ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)"

Transkrypt

1 UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, Śrem tel./fax: (061) NIP KRS REGON Załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2013 Walnego Zebrania Członków z dnia 20 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości w okresie od dnia r r. ORGANIZACJA W 2012 r. członkowie Walnego Zebrania Członków obradowali 5 razy, a Zarząd Stowarzyszenia 8 razy. W dniu 28 września 2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków przyjęto do grona członków gminę Krobia. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) 1. Realizacja usług akredytowanych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP. Wyświadczono łącznie 293 usług z czego: a) usługi doradcze o charakterze ogólnym 31, b) usługi informacyjne 238, 2. usługi szkoleniowe 24, w tym 4 szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. Przeszkolono łącznie 215 osób. 3. Stowarzyszenie przygotowało i konsultowało 14 wniosków o wsparcie finansowe dla różnych podmiotów:

2 a) w zakresie jednej inwestycji złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz 1 do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na łączną kwotę inwestycji ,44 zł (wartość dotacji ,72 zł), b) przygotowanie 3 wniosków dla jednej parafii, w tym: 1 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę ,96 zł, 1 do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kwotę ,17 zł oraz 1 wniosek do Starostwa Powiatowego w Śremie na kwotę inwestycji ,23 zł (wartość wnioskowanej dotacji ,00), c) opracowanie 7 wniosków do WRPO działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP schemat I i III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, d) przygotowanie 2 wniosków do PO KL działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Łączna wartość projektów to ,85 zł, wartość wnioskowanego wsparcia to ,47 zł. e) przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie działania 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw PROW Wartość inwestycji ,00 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania ,00 zł. 4. W dniu 9 stycznia 2012 r. w Stowarzyszeniu odbył się audyt odnawiający na zgodność Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN :2009. W wyniku audytu, Stowarzyszenie zostało rekomendowane do otrzymania kolejnego już certyfikatu na okres 3 lat w ramach Systemu Zarządzania Jakością na świadczone usługi informacyjne, doradcze o charakterze ogólnym oraz szkoleniowe. 5. W dniach września 2012 r. w Stowarzyszeniu odbył się audyt weryfikujący standard świadczenia usług w zakresie finansowania zwrotnego oraz audyt nadzoru ISO. W oparciu o wyniki audytu nadzoru postanowiono utrzymać certyfikat w ramach Systemu Zarządzania Jakością na świadczone usługi informacyjne, doradcze o charakterze ogólnym oraz szkoleniowe listopada 2012 r. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej przedsiębiorczości została wyróżniona certyfikatem i znakiem Wielkopolska Jakość oraz tytułem Laureata Programu w kategorii: Instytucja Otoczenia Biznesu, za zaangażowanie w promowanie metod zarządzania wśród lokalnych przedsiębiorców.

3 Pozyskiwanie i wydatkowanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia 1. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. Konferencja na temat kształtowania i promocji produktów turystycznych na Wielkiej Pętli Wielkopolski. Konferencja odbyła się w dniu 14 czerwca 2012 r. z udziałem 68 osób przedstawicieli wojewódzkich instytucji realizujących zdania na Wielkiej Pętli Wielkopolski, przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej, związków i organizacji działających w zakresie wpierania i rozwoju turystyki wodnej. Przedstawione zostały główne działania prowadzone obecnie na Wielkiej Pętli, jak i planowane inwestycje oraz kompleksowe działania promocyjne. Całkowita wartość projektu to 9.184,28 zł, z czego 7 247,50 zł zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego z dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 2. Zrealizowano projekt pt. Odnowienie oznakowania Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego o długości 245 km. Projekt był wykonywany w terminie od 25 kwietnia do 30 listopada 2012 r. Przeprowadzono prace związane z usunięciem starego oznakowania i wprowadzono nowe oznakowanie dla Ziemiańskiego Szlaku Rowerowego. Wartość projektu to ,98 zł. Projekt zrealizowano w formie powierzenia zadania przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (dofinansowany w 100%). 3. W dniu 31 maja 2012 r. Stowarzyszenie podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu Przetestowanie i wdrażanie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorców. Przyznane wsparcie wynosi ,00 zł. Projekt będzie realizowany do r. Stowarzyszenie w 2012 r. w ramach projektu zrealizowało łącznie 21 kompleksowych usług doradczych. Usługa pilotażowa ma na celu ułatwienie uzyskania przez mikroi małych przedsiębiorców finansowania zwrotnego oraz uświadomienie korzyści z planowania i prognozowania wyników swojej działalności, nauczenie planowania i monitorowania wdrażanych w życie założeń oraz wskazanie korzyści płynących z korzystania w finansowaniu przedsięwzięć z kapitałów obcych. Usługa zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od zbadania potrzeb finansowych klienta i przedstawienia ofert finansowania, przez pomoc w napisaniu biznes planu i wniosku o finansowanie, asystę przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą, po monitorowanie wdrażania założeń biznes planu po uzyskaniu finansowania. Usługa doradcza jest projektem złożonym i obejmuje 2 komponenty. Usługa w Komponencie I zawiera diagnozę potrzeb i możliwości finansowych klienta z dopasowaniem i przedstawieniem najkorzystniejszej oferty w zakresie finansowania zwrotnego oraz

4 wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany przez przedsiębiorcę sposób finansowania w ilości 26 godzin (I etap), asystę przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą w ilości 2 godzin (II etap) oraz pomoc przy wdrożeniu założeń biznes planu oraz asystę przy spłacie zaciągniętego finansowania zwrotnego w ilości 2 godziny miesięcznie przez 6 miesięcy spłaty (III etap). Komponent II to szkolenia w zakresie planowania i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, obejmujące również warsztaty i zajęcia praktyczne. W roku 2012 wykonano łącznie: 21 usług w komponencie I, 18 usług w komponencie II, 74 usług w komponencie III, obsłużono łącznie 21 klientów. Usługa jest dla przedsiębiorców bezpłatna z uwagi na współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. W dniu 22 sierpnia 2012 r. w Warszawie, w siedzibie Menedżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Banku Gospodarstwa Krajowego Konsorcjum Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych w Śremie podpisało Umowę Operacyjną I Stopnia o dofinansowanie na prowadzenie działalności finansowej i utworzenie funduszu pożyczkowego w ramach inicjatywy JEREMIE w kwocie zł. W dniu 28 września 2012 r., zorganizowano konferencje Inicjatywa JEREMIE unijne wsparcie dla przedsiębiorców, inaugurującą nowy fundusz pożyczkowy. W ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE w 2012 r. udzielono 8 pożyczek (8 przedsiębiorców) na kwotę ,00 zł. 5. Od 2 października 2012 r. Stowarzyszenie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu oraz z Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego rozpoczęło realizację projektu Mój własny biznes w ramach PO KL działanie 6.2 Projekt realizowany jest na terenie powiatu gostyńskiego. Jego celem jest samozatrudnienie mieszkańców powiatu gostyńskiego poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe bezrobotnych, w szczególności osób do 25 r.ż. oraz powyżej 50 r.ż. Rodzaje planowanych działań w projekcie to: szkolenia i doradztwo grupowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych max. do ,00 zł, wsparcie pomostowe, pozwalające utrzymać płynność finansową firmy w wysokości do 1.500,00 zł miesięcznie, wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

5 warsztaty i seminaria oraz doradztwo indywidualne, mające na celu rozwój prowadzonej działalności. Planowany termin zakończenia projektu to r. Projektem zostanie objętych 60 osób, z czego planuje się, że 48 uzyska wsparcie finansowe. W wyniku naboru do I grupy szkoleniowej, który zakończył się z dniem r., wpłynęło 37 formularzy rekrutacyjnych (I etap rekrutacji). Do końca roku przeprowadzono II i III etap rekrutacji, tj. rozmowy z psychologiem, określającym predyspozycje i motywacje zawodowe do samodzielnego prowadzenia biznesu oraz testy wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Ponadto wykonano materiały promocyjne teczki, notesy, długopisy. Wartość projektu to ,20 zł. 6. W dniu 14 grudnia 2012 r. Stowarzyszenie podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski na łączną kwotę ,00 zł, w tym na kapitał pożyczkowy ,00 zł. Projekt dotyczy prowadzenia działalności pożyczkowej dla całej Wielkopolski i skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Planuje się objąć projektem 100 osób. Projekt prowadzony jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Śremie. 7. UGRS-ŚOWMP jest partnerem projektu Uruchomienie klubu dziecięcego Chatka Puchatka w Psarskim, który jest realizowany w ramach PO KL, działanie 1.5. Wniosek o finansowanie projektu został przez stowarzyszenie przygotowany w kwietniu br. Projekt dotyczy umożliwienia godzenia życia zawodowego i rodzinnego osobom powracającym na rynek pracy poprzez utworzenie klubu dziecięcego sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku 1-3 lata. Rozpoczął się w dniu 2 listopada 2012 r. i będzie trwał do r. 8. Stowarzyszenie otrzymało informacje z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na temat dwóch projektów złożonych przez Stowarzyszenie w 2011 r. do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, które zostały po ocenie merytorycznej rekomendowane do podpisania umowy, ale z powodu wyczerpania środków finansowych nie uzyskały wsparcia na realizację. 9. Stowarzyszenie włożyło wnioski o dofinansowanie projektów: Sam sobie szefem i Kościańska Akademia Przedsiębiorczości w ramach konkursu PO KL działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Pierwszy na kwotę ,54 zł i drugi na kwotę ,76 zł. Projekty uzyskały pozytywną

6 rekomendację do podpisania umowy po ocenie merytorycznej, niestety z uwagi na wyczerpanie środków finansowych nie uzyskały wparcia na realizację. Świadczenie usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cech Rzemiosł Różnych TOR#10 w Śremie Cech Rzemiosł Różnych w Śremie w ramach zawartego ze Stowarzyszeniem porozumienia na obsługę merytoryczną Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości TOR#10 udzielił wsparcia finansowego 12 podmiotom na łączną kwotę ,00 zł. Spotkania, szkolenia, warsztaty, prelekcje itp. 1. W dniu 12 stycznia 2012 r. Dyrektor Biura uczestniczyła w posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było zaopiniowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego Pt. Model Innowacyjny Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu dydaktycznego i walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania. 2. W dniu 15 marca 2012 r., Dyrektor Biura Pani Monika Bulińska, wzięła udział w posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego, poświęconym opiniowaniu strategii wdrażania i walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych. Przedmiotem opiniowania Regionalnej Sieci Tematycznej były dwa innowacyjne projekty: a) Interaktywni nauczyciele projektanci edukacyjnej przyszłości realizowanego przez Investin Sp. z o.o. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, b) Jobcoaching innowacyjna aktywizacja bezrobotnych 45+, realizowanego przez Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska + Tarapaty, Jacek Frankowski, s.c. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich marca 2012 r. przedstawiciel Stowarzyszenia Milena Filipowska wzięła udział w pracach komisji konkursowej w powiatowych eliminacjach konkursu Nasza Europa, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych w Śremie maja 2012 r. w Stowarzyszeniu odbyła się prelekcja dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych NT.: Podejmowanie działalności gospodarczej to takie proste. W warsztatach Udział wzięły 24 osoby z klasy o profilu Technik architektury i krajobrazu.

7 5. 4 czerwca 2012 r., w auli Jana Pawła II w Śremie, Stowarzyszenie zorganizowało Forum Instytucji Finansowych, podczas którego zaprezentowane zostały instrumenty wsparcia zwrotnego, będące alternatywą dla powszechnych kredytów czy pożyczek bankowych, dostępne u poszczególnych operatorów finansowych w Wielkopolsce w ramach Inicjatywy JEREMIE, w tym poręczenia oraz pożyczki unijne. Do udziału w forum i prezentacji własnych produktów finansowych zaproszono fundusze pożyczkowe (Wielkopolska Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Polską Fundację Przedsiębiorczości w Szczecinie, Oddział w Poznaniu), poręczeniowe (Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jarocinie, Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu) oraz banki komercyjne ( Bank Zachodni WBK S.A, BANK PEKAO S.A, PKO Bank Polski S.A). Podczas spotkania zostały też przedstawione nowe projekty Stowarzyszenia, w tym fundusz pożyczkowy i doradztwo w zakresie finansowania zwrotnego czerwca 2012 r. odbyło się w Poznaniu XI posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Wielkopolskiego, w którym uczestniczyła Dyrektor Biura Monika Bulińska. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z projektami planów działania dla poszczególnych Priorytetów PO KL na 2013 rok, zatwierdzenie Planu Działań Ewaluacyjnych oraz zapoznanie się ze stanem wdrażania PO KL września 2012 r. zorganizowano konferencję Inicjatywa JEREMIE unijne wsparcie dla przedsiębiorców, inaugurującą nowy fundusz pożyczkowy. Podczas konferencji przybyli goście mogli posłuchać o Inicjatywie JEREMIE, której Menedżerem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i o założeniach, które ta inicjatywa jako system pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizuje, finansując inwestycje o zwiększonym ryzyku kredytowania oraz elastycznym podejściu do indywidualnych potrzeb. W kolejnej części prezentacji przedsiębiorcy mogli usłyszeć o warunkach udzielania pożyczek na rozwój działalności w ramach nowego funduszu pożyczkowego oraz tanim instrumencie zabezpieczającym zobowiązania kredytowe jakim są poręczenia listopada 2012 r. Stowarzyszenie wzięło udział w Forum Przedsiębiorczości w Kościanie, promując ofertę finansowania zwrotnego w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE.

8 TURYSTYKA, REKREACJA I PROMOCJA 1. Stowarzyszenie odnowiło pomost pływający na pływakach w Kotowie i zleciło nadzór nad pomostem w okresie jego funkcjonowania tj. od maja do października br. 2. Prowadzenie na portalu Facebook konta Stowarzyszenia pod nazwą Region Śremski. Konto służy promowaniu usług i działalności Stowarzyszenia, a także wydarzeń sportowych, turystycznych czy kulturalnych na terenie regionu śremskiego. 3. Stowarzyszenie zakończyło inwentaryzacje obiektów, takich jak: figury, krzyże przydrożne, kapliczki, cmentarze katolickie, ewangelickie i żydowskie. W inwentaryzację cmentarzy, szczególnie ewangelickich włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brodnickiej GNIAZDO. Zostały opracowane teksty i przygotowany materiał zdjęciowy celem wydania książki pt. Zachowanie lokalnego dziedzictwa świątki przydrożne, kościoły i cmentarze w regionie śremskim, która zawierać będzie wszystkie w/w obiekty, ich lokalizację, opis architektoniczny oraz historię. Książka ukaże się w pierwszym kwartale 2013 roku. 4. Wykonano dodruk wydawnictw z serii Spacer po (Brodnicy, Dolsku, Książu Wlkp. i Śremie) w nakładzie łącznym 6000 szt., które częściowo przekazano członkom Stowarzyszenia. 5. Stowarzyszenie opracowało projekt pt. Questy rowerowe regionu śremskiego, w ramach którego ukazał się pierwszy pilotażowy quest pt. Błogosławiony w Jaszkowie w nakładzie 2000 egzemplarzy. W ramach projektu zostanie przygotowanych i wydanych jeszcze 10 questów w kolejnych latach, które będą zachęcały do zwiedzania regionu i poszukiwania informacji o poszczególnych jego atrakcjach w formie zabawy. Stowarzyszenie współpracowało z firmą Greek Bike, która wsparła również finansowo wydanie pierwszego pilotażowego questu. Realizacja questów ma na celu włączenie jak największej liczby społeczności lokalnej w przygotowanie, wdrożenie i realizacje zadania. 6. Stowarzyszenie pomagało w realizacji zadania pt. Szlacheckie Gniazda Wielkopolski, które było prowadzone przez Winogradzką Telewizję Kablową z Poznania. Celem była promocja dworków i pałaców szlacheckich znajdujących się na terenie regionu śremskiego wśród mieszkańców Poznania, które w formie ciekawych reportaży ukazywały się na antenie w/w telewizji. 7. Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy z cyklu Rowerem do (w Mechlinie i w Żurawcu), których głównym celem była popularyzacja zdrowego stylu życia oraz promocja Sieci znakowanych szlaków rowerowych regionu śremskiego i turystyki

9 rowerowej wśród mieszkańców regionu. Łącznie udział wzięło 850 osób. Imprezy zostały włączone do kampanii Rowerowy Śrem. 8. Stowarzyszenie włączyło się w promocję regionu śremskiego podczas imprez realizowanych w ramach projektu Z Napoleonem do Wielkopolski A mój dziadek był Generałem oraz Napoleon ze smakiem. W dniu 17 czerwca 2012 r., w Jaszkowie, podczas imprezy Napoleon ze smakiem zorganizowano stoisko promocyjne regionu śremskiego stycznia Br. Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Nadleśnictwem Babki w sprawie przekazania Nadleśnictwu Babki miejsca postojowego w Dąbrowie. Inwestycja była realizowana jeszcze w 2011 r. i była inwestycją wspólną. Przekazanie wiaty z pełną infrastrukturą zapewni stały dozór i porządek w tym miejscu. Stowarzyszenie ze swojej strony zobowiązało się do wspólnego utrzymania małej infrastruktury poprzez jej modernizację raz na 5 lat, jak to czyniło dotychczas. 10. Stowarzyszenie od stycznia do czerwca 2012 r. realizowało zajęcia warsztatowe dla młodzieży z Zespołu Szkół Politechnicznych o profilu obsługa ruchu turystycznego na temat : systemu informacji turystycznej, inwentaryzacji walorów przyrodniczych i kulturowych, waloryzacji i interpretacji dziedzictwa dla danego obszaru, ekoturystyki maja 2012 r. Dyrektor Biura Monika Bulińska uczestniczyła w posiedzeniu XVII Walnego Zebrania Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, którego głównym punktem było przyjęcie sprawozdania z działalności programowej WOT w 2011 r., przyjęcie sprawozdania finansowego WOT za 2011 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi WOT. 12. Stowarzyszenie zorganizowało stoisko promocyjne podczas Śremskiej Skuteromanii 2012, która odbyła się w dniu 19 maja 2012 r. na terenie firmy Totem. 13. Stowarzyszenie uczestniczyło w dniu 9 września w II Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie. 14. Stowarzyszenie uczestniczyło w dniu 14 września w spotkaniu z okazji 125-lecia Jubileuszu Towarzystwa Miłośników Ziemi. 15. Stowarzyszenie promowało region śremski podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2012, które odbyły się w Poznaniu w dniach października

10 2012 r., na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas tegorocznych targów promowano ofertę turystyczną regionu śremskiego i gminy Krobia. 16. Dnia 8 listopada 2012 r., Stowarzyszenie otrzymało certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii dwie gwiazdki przyznany przez Polską Organizację Turystyczną dla Centrum Informacji Turystycznej, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie. 17. Stowarzyszenie wykonało jedną nową tablice informacyjną z mapą turystyczną regionu śremskiego, która została ustawiona w Dolsku na terenie tzw. morelowego targu. Realizacja zadań w ramach członkostwa Stowarzyszenia w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 1. Stowarzyszenie realizowało zadania w zakresie promocji i wspierania turystyki jako członek Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, w tym: promocja regionu i branży turystycznej w wydawnictwach tematycznych WOT ( Katalog produktów turystycznych, mapa turystyczna Wielkopolski, Weekend w Śremie, Gostyniu i okolicach, Największe atrakcje turystyczne w Wielkopolsce, Turystyka konna w Wielkopolsce, Kuchnia Wielkopolska, Wakacje rodzinne w Wielkopolsce, Turystyka aktywna, Turystyka wodna, Turystyka biznesowa w Wielkopolsce. WOT promuje region śremski poprzez wydawnictwa podczas imprez, targów, wystaw krajowych i zagranicznych. Stowarzyszenie jako członek uczestniczy w projekcie Kompleksowej promocji wiodących produktów turystycznych Wielkopolski, brało również udział w tworzeniu projektu Kompleksowa promocja markowego produktu turystycznego Wielka Pętla Wielkopolski. Ponadto aktualne informacje z regionu o np. imprezach zamieszczane są w newsletterze WOT i stronie internetowej 2. Udział w bezpłatnych warsztatach dla informatorów IT. WSPÓŁPRACA REGIONALNA Stowarzyszenie w dniach od 4 do 9 listopada 2012 r. zorganizowało wizytę delegacji Guichen w regionie śremskim i w gminie Krobia. Tematem przewodnim wizyty była Edukacja/Kultura/Nauka. Sporządziła: Monika Bulińska Dyrektor Biura Data: 31 styczeń 2013 r.

CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE

CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CO ZDARZYŁO SIĘ W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Śrem, dnia 28 czerwca 2012 roku DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA. W 2013 r. członkowie Walnego Zebrania Członków obradowali 5 razy, a Zarząd Stowarzyszenia 7 razy. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ORGANIZACJA. W 2013 r. członkowie Walnego Zebrania Członków obradowali 5 razy, a Zarząd Stowarzyszenia 7 razy. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: 61 28 32 704 www.unia.srem.com.pl e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r.

Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim Szczecin, 8.12.2010 r. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Szczecin, 8.12.2010

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Otwarte Drzwi do Biznesu 31 marca 2016r. Rychwał Iwona Kurzawińska Dyrektor Operacyjny ARR S.A. w Koninie KRÓTKO O NAS EFEKTY NASZEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Jak wyglądają inwestycje?

Jak wyglądają inwestycje? Sława, 29 czerwca 2012 Jak wyglądają inwestycje? Inwestycje MŚP Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych, GUS, 2009 Co nas czeka? W 2011 {20%} Polskich MMP finansowało inwestycje z kredytu Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015

- narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja. Poznao, grudzieo 2015 - narzędzia wspomagające działania eksportowe w Regionie koncepcja Poznao, grudzieo 2015 Aktualny system finansowy wspierający przedsiębiorców w Wielkopolsce 2 Wsparcie przedsiębiorców w Wielkopolsce realizowane

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO S P R A W O Z D A N I E ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO POWIATOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43

Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Tel. 12 274 43 43 Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego (MARG) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale mieszanym, której głównymi udziałowcami są: Gmina Myślenice,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 12 maja :46

poniedziałek, 12 maja :46 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych PORĘCZENIA KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Małgorzata Andrzejewska Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych ZRFPK Sp. z o.o. w Krajowym Systemie Usług Podstawa prawna Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016

Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 CENTRUM WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZY BPN Rekomendacje PAN IRWiR Program działania 2014-2016 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Usługi informacyjne i doradcze Opracowanie i wydanie Poradnika dla inwestora Usługi doradcze

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r.

Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. 2013 Bożena Lublińska - Kasprzak Prezes PARP Działania PARP na rzecz przedsiębiorców w 2013 r. Warszawa, 14 marca 2013 r. Obszary działalności PARP Działalność proeksportowa Sieci współpracy PARP Realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP.

Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Możliwości wspierania finansowania działalności gospodarczej MSP. Spotkanie brokerskie z przedsiębiorcami i pracownikami z branży piekarniczo - cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, fundusze Private Equity/ Venture Capital

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław

Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie. InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MŚP w Regionie InvestExpo Business Meeting 10 maja 2011 Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powołany w

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036

Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 Sprawozdanie z działalności STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Za rok 2009 Nr KRS 0000312036 I. Dane Stowarzyszenia: Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

O r g a n i z a t o r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Partner

O r g a n i z a t o r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Partner KONKURS dla przedsiębiorców MSP O r g a n i z a t o r Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Partner Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości P a t r

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012

Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012 Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012 Wydarzenia Przedsiębiorcze wakacje - wakacyjne inicjatywy z KSU Oferta Ośrodków Krajowego Systemu Usług w Małopolsce Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw Związku Pracodawców w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw Związku Pracodawców w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Dyrektora Biura Pracodawców Pomorza i Kujaw Związku Pracodawców w 2013 roku Zgodnie ze statutem Biuro Związku wykonuje zadania wynikające z programu działania i wspiera organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo