracy. Tu z pomocą przychodzą staże. Kamila Lahu a [specjalista d/s STAŻY KONTAKT: tel ZAWODOWYCH] k.lahu średniego/ samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia/ które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Dodatkowo bezrobotny nie mógł wcześniej brać udziału w projekcie Rozwiń Skrzydła, a w ubiegłym roku nie mógł odbywać stażu, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak dostać się na staż? Są dwa sposoby. Pierwszy to zapytać o staż w urzędzie pracy. Jego pracownicy mają już część złożonych przez pracodawców wniosków i mogą bezrobotnego, zarejestrowanego w świeckim PUP, skierować na rozmowę kwalifikacyjną do pracodawcy. Drugi sposób to samodzielne znalezienie pracodawcy i namówienie go do zorganizowania stażu. Wtedy to pracodawca zgłasza się do urzędu pracy i na wniosku o zorganizowanie stażu wskazuje konkretną osobę, którą chce przyjąć. Wynagrodzenie i czas pracy stażysty Stażysta w związku z wykonywaną przez siebie pracą otrzymuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (obecnie to 988,40 zł). To naturalna konsekwencja tego, że nie jest zatrudniony w danej firmie. Stażysta może pracować przez 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. Nie może to być w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, czy w niedziele i święta. Stażyście przysługują 2 dni wolne na każde 30 dni kalendarzowych stażu. Jeśli trzeba dojeżdżać na staż urząd pracy zwraca koszty zakupu biletu miesięcznego w środkach komunikacji publicznej. Jeżeli taki dojazd nie jest możliwy stażysta może dojeżdżać własnym pojazdem, ale otrzyma zwrot kosztów tylko w równowartości biletu miesięcznego. Korzyści dla pracodawcy Korzyści są dwojakie. Widoczna na pierwszy rzut oka jest ta, że ma się pracownika przez osiem miesięcy, ponosząc koszty pracownicze tylko przez trzy miesiące. A te są niemałe. Sami pracodawcy podkreślają jednak, że nie to jest najważniejsze. Bardzo ważną sprawą jest to, że dzięki stażom zawodowym możemy poznać stażystę i przekonać się o tym, że będzie dobrym pracownikiem mówi Lucyna Dmuchowska z firmy OKK Otlewski. W trakcie stażu ma możliwość dokładnego poznania maszyn, urządzeń i zadań na danym stanowisku. Po stażu jest już od razu pełnowartościowym pracownikiem. Te pięć miesięcy to też wystarczający czas na to, abyśmy poznali stażystę i wiedzieli czy chcemy go zatrudnić na dłużej dodaje. Firma OKK Otlewski przez dwa ostatnie lata przyjmowała po 10 stażystów rocznie, którzy zdobywali doświadczenie w zakładach w Osiu i Laskowicach. Teraz wystąpiliśmy z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla 22 osób dodaje pani Lucyna. OPINIE/O STAŻACH POWIEDZIELI: Lucyna Dmuchowska z firmy OKK Otlewski: Staże zawodowe to obopólna korzyść dla pracodawcy i dla osoby bezrobotnej. Z naszego punktu widzenia bardzo ważną sprawą jest to, że dzięki stażom zawodowym możemy poznać stażystę i przekonać się o tym, czy będzie dobrym pracownikiem, czy raczej ten rodzaj pracy nie jest jego mocną stroną. Tych, którzy się nie sprawdzają jest stosunkowo niewielu. Cały proces stażu daje możliwość dokładnego poznania maszyn, urządzeń i zadań na danym stanowisku. Dzięki temu stażysta po zakończeniu stażu jest już od razu pełnowartościowym pracownikiem. Już dwa razy przyjmowaliśmy po 10 stażystów. Teraz wystąpiliśmy z wnioskiem o zorganizowanie stażu dla 22 osób. Urszula Podgórska, firma Kartpol z Plewna: - Najważniejszym aspektem organizowanych przez nas staży jest pozyskanie nowych pracowników. Nie są to zawrotne ilości, bo przez nasz zakład przewinęło się sześciu stażystów, ale troje z nich zostało naszymi pracownikami (są zatrudnieni na umowę o pracę). Staż jest dobrym rozwiązaniem, bo mamy możliwość sprawdzenia tego, jak stażyści nadają się do pracy u nas i wybrania najlepszych. Nie bez znaczenia jest możliwość obniżenia kosztów utrzymania pracownika przez okres stażowy te koszty pokrywa PUP. Stażyści szkolili się na stanowiskach: operator sklejarki, operator slotera, operator maszyny rolowej. Po stażu pracownicy ci potrafią prawidłowo wycinać formaty tekturowe, sklejać je, układać na paletach. Dodam jeszcze, że jesteśmy w pełni zadowoleni ze współpracy Powiatowym Urzędem Pracy. 6

7 rument prawie doskonały Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe lub dać się poznać jako dobry pracownik? Idź na staż. To jedno ze skuteczniejszych narzędzi pomagających w znalezieniu pracy. KONTAKT: tel NKorzyści dla pracownika iezaprzeczalną korzyścią jest zdobycie doświadczenia zawodowego. Wejście młodych ludzi na rynek pracy nie jest łatwy. Pracodawcy zazwyczaj patrzą na doświadczenie zawodowe, często go wymagają, a jak młody miał je zdobyć skoro do tej pory się uczył? Odbycie stażu i późniejsze zatrudnienie, choćby na wymagane trzy miesiące to już fakt, który można wpisać do CV. Inną ważną korzyścią jest umożliwienie bezrobotnemu poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy. W dobrych firmach można nabrać dobrych nawyków, a to będzie procentować na całą późniejszą pracę. Jeśli ktoś będzie sumiennie wykonywał swoje zadania podczas pięciomiesięcznego stażu i efekty tych wysiłków będą dobre jest spora szansa na to, że pracodawca będzie chciał zatrzymać tak przysposobionego pracownika na dłużej. Tak się dzieje z większością kierowanych przez nas na staże osób dopowiada Kamila Lahu a, specjalista ds. staży zawodowych. Ponad 60 procent zeszłorocznych stażystów zostało zatrudnionych w miejscu odbywania stażu na okres dłuższy niż wymagane trzy miesiące dodaje. Kolejną korzyścią jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, ściśle związanych z daną branżą czy stanowiskiem. Nawet jeśli miejsce stażu nie stanie się naszym zakładem pracy na długie lata to czasem umiejętności jakie tam nabyliśmy mogą być bardzo przydatne u innego pracodawcy. Obowiązki pracodawcy Jest ich niewiele, ale warto znać je jeszcze przed podjęciem decyzji o zorganizowaniu stażu we własnej firmie. Przez pięć miesięcy stażu pracodawca Barbara Wojtalewicz [kier. REFERATU INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY] nie ponosi kosztów pracowniczych, ale na początku musi sfinansować badania lekarskie stażysty. Poza wnioskiem o zorganizowanie stażu ważnym dokumentem jest Program stażu, w którym trzeba wyszczególnić konkretne stanowisko i zadania, które stażysta będzie wykonywał (których ma się nauczyć) oraz wskazać opiekuna stażu. Staż powinien być tak przeprowadzony, żeby po jego zakończeniu stażysta potrafił wykonywać wskazane zadania. Po zakończeniu stażu pracodawca sporządza dla urzędu pracy opinię o przebiegu stażu. Swoje sprawozdanie musi napisać też stażysta. Terminy i informacje szczegółowe Najbliższy nabór jest planowany do 4 kwietnia tego roku. Jeśli w jego ramach PUP nie skieruje na staże zaplanowanych 955 bezrobotnych (co jest pewne), to z pewnością ogłosi następny nabór. Wnioski spływają systematycznie, ale doświadczenie urzędników podpowiada, że prawdziwy wysyp wniosków nastąpi ostatniego dnia. W jednym z poprzednich naborów ostatniego dnia dostaliśmy 80 wniosków informuje Kamila Lahu a. Pracodawcy czekający do ostatniej chwili sami skazują się na dłuższe oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku. Drugą sprawą jest, że pierwsi mają większy wybór w grupie osób gotowych do podjęcia stażu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 a (pokój 104), telefonicznie pod numerami ; lub na stronie: Formularze wniosku i Programu stażu można otrzymać w pokoju 104 lub pobrać ze strony PUP. DOFINANSOWANIE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Od dnia r. do wyczerpania limitu środków zapraszamy osoby bezrobotne do składania Wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.1.3, projektu Rozwiń Skrzydła, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Preferowana grupa osób bezrobotnych, która może uzyskać środki: Ø bezrobotni powyżej 50 roku życia, Ø bezrobotni poniżej 25 roku życia, Ø bezrobotni w wieku poniżej 25 roku życia w tym osoby, które nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. młodzież NEET, Ø bezrobotni, którzy uprzednio utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. INFORMACJE, DOKUMENTY: w siedzibie urzędu pok. 102, oraz pod numerem tel TEMAT GŁÓWNY NUMERU OGŁOSZENIE 7

8 POZNAJMY SIĘ W niniejszej rubryce zamierzamy przybliżać czytelnikom osoby znane dotąd tylko z okienka, z relacji petent-urzędnik, czy... współpracownik. Z szacunkiem dla prywatności pragniemy pokazywać: hobby, zamiłowania i pasje oraz jakie życie prowadzą bohaterowie naszych prezentacji. A zatem, zapraszamy...poznajmy się... PIENIADZE - STAWKI... Uwielbia oglądać relacje sportowe z kilku dyscyplin: lekkoatletyki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz snookera (większość zna tę dyscyplinę pod nazwą bilard). Oglądając zacięte rozgrywki, fantazyjne zagrania, nawet nie wiadomo kiedy mijają długie godziny mówi pani Iza. Szczególnie lubię oglądać grę w wykonaniu mojego ulubieńca Anglika Rooniego O Sullivana dodaje. Niestety koleżanki nie podzielają jej pasji, więc nie może podyskutować o sporcie w czasie przerwy śniada-niowej. Bardziej znaną wśród współpracowników pasją pani Izy są książki. Czyta odkąd posiadła tę umiejętność. W ostatnich latach szczególnie upodobała sobie kryminały. Nie może odżałować tego, że nie miała okazji spotkać się ze swoją ulubioną autorką Joanną Chmielewską, u której ceni specyficzne poczucie humoru. O książkach może porozmawiać na comiesięcznych Izabela Kalkowska [Inspektor REFERATU EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ] spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlu Marianki. Najpierw dyskutujemy na temat zadanej do przeczytania książki, później o wszyst-kim innym wyjaśnia. Szkoda, że w klubie jest tylko jeden mężczyzna, bo wnosi on całkiem inne spojrzenie, a ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH WYSOKOŚĆ ZASIŁKU ZALEŻY OD UDOKUMENTOWANYCH LAT PRACY STAŻ MNIEJ NIŻ 5 LAT 658,90 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 517,40 zł bru o (kolejne m-ce) SZKOLENIE 120 % zasiłku - 988,40 zł bru o, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin, w przeciwnym razie wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie jednak niemniej niż 20% zasiłku podstawowego jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do zł. STYPENDIUM WYBRANE INSTRUMENTY WARIANT I W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, pracy obowiązującym w danym zakładzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymanym wynagrodzeniem nie więcej jednak niż 411,80 zł brutto. Okres pobierania: dodatek przysługuje przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. STAŻ OD 5 DO 20 LAT 823,60 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 646,70 zł bru o (kolejne m-ce) Doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego - do zł. DODATEK AKTYWIZACYJNY STAŻ CO NAJMNIEJ 20 LAT 988,40 zł bru o (pierwsze trzy m-ce) 776,10 zł bru o (kolejne m-ce) STAŻ 120 % zasiłku - 988,40 zł bru o maksymalny miesięczny zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca pracy, stażu, szkolenia zł. WARIANT II Z własnej inicjatywy podjąl zatrudnienie lubinna pracę zarobkową. wysokość dodatku wynosi 411,80 zł brutto. okres pobierania: dodatek przysługuje przez połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. to w przypadku subiektywnych dyskusji ma bardzo duże znaczenie. Pani Iza, w ostatnim czasie, wynalazła sobie jeszcze jedno ciekawe zajęcie. Szuka w internecie archiwalnych odcinków Teatru Sensacji Kobra. POWIATOWY URZĄD PRACY w ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 195a ŚWIECIE Stanowisko w Nowem pl. Św. Rocha Nowe godziny urzędowania pon.-pt rejestracja bezrobotnych Świecie pon.-pt rejestracja bezrobotnych Nowe pon.-pt tel , fax DODATEK AKTYWIZACYJNY nie przysługuje w przypadku: skierowania przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny, podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego KONTAKT 8 KONTAKT Z REDAKCJĄ: tel

Temat numeru - STAŻE i DOTACJE. Karina Detlaf-Ma a

Temat numeru - STAŻE i DOTACJE. Karina Detlaf-Ma a Szanowni Czytelnicy; trzymacie w rękach kolejny numer naszego biuletynu. Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Państwa działalnością i oferowanymi możliwościami pomocy w pośrednictwie pracy i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22

Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych z pracy str.3 Spadek tempa zatrudnienia w I kwartale str.22 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e styczeń - luty 2011 NUMER 1 (39) 2011 rok (VIII) ISSN 2082-856X Fundusz Pracy okrojony str.2 Własna firma dla zwalnianych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo