Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach"

Transkrypt

1 Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

2 Wyniki oceny oddziaływania 7PR poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie ze środków publicznych na badania stosowane; ok.22% MŚP uczestniczących w programach badawczych UE to strategiczni innowatorzy; większość naukowców współpracuje z przemysłem dla prowadzenia dalszych badań a nie w celu komercjalizacji wiedzy i rezultatów badań; rezultaty nie są wykorzystywane ponieważ projekty nie osiągają stanu koniecznego dla eksploatacji wyników badań; istnieje silny związek między internacjonalizacją i innowacją, ale MŚP nie korzystają z programów wsparcia internacjonalizacji; informacje o europejskich programach B+R są nieatrakcyjne i wręcz zniechęcają MŚP do uczestnictwa. 2 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

3 Wspieranie innowacji 2/3 MŚP korzystających ze wsparcia na innowacje NIE JEST zadowolonych z otrzymanego wsparcia (SEC(2009)1197 Making public support for innovation in the EU more effective); Innowacyjność MŚP - zdefiniowane główne przeszkody: brakśrodków finansowych; brak zdolności zarządzania innowacjami; złe zarządzanie IP, zamówienia publiczne nieprzyjazne innowacjom; brak umiejętności pracy w sieci 3 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

4 Zmiana podejścia Od współpracy naukowców z przedsiębiorcami Do współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki 4 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

5 Horyzont 2020 struktura ERC MSCA Doskonała baza naukowa FET Infrastruktura badawcza LEIT Finans. ryzyka Wiodąca pozycja w przemyśle Innowacje w MŚP Żywność, roln., biogosp. Zdrowie Energia Transport Klimat, środowisko, surowce Wyzwania społeczne Integracyjne, innowac. społ. Bezpieczne społ. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn. doskonałości izapewnianie szerszego uczest. Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 20% MŚP 5 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

6 Wsparcie dla MŚP- zintegrowane podejście 20% budżetu w LEITs & SC Collaborative projects 13% SME instrument 7% Innowacje w MŚP Eurostars II Enhancing Innovation Capacity Market-driven Innovation Access to Risk Finance 6 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

7 Schemat 7 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

8 Wiodąca pozycja w przemyśle Założenia: Europa potrzebuje bardziej innowacyjnych MŚP dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Strategicznych inwestycji w kluczowe technologie prorozwojowe i przemysłowe wspierające innowacyjność w istniejących i powstających sektorach; Europa musi przyciągać więcej inwestorów prywatnych finansujących badania i innowacje; 8 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

9 HORIZON 2020 Industrial leadership Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych (i) technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), (ii) Key Enabling Technologies (KETs): nanotechnologie, zaawansowane materiały, mikro- i nano-elektronika, fotonika, biotechnologia, zaawansowane technologie wytwarzania,) (iii) Przestrzeń kosmiczna Dostęp do finansowania ryzyka Wspomaganie finansowania sektora prywatnego i kapitału ryzyka w dziedzinie badań i innowacji Innowacje w MŚP Wspieranie wszelkich form innowacji we wszystkich typach MŚP , ,3 616,2 9 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

10 Instrumenty finansowe dla MŚP w programie Horyzont 2020 Dostęp do finansowania ryzyka W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 10 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

11 Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy 7 PR EIT CIP RSFF RSI 1,3 mld Euro budżet innowacyjność konkurencyjność GIF-1,2 SMEG CBS COSME RSFF II RSI II GIF-1 3,2 mld Euro 11 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

12 RSFF w 7 Programie Ramowym Instrument RSFF Innowacyjny instrument dłużny utworzony we współpracy między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wspierany z budżety 7-ego Programu Ramowego (1,3 mld Euro na podział ryzyka) Dostępny do końca 2013 r. Finansowanie dłużne dla projektów związanych z badaniami, rozwojem, demonstracją i innowacjami w krajach UE i krajach stowarzyszonych; Finansowanie zgodnie z regułą first come, first served Duży sukces finansowanie ponad 90 projektów w 23 krajach na kwotę 8,8 mld Euro; 12 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

13 RSI w 7. Programie Ramowym Instrument RSI System gwarancji dla MŚP i small mid caps odznaczających się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; W latach 2013/2013 akcja pilotażowa rozwijana; Implementowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny wsparcie z budżetu 7. Programu Ramowego na kwotę 270 mln euro; Spodziewany efekt dźwigni; 13 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

14 RSI Pośrednicy finansowi No. Country Financial institution acting as EIF Intermediary under RSI 1. Austria UniCredit Bank Austria 2. Czech Republic Ceska Sporitelna Komercni banka 3. France BPCE Bpifrance 4. Germany Deutsche Bank 5. Ireland Allied Irish Banks (AIB) Alba Leasing 6. Italy Banco Popolare Cassa di Risparmio di Cento Gruppo Credito Valtellinese 7. Poland Pekao Raiffeisen Leasing Polska 8. Portugal BPI 9. Spain Bankinter 10. Sweden Sparbanken Öresund 11. The Netherlands ABN AMRO 12. Turkey Halkbank 14 Copyright KPK PB Not UE legally IPPT binding PAN

15 RSFF/RSI Pilotażowy instrument gwarancyjny wspierania finansowego innowacyjnych MŚP: Instrument Podziału Ryzyka (Risk Sharing Instrument) The RSI Facility is a joint pilot guarantee scheme of the EIF, EIB and the European Commission aiming at improving access to debt finance of innovative SMEs and Small Mid-Caps (enterprises with less than 500 employees) in support of their research, development and innovation (RDI) projects. By targeting research-based SMEs and Small Mid-Caps, RSI complements the scope of the existing Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is mainly addressed to large Corporates and Mid-Caps. Więcej informacji: 15 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

16 RSFF/RSI 16 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

17 RSFF/RSI c.d. 17 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

18 RSFF/RSI c.d. Reiffeisen-Leasing Polska S.A. 18 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

19 Horizon 2020: Wsparcie dla MŚP Collaborative projects 13% SME instrument 7% Eurostars II Enhancing Innovation Capacity Market-driven Innovation Access to Risk Finance 19 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

20 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Założenia 3,69% budżetu Horyzontu 2020 dedykowane dla instrumentów podziału ryzyka (pożyczki i gwarancje bankowe) oraz kapitału wysokiego ryzyka; Efekt dźwigni zwiększenie wydatków prywatnych na projekty badawcze i innowacyjne; Most między badaniami a innowacjami wsparcie dla wdrożenia innowacji na rynek; 20 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

21 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Implementacja Kontynuacja instrumentów RSFF Risk Sharing Finance Facility, RSI Risk Sharing Instrument (7 Program Ramowy) oraz GIF-1 (Program CIP); Implementacja we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz Europejskim Funduszem Inwestycyjnym; Instrumenty dedykowane pośrednikom finansowym wyłanianym w trybie konkursowym call for interests; Komplementarność z instrumentami finansowymi oferowanymi w ramach Programu COSME; 21 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

22 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Program Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Cel: ułatwienie dostępu do finansowania dla: (1) MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; (2) ambitnych projektów B+R+I realizowanych przez konsorcja obejmujące: uniwersytety, centra badawcze, przedsiębiorstwa itp. Cel: min. 30% budżetu dedykowane dla innowacyjnych MŚP; Działania: instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe (equity capital) oraz akcje towarzyszące; 22 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

23 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Program w Horyzoncie 2020 Wykorzystanie części budżetu Horyzontu 2020 na pobudzanie inwestycji w badania i innowacje nie poprzez granty, ale instrumenty finansowe: Finansowanie dłużne: (1) pożyczki oparte na podziale ryzyka dla przedsiębiorstw i innowacyjnych projektów dedykowanych nowym technologiom; (2) gwarancje bankowe dla pośredników finansowych oferujących pożyczki dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu; Finansowanie kapitałem wysokiego ryzyka: (1) Venture capital dla nowopowstajacych przedsiębiorstw wykorzystujących wyniki prac badawczo-rozwojowych; 23 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

24 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Instrumenty Finansowe w Horyzoncie 2020 Finansowanie dłużne: Pożyczki i gwarancje bankowe dla inwestycji w badania i innowacje, oparte na popycie, skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz pojedynczych projektów (RSFF II) Gwarancje dla MŚP i small mid-caps odznaczających się potencjałem do wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu (RSI II) 24 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

25 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Beneficjenci MSP i small mid-caps Przeznaczone są dla inwestycji w prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje obarczone znaczącym ryzykiem technologicznym lub ryzykiem związanym z zastosowaniem rynkowym; Przeznaczone dla przedsiębiorstw będących w szybkiej fazie wzrostu (notujące w ciągu ostatnich 3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.) MŚP odznaczające się potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu - katalog kryteriów 25 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

26 Beneficjenci: MSP i small mid caps Instrumenty dłużne Wydatki na innowacje w ostatnim zestawieniu bilansowym wynoszą min. 20% wysokości kredytu; Min. 90% instrumentu przeznaczone jest w biznes planie na okres 2 lat na wydatki w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacji lub inwestycje; Podmioty, które otrzymały granty, pożyczki lub gwarancje z krajowych lub europejskich instrumentów w ciągu ostatnich 2 lat; Podmioty, które otrzymały nagrody w zakresie innowacyjności w ciągu ostatnich 2 lat; Podmioty, które w ciągu ostatnich 2 lat otrzymały patent; Podmioty finansowane przez fundusze kapitału typu venture; Podmioty działające w ramach parków naukowych, technologicznych i innowacyjnych; Podmioty, które uzyskały ulgi podatkowe w wyniku inwestycji w prace badawczo-rozwojowe i innowacje w ciągu ostatnich 2 lat. 26 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

27 Dostęp do instrumentów finansowych wysokiego ryzyka: pożyczek/gwarancji i finansowania kapitału wysokiego ryzyka Instrumenty kapitałowe wysokiego ryzyka Finansowanie innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie wzrostu faza seed i start-up, także faza wzrostu (następca instrumentu GIF-1) Transfer technologii działania mające na celu wdrożenie wyników prac B+R na rynek; Działania towarzyszące wsparcie techniczne i finansowe, wsparcie start-upów, działania pilotażowe na rzecz finansowania przez aniołów biznesu; 27 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

28 Dostęp do instrumentów finansowania ryzyka Horyzont 2020 Instrumenty kapitałowe Cel: Przezwyciężenie problemów rynku europejskiego venture capital oraz zapewnienie kapitałowych i quasi-kapitałowych instrumentów inwestycyjnych na pokrycie potrzeb rozwojowych i finansowych innowacyjnych przedsiębiorstw poczynając od fazy zalążkowej. Docelowa grupa beneficjentów: dowolnej wielkości firmy podejmujące działalność innowacyjną lub przygotowujące się do niej, ze szczególnym naciskiem na MŚP i przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji. Formy wsparcia: Fundusze venture capital, ukierunkowane na przedsięwzięcia we wczesnej fazie, ale także na inwestycje rozwojowe i inwestycje w fazie wzrostu 28 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

29 Nowy instrument dla MŚP w programie Horyzont 2020 W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 29 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

30 Nowy instrument dla MŚP nowe wyzwania? Zamównienia Przedkomercyjne Pomysł; Studium wykonalności; Demonstracja Replikacja Prace B&R Komercjalizacja Europejskie Okno MŚP Ułatwienia finansowe Business coaching and complimentary services Pomysł Wsparcie Rynek 30 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

31 Zintegrowane działania w zakresie wsparcia dla MŚP cykl innowacji Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego innowacje Także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia, mentoring czy doradztwo Faza 2: B+R, faza demonstracyjna, powielenie rynkowe Wspierane będą B+R ze szczególnym naciskiem na działania demonstracyjne (testowanie, prototypowanie, ocena zwiększonej skali (scale-up studies), projektowanie, pilotaż w zakresie innowacyjnych procesów, produktów i usług, weryfikacja działania etc.) i powielanie rynkowe. Faza 1: Pomysł i ocena wykonalności MŚP otrzyma środki na sprawdzenie stopnia naukowej i technicznej wykonalności i potencjału rynkowego nowego pomysłu. Pozytywna ocena umożliwi finansowanie kolejnej fazy 31 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

32 Instrument dla MŚP - Trzy etapy Faza 1- Koncepcja i ocena wykonalności Wkład: Idea/Koncept (Biznes Plan 1-10 stron) Działania: Studium wykonalności Ocena ryzyka Prawa własności intelektualnej Poszukiwanie partnerów Pilotaż Rezultat: Biznes Plan 2 do Fazy 2 ~ 6 miesięcy Ryczałt: Faza 2 działania demonstracyjne, replikacja Wkład: Biznes plan do fazy 2 + opis działań 30 stron Działania: Prototyp, testowanie Akcje pilotażowe Miniaturyzacja Skalowanie Replikacja Rezultat: Biznes plan gotowy do przedstawienia inwestorowi Finansowanie KE (70%): 0,5-2,5 mln miesiące Faza 3- Komercjalizacja Promuje szersze wdrażania innowacyjnych rozwiązań Ułatwienie dostępu do finansowania kapitałem prywatnym MŚP mogą korzystać z pośrednich środków i usług wsparcia (szkolenia, networking, zarządzanie prawami własności intelektualnej etc.) Okienko MŚP Brak bezpośredniego finansowania 32 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

33 Wdrażanie Instrumentu dla MŚP Article 22(2) Regulation [ ] tworzy się specjalny instrument przeznaczony dla MŚP, ukierunkowany na wszystkie rodzaje MŚP posiadające potencjał w zakresie innowacji w szerokim sensie; instrument ten tworzy się w ramach jednego scentralizowanego systemu zarządzania i jest on wdrażany głownie w sposób oddolny poprzez stale otwarte zaproszenie do składania wniosków dostosowanych do potrzeb MŚP [ ] Wdrażany centralnie przez agencję EACI; Podejście oddolne w ramach wyzwań społecznych i kluczowych technologii prorozwojowych każdy szeroko określony temat SC&LEIT; Konkurs otwarty w sposób ciągły z datami zamknięcia: 18 czerwca 2014; 24 września 2014; 17 grudnia Copyright KPK PB UE IPPT PAN

34 Dodatkowe informacje Spodziewany stopień sukcesu: 10-15% dla Fazy 1 (w zależności od budżetu i liczby złożonych wniosków) oraz 50-70% dla Fazy 2 2 równolegle otwarte zaproszenia do składania wniosków dla Fazy 1 i 2 Tylko 1 wniosek na rok złożony przez 1 firmę (dotyczy obu faz); nie ma możliwości aplikowania do fazy 1 podczas składania lub realizacji wniosku w fazie 2 Proponowane kryteria oceny: excellence in innovation, commercialisation potential, economic impact ( waga 1.5) and the company potential achieving the envisaged results. Elektroniczny kwestionariusz zintegrowany z Participants Portal określenie czy firma spełnia kryteria małego i średniego przedsiębiorstwa + oświadczenie ze strony firmy 34 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

35 Ocena projektów - Instrument dla MŚP Potencjał komercjalizacyjny i oddziaływanie gospodarcze Zapotrzebowanie rynkowe Doskonałość w zakresie innowacji Potencjał firmy do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów Łatwe do zastosowania/ Produkcji dla klientów i dla firm Rozwiązania techniczne możliwe i lepsze od aktualnie dostępnych Europejska Wartość Dodana 35 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

36 Wspieranie innowacyjnych MŚP Zwiększanie możliwości innowacyjnych MŚP poprzez zapewnienie lepszego wsparcia innowacji - Zwiększania możliwości innowacyjnych MŚP, - Wspieranie innowacji zorientowanych rynkowo, - Wspierania wdrażania Instrumentu dla MŚP, - Lepsze rozpoznanie przewag innych niż technologiczne, - Kontynuowanie rozwijania i testowania innowacyjnych usług wsparcia i narzędzi temu służących; - Kapitalizacji Innovation Ecosystems takich jak klastry i inne rodzaje sieci biznesowych w łańcuchu wartości. 36 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

37 Podział 37 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

38 Mobilizing the SME instrument coaching community (INNOSUP-9) H2020-INNOSUP Call for proposal Deadline ,7 mln project to be financed Awareness rising for coaching opportunities in the context of the SME instrument among practitioners. Community building, networking, knowledge exchange in the SME instrument coaching community Ensure consistent delivery of SME instrument coaching through exchange of best practice coaching engagements and sharing state of the art coaching practices. 38 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

39 European IPR helpdesk and IPorta2 H2020-INNOSUP H2020-INNOSUP Calls for proposal Deadline ( 2 stage ) ~7.5mio project each expected Other info: INNOSUP 2 should take into account and be adapted based on the results of its on-going external evaluation INNOSUP 2 (European IPR Helpdesk) - support in the management, diffusion and/or valorisation of intellectual assets and in bringing technologies to the market, including and specifically to participants of Horizon 2020 and COSME projects, as well as SMEs involved in cross-border commercial activities. INNOSUP 3 IPorta2 assist NIPOs to design and provide better services to SMEs, including providing information on the business use of European level rights. 39 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

40 Program Voucherów na innowacje H2020-INNOSUP Call for proposal Deadline (2 stage ) ~0.9mio project expected Topic builds on Riga-Declaration (2011) by programme managers calling for collaboration framework on European level Enhanced transnational-collaboration of innovation voucher programmes provides opportunities for SMEs to explore collaboration with foreign R&D&I institutions. Managers of regional and national innovation voucher programmes are invited to develop a collaboration framework. A labelling scheme shall reward programmes treating foreign, European service providers equal to natives. 40 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

41 Konkursy dla Klastrów H2020-INNOSUP Zaproszenie do składania wniosków Deadline (stage 1) ~24.9 mln projektów Topic builds on the experience of measures under Europe INNOVA under CIP and on studies from the European Cluster Observatory, such as on emerging industries. Develop new business models and foster the development of emerging industries across the EU by better capitalising on the innovation potential of SMEs. Cluster organisations or other SME intermediaries are invited to facilitate cross-sectorial sectorial and cross-border collaboration and to channel innovation support to SMEs. Value chain innovation will be demonstrated in close-to to- market conditions integrating many SMEs and through a systemic approach. The standard eligibility criteria apply (i.e. minimum of 3 "legal entities" from 3 different MS/AC) with an additional requirement to involve at least 3 cluster organisations or SME intermediaries (from 3 MS/AC) as facilitators. 41 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

42 Capitalising the full potential of online collaboration for SMEs H2020-INNOSUP Call for proposal Deadline (2 stage ) 1.5mio projects expected Established service formats for 'brokerage' of contacts become outdated with maturing social networks. SMEs and innovation agencies do not yet make full use of new opportunities. Develop and test new service designs for assistance to SME to fully capitalise opportunities for online collaboration for SMEs. Define skills and qualifications needed for staff at innovation agencies to assist SMEs better in social networks for innovation. The outcome will influence design of future services in the EEN and lead to the development of new services provided on web-platforms where innovative SME collaborate globally. 42 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

43 MŚP w działaniach MSCA 43 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

44 Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Nowy typ akcji wymiana personelu mająca na celu stymulację transferu wiedzy i wymianę pomysłów; Elastyczna międzysektorowa i międzynarodowa wymiana wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i pracowników sektora innowacji; Na podstawie wspólnego programu badań naukowych i innowacji; Tylko oddelegowanie, nie przewiduje się rekrutacji; Wymiany między instytucjami w ramach Europy obejmują tylko oddelegowanie międzysektorowe; Wymiany z instytucjami spoza Europy może być zarówno między sektorami, albo w tym samym sektorze; Brak wsparcia dla oddelegowania między instytucjami znajdującymi się poza Europą. 44 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

45 Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw COSME 45 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

46 COSME Założenia: Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw Krzewienie kultury przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Główni odbiorcy docelowi: MŚP, przedsiębiorcy, organizacje otoczenia biznesu, administracja regionalna i krajowa 2,3 mld w 2014 r Copyright KPK PB UE IPPT PAN

47 Cel I: Poprawa dostępu do finansowania Usprawnienie zestawu instrumentów finansowych, rozwój ogólnoeuropejskiego rynku kapitału podwyższonego ryzyka, wspieranie transgranicznej działalności kredytowej, poprawa informacji na temat finansowania UE dostępnego dla małych i średnich przedsiębiorstw Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji) Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw) Narzędzia analityczne (np. Enterprise Finance Index) Wymiany dobrych praktyk (np. Finansowe Forum MŚP) 47 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

48 Cel II: Poprawa dostępu do rynków One-stop-shop dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie informacji na temat MŚP, udzielanie MŚP informacji na temat rozszerzenia poza UE, mapowania i wypełniania luk w usługach wsparcia, programy szkoleniowe dla menedżerów MŚP Sieć Enterprise Europe Network Narzędzia analityczne (badania dotyczące mapowania wsparcia biznesowego UE za granicą) Wsparcie On-line, portale (np. Twoja Europa Portal gospodarczy, nowy portal w sprawie dostępu do rynków poza UE, China IPR-Helpdesk) Kampanie uświadamiające, szkolenia Wymiana najlepszych praktyk, warsztaty (np. optymalizacji portfela UE wsparcia biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw) 48 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

49 Cel III: Poprawa warunków ramowych Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wspieranie inteligentnych regulacji (SBA / test MŚP, konkurencyjności sprawdzające, kontrole kondycji), wzmocnienie koordynacji polityki przemysłowej państw członkowskich, wzmocnienie wykorzystania zasady "Think Small First Analiza statystyczna, analiza porównawcza, monitorowanie polityki (np. roczne UE Competitiveness Report, skuteczności działania UE dla MŚP, kwestionariusze krajowe SBA) Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk między decydentami politycznymi (np. na zmniejszenie obciążeń administracyjnych, SME Envoy) Wsparcie dla klastrów Polityki sektorowe 49 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

50 Cel IV: Promowanie przedsiębiorczości Rozwijanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród nowych przedsiębiorców, ludzi młodych i kobiet, tworzenie programów monitoringu, promowanie przedsiębiorczości społecznej Warsztaty i wymiany najlepszych praktyk (Europejska Sieć Mentorów dla Kobiet Przedsiębiorców) Szkolenia (Erasmus dla młodych przedsiębiorców program wymiany, szkolenia dla nauczycieli) Działania promocyjne (projekty promujące edukację w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w szkole i na uczelni) Działania uświadamiające (Europejski Tydzień MŚP) 50 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

51 Dodatkowe informacje Horizon 2020 Instrumenty Finansowe RSFF RSI EU Access to Finance Specific portal Horizon =home&video=none 51 Copyright KPK PB UE IPPT PAN 51

52 Polecane linki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE SME TechWeb Marie Curie Actions Website Horizon Program COSME 52 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

53 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Małgorzata Snarska-Świderska Aneta Maszewska Katarzyna Walczyk - Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel.: fax: Copyright KPK PB UE IPPT PAN

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015 Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015 2015-2020 Title of the presentation Date # Enterprise Title of the Europe presentation

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE Ewa Romanowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest analiza polityki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) B. Mikołajczyk, Polityka UE wobec MSP Bożena Mikołajczyk * Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Polska niebawem uzyska pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo