ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk. ul. Bonarka 11. 30-415 Kraków"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 Okres realizacji: 1 grudzień luty 2015 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Sporządzono dnia r.

2 I. Zamawiający: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11 II. Okres realizacji zamówienia: Okres realizacji projektu: 15 sierpień luty Okres realizacji przedmiotu zamówienia trwa 3 miesiące. Okres realizacji: 1 grudzień luty 2015 Szczegółowy okres realizacji etapów projektu: ETAP 1 zrealizowany został w okresie 15 sierpnia 2013 do 31 marca 2014 Etap ten obejmował: Prace analityczne: Panel domenowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych systemu, dokumentacji systemu wraz przepływem danych między Grupą Adweb, a partnerami oraz zaplanowanie rozwiązań połączeń z API, a także stworzenie projektu bazy danych. Panel fakturowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych, dokumentacji wraz z przepływem danych, zaplanowanie mechanizmów dotyczących eksportu faktur do systemów partnerów, pobieranie danych o rozliczeniach od partnerów oraz mechanizm rozliczający operacje na domenach. Panel resellera - ma na celu dostarczyć rozwiązanie rejestracji domen dla partnerów dzięki wprowadzeniu rozwiązania pośredniczącego między Grupą Adweb, a obecnymi partnerami. Umożliwi to rozwój zarówno Grupie Adweb jak i partnerom. Backend powstanie pełna dokumentacja sytemu, potrzeba stworzenia mechanizmu zarządzania całością systemu dla administratorów systemu, zebranie wszystkich funkcji z poprzednich Analiz, zaplanowanie bazy danych oraz dokumentacji funkcji dostarczanych administratorom.

3 Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym etapie analiza przedwdrożeniowa, w ramach której nastąpi opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej zawierającej wymagania funkcjonalne wobec systemu B2B, uwzględniającego wymagania Partnerów projektu wraz ze sposobem realizacji prac. Analiza: Zapoznanie się z dokumentacjami systemów partnerów Zapoznanie się z protokołami komunikacji partnerów Wybór technologii komunikacji z systemami partnerów Stworzenie dokumentacji systemu Specyfikacja Procedury Testowej oraz Specyfikacja Przypadków Testowych Makiety funkcjonalne systemu Projekt bazy danych systemu. ETAP 2 - realizowany w okresie 1 kwietnia 2014 do 28 luty 2015 W ramach etapu zaplanowane zostało stworzenia struktury przyszłego systemu, poprzez realizację prac programistycznych, wdrożenie, testy systemu. 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych tj.: prac programistycznych składających się z etapu: programowania, testowania, oraz API partnerów. Prace programistyczne obejmować będą swym zasięgiem panel domenowy, panel fakturowy, panel resellera, CMS front, CMS panelu domenowego, backend. a) Programowanie na programowanie składa się cały zakres prac, który wychodząc od analizy i stworzonej z jej przyczyny dokumentacją, polegać będzie na stworzeniu systemu do rejestracji i utrzymywania domen internetowych, wedle założonych w niniejszym wniosku celów.

4 b) Na testowanie składa się: -Napisanie scenariuszy testowych dla całego systemu a następnie -Testy jednostkowe wybranych funkcjonalności elementów systemu ( frontend i backend) -Testy manualne (funkcjonalne) wszystkich elementów i połączeń miedzy systemami -Testy przeglądarkowe systemu -Testy bezpieczeństwa aplikacji -Testy selenium (zautomatyzowane) -Testy wydajnościowe -Testy ruchu i usability -Testy bezpieczeństwa systemu pod katem serwera/wdrożenia 2) Prace wdrożeniowe Na wdrożenie składa się m.in.: -Instalacja serwerów i oprogramowania i zabezpieczeń firewall, mechanizmy backupu -Przygotowanie dokumentacji systemu serwerowego -Wygenerowanie certyfikatów do połączeń z partnerami, wdrożenie polityku bezpieczeństwa -Napisanie i przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa -Sprawdzenie i uruchomienie mechanizmów replikacyjnych i backupowych -Ogólne testy działania platformy po wdrożeniu napisanego oprogramowania API: 3) Stworzenie API - interfejsów programowania aplikacji A) API partnerów PANEL DOMENOWY niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana. B) API partnerów PANEL RESELLERA niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów i wprowadzaniem zmian w API dla naszych nowych partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów

5 oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana aby i naszym nowym partnerom świadczyć poprawnie usługi C) API partnerów BACKEND niezbędne ze względu na Stworzenie rozwiązań umożliwiających w łatwy sposób komunikować się z partnerami a w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo zautomatyzować proces wymiany kluczy SSL, czy zmian danych dostępowych do systemów partnerów login, haslo, klucz ssl, adres IP serwerów łączących się. 4) Pięciodniowe szkolenie specjalistyczne z obsługi wdrażanego systemu dla pracowników Grupy Adweb. W ramach przedmiotowego projektu planowany jest także zakup zewnętrznych usług szkoleniowych dla pracowników firmy Adweb - łącznie 5 dni szkoleniowych ściśle związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu. Szkolenia te zapewnią przygotowanie pracowników do zarządzania systemem będącym istotą niniejszego projektu oraz optymalizacji czasu przy jego obsłudze, jak również zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych między Grupą Adweb(Wnioskodawcą) a Partnerami. Zakres szkoleń: - Podstawy pracy w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 2 dni - Zarządzanie i bezpieczeństwo w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 3 dni Szkolenia te umożliwią pracownikom Grupy Adweb sprawną pracę oraz zarządzanie wdrażanym systemem. III. Termin składania ofert: 30 listopada 2014 do godz. 18:00 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 1 grudnia 2014 o godz na stronie internetowej /po-ig/ w zakładce Postępowania ofertowe.

6 Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania ofertowego telefonicznie lub pisemnie na adres korespondencyjny, lub owy. IV. Miejsce i sposób składania ofert: Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres: Grupa Adweb Bartłomiej Juszczyk ul. Bonarka 11, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: Z dopiskiem: Oferta dotyczy projektu Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb V. Ocena ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - cena za poszczególne elementy etapów systemu B2B - spełnienie podanych w punktach XI i XII warunków Ocena spełnienia warunków wymaganych w punktach XI i XII zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. VI. Krótka charakterystyka prowadzonej/planowanej działalności Zamawiającego: Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu informatycznego rejestracji i utrzymywania domen - wielomodułowego, zaawansowanego systemu B2B do komunikacji w czasie rzeczywistym z partnerami dostarczającymi usługi rejestracji domen, utrzymywania stref dns na poziomie globalnym oraz obsługującego API partnerów do usług. Wnioskodawca jest firma zajmująca sie rejestracja domen internetowych z całego świata oraz utrzymywaniem tychże domen, transferami, jak również zapewnieniem wszelkich działań na domenach. W działalności tej firma współpracuje z Partnerami dostawcami domen, rejestrami domen z wybranymi końcówkami, czyli NASK (domeny rejestru pl), Eurid (domeny rejestru eu), EURODNS (rejestry narodowe oraz domeny globalne np. com). Obecnie większość czynności

7 komunikacji miedzy Zleceniodawcą, a Partnerami, z uwagi na brak po stronie Zleceniodawcy systemów w pełni obsługujących API partnerów, sprowadza się do powolnej, niezoptymalizowanej i ręcznej pracy, która generuje niepotrzebne wydatki i czyni Zleceniodawcę firmą mało konkurencyjna na rynku. Dzięki systemowi informatycznemu rejestracji domen komunikacja odbywać będzie się w obie strony pomiędzy partnerami a Wnioskodawca w czasie rzeczywistym i w sposób w pełni zautomatyzowany. Dzięki temu w czasie rzeczywistym możliwe będzie zarzadzanie usługami, rejestracja nowych, a także pełna konfiguracja po stronie partnera i Wnioskodawcy na jego serwerach dns. Komunikacja będzie się odbywać w sposób całkowicie zautomatyzowany, a wymiana informacji pomiędzy partnerami odbywać się będzie wyłącznie w trybie online przez Internet, bez udziału ręcznego jak to miało miejsce do tej pory. VII. Przedmiot Zamówienia: Informatyczne rozwiązanie B2B wraz z platformą sprzętową zapewniające automatyzację procesów biznesowych Zamawiającego w ramach projektu Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w szczególności: ETAP 2 kontynuacja prac, począwszy od prac programistycznych, w okresie 1 grudnia 2014 do 28 lutego 2015 Okres realizacji zamówienia: do 28 lutego 2015 Poszczególne etapy projektu powinny być wycenione oddzielnie. Zamówienie obejmuje wdrożenie rozwiązania B2B wraz z implementacją pocesów w systemie B2B wedle posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dostarczonej przez partnerów. Zamawiający posiada wykonaną już część prac programistycznych dla Panelu Domenowego, którą udostępnia oferentom na życzenie. Wymagane jest, aby dostarczone rozwiązanie B2B spełniało wymogi zgodnie z ideą systemu zorientowanego na usługi SOA. Rozwiązanie powinno być nastawione na rozwiązywanie problemów i zaspakajanie potrzeb biznesu. Paradygmat SOA zakłada: Integrację z dowolnymi systemami opartymi na usługach

8 Szybkie rozszerzenie i modyfikację systemu oraz zmiany w procesach biznesowych Elastyczną konfigurację usług w celu realizacji procesu biznesowego Szybkie tworzenie dedykowanych rozwiązań korzystających z istniejących usług Poza wspieraniem komunikacji między systemami rozwiązanie B2B powinno również zawierać interfejs WWW dający dostęp do informacji o obsługiwanych procesach. VIII. Sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia wymagany jest wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu Wdrożenie wielomodułowego systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe Grupy Adweb w postaci nagranych danych na nośniku CDROM oraz PENDRIVE. IX. Cel Projektu System informatyczny do Rejestracji i utrzymywania domen to planowany wielomodułowy zaawansowany system B2B do komunikacji w czasie rzeczywistym z parterami dostarczającymi usługi rejestracji domen, utrzymywania stref dns na poziomie globalnym oraz obsługujący API partnerów do usług, w tym m.in. rejestracji domen, zarządzania systemem dns w tym m.in. publikowanie stref domen na serwerach dns partnerów, delegowanie na serwery dns Grupy Adweb, komunikacji z partnerem dostarczającym powiadomień sms, a także komunikacji z systemami partnera dostarczającego płatności online i oraz ich systemami finansowo-księgowymi. W chwili obecnej większość czynności komunikacji między Wnioskodawcą, a partnerami z uwagi na brak systemów w pełni obsługujących API partnerów sprowadza się do powolnej i ręcznej pracy, co przy rozwoju działalności Wnioskodawcy i wymogów rynku dotyczących działań i operacji w czasie rzeczywistym prowadzi do problemów z konfiguracją usług, ich aktywowaniem czy zarządzaniem. Nowy system w pełni obsłuży API partnerów i pozwoli na automatyzację skomplikowanych operacji w komunikacji i wyeliminuje problemy i częste błędy wynikające z czynnika ludzkiego. Niezmiernie istotnym jest fakt, że system, który zastąpi stary, powstały w 2002 roku, zupełnie zrewolucjonizuje przepływ informacji między Wnioskodawcą a partnerami, czyniąc go w pełni automatycznym w oparciu o wykorzystane API. Co więcej, system będzie

9 rozwojowy, co oznacza, że pozwoli na jego dalsze skalowanie i rozwijanie np. o nowo powstałe końcówki domen, jakie mogą w najbliższych latach pojawić się na rynku. Włączanie do systemu nowych procesów biznesowych będzie zautomatyzowane dzięki kodowi i strukturze systemu, które umożliwiają dalszą rozbudowę systemu. Niezmiernie ważnym jest, że system nie jest zamkniętym, ale pozwala na reagowanie poprzez dopisywanie nowych funkcjonalności, nie tylko na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, ale i nowe usługi związane z domenami internetowymi, jakie mogą pojawić się w przyszłości. W nowym systemie wykorzystane zostaną obecne dostępne protokoły partnerów, które dzięki API zostaną połączone w jeden zwarty system, zapewniający realizację procesów informatycznych. X. Zakres i charakterystyka poszczególnych etapów przedsięwzięcia: ETAP 1 zrealizowany został w okresie 15 sierpnia 2013 do 31 marca 2014 Prace analityczne obejmowały swym zasięgiem Panel domenowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych systemu, dokumentacji systemu wraz przepływem danych między Grupą Adweb, a partnerami oraz zaplanowanie rozwiązań połączeń z API, a także stworzenie projektu bazy danych. Panel fakturowy - ma na celu stworzenie makiet funkcjonalnych, dokumentacji wraz z przepływem danych, zaplanowanie mechanizmów dotyczących eksportu faktur do systemów partnerów, pobieranie danych o rozliczeniach od partnerów oraz mechanizm rozliczający operacje na domenach. Panel resellera - ma na celu dostarczyć rozwiązanie rejestracji domen dla partnerów dzięki wprowadzeniu rozwiązania pośredniczącego między Grupą Adweb, a obecnymi partnerami. Umożliwi to rozwój zarówno Grupie Adweb jak i partnerom. Backend powstanie pełna dokumentacja sytemu, potrzeba stworzenia mechanizmu zarządzania całością systemu dla administratorów systemu, zebranie wszystkich funkcji z poprzednich Analiz, zaplanowanie bazy danych oraz dokumentacji funkcji dostarczanych administratorom. Szczególnie ważną rolę odgrywa w tym etapie analiza przedwdrożeniowa, w ramach której nastąpi opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej zawierającej wymagania

10 funkcjonalne wobec systemu B2B, uwzględniającego wymagania Partnerów projektu wraz ze sposobem realizacji prac. Analiza: Zapoznanie się z dokumentacjami systemów partnerów Zapoznanie się z protokołami komunikacji partnerów Wybór technologii komunikacji z systemami partnerów Stworzenie dokumentacji systemu Specyfikacja Procedury Testowej oraz Specyfikacja Przypadków Testowych Makiety funkcjonalne systemu Projekt bazy danych systemu. ETAP 2 - realizowany w okresie 1 kwietnia 2014 do 28 lutego 2015 W ramach etapu planowane jest stworzenia struktury przyszłego systemu, poprzez realizację prac programistycznych, wdrożenie, testy systemu. 1) Zakup wartości niematerialnych i prawnych tj.: prac programistycznych składających się z etapu: programowania, testowania, oraz API partnerów. Prace programistyczne obejmować będą swym zasięgiem panel domenowy, panel fakturowy, panel resellera, CMS front, CMS panelu domenowego, backend. a) Programowanie na programowanie składa się cały zakres prac, który wychodząc od analizy i stworzonej z jej przyczyny dokumentacją, polegać będzie na stworzeniu systemu do rejestracji i utrzymywania domen internetowych, wedle założonych w niniejszym wniosku celów. Zamawiający posiada wykonaną już część prac programistycznych dla Panelu Domenowego, którą udostępni Wykonawcy.

11 b) Na testowanie składa się: -Napisanie scenariuszy testowych dla całego systemu a następnie -Testy jednostkowe wybranych funkcjonalności elementów systemu ( frontend i backend) -Testy manualne (funkcjonalne) wszystkich elementów i połączeń miedzy systemami -Testy przeglądarkowe systemu -Testy bezpieczeństwa aplikacji -Testy selenium (zautomatyzowane) -Testy wydajnościowe -Testy ruchu i usability -Testy bezpieczeństwa systemu pod katem serwera/wdrożenia 2) Prace wdrożeniowe Na wdrożenie składa się m.in.: -Instalacja serwerów i oprogramowania i zabezpieczeń firewall, mechanizmy backupu -Przygotowanie dokumentacji systemu serwerowego -Wygenerowanie certyfikatów do połączeń z partnerami, wdrożenie polityku bezpieczeństwa -Napisanie i przygotowanie dokumentacji polityki bezpieczeństwa -Sprawdzenie i uruchomienie mechanizmów replikacyjnych i backupowych -Ogólne testy działania platformy po wdrożeniu napisanego oprogramowania API: 3) Stworzenie API - interfejsów programowania aplikacji A) API partnerów PANEL DOMENOWY niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana. B) API partnerów PANEL RESELLERA niezbędne ze względu na zapoznanie się z obecnymi dokumentacjami partnerów i wprowadzaniem zmian w API dla naszych nowych partnerów, każdy partner w obecnej chwili rozwija ciągle swoje systemy, w chwili tworzenia naszego systemu dokumentacje partnerów

12 oraz funkcjonalności mogą ulegać zmianie, ciągła analiza systemów partnerów jest wymagana aby i naszym nowym partnerom świadczyć poprawnie usługi C) API partnerów BACKEND niezbędne ze względu na Stworzenie rozwiązań umożliwiających w łatwy sposób komunikować się z partnerami a w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo zautomatyzować proces wymiany kluczy SSL, czy zmian danych dostępowych do systemów partnerów login, haslo, klucz ssl, adres IP serwerów łączących się. 4) Pięciodniowe szkolenie specjalistyczne z obsługi wdrażanego systemu dla pracowników Grupy Adweb. W ramach przedmiotowego projektu planowany jest także zakup zewnętrznych usług szkoleniowych dla pracowników firmy Adweb - łącznie 5 dni szkoleniowych ściśle związanych z użytkowaniem wdrażanego systemu. Szkolenia te zapewnią przygotowanie pracowników do zarządzania systemem będącym istotą niniejszego projektu oraz optymalizacji czasu przy jego obsłudze, jak również zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych między Grupą Adweb(Wnioskodawcą) a Partnerami. Zakres szkoleń: - Podstawy pracy w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 2 dni - Zarządzanie i bezpieczeństwo w systemie informatycznym do rejestracji i utrzymywania domen dla Grupy Adweb - 2 osoby / 3 dni Szkolenia te umożliwią pracownikom Grupy Adweb sprawną pracę oraz zarządzanie wdrażanym systemem. XI. Oferta powinna zawierać składowe z wyodrębnionymi cenami za: A. Etap 2 dla poszczególnych prac z opisanego etapu Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. niezawierających którejkolwiek z pozycji rozpisanych wedle zakresu prac ujętych w tym dokumencie. Każdy element powinien być wyceniony oddzielnie. Oferta powinna także:

13 - posiadać datę sporządzenia - posiadać datę lub czas obowiązywania oferty - być ostemplowana pieczątką firmową oferenta - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu i NIP - podpisana przez Oferenta. XII. Oferent powinien złożyć oświadczenie OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam(y) niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; XIII. Wymagania funkcjonalne dla systemu B2B W wyniku wdrożenia przedmiotowego systemu poprawie ulegnie efektywność wszystkich objętych projektem procesów biznesowych. Wzrost efektywności wiązać się będzie przede wszystkim z oszczędnością czasu i obejmie następujące procesy: 1. Wymiana danych (Połączenie z API ) Połączenie naszego systemu z systemami naszych partnerów w celu wymiany danych. Połączenie w sposób bezpieczny przy użyciu kodowanej transmisji danych (kodowanie SSL), przy uzyciu logini u hasla, oraz połączenie z określonego numeru IP. Ma na celu zestawienie połączenia między systemami i wymianę danych wedle dokumentacji API partnerów. 2. Weryfikacja komunikacji- (Obsługa kodów błędów/sukcessów) Ma na celu weryfikację komunikacji między systemami naszym a partnerów. Każda operacja między nami a partnerem poprzez API programowe ma obsługę błędów oraz możliwych stanów. Poprzez obsługę błędów/sukcesów jesteśmy w stanie weryfikować każde zlecenie i każdy aspekt komunikacji między systemami. 3. Weryfikacja Płatności (Pobranie ilości środków na koncie ) Ma na celu sprawdzenie kwot przedpłat w systemie naszych partnerów po to aby nasze zlecenia były rozliczane i realizowane poprawnie. W chwili gdy środki na koncie partnerów są równe 0 nasz system przestaje funckjonować, bardzo ważny proces który będzie weryfikował nasze salda u poszczególnych partnerów. Rozliczanie z partnerami w sposób ciągły dzięki płatności online i na podstawie API jakie udostępniają partnerzy do rozliczeń, w chwili obecnej jest to wszystko realizowane ręcznie.

14 4. Raportowanie i weryfikacja danych (Pobranie list obsługiwanych domen/kontaktów ) Proces odpowiedzialny za sprawdzenie aktualnie obsługiwanych obiektów w celach raportowych umożliwi raportowanie i weryfikacje danych 5. Definiowanie cenników (Pobranie cenników obsługiwanych domen ) Proces odpowiedzialny za definiowanie cenników w jakich realizujemy poszczególne transakcje u partnerów, ma na celu definiowanie cenników naszych usług i dzięki niemu wiemy ile każda operacja u partnera kosztuje Grupę Adweb 6. Definiowanie dostępów (Adresy IP - pobranie dopuszczonych do systemu, dodanie adresu, usunięcie adresu ) Proces bezpieczeństwa dzięki któremu definiujemy dostępu do systemów partnerów z określonych adresów IP 7. Elektroniczny obieg dokumentów Umożliwi na wielu polach komunikację z partnerami w sposób elektroniczny. Ma na celu ograniczenie korespondencji tradycyjnej oraz skanowania dokumentów. Export dokumentów z baz danych do formatów XML, XLS,PDF, które można bezpośrednio zaimportować np. do CDN Optima i innych systemów księgowych aby zapewnić komfort pracy działami finansowo-księgowymi partnerów. Elektroniczny obieg dokumentów potrzebnych do wykonania akcji cesji składowanie dokumentów i udostepnienie partnerom w postaci elektronicznej a nie tradycyjnej bądź faxem jak o to miało miejsce do tej pory. Generujemy odpowiedni XML z danymi, i na tej podstawie generowane jest odpowiednie żądanie do partnera i wysyłane poprzez API. Elektroniczny obieg dokumentów wymagany do wykonania akcji transferu i dostarczenie w takiej postaci partnerom do weryfikacji w postaci elektronicznej a nie tradycyjnej bądź faxem jak o to miało miejsce do tej pory. Generujemy odpowiedni XML z danymi, i na tej podstawie generowane jest odpowiednie żądanie do partnera i wysyłane poprzez API. 8. Operacje na domenach (Obsługa Domen ) Procesy pozwalają operować na obiektach typu domena poprzez API naszych partnerów. Rejestrować domeny, transferować, sprawdzać dostępność, zmieniać dane domeny delegacje, właściciela, odnawiać domeny, zmieniać okresy abonamentowe. Proces także odpowiedzialny za tworzenie hostów (nowych rekordów) dla stref DNS I delegowaniu na konkretne numery IP. Dzięki temu mechanizmowi może działać odwzorowanie nazwa nr IP, potrzebne do rejestracji domen u naszych partnerów. 9. Autmatyczna edycja danych (Kontakty )

15 Procesy pozwalają operować na obiektach typu kontakty - poprzez API naszych partnerów. M.in. rejestrować dane osobowe w bazach danych partnerów, edytować dane osobowe w bazach naszych partnerów. Potrzebne do wymieniania danych osobowych także w postaci elektronicznego obieguo dokumentów dane generowane na potrzeby transferu obiektów, cesji danych i bezpośrednio związane z elektronicznym obiegiem dokumentów. Proces umożliwiający także grupowanie danych osobowych w profile I wykorzystywanie w operacjach masowych, bądź gdy dany kontakt posiada kilka adresów kontaktowych a należy do jednego właściciela 10. Weryfikacja uprawnień (Użytkownicy systemu ) Proces odpowiedzialny za definiowane dostępów operatorów do systemów partnerów i naszego oraz umożliwiający weryfikacje tych uprawnień. Związany bezpośrednio z bezpieczeństwem systemu. 11. Weryfikacja operacji (Poll Messages (mechanizmy potwierdzeń od partnerów)) Proces związany z komunikatami systemowymi z systemów partnerów jest to drugi stopień potwierdzeń (1 stopień opisany powyżej jako Obsługa kodów błędów/sukcesów odpowiedzialny za weryfikowanie operacji miedzy nami a partnerami. 12. Automatyczny obieg fv (Invoice (mechanizmy dotyczące wystawiania faktur)) Proces odpowiedzialny za generowanie faktur, edycje oraz listowanie czy tez exportowanie miedzy systemami naszym a partnerów, umożliwia prowadzenie rozliczeń i generowanie raportów. 13. Automatyczne informowanie (Notification (mechanizmy dotyczące alertów)) Proces odpowiedzialny za notyfikacje naszej obsługi klienta, partnerów w kluczowych kwestiach np na podstawie innego procesu (Poll Messages). Dane z Poll Messages mogą zostać przetworzone i zamienione na maila i sms-a i będą informować nas o ważnych operacjach między systemami naszym a partnerów. Całość dokumentacji API naszych partnerów jest do dyspozycji oferentów po podpisaniu umowy o poufności. Funkcjonalności z dokumentacji naszych partnerów a w szczególności dotyczące powyższych procesów muszą być zrealizowane w 100% - wymóg konieczny.

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław

ZAMAWIAJĄCY. Sinus Systems Sp. z o. o. Al. Wiśniowa 17/2 53-137 Wrocław Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 03.10.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014

Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Zapytanie ofertowe nr 02/01/2014 Projekt nr UDA- POIG.08.02.00-14-251/13 Nazwa: B2B Stworzenie i wdrożenie systemu B2B KANRI w Professional Services sp. z o.o. automatyzującego relacje z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. (UDA-POIG.08.02.00-14-206/13-00) Warszawa, 8 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na

ZAPYTANIE OFERTOWE. Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Białystok 18-12-2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres Korespondencyjny zamawiającego: Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r.

Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 26.11.2014 r. Aktualizacja zapytania ofertowego z dnia 20.10.2014 r. Zamawiający informuje, że zmianie ulegają kryteria wyboru ofert składanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

I. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: Szczecin 31-10-2014 Tweetop sp. z o.o. Ul. Ludowa 24C 71-700 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: projektu Wdrożenie systemu informatycznego B2B do usprawnienia procesów biznesowych spółki Tweetop i partnerów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 13.09.2013 Nabywca: Rabateo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 45 e-mail: dariusz.urbanski@rabateo.coml Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo